FOTORELACJA s JAROCIN FESTIWAL Jak i gdzie zapłacimy za śmieci? Koniec premii dla prezesów! Nadwyżka podzielona. Inwestycje wkrótce ruszą!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOTORELACJA s. 8-12 JAROCIN FESTIWAL 2013. Jak i gdzie zapłacimy za śmieci? Koniec premii dla prezesów! Nadwyżka podzielona. Inwestycje wkrótce ruszą!"

Transkrypt

1 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 4/2013, 1 sierpnia 2013 JAROCIN FESTIWAL 2013 FOTORELACJA s Jak i gdzie zapłacimy za śmieci? Nadwyżka podzielona. Inwestycje wkrótce ruszą! Koniec premii dla prezesów! s. 2 s. 4 s. 7

2 2 Szanowni Państwo, Z początkiem lipca obowiązywać zaczęły w naszej gminie, i w całej Polsce, nowe zasady gospodarki odpadami. Doniesienia medialne pokazują, że wiele samorządów w Polsce nie radzi sobie z zadaniami, nałożonymi przez ustawodawcę. Przykładem może być chociażby miasto Warszawa. W naszej gminie jest inaczej. Dzięki wytężonej pracy wielu osób pracujących przy wdrażaniu reformy śmieciowej, ale przede wszystkim dzięki Państwa zrozumieniu i obywatelskiej postawie, udało się nam wprowadzić w życie nowy system na czas i bez większych problemów. Szczególnie dziękujemy za powtórne złożenie deklaracji, które było wynikiem obniżenia stawek opłaty śmieciowej w Gminie Jarocin. Z przykrością jednak musimy stwierdzić, że kilku radnych z ugrupowania byłego burmistrza oraz dwutygodnik JAPIK, będący w rękach rodziny radnego Roberta Kaźmierczaka, próbowali tak ważny i trudny temat wykorzystać do celów politycznych. Stosowali w tym celu brudną grę polityczną opartą na manipulacjach, wprowadzaniu mieszkańców w błąd i niczym nie uzasadnionej agresji w stosunku do osób pracujących przy nowym systemie śmieciowym. Warto podkreślić, że w Gminie Jarocin obowiązują jedne z najniższych opłat śmieciowych. Pragniemy Państwa zapewnić, że będziemy na bieżąco monitorować przychody i koszty związane z opłatą śmieciową. Zgodnie z wcześniejszą deklaracją w razie zaistnienia przesłanek, ponownie zweryfikujemy wysokość opłat śmieciowych, tak aby w jak najmniejszym stopniu obciążały budżety domowe, a jednocześnie zapewniały gminie finansowanie się całego systemu. Od samego początku wdrażania systemu staraliśmy się rzetelnie o wszystkim Państwa informować poprzez często aktualizowaną stronę internetową urzędu, media lokalne, plakaty, ulotki, portal społecznościowy facebook oraz organizowane spotkania z mieszkańcami. JAK I GDZIE ZAPŁACIMY ZA ŚMIECI? Od lipca mieszkańcy zobowiązani są uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Gminy Jarocin, a nie jak dotychczas na rachunki firm świadczących usługi wywozu odpadów. Należną opłatę w wysokości, która została określona w złożonej deklaracji, należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca bez wcześniejszego wezwania. Urząd nie będzie wysyłał decyzji, określającej wysokość opłaty, jak ma to miejsce corocznie np. w przypadku podatku od nieruchomości. Wraz z drukami deklaracji do właścicieli i zarządców nieruchomości trafiły także informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego (potwierdzenie przyjęcia deklaracji). Jeśli taka informacja nie dotarła, bądź pojawiają się problemy z dokonaniem płatności na wskazany rachunek, należy skontaktować się z Wydziałem Finansów pod nr tel. (62) lub (62) Opłatę można uiścić w następujący sposób: dokonując przelew elektroniczny na wskazany rachunek bankowy, w oddziałach BZ WBK SA w Jarocinie bez dodatkowych opłat, w oddziałach Banku Spółdzielczego w Jarocinie opłaty objęte obniżoną prowizją, w placówkach pocztowych lub w każdym innym banku. Nowy system obowiązuje zaledwie od miesiąca, a już pojawiło się wiele pytań i wątpliwości. Mieszkańcy często pytają, czy za wywóz odpadów otrzymają jak dotychczas faktury. Opłaty pobierane przez gminę za odbiór odpadów mają charakter opłaty administracyjnej, publicznej odpowiada Skarbnik Gminy Katarzyna Łoszyk. Nie są one należnością za wykonaną usługę. Mieszkańcy Jarocina nie otrzymają faktur VAT za odbiór odpadów tłumaczy dalej skarbniczka. Pojawiają się także pytania co zrobić, aby uniknąć stania co miesiąc w kolejkach w banku. W budynku urzędu nie funkcjonuje kasa, obsługę kasową zapewnia bank prowadzący obsługę bankową Gminy Jarocin, czyli BZ WBK SA. Moim zdaniem najprostszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest złożenie stałego zlecenia przelewu środków z własnego rachunku bankowego. Wtedy o terminie płatności i kwocie pamięta za nas nasz bank mówi Katarzyna Łoszyk. Jakie ułatwienia może zaoferować Bank osobom wpłacającym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Jolanta Damoiseaux, Kierownik Obsługi Klientów BZ WBK S.A. w Jarocinie: BZ WBK S.A. posiada w swojej ofercie bezpłatne Konto Godne Polecenia. Konto jest odpowiednie dla każdego Klienta: brak opłat za prowadzenie rachunku, karty i naklejki zbliżeniowe oraz za przelewy realizowane przez internet. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można zlecić bankowi w formie zlecenia stałego, za które bank nie pobiera opłat. Dzięki temu oszczędzamy czas i nie musimy pamiętać o terminach płatności. Jan Grzesiek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Zachęcamy aby skorzystać z usług Banku Spółdzielczego w Jarocinie w zakresie płatności za odpady. Bank Spółdzielczy w Jarocinie posiada największą liczbę placówek bankowych na terenie Gminy Jarocin (7 placówek na terenie Gminy Jarocin) oraz pracuje w każdą sobotę. Potwierdzam, że najlepszym ułatwieniem regulowania opłat za wywóz odpadów jest dokonanie zlecenia stałego przelewu z rachunku bankowego, a koszty takiego zlecenia w bankach są rożne, w zależności czy stanowią usługę w ramach opłaty za prowadzenie rachunku, czy tak jak w przypadku Banku Spółdzielczego, który prowadzi rachunki bankowe za darmo, opłata za odpady objęta jest obniżoną prowizją. Każdy zainteresowany ma możliwość osobistego przeliczenia łącznych kosztów takiej obsługi bankowej. Stałe zlecenia są monitorowane przez Bank, który jest gwarantem i odpowiada za ich terminowe regulowanie, oczywiście pod warunkiem posiadania zasobów środków finansowych na tych rachunkach. Chcemy poinformować, że w dalszym ciągu przyjmujemy deklaracje od osób, które jeszcze ich nie złożyły, albo chcą je zaktualizować. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji, udzielamy wyjaśnień i pomagamy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania systemu analizujemy na bieżąco i podejmujemy właściwe interwencje. To od współpracy urzędu z mieszkańcami i dobrej wzajemnej komunikacji zależy szybkie dopracowanie gminnego systemu gospodarki odpadami. Aby właściwie monitorować i kontrolować, w jaki sposób pracują wyłonione w przetargu firmy odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych, potrzebne będą nam Państwa informacje i uwagi. Z wyrazami szacunku Mikołaj Kostka Zastępca Burmistrza Jarocina Stanisław Martuzalski Burmistrza Jarocina Na poleceniu przelewu należy podać imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości, a także okres rozliczeniowy, którego dotyczy wpłata.! Uwaga! Wszystkie informacje, dotyczące nowego systemy gospodarki odpadami w Gminie Jarocin w tym także harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych oraz odpadów selektywnych - znajdziecie Państwo na stronie internetowej w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI. Bliższe informacje udzielane są pod numerami telefonów: (62) , (62) oraz (62) (firma odbierająca odpady Eko-Eltrans). REDAKCJA: ul. T. Kościuszki 15B, Jarocin tel ISSN Zdjęcie na okładce: Szymon Gruchalski REDAKTOR NACZELNY: Krzysztof Marcinkowski Teksty promujące Gminę Jarocin Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów. WYDAWCA: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. T. Kościuszki 15B Jarocin DRUK: Agora S.A., ul. Krzywa Piła NAKŁAD: egzemplarzy

3 Spotkanie z mieszkańcami ul. Okólnej Niedawno zakończył się remont ulicy Okólnej w Witaszycach. W ramach zadania została położona nawierzchnia z destruktu asfaltowego oraz wyregulowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyrównaniem na newralgicznych odcinkach płyt betonowych jumbo. Destrukt asfaltowy, który został wykorzystany do remontu nawierzchni ulicy Okólnej, pozyskany został z innych tegorocznych prac remontowych w szczególności nawierzchni ulicy Wrocławskiej, Węglowej, Zagonowej i Barwickiego. Zastosowanie tej metody remontu nawierzchni pozwoliło wykorzystać w sposób maksymalny materiał, jaki gmina zyskuje podczas frezowania nawierzchni bitumicznych. Zadanie w ramach usług przetargowych, zawartych z gminą Jarocin, wykonały firmy: Drobud, Zakład Ulic oraz Eko- Dbaj. W spotkaniu z mieszkańcami wziął udział wiceburmistrz Mikołaj Kostka. Zakończenie prac było doskonałą okazją do spotkania z mieszkańcami ulicy Okólnej. W spotkaniu wziął udział wiceburmistrz Mikołaj Kostka, który podkreślił, że zrealizowanie wyczekiwanego przez wiele lat zadania było możliwe dzięki oszczędnościom, jakie gminie udało się uzyskać na korzystnych rozstrzygnięciach zamówień publicznych. Sprzątaj po swoim psie! 27 tabliczek zachęcających właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach stanęło na terenie Jarocina. Znaki zostały umieszczone w miejscach, gdzie spaceruje wielu właścicieli psów ze swymi czworonożnymi ulubieńcami. Znaki zobaczyć możemy m. in. w parku miejskim, Parku Zwycięstwa, na Placu Klinkowskiego, na ul. Wyszyńskiego, Kościelnej czy na skwerze przy rzeźbie glana. Wykonanie tabliczek to pierwszy etap gminnej akcji edukacyjnej. Wkrótce do właścicieli psów trafią ulotki, na których zamieszczone zostaną podstawowe informacje o zagrożeniach, jakie niesie za sobą brak sprzątania odchodów po psach. Przypomnijmy, że psie ekskrementy mogą być źródłem wielu odzwierzęcych chorób, a za ich niesprzątanie właścicielowi grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Jarociński samorząd przeznaczył w 2012r. na administrację 157,67 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Trzecia lokata w rankingu WSPÓLNOTY cieszy mnie i jest kolejnym potwierdzeniem racjonalnego zarządzania gminą podkreśla burmistrz Stanisław Martuzalski. Co warto zauważyć w kategorii do jakiej zakwalifikowano Jarocin czyli miast powyżej 30 tys. mieszkańców średnia wydatków wyniosła 227 zł. Najwięcej bo aż 424,67 zł w przeliczeniu na jednego mieszańca kosztowało utrzymanie administracji w Kozienicach. 3 Racjonalne wydatki na administrację Jarocin zajął trzecie miejsce w Rankingu wydatki bieżące na administrację dwutygodnika WSPÓLNOTA. W rankingu opublikowanym przez Tygodnik Wspólnota, organizatorzy wzięli pod lupę wszystkie polskie samorządy, oceniając je pod kątem wydatków na bieżące utrzymanie administracji. Pod uwagę zostały wzięte wydatki bieżące w dziale klasyfikacji 3. miejsce dla Jarocina w rankingu najtańszych urzędów budżetowej administracja publiczna, z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące. Wyniki dotyczą roku poprzedzającego daną edycję rankingu, czyli wydatki jakie samorządy poniosły na administrację w 2012r. O G Ł O S Z E N I E

4 4 Nadwyżka podzielona. Inwestycje wkrótce ruszą! To była najdłuższa sesja w historii jarocińskiego samorządu. Rozpoczęła się 28 czerwca a zakończyła 8 lipca. Radni opozycyjni wobec burmistrza Stanisława Martuzalskiego przez kilka dni bojkotowali obrady, wstrzymując tym samym rozdzielenie nadwyżki budżetowej w kształcie zaproponowanym przez włodarza gminy. Chcieli w ten sposób wymóc na burmistrzu wprowadzenie zmian do budżetu, chociaż inicjatywa taka przysługuje wyłącznie burmistrzowi. Rajcy podczas sesji mieli uchwalić podział blisko 8 mln zł, z których większość miała zostać przeznaczona na zadania in- westycyjne, czyli głównie na budowę dróg. W wyniku podziału nadwyżki zrealizowanych zostanie 7 zadań, polegających na przebudowie lub modernizacji dróg. Ogłoszenia przetargowe na realizację tych zadań zostały już opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin. Gmina przekaże także powiatowi środki na przebudowę wiaduktów na ul. Powstańców Wielkopolskich. Pozostałe środki z nadwyżki przeznaczono m.in. na rekompensatę dla Jarocińskich Linii Autobusowych, bieżące utrzymanie dróg, wydatki na oświatę i sport, a także zwiększenie rezerwy budżetowej. Stanisław Martuzalski Burmistrz Jarocina Opozycja blokowała podjęcie uchwał budżetowych. Niosło to za sobą zagrożenie dla realizacji planowanych zadań, które mają służyć mieszkańcom gminy. Niepodjęcie zaproponowanych przeze mnie uchwał skutkowałoby tym, że gmina nie mogłaby przekazać powiatowi środków na budowę wiaduktów. Poza tym istniało Jak zagłosowali radni przy uchwale o podziale nadwyżki budżetowej zaproponowanej przez burmistrza Stanisława Martuzalskiego? realne zagrożenie dla realizacji projektu Spichlerz Polskiego Rocka. Brak środków na dokończenie inwestycji mógłby skutkować zwrotem pozyskanych wcześniej środków zewnętrznych na ten cel, co byłoby równoznaczne z wydaniem z gminnej kasy 3 mln zł. Blokowanie uchwał skutkowało brakiem rozpoczęcia prac, polegających na modernizacji i przebudowie dróg gminnych. Co ważniejsze nie mogły być rozpoczęte inwestycje w Witaszycach, Golinie i Radlinie, na które pozyskaliśmy dofinansowanie. Na sali obrad obecnych było 20 radnych. Nieobecny był radny Józef Baumann. 14 radnych głosowało za: Za propozycjami Burmistrza Stanisława Martuzalskiego zagłosowało 14 radnych. Byli to : Lidia Czechak, Ryszard Kołodziej, Marzena Michalak- Piękna, Marcin Półrolniczak, Marek Przymusiński, Katarzyna Szymkowiak, Jerzy Walczak, Grzegorz Wasielewski, Andrzej Weber, Bronisława Włodarczyk, Mariusz Cypryan, Danuta Maćkowiak, Krzysztof Roszak, Andrzej Skrzypczak. Od głosowania wsztrzymali się z kolei Lechosława Dębska oraz Ireneusz Lamprecht. Przeciwny projektowi burmistrza był Marek Tobolski. Lidia Czechak Jerzy Walczak 1 radny głosował przeciw: Ryszard Kołodziej Andrzej Weber Marzena Michalak-Piękna Bronisława Włodarczyk Od głosu wstrzymało się dwoje radnych: Marcin Półrolniczak Mariusz Cypryan Grzegorz Wasielewski Danuta Maćkowiak Marek Przymusiński Krzysztof Roszak Katarzyna Szymkowiak Andrzej Skrzypczak 3 radnych celowo nie wzięło udziału w głosowaniu: Aż trzech radnych celowo nie wzięło udziału w głosowaniu: Rajmund Banaszyński, Robert Kaźmierczak, Zdzisława Pilarczyk. Marek Tobolski Lechosława Dębska Ireneusz Lamprecht Rajmund Banaszyński Robert Kaźmierczak Zadania, które zostaną zrealizowane z nadwyżki budżetowej Zdzisława Pilarczyk Spichlerz Polskiego Rocka Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Jarocińskiego Ośrodka Kultury Ponad 2 mln zł z nadwyżki gmina przeznaczy na realizację projektu Spichlerz Polskiego Rocka. Jarociński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 100 tys. złotych na Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. Dzięki dotacji będzie możliwe wprowadzenie wyższych standardów w działalności realizowanej przez Jarociński Ośrodek Kultury oraz stworzenie lepszych warunków dla uczestnictwa w kulturze różnych grup odbiorców oraz dążenie do zwiększenia roli JOK-u w przestrzeni publicznej. Blisko 60 tys. zł jakie na ten cel przekaże gmina stanowi wkład własny wymagany w ramach dofinansowania.

5 5 Przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Wilkowyja Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Zagonowej w Jarocinie Przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Wilkowyja obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej o szerokości 5 m na odcinku 215 m. Katarzyna Szymkowiak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie O budowę tej ulicy zabiegałam już od kilku lat. Wielokrotnie podczas rozmów z mieszkańcami ulicy Łąkowej w Wilkowyi proszono mnie o interwencję. Temat tej drogi był często podnoszony podczas zebrań wiejskich. Wspomnę tylko, że stan nawierzchni tej ulicy jest fatalny, a po opadach deszczu mieszkańcy są wprost zalewani wodą. Dziś bardzo się cieszę, że inwestycja ta będzie realizowana i w końcu uciążliwości dla mieszkańców się skończą. Dziękuję wszystkim, którzy poparli pomysł realizacji tej inwestycji. Inwestycja obejmuje budowę chodnika z kostki brukowej w ciągu ul. Zagonowej o szerokości 2,0 m na odcinku 700m. Andrzej Weber, radny Rady Miejskiej w Jarocinie Zabieganie o budowę nowych odcinków dróg i chodników zawsze było dla mnie najważniejsze. Cieszę się, że burmistrz Martuzalski pozytywnie rozpatrzył mój wniosek o budowę nowej drogi i kanalizacji deszczowej ulicy Łąkowej. Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie dobrze służyć mieszkańcom Wilkowyji. Mikołaj Kostka, Zastepca Burmistrza Jarocina Wiele młodych rodzin z dziećmi spaceruje ulicą Zagonową. Przebudowa chodnika znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Przebudowa drogi gminnej w Radlinie Przebudowa ulicy Wolności w Golinie Przebudowa drogi gminnej w Radlinie obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z brukowej na nawierzchnię bitumiczną szerokości 5 m na odcinku 290 m. Na realizację inwestycji gmina Jarocin pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych. Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Golinie Przebudowa ulicy Wolności w Golinie obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię z tłucznia szerokości 5 m na odcinku 340 m. Na realizację inwestycji gmina Jarocin pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych. Budowa kanalizacji deszczowej os. Bogusław w Jarocinie etap I Przebudowa ul. Tysiąclecia w Golinie obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej o szerokości 6 m na odcinku 365 m wraz z jednostronnym chodnikiem po lewej stronie. Marcin Półrolniczak, radny Rady Miejskiej w Jarocinie W Golinie będą realizowane ważne inwestycje wywalczone dzięki wspólnemu zaangażowaniu kilku podmiotów. Mieszkańcy ulic Tysiąclecia i Wolności długo musieli czekać na inwestycje drogowe, dzięki którym będą mieli dogodny dojazd do swoich domów. Cieszy mnie także inwestycja na ulicy Piaskowej. W tym roku zaczynamy od oświetlenia, a w kolejnych będziemy myśleć o drodze. Ważną inwestycją dla golińskiego sportu jest ogrodzenie boiska, które było notorycznie dewastowane. Zakres inwestycji w ramach I etapu obejmie budowę kanału odprowadzającego wody opadowe do rowu melioracyjnego. Kanał będzie wykonany z rur o średnicy 600 mm na odcinku 410 m. Ścieki deszczowe wpływające do rowu mają być czyszczone przez kompleks urządzeń osadnika.

6 6 Przebudowa ul. Podlesie w Witaszycach II etap Modernizacja ulicy Folwarcznej w Jarocinie W zakresie prac przewidzianych do wykonania w ramach Modernizacji ulicy Folwarcznej w Jarocinie zostanie wykonany cienki dywanik na zimno metodą betonowo-asfaltową na odcinku od drogi krajowej do ulicy Warcianej. Zakres II etapu przebudowy ul. Podlesie obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,5 m na odcinku ponad 430 m (do skrzyżowania z ulicą Marcina). Woda deszczowa zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do rowu przydrożnego. Na realizację inwestycji gmina Jarocin pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych. Krzysztof Roszak, radny Rady Miejskiej w Jarocinie Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość. Jest to jedna z najstarszych ulic w Witaszycach i zawsze zabiegałem o tą ważną dla nich inwestycję. Z przychylnością Burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego i Rady Miejskiej wreszcie się udało! Marzena Michalak-Piękna, radna Rady Miejskiej w Jarocinie Wieloletnie zaniedbania inwestycyjne i remontowe na drogach gminnych są szczególnie widoczne na przykładzie ulicy Folwarcznej w Jarocinie. Dobrze, że burmistrz podjął decyzję o generalnym remoncie tej drogi, przejętej w 2009r. od Powiatu Jarocińskiego.W niedalekiej przyszłości koniecznym stanie się budowa nowego chodnika, o który będę intensywnie zabiegała. Budowa miejsca integracji społeczności wiejskiej wraz z dostępem do Internetu w Siedleminie etap I Wykonanie ogrodzenia boiska w Witaszycach i Golinie Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z dojazdami Stanisław Martuzalski, Burmistrz Jarocina Mimo kłamliwych doniesień, zawsze wspierałem przebudowę wiaduktów. Zależało mi jednak, aby zaangażowanie leżało po obu stronach. Dlatego zaproponowałem, aby samorząd powiatowy wsparł inwestycje gminy. Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie etap I obejmuje budowę garażu z zapleczem socjalnym i przyłączami (wodno-kanalizacyjne, elektryczne). W budżecie gminy Jarocin na Budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie etap I zaplanowano ponad 120 tys. zł. Docelowo w ramach II etapu inwestycji powstanie także sala z zapleczem kuchenno-socjalnym.

7 Koniec premii dla prezesów! Prezesi gminnych spółek nie otrzymali nagród rocznych za 2012r. Zupełnie inaczej wyglądało to w poprzednich kadencjach, kiedy burmistrzem był Adam Pawlicki. Wówczas szefom miejskich przedsiębiorstw wypłacano astronomicznie wysokie nagrody. Łącznie od 2003 do 2010 roku przeznaczono na ten cel blisko 700 tys. zł ze środków publicznych! 7 Dla porównania pieniądze te pozwoliłyby na wybudowanie co najmniej kilometra nowej drogi z odwodnieniem i ciągiem pieszo rowerowym. W czasach kiedy miastem rządził mój poprzednik premie były wypłacane automatycznie, a prezesi przyzwyczaili się do dodatkowego wynagrodzenia. Prezesi za swoją pracę otrzymują stosowne wynagrodzenie, dlatego nie widzę powodu przyznawania im nagród rocznych tłumaczy burmistrz Stanisław Martuzalski. Warto podkreślić, że większość byłych prezesów było jednocześnie działaczami lub sympatykami rządzącej wtedy Ziemi Jarocińskiej. Ich hojne nagradzanie pieniędzmi podatników było przez nich odwzajemniane choćby poprzez czynne angażowanie się w kampanie wyborcze byłego burmistrza. Brak wypłaty dodatkowych wynagrodzeń prezesom jest kolejnym potwierdzeniem realizowania obietnic wyborczych przez burmistrza Stanisława Martuzalskiego i jego zastępcę Mikołaja Kostkę. Podczas kampanii wyborczej jedną z moich głównych deklaracji było zlikwidowanie nagród dla prezesów. Została ona zrealizowana i jest kolejnym przykładem gospodarnego zarządzania gminą podkreśla zastępca burmistrza Mikołaj Kostka. Poza tym warto podkreślić, że sumując zyski i straty wszystkich gminnych spółek w 2012 roku mamy wynik na plusie i to sporym, bo blisko 600 tys. zł. Możemy ten wynik porównać z rokiem 2011, kiedy to spółki poniosły stratę blisko 400 tys. złotych. Teraz nagród nie ma, chociaż ich przyznanie miałoby realne uzasadnienie mówi wiceburmistrz Kostka. Spółki zaczęły wypracowywać zyski!!! Wynik skonsolidowany spółek gminnych: 2011r ,95 zł 2012r ,41 zł STRATA właściciela reprezentował ówczesny burmistrz Adam Pawlicki ZYSK właściciela reprezentuje burmistrz Stanisław Martuzalski Adam Pawlicki Nagrody dla prezesów spółek gminnych wypłacone w roku: Stanisław Martuzalski 2011r ,86 zł 2013r. 0 zł (premie przydzielił ówczesny burmistrz Adam Pawlicki) (koniec z przyznawaniem premii zapoczątkowany przez burmistrza Stanisława Martuzalskiego) ,01 zł Suma nagród, które przyznał prezesom gminnych spółek Adam Pawlicki. Ulica Ługi w budowie Trwają prace budowlane na ul. Ługi w Jarocinie. W ramach długo wyczekiwanej inwestycji na odcinku od ulicy Warcianej do ulicy Odrzańskiej, czyli na ponad 530 m, nawierzchnia gruntowa zostanie zmieniona na nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonany zostanie także jednostronny chodnik. Poza tym roboty budowlane obejmą wymianę przyłączy wodociągowych oraz budowę kanalizacji deszczowej w celu umożliwienia odwodnienia ulicy Ługi i ulicy Warcianej. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DRO- BUD z Jarocina, które w po- stępowaniu przetargowym zaproponowało najkorzystniejszą ofertę. Firma wykona zadanie za nieco ponad 895 tys. zł. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się do 31 sierpnia. Ponad 65 tys. zł na tyle opiewała najwyższa nagroda dla prezesa spółki gminnej. Została przyznana przez Adama Pawlickiego szefowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 2004 roku. Akcyza do zwrotu Przypominamy, że od 1 sierpnia o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, mogą wnioskować płatnicy podatku rolnego gminy Jarocin. Wraz z wnioskiem należy złożyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego z okresu ostatnich sześciu miesięcy, czyli wystawione między 1 lutego a 31 lipca. O wypłatę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne, posiadające gospodarstwo rolne na terenie naszej gminy o powierzchni ponad 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego. Szczegółowe informacje oraz wnioski, dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, dostępne są na stronie ww.jarocin.pl w zakładce Formularze. Informacji udzielają także pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie w Wydziale Finansów pod numerem telefonu Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta lub Kancelarii w Urzędzie Miejskim do 31 sierpnia.

8 8 fotorelacja Jarocin Festiwal 2013 Jeszcze kilka dni temu Jarocin rozbrzmiewał muzyką. Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się między 19 a 21 lipca. Jednym z najciekawszych wydarzeń tegorocznego festiwalu bez wątpienia był specjalny występ grupy Hey. Formacja zagrała w Jarocinie w całości swój kultowy debiut Fire. Wielu z tych utworów zespół od lat nie wykonywał na żywo, zatem jarociński występ był doskonałą okazją, by przekonać się, jak brzmią po 20 latach od ich nagrania. Dużym zainteresowaniem fanów cieszyły się też koncerty z okazji 30-lecia istnienia Moskwy oraz Izraela. Jak zawsze w Jarocinie rzesze fanów przyciągnął koncert zespołu Dżem. Organizatorem imprezy była agencja artystyczna Go Ahead. Partnerami festiwalu byli: Gmina Jarocin, która dofinansuje imprezę kwotą 340 tys. zł., Jarociński Ośrodek Kultury jako koordynator wydarzeń okołofestiwalowych oraz firma Hortex. Przesłuchania finalistów konkursu Hortex Rytmy Młodych odbyły się 18 lipca w Jarocińskim Ośrodku Kultury. W konkursie wzięło udział 10 kapel. Największą rzeszę słuchaczy zgromadziła jarocińska formacja Final Charge. Zwycięzcą nagrody jury konkursu Hortex Rytmy Młodych została formacja Lola Lynch. Wokalistce zespołu Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski wręczył statuetkę - Złotego Irokeza. Wyróżnienie jury konkursowego zdobyła grupa BixBit, zaś nagrodę publiczności zespół Trudy. Laureaci konkursu wystąpili na dużej scenie ostatniego dnia festiwalu. Członkowie zespołu Misfits przed występem pojawili się na stoisku z koszulkami, gdzie podpisywali swoje płyty, plakaty i zdjęcia. Na zwycięzców Hortex Rytmów Młodych czekał Złoty Irokez. Kamil Bednarek miał niesamowity kontakt z jarocińską publicznością. Podczas występu grupy HEY, jak zwykle w Jarocinie, padało. Dobrze, że obyło się bez burzy z piorunami. Dżem tradycyjnie w Jarocinie został przyjęty z entuzjazmem.

9 9 30-lecie istnienia obchodził w Jarocinie zespół Izrael. Jubileusz był okazją do wręczenia muzykom tytułu Ambasadora Jarocina, którzy przyznał im burmistrz Stanisław Martuzalski. Gwiazdą sceny na polu namiotowym była grupa Sztywny Pal Azji. Drodzy Festiwalowicze! Izrael do wspólnego świętowania jubileuszu w Jarocinie zaprosił wyjątkowych gości. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji Jarocin Festiwal. Bardzo cieszy mnie, że wśród festiwalowiczów było wielu mieszkańców naszej gminy. Tak jak obiecałem festiwal się zmienia. Myślę także, że stali bywalcy festiwalu, zauważyli wiele nowych elementów, jakich do tej pory podczas największej jarocińskiej imprezy jeszcze nie było. Dołożę wszelkich starań, aby kolejna edycja imprezy zaskoczyła Państwa jeszcze bardziej. Już dzisiaj zapraszam na Jarocin Festiwal 2014! Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski Gitarzysta Soulfly Marc Rizzo w akcji. Po raz pierwszy na polu namiotowym zorganizowana została scena, na której mogły zagrać młode, amatorskie zespoły. Wystąpić mógł tam każdy zespół, który miał na to ochotę. Przedsięwzięcie dofinansowała Gmina Jarocin. Przez 3 dni obok miasteczka festiwalowego działało stoisko promocyjne jarocińskiej biblioteki, muzeum oraz Gminy Jarocin. W piątek po południu kolejka przed polem namiotowym była całkiem spora. Nowością było także zorganizowanie drugiej stałej sceny na terenie festiwalu. Na scenie Hortexu odbywały się koncerty w trakcie przerw na dużej scenie.

10 Fot. Stanisław Dziekański 10 Oprócz wydarzeń typowo muzycznych, w czasie festiwalu odbyło się wiele imprez towarzyszących, których najwięcej miało miejsce na polanie przed Pałacem Radolińskich. Koordynatorem wydarzeń okołofestiwalowych był Jarociński Ośrodek Kultury. Wyjątkową atrakcją okazał się pomysł pokazu mody i fryzur rockowych. W przerwach pomiędzy pokazami poszczególnych projektantów występowali unplugged artyści Jarocińskiego Ośrodka Kultury: Julia Bażant, Marcelina Bartkowiak, Peter Vogels, Grzegorz Cybok i Bogusław Harry Harendarczyk. Modę rockową prezentowali także najmłodsi. Fot. Stanisław Dziekański W sobotę odbyło się otwarcie wystawy multimedialnej Tomasza Domańskiego Hipisi 80. Prócz czarno-białych fotografii na wystawie można obejrzeć projekcję slajdów. Autor, jako jeden z wrocławskich hipisów, fotografował to środowisko przy okazji koncertów muzycznych, demonstracji pacyfistycznych i pielgrzymek. Archiwalne negatywy sprzed 25 lat zostały ożywione dopiero niedawno i okazały się dokumentem ważnej epoki przemian w PRL. Wystawę można oglądać w Muzeum Regionalnym w ratuszu do końca sierpnia. Wśród festiwalowiczów nie zabrakło śmiałków do skoku na bungee! Na polanie działała Rock Polana dla Dzieci, czyli 4-godzinne przedszkole, gdzie pod fachową, a przy tym ciepłą, serdeczną opieką instruktorów dzieci bawiły się, uczyły, czytały. Dodatkowo wszystkie miały zapewniony darmowy poczęstunek. W tym czasie ich rodzice lub opiekunowie mogli zwiedzić Jarocin, pójść na wybrany event towarzyszący JF2013 lub zwyczajnie odpocząć. W tym roku na Jarocinie było wszystko, nawet wyjątkowa sesja ślubna! Równolegle z pokazem mody na rynku odsłonięta została rzeźba dwóch glanów. Odsłonięcia dokonali członkowie zespołu Farben Lehre. Projekt Idziemy przez czas - kontynuacja projektu Glan Fan realizowany jest przez fundację Ogród Marzeń. Przypomnijmy, że w ramach akcji dwa lata temu powstała pierwsza rzeźba glana. Plener malarski Bogusławy i Jerzego Omelczuków z Poznania. Odwiedzający polanę mieszkańcy Jarocina i przybywający na festiwal turyści mogli obserwować powstawanie obrazów za pomocą... ust. Jarociński rynek widziany z wyjątkowej perspektywy.

11 11 Pod sceną było bardzo... gorąco. Niektórych muzyka poniosła bardzo wysoko. Nie ważne czy irokez postawiony jest na cukier czy na żel. Ważne, że jest imonujący. Dla takich chwil warto żyć. Na tegorocznym festiwalu bawiło się wiele pokoleń. Trochę ochłody nie zaszkodzi. Tym bardziej, że pogoda podczas festiwalu dopisywała. Nie ma festiwalu bez pogo. Na publiczność w Jarocinie zawsze można liczyć. Punk s Not Dead! Hey zaprezentował w całości kultowy album Fire. ul. Maratońska podczas festiwalu żyła własnym życiem. Panowie pod sceną mieli pełne ręce roboty.

12 12 OGŁOSZENIA Tradycyjnie specjalne seanse filmowe przygotowało kino Echo. Festiwalowicze mogli zobaczyć m. in. Falę Piotra Łazarkiewicza czy premierę Płyń pod prąd pierwszego odcinka z cyklu filmów dokumentujących historię jarocińskich festiwali, który powstaje na zlecenie powstającego w Jarocinie Spichlerza Polskiego Rocka. Fot. Stanisław Dziekański Brudne Dzieci Sida w amfiteatrze. Kolejną atrakcją imprez towarzyszących JF 2013 były panele dyskusyjne. Hasłem przewodnim dyskusji była Historia rockiem pisana. W sobotę rozegrany został Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Gramy Razem dla Piotra, podczas którego piłkę dla Piotra Sznury kopali artyści zespołów: Acapulco, Curly Heads, Dr Misio, Final Charge, Moskwa, Muchy, Power of Trinity, Włochaty, 30daysofline. Podczas imprezy zebrano dla Sznurka zł! Cztery dni przepełnione wyjątkową atmosferą i świetną muzyką. Ale wszystko co dobre ma swój koniec.

13 OGŁOSZENIA 13

14 14 OGŁOSZENIA Jaśniej w Golinie i Siedleminie Zakład Usług Komunalnych przystąpi niedługo do 2 nowych inwestycji oświetlenia ulicznego. W Golinie na ulicy Piastowskiej powstanie linia oświetlenia składająca się z 10 lamp. Nowe oświetlenie pozwoli na bezpieczniejsze użytkowanie drogi oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Bezpieczeństwo mieszkańców było głównym czynnikiem warunkującym drugą inwestycję znajdującą się w Siedleminie na ulicy Pinki. Do istniejącej już linii dostawione zostaną 4 nowe lampy. Zaprojektowane zostały oprawy światowego lidera w produkcji oświetlenia firmy SITECO model wykorzystujący tradycyjna żarówkę sodową jednak dzięki bardzo dobrej optyce oprawy charakteryzują się one dużą wydajnością świecenia w porównaniu do innych tradycyjnych opraw. W obydwu przypadkach powstające oświetlenie będzie zgodne z unijną dyrektywą DARK SKY która określa rozsył światła tylko w pożądanym kierunku. Oddanie do użytku linii oświetleniowych w powyższych lokalizacjach planowane jest na jesień tego roku. (zuk) Ulica Piaskowa w Golinie ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W JAROCINIE ul. Kasztanowa 18, Jarocin Telefon: Fax: Nieoświetlony przejazd kolejowy na ulicy Pinki w Siedleminie

15 15 OGŁOSZENIA Jak zostać Odbiorcą Usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie? 1 2 Osoba zainteresowana składa pisemny wniosek, którego wzór określa Spółka. Wniosek jest dostępny w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu,aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz obiektów sąsiednich. 4 Osoba zainteresowana przyłączeniem wybiera uprawnionego projektanta i zleca mu opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z wydanymi warunkami. 5 Po opracowaniu dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień branżowych osoba zainteresowana podłączeniem nieruchomości wykonuje samodzielnie lub zleca wykonanie przyłącza/y do sieci. 6 Przedsiębiorstwo zastrzega sobie wyłączność wpięcia przyłącza/y do sieci będących własnością PWiK, przez co dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, gdyż zostaje w ten sposób zminimalizowane ryzyko zakażenia. 7 Wykonawca przyłącza/y zgłasza gotowość wykonanych przyłączy do odbioru technicznego. 8 Dokonanie odbioru technicznego przez pracowników Działu Technicznego- spisanie protokołu. 9 Osoba zainteresowana podpisuje stosowną umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. 3 Spółka w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci i przekazuje go wnioskodawcy.! Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie pragnie poinformować, że wszyscy pracownicy Spółki uprawnieni do wykonywania czynności związanych z odbiorem technicznym jak również kontrolą techniczną przyłączy i sieci są wyposażeni w stosowne upoważnienia oraz legitymacje służbowe. Zaleca się, aby wszyscy wchodzący na posesje prywatne zostali przez Państwa wylegitymowani. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka Jarocin tel. (62)

16 CHROŃ siebie i najbliższych przed ZAKAŻENIAMI SPRZĄTAJ! Psie odchody nie użyźniają gleby, zawierają jaja pasożytów, które mogą być źródłem wielu odzwierzęcych chorób CHROŃ SIĘ PRZED ZAKAŻENIAMI: sprzątaj odchody psa odrobaczaj zwierzęta (4 razy w roku) nie pozwalaj, by czworonogi przebywały na placach zabaw myj ręce przed posiłkiem, po kontakcie ze zwierzętami myj owoce i warzywa 500zł Mandat karny za niesprzątanie po swoim psie! O G Ł O S Z E N I E Jeszcze kilka dni temu Jarocin rozbrzmiewał muzyką Jarocin Festiwal W ostatni weekend sierpnia nasze miasto zmieni muzyczne oblicze. Wszystko za sprawą festiwalu Polska Akademia Gitary, która zagości u nas już po raz piaty. Polska Akademia Gitary obejmuje swym zasięgiem całe województwo wielkopolskie stara się trafić do każdego i zarazić go miłością do gitary, od mieszkańców Poznania, Gniezna czy Jarocina, aż po mniejsze miasteczka regionu. Podczas wszystkich koncertów Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopolan poprowadzi zbiórkę publiczną na potrzeby akcji Paczka, która wspiera nieuleczalnie chore dzieci z Wielkopolski. Przedsięwzięcie wspiera finansowo gmina Jarocin kwotą 50 tys. zł. Burmistrz Jarocina wraz z Polską Akademią Gitary serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na koncerty. Wstęp na koncerty w Jarocinie jest bezpłatny. Druga edycję akcji Lato z JOK-iem organizuje Jarociński Ośrodek Kultury. W przedsięwzięciu mogą wziąć dzieci w wieku 6-12 lat. Program tygodniowych zajęć od 5 do 9 sierpnia obejmie: warsztaty plastyczno-wokalne (Bogusław Harendarczyk), warsztaty taneczne (Arleta Piotrowska) oraz warsztaty teatralne (Bartosz Paluszkiewicz). Dodatkowo gry i zaba- Weekend z gitarą klasyczną 23 sierpnia godz Kościół św. Marcina Zespół Jacaras Grupa powstała w 2009 roku. Tworzą ją studenci i absolwenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Kierownikiem zespołu jest prof. Piotr Zaleski, prowadzący w uczelni klasę gitary. Formacja wykonuje tańce Hiszpanii okresu baroku, znajdujące się w XVII i XVIII-wiecznych tabulaturach gitarzystów hiszpańskich, opracowane na współczesne instrumentarium. 24 sierpnia godz Scena na Polanie w Parku The Colors The Colors to wyjątkowa konfiguracja muzyczna na naszym rynku. Super-grupę tworzą gwiazdy sceny jazzowej Krzysztof Ścierański, Bernard Maseli, Marek Raduli i Przemek Kuczyński. Pod wspólnym szyldem grają od 2006 r. Do tej pory była to działalność koncertowa (liczne występy w Polsce i poza jej granicami w tym trasa z Paulem Wertico!). Teraz przyszedł czas na udokumentowanie tych kilku lat i podsumowanie artystycznych dokonań tego dream-teamu. 23 października 2010 premierę miała jedna z najciekawszych polskich płyt jazzowych ostatnich lat, nazwana po prostu The Colors. Wakacje z JOK-iem wy z nagrodami. Wszystkie warsztaty zakończymy prezentacją osiągnięć dzieci na Polanie przed Pałacem Radolińskich 9 sierpnia o godz. 18:00. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. Dzieci można zapisywać telefonicznie pod numerem tel. (62) lub mailowo: Udział w zajęciach jest bezpłatny. 9 sierpnia na polanie przed Pałcem Radolińskich rozbrzmiewać będzie disco. Zgromadzonym czas umili zespół Diamand. Początek imprezy o godzinie Zaprasza Jarociński Ośrodek Kultury. 25 sierpnia godz Pałac Radolińskich Maja Koman & Ukulele Maja Koman to młoda kompozytorka i wokalistka urodzona w Poznaniu. Przed jarocińską publicznością zaprezentuje się w ramach autorskiego projektu Maja Koman & Ukulele, z towarzyszeniem kontrabasu Piotra Masternaka i skrzypiec Pawła Ernsta. To akustyczne melancholijne brzmienia oraz oryginalne teksty. Koncertom projektu Maja Koman & Ukulele towarzyszą wizualizacje kręcone przez samą artystkę. Fismoll Fismoll jest jednym z najbardziej zaskakujących debiutów tego roku. To młody 19-letni artysta o polsko-szwedzkich korzeniach, wyjątkowy artysta, kompozytor i znakomity gitarzysta. Studiuje gitarę klasyczną w słynnej mistrzowskiej Szkole Talentów w Poznaniu, jako pierwszy w historii jest w niej aktualnie zarówno uczniem jak i nauczycielem. Pseudonim Fismoll pochodzi z dzieciństwa artysty, który już jako 7-latek śpiewał sobie coś pod nosem. Jego ojciec, skrzypek, zauważył wtedy, że jego syn zawsze śpiewał w tonacji fis-moll. Gdy młody muzyk dorósł, przyjął nazwę tej tonacji za swój pseudonim, jako symbol najczystszej i najbardziej naturalnej dla siebie muzyki o godzinie w JOK-u wystąpi legendarny zespół TURBO. Jako support zagrają jarocińskie kapele: Final Charge i Artefuckt. Koncert rozpocznie się o godz. 18:00. Jarociński Ośrodek Kultury Bilety: 25 zł Patronat medialny nad imprezą objęła Gazeta Jarocińska. 25 sierpnia / Zakrzew Program obchodów : Powstanie Wielkopolskie w książce jarocińskiego regionalisty Nie dawno w sprzedaży ukazała się książka autorstwa Andrzeja Gogulskiego zatytułowana...zaczęło SIĘ W JAROCINIE. Na ponad dwustu stronach publikacji czytelnicy poznają historię Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Jarocińskiej Zbiórka przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewie Przemarsz na boisko Msza Św. Polowa Rozpoczęcie uroczystości dożynkowych: - Część obrzędowa - Część artystyczna Zabawa taneczna Główna część książki poświęcona jest działaniom rewolucyjnym w Jarocinie w listopadzie i grudniu 1918r. oraz działaniom jarocińskich kompanii na froncie Powstania Wielkopolskiego. Ponadto przedstawione zostały sylwetki dowódców jarocińskich kompanii i niektórych jarocińskich powstańców. W epilogu wydarzeń historycznych opisany został los powstańców w okresie międzywojennym. W treści książki znajduje się też kilka wybranych wspomnień jarocińskich powstańców. Na końcowych stronach publikacji autor nawiązuje do współczesnych obchodów rocznic, związanych z powstaniem oraz pielęgnowania tradycji i historii powstańczej Ziemi Jarocińskiej. W książce zaprezentowanych zostało 230 fotografii głównie z okresu powstania i sylwetek powstańców. Zapraszaja: Sołtys Zakrzewa Rafał Grzybowski Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski Książkę można nabyć w Bibliotece Publicznej w Jarocinie Pod Ratuszem i Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Cena 25 zł.

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 4010 UCHWAŁA NR VII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 20 maja 2015 roku

Kraków, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 4010 UCHWAŁA NR VII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 20 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 4010 UCHWAŁA NR VII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/664/2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Ustawy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (ze zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 29 kwietnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 2807 UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Nowogród Bobrzański Listopad 2005 2003 * Budżet Gminy Nowogród Bobrzański

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI ORGANIZATORZY Organizatorami są trzy mińskie stowarzyszenia, które od lat zajmują się organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXXII/176/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/157/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/157/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/157/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Projekt nr 16 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 7292 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 20 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 7292 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 20 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 7292 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2014

Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2014 Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2014 Dnia 27 marca 2014 o godzinie 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący komisji powitał zebranych

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA pod hasłem: Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r.

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r. Projekt z dnia 23.10.2008 po KRM UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW z dnia...2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA Celem strategicznym programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 Narodowego Centrum Kultury jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r.

Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 03.06.2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku

UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/285/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/285/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok UCHWAŁA Nr XXXVI/285/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów

P r o t o k ó ł. ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów P r o t o k ó ł ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów w dniu 4 czerwca 2014 r. Posiedzenie odbyło się w pokoju Nr 2 Urzędu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ

STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ 1 OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ ORGANIZATOR I FUNDATOR PROGRAMU: FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE DZIAŁALNOŚC PROGRAMOWA W CZTERECH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

2) Imienną fakturę VAT lub rachunek od przedsiębiorcy na zakup i montaż urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika

2) Imienną fakturę VAT lub rachunek od przedsiębiorcy na zakup i montaż urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryjewo ze środków budżetowych Gminy Ryjewo. 1. Środki budżetowe dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku

Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku zaprasza na: XVI RYBNICKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW im. Ireneusza Jeszki RYBNIK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 18 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. w sprawie udzielania dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na.

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014. I. Wstęp podstawie:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko Gorzów Wlkp., dnia 28 sierpnia 2012 roku WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński IB-III.431.1.12.2012.AWal Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo