Korekcja energii dżetów w eksperymencie CMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korekcja energii dżetów w eksperymencie CMS"

Transkrypt

1 Maciej Misiura Wydział Fizyki UW opiekun: dr Artur Kalinowski

2 Wstęp O czym seminarium? Zmierzyliśmy energię dżetu w CMS. Jak ona ma się do energii na poziomie hadronowym? Dlaczego taki temat? Zagadnienie wydaje się bardzo techniczne, ale: Pokazuje jak ważne jest konfrontowanie symulacji Monte Carlo z danymi. Wykorzystane są proste koncepcje, takie jak zasada zachowania pędu, do kalibracji, która jest zagadnieniem skomplikowanym. Plan prezentacji: 1) Czym są dżety? 2) Eksperyment CMS, w szczególności HCAL i ECAL. 3) Korekcje dżetowe. 4) Podsumowanie. 2/26

3 What is a Jet? Where I come from, Seattle, WA the answer is simple! Stephen Ellis, University of Washington, wykład dla studentów, CERN, /26

4 What is a Jet at the LHC? Wąski strumień wysokoenergetycznych cząstek. W warunkach eksperymentalnych powstaje np. w kolajderach przy zderzaniu wysokoenergetycznych cząstek. Przejaw istnienia kwarków i gluonów to z nich w procesie hadronizacji powstają dżety: kwarki i gluony zaczynają oddziaływać ze sobą tworząc hadrony. Kwarki i gluony nie mogą istnieć jako swobodne cząstki. Dżet rzeczywisty (poziom hadronowy), a dżet mierzony w eksperymencie (poziom detektora). 4/26

5 5/26

6 Charakterystyka CMS Bardzo dobra identyfikacja mionów, w dużym zakresie pędów i kątów, dobra rozdzielczość masy układu dwóch mionów, możliwość ustalenia znaku mionów z dużymi pędami: system mionowy Dobra rozdzielczość pędowa naładowanych cząstek i efektywność ich rekonstrukcji w detektorze śladowym, konieczność dokładnej rekonstrukcji wierzchołków półprzewodnikowy det. śladowy i detektor mozaikowy w centrum Dobra rozdzielczość przestrzenna składowej elektromagnetycznej (e. m.): elektronów i fotonów ECAL, preshower Dobra hermetyczność detektora (pomiar brakującej energii poprzecznej, duże pokrycie w η i dobra rozdz. przestrzenna, HCAL Do pomiarów dżetów (ich energii i pozycji w η i φ) duże znaczenie mają wszystkie poddetekory, ale największe kalorymetry: HCAL i ECAL. Budowa warstwowa 6/26

7 ECAL (kalorymetr elektromagnetyczny) Odpowiedzialny za pomiary składowej elektromagnetycznej, głównie elektrony i fotony. Scyntylator kryształy wolframku ołowiu PbWO4 (duża gęstość). Emisja światła proporcjonalna do energii mierzonej cząstki (niebieski-zielony). Dwie zasadnicze części: centralna ( barrel ) oraz pokrywy ( endcap ) hermetyczność. Pełne pokrycie φ w oraz η <1.48 część centralna, pokrywy: 1.48< η <3.0. 7/26

8 ECAL 78 tys. kryształów, ich wzrost zajął 10 lat (2 dni/kryształ) 2.2 x 2.2 x 23 cm, 3 x 3 x 23 cm Fotodiody: APD (Avalanche Photodiodes) w obszarze centralnym oraz VPT (Vacuum Phototriodes) w obszarze endcap. Oba rodzaje muszą pracować w polu magnetycznym! Bardzo duża wrażliwość na temperaturę T =18 C z dokładnością 0.05 C. VPT APD VPT APD Korekcja energii dżetów w VPT eksperymencie CMS 8/26

9 HCAL kalorymetr hadronowy. Zatrzymuje i mierzy parametry hadronów: protonów, neutronów, pionów... Detektor próbkujący światło jest zbierane tylko w pewnych miejscach mniej elektroniki mniejsze koszty, mniejsza moc i wydzielane ciepło. Naprzemienne warstwy absorbera i scyntylatora. Światło (niebieski-fiolet) wyprowadzane jest z wykorzystaniem światłowodów do HPD (Hybrid Photodiode, światło zielone). HCAL jest podzielony na kilka części różniących się budową: HB, HO (część centralna), HE (endcup) oraz HF ( do przodu ). HO HO jest wewnątrz solenoidu (absorber). HB HE HF 9/26

10 HCAL Absorberem w HB jest mosiądz z ok. miliona rosyjskich łusek z czasów II Wojny Światowej. 10/26

11 Dżety w CMS różne typy... Dżety kalorymetryczne (tzw. CaloJets)- wykorzystują jedynie informację z kalorymetrów HCAL oraz ECAL (tj. nie wykorzystują informacji z detektora śladowego). Dżety Particle Flow (PF) - wykorzystują informację z kalorymetrów oraz z detektora śladowego, identyfikujemy pojedyncze cząstki i przyporządkowujemy je dżetom (a la poziom generatora) Również: Dżety JPT (Jet Plus Track) - wykorzystują informację z kalorymetrów oraz z detektora śladowego (depozyty energii są częściowo zamieniane energią śladów. 11/26

12 Poprawki - motywacja Dwa komentarze: Dżety są obiektami, których skład jest bardzo różny i nie jest znany a priori. nieznajomość składu dżetu jest problemem przy pomiarze, na przykład w zależności od liczby pionów fluktuuje składowa elektromagnetyczna Niepewność związana z wyznaczaniem rzeczywistej energii dżetów ma największy wpływ na niepewność systematyczną pomiarów i analiz wykorzystujących dżety. Dlaczego musimy poprawiać energię dżetów? Odpowiedź detektora jest nieliniowa. Detektor nie jest jednorodny. 12/26

13 Poprawki dżetowe Poprawki dżetowe są współczynnikami liczbowymi poprawiającymi energię dżetów mierzonych w CMS do poziomu hadronowego. Poprawiamy wszystkie składowe czteropędu:, μ = 0,1,2,3 Poprawki są kilkupoziomowe: C MC-truth, podstawowa poprawka, MC obliczana tylko z Monte Carlo C poprawka relatywna, zapewniająca rel jednorodność detektora w η C poprawka absolutna, jednorodność w pt abs Crel, Cabs poprawiają niedoskonałość poprawek MC korzystając z danych 13/26

14 Poprawki MC-Truth (CMC) Wykorzystujemy symulację MC. Generujemy oddziałujące partony, symulujemy proces ich hadronizacji (dżet hadronowy), a następnie takie obiekty poddajemy symulacji detektora (dżet na poziomie detektora). Dopasowanie przestrzenne dżetów na poziomie hadronowym (gen) do dżetów na poziomie detektora (reco): ΔR(gen,reco) < 0.25 Pomiar odpowiedzi (response): r = preco/pgen 1/r = 14/26

15 Sprawdzenie domknięcia poprawek MC-Truth. - powtarzamy procedurę do już poprawionych dżetów nie powinna ona nic zmienić, - zgodność na poziomie 2% (zadowalająca) 15/26

16 Poprawki relatywne (Crel) Metoda balansowania pędu poprzecznego. r= Wykorzystanie zasady zachowania pędu w płaszczyźnie poprzecznej do wiązki. Wyobraźmy sobie przypadek z dwoma dżetami: jeden w obszarze centralnym, drugi jet próbkowany. Definiujemy zmienne wypisane powyżej. B mierzy niezbalansowany pęd. B w idealnej sytuacji powinno być 0, ale problem z kalibracją będzie objawiał się jako przesunięcie rozkładu B 16/26

17 Poprawki relatywne (Crel) Dla MC odpowiedź powinna być równa 1. Nie jest, głównie przez obciążenie spowodowane gorszą rozdzielczością dżetu centralnego od dżetu próbkowanego Efekt rozdzielczości mniejszy dla JPT/PF dżety tego typu mają lepszą rozdzielczość w obszarze barrel od CaloJets. Poprawiamy rozbieżności między punktami danych a Monte Carlo (poprawki rzędu 10%) 17/26

18 Poprawki relatywne (Crel) Wartości poprawek relatywnych dla różnych wartości η na poziomie Metoda czuła na obecność większej liczby dżetów. Ostatecznie poprawki obliczanę są z wykorzystaniem ekstrapolacji pędu trzeciego dżetu do 0. 18/26

19 Poprawki absolutne (Cabs) Poprawki obliczane tylko dla obszaru centralnego ( η <1.3) z wykorzystaniem przypadków foton-dżet, stosowane do wszystkich dżetów. Dwie metody: Metoda balansowania pędu poprzecznego (wykorzystywana jako sprawdzenie) MPF Missing E Fraction (metoda główna) t Idea bardzo podobna do poprzedniego punktu, tym razem obiektem referencyjnym jest foton (którego energia jest mierzona precyzyjnie przez ECAL), a próbkowanym dżet. 19/26

20 Poprawki absolutne (Cabs) Pęd fotonu pt > 15 GeV, η <1.3, Dżet w obszarze η <1.3, Odpowiednia separacja dżetu i fotonu w płaszczyźnie poprzecznej. Pęd kolejnych dżetów nieznaczący: psecond/pgamma<0.2 Układ równań do rozwiązania. W idealnej sytuacji nie ma brakującej energii. MPF jest traktowana jako odpowiedź dżetu. 20/26

21 Poprawki absolutne (Cabs) Duże obciążenie dla metody balansowania pędu poprzecznego (poprawa przy ekstrapolacji drugiego dżetu do 0). Dodana stała poprawka na poziomie 0.7%: Cabs = /26

22 Ostateczne poprawki Zaaplikowane wszystkie 3 stopnie: MC-Truth, poprawki relatywna i absolutna. 22/26

23 Ostateczne poprawki 23/26

24 Zaaplikowane poprawki - przykład Przykład analizy, gdzie wykorzystywane są dżety, przez co korekcje są ważne. Lewy histogram zestawienie rozkładu pędów dżetów poprawionych i niepoprawionych; widać przesunięcie w kierunku większych wartości oraz rozmycie rozkładu po zaaplikowaniu poprawek. Prawy histogram rozkład pędu dżetu wiodącego w przypadku, wyzwalanie detektora na dżetach z pędem powyżej 15 GeV; widać przesunięcie i rozmycie rozkładu. 24/26

25 Zaaplikowane poprawki - przykład Pomiar przekroju czynnego, wyraźna zależność od wartości cięcia na pędzie poprzecznym. W tego typu analizie niepewność pomiaru pędu rzędu kilku procent będzie miała dominujący wkład do niepewności systematycznej. 25/26

26 Podsumowanie Detektor CMS ma możliwość dokładnego pomiaru dżetów, kluczowe znaczenie mają kalorymetry elektromagnetyczny (ECAL) oraz hadronowy (HCAL). Ze względu na skomplikowany charakter jetów (np. problem z składową elektromagnetyczną), nieliniowość i niejednorodność detektora konieczne jest stosowanie poprawek. Omówione zostały trzy rodzaje, kolejno aplikowanych, poprawek: MC-Truth, poprawka relatywna (jednorodność w η) oraz absolutna (jednorodność w pt). 26/26

27 Dziękuję za uwagę.

28 Bibliografia 1) JME PAS, 2) JME PAS, 3) JME PAS, 4) Prezentacja z zatwierdzenia analizy JME PAS (17 listopad 2010, General Weekly Meeting), 5) 2008 JINST 3 S08004, The CMS experiment at the CERN LHC. 28/26

Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS - analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV.

Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS - analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Dominik Bartkiewicz Nr albumu: 234454 Tryger RPC jako część systemu mionowego CMS - analiza pierwszych danych LHC przy energii 7 TeV. Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów.

Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Robert Boniecki Nr albumu: 7683 Analiza danych LHC w poszukiwaniu rezonansów w rozkładzie masy niezmienniczej dwóch mionów. Praca licencjacka na kierunku fizyka Praca

Bardziej szczegółowo

Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych

Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych Załącznik nr 2a do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (file: Konecki_autoreferatPL.pdf) dr Marcin Konecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Warszawa, 30 grudnia 2014 r. Autoreferat

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Andrzej Bożek Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego Kraków, maj 2013 r. rozprawa habilitacyjna Praca ta była wspierana przez

Bardziej szczegółowo

Generowanie neutrin metodą Monte-Carlo. Rozszerzenie symulatora NuWro

Generowanie neutrin metodą Monte-Carlo. Rozszerzenie symulatora NuWro Uniwersytet Wrocawski Wydział Fizyki i Astronomii Artur Kobyliński Nr albumu: 130957 Generowanie neutrin metodą Monte-Carlo. Rozszerzenie symulatora NuWro Praca magisterska na kierunku FIZYKA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Compact Muon Solenoid

Compact Muon Solenoid Compact Muon Solenoid (po co i jak) Piotr Traczyk CERN Compact ATLAS CMS 2 Muon Detektor CMS był projektowany pod kątem optymalnej detekcji mionów Miony stanowią stosunkowo czysty sygnał Pojawiają się

Bardziej szczegółowo

Rozpraszanie elektron-proton

Rozpraszanie elektron-proton Rozpraszanie elektron-proton V Badania struktury atomu - rozpraszanie Rutherforda. Rozpraszanie elastyczne elektronu na punktowym protonie. Rozpraszanie elastyczne elektronu na protonie o skończonych wymiarach.

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Raport Roczny Instytutu Fizyki 2008 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach SPIS TREŚCI strona Rok 2008 w Instytucie Fizyki UJK 3 Struktura instytutu 4 Działalność naukowa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Michał Dąbrowski Nr albumu: 290853 Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland.

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. PL9701686 RAPORT NR 1679/PS Badania Defektów Sieci Krystalicznej Metodą Anihilacji Pozytonów Jerzy Dryzek Instytut Fizyki Jądrowej 31-342

Bardziej szczegółowo

Symulacja oddziaływania ciężkich jonów z materiałem komórkowym.

Symulacja oddziaływania ciężkich jonów z materiałem komórkowym. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Grzegorz Knor Nr albumu: 215957 Symulacja oddziaływania ciężkich jonów z materiałem komórkowym. Praca magisterska na kierunku Fizyka w zakresie Fizyki Medycznej Praca

Bardziej szczegółowo

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2 Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW Jak badamy cząstki elementarne? 2010/11(z) Ewolucja Wszech'swiata czas,energia,temperatura Detekcja cząstek

Bardziej szczegółowo

Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów

Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów Terapia nowotworów przy użyciu ciężkich jonów Fizyczne i biologiczne podstawy terapii Realizacja techniczna w GSI Wyniki kliniczne Opracowanie przeznaczone dla lekarzy, pacjentów i studentów. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Sławomir Błoński ANALIZA PRZEPŁYWU TURBULENTNEGO W MIKROKANALE ROZPRAWA DOKTORSKA Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni.

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Rozprawa doktorska... Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni Michał Krysztof Promotor prof.

Bardziej szczegółowo

Mar a cie e i Mi M es e zk z o k wi

Mar a cie e i Mi M es e zk z o k wi Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie Wojciech Polak Rozprawa doktorska BADANIE REAKCJI KOMÓREK PO NAŚWIETLENIU POJEDYNCZYMI JONAMI Promotor: Prof. dr hab. Jan Styczeń

Bardziej szczegółowo

MAGNETYCZNE I TRANSPORTOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW GRUPY IV VI I III V ZAWIERAJACYCH MANGAN

MAGNETYCZNE I TRANSPORTOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW GRUPY IV VI I III V ZAWIERAJACYCH MANGAN MAGNETYCZNE I TRANSPORTOWE WŁASNOŚCI WYBRANYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW GRUPY IV VI I III V ZAWIERAJACYCH MANGAN Beata Brodowska PRACA DOKTORSKA Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Promotor prof. dr. hab. W.

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji pracy pt.: Analiza możliwości wykorzystania techniki radarowej w ocenie stanu połączeń międzywarstwowych.

SPRAWOZDANIE z realizacji pracy pt.: Analiza możliwości wykorzystania techniki radarowej w ocenie stanu połączeń międzywarstwowych. INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Diagnostyki Nawierzchni SPRAWOZDANIE z realizacji pracy pt.: Analiza możliwości wykorzystania techniki radarowej w ocenie stanu połączeń międzywarstwowych. SPRAWOZDNIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp do oddziaływań hadronów

Wstęp do oddziaływań hadronów Wstęp do oddziaływań hadronów Mariusz Przybycień Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia GórniczoHutnicza Wykład 3 M. Przybycień (WFiIS AGH) Wstęp do oddziaływań hadronów Wykład 3 1 / 16 Diaramy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika RECENZENCI Aleksander Balter Tomasz Starecki REDAKCJA Andrzej Piotr Lesiakowski KOREKTA Elżbieta Kossarzecka PROJEKT OKłADKI Tomasz Jaroszewski Toruń 2013 ISBN 978-83-231-2972-1 WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERYTETU

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a Imię i

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo