PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY"

Transkrypt

1 Strona Tytułowa 13 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Zakres odpowiedzialności według nowej ustawy antymonopolowej 嵣 嵣 Najczęstsze przypadki porozumień ograniczających konkurencję analiza najnowszego orzecznictwa 嵣 嵣 Najczęstsze przypadki nadużycia pozycji dominującej analiza najnowszego orzecznictwa 嵣 嵣 Kontrola koncentracji aktualne problemy 嵣 嵣 Środki zaradcze nowe kompetencje prezesa UOKiK w zwalczaniu praktyk ograniczających konkurencję 嵣 嵣 Jakie porozumienia mogą być podstawą do oskarżenia o zmowę przetargową 嵣 嵣 Procedura leniency w praktyce 嵣 嵣 Audyt prawny a naruszenie prawa konkurencji 嵣 嵣 Zapewnienie zgodności z prawem konkurencji w praktyce dr Michał Będkowski-Kozioł Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Robert Gago Kancelaria Hogan Lovells Michał Obiegała UPC Polska Mariusz Łaszczyk Linklaters WSPÓŁPRACA Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Paulina Józefczuk Kancelaria Wierzbowski Eversheds Jarosław Sroczyński Kancelaria Markiewicz & Sroczyński Piotr Ziarko Kancelaria BWW Law & Tax ORGANIZATOR

2 Program PROGRAM DZIEŃ I 09:00 Rejestracja i poranna kawa 09:30 NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH ZA NARUSZENIE PRAWA ; KARY PIENIĘŻNE DLA ZARZĄDZAJĄCYCH Zakres podmiotowy odpowiedzialności osób fizycznych Zakres odpowiedzialności osób zarządzających za praktyki ograniczające konkurencję Sankcje za naruszenia proceduralne Odpowiedzialność kadry kierowniczej na przykładzie innych krajów Unii Europejskiej Specyfika (leniency) postępowania antymonopolowego wobec osób zarządzających Przesłanki wymiaru kary Sposoby minimalizacji ryzyka Robert Gago, Radca prawny, Szef Praktyki Prawa Konkurencji, Hogan Lovells 11:00 Przerwa kawowa 11:20 NAJCZĘSTSZE PRZYPADKI POROZUMIEŃ OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Najnowsze orzecznictwo Najczęstsze problemy Case study Dr Michał Będkowski-Kozioł, Kierownik Departamentu Prawa Ochrony Konkurencji i Antymonopolowego, Kochański Zięba Rapala i Partnerzy 12:30 NAJCZĘSTSZE PRZYPADKI NADUŻYCIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ Najnowsze orzecznictwo Najczęstsze problemy Czy dyskryminowanie kontrahentów jest zawsze zakazane Case study Dr Michał Będkowski-Kozioł, Kierownik Departamentu Prawa Ochrony Konkurencji i Antymonopolowego, Kochański Zięba Rapala i Partnerzy 13:30 Lunch 14:20 KONTROLA KONCENTRACJI AKTUALNE PROBLEMY Nowy dwuetapowy system rozpatrywania wniosków w przypadku spraw skomplikowanych Rodzaje koncentracji wyłączonych spod obowiązku zgłoszenia Prezesowi UOKiK Michał Obiegała, Regulatory & Public Policy Expert, UPC Polska 15:20 ŚRODKI ZARADCZE NOWE KOMPETENCJE PREZESA UOKIK W ZWALCZANIU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Czy Prezes UOKiK może nakazać obniżenie ceny? Na czym może polegać dezintegracja wertykalna przedsiębiorcy? Ochrona praw przedsiębiorcy przy nakładaniu środków zaradczych Jarosław Sroczyński, Radca prawny, Wspólnik, Markiewicz & Sroczyński 16:00 Zakończenie I dnia warsztatów

3 Program PROGRAM DZIEŃ II 09:00 Rejestracja i poranna kawa 09:30 JAKIE POROZUMIENIA MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ DO POSTAWIENIA FIRMIE ZARZUTU UDZIAŁU W ZMOWIE PRZETARGOWEJ? Rodzaje zakazanych porozumień horyzontalnych i wertykalnych Najnowsze orzecznictwo Prezesa UOKiK Pojawiające się błędy i trudności Case study Możliwe sposoby przeciwdziałania oraz strategie obrony Paulina Józefczuk, Adwokat, Menedżer Zespołu Prawa Konkurencji, Wierzbowski Eversheds 10:50 Przerwa kawowa 11:15 PROCEDURA LENIENCY W PRAKTYCE Praktyczna ocena korzyści i strat związanych z procedurą leniency Instytucja leniency plus zasady współpracy między wnioskodawcą a Prezesem UOKiK Mariusz Łaszczyk, Radca prawny, Linklaters 12:15 AUDYT PRAWNY A NARUSZENIE PRAWA Identyfikacja obszarów ryzyka dokumentacja wymagająca analizy prawnej Michał Czarnuch, Adwokat, Senior Associate w Praktyce Life Sciences kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 13:00 Lunch 14:00 ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z PRAWEM W PRAKTYCE Programy compliance wzrost znaczenia podejmowanych przez przedsiębiorców decyzji zapewniających zgodność z prawem konkurencji Najczęściej pojawiające się problemy Dobre praktyki Piotr Ziarko, Prawnik, BWW Law & Tax 15:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 Informacje Ogólne INFORMACJE DODATKOWE DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ Niebawem wejdzie w życie znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która wprowadza szereg niezwykle istotnych regulacji, których odpowiednie poznanie jest gwarantem uniknięcia kar nakładanych przez UOKiK. Przedstawimy Państwu zmiany w prawie antymonopolowym i ich wpływ na funkcjonowanie rynku, w szczególności nowy katalog kar i osób nim objętych oraz nowy system rozpatrywania wniosków w przypadku spraw skomplikowanych. Ponadto trudności w interpretacji i stosowaniu przepisów budzą wiele pytań, na które odpowiedź uzyskają Państwo podczas przygotowanego wydarzenia. W trakcie warsztatu omówione zostaną praktyczne aspekty korzyści i strat związanych z procedurą leniency czy stosowaniem środków zaradczych w zwalczaniu praktyk ograniczających konkurencję. Warsztat jest doskonałą okazją na debatę z ekspertami, którzy omówią najważniejsze zmiany i wyjaśnią co konkretnie trzeba będzie zrobić by sprawnie funkcjonować na zmieniającym się rynku. Dodatkowo przedstawione wydarzenie to idealne miejsce wymiany poglądów, doświadczeń oraz nawiązywania dobrze rokujących kontaktów biznesowych. WARSZTATY KIERUJEMY DO Prezesów oraz Członków Zarządu, Dyrektorów, Kierowników i Specjalistów w departamentach prawnych, compliance, handlowych oraz Kancelarii i Firm Doradczych. ORGANIZATOR MM Conferences jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. ADRES WARSZTATU: Hotel Sheraton ul. Bolesława Prusa Warszawa KONTAKT DO PRODUCENTA: Paulina Kaczmarek Młodszy Kierownik Projektu tel.:

5 Prelegenci PRELEGENCI Dr Michał Będkowski-Kozioł Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Partner w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje Departamentem Prawa Ochrony Konkurencji i Antymonopolowego. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego. Od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UKSW (od 2006 r. jako adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego). W poprzednich latach prowadził także wykłady z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego na Wydziale Prawa Technische Universität Dresden. Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Specjalista w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z refundacją oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Doradza także w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi oraz systemów ochrony zdrowia, włączając w to zagadnienia związane z tworzeniem i restrukturyzacją podmiotów leczniczych, telemedycyną oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi. Od początku brał udział w pracach nad ustawą refundacyjną, wielokrotnie prezentując swoje stanowisko podczas dyskusji i debat publicznych, tworząc opinie i raporty na temat funkcjonowania ustawy oraz prowadząc liczne szkolenia i ogólnopolskie konferencje.rekomendowany z rankingu Chambers&Partners w kategorii Life Science. Praktyk o dogłębnej znajomości zagadnień informują źródła Ch&P. Robert Gago Kancelaria Hogan Lovells Robert Gago, radca prawny, Counsel, kieruje Praktyką Prawa Konkurencji w kancelarii Hogan Lovells w Warszawie. Doradza przedsiębiorstwom w wielu aspektach publicznego prawa gospodarczego, w szczególności w dziedzinie polskiego i europejskiego prawa konkurencji, pomocy publicznej, kwestiach regulacyjnych oraz w zakresie prawa handlowego. Jego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie umów kooperacyjnych i dystrybucyjnych. Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu wielu programów zapewnienia zgodności z prawem konkurencji (competition compliance). Praktyka zawodowa Roberta Gago obejmuje reprezentowanie klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i sądami, jak również przed Komisją Europejską, zarówno w postępowaniach dotyczących antykonkurencyjnych praktyk (kartele, nadużywanie pozycji dominującej), jak i w sprawach kontroli koncentracji. Robert Gago uczestniczy w pracach organów statutowych Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Jest stałym współpracownikiem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Uniwersytecie Warszawskim. Robert Gago jest stałym korespondentem i publikuje artykuły w specjalistycznym magazynie e-competition. Wielokrotnie wyróżniony jako rekomendowany prawnik w dziedzinie prawa konkurencji w renomowanych rankingach prawniczych (Chambers, Legal 500, PLC Which lawyer?, Global Competition Review). Paulina Józefczuk Kancelaria Wierzbowski Eversheds Menedżer zespołu prawa konkurencji w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i prawie gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców przed polskimi i europejskimi organami ochrony konkurencji oraz sądami powszechnymi w postępowaniach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, koncentracji przedsiębiorstw, a także czynów nieuczciwej konkurencji.doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w zakresie zgodności ich działań rynkowych i planowanych strategii biznesowych z prawem konkurencji oraz w zakresie ochrony ich interesów przed nieuczciwymi praktykami konkurentów.jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Katolickiego w Leuven w Belgii, gdzie uzyskała tytuł LL.M. w dziedzinie prawa Unii Europejskiej. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a także Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

6 Prelegenci PRELEGENCI Mariusz Łaszczyk Linklaters Mariusz Łaszczyk jest radcą prawnym w grupie ds. prawa konkurencji kancelarii Linklaters. Specjalizuje się w szeroko rozumianym krajowym i unijnym prawie konkurencji, w tym w zagadnieniach dotyczących porozumień antykonkurencyjnych, kontroli koncentracji, nadużywania pozycji dominującej, a także naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w doradzaniu klientom z różnych sektorów gospodarki, m.in. z sektora telekomunikacyjnego, chemicznego, bankowego, farmaceutycznego oraz FMCG. Mariusz Łaszczyk przeprowadza także audyty zgodności działalności przedsiębiorców z prawem konkurencji, jak również szkolenia w tym zakresie, także w odniesieniu do uprawnień kontrolnych (m.in. niezapowiedziane kontrole) organów ochrony konkurencji. Jest prawnikiem rekomendowanym w zakresie prawa konkurencji przez międzynarodowy ranking kancelarii prawnych Chambers Europe. Mariusz Łaszczyk jest absolwentem studiów podyplomowych Economics for Competition Law na King s College London. Michał Obiegała UPC Polska Michał Obiegała jest prawnikiem specjalizującym się w polskim i europejskim prawie konkurencji, zagadnieniach dotyczących ochrony konsumentów oraz regulacjach sektorowych (regulacje rynku telekomunikacyjnego). Reprezentuje UPC Polska m.in. przed UKE, UOKiK, KRRiT oraz Komisją Europejską. Doradza przy tworzeniu polityki regulacyjnej i antymonopolowej Spółki. Ponadto reprezentuje UPC Polska podczas prac organizacji branżowych. Jako ekspert Konfederacji Lewiatan brał czynny udział w pracach legislacyjnych związanych z nowelizacją Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przy tworzeniu Ustawy o prawach konsumenta. Przed dołączeniem do UPC Polska, był członkiem zespołów prawa konkurencji w kancelariach Clifford Chance i Dentons. Odbył również staż w Komisji Europejskiej DG COMP, zajmując się pomocą publiczną i kontrolą koncentracji. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM, aplikant radcowski. W 2011 r. uzyskał dyplom M.A.S. z College of Europe w zakresie prawa europejskiego. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Jarosław Sroczyński, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Prawnik i ekonomista, radca prawny, założyciel i pierwszy dyrektor Delegatury UOKiK w Krakowie. Ponad dwadzieścia lat prowadzi praktykę doradczą w zakresie prawa konkurencji, obecnie jako wspólnik kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, był m. in. ekspertem prawnym UOKiK przy implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych. Doradzał Komitetowi Antymonopolowemu Ukrainy jako ekspert unijny. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji w zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Regularnie uczestniczy jako referent na polskich i międzynarodowych konferencjach i seminariach z zakresu prawa konkurencji. Wielokrotnie otrzymywał polskie i zagraniczne rekomendacje, przyznawane praktykom prawa konkurencji. Piotr Ziarko Kancelaria BWW Law & Tax Jest aplikantem adwokackim, prawnikiem w kancelarii BWW Law & Tax. Specjalizuje się w prawie nieuczciwej konkurencji, prawie procesowym oraz prawie cywilnym. Był m.in. członkiem zespołu prowadzącego szkolenia compliance, zespołu zajmującego się negocjowaniem oraz doradztwem przy zawieraniu umów najmu powierzchni zarówno komercyjnych jak i biurowych, jak również zespołu zajmującego się doradztwem przy transakcjach refinansowania działalności spółek należących do brytyjskiego funduszu nieruchomości, uczestniczył również w wielu badaniach prawnych (due diligence) nieruchomości. Zajmuje się ponadto sporami cywilnymi i gospodarczymi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz International Business and Trade Summer Law Program organizowanych przez CUA Columbus School of Law. Studiował również w Stanach Zjednoczonych m.in. w Detroit i Omaha. Absolwent CUA Colubmus School of Law w Waszyngtonie z tytułem Master of Laws (L.L.M.).

7 ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Prawo konkurencji najnowsze zmiany i aktualne problemy 4-v r.. Cena zł + 23% VAT do 22 grudnia 2014 r. Cena zł + 23% VAT do 8 stycznia 2015 r. Cena zł + 23% VAT po 8 stycznia 2015 r. TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Fax TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych: DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Miasto Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 22 grudnia 2014 r., zł + 23% VAT do 8 stycznia 2015 r zł + 23% VAT po 8 stycznia 2015 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 8 stycznia 2015 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 8 stycznia 2015 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... Imię i nazwisko Ulica newsletter... inne (jakie?)... M.W0307 Kod pocztowy Miasto kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki: 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca:

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca: Strona Tytułowa warsztaty 13 14 marca 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Prelegenci: Katarzyna Barańska Kancelaria Prawna White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy dr Jerzy Kopyra Akademia Prawa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy

Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Wpływ IRiESP na rynek energetyczny Zasady okreslające obrót paliwem na giełdzie gazu Problemy związane z nominacją i alokacją paliwa gazowego Charakterystyka rynku bilansującego

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający Strona Tytułowa Główne zagadnienia yrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osób fizycznych ytajemnica bankowa w outsourcingu

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA ocena klienta w świetle rekomendacji T i S uproszczona procedura wiarygodności kredytowej klienta określanie wskaźnika dti przez bank Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Bardziej szczegółowo

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji 14 punktów dla KRRP Prelegenci dr Michał Będkowski-Kozioł Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Agnieszka Koniewicz Radca Prawny, Kancelaria Linklaters

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl Strona Tytułowa 11 12 września 2012r., Hotel Hyatt, warszawa główne zagadnienia warsztatów 嵣 嵣 Sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej 嵣 嵣 Sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo