ankieta BEZPIECZNY SZPITAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ankieta BEZPIECZNY SZPITAL"

Transkrypt

1 ankieta BEZPIECZNY SZPITAL

2 instrukcja wypełniania ankiety Szanowni Państwo, Przy wypełnianiu ankiety prosimy o zastosowanie się do poniższych uwag: 1. Odpowiadając na pytania należy mieć na uwadze dane dotyczące jednostki podstawowej wraz z podległymi jej komórkami organizacyjnymi (np. filie, kliniki, oddziały zamiejscowe). 2. Należy udzielać odpowiedzi na podstawie dokumentów szpitalnych lub innych możliwych do sprawdzenia. Organizator projektu zapewnia sobie prawo do losowej weryfikacji poprawności podanych informacji. Prosimy więc o wskazanie osoby do ewentualnego wyjaśnienia potencjalnych niejasności w udzielonych odpowiedziach. 3. Przed rozpoczęciem wypełniania ankiety prosimy o zapoznanie się z załączonym słowniczkiem. Jego wersja elektroniczna dostępna jest poprzez stronę: 4. Właściwą odpowiedź prosimy zakreślić krzyżykiem lub wpisać w wyznaczone miejsca. 5. Wypełniona ankieta powinna zostać przeniesiona do postaci elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: Za pośrednictwem formularza dostępnego poprzez tą stronę należy wydrukować wersję PDF wypełnionej ankiety. Wersja PDF powinna być podpisana przez Dyrektora lub upoważnioną osobę i odesłana do CMJ. 6. Zwracamy uwagę, że wydrukowany dokument musi mieć jednakowy numer seryjny w prawym górnym rogu strony (nie należy podmieniać pojedynczych stron dokumentu). 7. W razie wątpliwości, pracownicy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie odpowiedzą na Państwa pytania. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem lub pocztą elektroniczną na adres 8. Wydrukowaną ankietę PDF prosimy odesłać do 10 września do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. 9. Zachęcamy do udzielania odpowiedzi na pytania ankiety. Rezygnacja z udziału w badaniu pozbawia Państwa szansy znalezienia się na liście bezpiecznych szpitali w Polsce. 10. Zapewniamy poufność przesłanych informacji. Osoby trzecie nie będą miały wglądu w wypełnione ankiety. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ul. Kapelanka 60, Kraków, tel ,

3 podstawowe informacje o szpitalu 1. Pełna nazwa szpitala: Adres: Kod: Miasto: Województwo: Strona internetowa: Numer telefonu: kierunkowy ( ) nr telefonu: nr faxu: 2. Rodzaj szpitala: 2a. 1 kliniczny 2 wojewódzki 3 powiatowy 4 inny (proszę wpisać, jaki?) 2d. Organ będący właścicielem szpitala: 2b. 1 monospecjalistyczny 2 wielospecjalistyczny 2c. 1 publiczny 2 niepubliczny / prywatny 2e. Proszę podać procentowe udziały właścicieli szpitala: 2e1: Udziały samorządów: % 2e2: Udziały podmiotów prywatnych: % 2e3: Udziały fundacji: % 2e4: Udziały stowarzyszeń: % 2e5: Udziały innych: % 3. Czy szpital posiada oddziały zamiejscowe?, jeśli, proszę podać ich nazwę i lokalizację: 4. Czy szpital jest częścią organizacyjną innej jednostki?, jeśli, proszę podać jej nazwę i lokalizację: Liczba stacjonarnych oddziałów szpitalnych (ze stacją dializ) 6. Liczba hospitalizacji ogółem 6a. W tym liczba hospitalizacji noworodki 6b. W tym liczba hospitalizacji związanych z dializą 7. Liczba zatrudnionych ogółem 8. Liczba lekarzy zatrudnionych w szpitalu bez względu na formę zatrudnienia 9. Liczba pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalu bez względu na formę zatrudnienia 10. Liczba łóżek w szpitalu etatów etatów etatów 11. Czy w szpitalu przeprowadzane są zabiegi operacyjne?, jeśli, to: Liczba zabiegów operacyjnych w 2012 r. Operacje w trybie jednego dnia stanowią szacunkowo (± 5%) % ogólnej liczby zabiegów 12. Czy szpital dysponuje Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym? 3

4 obszar A budynki, bezpieczeństwo eksploatacji budynków A01 Czy wszystkie, wskazane w Rozporządzeniu MZ, pomieszczenia szpitala wyposażone są w wentylację/klimatyzację ( 37 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739)? A01 A02 Czy we wszystkich budynkach szpitala przeznaczonych dla pacjentów i posiadających więcej niż 1 kondygnację, znajdują się co najmniej 2 dźwigi (w każdym z tych budynków)? A02 A03 Czy szerokość drzwi, przez które może odbywać się ruch pacjentów na łóżkach, spełnia warunki ( 32 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739)? A03 A04 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposażone są w instalację sygnalizacji pożaru? (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., Dz.U nr 109 poz. 719, 28 pkt 1 podpunkt 6 oraz 30) A04 A05 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposażone są w instalację i urządzenia do awaryjnego usuwania dymów i gazów pożarowych? ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., Dz.U nr 109 poz. 719, 15 pkt 1 podpunkt 4, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U nr 75 poz. 690, Dział VI, rozdział 4, 245) A05 A06 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposażone są w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego? ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., Dz.U nr 109 poz. 719, 29 pkt 1 podpunkt 4 oraz 29 pkt 2) A06 A07 Czy wszystkie budynki szpitala, w których prowadzony jest proces leczenia pacjentów, wyposażone są w instalację oświetlenia ewakuacyjnego ciągów komunikacyjnych? ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., Dz.U nr 109 poz. 719, 15 pkt 1. podpunkt 5, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U nr 75 poz. 690, rozdział 8, 181, pkt. 3. podpunkt 2 litera c) A07 A08 Czy w ciągu ostatnich 3 lat w szpitalu przeprowadzona została kontrola Straży Pożarnej? A08 A09 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez Straż Pożarną? A09 A10 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez Straż Pożarną? A10 A11 Czy w ciągu ostatnich 2 lat w szpitalu przeprowadzona została kontrola Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej? A11 A12 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną? A12 A13 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) dopuszczone warunkowo do eksploatacji przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną? A13 A14 Czy w ciągu ostatnich 3 lat w szpitalu przeprowadzona została kontrola Państwowej Inspekcji Pracy? A14 A15 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy? A15 A16 Czy w szpitalu są obiekty budowlane (w których jest prowadzona działalność kliniczna/lecznicza) zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy? A16 4

5 obszar B zarządzanie majątkiem Jaka była łączna wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej? B01 Wartość brutto na dzień zł B01 B02 Wartość netto na dzień zł B02 Jaka była łączna wartość urządzeń medycznych ujętych na liście inwentarzowej środków trwałych? B03 Wartość brutto na dzień zł B03 B04 Wartość netto na dzień zł B04 Jaka była łączna wartość urządzeń technicznych ujętych na liście inwentarzowej środków trwałych? B05 Wartość brutto na dzień zł B05 B06 Wartość netto na dzień zł B06 Jaka kwota została przeznaczona na naprawy, konserwacje, umowy serwisowe (łącznie) urządzeń medycznych? B07 Kwota w roku 2011 zł B07 B08 Kwota w roku 2012 zł B08 B09 Jaki procent urządzeń medycznych ma paszport techniczny prowadzony na bieżąco? % B09 B10 Wartość amortyzacji 2012 według rachunku zysków i strat: zł B10 obszar C zasilanie w media i instalacje C01 C02 Czy szpital dysponuje rezerwowym źródłem zasilania w wodę? ( 40 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) Czy szpital dysponuje centralną instalacją tlenu medycznego? (Przyjmuje się, że centralna instalacja tlenu doprowadzona jest przynajmniej do wybranych sal chorych każdego oddziału i wszystkich pomieszczeń zabiegowych). C01 C02 C03 Czy szpital dysponuje centralną instalacją sprężonego powietrza? (Przyjmuje się, że centralna instalacja sprężonego powietrza doprowadzona jest przynajmniej do wybranych sal chorych każdego oddziału i wszystkich pomieszczeń zabiegowych). C03 C04 C05 C06 Czy szpital dysponuje centralną instalacją podciśnienia? (Przyjmuje się, że centralna instalacja podciśnienia doprowadzona jest przynajmniej do wybranych sal chorych każdego oddziału i wszystkich pomieszczeń zabiegowych). Czy szpital dysponuje agregatem (-ami) prądotwórczym(i) pokrywającym(i) co najmniej 30% mocy szczytowej? ( 41 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) Czy wszystkie agregaty, jakimi dysponuje szpital, załączane są automatycznie? ( 41 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) C04 C05 C06 5

6 obszar D sale operacyjne i blok operacyjny D01 Czy w szpitalu funkcjonuje jeden blok operacyjny? D01 D02 Czy w obrębie każdego zespołu operacyjnego (bloku operacyjnego) zachowany jest rozdział ruchu czystego i brudnego pacjentów, personelu i materiału? (Załącznik 1, cz. IX pkt 2,3,4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) D02 D03 Proszę podać liczbę wszystkich sal operacyjnych D03 D04 Czy każda sala operacyjna ma minimum 35 m 2? D04 D05 Czy każda sala operacyjna posiada system zasilania awaryjnego w energię elektryczną? D05 D06 a) zasilacz bezprzerwowy (UPS) D06 D07 b) akumulatory do zasilenia lampy operacyjnej D07 D08 Czy w obrębie każdego bloku operacyjnego funkcjonuje śluza dla pacjentów? (Załącznik 1, cz. IX pkt 1 podpunkt 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) D08 D09 Czy w obrębie każdego bloku operacyjnego funkcjonuje śluza szatniowa dla personelu? (Załącznik 1, cz. IX pkt 1 podpunkt 3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) D09 D10 Czy w obrębie każdego bloku działa sala nadzoru poznieczuleniowego? (patrz Załącznik 1, cz. I Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 15) D10 D11 Proszę podać łączną liczbę łóżek na salach pooperacyjnych: D11 D12 Czy każdy blok operacyjny wyposażony jest w klimatyzację? D12 D13 Czy każdy blok operacyjny wyposażony jest w wentylację mechaniczną? ( 37 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) D13 D14 Czy każda wentylacja mechaniczna bloku operacyjnego jest wyposażona w filtry? D14 D15 Proszę podać datę ostatniego czyszczenia instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji na bloku/blokach operacyjnych: (proszę podać: rok-miesiąc-dzień) D15 D16 Czy w obrębie każdej sali operacyjnej funkcjonuje czynny odciąg gazów medycznych? ( 38 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) D16 D17 Liczba zabiegów operacyjnych przeprowadzonych na bloku operacyjnym w 2012 r. D17 D18 Czy szpital stosuje Okołooperacyjną Kartę Kontrolną? D18 D19 Od kiedy szpital stosuje Okołooperacyjną Kartę Kontrolną? D19 6

7 obszar E system sterylizacji E00 E01 Czy szpital samodzielnie, lub zlecając firmie zewnętrznej, wykonuje sterylizację materiałów i sprzętu? [Jeżeli, to proszę przejść do następnego bloku pytań: F] Czy w szpitalu znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji w szczególności środków przeznaczonych do transportu? ( 28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) E00 E01 E02 Czy transport narzędzi odbywa się systemem kontenerowym? E02 E03 E04 E05 E06 Czy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta zapisana jest informacja o numerach pakietów użytych do zabiegów i ich skutecznej sterylizacji? Czy szpital zleca usługi sterylizacyjne firmie zewnętrznej (outsourcing) posiadającej system zarządzania jakością ISO lub GMP? (Załącznik 1, cz. XI pkt 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739), [Jeżeli, to proszę przejść do następnego bloku pytań: F] Czy szpital dysponuje centralną sterylizatornią? [Jeżeli, to proszę przejść do następnego bloku pytań: F] Czy w centralnej sterylizatorni w szpitalu wyodrębnione są wszystkie poniższe strefy: brudna, czysta i sterylna? (Załącznik 1, cz. XI pkt 7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r., Dz.U poz. 739) E06 E05 E04 E03 E07 Czy centralna sterylizatornia wyposażona jest w urządzenia do mycia narzędzi chirurgicznych (myjnie - dezynfektory)? E07 E08 Czy w obrębie centralnej sterylizatorni wykonywana jest sterylizacja niskotemperaturowa? E08 E09 Czy sterylizacja niskotemperaturowa odbywa się w osobnym, przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu? E09 E10 Czy centralna sterylizatornia wyposażona jest w wentylację mechaniczną? (Uwaga: przez wentylację mechaniczną rozumie się system wentylacji, a nie pojedynczy wentylator) E10 E11 Czy powietrze nawiewane do centralnej sterylizatorni jest filtrowane? E11 E12 Proszę podać datę ostatniego czyszczenia instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej / klimatyzacji w systemie wentylacji centralnej sterylizatorni: (proszę podać: rok-miesiąc-dzień) E12 7

8 obszar F możliwość leczenia pacjenta w stanie nagłym, dostęp do diagnostyki F00 Proszę podać liczbę sprawnych defibrylatorów funkcjonujących w szpitalu: F00 F01 Czy szpital dysponuje oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii? (patrz Załącznik 1, cz. I Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 15). F01 F02 Proszę podać liczbę łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii: F02 F03 F04 F05 Czy oddział anestezjologii i intensywnej terapii jest w pełni wyposażony w aparaturę i sprzęt medyczny (patrz Załącznik 1, cz. I Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 15)? Czy wszystkie stanowiska intensywnej terapii są w pełni wyposażone (patrz Załącznik 1, cz. I Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 15)? Czy oddział intensywnej terapii jest zasilany awaryjnie w energię elektryczną z zasilacza bezprzerwowego UPS? F03 F04 F05 F06 Czy w szpitalu istnieje możliwość wykonywania na miejscu następujących badań 24 godziny na dobę: USG 24 godziny na dobę? F06 F07 Endoskopii przewodu pokarmowego 24 godziny na dobę? F07 F08 RTG 24 godziny na dobę? F08 F09 Tomografii komputerowej (TK) 24 godziny na dobę? F09 F10 Badań laboratoryjnych 24 godziny na dobę? F10 F11 Rezonansu magnetycznego (NMR) 24 godziny na dobę? F11 F12 Czy w szpitalu funkcjonuje pracownia mikrobiologiczna? F12 F13 Czy Izba Przyjęć / SOR dysponuje własnym personelem lekarskim (etaty/kontrakty lekarskie dedykowane wyłącznie do zapewnienia funkcjonowania Izby Przyjęć / SOR)? F13 F14 Dla działających w szpitalu aparatów typu RTG, TK i NMR proszę wypełnić dane szczegółowe: L.p. Typ aparatu (RTG, TK i NMR) Producent 8 Rok produkcji Czy aparat posiada aktualny test akceptacyjny? (dotyczy RTG i TK) F14

9 obszar G systemy informatyczne G01 Czy szpital dysponuje siecią informatyczną? G01 G02 Czy w szpitalu funkcjonuje oprogramowanie typu Oddział? (oprogramowanie dokumentacji medycznej) G02 G03 Jeżeli szpital ma oprogramowanie typu Oddział, to proszę podać, w ilu oddziałach szpitalnych jest on wdrożony (bez Izby Przyjęć) G03 G04 Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Kosztowy? i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział G04 G09 G08 G07 G06 G05 Czy w szpitalu funkcjonuje moduł RTG? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Laboratorium? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Apteka? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Przyjęciowowypisowy? Czy w szpitalu funkcjonuje moduł Blok operacyjny? i jest on zintegrowany z modułem Oddział i archiwizuje zdjęcia w postaci cyfrowej (PACS) i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział (RIS) i jest on zintegrowany z modułem Oddział oraz podłączony do analizatorów laboratoryjnych i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest on zintegrowany z modułem Oddział oraz podłączony do systemu UNIT DOSE i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest on zintegrowany z modułem Oddział i wykorzystuje kody paskowe do identyfikacji pacjentów i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest on zintegrowany z modułem Oddział i jest podłączony bezpośrednio do aparatury pomiarowej i jest on zintegrowany z modułem Oddział, ale nie jest on zintegrowany z modułem Oddział G05 G06 G07 G08 G09 Jeżeli funkcjonujące programy komputerowe tworzą zintegrowany system komputerowy, to czy jest on w stanie wyliczyć: G10 Indywidualny koszt leczenia każdego hospitalizowanego? G10 G11 Indywidualny koszt leczenia pacjenta leczonego ambulatoryjnie? G11 G12 Koszt leczenia jednostek chorobowych? G12 G13 Koszt procedury medycznej? G13 9

10 G14 Liczba stanowisk i terminali komputerowych w szpitalu G14 G15 Czy szpital wykorzystuje kwalifikowany podpis elektroniczny do autoryzacji dokumentacji medycznej? G15 G16 Czy szpital wykorzystuje połączenie przez sieć rozległą (Internet) do wymiany danych medycznych z innymi placówkami? G16 G17 Czy szpital posiada system informatyczny wspierający zarządzanie jakością? G17 obszar H zarządzanie H01 Czy szpital ma plan strategiczny? H01 H02 Kiedy został opracowany/uaktualniony ostatni plan strategiczny? (proszę podać: rok-miesiącdzień) H02 H03 Czy szpital przygotowuje plany przepływów pieniężnych? H03 H04 Czy szpital przygotowuje plany budżetów oddziałów? H04 H05 Czy szpital przygotowuje plany budżetów inwestycyjnych? H05 H06 Czy jest prowadzona ewidencja wyników finansowych uzyskiwanych przez poszczególne komórki organizacyjne? H06 H07 Czy wynagrodzenia (wszystkich) pracowników jednostek organizacyjnych zależą od wyników finansowych uzyskiwanych przez jednostki, w których pracują? H07 H08 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja terapeutyczna/lekowa? H08 H09 Czy w szpitalu działa zespół oraz komitet kontroli zakażeń zakładowych? H09 H10 Liczba zatrudnionych pielęgniarek epidemiologicznych (w przeliczeniu na etaty) H10 H11 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. jakości? H11 H12 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja analizująca skuteczność leczenia? H12 H13 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. analizy przyczyn zgonów? H13 H14 Czy w szpitalu jest wyznaczony posiadający kwalifikacje koordynator transplantacyjny? H14 10

11 H15 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja transfuzjologiczna lub czy w jednostce zatrudniony jest lekarz transfuzjolog? H15 H16 Czy w szpitalu działa (komitet) komisja ds. analizy jakości dokumentacji medycznej? H16 H17 Liczba dokumentacji jaka została poddana retrospektywnej analizie w 2012 r. H17 H18 Czy w szpitalu funkcjonuje komisja etyczna? H18 H19 Czy szpital zleca na zewnątrz (outsourcing) usługi związane z zapewnieniem czystości i higieny? H19 H20 Od ilu lat obecny Dyrektor Naczelny kieruje tą jednostką? H20 H21 Ile (Dyrektor Naczelny) prowadziło jednostkę w ciągu ostatnich 5 lat? H21 H22 Dyrektor Naczelny posiada wykształcenie (uwzględnić jedynie studia wyższe i podyplomowe) H22 H20a. H20b. H20c. H20d. medyczne ekonomiczno zarządcze prawnicze inne H23 Czy szpital prowadzi analizę skuteczności postępowania reanimacyjnego? H23 obszar I polityka lekowa I01 Czy w szpitalu obowiązuje receptariusz szpitalny? I01 I02 Jeżeli w szpitalu obowiązuje receptariusz szpitalny, to kiedy był ostatnio aktualizowany? (proszę podać: rok-miesiąc-dzień) I02 I03 I04 I05 I06 Czy w obowiązującym receptariuszu szpitalnym wprowadzono podział leków, przepisanie których zależy od stanowiska osoby ordynującej lek (np. lekarza, ordynatora, dyrektora ds. lecznictwa i in.)? Czy w szpitalu opracowano i wdrożono procedurę oceny oraz skutecznego i bezpiecznego leczenia bólu? Czy w szpitalu prowadzone jest monitorowanie niepożądanego działania leków? Czy w szpitalu określono sytuacje i zasady w których dopuszcza się stosowanie leków poza wskazaniami (off label)? I06 I05 I04 I03 I07 Czy apteka szpitalna dystrybuuje leki dla indywidualnego pacjenta (tzw. unit-dose), tzn. czy dystrybucja leków dla każdego pacjenta odbywa się w aptece z pominięciem rozdziału leków na oddziale? I07 I08 Koszty leków ogółem w 2012 roku: zł I08 11

