ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII"

Transkrypt

1 Szczecin, dnia Nr rej. DAG / 382 / 26 / 2012 Dotyczy: postępowania nr PN-10/12 prowadzonego w trybie przetargu na dostawę mammografów cyfrowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem do Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz aparatów USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i do Przychodni Przyszpitalnej w Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi ww. postępowania Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przesyła poniżej II część odpowiedzi: Pytanie nr 16: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 2 TABELA WYMOGI OGÓLNE SIWZ: Zamawiający w pkt. 2 Wymagania ogólne, wymaga aby najważniejsze podzespoły takie jak lampa, generator i statyw, stacja lekarska pochodzą od tego samego producenta. Poszczególni producenci specjalizują się w produkcji takich komponentów jak lampy, oprogramowanie, panele płaskie, generatory a producenci mammografów korzystają z ich gotowych rozwiązań. Umożliwia to wykorzystanie najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań dostarczanych przez firmy które specjalizują się w produkcji lamp RTG lub paneli takich np.: Varian, Toshiba. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie mammografów wyposażonych w najważniejsze podzespoły takie jak lampa, generator, statyw pochodzące od różnych producentów na rynku. Odpowiedź nr 16: Zamawiający oczekuje kompatybilności wszystkich podzespołów, dlatego zabezpieczył się wymaganiem dostarczenia certyfikatu CE na całe urządzenie. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że chce zakupić urządzenie, w którym wymienione najdroższe elementy pochodzą od jednego producenta. Ma to wpływ na jakość oraz niezawodność eksploatacji urządzenia. Pytanie nr 17: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. I.2 SIWZ, Generator wysokiego napięcia: Zamawiający w pkt.2 Generator wysokiego napięcia wymaga aby moc wyjściowa generatora wynosiła min. 5 kw. Istotniejszym parametrem niż moc generatora jest częstotliwość jego pracy. To ona decyduje o poziomie tętnień, a tym samym stabilności wiązki promieniowania RTG: im wyższa częstotliwość tym mniejszy poziom tętnień, a w konsekwencji bardziej stabilne parametry ekspozycji. Mammograf, który chcemy Państwu zaproponować posiada generator o mocy 3,2 kw, który zapewnia parametry ekspozycji podane przez Zamawiającego. Oznacza to, że jest bardziej wydajnym rozwiązaniem niż wymagane w przetargu. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i dopuszczenie do przetargu mammograf cyfrowy wyposażony w nowoczesny, wysokoczęstotliwościowy generator o mocy 3,2 kw z bardzo wysoką częstotliwością inwertera/generatora 40/80 khz. Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie dopuszcza możliwości obniżenia mocy generatora. Wymagając określonej mocy generatora Zamawiający miał na względzie zapewnienie jak najkrótszych czasów ekspozycji poprzez możliwość używania przez aparat dużych prądów. Wartości prądów nie są gwarantowane w innym miejscu tabeli parametrów wymaganych. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, Szczecin Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin ; NIP: ; Regon : Nr telefonów: centrala: ; sekretariat, dyrektor naczelny: ; główny księgowy: ; zastępca dyr. ds. lecznictwa: ; zastępca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych: ; nr fax: ; adres adres www:

2 Pytanie nr 18: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. I.7 SIWZ, Generator wysokiego napięcia: Czy Zamawiający dopuści do przetargu mammograf z wyświetlaniem rodzaju filtra w postaci znacznika świetlnego? Takie rozwiązanie nie ogranicza wartości diagnostycznej ani funkcjonalnej urządzenia. Odpowiedź nr 18: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, o ile znacznik świetlny jest widoczny na stacji technika, a informacja o wybranym rodzaju filtra jest zapisywana ze zdjęciem (w nagłówku zdjęcia w formacie DICOM). Pytanie nr 19: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II.5 SIWZ, Lampa RTG: Zamawiający w pkt.5 Lampa RTG wymaga aby pojemność cieplna lampy (lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta) wynosiła min. 800 khu. Wnioskujemy o potwierdzenie spełnienia tego wymogu przez mammografy, których suma pojemności cieplnej anody oraz kołpaka wynosi 1 MHU (300 khu khu). Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie dopuszcza lamp RTG o pojemności cieplnej kołpaka poniżej wartości wskazanych w SIWZ. Lampa rtg jest kluczowym elementem zużywalnym w każdym aparacie rentgenowskim, dlatego Zamawiający oczekuje lampy o wysokich parametrach jakościowych. Pytanie nr 20: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. III.6 SIWZ, Automatyka: Zamawiający w pkt.6 Automatyka Zamawiający wymaga automatycznego doboru siły kompresji do gęstości i typu tkanki. Wnioskujemy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że mammograf umożliwiający automatyczną kompresję piersi do zadanej siły i wyposażony dodatkowo w unikalny system kompresji piersi MaxView spełni wymóg z pkt. 6 Automatyka System MaxView za pomocą ucisku i dwustronnych folii wciąga także pierś przy żebrach w pole ekspozycji i przez to powiększa aż o 30 % objętość badania, co przedstawia poniższy obraz Odpowiedź nr 20: Zamawiający jednoznacznie opisał, że wymaga automatycznego doboru siły kompresji do gęstości i typu tkanki. Funkcjonalność skrótowo opisana w pytaniu pozwala odnieść wrażenie, że dotyczy pozycjonowania, a nie oczekiwanej w tym punkcie funkcjonalności. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ. Pytanie nr 21: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.3 SIWZ, Statyw mammograficzny: Zamawiający w pkt.3 Zamawiający wymaga aby zakres ruchu głowicy w pionie wynosił min cm. Dolną granicę ruchu w pionie powierzchni oparcia piersi na panelu wyznacza oddalenie piersi pacjentki siedzącej na wózku inwalidzkim lub leżącej na łóżku szpitalnym. Standardowa wysokość siedzenia wózka inwalidzkiego nad podłogą wynosi 55 cm, co razem z najmniejszym 30 cm oddaleniem piersi, daje 85 cm. Natomiast oddalenie leża łóżka szpitalnego wynosi ok. 75 do 80 cm od podłogi. Zatem podczas badań pacjentek na wózku inwalidzkim i łóżku, pierś znajduje się na wysokości co najmniej 85 cm od podłogi. Wobec powyższego najniższe położenie powierzchni detektora od podłogi o wartości 80 cm jest wystarczające i nie ogranicza w żaden sposób możliwości wykonywania badań. 2

3 Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie mammografu, którego zakres ruchu górnej powierzchni detektora wynosił cm. Odpowiedź nr 21: Zamawiający oczekuje statywu mammograficznego dostarczonego zgodnie z parametrami w pkt. 3. Przypadki opisane w pytaniu badania mammograficznego wykonywanego w pozycji leżącej na łóżku w naszym Zakładzie RTG nie występują. Badania w pozycji siedzącej występują sporadycznie i dotychczas z wykonywaniem tego typu badań nie było trudności. Zamawiającego w tych przypadkach interesuje dolny parametr wysokości głowicy w pionie co ułatwia wykonanie badania. Proponowane obniżenie wartości parametru wynosi 10%. Pytanie nr 22: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.11 SIWZ, Statyw mammograficzny: Dobór kolimacji wiązki ekspozycji RTG na podstawie automatycznie rozpoznanej wielkości płytki dociskowej - przy błędnym doborze płytki może spowodować wykonanie wadliwej mammografii. Lepszym rozwiązaniem jest wybór pola ekspozycji 18x24 cm lub 24x30 cm odpowiednio do wielkości badanej piersi i automatyczna do tego kolimacja wiązki RTG i świadome wykonanie ucisku za pomocą jednej z płytek uciskowych lub jak w mammografie, który pragniemy zaoferować, ucisk i wciągnięcie piersi przez system foliowy MaxView opisany powyżej. Dlatego wnosimy o wyjaśnienie i dopuszczenie wysokiej klasy aparatu mammograficznego gdzie personel sam wybiera pole ekspozycji i dowolna płytkę uciskową, a aparat automatycznie kolimuje wiązkę RTG do wybranego pola ekspozycji. Odpowiedź nr 22: Zamawiający utrzymuje wymóg automatycznego rozpoznawania wielkości zainstalowanej płytki. W punkcie 10 statywu mammograficznego wymagany jest komplet płytek dla wszystkich formatów ekspozycji w rozumieniu Zamawiającego automatyczne rozpoznawanie formatu jest dużym ułatwieniem w przypadku wielu różnorodnych ekspozycji, które wykonuje się w pracowni mammograficznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Dodatkowo raczej zapobiega błędom niż je powoduje. Wielkość płytki technik dobiera do rodzaju zdjęcia i wielkości piersi, do której ma aktualnie dostęp, a manualny błędny wybór pola małego w przypadku wykonywania ekspozycji na całym detektorze przy dużej piersi lub nie przełączenie się po małym polu badania poprzedniej pacjentki skutkowałby obrazem, który nie zawierałby całej informacji diagnostycznej (pierś nie byłaby widoczna w całości) i zdjęcie trzeba by było powtarzać. Pytanie nr 23: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. VI.13 SIWZ, Konsola Technika= Stacja Akwizycyjna: Wnioskujemy o wyjaśnienie, na czym ma polegać integracja stacji technika z systemem PACS oraz RIS Zamawiającego? Czy wymagane jest zaoferowanie dodatkowych licencji systemu PACS/RIS? Odpowiedź nr 23: Zamawiający wyjaśnia, że integracja (konfiguracja stacji techników) miałaby polegać na zapewnieniu wysyłania obrazów uzyskiwanych na mammografach cyfrowych do systemu PACS (łącznie z opcją automatycznego transferu) oraz odbierania przez nie list roboczych z danymi pacjentów z systemu RIS. Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada dostępnych licencji. Pytanie nr 24: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. VI.14 SIWZ, Konsola Technika= Stacja Akwizycyjna: Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie mammografu bez możliwości zaoferowania oprogramowania do tomosyntezy na dzień składania ofert ale z możliwością rozbudowy w przyszłości? Odpowiedź nr 24: Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od możliwości rozbudowy kupowanego sprzętu. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii inwestując w nową aparaturę cyfrową wysokiej klasy, oczekuje rozwiązań sprawdzonych i zaawansowanych technicznie oraz chce mieć pewność możliwości rozbudowy o nowoczesne funkcjonalności zakupywanych aparatów w niedalekiej przyszłości, jeśli pojawi się taka potrzeba. Pytanie nr 25: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.6 SIWZ, Statyw mammograficzny: Zamawiający w pkt. 6 Statyw mammograficzny wymaga aby odległość ognisko-detektor obrazu wynosiła min. 68 cm. 3

4 Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie mammografu z powszechnie wykorzystywaną odległością SID równą 65 cm. Większa odległość SID wymaga zastosowania promieniowania o wyższej energii co może powodować zwiększenie dawki, na którą narażona jest pacjentka. Odpowiedź nr 25: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z SID wynoszącym 65 cm. Pytanie nr 26: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. I.5 SIWZ: Czy zamawiający dopuści do przetargu mammograf cyfrowy w którym maksymalna wartość ekspozycji w mas wynosi min 300? Wartość oferowana jest wystarczająca i wynika z jakości zastosowanego detektora, stwierdzono brak konieczności wykonywania zdjęć z większa dawką. Odpowiedź nr 26: Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametru. Zamawiający zgadza się, że w większości przypadków wartość proponowana przez oferenta jest wystarczająca. Jednak Zamawiający jako specjalistyczny ośrodek onkologiczny nie może pozwolić sobie na niewykonanie badania jakiejkolwiek pacjentki z populacji kobiet całego województwa. Dlatego też Zamawiający nie obniży wartości parametru o 1/3 początkowego poziomu. Pytanie nr 27: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II.3 SIWZ: Czy zamawiający dopuści do przetargu mammograf cyfrowy w którym prędkość wirowania anody lampy RTG wynosi 3000 obr/min? Proponowana wartość jest akceptowana przez inne placówki zdrowia i nie ma wpływu na jakość wykonywanych zdjęć. Odpowiedź nr 27:. Zamawiający oczekuje zaoferowania wysokoobrotowej, nowoczesnej lampy lampy rtg. Niskoobrotowe lampy rtg są bardziej narażone na wypalanie talerza anody co powoduje skrócenie ich czasu eksploatacji. W ocenie Zamawiającego ma to więc wpływ na ostrość otrzymywanych obrazów. Pytanie nr 28: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II.5 SIWZ: Czy zamawiający dopuści do przetargu mammograf cyfrowy w którym pojemność cieplna lampy ( lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta ) wynosi 550 khu? Z naszego doświadczenia wynika iż proponowana pojemność cieplna jest wystarczająca do wykonywania wszystkich badań nawet skreningowych. Odpowiedź nr 28: Zamawiający nie dopuszcza. W ocenie Zamawiającego pojemność kołpaka na poziomie 550 khu może powodować przestoje na chłodzenie lampy w pracowni mammograficznej dużego ośrodka onkologicznego. Pytanie nr 29: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.6 SIWZ: Czy zamawiający dopuści do przetargu mammograf cyfrowy w którym odległość ognisko-detektor obrazu wynosi min 65 cm? Ustawa wskazuje odległość ognisko- detektor w mammografie wynoszące 65 cm i warunek ten spełniamy, wymóg w przetargu min 68 cm faworyzuje jednego dostawce aparatu. Odpowiedź nr 29: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z SID wynoszącym 65 cm. Pytanie nr 30: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. pkt. 2 TABELA WYMOGI OGÓLNE SIWZ: Wnosimy o usunięcie z SIWZ wymogu zapisanego w punkcie 2 lub o dopuszczenie aparatu, w którym wszystkie elementy włącznie z detektorem pochodzącym od tego samego producenta, a lampa od firmy Varian, producenta oferującego lampy o najdłuższej żywotności. 4

5 Nie podzielamy poglądu, że wymóg aby konkretne podzespoły pochodziły od jednego producenta powoduje wzrost niezawodności, jakości czy wartości użytkowych urządzenia. Od wielu lat wśród firm postępuje specjalizacja. Nie istnieje producent, który produkuje najlepsze podzespoły w każdej klasie urządzeń. Dostawca urządzenia załączając odpowiednie dokumenty gwarantuje pełną kompatybilność podzespołów niezawodność i spełnienie wymagań medycznych na całe urządzenie. Zaskakującym jest fakt, że Zamawiający nie wyliczył jako ważnego elementu detektora cyfrowego mimo, że później poświęca mu osobna sekcje w tabeli. Zamawiający przeczy sobie również w dalszej części tabeli specyfikując licencję na stację, która pochodzi od dostawcy systemu PACS. Zakłada więc dostawę stacji nie pochodzącej od producenta mammografu. W związku z tym, uważamy wymóg postawiony w punkcie 2 za niczym nie uzasadniony i sprzeczny z dalszą częścią tabeli. Odpowiedź nr 30: Zamawiający oczekuje kompatybilności wszystkich podzespołów, dlatego zabezpieczył się wymaganiem dostarczenia certyfikatu CE na całe urządzenie. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że chce zakupić urządzenie, w którym wymienione najdroższe elementy pochodzą od jednego producenta. Przyjęcie sugestii zawartej w II części zapytania prowadziło by do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Pytanie nr 31: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. pkt. II.2 SIWZ: DOTYCZY TABELI, LAMPA RTG PKT 2 Wnosimy o usunięcie z SIWZ tego punktu lub o dopuszczenie nowszego rozwiązania lampy wolframowej, która charakteryzuje się dużo niższą dawką od opisanego w SIWZ. Ze względu na ograniczenia dotyczące maksymalnej dawki pochłoniętej przez pacjentkę odchodzi się w chwili obecnej od promieniowania generowanego przez anodę molibdenową. Była ona powszechnie stosowana w technice analogowej. Zastosowanie detektorów cyfrowych o dużej dynamice (znacznie przekraczającej dynamikę filmu analogowego) umożliwiło zmianę punktu pracy w kierunku twardszego promieniowania. Oznacza to, że dla obecnie stosowanych detektorów opartych o amorficzny selen optymalne jest używanie anody wolframowej i stanowi to obecnie najnowsze rozwiązanie technologiczne w oferowanych lampach. Wymóg aby lampa posiadała ogniska na innych materiałach poza wolframem jest zupełnie martwy. Nie ma takiej potrzeby, a wręcz jest przeciwwskazanie (zwiększenie poziomu dawki) aby aparat przełączał się na inną anodę niż wolframowa. Z drugiej strony anoda dwumateriałowa charakteryzuje się gorszymi właściwościami termicznymi i tym samym szybko się zużywa. Zamawiający powoduje dodatkowe koszty eksploatacyjne związane z koniecznością wymiany lampy. W przypadku aparatów mammograficznych w anodą jednomateriałową awaryjność lampy jest znikoma. Praktyczne nie występuje. W związku z powyższym, uważamy sposób oceny wprowadzony w tym Punkcie za nieuzasadniony, a nawet szkodliwy dla pacjenta i właściciela aparatu. Odpowiedź nr 31: Zamawiający chciałby zaznaczyć, że lampa z jednomateriałową anodą jest rozwiązaniem dopuszczonym. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego dodatkowy materiał anody np. molibden jest wykorzystywany podczas wykonywania zdjęć wycinków biopsyjnych, zdjęć porównawczych oraz podczas prac badawczych. Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II. 4 i 5 SIWZ: DOTYCZY TABELI, LAMPA RTG PKT 4 i PKT 5 Wnosimy o wprowadzenie oceny parametru pojemność cieplna anody w formie: maksymalna wartość oferowanego parametru 10 pkt; minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt; pozostałe proporcjonalnie. Wnosimy o usuniecie punktacji oceniającej pojemność lampy/kołpaka. W dalszej części tabeli Zamawiający precyzuje, że zamierza rozbudowywać w przyszłości aparat o funkcję tomosyntezy. Badanie z tomosyntezą polega na wykonaniu szybko po sobie serii zdjęć. Aby zapewnić taką możliwość, lampa musi się charakteryzować odpowiednio dużą pojemnością cieplną anody, ponieważ pomiędzy poszczególnymi ekspozycjami nie ma wystarczającej ilości czasu na odprowadzenie ciepła do kołpaka. Niska pojemność cieplna anody powoduje kilkukrotny wzrost czasu trwania badania. Można to zaobserwować porównując czasy badań oferowane przez poszczególnych producentów. 5

6 Według posiadanej przez nas wiedzy: lampa, obudowa, kołpak, zespół lampy ; są zupełnie różnymi podzespołami urządzenia i nie ma możliwości porównywania ich pojemności cieplnej. Lampa i kołpak z lampą nie są tymi samymi podzespołami. Nie ma to związku z terminologią/nazewnictwem producentów. Odpowiedź nr 32: Zamawiający informuje, że nie zmienia sposobu punktacji w punkcie 4 części lampy RTG. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego podczas badania z tomosyntezą wykonuje się serię zdjęć, ale są to ekspozycje niskodawkowe, których łączna dawka dla pacjenta nie przekracza 2 ekspozycji standardowych, tym samym parametry cieplne anody nie muszą być wyższe niż przy standardowej pracy. Pytanie nr 33: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II. 6 i 7 SIWZ: DOTYCZY TABELI LAMPA RTG PKT 6 i PKT 7 Prosimy o uzupełnienie miana wymaganych wielkości. Rozumiemy, że Zamawiający miał na myśli milimetry. Odpowiedź nr 33: Zamawiający nie zmienia zapisów w tych punktach SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów określających wielkość ogniska. Zgodnie z polską normą są to wielkości niewymiarowe, choć czasem (np. w Rozporządzenia Ministra Zdrowia) podawane z mianem mm. Pytanie nr 34: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II.6 SIWZ: DOTYCZY TABELI LAMPA RTG PKT 6 Prosimy o dopisanie jako wymogu określenie wielkości ogniska metodą szczelinową ( slit camera ) jako precyzyjniejszą. Odpowiedź nr 34: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie pkt. 6. Zamawiający dopisuje w części Lama RTG w punktach 6 i 7 metodą szczelinową (slit camera). Pytanie nr 35: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II.6 SIWZ: DOTYCZY TABELI LAMPA RTG PKT 6 Wnosimy o wprowadzenie oceny parametru wielkość nominalna małego ogniska w formie: minimalna wartość oferowanego parametru 10 pkt; maksymalna wartość oferowanego parametru 0 pkt; pozostałe proporcjonalnie. W dalszej części tabeli Zamawiający wyraża potrzebę wykonywania zdjęć z powiększeniem. Zdjęcia takie wykonuje się stosując zasadę powiększenia geometrycznego. Wielkość ogniska ma decydujące znaczenie dla jakości obrazów otrzymywanych w tej technice i ma ogromne znaczenie dla jakości zdjęcia. Odpowiedź nr 35: Zamawiający nie wprowadza oceny parametru wielkość nominalna małego ogniska. Jak Pytający słusznie zauważył, jest ono wykorzystywane tylko przy wykonywaniu zdjęć powiększonych. Pytanie nr 36: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.12 SIWZ: DOTYCZY TABELI STATYW MAMMOGRAFICZNY PKT 12. Wnosimy o zmianę wymogu aby oceniany na 10 pkt. podświetlany panel nie musiał być zintegrowany z aparatem. Uważamy, że fakt zintegrowania lub niezintegrowania panelu z aparatem miał wpływ na to, że atmosfera jest bardziej lub mniej przyjazna. Możliwe jest stworzenie przyjaznej atmosfery przy pomocy panelu niezintegrowanego z aparatem. Odpowiedź nr 36: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ i przypomina, że Zamawiający ocenia ten parametr ale nie jest to parametr graniczny. Zamawiający uważa, że panel zintegrowany z aparatem jest w bezpośredniej bliskości z pacjentem oraz jest widoczny przez cały czas trwania procedury. Dodatkowo przy integracji z aparatem, zmiana ustawień przez obsługę jest ułatwiona. 6

7 Pytanie nr 37: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. V.4 SIWZ: DOTYCZY TABELI DETEKTOR CYFROWY PKT 4. Wnosimy o zmianę sposobu oceny rozmiaru piksela zaproponowanej w tym punkcie na następującą: Minimalna wartość oferowanego parametru 10 pkt; maksymalna wartość oferowanego parametru 0 pkt; pozostałe proporcjonalnie. Zaproponowany przez Zamawiającego sposób oceny niczego nie ocenia. W chwili obecnej na rynku nie ma paneli o rozmiarze piksela wynoszącym 90 mikrometrów. Zaproponowany sposób oceny powoduje, ze wszystkie dopuszczone panele otrzymują po 5 pkt. co jest oczywistym nonsensem. Należy podkreślić, iż żądana rozdzielczość w punkcie 3 w żaden sposób nie odpowiada określonej wartości wielkości piksela. Odpowiedź nr 37: Zamawiający nie zgadza się z tezą Pytającego. Zgodnie z jego wiedzą istnieją na rynku panele o wielkości piksela 100 µm i w związku z tym Zamawiający wprowadził punktację. Pytanie nr 38: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. VI.13 oraz STANOWISKO OBRAZOWO OPISOWE pkt.16 SIWZ: DOTYCZY TABELI KONSOLA TECHNIKA STACJA AKWIZYCYJNA PKT 13 Oraz DOTYCZY TABELI STANOWISKO OBRAZOWO - OPISOWE PKT 16 Prosimy o określenie typu i wersji oprogramowania PACS i RIS, którego mają dotyczyć integracje. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne licencje w systemie PACS i RIS umożliwiające podłączenia urządzeń będących przedmiotem tego przetargu (konieczne są tylko prace związane z konfiguracją systemów). Odpowiedź nr 38: Zamawiający informuje, że oczekuje realizacji Zamówienia zgodnie zapisami w tych punktach. Zamawiający posiada system PACS syngo.plaza i RIS Eskulap. Zamawiający oczekuje skonfigurowania systemów wraz z ew. zakupem koniecznych licencji. Pytanie nr 39: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. VI.6 SIWZ: DOTYCZY TABELI KONSOLA TECHNIKA STACJA AKWIZYCYJNA PKT 6 Wnioskujemy o rezygnację z oceny tego parametru. Miejscem właściwym do przechowywania obrazów jest system PACS. Dane w konsoli technika nie są w należyty sposób zabezpieczone. Odpowiedź nr 39: Zamawiający nie rezygnuje z punktacji parametru ilość zapamiętanych obrazów. Ze względu na ewentualną przyszłą rozbudowę o opcję tomosyntezy, która generuje bardzo duże ilości danych, ocena tego parametru wydaje się zasadna. Pytanie nr 40: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 13 z TABELI STANOWISKO OBRAZOWO OPISOWE SIWZ: DOTYCZY TABELI STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE PKT 13 Wnioskujemy o usunięcie tego punktu ze specyfikacji. Do sporządzania raportów w zakładzie radiologii służą systemy RIS/HIS. Odpowiedź nr 40: Zamawiający realizuje Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi gdzie możliwość skorzystania z tej funkcjonalności jest przydatna. Pytanie nr 41: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. V.5 SIWZ: DOTYCZY TABELI DETEKTOR CYFROWY PKT 3 Wnioskujemy o wprowadzenie oceny technicznej zaoferowanej rozdzielczości detektora. Wartość min 2550 x pkt, Wartość maksymalna -10pkt, pozostałe proporcjonalnie. 7

8 Na rynku oferowane są różnego rodzaju aparatu z detektorami o rozdzielczości aż 25Mpikseli, opisana wartość przez Zamawiającego to tylko 8,2Mpikela. Zatem widać o ile gorszy jest detektor w zaoferowanym aparacie o minimalnych parametrach określonych w SIWZ. Odpowiedź nr 41: Zamawiający nie dodaje punktacji za rozdzielczość detektora, ze względu na to, że wymaga detektora o określonej wielkości oraz już przyznaje punkty za wielkość piksela. Tym samym dodatkowe punktowanie za rozdzielczość byłoby kolejnym ocenianiem tej samej cechy detektora. Pytanie nr 42: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. V.5 SIWZ: DOTYCZY TABELI DETEKTOR CYFROWY PKT 5 Wnioskujemy o wprowadzenie oceny technicznej zaoferowanego detektora i wartości dynamiki zdjęć na Wartość minimalna 12 bit 0pkt, Wartość maksymalna 10pkt. Jest to parametr niezwykle istotny w ocenie zdjęć mammograficznych, gdyż daje operatorowi dostęp do znacznie szerszej skali szarości, a tym samym jakości zdjęcia. Należy podkreślić, iż 12bitowe detektory już są nieco przestarzałą technologią, gdyż od ponad 3 lat dostępne są detektory o wyższej dynamice obrazu. Odpowiedź nr 42: Zamawiający nie dodaje punktacji za wartość zakresu dynamiki detektora. Obrazy na stacji opisowej wyświetlane są z rozdzielczością 10 bitów, a różni producenci w różnych momentach obróbki cyfrowego zdjęcia mammograficznego operują różnymi wielkościami dynamiki, innymi na wyjściu detektora, innymi podczas postprocessingu, innymi w obrazach wysyłanych na stację lekarską, w takim przypadku oceniane mogłyby być nieporównywalne parametry. Pytanie nr 43: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. VI.11 SIWZ: DOTYCZY TABELI KONSOLA TECHNIKA- STACJA AKWIZYCYJNA PKT 11. Wnioskujemy o usunięcie podpunktu pomiar kąta. Oferowane rozwiązanie przez nas aparat firmy Hologic a Lorad Company jako światowego producenta systemów mammograficznych używa dedykowanych rozwiązań do mammografii przez co uzyskuje najwyższej jakości obrazy diagnostyczne, w związku z powyższym w mammografii nie stosuje się pomiaru kąta. Prosimy zatem o usunięcie zapisu lub o dopuszczenie aparatu bez funkcji nie stosowanej w mammografii. Odpowiedź nr 43: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający usuwa wymóg pomiaru kąta na stacji technika. Pytanie nr 44: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. VI.11 SIWZ: DOTYCZY TABELI KONSOLA TECHNIKA- STACJA AKWIZYCYJNA PKT 11. Wnioskujemy o dopuszczenie aparatu, w którym wszystkie procedury jakościowe CNR/SNR wykonywane są automatycznie. Opisane rozwiązanie w SIWZ pomiar gęstości odnosi się do technik analogowych, a nie cyfrowych. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie proponowanego aparatu, który z obecnej chwili stanowi około 46% runku europejskiego. Dzięki zaoferowaniu najwyższej jakości diagnostycznej prowadzi się wiele pionierskich badań mających bardzo duży wpływ na jakość diagnostyki i wykrywalności raka piersi. Dzięki zastosowaniu technik 2D i 3D oraz połączenia ich dzięki zaoferowanemu aparatowi można otrzymywać bardzo wysokiej jakości zdjęcia o wiele razy przekraczające rozdzielczość i jakość zdjęć pochodzących z systemów obrazujących tylko w dwóch wymiarach. Odpowiedź nr 44: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga stacji, w której wszystkie procedury jakościowe CNR/SNR wykonywane są automatycznie. 8

9 Pytanie nr 45: Dotyczy pakietu nr 1: W związku z tym iż opisane żądanie świadectw lub deklaracji lub posiadania znaku CE są bardzo ogólnikowo opisane prosimy o udzielenie odpowiedzi czy zaoferowane aparaty mammograficzne mają spełniać następujące warunki a) certyfikat produktu z znakiem CE b) Deklarację zgodności c) Czy aparat ma spełniać wymogi stawiane aparatom skryningowym opisanych w wytycznych EUREF (European Reference Organisation for Quality Asseured Brest Screening and Diagnostic Services) i odnoszących się do tego wytycznych polskich w zakresie skreeningu i diagnostyki. d) Czy spełnianie minimalnych wymagań do diagnostyki i screeningu ma być potwierdzone stosownym certyfikatem jednostki wymienionej powyżej. e) Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie świadectw zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych na aparat mammograficzny bez przedstawiania innych certyfikatów bez żądania potwierdzenia certyfikatem że aparat spełnia lub będzie spełniał w dniu instalacji minimalne wymagania określone w zakresie diagnostyki i screening wymagane przez EUREF i odnoszące się do tego wymagania polskie. Odpowiedź nr 45: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia certyfikatu CE na cały aparat (nie na części składowe) oraz dokumentów zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych. Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatu organizacji EUREF na oferowany typ aparatu, natomiast nie zwalnia on Wykonawcy od wykonania testów akceptacyjnych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego na konkretnych dostarczonych cyfrowych mammografach. Pytanie nr 46: Dotyczy pakietu nr 1: Dotyczy licencji PACS punkt 4; prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu żądania licencji PACS opisanej w punkcie 4, gdyż możliwa jest ona do nabycia tylko i wyłącznie u jednego Wykonawcy, który jest bezpośrednim konkurentem w prowadzonym postępowaniu, co w oczywisty sposób narusza warunki uczciwej konkurencji. W związku z powyższym, prosimy o odstąpienie od wymogu i możliwość wykorzystania istniejących licencji PACS posiadanych przez Zamawiającego. Odpowiedź nr 46: Zamawiający oczekuje, aby aparatura diagnostyczna, którą posiada na terenie szpitala, była podłączona do posiadanych przez Zamawiającego systemów informatycznych. Zamawiający nie może wprowadzać ograniczeń, które powodują brak możliwości wykorzystania przez Zamawiającego posiadanych stacji diagnostycznych. Zamawiający nie posiada wolnych licencji PACS. Pytanie nr 47: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 3 SIWZ: Zamawiający wymaga m.in. bezstopniowej funkcji zoom. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie oprogramowania stacji z funkcją stopniowego powiększania obrazu, w którym skok jest o niską wartość i dobrany jest w ten sposób, że umożliwia z jednej strony szybkie uzyskanie odpowiednio wysokiego powiększenia, z drugiej pozwala na precyzyjną regulację powiększenia. Odpowiedź nr 47: Zamawiający jest zainteresowany bezstopniową funkcją zoom, którego użycie jest wygodniejsze dla opisującego. Pytanie nr 48: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 6 SIWZ: Czy przez tak postawione wymaganie, Zamawiający rozumie możliwość wyświetlenia miniatur badań kluczowych, czy miniatur reprezentujących serie w ramach otwartego badania pacjenta? 9

10 Odpowiedź nr 48: Zamawiający oczekuje wyświetlenia na karcie badań serii zdjęć a nie miniatur kluczowych obrazów. Pytanie nr 49: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 8 SIWZ: Czy przez tak postawione wymaganie, Zamawiający rozumie możliwość wyboru i definiowania własnych poziomów okna (jasność, kontrast), dla różnych badań i uwidocznienia różnych narządów? Odpowiedź nr 49: Zamawiający oczekuje funkcjonalności pozwalającej automatycznego zależnie od narządu, filtrowania obróbki kontrastu, konfigurowalnego przez Użytkownika. Pytanie nr 50: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 12 SIWZ: Czy przez tak postawione wymaganie, Zamawiający rozumie możliwość oznaczania obrazów jako kluczowe oraz wyświetlenie listy wszystkich obrazów oznaczonych jako kluczowe w postaci miniatur, z możliwością wybrania obrazu, otwarcia i nanoszenia pomiarów i adnotacji? Odpowiedź nr 50: Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że oczekuje możliwości wyświetlenia listy obrazów kluczowych oraz pomiarów, przez kliknięcie w pozycje na liście powodujące otwarcie odpowiedniego obrazu z serii w aplikacji viewera. Pytanie nr 51: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 14 SIWZ: Zamawiający wymaga możliwości konfiguracji funkcji menu. Czy za spełnienie wymagania, Zamawiający uzna możliwość konfiguracji ikon w menu, różne dla różnych typów urządzeń (inne układy ikon w menu dla CT, MR, RTG itd.)? Odpowiedź nr 51: Zamawiający oczekuje od Dostawcy funkcjonalności takiej jak zostało to ściśle opisane w wyżej wymaganym parametrze. Pytanie nr 52: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 17 SIWZ: Zamawiający wymaga współpracy z systemami CAD. Czy przez zapis, Zamawiający rozumie możliwość wyświetlania znaczników CAD jako nakładki na obrazy mammograficzne, pod warunkiem ich dołączenia do oglądanego badania przez zewnętrzne urządzenie diagnostyczne? Odpowiedź nr 52: Zamawiający wyjaśniając dodatkowo wymaga współpracy z systemami CAD. Zamawiający przez to rozumie możliwość wyświetlania znaczników CAD jako nakładki na obrazy mammograficzne pod warunkiem ich dołączenia do oglądanego badania przez zewnętrzne urządzenie diagnostyczne. Pytanie nr 53: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 18 SIWZ: Zamawiający wymaga możliwości odczytywania obrazów mammograficznych różnych modalności. Czy Zamawiający ma na myśli możliwość oglądania obrazów mammograficznych z różnych mammografów 10

11 w placówce? (prosimy o listę urządzeń) lub alternatywnie, czy Zamawiający ma na myśli możliwość oglądania na stacji mammograficznej, również obrazów z innych urządzeń jak CR, MR, RTG? (prosimy o listę urządzeń). Odpowiedź nr 53: Zamawiający wyjaśniając dodatkowo wymagając od dostarczanego sprzętu i oprogramowania oczekuje możliwości odczytywania obrazów mammograficznych pochodzących od różnych cyfrowych aparatów mammograficznych zainstalowanych w Polsce. Według rozeznania Zamawiającego są to przede wszystkim urządzenia firm: Hologic, Giotto, SIEMENS, GE. W punkcie 18 wyraźnie wskazana jest modalność dotycząca obrazów mammograficznych. Pytanie nr 54: Dotyczy pakietu nr 1, WARIANT B, STANOWISKO DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH (MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA ALTERNATYWNIE WOBEC WARIANTU A CZYLI ROZBUDOWY SYSTEMU PACS, WARUNKI MINIMALNE, dotyczy pkt. 19 SIWZ: Zamawiający wymaga prezentacji funkcjonalności stacji diagnostycznej na systemie demonstracyjnym. Czy za spełnienie wymagania, Zamawiający uzna możliwość prezentacji funkcji stacji w placówce referencyjnej, zamiast przywożenia, instalacji i konfiguracji systemu demo, ograniczając w ten sposób czas potrzebny na przeprowadzenie demonstracji oraz koszty miejsca i personelu po stronie Zamawiającego oraz Wykonawcy? Odpowiedź nr 54: Zamawiający może wymagać prezentacji zaoferowanych funkcjonalności stacji diagnostycznej lub potwierdzenia ich wartości i kompletności zgodnie z SIWZ wiarygodnymi dokumentami. Zamawiający nie jest zainteresowany wyjazdem personelu do placówki referencyjnej w celu oceny proponowanych rozwiązań. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami po stronie Zamawiającego oraz burzy bieżący harmonogram pracy Zakładu RTG. Zamawiający oczekuje również stosownych certyfikatów CE na zaoferowane funkcjonalności. Pytanie nr 55: Dotyczy pakietu nr 1, wariant B, stanowisko do badań mammograficznych: Sekcja Wariant B stanowisko do badań mammograficznych opisuje stanowisko diagnostyczno opisowe, do oceny badań mammograficznych. Z kolei sekcja Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa 1 szt. również opisuje wymagania odnośnie stacji do oceny badań mammograficznych. Czy w związku z powyższym, Zamawiający wymaga 2 stacji diagnostyczno opisowych, do oceny badań mammograficznych? W takim przypadku, czy obie, nie powinny być opisane tymi samymi wymaganiami dotyczącymi sprzętu (np. monitory 5MP), oraz oprogramowania? Odpowiedź nr 55: Zamawiający przygotowując specyfikację miał na uwadze posiadane obecnie zasoby sprzętowe np. posiadane monitory. Sposób skonfigurowania stanowiska opisowo obrazowego pozostawia do wyboru Oferentowi stąd obecność w specyfikacji Wariantu A lub B. Pytanie nr 56: Dotyczy pakietu nr 1, termin realizacji zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zrealizowania przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Odpowiedź nr 56: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 57: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. II.5 SIWZ: Pozycja II Lampa RTG: pkt 5: pojemność cieplna lampy (lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta); Wykonawca zobowiązany jest podać pojemność cieplną zespołu Lampy RTG i jej obudowy Czy w przypadku zaoferowania wysokiej klasy aparatu o pojemności cieplnej anody 225 khu, wydajności chłodzenia anody 60 khu/m oraz wydajności ciągłego rozpraszania ciepła kołpaka 108 HU/s zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o pojemności cieplnej lampy 425 khu? Uzasadnienie : Zamawiający wymaga aby urządzenie oferowało czas pomiędzy ekspozycjami mniejszy niż 35s. Pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry ekspozycji pracy lampy powodują, że przy zaoferowanych wysokich wartościach wydajności chłodzenia systemu zwiększanie pojemności cieplnej lampy jest nieuzasadnione, ponieważ nawet przy największym obciążeniu w normalnych warunkach pracy system nie jest w stanie ulec przegrzaniu ponieważ ilość generowanego ciepła będzie mniejsza niż rozpraszanego. Duże pojemności cieplne lamp były zalecane w starych systemach nie posiadających nowoczesnych rozwiązań 11

12 chłodzących. W pracy aparatury rtg znacznie bardziej istotne jest jak szybko aparat jest w stanie rozproszyć ciepło generowane przez lampę i obniżyć jej temperaturę, niż jak dużo ciepła jest w stanie skumulować w sobie lampa nagrzewając się. Odpowiedź nr 57: Zamawiający nie dopuszcza lamp RTG o pojemności cieplnej kołpaka poniżej wartości wskazanych w SIWZ. Lampa rtg jest kluczowym elementem zużywalnym w każdym aparacie rentgenowskim, dlatego Zamawiający oczekuje lampy o wysokich parametrach jakościowych. Pytanie nr 58: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.3 SIWZ: Pozycja IV Statyw mammograficzny : pkt 3: zakres ruchu głowicy w pionie (podać dla górnej powierzchni obudowy detektora stolika badań) Czy Zamawiający dopuści statyw posiadający zakres cm? Odpowiedź nr 58: Zamawiający oczekuje statywu mammograficznego dostarczonego zgodnie z parametrami w pkt. 3. Według Zamawiającego zakres ruchu głowicy w pionie minimum cm jest wystarczająca do wykonywania badań mammograficznych. Pytanie nr 59: Dotyczy pakietu nr 1, pkt. IV.6 SIWZ: Pozycja IV Statyw mammograficzny : pkt 6: odległość ognisko - detektor obrazu Czy Zamawiający dopuści aparat z odległością ognisko- detektor obrazu 66,7 cm? Różnica jest minimalna i nie powoduje zmiany jakości diagnostycznej. Odpowiedź nr 59: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z SID wynoszącym 65 cm. Pytanie nr 60: Dotyczy pakietu nr 1, strony 3 SIWZ: Czy Zamawiający potwierdza że minimalne wymagania dot. pamięci operacyjnej na stacji technika wynoszą 0,8 GB RAM zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ. Odpowiedź nr 60: Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę pisarską. Prawidłowo parametr jest zgodny z zapisem parametrów technicznych w tabeli SIWZ pakiet 1 pkt.vi.5. Wymagana pamięć operacyjna min. 0,8 GB RAM. Pytanie nr 61: Dotyczy pakietu nr 1, SIWZ pkt. XVII 2,3: Zamawiający planuje przeznaczyć 3 dni na przesłanie do wykonawcy i zwrot podpisanej umowy do Zamawiającego. Wprowadza to duże ryzyko przekroczenie terminu które jak Zamawiający deklaruje skutkować będzie odmową zawarcia umowy z winy wykonawcy. W tych trzech dniach kurier powinien więc dwukrotnie dowieść przesyłkę na właściwe adresy na co wykonawca nie ma wpływu. Zamawiający oczekuje bezzwłocznego podpisania umowy, zatem proponujemy aby podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie. Odpowiedź nr 61: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pytanie nr 62: Dotyczy pakietu nr 1, odległość ognisko detektor obrazu min.68 cm i Zał nr 1 do SIWZ Pakiet 1 pkt IV.6: Dotyczy opisu mammografu cyfrowego. Czy Zamawiający dopuści, aby oferowane aparaty mammograficzne charakteryzowały się odległością ognisko-detektor 65 cm? Wielkość 65 cm jest niewiele mniejsza niż wymagana i zapewnia bardzo dobry dostęp do pacjentki oraz wygodne pozycjonowanie w trakcie badania. Ponadto jest zgodna z prawem polskim a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (DZ U z 2006 r. Nr 180, poz. 1325) oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (DZ U z 2011 Nr 51, poz. 265). 12

13 Odpowiedź nr 62: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z SID wynoszącym 65 cm. Pytanie nr 63: Dotyczy pakietu nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty zał. Nr 1 do SIWZ, Inne- pkt 8: Czy zadaniem wykonawcy będzie również rozbudowa linii zasilającej dla mammografów cyfrowych, aby była dostosowana do wymagań instalacyjnych producenta mammografów? Odpowiedź nr 63: Tak. Od Wykonawcy wymagana będzie również rozbudowa linii zasilającej dla mammografów cyfrowych, aby była dostosowana do wymagań instalacyjnych producenta mammografów. Jeżeli zaistnieje konieczność, dotyczyć to będzie również przebudowy rozdzielni elektrycznej w uzgodnieniu z projektantem, wykonawcą prac budowlanych ze względu na gwarancję oraz dotyczyć będzie wykonania dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 64: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. II.19 i V.27 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący maksymalną częstotliwość odświeżania obrazów frame rate wynoszącą 397obrazów/sek? W praktyce częstotliwość odświeżania obrazów powyżej 300 obrazów/sek. Nie jest wykorzystywana w diagnostyce. Odpowiedź nr 64: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Pytający zadał nieprecyzyjne pytanie. Parametr o którego zmianę wnioskuje Pytający występuje w punkcie II.19 i V.27 SIWZ. W obu wypadkach jest to parametr, którego wartość podlega ocenie punktowej. Zamawiającemu zależy na urządzeniu wysokiej klasy, o dużej rozdzielczości, ostrości obrazów USG oraz na szybkości wykonywania badania USG. Mają na to wpływ również parametry, o których mowa jest w pytaniu. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii jest ośrodkiem o III stopniu referencji w schorzeniach onkologicznych w regionie, gdzie również weryfikacji podlegają wcześniejsze rozpoznania oraz rozległość zmian onkologicznych, m.in. w miednicy małej i gruczołu piersiowego. Na rynku urządzeń ultrasonograficznych znajdują się aparaty USG spełniające ww. parametry. Pytanie nr 65: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. IV.24 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący możliwość zmiany wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie 0,5-15mm? Odpowiedź nr 65: Wyżej wymieniony parametr ma wpływ na jakość badań (PWD). Pytający proponuje Zamawiającemu obniżenie jakości i wartości ww. parametru w jego górnej granicy aż o 25%. Pytanie nr 66: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. IV.25 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący możliwość korekcji kąta bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie - 70º do + 70º? W diagnostyce wykorzystuje się kąt korekcji bramki w zakresie ±60º. Przy większych kątach korekcji możliwość popełnienia wielkiego błędu pomiarowego zdecydowanie wzrasta. Odpowiedź nr 66: Standardowo można przyjąć stosowanie kąta korekcji bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie +/-60 stopni. W wybranych przypadkach niestandardowego obrazowania istnieje konieczność zastosowania większego kąta korekcji bramki. W tych przypadkach badający ma komfort użycia większego kąta i przy świadomości badającego nieprawdą jest, że przy użyciu większego kąta dojdzie do możliwości wielkiego błędu pomiarowego. 13

14 Pytanie nr 67: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. XI.37 SIWZ: wymagane przez zamawiającego wyposażony w głowicę convex klasycznej konstrukcji, o kącie obrazowania 58,1º i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? Odpowiedź nr 67: Zamawiający oczekuje aparatu USG z głowicą konweksową o minimalnym kącie skanowania 65 stopni lub więcej. Pozwala to w trakcie badania objąć większy obszar obrazowania narządów niż proponuje to Pytający. Dotyczy między innymi obrazowania wątroby meta, zmian onkologicznych w nerkach, w miednicy małej. Różnica między wartością parametru proponowanym przez Pytającego, a oczekiwaną przez Zamawiającego wynosi 10,8%. Ponadto Pytający w pytaniu mówi o głowicy konweksowej o klasycznej konstrukcji, gdzie Zamawiający w sposób precyzyjny określił swoje minimalne oczekiwania w pkt. XI. 33, 35, 38, i 39 SIWZ. Pytanie nr 68: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. XII.48 SIWZ: wymagane przez zamawiającego wyposażony w głowicę liniową bez możliwości uchylności pola obrazowania w trybie B i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? Odpowiedź nr 68: Zamawiający oczekuje głowicy liniowej z możliwością regulacji uchylności pola obrazowania w trybie B. Poprawi to jakość obrazowania i możliwość uwidaczniania szczegółów w badanych narządach. Na rynku znajdują się urządzenia z głowicami spełniające ten wymóg SIWZ jak również głowice spełniające wymóg SIWZ z pkt. XII.47. Pytanie nr 69: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. XIII.54 i 57 SIWZ: wymagane przez zamawiającego wyposażony w głowicę microconvexową wolumetryczną o zakresie częstotliwości pracy 5-9MHz, kącie pola obrazowania 150º i spełniającą pozostałe wymagania zamawiającego? Odpowiedź nr 69: Zamawiający oczekuje aparatu USG współpracującego z głowicą o jak największym kącie skanowania obrazów z głowicy endowaginalnej co pozwoli w pełni stosować technikę 4 D oraz uwidoczniać interesujące nas zmiany w miednicy małej. Zamawiający oczekuje głowicy o zakresie częstotliwości pracy przetwornika 3,0 9,0 MHz, aby istniała możliwość uwidaczniania zmian głębiej położonych przy jednoczesnym uwidocznieniu zmian powierzchownie zlokalizowanych w macicy. Pytający proponuje Zamawiającemu zawęzić zakres pracy głowicy w jej dolnym parametrze aż o 2 MHz (60%) i jednocześnie ograniczyć pole zakresu częstotliwości pracy głowicy endowaginalnej z zakresu 5 MHz do zakresu pracy 3 MHZ. Na rynku dostępne są urządzenia z głowicami spełniającymi oczekiwania Zamawiającego. Szersze uzasadnienie do odpowiedzi dotyczącej pkt. XIII.57 było w odpowiedzi na pytanie nr 7 do Przetargu PN-10/12 udzielone przez Zamawiającego w dniu Pytanie nr 70: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG do Poradni Ginekologicznej Przychodni Przyszpitalnej, pkt. XIV.67 SIWZ: wymagane przez zamawiającego bez możliwości wprowadzenia trybu zamrożenia systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund? Odpowiedź nr 70: 14

15 Zamawiający oczekuje spełnienia tego parametru technicznego z uwagi na możliwość w trakcie pracy przemieszczania aparatu do innych pomieszczeń gdzie będą wykonywane badania np. na posiedzenia Zespołu BREAST UNIT TEAM bez potrzeby oczekiwania na pełną kalibrację urządzenia, która jest czasochłonna oraz szybką możliwość kontynuacji badań w Poradni Ginekologicznej po zakończeniu pracy Zespołu. Według wiedzy Zamawiającego są dostępne urządzenia spełniające wymóg posiadania trybu zamrożenia systemu. Pytanie nr 71: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. I.1 SIWZ: wymagane przez zamawiającego o zakresie częstotliwości pracy 2-16MHz? Odpowiedź nr 71: Zamawiający oczekuje urządzenia USG klasy Premium o jak najszerszym zakresie pracy. Propozycja Pytającego ogranicza ten zakres o 3 MHz. Zamawiający oczekuje, aby mógł zobrazować w sposób obiektywny zmiany onkologiczne położone w jamie brzusznej w strukturach głębokich. Podstawowy zakres wykonywanych badań w Pracowni USG, jako ośrodku konsultacyjnym dla schorzeń onkologicznych jest USG gruczołu piersiowego kobiet. Zamawiającemu zależy na uwidacznianiu zmian submilimetrowych do zobrazowania, których potrzebne są głowice liniowe o jak największej częstotliwości, np. (18 MHz). Zmiany te często są poddawane zabiegowi biopsji lub są usuwane za pomocą mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG. Ośrodek nasz często weryfikuje rozpoznania wynikające z etapu podstawowego Programu wczesnego wykrywania nowotworów piersi u kobiet w wieku lat w ramach diagnostyki pogłębionej za pomocą badania USG i jednoczasowej biopsji, dlatego oczekuje urządzenia, które pomoże w sposób obiektywny zweryfikować wcześniejsze rozpoznanie. Według wiedzy Zamawiającego na rynku są dostępne aparaty USG spełniające oczekiwania Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje swoje uzasadnienie do odpowiedzi na powyższe pytanie udzielone w odpowiedzi do pytania nr 8 w dniu Pytanie nr 72: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. I.7 SIWZ: wymagane przez zamawiającego z możliwością regulacji wysokości panela sterującego w zakresie 180mm? Odpowiedź nr 72: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru w pakiecie 2 w aparatach USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej w pkt. I.7 i pkt. I.7 SIWZ. Zamawiający dopuszcza aparaty USG z możliwością regulacji wysokości panelu sterowania minimum 15 cm. Pytanie nr 73: Dotyczy pakietu nr 2, cyfrowy aparat USG dla Pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pkt. II.5 SIWZ: wymagane przez zamawiającego oferujący maksymalną częstotliwość odświeżania obrazów frame rate wynoszącą 497obrazów/sek? W praktyce częstotliwość odświeżania obrazów powyżej 300 obrazów/sek. Nie jest wykorzystywana w diagnostyce. Odpowiedź nr 73: Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru. Zamawiający oczekuje od Dostawcy aparatu klasy Premium o wysokiej jakości obrazów, wysokiej ostrości i rozdzielczości badanych narządów celem oceny mikro zmian onkologicznych. Zamawiającemu zależy na szybkości prowadzenia badań oraz wiarygodności stawianych rozpoznań z użyciem metody USG użytej do obrazowania narządów. Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są urządzenia spełniające jego oczekiwania co do jakości urządzeń oraz wykonywanych przy ich pomocy badań USG. Pytający proponuje Zamawiającemu obniżenie jakości w/wym. parametru o 29%. 15

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

MANLEY, TELETRONIX, PULTEC.

MANLEY, TELETRONIX, PULTEC. Kraków, dnia 15.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 1 Do wszystkich wykonawców I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp)

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Wrocław, 2014-11-13 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 na zamówienie pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex, głowicą

Bardziej szczegółowo

oferenci, którzy pobrali/ pobierają SIWZ

oferenci, którzy pobrali/ pobierają SIWZ Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze GT.341/2/O1/10 Siedliszcze 2010-02-10 oferenci, którzy pobrali/ pobierają SIWZ Dotyczy przetargu: Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala 01 Stacje diagnostyczne i lekarskie 02 Oprogramowanie diagnostyczne 03 Obrazowanie na sali operacyjnej 04 Ucyfrowienie dokumentacji szpitalnej 05 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski WYROK z dnia 5 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r. WYROK z dnia 23 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 13 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski. Protokolant: Paulina Nowicka

POSTANOWIENIE. z dnia 13 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski. Protokolant: Paulina Nowicka POSTANOWIENIE z dnia 13 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paulina Nowicka wobec cofnięcia w dniu 10 maja 2013 r. przed otwarciem rozprawy odwołania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do siwz. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 2 Prawa, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące siwz:

Odpowiedzi na pytania do siwz. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 2 Prawa, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące siwz: PROGRAM REGIONALNY NARODOWA Sl"RATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Miasto Opole Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D EDZ.242-164/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo