Nr 1/2011 styczeń 2011 nakład 300 egz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1/2011 styczeń 2011 nakład 300 egz."

Transkrypt

1 Biuletyn Miasta Czarnków 2/2010 Nr 1/2011 styczeń 2011 nakład 300 egz. W tym numerze: Budżet Gminy Miasta Czarnków na 2011 rok w skrócie...2 Najważniejsze remonty w 2011 roku Najważniejsze inwestycje w 2011 roku. 8 Oferta MCK na ferie zimowe- Ferie z Kulturą Oferta OSiR na ferie.13 Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli podatkowych za okres IX-XI 2010r Podatki i opłaty lokalne w 2011r...18 Przydatne informacje telefony i adresy...19 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

2 Budżet Gminy Miasta Czarnków na 2011 w skrócie Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody. Na początku spróbujemy przybliżyć Państwu znaczenie tych pojęć. Są to pojęcia z dziedziny finansów publicznych, ale w rzeczywistości znamy je wszyscy z życia codziennego. Jedynie kwoty są znacznie wyższe. Kontynuując dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji lub zarabiamy, np.: nasze pensje, różnego rodzaju zasiłki. Jeżeli w przeszłości zaciągnęliśmy kredyt, np.: na zakup nowego auta, teraz musimy go spłacić. W ujęciu finansów publicznych nazywamy to rozchodem. Pieniądze, które pozostają nam po spłacie kredytu przeznaczamy na wydatki związane z funkcjonowaniem Naszego gospodarstwa domowego, tj. płacimy rachunki, kupujemy jedzenie, kształcimy dzieci. Są to nasze wydatki. Czasami zdarza się, że nie wystarcza nam pieniędzy przeznaczonych na wydatki. W takich sytuacjach staramy się szukać dodatkowych źródeł pieniędzy, np.: pożyczyć z banku. Takie pożyczone środki to przychody. Ale należy pamiętać, że w przyszłości trzeba je będzie oddać (rozchody). Budżet Miasta Czarnków na rok 2011 wygląda następująco: DOCHODY ROZCHODY WYDATKI PRZYCHODY zł zł zł zł

3 Dochody, czyli kwoty jakie spodziewamy się, że wpłyną w tym roku do kasy gminy można podzielić według różnych kryteriów. Są dochody własne, subwencje i dotacje. Dochody własne albo gromadzimy sami, albo otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych. Gromadzimy je na podstawie różnych uchwał i wolno nam je wydawać, na to co sami zaplanujemy. Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Jest to pula pieniędzy należna gminie z budżetu państwa i można je przeznaczyć zgodnie z potrzebami. Dotacje to pieniądze, które otrzymujemy z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jak np. pomoc społeczna. Są to środki, które MUSZĄ być rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem SUBWENCJA OŚWIATOWA w 2011 roku wyniesie zł. To środki jakie planujemy otrzymać na oświatę, czyli m.in. na pensje dla nauczycieli, utrzymanie szkół itp. Wysokość tegorocznej subwencji stanowi 18,85% dochodu gminy, jednakże nie pokrywa ona w całości wydatków na oświatę. SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA w tym roku wyniesie zł Planowana kwota DOTACJI w 2011 roku to zł. Udziały w podatkach z budżetu państwa to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych mieszkających lub mających siedzibę na terenie naszej Gminy. Planowany DOCHÓD Z UDZIAŁU W PODATKACH w bieżącym roku to zł Najprościej mówiąc pieniądze gromadzimy sami, albo je otrzymujemy. 3

4 co sami gromadzimy?? Opłaty z mienia komunalnego 1. Opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu zł 2. Dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł Różne opłaty 1. Mandaty nakładane przez Straż Miejską zł 2.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z usług 1. Usługi przedszkoli , zł 2. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej i wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego zł 3. Usługi parkingowe zł 4. Usługi OSiR-u zł 5. Hala sportowa zł Dochody podatkowe 1. podatek od nieruchomości zł 2. podatek rolny zł 3. podatek leśny zł 4. podatek od środków transportowych zł 5. opłata targowa zł 6. opłata od posiadania psów zł 7. opłaty parkingowe zł Co otrzymujemy?? Udziały w podatkach dochodowych: 1. Udział gminy w podatku PIT zł 2. Udział gminy w podatku CIT zł 4

5 Dochody z podatków płaconych na terenie gminy 1. Karta podatkowa zł 2. Podatek od czynności cywilno-prawnych zł 3. Podatek od spadków i darowizn zł 4. Opłata skarbowa zł Dotacje Na zadania własne Na zadania zlecone zł zł DOCHODY RAZEM: POŻYCZYMY: zł zł Kto wydaje gminne pieniądze?? Kluby Sportowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Sportu i Rekreacji Klub Seniora Inne organizacje pozarządowe Budżet Urzędu Miasta Przedszkola Szkoła Podstawowa Nr 1 Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Miejska Biblioteka Publiczna Czarnkowski Dom Kultury Publiczne Gimnazjum 5

6 Na jakie cele jednostki wydają pieniądze? URZĄD MIASTA Drogi gminne zł (bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników) Gospodarka mieszkaniowa zł (remonty obiektów komunalnych, koszty: szacowania nieruchomości, opracowań geodezyjnych, ogłoszenia o przetargach i sprzedażach, opłat sądowych i notarialnych,) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł (gospodarka ściekami i ochrona wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic) Administracja zł (zadania rządowe, wydatki rady miasta, promocja gminy, koszty funkcjonowania urzędu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż zł (zadania z zakresu Obrony Cywilnej, koszty funkcjonowania Straży Miejskiej) Ochrona zdrowia, realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zł zł Kultura Fizyczna i Sport Obsługa długu publicznego Dotacje dla organizacji pozarządowych zł zł zł OŚWIATA zł (koszty funkcjonowania placówek, wynagrodzenie nauczycieli, remonty placówek) Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Przedszkola Miejskie Świetlice szkolne Dowóz dzieci i dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających Dokształcanie nauczycieli i ZFŚS zł zł zł zł zł zł 6

7 POMOC SPOŁECZNA zł Wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych) Wypłaty dodatków mieszkaniowych Koszty utrzymania MOPS WYDATKI RAZEM: zł zł zł zł W przeliczeniu na JEDNEGO MIESZKAŃCA z budżetu wydawana będzie kwota 3.091,06 zł 7 7

8 WYDATKI REMONTOWE w 2011 roku PLANOWANA KWOTA NA REMONTY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH zł przedszkola publiczne Przedszkole Publiczne Nr 1 ( malowanie sal i kuchni) zł zł Przedszkole Publiczne Nr zł (remont dwóch łazienek, malowanie Sali i wymiana drzwi, malowanie kuchni) Szkoła Podstawowa zł ( montaż nowego oświetlenia w 7 salach lekcyjnych, remont podłóg w salach 144, 212, 220, 222, 242) Publiczne Gimnazjum zł (naprawa tynku i malowanie wyjścia ze szkoły na boisko, założenie drewnianych listew przypodłogowych w budynku hali sportowej) PLANOWANA KWOTA NA REMONTY KOMUNALNE zł drogi gminne zł - remonty cząstkowe ulic i chodników zł - remont chodnika wraz z wymianą krawężnika ul. Siedmiogóra zł - remont drogi wewnętrznej na zapleczu zł Placu Wolności 18 - ogrodzenie i przeróbka oświetlenia zł na drodze ZSP/Dora Metal - remont ul. Łąkowa zł - pozostałe zł gospodarka ściekowa i ochrona wód zł (konserwacja rowów) oświetlenie ulic, placów i dróg zł - remont oświetlenia w parku zł - oświetlenie ul. Nowej - dokumentacja zł - remonty nieprzewidziane zł pozostała działalność zł - utrzymanie targowisk zł - remont urządzeń komunalnych (place zabaw, ławki, przystanki autobusowe, urządzenia komunalne zł - bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej zł - plac zabaw ul. Sikorskiego zł - monitoring - (Orlik i park) zł - mała architektura Pl. Wolności zł - wydatki nieplanowane zł

9 PLANOWANA KWOTA NA REMONTY ZASOBÓW KOMUNALNYCH zł - likwidacja awarii i drobne remonty zł - remonty gruntowne zł WYDATKI INWESTYCYJNE w 2011 roku PLANOWANA KWOTA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE zł Najważniejszą dla Czarnkowa inwestycją, która będzie realizowana w bieżącym roku jest budowa obwodnicy miasta. Wprawdzie jej budowa nie pociąga już wkładu finansowego z budżetu miasta, ale w jej przygotowanie włożono wiele pieniędzy i wysiłku, m.in.: wkład Gminy Miasta Czarnków w latach wyniósł 1,8 mln. zł. koszt budowy wyniesie prawie 60 mln. zł. Przystań na Noteci zł ( r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków WRPO projektu pn. "Statkiem na EURO rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu". Wartość projektu to zł z czego wartość dofinansowania to ponad zł. Środki te są przeznaczone na promocję przystani wodnych na rzece Noteć w Czarnkowie i Drawsku, które zostaną wybudowane do czerwca 2011 roku. Wydźwięk projektu jest jednak znacznie szerszy, bowiem promowane będą także atrakcje turystyczne i kulturalne obydwu gmin miasta Czarnków i gminy Drawsko oraz całego regionu włącznie z Poznaniem.) Przebudowa ul. Lipowej, Jesionowej i Rolnej zł ( zł na ten cel pozyskano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek. Realizację projektu zaplanowano na okres od kwietnia do listopada 2011r.) ul. Przemysłowa (przebudowa wjazdu, jezdni i parkingu) zł Ścieżki Rowerowe Zakup sceny zł zł Modernizacja pomieszczeń biblioteki zł Klimatyzacja w budynku Pl. Wolności zł Przygotowanie dokumentacji i modernizacja Sali widowiskowej w MCK zł Przygotowanie pozostałych dokumentacji zł - dokumentacja na os. Przy ul. Gdańskiej pod drogę dojazdową wraz z oświetleniem zł - opracowanie dokumentacji na remont budynku B przy SP nr 1 w Czarnkowie zł - opracowanie dokumentacji na odwodnienie terenu przy biurowcu OSiR zł - projekt budowy ul. Zielonej wraz z oświetleniem zł 9

10 SPÓŁKI MIEJSKIE Towarzystwo budownictwa Społecznego Ze względu na zmianę przepisów i brak możliwości dofinansowania inwestycji TBS z Banku Gospodarki Krajowej wstrzymano budowę zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Rybaki. Miejska Kanalizacja i Wodociągi - planowane inwestycje zł (środki z amortyzacji i pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska) - Sieć wodociągowa ul. Rolna zł - Kanalizacja deszczowa separatory zł - Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne ul. Zielona zł - Kanalizacja deszczowa ul. Jesionowa zł - Urządzenia wod-kan ul. Wroniecka zł - Urządzenia wod-kan ul. Rybaki, Chodzieska i Kościuszki zł - Modernizacja oczyszczalni (budynek, barierki, wymiana dyfuzorów) zł - Modernizacja stacji uzdatniania wody zł - zakupy inwestycyjne (pompy, dozowniki itp.) zł Miejska Kanalizacja i Wodociągi - planowane remonty zł - Remonty w dziale wody (remonty na sieci i ujęciu wody) zł - - Remonty w dziale ścieków (sieć kanalizacyjna i oczyszczanie) zł - Remonty kanalizacji deszczowej zł Geotermia planowane inwestycje zł - Rozbudowa budynku kotłowni na os. Parkowym o część biurową zł - Remont pomieszczeń socjalnych kotłownia os. Parkowe zł - Wymiana stacji zmiękczania wody na nową Kotłownia os. Parkowe zł - Zakup ładowarki do załadunku węgla zł - Wymiana kotłowni węglowej na gazową o mocy 80 kw przy ul. Rybaki zł PODSUMOWANIE planowane inwestycje i remonty na 2011r. URZĄD MIASTA - inwestycje URZĄD MIASTA - remonty MZK MKiW GEOTERMIA zł zł zł zł zł RAZEM: zł

11 MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W CZARNKOWIE zaprasza na F E R I E Z K U L T U R Ą stycznia 4 lutego 31 stycznia (poniedziałek) Poznajemy Basię przyjaciółkę dzieci i dorosłych (Biblioteka Publiczna, filia nr 1, os. Parkowe 11) Z piosenką i mikrofonem warsztaty wokalne (Czarnkowski Dom Kultury) 1 lutego (wtorek) Zima i bałwanek Franek spektakl teatralny dla dzieci (Czarnkowski Dom Kultury) Literówki z prasówki (Biblioteka Publiczna, ul. Wroniecka) Pomaluj ferie... zajęcia plastyczne (Czarnkowski Dom Kultury) 2 lutego (środa) Jak Indiana Jones... być odkrywcą! (Muzeum Ziemi Czarnkowskiej) Dyskusyjny Klub Filmowy (Czarnkowski Dom Kultury, klub Piwnica ) 3 lutego (czwartek) Zwierzaki składaki... (Biblioteka Publiczna, ul. Wroniecka) Pomaluj ferie... zajęcia plastyczne (Czarnkowski Dom Kultury) 4 lutego (piątek) Basia i upał w ZOO... (Biblioteka Publiczna, filia nr 1, os. Parkowe 11) Spróbuj czy potrafisz konkursy, gry, zabawy (Czarnkowski Dom Kultury) 11

12 MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W CZARNKOWIE zaprasza na F E R I E Z K U L T U R Ą lutego - 12 lutego 7 lutego ( poniedziałek) Basia i bałagan... (Biblioteka Publiczna, filia nr 1, os. Parkowe 11) Z piosenką i mikrofonem - warsztaty wokalne (Czarnkowski Dom Kultury) 8 lutego (wtorek) Zwierzaki cudaki... (Biblioteka Publiczna, ul. Wroniecka) Pomaluj ferie... zajęcia plastyczne (Czarnkowski Dom Kultury) 9 lutego ( środa) Jak Indiana Jones... być odkrywcą! (Muzeum Ziemi Czarnkowskiej) Dyskusyjny Klub Filmowy (Czarnkowski Dom Kultury, klub Piwnica ) 10 luty (czwartek) Bajkowy zawrót głowy bal dla dzieci (Biblioteka Publiczna, ul. Wroniecka) Pomaluj ferie... zajęcia plastyczne (Czarnkowski Dom Kultury) 11 lutego ( piątek) Walentynki z Basią... (Biblioteka Publiczna, filia nr 1, os. Parkowe 11) Spróbuj, czy potrafisz konkursy, gry, zabawy (Czarnkowski Dom Kultury) Kto przyjdzie bomba, a kto nie, ten trąba koncert dla dzieci na zakończenie ferii W programie: ATAK CLOWNÓW w wykonaniu Teatru na walizkach z Wrocławia (Czarnkowski Dom Kultury) 12 lutego (sobota) ROCK KONCERT /zespoły: NO FUTURE i TYMCZASOWY BRAK NAZWY/ (Czarnkowski Dom Kultury) 12

13 Oferta na Ferie Zimowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie poniedziałek wtorek środa czwartek piątek poniedziałek wtorek środa czwartek piątek ŁYZWY ZAJECIA NA LODZIE WYJAZD NA BASEN - SZAMOTUŁY Wyjazd godz Pobyt na basenie GRY I ZABAWY DLA DZIECI WYJAZD DO AQUAPARKU - PIŁA Wyjazd godz Pobyt na basenie TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GIMNAZJUM od ŚNIEŻNE BUDOWLE od WYJAZD NA BASEN - SZAMOTUŁY Wyjazd godz Pobyt na basenie GRY I ZABAWY DLA DZIECI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH od WYJAZD DO AQUAPARKU - PIŁA Wyjazd godz Pobyt na basenie Wyścigi na wylanym lodowisku dookoła boiska przy ul. Nowej 8(bieżnia). Należy zabrać ze sobą łyżwy. UWAGA! Realizacja tej imprezy zależy od warunków atmosferycznych. Przejazd autokarem i ubezpieczenie bezpłatne zbieramy tylko opłaty na wstęp na basen 10,50zł za osobę. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2011 decyduje kolejność wpłat. Uwaga! Na pływalnię należy zabrać czepki kąpielowe i klapki. Zbiórka uczestników OSiR. Zbiórka na Orliku ul. Wroniecka. Szereg konkurencji sportowych dla dzieci (slalomy, wyścigi, gry). Jeżeli pozwoli pogoda, to imprezę przeniesiemy na lodowisko przy ul. Nowej. Przejazd autokarem i ubezpieczenie bezpłatne zbieramy tylko opłaty na wstęp na basen 5,00zł dzieci i młodzież 4 26 ucząca się, dorośli 13,00zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2011 decyduje kolejność wpłat. Zbiórka uczestników OSiR. Turniej odbędzie się na Orliku ul. Wroniecka Czarnków. Zgłoszenia drużyn u animatorów nawet w dniu rozgrywek. Zbiórka godz boisko sportowe ul. Nowa 8. Zabawa polega na zbudowaniu budowli ze śniegu według własnego pomysłu. Spośród wszystkich zostaną wybrane trzy najpiękniejsze i nagrodzone. Przejazd autokarem i ubezpieczenie bezpłatne zbieramy tylko opłaty na wstęp na basen 10,50zł za osobę. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego 2011 decyduje kolejność wpłat. Uwaga! Na pływalnię należy zabrać czepki kąpielowe i klapki. Zbiórka uczestników OSiR. Zbiórka na Orliku ul. Wroniecka. Szereg konkurencji sportowych dla dzieci (slalomy, wyścigi, gry). Jeżeli pozwoli pogoda, to imprezę przeniesiemy na lodowisko przy ul. Nowej. Turniej odbędzie się na Orliku ul. Wroniecka Czarnków. Zgłoszenia drużyn u animatorów nawet w dniu rozgrywek. Przejazd autokarem i ubezpieczenie bezpłatne zbieramy tylko opłaty na wstęp na basen 5,00zł dzieci i młodzież 4 26 ucząca się, dorośli 13,00zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 lutego 2011 decyduje kolejność wpłat. Zbiórka uczestników OSiR. Uczestnicy wyjazdów na basen muszą mieć zgodę/oświadczenie rodziców na wyjazd *Wyjazdy na basen będą realizowane przy grupie min. 20 osób. 13

14 SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLIPODATKOWYCH ZA OKRES X XII.2010R. W okresie od października do grudnia br. przeprowadzono 10 kontroli podatkowych zgodnie z planem kontroli podatkowych na rok 2010 ujętym w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 276/2010 Burmistrza Miasta Czarnków z dnia r. Kontrole podatkowe miały na celu weryfikację obowiązków podatkowych wynikających z prawa podatkowego i objęły następujące podatki: podatek od nieruchomości osób fizycznych - 4 kontrole podatkowe, podatek rolny osób fizycznych - 1 kontrola podatkowa, podatek od nieruchomości osób prawnych - 1 kontrola podatkowa podatek od środków transportowych osób fizycznych - 2 kontrole podatkowe, podatek od środków transportowych osób prawnych - 1 kontrola podatkowa, opłata od posiadania psów - 1 kontrola podatkowa. Po zweryfikowaniu danych znajdujących się w ewidencji podatkowej tut. urzędu na podstawie złożonych przez podatników deklaracji i informacji podatkowych z danymi uzyskanymi podczas kontroli podatkowych w ośmiu przypadkach na dziesięć stwierdzono różnice mające wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym. Kontrole ujawniły nieprawidłowości polegające na: nie zgłoszeniu do opodatkowania budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, gruntów pozostałych i rolnych, zaniżeniu powierzchni budynków pozostałych stanowiących podstawę opodatkowania, błędnym zakwalifikowaniu gruntów jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nie jako grunty pozostałe, 14

15 nie przedłożeniu informacji o wygaśnięciu obowiązku podatkowego w przypadku opłaty od posiadania psów, nie zgłoszeniu w ogóle pojazdów do opodatkowania w przypadku podatku od środków transportowych. Ponadto w ramach czynności sprawdzających od początku danego roku podatkowego wzywano podatników, u których występowały nieprawidłowości, do złożenia wyjaśnień lub złożenia informacji bądź deklaracji podatkowej. Wezwania w okresie od stycznia do grudnia br. dotyczyły następujących podatków: podatek od nieruchomości osób prawnych - 32 wezwania, podatek od nieruchomości osób fizycznych wezwań, podatek rolny podatek od środków transportowych opłata od posiadania psów - 31 wezwań, - 52 wezwania, - 3 wezwania. W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających zostały wszczęte postępowania podatkowe oraz wydane decyzje zmieniające i określające w następującej ilości: podatek od środków transportowych - 15 decyzji określających, podatek od nieruchomości osób fizycznych decyzji ustalających (nowi podatnicy) podatek rolny decyzje zmieniające, decyzji zmieniających, opłata od posiadania psów wszczętych postępowań podatkowych, z czego wydano 48 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego Szczegółowy opis z przeprowadzonych kontroli podatkowych przedstawia tabela: 15

16 Nr kontroli a Rodzaj podatku/opłaty opłata od posiadania psów podatek od środków transportowych osób fizycznych podatek od środków transportowych osób fizycznych podatek od nieruchomości osób fizycznych podatek rolny i od nieruchomości osób fizycznych podatek od nieruchomości osób fizycznych podatek od środków transportowych osób prawnych podatek od nieruchomości osób fizycznych podatek od nieruchomości osób prawnych podatek od nieruchomości osób fizycznych Okres objęty kontrolą Rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości Zwiększenie wymiaru podatku w wyniku przeprowadzonych kontroli Odsetki na dzień dokonania zapłaty lub na dzień r. Łączna kwota podatku do zapłaty przez podatnika 2010 Nie przedłożono informacji o wygaśnięciu obowiązku podatkowego Podatnik nie zgłosił do opodatkowania samochodu ciężarowego. 99,00-99, Podatnik nie zgłosił do opodatkowania przyczepy ciężarowej. 426,00-426, Nie zgłoszono do opodatkowania budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz gruntów pozostałych. Nie zgłoszono do opodatkowania budynku mieszkalnego, gospodarczego, gruntów pozostałych i gruntów rolnych. Nie zgłoszono do opodatkowania lokalu mieszkalnego, piwnicy i gruntów pozostałych. Podatnik błędnie określił dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów w przypadku przyczepy ciężarowej rolniczej. Nie określono w deklaracji wszystkich parametrów przedmiotów opodatkowania. Nie zgłoszono do opodatkowania budynku mieszkalnego, garażu i gruntów pozostałych. Podatnik błędnie wykazał w deklaracji na podatek od nieruchomości grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdyż wszystkie grunty powinny być wykazane jako grunty pozostałe. Błędnie podano również podstawę opodatkowania budynków pozostałych, gdyż do opodatkowania nie wliczono wentylatorni, korytarzy i przedsionków. 112,00-112,00 395,00-395,00 61,00-61, ,00 712, ,00 350,00-350, , , , brak Razem 7 387, , ,70

17

18 PODATKI I OPŁATY LOKALNE w 2011r. Burmistrz Miasta Czarnków przypomina o terminach zapłaty podatków i opłat lokalnych w danym roku podatkowym: a) podatek od nieruchomości oraz podatek rolny od osób fizycznych płatny jest w terminach: do 15 marca do 15 maja do 15 września do 15 listopada b) osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji: podatek rolny w terminach do dnia: 15 marca 15 maja 15 września 15 listopada - podatek od nieruchomości w terminie do dnia 15 każdego miesiąca c) podatek od środków transportowych jest płatny w terminie: do 15 lutego do 15 września d) opłata od posiadania psów - płatna jest bez wezwania do dnia 15 kwietnia roku podatkowego. W przypadku nabycia psa po tym terminie obowiązek zapłaty powstaje 1 dnia kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło wejście w posiadanie psa. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z końcem kwartału, w którym zgłoszono w organie podatkowym zaistnienie okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku. Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych można dokonywać: - nie ponosząc dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta Czarnków lub w kasie banku PKO Bank Polski - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Czarnków: PKO Bank Polski poboru opłaty od posiadania psów dokonują inkasenci 17

19 przydatne informacje Urząd Miasta Czarnków Plac Wolności Czarnków Konto Biuro Obsługi Klienta Burmistrz Zastępca Burmistrza Sekretarz Skarbnik Przewodniczący RM Dyżur w każdy poniedziałek od 14:00 do 16:00 Biuro Rady Miasta Ref. Techn.-Inwestycyjny Kierownik Promocja Straż Miejska 986 ; Referat Finansowy ; Kierownik Ewidencja Działalności Gospodarczej Kierownik USC Ewidencja ludności Przeciwdziałanie Uzależnieniom Współpraca z NGO, promocja zdrowia Kadry Referat Techniczno-Inwestycyjny Kierownik Referat Oświaty telefony i adresy Kierownik Kadry Oświaty Ref. Administracyjno-Gospodarczy Kierownik Informatyk Stanowisko ds. gosp. przestrzennej Stanowisko ds. ochrony środowiska Referat Gosp. Nieruchomościami: Kierownik Dodatki mieszkaniowe Świadczenia rodzinne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejskie Centrum Kultury Biblioteka Miejska Muzeum SPÓŁKI MIEJSKIE Towarzystwo Budownictwa Społ Miejski Zakład Komunalny Miejska Kanalizacja i Wodociągi Geotermia Czarnków inne Starostwo Powiatowe Urząd Gminy Czarnków Szpital Powiatowy Urząd Pracy , 17 Postój taxi

INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Wrzesień 2005 Szanowni Państwo Przekazujemy Państwu informacje dotyczące budżetu Gminy Frysztak na 2005 r. Po raz pierwszy robimy

Bardziej szczegółowo

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy ... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy Szanowni Mieszkańcy Niniejsza broszura wydana została w ramach programu Przejrzysta gmina. Działalność instytucji publicznych powinna być prowadzona w sposób

Bardziej szczegółowo

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy ... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy Szanowni Mieszkańcy Niniejsza broszura wydana została w ramach programu Przejrzysta gmina. Działalność instytucji publicznych powinna być prowadzona w sposób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szklarska Poręba za 2011r. Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2011r. został uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2013 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120 Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 1 2 3 4 5 6 5. 710 Działalność usługowa 111.866 79.479 71,1 6. 750 Administracja publiczna 1.274.070 1.112.288 87,3 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław Teatr Capitol Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI 3 Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo