Wind Mobile. 1. Profil Spółki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wind Mobile. 1. Profil Spółki"

Transkrypt

1 Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat Grupy Kapitałowej Wind Mobile S.A. przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Spis treści: 1. Profil Spółki 2. Akcjonariat 3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem 4. Analiza i perspektywy sektora/branży pozycja Spółki 5. Analiza wyników finansowych 6. Ocena perspektyw finansowych i plany rozwoju Spółki 7. Analiza wskaźnikowa 8. Analiza techniczna 9. Podsumowanie raportu i wnioski Wind Mobile 1. Profil Spółki Grupa Kapitałowa Wind Mobile S.A. zajmuje się dostawą kompleksowych rozwiązań mobilnych w obszarach rozrywki, marketingu oraz infrastruktury. Emitent tworzy także oprogramowanie dedykowane głównie dla klientów z branż finansowej i telekomunikacyjnej, a ponadto oferuje nowatorskie rozwiązania multimedialne. Działalność Wind Mobile podzielić można na trzy następujące obszary: produkty obszar najbardziej rentowny i perspektywiczny, którego udział w strukturze sprzedaży Grupy systematycznie rośnie (w 2015 roku

2 odpowiada za ponad 30 proc. sprzedaży i blisko 50 proc. EBITDA, podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio 25 proc. i 37 proc.). W jego ramach oferowane są produkty: ilumio (system interaktywnej obsługi gości hotelowych, zapewniający multimedialną rozrywkę klientom, usprawniający pracę zaplecza hotelowego oraz stanowiący efektywny kanał sprzedaży usług hotelu), LiveBank (rozwiązanie z zakresu wirtualnej bankowości, umożliwiające obsługę klientów w banku w kanałach online i mobile oraz oferowanie skomplikowanych produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i czasu obsługi), a także Ringback Tones (muzyka cyfrowa w formie halodzwonków, czyli dźwięków zastępujących standardowy sygnał oczekiwania na połączenie telefoniczne); projekty obszar stanowiący źródło produktów, które powstają we współpracy z klientami, a także przepływów pieniężnych dla Grupy Wind Mobile. W jego ramach Emitent oferuje innowacyjne technologie i rozwiązania dla sektora finansowego (Digital Banking bankowość internetowa i mobilna, LeadBase, Leasing Front Office) oraz dla sektora telekomunikacyjnego (m.in. platformy VAS Value Added Services); outsourcing usługi IT oferowane dla klientów w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej. To obszar, który nie jest dla Spółki strategiczny, ale stanowi stabilne źródło przepływów pieniężnych, a także zaplecze programistyczne dla projektów i produktów. Grupa Kapitałowa Wind Mobile może pochwalić się przy tym pozycją lidera na krajowym rynku sprzedaży muzyki cyfrowej w formie halodzownków. Ponadto jej produkt ilumio został wdrożony w takich hotelach jak Hilton, Best Western, Puro, Arłamów czy Mikołajki, jak również na stadionach oraz w placówkach medycznych. Inny produkt Emitenta LiveBank wykorzystywany jest przez takie banki jak mbank, ING Bank Śląski czy Bank Zachodni WBK, a na przełomie 2014 i 2015 roku podpisano kontrakt na jego wdrożenie na rynku niemieckim dla Commerzbank AG.

3 Grupę Kapitałową Wind Mobile tworzy jednostka dominująca Wind Mobile S.A., a także dwie jednostki zależne Software Mind S.A. i Software Mind Outsourcing Services sp. z o.o. w których Wind Mobile S.A. posiada udział w kapitale zakładowym na poziomie 100 proc. Spółka Software Mind S.A. znajduje się w Grupie Kapitałowej Emitenta od 2014 roku, kiedy to została przejęta przez Wind Mobile S.A. w celu dywersyfikacji działalności oraz wejścia w nowe, atrakcyjne segmenty rynku (interaktywna obsługa gości hoteli, wirtualne oddziały dla branży finansowej). Spółka Software Mind Outsourcing Services sp. z o.o. jest natomiast odpowiedzialna za realizację kontraktu z firmą Wipro Ltd na rozwój i utrzymanie systemów telekomunikacyjnych T-Mobile Polska. Wind Mobile S.A. 100% 100% Software Mind S.A. Software Mind Outsourcing Services sp. z o.o. Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta. 2. Akcjonariat Kapitał zakładowy Wind Mobile S.A. wynosi ,2 zł i składa się z akcji o wartości nominalnej 0,3 zł każda, z czego walorów to akcje uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy). Największym akcjonariuszem Spółki jest Rafał Styczeń, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Wind Mobile S.A., wraz z podmiotami powiązanymi (IIF Ventures B.V., IIF S.A., RMS Ventures LLC), posiadając udział w kapitale

4 zakładowym na poziomie 37,66 proc. oraz udział w głosach na walnym zgromadzeniu równy 43,65 proc. Następna pod tym względem w kolejności należąca do Intel Capital spółka Middlefield Ventures Inc. ma natomiast na swoim rachunku akcje stanowiące 19,29 proc. w kapitale zakładowym i 24,29 proc. w głosach na walnym zgromadzeniu. Powyżej ustawowego progu 5 proc. w akcjonariacie Wind Mobile S.A. znajdują się także: Janusz Homa wraz z podmiotem powiązanym H&H Investment sp. z o.o. (udział w kapitale zakładowym na poziomie 9,39 proc., udział w ogólnej liczbie głosów na poziomie 6,99 proc.), Grzegorz Młynarczyk (pełniący jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Wind Mobile S.A.; udział w kapitale zakładowym na poziomie 7,07 proc., a w ogólnej liczbie głosów na poziomie 5,27 proc.), a także Tadwil Invest VI Sp. z o.o. SKA (odpowiednio 6,89 proc. i 5,13 proc.). Walory pozostałych akcjonariuszy stanowią 19,69 proc. w kapitale zakładowym oraz 14,66 proc. w ogólnej liczbie głosów. Akcjonariat Wind Mobile S.A. (udział w kapitale zakładowym) Tadwil Invest VI sp. z o.o. SKA; 6,89% Rafał Styczeń (wraz z podmiotami powiązanymi); 37,66% Middlefield Ventures Inc; 19,29% Janusz Homa (wraz z H&H Investment sp. z o.o.); 9,39% Pozostali; 19,69% Grzegorz Młynarczyk; 7,07% Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących Emitenta. Obecnie w związku z planowanym debiutem Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ofertą publiczną objętych jest łącznie

5 do akcji zwykłych na okaziciela, w tym akcji nowej emisji oraz do akcji zbywanych przez: IIF SA (do akcji), Janusza Homę (do akcji), H&H Investment sp. z o.o. (do akcji) oraz Grzegorza Młynarczyka ( akcji). 3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem Pod względem jakości prowadzonych relacji inwestorskich Grupa Kapitałowa Wind Mobile wyróżnia się pozytywnie na tle wielu pozostałych emitentów notowanych na rynku NewConnect. Na rynku regulowanym, do którego pretenduje Spółka, poprzeczka powinna zostać podniesiona wyżej, jednak również i w tym gronie obecny sposób komunikacji Wind Mobile z otoczeniem nie powinien być powodem do wstydu. Korporacyjna strona internetowa oraz raporty okresowe Spółki są przejrzyste i zawierają zarówno elementy obowiązkowe, jak i sporo informacji dodatkowych, umożliwiających dokładniejsze zapoznanie się działalnością prowadzoną przez Grupę Wind Mobile czy np. charakterystyką jej otoczenia. Należy przy tym pochwalić Emitenta za publikowanie na stronie internetowej szczegółowych danych finansowych dostępnych do pobrania w formacie xls, co znacznie ułatwia analizę finansową przedsiębiorstwa, a jest na polskim rynku kapitałowym praktyką stosowaną relatywnie rzadko. W 2012 roku przedstawiciele Spółki Wind Mobile byli obecni na konferencji WallStreet, która jest dedykowana inwestorom indywidualnym. Emitent nie bierze udziału w czatach inwestorskich, choć zamiast tego (z różną regularnością) organizuje konferencje internetowe, na których Zarząd udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez akcjonariuszy, analityków i przedstawicieli mediów. Z drugiej strony, można nieco ubolewać, że na stronie internetowej Wind Mobile brakuje wyodrębnionej zakładki, na której

6 znajdowałyby się archiwalne nagrania ze wszystkich zorganizowanych konferencji. Drobnym inwestorom brakować może także prezentacji wynikowych Wind Mobile, choć zamiast tego Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej pigułę informacyjną, której forma i treść jest zbliżona do prezentacji wynikowych sporządzanych i publikowanych przez niektórych innych emitentów. 4. Analiza i perspektywy sektora/branży pozycja Spółki Grupa Kapitałowa Wind Mobile działa na trzech następujących rynkach: rynek telekomunikacji mobilnej (platformy usług dodanych dla operatorów sieci mobilnych), rynek hotelowy/hospitality (aplikacje interaktywne w ramach usług hotelowych ilumio) i rynek finansowy (rozwiązania wirtualnej placówki bankowej LiveBank). Znaczna część przychodów ze sprzedaży osiągana jest także ze sprzedaży usług informatycznych. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej 1 w 2014 roku łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,2 mld zł i była nieznacznie niższa niż w roku poprzednim, odnotowując spadek o 2,6 proc. Przychody samego segmentu telefonii ruchomej stanowiły 17,6 mld zł i były mniejsze o ponad 5,1 proc. w stosunku do roku 2014, a powodami spadku były głównie obniżki cen roamingu oraz duża konkurencja na rynku detalicznym. Spadek przychodów odbywa się przy systematycznym wzroście liczby użytkowników telefonii komórkowej, choć polski rynek jest już wysoko nasycony w 2014 roku operatorzy komórkowi mieli zarejestrowanych w swoich bazach łącznie 57,8 mln kart SIM, co implikuje wartość wskaźnika penetracji na poziomie aż 150,2 proc. Zwiększa się także całkowity czas zrealizowanych połączeń głosowych, który w 2014 roku wynosił 82,6 mld minut (średnio 1 Urząd Komunikacji Elektronicznej, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku.

7 2145 minut przypadających na pojedynczego użytkownika), natomiast dynamika liczby wysłanych wiadomości SMS od 2013 roku wyhamowała i oscyluje obecnie wokół poziomu 51,9 mld wiadomości tekstowych (średnio 918 na osobę). Usługi telefonii ruchomej w 2014 roku były świadczone w Polsce przez 27 operatorów, z czego 7 to podmioty działające w oparciu o własną infrastrukturę. Do największych graczy należą: T-Mobile Polska (sieć T-Mobile), Orange Polska (sieć Orange), Polkomtel (sieć Plus) oraz P4 (sieć Play). Zgodnie z szacunkami firmy MarketsandMarkets 2 światowy rynek usług dodanych VAS (Value Added Services) do 2020 roku powinien osiągnąć wartość ponad 655 miliardów dolarów wobec 330 miliardów dolarów w 2015 roku, co daje średnioroczne tempo wzrostu rzędu aż 14,7 proc. Według danych podawanych przez RealNetworks 3 w 2011 roku globalny rynek RBT (halodzwonków) obejmował natomiast mln subskrybentów i wyceniany były na około 4 miliardy dolarów. Istotnymi dla rozwoju Grupy Kapitałowej Wind Mobile obszarami w ramach telekomunikacji mobilnej są także rynek reklamy mobilnej i mobilnej rozrywki, które jednak są obecnie w Polsce na wczesnym etapie rozwoju. Biorąc pod uwagę trendy światowe oraz rosnącą popularność smartfonów, w najbliższych latach mogą być one jednak jednymi z najszybciej rozwijających się segmentów rynku. Zwrócić warto uwagę, że Spółka Wind Mobile dostarcza produkty, które zwiększają sprzedaż telekomów, co jest istotne z punktu widzenia dużego nasycenia rynku i spadającego ARPU (średniego przychodu na użytkownika). Część z tych produktów (np. halodzwonki, poczta głosowa nowej generacji) oferowana jest w modelu podziału przychodów (revenue share), który powoduje, 2 MarketsandMarkets, Mobile Value Added Services (MVAS) Market by Solution, by End User, by Vertical, & by Geography Global Forecast and Analysis to 2020, kwiecień K. Murphy, 10 Things You Need To Know about Ringback Tones,

8 że przychody osiągane przez Emitenta z tego tytułu nie są jednorazowe, lecz są odnawiane w kolejnych okresach. Ponadto sektor telekomunikacji się konsoliduje rozproszony dotychczas na wielu dostawców outsourcing rozwoju systemów staje się coraz bardziej scentralizowany. Korzysta na tym Wind Mobile, czego przykładem jest niedawno podpisany kontrakt na rozwój i utrzymanie 40 systemów IT operatora T-Mobile Polska. Patrząc na rynek hotelowy, zauważyć można rosnącą z roku na rok liczbę osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych, w tym przede wszystkim właśnie z hoteli. Jak pokazują dane GUS 4, w pierwszym półroczu 2014 roku w hotelach zatrzymało się 7,5 mln osób, co stanowiło wzrost o 11,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (6,7 mln osób). Hotele cieszą się także największą popularnością wśród wszystkich obiektów noclegowych w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku taką formę noclegu wybrało 66,5 proc. turystów. W tym samym okresie stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach hotelowych wyniósł 32 proc. Liczba hoteli, która została objęta sprawozdaniem GUS za pierwsze półrocze 2014 roku wyniosła 2250, co oznacza wzrost o 6,8 proc. w stosunku do lipca 2013 roku oraz o 37,7 proc. w perspektywie pięcioletniej, kiedy to liczba takich obiektów była równa Według prognoz Horwath HTL Poland 5 w tym roku ich liczba ma natomiast się zwiększyć o około 80. Warto przy tym zauważyć, że w ostatnich latach w Polsce powstawały głównie hotele o wyższym standardzie (trzygwiazdkowe i lepsze), co z punktu widzenia Emitenta może mieć znaczenie istotne w takich obiektach skłonność do inwestycji w innowacje technologiczne (takie jak np. oferowany przez Wind Mobile produkt ilumio) jest większa. Co więcej, ogólnie rzecz biorąc, poziom 4 Główny Urząd Statystyczny, Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2014 roku i jej wykorzystanie w I półroczu 2014 roku. 5 J. Mitulski, Rynek hoteli w 2015: pojawią się marki dotychczas nieobecne,

9 technologiczny w branży hotelarskiej obecnie nie jest zbyt wysoki (np. w wielu hotelach są wciąż przestarzałe systemy telewizji hotelowej, a także brak jest możliwości dokonania rezerwacji konkretnego pokoju czy zameldowania się do hotelu przez Internet), przez co istnieje duża szansa dla firm oferujących innowacyjne produkty i rozwiązania dla tej branży. Według portalu Statista 6 globalna branża hotelarska osiągnie 550 miliardów dolarów przychodów w 2016 roku, a do największych światowych graczy należą: InterContinental Hotels Group, Hilton Worldwide czy Marriott International. Liderem rynku hotelowego w Polsce jest natomiast Grupa Hotelowa Orbis, w której strukturze na koniec 2014 roku funkcjonowało 69 hoteli pod markami Accor (Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Ibis budget, Ibis Styles) oraz Orbis Hotels. W przypadku rynku finansowego w kontekście przedmiotu działalności Grupy Kapitałowej Wind Mobile warto zwrócić uwagę na coraz częstsze w ostatnim czasie działania podejmowane przez banki zmierzające do zwiększenia ich efektywności poprzez optymalizację zatrudnienia i sieci sprzedaży. Dodatkowo proces ten wzmocniły dwie duże fuzje przeprowadzone w poprzednich latach, jak również stały rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej. W 2014 roku zatrudnienie w polskim sektorze bankowym zmniejszyło się o 1,6 tys. osób i wyniosło 172,7 tys. osób, natomiast liczba placówek bankowych zmalała o 243 do poziomu ok. 15,1 tys. placówek. Dla porównania w 2012 roku liczba placówek bankowych przekraczała 15,4 tys., natomiast zatrudnienie wynosiło blisko 175,1 tys. osób 7. Według danych Związku Banków Polskich 8 na dzień 31 marca 2015 roku blisko 26 milionów klientów indywidualnych miało podpisaną umowę umożliwiającą 6 Statista, Hotels Statista Dossier. Facts and statistics on the global hotel industry, sierpień 2015, 7 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2014 r., Warszawa Związek Banków Polskich, Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe. I kwartał 2015 r.

10 korzystanie z bankowości internetowej, co stanowiło wzrost rok do roku o 15,7 proc. Liczba aktywnych klientów indywidualnych wyniosła natomiast 13,2 mln osób i była wyższa o 3,2 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Wzrost odnotowano także w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w którego przypadku na koniec marca bieżącego roku liczba klientów mających możliwość korzystania z usług bankowości internetowej wyniosła 2,2 miliona (wzrost rok do roku o 10,84 proc.), natomiast liczba aktywnych klientów była równa 1,3 miliona (wzrost rok do roku o 14,23 proc.). Jeszcze silniej rozwija się bankowość mobilna, a wzrost ten w ostatnich latach znacznie przyspieszył, głównie ze względu na rosnącą popularność smartfonów. Z danych udostępnionych przez 13 banków serwisowi PRNews 9 wynika, że liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej w Polsce przekroczyła w marcu 2015 roku 4 miliony osób wobec 3,5 mln aktywnych użytkowników w grudniu ubiegłego roku (choć wówczas nie uwzględniono klientów Banku Millenium, który w pierwszym kwartale 2015 roku miał 235 tys. użytkowników). Szybko rosnąca popularność bankowości internetowej i mobilnej kosztem bankowości tradycyjnej, a w konsekwencji redukcja liczby placówek i zatrudnienia, to zjawisko widoczne nie tylko na rynku polskim, ale także w krajach zachodnich. Wyniki ankiety przeprowadzonej w 2015 roku na 15 kluczowych światowych rynkach przez ING 10 pokazują, że przeciętnie 41 proc. europejskich klientów korzysta z bankowości mobilnej, a kolejne 15 proc. spodziewa się jej użycia w ciągu następnego roku. W najbliższych latach spodziewać się można kontynuacji takiego trendu. W miejscu dużych oddziałów powstawać mogą małe, zautomatyzowane punkty obsługi, czemu dodatkowo sprzyjać mogą rosnące koszty pracy i wyższe ceny nieruchomości. Taki scenariusz byłby natomiast korzystny z punktu widzenia działalności Grupy 9 Raport PRNews.pl: Rynek bankowości mobilnej I kw. 2015, 10 ING, ING International Survey. Mobile Banking, New Technologies and Financial Behaviour.

11 Kapitałowej Wind Mobile w związku z oferowanym rozwiązaniem bankowości wirtualnej w postaci produktu LiveBank. Warto przy tym wspomnieć, że polska bankowość uznawana jest za jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie, a nowoczesne rozwiązania stosowane przez krajowe banki, nierzadko stają się inspiracją dla zagranicznych instytucji finansowych. Oferowane przez Wind Mobile rozwiązanie LiveBank, dotychczas wdrożone głównie w bankach w Polsce, ma zatem potencjał globalny, czego potwierdzeniem może być podpisana niedawno umowa z Commerzbank AG na rynku niemieckim. Globalny rynek usług IT szacowany jest przez spółkę Gartner na kwotę ponad 940 miliardów dolarów 11. Według danych firmy IDC w Polsce jego wartość w 2014 roku wyniosła 3,2 miliarda dolarów i była wyższa niż w roku poprzednim o 4,4 proc. Usługi IT, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, mają przy tym w dalszym ciągu zyskiwać na znaczeniu. Eksperci tej samej firmy spodziewają się dużo bardziej dynamicznego wzrostu usług hostingu aplikacji i hostingu infrastruktury, a także usług związanych z aplikacjami i rozwojem aplikacji mobilnych 12. Analizując otoczenie konkurencyjne dla kluczowych produktów Wind Mobile, można zauważyć, że Emitent jest praktycznie monopolistą na rynku krajowym pod względem oferowanej usługi halodzwonków. Poza Polską do najważniejszych konkurentów w tej dziedzinie zaliczyć można spółki Huawei, RealNetworks czy OnMobile, jednak działają one tylko na wybranych rynkach. Rozwiązanie Wind Mobile cechuje się przy tym dużą skalowalnością, efektywnością kosztową oraz możliwością rozliczania w modelu revenue share, które są preferowane przez klientów i pozwalają na uzyskanie wysokiej konkurencyjności. 11 Gartner, Gartner Says Worldwide IT Spending to Decline 1.3 Percent in 2015, 12 E. Zborowska, Aplikacje i hosting napędzają polski rynek usług IT. Te obszary rosną dwa razy szybciej niż cały sektor,

12 Usługa ilumio rywalizować musi najczęściej z przestarzałymi systemami telewizji hotelowej. Wśród podmiotów oferujących zbliżone produkty znajdują się firmy Acentic oraz Hibox Systems, przy czym mają one ograniczoną funkcjonalność. Rozwiązanie pierwszej z nich przystosowane jest tylko do określonych modeli TV, natomiast produkt drugiej wyżej wymienionej firmy nie posiada obsługi przez aplikację mobilną. Trzeci kluczowy produkt Wind Mobile LiveBank nie posiada bezpośredniej konkurencji. Rozwiązanie o podobnym zastosowaniu oferuje np. Vidyo, jednak jest to samo podłączenie video, które nie wspiera dodatkowych funkcjonalności wymaganych przez banki. Inne produkty, jak np. Avaya czy Genesys, to natomiast tradycyjne call center z możliwością wsparcia przez kanały video, audio i czat. 5. Analiza wyników finansowych Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1H 2015 r. 1H 2014 r r r. Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Zysk netto Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 378 (2 209) (71) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (437) (6 893) (10 405) (2 591) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (616) (97) Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta. W pierwszym półroczu bieżącego roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Wind Mobile wyniosły 32,4 mln, co jest wielkością wyższą w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku o 75,8 proc. W tym samym okresie zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 14,4 mln zł (wzrost rok do roku o 55,7 proc.), zysk operacyjny 5,2 mln zł (wzrost rok do roku o 65,5 proc.), a zysk netto był bliski

13 4,9 mln zł (wzrost rok do roku o 95,9 proc.). Jeszcze wyższą dynamikę wzrostu zauważyć można przy zestawieniu danych rocznych dotyczących 2014 i 2013 roku. Zwrócić przy tym jednak trzeba uwagę, że od kwietnia 2014 roku rozpoczęto konsolidację wyników przejętej firmy Software Mind. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za ostatnie 12 miesięcy (od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku) wyniosły 68 mln zł, natomiast zysk netto przekroczył 9 mln zł. Przejęcie spółki Software Mind miało znaczący wpływ na strukturę sprzedaży Grupy Kapitałowej Wind Mobile i dywersyfikację źródeł jej przychodów. W efekcie Emitent w dużym stopniu uniezależnił się od dotychczasowego kluczowego segmentu, jakim była mobilna infrastruktura. W 2014 roku segment Finanse (aplikacje do sektora finansowego) odpowiadał za 22,72 proc. wszystkich skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Niewiele mniejszy w nich udział, bowiem na poziomie 21,49 proc., miał segment APPS (segment aplikacji), a następne w kolejności segmenty mobilny entertainment oraz Telco (aplikacje dla sektora telekomunikacyjnego) stanowiły odpowiednio 15,36 proc. i 14,27 proc. Udział mobilnej infrastruktury był natomiast równy 11,44 proc., segmentu hospitality (sektor hotelowy produkt ilumio) 8,04 proc., natomiast segmentu VB (produkt LiveBank) 6,27 proc.

14 Struktura przychodów ze sprzedaży w 2014 roku Mobilny marketing; 0,4% Finanse (aplikacje dla sektora finansowego); 22,7% APPS (aplikacje); 21,5% Hospitality (ilumio); 8,0% VB (LiveBank); 6,3% Telco (aplikacje dla sektora telekomunikacyjnego); 14,3% Mobilna infrastruktura; 11,4% Mobilny entertainment; 15,4% Pozostałe; 0,0% Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta. W podziale na poszczególne rodzaje działalności (docelowe rynki sprzedaży) w 2014 roku rynek telekomunikacji mobilnej odpowiadał za 26,2 proc. przychodów ze sprzedaży Emitenta, rynek hotelowy (hospitality produkt ilumio) za 7,8 proc., rynek finansowy (LiveBank) za 6,1 proc., natomiast pozostałe przychody ze sprzedaży (sprzedaż usług informatycznych dla sektorów: IT, telekomunikacyjnego i finansowego) stanowiły 56,4 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży. Na przestrzeni ostatnich lat w związku z transakcją przejęcia firmy Software Mind dosyć znaczącym zmianom uległa także struktura przychodów pod względem geograficznym Emitenta (nastąpił wzrost znaczenia eksportu). W 2014 roku sprzedaż krajowa wyniosła blisko 42 mln zł, co stanowiło 77,9 proc. całkowitej sprzedaży. Eksport był natomiast na poziomie 11,9 mln zł i odpowiadał za 22,1 proc. przychodów ze sprzedaży.

15 Istotną pozycją kosztów działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Wind Mobile są usługi obce (przede wszystkim płatności dla dostawców kontentu i podwykonawców), których wartość w 2014 roku wyniosła 22,6 mln zł, stanowiąc 48,7 proc. sumy wszystkich kosztów działalności operacyjnej. Ponadto znaczące są także koszty osobowe (wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami na rzecz pracowników), które w ubiegłym roku były bliskie 17,4 mln zł, co stanowiło 37,5 proc. kosztów działalności operacyjnej ogółem. Struktura kosztów operacyjnych w 2014 roku Usługi obce; 48,7% Zużycie materiałów i energii; 1,6% Amortyzacja; 3,7% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia; 6,1% Wynagrodzenia; 31,4% Podatki i opłaty; 0,6% Wartość sprzedanych towarów i materiałów; 4,9% Pozostałe koszty rodzajowe; 2,9% Źródło: opracowanie własne na podstawie prospektu emisyjnego Emitenta. W 2014 roku udział kosztów zmiennych w sumie kosztów ogółem Grupy Emitenta wynosił 55,2 proc. wobec udziału kosztów stałych na poziomie 44,8 proc. Wybrane elementy bilansu (tys. zł) r r. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Pozostałe aktywa niematerialne Aktywa obrotowe Zapasy

16 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Należności z tytułu kontraktów budowlanych i podobne Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek, w tym umowy leasingu Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek, w tym umowy leasingu Pozostałe zobowiązania Suma bilansowa Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta. Na koniec pierwszego półrocza 2015 roku aktywa trwałe Grupy Kapitałowej Wind Mobile miały wartość 48,1 mln zł, co stanowiło 57 proc. całkowitej sumy bilansowej. Wśród nich najistotniejszą pozycją była wartość firmy w kwocie 36,7 mln zł, która powstała w wyniku przejęcia kontroli nad firmą Software Mind w 2014 roku. Następne w kolejności pozostałe aktywa niematerialne (głównie skapitalizowane prace rozwojowe systemy informatyczne służące świadczeniu usług w modelach transakcyjnych i powtarzanych, jak np. platforma Ringback Tones) były na poziomie 7,2 mln zł. Rzeczowe aktywa trwałe ujęte zostały natomiast w kwocie 3,9 mln zł, za co odpowiadają głównie maszyny i urządzenia. Na ten sam moment wyceny aktywa obrotowe Grupy Kapitałowej Wind Mobile miały wartość 36,2 mln zł, stanowiąc 43 proc. całkowitej sumy bilansowej. Wśród nich dominują należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, które na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 19,3 mln zł. Jak wskazuje Emitent, ryzyko kredytowe kontrahentów w przypadku stałej grupy obiorców, którą stanowią głównie czołowi operatorzy komórkowi oraz duzi partnerzy zagraniczni, jest niewielkie. Większe rozdrobnienie odbiorców występuje w przypadku segmentów LiveBank, Finanse i Telco, jednakże również

17 są to duże firmy typu banki i telecomy. Natomiast w segmencie Hospitality (ilumio), gdzie głównymi odbiorcami są hotele, co stanowi grupę docelowo o zwiększonym ryzyku nieściągalności należności, Grupa Kapitałowa Wind Mobile stosuje system wpłacania zaliczek przed rozpoczęciem prac oraz bardziej sformalizowany i restrykcyjny system zarządzania należnościami. Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku środki pieniężne i ekwiwalenty miały wartość 6 mln zł, natomiast należności z tytułu kontraktów budowlanych i podobne (dotyczące kontraktów związanych z usługami informatycznoprojektowymi) znajdowały się na poziomie 5,7 mln zł. Źródłem finansowania działalności Emitenta jest głównie jej kapitał własny, który na koniec czerwca bieżącego roku miał wartość 60,2 mln zł, stanowiąc 71,5 proc. sumy bilansowej. Zobowiązania ogółem były na poziomie 24 mln zł, co daje ich udział w pasywach ogółem równy 28,5 proc. Zobowiązania długoterminowe wynosiły przy tym 18,2 mln zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe przekraczały 5,8 mln zł. Zadłużenie finansowe Grupy Kapitałowej Wind Mobile pochodzi głównie z emisji obligacji na okaziciela o wartości 15 mln zł, która została przeprowadzona w 2014 roku celem współfinansowania procesu przejęcia kontroli nad spółką Software Mind, a termin spłaty tych obligacji ustalono na 19 marca 2017 roku. 6. Ocena perspektyw finansowych i plany rozwoju Spółki Strategia Grupy Kapitałowej Wind Mobile zakłada rozwój w obszarach mobilnych usług dodanych dla operatorów telekomunikacyjnych, finansów oraz hospitality poprzez sprzedaż istniejących oraz inwestycje w komplementarne produkty, które rozwijane są razem z klientami i według ich potrzeb, wpisując się w obserwowane trendy rynkowe. Emitent wykorzystuje przy tym swoje doświadczenia z rynków telekomunikacyjnych, gdzie przeszedł z modelu dostawcy rozwiązań informatycznych do zarządzania usługami i sprzedaży

18 po stronie operatora, zamierzając wypracować analogiczny model rozwoju produktów i modeli biznesowych na rynkach finansowych i hospitality. Wprowadzony transakcyjny model rozliczeń zapewniać ma powtarzalność przychodów w kolejnych okresach i wzrost wraz z rozwojem całego rynku. Jednocześnie Wind Mobile realizuje strategię rozwoju międzynarodowego. Dla halodzwonków głównymi rynkami docelowymi mają być kraje Unii Europejskiej, Bliskiego Wschodu oraz Północnej Afryki, a dla Live Banku kraje Unii Europejskiej, Bliskiego Wschodu oraz Azji. Natomiast w przypadku ilumio są to kraje Unii Europejskiej oraz Bliskiego Wschodu. Ponadto, realizując pierwsze projekty na Bliskim Wschodzie, m.in. w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Grupa Wind Mobile pracowała nad nawiązaniem partnerstw na tamtym rynkach. Na początku 2015 roku Emitent podpisał także umowę na strategiczne partnerstwo z izraelską firmą Matrix, która ma być odpowiedzialna za sprzedaż platformy LiveBank w Izraelu, jak również z amerykańską firmą NAMU Systems, dla której usługa LiveBank ma być jednym z filarów rozwiązań mobilnych oferowanych globalnym bankom detalicznym. Rozmowy dotyczące tego samego produktu aktualnie toczą się też w Norwegii czy Singapurze, a dzięki niedawno podpisanej umowie wdrożenia platformy LiveBank w Commerzbanku, Spółka liczy na kolejne podobne kontrakty na rynku niemieckim. Nawiązanie współpracy z globalnymi sieciami hotelowymi, jak Hilton czy InterContinental Hotels Group, stanowi natomiast szansę dla Grupy Wind Mobile na rozwój produktu ilumio m.in. w Austrii, Niemczech, Szwajcarii czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co więcej, Spółka zamierza również rozpocząć oferowanie usługi halodzwonków w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W najbliższym czasie w wyniku planowanej oferty publicznej Emitent zamierza pozyskać środki na inwestycje związane z rozwojem produktów ilumio oraz LiveBank, jak również na rozwój ekspansji zagranicznej. Wielkość nowej emisji

19 ustalono na poziomie akcji. Cena emisyjna póki co nie jest znana, jednak biorąc pod uwagę podany przez Spółkę przedział cenowy, który wynosi 7,8-9,2 zł, wpływy z emisji wyniosłyby 5,85-6,9 mln zł. Plany Emitenta zakładają, że około połowa z tej kwoty posłuży rozwojowi funkcjonalności produktów ilumio oraz LiveBank, poprzez m.in.: wprowadzanie narzędzi dostosowujących systemy do nowych segmentów rynku (np. sektor medyczny), adaptację technologiczną i biznesową produktów do ewoluujących modeli biznesowych, wprowadzanie kolejnych innowacyjnych elementów aplikacji budujących przewagę rynkową. Druga połowa pozyskanej kwoty ma zostać przeznaczona na wzrost sprzedaży eksportowej. Systematyczny wzrost sprzedaży produktów Grupy Emitenta na rynkach zagranicznych wymaga sukcesywnej rozbudowy sieci oraz obsługi klientów na tych rynkach, zatem wydatki Grupy Kapitałowej Wind Mobile w tym obszarze będą obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia dla handlowców wspierających działalność sprzedażową, jak również na uczestnictwo w branżowych targach i konferencjach. W razie niepowodzenia oferty publicznej, Emitent nie zamierza odstąpić od realizacji powyższych celów emisyjnych do ich sfinansowania posłużą wówczas środki własne generowane w ramach działalności operacyjnej, kredyty bankowe lub inne źródła kapitału obcego. Patrząc na perspektywy finansowe Grupy Kapitałowej Wind Mobile, zwrócić warto także uwagę na istotne umowy, które podpisane zostały przez Emitenta w ostatnim czasie. Wśród nich wymienić należy w szczególności 5-letni kontrakt o wartości ok. 100 mln zł zawarty z Wipro Ltd, który dotyczy rozwoju i utrzymania ponad 40 strategicznych systemów IT T-Mobile Polska, istotnie zwiększający dotychczasowe zaangażowanie Wind Mobile w T-Mobile Polska (Spółka realizowała wcześniej dla operatora rozwój i utrzymanie 10 systemów telekomunikacyjnych).

20 7. Analiza wskaźnikowa Wybrane wskaźniki finansowe Emitenta 1H 2015 r. 1H 2014 r r r. Marża brutto ze sprzedaży 44,6% 50,4% 49,4% 83,6% Rentowność EBIT 16,1% 17,1% 17,2% 33,4% Rentowność sprzedaży netto (ROS) 15,1% 13,6% 13,1% 27,6% Wskaźnik płynności bieżącej 6,20 3,89 2,94 3,08 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,29 0,34 0,37 0,27 Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów okresowych Emitenta. Przy analizie wskaźnikowej Grupy Kapitałowej Wind Mobile należy zwrócić uwagę na transakcję przejęcia spółki Software Mind, której wyniki konsolidowane są od kwietnia 2014 roku (z tego względu dane w powyższej tabeli za rok 2013 są danymi jednostkowymi, podczas gdy pozostałe są danymi skonsolidowanymi). Transakcja ta miała istotny wpływ na wielkość i strukturę majątku Emitenta, jak również na wartość jego przychodów i zysków. W szczególności w sposób znaczący nastąpił wzrost aktywów i pasywów oraz poziom uzyskiwanych wyników finansowych, przy jednoczesnym obniżeniu rentowności (Software Mind charakteryzuje się niższym poziomem rentowności produktów i usług). W pierwszym półroczu 2015 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 44,6 proc. w porównaniu do 50,4 proc. rok wcześniej. W tym samym okresie rentowność EBIT była równa 16,1 proc., a rentowność sprzedaży netto ROS przekroczyła poziom 15,1 proc. Analogiczne wartości dla pierwszego półrocza ubiegłego roku to odpowiednio 17,1 proc. oraz 13,6 proc. Warto przy tym jednak zauważyć, że w strukturze sprzedaży Grupy Emitenta systematycznie rośnie udział produktów (tj. halodzwonki, ilumio i LiveBank), które charakteryzują się wysoką rentownością i które w dużym stopniu determinować mogą wzrost wartości Spółki w najbliższych latach.

21 Patrząc na wartości wskaźników Grupy Kapitałowej Wind Mobile, stwierdzić można, że Emitent charakteryzuje się wysoką płynnością. Wskaźnik płynności bieżącej na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku wyniósł 6,2, po odnotowanym znaczącym wzroście w porównaniu do stanu z pierwszego półrocza (3,89) i grudnia poprzedniego roku (2,94), co było efektem przede wszystkim zmniejszenia kwoty zobowiązań krótkoterminowych. Warto przy tym także zauważyć, że na koniec czerwca 2015 roku środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości ponad 6 mln zł z nawiązką pokrywały sumę wszystkich zobowiązań krótkoterminowych Emitenta równą 5,8 mln zł. Wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy Wind Mobile na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku wynosił 0,29 wobec 0,34 rok wcześniej, a oba te poziomy można uznać za bezpieczne. Biorąc pod uwagę jedynie zobowiązania z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek oraz umów leasingu (długoterminowe i krótkoterminowe), wskaźnik zadłużenia na koniec czerwca 2015 roku przyjąłby natomiast wartość równą 0,22. Wybrane wskaźniki rynkowe Emitenta ( r.) Kapitalizacja (mln zł) P/BV 1,45 P/E (TTM) 9,22 Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów okresowych Emitenta. Według cen zamknięcia notowań z 2 września 2015 roku kapitalizacja Emitenta wynosi nieco ponad 87 mln złotych. Biorąc pod uwagę wartość kapitału własnego na dzień 30 czerwca 2015 roku równą 60,2 mln zł, daje to wskaźnik ceny do wartości księgowej (P/BV) na poziomie 1,45. Wskaźnik ceny do zysku, do którego wyznaczenia użyto sumy zysku netto za ostatnie cztery kwartały, tj. 9,45 mln zł, wynosi natomiast 9,22. Wykorzystanie powyższych wielkości do analizy porównawczej ma jednak pewne ograniczenia. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ciężko bowiem

22 znaleźć podmiot, którego specyfika działalności odpowiadałaby tej, jaką prowadzi Grupa Kapitałowa Wind Mobile. Być może pewnym na to sposobem byłoby dokonanie podziału działalności Emitenta na dwa obszary pierwszy związany z usługami outsourcingowymi, a drugi dotyczący produktów LiveBank, ilumio i halodzwonków próbując przy tym oszacować wysokość zaangażowanego majątku w poszczególnych obszarach oraz generowane przez te obszary wyniki i przepływy finansowe. Wówczas wyliczone na tej podstawie wskaźniki finansowe dla powyższych dwóch obszarów można byłoby porównać z konkurencyjnymi firmami o podobnej charakterystyce działalności. Do pewnego stopnia punktem odniesienia dla Grupy Wind Mobile może być indeks WIG-informatyka, który zgodnie z danymi udostępnianymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie według stanu na 2 września 2015 roku charakteryzował się wskaźnikami P/BV i P/E na poziomie odpowiednio 1,33 oraz 14, Analiza techniczna Spółka Wind Mobile S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect 12 października 2011 roku. Obecnie, po blisko czterech latach notowań w alternatywnym systemie obrotu, Emitent ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie jego akcji na rynek regulowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Emitenta znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Opór wyznaczyć można na poziomie 9 zł, a następnie w okolicach 10,5-10,8 zł, gdzie znajdują się historyczne maksima ustalone podczas sesji giełdowych w połowie stycznia bieżącego roku. Wsparciem może być natomiast poziom 7 zł.

23 Źródło: opracowanie własne w serwisie internetowym Stooq.pl. 9. Podsumowanie raportu i wnioski Grupa Kapitałowa Wind Mobile zajmuje się dostarczaniem specjalizowanych produktów dla branży finansowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej. Ponadto świadczy także outsourcingowe usługi informatyczne dla klientów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Działalność prowadzona przez Emitenta skupia się na trzech obszarach: produktów (najbardziej rentowny i perspektywiczny obszar, w ramach którego oferowane są rozwiązania: ilumio, LiveBank, Ringback Tones), projektów (obszar stanowiący źródło produktów, w ramach którego oferowane są innowacyjne technologie i rozwiązania dla sektora finansowego i telekomunikacyjnego), a także outsourcingu usług IT dla klientów w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej (obszar ten nie jest dla Spółki strategiczny,

24 ale stanowi stabilne źródło przepływów pieniężnych, jak również zaplecze programistyczne dla projektów i produktów). Udział w strukturze sprzedaży pierwszego obszaru produktów systematycznie rośnie, co może stanowić istotny czynnik wzrostu wartości Spółki Wind Mobile w kolejnych okresach. Jednym z przełomowych dla Emitenta momentów było dokonane w 2014 roku przejęcie firmy Software Mind, które to umożliwiło stworzenie Grupy o bogatej ofercie produktowej w obszarze usług mobilnych i interaktywnych dedykowanych sektorom telefonii, wirtualnej bankowości oraz hospitality. W ten sposób obecna Grupa Kapitałowa Wind Mobile pochwalić się może między innymi pozycją lidera na krajowym rynku sprzedaży muzyki cyfrowej w formie halodzwonków, pozycją istotnego gracza w Polsce i w Europie w zakresie nowatorskich produktów z obszarów telekomunikacji i IT, a także ofertą unikalnych rozwiązań dla branży bankowej (LiveBank) oraz hotelarskiej (ilumio). Warto przy tym zwrócić uwagę, że Emitent, stawiając na rozwój autorskich produktów, realizuje coraz bardziej zaawansowane projekty, które cieszą się rosnącą popularnością wśród klientów. Potwierdzeniem tego mogą być podpisane przez Wind Mobile umowy z dużymi instytucjami finansowymi (np. Bank Zachodni WBK, Commerzbank) na wdrożenie usługi LiveBank oraz z globalnymi sieciami hotelowymi (Hilton, InterContinental Hotels Group) na wdrożenie rozwiązania ilumio. Komercjalizacja obszarów produktowych tworzy natomiast trwałość i powtarzalność przychodów, a także buduje przewagę technologiczną i zmniejsza krańcowe koszty kolejnych wdrożeń. W pierwszym półroczu 2015 roku Emitent wypracował 32,4 mln zł przychodów ze sprzedaży niemal o 76 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Znaczącą poprawę odnotowano także na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, który zwiększył się rok do roku o 56 proc. do kwoty 14,4 mln zł, a także na poziomie zysku operacyjnego i zysku netto które wyniosły odpowiednio 5,2 mln zł (wzrost rok do roku o 66 proc.) i 4,9 mln zł (wzrost rok

25 do roku o 96 proc.), przy czym zaznaczyć należy, że wyniki przejętej firmy Software Mind konsolidowane są dopiero od kwietnia 2014 roku. Biorąc pod uwagę strukturę aktywów i pasywów oraz wartości obliczonych wskaźników finansowych według stanu z 30 czerwca 2015 roku, sytuację finansową i płynnościową Grupy Emitenta uznać można za stabilną. Kolejny ważny etap w historii działalności Grupy Wind Mobile może nastąpić już w najbliższych tygodniach. Spółka ubiega się obecnie o przeniesienie jej akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect, gdzie notowana jest od 2011 roku, na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta publiczna, w związku z którą prospekt emisyjny został już zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, obejmuje sprzedaż do akcji przez dotychczasowych właścicieli, jak również emisję do nowych akcji. Przedział cenowy ustalony został przez Spółkę na poziomie 7,8-9,2 zł, co oznacza, że wpływy z emisji mogą wynieść ok. 5,85-6,9 mln zł. Zamiarem Wind Mobile jest wykorzystanie połowy tej kwoty na rozwój produktów ilumio oraz LiveBank, poprzez m.in. wprowadzenie narzędzi dostosowujących systemy do nowych segmentów rynku czy wprowadzenie kolejnych elementów aplikacji. Druga połowa tej kwoty ma natomiast sfinansować rozwój ekspansji zagranicznej Grupy. Paweł Juszczak Analityk giełdowy SII Autorzy niniejszej Analizy nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. W ciągu ostatnich 12 miesięcy SII świadczyło usługi z zakresu relacji inwestorskich Grupie Kapitałowej Wind Mobile S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także złożenia oferty świadczenia takich usług Spółce w przyszłości. Treść powyższej Analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autor Analizy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie. Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny. Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE STOPKLATKA SA ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

JUJUBEE S.A. Raport za rok

JUJUBEE S.A. Raport za rok JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 1 1 JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 2 SPIS TREŚCI 1. List Zarządu 3 2. Wybrane dane finansowe. 5 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 6 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2012 R.

RAPORT KWARTALNY jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2012 R. jednostkowy ZA STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 14 maja 2012 roku SPIS TREŚCI 1. LIST DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 SIERPNIA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Grupa Wind Mobile. www.windmobile.pl. Rekordowy rok 2014

Grupa Wind Mobile. www.windmobile.pl. Rekordowy rok 2014 Grupa Wind Mobile www.windmobile.pl Rekordowy rok 2014 Podsumowanie Q4 2014 Q1 2015 Interaktywna i multimedialna obsługa gości hotelowych Hotele Szpitale Partnerstwa Holiday Inn, Warszawa Hotel Puro,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

JUJUBEE S.A. Raport za rok

JUJUBEE S.A. Raport za rok JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 1 1 JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 2 SPIS TREŚCI 1. List Zarządu 3 2. Wybrane dane finansowe. 5 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 6 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku (od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.) spółki Suntech SA z siedzibą w Warszawie opublikowano: 10 maja 2011 r. drogą raportu EBI 1 RAPORT KWARTALNY SUNTECH S.A. 01.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 213 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 2edycja! Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Zdecydowana większość przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 2013-02-12 www.digate.pl Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, dnia 31 maja 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo