ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII"

Transkrypt

1 Szczecin, dnia Nr rej. DAG / 382 / 26 / 2012 Dotyczy: postępowania nr PN-10/12 prowadzonego w trybie przetargu na dostawę mammografów cyfrowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem do Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz aparatów USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i do Przychodni Przyszpitalnej w Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi ww. postępowania Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przesyła poniżej II część odpowiedzi: Pytanie nr 16: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 2 TABELA WYMOGI OGÓLNE SIWZ: Zamawiający w pkt. 2 Wymagania ogólne, wymaga aby najważniejsze podzespoły takie jak lampa, generator i statyw, stacja lekarska pochodzą od tego samego producenta. Poszczególni producenci specjalizują się w produkcji takich komponentów jak lampy, oprogramowanie, panele płaskie, generatory a producenci mammografów korzystają z ich gotowych rozwiązań. Umożliwia to wykorzystanie najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań dostarczanych przez firmy które specjalizują się w produkcji lamp RTG lub paneli takich np.: Varian, Toshiba. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie mammografów wyposażonych w najważniejsze podzespoły takie jak lampa, generator, statyw pochodzące od różnych producentów na rynku. Odpowiedź nr 16: Zamawiający oczekuje kompatybilności wszystkich podzespołów, dlatego zabezpieczył się wymaganiem dostarczenia certyfikatu CE na całe urządzenie. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że chce zakupić urządzenie, w którym wymienione najdroższe elementy pochodzą od jednego producenta. Ma to wpływ na jakość oraz niezawodność eksploatacji urządzenia. Pytanie nr 17: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. I.2 SIWZ, Generator wysokiego napięcia: Zamawiający w pkt.2 Generator wysokiego napięcia wymaga aby moc wyjściowa generatora wynosiła min. 5 kw. Istotniejszym parametrem niż moc generatora jest częstotliwość jego pracy. To ona decyduje o poziomie tętnień, a tym samym stabilności wiązki promieniowania RTG: im wyższa częstotliwość tym mniejszy poziom tętnień, a w konsekwencji bardziej stabilne parametry ekspozycji. Mammograf, który chcemy Państwu zaproponować posiada generator o mocy 3,2 kw, który zapewnia parametry ekspozycji podane przez Zamawiającego. Oznacza to, że jest bardziej wydajnym rozwiązaniem niż wymagane w przetargu. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i dopuszczenie do przetargu mammograf cyfrowy wyposażony w nowoczesny, wysokoczęstotliwościowy generator o mocy 3,2 kw z bardzo wysoką częstotliwością inwertera/generatora 40/80 khz. Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie dopuszcza możliwości obniżenia mocy generatora. Wymagając określonej mocy generatora Zamawiający miał na względzie zapewnienie jak najkrótszych czasów ekspozycji poprzez możliwość używania przez aparat dużych prądów. Wartości prądów nie są gwarantowane w innym miejscu tabeli parametrów wymaganych. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, Szczecin Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin ; NIP: ; Regon : Nr telefonów: centrala: ; sekretariat, dyrektor naczelny: ; główny księgowy: ; zastępca dyr. ds. lecznictwa: ; zastępca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych: ; nr fax: ; adres adres www:

2 Pytanie nr 18: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. I.7 SIWZ, Generator wysokiego napięcia: Czy Zamawiający dopuści do przetargu mammograf z wyświetlaniem rodzaju filtra w postaci znacznika świetlnego? Takie rozwiązanie nie ogranicza wartości diagnostycznej ani funkcjonalnej urządzenia. Odpowiedź nr 18: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, o ile znacznik świetlny jest widoczny na stacji technika, a informacja o wybranym rodzaju filtra jest zapisywana ze zdjęciem (w nagłówku zdjęcia w formacie DICOM). Pytanie nr 19: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II.5 SIWZ, Lampa RTG: Zamawiający w pkt.5 Lampa RTG wymaga aby pojemność cieplna lampy (lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta) wynosiła min. 800 khu. Wnioskujemy o potwierdzenie spełnienia tego wymogu przez mammografy, których suma pojemności cieplnej anody oraz kołpaka wynosi 1 MHU (300 khu khu). Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie dopuszcza lamp RTG o pojemności cieplnej kołpaka poniżej wartości wskazanych w SIWZ. Lampa rtg jest kluczowym elementem zużywalnym w każdym aparacie rentgenowskim, dlatego Zamawiający oczekuje lampy o wysokich parametrach jakościowych. Pytanie nr 20: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. III.6 SIWZ, Automatyka: Zamawiający w pkt.6 Automatyka Zamawiający wymaga automatycznego doboru siły kompresji do gęstości i typu tkanki. Wnioskujemy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że mammograf umożliwiający automatyczną kompresję piersi do zadanej siły i wyposażony dodatkowo w unikalny system kompresji piersi MaxView spełni wymóg z pkt. 6 Automatyka System MaxView za pomocą ucisku i dwustronnych folii wciąga także pierś przy żebrach w pole ekspozycji i przez to powiększa aż o 30 % objętość badania, co przedstawia poniższy obraz Odpowiedź nr 20: Zamawiający jednoznacznie opisał, że wymaga automatycznego doboru siły kompresji do gęstości i typu tkanki. Funkcjonalność skrótowo opisana w pytaniu pozwala odnieść wrażenie, że dotyczy pozycjonowania, a nie oczekiwanej w tym punkcie funkcjonalności. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ. Pytanie nr 21: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.3 SIWZ, Statyw mammograficzny: Zamawiający w pkt.3 Zamawiający wymaga aby zakres ruchu głowicy w pionie wynosił min cm. Dolną granicę ruchu w pionie powierzchni oparcia piersi na panelu wyznacza oddalenie piersi pacjentki siedzącej na wózku inwalidzkim lub leżącej na łóżku szpitalnym. Standardowa wysokość siedzenia wózka inwalidzkiego nad podłogą wynosi 55 cm, co razem z najmniejszym 30 cm oddaleniem piersi, daje 85 cm. Natomiast oddalenie leża łóżka szpitalnego wynosi ok. 75 do 80 cm od podłogi. Zatem podczas badań pacjentek na wózku inwalidzkim i łóżku, pierś znajduje się na wysokości co najmniej 85 cm od podłogi. Wobec powyższego najniższe położenie powierzchni detektora od podłogi o wartości 80 cm jest wystarczające i nie ogranicza w żaden sposób możliwości wykonywania badań. 2

3 Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie mammografu, którego zakres ruchu górnej powierzchni detektora wynosił cm. Odpowiedź nr 21: Zamawiający oczekuje statywu mammograficznego dostarczonego zgodnie z parametrami w pkt. 3. Przypadki opisane w pytaniu badania mammograficznego wykonywanego w pozycji leżącej na łóżku w naszym Zakładzie RTG nie występują. Badania w pozycji siedzącej występują sporadycznie i dotychczas z wykonywaniem tego typu badań nie było trudności. Zamawiającego w tych przypadkach interesuje dolny parametr wysokości głowicy w pionie co ułatwia wykonanie badania. Proponowane obniżenie wartości parametru wynosi 10%. Pytanie nr 22: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.11 SIWZ, Statyw mammograficzny: Dobór kolimacji wiązki ekspozycji RTG na podstawie automatycznie rozpoznanej wielkości płytki dociskowej - przy błędnym doborze płytki może spowodować wykonanie wadliwej mammografii. Lepszym rozwiązaniem jest wybór pola ekspozycji 18x24 cm lub 24x30 cm odpowiednio do wielkości badanej piersi i automatyczna do tego kolimacja wiązki RTG i świadome wykonanie ucisku za pomocą jednej z płytek uciskowych lub jak w mammografie, który pragniemy zaoferować, ucisk i wciągnięcie piersi przez system foliowy MaxView opisany powyżej. Dlatego wnosimy o wyjaśnienie i dopuszczenie wysokiej klasy aparatu mammograficznego gdzie personel sam wybiera pole ekspozycji i dowolna płytkę uciskową, a aparat automatycznie kolimuje wiązkę RTG do wybranego pola ekspozycji. Odpowiedź nr 22: Zamawiający utrzymuje wymóg automatycznego rozpoznawania wielkości zainstalowanej płytki. W punkcie 10 statywu mammograficznego wymagany jest komplet płytek dla wszystkich formatów ekspozycji w rozumieniu Zamawiającego automatyczne rozpoznawanie formatu jest dużym ułatwieniem w przypadku wielu różnorodnych ekspozycji, które wykonuje się w pracowni mammograficznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Dodatkowo raczej zapobiega błędom niż je powoduje. Wielkość płytki technik dobiera do rodzaju zdjęcia i wielkości piersi, do której ma aktualnie dostęp, a manualny błędny wybór pola małego w przypadku wykonywania ekspozycji na całym detektorze przy dużej piersi lub nie przełączenie się po małym polu badania poprzedniej pacjentki skutkowałby obrazem, który nie zawierałby całej informacji diagnostycznej (pierś nie byłaby widoczna w całości) i zdjęcie trzeba by było powtarzać. Pytanie nr 23: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. VI.13 SIWZ, Konsola Technika= Stacja Akwizycyjna: Wnioskujemy o wyjaśnienie, na czym ma polegać integracja stacji technika z systemem PACS oraz RIS Zamawiającego? Czy wymagane jest zaoferowanie dodatkowych licencji systemu PACS/RIS? Odpowiedź nr 23: Zamawiający wyjaśnia, że integracja (konfiguracja stacji techników) miałaby polegać na zapewnieniu wysyłania obrazów uzyskiwanych na mammografach cyfrowych do systemu PACS (łącznie z opcją automatycznego transferu) oraz odbierania przez nie list roboczych z danymi pacjentów z systemu RIS. Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada dostępnych licencji. Pytanie nr 24: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. VI.14 SIWZ, Konsola Technika= Stacja Akwizycyjna: Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie mammografu bez możliwości zaoferowania oprogramowania do tomosyntezy na dzień składania ofert ale z możliwością rozbudowy w przyszłości? Odpowiedź nr 24: Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od możliwości rozbudowy kupowanego sprzętu. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii inwestując w nową aparaturę cyfrową wysokiej klasy, oczekuje rozwiązań sprawdzonych i zaawansowanych technicznie oraz chce mieć pewność możliwości rozbudowy o nowoczesne funkcjonalności zakupywanych aparatów w niedalekiej przyszłości, jeśli pojawi się taka potrzeba. Pytanie nr 25: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.6 SIWZ, Statyw mammograficzny: Zamawiający w pkt. 6 Statyw mammograficzny wymaga aby odległość ognisko-detektor obrazu wynosiła min. 68 cm. 3

4 Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie mammografu z powszechnie wykorzystywaną odległością SID równą 65 cm. Większa odległość SID wymaga zastosowania promieniowania o wyższej energii co może powodować zwiększenie dawki, na którą narażona jest pacjentka. Odpowiedź nr 25: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z SID wynoszącym 65 cm. Pytanie nr 26: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. I.5 SIWZ: Czy zamawiający dopuści do przetargu mammograf cyfrowy w którym maksymalna wartość ekspozycji w mas wynosi min 300? Wartość oferowana jest wystarczająca i wynika z jakości zastosowanego detektora, stwierdzono brak konieczności wykonywania zdjęć z większa dawką. Odpowiedź nr 26: Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametru. Zamawiający zgadza się, że w większości przypadków wartość proponowana przez oferenta jest wystarczająca. Jednak Zamawiający jako specjalistyczny ośrodek onkologiczny nie może pozwolić sobie na niewykonanie badania jakiejkolwiek pacjentki z populacji kobiet całego województwa. Dlatego też Zamawiający nie obniży wartości parametru o 1/3 początkowego poziomu. Pytanie nr 27: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II.3 SIWZ: Czy zamawiający dopuści do przetargu mammograf cyfrowy w którym prędkość wirowania anody lampy RTG wynosi 3000 obr/min? Proponowana wartość jest akceptowana przez inne placówki zdrowia i nie ma wpływu na jakość wykonywanych zdjęć. Odpowiedź nr 27:. Zamawiający oczekuje zaoferowania wysokoobrotowej, nowoczesnej lampy lampy rtg. Niskoobrotowe lampy rtg są bardziej narażone na wypalanie talerza anody co powoduje skrócenie ich czasu eksploatacji. W ocenie Zamawiającego ma to więc wpływ na ostrość otrzymywanych obrazów. Pytanie nr 28: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II.5 SIWZ: Czy zamawiający dopuści do przetargu mammograf cyfrowy w którym pojemność cieplna lampy ( lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta ) wynosi 550 khu? Z naszego doświadczenia wynika iż proponowana pojemność cieplna jest wystarczająca do wykonywania wszystkich badań nawet skreningowych. Odpowiedź nr 28: Zamawiający nie dopuszcza. W ocenie Zamawiającego pojemność kołpaka na poziomie 550 khu może powodować przestoje na chłodzenie lampy w pracowni mammograficznej dużego ośrodka onkologicznego. Pytanie nr 29: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.6 SIWZ: Czy zamawiający dopuści do przetargu mammograf cyfrowy w którym odległość ognisko-detektor obrazu wynosi min 65 cm? Ustawa wskazuje odległość ognisko- detektor w mammografie wynoszące 65 cm i warunek ten spełniamy, wymóg w przetargu min 68 cm faworyzuje jednego dostawce aparatu. Odpowiedź nr 29: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z SID wynoszącym 65 cm. Pytanie nr 30: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. pkt. 2 TABELA WYMOGI OGÓLNE SIWZ: Wnosimy o usunięcie z SIWZ wymogu zapisanego w punkcie 2 lub o dopuszczenie aparatu, w którym wszystkie elementy włącznie z detektorem pochodzącym od tego samego producenta, a lampa od firmy Varian, producenta oferującego lampy o najdłuższej żywotności. 4

5 Nie podzielamy poglądu, że wymóg aby konkretne podzespoły pochodziły od jednego producenta powoduje wzrost niezawodności, jakości czy wartości użytkowych urządzenia. Od wielu lat wśród firm postępuje specjalizacja. Nie istnieje producent, który produkuje najlepsze podzespoły w każdej klasie urządzeń. Dostawca urządzenia załączając odpowiednie dokumenty gwarantuje pełną kompatybilność podzespołów niezawodność i spełnienie wymagań medycznych na całe urządzenie. Zaskakującym jest fakt, że Zamawiający nie wyliczył jako ważnego elementu detektora cyfrowego mimo, że później poświęca mu osobna sekcje w tabeli. Zamawiający przeczy sobie również w dalszej części tabeli specyfikując licencję na stację, która pochodzi od dostawcy systemu PACS. Zakłada więc dostawę stacji nie pochodzącej od producenta mammografu. W związku z tym, uważamy wymóg postawiony w punkcie 2 za niczym nie uzasadniony i sprzeczny z dalszą częścią tabeli. Odpowiedź nr 30: Zamawiający oczekuje kompatybilności wszystkich podzespołów, dlatego zabezpieczył się wymaganiem dostarczenia certyfikatu CE na całe urządzenie. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że chce zakupić urządzenie, w którym wymienione najdroższe elementy pochodzą od jednego producenta. Przyjęcie sugestii zawartej w II części zapytania prowadziło by do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Pytanie nr 31: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. pkt. II.2 SIWZ: DOTYCZY TABELI, LAMPA RTG PKT 2 Wnosimy o usunięcie z SIWZ tego punktu lub o dopuszczenie nowszego rozwiązania lampy wolframowej, która charakteryzuje się dużo niższą dawką od opisanego w SIWZ. Ze względu na ograniczenia dotyczące maksymalnej dawki pochłoniętej przez pacjentkę odchodzi się w chwili obecnej od promieniowania generowanego przez anodę molibdenową. Była ona powszechnie stosowana w technice analogowej. Zastosowanie detektorów cyfrowych o dużej dynamice (znacznie przekraczającej dynamikę filmu analogowego) umożliwiło zmianę punktu pracy w kierunku twardszego promieniowania. Oznacza to, że dla obecnie stosowanych detektorów opartych o amorficzny selen optymalne jest używanie anody wolframowej i stanowi to obecnie najnowsze rozwiązanie technologiczne w oferowanych lampach. Wymóg aby lampa posiadała ogniska na innych materiałach poza wolframem jest zupełnie martwy. Nie ma takiej potrzeby, a wręcz jest przeciwwskazanie (zwiększenie poziomu dawki) aby aparat przełączał się na inną anodę niż wolframowa. Z drugiej strony anoda dwumateriałowa charakteryzuje się gorszymi właściwościami termicznymi i tym samym szybko się zużywa. Zamawiający powoduje dodatkowe koszty eksploatacyjne związane z koniecznością wymiany lampy. W przypadku aparatów mammograficznych w anodą jednomateriałową awaryjność lampy jest znikoma. Praktyczne nie występuje. W związku z powyższym, uważamy sposób oceny wprowadzony w tym Punkcie za nieuzasadniony, a nawet szkodliwy dla pacjenta i właściciela aparatu. Odpowiedź nr 31: Zamawiający chciałby zaznaczyć, że lampa z jednomateriałową anodą jest rozwiązaniem dopuszczonym. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego dodatkowy materiał anody np. molibden jest wykorzystywany podczas wykonywania zdjęć wycinków biopsyjnych, zdjęć porównawczych oraz podczas prac badawczych. Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II. 4 i 5 SIWZ: DOTYCZY TABELI, LAMPA RTG PKT 4 i PKT 5 Wnosimy o wprowadzenie oceny parametru pojemność cieplna anody w formie: maksymalna wartość oferowanego parametru 10 pkt; minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt; pozostałe proporcjonalnie. Wnosimy o usuniecie punktacji oceniającej pojemność lampy/kołpaka. W dalszej części tabeli Zamawiający precyzuje, że zamierza rozbudowywać w przyszłości aparat o funkcję tomosyntezy. Badanie z tomosyntezą polega na wykonaniu szybko po sobie serii zdjęć. Aby zapewnić taką możliwość, lampa musi się charakteryzować odpowiednio dużą pojemnością cieplną anody, ponieważ pomiędzy poszczególnymi ekspozycjami nie ma wystarczającej ilości czasu na odprowadzenie ciepła do kołpaka. Niska pojemność cieplna anody powoduje kilkukrotny wzrost czasu trwania badania. Można to zaobserwować porównując czasy badań oferowane przez poszczególnych producentów. 5

6 Według posiadanej przez nas wiedzy: lampa, obudowa, kołpak, zespół lampy ; są zupełnie różnymi podzespołami urządzenia i nie ma możliwości porównywania ich pojemności cieplnej. Lampa i kołpak z lampą nie są tymi samymi podzespołami. Nie ma to związku z terminologią/nazewnictwem producentów. Odpowiedź nr 32: Zamawiający informuje, że nie zmienia sposobu punktacji w punkcie 4 części lampy RTG. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego podczas badania z tomosyntezą wykonuje się serię zdjęć, ale są to ekspozycje niskodawkowe, których łączna dawka dla pacjenta nie przekracza 2 ekspozycji standardowych, tym samym parametry cieplne anody nie muszą być wyższe niż przy standardowej pracy. Pytanie nr 33: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II. 6 i 7 SIWZ: DOTYCZY TABELI LAMPA RTG PKT 6 i PKT 7 Prosimy o uzupełnienie miana wymaganych wielkości. Rozumiemy, że Zamawiający miał na myśli milimetry. Odpowiedź nr 33: Zamawiający nie zmienia zapisów w tych punktach SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów określających wielkość ogniska. Zgodnie z polską normą są to wielkości niewymiarowe, choć czasem (np. w Rozporządzenia Ministra Zdrowia) podawane z mianem mm. Pytanie nr 34: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II.6 SIWZ: DOTYCZY TABELI LAMPA RTG PKT 6 Prosimy o dopisanie jako wymogu określenie wielkości ogniska metodą szczelinową ( slit camera ) jako precyzyjniejszą. Odpowiedź nr 34: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie pkt. 6. Zamawiający dopisuje w części Lama RTG w punktach 6 i 7 metodą szczelinową (slit camera). Pytanie nr 35: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II.6 SIWZ: DOTYCZY TABELI LAMPA RTG PKT 6 Wnosimy o wprowadzenie oceny parametru wielkość nominalna małego ogniska w formie: minimalna wartość oferowanego parametru 10 pkt; maksymalna wartość oferowanego parametru 0 pkt; pozostałe proporcjonalnie. W dalszej części tabeli Zamawiający wyraża potrzebę wykonywania zdjęć z powiększeniem. Zdjęcia takie wykonuje się stosując zasadę powiększenia geometrycznego. Wielkość ogniska ma decydujące znaczenie dla jakości obrazów otrzymywanych w tej technice i ma ogromne znaczenie dla jakości zdjęcia. Odpowiedź nr 35: Zamawiający nie wprowadza oceny parametru wielkość nominalna małego ogniska. Jak Pytający słusznie zauważył, jest ono wykorzystywane tylko przy wykonywaniu zdjęć powiększonych. Pytanie nr 36: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.12 SIWZ: DOTYCZY TABELI STATYW MAMMOGRAFICZNY PKT 12. Wnosimy o zmianę wymogu aby oceniany na 10 pkt. podświetlany panel nie musiał być zintegrowany z aparatem. Uważamy, że fakt zintegrowania lub niezintegrowania panelu z aparatem miał wpływ na to, że atmosfera jest bardziej lub mniej przyjazna. Możliwe jest stworzenie przyjaznej atmosfery przy pomocy panelu niezintegrowanego z aparatem. Odpowiedź nr 36: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ i przypomina, że Zamawiający ocenia ten parametr ale nie jest to parametr graniczny. Zamawiający uważa, że panel zintegrowany z aparatem jest w bezpośredniej bliskości z pacjentem oraz jest widoczny przez cały czas trwania procedury. Dodatkowo przy integracji z aparatem, zmiana ustawień przez obsługę jest ułatwiona. 6

7 Pytanie nr 37: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. V.4 SIWZ: DOTYCZY TABELI DETEKTOR CYFROWY PKT 4. Wnosimy o zmianę sposobu oceny rozmiaru piksela zaproponowanej w tym punkcie na następującą: Minimalna wartość oferowanego parametru 10 pkt; maksymalna wartość oferowanego parametru 0 pkt; pozostałe proporcjonalnie. Zaproponowany przez Zamawiającego sposób oceny niczego nie ocenia. W chwili obecnej na rynku nie ma paneli o rozmiarze piksela wynoszącym 90 mikrometrów. Zaproponowany sposób oceny powoduje, ze wszystkie dopuszczone panele otrzymują po 5 pkt. co jest oczywistym nonsensem. Należy podkreślić, iż żądana rozdzielczość w punkcie 3 w żaden sposób nie odpowiada określonej wartości wielkości piksela. Odpowiedź nr 37: Zamawiający nie zgadza się z tezą Pytającego. Zgodnie z jego wiedzą istnieją na rynku panele o wielkości piksela 100 µm i w związku z tym Zamawiający wprowadził punktację. Pytanie nr 38: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. VI.13 oraz STANOWISKO OBRAZOWO OPISOWE pkt.16 SIWZ: DOTYCZY TABELI KONSOLA TECHNIKA STACJA AKWIZYCYJNA PKT 13 Oraz DOTYCZY TABELI STANOWISKO OBRAZOWO - OPISOWE PKT 16 Prosimy o określenie typu i wersji oprogramowania PACS i RIS, którego mają dotyczyć integracje. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne licencje w systemie PACS i RIS umożliwiające podłączenia urządzeń będących przedmiotem tego przetargu (konieczne są tylko prace związane z konfiguracją systemów). Odpowiedź nr 38: Zamawiający informuje, że oczekuje realizacji Zamówienia zgodnie zapisami w tych punktach. Zamawiający posiada system PACS syngo.plaza i RIS Eskulap. Zamawiający oczekuje skonfigurowania systemów wraz z ew. zakupem koniecznych licencji. Pytanie nr 39: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. VI.6 SIWZ: DOTYCZY TABELI KONSOLA TECHNIKA STACJA AKWIZYCYJNA PKT 6 Wnioskujemy o rezygnację z oceny tego parametru. Miejscem właściwym do przechowywania obrazów jest system PACS. Dane w konsoli technika nie są w należyty sposób zabezpieczone. Odpowiedź nr 39: Zamawiający nie rezygnuje z punktacji parametru ilość zapamiętanych obrazów. Ze względu na ewentualną przyszłą rozbudowę o opcję tomosyntezy, która generuje bardzo duże ilości danych, ocena tego parametru wydaje się zasadna. Pytanie nr 40: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 13 z TABELI STANOWISKO OBRAZOWO OPISOWE SIWZ: DOTYCZY TABELI STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE PKT 13 Wnioskujemy o usunięcie tego punktu ze specyfikacji. Do sporządzania raportów w zakładzie radiologii służą systemy RIS/HIS. Odpowiedź nr 40: Zamawiający realizuje Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi gdzie możliwość skorzystania z tej funkcjonalności jest przydatna. Pytanie nr 41: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. V.5 SIWZ: DOTYCZY TABELI DETEKTOR CYFROWY PKT 3 Wnioskujemy o wprowadzenie oceny technicznej zaoferowanej rozdzielczości detektora. Wartość min 2550 x pkt, Wartość maksymalna -10pkt, pozostałe proporcjonalnie. 7

8 Na rynku oferowane są różnego rodzaju aparatu z detektorami o rozdzielczości aż 25Mpikseli, opisana wartość przez Zamawiającego to tylko 8,2Mpikela. Zatem widać o ile gorszy jest detektor w zaoferowanym aparacie o minimalnych parametrach określonych w SIWZ. Odpowiedź nr 41: Zamawiający nie dodaje punktacji za rozdzielczość detektora, ze względu na to, że wymaga detektora o określonej wielkości oraz już przyznaje punkty za wielkość piksela. Tym samym dodatkowe punktowanie za rozdzielczość byłoby kolejnym ocenianiem tej samej cechy detektora. Pytanie nr 42: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. V.5 SIWZ: DOTYCZY TABELI DETEKTOR CYFROWY PKT 5 Wnioskujemy o wprowadzenie oceny technicznej zaoferowanego detektora i wartości dynamiki zdjęć na Wartość minimalna 12 bit 0pkt, Wartość maksymalna 10pkt. Jest to parametr niezwykle istotny w ocenie zdjęć mammograficznych, gdyż daje operatorowi dostęp do znacznie szerszej skali szarości, a tym samym jakości zdjęcia. Należy podkreślić, iż 12bitowe detektory już są nieco przestarzałą technologią, gdyż od ponad 3 lat dostępne są detektory o wyższej dynamice obrazu. Odpowiedź nr 42: Zamawiający nie dodaje punktacji za wartość zakresu dynamiki detektora. Obrazy na stacji opisowej wyświetlane są z rozdzielczością 10 bitów, a różni producenci w różnych momentach obróbki cyfrowego zdjęcia mammograficznego operują różnymi wielkościami dynamiki, innymi na wyjściu detektora, innymi podczas postprocessingu, innymi w obrazach wysyłanych na stację lekarską, w takim przypadku oceniane mogłyby być nieporównywalne parametry. Pytanie nr 43: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. VI.11 SIWZ: DOTYCZY TABELI KONSOLA TECHNIKA- STACJA AKWIZYCYJNA PKT 11. Wnioskujemy o usunięcie podpunktu pomiar kąta. Oferowane rozwiązanie przez nas aparat firmy Hologic a Lorad Company jako światowego producenta systemów mammograficznych używa dedykowanych rozwiązań do mammografii przez co uzyskuje najwyższej jakości obrazy diagnostyczne, w związku z powyższym w mammografii nie stosuje się pomiaru kąta. Prosimy zatem o usunięcie zapisu lub o dopuszczenie aparatu bez funkcji nie stosowanej w mammografii. Odpowiedź nr 43: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający usuwa wymóg pomiaru kąta na stacji technika. Pytanie nr 44: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. VI.11 SIWZ: DOTYCZY TABELI KONSOLA TECHNIKA- STACJA AKWIZYCYJNA PKT 11. Wnioskujemy o dopuszczenie aparatu, w którym wszystkie procedury jakościowe CNR/SNR wykonywane są automatycznie. Opisane rozwiązanie w SIWZ pomiar gęstości odnosi się do technik analogowych, a nie cyfrowych. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie proponowanego aparatu, który z obecnej chwili stanowi około 46% runku europejskiego. Dzięki zaoferowaniu najwyższej jakości diagnostycznej prowadzi się wiele pionierskich badań mających bardzo duży wpływ na jakość diagnostyki i wykrywalności raka piersi. Dzięki zastosowaniu technik 2D i 3D oraz połączenia ich dzięki zaoferowanemu aparatowi można otrzymywać bardzo wysokiej jakości zdjęcia o wiele razy przekraczające rozdzielczość i jakość zdjęć pochodzących z systemów obrazujących tylko w dwóch wymiarach. Odpowiedź nr 44: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga stacji, w której wszystkie procedury jakościowe CNR/SNR wykonywane są automatycznie. 8

9 Pytanie nr 45: Dotyczy pakietu nr 1: W związku z tym iż opisane żądanie świadectw lub deklaracji lub posiadania znaku CE są bardzo ogólnikowo opisane prosimy o udzielenie odpowiedzi czy zaoferowane aparaty mammograficzne mają spełniać następujące warunki a) certyfikat produktu z znakiem CE b) Deklarację zgodności c) Czy aparat ma spełniać wymogi stawiane aparatom skryningowym opisanych w wytycznych EUREF (European Reference Organisation for Quality Asseured Brest Screening and Diagnostic Services) i odnoszących się do tego wytycznych polskich w zakresie skreeningu i diagnostyki. d) Czy spełnianie minimalnych wymagań do diagnostyki i screeningu ma być potwierdzone stosownym certyfikatem jednostki wymienionej powyżej. e) Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie świadectw zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych na aparat mammograficzny bez przedstawiania innych certyfikatów bez żądania potwierdzenia certyfikatem że aparat spełnia lub będzie spełniał w dniu instalacji minimalne wymagania określone w zakresie diagnostyki i screening wymagane przez EUREF i odnoszące się do tego wymagania polskie. Odpowiedź nr 45: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia certyfikatu CE na cały aparat (nie na części składowe) oraz dokumentów zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych. Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatu organizacji EUREF na oferowany typ aparatu, natomiast nie zwalnia on Wykonawcy od wykonania testów akceptacyjnych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego na konkretnych dostarczonych cyfrowych mammografach. Pytanie nr 46: Dotyczy pakietu nr 1: Dotyczy licencji PACS punkt 4; prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu żądania licencji PACS opisanej w punkcie 4, gdyż możliwa jest ona do nabycia tylko i wyłącznie u jednego Wykonawcy, który jest bezpośrednim konkurentem w prowadzonym postępowaniu, co w oczywisty sposób narusza warunki uczciwej konkurencji. W związku z powyższym, prosimy o odstąpienie od wymogu i możliwość wykorzystania istniejących licencji PACS posiadanych przez Zamawiającego. Odpowiedź nr 46: Zamawiający oczekuje, aby aparatura diagnostyczna, którą posiada na terenie szpitala, była podłączona do posiadanych przez Zamawiającego systemów informatycznych. Zamawiający nie może wprowadzać ograniczeń, które powodują brak możliwości wykorzystania przez Zamawiającego posiadanych stacji diagnostycznych. Zamawiający nie posiada wolnych licencji PACS. Pytanie nr 47: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 3 SIWZ: Zamawiający wymaga m.in. bezstopniowej funkcji zoom. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie oprogramowania stacji z funkcją stopniowego powiększania obrazu, w którym skok jest o niską wartość i dobrany jest w ten sposób, że umożliwia z jednej strony szybkie uzyskanie odpowiednio wysokiego powiększenia, z drugiej pozwala na precyzyjną regulację powiększenia. Odpowiedź nr 47: Zamawiający jest zainteresowany bezstopniową funkcją zoom, którego użycie jest wygodniejsze dla opisującego. Pytanie nr 48: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 6 SIWZ: Czy przez tak postawione wymaganie, Zamawiający rozumie możliwość wyświetlenia miniatur badań kluczowych, czy miniatur reprezentujących serie w ramach otwartego badania pacjenta? 9

10 Odpowiedź nr 48: Zamawiający oczekuje wyświetlenia na karcie badań serii zdjęć a nie miniatur kluczowych obrazów. Pytanie nr 49: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 8 SIWZ: Czy przez tak postawione wymaganie, Zamawiający rozumie możliwość wyboru i definiowania własnych poziomów okna (jasność, kontrast), dla różnych badań i uwidocznienia różnych narządów? Odpowiedź nr 49: Zamawiający oczekuje funkcjonalności pozwalającej automatycznego zależnie od narządu, filtrowania obróbki kontrastu, konfigurowalnego przez Użytkownika. Pytanie nr 50: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 12 SIWZ: Czy przez tak postawione wymaganie, Zamawiający rozumie możliwość oznaczania obrazów jako kluczowe oraz wyświetlenie listy wszystkich obrazów oznaczonych jako kluczowe w postaci miniatur, z możliwością wybrania obrazu, otwarcia i nanoszenia pomiarów i adnotacji? Odpowiedź nr 50: Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że oczekuje możliwości wyświetlenia listy obrazów kluczowych oraz pomiarów, przez kliknięcie w pozycje na liście powodujące otwarcie odpowiedniego obrazu z serii w aplikacji viewera. Pytanie nr 51: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 14 SIWZ: Zamawiający wymaga możliwości konfiguracji funkcji menu. Czy za spełnienie wymagania, Zamawiający uzna możliwość konfiguracji ikon w menu, różne dla różnych typów urządzeń (inne układy ikon w menu dla CT, MR, RTG itd.)? Odpowiedź nr 51: Zamawiający oczekuje od Dostawcy funkcjonalności takiej jak zostało to ściśle opisane w wyżej wymaganym parametrze. Pytanie nr 52: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 17 SIWZ: Zamawiający wymaga współpracy z systemami CAD. Czy przez zapis, Zamawiający rozumie możliwość wyświetlania znaczników CAD jako nakładki na obrazy mammograficzne, pod warunkiem ich dołączenia do oglądanego badania przez zewnętrzne urządzenie diagnostyczne? Odpowiedź nr 52: Zamawiający wyjaśniając dodatkowo wymaga współpracy z systemami CAD. Zamawiający przez to rozumie możliwość wyświetlania znaczników CAD jako nakładki na obrazy mammograficzne pod warunkiem ich dołączenia do oglądanego badania przez zewnętrzne urządzenie diagnostyczne. Pytanie nr 53: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 18 SIWZ: Zamawiający wymaga możliwości odczytywania obrazów mammograficznych różnych modalności. Czy Zamawiający ma na myśli możliwość oglądania obrazów mammograficznych z różnych mammografów 10

11 w placówce? (prosimy o listę urządzeń) lub alternatywnie, czy Zamawiający ma na myśli możliwość oglądania na stacji mammograficznej, również obrazów z innych urządzeń jak CR, MR, RTG? (prosimy o listę urządzeń). Odpowiedź nr 53: Zamawiający wyjaśniając dodatkowo wymagając od dostarczanego sprzętu i oprogramowania oczekuje możliwości odczytywania obrazów mammograficznych pochodzących od różnych cyfrowych aparatów mammograficznych zainstalowanych w Polsce. Według rozeznania Zamawiającego są to przede wszystkim urządzenia firm: Hologic, Giotto, SIEMENS, GE. W punkcie 18 wyraźnie wskazana jest modalność dotycząca obrazów mammograficznych. Pytanie nr 54: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 19 SIWZ: Zamawiający wymaga prezentacji funkcjonalności stacji diagnostycznej na systemie demonstracyjnym. Czy za spełnienie wymagania, Zamawiający uzna możliwość prezentacji funkcji stacji w placówce referencyjnej, zamiast przywożenia, instalacji i konfiguracji systemu demo, ograniczając w ten sposób czas potrzebny na przeprowadzenie demonstracji oraz koszty miejsca i personelu po stronie Zamawiającego oraz Wykonawcy? Odpowiedź nr 54: Zamawiający może wymagać prezentacji zaoferowanych funkcjonalności stacji diagnostycznej lub potwierdzenia ich wartości i kompletności zgodnie z SIWZ wiarygodnymi dokumentami. Zamawiający nie jest zainteresowany wyjazdem personelu do placówki referencyjnej w celu oceny proponowanych rozwiązań. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami po stronie Zamawiającego oraz burzy bieżący harmonogram pracy Zakładu RTG. Zamawiający oczekuje również stosownych certyfikatów CE na zaoferowane funkcjonalności. Pytanie nr 55: Dotyczy pakietu nr 1, wariant B, stanowisko do badań mammograficznych: Sekcja Wariant B stanowisko do badań mammograficznych opisuje stanowisko diagnostyczno opisowe, do oceny badań mammograficznych. Z kolei sekcja Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa 1 szt. również opisuje wymagania odnośnie stacji do oceny badań mammograficznych. Czy w związku z powyższym, Zamawiający wymaga 2 stacji diagnostyczno opisowych, do oceny badań mammograficznych? W takim przypadku, czy obie, nie powinny być opisane tymi samymi wymaganiami dotyczącymi sprzętu (np. monitory 5MP), oraz oprogramowania? Odpowiedź nr 55: Zamawiający przygotowując specyfikację miał na uwadze posiadane obecnie zasoby sprzętowe np. posiadane monitory. Sposób skonfigurowania stanowiska opisowo obrazowego pozostawia do wyboru Oferentowi stąd obecność w specyfikacji Wariantu A lub B. Pytanie nr 56: Dotyczy pakietu nr 1, termin realizacji zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zrealizowania przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Odpowiedź nr 56: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 57: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II.5 SIWZ: Pozycja II Lampa RTG: pkt 5: pojemność cieplna lampy (lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta); Wykonawca zobowiązany jest podać pojemność cieplną zespołu Lampy RTG i jej obudowy Czy w przypadku zaoferowania wysokiej klasy aparatu o pojemności cieplnej anody 225 khu, wydajności chłodzenia anody 60 khu/m oraz wydajności ciągłego rozpraszania ciepła kołpaka 108 HU/s zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o pojemności cieplnej lampy 425 khu? Uzasadnienie : Zamawiający wymaga aby urządzenie oferowało czas pomiędzy ekspozycjami mniejszy niż 35s. Pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry ekspozycji pracy lampy powodują, że przy zaoferowanych wysokich wartościach wydajności chłodzenia systemu zwiększanie pojemności cieplnej lampy jest nieuzasadnione, ponieważ nawet przy największym obciążeniu w normalnych warunkach pracy system nie jest w stanie ulec przegrzaniu ponieważ ilość generowanego ciepła będzie mniejsza niż rozpraszanego. Duże pojemności cieplne lamp były zalecane w starych systemach nie posiadających nowoczesnych rozwiązań 11

12 chłodzących. W pracy aparatury rtg znacznie bardziej istotne jest jak szybko aparat jest w stanie rozproszyć ciepło generowane przez lampę i obniżyć jej temperaturę, niż jak dużo ciepła jest w stanie skumulować w sobie lampa nagrzewając się. Odpowiedź nr 57: Zamawiający nie dopuszcza lamp RTG o pojemności cieplnej kołpaka poniżej wartości wskazanych w SIWZ. Lampa rtg jest kluczowym elementem zużywalnym w każdym aparacie rentgenowskim, dlatego Zamawiający oczekuje lampy o wysokich parametrach jakościowych. Pytanie nr 58: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.3 SIWZ: Pozycja IV Statyw mammograficzny : pkt 3: zakres ruchu głowicy w pionie (podać dla górnej powierzchni obudowy detektora stolika badań) Czy Zamawiający dopuści statyw posiadający zakres cm? Odpowiedź nr 58: Zamawiający oczekuje statywu mammograficznego dostarczonego zgodnie z parametrami w pkt. 3. Według Zamawiającego zakres ruchu głowicy w pionie minimum cm jest wystarczająca do wykonywania badań mammograficznych. Pytanie nr 59: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.6 SIWZ: Pozycja IV Statyw mammograficzny : pkt 6: odległość ognisko - detektor obrazu Czy Zamawiający dopuści aparat z odległością ognisko- detektor obrazu 66,7 cm? Różnica jest minimalna i nie powoduje zmiany jakości diagnostycznej. Odpowiedź nr 59: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z SID wynoszącym 65 cm. Pytanie nr 60: Dotyczy pakietu nr 1, strony 3 SIWZ: Czy Zamawiający potwierdza że minimalne wymagania dot. pamięci operacyjnej na stacji technika wynoszą 0,8 GB RAM zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ. Odpowiedź nr 60: Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę pisarską. Prawidłowo parametr jest zgodny z zapisem parametrów technicznych w tabeli SIWZ pakiet 1 pkt.vi.5. Wymagana pamięć operacyjna min. 0,8 GB RAM. Pytanie nr 61: Dotyczy pakietu nr 1, SIWZ pkt. XVII 2,3: Zamawiający planuje przeznaczyć 3 dni na przesłanie do wykonawcy i zwrot podpisanej umowy do Zamawiającego. Wprowadza to duże ryzyko przekroczenie terminu które jak Zamawiający deklaruje skutkować będzie odmową zawarcia umowy z winy wykonawcy. W tych trzech dniach kurier powinien więc dwukrotnie dowieść przesyłkę na właściwe adresy na co wykonawca nie ma wpływu. Zamawiający oczekuje bezzwłocznego podpisania umowy, zatem proponujemy aby podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie. Odpowiedź nr 61: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pytanie nr 62: Dotyczy pakietu nr 1, odległość ognisko detektor obrazu min.68 cm i Zał nr 1 do SIWZ Pakiet 1 pkt IV.6: Dotyczy opisu mammografu cyfrowego. Czy Zamawiający dopuści, aby oferowane aparaty mammograficzne charakteryzowały się odległością ognisko-detektor 65 cm? Wielkość 65 cm jest niewiele mniejsza niż wymagana i zapewnia bardzo dobry dostęp do pacjentki oraz wygodne pozycjonowanie w trakcie badania. Ponadto jest zgodna z prawem polskim a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (DZ U z 2006 r. Nr 180, poz. 1325) oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (DZ U z 2011 Nr 51, poz. 265). 12

13 Odpowiedź nr 62: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z SID wynoszącym 65 cm. Pytanie nr 63: Dotyczy pakietu nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty zał. Nr 1 do SIWZ, Inne- pkt 8: Czy zadaniem wykonawcy będzie również rozbudowa linii zasilającej dla mammografów cyfrowych, aby była dostosowana do wymagań instalacyjnych producenta mammografów? Odpowiedź nr 63: Tak. Od Wykonawcy wymagana będzie również rozbudowa linii zasilającej dla mammografów cyfrowych, aby była dostosowana do wymagań instalacyjnych producenta mammografów. Jeżeli zaistnieje konieczność, dotyczyć to będzie również przebudowy rozdzielni elektrycznej w uzgodnieniu z projektantem, wykonawcą prac budowlanych ze względu na gwarancję oraz dotyczyć będzie wykonania dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 64: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. II.19 i V.27 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący maksymalną częstotliwość odświeżania obrazów frame rate wynoszącą 397obrazów/sek? W praktyce częstotliwość odświeżania obrazów powyżej 300 obrazów/sek. Nie jest wykorzystywana w diagnostyce. Odpowiedź nr 64: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Pytający zadał nieprecyzyjne pytanie. Parametr o którego zmianę wnioskuje Pytający występuje w punkcie II.19 i V.27 SIWZ. W obu wypadkach jest to parametr, którego wartość podlega ocenie punktowej. Zamawiającemu zależy na urządzeniu wysokiej klasy, o dużej rozdzielczości, ostrości obrazów USG oraz na szybkości wykonywania badania USG. Mają na to wpływ również parametry, o których mowa jest w pytaniu. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii jest ośrodkiem o III stopniu referencji w schorzeniach onkologicznych w regionie, gdzie również weryfikacji podlegają wcześniejsze rozpoznania oraz rozległość zmian onkologicznych, m.in. w miednicy małej i gruczołu piersiowego. Na rynku urządzeń ultrasonograficznych znajdują się aparaty USG spełniające ww. parametry. Pytanie nr 65: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. IV.24 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący możliwość zmiany wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie 0,5-15mm? Odpowiedź nr 65: Wyżej wymieniony parametr ma wpływ na jakość badań (PWD). Pytający proponuje Zamawiającemu obniżenie jakości i wartości ww. parametru w jego górnej granicy aż o 25%. Pytanie nr 66: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. IV.25 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący możliwość korekcji kąta bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie - 70º do + 70º? W diagnostyce wykorzystuje się kąt korekcji bramki w zakresie ±60º. Przy większych kątach korekcji możliwość popełnienia wielkiego błędu pomiarowego zdecydowanie wzrasta. Odpowiedź nr 66: Standardowo można przyjąć stosowanie kąta korekcji bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie +/-60 stopni. W wybranych przypadkach niestandardowego obrazowania istnieje konieczność zastosowania większego kąta korekcji bramki. W tych przypadkach badający ma komfort użycia większego kąta i przy świadomości badającego nieprawdą jest, że przy użyciu większego kąta dojdzie do możliwości wielkiego błędu pomiarowego. 13

14 Pytanie nr 67: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. XI.37 SIWZ: wymagane przez zamawiającego wyposażony w głowicę convex klasycznej konstrukcji, o kącie obrazowania 58,1º i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? Odpowiedź nr 67: Zamawiający oczekuje aparatu USG z głowicą konweksową o minimalnym kącie skanowania 65 stopni lub więcej. Pozwala to w trakcie badania objąć większy obszar obrazowania narządów niż proponuje to Pytający. Dotyczy między innymi obrazowania wątroby meta, zmian onkologicznych w nerkach, w miednicy małej. Różnica między wartością parametru proponowanym przez Pytającego, a oczekiwaną przez Zamawiającego wynosi 10,8%. Ponadto Pytający w pytaniu mówi o głowicy konweksowej o klasycznej konstrukcji, gdzie Zamawiający w sposób precyzyjny określił swoje minimalne oczekiwania w pkt. XI. 33, 35, 38, i 39 SIWZ. Pytanie nr 68: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. XII.48 SIWZ: wymagane przez zamawiającego wyposażony w głowicę liniową bez możliwości uchylności pola obrazowania w trybie B i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? Odpowiedź nr 68: Zamawiający oczekuje głowicy liniowej z możliwością regulacji uchylności pola obrazowania w trybie B. Poprawi to jakość obrazowania i możliwość uwidaczniania szczegółów w badanych narządach. Na rynku znajdują się urządzenia z głowicami spełniające ten wymóg SIWZ jak również głowice spełniające wymóg SIWZ z pkt. XII.47. Pytanie nr 69: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. XIII.54 i 57 SIWZ: wymagane przez zamawiającego wyposażony w głowicę microconvexową wolumetryczną o zakresie częstotliwości pracy 5-9MHz, kącie pola obrazowania 150º i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? Odpowiedź nr 69: Zamawiający oczekuje aparatu USG współpracującego z głowicą o jak największym kącie skanowania obrazów z głowicy endowaginalnej co pozwoli w pełni stosować technikę 4 D oraz uwidoczniać interesujące nas zmiany w miednicy małej. Zamawiający oczekuje głowicy o zakresie częstotliwości pracy przetwornika 3,0 9,0 MHz, aby istniała możliwość uwidaczniania zmian głębiej położonych przy jednoczesnym uwidocznieniu zmian powierzchownie zlokalizowanych w macicy. Pytający proponuje Zamawiającemu zawęzić zakres pracy głowicy w jej dolnym parametrze aż o 2 MHz (60%) i jednocześnie ograniczyć pole zakresu częstotliwości pracy głowicy endowaginalnej z zakresu 5 MHz do zakresu pracy 3 MHZ. Na rynku dostępne są urządzenia z głowicami spełniającymi oczekiwania Zamawiającego. Szersze uzasadnienie do odpowiedzi dotyczącej pkt. XIII.57 było w odpowiedzi na pytanie nr 7 do Przetargu PN-10/12 udzielone przez Zamawiającego w dniu Pytanie nr 70: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. XIV.67 SIWZ: wymagane przez zamawiającego bez możliwości wprowadzenia trybu zamrożenia systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund? Odpowiedź nr 70: 14

15 Zamawiający oczekuje spełnienia tego parametru technicznego z uwagi na możliwość w trakcie pracy przemieszczania aparatu do innych pomieszczeń gdzie będą wykonywane badania np. na posiedzenia Zespołu BREAST UNIT TEAM bez potrzeby oczekiwania na pełną kalibrację urządzenia, która jest czasochłonna oraz szybką możliwość kontynuacji badań w Poradni Ginekologicznej po zakończeniu pracy Zespołu. Według wiedzy Zamawiającego są dostępne urządzenia spełniające wymóg posiadania trybu zamrożenia systemu. Pytanie nr 71: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. I.1 SIWZ: wymagane przez zamawiającego o zakresie częstotliwości pracy 2-16MHz? Odpowiedź nr 71: Zamawiający oczekuje urządzenia USG klasy Premium o jak najszerszym zakresie pracy. Propozycja Pytającego ogranicza ten zakres o 3 MHz. Zamawiający oczekuje, aby mógł zobrazować w sposób obiektywny zmiany onkologiczne położone w jamie brzusznej w strukturach głębokich. Podstawowy zakres wykonywanych badań w Pracowni USG, jako ośrodku konsultacyjnym dla schorzeń onkologicznych jest USG gruczołu piersiowego kobiet. Zamawiającemu zależy na uwidacznianiu zmian submilimetrowych do zobrazowania, których potrzebne są głowice liniowe o jak największej częstotliwości, np. (18 MHz). Zmiany te często są poddawane zabiegowi biopsji lub są usuwane za pomocą mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG. Ośrodek nasz często weryfikuje rozpoznania wynikające z etapu podstawowego Programu wczesnego wykrywania nowotworów piersi u kobiet w wieku lat w ramach diagnostyki pogłębionej za pomocą badania USG i jednoczasowej biopsji, dlatego oczekuje urządzenia, które pomoże w sposób obiektywny zweryfikować wcześniejsze rozpoznanie. Według wiedzy Zamawiającego na rynku są dostępne aparaty USG spełniające oczekiwania Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje swoje uzasadnienie do odpowiedzi na powyższe pytanie udzielone w odpowiedzi do pytania nr 8 w dniu Pytanie nr 72: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. I.7 SIWZ: wymagane przez zamawiającego z możliwością regulacji wysokości panela sterującego w zakresie 180mm? Odpowiedź nr 72: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru w pakiecie 2 w aparatach USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej w pkt. I.7 i pkt. I.7 SIWZ. Zamawiający dopuszcza aparaty USG z możliwością regulacji wysokości panelu sterowania minimum 15 cm. Pytanie nr 73: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. II.5 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący maksymalną częstotliwość odświeżania obrazów frame rate wynoszącą 497obrazów/sek? W praktyce częstotliwość odświeżania obrazów powyżej 300 obrazów/sek. Nie jest wykorzystywana w diagnostyce. Odpowiedź nr 73: Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru. Zamawiający oczekuje od Dostawcy aparatu klasy Premium o wysokiej jakości obrazów, wysokiej ostrości i rozdzielczości badanych narządów celem oceny mikro zmian onkologicznych. Zamawiającemu zależy na szybkości prowadzenia badań oraz wiarygodności stawianych rozpoznań z użyciem metody USG użytej do obrazowania narządów. Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są urządzenia spełniające jego oczekiwania co do jakości urządzeń oraz wykonywanych przy ich pomocy badań USG. Pytający proponuje Zamawiającemu obniżenie jakości w/wym. parametru o 29%. 15

16 Pytanie nr 74: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. II.8 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący do 7 kierunków nadawania i odbioru ultradźwięków przy obrazowaniu przestrzennym, wielokierunkowym? Odpowiedź nr 74: Uzasadnienie do odpowiedzi znajduje się w odpowiedzi do pytania nr 10 udzielonego Pytającemu w dniu Zamawiający nadal oczekuje aparatu USG z możliwością wyboru powyżej 10 kierunków sterowania liniami obrazowania. Pytanie nr 75: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. IV.3 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący możliwość zmiany wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie 0,5-15mm? Odpowiedź nr 75: Pytający proponuje Zamawiającemu urządzenie z wielkością bramki Dopplerowskiej 0,5 15 mm co w stosunku do oczekiwań Zamawiającego (0,1 3 cm) pogarsza ten parametr tylko w jego górnej granicy o 100%. Zakres różnicy między parametrami granicznymi w oferowanym przez Pytającemu urządzeniu wynosi 200%. co nie odpowiada urządzeniom klasy Premium. Parametr ten ma istotny wpływ na jakość i obiektywność badań z użyciem PWD. Zamawiający nie potwierdza stwierdzenia, że proponowane wielkości tego parametru są w pełni wystarczające do oceny małych naczyń zwłaszcza patologicznych w małych guzach np. nadnerczy. Pytanie nr 76: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. IV.4 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący możliwość korekcji kąta bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie - 70º do + 70º? W diagnostyce wykorzystuje się kąt korekcji bramki w zakresie ±60º. Przy większych kątach korekcji możliwość popełnienia wielkiego błędu pomiarowego zdecydowanie wzrasta. Odpowiedź nr 76: Uzasadnienie odpowiedzi do tego pytania Zamawiający udzielił odpowiadając na pytanie nr 66 i dotyczyło to urządzenia niższej klasy planowanego do zakupu dla potrzeb Poradni Ginekologicznej. Pytanie nr 77: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. IX.3 SIWZ: wymagane przez zamawiającego wyposażony w głowicę convex o kącie obrazowania 58,1º i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? Odpowiedź nr 77: Uzasadnienie do odpowiedzi na to pytanie udzielono w odpowiedzi Zamawiającego do pytania nr 67 dotyczącego aparatu USG dla Poradni Ginekologicznej. Zamawiający podtrzymuje swoje oczekiwania dotyczące głowic konwexowych w zamawianych urządzeniach. Pytanie nr 78: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. X.4 SIWZ: wymagane przez zamawiającego wyposażony w głowicę liniową klasycznej konstrukcji, o 192 elementach i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? 16

17 W praktyce głowica matrycowa o 512 elementach posiada 4 rzędy po 128 elementów w rzędzie. Czyli obraz jest zdecydowanie rzadszy (o słabszej rozdzielczości) niż z głowicy klasycznej o 192 elementach w rzędzie. Odpowiedź nr 78: Zamawiający oczekuje od Dostawcy urządzenia głowic liniowych wykonanych w technologii wielorzędowej a nie klasycznej. Zamawiający nie podziela zdania Pytającego, że 192 elementy w głowicy klasycznej generuje lepszą jakość obrazu niż głowice wielorzędowe z min. 500 elementami. Obecnie w nowoczesnych cyfrowych aparatach USG powszechnie stosowane są głowice wykonane w technologii wielorzędowej właśnie po to aby generować obrazy wysokiej ostrości i rozdzielczości w celu uwidocznienia małych zmian patologicznych. Karkołomnym twierdzeniem jest, że użycie głowicy posiadającej ponad 300 elementów więcej niż głowica z 192 elementami wygeneruje obraz gorszej jakości. Pytanie nr 79: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. XI. 1 i 4 SIWZ: wymagane przez zamawiającego wyposażony w głowicę liniową klasycznej konstrukcji, o zakresie częstotliwości 7-16MHz o 192 elementach i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? W praktyce głowica matrycowa o 512 elementach posiada 4 rzędy po 128 elementów w rzędzie. Czyli obraz jest zdecydowanie rzadszy (o słabszej rozdzielczości) niż z głowicy klasycznej o 192 elementach w rzędzie. Odpowiedź nr 79: Zamawiający oczekuje urządzenia z głowicą liniową o zakresie pracy przetwornika 7,0 18 MHz (+/- 1 MHz). Zamawiający oczekuje możliwości obrazowania mikro zmian w gruczołach piersiowych kobiet do czego niezbędna jest głowica o w/wym zakresach pracy (w MHz). Szersze uzasadnienie Zamawiający udzielił w odpowiedzi na pytanie 71 dot. pkt. I.1 dot. aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Pytanie nr 80: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. XII.4 SIWZ: wymagane przez zamawiającego umożliwiający rozbudowę o obrazowanie panoramiczne na długości do 60cm? Odpowiedź nr 80: Zamawiający oczekuje możliwości rozbudowy kupowanego systemu o obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na posiadanych głowicach na długości min. 100 cm. Jest to przydatne w obrazowaniu zmian w aorcie, żyłach i tętnicach obwodowych w przypadku naciekania naczyń zmianami neoplazmatycznymi. Proponowany zakres do 60 cm może być w niektórych przypadkach niewystarczający. Pytanie nr 81: I.1 SIWZ: wymagane przez zamawiającego o zakresie częstotliwości pracy 2-16MHz? Odpowiedź nr 81: Uzasadnienie odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udzielił w odpowiedzi do pytania nr 71 dotyczącego SIWZ cyfrowego aparatu USG nr 1 dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Pytanie nr 82: I.7 SIWZ: wymagane przez zamawiającego z możliwością regulacji wysokości panela sterującego w zakresie 180mm? Odpowiedź nr 82: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający dopuszcza aparaty USG z możliwością regulacji wysokości panelu sterowania minimum 15 cm. 17

18 Pytanie nr 83: II.5 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący maksymalną częstotliwość odświeżania obrazów frame rate wynoszącą 497obrazów/sek? W praktyce częstotliwość odświeżania obrazów powyżej 300 obrazów/sek. Nie jest wykorzystywana w diagnostyce. Odpowiedź nr 83: Zamawiający oczekuje od Dostawcy aparatu klasy Premium o wysokiej jakości obrazów, wysokiej ostrości i rozdzielczości badanych narządów celem oceny mikro zmian onkologicznych. Zamawiającemu zależy na szybkości prowadzenia badań oraz wiarygodności stawianych rozpoznań z użyciem metody USG użytej do obrazowania narządów. Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są urządzenia spełniające jego oczekiwania co do jakości urządzeń oraz wykonywanych przy ich pomocy badań USG. Pytający proponuje Zamawiającemu obniżenie jakości ww. parametru o 29%. Pytanie nr 84: II.8 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący do 7 kierunków nadawania i odbioru ultradźwięków przy obrazowaniu przestrzennym, wielokierunkowym? Odpowiedź nr 84: Uzasadnienie odpowiedzi Zamawiającego znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 10 udzielone przez zamawiającego w dniu Pytanie nr 85: III.1 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący obrazowanie elastografii tkanek na głowicach liniowych i endocavitarnej? Odpowiedź nr 85: Zamawiającego interesuje możliwość wykorzystania trybu obrazowania Elastografii Tkanek na głowicach liniowych i konweksowych. Możliwość użycia głowicy konweksowej pozwala oceniać zmiany w wątrobie z użyciem techniki elastografii. Zamawiający do tego aparatu USG nie przewiduje zakupu głowic endokavitarnych, w związku z czym funkcja ta będzie niewykorzystana. Pytanie nr 86: V.3 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący możliwość zmiany wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie 0,5-15mm? Odpowiedź nr 86: Pytający proponuje Zamawiającemu urządzenie z wielkością bramki Dopplerowskiej (cm) 0,5 15 mm co w stosunku do oczekiwań Zamawiającego (0,1 3 cm) pogarsza ten parametr tylko w jego górnej granicy o 100%. Zakres różnicy między parametrami granicznymi w oferowanym przez Pytającemu urządzeniu wynosi 200%, co nie odpowiada urządzeniom klasy Premium. Parametr ten ma istotny wpływ na jakość i obiektywność badań z użyciem PWD. 18

19 Pytanie nr 87: V.4 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący możliwość korekcji kąta bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie - 70º do + 70º? W diagnostyce wykorzystuje się kąt korekcji bramki w zakresie ±60º. Przy większych kątach korekcji możliwość popełnienia wielkiego błędu pomiarowego zdecydowanie wzrasta. Odpowiedź nr 87: Uzasadnienie odpowiedzi do tego pytania Zamawiający udzielił odpowiadając na pytanie nr 66 i dotyczyło to urządzenia niższej klasy planowanego do zakupu dla potrzeb Poradni Ginekologicznej. Pytanie nr 88: X.3 SIWZ: wymagane przez zamawiającego wyposażony w głowicę convex o kącie obrazowania 58,1º i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? Odpowiedź nr 88: Uzasadnienie do odpowiedzi na to pytanie udzielono w odpowiedzi Zamawiającego do pytania nr 67 dotyczącego aparatu USG dla Poradni Ginekologicznej. Zamawiający podtrzymuje swoje oczekiwania dot. głowic konwexowych w zamawianych urządzeniach. Pytanie nr 89: XI.1 i 4 SIWZ: wymagane przez zamawiającego wyposażony w głowicę liniową klasycznej konstrukcji, o zakresie częstotliwości 5-13MHz, o 192 elementach i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? W praktyce głowica matrycowa o 512 elementach posiada 4 rzędy po 128 elementów w rzędzie. Czyli obraz jest zdecydowanie rzadszy (o słabszej rozdzielczości) niż z głowicy klasycznej o 192 elementach w rzędzie. Odpowiedź nr 89: Zamawiający oczekuje urządzenia z głowicą liniową o zakresie pracy przetwornika 5,0 15,0 MHz (+/- 1 MHz). Zamawiający oczekuje możliwości obrazowania mikro zmian w gruczołach piersiowych kobiet do czego niezbędna jest głowica o ww. zakresach pracy (w MHz). Szersze uzasadnienie Zamawiający udzielił w odpowiedzi na pytanie 71 dot. pkt. I.1 dot. aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zamawiający oczekuje od Dostawcy urządzenia głowic liniowych wykonanych w technologii wielorzędowej a nie klasycznej. Zamawiający nie podziela zdania Pytającego, że 192 elementy w głowicy klasycznej generuje gorszą jakość obrazu niż głowice wielorzędowe z min. 500 elementami. Obecnie w nowoczesnych cyfrowych aparatach USG powszechnie stosowane są głowice wykonane w technologii wielorzędowej właśnie po to, aby generować obrazy wysokiej ostrości i rozdzielczości w celu uwidocznienia małych zmian patologicznych. Karkołomnym twierdzeniem jest, że użycie głowicy posiadającej ponad 300 elementów niż głowica z 192 elementami wygeneruje obraz gorszej jakości. Pytanie nr 90: XI.1 i 3 SIWZ: wymagane przez zamawiającego wyposażony w głowicę liniową klasycznej konstrukcji, o zakresie częstotliwości 7-16MHz, o 192 elementach i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? W praktyce głowica matrycowa o 512 elementach posiada 4 rzędy po 128 elementów w rzędzie. Czyli obraz jest zdecydowanie rzadszy (o słabszej rozdzielczości) niż z głowicy klasycznej o 192 elementach w rzędzie. Odpowiedź nr 90: 19

20 Zamawiający oczekuje od Dostawcy urządzenia głowic liniowych wykonanych w technologii wielorzędowej a nie klasycznej. Zamawiający nie podziela zdania Pytającego, że 192 elementy w głowicy klasycznej generuje lepszą jakość obrazu niż głowice wielorzędowe z min. 500 elementami. Obecnie w nowoczesnych cyfrowych aparatach USG powszechnie stosowane są głowice wykonane w technologii wielorzędowej właśnie po to aby generować obrazy wysokiej ostrości i rozdzielczości w celu uwidocznienia małych zmian patologicznych. Zamawiający nie zgadza się z twierdzeniem, że użycie głowicy posiadającej ponad 300 elementów niż głowica z 192 elementami wygeneruje obraz gorszej jakości. Zamawiający oczekuje głowicy liniowej pozwalającej w bardzo dobry sposób obrazować narządy powierzchowne (piersi) z możliwością uwidocznienia mikro zmian. Szersze uzasadnienie decyzji Zamawiającego znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 89 dot. pkt. XI. 1 i 4 Aparatu USG klasy Premium. Pytanie nr 91: XIII.3 SIWZ: wymagane przez zamawiającego umożliwiający rozbudowę o obrazowanie panoramiczne na długości do 60cm? Odpowiedź nr 91: Zamawiający oczekuje możliwości rozbudowy kupowanego systemu o obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na posiadanych głowicach na długości min. 100 cm. Jest przydatne w obrazowaniu zmian w aorcie, żyłach i tętnicach obwodowych w przypadku naciekania zmianami nowotworowymi miejsc ich lokalizacji np. dołów pachowych, okolic kanału pachwinowego. W niektórych przypadkach proponowany zakres 60 cm może być niewystarczający. Pytanie nr 92: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. XII.46: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu z wysokospecjalistyczną głowicą liniową wysokiej częstotliwości, wieloczęstotliwościową o 192 elementach do badań małych narządów i naczyń z długością czoła 60 mm? Odpowiedź nr 92: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie głowicy liniowej wysokiej częstotliwości, wieloczęstotliwościową o 192 elementach z długością czoła 60 mm. Zamawiającego przy tym aparacie USG interesuje głowica o krótkiej długości czoła mm. Zamawiający przewidział głowice o długim czole przy innych aparatach USG. Pytanie nr 93: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. XIII.57: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu z wysokospecjalistyczną głowicą mikrokonweks wolumetryczną (4D), wieloczęstotliwościową endowaginalną o 192 elementach i kącie pola skanowania 160 stopni? Odpowiedź nr 93: Zamawiający oczekuje aparatu USG współpracującego z głowicą o jak największym kącie skanowania obrazów z głowicy endowaginalnej co pozwoli w pełni stosować technikę 4 D oraz uwidoczniać interesujące nas zmiany w miednicy małej. Zamawiający oczekuje głowicy o zakresie częstotliwości pracy przetwornika 3,0 9,0 MHz i o kącie skanowania 170 stopni, aby istniała możliwość uwidaczniania zmian głębiej położonych przy jednoczesnym uwidocznieniu zmian powierzchownie zlokalizowanych w macicy. Na rynku dostępne są urządzenia z głowicami spełniającymi oczekiwania Zamawiającego. Szersze uzasadnienie do odpowiedzi dotyczącej pkt. XIII.57 było w odpowiedzi na pytania do Przetargu PN10/12 udzielone przez Zamawiającego w dniu

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu L.p. Wymagania MAMMOGRAF CYFROWY, 1 sztuka 1 Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2014

Bardziej szczegółowo

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l 1 Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, 2013-02-12 WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Szp/AZP/382/3/2013. Nazwa zadania: Zakup systemu radiografii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

fax (061) 83120 69 Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

fax (061) 83120 69 Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 04 sierpnia 2009 r Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. Ul. 28 Czerwca 19S6 r. nr 19 61-485 POZNAŃ fax (061) 83120 69 Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów

Bardziej szczegółowo

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak Dęblin, dnia 30 kwietnia 2010 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Wrocław, 2014-11-13 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 na zamówienie pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex, głowicą

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 16 maja 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.73.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji Załącznik nr 1 Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy

Bardziej szczegółowo

Do: wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do: wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Braniewo, dnia 21.03.2016r. Do: wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. : przetargu nieograniczonego nr sprawy D/1/2016 dla dostawy o wartości poniżej 207 000 euro Działając na

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa

WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik tel.: 77 4067890, fax.: 77 4067872 NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467 Prudnik dn. 2013.12.03 WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/ Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/36-55- 521 fax 052/36-55-752 NZZ/53/P60/06 Bydgoszcz, dnia 09.01.2007r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r.

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r. Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH po zmianie treści SIWZ z dnia 22.11.2012 r. Uniwersalny mammograf cyfrowy (nie dopuszcza się aparatów ucyfrawianych DR i

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat rentgenowski z ramieniem C

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat rentgenowski z ramieniem C Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do

Bardziej szczegółowo

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 http://www.powiat.radomszczanski.pl tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335 e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl Radomsko, dnia 01.07.2009 r. FP 341.12/18/09

Bardziej szczegółowo

Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych

Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy 2014 Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg dla Powiatowego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Braniewo, 25.02.2013 r.

Braniewo, 25.02.2013 r. Braniewo, 25.02.2013 r. W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg. Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 EIC ISO 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms)

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09. Ostrów Wielkopolski, dn 17.11.2009r. Otrzymują: - wg rozdzielnika - strona internetowa www.szpital.osw.pl Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 06 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę i instalację 15 mammografów analogowych wraz z deinstalacją posiadanych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej. SPDSK w Warszawie

Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej. SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mammografu z wyposażeniem dla SPZOZ Sanok

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mammografu z wyposażeniem dla SPZOZ Sanok Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SZP-2910-14(41/ZP/11)-

SZP-2910-14(41/ZP/11)- SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf.

Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 48-300 Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 48-300 Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 48-300 Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3 Znak sprawy: ZP-1/WSPL/2014 Nysa, dnia 15 maja 2014 r. Wykonawcy, którym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 17 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH .. Załącznik Nr 2 (pieczęć firmowa Wykonawcy) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa i montaż Aparatu RTG do wykonywania zdjęć kostnych ze statywem płucnym

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ

GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ System składa się z generatora o mocy 50kW oraz dwóch stanowisk ze zintegrowanymi detektorami o aktywnej powierzchni 43x43cm. System jest zarządzany z poziomu

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10. (075) 744-9036 fax.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10. (075) 744-9036 fax. L.dz. 767z /11z/2009 Kamienna Góra, 22-10-2009r. WSZYSCY WYKONAWCY dotyczy: wyjaśnienia siwz w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2009 na dostawę wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 97-102/2011 Katowice, dnia 05.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-08-03 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Echokardiograf Lp. Opis parametru Warunek graniczny 1. Stacjonarny echokardiograf do badań kardiologiczno-naczyniowych Aparat fabrycznie nowy,

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP Znak sprawy: SZP/380/27/2013 Łańcut dnia 09.07.2013r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna zał. nr. 1 do SIWZ Producent: Nazwa aparatu, typ, model: Rok produkcji,( wymagany 2008, fabrycznie nowy, model nie używany do prezentacji) Jednostka/ wartość Szczegółowy opis Lp.

Bardziej szczegółowo

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2

Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2 Kraków, [ 16 marca ]2016 Zestaw pytań nr 2 Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ref. 4/16, pod nazwą: dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Przedmiot postępowania: Dostawa oraz montaż nowego aparatu rtg do zdjęć kostnych w istniejącej Pracowni Rentgenodiagnostyki

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne Poznań, dnia 23-12-2013 m EZ/350/114/2013/ 1544 wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne dotyczy: ZAKUP I DOSTAWA URZADZEŃ MEDYCZNYCH przetarg

Bardziej szczegółowo

Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa O P I S P A R A M E T R Ó W T E C H N I C Z N Y C H Załącznik nr 3 Pakiet nr 9 Lp. Parametry Wymagana wartość Oferowane parametry z kolumny I II III IV Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa Ultrasonograf

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg Wrocław, dnia 1.08.2014r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg w związku z realizacją projektu: Cyfrowa diagnostyka obrazowa- innowacyjne rozwiązania w firmie MEDIX współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.3.2016 na: Dostawę i montaż elektronicznego sprzętu biurowego (w tym m. in. komputerów,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ 90-557 Łódź, ul. A. Struga 86 Centrala tel.: (0-42) 637-20-47 Sekretariat tel.: (0-42) 637-64-50 Fax: (0-42) 637-13-73 http://www.zozlodzpolesie.eu e-mail: sekretariat@zozpolesie.nazwa.pl Łódź, dnia 19.08.2015r.

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 Stowarzyszenie Na Rzecz Doskonalenia Białystok, 15.05.2013 Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Dziecko Adres biura projektu: ul. Białówny 7/1 15-437 Białystok tel: 668 870 617 email:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 16.10.2013 r. znak sprawy: ZP/220/89/13

WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 16.10.2013 r. znak sprawy: ZP/220/89/13 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/89/13 Szczecin, dn. 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZADANIE NR 1 Przedmiot zamówienia: dostawa ultrasonografu Producent :... Nazwa i typ:... Rok produkcji: 2013 Okres gwarancji na jednostkę główną:

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania ZP/127/2015 Dostawa cyfrowego mammografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu CZMP

Dotyczy postępowania ZP/127/2015 Dostawa cyfrowego mammografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu CZMP INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52; fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Łódź dnia

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N.270.11.2016 Łódź, 06.05.2016 r. ZAMAWIAJĄCY Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi ul. Legionów 113 91-073 Łódź, tel.(42) 632-26-47 fax. (42) 632-58-41 dot. zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (PAKIET 1) I. APARAT CYFROWY OGÓLNODIAGNOSTYCZNY, DWUSTANISKOWY. APARAT DO ZDJĘĆ KOSTNO-PŁUCNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z GENERATORA RTG, LAMPY RTG, STOŁU PACJENTA Z WBUDOWANYM

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja w radiologii zabiegowej

Optymalizacja w radiologii zabiegowej 8 czerwca 2013, godzina 9:00 10:00; Sesja Inżynierska Optymalizacja w radiologii zabiegowej Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego PTIK PLTR PTFM OPTYMALIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Część I Dostawa i instalacja fabrycznie nowych urządzeń: Suszarka mrożeniowa z pompą turbomolekularną i wyposażeniem, kamera

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OFERT

KRYTERIA OCENY OFERT KRYTERIA OCENY OFERT REGULACJE UNIJNE DYREKTYWA KLASYCZNA 2004/18/WE Preambuła motyw 46 i 47 Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości,

Bardziej szczegółowo

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać Parametry techniczno- użytkowe załącznik nr 1 do SIWZ Aparat USG 3D4D położniczo- ginekologiczny do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-07-26 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

NOWY DESIGN i nowoczesne technologie

NOWY DESIGN i nowoczesne technologie NOWY DESIGN i nowoczesne technologie NIESPOTYKANY WCZEŚNIEJ POZIOM ERGONOMII Badania Tomosyntezy i 2D przy dostępie 360 W pozycji wyprostowanej lub w przechyleniu. W pozycji przechylonej można skorzystać

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej Rzeszów, dnia 02.05.2008 r. SP ZOZ.II.1.3/ZP-14A-PN/1/2008 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ,

Bardziej szczegółowo

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach

Bardziej szczegółowo