Nowoczesny system informatyczny w szpitalu. Doświadczenia szpitala w Grudziądzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesny system informatyczny w szpitalu. Doświadczenia szpitala w Grudziądzu"

Transkrypt

1 Nowoczesny system informatyczny w szpitalu. Doświadczenia szpitala w Grudziądzu Jarosław Boryń Kierownik Sekcji Informatyki

2 AGENDA Czym są dane medyczne? Obowiązujące prawodawstwo Rodzaje dokumentacji medycznej Analiza SWOT Metody dostępu do danych Architektura - skalowalność Wytwarzanie danych medycznych Archiwizacja danych medycznych Przetwarzanie danych medycznych Zabezpieczanie zgromadzanych danych Gospodarka lekowa Unit Dose Kierunki rozwoju dokumentacji medycznej

3 DANE MEDYCZNA Jest to zbiór materiałów zawierających dane i informacje medyczne dotyczące stanu zdrowia pacjentów oraz udzielanych im świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu w szpitalu lub wizyt lekarskich w przychodniach. wikipedia

4 PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

5 DOKUMENTACJA MEDYCZNA Podział dokumentacji medycznej Indywidualna dotyczy konkretnego pacjenta. Wewnętrzna - przeznaczona na potrzeby zakładu. Historia zdrowia i choroby. Zewnętrzna - skierowana do pacjenta: skierowania do szpitala, na badania itp. Zbiorcza - odnosi się do ogółu chorych korzystających ze świadczeń zdrowotnych w placówce medycznej lub określonych grup pacjentów. Należą do niej księgi, rejestry, formularze itp.

6 DOKUMENTACJA MEDYCZNA Dokumentację indywidualną wewnętrza stanowią w szczególności: Historia zdrowia i choroby Historia choroby Karta noworodka Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej Karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną Karta wizyty patronażowej Skierowanie do szpitala lub innego podmiotu Karta przebiegu ciąży Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią w szczególności: Zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska Karta informacyjna z leczenia szpitalnego

7 DOKUMENTACJA MEDYCZNA Dokumentacja musi być prowadzona czytelnie Wpisy do niej są sporządzane w porządku chronologicznym Pod każdym z nich musi być podpis osoby sporządzającej jakiekolwiek adnotacje w dokumentacji dotyczącej pacjenta W dokumentacji muszą być zarówno dane pacjenta, jak i lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz kierującego na nie Za prowadzenie, zabezpieczenie, a także dostęp do dokumentacji medycznej odpowiada kierownik szpitala lub przychodni

8 OKRES ARCHIWIZACJI DUKUMENTACJI MEDYCZNEJ Archiwalna dokumentacja zakładu jest przechowywana przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu Dokumentacja indywidualna wewnętrzna pacjenta, w razie jego zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez 30 lat Zdjęcia rentgenowskie przez 10 lat Skierowania na badania lub zlecenia lekarza przez okres 5 lat dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. Szpital ma 30 dni od złożenia wniosku przez pacjenta na udostępnienie zainteresowanemu dokumentacji

9 Analiza SWOT Czy warto prowadzić dokumentację medyczną w wersji elektronicznej?

10 Analiza SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats

11 Strengths (zalety) Usprawnienie procedur administracyjnych przy obsłudze pacjenta i zredukowanie biurokracji Natychmiastowy dostęp do danych pacjenta i historii jego choroby praktycznie z każdego miejsca w szpitalu, także przy łóżku chorego Stałe przewidywalnego koszty archiwizowania danych medycznych

12 Weaknesses (słabości) Uzależnienie realizacji procedur medycznych od sprawności systemu informatycznego Podatność systemu informatycznego na sytuacje awaryjne w związku z zawodnością urządzeń i sieci teleinformatycznej Problem bezpieczeństwa gromadzenia i wymiany danych medycznych

13 Opportunities (szanse) Możliwość integracji podstawowego szpitalnego systemu informatycznego (HIS) z wszystkimi pozostałymi systemami funkcjonującymi w szpitalu (RIS, PACS, CIS, LIS) Możliwość włączenia szpitalnego systemu informatycznego do sieci ogólno wojewódzkiej, regionalnej, krajowej. Wysoki stopień publicznej świadomości potrzeby korzystania z nowych rozwiązań stosowanych w medycynie

14 Threats (zagrożenia) Znaczne uzależnienie sprawnej realizacji procedur medycznych od sfery technicznej Brak stabilnej i jednolitej koncepcji ochrony zdrowia na szczeblu państwa oraz zasad i źródeł jej finansowania

15 SIEĆ KOMPUTEROWA Sieć komputerowa = fundament budowy systemów informatycznych

16 SIEĆ KOMPUTEROWA - MEDIUM Światłowody typu MM Łącznie około 15 kilometrów. Kabel UTP kat 5e. Łącznie około 240 kilometrów gniazd sieciowych

17 SIEĆ KOMPUTEROWA - TOPOLOGIA

18 SPOSOBY DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Elektroniczna dokumentacja medyczna Terminal z mobilną sesją Tablet medyczny Jarosław Boryń

19 SERWEROWNIA Dedykowane pomieszczenie Brak okien Brak ryzyka zalania Zabezpieczenie prądowe Zabezpieczenie p/poż Zabezpieczenie dostępu Monitorowanie temperatury / wilgotności Jarosław Boryń

20 SERWEROWNIA Jarosław Boryń

21 ARCHITEKTURA SKALOWALNOŚĆ/REDUNDANCJA

22 ZALETY TERMINALI Zwarta, kompaktowa konstrukcja Brak problemów z konserwacją Praktycznie bez awaryjne Energooszczędne 4 waty, 5% mocy pobieranej przez komputer PC

23 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Na każdym etapie leczenia pacjenta wymagane jest generowanie różnych dokumentów. Wymaganych przez prawo lub wewnętrze zarządzenia szpitala, które razem stanowią dokumentację medyczną pacjenta.

24 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Na każdym etapie leczenia pacjenta wymagane jest generowanie różnych dokumentów. Wymaganych przez prawo lub wewnętrze zarządzenia szpitala, które razem stanowią dokumentację medyczną pacjenta.

25 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Papierowa dokumentacja medyczna

26 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

27 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Elektroniczna wersja dokumentacji medycznej

28 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

29 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

30 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

31 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

32 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

33 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

34 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

35 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

36 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

37 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

38 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

39 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

40 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

41 WYTWARZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

42 ARCHIWIZACJA DUKUMENTACJI MEDYCZNEJ Zamiana tradycyjnego archiwum na elektroniczne

43 ARCHIWIZACJA DUKUMENTACJI MEDYCZNEJ Polityka archiwizacji danych elektronicznych: P Zapis danych na macierzy Synchroniczny zapis danych na dwóch macierzach Zapis kopii na kasety w bibliotece taśmowej Odkłady np. 2 tygodniowe przetrzymywane w sejfie Odkłady np. miesięczne lub kwartalne przetrzymywane w skrytce bankowej Chmura prywatna (private cloud) Chmura publiczna (public cloud) Okresowe sprawdzenie spójności kopii bezpieczeństwa Procedura odzyskiwania danych w sytuacji awarii

44 PRZETWARZANIE DANYCH MEDYCZNYCH

45 PRZETWARZANIE DANYCH MEDYCZNYCH Informacje ze zgromadzonych danych można wydobyć poprzez ich: P Selekcję (usunięcie danych niepotrzebnych) Porządkowanie (grupowanie według tematów, organizowanie w sekwencje czasowe, wiązanie zgodnie z ustalonymi relacjami, wstawianie w odpowiednie miejsca hierarchicznej struktury współzależności) Przetwarzanie (usuwanie przypadkowych fluktuacji, skalowanie, wprowadzanie poprawek eliminujących błędy pomiarowe lub pomyłki obserwatorów, znajdowanie wskaźników powstających z kombinacji rozważanych danych (na przykład odejmowania danych od siebie celem wychwycenia wartości i kierunku istotnych zmian, wydzielania jednych danych przez drugie dla uzyskania łatwiejszych do interpretacji bezwymiarowych proporcji itp.)

46 PRZETWARZANIE DANYCH MEDYCZNYCH P Wizualizację (duże tablice pełne liczb są trudne do prześledzenia, podczas gdy te same dane przedstawione na rysunku od razu pozwalają zrozumieć istotę pewnych zjawisk i procesów

47 PRZETWARZANIE DANYCH MEDYCZNYCH P Wiedza składa się z informacji tak jak dom składa się z cegieł. Jednak nie każde nagromadzenie cegieł jest domem i nie każda kolekcja informacji jest wiedzą.

48 PRZETWARZANIE DANYCH MEDYCZNYCH

49 PRZETWARZANIE DANYCH MEDYCZNYCH Zarządzanie Efektywnością: P tworzenie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI - Key Performance Indicator) tworzenie Kart Wyników dla dowolnych obszarów biznesowych (Scorecards tworzenie Kokpitów Menadżerskich (Dashboards) Portal Korporacyjny

50 Korzyści: P PRZETWARZANIE DANYCH MEDYCZNYCH udostępnia w odpowiednim czasie żądaną informację, wskazanym osobom jej w celu podjęcia właściwej decyzji poprawia wydajność oraz skraca czas przygotowywania przekrojowych i kompleksowych zestawień, raportów i analiz znacznie zwiększa użyteczność danych gromadzonych przez firmę w różnych systemach i bazach danych usprawnia przygotowanie budżetów oraz ułatwia kontrolę ich realizacji ułatwia dopasowanie budżetów i planów do celów strategicznych, w sposób zapewniający efektywną alokację środków umożliwia dynamiczne raportowanie z możliwością eksploracji danych pozwala na tworzenie wielu wariantów scenariuszy biznesowych oraz ich porównywanie i analizę

51 PRZETWARZANIE DANYCH MEDYCZNYCH

52 ZABEZPIECZENIE DANYCH MEDYCZNYCH Polityka Bezpieczeństwa Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Logowanie/autoryzacja użytkowników Identyfikacja pacjenta Zarządzanie tożsamością - Active Directory Schematy oraz poziomy dostępu Logowanie zmian Polityka czystego pulpitu Szkolenia

53 ZABEZPIECZENIE DANYCH MEDYCZNYCH

54 ZABEZPIECZENIE DANYCH MEDYCZNYCH

55 NORMA PN-EN ISO Norma dotyczy modelu funkcjonalnego systemu elektronicznej dokumentacji zdrowotnej EHR i zawiera listę referencyjną funkcji: Zakres bezpieczeństwa: Uwierzytelnianie Podmiotu Autoryzacja Podmiotu Kontrola Dostępu dla Podmiotu Niezaprzeczalność Bezpieczna wymiana danych Poświadczenie Informacji Prywatność i Poufność Pacjenta

56 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA LEKAMI UNIT DOSE

57

58 OSZCZĘDNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY Skrócenie czasu poświęconego na ręczny rozdział leków przez pielęgniarki Zaoszczędzony czas przeznaczony zostaje na opiekę nad pacjentem

59 BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA Minimalizacja ryzyka pomyłki na etapie przygotowania dla indywidualnego pacjenta Nadzór nad polipragmazją z jednoczesnym eliminowaniem interakcji leków

60 ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA LEKÓW Redukcja stanów magazynowych przez przygotowanie leków w odpowiednich dawkach dla poszczególnego pacjenta w konkretnym oddziale Szybka inwentaryzacja oraz stały wgląd do historii podania leków Bieżąca i automatyczna aktualizacja stanów magazynowych po podaniu leków

61 OBNIŻENIE KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW Oszczędności do zł w skali roku dzięki automatycznemu kontrolowaniu terminów ważności i zapobieganie kasacji leków Leki i środki farmaceutyczne zakupywane będą w większych opakowaniach co zmniejsza cenę jednostkową leku

62 ELEKTRONICZNE ROZWIĄZANIA NADZORU NAD PROCESEM Eksport danych oraz integracja modułów z procesem analizy kosztów leczenia farmakologicznego Rozliczanie kosztów leków na indywidualnego pacjenta Współpraca oprogramowania z urządzeniami mobilnymi (tablety, czytniki kodów) Skuteczne zarządzanie zapasami, pełna kontrola leków i monitorowanie procesu Elektroniczne zlecenia lekarza i dokładna rejestracja leków dla danego pacjenta

63 KARTA ZLECEŃ WIDOK OGÓLNY

64 KARTA ZLECEŃ WIDOK SZCZEGÓŁOWY Godziny podania, dawka leku Rozpuszczanie Zlecenie leku, leków substancji czynnej po nazwie międzynarodowej

65 WALIDACJA ZLECEŃ PO STRONIE APTEKI

66 WALIDACJA ZLECEŃ PO STRONIE APTEKI

67

68

69

70

71

72

73

74

75 ZLECENIA SECJA PIELĘGNIARKI Data i godzina Dane pacjenta Status zlecenia

76

77

78 OBSZARY O SZCZEGÓLNYCH WYMAGANIACH Specjalne obszary wyłączone z systemu instalacja PYXIS: SOR dziecięcy SOR dla dorosłych OIT Kardiologia intensywna Kardiochirurgia wraz z chirurgia naczyniową Jarosław Boryń

79

80 ZAŁOŻENIA leki na pacjenta wydawane z apteki szpitalnej są w cyklach 24 godzinnych automatyczne przeliczanie dawki dobowej przy zleceniu przy określonej dawce na kilogram wagi ciała drukowanie etykiet wraz z kodem kreskowym na kasety transportowe - drukuje oddział przy przyjęciu pacjenta przy zleceniu antybiotyku informacja Proszę sprawdzić antybiogram funkcjonalność opcjonalna Jarosław Boryń

81 ZAŁOŻENIA praca apteki szpitalnej w trybie 24 godzinnym intensywna praca farmaceutów w godzinach walidacji zleceń w godzinach popołudniowych oraz nocnych minimalna liczba personelu (farmaceuta, technik) Jarosław Boryń

82 ZAŁOŻENIA Unit Dose w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym: działa w 30 oddziałach szpitalnych, wytwarza ponad 3000 sztuk saszetek dziennie, realizuje zlecenia planowe dla 1100 łóżek do 4 godzin oraz zlecenia pilne do 15 minut. działa w oparciu o indeks leków zamiennie według nazwy handlowej lub międzynarodowej.

83 ZAŁOŻENIA Koncepcja systemu Unit Dose jest rozwiązaniem Portugalsko Amerykańskim. System informatyczny dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu napisała Politechnika Poznańska.

84 LIDER INFORMATYKI 2014

85 LIDER INFORMATYKI 2014

86 LIDER INFORMATYKI 2014

87 KIERUNKI ROZWOJU DOKUMENTACJI MEDYCZNYCH Projekty P1, P2 realizowane przez CSIOZ E-Recepty Interoperacyjność na poziomie regionu, województwa, państwa Standaryzacja elektronicznych dokumentów medycznych HL7 CDA Usługi w modelu SaaS - Software as a service Archiwizacja danych medycznych w private cloud Nomenklatura nazw np. snomed

88 KONIEC Dziękuję za uwagę Jarosław Boryń

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Bartosz Perkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Informatyki Ekonomicznej b.perkowski@kie.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

KS-MEDIS Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E. Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi

KS-MEDIS Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E. Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Nowoczesny nadzór nad zakażeniami PTZS i KAMSOFT w profilaktyce zakażeń szpitalnych

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BUSTER KLINICZNE I LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LEKIEM. Pharmacy Logistics. CONTACT international@gpi.it

SYSTEM BUSTER KLINICZNE I LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LEKIEM. Pharmacy Logistics. CONTACT international@gpi.it SYSTEM BUSTER KLINICZNE I LOGISTYCZNE ZARZĄDZANIE LEKIEM PL Pharmacy Logistics System BUSTER stanowi unikalne i kompletne rozwiązanie w zakresie zarządzania lekiem w szpitalu. Zapewnia monitorowanie całego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Informacje o dokumencie Właściciel Autorzy Zatwierdził Centrum

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ G.V.M. Carint Sp. z o.o. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 KSIĘGA JAKOŚCI Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Anita Smolińska Zatwierdził: Prezes Zarządu G.V.M. Carint Sp. z

Bardziej szczegółowo