12 I09 W tym koszty antybiotyków ogółem w 2012 roku: zł I09 I10 Czy w szpitalu opracowano zasady prewencji niekorzystnych interakcji leków stosowanych w polifarmakoterapii? I10 obszar J jakość usług J01 Czy w szpitalu prowadzono regularnie (przynajmniej raz do roku) badania satysfakcji pacjentów w ostatnich trzech latach? J01 J02 Czy w szpitalu prowadzony jest program rejestracji zakażeń metodą czynną? J02 J03 Proszę podać liczbę zasądzonych odszkodowań dla pacjentów w 2012 roku J03 J04 Proszę podać łączną sumę odszkodowań dla pacjentów zasądzoną w 2012 roku J04 J05 Czy w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono badanie satysfakcji personelu? J05 J06 Czy w szpitalu wypracowano, opisano i wdrożono algorytmy / standardy / wytyczne postępowania klinicznego? J06 J07 Liczba pacjentów przyjętych w roku 2012 po oczekiwaniu trwającym 3 miesiące i dłużej: J07 J08 Liczba posiewów z materiałów pobranych od pacjentów w 2012 roku: J08 J09 Liczba posiewów dodatnich z materiałów pobranych od pacjentów w 2012 roku: J09 J10 Liczba zgonów w 2012 roku: J10 J11 Liczba autopsji własnych przeprowadzonych w 2012 roku: J11 J12 Liczba donacji (pobrań narządów do transplantacji) w 2012 roku J12 J13 Liczba pacjentów (dawców) od których pobrano narządy w 2012 roku J13 obszar K certyfikaty K01 Czy szpital posiada aktualny certyfikat akredytacyjny o którym mowa w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o akredytacji w ochronie zdrowia ( Dz.U nr 52 poz. 418 oraz Dz. U nr 76 poz. 641) K01 K02 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO 9001? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K02 K03 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO 14001? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K03 K04 Czy szpital posiada aktualny certyfikat PN-N 18001? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K04 12

13 K05 Czy pracownia diagnostyki laboratoryjnej posiada certyfikaty jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych? K05 K06 Czy szpital posiada aktualny certyfikat ISO (zarządzanie bezpieczeństwem informacji)? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K06 K07 Czy szpital lub firma dostarczająca usługi żywieniowe dla szpitala posiada aktualny certyfikat ISO / HACCP (system zarządzania bezpieczeństwem żywności)? (proszę załączyć kopię aktualnego certyfikatu) K07 obszar L komfort pobytu pacjenta L01 Czy pacjenci mają w szpitalu dostęp do usług fryzjerskich? L01 L02 Czy szpital dysponuje bezpłatnym parkingiem dla pacjentów i odwiedzających? L02 L03 Czy pacjenci mają w szpitalu dostęp do baru lub kawiarni? L03 L04 Czy pacjenci mają w szpitalu dostęp do Internetu? L04 L05 Czy szpital umożliwia pacjentom dostęp do Internetu poprzez sieć WiFi? L05 L06 Czy pacjenci mają w szpitalu możliwość wyboru dań w diecie szpitalnej (nie dotyczy bufetu)? L06 L07 Czy pacjenci mają w szpitalu możliwość zakupu dodatkowych posiłków? L07 L08 Czy pacjenci mają bezpłatny dostęp do telewizorów w oddziałach szpitalnych? L08 L09 Proszę podać liczbę wszystkich sal chorych: L09 L10 Proszę podać liczbę sal chorych z wydzielonym węzłem sanitarnym (sala z łazienką i WC) : L10 L11 Czy szpital dysponuje miejscami hotelowymi z których mogą skorzystać rodziny pacjentów? L11 L12 Czy szpital obliguje odwiedzających do zakładania ochraniaczy na obuwie? L12 obszar M skargi i zdarzenia niepożądane M01 Czy w szpitalu została opracowana procedura rozpatrywania skarg? M01 M02 Czy w ciągu ostatniego roku złożone zostały skargi pacjentów, które uznano za zasadne? M02 13

14 M03 Proszę podać liczbę zasadnych skarg pacjentów w ciągu ostatniego roku M03 M04 Czy w szpitalu działa rzecznik praw pacjenta? M04 M05 Czy w szpitalu prowadzi się monitorowanie zdarzeń niepożądanych? M05 M06 Czy w szpitalu prowadzi się analizę przyczynowo-skutkową zdarzeń niepożądanych? M06 Proszę wymienić liczbę zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły w 2012 roku, w przypadku braku proszę wpisać 0 : Liczba a) Zdarzenia niepożądane związane z podaniem leku a b) Zdarzenia niepożądane związane z anestezją/znieczuleniem b c) Zdarzenia niepożądane związane z transfuzją c d) Zdarzenia niepożądane związane ze sprzętem medycznym d M07 e) Operacja niewłaściwej strony f) Upadki pacjentów e f M07 g) Samobójstwa g h) Zakażenia MRSA h i) Zgon matki/położnicy i j) Pozostawienie ciała obcego j k) Poparzenie pacjenta na sali operacyjnej k M08 Czy szpital posiada ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujące zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej? M08 obszar N personel i jego kwalifikacje N01 Czy szpital ma prawo do prowadzenia specjalizacji medycznych? N01 N02 Jeżeli szpital ma prawo do prowadzenia specjalizacji medycznych, to proszę podać ilu oddziałów to dotyczy? N02 N03 Proszę podać liczbę lekarzy, którzy mają drugi stopień specjalizacji (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): N03 N04 Proszę podać liczbę lekarzy, którzy mają co najmniej tytuł doktora nauk medycznych (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): N04 N05 Proszę podać liczbę pielęgniarek i położnych, które mają specjalizację (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): N05 N06 Proszę podać liczbę pielęgniarek i położnych z wykształceniem wyższym II stopnia (bez względu na formę zatrudnienia - etat, kontrakt, stan na ): N06 N07 Czy szpital w każdym z ostatnich trzech lat kalendarzowych preliminował w swoim budżecie wydatki na szkolenia? N07 N08 Proszę podać jaka kwota została wydana przez szpital na szkolenia w 2012 roku: zł N08 N09 Liczba przeszkolonych w 2012 roku: N09 14

15 N10 Proszę podać absencję długoterminową pielęgniarek i położnych w roku 2012: (liczba dni nieobecności powyżej 30 dni) dni N10 N11 Czy w szpitalu prowadzony jest rejestr zakłuć/skaleczeń personelu? N11 N12 Proszę podać liczbę zakłuć/skaleczeń personelu w 2012 roku zdarzeń N12 N13 Proszę podać % pracowników medycznych zaszczepionych przeciwko WZW % N13 N14 Proszę podać % pracowników medycznych zaszczepionych przeciwko grypie w 2012 r. % N14 N15 Minimalna liczba lekarzy pełniących dyżur na terenie szpitala, bez względu na formę zatrudnienia N15 N16 Minimalna liczba pielęgniarek pełniących dyżur na terenie szpitala, bez względu na formę zatrudnienia N16 obszar O finanse Uwaga! Wskaźniki należy podawać w liczbach (nie wyrażać w procentach) 2012 O01 Zyskowność netto (Wynik netto / Przychody ogółem) O01 O02 Wskaźnik płynności bieżącej (Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe) O02 O03 Wskaźnik zadłużenia ogółem (Zobowiązania Ogółem / Pasywa ogółem) O03 O04 Zyskowność aktywów(wynik finansowy netto / Aktywa) O04 O05 Zyskowność kapitałów własnych (Wynik finansowy netto / Kapitał własny) O05 O06 Wskaźnik płynności szybki ( [Należności krótkoterminowe + Inwestycje krótkoterminowe] / Zobowiązania krótkoterminowe) O06 O07 Wynik finansowy netto zł O07 załączniki Do ankiety załączono kopie: Z01 certyfikatów (wymagalne) Z01 Z02 bilansu Z02 Z03 rachunku zysków i strat Z03 15

16 Dane osoby do kontaktu z Centrum Monitorowania Jakości W przypadku planowanego urlopu, prosimy o podanie danych dodatkowej osoby do kontaktu. imię i nazwisko: numer telefonu: kierunkowy ( ) nr telefonu: nr faxu: Dane osoby odpowiedzialnej za podane informacje imię i nazwisko: stanowisko: data wypełnienia ankiety:.. podpis osoby odpowiedzialnej za podane informacje: Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Wypełniona ankieta powinna zostać przeniesiona do postaci elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: Za pośrednictwem formularza dostępnego poprzez tą stronę należy wydrukować wersję PDF wypełnionej ankiety. Wersja PDF powinna być podpisana przez Dyrektora lub upoważnioną osobę i odesłana do CMJ. Zwracamy uwagę, że wygenerowany i wydrukowany dokument PDF musi mieć jednakowy numer seryjny w prawym górnym rogu strony (nie należy podmieniać pojedynczych stron dokumentu). 16

ankieta BEZPIECZNY SZPITAL

ankieta BEZPIECZNY SZPITAL ankieta BEZPIECZNY SZPITAL 2008 instrukcja wypełniania ankiety Szanowni Państwo, Przy wypełnianiu ankiety prosimy o zastosowanie się do poniŝszych uwag: 1. Odpowiadając na pytania naleŝy mieć na uwadze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ w Człuchowie Edycja 3 Egzemplarz... Opracował Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Dyrektor Człuchów 08.04.2011 r. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 1 z 34 MISJA Profesjonalnie i życzliwie

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ I OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA :Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 12 Załącznik nr 13 do SIWZ 349/06/12/2013/Gdańsk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Smoluchowskiego 18,

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo