PergamonMED. Z miłości do szczegółów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PergamonMED. Z miłości do szczegółów"

Transkrypt

1 PergamonMED Z miłości do szczegółów

2 Elektroniczne karty pacjenta (EPA) System elektronicznych kart pacjentów PergamonMED udostępnia szeroką gamę rozwiązań, ciąglę rozszerzaną o nowe funkcje wraz z rozwojemoferty naszej firmy i w odpowiedzi potrzeby naszych klientów. Poniżej przedstawiamy cześć tych możliwości. E PA, PAC S i d o k u m e n t y Niezależnie od rodzaju dokumentu PergamonMED archiwizuje wszelkie dane w oryginalnym formacie (np. PDF, OpenOffice, MSWord albo fax). Dzięki temu PergamonMED może lepiej przystosować się do wymagań klientów. PACS jest częścią elektronicznej karty pacjenta PergamonMED. Dane DICOM są zapisywane w karcie niezależnie od tego czy są to badaniawykonane na miejscu, czy też przejęte z innych przychodni poprzez teleintegracje lub import danych. System PACS może nie tylko zainteresować Użytkowników zajmujących się pozyskiwaniem obrazów (CR, MRT, CT) ale również lekarzy przekazujących, ponieważ wszystkie dane z innych przychodni mogą być zintegrowaneza pomocą jednego systemu PACS. jako EPA

3 S ys t e m Ar c h i w i z a c j i Z d j ę ć i K o m u n i k a c j i System medycznej archiwizacji zdjęć i komunikacji (Picture Archiving and Communication System, PACS) jest częścią systemu PergamonMED. PACS nie obejmuje jedynie archiwizacji zdjęć medycznych, ale umożliwia udostępnianie tych zdjęć w sieci intranet i internet. PACS, w naszym zamierzeniu, umożliwia współpracę Państwa i lekarzy kierujących. Ar c h i w i z a c j a z d j ę ć Jest przeprowadzana na dedykowanych serwerach. System zapisu może być rozszerzony o dodatkowe twarde dyski, serwery lub systemy pamięci masowej według indywidualnego zapotrzebowania lub wymagań. Dodatkowo wszystkie pliki graficzne mogą być zarchiwizowane na DVD. Do każdego badania może być automatycznie lub manualnie dołączony opis, który jest wymagany przez obowiązujące przepisy. D ys t r yb u c j a z d j ę ć Następuje, w zależności od konfiguracji, automatycznie do wybranych stanowiskach diagnostycznych przez co znacznie zmniejsza się czas załadunku przy większych badaniach albo przy pracy w innym oddziale. I n t e r f e j s d l a u r z ą d z e ń a k w i z y c yj n yc h DICOM-Worklist i GDT są to dwie ważne, ale nie jedyne możliwości. Zależnie od posiadanych przez państwa urządzeń, PergamonMED oferuje specjalnie dostosowane interfejsy programowe. Starsze sprzęty często nie mają łącza dla DICOM lub GDT. W takim przypadku nadal mogą zostać przyłączone do systemu przy pomocy autorskich interfejsów PergamonMED. jako PACS

4 System archiwizacji zdjęć i komunikacji Opis zdjęcia może być przeprowadzany od razu przez system rozpoznawania mowy i urządzenie Speechmike (lub zwykły mikrofon) lub wprowadzona ręcznie. Wyniki do badań porównawczych są wybierane automatycznie, ewentualnie mogą być dopisane manualnie. PergamonMED dostarcza właną przegladerkę zdjęć PergamonVIEW lub integruje się z innymi przegladarkami. barwne obrazy, pomiar Houndsfilda, pomiary kątów, pomiary długości odcinka i powierzchni oraz powiększenia to tylko część funkcji dostępnych w oferowanym programie. Do wykonania dokładnych analiz fragmentarycznych obrazów PergamonVIEW oferuje bogaty wachlarz funkcji pomocniczych (np. linie referencyjne) Szczególną cechą techniczną PergamonMED jest technologia OpenGL, która umożliwia bezpośrednie obliczenie plików graficznych przez kartę graficzną w celu zwiększenia szybkości i płynności pracy ze zdjęciami. jako PACS

5 Radiologiczny system informacyjny (RIS) PergamonMED oferuje system do zarządzania pracą (Workflow Management System) i integruje wszelkie zakresy działalności dotyczące radiologii. PergamonMED cechuje się sprawnym i bezproblemowym przebiegiem pracy z podzielonym na przejrzyste grupy menu. PergamonMED zarówno wspomaga Państwa rutynową prace z rentgenem, mammografią, urządzeniami CT, MR, NUK, podczas diagnostyki, zapisywania, korekty, jak i przy dalszej dystrybucji danych. W zależności od działu i konfiguracji PergamonMED przedstawia, jako informatyczny system radiologiczny, różne listy, w których znajdują się zadania do wykonania lista oddziału badawczego lista dla sekretariatu jako RIS

6 Rozpoznawanie głosu, zapis i translacja na tekst Cyfrowe dyktando podnosi i optymalizuje wydajność pracy. Za pomocą systemu rozpoznającego tekst (Media Interface albo Dragon) wykonanie opisu badania może zostać przyśpieszone. Pozyskane dane mogą następnie zostać zapisane w formacie MP3, lub zamienione na tekst. D yk t a n d o jest prowadzone przez mikrofon lub Speech-mike przy komputerze, tłumaczony tekst jest jednocześnie wyświetlany na ekranie.. Po naciśnięciu klawisza sekretarka otrzymuje nagranie mp3 i plik tekstowy do ewentualnej poprawy. Dyktujący może również sam poprawić swoje nagranie. Zapis Do zapisu danych PergamonMED używa OpenOffice i MS Word. Jeżeli dostępna jest usługa rozpoznająca tekst, wyniki są dołączane przez program. PergamonMED wspiera również inne programy w celu optymalizacji pozyskanego nagrania. P o p r a w a, p o d p i s i d ys t r yb u c j a b a d a ń Opracowane dokumenty mogą być wydrukowane albo wysłane do listy roboczej odpowiedniego lekarza. Ten weryfikuje lub potwierdza dokument. Jeżeli jest upoważniony, system proponuje podpis. W innym przypadku dokument jest automatycznie dostarczony do podpisującego lekarza. Wszystkie wyniki badań i dokumenty są przekazywane do lekarza zatwierdzającego. Jeśli lekarz stwierdzi poprawność dokumentów, to może je zatwierdzić lub potwierdzić wydanie. Następnie PergamonMED może wysłać dokumenty automatycznie przez siec, badań, faksem lub pocztą (w zależności od życzenia lekarza kierującego na badanie)....jako RIS

7 PergamonMED metody pracy Przykładowy przebieg badania radiologicznego Rejestracja Przyjęcie pacjenta, wczytanie karty, skanowanie skierowania. Dane pacjenta trafiają do wirtualniej poczekalni. U lekrza kierującego Lekarz może osobiście wydać zlecenie badania, jeżeli nie zostało ono wydane w rejestracji. Analiza danych Dane pacjenta wywołuje się za pomocą listy roboczej lub DICOM. W momencie uruchomienia programu i podczas analizy badania program podaje komunikat: in Untersuchung /badanie trwa. Po wprowadzeniu danych do dziennika komunikat zmienia się na untersucht/zbadano, znika z listy i pojawia się u osoby dyktującej. U lekarza opisującego Lekarz opisujący wywołuje zlecenia poprzez listę roboczą i dyktuje wyniki badania lub wprowadza je ręcznie. Zapis Sekretarka otrzymuje zlecenie za pomocą listy roboczej, poprawia i przepisuje tekst. Gotowy tekst wraca do osoby dyktującej. Sygnatura Lekarz opisujący zatwierdza dokument....jako RIS

8 CD, teleintegracja, dokumenty i P r z e k a z yw a n i e z d j ę ć może być wykonane poprzez import CD, teleintegrację, na papierze albo przez . Za pomocą PergamonMED mogą Państwo dostarczać zdjęcia i orzeczenia w formacie zgodnym z życzeniem lekarza prowadzącego. Elektroniczne karty pacjenta na CD Sporządzenie karty pacjenta na CD nie jest skomplikowane, ponieważ polega na wybraniu potrzebnych danych z karty i wypaleniu płyty. PergamonMED wspomaga standardowe drukarki do płyt CD umożliwiając nadrukowania danych pacjenta, przychodni czy loga. CD z kartą pacjenta są łatwe do obsługi i można z nich korzystać w systemie Windows (od Windows 98). przekazywanie zdjęć i opisów

9 Zapis parametrów badań rentgenowskich i mammograficznych W zależności od zapotrzrbowania dawka przyjęta przez pacjęta może być pobierana i zapisywana automatycznie. PergamonMED dopasowuje wszystkie parametry badań do konkretnych potrzeb. PergamonMED umożliwia automatyczne zapisywanie danych, które powinny być udokumentowane np. kv, dawki, mas co ułatwia i przyspiesza przebieg pracy. Zapis parametrów Badań

10 Statystyka PergamonMED oferuje wyczerpujące informacje statystyczne, które mogą być wykorzystane do kontroli prawnej i lekarskiej. Dokładne dane statystyczne, poza udzielaniem informacji, umożliwiają tworzenie zestawień, które są wymagane przez ustawodawców, izbę lekarską i ośrodki egzaminacyjne. Dodatkowe statystyczne informują np.. o ilości pacjentów przekazywanych przez lekarza W ten sposób oszczędzają Państwo czas, uzyskują cenne informacje na temat dawki i formy badań oraz otrzymują możliwość uzyskania informacji dotyczących dawek dla wybranych rejonów ciała. jako QMS

11 Integracja i faks Faks lub z analizą badania mogą zostać dołączone do karty pacjenta co ułatwia pracę administracyjną. Manualne dopisanie jest oczywiście w dalszym ciągu możliwe. Na szczególną uwagę zasługują maile z opisem badania. PergamonMED może dopisać je automatycznie za pomocą konkretnych parametrów ( np. numer ubezpieczenia). jako centrala komunikacji

12 Informacje techniczne obsługiwane systemy Software Typ Przykłady użycia MS Office np. MS Word jako przetwarzanie tekstu OpenOffice / StarOffice np. Writer jako przetwarzanie tekstu Adobe Reader Do przedstawienia dokumentów PDF i cyfrowo podpisanymi badaniami QuickTime / DIVX / Alapary Do przedstawienia trójwymiarowych, medycznych teledysków i ujęć sonograficznych Rozpoznanie tekstu Konwersja cyfrowych danych do korektury i zapisu (MediaInterface, Dragon) Fritz!Fax Łatwe i automatyczne wysyłanie i odbieranie faksów S y s t e m y Ak w i z yc y j n e Typ Opis DICOM Wszelkie systemy zgodne z DICOM 3 różnych modalności (US, CR, DR, DX, MR, MG, NG itd) wszystkich producentów i sprzętów (Agfa, GE, Konica Minolta, ICRco, Philips, Picker, Fuji, Giotto, Canon, Selenina itd.) Videointerface systemy wideo (sonografia, bronchoskopia, medycyna nuklearna itd.) XSCAN32 Wyznaczony format do programu icrco Medigraf Wyznaczony format do kierowania lekarskim oprogramowaniem skanera rentgenowskiego Kodak / Orex Wyznaczone formaty do programu skanera rentgenowskiego Informacje Techniczne

13 Informacje techniczne obsługiwane urządzenia Drukarki Typ Przykłady użycia Windows kompatible Wszystkie kompatybilne drukarki PCL/PS (np. Dla wydania orzczenia lub dokumentu CD-Drucker / CD Funkcje do drukowania CD z orzeczeniem (z.b. Canon Pixma Roboter oder RIMAGE) DICOM Papier Systemy do drukowania przez DICOM-Print DICOM Folie Trockenprintersysteme über DICOM-Print Fritz!Fax Bezproblemowe i automatyczne wysyłanie i odbieranie faksów Urządzenia wspomagające Typ Opis CherryChipkartentast. Do wczytania karty ubezpieczenia Philips SpeechMike Dyktando cyfrowe i sterowanie programem (np. DICOM Viewer) Philips Fußschalter Do sterowania odtwarzania cyfrowego dyktanda i sterowania systemem wideo Einfache COM Fußschalter Dla pojedynczych zdjęć z systemu wideo Skaner i Wideo Typ Opis TWAIN Skaner i inne urządzenia do digitalizacji dokumentow NON-Twain Inne skanery (np. S500 i kamery cyfrowe) BT858 komp. Do ujęcia pojedynczych zdjęć lub wideo FTP urządzenia do tranferu pliku Informacje Techniczne

14 Informacje techniczne wspomagane formaty / protokoły W s pi e r a n e typy pl i k ów Typ Przykład użycia Formaty Tekst orzeczenia, sprawozdania Tekst RTF Dokumenty orzeczenia, sprawozdania DOC, PDF, RTF itd. Grafiki Scan, Sono - Captures JPG, BMP Format graficzny CT, MRT, rentgen DICOM orzeczenia, rachunki, dokumenty itd. eml Faks orzeczenia, rachunki, dokumenty itd. ssf Audio Nagrania medyczne WAV, MP3 Video med. Videoclips (operacje, symulacje 3D, AVI, MOV, MPEG itd. nagrania sonograficzne) Wspomagane interfejsy Typ Opis BDT / GDT Nośnik danych do łączenie z AIS LDT Nośnik danych z laboratorium- zapis wyników DICOM Digital Imaging and Communication in Medicine standartowa, elektroniczna dystrybucja zdjęć medycznych HL7 Health Level7 międzynarodowy standard do wymiany w systemach medycznych XML Extensible Markup Language hierarchiczne uporządkowanie danych FTP, HTTP Protokoły do transmisji danych SMPTE / POP Protokół do OLE Object Linking and Embedding Properitär/ wyznaczone dane/formaty Specjalnie dopasowane formaty do oprogramowania Informacje Techniczne

15 PergamonMED Jest systemem do sprawnej archiwizacji i szybkiego opracowania danych pacjenta oraz informacji dotyczących badań Współpracuje z Systemem informacyjnym szpitala / przychodni (HIS), przez co rozszerza zakres jego funkcji Jest opracowany dla- i w kooperacji z lekarzami i personelem przychodni. Przez co oferuje funkcje przystosowane do indywidualnych potrzeb. Ułatwia i przyspiesza przebieg pracy w przychodniach przez listy pracy i umożliwia współpracę z Państwa HIS-em. Łączy rożne dziedziny: Elektroniczne Karty Pacjenta (EPA), system archiwizacji zdjęć i komunikacji (PACS) i, jeśli jest taka potrzeba, również System informacyjny szpitala / przychodni (HIS) oraz Radiologiczny System Informacyjny (RIS). Umożliwia także bezproblemową współpracę tych programów Może być używany w przychodni, gabinecie radiologicznym i szpitalu. Jest kompatybilny z protokołami DICOM, HL7, BDT, GDT i LDT Integruje nie tylko urządzenia medyczne ale również inne programy np. OpenOffice i programy innych producentów ( np. dla czynności płuc, gęstości kości) Powstał w Magdeburgu, jest więc w 100% wyprodukowany w Niemczech Jest w pełni serwisowany przez naszą firmę i współpartnerów - również po Polsku. Argumenty

CGM NETRAAD. Radiologiczny System Informatyczny. Synchronizing Healthcare

CGM NETRAAD. Radiologiczny System Informatyczny. Synchronizing Healthcare CGM NETRAAD Radiologiczny System Informatyczny Synchronizing Healthcare SPIS TREŚCI 01 System NetRAAD w pełni cyfrowa diagnostyka 1.1. Schemat budowy sieci NetRAAD 1.2. Architektura systemu 1.3. Skalowalność

Bardziej szczegółowo

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala 01 Stacje diagnostyczne i lekarskie 02 Oprogramowanie diagnostyczne 03 Obrazowanie na sali operacyjnej 04 Ucyfrowienie dokumentacji szpitalnej 05 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH Producent: Carestream Health Inc, 150 Verona Street Rochester, NY 14608

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA ALSTOR W ZAKRESIE UCYFROWIENIA SZPITALA

ROZWIĄZANIA ALSTOR W ZAKRESIE UCYFROWIENIA SZPITALA ROZWIĄZANIA ALSTOR W ZAKRESIE UCYFROWIENIA SZPITALA Edycja 2014 Firma Alstor obecna jest na polskim rynku IT od ponad 26 lat. Główne obszary naszej działalności to systemy diagnostyki medycznej, obrazowanie

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Innowacja wywodząca się z tradycji. Paleta produktów. ELOoffice ELOprofessional ELOenterprise

Innowacja wywodząca się z tradycji. Paleta produktów. ELOoffice ELOprofessional ELOenterprise System ELO jest przeznaczony do kompleksowego zarządzania dokumentami. Obsługuje wiele formatów dokumentów skanowanych typu TIF, JPG, jak i elektronicznych typu MS Office, Open Office, PDF i inne. Pozwala

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 ProductInfo Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Zabrze, grudzień 2003 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 1.1.Instalacja... 5 1.2.Ogólne informacje o obsłudze... 6 1.3.Katalogi...7 Wyszukanie elementu...8 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WSTĘP: Zamawiający ma na celu ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w taki sposób, żeby stała się częścią obecnie używanego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań partnerskich

Katalog rozwiązań partnerskich Rozwiązania oferowane przez partnerów Insertu Numer 1 [czerwiec 2008] Katalog rozwiązań partnerskich do programów InsERT Detal - szybka sprzedaż [do programu] Subiekt GT Sfera Advisor [Poznań] Detal jest

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny system Enterprise Content Management

Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Od kilku lat specjaliści firmy Comarch pracowali nad przygotowaniem kompleksowej oferty, przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia.

WSTĘP. Od kilku lat specjaliści firmy Comarch pracowali nad przygotowaniem kompleksowej oferty, przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia. COMARCH OptiMED WSTĘP Od niemal 20 lat Grupa Kapitałowa Comarch specjalizuje się w świadczeniu usług informatycznych i teleinformatycznych jako integrator, dostawca i wytwórca sprzętu oraz oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Informacje o Zamawiającym A. Struktura organizacyjna Projekt obejmuje swoim zakresem wdrożenie Systemu w laboratorium na terenie SP ZOZ NASIELSK. Określenie

Bardziej szczegółowo

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Wersja 2.0 Podręcznik użytkownika 2006 ABBYY Software. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość rozdziału Zawartość rozdziału... 2 Co to jest ABBYY PDF Transformer?... 3 Co nowego w

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo