RAPORT. Koszty pracy, obciążenie podatkowe i konkurencyjność Polski na tle Austrii oraz wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Koszty pracy, obciążenie podatkowe i konkurencyjność Polski na tle Austrii oraz wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej"

Transkrypt

1 RAPORT Koszty pracy, obciążenie podatkowe i konkurencyjność Polski na tle Austrii oraz wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej 212

2 TPA Horwath jest jedną z największych firm doradczych w Europie, członkiem globalnej struktury Crowe Horwath International. Oferuje rozwiązania biznesowe, dla międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstw, z zakresu strategicznego doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także corporate finance oraz doradztwa personalnego. TPA Horwath zapewnia również wyspecjalizowane branżowo usługi doradcze, kierowane w szczególności do sektora nieruchomościowego oraz budowlanego, jak również energetycznego i użyteczności publicznej. Pod odrębną marką Horwath HTL dostarcza również specjalistyczne usługi doradcze dla hotelarstwa oraz turystyki. 2 S t r o n a

3 Spis treści Wprowadzenie 4 Koszty pracy: Austria na czele, Polska poniżej średniej, Bułgaria ma najniższe 5 Wzrost wynagrodzeń brutto w prawie wszystkich krajach CEE 9 Wysokie wynagrodzenia brutto w sektorze finansowymi ubezpieczeniowym 1 Obciążenie wynagrodzeń brutto prawie niezmienione 13 Wynagrodzenia netto według parytetu siły nabywczej: średnie wynagrodzenia w Polsce wynoszą 53% poziomu w Austrii 14 Największe obciążenie wynagrodzeń podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne na Węgrzech i w Austrii 15 Czynniki: wydajność, jednostkowe koszty pracy i kursy walut 16 Udział w PKB i struktura podatków i składek utrzymują się na tym samym poziomie 17 Polityka podatkowa przyjazna dla inwestorów 21 3 S t r o n a

4 Wprowadzenie Porównanie Austria kraje CEE pokazuje, iż nadal wyraźnie koszty pracy w Austrii są kilkakrotnie większe niż w badanych krajach CEE (Bułgaria, Chorwacja, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Czechy i Węgry) W nadchodzących latach prawie we wszystkich krajach CEE spodziewany jest ponowny wzrost jednostkowych kosztów pracy. Istniejąca przewaga konkurencyjna krajów CEE względem Austrii w zakresie kosztów będzie maleć stopniowo i powoli Polska, na tle Austrii i 8 innych krajów CEE poniżej średniej w rankingu kosztów pracy, ale z niskimi średnimi zarobkami netto Średnie wynagrodzenia netto w Republice Czeskiej, podobnie jak w Polsce, wynoszą 53% poziomu w Austrii Łączne obciążenie pracy podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne jest w Polsce (36,3%) poniżej średniej Polska, Węgry, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria, to kraje, w których wzrosło znaczenie podatków pośrednich w łącznych obciążeniach składkowopodatkowych W porównaniu branż liderem pod względem pensji jest nadal sektor finansowy i ubezpieczeniowy Kraje CEE są nadal interesujące dla inwestorów i konkurencyjne. To najważniejsze wyniki badania WIIW (Wiedeński Instytut Międzynarodowych Analiz Gospodarczych) przeprowadzonego na zlecenie TPA Horwath. WIIW badał w Austrii i dziewięciu krajach CEE (Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii oraz na Słowacji i Węgrzech): wynagrodzenia za pracę i jej opodatkowanie, stosunek wynagrodzeń netto do parytetu siły nabywczej (PSN) wydajność pracy i pozostałe aspekty konkurencyjności oraz wysokość i skład wpływów z podatków i udział w PKB i strukturę podatków i składek. Badanie zostało przeprowadzone po raz pierwszy w marcu 211 roku, a w 212 roku zostało rozszerzone o wskaźniki z roku 211 z uwzględnieniem danych za 21 rok (ostatnie dostępne dane). Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z: Katarzyną Królak, Head of Marketing & PR, tel. (61) 63 5, 4 S t r o n a

5 Koszty pracy: Austria na czele, Polska poniżej średniej, Bułgaria ma najniższe Poziom średnich kosztów pracy (płace i dodatkowe koszty płac) w Austrii w roku 211 wynosił EUR miesięcznie i był znacznie wyższy niż we wszystkich krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich objętych badaniem. Średnie koszty pracy w Słowenii to EUR, czyli 42% kosztów austriackich. Polska, z kosztami w wysokości 976 EUR, znalazła się w gronie krajów o ich najniższym poziomie. Natomiast w ostatniej w tym rankingu Bułgarii średnie koszty pracy wynoszą zaledwie 426 EUR, co odpowiada tylko 1% poziomu austriackiego. Koszty pracy, średnie zarobki brutto i netto w Polsce i 8 innych krajach CEE oraz Austrii w EUR/miesiąc cała gospodarka w 211 roku Koszty pracy Zarobki brutto Zarobki netto AT (Austria) SI (Słowenia) CZ (Czechy) HR (Chorwacja) SK (Słowacja) HU (Węgry) PL (Polska) RO (Rumunia) RS (Serbia) BG (Bułgaria) Koszty pracy Wynagrodzenia brutto Wynagrodzenia netto AT SI CZ HR SK PL HU RO RS BG Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. 5 S t r o n a

6 Koszty pracy: wynagrodzenia brutto i netto w 211 roku (w EUR/miesięcznie) w % kosztów pracy w 211 roku Koszty pracy Wynagrodzenia brutto Wynagrodzenia netto RS PL HR SI BG RO HU AT SK CZ Koszty pracy Wynagrodzenia brutto Wynagrodzenia netto RS PL HR SI BG RO HU AT SK CZ Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Polska - koszty pracy w EUR / miesiąc w wybranych branżach i całej gospodarce w latach Cała gospodarka Przemysł, bez budownictwa Produkcja, przetwarzanie towarów Budownictwo Usługi finansowe i ubezpieczeniowe S t r o n a

7 Cała gospodarka Przemysł, bez budownictwa Produkcja, przetwarzanie towarów Budownictwo Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Koszty pracy w Polsce i 8 innych krajach CEE oraz Austrii - w EUR za miesiąc w latach cała gospodarka Austria Słowenia Chorwacja Czechy Węgry Polska Słowacja Serbia Rumunia Bułgaria Austria Słowenia Chorwacja Czechy Węgry Polska Słowacja Serbia Rumunia Bułgaria 7 S t r o n a

8 Polska: zmiany jednostkowych kosztów pracy w całej gospodarce, po uwzględnieniu kursu walut (rok 25 = 1) w latach Kraje z płynnymi kursami walut: zmiany jednostkowych kosztów pracy w całej gospodarce, po uwzględnieniu kursu walut (rok 25 = 1) CZ HU PL RO RS S t r o n a

9 Kraje ze sztywnymi kursami walut: zmiany jednostkowych kosztów pracy w całej gospodarce, po uwzględnieniu kursu walut (rok 25 = 1) 25 BG HR AT SI SK Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Wzrost wynagrodzeń brutto w prawie wszystkich krajach CEE Po spowodowanych kryzysem spadkach wynagrodzeń brutto w niektórych krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich w roku 29, w latach 21 oraz 211 ponownie doszło do znaczniejszego wzrostu mierzonego w EUR. Było to spowodowane zarówno wzrostami płac w walucie lokalnej jak i wzrostami kursów walut krajowych względem euro. Tylko w Chorwacji wynagrodzenia brutto mierzone w EUR spadły nieznacznie o,5% i wyniosły w 211 roku 1.49 EUR miesięcznie. We wszystkich pozostałych krajach doszło do wzrostów, od 2% tj. do EUR w Słowenii do 7,6% tj. do 357 EUR w Bułgarii. Zarobki brutto EUR/miesiąc w Polsce i 8 innych krajach CEE oraz Austrii: cała gospodarka Austria Słowenia Chorwacja Czechy Polska Węgry Słowacja Serbia Rumunia Bułgaria S t r o n a

10 Austria Słowenia Chorwacja Czechy Polska Węgry Słowacja Serbia Rumunia Bułgaria Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Wysokie wynagrodzenia brutto w sektorze finansowymi ubezpieczeniowym Z analizy średnich wynagrodzeń brutto według sektorów wynika, iż poziom płac w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym jest znacznie wyższy od średniej ogólnej. W Austrii poziom wynagrodzeń brutto w tym sektorze jest o 56% wyższy niż w całej gospodarce. Także w Słowenii i Chorwacji dystans poziomu wynagrodzeń w tym sektorze jest podobny jak w Austrii i wynosi odpowiednio 42% wzgl. 59%. We wszystkich pozostałych krajach dystans wynagrodzeń w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym do ich poziomu w całej gospodarce jest nawet jeszcze znacznie większy i wynosi od 69% w Polsce do nawet 133% w Rumunii. Z danych GUS wynika, iż lokalni liderzy branżowi mogą nieco się różnić. W 211 roku w Polsce najwyższe miesięczne wynagrodzenia brutto zanotowano w branży informatycznej, która zdystansowała górnictwo i wydobycie (nr 2 w rankingu) oraz instytucje finansowe i ubezpieczeniowe (nr 3) twierdzi Dorota Trojanowska, doradca personalny i partner TPA Horwath HR w Polsce S t r o n a

11 Polska - zarobki brutto w EUR/miesiąc w wybranych branżach i całej gospodarce Cała gospodarka Przemysł, bez budownictwa Produkcja, przetwarzanie towarów Budownictwo Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Cała gospodarka Przemysł, bez budownictwa Produkcja, przetwarzanie towarów Budownictwo Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Średnie zarobki brutto w EUR/miesiąc w wybranych branżach i całej gospodarce Cała gospodarka Austria Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Czechy Węgry S t r o n a

12 Przemysł, bez budownictwa Austria Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Czechy Węgry Produkcja, przetwarzanie towarów Austria Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Czechy Węgry Budownictwo Austria Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Czechy Węgry Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Austria Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Czechy Węgry Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. 12 S t r o n a

13 Obciążenie wynagrodzeń brutto prawie niezmienione Obciążenie wynagrodzeń brutto, które składa się z podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracownika, uległo w badanych krajach w 211 roku jedynie nieznacznej zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Obciążenie wynagrodzeń brutto w Austrii, Słowenii i na Węgrzech nadal wynosi ok. 34%, przy czym w latach Węgry wykazywały znaczną tendencję spadkową. Znaczniejszy wzrost obciążenia o ponad jeden punkt procentowy należy odnotować na Słowacji, przy czym kraj ten przy poziomie 22,9% nadal wykazuje jeden z najniższych wskaźników obciążenia w regionie. Efektywne obciążenie wynagrodzeń: podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne w % zarobków brutto Węgry 38,63 37,89 34,54 33,76 Austria 34,26 32,79 33,7 33,38 Słowenia 35,33 35,37 35,34 35,24 Chorwacja 31,36 31,12 3,42 3,21 Serbia 28,3 28,12 28,5 27,98 Rumunia 25,67 26,23 26,87 26,91 Polska 25,4 24,39 24,47 24,61 Czechy 23,64 22,29 22,45 22,96 Słowacja 22,81 21,4 21,65 22,85 Bułgaria 2,99 2,99 2,99 2,99 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Węgry Austria Słowenia Chorwacja Serbia Rumunia Polska Czechy Słowacja Bułgaria Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. 13 S t r o n a

14 Wynagrodzenia netto według parytetu siły nabywczej: średnie wynagrodzenia w Polsce wynoszą 53% poziomu w Austrii Jeśli porówna się wynagrodzenia netto istotne dla pracownika (wynagrodzenia brutto po potrąceniu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne), okazuje się, iż relacje wynagrodzeń netto do parytetu siły nabywczej (PSN) krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich względem Austrii są stosunkowo stabilne. Aprecjacja walut poszczególnych krajów wobec euro i częściowo rosnące efektywne obciążenia podatkowe doprowadziły do tego, iż między rokiem 21 a 211 wynagrodzenia netto według parytetów siły nabywczej PSN2 w prawie wszystkich badanych krajach wzrosły mniej niż płace miesięczne brutto mierzone w EUR. W Rumunii płace netto spadły o,4%, na Słowacji nawet o 1,7%. We wszystkich pozostałych krajach wzrosły: od 1,1% w Chorwacji aż do 4,5% na Węgrzech. W Austrii wzrosły o 1,6%. Bułgaria, kraj o najniższych wynagrodzeniach netto (31% poziomu austriackiego), odnotowała wyraźną tendencję wzrostową także w kryzysowych latach Rumunia utrzymuje stabilne 33% poziomu austriackiego, Serbia 37%, przy czym w średnim okresie dystans wobec Austrii zwiększył się ze względu na deprecjację waluty. Węgry odnotowują niewielką tendencję wzrostową i wykazują 42% poziomu austriackiego, a na Słowacji utrzymuje się 45%. Średnie wynagrodzenia netto w Republice Czeskiej, podobnie jak w Polsce, wynoszą 53% poziomu w Austrii. Oba te kraje nadrabiają różnice względem Austrii, podczas gdy Chorwacja stosunkowo traci i w 211 roku odnotowuje 54%. W Słowenii poziom płac netto według PSN nadal wynosi 6% w stosunku do Austrii. Zarobki netto EUR/miesiąc wg parytetów siły nabywczej (PSN) Austria Słowenia Chorwacja Czechy Polska Słowacja Serbia Węgry Rumunia Bułgaria Do jednoznacznego obliczenia wynagrodzeń netto wykorzystano wartości w parytetach siły nabywczej (PSN). Przy tym w obliczeniu następuje korekta o różne obciążenie płac podatkiem od wynagrodzeń i składkami na ubezpieczenie społeczne w poszczególnych krajach, oraz o różną siłę nabywczą walut i poziomy cen (większość walut krajów CEE jest znacznie niedoszacowana). Umożliwia to porównanie osiągalnego przy takich wynagrodzeniach poziomu konsumpcji wzgl. dobrobytu w poszczególnych krajach, tzn. faktycznej siły nabywczej płac. 14 S t r o n a

15 Austria Słowenia Chorwacja Czechy Polska Słowacja Serbia Węgry Rumunia Bułgaria Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Największe obciążenie wynagrodzeń podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne na Węgrzech i w Austrii Całkowite obciążenie pracy (płace i dodatkowe koszty płac) w Austrii jest stosunkowo wysokie i wynosi 49,1%, tzn. pracownicy otrzymują faktycznie do wypłaty tylko około połowy kosztów ponoszonych przez pracodawcę. Tak samo wysokie obciążenie pracy w grupie badanych krajów wykazują tylko Węgry. Tutaj w 211 roku wyniosło one 49,%. Nieznaczny spadek kosztów pracy (od 2 roku do 45%) należy odnotować w Słowenii jak również w Chorwacji (do 4,9%). W Rumunii od 2 roku spadek łącznego obciążenia składkowo-podatkowego pracy do 42,7% został wywołany przez znaczne obniżenie składek płaconych przez pracownika. Łączne obciążenie jest poniżej średniej w Serbii (38%) i w Polsce (36,3%) - mimo wzrostu podatków od wynagrodzeń w sumie doszło do nieznacznego obniżenia obciążenia w ciągu ostatnich 1 lat. W Bułgarii łączne obciążenie pracy podatkiem od wynagrodzeń i składkami na ubezpieczenie społeczne płaconymi przez pracodawcę i pracownika jest najniższe w grupie badanych krajów i wynosi 33,9%. Poziom ten znacznie spadł od 2 roku w związku ze znaczącą redukcją składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawcę. Łączne obciążenie wynagrodzeń podatkami (podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawców i pracowników) w % kosztów pracy Węgry 54,87 53,47 49,55 48,95 Austria 49,56 48,79 48,85 49,8 Słowenia 44,94 45,9 45,6 44,98 Czechy 43,32 42,36 42,57 42,94 Słowacja 41,88 41,1 41,24 42,14 Chorwacja 41,86 41,66 41,7 4,89 Rumunia 41,77 42,21 42,71 42,74 Serbia 38,23 38,8 38,1 37,96 Polska 36,63 36,8 36,15 36,27 Bułgaria 35,57 34,43 33,86 33,86 15 S t r o n a

16 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Węgry Austria Słowenia Czechy Słowacja Chorwacja Rumunia Serbia Polska Bułgaria Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Także w przyszłości w krajach CEE należy liczyć się z kolejnymi reformami systemów podatkowych i ubezpieczeń społecznych, a tym samym ze zmianami obciążenia składkowo-podatkowego pracy. Obecnie nie ma jednolitej tendencji we wszystkich krajach CEE. Na przykład w Republice Czeskiej jak również na Węgrzech podejmowane są właśnie działania mające na celu ponowne podniesienie stawek podatku, w pozostałych krajach pozostaną one raczej na niskim poziomie. podkreśla Klaus Bauer-Mitterlehner, partner w TPA Horwath odpowiedzialny za kraje CEE. Generalnie należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż liczne niedawne reformy systemów podatkowych i ubezpieczeń społecznych w przyszłości doprowadzą do zmian obciążenia składkowo-podatkowego pracy (np. na Słowacji, Węgrzech, w Republice Czeskiej itd.). Systemy podatkowe i ubezpieczeń społecznych w większości krajów CEE są znacznie mniej stabilne niż w Austrii. Jednak można już stwierdzić jeden trend: Czynniki: wydajność, jednostkowe koszty pracy i kursy walut Oprócz płac i dodatkowych kosztów płac (razem tworzących koszty pracy) oraz obciążenia składkowo-podatkowego pracy, decydująca rolę przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach oraz dla konkurencyjności kraju odgrywa także wydajność zasobów pracy. Niskie koszty pracy zazwyczaj idą w parze z niską wydajnością; w związku z tym analiza porównawcza musi uwzględniać jednostkowe koszty pracy. 16 S t r o n a

17 Jednostkowe koszty pracy (ULC) 3 w badanych krajach CEE są znacznie niższe niż w Austrii. Jednak w 211 roku ponownie wzrosły w większości krajów CEE (poza Chorwacją, Polską i Słowenią), przy czym zmiany z roku 21 na 211 były nieznaczne. Badane kraje CEE nadal są konkurencyjne, chociaż większość krajów, poza Słowacją i Słowenią, straciła na konkurencyjności wobec Austrii. Poprzez wzrost jednostkowych kosztów pracy w większości tych krajów pogorszyła się ich konkurencyjność wobec Austrii. Podczas kryzysu (29 r.) i bezpośrednio po nim (21 r.) kraje CEE z płynnymi kursami walut dzięki deprecjacji waluty częściowo skompensowały straty konkurencyjności związane z wydajnością w jednostkowych kosztach pracy i uniknęły większej utraty miejsc pracy. Natomiast w krajach CEE ze sztywnymi kursami wymiany nastąpiła znaczna redukcja zatrudnienia w celu wyrównania strat wydajności, a tym samym wzrostu jednostkowych kosztów pracy. Udział w PKB i struktura podatków i składek utrzymują się na tym samym poziomie Ogólnie rzecz biorąc rok 21 (ostatnie dostępne dane) charakteryzował się spadkiem udziału podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w PKB w tych dziesięciu krajach CEE. W związku z reformami, spadek ten był szczególnie znaczący w Bułgarii, Serbii i na Węgrzech, przy czym udział podatków i składek w PKB spadł o około 1,5 do 2 punktów procentowych. W Chorwacji, Austrii i na Słowacji redukcja była mniejsza (ok.,5 do 1 punktu procentowego), podczas gdy w Polsce i Rumunii udział podatków i składek w PKB był na prawie takim samym poziomie jak w roku 29. Udział ten wzrósł jedynie w Republice Czeskiej i Słowenii, jednak tylko nieznacznie. Generalnie nastąpiły więc niewielkie zmiany w rankingu krajów pod względem udziału podatków i składek w PKB. Wśród tych dziesięciu krajów Austria miała najwyższy udział podatków i składek w PKB w 21 roku, wynoszący 39,6%, i jako jedyny spośród tych krajów lokuje się powyżej średniej UE-27. W porównaniu do roku 29 Węgry i Słowenia zamieniły się miejscami w rankingu, przy czym ten ostatni kraj z obecnym wskaźnikiem 38,2% jest na drugim miejscu pod względem udziału podatków i składek w PKB wśród tych dziesięciu krajów (Węgry 37,8%). Podatki dochodowe w % PKB EU27 26,9 25,7 25,8 AT 28,4 27,7 27,4 SI 23,3 22,8 22,9 HU 26,6 26,9 25,7 SR 25,8 25,1 24,6 CZ 18,9 18,6 18,5 HR 23,1 21,9 21,4 PL 23,1 2,5 2,8 SK 17,3 16,2 15,8 RO 18,7 17,5 18,2 BG 24,5 21,3 2,3 3 ULC = unit labour costs 17 S t r o n a

18 Przychody z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w% PKB EU27 4,4 39,7 39,6 AT 44,2 44,3 43,7 SI 37,5 37,9 38,2 HU 4,4 4,2 37,8 SR 37,6 36,9 35,4 CZ 34,5 33,6 33,8 HR 34,9 33,9 33, PL 34,3 31,8 31,8 SK 29,4 29,1 28,4 RO 28,8 27,7 27,6 BG 32,3 29, 27,4 5, , 4, 35, 3, 25, 2, EU27 AT SI HU SR CZ HR PL SK RO BG Do przesunięcia w rankingu doszło też między Republiką Czeską a Chorwacją, a także między Rumunią a Bułgarią, która ze wskaźnikiem 27,7% wykazywała najniższy udział podatków i składek w PKB w 21 roku. Tym samym obecnie udział podatków i składek w PKB Bułgarii jest najwyższy w Austrii przed Słowenią i Węgrami. Następne są Serbia, Republika Czeska, Chorwacja, Polska, Słowacja, Rumunia i Bułgaria. W związku z reformami w systemach podatkowych rok 21 przyniósł w niektórych krajach znaczące zmiany w strukturze podatków. Należy tu zwrócić uwagę przede wszystkim na Węgry, Chorwację, Polskę, Rumunię i Bułgarię. We wszystkich tych krajach wzrosło znaczenie podatków pośrednich w łącznych obciążeniach składkowo-podatkowych (o około 2 do 3 punktów procentowych), podczas gdy znaczenie podatków bezpośrednich zmalało w mniej więcej takim samym wymiarze. 4 4 Por. ilustracja w badaniu 18 S t r o n a

19 Polska: Podatki bezpośrednie - w % sumy Pozostałe podatki dochodowe,1,1,1 Pozostałe bieżące opłaty 6,3 6,8 7, Podatki od dochodu lub zysków spółek kapitałowych 31,5 3,8 28,7 Podatki od dochodu prywatnych gospodarstw domowych 62,1 62,3 64,2 Polska: Podatki bezpośrednie - w % PKB Pozostałe podatki dochodowe,,, Pozostałe bieżące opłaty,5,5,5 Podatki od dochodu lub zysków spółek kapitałowych 2,7 2,3 2, Podatki od dochodu prywatnych gospodarstw domowych 5,3 4,6 4,5 Podatki bezpośrednie - w % sumy: w Polsce i 8 innych krajach CEE oraz Austrii Pozostałe podatki dochodowe Podatki od dochodu lub zysków spółek kapitałowych Pozostałe bieżące opłaty Podatki od dochodu prywatnych gospodarstw domowych EU27 AT SI HU SR CZ PL RO SK HR BG 19 S t r o n a

20 Podatki pośrednie - % w sumie podatków pośrednich w Polsce i 8 innych krajach CEE oraz Austrii 1 Opłaty importowe bez VAT Podatek VAT Pozostałe podatki od towarów Pozostałe podatki od produkcji EU27 SR HU HR BG AT SI PL RO CZ SK Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Polska: Podatki pośrednie - % w sumie podatków pośrednich Opłaty importowe bez VAT 2,8 2,6 2,4 Podatek VAT 55,5 56,7 56,2 Pozostałe podatki od towarów 3,9 28,7 3, Pozostałe podatki od produkcji 1,8 12, 11,3 Polska: Podatki pośrednie - % w PKB Opłaty importowe bez VAT,4,3,3 Podatek VAT 8, 7,4 7,8 Pozostałe podatki od towarów 4,5 3,8 4,2 Pozostałe podatki od produkcji 1,6 1,6 1,6 2 S t r o n a

21 Polityka podatkowa przyjazna dla inwestorów W 211 roku saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich na głowę wzrosło w stosunku do roku 21. Najbardziej w Czechach i na Słowacji. Inwestycje bezpośrednie spadły tylko w Chorwacji i na Węgrzech. Ponadto udział podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w PKB (=łączne obciążenie pracy w odniesieniu do całej gospodarki) w roku 21 (ostatnie dostępne dane) nieznacznie zmalał w Austrii i w większości krajów CEE (poza Rumunią i Słowenią). 5 Podobnie jak w przypadku podatków pośrednich 6, także w przypadku podatków bezpośrednich 7 w latach 29 i 21 nie nastąpiły większe zmiany w ich wielkości w stosunku do PKB oraz ich strukturze. Zatem znaczenie podatków bezpośrednich jest największe w Austrii, gdzie wynosi 12,7%, czyli nieco powyżej średniej UE-27 wynoszącej 12,4%. W pozostałych dziewięciu krajach CEE wpływy z podatków bezpośrednich są o wiele mniejsze, a ich rozpiętość to od nieco ponad 8% w Słowenii i na Węgrzech aż po najniższe wartości około 5% w Chorwacji i Bułgarii. Istotne zmiany nastąpiły tylko na Węgrzech. Tutaj między rokiem 29 a 21 przychody z podatków bezpośrednich zmalały o około 2 punkty procentowe (w stosunku do PKB), co było spowodowane znacznym spadkiem podatków od zysków przedsiębiorstw. Tym samym Węgry są jedynym krajem, w którym doszło do znaczniejszej zmiany w strukturze podatków bezpośrednich, przy rosnącym znaczeniu podatków od dochodów osobistych i malejącym udziale podatków od zysków (podatków od dochodów lub zysków spółek kapitałowych). 5 Por. tabela 1.2 w badaniu 6 Por. ilustracja w badaniu 7 Por. ilustracja w badaniu 21 S t r o n a

22 Biuro TPA Horwath w Poznaniu Murawa Office Park ul. Murawa Poznań Tel: Fax: Biuro TPA Horwath w Warszawie Salzburg Center ul. Grójecka Warszawa Tel: Fax:

Koszty pracy, obciążenie podatkowe i konkurencyjność Austrii w porównaniu z wybranymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej

Koszty pracy, obciążenie podatkowe i konkurencyjność Austrii w porównaniu z wybranymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche The Vienna Institute for International Economic Studies Wiedeński Instytut Międzynarodowych Analiz Ekonomicznych Peter Havlik, Sebastian Leitner

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE CZY ENERGIA JEST DROGA? Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE ( Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2004) Namacalnym efektem działalności

Bardziej szczegółowo

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, sektor rządowy (Skarb Państwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z.o.z., państwowe szkoły wyższe) sektor samorządowy (jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne z.o.z., samorządowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 34/2015 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od 1 stycznia 2013 roku

Kluczowe zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od 1 stycznia 2013 roku Tax alert grudzień 2012 Kluczowe zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od 1 stycznia 2013 roku Austria Bulgaria Croatia Czech Republic Poland Romania Slovakia Slovenia Serbia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA Eric Hampel Andrea Moneta (pominięto) 2 PROGRAM Scenariusz, pozycjonowanie i cele Strategiczne filary planu trzyletniego Inicjatywy ponadnarodowe Pomyślne

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce

Partner merytoryczny. Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce Partner merytoryczny Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce VIII Konferencja dla Budownictwa Warszawa, 4 kwietnia, 2016 Raport 1. SEKTOR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I USŁUG

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Słowa kluczowe: energia elektryczna, cena energii elektrycznej, gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie energii, zużycie

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje :56:13

Kto i gdzie inwestuje :56:13 Kto i gdzie inwestuje 2015-05-14 16:56:13 2 Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. Mimo to

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Notatka Informacyjna Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień

EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. WPROWADZENIA EURO PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień Ocena konsekwencji

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W POLSCE ZAŁOŻENIA I EFEKTY

TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W POLSCE ZAŁOŻENIA I EFEKTY Prof. dr hab. Maciej Bałtowski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W POLSCE ZAŁOŻENIA I EFEKTY 1. Dlaczego transformacja? 2. Istota transformacji gospodarczej. 3.

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Kto ile zarabiał w 2012? - VII edycja raportu o wynagrodzeniach

Kto ile zarabiał w 2012? - VII edycja raportu o wynagrodzeniach Kto ile zarabiał w 2012? - VII edycja raportu o wynagrodzeniach W 2012 roku PR-owcy zdecydowanie częściej niż na premie, mogli liczyć na podwyżki. Już prawie co czwarty (23 proc.) zarabiał przynajmniej

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

For internal use only

For internal use only Polska nowym przemysłowym liderem Europy? Polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie. Jednocześnie wytworzona w nim warto ść dodana rośnie najszybciej w regionie. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 13. KOSZTY PRACY W POLSCE NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ i USA

ROZDZIAŁ 13. KOSZTY PRACY W POLSCE NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ i USA Anna Bagieńska ROZDZIAŁ 13 KOSZTY PRACY W POLSCE NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ i USA Abstrakt Koszty pracy są bardzo znaczącą pozycją kosztów wielu przedsiębiorstw, dlatego podlegają ciągłej

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwietnia 2012

Warszawa, kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Skutki płacy minimalnej Andrzej Rzońca Warszawa, 20 kwietnia 2012 r. Płaca minimalna w Polsce jest wysoka Na początku br. najniższe wynagrodzenie wzrosło o 8,2 proc., choć

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Ile będziemy zarabiać w 2016 roku?

Ile będziemy zarabiać w 2016 roku? 29.12.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Ile będziemy zarabiać w 2016 roku? Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 11 / 01 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 00 9 0 fax (+ ) 9 1 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 2 Rynek budowlany na Węgrzech I. Ogólne podsumowanie roku 2014. W grudniu 2014 r. produkcja budowlana oraz prace montażowe były o 2,2% niższe niż w grudniu

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Unii Europejskiej

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Unii Europejskiej 2016 Podatek dochodowy od osób fizycznych w Unii Europejskiej Ile dostajesz na rękę ze swojego wynagrodzenia i jak to wygląda w przypadku twoich kolegów w Europie? www.pwc.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy. Inflacja. Finanse publiczne. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw

Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach Wzrost gospodarczy. Inflacja. Finanse publiczne. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw Rozdział 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach 1998 1999 Wzrost gospodarczy Inflacja Finanse publiczne Sytuacja finansowa przedsiębiorstw Inwestycje Wynagrodzenia Rynek pracy Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne Warszawa, 21 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Małe i Średnie

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań Dostępność mieszkań Co to znaczy dostępne mieszkanie? Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 5 % swojego dochodu na mieszkanie, wtedy mieszkanie uważane jest za niedostępne ) Taki koszt należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Jakie emerytury otrzymują Polacy?

Jakie emerytury otrzymują Polacy? 13.01.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Jakie emerytury otrzymują Polacy? Przez cały

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020

Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020 Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Sebastian Stępień Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądane lokalizacje logistyczne

Najbardziej pożądane lokalizacje logistyczne Najbardziej pożądane lokalizacje logistyczne data aktualizacji: 2016.02.09 Firma Prologis Inc. opublikowała raport przedstawiający najpopularniejsze wśród najemców lokalizacje logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników H1 2017

Prezentacja wyników H1 2017 Prezentacja wyników PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 KLUCZOWE LICZBY 01 889 SKLEPÓW 16 KRAJÓW OFFLINE 10 KRAJÓW ONLINE +9,3% LFL W SKLEPACH STACJONARNYCH +137,8% RDR ONLINE +32,4% RDR PRZYCHODY SKONSOLIDOWANE Duży

Bardziej szczegółowo

Wstępne niezrewidowane wyniki gospodarcze za rok 2014

Wstępne niezrewidowane wyniki gospodarcze za rok 2014 RAPORT BIEŻĄCY 5 marca 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Wstępne niezrewidowane wyniki gospodarcze za rok 2014 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V. opublikowała swoje wstępne niezrewidowane

Bardziej szczegółowo

Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW

Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW Akcje Grupy LOTOS notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od czerwca 2005 roku. Znajdujemy się w indeksie WIG20, czyli 20 największych

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE W SEKTORZE DOBROWOLNYCH PLANÓW EMERYTALNYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ - ANALIZA KOMPARATYWNA

TENDENCJE W SEKTORZE DOBROWOLNYCH PLANÓW EMERYTALNYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ - ANALIZA KOMPARATYWNA TENDENCJE W SEKTORZE DOBROWOLNYCH PLANÓW EMERYTALNYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ - ANALIZA KOMPARATYWNA EDYTA MARCINKIEWICZ Politechnika Łódzka Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

W I KWARTALE 2012 WYGRANE BRUTTO WZROSŁY O 15,9% ROK DO ROKU, RENTOWNOŚĆ ZOSTAŁA UTRZYMANA

W I KWARTALE 2012 WYGRANE BRUTTO WZROSŁY O 15,9% ROK DO ROKU, RENTOWNOŚĆ ZOSTAŁA UTRZYMANA RAPORT OBOWIĄZKOWY 10 maja 2012 Okresowe sprawozdanie zarządu Fortuna Entertainment Group N.V. za okres od 1 stycznia do 10 maja 2012 W I KWARTALE 2012 WYGRANE BRUTTO WZROSŁY O 15,9% ROK DO ROKU, RENTOWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 www.pwc.com Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 Próba badawcza w edycji z 2012 roku Produkcja Dystrybucja Usługi Handel Energetyka FMCG Bankowość Motoryzacja Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL LIPIEC 2017 W 2016 ROKU ZAROBKI POLAKÓW ZA GRANICĄ WYNIOSŁY PONAD 119 MLD ZŁ Rok 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim przyniósł nieznaczny

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

25+ OD PODWYKONAWCY DO KREATORA,

25+ OD PODWYKONAWCY DO KREATORA, 25+ OD PODWYKONAWCY DO KREATORA, CZYLI JAK ZAPEWNIĆ POLSCE KOLEJNE 25 LAT SUKCESU Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Warszawa, Grudzień 2014 AGENDA Gdzie jesteśmy dziś i gdzie

Bardziej szczegółowo