ankieta BEZPIECZNY SZPITAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ankieta BEZPIECZNY SZPITAL"

Transkrypt

1 ankieta BEZPIECZNY SZPITAL

2 instrukcja wypełniania ankiety Szanowni Państwo, Przy wypełnianiu ankiety prosimy o zastosowanie się do poniższych uwag: 1. Odpowiadając na pytania należy mieć na uwadze dane dotyczące jednostki podstawowej wraz z podległymi jej komórkami organizacyjnymi (np. filie, kliniki, oddziały zamiejscowe). 2. Należy udzielać odpowiedzi na podstawie dokumentów szpitalnych lub innych możliwych do sprawdzenia. Organizator projektu zapewnia sobie prawo do losowej weryfikacji poprawności podanych informacji. Prosimy więc o wskazanie osoby do ewentualnego wyjaśnienia potencjalnych niejasności w udzielonych odpowiedziach. 3. Przed rozpoczęciem wypełniania ankiety prosimy o zapoznanie się z załączonym słowniczkiem. Jego wersja elektroniczna dostępna jest poprzez stronę: 4. Właściwą odpowiedź prosimy zakreślić krzyżykiem lub wpisać w wyznaczone miejsca. 5. Wypełniona ankieta powinna zostać przeniesiona do postaci elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: Za pośrednictwem formularza dostępnego poprzez tą stronę należy wydrukować wersję PDF wypełnionej ankiety. Wersja PDF powinna być podpisana przez Dyrektora lub upoważnioną osobę i odesłana do CMJ. 6. Zwracamy uwagę, że wydrukowany dokument musi mieć jednakowy numer seryjny w prawym górnym rogu strony (nie należy podmieniać pojedynczych stron dokumentu). 7. W razie wątpliwości, pracownicy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie odpowiedzą na Państwa pytania. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem lub pocztą elektroniczną na adres 8. Wydrukowaną ankietę PDF prosimy odesłać do 10 września do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. 9. Zachęcamy do udzielania odpowiedzi na pytania ankiety. Rezygnacja z udziału w badaniu pozbawia Państwa szansy znalezienia się na liście bezpiecznych szpitali w Polsce. 10. Zapewniamy poufność przesłanych informacji. Osoby trzecie nie będą miały wglądu w wypełnione ankiety. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ul. Kapelanka 60, Kraków, tel ,

3 podstawowe informacje o szpitalu 1. Pełna nazwa szpitala: Adres: Kod: Miasto: Województwo: Strona internetowa: Numer telefonu: kierunkowy ( ) nr telefonu: nr faxu: 2. Rodzaj szpitala: 2a. 1 kliniczny 2 wojewódzki 3 powiatowy 4 inny (proszę wpisać, jaki?) 2d. Organ będący właścicielem szpitala: 2b. 1 monospecjalistyczny 2 wielospecjalistyczny 2c. 1 publiczny 2 niepubliczny / prywatny 2e. Proszę podać procentowe udziały właścicieli szpitala: 2e1: Udziały samorządów: % 2e2: Udziały podmiotów prywatnych: % 2e3: Udziały fundacji: % 2e4: Udziały stowarzyszeń: % 2e5: Udziały innych: % 3. Czy szpital posiada oddziały zamiejscowe?, jeśli, proszę podać ich nazwę i lokalizację: 4. Czy szpital jest częścią organizacyjną innej jednostki?, jeśli, proszę podać jej nazwę i lokalizację: Liczba stacjonarnych oddziałów szpitalnych (ze stacją dializ) 6. Liczba hospitalizacji ogółem 6a. W tym liczba hospitalizacji noworodki 6b. W tym liczba hospitalizacji związanych z dializą 7. Liczba zatrudnionych ogółem 8. Liczba lekarzy zatrudnionych w szpitalu bez względu na formę zatrudnienia 9. Liczba pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalu bez względu na formę zatrudnienia 10. Liczba łóżek w szpitalu etatów etatów etatów 11. Czy w szpitalu przeprowadzane są zabiegi operacyjne?, jeśli, to: Liczba zabiegów operacyjnych w 2012 r. Operacje w trybie jednego dnia stanowią szacunkowo (± 5%) % ogólnej liczby zabiegów 12. Czy szpital dysponuje Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym? 3

4 obszar A budynki, bezpieczeństwo eksploatacji budynków A01 Czy wszystkie, wskazane w Rozporządzeniu MZ, pomieszczenia szpitala wyposażone są w wentylację/klimatyzację ( 37 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739)? A01 A02 Czy we wszystkich budynkach szpitala przeznaczonych dla pacjentów i posiadających więcej niż 1 kondygnację, znajdują się co najmniej 2 dźwigi (w każdym z tych budynków)? A02 A03 Czy szerokość drzwi, przez które może odbywać się ruch pacjentów na łóżkach, spełnia warunki ( 32 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739)? A03 A04 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposażone są w instalację sygnalizacji pożaru? (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., Dz.U nr 109 poz. 719, 28 pkt 1 podpunkt 6 oraz 30) A04 A05 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposażone są w instalację i urządzenia do awaryjnego usuwania dymów i gazów pożarowych? ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., Dz.U nr 109 poz. 719, 15 pkt 1 podpunkt 4, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U nr 75 poz. 690, Dział VI, rozdział 4, 245) A05 A06 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposażone są w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego? ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., Dz.U nr 109 poz. 719, 29 pkt 1 podpunkt 4 oraz 29 pkt 2) A06 A07 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposażone są w instalację oświetlenia ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych? ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., Dz.U nr 109 poz. 719, 15 pkt 1. podpunkt 5, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U nr 75 poz. 690, rozdział 8, 181, pkt. 3. podpunkt 2 litera c) A07 A08 Czy w ciągu ostatnich 3 lat w szpitalu przeprowadzona została kontrola Straży Pożarnej? A08 A09 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez Straż Pożarną? A09 A10 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez Straż Pożarną? A10 A11 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w szpitalu przeprowadzona została kontrola Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej? A11 A12 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną? A12 A13 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną? A13 A14 Czy w ciągu ostatnich 3 lat w szpitalu przeprowadzona została kontrola Państwowej Inspekcji Pracy? A14 A15 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy? A15 A16 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy? A16 4

5 obszar B zarządzanie majątkiem Jaka była łączna wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej? B01 Wartość brutto na dzień zł B01 B02 Wartość netto na dzień zł B02 Jaka była łączna wartość urządzeń medycznych ujętych na liście inwentarzowej środków trwałych? B03 Wartość brutto na dzień zł B03 B04 Wartość netto na dzień zł B04 Jaka była łączna wartość urządzeń technicznych ujętych na liście inwentarzowej środków trwałych? B05 Wartość brutto na dzień zł B05 B06 Wartość netto na dzień zł B06 Jaka kwota została przeznaczona na naprawy, konserwacje, umowy serwisowe (łącznie) urządzeń medycznych? B07 Kwota w roku 2011 zł B07 B08 Kwota w roku 2012 zł B08 B09 Jaki procent urządzeń medycznych ma paszport techniczny prowadzony na bieżąco? % B09 B10 Wartość amortyzacji 2012 według rachunku zysków i strat: zł B10 obszar C zasilanie w media i instalacje C01 C02 Czy szpital dysponuje rezerwowym źródłem zasilania w wodę? ( 40 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) Czy szpital dysponuje centralną instalacją tlenu medycznego? (Przyjmuje się, że centralna instalacja tlenu doprowadzona jest przynajmniej do wybranych sal chorych każdego oddziału i wszystkich pomieszczeń zabiegowych). C01 C02 C03 Czy szpital dysponuje centralną instalacją sprężonego powietrza? (Przyjmuje się, że centralna instalacja sprężonego powietrza doprowadzona jest przynajmniej do wybranych sal chorych każdego oddziału i wszystkich pomieszczeń zabiegowych). C03 C04 C05 C06 Czy szpital dysponuje centralną instalacją podciśnienia? (Przyjmuje się, że centralna instalacja podciśnienia doprowadzona jest przynajmniej do wybranych sal chorych każdego oddziału i wszystkich pomieszczeń zabiegowych). Czy szpital dysponuje agregatem (-ami) prądotwórczym(i) pokrywającym(i) co najmniej 30% mocy szczytowej? ( 41 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) Czy wszystkie agregaty, jakimi dysponuje szpital, załączane są automatycznie? ( 41 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) C04 C05 C06 5

6 obszar D sale operacyjne i blok operacyjny D01 Czy w szpitalu funkcjonuje jeden blok operacyjny? D01 D02 Czy w obrębie każdego zespołu operacyjnego (bloku operacyjnego) zachowany jest rozdział ruchu czystego i brudnego pacjentów, personelu i materiału? (Załącznik 1, cz. IX pkt 2,3,4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) D02 D03 Proszę podać liczbę wszystkich sal operacyjnych D03 D04 Czy każda sala operacyjna ma minimum 35 m 2? D04 D05 Czy każda sala operacyjna posiada system zasilania awaryjnego w energię elektryczną? D05 D06 a) zasilacz bezprzerwowy (UPS) D06 D07 b) akumulatory do zasilenia lampy operacyjnej D07 D08 Czy w obrębie każdego bloku operacyjnego funkcjonuje śluza dla pacjentów? (Załącznik 1, cz. IX pkt 1 podpunkt 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) D08 D09 Czy w obrębie każdego bloku operacyjnego funkcjonuje śluza szatniowa dla personelu? (Załącznik 1, cz. IX pkt 1 podpunkt 3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) D09 D10 Czy w obrębie każdego bloku działa sala nadzoru poznieczuleniowego? (patrz Załącznik 1, cz. I Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 15) D10 D11 Proszę podać łączną liczbę łóżek na salach pooperacyjnych: D11 D12 Czy każdy blok operacyjny wyposażony jest w klimatyzację? D12 D13 Czy każdy blok operacyjny wyposażony jest w wentylację mechaniczną? ( 37 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) D13 D14 Czy każda wentylacja mechaniczna bloku operacyjnego jest wyposażona w filtry? D14 D15 Proszę podać datę ostatniego czyszczenia instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji na bloku/blokach operacyjnych: (proszę podać: rok-miesiąc-dzień) D15 D16 Czy w obrębie każdej sali operacyjnej funkcjonuje czynny odciąg gazów medycznych? ( 38 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) D16 D17 Liczba zabiegów operacyjnych przeprowadzonych na bloku operacyjnym w 2012 r. D17 D18 Czy szpital stosuje Okołooperacyjną Kartę Kontrolną? D18 D19 Od kiedy szpital stosuje Okołooperacyjną Kartę Kontrolną? D19 6

7 obszar E system sterylizacji E00 E01 Czy szpital samodzielnie, lub zlecając firmie zewnętrznej, wykonuje sterylizację materiałów i sprzętu? [Jeżeli, to proszę przejść do następnego bloku pytań: F] Czy w szpitalu znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji w szczególności środków przeznaczonych do transportu? ( 28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) E00 E01 E02 Czy transport narzędzi odbywa się systemem kontenerowym? E02 E03 E04 E05 E06 Czy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisana jest informacja o numerach pakietów użytych do zabiegów i ich skutecznej sterylizacji? Czy szpital zleca usługi sterylizacyjne firmie zewnętrznej (outsourcing) posiadającej system zarządzania jakością ISO lub GMP? (Załącznik 1, cz. XI pkt 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739), [Jeżeli, to proszę przejść do następnego bloku pytań: F] Czy szpital dysponuje centralną sterylizatornią? [Jeżeli, to proszę przejść do następnego bloku pytań: F] Czy w centralnej sterylizatorni w szpitalu wyodrębnione są wszystkie poniższe strefy: brudna, czysta i sterylna? (Załącznik 1, cz. XI pkt 7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) E06 E05 E04 E03 E07 Czy centralna sterylizatornia wyposażona jest w urządzenia do mycia narzędzi chirurgicznych (myjnie - dezynfektory)? E07 E08 Czy w obrębie centralnej sterylizatorni wykonywana jest sterylizacja niskotemperaturowa? E08 E09 Czy sterylizacja niskotemperaturowa odbywa się w osobnym, przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu? E09 E10 Czy centralna sterylizatornia wyposażona jest w wentylację mechaniczną? (Uwaga: przez wentylację mechaniczną rozumie się system wentylacji, a nie pojedynczy wentylator) E10 E11 Czy powietrze nawiewane do centralnej sterylizatorni jest filtrowane? E11 E12 Proszę podać datę ostatniego czyszczenia instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji w systemie wentylacji centralnej sterylizatorni: (proszę podać: rok-miesiąc-dzień) E12 7

8 obszar F możliwość leczenia pacjenta w stanie nagłym, dostęp do diagnostyki F00 Proszę podać liczbę sprawnych defibrylatorów funkcjonujących w szpitalu: F00 F01 Czy szpital dysponuje oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii? (patrz Załącznik 1, cz. I Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 15). F01 F02 Proszę podać liczbę łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii: F02 F03 F04 F05 Czy oddział anestezjologii i intensywnej terapii jest w pełni wyposażony w aparaturę i sprzęt medyczny (patrz Załącznik 1, cz. I Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 15)? Czy wszystkie stanowiska intensywnej terapii są w pełni wyposażone (patrz Załącznik 1, cz. I Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 15)? Czy oddział intensywnej terapii jest zasilany awaryjnie w energię elektryczną z zasilacza bezprzerwowego UPS? F03 F04 F05 F06 Czy w szpitalu istnieje możliwość wykonywania na miejscu następujących badań 24 godziny na dobę: USG 24 godziny na dobę? F06 F07 Endoskopii przewodu pokarmowego 24 godziny na dobę? F07 F08 RTG 24 godziny na dobę? F08 F09 Tomografii komputerowej (TK) 24 godziny na dobę? F09 F10 Badań laboratoryjnych 24 godziny na dobę? F10 F11 Rezonansu magnetycznego (NMR) 24 godziny na dobę? F11 F12 Czy w szpitalu funkcjonuje pracownia mikrobiologiczna? F12 F13 Czy Izba Przyjęć / SOR dysponuje własnym personelem lekarskim (etaty/kontrakty lekarskie dedykowane wyłącznie do zapewnienia funkcjonowania Izby Przyjęć / SOR)? F13 F14 Dla działających w szpitalu aparatów typu RTG, TK i NMR proszę wypełnić dane szczegółowe: L.p. Typ aparatu (RTG, TK i NMR) Producent 8 Rok produkcji Czy aparat posiada aktualny test akceptacyjny? (dotyczy RTG i TK) F14

9 obszar G systemy informatyczne G01 Czy szpital dysponuje siecią informatyczną? G01 G02 Czy w szpitalu funkcjonuje oprogramowanie typu Oddział? (oprogramowanie dokumentacji medycznej) G02 G03 Jeżeli szpital ma oprogramowanie typu Oddział, to proszę podać, w ilu oddziałach szpitalnych jest on wdrożony (bez Izby Przyjęć) G03 G04 Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Kosztowy? i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział G04 G09 G08 G07 G06 G05 Czy w szpitalu funkcjonuje moduł RTG? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Laboratorium? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Apteka? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Przyjęciowowypisowy? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Blok operacyjny? i jest on zintegrowany z modułem Oddział i archiwizuje zdjęcia w postaci cyfrowej (PACS) i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział (RIS) i jest on zintegrowany z modułem Oddział oraz podłączony do analizatorów laboratoryjnych i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest on zintegrowany z modułem Oddział oraz podłączony do systemu UNIT DOSE i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest on zintegrowany z modułem Oddział i wykorzystuje kody paskowe do identyfikacji pacjentów i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest podłączony bezpośrednio do aparatury pomiarowej i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział G05 G06 G07 G08 G09 Jeżeli funkcjonujące programy komputerowe tworzą zintegrowany system komputerowy, to czy jest on w stanie wyliczyć: G10 Indywidualny koszt leczenia każdego hospitalizowanego? G10 G11 Indywidualny koszt leczenia pacjenta leczonego ambulatoryjnie? G11 G12 Koszt leczenia jednostek chorobowych? G12 G13 Koszt procedury medycznej? G13 9

10 G14 Liczba stanowisk i terminali komputerowych w szpitalu G14 G15 Czy szpital wykorzystuje kwalifikowany podpis elektroniczny do autoryzacji dokumentacji medycznej? G15 G16 Czy szpital wykorzystuje połączenie przez sieć rozległą (Internet) do wymiany danych medycznych z innymi placówkami? G16 G17 Czy szpital posiada system informatyczny wspierający zarządzanie jakością? G17 obszar H zarządzanie H01 Czy szpital ma plan strategiczny? H01 H02 Kiedy został opracowany/uaktualniony ostatni plan strategiczny? (proszę podać: rok-miesiącdzień) H02 H03 Czy szpital przygotowuje plany przepływów pieniężnych? H03 H04 Czy szpital przygotowuje plany budżetów oddziałów? H04 H05 Czy szpital przygotowuje plany budżetów inwestycyjnych? H05 H06 Czy jest prowadzona ewidencja wyników finansowych uzyskiwanych przez poszczególne komórki organizacyjne? H06 H07 Czy wynagrodzenia (wszystkich) pracowników jednostek organizacyjnych zależą od wyników finansowych uzyskiwanych przez jednostki, w których pracują? H07 H08 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja terapeutyczna/lekowa? H08 H09 Czy w szpitalu działa zespół oraz komitet kontroli zakażeń zakładowych? H09 H10 Liczba zatrudnionych pielęgniarek epidemiologicznych (w przeliczeniu na etaty) H10 H11 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. jakości? H11 H12 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja analizująca skuteczność leczenia? H12 H13 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. analizy przyczyn zgonów? H13 H14 Czy w szpitalu jest wyznaczony posiadający kwalifikacje koordynator transplantacyjny? H14 10

11 H15 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja transfuzjologiczna lub czy w jednostce zatrudniony jest lekarz transfuzjolog? H15 H16 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. analizy jakości dokumentacji medycznej? H16 H17 Liczba dokumentacji jaka została poddana retrospektywnej analizie w 2012 r. H17 H18 Czy w szpitalu funkcjonuje komisja etyczna? H18 H19 Czy szpital zleca na zewnątrz (outsourcing) usługi związane z zapewnieniem czystości i higieny? H19 H20 Od ilu lat obecny Dyrektor Naczelny kieruje tą jednostką? H20 H21 Ile (Dyrektor Naczelny) prowadziło jednostkę w ciągu ostatnich 5 lat? H21 H22 Dyrektor Naczelny posiada wykształcenie (uwzględnić jedynie studia wyższe i podyplomowe) H22 H20a. H20b. H20c. H20d. medyczne ekonomiczno zarządcze prawnicze inne H23 Czy szpital prowadzi analizę skuteczności postępowania reanimacyjnego? H23 obszar I polityka lekowa I01 Czy w szpitalu obowiązuje receptariusz szpitalny? I01 I02 Jeżeli w szpitalu obowiązuje receptariusz szpitalny, to kiedy był ostatnio aktualizowany? (proszę podać: rok-miesiąc-dzień) I02 I03 I04 I05 I06 Czy w obowiązującym receptariuszu szpitalnym wprowadzono podział leków, przepisanie których zależy od stanowiska osoby ordynującej lek (np. lekarza, ordynatora, dyrektora ds. lecznictwa i in.)? Czy w szpitalu opracowano i wdrożono procedurę oceny oraz skutecznego i bezpiecznego leczenia bólu? Czy w szpitalu prowadzone jest monitorowanie niepożądanego działania leków? Czy w szpitalu określono sytuacje i zasady w których dopuszcza się stosowanie leków poza wskazaniami (off label)? I06 I05 I04 I03 I07 Czy apteka szpitalna dystrybuuje leki dla indywidualnego pacjenta (tzw. unit-dose), tzn. czy dystrybucja leków dla każdego pacjenta odbywa się w aptece z pominięciem rozdziału leków na oddziale? I07 I08 Koszty leków ogółem w 2012 roku: zł I08 11

12 I09 W tym koszty antybiotyków ogółem w 2012 roku: zł I09 I10 Czy w szpitalu opracowano zasady prewencji niekorzystnych interakcji leków stosowanych w polifarmakoterapii? I10 obszar J jakość usług J01 Czy w szpitalu prowadzono regularnie (przynajmniej raz do roku) badania satysfakcji pacjentów w ostatnich trzech latach? J01 J02 Czy w szpitalu prowadzony jest program rejestracji zakażeń metodą czynną? J02 J03 Proszę podać liczbę zasądzonych odszkodowań dla pacjentów w 2012 roku J03 J04 Proszę podać łączną sumę odszkodowań dla pacjentów zasądzoną w 2012 roku J04 J05 Czy w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono badanie satysfakcji personelu? J05 J06 Czy w szpitalu wypracowano, opisano i wdrożono algorytmy / standardy / wytyczne postępowania klinicznego? J06 J07 Liczba pacjentów przyjętych w roku 2012 po oczekiwaniu trwającym 3 miesiące i dłużej: J07 J08 Liczba posiewów z materiałów pobranych od pacjentów w 2012 roku: J08 J09 Liczba posiewów dodatnich z materiałów pobranych od pacjentów w 2012 roku: J09 J10 Liczba zgonów w 2012 roku: J10 J11 Liczba autopsji własnych przeprowadzonych w 2012 roku: J11 J12 Liczba donacji (pobrań narządów do transplantacji) w 2012 roku J12 J13 Liczba pacjentów (dawców) od których pobrano narządy w 2012 roku J13 obszar K certyfikaty K01 Czy szpital posiada aktualny certyfikat akredytacyjny o którym mowa w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o akredytacji w ochronie zdrowia ( Dz.U nr 52 poz. 418 oraz Dz. U nr 76 poz. 641) K01 K02 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO 9001? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K02 K03 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO 14001? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K03 K04 Czy szpital posiada aktualny certyfikat PN-N 18001? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K04 12

13 K05 Czy pracownia diagnostyki laboratoryjnej posiada certyfikaty jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych? K05 K06 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO (zarządzanie bezpieczeństwem informacji)? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K06 K07 Czy szpital lub firma dostarczająca usługi żywieniowe dla szpitala posiada aktualny certyfikat ISO / HACCP (system zarządzania bezpieczeństwem żywności)? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K07 obszar L komfort pobytu pacjenta L01 Czy pacjenci mają w szpitalu dostęp do usług fryzjerskich? L01 L02 Czy szpital dysponuje bezpłatnym parkingiem dla pacjentów i odwiedzających? L02 L03 Czy pacjenci mają w szpitalu dostęp do baru lub kawiarni? L03 L04 Czy pacjenci mają w szpitalu dostęp do Internetu? L04 L05 Czy szpital umożliwia pacjentom dostęp do Internetu poprzez sieć WiFi? L05 L06 Czy pacjenci mają w szpitalu możliwość wyboru dań w diecie szpitalnej (nie dotyczy bufetu)? L06 L07 Czy pacjenci mają w szpitalu możliwość zakupu dodatkowych posiłków? L07 L08 Czy pacjenci mają bezpłatny dostęp do telewizorów w oddziałach szpitalnych? L08 L09 Proszę podać liczbę wszystkich sal chorych: L09 L10 Proszę podać liczbę sal chorych z wydzielonym węzłem sanitarnym (sala z łazienką i WC) : L10 L11 Czy szpital dysponuje miejscami hotelowymi z których mogą skorzystać rodziny pacjentów? L11 L12 Czy szpital obliguje odwiedzających do zakładania ochraniaczy na obuwie? L12 obszar M skargi i zdarzenia niepożądane M01 Czy w szpitalu została opracowana procedura rozpatrywania skarg? M01 M02 Czy w ciągu ostatniego roku złożone zostały skargi pacjentów, które uznano za zasadne? M02 13

14 M03 Proszę podać liczbę zasadnych skarg pacjentów w ciągu ostatniego roku M03 M04 Czy w szpitalu działa rzecznik praw pacjenta? M04 M05 Czy w szpitalu prowadzi się monitorowanie zdarzeń niepożądanych? M05 M06 Czy w szpitalu prowadzi się analizę przyczynowo-skutkową zdarzeń niepożądanych? M06 Proszę wymienić liczbę zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły w 2012 roku, w przypadku braku proszę wpisać 0 : Liczba a) Zdarzenia niepożądane związane z podaniem leku a b) Zdarzenia niepożądane związane z anestezją/znieczuleniem b c) Zdarzenia niepożądane związane z transfuzją c d) Zdarzenia niepożądane związane ze sprzętem medycznym d M07 e) Operacja niewłaściwej strony f) Upadki pacjentów e f M07 g) Samobójstwa g h) Zakażenia MRSA h i) Zgon matki/położnicy i j) Pozostawienie ciała obcego j k) Poparzenie pacjenta na sali operacyjnej k M08 Czy szpital posiada ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujące zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej? M08 obszar N personel i jego kwalifikacje N01 Czy szpital ma prawo do prowadzenia specjalizacji medycznych? N01 N02 Jeżeli szpital ma prawo do prowadzenia specjalizacji medycznych, to proszę podać ilu oddziałów to dotyczy? N02 N03 Proszę podać liczbę lekarzy, którzy mają drugi stopień specjalizacji (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): N03 N04 Proszę podać liczbę lekarzy, którzy mają co najmniej tytuł doktora nauk medycznych (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): N04 N05 Proszę podać liczbę pielęgniarek i położnych, które mają specjalizację (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): N05 N06 Proszę podać liczbę pielęgniarek i położnych z wykształceniem wyższym II stopnia (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): N06 N07 Czy szpital w każdym z ostatnich trzech lat kalendarzowych preliminował w swoim budżecie wydatki na szkolenia? N07 N08 Proszę podać jaka kwota została wydana przez szpital na szkolenia w 2012 roku: zł N08 N09 Liczba przeszkolonych w 2012 roku: N09 14

15 N10 Proszę podać absencję długoterminową pielęgniarek i położnych w roku 2012: (liczba dni nieobecności powyżej 30 dni) dni N10 N11 Czy w szpitalu prowadzony jest rejestr zakłuć/skaleczeń personelu? N11 N12 Proszę podać liczbę zakłuć/skaleczeń personelu w 2012 roku zdarzeń N12 N13 Proszę podać % pracowników medycznych zaszczepionych przeciwko WZW % N13 N14 Proszę podać % pracowników medycznych zaszczepionych przeciwko grypie w 2012 r. % N14 N15 Minimalna liczba lekarzy pełniących dyżur na terenie szpitala, bez względu na formę zatrudnienia N15 N16 Minimalna liczba pielęgniarek pełniących dyżur na terenie szpitala, bez względu na formę zatrudnienia N16 obszar O finanse Uwaga! Wskaźniki należy podawać w liczbach (nie wyrażać w procentach) 2012 O01 Zyskowność netto (Wynik netto / Przychody ogółem) O01 O02 Wskaźnik płynności bieżącej (Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe) O02 O03 Wskaźnik zadłużenia ogółem (Zobowiązania Ogółem / Pasywa ogółem) O03 O04 Zyskowność aktywów(wynik finansowy netto / Aktywa) O04 O05 Zyskowność kapitałów własnych (Wynik finansowy netto / Kapitał własny) O05 O06 Wskaźnik płynności szybki ( [Należności krótkoterminowe + Inwestycje krótkoterminowe] / Zobowiązania krótkoterminowe) O06 O07 Wynik finansowy netto zł O07 załączniki Do ankiety załączono kopie: Z01 certyfikatów (wymagalne) Z01 Z02 bilansu Z02 Z03 rachunku zysków i strat Z03 15

16 Dane osoby do kontaktu z Centrum Monitorowania Jakości W przypadku planowanego urlopu, prosimy o podanie danych dodatkowej osoby do kontaktu. imię i nazwisko: numer telefonu: kierunkowy ( ) nr telefonu: nr faxu: Dane osoby odpowiedzialnej za podane informacje imię i nazwisko: stanowisko: data wypełnienia ankiety:.. podpis osoby odpowiedzialnej za podane informacje: Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Wypełniona ankieta powinna zostać przeniesiona do postaci elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: Za pośrednictwem formularza dostępnego poprzez tą stronę należy wydrukować wersję PDF wypełnionej ankiety. Wersja PDF powinna być podpisana przez Dyrektora lub upoważnioną osobę i odesłana do CMJ. Zwracamy uwagę, że wygenerowany i wydrukowany dokument PDF musi mieć jednakowy numer seryjny w prawym górnym rogu strony (nie należy podmieniać pojedynczych stron dokumentu). 16

ankieta BEZPIECZNY SZPITAL

ankieta BEZPIECZNY SZPITAL ankieta BEZPIECZNY SZPITAL 2008 instrukcja wypełniania ankiety Szanowni Państwo, Przy wypełnianiu ankiety prosimy o zastosowanie się do poniŝszych uwag: 1. Odpowiadając na pytania naleŝy mieć na uwadze

Bardziej szczegółowo

ankieta BEZPIECZNY SZPITAL

ankieta BEZPIECZNY SZPITAL ankieta BEZPIECZNY SZPITAL instrukcja wypełniania ankiety Szanowni Państwo, Przy wypełnianiu ankiety prosimy o zastosowanie się do poniŝszych uwag: 1. Odpowiadając na pytania naleŝy mieć na uwadze dane

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie ApArAturA i urządzenia medyczne modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie Obecnie szpital dysponuje zmodernizowanym blokiem operacyjnym, który zabezpiecza

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 298/2014/N/Jarocin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Adresy

Bardziej szczegółowo

Ordynator Oddziału: lek. Krzysztof Kaźmierczak. Zastępca: lek. Małgorzata Łabuz-Margol. Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agata Woźniak

Ordynator Oddziału: lek. Krzysztof Kaźmierczak. Zastępca: lek. Małgorzata Łabuz-Margol. Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agata Woźniak Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ordynator Oddziału: lek. Krzysztof Kaźmierczak Zastępca: lek. Małgorzata Łabuz-Margol Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agata Woźniak Telefony: Ordynator 77 408

Bardziej szczegółowo

,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA

,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA ,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA dr n. farm. Beata Kocięcka KATOWICE 2017 Definicja apteki szpitalnej APTEKA SZPITALNA jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Szpital Rydygiera w Krakowie 1993-2010 Jednostka budżetowa (1993 1998) Samodzielny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Numer sprawy: ZP/11/2014 Załącznik nr 1A do SIWZ INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam także, że ww. spółka otrzymała moje dane osobowe bezpośrednio ode mnie.

Potwierdzam także, że ww. spółka otrzymała moje dane osobowe bezpośrednio ode mnie. Szanowni Państwo, Firma Quintiles Poland Sp. z o.o., zajmująca się prowadzeniem badań klinicznych, poszukuje obecnie nowych ośrodków chętnych do współpracy. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY uczestnictwa w projekcie pn.: Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki II EDYCJA Prosimy o staranne i czytelne

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI do BIP

KARTA INFORMACJI do BIP Stanowisko pracy KARTA INFORMACJI do BIP. ds. organizacyjnych. Nazwa jednostki /komórki Organizacyjnej NOr (skrót oznaczenia jedn/kom. Organ.) data przekazania do publikacji: Tytuł informacji (czego dotyczy):

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej?

Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej? Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej? Małgorzata Majer Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Prezes Zarządu Głównego i Oddziału Centralnego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego:

Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: Higiena Rąk kwestionariusz samooceny Ankieta powinna być realizowana oddzielnie na poszczególnych oddziałach. Personel powinien zostać przeszkolony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. Z O.O. w Strzelinie znak sprawy 6/2014/OC_M/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do SIWZ 232/24/10/2013/N/Pilica INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD DO

KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD DO ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków tel./fax: 12 423 20 88, 12 427 81 70 e-mail: sekretariat@cmj.org.pl KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku.

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku. Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jako przykład restrukturyzacji i modernizacji w systemie opieki zdrowotnej Restrukturyzacja poprzez zmianę miejsca HISTORIA Lata 1947-1998

Bardziej szczegółowo

Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych

Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego I. Informacje ogólne: Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych 1. Rodzaj szpitala (właściwe zakreśl): - powiatowy - wojewódzki - kliniczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli i postępowań wyjaśniających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w okresie

Wykaz kontroli i postępowań wyjaśniających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w okresie Wykaz kontroli i postępowań wyjaśniających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w okresie 01.01.2012-13.06.2014 L.p. Jednostka kontrolująca Przyczyna kontroli Zakres kontroli Czas kontroli 1 Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 82/02/04/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Iwona Podlińska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Oddziały Szpitalne Izba Przyjęć Oddział Ratunkowy Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Warszawa, czerwiec 2014 Szpital Wolski jest szpitalem

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2) Dz.U.07.138.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)2) z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. ( aktualizowano 25.05.204r.) REGULAMIN Oddziałem Kardiologicznym i Oddziałem Intensywnego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 269/19/10/2012/N/Głogów Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Adres siedziby: ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów NIP: 693-12-47-303 REGON: 308784 PKD: 85.11Z Adresy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia Prof. dr hab. Jan Dobrogowski Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia Ból jest najczęstszym objawem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Pieczątka nagłówkowa oferenta ZGŁOSZENIE OFERTOWE. Pełna nazwa oferenta. Województwo. Adres. Numery telefonu i faxu (dyrektor)

Załącznik nr Pieczątka nagłówkowa oferenta ZGŁOSZENIE OFERTOWE. Pełna nazwa oferenta. Województwo. Adres. Numery telefonu i faxu (dyrektor) Załącznik nr 1... Pieczątka nagłówkowa oferenta Pełna nazwa oferenta Województwo Adres Numery telefonu i faxu (dyrektor) Adres elektroniczny sekretariatu dyrektora Nazwisko i imię dyrektora ZGŁOSZE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć oferenta) Formularz oferty

... (pieczęć oferenta) Formularz oferty ... (pieczęć oferenta) Formularz oferty na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 listopada 2009 r. LKA-410-22-06/2009 P/09/166 Pan Jacek Wojewódka Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa

Bardziej szczegółowo

TWÓRCY SZPITALNYCH WNĘTRZ

TWÓRCY SZPITALNYCH WNĘTRZ TWÓRCY SZPITALNYCH WNĘTRZ Naszą misją jest spełnianie wymagań naszych Klientów poprzez oferowanie wysokiej jakości wyrobów. 4 ALVO MEDICAL Projektuje i dostarcza innowacyjne technologie dla bloków operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Czy poprawa infrastruktury ma wpływ na jakość

Czy poprawa infrastruktury ma wpływ na jakość Czy poprawa infrastruktury ma wpływ na jakość opieki medycznej? na przykładzie Oddziału u Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZOZ w Suchej Beskidzkiej J. Jawor, M. Kubasiak, B. Mazur, M.Marek Dyrektor

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYKI MEDYCZNEJ Formularz (certyfikacja wstępna) kliniki/szpitala

POLSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYKI MEDYCZNEJ Formularz (certyfikacja wstępna) kliniki/szpitala Pełna nazwa placówki:... Adres (kod, miasto, ulica, numer):... Adres strony internetowej:... Imię i Nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktu: 1. Ile osób zatrudnia Podmiot? Lekarzy (w tym na kontraktach)...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE PROJEKTOWE

OGÓLNE WYTYCZNE PROJEKTOWE OGÓLNE WYTYCZNE PROJEKTOWE Dotyczy: Budowa budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Jakość jako element konkurencji w ochronie zdrowia. Perspektywa świadczeniodawcy i pacjenta w kontekście planowanych zmian

Jakość jako element konkurencji w ochronie zdrowia. Perspektywa świadczeniodawcy i pacjenta w kontekście planowanych zmian Jakość jako element konkurencji w ochronie zdrowia Perspektywa świadczeniodawcy i pacjenta w kontekście planowanych zmian Jerzy Gryglewicz Warszawa, 28 marca 2017 r. Zdarzenie niepożądane zdarzenie wywołane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach PROJEKT Uchwała Nr / /2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXVI-193/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 204/30/09/2013/N/UCZKiNWUM

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 204/30/09/2013/N/UCZKiNWUM Strona 1 z 7 Wrocław, 10.10.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice Opis przedmiotu zamówienia ZADANIE NR 1 Projekt budowlany wraz z pełną

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

a) aparat USG z opcją Dopplera, b) Holter EKG, c) Holter RR, d) aparat EKG 12-odprowadzeniowy. 3) Pozostałe wymagania

a) aparat USG z opcją Dopplera, b) Holter EKG, c) Holter RR, d) aparat EKG 12-odprowadzeniowy. 3) Pozostałe wymagania b) komputerowy program do sczytywania glikemii z glukometru pacjenta, systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGMS), c) co najmniej 2 pompy infuzyjne, w tym do infuzji insuliny, e) kardiomonitor. a) aparat

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ

DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH I W IZBACH PRZYJĘĆ 1. Wprowadzenie procedury postępowania w przypadku zbyt długiego czasu oczekiwania na przekazanie pacjenta przez zespoły

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I. Lp. Oddział Warunki wymagane

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I. Lp. Oddział Warunki wymagane Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych prowadzących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 2011

PROGRAM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 2011 PROGRAM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz odpadami medycznymi poprzez doskonalenie działań organizacyjnych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Spis telefonów WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Centrala telefoniczna Szpitala : 251 60-11 wew.: 60-11 lub 9 Nazwa komórki Numer telefonu Dyrektor 251-61-55 Sekretariat 251-61-50 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 Cele strategiczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 1 Kadra kierownicza SP ZOZ Tomaszów Lub za zasadnicze cele do zrealizowania w 2010/2011r przyjęła:

Bardziej szczegółowo

MZ-30. ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok... kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-30. ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok... kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-30 ul. ST. Dubois 5A, 00-184 Warszawa Adresat ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Kijem czy marchewką? efektywny ekonomicznie kontrakt lekarski G INEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL

Kijem czy marchewką? efektywny ekonomicznie kontrakt lekarski G INEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL Kijem czy marchewką? efektywny ekonomicznie kontrakt lekarski PROF. DR HAB. TOMASZ OPALA G INEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UM W POZNANIU Rozkład kosztów bieżącej działalności szpitali na przykładzie

Bardziej szczegółowo

1. Podawanie leku podczas zabiegu

1. Podawanie leku podczas zabiegu 1. Podawanie leku podczas zabiegu Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej (UZPIP) wskazuje, że wykonywanie zawodu polega m.in. na: realizowaniu zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na:

Wniosek o wydanie zezwolenia na: Wniosek o wydanie zezwolenia na: uruchamianie i stosowanie aparatu (ów) rentgenowskiego (ich) do celów diagnostyki medycznej / radiologii zabiegowej / radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Plan Postępowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 306/29/11/2013/N/Zakopane INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 11 Załącznik nr 8 do SIWZ zp250_107_12 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Szpital Dziecięcy Olsztyn lek.

Bardziej szczegółowo