DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. PUBLIKACJE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO... 4 II. SKRYPTY I KSIĄŻKI PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO... 8 III. REFERATY PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO marzec 2015

2

3 I. PUBLIKACJE 1. Przed uzyskaniem stopnia doktora 1. Cieciura M.: Redukcja dopuszczalna kanału informacyjnego, Biuletyn WAT 1973, 2, str Burlaga H., Cieciura M.: Maksymalna redukcja ε - dopuszczalna kanału informacyjnego, Biuletyn WAT 1973, 6, str Stasierski J., Cieciura M., Kołodziński E., Kwiatkowski W.: O pojęciu "informacja", Wojskowy Przegląd Organizacji i Informatyki 1974, 3, str Cieciura M., Stasierski J.: Szyfrowanie informacji, Wojskowy Przegląd Organizacji i Informatyki 1975, 2, str Po uzyskaniu stopnia doktora 5. Cieciura M.: Informacyjne charakterystyki szyfrów, Biuletyn WAT 1976, 8, str Cieciura M.: Metodyka prognozowania wykruszalności personelu latającego, Medycyna Lotnicza 1981, 73, str Cieciura L., Rydzyński K., Pieta P., Cieciura M.: A Goniometrical Study of Mitochondrial Cristae in Rat Heart Muscle and Ependyma of the Choroid Plexus after Application 2,4- DNP in vivo, Gegenbaurs morph. Jahrb., Leipzig 130 (1984) 1, S Kubicz Z., Friedensberg W., Broda A., Cieciura M.: Zachowanie się wymiany gazowej w płucach w warunkach normo- i hipobarii. Postępy Astronautyki, 1984, 17, 3/4, str Cieciura M., Terelak J.: Koncepcja komputerowego systemu grupowych badań psychologicznych, Ergonomia 1985, 8 (1-2), str Terelak J, Szczechura J., Rożyński J., Cieciura M.: Dynamics of simple aritmetic task performance under Antarctic isolation, Polish Psychological Bulletin 1986, 16 (2), p Cieciura M. Kozakiewicz G., Kuśnierz E.: Doświadczenia z eksploatacji systemów informatycznych wspomagających działalność orzeczniczo-lekarską personelu latającego, Myśl Wojskowa 1987, 6, str Cieciura M.: Wybrane problemy komputeryzacji w lotnictwie w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa lotów, Medycyna Lotnicza 1988, 98, str Kozakiewicz G., Cieciura M.: Wykorzystanie informatyki w orzecznictwie lotniczolekarskim, Medycyna Lotnicza 1988, 98, str Cieciura M.: Informatyka w medycynie lotniczej, Medycyna Lotnicza 1988, str Cieciura M.: Wnioskowanie statystyczne w medycynie oraz jego automatyzacja, Medycyna Lotnicza 1988, 98, str Cieciura M.: Konwersacyjny system zautomatyzowanej analizy statystycznej wyników badań medycznych SAS, Medycyna Lotnicza 1988, 98, str Cieciura M.: Wskaźniki oceny jakości środowiska zautomatyzowanej analizy statystycznej, Medycyna Lotnicza 1988, 101, str

4 18.Cieciura M., Kuzak W.: System analizy matematyczno-statystycznej danych biomedycznych, Myśl Wojskowa, 1988, 2, str Cieciura M.: Analiza statystyczna w medycynie i jej automatyzacja, Lecture notes of the Seminar o the International Center of Biocybenetics of The Academy of Science of the Socjalistic Countries "Computer aided medical diagnosis", Warsaw , p Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 34.Kulig A., Cieciura M., Kozakiewicz G., Kuzak W.: Komputerowy system oceny wyników egzaminów wstępnych do Akademii Medycznych w całym kraju, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w medycynie", Łódź , str Barański S., Terelak J., Cieciura M., Skibniewski F, Krupa J., Kaźmierski A.: System grupowych badań psycho-fizjologicznych, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w medycynie", Łódź , str Cieciura M.: Automatyzacja wnioskowania i modelowania statystycznego na przykładzie problematyki medycznej, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w medycynie", Łódź , str Doroszewicz K., Cieciura M.: Zróżnicowanie obrazu typowego nauczyciela i obrazu typowego metodyka w percepcji metodyków, str , artykuł w publikacji "Samoświadomość i samowiedza zawodowa nauczycieli" - praca zbiorowa pod redakcją Jana Maślanki i Zbigniewa Zaborowskiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, Warszawa Cieciura M: Statystyka i komputery w medycynie, Komputer, 1990, 47, str Cieciura M., Kuzak W.: Testowe egzaminy wstępne do akademii medycznej, Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Kwartalnik Akademii Medycznej w Warszawie, 1991, 1-2: str Terelak J., Cieciura M., Terelak H.: Warszawski system testów psychologicznych PSYCHKOMP: Założenia psychologiczne i informatyczne, Przegląd Psychologiczny 1991, 34 (4), str Piątkowski A., Piątkowska-Janko E., Cieciura M., Opolski G.: Self-learning expert system to late potentials diagnosis, Proceedings of the 11-th International Conference BIOSIGNAL' 92, Brno , p Piątkowski A., Piątkowska-Janko E., Cieciura M., Opolski G.: EVAMAR' Self-Learning Expert System to High-Resolution ECG, Proceedings of the VI Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering MEDICON'92, Capri , p Piątkowski A., Cieciura M., Piątkowska-Janko E., Opolski G.: "EWAMAR" samouczący się system ekspertowy do diagnostyki chorych z późnymi potencjałami komorowymi, Materiały 51 Kongresu Towarzystwa Kardiologicznego, Gdańsk , str Piątkowska-Janko E., Piątkowski A., Opolski G., Cieciura M.: Wieloparametryczna metoda diagnostyczna w elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości, Materiały 51 Kongresu Towarzystwa Kardiologicznego, Gdańsk , str

5 45.Piątkowski A., Cieciura M., Piątkowska-Janko E., Opolski G.: System zautomatyzowanej analizy statystycznej do diagnostyki chorych z późnymi potencjałami komorowymi, Materiały XIX Sympozjum Sekcji Cybernetyki Medycznej Towarzystwa Internistów Polskich "Zastosowanie nowych metod elektro - kardiograficznych w diagnostyce klinicznej, Wrocław, , str Piątkowska-Janko E., Piątkowski A., Opolski G., Cieciura M.: New Criteria for Aalysis of Ventricular Late Potentials Using High-Resolution Electrocardiography, Proceedings of the 14 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society "Innovations in Biomedical Engineering in the Year of the European Unifed Marked", Paris , p Kruś S., Biela B., Cieciura M.: Relation Between Cardiovascular Pathologic Conditions and Malignant Tumours as Seen by Pathologist, I. Freguency of Malignant Neoplasms in the Population with Myocardiol Hypertrophy as Seen by Pathologist, Patologia Polska 1992, 43, 4, p Kruś S., Biela B., Cieciura M. Relation between cardiovascular pathologic conditions and malignant tumours as seen by pathologist, II. Myocardial infarct and coronary atherosclerosis in the population suffering from malignant neoplasm as seen by pathologist, Pat. Pol. 1993, 44, 1, p Cieciura M., Wrotniak S.: Komputerowy system bibliograficzny z zakresu medycyny lotniczej, Medycyna Lotnicza, 1993, nr 116/117, str Cieciura M., Piątkowski A.: Samouczący się system ekspercki do diagnostyki chorych z późnymi potencjałami komorowymi, Medycyna Lotnicza, 1993, nr 120/121, str Piątkowski A., Piątkowska-Janko E., Cieciura M., Opolski G.: Late Potentials Diagnostis by Using Self-Learning Expert System, Proceedings of the Congres "Computers in Cardiology", London , p Cieciura M., Kuzak W.: Pakiet do obliczania wyników egzaminów testowych PC TEST, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w Medycynie", Łódź , tom 1, str Leszczyński P., Cieciura M.: Prognozowanie występowania wybranego gatunku bakterii u kobiet ciężarnych, Materiały III Krajowej Konferencjj Naukowej "Komputery w Medycynie", Łódź , tom 1, str Cieciura M., Wrotniak S., Drapiński R.: Informatyczny system szpitalny w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w Medycynie", Łódź , tom 2, str Cieciura M., Wrotniak S., Drapiński R., Piątkowski A.: Pakiet do wspomagania pracy gabinetu lekarskiego PC LEGA, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w Medycynie", Łódź , tom 2, str Cieciura M.: Pakiet zautomatyzowanej analizy statystycznej PC SSTAT, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w Medycynie", Łódź , tom 2, str Piątkowska-Janko E., Piątkowski A., Opolski G., Cieciura M.: Wieloparametryczna metoda analizy uśrednionego załamka P EKG w wyodrębnianiu chorych z napadowym migotaniem przedsionków, Materiały Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań września 1994, str

6 58.Cieciura M.: Metody statystyczne w badaniach naukowych w medycynie, Magazyn Medyczny, październik 1994, 10 (50) v. V, str Cieciura M.: Charakterystyka wybranych pojęć i metod statystycznych, Magazyn Medyczny, listopad 1994, 11 (51) v. V, str Cieciura M.: Wybrane problemy komputeryzacji szpitala, Magazyn Medyczny, grudzień 1994, 12 (52) v. V, str Cieciura M.: Jednowymiarowa analiza statystyczna, Magazyn Medyczny, luty 1995, 2 (54) v. VI, str Cieciura M.: Ocena zależności statystycznej - cz. I,. Magazyn Medyczny, marzec 1995, 3 (55) v. VI, str Cieciura M.: Ocena zależności statystycznej - cz. II,. Magazyn Medyczny (artykuł przyjęty do druku). 64.Cieciura M., Drapiński R., Falkowski J., Czernicki D.: Komputerowe wspomaganie pracy w Zakładzie Radiologii, Magazyn Medyczny, kwiecień 1995, 4(56) v. VI, str Cieciura M., Maciejczyk J., Skibniewski F., Kosowski J.: Polish air force pilots candidate selection system: part I Evaluation of prognostic value of psychological measure for dictrimination of performance in simulated flights, Aviation Space and Enviroment Medicine (artykuł zgłoszony do druku). 66.Maciejczyk J., Cieciura M., Skibniewski F., Kosowski J.: Polish air force pilots candidate selection system: part II Evaluation of prognostic value of psychological measure for dictrimination of performance basing upon fundamental aviation training, Aviation Space and Enviroment Medicine (artykuł zgłoszony do druku). 67.Piątkowski A., Opolski G., Piątkowska-Janko E., Cieciura M.: Which parametrs of signalaveraged ECG of P-wave are the best for patiens identification with paroxysmal atrial fibrillation, 3-rd European Conference on Engineering and Medicine, , Florencja, pp Piątkowska-Janko E., Piątkowski A., Opolski G., Cieciura M., Ścisło P.: Decision support system for patiens identification with paraoxymal atrial fibrillation, VII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering - MEDICON 95, Izrael, r. pp Piątkowska-Janko E., Piątkowski A., Opolski G., Cieciura M.: Use of statistical method - MANOVA for identification patiens with atrial fibrillation, VII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering - MEDICON 95, Izrael, r. pp. 54C. 70.Opolski G., Kraska T., Piątkowska-Janko E., Słomka K., Górecki A., Stanisławska J., Ścisło P., Piątkowski A., Cieciura M.: Technika uśredniania załamka P ekg - nowa metoda wyodrębniania chorych z napadowym migotaniem przedsionków, Polski Tygodnik Lekarski , T.L. Nr Cieciura T., Durlik M., Perkowska-Ptasińska A., Cieciura M., Majchrzak J., Nowacka- Cieciura E., Matłosz B., Baczkowska T, Tronina O., Kozińska-Przybył O., Lao M.: Ocena przydatności oznaczania białek wydalanych z moczem w rozpoznawaniu stopnia zaawansowania zmian naczyniowych towarzyszących przewlekłej nefropatii alloprzeszczepu nerkowego, Polski Merkuriusz Lekarski

7 72.Rodzaj pracy: Abstrakt w recenzowanym czasopiśmie znajdującym się na JCR Tytuł czasopisma/książki: Transplantation Tytuł abstraktu: The usefulness of selected urinary proteins levels measurement and pathological examination in the prediction of long-term renal transplant function Autorzy: Durlik Magdalena; Cieciura Tomasz; Nowacka-Cieciura Ewa; Perkowska- Ptasińska Agnieszka; Sawosz Maciej; Bączkowska Teresa; Tronina Olga; Urbanowicz Arkadiusz; Pacholczyk Marek; Cieciura Marek; Rok publikacji: 2008 Język: Angielski Tom: 86 Zeszyt: 2S Strona początkowa: 465 Strona końcowa: 465 Nazwa konferencji: XXII International Conference of Transplantation Society Miejsce: Sydney Okres: Rodzaj: międzynarodowa 73.Rodzaj pracy: Abstrakt w recenzowanym czasopiśmie znajdującym się na JCR Tytuł czasopisma/książki: Transplantation Tytuł abstraktu: Statistical model for prediction of CMV infection recurrence after initial treatment in kidney allograft recipients Autorzy: Matłosz Bartłomiej; Dęborska-Materkowska Dominika; Cieciura Marek; Sadowska Anna; Kwiatkowski Artur; Grochowiecki Tadeusz; Durlik Magdalena; Rok publikacji: 2008 Język: Angielski Tom: 86 Zeszyt: 2S Strona początkowa: 686 Strona końcowa: 686 Nazwa konferencji: XXII International Conference of Transplantation Society Miejsce: Sydney Okres: Rodzaj: międzynarodowa 74.Rodzaj pracy: Abstrakt w recenzowanym czasopiśmie znajdującym się na JCR Tytuł czasopisma/książki: Journal of American Society of Nephrology Tytuł abstraktu: Combined analysis of selected urinary proteins excretion, pathological examination and basic clinical data is useful in the prediction of five-year renal transplant function Autorzy: Cieciura Tomasz; Nowacka-Cieciura Ewa; Sawosz Maciej; Perkowska-Ptasińska Agnieszka; Bączkowska Teresa; Tronina Olga; Urbanowicz Arkadiusz; Cieciura Marek; Durlik Magdalena; Rok publikacji: 2008 Język: Angielski Tom: 19 Zeszyt: 0 Strona początkowa: 888 Strona końcowa: 888 Nazwa konferencji: Renal Week Conference The American Society of Nephrology 7

8 Miejsce: Philadelphia Okres: Rodzaj: międzynarodowa Marek Cieciura 75.Marek Cieciura: Efektywne metody testowego sprawdzania wiedzy, Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu Koncepcje zarządzania, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa Marek Cieciura: Zasady informatycznego wspomagania funkcjonowania placówki ochrony zdrowia, Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, Warszawa Marek Cieciura: Wspomaganie nauczania oraz sprawdzanie poziomu wiedzy z wykorzystaniem CMS Joomla, Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów, Wrocław 2012 II. SKRYPTY I KSIĄŻKI 1. Przed uzyskaniem stopnia doktora 1. Stasierski J., Cieciura M., Kwiatkowski W.: Elementy teorii decyzji statystycznych, WAT Cieciura M., Kołodziński E., Kwiatkowski W., Stasierski J.: Teoria informacji i kodowania cz. I, Źródła informacji, WAT Po uzyskaniu stopnia doktora 3. Cieciura M., Kołodziński E., Kwiatkowski W., Stasierski J.: Teoria informacji i kodowania cz. II, Kanały informacyjne, kodowanie i szyfrowanie informacji, WAT Cieciura M., Mąka W.: Teoria informacji i kodowania cz. III, Kodowanie nadmiarowe informacji, WAT Cieciura M.: Statystyczne reguły decyzyjne cz. II, WAT Cieciura M., Mąka W.: Transmisja danych z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym, WAT Cieciura M. : Teoria decyzji statystycznych i statystyka matematyczna - Definicje i zadania, WAT Cieciura M., Pińkowski J.: Teoria decyzji statystycznych i statystyka matematyczna - Wybrane metody wnioskowania statystycznego, WAT Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 9. Cieciura M.: System zautomatyzowanej analizy statystycznej SUPER-STAT, str , rozdział w książce - Polska Akademia Nauk - Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej (pod redakcją Macieja Nałęcza) - Tom 6 Informatyka medyczna (redaktorzy tomu Edward Waniewski, Jan Doroszewski), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Cieciura M. (redakcja naukowa całości pozycji i opracowanie jednego rozdziału), Achimowicz J., Borkowski W., Drapiński R., Fickowski J., Kuzak W., Łopuszyński P., Majewski A., Swoboda J., Szabunio A., Szewczyk-Cieciura M., Wrotniak S., Wrześniewski E.: Podstawy użytkownika komputerów osobistych typu IBM PC, Skrypt Akademii Medycznej w Warszawie, Warszawa 1991, str

9 Dodatkowe wydanie przez Sztab Generalny WP (Szt. Gen. 1398/91) z zaleceniem wykorzystywania w siłach zbrojnych RP, sygnowanym przez Zastępcę Szefa Sztabu Generalnego WP 19 września 1991 r. 11.Cieciura M.: Wnioskowanie statystyczne w ujęciu praktycznym z przykładami zastosowań w medycynie, Skrypt Akademii Medycznej w Warszawie, 1991, str Cieciura M., Zacharski J.: Metody probabilistyczne Rachunek prawdopodobieństwa w ujęciu praktycznym, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M., Zacharski J.: Metody probabilistyczne Statystyka matematyczna w ujęciu praktycznym, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press&IT, Warszawa 2006 (http://ti.vizja.net.pl/). 15.Cieciura M., Zacharski J.: Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym, Vizja Press&IT, Warszawa 2007 (http://mp.vizja.net.pl/. 16.Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Materiały do wykładów: podstawy teoretyczne, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Materiały do wykładów: przykłady zastosowań, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M.: Jak skutecznie studiować, Poradnik nie tylko dla studentów i maturzystów, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M.: Testowe sprawdzanie wiedzy, Poradnik dla egzaminujących i egzaminowanych, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M.: Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M.: Informatyczne wspomaganie kształcenia na przykładzie historii Armii Krajowej, Vizja Press&IT, Warszawa III. REFERATY 1. Po uzyskaniu stopnia doktora 1. Cieciura M., Mąka W.: Symulacja sytuacji powietrznej dla potrzeb szkolno-treningowych i kontrolno-weryfikacyjnych, Konferencja "X - lecie Wydziału Cybernetyki WAT", Warszawa Cieciura M.: Symulacyjne metody szkolenia aktywnego w zautomatyzowanych systemach dowodzenia obroną powietrzną, II Szkoła Podstaw Inżynierii Systemów, Orzysz 1979, Szefostwo Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej - Komitet Budowy Maszyn PAN - Sekcja Podstaw Eksploatacji Maszyn, Materiały konferencji str Cieciura M., Niedzielski M., Rowicki T., Wojtkowiak M.: Komputerowy system do badania rytmu serca podczas działania przyspieszeń na wirówce przeciążeniowej, III Konferencja Naukowa "Informatyka w Wojskowej Służbie Zdrowia", Warszawa , Medycyna Lotnicza, 1981, wyd. specj., str Cieciura L., Cieciura M., Rydzyński R., Wronka A.: Komputerowe przetwarzanie danych w analizie stereologicznej elektronogramów, III Konferencja Naukowa "Informatyka w Wojskowej Służbie Zdrowia", Warszawa , Medycyna Lotnicza, 1981, wyd. specj., str

10 5. Cieciura M., Dubicki T., Kuska K., Łysoń-Wojciechowska G.: Analiza statystyczna zachorowalności personelu latającego z nadwagą i otyłością, III Konferencja Naukowa "Informatyka w Wojskowej Służbie Zdrowia", Warszawa , Medycyna Lotnicza, 1981, wyd. specj., str Cieciura M., W. Friedensberg W., Kosewski J.: Wstępna analiza diagnostyki i leczenia pilotów z uszkodzeniem łąkotki stawu kolanowego, III Konferencja Naukowa "Informatyka w Wojskowej Służbie Zdrowia", Warszawa , Medycyna Lotnicza, 1981, wyd. specj., str Cieciura M., M. Fundowicz: Prognozowanie wykruszalności personelu latającego, III Konferencja Naukowa "Informatyka w Wojskowej Służbie Zdrowia", Warszawa , Medycyna Lotnicza, 1981, wyd. specj., str Cieciura M., J. Szczechura: Analiza statystyczna zmian sposobu nadążania oka za bodźcem świetlnym, III Konferencja Naukowa "Informatyka w Wojskowej Służbie Zdrowia", Warszawa , Medycyna Lotnicza, 1981, wyd. specj., str Achimowicz J., Turski B., Cieciura M.: Wspomagana komputerowo diagnostyka obwodowego układu krążenia, VI Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna", Polska Akademia Nauk - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej - Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa , Streszczenia referatów str Terelak J., Turlejski J., Rożyński J., Cieciura M.: Dinamika umstwiennoj isprawnosti w uslowiach dolgowriemiennoj antarkticzeskoj izolacji, XVI Sowieszczanije Postojanno Diejstwujuszczej Roboczej Gruppy po Kosmicieskoj Biologii i Medicinie Stran - Uczastnikow Programmy INTERKOSMOS, Keckemet (Węgry) , Tezisy dokładow str Cieciura M., Kozłowska M.: Konwersacyjny system analizy matematyczno-statystycznej danych biomedycznych CMS, I Międzynarodowa Konferencja "Komputery w medycynie", Poznań , Materiały Konferencji str Terelak J., Cieciura M.: Psichologiczieskaja distancja kak pokazatiel wniegruppowoj swiazi w maloj izolirowannoj gruppie, XVIII Sowieszczanije Socjalisticieskich Stran po Kosmicieskoj Biologii i Medicinie INTERKOSMOS, Gagra (ZSRR) , Materiały simpoziuma str Cieciura M., Achimowicz A., Terelak J.: System grupowych badań psychologicznych, Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie mikrokomputerów w psychologii i pedagogice", Warszawa Cieciura M., Szczechura J., Terelak J.: Komputerowy program analizy ruchów oczu w badaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie mikrokomputerów w psychologii i pedagogice", Warszawa Cieciura M.: Zasady analizy statystycznej przy wykorzystaniu komputera, Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie mikrokomputerów w psychologii i pedagogice", Warszawa Cieciura M., Kuzak W.: Konwersacyjny system analizy matematyczno-statystycznej danych biomedycznych CMS, Konferencja "XXV-lecie informatyki wojskowej, stan i perspektywy rozwoju", Rynia 1986, Materiały Konferencji str

11 17. Cieciura M., Kozakiewicz G., Kuśnierz E.: Doświadczenia z eksploatacji systemów informatycznych wspomagających działalność orzeczniczo - lekarską personelu latającego, Konferencja "XXV-lecie informatyki wojskowej, stan i perspektywy rozwoju", Rynia 1986, Materiały Konferencji str Cieciura M.: Dialogsystem fur mathematish - statistische analyse, Konferencja "Specjalizowane systemy mini i mikrokomputerowe", Berlin 1986, Materiały Konferencji S Cieciura M.: Konverzacni system matematicko - statisticke analyzy CMS, Sympozjum "Problemove zamerene mini a mikropocitacove systemy", Praga , Materiały Konferencji cz. II str Cieciura M.: Wnioskowanie i modelowanie statystyczne w naukach medycznobiologicznych i jego automatyzacja, XVII Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Warszawa Cieciura M.: Automatyzacja i komputeryzacja w lotnictwie oraz ich wpływ na ergonomię i bezpieczeństwo lotów, Konferencja "Higiena i Bezpieczeństwo Lotów", Poznań styczeń Cieciura M.: Automatyzacja wnioskowania statystycznego w medycynie i biologii, Rada Ministerstwa Obrony Narodowej ds. medycyny, Warszawa grudzień Cieciura M.: Automatyzacja wnioskowania statystycznego w działalności medycznej i naukowo-badawczej, Kongres Fizjologów, Warszawa wrzesień Cieciura M.: Automatyzacja wnioskowania i modelowania statystycznego na przykładzie problematyki medycznej, XVII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Dęblin IX.1988, Materiały Konferencji str Cieciura M., Skibniewski F.: Informatyka w medycynie lotniczej, XVII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Dęblin IX.1988, Materiały Konferencji str Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 40. Cieciura M.: Statisticzieskije ekspierimientowanie w naucznych issliedowanijach i jewo awtomatizacja, Sowietsko-Polskij Sieminar "Magistralno-modulnyje sistiemy w naucznych issliedowanijach i uprawlienii", Moskwa , Materiały sieminara str Barański S., Terelak J., Cieciura M., Skibniewski F, Krupa J., Kaźmierski A.: System grupowych badań psycho-fizjologicznych, Krajowa Konferencja Naukowa "Komputery w medycynie", Łódź , Materiały Konferencji str Barański S.,Terelak J., Cieciura M., Skibniewski F.: Komputernaja sistiema psichofizjologiczeskich issliedowanii, XXII Sowieszczanije Roboczoj Gruppy po Kosmicieskoj Biologii i Medicinie, Varna (Bułgaria) , Tezisy dokładow str Trawiński J., Dumański Z., Cieciura M., Michalewicz M.: Morfometria w diagnostyce chorób błony śluzowej żołądka, XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Poznań VI Cieciura M.: Możliwości i cechy użytkowe systemu zautomatyzowanej analizy statystycznej PC SUPER-STAT, Szkoła COMED-1 "Wykorzystanie standardowych pakietów analizy statystycznej na mikrokomputerach IBM/PC w medycynie" Polskiego 11

12 Towarzystwa Cybernetycznego - Oddział Wrocławski, Wrocław październik 1990, Materiały szkoleniowe str Cieciura M.: Charakterystyka zastosowań informatyki w WIML, Konferencja Naukowa "Wybrane zastosowania informatyki w medycynie", Warszawa Cieciura M.: Komputerowy system statystyczny, Seminarium "Bazy danych medycznych. Komputerowe wspomaganie zarządzania i ekonomiki opieki zdrowotnej", Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, Warszawa 6-11 listopada 1993 r. 47. Cieciura M.: System informatyczny szpitala, Seminarium "Bazy danych medycznych. Komputerowe wspomaganie zarządzania i ekonomiki opieki zdrowotnej", Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, Warszawa 6-11 listopada 1993 r. 48. Juskowa J., Kozłowska-Boszko B., Puzianowska M., Majchrzak J., Cieciura M., Michnowska M.: Plasma endothelin-1 in renal allograft recipients treated with cyclosporine, The Third Scientific Congres of Polish Society of Hypertention, Szczecin 1993, Selected Abstracts p Juskowa J., Pączek L., Morzycka-Michalik M., Kozłowska-Boszko B., Stryjecka- Rowińska D., Durlik., Gradowska L., Komender A., Cieciura M.: Plasma endothelin levels as a marker of acute tubular necrosis (ATN) in renal allograft recipients (poster), XXXI-st Congres of the EDTA European Renal Association, Vienna Piątkowski A., Cieciura M.: LEGA-1 - infonotes gabinetu lekarskiego, Konferencja "Organizacja i wyposażenie gabinetu lekarza ogólnego - Medicus 2000" Warszawa , Materiały Konferencji "Gabinet Lekarski 2000" zeszyt 5/1994, str Piątkowski A., Piątkowska-Janko E., Bejgier E., Cieciura M., Wrotniak S.: LEDO-1 - zintegrowany system diagnostyczny lekarza domowego, Konferencja "Organizacja i wyposażenie gabinetu lekarza ogólnego - Medicus 2000" Warszawa , Materiały Konferencji "Gabinet Lekarski 2000", zeszyt 5/1994 str Cieciura M.: Komputerowy system szpitalny w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, I Sympozjum Sekcji Informatyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Pułtusk Cieciura M. Kuzak W., Drapiński R., Fickowski J., Drapiński R.: Komputerowe wspomaganie medycyny lotniczej, Konferencja "Stan i perspektywy rozwoju Inżynierii Biomedycznej w Polsce" organizowana przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, Warszawa października Cieciura M., Kuzak W., Drapiński R., Gancarz A.: Moduł Laboratorium Kliniczne komputerowego systemu szpitalnego, XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków WP Badania laboratoryjne jako istotny element w monitorowaniu przebiegu leczenia, Poznań-Kiekrz 8-10 maja 1995, Materiały Konferencji Cieciura M: Wybrane problemy komputeryzacji szpitala, Konferencja Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego, organizowana m.in. przez Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej - oddział Wrocławski, Wrocław 5-6 czerwca Cieciura M., Kuzak W., Drapiński R., Wrotniak S.,: Projektowanie informatycznych systemów szpitalnych przy wykorzystaniu narzędzi ORACLE, Konferencja Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego, organizowana m.in. przez Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej - oddział Wrocławski, Wrocław 5-6 czerwca

13 57. Cieciura M., Wrotniak S., Drapiński R., Kuzak W., Gancarz A., Falkowski J., Czernicki J.,: Komputerowy system szpitalny w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, Konferencja Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego, organizowana m.in. przez Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej - oddział Wrocławski, Wrocław 5-6 czerwca Paszkowski J., Cieciura M.,: Komputerowe wspomaganie oceny możliwości wysiłkowych, Konferencja Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego, organizowana m.in. przez Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej - oddział Wrocławski, Wrocław 5-6 czerwca Cieciura M.: ASP skuteczny lek na finansowe problemy, czyli jak zmniejszyć wydatki na informatykę, Ogólnopolska Konferencja Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej Szkoła Główna Handlowa, 14 lutego Cieciura M., Widawa Z., Szlezak D., Tjeerd H.: Usługi oferowane współcześnie przez Inteligentny Budynek na przykładzie budynku biurowego Prokom Zielony Zakątek, VII Miedzynarodowa Konferencja Inteligentny Budynek, Wrocław 5-6 czerwca 2002 r. 61. Cieciura M.: Informatyka w zarządzaniu kadrami - narzędzie do obiektywizacji oceny pracowników, II Forum Zarządzania Kompetencjami Pracowników w Praktyce, Warszawa październik 2002 r. 62. Nazwa konferencji/spotkania: 11th Congress of the European Society for Organ Transplantation Miejsce: Wenecja Kraj: Włochy Data wystąpienia:???? 2003 Autorzy: Tomasz Cieciura, Magdalena Durlik, Marek Cieciura, Agnieszka Perkowska- Ptasińska, Ewa Nowacka Cieciura, Jadwiga Majchrzak, Teresa Bączkowska, Bartłomiej Matłosz, Roman Danielewicz, Mieczysław Lao Tytuł wystąpienia: The usefulness of tubular and glomerular proteinuria measurement in non-invasive diagnosis of acute renal allograft rejection 63. Cieciura M.: Ocena statystyczna dokładności glukometrów, Konferencja Naukowa Bez kodowania przełom w dokładności kontroli glikemii, Warszawa luty Cieciura M., Tiuryn-Petrulewicz. A.: Statystyczna ocena dokładności w procesie samokontroli glikemii, VIII Szkoła-Konferencja Metrologia wspomagana komputerowo, Waplewo maja 2008 r. 65. Nazwa konferencji/spotkania: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Miejsce: Bydgoszcz Kraj: Polska Data wystąpienia: Autorzy: Matłosz Bartłomiej; Dęborska-Materkowska Dominika; Cieciura Marek; Durlik Magdalena; Kwiatkowski Artur; Grochowiecki Tadeusz; Tytuł wystąpienia: Statystyczny model przewidywania nawrotu choroby CMV po leczeniu u biorców przeszczepu nerkowego 66. Nazwa konferencji/spotkania: XXII International Congress of Transplantation Society Miejsce: Sydney Kraj: Australia 13

14 Data wystąpienia: Autorzy: Durlik Magdalena; Cieciura Tomasz; Nowacka-Cieciura Ewa; Perkowska- Ptasińska Agnieszka; Sawosz Maciej; Bączkowska Teresa; Tronina Olga; Urbanowicz Arkadiusz; Pacholczyk Marek; Cieciura Marek; Tytuł wystąpienia: The usefulness of selected urinary proteins levels measurement and pathological examination in the prediction of long-term renal transplant function 67. Nazwa konferencji/spotkania: XXII International Congress of Transplantation Society Miejsce: Sydney Kraj: Australia Data wystąpienia: Autorzy: Matłosz Bartłomiej; Dęborska-Materkowska Dominika; Cieciura Marek; Sadowska Anna; Kwiatkowski Artur; Grochowiecki Tadeusz; Durlik Magdalena; Tytuł wystąpienia: Statistical model for prediction of CMV infection recurrence after initial treatment in kidney allograft recipients 68. Nazwa konferencji/spotkania: Renal Week Conference American Socjety of Nephrology Miejsce: Philadelphia Kraj: USA Data wystąpienia: Autorzy: Cieciura Tomasz; Nowacka-Cieciura Ewa; Sawosz Maciej; Perkowska- Ptasińska Agnieszka; Bączkowska Teresa; Tronina Olga; Urbanowicz Arkadiusz; Cieciura Marek; Durlik Magdalena; Tytuł wystąpienia: Combined analysis of selected urinary proteins excretion, pathological examination and basic clinical data is useful in the prediction of five-year renal transplant function 69. Marek Cieciura: Informatyczne wspomaganie zarządzania placówką ochrony zdrowia, Konferencja EuroSoft "Informatyzacja placówek służby zdrowia z pomocą dotacji z Unii Europejskiej", Warszawa 14 stycznia Cieciura M.: Współpraca nauki z biznesem, sposoby poszukiwania partnera biznesowego, Seminarium "Menedżer projektów badawczych", Warszawa 16 kwietnia 2011 r. 71. Cieciura M.: Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych do propagowania świadomości historycznej i Etosu Armii Krajowej wśród młodego pokolenia, Konferencja Tobie Ojczyzno Armia Krajowa XXV lat ŚZŻAK", Warszawa 25 marca 2015 r. 14

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 10-11 marca:

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Marek Kowalski - Udział w sympozjach

Ireneusz Marek Kowalski - Udział w sympozjach Ireneusz Marek Kowalski Udział w sympozjach zagranicznych 1. XVI European Congress of Pathology, Maastricht, The Netherlands, August 31- September 4, 1997 - udział 2. 15th Meeting of the European Society

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE KALENDARIUM 2017 LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ K.OLESZCZYK J.RYBICKI A.ZIELINSKA-MEUS I.MATYSIAKIEWICZ A.KUŚMIERCZYK-PIELOK K.BUGAJSKA-SYSIAK E.GROCHULSKA STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ XVI Konferencja Jakość w Opiece

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka (przyjęty przez Radę Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ PROGRAM SZKOLENIA. Kurs podstawowy

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ PROGRAM SZKOLENIA. Kurs podstawowy WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ ZATWIERDZAM Dyrektor WIML PROGRAM SZKOLENIA Kurs podstawowy w zakresie medycyny lotniczej dla lekarzy i ratowników medycznych zabezpieczających wykonywanie lotów w

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J.

12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. kalendarium 2016 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY KWIECIEŃ 12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 14-16

Bardziej szczegółowo

Informatyka w medycynie Punkt widzenia kardiologa

Informatyka w medycynie Punkt widzenia kardiologa Informatyka w medycynie Punkt widzenia kardiologa Lech Poloński Mariusz Gąsior Informatyka medyczna Dział informatyki zajmujący się jej zastosowaniem w ochronie zdrowia (medycynie) Stymulacja rozwoju informatyki

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informuje o możliwości uzyskania przez członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt

Kardiologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KRONIKA I WIADOMOŚCI REDAKCYJNE

KRONIKA I WIADOMOŚCI REDAKCYJNE Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej nr 4, tom 17, 2011 rok KRONIKA I WIADOMOŚCI REDAKCYJNE Bronisław TURSKI 1, Wojciech DĘBIŃSKI 1 DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA BADAŃ ORZECZNICZYCH LOTNICZO-LEKARSKICH

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Pomiary i analiza biosygnałów

Pomiary i analiza biosygnałów Pomiary i analiza biosygnałów dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski dr hab. inż. Jacek Jakubowski dr hab. inż. Marek Kuchta Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński VERTIGOPROFIL VOL. 3/Nr 3(11)/2009 Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński Zastępca redaktora naczelnego: Dr n. med. Tomasz Berkowicz 2 XXXVI Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Neurootologicznego

Bardziej szczegółowo

ediab - Bezprzewodowa platforma ezdrowie wspomagająca terapię osób chorych na cukrzycę Krzysztof Brzostowski, Jarosław Drapała, Jerzy Świątek

ediab - Bezprzewodowa platforma ezdrowie wspomagająca terapię osób chorych na cukrzycę Krzysztof Brzostowski, Jarosław Drapała, Jerzy Świątek ediab - Bezprzewodowa platforma ezdrowie wspomagająca terapię osób chorych na cukrzycę Krzysztof Brzostowski, Jarosław Drapała, Jerzy Świątek II Konferencja i3: internet infrastruktury innowacje enauka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

Historia współpracy: Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie

Historia współpracy: Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie Historia współpracy: Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie Polskie Towarzystwo Pediatryczne Polskie Towarzystwo Alergologiczne Towarzystwo Internistów Polskich Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski Uczelnia Łazarskiego Wydział Medyczny Kierunek Lekarski Nazwa przedmiotu INFORMATYKA I BIOSTATYSTYKA Kod przedmiotu WL_ 10 Poziom studiów Jednolite studia magisterskie Status przedmiotu x podstawowy uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 2010-12-17 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych 2015

Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Harmonogram szkoleń otwartych 2015 Strona ID numer Tytuł szkolenia Czas trwania Informacje ogólne styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) Kierunek Informatyka i ekonometria

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) Kierunek Informatyka i ekonometria 1 JĘZYK ANGIELSKI O Z 4 120 120 2 2 2 2 2 JĘZYK BIZNESU O Z 2 60 60 2 2 3 WYCHOWANIE FIZYCZNE O Z 2 60 60 2 2 4 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI O Z 1 30 30 2 5 FILOZOFIA Z METODOLOGIĄ NAUK O Z 3 30 15

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973)

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 6 miliardów w 2012 Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 1 miliard w 2008 2 miliardy w 2014 Michael Donald Wise i jego pierwszy komputer osobisty (1975) 2 miliardy w 2009 Pierwsza przeglądarka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH

WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH Dr hab. Andrzej Bąk Prof. nadzw. AE WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH I. Publikacje zwarte I.1. KsiąŜki 1. Walesiak M., Bąk A. [1997], Realizacja badań marketingowych metodą conjoint analysis z wykorzystaniem pakietu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure Centrum. Hotel Słoneczny Młyn Hotel InterContinental Hotel Novotel Poznań Centrum. Hilton Garden Inn Rzeszów Hotel

Hotel Mercure Centrum. Hotel Słoneczny Młyn Hotel InterContinental Hotel Novotel Poznań Centrum. Hilton Garden Inn Rzeszów Hotel kalendarium 2014 PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof. Alicja Chybicka Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

National Programme for the Development of Transplantation Medicine

National Programme for the Development of Transplantation Medicine National Programme for the Development of Transplantation Medicine Conference & Workshop on Human Transplants Identification and Monitoring in European Union Quality and Safety Standards Katowice, October

Bardziej szczegółowo

Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce

Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce 17-18 maja 2014, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al.

Bardziej szczegółowo

Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie

Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie Zbigniew Religa znakomity lekarz, cudowny człowiek. Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie Spis treści Gdzie się kształcił i pracował Życiorys Wykształcenie Kariera Pierwsza operacja na sercu! Dalsze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( )

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( ) PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (2012-2013) Objęte programem studiów wykazane w Tabeli rodzaje zajęć doktoranci

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo ROK XII 2012 nr 2 POD REDAKCJĄ FILIPA GOŁKOWSKIEGO I STANISŁAWA KWIATKOWSKIEGO Kraków 2012 Państwo i Społeczeństwo czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. 1. Kalendarium Dermatologii Estetycznej. 2. Kalendarium Dermatologii Dzieciêcej

Kalendarz imprez. 1. Kalendarium Dermatologii Estetycznej. 2. Kalendarium Dermatologii Dzieciêcej Kalendarz imprez 1. Kalendarium Dermatologii Estetycznej 2. Kalendarium Dermatologii Dzieciêcej Varia Kalendarium DE KALENDARZ DERMATOLOGA 2015/2016 kongresy kursy konferencje w Polsce 22 24 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Termin zjazdu- piątek, sobota, niedziela

Termin zjazdu- piątek, sobota, niedziela Szczegółowy plan zajęć LP. Miesiąc Termin zjazdu- piątek, sobota, niedziela 1. Październik 2014 I zjazd: 10.- 12.10.2014 II zjazd: 24-26. 10.14 2. Listopad 2014 III zjazd: 14-16.11.2014 IV zjazd:28-30.11.2014

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KODÓW QR W POZNAWANIU HISTORII ARMII KRAJOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZLĘDNIENIEM WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCYNY LOTNICZEJ

WYKORZYSTANIE KODÓW QR W POZNAWANIU HISTORII ARMII KRAJOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZLĘDNIENIEM WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCYNY LOTNICZEJ dr hab. n. med. inż. Marek Cieciura, prof. WSTI Światowy Związek Żołnierzy AK cieciura.marek@gmail.com WYKORZYSTANIE KODÓW QR W POZNAWANIU HISTORII ARMII KRAJOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZLĘDNIENIEM WOJSKOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA. 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji

PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA. 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji 2.Problem niesferyczności składnika losowego w modelach ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA I SYSTEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Computer Science Systems in Health Protection and Social Insurance Systems Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma.

Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Wykaz czasopism do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym Bibliotekom. Przy zamawianiu prosimy o podanie numerów zamawianego czasopisma. Lp. Tytuł czasopisma Nr 1. Almanach Mediów i Reklamy 2007/2008

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach dr inż. Rafał Kołodziejczyk Świętokrzyska Nagroda Jakości 451/S/2011 PN-EN ISO 9001:2009 Całkowity koszt projektu w części przeznaczonej dla WOMP (~3%): 504

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SZTEJNBERG

ALEKSANDER SZTEJNBERG DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAWE WROCŁAWIU FILIA W ŚWIDNICY ALEKSANDER SZTEJNBERG BIBLIOGRAFIA W WYBORZE WYDAWNICTW ZWARTYCH ZA LATA 1983-2015 OPRACOWANIE KATARZYNA GIEDRYS-WOŹNY ŚWIDNICA 2015 Dr

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Agenda Obchodów 15-lecia Uczelni

Agenda Obchodów 15-lecia Uczelni Agenda Obchodów 15-lecia Uczelni Idea Rok 2015 jest piętnastym rokiem wytężonej pracy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na rzecz podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców regionu lubelskiego.

Bardziej szczegółowo

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul.

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul. Dostawa dzienników dla wszystkich odbiorców do godz. 7.00! ROZDZIELNIK na prasę krajową dla komórek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Załącznik nr 1 do SIWZ Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl Nowatorski punkt widzenia możliwości analitycznosprawozdawczych w ochronie zdrowia na przykładzie systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: JFM-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki PRELEGENT: dr inż. Krzysztof Smółka krzysztof.smolka@p.lodz.pl Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych WEEIA, Politechnika Łódzka PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ uczestników stacjonarnych Studiów Doktoranckich I roku Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2016/2017

PLAN ZAJĘĆ uczestników stacjonarnych Studiów Doktoranckich I roku Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2016/2017 uczestników stacjonarnych Studiów Doktoranckich I roku Nazwa przedmiotu / liczba Historia medycyny i filozofii 2 30-30 - egzamin Język angielski (naukowy) 3 50 - - 50 Zastosowanie metod komputerowych w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Bardziej szczegółowo

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII WROCŁAW 21.04.2017 1 Wielce Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy! W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii pragnę Państwa gorąco

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III MK2 1 Dynamika maszyn 1 45 15 30 1 E 2 4 2 Filozofia 2 30 30 2 2 3 Język obcy (nie język angielski) 3,4 60 60 2 2 2 2 4 Komunikacja społeczna 5 30

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo