Systemy elektroniczne dla publicznej służby zdrowia na przykładzie zadania inwestycyjnego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy elektroniczne dla publicznej służby zdrowia na przykładzie zadania inwestycyjnego:"

Transkrypt

1 Systemy elektroniczne dla publicznej służby zdrowia na przykładzie zadania inwestycyjnego: Wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce Lek. med. Grażyna Kozak DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

2 I. Cele główny /bezpośredni projektu Celem ogólnym projektu była rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do świadczenia usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do wzmocnienia rozwoju potencjału społecznego oraz wzrostu umiejętności informatycznych społeczeństwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i stworzenie nowych możliwości funkcjonowania SPZLO. Inwestycja w innowacyjne technologie i rozwój ośrodka zdrowia przyczynią się do rozwoju infrastruktury społecznej, podnosząc atrakcyjność gminy Wieliczka jako miejsca zamieszkania i pracy dla mieszkańców. Celem głównym projektu jest rozwój e-usług medycznych służących zwiększeniu wykorzystania IT w życiu codziennym, a w konsekwencji polepszeniu jakości życia obywateli oraz podniesieniu jakości usług świadczonych SPZLO w Wieliczce.

3

4 Cel główny projektu był realizowany za pośrednictwem celów szczegółowych, na które składały się: 1. w zakresie wdrożenia e-usług dla pacjentów wdrożenie e-usług takich jak: umożliwienie dostępu do wyników badań drogą elektroniczną, możliwość rezerwacji terminu do lekarza pierwszego kontaktu i specjalisty, możliwość sprawdzania stanu oczekiwania w kolejce, udostępnienie cyfrowego zapisu badań RTG pozwoliłoby na osiągnięcie następujących celów szczegółowych: podniesienie satysfakcji z obsługi SPZLO, usprawnienie obsługi pacjenta, ułatwienie korzystania z usług SPZLO, sprostanie zwiększonym oczekiwaniom pacjenta wynikającym: ze wzrostu liczby potrzebujących usług służby zdrowia, z postępu technicznego, z coraz większego braku czasu ludności, skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnozę i świadczenia medyczne, w zakresie: a) rezerwacji terminu i rejestracji oraz e-rejestracji b) badań diagnostycznych, RTG, USG, c) badań analitycznych udostępnienie szczegółowych danych dotyczących funkcjonowania SPZLO na stronie internetowej (e-usługa informacyjna), w tym m.in. dostępność lekarzy, dostępność pracowni diagnostycznej, szczegółowe zasady obowiązujące w zakresie wymogów formalnych, przygotowania do wizyty czy do badań itp

5 Cel główny projektu był realizowany za pośrednictwem celów szczegółowych, na które składały się: 2. w zakresie cyfryzacji radiologii i możliwości wprowadzenia usług teleradiologii: zdecydowane przyśpieszenie pracy pracowni radiologicznej, skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania RTG z kilku dni do kilku minut, minimalizacja możliwości popełnienia błędu podczas wykonywania i opisywania badań, zwiększenie szybkości oraz uproszczenie pracy lekarzy wykonujących opisy w systemach cyfrowych, możliwość wykonywania dokładniejszego opisu w wyniku zaimplementowania szeregu narzędzi do obróbki obrazu, których zadaniem jest umożliwienie wydobycia z obrazu jak najwięcej informacji diagnostycznych, dostęp opisu badania poprzez przeglądarki internetowe wraz z wysokiej jakości obrazem referencyjnym, eliminacja szkodliwych dla środowiska materiałów wykorzystywanych do wykonywania zdjęć RTG metodą tradycyjną ( tzw. mokra), poprzez cyfrowy zapis wyników badania, możliwość przesłania obrazu drogą elektroniczną pozwoli na wykonanie opisu przez lekarzy pracujących w jednostkach zewnętrznych (teleradiologia)

6 Cel główny projektu był realizowany za pośrednictwem celów szczegółowych, na które składały się: 3. w zakresie pracy personelu SPZLO wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w zakresie funkcjonowania jednostki służby zdrowia, podniesienie efektywności pracy i komunikacji między ośrodkiem miejskim i ośrodkami wiejskimi oraz pomiędzy poszczególnymi poradniami i pracowniami, ułatwienie zlecania badań przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów możliwość elektronicznego zlecania badań i uzyskania elektronicznego podglądu wyników, szybsza i łatwiejsza procedura otrzymywania wyników badań wyniki przesyłane drogą elektroniczną szybciej trafiają do oczekujących na nie lekarzy

7 II. Realizacja projektu 1.Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną, której organem wiodącym jest Gmina Wieliczka. Zespół świadczy bezpłatne usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla mieszkańców miasta i gminy Wieliczka w ramach: Podstawowej opieki zdrowotnej, Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakresie: Neurologii, Okulistyki, Dermatologii, Kardiologii, Reumatologii, Urologii, Diabetologii, Gruźlicy i Chorób Płuc, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Ginekologiczno- Położniczym, Stomatologii (świadczenia dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży) Rehabilitacji,(opieka lekarska oraz oświadczenia Pracowni Fizjoterapii i Masażu Leczniczego), Psychiatrii i Psychologii, Całodobowej Opieki Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Diagnostyki Rentgenowskiej, Diagnostyki USG, Pracownie EKG oraz poza NFZ: Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Medycyny Pracy i Poradnia Uzależnień

8 II. Realizacja projektu 2. Jednostka oferuje wysoki standard wyposażenia poradni specjalistycznych, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę medyczną, lekarzy pediatrów, internistów, lekarzy medycyny rodzinnej oraz wielu wybitnych specjalistów. Przychodnia jest czynna w godzinach 8:00 20: Przed rokiem 2012 w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce nie istniała możliwość realizacji żadnych usług on-line. Ze względu na brak jakichkolwiek mechanizmów integrujących, pomimo istniejących w przychodni systemów informatycznych, nie było przepływu danych pomiędzy używanym systemem mmedica a laboratorium czy pracownią radiologiczną. Personel nie był w stanie uzyskać informacji w postaci elektronicznej, dotyczącej pacjentów oraz realizowanych usług. Używany system służył jedynie do wymiany informacji statystycznej i rozliczeniowej z Narodowym Funduszem Zdrowia. 4. SPZLO w Wieliczce posiada dwie filie zamiejscowe, w Chorągwicy i Węgrzcach Wielkich. 5. Wymiana informacji i wyników badań, pomiędzy przychodniami odbywała się poprzez przewóz dokumentów samochodem przez pracownika. Nie istniała możliwość przeglądania i analizy wyników radiologicznych wykonywanych w technologii tradycyjnej. 6. Proces obsługi pacjenta odbywał się ręcznie, rejestracja funkcjonowała w oparciu o telefony i wizyty osobiste. Nie było przepływu informacji pomiędzy gabinetami specjalistycznymi, istniała możliwość realizacji tych samych badań diagnostycznych dla jednego pacjenta w tym samym czasie. 7. Na terenie przychodni nie istniała żadna sieć komputerowa, która mogła być użyta do wdrożenia e-usługi. Wykonane było zasilanie, istniała możliwość wykorzystanie rynien kablowych do zbudowania sieci strukturalnej.

9 II. Realizacja projektu Pomysł wprowadzenia w SPZLO zmian polegający na wykorzystaniu funkcjonalności jakie dają systemy informatyczne pojawił się już w 2008r. Kolejny raz prace związane z przygotowaniem wniosku i studium wykonalności obejmującego proces informatyzacji SPZLO rozpoczęły się na przełomie 2009 i 2010r. Uwieńczeniem tych prac było podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w dniu o przyznaniu środków z MRPO na realizację projektu Wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, na który składa się dostawa i konfiguracja sprzętu oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania, a w szczególności: budowa sieci strukturalnej, zakup i instalacja sprzętu informatycznego, i jego konfiguracja, zakup oprogramowania bazodanowego, zakup licencji, w zakresie: e-recepcja, e-pacjent, e-laboratorium, e-kontrahent, e- RTG, prace wdrożeniowe, cyfryzacja radiologii

10 II. Realizacja projektu W celu wdrożenia e-usługi konieczne było zrealizowanie części projektu dotyczącej budowy sieci strukturalnej oraz zakup niezbędnego sprzętu informatycznego. Nieodzowne było stworzenie serwerowni, która stanowi centrum systemu. Ponieważ e-usługi dotyczą możliwości realizacji wybranych funkcji poprzez sieć, niezbędne było zbudowanie odpowiedniej infrastruktury aplikacyjnej, zarówno centralnej jak i w poszczególnych komórkach organizacyjnych i pracowniach. Należało zaopatrzyć w dostęp do infrastruktury informatycznej rejestracje, gabinety ogólne, specjalistyczne, pracownie analityczne jak i diagnostyczne. Laboratorium było wyposażone w urządzenia niezbędne do wykonywania badań, jednakże konieczna była modernizacja bądź wymiana sprzętu na nowy. RTG funkcjonowało w oparciu o tzw. technologię mokrą. Zdjęcia wykonywane były na kliszy radiologicznej, a opis wykonywany był na papierze. Cały proces był długotrwały, kosztowny (zakup drogich odczynników), mający nieobojętny wpływ na środowisko. W 2005 roku w przychodni została zmodernizowana pracownia radiologiczna. Wykonano najpotrzebniejsze prace w zakresie ochrony radiologicznej, metodologii pracy, higieny pracy jak i podstawowych prac budowlanych. Dzięki temu projektowi pracownia radiologiczna w odpowiednim stanie technicznym była przygotowana na przyjęcie nowych urządzeń i systemów, które zapewniły pełną cyfryzację.

11 II. Realizacja projektu e-recepcja to moduł odpowiedzialny za funkcjonowanie przychodni skupiający w sobie elementy rejestracji i gabinetu. Moduł umożliwia dokonanie rejestracji (poza tradycyjną) za pośrednictwem Internetu. Pozwala również na wymianę informacji pomiędzy przychodnią a pacjentem. Pacjent może uzyskać informacje o propozycji terminu, potwierdzenie terminu, informację o dostępności wyników badań. Do funkcjonalności modułu e-recepcja możemy zaliczyć: możliwość wystawiania przez lekarza skierowań, recept (po każdy lekarz ma dostęp do elektronicznej bazy leków refundowanych, które są aktualizowane co 2 miesiące i wprowadzane rozporządzeniami Ministra Zdrowia), ewidencję zrealizowanych świadczeń, wgląd do wszystkich wcześniejszych wizyt pacjenta, wgląd do wszystkich wcześniejszych zleceń i wyników badań, system umożliwia wgląd do terminarza gabinetu na dany dzień, zarządzanie grafikami i terminarzami stanowisk oraz urządzeń rehabilitacyjnych co pozwoli lepiej wykorzystać posiadany sprzęt i zoptymalizować czas pracy zatrudnionych osób

12 II. Realizacja projektu e-pacjent - to moduł odpowiedzialny za obsługę pacjenta, zintegrowany z modułem e-recepcja. Moduł ma umożliwić pacjentom dokonanie rejestracji za pośrednictwem Internetu. Pozwala również na wymianę informacji pomiędzy przychodnią a pacjentem. Pacjent powinien uzyskać informacje o propozycji terminu, potwierdzenia terminu, informacji o dostępności wyników badań.

13 II. Realizacja projektu e-laboratorium to moduł odpowiedzialny za obsługę laboratorium diagnostycznego, zintegrowany z pozostałymi elementami systemu. Pozwala na przekazanie skierowania drogą elektroniczną oraz podgląd wyników badania przez lekarza. Zadaniem modułu jest wspomaganie realizacji zadań pracowni analitycznej, ewidencjonowanie badań, ich wyników, zbieranie elektronicznych zleceń oraz prowadzanie księgi badań. Moduł współpracuje z: Gabinetami lekarskimi (wgląd w skierowania i wyniki) Gabinetem Zabiegowym Rejestracją

14

15 II. Realizacja projektu Ponadto do systemu dokonano podłączenia trwałego następujących aparatów będących już na wyposażeniu Pracowni Analitycznej: Miditron Junior II czytnik pasków do moczu Analizator KONELAB - wieloparametrowy analizator biochemiczny Koagulometr Coag Chrom 3003 (CC 3003) Analizator hematologiczny MEK-6318K Analizator do badań immunochemicznych mini Vidas

16 II. Realizacja projektu e-rtg - to moduł odpowiedzialny za komunikację systemu cyfrowego RTG z pozostałymi elementami systemu. Celem wdrożenia tego modułu jest ucyfrowienie klasycznych aparatów RTG oraz wdrożenie systemu informatycznej rejestracji pacjentów, oceny i opisywania badań na płytach CD/DVD oraz gromadzenia badań obrazowych wraz z ich dystrybucją. Celem ucyfrowienia jest rezygnacja z używania odczynników chemicznych, szybkość realizacji badań, oraz dostępność do nich.

17

18

19 II. Realizacja projektu W ramach zadania pracownia została wyposażona: 1. Serwer RIS 2. Skaner jednostanowiskowy 3. Drukarka 4. Stacja technika 5. Rejestracja 6. Lekarska stacja diagnostyczna 7. Serwer PACS

20 II. Realizacja projektu Realizacja projektu obejmowała wdrożenie e-usługi, która zapewnia obieg informacji wewnątrz przychodni jak i udostępnienie wyselekcjonowanych danych użytkownikom zewnętrznym poprzez Internet. Implementacja e-usługi w systemie informatycznym objęła swym zasięgiem obszary: przychodni ogólnych i specjalistycznych w zakresie punktów rejestracji, analityki w zakresie punktów pobrań i gabinetów laboratorium, pracowni radiologicznej. Implementacja e-usługi objęła swym zasięgiem również ośrodki wiejskie w Węgrzcach Wielkich oraz Chorągwicy. Wszystkie lokalizacje posiadają obecnie dostęp do sieci internetowej i połączone są ze sobą bezpiecznym kanałem VPN site-to-site. Dostawcy oprogramowania postawiono warunki, które zostały spełnione: 1)W związku z trwałością projektu wynoszącą 5 lat-instalacje, urządzenia, sprzęt powinien posiadać 5 letnią gwarancje. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca udzielił Zamawiającemu na cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ gwarancję na okres 60 miesięcy (z wyłączeniem elementów i urządzeń, dla których producent określił dłuższy termin gwarancji) licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru zamówienia.) 2)Oprogramowanie musi umożliwić raportowanie, rozliczanie w otwartym standardzie komunikacji z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodnie z obowiązującymi w okresie gwarancji przepisami w tym zakresie. 3)Zainstalowany system musi posiadać funkcjonalność w zakresie rozliczeń z NFZ i obsługi gabinetu nie mniejszą niż obecnie pracujący u Zamawiającego system

21 III. Osiągnięte cele Dzięki środkom uzyskanym na realizacje projektu Wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata , osiągnięto założone cele: Wybudowano sieć strukturalną wraz z nową serwerownią wyposażoną w sprzęt informatyczny, oprogramowanie oraz zabezpieczenia, Zakupiono, zainstalowano, skonfigurowano sprzęt informatyczny w pracowniach i gabinetach w Przychodni w Wieliczce oraz w ośrodkach wiejskich w Węgrzcach Wielkich i w Chorągwicy Zakupiono licencje, w zakresie: e-recepcja, e-pacjent, e-laboratorium, e- Kontrahent, e-rtg oraz uruchomiono praktyczne korzystanie z wymienionych modułów Zainstalowane oprogramowanie wykorzystane zostało również do praktycznego korzystania z elektronicznej weryfikacji uprawnień do świadczeń pacjentów e-wuś

22 Osiągnięto następujące już w 2012r wskaźniki rezultatu których realizacja wymagana będzie dopiero począwszy od 2013r Wskaźniki rezultatu obowiązkowe z listy wskaźników Instytucji Zarządzającej Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Rok bazowy Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Źródło danych Liczba potencjalnych użytkowników wprowadzonych e-usług osoby regionalne i lokalne dane statystyczne Liczba osób korzystających z usług on-line osoby raporty statystyczne systemu informatycznego

23 Osiągnięto następujące już w 2012r wskaźniki rezultatu których realizacja wymagana będzie dopiero począwszy od 2013r Wskaźniki rezultatu osiągnięte w 2012 r Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Rok bazowy I kwartał 2012 II kwartał 2012 III kwartał 2012 IV kwartał 2012 Źródło danych Liczba potencjalnych użytkowników wprowadzonych e-usług osoby raporty statystyczne systemu informatycznego Liczba osób korzystających z usług on-line osoby raporty statystyczne systemu informatycznego

24 Wartość projektu oraz harmonogram prac Całkowita wartość projektu ,71 zł Całkowite wydatki kwalifikowane ,21 zł W tym kwota dofinansowania ,16 zł Kwota wkładu własnego ,05 zł Koszty niekwalifikowane ,50 zł Etapy realizacji po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1. Opracowanie koncepcji i przygotowanie SIWZ do przetargu. 2. Ogłoszenie przetargu (złożone zostały 3 oferty) 3. Wybór wykonawcy: podpisanie umowy z: BMM Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 4a, Rzeszów. Wykonawca zaproponował oprogramowanie InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. 4. Ustalanie harmonogramu ramowego na okres realizacji 150 dni, 5. Odbiór zadania inwestycyjnego- podpisanie protokołu końcowego odbioru: r rozpoczęcie pracy i raportowania wykonanych świadczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia.

25 PODSUMOWANIE Realizacja całej inwestycji w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce oraz do wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych przez jednostkę służby zdrowia. Poprawi się funkcjonalność i efektywność działalności ośrodka, w tym przede wszystkim związana z gromadzeniem, przetwarzaniem danych medycznych, które jednocześnie są podstawą do wdrożenia e-usług dla pacjentów Zespołu. Planowane do wdrożenia e-usługi są dopiero początkiem na drodze wprowadzenia szerokiego zakresu usług on-line w jednostce służby zdrowia, ale jednocześnie są to jedyne aktualnie dostępne do wdrożenia e-usługi dla takiego typu jednostki, jakim jest SPZLO w Wieliczce. Ze względu na specyfikę projektów w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności wdrażania e-usług (nowe systemy funkcjonowania, konieczność akceptacji społecznej zarówno pracowników Zespołu, jak i pacjentów, konieczność rozpowszechnienia informacji i ich dostępności) rezultaty wdrożenia projektu będą obserwowane przede wszystkim w perspektywie długofalowej.

26 PODSUMOWANIE Podobna sytuacja związana jest z osiągnięciem korzyści ekonomicznych. Szacuje się, że najwcześniej po około 4-5 latach można zaobserwować oszczędności ekonomiczne wynikających z wdrożenia inwestycji w zakresie e-zdrowia. Pewne jest jednak, że wdrożenie systemu i związane z tym przejściowe wahania w płynności funkcjonowania jednostki przyniosą nieporównywalnie większe korzyści, niż niepodjęcie żadnych działań, co mogłoby skutkować w okresie kilku najbliższych lat wykluczeniem takiej jednostki z systemu ochrony zdrowia. Sprawna i efektywna jednostka służby zdrowia w konsekwencji jest również jednym z elementów, który wpływa na podniesienie atrakcyjności warunków życia mieszkańców. Wprowadzenie systemu pomiędzy 3 jednostkami SPZLO w gminie Wieliczka (z czego 2 jednostki położone są na obszarze wiejskim) pośrednio wpłynie również na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego obszarów wiejskich. Projekt zakłada również osiągnięcie takich celów jakościowych jak kształtowanie postaw świadomego obywatela oraz kompetentnego pracownika służby zdrowia.

27 Dziękuję za uwagę

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/125 Informatyzacja szpitali w latach 2011-2012 (do 31.08.). Jednostka

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Bartosz Perkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Informatyki Ekonomicznej b.perkowski@kie.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJI GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA

PROGRAM INFORMATYZACJI GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA PROGRAM INFORMATYZACJI Tytuł Opracowania: GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 Komórka organizacyjna BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA Opracowali Lesław Bańdur

Bardziej szczegółowo

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Legionowo, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: II. a. nowoczesnego systemu B2B b. oprogramowania do zestawu komputerowego (30 szt.) - pakiet

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 32 349 29 89, fax.+48 32 349

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo