DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. PUBLIKACJE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO... 4 II. SKRYPTY I KSIĄŻKI PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO... 8 III. REFERATY PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO marzec 2015

2

3 I. PUBLIKACJE 1. Przed uzyskaniem stopnia doktora 1. Cieciura M.: Redukcja dopuszczalna kanału informacyjnego, Biuletyn WAT 1973, 2, str Burlaga H., Cieciura M.: Maksymalna redukcja ε - dopuszczalna kanału informacyjnego, Biuletyn WAT 1973, 6, str Stasierski J., Cieciura M., Kołodziński E., Kwiatkowski W.: O pojęciu "informacja", Wojskowy Przegląd Organizacji i Informatyki 1974, 3, str Cieciura M., Stasierski J.: Szyfrowanie informacji, Wojskowy Przegląd Organizacji i Informatyki 1975, 2, str Po uzyskaniu stopnia doktora 5. Cieciura M.: Informacyjne charakterystyki szyfrów, Biuletyn WAT 1976, 8, str Cieciura M.: Metodyka prognozowania wykruszalności personelu latającego, Medycyna Lotnicza 1981, 73, str Cieciura L., Rydzyński K., Pieta P., Cieciura M.: A Goniometrical Study of Mitochondrial Cristae in Rat Heart Muscle and Ependyma of the Choroid Plexus after Application 2,4- DNP in vivo, Gegenbaurs morph. Jahrb., Leipzig 130 (1984) 1, S Kubicz Z., Friedensberg W., Broda A., Cieciura M.: Zachowanie się wymiany gazowej w płucach w warunkach normo- i hipobarii. Postępy Astronautyki, 1984, 17, 3/4, str Cieciura M., Terelak J.: Koncepcja komputerowego systemu grupowych badań psychologicznych, Ergonomia 1985, 8 (1-2), str Terelak J, Szczechura J., Rożyński J., Cieciura M.: Dynamics of simple aritmetic task performance under Antarctic isolation, Polish Psychological Bulletin 1986, 16 (2), p Cieciura M. Kozakiewicz G., Kuśnierz E.: Doświadczenia z eksploatacji systemów informatycznych wspomagających działalność orzeczniczo-lekarską personelu latającego, Myśl Wojskowa 1987, 6, str Cieciura M.: Wybrane problemy komputeryzacji w lotnictwie w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa lotów, Medycyna Lotnicza 1988, 98, str Kozakiewicz G., Cieciura M.: Wykorzystanie informatyki w orzecznictwie lotniczolekarskim, Medycyna Lotnicza 1988, 98, str Cieciura M.: Informatyka w medycynie lotniczej, Medycyna Lotnicza 1988, str Cieciura M.: Wnioskowanie statystyczne w medycynie oraz jego automatyzacja, Medycyna Lotnicza 1988, 98, str Cieciura M.: Konwersacyjny system zautomatyzowanej analizy statystycznej wyników badań medycznych SAS, Medycyna Lotnicza 1988, 98, str Cieciura M.: Wskaźniki oceny jakości środowiska zautomatyzowanej analizy statystycznej, Medycyna Lotnicza 1988, 101, str

4 18.Cieciura M., Kuzak W.: System analizy matematyczno-statystycznej danych biomedycznych, Myśl Wojskowa, 1988, 2, str Cieciura M.: Analiza statystyczna w medycynie i jej automatyzacja, Lecture notes of the Seminar o the International Center of Biocybenetics of The Academy of Science of the Socjalistic Countries "Computer aided medical diagnosis", Warsaw , p Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 34.Kulig A., Cieciura M., Kozakiewicz G., Kuzak W.: Komputerowy system oceny wyników egzaminów wstępnych do Akademii Medycznych w całym kraju, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w medycynie", Łódź , str Barański S., Terelak J., Cieciura M., Skibniewski F, Krupa J., Kaźmierski A.: System grupowych badań psycho-fizjologicznych, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w medycynie", Łódź , str Cieciura M.: Automatyzacja wnioskowania i modelowania statystycznego na przykładzie problematyki medycznej, Materiały Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w medycynie", Łódź , str Doroszewicz K., Cieciura M.: Zróżnicowanie obrazu typowego nauczyciela i obrazu typowego metodyka w percepcji metodyków, str , artykuł w publikacji "Samoświadomość i samowiedza zawodowa nauczycieli" - praca zbiorowa pod redakcją Jana Maślanki i Zbigniewa Zaborowskiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, Warszawa Cieciura M: Statystyka i komputery w medycynie, Komputer, 1990, 47, str Cieciura M., Kuzak W.: Testowe egzaminy wstępne do akademii medycznej, Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Kwartalnik Akademii Medycznej w Warszawie, 1991, 1-2: str Terelak J., Cieciura M., Terelak H.: Warszawski system testów psychologicznych PSYCHKOMP: Założenia psychologiczne i informatyczne, Przegląd Psychologiczny 1991, 34 (4), str Piątkowski A., Piątkowska-Janko E., Cieciura M., Opolski G.: Self-learning expert system to late potentials diagnosis, Proceedings of the 11-th International Conference BIOSIGNAL' 92, Brno , p Piątkowski A., Piątkowska-Janko E., Cieciura M., Opolski G.: EVAMAR' Self-Learning Expert System to High-Resolution ECG, Proceedings of the VI Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering MEDICON'92, Capri , p Piątkowski A., Cieciura M., Piątkowska-Janko E., Opolski G.: "EWAMAR" samouczący się system ekspertowy do diagnostyki chorych z późnymi potencjałami komorowymi, Materiały 51 Kongresu Towarzystwa Kardiologicznego, Gdańsk , str Piątkowska-Janko E., Piątkowski A., Opolski G., Cieciura M.: Wieloparametryczna metoda diagnostyczna w elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości, Materiały 51 Kongresu Towarzystwa Kardiologicznego, Gdańsk , str

5 45.Piątkowski A., Cieciura M., Piątkowska-Janko E., Opolski G.: System zautomatyzowanej analizy statystycznej do diagnostyki chorych z późnymi potencjałami komorowymi, Materiały XIX Sympozjum Sekcji Cybernetyki Medycznej Towarzystwa Internistów Polskich "Zastosowanie nowych metod elektro - kardiograficznych w diagnostyce klinicznej, Wrocław, , str Piątkowska-Janko E., Piątkowski A., Opolski G., Cieciura M.: New Criteria for Aalysis of Ventricular Late Potentials Using High-Resolution Electrocardiography, Proceedings of the 14 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society "Innovations in Biomedical Engineering in the Year of the European Unifed Marked", Paris , p Kruś S., Biela B., Cieciura M.: Relation Between Cardiovascular Pathologic Conditions and Malignant Tumours as Seen by Pathologist, I. Freguency of Malignant Neoplasms in the Population with Myocardiol Hypertrophy as Seen by Pathologist, Patologia Polska 1992, 43, 4, p Kruś S., Biela B., Cieciura M. Relation between cardiovascular pathologic conditions and malignant tumours as seen by pathologist, II. Myocardial infarct and coronary atherosclerosis in the population suffering from malignant neoplasm as seen by pathologist, Pat. Pol. 1993, 44, 1, p Cieciura M., Wrotniak S.: Komputerowy system bibliograficzny z zakresu medycyny lotniczej, Medycyna Lotnicza, 1993, nr 116/117, str Cieciura M., Piątkowski A.: Samouczący się system ekspercki do diagnostyki chorych z późnymi potencjałami komorowymi, Medycyna Lotnicza, 1993, nr 120/121, str Piątkowski A., Piątkowska-Janko E., Cieciura M., Opolski G.: Late Potentials Diagnostis by Using Self-Learning Expert System, Proceedings of the Congres "Computers in Cardiology", London , p Cieciura M., Kuzak W.: Pakiet do obliczania wyników egzaminów testowych PC TEST, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w Medycynie", Łódź , tom 1, str Leszczyński P., Cieciura M.: Prognozowanie występowania wybranego gatunku bakterii u kobiet ciężarnych, Materiały III Krajowej Konferencjj Naukowej "Komputery w Medycynie", Łódź , tom 1, str Cieciura M., Wrotniak S., Drapiński R.: Informatyczny system szpitalny w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w Medycynie", Łódź , tom 2, str Cieciura M., Wrotniak S., Drapiński R., Piątkowski A.: Pakiet do wspomagania pracy gabinetu lekarskiego PC LEGA, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w Medycynie", Łódź , tom 2, str Cieciura M.: Pakiet zautomatyzowanej analizy statystycznej PC SSTAT, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej "Komputery w Medycynie", Łódź , tom 2, str Piątkowska-Janko E., Piątkowski A., Opolski G., Cieciura M.: Wieloparametryczna metoda analizy uśrednionego załamka P EKG w wyodrębnianiu chorych z napadowym migotaniem przedsionków, Materiały Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań września 1994, str

6 58.Cieciura M.: Metody statystyczne w badaniach naukowych w medycynie, Magazyn Medyczny, październik 1994, 10 (50) v. V, str Cieciura M.: Charakterystyka wybranych pojęć i metod statystycznych, Magazyn Medyczny, listopad 1994, 11 (51) v. V, str Cieciura M.: Wybrane problemy komputeryzacji szpitala, Magazyn Medyczny, grudzień 1994, 12 (52) v. V, str Cieciura M.: Jednowymiarowa analiza statystyczna, Magazyn Medyczny, luty 1995, 2 (54) v. VI, str Cieciura M.: Ocena zależności statystycznej - cz. I,. Magazyn Medyczny, marzec 1995, 3 (55) v. VI, str Cieciura M.: Ocena zależności statystycznej - cz. II,. Magazyn Medyczny (artykuł przyjęty do druku). 64.Cieciura M., Drapiński R., Falkowski J., Czernicki D.: Komputerowe wspomaganie pracy w Zakładzie Radiologii, Magazyn Medyczny, kwiecień 1995, 4(56) v. VI, str Cieciura M., Maciejczyk J., Skibniewski F., Kosowski J.: Polish air force pilots candidate selection system: part I Evaluation of prognostic value of psychological measure for dictrimination of performance in simulated flights, Aviation Space and Enviroment Medicine (artykuł zgłoszony do druku). 66.Maciejczyk J., Cieciura M., Skibniewski F., Kosowski J.: Polish air force pilots candidate selection system: part II Evaluation of prognostic value of psychological measure for dictrimination of performance basing upon fundamental aviation training, Aviation Space and Enviroment Medicine (artykuł zgłoszony do druku). 67.Piątkowski A., Opolski G., Piątkowska-Janko E., Cieciura M.: Which parametrs of signalaveraged ECG of P-wave are the best for patiens identification with paroxysmal atrial fibrillation, 3-rd European Conference on Engineering and Medicine, , Florencja, pp Piątkowska-Janko E., Piątkowski A., Opolski G., Cieciura M., Ścisło P.: Decision support system for patiens identification with paraoxymal atrial fibrillation, VII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering - MEDICON 95, Izrael, r. pp Piątkowska-Janko E., Piątkowski A., Opolski G., Cieciura M.: Use of statistical method - MANOVA for identification patiens with atrial fibrillation, VII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering - MEDICON 95, Izrael, r. pp. 54C. 70.Opolski G., Kraska T., Piątkowska-Janko E., Słomka K., Górecki A., Stanisławska J., Ścisło P., Piątkowski A., Cieciura M.: Technika uśredniania załamka P ekg - nowa metoda wyodrębniania chorych z napadowym migotaniem przedsionków, Polski Tygodnik Lekarski , T.L. Nr Cieciura T., Durlik M., Perkowska-Ptasińska A., Cieciura M., Majchrzak J., Nowacka- Cieciura E., Matłosz B., Baczkowska T, Tronina O., Kozińska-Przybył O., Lao M.: Ocena przydatności oznaczania białek wydalanych z moczem w rozpoznawaniu stopnia zaawansowania zmian naczyniowych towarzyszących przewlekłej nefropatii alloprzeszczepu nerkowego, Polski Merkuriusz Lekarski

7 72.Rodzaj pracy: Abstrakt w recenzowanym czasopiśmie znajdującym się na JCR Tytuł czasopisma/książki: Transplantation Tytuł abstraktu: The usefulness of selected urinary proteins levels measurement and pathological examination in the prediction of long-term renal transplant function Autorzy: Durlik Magdalena; Cieciura Tomasz; Nowacka-Cieciura Ewa; Perkowska- Ptasińska Agnieszka; Sawosz Maciej; Bączkowska Teresa; Tronina Olga; Urbanowicz Arkadiusz; Pacholczyk Marek; Cieciura Marek; Rok publikacji: 2008 Język: Angielski Tom: 86 Zeszyt: 2S Strona początkowa: 465 Strona końcowa: 465 Nazwa konferencji: XXII International Conference of Transplantation Society Miejsce: Sydney Okres: Rodzaj: międzynarodowa 73.Rodzaj pracy: Abstrakt w recenzowanym czasopiśmie znajdującym się na JCR Tytuł czasopisma/książki: Transplantation Tytuł abstraktu: Statistical model for prediction of CMV infection recurrence after initial treatment in kidney allograft recipients Autorzy: Matłosz Bartłomiej; Dęborska-Materkowska Dominika; Cieciura Marek; Sadowska Anna; Kwiatkowski Artur; Grochowiecki Tadeusz; Durlik Magdalena; Rok publikacji: 2008 Język: Angielski Tom: 86 Zeszyt: 2S Strona początkowa: 686 Strona końcowa: 686 Nazwa konferencji: XXII International Conference of Transplantation Society Miejsce: Sydney Okres: Rodzaj: międzynarodowa 74.Rodzaj pracy: Abstrakt w recenzowanym czasopiśmie znajdującym się na JCR Tytuł czasopisma/książki: Journal of American Society of Nephrology Tytuł abstraktu: Combined analysis of selected urinary proteins excretion, pathological examination and basic clinical data is useful in the prediction of five-year renal transplant function Autorzy: Cieciura Tomasz; Nowacka-Cieciura Ewa; Sawosz Maciej; Perkowska-Ptasińska Agnieszka; Bączkowska Teresa; Tronina Olga; Urbanowicz Arkadiusz; Cieciura Marek; Durlik Magdalena; Rok publikacji: 2008 Język: Angielski Tom: 19 Zeszyt: 0 Strona początkowa: 888 Strona końcowa: 888 Nazwa konferencji: Renal Week Conference The American Society of Nephrology 7

8 Miejsce: Philadelphia Okres: Rodzaj: międzynarodowa Marek Cieciura 75.Marek Cieciura: Efektywne metody testowego sprawdzania wiedzy, Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu Koncepcje zarządzania, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa Marek Cieciura: Zasady informatycznego wspomagania funkcjonowania placówki ochrony zdrowia, Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, Warszawa Marek Cieciura: Wspomaganie nauczania oraz sprawdzanie poziomu wiedzy z wykorzystaniem CMS Joomla, Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów, Wrocław 2012 II. SKRYPTY I KSIĄŻKI 1. Przed uzyskaniem stopnia doktora 1. Stasierski J., Cieciura M., Kwiatkowski W.: Elementy teorii decyzji statystycznych, WAT Cieciura M., Kołodziński E., Kwiatkowski W., Stasierski J.: Teoria informacji i kodowania cz. I, Źródła informacji, WAT Po uzyskaniu stopnia doktora 3. Cieciura M., Kołodziński E., Kwiatkowski W., Stasierski J.: Teoria informacji i kodowania cz. II, Kanały informacyjne, kodowanie i szyfrowanie informacji, WAT Cieciura M., Mąka W.: Teoria informacji i kodowania cz. III, Kodowanie nadmiarowe informacji, WAT Cieciura M.: Statystyczne reguły decyzyjne cz. II, WAT Cieciura M., Mąka W.: Transmisja danych z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym, WAT Cieciura M. : Teoria decyzji statystycznych i statystyka matematyczna - Definicje i zadania, WAT Cieciura M., Pińkowski J.: Teoria decyzji statystycznych i statystyka matematyczna - Wybrane metody wnioskowania statystycznego, WAT Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 9. Cieciura M.: System zautomatyzowanej analizy statystycznej SUPER-STAT, str , rozdział w książce - Polska Akademia Nauk - Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej (pod redakcją Macieja Nałęcza) - Tom 6 Informatyka medyczna (redaktorzy tomu Edward Waniewski, Jan Doroszewski), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Cieciura M. (redakcja naukowa całości pozycji i opracowanie jednego rozdziału), Achimowicz J., Borkowski W., Drapiński R., Fickowski J., Kuzak W., Łopuszyński P., Majewski A., Swoboda J., Szabunio A., Szewczyk-Cieciura M., Wrotniak S., Wrześniewski E.: Podstawy użytkownika komputerów osobistych typu IBM PC, Skrypt Akademii Medycznej w Warszawie, Warszawa 1991, str

9 Dodatkowe wydanie przez Sztab Generalny WP (Szt. Gen. 1398/91) z zaleceniem wykorzystywania w siłach zbrojnych RP, sygnowanym przez Zastępcę Szefa Sztabu Generalnego WP 19 września 1991 r. 11.Cieciura M.: Wnioskowanie statystyczne w ujęciu praktycznym z przykładami zastosowań w medycynie, Skrypt Akademii Medycznej w Warszawie, 1991, str Cieciura M., Zacharski J.: Metody probabilistyczne Rachunek prawdopodobieństwa w ujęciu praktycznym, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M., Zacharski J.: Metody probabilistyczne Statystyka matematyczna w ujęciu praktycznym, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press&IT, Warszawa 2006 (http://ti.vizja.net.pl/). 15.Cieciura M., Zacharski J.: Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym, Vizja Press&IT, Warszawa 2007 (http://mp.vizja.net.pl/. 16.Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Materiały do wykładów: podstawy teoretyczne, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Materiały do wykładów: przykłady zastosowań, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M.: Jak skutecznie studiować, Poradnik nie tylko dla studentów i maturzystów, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M.: Testowe sprawdzanie wiedzy, Poradnik dla egzaminujących i egzaminowanych, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M.: Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Vizja Press&IT, Warszawa Cieciura M.: Informatyczne wspomaganie kształcenia na przykładzie historii Armii Krajowej, Vizja Press&IT, Warszawa III. REFERATY 1. Po uzyskaniu stopnia doktora 1. Cieciura M., Mąka W.: Symulacja sytuacji powietrznej dla potrzeb szkolno-treningowych i kontrolno-weryfikacyjnych, Konferencja "X - lecie Wydziału Cybernetyki WAT", Warszawa Cieciura M.: Symulacyjne metody szkolenia aktywnego w zautomatyzowanych systemach dowodzenia obroną powietrzną, II Szkoła Podstaw Inżynierii Systemów, Orzysz 1979, Szefostwo Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej - Komitet Budowy Maszyn PAN - Sekcja Podstaw Eksploatacji Maszyn, Materiały konferencji str Cieciura M., Niedzielski M., Rowicki T., Wojtkowiak M.: Komputerowy system do badania rytmu serca podczas działania przyspieszeń na wirówce przeciążeniowej, III Konferencja Naukowa "Informatyka w Wojskowej Służbie Zdrowia", Warszawa , Medycyna Lotnicza, 1981, wyd. specj., str Cieciura L., Cieciura M., Rydzyński R., Wronka A.: Komputerowe przetwarzanie danych w analizie stereologicznej elektronogramów, III Konferencja Naukowa "Informatyka w Wojskowej Służbie Zdrowia", Warszawa , Medycyna Lotnicza, 1981, wyd. specj., str

10 5. Cieciura M., Dubicki T., Kuska K., Łysoń-Wojciechowska G.: Analiza statystyczna zachorowalności personelu latającego z nadwagą i otyłością, III Konferencja Naukowa "Informatyka w Wojskowej Służbie Zdrowia", Warszawa , Medycyna Lotnicza, 1981, wyd. specj., str Cieciura M., W. Friedensberg W., Kosewski J.: Wstępna analiza diagnostyki i leczenia pilotów z uszkodzeniem łąkotki stawu kolanowego, III Konferencja Naukowa "Informatyka w Wojskowej Służbie Zdrowia", Warszawa , Medycyna Lotnicza, 1981, wyd. specj., str Cieciura M., M. Fundowicz: Prognozowanie wykruszalności personelu latającego, III Konferencja Naukowa "Informatyka w Wojskowej Służbie Zdrowia", Warszawa , Medycyna Lotnicza, 1981, wyd. specj., str Cieciura M., J. Szczechura: Analiza statystyczna zmian sposobu nadążania oka za bodźcem świetlnym, III Konferencja Naukowa "Informatyka w Wojskowej Służbie Zdrowia", Warszawa , Medycyna Lotnicza, 1981, wyd. specj., str Achimowicz J., Turski B., Cieciura M.: Wspomagana komputerowo diagnostyka obwodowego układu krążenia, VI Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna", Polska Akademia Nauk - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej - Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa , Streszczenia referatów str Terelak J., Turlejski J., Rożyński J., Cieciura M.: Dinamika umstwiennoj isprawnosti w uslowiach dolgowriemiennoj antarkticzeskoj izolacji, XVI Sowieszczanije Postojanno Diejstwujuszczej Roboczej Gruppy po Kosmicieskoj Biologii i Medicinie Stran - Uczastnikow Programmy INTERKOSMOS, Keckemet (Węgry) , Tezisy dokładow str Cieciura M., Kozłowska M.: Konwersacyjny system analizy matematyczno-statystycznej danych biomedycznych CMS, I Międzynarodowa Konferencja "Komputery w medycynie", Poznań , Materiały Konferencji str Terelak J., Cieciura M.: Psichologiczieskaja distancja kak pokazatiel wniegruppowoj swiazi w maloj izolirowannoj gruppie, XVIII Sowieszczanije Socjalisticieskich Stran po Kosmicieskoj Biologii i Medicinie INTERKOSMOS, Gagra (ZSRR) , Materiały simpoziuma str Cieciura M., Achimowicz A., Terelak J.: System grupowych badań psychologicznych, Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie mikrokomputerów w psychologii i pedagogice", Warszawa Cieciura M., Szczechura J., Terelak J.: Komputerowy program analizy ruchów oczu w badaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie mikrokomputerów w psychologii i pedagogice", Warszawa Cieciura M.: Zasady analizy statystycznej przy wykorzystaniu komputera, Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie mikrokomputerów w psychologii i pedagogice", Warszawa Cieciura M., Kuzak W.: Konwersacyjny system analizy matematyczno-statystycznej danych biomedycznych CMS, Konferencja "XXV-lecie informatyki wojskowej, stan i perspektywy rozwoju", Rynia 1986, Materiały Konferencji str

11 17. Cieciura M., Kozakiewicz G., Kuśnierz E.: Doświadczenia z eksploatacji systemów informatycznych wspomagających działalność orzeczniczo - lekarską personelu latającego, Konferencja "XXV-lecie informatyki wojskowej, stan i perspektywy rozwoju", Rynia 1986, Materiały Konferencji str Cieciura M.: Dialogsystem fur mathematish - statistische analyse, Konferencja "Specjalizowane systemy mini i mikrokomputerowe", Berlin 1986, Materiały Konferencji S Cieciura M.: Konverzacni system matematicko - statisticke analyzy CMS, Sympozjum "Problemove zamerene mini a mikropocitacove systemy", Praga , Materiały Konferencji cz. II str Cieciura M.: Wnioskowanie i modelowanie statystyczne w naukach medycznobiologicznych i jego automatyzacja, XVII Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Warszawa Cieciura M.: Automatyzacja i komputeryzacja w lotnictwie oraz ich wpływ na ergonomię i bezpieczeństwo lotów, Konferencja "Higiena i Bezpieczeństwo Lotów", Poznań styczeń Cieciura M.: Automatyzacja wnioskowania statystycznego w medycynie i biologii, Rada Ministerstwa Obrony Narodowej ds. medycyny, Warszawa grudzień Cieciura M.: Automatyzacja wnioskowania statystycznego w działalności medycznej i naukowo-badawczej, Kongres Fizjologów, Warszawa wrzesień Cieciura M.: Automatyzacja wnioskowania i modelowania statystycznego na przykładzie problematyki medycznej, XVII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Dęblin IX.1988, Materiały Konferencji str Cieciura M., Skibniewski F.: Informatyka w medycynie lotniczej, XVII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Dęblin IX.1988, Materiały Konferencji str Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 40. Cieciura M.: Statisticzieskije ekspierimientowanie w naucznych issliedowanijach i jewo awtomatizacja, Sowietsko-Polskij Sieminar "Magistralno-modulnyje sistiemy w naucznych issliedowanijach i uprawlienii", Moskwa , Materiały sieminara str Barański S., Terelak J., Cieciura M., Skibniewski F, Krupa J., Kaźmierski A.: System grupowych badań psycho-fizjologicznych, Krajowa Konferencja Naukowa "Komputery w medycynie", Łódź , Materiały Konferencji str Barański S.,Terelak J., Cieciura M., Skibniewski F.: Komputernaja sistiema psichofizjologiczeskich issliedowanii, XXII Sowieszczanije Roboczoj Gruppy po Kosmicieskoj Biologii i Medicinie, Varna (Bułgaria) , Tezisy dokładow str Trawiński J., Dumański Z., Cieciura M., Michalewicz M.: Morfometria w diagnostyce chorób błony śluzowej żołądka, XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Poznań VI Cieciura M.: Możliwości i cechy użytkowe systemu zautomatyzowanej analizy statystycznej PC SUPER-STAT, Szkoła COMED-1 "Wykorzystanie standardowych pakietów analizy statystycznej na mikrokomputerach IBM/PC w medycynie" Polskiego 11

12 Towarzystwa Cybernetycznego - Oddział Wrocławski, Wrocław październik 1990, Materiały szkoleniowe str Cieciura M.: Charakterystyka zastosowań informatyki w WIML, Konferencja Naukowa "Wybrane zastosowania informatyki w medycynie", Warszawa Cieciura M.: Komputerowy system statystyczny, Seminarium "Bazy danych medycznych. Komputerowe wspomaganie zarządzania i ekonomiki opieki zdrowotnej", Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, Warszawa 6-11 listopada 1993 r. 47. Cieciura M.: System informatyczny szpitala, Seminarium "Bazy danych medycznych. Komputerowe wspomaganie zarządzania i ekonomiki opieki zdrowotnej", Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, Warszawa 6-11 listopada 1993 r. 48. Juskowa J., Kozłowska-Boszko B., Puzianowska M., Majchrzak J., Cieciura M., Michnowska M.: Plasma endothelin-1 in renal allograft recipients treated with cyclosporine, The Third Scientific Congres of Polish Society of Hypertention, Szczecin 1993, Selected Abstracts p Juskowa J., Pączek L., Morzycka-Michalik M., Kozłowska-Boszko B., Stryjecka- Rowińska D., Durlik., Gradowska L., Komender A., Cieciura M.: Plasma endothelin levels as a marker of acute tubular necrosis (ATN) in renal allograft recipients (poster), XXXI-st Congres of the EDTA European Renal Association, Vienna Piątkowski A., Cieciura M.: LEGA-1 - infonotes gabinetu lekarskiego, Konferencja "Organizacja i wyposażenie gabinetu lekarza ogólnego - Medicus 2000" Warszawa , Materiały Konferencji "Gabinet Lekarski 2000" zeszyt 5/1994, str Piątkowski A., Piątkowska-Janko E., Bejgier E., Cieciura M., Wrotniak S.: LEDO-1 - zintegrowany system diagnostyczny lekarza domowego, Konferencja "Organizacja i wyposażenie gabinetu lekarza ogólnego - Medicus 2000" Warszawa , Materiały Konferencji "Gabinet Lekarski 2000", zeszyt 5/1994 str Cieciura M.: Komputerowy system szpitalny w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, I Sympozjum Sekcji Informatyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Pułtusk Cieciura M. Kuzak W., Drapiński R., Fickowski J., Drapiński R.: Komputerowe wspomaganie medycyny lotniczej, Konferencja "Stan i perspektywy rozwoju Inżynierii Biomedycznej w Polsce" organizowana przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, Warszawa października Cieciura M., Kuzak W., Drapiński R., Gancarz A.: Moduł Laboratorium Kliniczne komputerowego systemu szpitalnego, XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków WP Badania laboratoryjne jako istotny element w monitorowaniu przebiegu leczenia, Poznań-Kiekrz 8-10 maja 1995, Materiały Konferencji Cieciura M: Wybrane problemy komputeryzacji szpitala, Konferencja Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego, organizowana m.in. przez Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej - oddział Wrocławski, Wrocław 5-6 czerwca Cieciura M., Kuzak W., Drapiński R., Wrotniak S.,: Projektowanie informatycznych systemów szpitalnych przy wykorzystaniu narzędzi ORACLE, Konferencja Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego, organizowana m.in. przez Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej - oddział Wrocławski, Wrocław 5-6 czerwca

13 57. Cieciura M., Wrotniak S., Drapiński R., Kuzak W., Gancarz A., Falkowski J., Czernicki J.,: Komputerowy system szpitalny w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, Konferencja Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego, organizowana m.in. przez Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej - oddział Wrocławski, Wrocław 5-6 czerwca Paszkowski J., Cieciura M.,: Komputerowe wspomaganie oceny możliwości wysiłkowych, Konferencja Informatyka medyczna we wspomaganiu zarządzania, diagnostyce i dokumentowaniu procesu leczniczego, organizowana m.in. przez Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej - oddział Wrocławski, Wrocław 5-6 czerwca Cieciura M.: ASP skuteczny lek na finansowe problemy, czyli jak zmniejszyć wydatki na informatykę, Ogólnopolska Konferencja Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej Szkoła Główna Handlowa, 14 lutego Cieciura M., Widawa Z., Szlezak D., Tjeerd H.: Usługi oferowane współcześnie przez Inteligentny Budynek na przykładzie budynku biurowego Prokom Zielony Zakątek, VII Miedzynarodowa Konferencja Inteligentny Budynek, Wrocław 5-6 czerwca 2002 r. 61. Cieciura M.: Informatyka w zarządzaniu kadrami - narzędzie do obiektywizacji oceny pracowników, II Forum Zarządzania Kompetencjami Pracowników w Praktyce, Warszawa październik 2002 r. 62. Nazwa konferencji/spotkania: 11th Congress of the European Society for Organ Transplantation Miejsce: Wenecja Kraj: Włochy Data wystąpienia:???? 2003 Autorzy: Tomasz Cieciura, Magdalena Durlik, Marek Cieciura, Agnieszka Perkowska- Ptasińska, Ewa Nowacka Cieciura, Jadwiga Majchrzak, Teresa Bączkowska, Bartłomiej Matłosz, Roman Danielewicz, Mieczysław Lao Tytuł wystąpienia: The usefulness of tubular and glomerular proteinuria measurement in non-invasive diagnosis of acute renal allograft rejection 63. Cieciura M.: Ocena statystyczna dokładności glukometrów, Konferencja Naukowa Bez kodowania przełom w dokładności kontroli glikemii, Warszawa luty Cieciura M., Tiuryn-Petrulewicz. A.: Statystyczna ocena dokładności w procesie samokontroli glikemii, VIII Szkoła-Konferencja Metrologia wspomagana komputerowo, Waplewo maja 2008 r. 65. Nazwa konferencji/spotkania: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Miejsce: Bydgoszcz Kraj: Polska Data wystąpienia: Autorzy: Matłosz Bartłomiej; Dęborska-Materkowska Dominika; Cieciura Marek; Durlik Magdalena; Kwiatkowski Artur; Grochowiecki Tadeusz; Tytuł wystąpienia: Statystyczny model przewidywania nawrotu choroby CMV po leczeniu u biorców przeszczepu nerkowego 66. Nazwa konferencji/spotkania: XXII International Congress of Transplantation Society Miejsce: Sydney Kraj: Australia 13

14 Data wystąpienia: Autorzy: Durlik Magdalena; Cieciura Tomasz; Nowacka-Cieciura Ewa; Perkowska- Ptasińska Agnieszka; Sawosz Maciej; Bączkowska Teresa; Tronina Olga; Urbanowicz Arkadiusz; Pacholczyk Marek; Cieciura Marek; Tytuł wystąpienia: The usefulness of selected urinary proteins levels measurement and pathological examination in the prediction of long-term renal transplant function 67. Nazwa konferencji/spotkania: XXII International Congress of Transplantation Society Miejsce: Sydney Kraj: Australia Data wystąpienia: Autorzy: Matłosz Bartłomiej; Dęborska-Materkowska Dominika; Cieciura Marek; Sadowska Anna; Kwiatkowski Artur; Grochowiecki Tadeusz; Durlik Magdalena; Tytuł wystąpienia: Statistical model for prediction of CMV infection recurrence after initial treatment in kidney allograft recipients 68. Nazwa konferencji/spotkania: Renal Week Conference American Socjety of Nephrology Miejsce: Philadelphia Kraj: USA Data wystąpienia: Autorzy: Cieciura Tomasz; Nowacka-Cieciura Ewa; Sawosz Maciej; Perkowska- Ptasińska Agnieszka; Bączkowska Teresa; Tronina Olga; Urbanowicz Arkadiusz; Cieciura Marek; Durlik Magdalena; Tytuł wystąpienia: Combined analysis of selected urinary proteins excretion, pathological examination and basic clinical data is useful in the prediction of five-year renal transplant function 69. Marek Cieciura: Informatyczne wspomaganie zarządzania placówką ochrony zdrowia, Konferencja EuroSoft "Informatyzacja placówek służby zdrowia z pomocą dotacji z Unii Europejskiej", Warszawa 14 stycznia Cieciura M.: Współpraca nauki z biznesem, sposoby poszukiwania partnera biznesowego, Seminarium "Menedżer projektów badawczych", Warszawa 16 kwietnia 2011 r. 71. Cieciura M.: Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych do propagowania świadomości historycznej i Etosu Armii Krajowej wśród młodego pokolenia, Konferencja Tobie Ojczyzno Armia Krajowa XXV lat ŚZŻAK", Warszawa 25 marca 2015 r. 14

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Warszawa 2013 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261

CURRICULUM VITAE. Krzysztof Włodzimierz. ADRES ZAMELDOWANIA ul. Traugutta 5 m. 8 90-106 ŁÓDŹ, Polska tel. (0-42) 6323261 CURRICULUM VITAE NAZWISKO IMIONA PRZYBYSZEWSKI Krzysztof Włodzimierz DATA URODZENIA 1955.01.28 MIEJSCE URODZENIA NARODOWOŚĆ STATUS RODZINNY Łódź, Polska polska żonaty, jedna córka ADRES ZAMELDOWANIA ul.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 2/3 KRAKÓW 2006 Redagują: Elżbieta Budkiewicz, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2006

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2006 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2006 Warszawa 2007 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137-6543 ROK XXXVII AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE NR 6/2005 Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy - Honourable Editor) Prof.

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 23-24 czerwca 2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków Abstrakty Spis treści Jakub Adamski: Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2009 I. WSTĘP

Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2009 I. WSTĘP 28 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Oddziału PAN w Lublinie za rok 2009 I. WSTĘP Według stanu w dniu 31.12.2009 r. Oddział skupiał 11 członków, w tym 4 członków rzeczywistych PAN ( zał. 1 ). W maju 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy Honorary Editor) Prof. dr. hab. Piotr Fiedor (Redaktor Naczelny Editor-in-Chief) Mgr Mirosława Müldner-Kurpeta (Z-ca Red.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 1 styczeń issn 1899-5810 Uczelnia XP - opis systemu mgr inż. Dominik Płacek dr n. med. Radosław Zajdel Uczelnia wobec zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wybrane zastosowania modeli komputerowych w medycynie

Wybrane zastosowania modeli komputerowych w medycynie PRACA POGLĄDOWA Wybrane zastosowania modeli komputerowych w medycynie Selected applications of computer models in medicine Emilia Mikołajewska 1, Dariusz Mikołajewski 2 STRESZCZENIE 1 Oddział Kliniczny

Bardziej szczegółowo

3.11.2006 nr 99/522. biuletyn wewnętrzny. powołano komisję dyscyplinarną... podziękowania... dr E. Wągrowska-Koski w Radzie Naukowej TVN

3.11.2006 nr 99/522. biuletyn wewnętrzny. powołano komisję dyscyplinarną... podziękowania... dr E. Wągrowska-Koski w Radzie Naukowej TVN 3.11.2006 nr 99/522 biuletyn wewnętrzny Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera strategia ezdrowie dla województwa łódzkiego konferencja w Linz warsztaty Ochrona przed PEM co, gdzie, kiedy w kraju...

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Zakład Pedagogiki 1. Kadra dydaktyczna W roku akademickim 2013/2014 Zakład Pedagogiki prowadził kierunek pedagogika, obsługiwany przez kadrę dydaktyczną składającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2011 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2011r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI 1. Druki zwarte (ksiąŝki, monografie naukowe) Monografie naukowe 2007 Zachowania człowieka w organizacji. Wyd. II poszerzone, zmienione. Wyd. Polskie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2014/2015 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 3 2. SKŁAD SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZJOTERAPIA

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZJOTERAPIA CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w dziedzinie FIZJOTERAPIA Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 157 166

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 157 166 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 157 166 Mirosława Marciniak EDUKACJA INFORMATYCZNA W KSZTAŁCENIU EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo