KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI"

Transkrypt

1 15 września 2005 r. 8/2005 Znak: B2 14/05 KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 1 Ostrzeżenie o próbach wyłudzania pieniędzy Fundacja Renovabis poinformowała Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski o próbach wyłudzania pieniędzy przez panią przedstawiającą się jako Anna Friedmann lub Kunstmann. Osoba ta podaje się za przebywającego w podróży służbowej pracownika Fundacji Renovabis, mieszkającego w Monachium. Pani Friedmann/Kunstmann, władając biegle językiem niemieckim i wykazując bardzo dobrą znajomość struktur Kościoła lokalnego, wzbudza zaufanie. Charakterystyczne jest, że twardo tak jak Polacy wymawia głoskę r, a słowo euro wymawia również po polsku, nie ojro, jak mówią Niemcy. Nawiązuje ona kontakt z napotkanymi osobami i prosi o pożyczenie pieniędzy. Mówi, że ma problemy z niemiecką kartą bankową, której nie przyjmują polskie bankomaty. Przypadki wyłudzeń jak do tej pory, niewielkich sum odnotowano już w Słupsku, Krakowie oraz Kielcach. Prosimy, według własnych kompetencji, przestrzec zainteresowane osoby i instytucje Ks. Mirosław Kosek Kierownik Biura Sekretariatu KEP 2 II Ogólnopolska Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. na Jasną Górę W nawiązaniu do zgody wyrażonej podczas 331. Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski ( ) organizujemy II Ogólnopolską Pielgrzymkę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. na Jasną górę. Termin pielgrzymki: sobota, 15 października 2005 roku, godz W programie pielgrzymki przewidziane są: spotkanie i konferencja w sali Ojca Kordeckiego adoracja najświętszego Sakramentu zakończona procesją Eucharystyczną na Wałach Msza św. Zakończenie pielgrzymki ok. godz Na powyższą pielgrzymkę zapraszamy nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. i uprzejmie prosimy o przekazanie im tego zaproszenia przez duszpasterzy. Bp Stefan Cichy Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

2 75 KURIA BISKUPIA 3 Informacje Kancelarii Kurii 1. Dzień Modlitw w intencji Ojca Świętego i o uświęcenie Kapłanów w Paradyżu - dnia r., g Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego, wyrażonym w Liście do Kapłanów z 1995 r. i instrukcją Kongregacji ds. Duchowieństwa, Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów ma na celu: 1) ożywienie świadomości kapłanów o konieczności zmierzania do świętości zakorzenionej w tożsamości i misji kapłańskiej, 2) zwrócenie szczególnej uwagi całej wspólnoty diecezjalnej na bogactwo oraz konieczność wspierania stanu kapłańskiego w świętości i jego misji modlitwą i wyrzeczeniami. W Dniu Modlitw uczestniczą wszyscy Kapłani Diecezjalni i Zakonni, a także Seminarium Duchowne wraz z Księżmi Wychowcami i Alumnami. Program Dnia Modlitw obejmuje część przedpołudniową zarezerwowaną dla Prezbiterium i Kandydatów do Kapłaństwa /w sanktuarium w Rokitnie/ i część popołudniową z udziałem duchowieństwa i wiernych /w parafiach/. P r o g r a m I. Przed południem - w sanktuarium w Rokitnie G Powitanie Kapłanów i Alumnów oraz modlitwa różańcowa w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI i o beatyfikację Jana Pawła II G Konferencja ascetyczna: Co to znaczy istnienie kapłana in persona Christi według listu do kapłanów Jana Pawła II na 2005 r.? G Wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy i okazja do Spowiedzi św. G Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem G Przerwa na posiłek G Liturgia godzin i wykład: Eucharystia jako komunia (koinonia) według myśli kard. J. Ratzingera papieża Benedykta XVI. G Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Adama Dyczkowskiego z homilią. II. Po południu - w parafiach 1. Nabożeństwo różańcowe ze spocjalną modlitwą w intencji Ojca Świętego, Biskupów i Kapłanów Msza św. z kazaniem o kapłaństwie święceń i modlitwą powszechną w intencji Ojca Świętego i o świętość Kapłanów oraz o powołania. Matce Bożej Rokitniańskiej polecajmy wszyscy Umiłowanego Ojca Świętego, osobistą świętość "Szafarzy tajemnic Bożych" i ich posługę ewangelizacyjną. Uwaga:. Księża wyświęceni w latach przywiozą ze sobą karty udziału w Studium Formacyjnym, wpiszą temat wykładu i przekażą je przez duktorów do podpisania Biskupowi Pomocniczemu w czasie przerwy obiadowej. Bp Paweł Socha Wikariusz Generalny

3 76 2. Jesienna Konferencja dekanalna (październik listopad 2005) W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, tradycyjnie w pierwszej części jesiennej konferencji dekanalnej uczestniczą kapłani oraz katecheci pracujący w szkołach położonych na terenie dekanatu. Inspiracją i pomocą w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konferencji dekanalnej są treści tegorocznych sierpniowych Dni Duszpasterskich w Paradyżu Program konferencji dekanalnej 1. Konferencja ascetyczna: Przyjazny ksiądz, przyjazny katecheta, przyjazna parafia. W konferencji należy uwzględnić problem cech ludzkich ewangelizatora warunkujących skuteczność pełnienia misji głoszenia Ewangelii. Materiały: Bp Paweł Socha, Przekroczyć próg K/kościoła przyjazny ksiądz, przyjaznaparafia, Jan Paweł II Adhortacja Apostolska, Pastorem dabo vobis p (formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa), Wojciech Świątkiewicz Portret księdza, w: Kościół Katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, red. Ks. W. Zdaniewicz, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa 2004, s Konwersatorium Budowanie parafii jako wspólnoty wspólnot a) Wprowadzenie (15 min.). Materiały: - O. prof. Andrzeja Potockiego, Diagnoza zmian religijności Polaków, - Ks. dra Antoniego Dunajskiego, Budowanie parafii jako wspólnoty wspólnot, - Ks. Ryszard Kamiński, Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, KUL, Lublin 1997, s b) Dyskusja, Należy w niej uwzględnić niewystarczającą rolę katechezy szkolnej w kształtowaniu u dzieci i młodzieży postaw wiary i odpowiedzialności za Kościół oraz wynikającej stąd potrzeby katechezy parafialnej - szczególnie sakramentalnej, a także permanentnej formacji dokonującej się w różnego rodzaju małych wspólnotach parafialnych. 3. Przerwa na posiłek 4. Sesja dla samych Prezbiterów. Część druga Konferencji z udziałem samych kapłanów powinna dotyczyć oceny i wniosków płynących z realizacji programu duszpasterskiego podjętego w roku 2004/5: a) tworzenie Parafialnych Rad Duszpasterskich i Rad ds. Ekonomicznych oraz inicjatyw podjętych w parafiach i dekanacie w Roku Eucharystii ze szczególnym uwzględnieniem Eucharystycznego Ruchu Młodych, b) wnioski wynikające z tej oceny i konkretne zadania duszpasterskie podjęte do realizacji w parafii i dekanacie. W sprawozdaniu z konferencji dekanalnej prosimy o szczegółowe informacje dotyczące istnienia PRD, PRE i ERM w parafiach oraz działań zmierzających do powołania w/w instytucji i grup parafialnych. UWAGA: Księży Dziekanów prosimy o podanie miejsca i czasu konferencji przynajmniej na dwa tygodnie przed ustalonym terminem.

4 77 3. Uzupełnienie zmian personalnych Bp Edward Dajczak Wikariusz Generalny Ks. Stanisławski Tadeusz - mianowany adwokatem Sądu Kościelnego Ks. Draguła Andrzej - zwolniony z Redaktora edycji Aspektów i Korespondenta KAI Ks. Gierasimczyk Tomasz - mianowany Redaktorem edycji Aspektów i Korespondentem KAI Ks. Zendran Rafał - mianowany adm. par. Wnieb. NMP Głogów i Rapocin Ks. Wokotrub Zbigniew - mianowany wik. par. Krzeszyce Ks. Stankowski Krzysztof CSsR - mianowany wik. par. Głogów (św. Klemensa) Ks. Kowalczyk Józef - mianowany rezydentem (z pr. wik.) w par. Głogów (Król. P.) Ks. Ślęzak Krzysztof - mianowany rezydentem (z pr. wik.) w par. Klenica otrzymali jurysdykcję Ks. Bryła Dariusz OFMCap - Gorzów Wlkp. (św. Ant. i św. Stan.) Ks. Michoń Andrzej CSsR - Głogów (św. Klemensa) 4. Oświadczenie Kurii Diecezji Włocławskiej Otrzymaliśmy oświadczenie Kurii Diecezji Włocławskiej, które podajemy do wiadomości Czcigodnym Księżom: W związku z napływającymi pod adresem Kurii Biskupiej we Włocławku pytaniami, co do osoby i działalności ks. prał. Eugeniusza Marciniaka, kapłana Diecezji Włocławskiej, uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada 2004 r. Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering odwołał ze stanowiska dotychczasowego Dyrektora Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników ks. prał. Eugeniusza Marciniaka i jego pełnomocnika, p. Stefanię Moraczewską. Z dniem 1 sierpnia br. został on przeniesiony na emeryturę. Ks. Eugeniusz Marciniak w żaden sposób nie reprezentuje Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników, ani też Duszpasterstwa Rolników z ramienia Biskupa Włocławskiego. Obecna aktywność wydawnicza ks. E. Marciniaka prowadzona jest bez wiedzy i zgody Biskupa Włocławskiego, a wszelkie działania Fundacji Pomocy Człowiekowi i Środowisku Humana Divinis na polu wydawniczym pozostają bez jakiegokolwiek związku z Diecezją Włocławską i Wydawnictwem Duszpasterstwa Rolników. Dlatego Diecezja i Wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i finansowej za poczynania firmowane przez ks. E. Marciniaka i jego fundację. Ks. Piotr Kubiak Kanclerz Kurii 4 Informacje Wydziału Duszpasterskiego 1. Rekolekcje dla małżeństw W dniach r. w domu rekolekcyjnym Uzdrowienia Chorych w Głogowie odbędą się rekolekcje Spotkania małżeńskie dialog we dwoje. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżeństw niezależnie od wieku, światopoglądu, wyznania, stażu małżeńskiego oraz od skali problemów dzielących małżonków. Program nastawiony jest na odnowienie więzi małżeńskiej poprzez dialog prowadzony we dwoje. Zgłoszenia przyjmują oraz bliższych informacji udzielają: Jola i Adam Kot, tel. 68/ ; ; e.mail: Gosia i Krzysztof Gadomscy, tel. 68/ ; e.mail:

5 78 (Rekolekcje te godne są polecenia małżonkom przeżywającym trudności oraz chcącym umocnić swoją wzajemną miłość. Może warto informację o rekolekcjach umieścić w ogłoszeniach parafialnych). 2. Dzień skupienia Kościoła Domowego (Oazy Rodzin) Pierwszy Dzień Skupienia dla kręgów Kościoła Domowego odbędzie się w sobotę r. w Rokitnie w godz Pod koniec Mszy św. (rozpoczęcie o g ) nastąpi przekazanie posługi nowym parom animatorskim. Księży opiekujących się Oazą Rodzin proszę o powiadomienie i zachętę do uczestnictwa małżonków uczestniczących w kręgach. 3. Rekolekcje dla Poradnictwa Rodzinnego Jesienne rekolekcje dla Doradców posługujących w Poradnictwie Rodzinnym odbędą się w dniach r. w Rokitnie (obecna będzie krajowa doradczyni życia rodzinnego p. Elżbieta Chojnacka). Księży Proboszczów proszę o powiadomienie o rekolekcjach Doradców posługujących w swoich parafiach oraz zachętę i pomoc (także finansową) w uczestnictwie. Ks. Dariusz Orłowski Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 4. Diecezjalny dzień skupienia dla grup oraz animatorów Eucharystycznego Ruchu Młodych Jesienna sesja formacyjna dla animatorów Eucharystycznego Ruchu Młodych. Bardzo serdecznie zapraszam na jesienną sesję formacyjną dla animatorów Eucharystycznego Ruchu Młodych. Celem tej sesji jest formacja intelektualno duchowa oraz wyznaczanie kierunków działań we wspólnotach i pomoc w organizowaniu nowych wspólnot. Spotkanie odbędzie się 22 października 2005 r w salce katechetycznej w parafii Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Plan spotkania: Godz Rozpoczęcie spotkania wspólną modlitwą Godz Konferencja: Eucharystia jako źródło i szczyt życia chrześcijanina Godz Przerwa Godz Planowanie działań oraz omówienie spraw bieżących Godz Adoracja Najświętszego Sakramentu Godz Msza Św. Godz Zakończenie 5. Diecezjalny Dzień Skupienia dla animatorów i wspólnot Eucharystycznego Ruchu Młodych Bardzo serdecznie zapraszam animatorów i wspólnoty na jesienny dzień skupienia. Odbędzie się on 19 listopada 2005 w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Zielonej Górze. Plan spotkania: Godz Rozpoczęcie spotkania wspólną radosną modlitwą Godz Konferencja: Eucharystia jest źródłem nadziei Godz Przerwa Godz Konferencja przygotowująca do przeżycia Sakramentu Pokuty i Pojednania Godz Adoracja Najświętszego Sakramentu i Sakrament Pokuty i Pojednania Godz Msza Św. Godz Zakończenie Ks. Robert Patro

6 Diec. Duszpasterz Młodzieży 6. Zaproszenie na pielgrzymkę Różańcową do Rokitna Modlitwa Różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności; wspólną modlitwą odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych Maryi, Matki Kościoła. Modląc się do Niej, prosimy o towarzyszenie nam w całym naszym życiu a zwłaszcza w tym decydującym momencie dla naszego przeznaczenia wiecznego, jakim będzie godzina naszej śmierci. W miesiącu październiku, w którym obchodzi się Uroczystość Matki Bożej Różańcowej, Kościół zaprasza nas, byśmy ożywili naszą miłość do tej modlitwy maryjnej. Zapraszamy kapłanów i wszystkie wspólnoty Żywego Różańca do Rokitna, do Centrum Różańcowego naszej diecezji gdzie czeka na nas Matka Boża Cierpliwie Słuchająca. Porządek ogólnodiecezjalnej uroczystości odpustowej: Sobota, Msza św. z homilią, Rozpoczęcie nabożeństwa Nocy Fatimskiej, Apel Maryjny, Msza św. maryjna. Niedziela, Msza św., Godzinki o NMP, Msza św. wotywna z homilią Różaniec na dróżkach różańcowych, prowadzi wspólnota różańcowa z Drezdenka Wykład formacyjny: Cuda i łaski za przyczyną Matki Bożej Rokitniańskiej Przygotowanie do Mszy św., Główna Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa, Nabożeństwo na zakończenie pielgrzymki różańcowej Akt Zawierzenia, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św., Nabożeństwo Maryjne, Msza św., Apel Maryjny. Ks. Tadeusz Kondracki Diecezjalny Asystent Żywego Różańca Diecezjalne Studium Organistowskie Informujemy, że w dalszym ciągu działa w Diecezji Studium Organistowskie, kształcące organistów do pracy parafialnej. Mieści się ono w Świebodzinie przy parafii św. Michała Arch., ul. Szpitalna 1. Zajęcia z zakresu gry na organach, śpiewu liturgicznego, liturgii i teorii muzyki odbywają się 2 razy w miesiącu, w soboty od godz do Studium trwa cztery lata. Nowy rok nauki rozpocznie się w sobotę 17 września o godz Następne spotkanie odbędzie się 24 września. Kandydaci ubiegający się o przyjęcia powinni mieć zapewnioną możliwość ćwiczeń na instrumencie klawiszowym w dniach między zajęciami studyjnymi. Na spotkanie powinni przyjechać 17 września na godz , mając ze sobą skierowanie pisemne od księdza proboszcza. Informacji na temat Studium udziela Dyrektor Studium, Ks. Antoni Mackiewicz, proboszcz parafii św. Krzyża w Sulechowie. Adres: pl. Kościelny 4, Sulechów, tel. 0-68/ ks. Antoni Mackiewicz Dyrektor Studium Organistowskiego

7 80 Informacje 5 Wydziału Ekonomicznego Przekazujemy Księżom dwie oferty ERA GSM w ramach porozumienia z Episkopatem Polski. Pierwsza istniejąca od dwóch lat, Nowa KorpoEX Biznes, w której są już nasi księża. Oferta ta jest już z upustem 43%od abonamentu telefonicznego (dotychczasowa 38%). Druga oferta Komfort Biznes jest nową propozycją kierowaną do 1) Oferta Cennikowa taryf Nowa KorpoEX Biznes Abonament telefoniczny z VAT Liczba bezpłatnych minut w pakiecie (wliczane w Koszt minuty w abonamencie Połączenia krajowe do wszystkich operatorów bez względu na porę Połączenia wewnątrz grupy Połączenia międzynarodowe Połączenia w ramach Roamingu dla Abonentów sieci Era Opłata za wysyłane wiadomości SMS Opłata za wysyłane wiadomości MMS Opłata za naliczanie 1s/1s Biznes 15 Start Biznes 60 Pr o Biznes120 Pro Biznes 180 VIP Biznes 240 VIP Biznes 500 VIP 22,26 42,29 75,80 109,88 134,91 229, ,48 0,70 0,63 0,61 0,56 0,45 1,45 1,05 0,86 0,70 0,63 0,63 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Stawka zgodna z cennikiem Usług Nowa Era GSM Stawka zagranicznego operatora lokalnego + 15% 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Ceny zawierają podatek 22% VAT * W powyższą ofertę są wliczone: - stały upust od abonamentu w wysokości 43% - Stały upust od połączeń w wysokości 14% Pierwsze 4 abonamenty są za 1 zł Atrakcyjne telefony dostępne z aktualnej oferty biznesowej, już od 1zł Jest możliwość zachowania numeru telefonu komórkowego z sieci Era (umowa indywidualna), gdy przechodzimy do tego pakietu taryf po wygaśnięciu promocji z umowy indywidualnej

8 81 2) Era Komfort Biznes Komfort Biznes Prestiż 1400 Premiu m 700 Profi 340 Standard 160 Kontak t 60 Abonament (1-8 m-ca umowy) 333,06 zł 192,50 zł 102,48 zł 51,24 zł 21,35 zł Abonament (9-24 m-ca umowy) 390,36 zł 225,09 zł 120,05 zł 60,03 zł 25,01 zł do sieci Era i sieci stacjonarnych Darmo we minuty Lub lub lub lub do innych sieci komórkowych Wymienialność darmowych minut Bezpłatna bezpłatna bezpłatna bezpłatna brak Przechodzenie darmowych minut Bezpłatne bezpłatne bezpłatne bezpłatne bezpłatn e Nalicz. 1s/1s Bezpłatne bezpłatne bezpłatne bezpłatne Korporacja Bezpłatna bezpłatna bezpłatna bezpłatna bezpłatn e 1,22 zł Abona menty Rozmowy poranne Rozmowy lokalne Darmowa sieć firmowa Bezpłatne bezpłatne bezpłatne Bezpłatne Bezpłatna bezpłatne 24,40 zł 24,40 zł 2,44 zł 2,44 zł 2,44 zł 18,30 zł 18,30 zł 18,30 zł 18,30 zł Wybrany kraj* Bezpłatny 2,44 zł 2,44 zł 2,44 zł 2,44 zł Połączenie po wykorzystani u darmowych minut do sieci Era i sieci stacjonarnych 0,27 zł 0,28 zł 0,32 zł 0,35 zł 0,37 zł do innych sieci komórkowych 0,55 zł 0,61 zł 0,63 zł 0,67 zł 0,68 zł SMS MMS 0,27 zł 0,40 zł Cena za minutę połączenia Sieć Korporacyjna Rozmowy lokalne Wybrany kraj 0,14 zł 0,20 zł 0,99 zł Ceny zawierają podatek 22% VAT - atrakcyjne telefony dostępne z aktualnej oferty biznesowej, już od 1zł

9 82 Objaśnienia do oferty ERA Komfort: Abonament do 8 m-cy należność za taryfę z uwzględnieniem upustów: ð 30% upust na abonament przez pierwszych 8 miesięcy ð 14 % upust na połączenia Abonament po 8 m-cach należność za taryfę z uwzględnieniem upustów: ð 18% upust na abonament do końca umowy ð 14 % upust na połączenia Darmowe minuty to ilość minut jaki należy się w danej taryfie gdy dzwonimy: do sieci Era i sieci stacjonarnych lub innych sieci komórkowych wymienialność darmowych minut to 2 minuty do Era lub na stacjonarne to jedna minuta do innych operatorów przechodzenie darmowych minut to w następnym cyklu minuty zaoszczędzone wykorzystywane są pierwsze Abonamenty - to dodatkowe usługi jakie przysługują w danej taryfie bezpłatnie lub za dodatkową opłatą. naliczanie 1s/1s - usługa bezpłatna korporacja - usługa bezpłatna (połączenia pomiędzy telefonami zakupionymi po 0,14 zł za minutę ) rozmowy poranne - w godzinach 4.00 do 9.00 rano rozmowy darmowe pomiędzy zakupionymi telefonami rozmowy lokalne połączenia z jednym wybranym prefiksem np. 068 za 0,20 zł za minutę darmowa sieć firmowa darmowe rozmowy pomiędzy zakupionymi telefonami wybrany kraj połączenia z jednym wybranym prefiksem międzynarodowym za 0,99 zł za minutę Połączenia po wykorzystaniu darmowych minut płatność za 1 minutę w zależności od taryfy SMS za dodatkowa opłatą w wysokości 0,27 zł do wszystkich sieci komórkowych Jest możliwość zachowania numeru telefonu komórkowego z sieci Era (umowa indywidualna), gdy przechodzimy do tego pakietu taryf po wygaśnięciu promocji z umowy indywidualnej. Zapraszając do współpracy łączymy wyrazy szacunku. Szczęść Boże! Łukasz Ostrowski ks. Józef Popiel Doradca Biznesowy Koordynator Diecezjalny Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Kuria Diecezjalna Tel.:+48 (0) tel. +48 (68) Informacje Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Jan Romaniuk Ekonom Diecezjalny 1. Diecezjalny Fundusz Stypendialny im. Bp. Adama Dyczkowskiego Już po raz trzeci odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz młodych zdolnych uczniów z ubogich rodzin. Zbiórka zostanie przeprowadzona w niedzielę 23 X przy kościołach na terenie całej Diecezji. Prosimy o pomoc w przeprowadzeniu zbiórki. Zebrane ofiary zasilą konto Diecezjalnego Funduszu Stypendialnego, który będzie mógł objąć pomocą nowych stypendystów. Przypominamy, iż informacje nt. Funduszu (regulamin DFS, formularz

10 wniosku) przesłane zostały pocztą elektroniczną do Księży Dziekanów. Zgłoszenia kandydatów na stypendystów ze swoich parafii Księża Proboszczowie powinni przekazać Księżom Dziekanom do 30 IX Spotkanie dla księży opiekunów świetlic i kierowników świetlic Informujemy, iż 27 X 2005 r. o godz w sali nad Księgarnią św. Antoniego w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie z Ks. Bp. Adamem Dyczkowskim, na które zapraszamy Księży opiekunów i Kierowników świetlic Caritas. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, w czasie którego poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z rolą kapłana w formacji dzieci i wolontariuszy w świetlicy oraz zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczących oczekiwań personelu świetlic i dzieci wobec kapłanów. 3. Rekolekcje formacyjne dla członków PZC Przypominamy o zbliżających się wrześniowych (16-18 IX) rekolekcjach formacyjnych dla PZC w Paradyżu oraz informujemy o terminie rekolekcji adwentowych, które odbędą się jednocześnie w Głogowie i Rokitnie 9-11 XII Zgłoszenia: Biuro Caritas: (68) Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego W dniach 2-8 X trwać będzie 61. Tydzień Miłosierdzia obchodzony w tym roku pod hasłem: Eucharystia posłaniem do służby potrzebującym. Do parafii przekazane zostały ogólnopolskie materiały wydane przez Fundację Pro Caritate, w których znajdują się m.in. intencje i tematy poszczególnych dni, propozycje działań dla Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas oraz konspekty katechez szkolnych. Diecezjalne obchody Tygodnia Miłosierdzia odbędą się w sobotę 8 X w Gorzowie (katedra, godz ), Zielonej Górze (konkatedra pw. św. Jadwigi, godz. 9.00) i Głogowie (par. pw. św. Mikołaja - kaplica w domu zakonnym, ul. Staromiejska 17, godz ). Odprawione zostaną uroczyste Msze św., a po nich odbędą się spotkania z przedstawicielami Caritas. Zapraszamy wolontariuszy PZC oraz przedstawicieli innych ruchów, wspólnot i organizacji dobroczynnych. Zachęcamy PZC do podejmowania działań związanych ze świętowaniem Tygodnia Miłosierdzia. W najbliższym czasie zostaną przekazane do parafii plakaty i afisze, na których będzie można zamieścić informacje o działaniach charytatywnych organizowanych w czasie Tygodnia Miłosierdzia przez PZC i inne grupy parafialne. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z wieloletnią tradycją w czasie Tygodnia Miłosierdzia powinna być przeprowadzona zbiórka pieniężna na działalność charytatywną. Obowiązek przeprowadzenia tej zbiórki w parafiach został potwierdzony przez J. E. Ks. Bp. Adama Dyczkowskiego. Jednocześnie Ksiądz Biskup wprowadził następujący podział zebranych ofiar: w parafiach, w których istnieje Parafialny Zespół Caritas 50% ofiar pozostaje na realizację celów statutowych PZC, pozostała kwota powinna zostać przesłana na konto Caritas diecezjalnej na realizację jej celów statutowych, w parafiach, w których nie istnieje Parafialny Zespół Caritas 20% ofiar pozostaje na cele charytatywne parafii, a 80% należy przesłać do Caritas diecezjalnej. Termin zbiórki to niedziela 2 X. Prosimy o pomoc w jej przeprowadzeniu lecie CARITAS w Polsce W dniach 1-2 X 2005 Caritas Polska organizuje uroczyste obchody 15-lecia Caritas w Polsce. Do udziału w obchodach zaproszone zostały wszystkie Caritas diecezjalne. 1 X z Zielonej Góry wyjedzie do Warszawy kilkuosobowa delegacja złożona z przedstawicieli Caritas diecezjalnej oraz osób zaangażowanych w różne dzieła Caritas w diecezji. Weźmie ona udział w wieczornych uroczystościach jubileuszowych. 83

11 84 2 X (na drugi dzień obchodów) do udziału w uroczystościach zapraszamy członków Parafialnych Zespołów Caritas oraz wolontariuszy zaangażowanych w pracę PZC. Organizujemy wyjazd autokarowy z Zielonej Góry i Gorzowa (istnieje możliwość zabrania grup osób na trasie przejazdu autokaru). Koszt wyjazdu - 40 zł od osoby (pozostałą część pokrywa Caritas diecezjalna). Należy zabrać ze sobą prowiant. Wyjazd ok. godz. 5 rano 2 X, przyjazd do Warszawy przed godz , powrót nocą z 2 na 3 X. Szczegółowy program obchodów podany został w Biuletynie Informacyjnym Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej nr 6/2005. Zgłoszenia do 19 IX: p. Marek Kwaśniak (68) w Informacje Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Zarząd Diecezjalny KSM zaprasza księdza asystenta, członków, kandydatów i sympatyków KSM na Ogólnopolską Pielgrzymkę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na Jasną Górę w 15 rocznicę Reaktywowania Stowarzyszenia w Polsce. Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się 08 października o godzinie w Sali Papieskiej słowem J.E. Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Stanisława Nowaka. Kulminacyjnym momentem będzie uroczysta Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej, zaplanowana na godzinę W związku z obchodami Reaktywowania KSM nie odbędzie się jesienna Sesja Kierownictw Oddziałów i Kół KSM! Wyjazd autokaru z Zielonej Góry do Częstochowy planowany jest dnia 07 października o godz Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do Zielonej Góry i zakwaterowania do godz w Domu Rekolekcyjnym Emaus. Bliższe informacje, zgłoszenia i zapisy na autokar w Biurze KSM tel. 068/ w dni robocze od 8.00 do 16.00, ul. Aliny 7, Zielona Góra oraz na Zapraszamy kandydatów, sympatyków i członków naszego Stowarzyszenia, szczególnie nowo powstałych oddziałów na szkolenia formacyjno informacyjne. Szkolenie takie przybliża uczestnikom cele, zadania, środki, strukturę organizacyjną i program formacyjny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma na celu kształtowanie dojrzałego chrześcijanina uczestniczącego we wspólnocie i misji Kościoła. Odbędą się one w następujących terminach: r r. szkolenie połączone z obchodami święta Błogosławionej Karoliny Kózkówny patronki KSM. Na uroczystą Mszę Św. odpustową zapraszamy w dniu r. o godz Szkolenie KSM w Domu Rekolekcyjnym EMAUS rozpoczyna się w piątek o godzinie 18 00,a kończy w niedzielę obiadem o godzinie Koszt 35 zł. Bliższe informacje, zgłoszenia i zapisy w Biurze KSM tel. 068/ w dni robocze od 8.00 do 16.00, ul. Aliny 7, Zielona Góra na W dniu r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział w Kożuchowie zaprasza na uroczystość Jubileuszu 10-lecia Powołania Oddziału. Obchody rozpoczną się Mszą Św. w kościele pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Kożuchowie o godz Po Mszy Św. ok. godz odbędzie się spotkanie jubileuszowe w Zamku Kożuchowskim. Marcin Szczęsny Prezes Zarządu KSM Ks. Piotr Kubiak Bp Paweł Socha Kanclerz Kurii [ L. S. ] Wikariusz Generalny

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 12.06.2006 r. Kuria Metropolitalna VD II 2247/06 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R.

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R. W nowym roku najważniejszym wydarzeniam dla Kościoła na Warmii będzie 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznica Koronacji Jej Obrazu. Będzie to także rok 300. rocznicy Koronacji

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017 Luty 2017 r. 06.02.2017 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 06.02.2017 poniedziałek Rada Pedagogiczna godz.

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 5/2005

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 5/2005 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 14.11.2005 r. VD II 2225/05 Kuria Metropolitalna Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice Tel/Fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM DUSZPASTERSKIE 2016/2017 JUBILEUSZ 25-LECIA DIECEZJI

KALENDARIUM DUSZPASTERSKIE 2016/2017 JUBILEUSZ 25-LECIA DIECEZJI KALENDARIUM DUSZPASTERSKIE 2016/2017 JUBILEUSZ 25-LECIA DIECEZJI L.P. DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI JUBILEUSZ Listopad 2016 1. 27. 11. Rocznica Sakry Ks. Bpa Piotra Gregera 2. 27. 11. 24. 12. Jubileuszowe

Bardziej szczegółowo

Staż kandydacki trwa rok. Przyjdź! Zobacz! Zorientuj się! Spotkania co miesiąc, po wieczornej Mszy św. w salce Domu Katechetycznego.

Staż kandydacki trwa rok. Przyjdź! Zobacz! Zorientuj się! Spotkania co miesiąc, po wieczornej Mszy św. w salce Domu Katechetycznego. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi świeckich, którzy we współpracy z hierarchią kościelną realizują misję apostolską Kościoła. Jesteśmy w Akcji Katolickiej, bo sam Papież Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS NR (99) 3/2015 (marzec 2015) W bieżącym Biuletynie: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE GŁOGÓW 2015... 2

Bardziej szczegółowo

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.lwowska w Rzeszowie Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

OKÓL IK DUSZPASTERSKI R 2/2010

OKÓL IK DUSZPASTERSKI R 2/2010 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 24.03.2010 r. Kuria Metropolitalna VD II 2371/10 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ

KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ Nr 34/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku www.diecezja-pelplin.pl e-mail: kuria@diecezja-pelplin.pl Poz.120 ZACHĘTA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DO MODLITWY O POKÓJ NA ŚWIECIE

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 18 maja 2014r.

Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 18 maja 2014r. Szczegółowy program wędrówki symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Kaliskiej, 3 1 2014r. Dzień Miejsce Godzina Wydarzenie 3 maja 3 maja 3 maja 3 maja Jarocin, parafia Chrystusa Króla 20.00 Powitanie

Bardziej szczegółowo

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa.

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach ku czci Patrona Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie w sobotę, 22 października. We wszystkie dni odpustowe

Bardziej szczegółowo

ZELATOR JERYCHO RÓŻAŃCOWE

ZELATOR JERYCHO RÓŻAŃCOWE ZELATOR grudzień2016 www.zr.diecezja.pl 9 JERYCHO RÓŻAŃCOWE Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przeżycie Jerycha Różańcowego, łączącego w modlitwie całą diecezję. W kolejnych godzinach

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2004 s

W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2004 s Instrukcja o Przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004. Rzeszów 2004 s. 255-258. W trosce o realizację wskazań II Synodu Plenarnego oraz Dyrektorium Duszpasterstwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS NR (84) 11/2013 (listopad 2013) W bieżącym Biuletynie: SPOTKANIA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS NR (97/98) 1-2/2015 (styczeń/luty 2015) W bieżącym Biuletynie: WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS NR (100) 4/2015 (kwiecień 2015) Jak zwykle pusty grób Ale to radość, a nie rozpacz; ani przyzwyczajenie.

Bardziej szczegółowo

uczestniczymy we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam, a o 9 00

uczestniczymy we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam, a o 9 00 Regionalne Koło Przyjaciół Radia Maryja w Tucholi istnieje od 1997 roku. Z inicjatywy członków naszego Koła od 7 października 2000 roku odprawiane są Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca, o które Matka

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Niedziela 16.10.2011 r. Uroczystość rozpoczęcia Misji 7.00, 8.30,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS NR (86) 1/2014 (styczeń 2014) W bieżącym Biuletynie: WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2013...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii A.D. 2017 Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii 2 luty - czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej 3 luty - I piątek miesiąca 11 luty - sobota - NMP z Lourdes - Dzień Chorych

Bardziej szczegółowo

* w całej diecezji dziś zbiórka ofiar na rzecz pomocy ubogim. Ministranci będą po mszy św. stali z puszkami Jałmużny wielkopostnej.

* w całej diecezji dziś zbiórka ofiar na rzecz pomocy ubogim. Ministranci będą po mszy św. stali z puszkami Jałmużny wielkopostnej. III Niedziela Wielkiego Postu 1. Dziś: * msza św. w intencji parafii o godz. 7.30; za tydzień o 6.30 * 17.00 Gorzkie żale * 18.00 msza św. z asystą pielgrzymów z grupy 12A * w całej diecezji dziś zbiórka

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Program Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 rok Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. ( Mk 1, 15)

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Dzisiaj po południu lub jutro można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy

Bardziej szczegółowo

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2007

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2007 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 15.06.2007 r. Kuria Metropolitalna VD II 2283/07 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS NR (105) 10/2015 (październik) 2015) W bieżącym Biuletynie: ZMIANA ADRESU PLACÓWKI CARITAS W

Bardziej szczegółowo

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 4/2006

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 4/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 8.09.2006 r. VD II 2254/06 Kuria Metropolitalna Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012 1 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby diecezji na działalność edukacyjno- wychowawczą wśród młodzieży w archidiecezji. Za

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

OKÓL IK DUSZPASTERSKI R 2/2009

OKÓL IK DUSZPASTERSKI R 2/2009 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 3.04.2009 r. Kuria Metropolitalna VD II 2343/09 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży Światowe Dni Młodzieży 2016 Czym są ŚDM? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 4/2005

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 4/2005 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 9.09.2005 r. VD II 2220/05 Kuria Metropolitalna Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice Tel/Fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

Program peregrynacji

Program peregrynacji Program peregrynacji Dekanat Ciechanowiecki 25 26 lipiec 2015r. 25 lipiec 21.00 Ciechanowiec par. Trójcy Przenajświętszej Apel Jasnogórski i czuwanie z Matką Boską Ciechanowiecką w oczekiwaniu na przybycie

Bardziej szczegółowo

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami.

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami. Msza święta z udzielaniem sakramentu bierzmowania Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami. Zawsze podczas bierzmowania,

Bardziej szczegółowo

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci.

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. 16.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. Tego dna o godz. 12.00 mszę św. z okazji 25-lecia święceń

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.krakow.pl e-mail: katecheza@diecezja.pl tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60 KALENDARIUM 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II. Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II www.sanktuariumjp2.pl 11 czerwca 2011 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ. Preambuła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ. Preambuła. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ Preambuła Ruch Rodzin Nazaretańskich wyrósł z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (f2009) i ks. Andrzeja Buczela

Bardziej szczegółowo

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój Różaniec drogą do Eucharystycznego Serca Jezusowego przez

Bardziej szczegółowo

I niedziela Adwentu / /

I niedziela Adwentu / / I niedziela Adwentu /27.11.2016/ 1. Dziękujemy za wspólne spotkanie w Pratulińskiej Szkole Wiary. 2. Dziś rozpoczynamy Adwent nowy rok liturgiczny pod hasłem Idźcie i głoście. Zarazem jest to czas odkrywania

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów.

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Dla organizujących po raz pierwszy oazę modlitwy, a także dla innych w celu przypomnienia, podajemy poniżej wskazania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2008

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2008 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 23.06.2008 r. Kuria Metropolitalna VD II 2327/08 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

WSPOLNOTA POLSKA - BIULETYN

WSPOLNOTA POLSKA - BIULETYN WSPOLNOTA POLSKA - BIULETYN SALEZJAŃSKA ROZKŁAD MSZY ŚW. Proboszcz : Niedziela Fr. John Cosgrove, S.D.B. 8:00 AM English Wikariusze : 9:30 AM English Fr. Jan Staszel, SDB 11:15 AM English Fr. George Atok,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2016

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2016 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2015 - sierpień 2016 Data Temat Przedsięwzięcie Wrzesień 2015 1 76. rocznica wybuchu II wojny światowej Msza święta 2 3 4 6 7 8 Akcja Katolicka Spotkanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej Wprowadzenie U początku zmian w dotychczasowej formie przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21

Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21 Dekret Biskupa Płockiego Piotra Libery w sprawie zamknięcia XIII Synodu Diecezji Płockiej i ogłoszenia uchwał synodalnych 5 Słowo redakcyjne 7 Wykaz skrótów................................ 15 CZEŚĆ I DEKRETY

Bardziej szczegółowo

Madonno, Mamusiu moja

Madonno, Mamusiu moja nr 3 (7) kwiecień maj 2015 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Madonno, Mamusiu moja św. Ojciec Pio Wtorek 21 kwietnia 2015 Dwunaste spotkanie formacyjno-organizacyjne Grupy Modlitwy Ojca

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS NR (102) 6/2015 (czerwiec 2015) W bieżącym Biuletynie: DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W ROKITNIE

Bardziej szczegółowo

ROK 2012 Luty 9-10 lipca

ROK 2012 Luty 9-10 lipca ROK 2012 Luty Zwolnienie z powierzonych obowiązków w parafii mianowanego proboszcza, przebywającego na urlopie zdrowotnym, pismem z dnia 20 marca 2012 roku. Obowiązki administratora parafii, pełni ks.

Bardziej szczegółowo

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015 ZELATOR czerwiec2015 2 PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY W sobotę, 6 czerwca, odbyła się III Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy. Według oceny organizatorów uczestniczyło w niej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ Poniedziałek 14. 09. 2015 r. Godz. 19 30 - Kościół Sobota 12. 09. 2015 r. Szkoła Polska Środa 16. 09. 2015 r. Godz.

Bardziej szczegółowo

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Częstochowa 2013 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Margita Kotas Redakcja

Bardziej szczegółowo

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne Rekolekcje wielkopostne Czas wielkiego postu to okres pokuty i wyrzeczeń, ale także nauki i rozwoju. Pamiętając o duchowym przygotowaniu do Wielkanocy przedstawiamy spis dni skupienia i rekolekcji wielkopostnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017 PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017 Spotkanie PRD rozpoczęło się wspólnym uczestnictwem w nieszporach, by dalej omawiać

Bardziej szczegółowo

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach 15 30 września 2015 roku 15 września (wtorek) NOWE MIASTO LUBAWSKIE 17.30 rozpoczęcie peregrynacji i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

MODLITWA KS. BISKUPA

MODLITWA KS. BISKUPA MODLITWA KS. BISKUPA Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdą, która cię prowadzi po pustyni obecnego życia.

Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdą, która cię prowadzi po pustyni obecnego życia. nr 5 (15) grudzień 2016 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdą, która cię prowadzi po pustyni obecnego życia. św. Ojciec Pio Piątek Sobota 9-10 grudnia

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2016/2017 WRZESIEŃ

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2016/2017 WRZESIEŃ PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2016/2017 WRZESIEŃ Sobota 10. 09. 2016 r. Szkoła Polska Poniedziałek 19. 09. 2016 r. Godz. 19 30 - Kościół Rozpoczęcie katechezy Spotkanie

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014.

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. Wierzę w Syna Bożego W pierwszą niedzielę Adwentu rozpocznie się w naszej parafii - podobnie jak w całym Kościele - realizacja nowego, czteroletniego

Bardziej szczegółowo

Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18.

Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18. Spotkania w Wielkim Poście 2017 Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g. 17.30 i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18.30 3.III Pierwszy piątek miesiąca

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS NR (49) 03/2010 (sierpień 2010) W bieżącym Biuletynie: Nabór wniosków do Programu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Zabawa Choinkowa w Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej przy naszej parafii

Zabawa Choinkowa w Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej przy naszej parafii Zapraszamy do obejrzenia naszej parafialnej galerii. Znajdziesz tu zdjęcia z ważnych wydarzeń religijnych oraz społecznych, które miały miejsca w naszej wspólnocie w 2012 roku. Styczeń 10.01.2012 - Zabawa

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 Niedziela zwykła 27 wrzesień 2015 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na malowanie kościoła. Zapraszamy dzisiaj na Apel Jasnogórski o godz.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

Trydenckie roraty w farze

Trydenckie roraty w farze Trydenckie roraty w farze W sobotę, 12 grudnia o 7.00 w płockiej farze ksiądz infułat Aleksander Pasternakiewicz odprawi roraty według rytu trydenckiego. Eucharystia przygotowywana jest przez płocką wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO ul. Jordana 39 Katowice, 26.01.2006 r. 40-043 KATOWICE VDII 1053/06 tel/fax 032 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl OKÓLNIK

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

Ks. Bogusław Wolański Rok Kapłański przeżywany w Kościele lokalnym (doświadczenie diecezji legnickiej)

Ks. Bogusław Wolański Rok Kapłański przeżywany w Kościele lokalnym (doświadczenie diecezji legnickiej) Ks. Bogusław Wolański Rok Kapłański przeżywany w Kościele lokalnym (doświadczenie diecezji legnickiej) Papież Benedykt XVI 19 czerwca 2009 r. rozpoczął w Kościele powszechnym Rok Kapłański. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka Żywiecka

Pielgrzymka Żywiecka 28.08.2014 Pielgrzymka Żywiecka Piesza Pielgrzymka Żywiecka, to jedna z najstarszych grup pątniczych, jakie przybywają na Jasną Górę - kroniki jasnogórskie odnotowały ją w 1611 r. Żywieccy pielgrzymi dotarli

Bardziej szczegółowo