FOTORELACJA s JAROCIN FESTIWAL Jak i gdzie zapłacimy za śmieci? Koniec premii dla prezesów! Nadwyżka podzielona. Inwestycje wkrótce ruszą!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOTORELACJA s. 8-12 JAROCIN FESTIWAL 2013. Jak i gdzie zapłacimy za śmieci? Koniec premii dla prezesów! Nadwyżka podzielona. Inwestycje wkrótce ruszą!"

Transkrypt

1 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 4/2013, 1 sierpnia 2013 JAROCIN FESTIWAL 2013 FOTORELACJA s Jak i gdzie zapłacimy za śmieci? Nadwyżka podzielona. Inwestycje wkrótce ruszą! Koniec premii dla prezesów! s. 2 s. 4 s. 7

2 2 Szanowni Państwo, Z początkiem lipca obowiązywać zaczęły w naszej gminie, i w całej Polsce, nowe zasady gospodarki odpadami. Doniesienia medialne pokazują, że wiele samorządów w Polsce nie radzi sobie z zadaniami, nałożonymi przez ustawodawcę. Przykładem może być chociażby miasto Warszawa. W naszej gminie jest inaczej. Dzięki wytężonej pracy wielu osób pracujących przy wdrażaniu reformy śmieciowej, ale przede wszystkim dzięki Państwa zrozumieniu i obywatelskiej postawie, udało się nam wprowadzić w życie nowy system na czas i bez większych problemów. Szczególnie dziękujemy za powtórne złożenie deklaracji, które było wynikiem obniżenia stawek opłaty śmieciowej w Gminie Jarocin. Z przykrością jednak musimy stwierdzić, że kilku radnych z ugrupowania byłego burmistrza oraz dwutygodnik JAPIK, będący w rękach rodziny radnego Roberta Kaźmierczaka, próbowali tak ważny i trudny temat wykorzystać do celów politycznych. Stosowali w tym celu brudną grę polityczną opartą na manipulacjach, wprowadzaniu mieszkańców w błąd i niczym nie uzasadnionej agresji w stosunku do osób pracujących przy nowym systemie śmieciowym. Warto podkreślić, że w Gminie Jarocin obowiązują jedne z najniższych opłat śmieciowych. Pragniemy Państwa zapewnić, że będziemy na bieżąco monitorować przychody i koszty związane z opłatą śmieciową. Zgodnie z wcześniejszą deklaracją w razie zaistnienia przesłanek, ponownie zweryfikujemy wysokość opłat śmieciowych, tak aby w jak najmniejszym stopniu obciążały budżety domowe, a jednocześnie zapewniały gminie finansowanie się całego systemu. Od samego początku wdrażania systemu staraliśmy się rzetelnie o wszystkim Państwa informować poprzez często aktualizowaną stronę internetową urzędu, media lokalne, plakaty, ulotki, portal społecznościowy facebook oraz organizowane spotkania z mieszkańcami. JAK I GDZIE ZAPŁACIMY ZA ŚMIECI? Od lipca mieszkańcy zobowiązani są uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Gminy Jarocin, a nie jak dotychczas na rachunki firm świadczących usługi wywozu odpadów. Należną opłatę w wysokości, która została określona w złożonej deklaracji, należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca bez wcześniejszego wezwania. Urząd nie będzie wysyłał decyzji, określającej wysokość opłaty, jak ma to miejsce corocznie np. w przypadku podatku od nieruchomości. Wraz z drukami deklaracji do właścicieli i zarządców nieruchomości trafiły także informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego (potwierdzenie przyjęcia deklaracji). Jeśli taka informacja nie dotarła, bądź pojawiają się problemy z dokonaniem płatności na wskazany rachunek, należy skontaktować się z Wydziałem Finansów pod nr tel. (62) lub (62) Opłatę można uiścić w następujący sposób: dokonując przelew elektroniczny na wskazany rachunek bankowy, w oddziałach BZ WBK SA w Jarocinie bez dodatkowych opłat, w oddziałach Banku Spółdzielczego w Jarocinie opłaty objęte obniżoną prowizją, w placówkach pocztowych lub w każdym innym banku. Nowy system obowiązuje zaledwie od miesiąca, a już pojawiło się wiele pytań i wątpliwości. Mieszkańcy często pytają, czy za wywóz odpadów otrzymają jak dotychczas faktury. Opłaty pobierane przez gminę za odbiór odpadów mają charakter opłaty administracyjnej, publicznej odpowiada Skarbnik Gminy Katarzyna Łoszyk. Nie są one należnością za wykonaną usługę. Mieszkańcy Jarocina nie otrzymają faktur VAT za odbiór odpadów tłumaczy dalej skarbniczka. Pojawiają się także pytania co zrobić, aby uniknąć stania co miesiąc w kolejkach w banku. W budynku urzędu nie funkcjonuje kasa, obsługę kasową zapewnia bank prowadzący obsługę bankową Gminy Jarocin, czyli BZ WBK SA. Moim zdaniem najprostszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest złożenie stałego zlecenia przelewu środków z własnego rachunku bankowego. Wtedy o terminie płatności i kwocie pamięta za nas nasz bank mówi Katarzyna Łoszyk. Jakie ułatwienia może zaoferować Bank osobom wpłacającym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Jolanta Damoiseaux, Kierownik Obsługi Klientów BZ WBK S.A. w Jarocinie: BZ WBK S.A. posiada w swojej ofercie bezpłatne Konto Godne Polecenia. Konto jest odpowiednie dla każdego Klienta: brak opłat za prowadzenie rachunku, karty i naklejki zbliżeniowe oraz za przelewy realizowane przez internet. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można zlecić bankowi w formie zlecenia stałego, za które bank nie pobiera opłat. Dzięki temu oszczędzamy czas i nie musimy pamiętać o terminach płatności. Jan Grzesiek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Zachęcamy aby skorzystać z usług Banku Spółdzielczego w Jarocinie w zakresie płatności za odpady. Bank Spółdzielczy w Jarocinie posiada największą liczbę placówek bankowych na terenie Gminy Jarocin (7 placówek na terenie Gminy Jarocin) oraz pracuje w każdą sobotę. Potwierdzam, że najlepszym ułatwieniem regulowania opłat za wywóz odpadów jest dokonanie zlecenia stałego przelewu z rachunku bankowego, a koszty takiego zlecenia w bankach są rożne, w zależności czy stanowią usługę w ramach opłaty za prowadzenie rachunku, czy tak jak w przypadku Banku Spółdzielczego, który prowadzi rachunki bankowe za darmo, opłata za odpady objęta jest obniżoną prowizją. Każdy zainteresowany ma możliwość osobistego przeliczenia łącznych kosztów takiej obsługi bankowej. Stałe zlecenia są monitorowane przez Bank, który jest gwarantem i odpowiada za ich terminowe regulowanie, oczywiście pod warunkiem posiadania zasobów środków finansowych na tych rachunkach. Chcemy poinformować, że w dalszym ciągu przyjmujemy deklaracje od osób, które jeszcze ich nie złożyły, albo chcą je zaktualizować. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji, udzielamy wyjaśnień i pomagamy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania systemu analizujemy na bieżąco i podejmujemy właściwe interwencje. To od współpracy urzędu z mieszkańcami i dobrej wzajemnej komunikacji zależy szybkie dopracowanie gminnego systemu gospodarki odpadami. Aby właściwie monitorować i kontrolować, w jaki sposób pracują wyłonione w przetargu firmy odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych, potrzebne będą nam Państwa informacje i uwagi. Z wyrazami szacunku Mikołaj Kostka Zastępca Burmistrza Jarocina Stanisław Martuzalski Burmistrza Jarocina Na poleceniu przelewu należy podać imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości, a także okres rozliczeniowy, którego dotyczy wpłata.! Uwaga! Wszystkie informacje, dotyczące nowego systemy gospodarki odpadami w Gminie Jarocin w tym także harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych oraz odpadów selektywnych - znajdziecie Państwo na stronie internetowej w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI. Bliższe informacje udzielane są pod numerami telefonów: (62) , (62) oraz (62) (firma odbierająca odpady Eko-Eltrans). REDAKCJA: ul. T. Kościuszki 15B, Jarocin tel ISSN Zdjęcie na okładce: Szymon Gruchalski REDAKTOR NACZELNY: Krzysztof Marcinkowski Teksty promujące Gminę Jarocin Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów. WYDAWCA: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. T. Kościuszki 15B Jarocin DRUK: Agora S.A., ul. Krzywa Piła NAKŁAD: egzemplarzy

3 Spotkanie z mieszkańcami ul. Okólnej Niedawno zakończył się remont ulicy Okólnej w Witaszycach. W ramach zadania została położona nawierzchnia z destruktu asfaltowego oraz wyregulowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyrównaniem na newralgicznych odcinkach płyt betonowych jumbo. Destrukt asfaltowy, który został wykorzystany do remontu nawierzchni ulicy Okólnej, pozyskany został z innych tegorocznych prac remontowych w szczególności nawierzchni ulicy Wrocławskiej, Węglowej, Zagonowej i Barwickiego. Zastosowanie tej metody remontu nawierzchni pozwoliło wykorzystać w sposób maksymalny materiał, jaki gmina zyskuje podczas frezowania nawierzchni bitumicznych. Zadanie w ramach usług przetargowych, zawartych z gminą Jarocin, wykonały firmy: Drobud, Zakład Ulic oraz Eko- Dbaj. W spotkaniu z mieszkańcami wziął udział wiceburmistrz Mikołaj Kostka. Zakończenie prac było doskonałą okazją do spotkania z mieszkańcami ulicy Okólnej. W spotkaniu wziął udział wiceburmistrz Mikołaj Kostka, który podkreślił, że zrealizowanie wyczekiwanego przez wiele lat zadania było możliwe dzięki oszczędnościom, jakie gminie udało się uzyskać na korzystnych rozstrzygnięciach zamówień publicznych. Sprzątaj po swoim psie! 27 tabliczek zachęcających właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach stanęło na terenie Jarocina. Znaki zostały umieszczone w miejscach, gdzie spaceruje wielu właścicieli psów ze swymi czworonożnymi ulubieńcami. Znaki zobaczyć możemy m. in. w parku miejskim, Parku Zwycięstwa, na Placu Klinkowskiego, na ul. Wyszyńskiego, Kościelnej czy na skwerze przy rzeźbie glana. Wykonanie tabliczek to pierwszy etap gminnej akcji edukacyjnej. Wkrótce do właścicieli psów trafią ulotki, na których zamieszczone zostaną podstawowe informacje o zagrożeniach, jakie niesie za sobą brak sprzątania odchodów po psach. Przypomnijmy, że psie ekskrementy mogą być źródłem wielu odzwierzęcych chorób, a za ich niesprzątanie właścicielowi grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Jarociński samorząd przeznaczył w 2012r. na administrację 157,67 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Trzecia lokata w rankingu WSPÓLNOTY cieszy mnie i jest kolejnym potwierdzeniem racjonalnego zarządzania gminą podkreśla burmistrz Stanisław Martuzalski. Co warto zauważyć w kategorii do jakiej zakwalifikowano Jarocin czyli miast powyżej 30 tys. mieszkańców średnia wydatków wyniosła 227 zł. Najwięcej bo aż 424,67 zł w przeliczeniu na jednego mieszańca kosztowało utrzymanie administracji w Kozienicach. 3 Racjonalne wydatki na administrację Jarocin zajął trzecie miejsce w Rankingu wydatki bieżące na administrację dwutygodnika WSPÓLNOTA. W rankingu opublikowanym przez Tygodnik Wspólnota, organizatorzy wzięli pod lupę wszystkie polskie samorządy, oceniając je pod kątem wydatków na bieżące utrzymanie administracji. Pod uwagę zostały wzięte wydatki bieżące w dziale klasyfikacji 3. miejsce dla Jarocina w rankingu najtańszych urzędów budżetowej administracja publiczna, z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące. Wyniki dotyczą roku poprzedzającego daną edycję rankingu, czyli wydatki jakie samorządy poniosły na administrację w 2012r. O G Ł O S Z E N I E

4 4 Nadwyżka podzielona. Inwestycje wkrótce ruszą! To była najdłuższa sesja w historii jarocińskiego samorządu. Rozpoczęła się 28 czerwca a zakończyła 8 lipca. Radni opozycyjni wobec burmistrza Stanisława Martuzalskiego przez kilka dni bojkotowali obrady, wstrzymując tym samym rozdzielenie nadwyżki budżetowej w kształcie zaproponowanym przez włodarza gminy. Chcieli w ten sposób wymóc na burmistrzu wprowadzenie zmian do budżetu, chociaż inicjatywa taka przysługuje wyłącznie burmistrzowi. Rajcy podczas sesji mieli uchwalić podział blisko 8 mln zł, z których większość miała zostać przeznaczona na zadania in- westycyjne, czyli głównie na budowę dróg. W wyniku podziału nadwyżki zrealizowanych zostanie 7 zadań, polegających na przebudowie lub modernizacji dróg. Ogłoszenia przetargowe na realizację tych zadań zostały już opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin. Gmina przekaże także powiatowi środki na przebudowę wiaduktów na ul. Powstańców Wielkopolskich. Pozostałe środki z nadwyżki przeznaczono m.in. na rekompensatę dla Jarocińskich Linii Autobusowych, bieżące utrzymanie dróg, wydatki na oświatę i sport, a także zwiększenie rezerwy budżetowej. Stanisław Martuzalski Burmistrz Jarocina Opozycja blokowała podjęcie uchwał budżetowych. Niosło to za sobą zagrożenie dla realizacji planowanych zadań, które mają służyć mieszkańcom gminy. Niepodjęcie zaproponowanych przeze mnie uchwał skutkowałoby tym, że gmina nie mogłaby przekazać powiatowi środków na budowę wiaduktów. Poza tym istniało Jak zagłosowali radni przy uchwale o podziale nadwyżki budżetowej zaproponowanej przez burmistrza Stanisława Martuzalskiego? realne zagrożenie dla realizacji projektu Spichlerz Polskiego Rocka. Brak środków na dokończenie inwestycji mógłby skutkować zwrotem pozyskanych wcześniej środków zewnętrznych na ten cel, co byłoby równoznaczne z wydaniem z gminnej kasy 3 mln zł. Blokowanie uchwał skutkowało brakiem rozpoczęcia prac, polegających na modernizacji i przebudowie dróg gminnych. Co ważniejsze nie mogły być rozpoczęte inwestycje w Witaszycach, Golinie i Radlinie, na które pozyskaliśmy dofinansowanie. Na sali obrad obecnych było 20 radnych. Nieobecny był radny Józef Baumann. 14 radnych głosowało za: Za propozycjami Burmistrza Stanisława Martuzalskiego zagłosowało 14 radnych. Byli to : Lidia Czechak, Ryszard Kołodziej, Marzena Michalak- Piękna, Marcin Półrolniczak, Marek Przymusiński, Katarzyna Szymkowiak, Jerzy Walczak, Grzegorz Wasielewski, Andrzej Weber, Bronisława Włodarczyk, Mariusz Cypryan, Danuta Maćkowiak, Krzysztof Roszak, Andrzej Skrzypczak. Od głosowania wsztrzymali się z kolei Lechosława Dębska oraz Ireneusz Lamprecht. Przeciwny projektowi burmistrza był Marek Tobolski. Lidia Czechak Jerzy Walczak 1 radny głosował przeciw: Ryszard Kołodziej Andrzej Weber Marzena Michalak-Piękna Bronisława Włodarczyk Od głosu wstrzymało się dwoje radnych: Marcin Półrolniczak Mariusz Cypryan Grzegorz Wasielewski Danuta Maćkowiak Marek Przymusiński Krzysztof Roszak Katarzyna Szymkowiak Andrzej Skrzypczak 3 radnych celowo nie wzięło udziału w głosowaniu: Aż trzech radnych celowo nie wzięło udziału w głosowaniu: Rajmund Banaszyński, Robert Kaźmierczak, Zdzisława Pilarczyk. Marek Tobolski Lechosława Dębska Ireneusz Lamprecht Rajmund Banaszyński Robert Kaźmierczak Zadania, które zostaną zrealizowane z nadwyżki budżetowej Zdzisława Pilarczyk Spichlerz Polskiego Rocka Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Jarocińskiego Ośrodka Kultury Ponad 2 mln zł z nadwyżki gmina przeznaczy na realizację projektu Spichlerz Polskiego Rocka. Jarociński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 100 tys. złotych na Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. Dzięki dotacji będzie możliwe wprowadzenie wyższych standardów w działalności realizowanej przez Jarociński Ośrodek Kultury oraz stworzenie lepszych warunków dla uczestnictwa w kulturze różnych grup odbiorców oraz dążenie do zwiększenia roli JOK-u w przestrzeni publicznej. Blisko 60 tys. zł jakie na ten cel przekaże gmina stanowi wkład własny wymagany w ramach dofinansowania.

5 5 Przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Wilkowyja Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Zagonowej w Jarocinie Przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Wilkowyja obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej o szerokości 5 m na odcinku 215 m. Katarzyna Szymkowiak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie O budowę tej ulicy zabiegałam już od kilku lat. Wielokrotnie podczas rozmów z mieszkańcami ulicy Łąkowej w Wilkowyi proszono mnie o interwencję. Temat tej drogi był często podnoszony podczas zebrań wiejskich. Wspomnę tylko, że stan nawierzchni tej ulicy jest fatalny, a po opadach deszczu mieszkańcy są wprost zalewani wodą. Dziś bardzo się cieszę, że inwestycja ta będzie realizowana i w końcu uciążliwości dla mieszkańców się skończą. Dziękuję wszystkim, którzy poparli pomysł realizacji tej inwestycji. Inwestycja obejmuje budowę chodnika z kostki brukowej w ciągu ul. Zagonowej o szerokości 2,0 m na odcinku 700m. Andrzej Weber, radny Rady Miejskiej w Jarocinie Zabieganie o budowę nowych odcinków dróg i chodników zawsze było dla mnie najważniejsze. Cieszę się, że burmistrz Martuzalski pozytywnie rozpatrzył mój wniosek o budowę nowej drogi i kanalizacji deszczowej ulicy Łąkowej. Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie dobrze służyć mieszkańcom Wilkowyji. Mikołaj Kostka, Zastepca Burmistrza Jarocina Wiele młodych rodzin z dziećmi spaceruje ulicą Zagonową. Przebudowa chodnika znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Przebudowa drogi gminnej w Radlinie Przebudowa ulicy Wolności w Golinie Przebudowa drogi gminnej w Radlinie obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z brukowej na nawierzchnię bitumiczną szerokości 5 m na odcinku 290 m. Na realizację inwestycji gmina Jarocin pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych. Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Golinie Przebudowa ulicy Wolności w Golinie obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię z tłucznia szerokości 5 m na odcinku 340 m. Na realizację inwestycji gmina Jarocin pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych. Budowa kanalizacji deszczowej os. Bogusław w Jarocinie etap I Przebudowa ul. Tysiąclecia w Golinie obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej o szerokości 6 m na odcinku 365 m wraz z jednostronnym chodnikiem po lewej stronie. Marcin Półrolniczak, radny Rady Miejskiej w Jarocinie W Golinie będą realizowane ważne inwestycje wywalczone dzięki wspólnemu zaangażowaniu kilku podmiotów. Mieszkańcy ulic Tysiąclecia i Wolności długo musieli czekać na inwestycje drogowe, dzięki którym będą mieli dogodny dojazd do swoich domów. Cieszy mnie także inwestycja na ulicy Piaskowej. W tym roku zaczynamy od oświetlenia, a w kolejnych będziemy myśleć o drodze. Ważną inwestycją dla golińskiego sportu jest ogrodzenie boiska, które było notorycznie dewastowane. Zakres inwestycji w ramach I etapu obejmie budowę kanału odprowadzającego wody opadowe do rowu melioracyjnego. Kanał będzie wykonany z rur o średnicy 600 mm na odcinku 410 m. Ścieki deszczowe wpływające do rowu mają być czyszczone przez kompleks urządzeń osadnika.

6 6 Przebudowa ul. Podlesie w Witaszycach II etap Modernizacja ulicy Folwarcznej w Jarocinie W zakresie prac przewidzianych do wykonania w ramach Modernizacji ulicy Folwarcznej w Jarocinie zostanie wykonany cienki dywanik na zimno metodą betonowo-asfaltową na odcinku od drogi krajowej do ulicy Warcianej. Zakres II etapu przebudowy ul. Podlesie obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,5 m na odcinku ponad 430 m (do skrzyżowania z ulicą Marcina). Woda deszczowa zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do rowu przydrożnego. Na realizację inwestycji gmina Jarocin pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych. Krzysztof Roszak, radny Rady Miejskiej w Jarocinie Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość. Jest to jedna z najstarszych ulic w Witaszycach i zawsze zabiegałem o tą ważną dla nich inwestycję. Z przychylnością Burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego i Rady Miejskiej wreszcie się udało! Marzena Michalak-Piękna, radna Rady Miejskiej w Jarocinie Wieloletnie zaniedbania inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych są szczególnie widoczne na przykładzie ulicy Folwarcznej w Jarocinie. Dobrze, że burmistrz podjął decyzję o generalnym remoncie tej drogi, przejętej w 2009r. od Powiatu Jarocińskiego.W niedalekiej przyszłości koniecznym stanie się budowa nowego chodnika, o który będę intensywnie zabiegała. Budowa miejsca integracji społeczności wiejskiej wraz z dostępem do Internetu w Siedleminie etap I Wykonanie ogrodzenia boiska w Witaszycach i Golinie Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z dojazdami Stanisław Martuzalski, Burmistrz Jarocina Mimo kłamliwych doniesień, zawsze wspierałem przebudowę wiaduktów. Zależało mi jednak, aby zaangażowanie leżało po obu stronach. Dlatego zaproponowałem, aby samorząd powiatowy wsparł inwestycje gminy. Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie etap I obejmuje budowę garażu z zapleczem socjalnym i przyłączami (wodno-kanalizacyjne, elektryczne). W budżecie gminy Jarocin na Budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie etap I zaplanowano ponad 120 tys. zł. Docelowo w ramach II etapu inwestycji powstanie także sala z zapleczem kuchenno-socjalnym.

7 Koniec premii dla prezesów! Prezesi gminnych spółek nie otrzymali nagród rocznych za 2012r. Zupełnie inaczej wyglądało to w poprzednich kadencjach, kiedy burmistrzem był Adam Pawlicki. Wówczas szefom miejskich przedsiębiorstw wypłacano astronomicznie wysokie nagrody. Łącznie od 2003 do 2010 roku przeznaczono na ten cel blisko 700 tys. zł ze środków publicznych! 7 Dla porównania pieniądze te pozwoliłyby na wybudowanie co najmniej kilometra nowej drogi z odwodnieniem i ciągiem pieszo rowerowym. W czasach kiedy miastem rządził mój poprzednik premie były wypłacane automatycznie, a prezesi przyzwyczaili się do dodatkowego wynagrodzenia. Prezesi za swoją pracę otrzymują stosowne wynagrodzenie, dlatego nie widzę powodu przyznawania im nagród rocznych tłumaczy burmistrz Stanisław Martuzalski. Warto podkreślić, że większość byłych prezesów było jednocześnie działaczami lub sympatykami rządzącej wtedy Ziemi Jarocińskiej. Ich hojne nagradzanie pieniędzmi podatników było przez nich odwzajemniane choćby poprzez czynne angażowanie się w kampanie wyborcze byłego burmistrza. Brak wypłaty dodatkowych wynagrodzeń prezesom jest kolejnym potwierdzeniem realizowania obietnic wyborczych przez burmistrza Stanisława Martuzalskiego i jego zastępcę Mikołaja Kostkę. Podczas kampanii wyborczej jedną z moich głównych deklaracji było zlikwidowanie nagród dla prezesów. Została ona zrealizowana i jest kolejnym przykładem gospodarnego zarządzania gminą podkreśla zastępca burmistrza Mikołaj Kostka. Poza tym warto podkreślić, że sumując zyski i straty wszystkich gminnych spółek w 2012 roku mamy wynik na plusie i to sporym, bo blisko 600 tys. zł. Możemy ten wynik porównać z rokiem 2011, kiedy to spółki poniosły stratę blisko 400 tys. złotych. Teraz nagród nie ma, chociaż ich przyznanie miałoby realne uzasadnienie mówi wiceburmistrz Kostka. Spółki zaczęły wypracowywać zyski!!! Wynik skonsolidowany spółek gminnych: 2011r ,95 zł 2012r ,41 zł STRATA właściciela reprezentował ówczesny burmistrz Adam Pawlicki ZYSK właściciela reprezentuje burmistrz Stanisław Martuzalski Adam Pawlicki Nagrody dla prezesów spółek gminnych wypłacone w roku: Stanisław Martuzalski 2011r ,86 zł 2013r. 0 zł (premie przydzielił ówczesny burmistrz Adam Pawlicki) (koniec z przyznawaniem premii zapoczątkowany przez burmistrza Stanisława Martuzalskiego) ,01 zł Suma nagród, które przyznał prezesom gminnych spółek Adam Pawlicki. Ulica Ługi w budowie Trwają prace budowlane na ul. Ługi w Jarocinie. W ramach długo wyczekiwanej inwestycji na odcinku od ulicy Warcianej do ulicy Odrzańskiej, czyli na ponad 530 m, nawierzchnia gruntowa zostanie zmieniona na nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonany zostanie także jednostronny chodnik. Poza tym roboty budowlane obejmą wymianę przyłączy wodociągowych oraz budowę kanalizacji deszczowej w celu umożliwienia odwodnienia ulicy Ługi i ulicy Warcianej. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DRO- BUD z Jarocina, które w po- stępowaniu przetargowym zaproponowało najkorzystniejszą ofertę. Firma wykona zadanie za nieco ponad 895 tys. zł. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się do 31 sierpnia. Ponad 65 tys. zł na tyle opiewała najwyższa nagroda dla prezesa spółki gminnej. Została przyznana przez Adama Pawlickiego szefowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 2004 roku. Akcyza do zwrotu Przypominamy, że od 1 sierpnia o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, mogą wnioskować płatnicy podatku rolnego gminy Jarocin. Wraz z wnioskiem należy złożyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego z okresu ostatnich sześciu miesięcy, czyli wystawione między 1 lutego a 31 lipca. O wypłatę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne, posiadające gospodarstwo rolne na terenie naszej gminy o powierzchni ponad 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego. Szczegółowe informacje oraz wnioski, dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, dostępne są na stronie ww.jarocin.pl w zakładce Formularze. Informacji udzielają także pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie w Wydziale Finansów pod numerem telefonu Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta lub Kancelarii w Urzędzie Miejskim do 31 sierpnia.

8 8 fotorelacja Jarocin Festiwal 2013 Jeszcze kilka dni temu Jarocin rozbrzmiewał muzyką. Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się między 19 a 21 lipca. Jednym z najciekawszych wydarzeń tegorocznego festiwalu bez wątpienia był specjalny występ grupy Hey. Formacja zagrała w Jarocinie w całości swój kultowy debiut Fire. Wielu z tych utworów zespół od lat nie wykonywał na żywo, zatem jarociński występ był doskonałą okazją, by przekonać się, jak brzmią po 20 latach od ich nagrania. Dużym zainteresowaniem fanów cieszyły się też koncerty z okazji 30-lecia istnienia Moskwy oraz Izraela. Jak zawsze w Jarocinie rzesze fanów przyciągnął koncert zespołu Dżem. Organizatorem imprezy była agencja artystyczna Go Ahead. Partnerami festiwalu byli: Gmina Jarocin, która dofinansuje imprezę kwotą 340 tys. zł., Jarociński Ośrodek Kultury jako koordynator wydarzeń okołofestiwalowych oraz firma Hortex. Przesłuchania finalistów konkursu Hortex Rytmy Młodych odbyły się 18 lipca w Jarocińskim Ośrodku Kultury. W konkursie wzięło udział 10 kapel. Największą rzeszę słuchaczy zgromadziła jarocińska formacja Final Charge. Zwycięzcą nagrody jury konkursu Hortex Rytmy Młodych została formacja Lola Lynch. Wokalistce zespołu Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski wręczył statuetkę - Złotego Irokeza. Wyróżnienie jury konkursowego zdobyła grupa BixBit, zaś nagrodę publiczności zespół Trudy. Laureaci konkursu wystąpili na dużej scenie ostatniego dnia festiwalu. Członkowie zespołu Misfits przed występem pojawili się na stoisku z koszulkami, gdzie podpisywali swoje płyty, plakaty i zdjęcia. Na zwycięzców Hortex Rytmów Młodych czekał Złoty Irokez. Kamil Bednarek miał niesamowity kontakt z jarocińską publicznością. Podczas występu grupy HEY, jak zwykle w Jarocinie, padało. Dobrze, że obyło się bez burzy z piorunami. Dżem tradycyjnie w Jarocinie został przyjęty z entuzjazmem.

9 9 30-lecie istnienia obchodził w Jarocinie zespół Izrael. Jubileusz był okazją do wręczenia muzykom tytułu Ambasadora Jarocina, którzy przyznał im burmistrz Stanisław Martuzalski. Gwiazdą sceny na polu namiotowym była grupa Sztywny Pal Azji. Drodzy Festiwalowicze! Izrael do wspólnego świętowania jubileuszu w Jarocinie zaprosił wyjątkowych gości. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji Jarocin Festiwal. Bardzo cieszy mnie, że wśród festiwalowiczów było wielu mieszkańców naszej gminy. Tak jak obiecałem festiwal się zmienia. Myślę także, że stali bywalcy festiwalu, zauważyli wiele nowych elementów, jakich do tej pory podczas największej jarocińskiej imprezy jeszcze nie było. Dołożę wszelkich starań, aby kolejna edycja imprezy zaskoczyła Państwa jeszcze bardziej. Już dzisiaj zapraszam na Jarocin Festiwal 2014! Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski Gitarzysta Soulfly Marc Rizzo w akcji. Po raz pierwszy na polu namiotowym zorganizowana została scena, na której mogły zagrać młode, amatorskie zespoły. Wystąpić mógł tam każdy zespół, który miał na to ochotę. Przedsięwzięcie dofinansowała Gmina Jarocin. Przez 3 dni obok miasteczka festiwalowego działało stoisko promocyjne jarocińskiej biblioteki, muzeum oraz Gminy Jarocin. W piątek po południu kolejka przed polem namiotowym była całkiem spora. Nowością było także zorganizowanie drugiej stałej sceny na terenie festiwalu. Na scenie Hortexu odbywały się koncerty w trakcie przerw na dużej scenie.

10 Fot. Stanisław Dziekański 10 Oprócz wydarzeń typowo muzycznych, w czasie festiwalu odbyło się wiele imprez towarzyszących, których najwięcej miało miejsce na polanie przed Pałacem Radolińskich. Koordynatorem wydarzeń okołofestiwalowych był Jarociński Ośrodek Kultury. Wyjątkową atrakcją okazał się pomysł pokazu mody i fryzur rockowych. W przerwach pomiędzy pokazami poszczególnych projektantów występowali unplugged artyści Jarocińskiego Ośrodka Kultury: Julia Bażant, Marcelina Bartkowiak, Peter Vogels, Grzegorz Cybok i Bogusław Harry Harendarczyk. Modę rockową prezentowali także najmłodsi. Fot. Stanisław Dziekański W sobotę odbyło się otwarcie wystawy multimedialnej Tomasza Domańskiego Hipisi 80. Prócz czarno-białych fotografii na wystawie można obejrzeć projekcję slajdów. Autor, jako jeden z wrocławskich hipisów, fotografował to środowisko przy okazji koncertów muzycznych, demonstracji pacyfistycznych i pielgrzymek. Archiwalne negatywy sprzed 25 lat zostały ożywione dopiero niedawno i okazały się dokumentem ważnej epoki przemian w PRL. Wystawę można oglądać w Muzeum Regionalnym w ratuszu do końca sierpnia. Wśród festiwalowiczów nie zabrakło śmiałków do skoku na bungee! Na polanie działała Rock Polana dla Dzieci, czyli 4-godzinne przedszkole, gdzie pod fachową, a przy tym ciepłą, serdeczną opieką instruktorów dzieci bawiły się, uczyły, czytały. Dodatkowo wszystkie miały zapewniony darmowy poczęstunek. W tym czasie ich rodzice lub opiekunowie mogli zwiedzić Jarocin, pójść na wybrany event towarzyszący JF2013 lub zwyczajnie odpocząć. W tym roku na Jarocinie było wszystko, nawet wyjątkowa sesja ślubna! Równolegle z pokazem mody na rynku odsłonięta została rzeźba dwóch glanów. Odsłonięcia dokonali członkowie zespołu Farben Lehre. Projekt Idziemy przez czas - kontynuacja projektu Glan Fan realizowany jest przez fundację Ogród Marzeń. Przypomnijmy, że w ramach akcji dwa lata temu powstała pierwsza rzeźba glana. Plener malarski Bogusławy i Jerzego Omelczuków z Poznania. Odwiedzający polanę mieszkańcy Jarocina i przybywający na festiwal turyści mogli obserwować powstawanie obrazów za pomocą... ust. Jarociński rynek widziany z wyjątkowej perspektywy.

11 11 Pod sceną było bardzo... gorąco. Niektórych muzyka poniosła bardzo wysoko. Nie ważne czy irokez postawiony jest na cukier czy na żel. Ważne, że jest imonujący. Dla takich chwil warto żyć. Na tegorocznym festiwalu bawiło się wiele pokoleń. Trochę ochłody nie zaszkodzi. Tym bardziej, że pogoda podczas festiwalu dopisywała. Nie ma festiwalu bez pogo. Na publiczność w Jarocinie zawsze można liczyć. Punk s Not Dead! Hey zaprezentował w całości kultowy album Fire. ul. Maratońska podczas festiwalu żyła własnym życiem. Panowie pod sceną mieli pełne ręce roboty.

12 12 OGŁOSZENIA Tradycyjnie specjalne seanse filmowe przygotowało kino Echo. Festiwalowicze mogli zobaczyć m. in. Falę Piotra Łazarkiewicza czy premierę Płyń pod prąd pierwszego odcinka z cyklu filmów dokumentujących historię jarocińskich festiwali, który powstaje na zlecenie powstającego w Jarocinie Spichlerza Polskiego Rocka. Fot. Stanisław Dziekański Brudne Dzieci Sida w amfiteatrze. Kolejną atrakcją imprez towarzyszących JF 2013 były panele dyskusyjne. Hasłem przewodnim dyskusji była Historia rockiem pisana. W sobotę rozegrany został Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Gramy Razem dla Piotra, podczas którego piłkę dla Piotra Sznury kopali artyści zespołów: Acapulco, Curly Heads, Dr Misio, Final Charge, Moskwa, Muchy, Power of Trinity, Włochaty, 30daysofline. Podczas imprezy zebrano dla Sznurka zł! Cztery dni przepełnione wyjątkową atmosferą i świetną muzyką. Ale wszystko co dobre ma swój koniec.

13 OGŁOSZENIA 13

14 14 OGŁOSZENIA Jaśniej w Golinie i Siedleminie Zakład Usług Komunalnych przystąpi niedługo do 2 nowych inwestycji oświetlenia ulicznego. W Golinie na ulicy Piastowskiej powstanie linia oświetlenia składająca się z 10 lamp. Nowe oświetlenie pozwoli na bezpieczniejsze użytkowanie drogi oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Bezpieczeństwo mieszkańców było głównym czynnikiem warunkującym drugą inwestycję znajdującą się w Siedleminie na ulicy Pinki. Do istniejącej już linii dostawione zostaną 4 nowe lampy. Zaprojektowane zostały oprawy światowego lidera w produkcji oświetlenia firmy SITECO model wykorzystujący tradycyjna żarówkę sodową jednak dzięki bardzo dobrej optyce oprawy charakteryzują się one dużą wydajnością świecenia w porównaniu do innych tradycyjnych opraw. W obydwu przypadkach powstające oświetlenie będzie zgodne z unijną dyrektywą DARK SKY która określa rozsył światła tylko w pożądanym kierunku. Oddanie do użytku linii oświetleniowych w powyższych lokalizacjach planowane jest na jesień tego roku. (zuk) Ulica Piaskowa w Golinie ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W JAROCINIE ul. Kasztanowa 18, Jarocin Telefon: Fax: Nieoświetlony przejazd kolejowy na ulicy Pinki w Siedleminie

15 15 OGŁOSZENIA Jak zostać Odbiorcą Usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie? 1 2 Osoba zainteresowana składa pisemny wniosek, którego wzór określa Spółka. Wniosek jest dostępny w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu,aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz obiektów sąsiednich. 4 Osoba zainteresowana przyłączeniem wybiera uprawnionego projektanta i zleca mu opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z wydanymi warunkami. 5 Po opracowaniu dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień branżowych osoba zainteresowana podłączeniem nieruchomości wykonuje samodzielnie lub zleca wykonanie przyłącza/y do sieci. 6 Przedsiębiorstwo zastrzega sobie wyłączność wpięcia przyłącza/y do sieci będących własnością PWiK, przez co dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, gdyż zostaje w ten sposób zminimalizowane ryzyko zakażenia. 7 Wykonawca przyłącza/y zgłasza gotowość wykonanych przyłączy do odbioru technicznego. 8 Dokonanie odbioru technicznego przez pracowników Działu Technicznego- spisanie protokołu. 9 Osoba zainteresowana podpisuje stosowną umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. 3 Spółka w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci i przekazuje go wnioskodawcy.! Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie pragnie poinformować, że wszyscy pracownicy Spółki uprawnieni do wykonywania czynności związanych z odbiorem technicznym jak również kontrolą techniczną przyłączy i sieci są wyposażeni w stosowne upoważnienia oraz legitymacje służbowe. Zaleca się, aby wszyscy wchodzący na posesje prywatne zostali przez Państwa wylegitymowani. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka Jarocin tel. (62)

16 CHROŃ siebie i najbliższych przed ZAKAŻENIAMI SPRZĄTAJ! Psie odchody nie użyźniają gleby, zawierają jaja pasożytów, które mogą być źródłem wielu odzwierzęcych chorób CHROŃ SIĘ PRZED ZAKAŻENIAMI: sprzątaj odchody psa odrobaczaj zwierzęta (4 razy w roku) nie pozwalaj, by czworonogi przebywały na placach zabaw myj ręce przed posiłkiem, po kontakcie ze zwierzętami myj owoce i warzywa 500zł Mandat karny za niesprzątanie po swoim psie! O G Ł O S Z E N I E Jeszcze kilka dni temu Jarocin rozbrzmiewał muzyką Jarocin Festiwal W ostatni weekend sierpnia nasze miasto zmieni muzyczne oblicze. Wszystko za sprawą festiwalu Polska Akademia Gitary, która zagości u nas już po raz piaty. Polska Akademia Gitary obejmuje swym zasięgiem całe województwo wielkopolskie stara się trafić do każdego i zarazić go miłością do gitary, od mieszkańców Poznania, Gniezna czy Jarocina, aż po mniejsze miasteczka regionu. Podczas wszystkich koncertów Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopolan poprowadzi zbiórkę publiczną na potrzeby akcji Paczka, która wspiera nieuleczalnie chore dzieci z Wielkopolski. Przedsięwzięcie wspiera finansowo gmina Jarocin kwotą 50 tys. zł. Burmistrz Jarocina wraz z Polską Akademią Gitary serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na koncerty. Wstęp na koncerty w Jarocinie jest bezpłatny. Druga edycję akcji Lato z JOK-iem organizuje Jarociński Ośrodek Kultury. W przedsięwzięciu mogą wziąć dzieci w wieku 6-12 lat. Program tygodniowych zajęć od 5 do 9 sierpnia obejmie: warsztaty plastyczno-wokalne (Bogusław Harendarczyk), warsztaty taneczne (Arleta Piotrowska) oraz warsztaty teatralne (Bartosz Paluszkiewicz). Dodatkowo gry i zaba- Weekend z gitarą klasyczną 23 sierpnia godz Kościół św. Marcina Zespół Jacaras Grupa powstała w 2009 roku. Tworzą ją studenci i absolwenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Kierownikiem zespołu jest prof. Piotr Zaleski, prowadzący w uczelni klasę gitary. Formacja wykonuje tańce Hiszpanii okresu baroku, znajdujące się w XVII i XVIII-wiecznych tabulaturach gitarzystów hiszpańskich, opracowane na współczesne instrumentarium. 24 sierpnia godz Scena na Polanie w Parku The Colors The Colors to wyjątkowa konfiguracja muzyczna na naszym rynku. Super-grupę tworzą gwiazdy sceny jazzowej Krzysztof Ścierański, Bernard Maseli, Marek Raduli i Przemek Kuczyński. Pod wspólnym szyldem grają od 2006 r. Do tej pory była to działalność koncertowa (liczne występy w Polsce i poza jej granicami w tym trasa z Paulem Wertico!). Teraz przyszedł czas na udokumentowanie tych kilku lat i podsumowanie artystycznych dokonań tego dream-teamu. 23 października 2010 premierę miała jedna z najciekawszych polskich płyt jazzowych ostatnich lat, nazwana po prostu The Colors. Wakacje z JOK-iem wy z nagrodami. Wszystkie warsztaty zakończymy prezentacją osiągnięć dzieci na Polanie przed Pałacem Radolińskich 9 sierpnia o godz. 18:00. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. Dzieci można zapisywać telefonicznie pod numerem tel. (62) lub mailowo: Udział w zajęciach jest bezpłatny. 9 sierpnia na polanie przed Pałcem Radolińskich rozbrzmiewać będzie disco. Zgromadzonym czas umili zespół Diamand. Początek imprezy o godzinie Zaprasza Jarociński Ośrodek Kultury. 25 sierpnia godz Pałac Radolińskich Maja Koman & Ukulele Maja Koman to młoda kompozytorka i wokalistka urodzona w Poznaniu. Przed jarocińską publicznością zaprezentuje się w ramach autorskiego projektu Maja Koman & Ukulele, z towarzyszeniem kontrabasu Piotra Masternaka i skrzypiec Pawła Ernsta. To akustyczne melancholijne brzmienia oraz oryginalne teksty. Koncertom projektu Maja Koman & Ukulele towarzyszą wizualizacje kręcone przez samą artystkę. Fismoll Fismoll jest jednym z najbardziej zaskakujących debiutów tego roku. To młody 19-letni artysta o polsko-szwedzkich korzeniach, wyjątkowy artysta, kompozytor i znakomity gitarzysta. Studiuje gitarę klasyczną w słynnej mistrzowskiej Szkole Talentów w Poznaniu, jako pierwszy w historii jest w niej aktualnie zarówno uczniem jak i nauczycielem. Pseudonim Fismoll pochodzi z dzieciństwa artysty, który już jako 7-latek śpiewał sobie coś pod nosem. Jego ojciec, skrzypek, zauważył wtedy, że jego syn zawsze śpiewał w tonacji fis-moll. Gdy młody muzyk dorósł, przyjął nazwę tej tonacji za swój pseudonim, jako symbol najczystszej i najbardziej naturalnej dla siebie muzyki o godzinie w JOK-u wystąpi legendarny zespół TURBO. Jako support zagrają jarocińskie kapele: Final Charge i Artefuckt. Koncert rozpocznie się o godz. 18:00. Jarociński Ośrodek Kultury Bilety: 25 zł Patronat medialny nad imprezą objęła Gazeta Jarocińska. 25 sierpnia / Zakrzew Program obchodów : Powstanie Wielkopolskie w książce jarocińskiego regionalisty Nie dawno w sprzedaży ukazała się książka autorstwa Andrzeja Gogulskiego zatytułowana...zaczęło SIĘ W JAROCINIE. Na ponad dwustu stronach publikacji czytelnicy poznają historię Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Jarocińskiej Zbiórka przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewie Przemarsz na boisko Msza Św. Polowa Rozpoczęcie uroczystości dożynkowych: - Część obrzędowa - Część artystyczna Zabawa taneczna Główna część książki poświęcona jest działaniom rewolucyjnym w Jarocinie w listopadzie i grudniu 1918r. oraz działaniom jarocińskich kompanii na froncie Powstania Wielkopolskiego. Ponadto przedstawione zostały sylwetki dowódców jarocińskich kompanii i niektórych jarocińskich powstańców. W epilogu wydarzeń historycznych opisany został los powstańców w okresie międzywojennym. W treści książki znajduje się też kilka wybranych wspomnień jarocińskich powstańców. Na końcowych stronach publikacji autor nawiązuje do współczesnych obchodów rocznic, związanych z powstaniem oraz pielęgnowania tradycji i historii powstańczej Ziemi Jarocińskiej. W książce zaprezentowanych zostało 230 fotografii głównie z okresu powstania i sylwetek powstańców. Zapraszaja: Sołtys Zakrzewa Rafał Grzybowski Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski Książkę można nabyć w Bibliotece Publicznej w Jarocinie Pod Ratuszem i Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Cena 25 zł.

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 2 Bibliotekarki w USA Reprezentantki dziesięciu bibliotek publicznych z całej Polski zostały zaproszone na wizytę studyjną

Bardziej szczegółowo

s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci Absolutorium dla Burmistrza s.5 Milionowa transakcja s.7 Wokół Jarocin Festiwal 2014

s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci Absolutorium dla Burmistrza s.5 Milionowa transakcja s.7 Wokół Jarocin Festiwal 2014 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 7/2014, 9 lipca 2014r. Absolutorium dla Burmistrza s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci s.5 Milionowa transakcja s.6 Gmina inwestuje s.7 Wokół Jarocin

Bardziej szczegółowo

Kolejne inwestycje s. 6-7

Kolejne inwestycje s. 6-7 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 8/2014, 6 sierpnia 2014r. Bezpłatna komunikacja w Jarocinie? s. 2 Nie będzie ruchu na Rynku s. 3 Kolejne inwestycje s. 6-7 2 Konkurs na najlepszą

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Śródmieścia - s.3 Inwestycje za miliony - s.6-7 Dni Jarocina 2014 - s.8. Bezpłatny Informator Gminy Jarocin

Rewitalizacja Śródmieścia - s.3 Inwestycje za miliony - s.6-7 Dni Jarocina 2014 - s.8. Bezpłatny Informator Gminy Jarocin Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 5/2014, 21 maja 2014r. Rewitalizacja Śródmieścia - s.3 Inwestycje za miliony - s.6-7 Dni Jarocina 2014 - s.8 2 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2010-07-29 Gminne inwestycje dla OSP

2010-07-29 Gminne inwestycje dla OSP 2010-07-29 Gminne inwestycje dla OSP Trwa przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi. Inwestycję o wartości blisko 190 tys. złotych realizuje jarocińska firma Sław-Bud. Budynek, który użytkuje

Bardziej szczegółowo

2013-03-28 Rozpoczęliśmy walkę o 87 mln złotych unijnego dofinansowania!

2013-03-28 Rozpoczęliśmy walkę o 87 mln złotych unijnego dofinansowania! 2013-03-29 W MGOPS-ie życzyli zgody i radosnych świąt 28 marca 2013r. odbyło się tradycyjne Śniadanie Wielkanocne w Ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Centrum Socjalnym im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami

2011-06-29 Jarocin między czołgami, samolotami i armatami 2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami Wernisaż wystawy plenerowej "30 lat jarocińskich festiwali", przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła

Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 4 (284) maj 2012 bezpłatne pismo informacyjne Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła ROKIETNICA

Bardziej szczegółowo

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem nr 2 rok I (2) 17 września 2015 bezpłatne pismo społeczno-kulturalne Hiszpańska impreza w podczęstochowskiej Blachowni W ostatnią sobotę wakacji Blachownia żegnała lato. Przy dźwiękach hiszpańskiej muzyki,

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP

opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 15 marca mija termin opłaty za psa Nie zapomnij! Oferta wynajmu sal w gminnych świetlicach i Domu Osiedlowym Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP Bądź fit w nowym

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

Gliwiczanie mają głos Badania opinii publicznej 2008

Gliwiczanie mają głos Badania opinii publicznej 2008 2 Nowości w dowodach Od stycznia obowiązują zmienione przepisy związane z wymianą dowodów osobistych. Wprowadzono nowe zasady unieważniania dokumentów tożsamości. Do tej pory były one anulowane dopiero

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Nr 38 (1041) 24 września 2010 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,80 zł (0% VAT)

Nr 38 (1041) 24 września 2010 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,80 zł (0% VAT) Nr ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,80 zł (0% VAT) 2 I NFORMACJE Gazeta Jarocińska komentarz Ogród Marzeń - Fundacja Gazety Jarocińskiej PIOTR PIOTROWICZ Ogród Marzeń tak nazywa się fundacja powołana

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT)

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) s. 10 2 GAZETA JAROCIŃSKA 9 (1064) 4 marca 2011 SONDA Niewielu bawiło się w karnawale Czytelników portalu spytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (295) czerwiec 2013 bezpłatne pismo informacyjne Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy 2Reklamy

Bardziej szczegółowo