Działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rzecz wdrażania energetyki jądrowej w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rzecz wdrażania energetyki jądrowej w Polsce"

Transkrypt

1 Działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rzecz wdrażania energetyki jądrowej w Polsce prof. zw. dr hab. Zdzisław Celiński przewodniczący Komitetu Energetyki Jądrowej SEP XXIV Kongres Techników Polskich Konferencja Energetyka Jądrowa Gdańsk, 19 maja 2011 r.

2 Historia SEP od zawsze stał na stanowisku, że energetyka jądrowa jest przyszłością polskiej elektroenergetyki, wrzesień 1990 decyzja Rządu (polityczna!) o rezygnacji z budowy elektrowni jądrowej, początek lat 90-ych powołanie Komitetu Energetyki Jądrowej (KEJ) przez Zarząd Główny SEP, KEJ SEP jest głównym narzędziem realizacji polityki SEP w dziedzinie energetyki jądrowej.

3 Komitet Energetyki Jądrowej w KEJ zebrano ok..40 osób z różnych branż, o różnym profilu zawodowym (elektrycy, mechanicy, fizycy, chemicy, ekonomiści, dziennikarze, lekarze), łączył ich pozytywny stosunek do energetyki jądrowej i chęć poświęcenia swojego czasu na rzecz likwidacji w społeczeństwie uprzedzeń do niej, przewodniczącym KEJ został prof. J.Marecki a od 1996r. (do dzisiaj) jest nim prof. Z.Celiński

4 Główne zadanie KEJ SEP: wytwarzanie w społeczeństwie przychylnego stosunku do energetyki jądrowej Zadanie to realizowane jest poprzez: Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń Udział w debatach publicznych Wygłaszanie referatów i odczytów Działalność informacyjna w mediach Inicjowanie artykułów i publikacji książkowych Przygotowywania publikacji popularno-naukowych Opiniowanie planów i zamierzeń Formułowanie wniosków i propozycji

5 Międzynarodowe konferencje i seminaria zorganizowane przez SEP na rzecz energetyki jądrowej 1.International Seminar New Generation Nuclear Power Plants - NG NPP 96 Warszawa, września 1996 r. Organizator: SEP we współpracy z PTN 2.International Seminar Energetyka Jądrowa dla Polski NEP 99 Warszawa, marca 1999 r. Organizatorzy: SEP przy współudziale Komitetu Problemów Energetyki PAN, PTN, IEA 3.International Conference Ecological Aspects of Electrical Power Generation Warszawa, listopada 2001r. Organizatorzy: SEP przy współudziale Komitetu Problemów Energetyki PAN i Instytutu Energetyki 4.International Conference Electric Power Supply Strategy in the 21st Century Warszawa, 1-3 października 2003 r. Organizator: SEP 5.International Conference Nuclear Power Plants for Poland NPPP 2006 Warszawa, 1-2 czerwca 2006 r. Organizator: SEP przy współudziale PTN

6 Krajowe konferencje, seminaria, wykłady 1. Konferencja Renesans energetyki jądrowej (REJ) IX Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX 2006, Kielce, marzec 2006 Organizator: SEP 2. Konferencja Renesans energetyki jądrowej (REJ) X Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX 2007, Kielce, marzec 2007 Organizator: SEP 3. Konferencja Renesans energetyki jądrowej (REJ) XI Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX 2008, Kielce, marzec 2008 Organizator: SEP 4. Konferencja Renesans energetyki jądrowej (REJ) XII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX 2009, Kielce, marzec 2009 Organizator: SEP 5. Konferencja Renesans energetyki jądrowej (REJ) XIII Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX 2010, Kielce, marzec 2010 Organizator: SEP, współudział SEREN

7 Krajowe konferencja, seminaria, wykłady (c.d.) 6. Letnia Szkoła Energetyki Jądrowej, Warszawa, 4-6 czerwca 2001 Organizatorzy: IEA przy współudziale SEP i PTN 7. II Szkoła Energetyki Jądrowej Warszawa, 3-5 listopada 2009 Organizatorzy: IEA przy współudziale SEP i PTN 8. I Kongres Elektryki Polskiej Warszawa, 2-4 września 2009 Organizator: SEP; Dwie sesje poświęcone energetyce jądrowej 9. III ogólnopolska Konferencja Polska elektroenergetyka realia, problemy, dylematy, Warszawa 28, maja 2009 Organizator: IGEiOŚ; SEP sesja poświęcona energetyce jądrowej

8 Udział w debatach publicznych KEJ brał aktywny udział w dyskusjach nad całym szeregiem przedstawianych SEP-owi do opinii dokumentów jak np. kilka wersji - Polityki energetycznej Polski do 2025r. (z 2005r.) i - Polityki energetycznej Polski do 2030r. (z 2009r.) - Programu dla elektroenergetyki (z 2006r.) - Programu Polskiej energetyki jądrowej (z 2010r.) - opracowania PSE Rozwój EJ i budowa IEJ w Polsce (z 2006r.) i innych. Sformułowaniu uwag i zastrzeżeń do różnych wersji tych opracowań poświęcono wiele zebrań, spotkań i dyskusji. Uwagi kierowano do różnych adresatów m. inn. bezpośrednio do wicepremiera.

9 Udział w debatach publicznych c.d. Członkowie KEJ SEP brali aktywny udział (jako prelegenci oraz uczestnicy paneli dyskusyjnych) w szeregu konferencji odbywanych na terenie Polski jak: konferencja: Energetyka atomowa w Polsce, SEP, Hotel Inter-Continental 26 maja 2008,Warszawa, konferencja: Energetyka atomowa w Polsce czas na działania, sala Senatu RP, 14 października 2008 konferencja: Energetyka jądrowa: szanse, korzyści, zagrożenia dla Polski i przedsiębiorstw, Informedia, Hotel Holiday Inn, Warszawa, października 2008 jak również w spotkaniach organizowanych przez producentów reaktorów jądrowych: konferencja EDF, hotel Nowotel (reaktor EPR) konferencja CANDU, hotel Intercontinential (reaktor CANDU) konferencja General Electric, PAA (reaktor BWR)

10 Referaty i odczyty Przez cały okres swojej działalności KEJ organizował otwarte odczyty nt. energetyki jądrowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Od 1996 roku zorganizowano ich 63. W ostatnich latach na fali zwiększonego zainteresowania reaktorami jądrowymi wiele instytucji, szkół i innych organizacji proszą o wygłaszanie odczytów i prelekcji na ten temat. Członkowie KEJ włączyli się z pełnym zaangażowaniem w tę działalność. Szczególną aktywnością na tym polu wyróżnia się członek KEJ doc. A.Strupczewski. Publikacje artykułów i książek W okresie działalności KEJ jego członkowie opublikowali kilkadziesiąt artykułów w prasie technicznej i popularno-naukowej (jak np. Energetyka, Wiedza i Życie, Postępy Techniki Jądrowej, Academia, Wiadomości Elektrotechniczne, Biuletyn SEP, INPE, Biuletyn Polskich Sieci Elektroenergetycznych i inn.). Wydawnictwio SEP-owskie wydało ostatnio książkę A.Strupczewskiego. Nie bójmy się energetyki jądrowej!. Media Do oddziaływania na opinię społeczną wykorzystywano również kontakty z radiem, prasą i telewizją.

11 SEREN Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej Inicjatywa 2006 (doc. R Trechcinski) Aktywna działalność (rejestracja) 2008 Prezes Z.Jaworowski, sekr.gen. K.Rzymkowski Viceprezesi Z.Celiński, A.Strupczewski, T.Wójcik czasopismo EkoAtom (w przyg.) sieć EFN (Environmentalists for Nuclear Energy)

12 Kierunki działania KEJ na kadencję : kontynuacja działalności odczytowej dla członków i sympatyków KEJ oraz zapraszanych gości. współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowanie do budowy elektrowni jądrowej w Polsce (Ministerstwo Gospodarki, PGE), udział w działalności edukacyjnej w zakresie energetyki jądrowej (kursy, szkolenia, seminaria), współpraca z instytucjami mającymi podobny zakres zainteresowań (Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, Komisja Energetyki Jądrowej Rady ds. Atomistyki), współorganizowanie konferencji i seminariów naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych, oddziaływanie przez media (radio, prasa, telewizja) na opinię publiczną w kierunku zmniejszenia oporów przeciw wdrażaniu energetyki jądrowej w kraju, prowadzenie działalności publikacyjnej w prasie technicznej i popularnonaukowej (Energetyka, Przegląd Elektrotechniczny, Wiadomości Elektrotechniczne, Postępy Techniki Jądrowej, Biuletyn PSE, Biuletyn SEP, Wiedza i Życie i inne),

13 Podsumowanie SEP był jedną z nielicznych organizacji pozarządowych konsekwentnie i z uporem od kilkudziesięciu lat czynnie popierającą ideę wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce; W KEJ SEP działającym nieprzerwanie od lat 80-tych zebrało się grono sympatyków i entuzjastów energetyki jądrowej, z różnych branż, nie tylko elektryków, którzy podtrzymywali wiarę w rozwój energetyki jądrowej w Polsce, w okresach dla niej bardzo niekorzystnych wśród nieprzyjaznego niejednokrotnie otoczenia; W ciągu ostatnich 15-stu lat KEJ był inicjatorem i organizatorem szeregu konferencji międzynarodowych i krajowych poświęconych energetyce jądrowej; SEP był inicjatorem założenia bratniej organizacji SEREN-u.

14

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014 Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Podsumowanie działań Podsumowanie FNEZ w działań roku 2012 Plan działań na rok 2013 Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej w roku 2012 Plan działań na rok

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU

Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU Warszawa 2011 Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009 1 ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17 Warszawa 2009 2 Biuletyn PTZE nr 17 Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu Redakcja: Andrzej Krawczyk Skład Komputerowy: Agnieszka Byliniak Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Brukseli. Warsztaty - SALA Bałtyk I i II. Przerwa na zmianę sal dla uczestników. 15:50-16:50 Przerwa kawowa

Dotacje z Brukseli. Warsztaty - SALA Bałtyk I i II. Przerwa na zmianę sal dla uczestników. 15:50-16:50 Przerwa kawowa Program konferencji 9:00-9:30 Rejestracja/kawa Dotacje z Brukseli czyli, co powinieneś wiedzieć o efektywnym pozyskiwaniu dotacji z programów wspólnotowych Konkursy cyklicznie ogłaszane przez Komisję Europejską,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Warszawy

Obszar Metropolitalny Warszawy INFORMATOR MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Konferencja Obszar Metropolitalny Warszawy Warszawa, 13 czerwca 2011 roku Hotel Jan III Sobieski Mówcy i prelegenci PROGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE LOBBY PRZEMYSŁOWE im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

POLSKIE LOBBY PRZEMYSŁOWE im. Eugeniusza Kwiatkowskiego POLSKIE LOBBY PRZEMYSŁOWE im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2010 i początku 2011 roku Nawet jeśli się mylisz, mów prawdę Seneka Publikacja nr 21 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 SPIS TREŚCI A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNIKI SENSOROWEJ

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNIKI SENSOROWEJ POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNIKI SENSOROWEJ PTTS Z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 9/2007, ISSN 1234-9178 Informator Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Koleżanki i Koledzy Wznawiamy wydawanie Informatora PZITB. Dzięki temu, nie tylko wracamy do dobrej tradycji przekazywania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Fotografia na stronie tytułowej. Kęs wysoko wzbogaconego uranu, który został uzyskany z wypalonego paliwa w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego 12 Y.

Fotografia na stronie tytułowej. Kęs wysoko wzbogaconego uranu, który został uzyskany z wypalonego paliwa w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego 12 Y. NR 2/1 LIPIEC SIERPIEŃ 2011 MAGAZYN POPULARNONAUKOWY PALIWO I ODPADY JĄDROWE 1.000.000 (milion) lat zagrożenia? NUSCALE POWER NOWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA EJ Fotografia na stronie tytułowej. Kęs wysoko wzbogaconego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ

PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ SPIS TREŚCI IX Tomasz E. KOŁAKOWSKI Tytułem wstępu KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ Marek JAKUBIAK 487 Wkład elektryków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny POLSKI KOMITET ELEKTROCHEMICZNEJ OCHRONY PRZED KOROZJĄ ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 WARSZAWA tel. 827-67-14, fax: 828-56-99 Warszawa, luty 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Komitet Psychologii PAN

Komitet Psychologii PAN Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2014r. Komitet Psychologii PAN I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: Prezydium, skład osobowy Komitetu Prezydium Komitetu

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo