RAPORT. Koszty pracy, obciążenie podatkowe i konkurencyjność Polski na tle Austrii oraz wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Koszty pracy, obciążenie podatkowe i konkurencyjność Polski na tle Austrii oraz wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej"

Transkrypt

1 RAPORT Koszty pracy, obciążenie podatkowe i konkurencyjność Polski na tle Austrii oraz wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej 212

2 TPA Horwath jest jedną z największych firm doradczych w Europie, członkiem globalnej struktury Crowe Horwath International. Oferuje rozwiązania biznesowe, dla międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstw, z zakresu strategicznego doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także corporate finance oraz doradztwa personalnego. TPA Horwath zapewnia również wyspecjalizowane branżowo usługi doradcze, kierowane w szczególności do sektora nieruchomościowego oraz budowlanego, jak również energetycznego i użyteczności publicznej. Pod odrębną marką Horwath HTL dostarcza również specjalistyczne usługi doradcze dla hotelarstwa oraz turystyki. 2 S t r o n a

3 Spis treści Wprowadzenie 4 Koszty pracy: Austria na czele, Polska poniżej średniej, Bułgaria ma najniższe 5 Wzrost wynagrodzeń brutto w prawie wszystkich krajach CEE 9 Wysokie wynagrodzenia brutto w sektorze finansowymi ubezpieczeniowym 1 Obciążenie wynagrodzeń brutto prawie niezmienione 13 Wynagrodzenia netto według parytetu siły nabywczej: średnie wynagrodzenia w Polsce wynoszą 53% poziomu w Austrii 14 Największe obciążenie wynagrodzeń podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne na Węgrzech i w Austrii 15 Czynniki: wydajność, jednostkowe koszty pracy i kursy walut 16 Udział w PKB i struktura podatków i składek utrzymują się na tym samym poziomie 17 Polityka podatkowa przyjazna dla inwestorów 21 3 S t r o n a

4 Wprowadzenie Porównanie Austria kraje CEE pokazuje, iż nadal wyraźnie koszty pracy w Austrii są kilkakrotnie większe niż w badanych krajach CEE (Bułgaria, Chorwacja, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Czechy i Węgry) W nadchodzących latach prawie we wszystkich krajach CEE spodziewany jest ponowny wzrost jednostkowych kosztów pracy. Istniejąca przewaga konkurencyjna krajów CEE względem Austrii w zakresie kosztów będzie maleć stopniowo i powoli Polska, na tle Austrii i 8 innych krajów CEE poniżej średniej w rankingu kosztów pracy, ale z niskimi średnimi zarobkami netto Średnie wynagrodzenia netto w Republice Czeskiej, podobnie jak w Polsce, wynoszą 53% poziomu w Austrii Łączne obciążenie pracy podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne jest w Polsce (36,3%) poniżej średniej Polska, Węgry, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria, to kraje, w których wzrosło znaczenie podatków pośrednich w łącznych obciążeniach składkowopodatkowych W porównaniu branż liderem pod względem pensji jest nadal sektor finansowy i ubezpieczeniowy Kraje CEE są nadal interesujące dla inwestorów i konkurencyjne. To najważniejsze wyniki badania WIIW (Wiedeński Instytut Międzynarodowych Analiz Gospodarczych) przeprowadzonego na zlecenie TPA Horwath. WIIW badał w Austrii i dziewięciu krajach CEE (Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii oraz na Słowacji i Węgrzech): wynagrodzenia za pracę i jej opodatkowanie, stosunek wynagrodzeń netto do parytetu siły nabywczej (PSN) wydajność pracy i pozostałe aspekty konkurencyjności oraz wysokość i skład wpływów z podatków i udział w PKB i strukturę podatków i składek. Badanie zostało przeprowadzone po raz pierwszy w marcu 211 roku, a w 212 roku zostało rozszerzone o wskaźniki z roku 211 z uwzględnieniem danych za 21 rok (ostatnie dostępne dane). Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z: Katarzyną Królak, Head of Marketing & PR, tel. (61) 63 5, 4 S t r o n a

5 Koszty pracy: Austria na czele, Polska poniżej średniej, Bułgaria ma najniższe Poziom średnich kosztów pracy (płace i dodatkowe koszty płac) w Austrii w roku 211 wynosił EUR miesięcznie i był znacznie wyższy niż we wszystkich krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich objętych badaniem. Średnie koszty pracy w Słowenii to EUR, czyli 42% kosztów austriackich. Polska, z kosztami w wysokości 976 EUR, znalazła się w gronie krajów o ich najniższym poziomie. Natomiast w ostatniej w tym rankingu Bułgarii średnie koszty pracy wynoszą zaledwie 426 EUR, co odpowiada tylko 1% poziomu austriackiego. Koszty pracy, średnie zarobki brutto i netto w Polsce i 8 innych krajach CEE oraz Austrii w EUR/miesiąc cała gospodarka w 211 roku Koszty pracy Zarobki brutto Zarobki netto AT (Austria) SI (Słowenia) CZ (Czechy) HR (Chorwacja) SK (Słowacja) HU (Węgry) PL (Polska) RO (Rumunia) RS (Serbia) BG (Bułgaria) Koszty pracy Wynagrodzenia brutto Wynagrodzenia netto AT SI CZ HR SK PL HU RO RS BG Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. 5 S t r o n a

6 Koszty pracy: wynagrodzenia brutto i netto w 211 roku (w EUR/miesięcznie) w % kosztów pracy w 211 roku Koszty pracy Wynagrodzenia brutto Wynagrodzenia netto RS PL HR SI BG RO HU AT SK CZ Koszty pracy Wynagrodzenia brutto Wynagrodzenia netto RS PL HR SI BG RO HU AT SK CZ Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Polska - koszty pracy w EUR / miesiąc w wybranych branżach i całej gospodarce w latach Cała gospodarka Przemysł, bez budownictwa Produkcja, przetwarzanie towarów Budownictwo Usługi finansowe i ubezpieczeniowe S t r o n a

7 Cała gospodarka Przemysł, bez budownictwa Produkcja, przetwarzanie towarów Budownictwo Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Koszty pracy w Polsce i 8 innych krajach CEE oraz Austrii - w EUR za miesiąc w latach cała gospodarka Austria Słowenia Chorwacja Czechy Węgry Polska Słowacja Serbia Rumunia Bułgaria Austria Słowenia Chorwacja Czechy Węgry Polska Słowacja Serbia Rumunia Bułgaria 7 S t r o n a

8 Polska: zmiany jednostkowych kosztów pracy w całej gospodarce, po uwzględnieniu kursu walut (rok 25 = 1) w latach Kraje z płynnymi kursami walut: zmiany jednostkowych kosztów pracy w całej gospodarce, po uwzględnieniu kursu walut (rok 25 = 1) CZ HU PL RO RS S t r o n a

9 Kraje ze sztywnymi kursami walut: zmiany jednostkowych kosztów pracy w całej gospodarce, po uwzględnieniu kursu walut (rok 25 = 1) 25 BG HR AT SI SK Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Wzrost wynagrodzeń brutto w prawie wszystkich krajach CEE Po spowodowanych kryzysem spadkach wynagrodzeń brutto w niektórych krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich w roku 29, w latach 21 oraz 211 ponownie doszło do znaczniejszego wzrostu mierzonego w EUR. Było to spowodowane zarówno wzrostami płac w walucie lokalnej jak i wzrostami kursów walut krajowych względem euro. Tylko w Chorwacji wynagrodzenia brutto mierzone w EUR spadły nieznacznie o,5% i wyniosły w 211 roku 1.49 EUR miesięcznie. We wszystkich pozostałych krajach doszło do wzrostów, od 2% tj. do EUR w Słowenii do 7,6% tj. do 357 EUR w Bułgarii. Zarobki brutto EUR/miesiąc w Polsce i 8 innych krajach CEE oraz Austrii: cała gospodarka Austria Słowenia Chorwacja Czechy Polska Węgry Słowacja Serbia Rumunia Bułgaria S t r o n a

10 Austria Słowenia Chorwacja Czechy Polska Węgry Słowacja Serbia Rumunia Bułgaria Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Wysokie wynagrodzenia brutto w sektorze finansowymi ubezpieczeniowym Z analizy średnich wynagrodzeń brutto według sektorów wynika, iż poziom płac w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym jest znacznie wyższy od średniej ogólnej. W Austrii poziom wynagrodzeń brutto w tym sektorze jest o 56% wyższy niż w całej gospodarce. Także w Słowenii i Chorwacji dystans poziomu wynagrodzeń w tym sektorze jest podobny jak w Austrii i wynosi odpowiednio 42% wzgl. 59%. We wszystkich pozostałych krajach dystans wynagrodzeń w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym do ich poziomu w całej gospodarce jest nawet jeszcze znacznie większy i wynosi od 69% w Polsce do nawet 133% w Rumunii. Z danych GUS wynika, iż lokalni liderzy branżowi mogą nieco się różnić. W 211 roku w Polsce najwyższe miesięczne wynagrodzenia brutto zanotowano w branży informatycznej, która zdystansowała górnictwo i wydobycie (nr 2 w rankingu) oraz instytucje finansowe i ubezpieczeniowe (nr 3) twierdzi Dorota Trojanowska, doradca personalny i partner TPA Horwath HR w Polsce S t r o n a

11 Polska - zarobki brutto w EUR/miesiąc w wybranych branżach i całej gospodarce Cała gospodarka Przemysł, bez budownictwa Produkcja, przetwarzanie towarów Budownictwo Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Cała gospodarka Przemysł, bez budownictwa Produkcja, przetwarzanie towarów Budownictwo Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Średnie zarobki brutto w EUR/miesiąc w wybranych branżach i całej gospodarce Cała gospodarka Austria Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Czechy Węgry S t r o n a

12 Przemysł, bez budownictwa Austria Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Czechy Węgry Produkcja, przetwarzanie towarów Austria Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Czechy Węgry Budownictwo Austria Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Czechy Węgry Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Austria Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Czechy Węgry Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. 12 S t r o n a

13 Obciążenie wynagrodzeń brutto prawie niezmienione Obciążenie wynagrodzeń brutto, które składa się z podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracownika, uległo w badanych krajach w 211 roku jedynie nieznacznej zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Obciążenie wynagrodzeń brutto w Austrii, Słowenii i na Węgrzech nadal wynosi ok. 34%, przy czym w latach Węgry wykazywały znaczną tendencję spadkową. Znaczniejszy wzrost obciążenia o ponad jeden punkt procentowy należy odnotować na Słowacji, przy czym kraj ten przy poziomie 22,9% nadal wykazuje jeden z najniższych wskaźników obciążenia w regionie. Efektywne obciążenie wynagrodzeń: podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne w % zarobków brutto Węgry 38,63 37,89 34,54 33,76 Austria 34,26 32,79 33,7 33,38 Słowenia 35,33 35,37 35,34 35,24 Chorwacja 31,36 31,12 3,42 3,21 Serbia 28,3 28,12 28,5 27,98 Rumunia 25,67 26,23 26,87 26,91 Polska 25,4 24,39 24,47 24,61 Czechy 23,64 22,29 22,45 22,96 Słowacja 22,81 21,4 21,65 22,85 Bułgaria 2,99 2,99 2,99 2,99 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Węgry Austria Słowenia Chorwacja Serbia Rumunia Polska Czechy Słowacja Bułgaria Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. 13 S t r o n a

14 Wynagrodzenia netto według parytetu siły nabywczej: średnie wynagrodzenia w Polsce wynoszą 53% poziomu w Austrii Jeśli porówna się wynagrodzenia netto istotne dla pracownika (wynagrodzenia brutto po potrąceniu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne), okazuje się, iż relacje wynagrodzeń netto do parytetu siły nabywczej (PSN) krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich względem Austrii są stosunkowo stabilne. Aprecjacja walut poszczególnych krajów wobec euro i częściowo rosnące efektywne obciążenia podatkowe doprowadziły do tego, iż między rokiem 21 a 211 wynagrodzenia netto według parytetów siły nabywczej PSN2 w prawie wszystkich badanych krajach wzrosły mniej niż płace miesięczne brutto mierzone w EUR. W Rumunii płace netto spadły o,4%, na Słowacji nawet o 1,7%. We wszystkich pozostałych krajach wzrosły: od 1,1% w Chorwacji aż do 4,5% na Węgrzech. W Austrii wzrosły o 1,6%. Bułgaria, kraj o najniższych wynagrodzeniach netto (31% poziomu austriackiego), odnotowała wyraźną tendencję wzrostową także w kryzysowych latach Rumunia utrzymuje stabilne 33% poziomu austriackiego, Serbia 37%, przy czym w średnim okresie dystans wobec Austrii zwiększył się ze względu na deprecjację waluty. Węgry odnotowują niewielką tendencję wzrostową i wykazują 42% poziomu austriackiego, a na Słowacji utrzymuje się 45%. Średnie wynagrodzenia netto w Republice Czeskiej, podobnie jak w Polsce, wynoszą 53% poziomu w Austrii. Oba te kraje nadrabiają różnice względem Austrii, podczas gdy Chorwacja stosunkowo traci i w 211 roku odnotowuje 54%. W Słowenii poziom płac netto według PSN nadal wynosi 6% w stosunku do Austrii. Zarobki netto EUR/miesiąc wg parytetów siły nabywczej (PSN) Austria Słowenia Chorwacja Czechy Polska Słowacja Serbia Węgry Rumunia Bułgaria Do jednoznacznego obliczenia wynagrodzeń netto wykorzystano wartości w parytetach siły nabywczej (PSN). Przy tym w obliczeniu następuje korekta o różne obciążenie płac podatkiem od wynagrodzeń i składkami na ubezpieczenie społeczne w poszczególnych krajach, oraz o różną siłę nabywczą walut i poziomy cen (większość walut krajów CEE jest znacznie niedoszacowana). Umożliwia to porównanie osiągalnego przy takich wynagrodzeniach poziomu konsumpcji wzgl. dobrobytu w poszczególnych krajach, tzn. faktycznej siły nabywczej płac. 14 S t r o n a

15 Austria Słowenia Chorwacja Czechy Polska Słowacja Serbia Węgry Rumunia Bułgaria Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Największe obciążenie wynagrodzeń podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne na Węgrzech i w Austrii Całkowite obciążenie pracy (płace i dodatkowe koszty płac) w Austrii jest stosunkowo wysokie i wynosi 49,1%, tzn. pracownicy otrzymują faktycznie do wypłaty tylko około połowy kosztów ponoszonych przez pracodawcę. Tak samo wysokie obciążenie pracy w grupie badanych krajów wykazują tylko Węgry. Tutaj w 211 roku wyniosło one 49,%. Nieznaczny spadek kosztów pracy (od 2 roku do 45%) należy odnotować w Słowenii jak również w Chorwacji (do 4,9%). W Rumunii od 2 roku spadek łącznego obciążenia składkowo-podatkowego pracy do 42,7% został wywołany przez znaczne obniżenie składek płaconych przez pracownika. Łączne obciążenie jest poniżej średniej w Serbii (38%) i w Polsce (36,3%) - mimo wzrostu podatków od wynagrodzeń w sumie doszło do nieznacznego obniżenia obciążenia w ciągu ostatnich 1 lat. W Bułgarii łączne obciążenie pracy podatkiem od wynagrodzeń i składkami na ubezpieczenie społeczne płaconymi przez pracodawcę i pracownika jest najniższe w grupie badanych krajów i wynosi 33,9%. Poziom ten znacznie spadł od 2 roku w związku ze znaczącą redukcją składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawcę. Łączne obciążenie wynagrodzeń podatkami (podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawców i pracowników) w % kosztów pracy Węgry 54,87 53,47 49,55 48,95 Austria 49,56 48,79 48,85 49,8 Słowenia 44,94 45,9 45,6 44,98 Czechy 43,32 42,36 42,57 42,94 Słowacja 41,88 41,1 41,24 42,14 Chorwacja 41,86 41,66 41,7 4,89 Rumunia 41,77 42,21 42,71 42,74 Serbia 38,23 38,8 38,1 37,96 Polska 36,63 36,8 36,15 36,27 Bułgaria 35,57 34,43 33,86 33,86 15 S t r o n a

16 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Węgry Austria Słowenia Czechy Słowacja Chorwacja Rumunia Serbia Polska Bułgaria Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Także w przyszłości w krajach CEE należy liczyć się z kolejnymi reformami systemów podatkowych i ubezpieczeń społecznych, a tym samym ze zmianami obciążenia składkowo-podatkowego pracy. Obecnie nie ma jednolitej tendencji we wszystkich krajach CEE. Na przykład w Republice Czeskiej jak również na Węgrzech podejmowane są właśnie działania mające na celu ponowne podniesienie stawek podatku, w pozostałych krajach pozostaną one raczej na niskim poziomie. podkreśla Klaus Bauer-Mitterlehner, partner w TPA Horwath odpowiedzialny za kraje CEE. Generalnie należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż liczne niedawne reformy systemów podatkowych i ubezpieczeń społecznych w przyszłości doprowadzą do zmian obciążenia składkowo-podatkowego pracy (np. na Słowacji, Węgrzech, w Republice Czeskiej itd.). Systemy podatkowe i ubezpieczeń społecznych w większości krajów CEE są znacznie mniej stabilne niż w Austrii. Jednak można już stwierdzić jeden trend: Czynniki: wydajność, jednostkowe koszty pracy i kursy walut Oprócz płac i dodatkowych kosztów płac (razem tworzących koszty pracy) oraz obciążenia składkowo-podatkowego pracy, decydująca rolę przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach oraz dla konkurencyjności kraju odgrywa także wydajność zasobów pracy. Niskie koszty pracy zazwyczaj idą w parze z niską wydajnością; w związku z tym analiza porównawcza musi uwzględniać jednostkowe koszty pracy. 16 S t r o n a

17 Jednostkowe koszty pracy (ULC) 3 w badanych krajach CEE są znacznie niższe niż w Austrii. Jednak w 211 roku ponownie wzrosły w większości krajów CEE (poza Chorwacją, Polską i Słowenią), przy czym zmiany z roku 21 na 211 były nieznaczne. Badane kraje CEE nadal są konkurencyjne, chociaż większość krajów, poza Słowacją i Słowenią, straciła na konkurencyjności wobec Austrii. Poprzez wzrost jednostkowych kosztów pracy w większości tych krajów pogorszyła się ich konkurencyjność wobec Austrii. Podczas kryzysu (29 r.) i bezpośrednio po nim (21 r.) kraje CEE z płynnymi kursami walut dzięki deprecjacji waluty częściowo skompensowały straty konkurencyjności związane z wydajnością w jednostkowych kosztach pracy i uniknęły większej utraty miejsc pracy. Natomiast w krajach CEE ze sztywnymi kursami wymiany nastąpiła znaczna redukcja zatrudnienia w celu wyrównania strat wydajności, a tym samym wzrostu jednostkowych kosztów pracy. Udział w PKB i struktura podatków i składek utrzymują się na tym samym poziomie Ogólnie rzecz biorąc rok 21 (ostatnie dostępne dane) charakteryzował się spadkiem udziału podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w PKB w tych dziesięciu krajach CEE. W związku z reformami, spadek ten był szczególnie znaczący w Bułgarii, Serbii i na Węgrzech, przy czym udział podatków i składek w PKB spadł o około 1,5 do 2 punktów procentowych. W Chorwacji, Austrii i na Słowacji redukcja była mniejsza (ok.,5 do 1 punktu procentowego), podczas gdy w Polsce i Rumunii udział podatków i składek w PKB był na prawie takim samym poziomie jak w roku 29. Udział ten wzrósł jedynie w Republice Czeskiej i Słowenii, jednak tylko nieznacznie. Generalnie nastąpiły więc niewielkie zmiany w rankingu krajów pod względem udziału podatków i składek w PKB. Wśród tych dziesięciu krajów Austria miała najwyższy udział podatków i składek w PKB w 21 roku, wynoszący 39,6%, i jako jedyny spośród tych krajów lokuje się powyżej średniej UE-27. W porównaniu do roku 29 Węgry i Słowenia zamieniły się miejscami w rankingu, przy czym ten ostatni kraj z obecnym wskaźnikiem 38,2% jest na drugim miejscu pod względem udziału podatków i składek w PKB wśród tych dziesięciu krajów (Węgry 37,8%). Podatki dochodowe w % PKB EU27 26,9 25,7 25,8 AT 28,4 27,7 27,4 SI 23,3 22,8 22,9 HU 26,6 26,9 25,7 SR 25,8 25,1 24,6 CZ 18,9 18,6 18,5 HR 23,1 21,9 21,4 PL 23,1 2,5 2,8 SK 17,3 16,2 15,8 RO 18,7 17,5 18,2 BG 24,5 21,3 2,3 3 ULC = unit labour costs 17 S t r o n a

18 Przychody z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w% PKB EU27 4,4 39,7 39,6 AT 44,2 44,3 43,7 SI 37,5 37,9 38,2 HU 4,4 4,2 37,8 SR 37,6 36,9 35,4 CZ 34,5 33,6 33,8 HR 34,9 33,9 33, PL 34,3 31,8 31,8 SK 29,4 29,1 28,4 RO 28,8 27,7 27,6 BG 32,3 29, 27,4 5, , 4, 35, 3, 25, 2, EU27 AT SI HU SR CZ HR PL SK RO BG Do przesunięcia w rankingu doszło też między Republiką Czeską a Chorwacją, a także między Rumunią a Bułgarią, która ze wskaźnikiem 27,7% wykazywała najniższy udział podatków i składek w PKB w 21 roku. Tym samym obecnie udział podatków i składek w PKB Bułgarii jest najwyższy w Austrii przed Słowenią i Węgrami. Następne są Serbia, Republika Czeska, Chorwacja, Polska, Słowacja, Rumunia i Bułgaria. W związku z reformami w systemach podatkowych rok 21 przyniósł w niektórych krajach znaczące zmiany w strukturze podatków. Należy tu zwrócić uwagę przede wszystkim na Węgry, Chorwację, Polskę, Rumunię i Bułgarię. We wszystkich tych krajach wzrosło znaczenie podatków pośrednich w łącznych obciążeniach składkowo-podatkowych (o około 2 do 3 punktów procentowych), podczas gdy znaczenie podatków bezpośrednich zmalało w mniej więcej takim samym wymiarze. 4 4 Por. ilustracja w badaniu 18 S t r o n a

19 Polska: Podatki bezpośrednie - w % sumy Pozostałe podatki dochodowe,1,1,1 Pozostałe bieżące opłaty 6,3 6,8 7, Podatki od dochodu lub zysków spółek kapitałowych 31,5 3,8 28,7 Podatki od dochodu prywatnych gospodarstw domowych 62,1 62,3 64,2 Polska: Podatki bezpośrednie - w % PKB Pozostałe podatki dochodowe,,, Pozostałe bieżące opłaty,5,5,5 Podatki od dochodu lub zysków spółek kapitałowych 2,7 2,3 2, Podatki od dochodu prywatnych gospodarstw domowych 5,3 4,6 4,5 Podatki bezpośrednie - w % sumy: w Polsce i 8 innych krajach CEE oraz Austrii Pozostałe podatki dochodowe Podatki od dochodu lub zysków spółek kapitałowych Pozostałe bieżące opłaty Podatki od dochodu prywatnych gospodarstw domowych EU27 AT SI HU SR CZ PL RO SK HR BG 19 S t r o n a

20 Podatki pośrednie - % w sumie podatków pośrednich w Polsce i 8 innych krajach CEE oraz Austrii 1 Opłaty importowe bez VAT Podatek VAT Pozostałe podatki od towarów Pozostałe podatki od produkcji EU27 SR HU HR BG AT SI PL RO CZ SK Źródło: Eurostat i statystyki krajowe, obliczenia WIIW. Polska: Podatki pośrednie - % w sumie podatków pośrednich Opłaty importowe bez VAT 2,8 2,6 2,4 Podatek VAT 55,5 56,7 56,2 Pozostałe podatki od towarów 3,9 28,7 3, Pozostałe podatki od produkcji 1,8 12, 11,3 Polska: Podatki pośrednie - % w PKB Opłaty importowe bez VAT,4,3,3 Podatek VAT 8, 7,4 7,8 Pozostałe podatki od towarów 4,5 3,8 4,2 Pozostałe podatki od produkcji 1,6 1,6 1,6 2 S t r o n a

21 Polityka podatkowa przyjazna dla inwestorów W 211 roku saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich na głowę wzrosło w stosunku do roku 21. Najbardziej w Czechach i na Słowacji. Inwestycje bezpośrednie spadły tylko w Chorwacji i na Węgrzech. Ponadto udział podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w PKB (=łączne obciążenie pracy w odniesieniu do całej gospodarki) w roku 21 (ostatnie dostępne dane) nieznacznie zmalał w Austrii i w większości krajów CEE (poza Rumunią i Słowenią). 5 Podobnie jak w przypadku podatków pośrednich 6, także w przypadku podatków bezpośrednich 7 w latach 29 i 21 nie nastąpiły większe zmiany w ich wielkości w stosunku do PKB oraz ich strukturze. Zatem znaczenie podatków bezpośrednich jest największe w Austrii, gdzie wynosi 12,7%, czyli nieco powyżej średniej UE-27 wynoszącej 12,4%. W pozostałych dziewięciu krajach CEE wpływy z podatków bezpośrednich są o wiele mniejsze, a ich rozpiętość to od nieco ponad 8% w Słowenii i na Węgrzech aż po najniższe wartości około 5% w Chorwacji i Bułgarii. Istotne zmiany nastąpiły tylko na Węgrzech. Tutaj między rokiem 29 a 21 przychody z podatków bezpośrednich zmalały o około 2 punkty procentowe (w stosunku do PKB), co było spowodowane znacznym spadkiem podatków od zysków przedsiębiorstw. Tym samym Węgry są jedynym krajem, w którym doszło do znaczniejszej zmiany w strukturze podatków bezpośrednich, przy rosnącym znaczeniu podatków od dochodów osobistych i malejącym udziale podatków od zysków (podatków od dochodów lub zysków spółek kapitałowych). 5 Por. tabela 1.2 w badaniu 6 Por. ilustracja w badaniu 7 Por. ilustracja w badaniu 21 S t r o n a

22 Biuro TPA Horwath w Poznaniu Murawa Office Park ul. Murawa Poznań Tel: Fax: Biuro TPA Horwath w Warszawie Salzburg Center ul. Grójecka Warszawa Tel: Fax:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, październik 2010 r. O CEA CEA to europejska federacja branży ubezpieczeń i reasekuracji. Poprzez 33 organizacje członkowskie krajowe stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2008 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2008 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz Kazimierz Miszczyk (Koordynator Zespołu Analiz Handlu

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Polska i Świat. Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka

Raport płacowy Polska i Świat. Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka Raport płacowy Polska i Świat Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka Warszawa 2012 1 Wstęp Wartość wynagrodzenia polskiej kadry zarządzającej liczona w euro plasuje nasz kraj na 21-22 miejscu

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH W 29 ROKU W ŚWIETLE DANYCH F-1/I-1 czerwiec 21 Wprowadzenie Cel Prezentujemy ocenę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH W 21 ROKU W ŚWIETLE DANYCH F-1/I-1 czerwiec 211 Wprowadzenie Cel Prezentujemy ocenę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006 2010. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006 2010. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006 2010 Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń Styczeń 2012 Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i wyłącznie uprawnione z tytułu takich praw podmioty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU www.mir.gov.pl Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Warszawa, 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SKUTKI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA GOSPODARKI KRAJU PRZYJMUJ CEGO DOŒWIADCZENIA POLSKI

SKUTKI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA GOSPODARKI KRAJU PRZYJMUJ CEGO DOŒWIADCZENIA POLSKI SKUTKI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA GOSPODARKI KRAJU PRZYJMUJ CEGO DOŒWIADCZENIA POLSKI Marzenna A. Weresa 1. Wprowadzenie Dynamiczny wzrost rozmiarów międzynarodowych przepływów kapitału, który obserwuje

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Synteza OCENA KONDYCJI EKONOMICZNEJ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH W 28 ROKU W ŚWIETLE DANYCH F-1/I-1 czerwiec 29 Wprowadzenie Cel Prezentujemy ocenę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Raiffeisen Zentralbank za rok 2013.

Tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Raiffeisen Zentralbank za rok 2013. Tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Raiffeisen Zentralbank za rok 2013. Podsumowanie sytuacji finansowej --- Grupa RZB Wartości pieniężne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo