Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?"

Transkrypt

1

2 Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie i bardziej wydajne rozwiązania IT. Wraz ze wzrostem średniej długości życia opieka zdrowotna staje się coraz droższa. Oferujemy innowacyjne rozwiązania służące poprawieniu jakości opieki i usprawnieniu procesów w szpitalach. Od obrazowania i systemów laboratoryjnych, które zapewniają dokładniejsze diagnozowanie, po wydajniejsze zarządzanie szpitalami wszędzie tu możemy zaoszczędzić pieniądze. Po to, by wykorzystać je jeszcze lepiej dla ratowania życia. siemens.com/answers

3 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 3

4 4 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

5 Sponsorzy główni Zjazdu Sponsorzy strategiczni Zjazdu Sponsorzy Zjazdu

6 6 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

7 Siemens stoisko A Siemens jest jednym z największych na świecie dostawców produktów, usług i kompleksowych rozwiązań dla sektora medycznego. Oferta firmy obejmuje różnorodny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny oraz systemy informatyczne pozwalające placówkom służby zdrowia na efektywniejszą pracę. Realizuje projekty dostaw pojedynczych urządzeń, jak również rozwiązania zintegrowane (pod klucz). Siemens oferuje także usługi serwisowe, świadczone w ramach różnorodnych pakietów kontraktowych, wsparcie aplikacyjne oraz rozwiązania finansowe, wspomagające realizację przedsięwzięć medycznych. Siemens Sp. z o.o., Sektor Healthcare ul. Żupnicza 11, Warszawa tel. (22) fax (22) Nycomed Pharma stoisko B Firma Nycomed Pharma Sp. z o.o., oprócz działalności na rynku leków na receptę oraz OTC (z markami takimi jak Febrisan, Vita-Buerlecithin, Amol, Controloc Control ), ma przyjemność promować preparaty kontrastowe włoskiej firmy Bracco: ziomeron niejonowy monomeryczny środek cieniujący do TK i angiografii, dostępny m.in. w unikalnym stężeniu 400 mgi/ml; zmultihance paramagnetyczny środek kontrastowy o najwyższej relaksacyjności; zprohance paramagnetyczny makrocykliczny środek kontrastowy o wysokiej stabilności; zsonovue innowacyjny środek kontrastowy do diagnostyki USG. Nycomed Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146A Warszawa tel. (22) , fax (22) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 7

8 GE Healthcare stoisko E GE Healthcare to dostawca innowacji technologii i usług, które wyznaczają nowe standardy opieki medycznej. Nasze olbrzymie doświadczenia w obrazowaniu medycznym i technologiach informatycznych, osiągnięcia w dziedzinie farmacji i biotechnologii oraz usługach wspomagających poprawę wydajności i skuteczności rozwiązań, umożliwiają naszym klientom na całym świecie zwiększanie dostępności i jakości opieki przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Healthymagination to nasza wizja przyszłości i zobowiązanie, które podejmujemy obniżamy koszty, zwiększamy dostępność i jakość usług na całym świecie. GE Healthcare ul. Wołoska Warszawa tel. (22) fax (22) Alteris stoisko F Od kilku lat jesteśmy liderem na rynku rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej. Współpracujemy z wszystkimi głównymi producentami sprzętu diagnostycznego oraz rozwiązań IT dla radiologii. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem GE w zakresie CT, MR, RTG, USG, MAMMO, ANGIO itp. Zgromadziliśmy unikalny zespół ekspertów z branży medycznej oraz IT. Połączyliśmy wiedzę i doświadczenie z innowacyjnością i energią. zalteris OsiriX Diagnostyczna stacja lekarska zsystem szpitalny HIS zimplanty kręgosłupa zris/pacs/teleradiologia w ponad 160 lokalizacjach zurządzenia TK, MR, ucyfrowienie radiologii zbudowa pod klucz pracowni diagnostyki obrazowej Alteris Sp. z o.o. ul. PCK 6/ Katowice tel. (32) fax (32) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

9 to dobry wybór Ultravist cechuje si : 7 korzystnym profilem bezpieczeƒstwa 1 7 dobrze zrównowa onà osmolalnoêcià i lepkoêcià 2 7 niskà cz stoêcià wyst powania nefropatii pokontrastowej nawet u chorych wysokiego ryzyka 3 1. Kopp A. F. et al. Prevalence of Acute Reactions to Iopromide: Postmarketing Surveillance Study of Patients, Acta Radiol. 2008; 49: Pontus B. et al. Pathophysiology of Contrast Medium-induced Nephopathy, Kidney Intrenational, Vol. 68, 2005; Heinrich M. C. et al. Nephrotoxicity of Iso-osmolar Iodixanol Compared with Nonionic Low-osmolar Contrast Media: Meta-analysis of Randomized Controlled Trials, Radiology, Vol. 250 (1), Jan 2009; Ultravist 240/300/370, roztwór do wstrzykiwań; 1 ml preparatu Ultravist 240 zawiera 498,72 mg jopromidu (równoważnik 240 mg jodu); 1 ml preparatu Ultravist 300 zawiera 623,40 mg jopromidu (równoważnik 300 mg jodu); 1 ml preparatu Ultravist 370 zawiera 768,86 mg jopromidu (równoważnik 370 mg jodu). Wskazania: Środek kontrastowy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki; do podawania dożylnego, dotętniczego i do jam ciał; do stosowania w tomografii komputerowej (TK), arteriografii, wenografii, cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA), urografii dożylnej, endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ERCP), artrografii i badań innych jam ciała. Ultravist 370 jest ponadto wskazany do stosowania w angiokardiografii. Dawkowanie i sposób podawania: 1) W podaniu donaczyniowym: Pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej. Dawkę dobiera się w zależności od wieku i masy ciała pacjenta oraz problemu diagnostycznego i techniki badania. Przedstawiono jedynie zalecane dawki, odpowiadające przeciętnym wartościom stosowanym u zdrowych dorosłych osób o masie 70 kg. Podane dawki odnoszą się do pojedynczych wstrzyknięć w przeliczeniu na 1 kilogram (kg) masy ciała (m.c.). Angiografia konwencjonalna Angiografia łuku aorty ml preparatu Ultravist 300 Angiografia selektywna 6-15 ml preparatu Ultravist 300 Aortografia piersiowa ml preparatu Ultravist 300/370 Aortografia brzuszna ml preparatu Ultravist 300 Arteriografia: kończyn górnych 8-12 ml preparatu Ultravist 300 kończyn dolnych ml preparatu Ultravist 300 Angiokardiografia: komór serca ml preparatu Ultravist 370 tętnic wieńcowych 5-8 ml preparatu Ultravist 370 Wenografia: kończyn górnych ml preparatu Ultravist 240 lub ml preparatu Ultravist 300 kończyn dolnych ml preparatu Ultravist 240 lub ml preparatu Ultravist 300 Dożylna cyfrowa angiografia subtrakcyjna: Dorośli: ml preparatu Ultravist 300/370 w jednorazowym wstrzyknięciu z szybkością 8-12 ml/s (podawane do żyły łokciowej) lub ml/s (podawane do żyły głównej). Dotętnicza cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA): można stosować mniejsze dawki w porównaniu z konwencjonalną angiografią. Tomografia komputerowa (TK): Podawać w jednorazowym wstrzyknięciu dożylnym ml preparatu Ultravist 300 (dla aparatów o długim czasie przebiegu skanu połowę dawki całkowitej można podać w bolusie, a pozostałą część dawki w ciągu 2-6 min). TK całego ciała - dawka oraz szybkość podawania środków kontrastowych w zależności od ocenianych organów, problemu diagnostycznego oraz, przede wszystkim, parametrów skanera wykorzystywanego w danej pracowni. TK czaszki - dorośli: Ultravist 240: 1,5-2,5 ml/kg mc., Ultravist 300: 1,0-2,0 ml/kg mc., Ultravist 370: 1,0-1,5 ml/kg mc. Urografia dożylna Noworodki 1,2 g I/kg mc. = 5,0 ml/kg mc. preparatu Ultravist 240 (<1 miesiąca) = 4,0 ml/kg mc. preparatu Ultravist 300 = 3,2 ml/kg mc. preparatu Ultravist 370 Niemowlęta 1,0 g I/kg mc. = 4,2 ml/kg mc. preparatu Ultravist 240 (wiek: 1 miesiąc-2 lata) = 3,0 ml/kg mc. preparatu Ultravist 300 = 2,7 ml/kg mc. preparatu Ultravist 370 Dzieci 0,5 g I/kg mc. = 2,1 ml/kg mc. preparatu Ultravist 240 (wiek: 2-11 lat) = 1,5 ml/kg mc. preparatu Ultravist 300 = 1,4 ml/kg mc. preparatu Ultravist 370 Młodzież 0,3 g I/kg mc. = 1,3 ml/kg mc. preparatu Ultravist 240 i osoby dorosłe = 1,0 ml/kg mc. preparatu Ultravist 300 = 0,8 ml/kg mc. preparatu Ultravist 370 W uzasadnionych przypadkach u osób dorosłych można stosować większe dawki. Zwykle zaleca się wykonanie pierwszego zdjęcia już po 2-3 min od podania środka kontrastowego. 2) w podaniu do jam ciała Wstrzyknięcia należy wykonywać pod kontrolą fluoroskopową.poniżej podano jedynie zalecane dawki, odpowiadające przeciętnym wartościom stosowanym u zdrowej dorosłej osoby. Artrografia: 5-15 ml preparatu Ultravist 240/300/370. Histerosalpingografia: ml preparatu Ultravist 240. ERCP oraz inne: dawkę dobiera się w zależności od problemu diagnostycznego oraz rozmiarów badanej okolicy. Przeciwwskazania: Nie istnieją przeciwwskazania bezwzględne do stosowania preparatu Ultravist. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Mogą wystąpić reakcje rzekomoalergiczne o nasileniu od łagodnego przez ciężkie do wstrząsu. Zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów, u których rozpoznano nadwrażliwość na preparat Ultravist lub którąkolwiek substancję pomocniczą, u których uprzednio wystąpiła nadwrażliwość na inne jodowe środki kontrastowe, jeśli w wywiadzie chorobowym stwierdzono astmę lub inne alergie lub występują choroby układu naczyniowego. Możliwość wystąpienia nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego u pacjentów, u których podejrzewa się lub rozpoznano wole lub nadczynność tarczycy. Ostrożnie stosować u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów w ciężkim stanie ogólnym. Po podaniu donaczyniowym: ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek (w sporadycznych przypadkach ostra niewydolność nerek), napadów drgawkowych lub innych powikłań ze strony ośrodkowego układu nerwowego, incydentów zakrzepowo-zatorowych. Zwiększone ryzyko wystąpienia arytmii i istotnych zaburzeń hemodynamicznych, reakcji ze strony ośrodkowego układu nerwowego w czasie ostrego zatrucia alkoholem lub przewlekłej choroby alkoholowej. U pacjentów z niewydolnością serca może wystąpić obrzęk płuc. U pacjentów, u których uprzednio rozpoznano choroby z autoagresji opisywano występowanie zapalenia naczyń o ciężkim przebiegu lub zespołu Stevensa i Johnsona. Jodowe środki kontrastowe mogą nasilać objawy nużliwości mięśni. W czasie zatrucia alkoholem lub przewlekłej choroby alkoholowej może dojść do wzrostu przepuszczalności bariery krew-mózg. Po podaniu do jam ciała: ryzyko zachłyśnięcia, niedrożności jelit lub wycieku kontrastu do jamy otrzewnej u noworodków, niemowląt i dzieci (do badań kontrastowych przewodu pokarmowego stosować rozpuszczalne w wodzie niskoosmolarne środki kontrastowe). Przed przystąpieniem do histerosalpingografii należy wykluczyć ciążę. Zmiany zapalne w obrębie dróg żółciowych lub jajowodów mogą predestynować do wystąpienia reakcji po ERCP lub histerosalpingografii. Leczenie pochodnymi biguanidów należy zapobiegawczo przerwać w okresie od 48 godzin przed podaniem do co najmniej 48 godzin po podaniu preparatu. Jednoczesne stosowanie neuroleptyków i leków przeciwdepresyjnych może powodować obniżenie progu drgawkowego. Podawanie interleukiny 2 w ciągu kilku tygodni poprzedzających badanie kontrastowe jest związane ze zwiększeniem ryzyka opóźnionych reakcji na preparat. Działania niepożądane: Często: nudności, uczucie gorąca lub bólu, ból głowy. Niezbyt często: reakcje rzekomoanafilaktyczne/nadwrażliwości, zawroty głowy, niepokój, zmniejszenie ostrości/zaburzenia widzenia, zaburzenia rytmu serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych, kichanie, kaszel, wymioty, zaburzenia smaku, pokrzywka, świąd, osutka, rumień, zaburzenia czynności nerek ( jedynie podczas stosowania donaczyniowego), złe samopoczucie, dreszcze, zwiększona potliwość, reakcje wazowagalne. Rzadko: wstrząs rzekomoanafilaktyczny (również przypadki zakończone zgonem), zaburzenia czynności tarczycy, przełom tyreotoksyczny, parestezje / niedoczulica, splątanie, lęk, pobudzenie, niepamięć, zaburzenia mowy, senność, utrata przytomności, śpiączka, drżenia, drgawki, niedowład / porażenie, niedokrwienie / zawał mózgu, udar mózgu, przejściowa, korowa utrata wzroku (jedynie podczas stosowania donaczyniowego), zapalenie spojówek, łzawienie, zaburzenia słuchu, kołatania serca, ból / uczucie ucisku w klatce piersiowej, bradykardia, tachykardia, zatrzymanie krążenia, niewydolność serca, niedokrwienie / zawał mięśnia sercowego, sinica, niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, wstrząs, skurcz naczyń krwionośnych i incydenty zakrzepowo-zatorowe (jedynie podczas stosowania donaczyniowego), nieżyt nosa, duszność, obrzęk błony śluzowej, astma, chrypka, obrzęk krtani / gardła / języka / twarzy, skurcz oskrzeli, skurcz krtani / gardła, obrzęk płuc, niewydolność oddechowa, zatrzymanie oddychania, podrażnienie gardła, dysfagia, obrzęk ślinianek, ból brzucha, biegunka, obrzęk naczyniowo-ruchowy, zespół objawów śluzówkowo-skórnych (np. zespół Stevensa Johnsona lub zespół Lyella), ostra niewydolność nerek (jedynie podczas stosowania donaczyniowego), bladość, zmiany temperatury ciała, obrzęki, ból w miejscu podania, niewielkie ocieplenie oraz obrzęk, zmiany zapalne i uszkodzenie tkanek w przypadku wynaczynienia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Schering Pharma AG, D Berlin, Niemcy. Pozwolenie nr: R/2250, R/2260, R/2270. Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza - Rp. Przed przepisaniem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Informacji udziela: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, Warszawa, tel. (22) , fax. (22) , v3/ /mz DG

10 10 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

11 Bayer stoiska 1 2 Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych dziedzinach: ochrony zdrowia Bayer HealthCare, środków ochrony roślin Bayer Crop Science i wysoko specjalistycznych materiałów Bayer Material Science. Produkty i usługi firmy Bayer przynoszą ludziom korzyści i ulepszają jakość życia. Działalność Bayer HealthCare w Polsce obejmuje zarówno ochronę zdrowia ludzkiego, produkty weterynaryjne, jak i diagnostykę i farmację. Naszą misją Science For A Better Life jest tworzenie innowacyjnych produktów służących ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej, gwarantujących wysoką jakość życia. Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie Warszawa tel. (22) fax (22) MediPage stoisko 3 MediPage Sp. z o.o., jedno z wiodących wydawnictw medycznych w Polsce, powstało w 1998 roku. Posiada w ofercie ponad 100 podręczników, leksykonów, słowników i poradników. Specjalizuje się w publikacjach z zakresu diagnostyki obrazowej. Współpracuje też z Centrum Diagnostyki Obrazowej CEDUS, prowadzącym kursy z zakresu ultrasonografii oraz rezonansu magnetycznego. MediPage jest również importerem książek wszystkich liczących się na świecie wydawnictw medycznych. MediPage Sp. z o.o. ul. J. Bruna Warszawa tel./fax (22) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 11

12 Pixel Technology stoisko 4 PIXEL Technology jest uznanym autorem rozwiązań dla zakładów diagnostyki obrazowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie informatycznych systemów medycznych, wyspecjalizowanej kadrze pracowników oraz profesjonalnemu podejściu do Klienta, wybudowała sobie silną i stabilną pozycję na rynku. Od wielu lat PIXEL wspiera rozwiązania z zakresu rozlegle pojętej telemedycyny. Naszą pozycję potwierdzają liczne wdrożenia, zaplecze merytoryczne i osobowe oraz wiedza i doświadczenie nasze i naszych Partnerów. Współpracujemy z największymi producentami sprzętu diagnostycznego. Nadajemy ultranowoczesny wymiar organizacji i zarządzania, wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne. Pixel Technology Aleja Kościuszki 123, Łódź tel. (42) , fax (42) Ultraviol stoisko 5 Ultraviol producent negatoskopów serii NGP do mammografii z żaluzjami, lamp bakteriobójczych przepływowych serii NBVE, stacji cyfrowych i analogowych obrazów DICO. Stacja DICO (cyfrowy negatoskop) może pracować jako niezależne urządzenie lub w ramach systemów PACS, RIS i HIS na oddziałach szpitalnych, blokach operacyjnych. Radiologom proponujemy stanowisko diagnostyczne do opisu cyfrowych zdjęć mammograficznych i standardowych ComfortTable. Stanowisko jest ergonomicznym meblem stołem gwarantującym właściwe warunki opisu... Ultraviol sp.j. ul. Stępowizna Zgierz tel. (42) , fax (42) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

13 Ekomed stoisko 6 EKOMED jest jedyną na terenie Polski autoryzowaną organizacją serwisową firmy Medrad oraz jej przedstawicielem handlowym oferującym wstrzykiwacze kontrastu, wykorzystywane do badań angiograficznych metodą RTG, TK i RM. Wysoka jakość i niezawodność sprzętu firmy Medrad oraz kwalifikacje naszych pracowników pozwalają nam od wielu lat zdobywać zaufanie współpracujących z nami ośrodków służby zdrowia w Polsce. Oferta nasza uwzględnia także dystrybucję sprzętu jednorazowego użytku, niezbędnego podczas eksploatacji urządzeń firmy Medrad. Ekomed Sp. z o.o. ul. Łotewska 17/ Warszawa tel. (22) fax (22) wew. 103 Creator-Comm stoisko 7 Creator-Comm Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem sprzętu medycznego firmy PHILIPS. Nasza oferta obejmuje: aparaty RTG, tomografy komputerowe, systemy rezonansu magnetycznego, angiografy, ultrasonografy, ucyfrowienia pracowni RTG, lampy do aparatów RTG/ TK. Oferujemy pomoc w pozyskiwaniu środków na zakup aparatury, doradztwo w zakresie finansowania, konfiguracji sprzętowych oraz kompleksowe adaptacje pomieszczeń. Creator-Comm Sp. z o.o. ul. Melomanów Warszawa tel./fax (22) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 13

14 14 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

15 Celem Philips jest ochrona zdrowia i poprawa jakości życia. Chcemy dobrze rozumieć wyzwania stojące przed ludźmi oraz pomagać im je przezwyciężać każdego dnia. Poprawiamy jakość ludzkiego życia, zapewniając jak najlepszą opiekę, przy możliwie niskich kosztach. Wierzymy bowiem, że w opiece medycznej najlepiej sprawdzają się rozwiązania, z których każdy może skorzystać. Philips Healthcare jest liderem w systemach medycznych dla szpitali, klinik, ambulatoriów i gabinetów prywatnych, oferując kompleksowe rozwiązania z dziedziny obrazowania rtg, ultrasonografii serca, monitoringu pacjenta czy automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Nasza oferta obejmuje: Systemy rezonansu magnetycznego Tomografy komputerowe Aparaty medycyny nuklearnej (SPECT), PET, PET/CT Aparaty rentgenowskie konwencjonalne Cyfrowe aparaty do badań naczyniowych (także kardiologicznych) Echokardiografy, ultrasonografy, kardiomonitory i centrale Defibrylatory, aparaty ekg, holtery Systemy monitorowania ginekologiczno-położniczego Szeroką gamę usług serwisowych Philips Polska Sp. z o. o. Sprzedaż: Dział Zamówień Publicznych: Philips Healthcare tel. 22/ tel. 22/ Al. Jerozolimskie 195 B fax 22/ fax 22/ Warszawa tel. 22/ Serwis: Marketing: fax 22/ tel. 22/ tel. 22/ fax 22/ fax 22/ Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 15

16 16 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

17 IM stoisko 8 Od dziesięciu lat zajmujemy się tworzeniem oprogramowania i integracją systemów obrazowania medycznego (Dicom, PACS). Obsługujemy kilkadziesiąt szpitali i przychodni. Dostarczamy produktów typowych (np. przeglądarka, serwer obrazów), jak również szytych na miarę. Naszym głównym produktem jest uniwersalna przeglądarka obrazów medycznych rsr2, dostępna od ponad roku na naszej stronie internetowej. Bieżące kierunki rozwoju to integracja z istniejącymi systemami szpitalnymi poprzez HL7 oraz prace nad stacją mammograficzną. IM s.c. A.Bielicki, C.Ścisiński ul. Falińskiego Truskaw tel fax (22) Alteris stoisko 9 Od kilku lat jesteśmy liderem na rynku rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej. Współpracujemy z wszystkimi głównymi producentami sprzętu diagnostycznego oraz rozwiązań IT dla radiologii. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem GE w zakresie CT, MR, RTG, USG, MAMMO, ANGIO itp. Zgromadziliśmy unikalny zespół ekspertów z branży medycznej oraz IT. Połączyliśmy wiedzę i doświadczenie z innowacyjnością i energią. zalteris OsiriX Diagnostyczna stacja lekarska zsystem szpitalny HIS zimplanty kręgosłupa zris/pacs/teleradiologia w ponad 160 lokalizacjach zurządzenia TK, MR, ucyfrowienie radiologii zbudowa pod klucz pracowni diagnostyki obrazowej Alteris Sp. z o.o. ul. PCK 6/ Katowice tel. (32) fax (32) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 17

18 MVS stoiska Spółka powstała w 2009 roku w oparciu na bogatym doświadczeniu jej założycieli, zdobyte w toku wieloletniej pracy w zakresie serwisowania specjalistycznych urządzeń diagnostycznych. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie sprzedaży, montażu i serwisu urządzeń medycznych do diagnostyki obrazowej, począwszy od pomocy w doborze odpowiedniego sprzętu, poprzez instalację, uruchomienie, testy, przeglądy, naprawy oraz działania konserwacyjne. Wiedza, świetnie wyszkolony personel oraz najwyższej jakości sprzęt to wartości, na których opieramy naszą działalność. MVS Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia Mikołów tel. (32) , (32) fax (32) Medix stoisko 12 MEDIX oferuje sprawdzone oraz nowatorskie rozwiązania w dziedzinie obrazowania RTG MEDIX autoryzowany, wyłączny dostawca urządzeń medycznych renomowanych europejskich producentów MEDIX autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny MEDIX wyłączny dostawca mammografów GIOTTO firmy IMS, w tym jedynego na świecie mammografu screeningowego z opcją biopsji w pozycji pronalnej MEDIX cyfrowe aparaty RTG MECALL: kostno-płucne, ścianki zdalnie sterowane MEDIX analogowe i cyfrowe aparaty RTG RADIOLOGIA: kostno-płucne, przewoźne, przyłóżkowe MEDIX analogowe i cyfrowe aparaty RTG PRIMAX: przewoźne, przyłóżkowe, przewoźne z ramieniem C MEDIX generatory SEDECAL, lampy VARIAN w tym do CT MEDIX aparatura kontrolno-pomiarowa Iba Dosimetry GmbH do testów podstawowych i specjalistycznych MEDIX ponad 20-letnie doświadczenie na rynku aparatury RTG Medix Kokoryczki Warszawa tel. (22) fax (22) MEDIX GWARANCJA JAKOŚCI 18 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

19 Timko stoisko 13 Timko to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w wyposażaniu szpitali w najnowsze technologie. Obecnie, jako jedyna firma, możemy pochwalić się pierwszą w Polsce instalacją cyfrowego mammografu z tomosyntezą obrazu. Oferujemy unikatowe systemy biopsji piersi, cyfrowe aparaty rtg z ramieniem C i stacjonarne. Jako autoryzowany dystrybutor firmy Philips, oferujemy m.in. MRI, CT, kardioangiografy, cyfrowe aparaty RTG, USG. Ponadto oferujemy sterylizatory medyczne, panele przyłóżkowe, gazy medyczne, pocztę pneumatyczną, komputerowe symulatory medyczne oraz lasery dermatologiczne. Timko Sp z o.o. biuro handlowe: ul. Kacza 8, Warszawa tel. (22) fax (22) UHC stoiska UHC Sp. z o.o. jest producentem oprogramowania dla sektora opieki zdrowotnej, obecnym na polskim rynku od 1995r. NetRAAD jest zintegrowanym systemem badań obrazowych, łączącym wszystkie urządzenia obrazowe w jednej sieci PACS. Stanowi połączenie systemu PACS z Teleradiologią i Systemem Zarządzania Zakładem Diagnostyki Obrazowej. Najważniejsze cechy systemu NetRAAD: zris/pacs zintegrowany z HIS zkompleksowa dostawa wraz z CR zwbudowany program diagnostyczny zsystem rozpoznawania mowy zdostęp poprzez WWW zcertyfikat ISO UHC Sp. z o. o. ul. Do Dysa Lublin tel. (81) fax (81) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 19

20 Creator-Comm stoisko 16 Creator-Comm Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem sprzętu medycznego firmy PHILIPS. Nasza oferta obejmuje: aparaty RTG, tomografy komputerowe, systemy rezonansu magnetycznego, angiografy, ultrasonografy, ucyfrowienia pracowni RTG, lampy do aparatów RTG/ TK. Oferujemy pomoc w pozyskiwaniu środków na zakup aparatury, doradztwo w zakresie finansowania, konfiguracji sprzętowych oraz kompleksowe adaptacje pomieszczeń. Creator-Comm Sp. z o.o. ul. Melomanów Warszawa tel./fax (22) EDO MED stoisko 17 EDO MED Sp. z o.o. jest dystrybutorem renomowanych firm o globalnym zasięgu oferujących produkty najwyższej jakości. Zaopatrujemy placówki medyczne w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny na terenie całego kraju. Zapewniamy Użytkownikom kompleksowe wsparcie w procesie doboru, instalacji i użytkowania w pełnej gamie oferowanego przez nas asortymentu. Oferta: Systemy diagnostyczne w medycynie nuklearnej PET/CT, SPECT/CT, SPECT, System TomoTherapy Hi-Art., System Archiwizacji Obrazów Medycznych Sectra PACS, Mammograf Sectra MicroDose Mammography, Mammograf Laserowy CTLM, Pompy infuzyjne-strzykawkowe (Alaris GS, GH), objętościowe (Alaris GW), Systemy bezigłowe Smart Site, Znaczniki do radioterapii (Beekley). EDO MED Sp. z o.o. ul. Puławska Warszawa tel. (22) fax (22) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

21 Xylion Medical Systems stoisko 18 Cyfrowe ultrasonografy i echokardiografy, systemy ultrasonografii 3D/4D, cyfrowe i analogowe systemy rentgenowskie, angiografy, ramiona C, mammografy, RTG przewoźne, stoły kostne, densytometry RTG, CT, MRI, systemy archiwizacji danych i obrazów. Wysokiej klasy aparaty w rewelacyjnych cenach, pełna gwarancja, atesty, certyfikaty, sprawny serwis, korzystne formy zakupu, konsulting techniczny i finansowy, szkolenia, zamówienia indywidualne, leasing aparatury medycznej. Xylion Medical Systems sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Piątkowska Poznań tel. (61) fax (61) OK Medical Systems stoisko 19 Cyfrowe ultrasonografy i echokardiografy, systemy ultrasonografii 3D/4D, cyfrowe i analogowe systemy rentgenowskie, angiografy, ramiona C, mammografy, RTG przewoźne, stoły kostne, densytometry RTG, CT, MRI, systemy archiwizacji danych i obrazów. Markowe aparaty wysokiej klasy, doskonała jakość usług, pełna gwarancja, atesty, certyfikaty, fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, korzystne formy zakupu i dzierżawy, możliwość wymiany dotychczas eksploatowanych urządzeń, konsulting techniczny i finansowy, szkolenia, kompleksowe rozwiązania, zamówienia indywidualne, leasing aparatury medycznej. OK Medical Systems sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Piątkowska Poznań tel. (61) , fax. (61) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 21

22 Johnson & Johnson Poland stoiska W naszej codziennej pracy zajmujemy się tematami onkologicznymi. Odpowiadamy za diagnostykę piersi przede wszystkim u kobiet ale i u mężczyzn również. Jesteśmy również bardzo dobrze wykształceni w segmencie wykrywania węzłów chłonnych, przerzutowych przy raku piersi oraz skóry czerniaku. Urządzenia, za pomocą których wykrywamy te sprawy, są najwyższej klasy aparatami medycznymi znanymi na całym świecie. Mammotome to precyzyjne, oparte na systemie komputerowym urządzenie służące do pobierania z jednego wkłucia igły w pierś dowolnej liczby wycinków do celów diagnostycznych-histopatologicznych. Jest to obecnie najbardziej popularna małoinwazyjna metoda diagnostyczna, chętnie stosowana przez lekarzy. Detektor promieniowania gamma Neoprobe urządzenie wykrywa, po wcześniejszym podaniu pierwiastka promieniotwórczego w okolice zmiany, węzły chłonne, przerzutowe zaatakowane przez komórki rakowe, potocznie nazywanych węzłami wartowniczymi. Zabieg taki znacznie minimalizuje obrzęki kończyn górnych lub dolnych. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka Warszawa tel. (22) fax (22) TMS stoisko 22 TMS Sp. z o.o. zajmuje się doradztwem, instalacją i serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu diagnostycznego takiego jak: ultrasonografy, sprzęt rentgenowski, tomografy komputerowe, systemy wykorzystujące zjawisko rezonansu magnetycznego firmy Toshiba oraz roboty chirurgiczne Cyberknife firmy Accuray. Najnowszym osiągnięciem technologicznym firmy Toshiba jest Aquilion ONE, tomograf komputerowy 320-to rzędowy. W echokardiografii to najnowszy aparat dedykowany Artida do badań naczyń i serca, pozwalający na wykonywanie, głowicami matrycowymi, rekonstrukcji obrazu w 3D/4D oraz analizę speckle traking w 3D. Na dużą uwagę zasługuje też nowa konstrukcja najwyższej klasy aparatów przenośnych VIAMO do badań w szpitalach i gabinetach prywatnych. TMS Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 84, Warszawa tel. (22) fax (22) serwis (22) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

23 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 23

24 24 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

25 ECHO-SON stoisko 23 Producent ultrasonografów z kolorowym Dopplerem; stacjonarnych i przenośnych: ONYX, ALBIT, DE- SMIN, EPIDOT oraz ultrasonografu okulistycznego ECHOFTAL współpracujących z głowicami 2,5-12 MHz. Posiadane certyfikaty: ISO 9001, CE. Zapraszamy na nasze stoisko. ECHO-SON S.A Puławy ul. Krańcowa 5 tel. (81) fax (81) HAMMERmed stoisko 23a HAMMERmed to nowoczesne rozwiązania medyczne - na polskim rynku. Podstawową działalnością firmy jest zaopatrywanie szpitali, prywatnych klinik w produkty niezbędne w procesie m.in. leczenia chorób układu pokarmowego, naczyniowego, moczowego, intensywnej terapii oraz ginekologii. HAMMERmed jest oficjalnym dystrybutorem wiodących firm jak: Cook Medical, Allergan, Given Imaging, Vascutek, SenoRx, Cytori, Bârrx, BioSphere Medical. Firma świadczy również usługi jako niezależny dystrybutor logistyczny. HAMMERmed Kopcińskiego 73/ Łódź tel. (42) fax (42) Będąc liderem rynku, HAMMERmed organizuje warsztaty, a także propaguje innowacyjne metody leczenia. Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 25

26 SHIM-MED POLSKA stoisko 24 Firma SHIM-MED POLSKA sp. z o.o. istnieje od 1992 r. i jest autoryzowanym przedstawicielem japońskiej firmy SHIMADZU na terenie Polski. Oferujemy wysokiej klasy aparaturę do diagnostyki obrazowej: zmobilne aparaty RTTG przyłóżkowe i śródoperacyjne, zklasyczne aparaty RTG do zdjęć i prześwietleń, zzdalnie sterowane aparaty RTG z cyfrową obróbką obrazu, zaparaty RTG do angiografii i koronarografii, ztomografy komputerowe, zotwarte systemy rezonansu magnetycznego. SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o. ul. Naruszewicza 21A Warszawa tel./fax (22) (22) (22) MEDICAL CENTER stoisko 25 Kompleksowa obsługa to nie frazes, to nasze motto, wypełnione wszystkim, co może okazać się Państwu potrzebne. To nasza troska od samego początku od projektu i wspólnego tworzenia od podstaw pracowni spełniającej Państwa potrzeby, poprzez pomoc na etapie wykonawstwa. To nie tylko markowe wyposażenie radiologiczne rejestrujące obrazy analogowo lub cyfrowo. To również zapewnienie odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem jonizującym; to systemy RIS/PACS, aż po zgodne z polskimi i międzynarodowymi wymaganiami opisownie radiologiczne. MEDICAL CENTER Kompleksowe wyposażenie i modernizacja ZDO ul. Łęczycka 8/2, Łódź BIURO HANDLOWE: ul. Senatorska 31, Łódź tel. (42) fax (42) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

27 TOMED Zaopatrzenie Medyczne stoisko 26 Zajmujemy się kompleksowym wyposażeniem pracowni rentgenowskich. W naszej ofercie znaleźć można m.in.: cyfrowe oraz analogowe aparaty rentgenowskie, cyfrowe systemy obrazowania, automaty do obróbki błon, osłony, fartuchy rtg, kasety, filmy, odczynniki rtg. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w sprzedaży i serwisie urządzeń rentgenowskich, jesteśmy w stanie rozpoznać i zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. TOMED Zaopatrzenie Medyczne ul. Związkowa 3B Lublin tel. (81) fax (81) Helmar stoisko 26a Firma oferuje sprzęt pomiarowy. Zakres oferty: zsystemy i mierniki kontroli jakości aparatury rentgenowskiej zsystemy przechwytywania ruchu w podczerwieni i platformy biomechaniczne Przedstawiciel handlowy i wyłączny dystrybutor firm: Unfors Instruments, Vicon Motion Systems Ltd. Helmar Bożena Dobrowiecka ul. Powstańców Śląskich 108C/ Warszawa tel. (22) fax (22) tel. kom Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 27

28 BALTON stoisko 27 Powstała w roku 1980 firma BALTON jest producentem jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb anestezjologii, dializy, chirurgii, ginekologii, kardiologii, radiologii i urologii. Jednym z najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych Balton-u jest produkcja stentów do naczyń wieńcowych i obwodowych, jak również stentów samorozprężalnych. Są to autorskie i chronione patentami konstrukcje, które lokują Balton w ścisłej czołówce światowych firm branży medycznej. BALTON Sp z o.o. Nowy Świat 7m/ Warszawa tel. (22) fax (22) Consultronix stoisko 27a Firma Consultronix działa na rynku od 1987 roku. Ponaddwudziestoletnie doświadczenie zaowocowało bogatą ofertą najwyższej jakości produktów z dziedzin: okulistyki, dermatologii, urologii, kardiologii oraz diagnostyki obrazowej. Od marca 2009 roku jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marki Philips, jednej z najbardziej poważanych firm w branży medycznej. Dzięki temu mamy możliwość oferowania kompleksowych rozwiązań diagnostyki obrazowej od przewoźnych aparatów RTG, poprzez USG aż do angiografów oraz rezonansów magnetycznych. Consultronix S.A. ul. Racławicka Kraków tel. (12) fax (12) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

29 OPTIDENT stoisko 28 Optident Expert Innowacyjnej Stomatologicznej Radiologii Cyfrowej Wyposażenie i sprzęt radiologiczny światowego lidera KODAK DENTAL SYSTEMS - wyłączny przedstawiciel w Polsce. Oferujemy: najwyższej jakości sprzęt do cyfrowej diagnostyki stomatologicznej firmy Kodak. Aparaty RTG, przewodowa i bezprzewodowa radiowizjografia RVG, kamery, cyfrowe aparaty pantomograficzne oraz zaawansowane systemy obrazowania trójwymiarowego 3D Kodak 9000 C 3D premiera CEDE Kodak Ponad 10 lat doświadczenia, ponad 2000 zadowolonych klientów. OPTIDENT ul. Jeździecka Wrocław tel. (71) fax (71) MEDICAL NET stoisko 29 Spółka Medical Net powstała w 2001 roku. Od początku swojego istnienia umożliwia swoim klientom nabywanie wysokiej klasy aparatury medycznej oraz artykułów i sprzętu związanego z medycyną. Dynamiczny rozwój firmy zaowocował rozpoczęciem ścisłej współpracy z firmami SIEMENS oraz SONY POLAND. Naszym głównym celem jest partnerstwo, pomoc w doborze sprzętu oraz wyborze sposobu finansowania zakupu. Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą w sklepie internetowym pod adresem: MEDICAL NET Sp. z o.o. Macieja Rataja Poznań tel. (61) fax (61) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 29

30 Urban & Partner stoisko 30 Elsevier Urban & Partner jest jednym z największych w Polsce wydawnictw medycznych; w swojej ofercie posiada czasopisma i książki medyczne. Od początku istnienia wydawnictwo opublikowało w Polsce około 300 książek o tematyce medycznej oraz 9 tytułów czasopism. Elsevier współpracuje przy tym z liczną grupą partnerów zewnętrznych, zawsze najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie: autorów, tłumaczy, redaktorów, klinicystów. Dzięki nim, książki reprezentują najwyższą jakość, są nowoczesne w strukturze i treści, niezmiennie cieszą się uznaniem czytelników. URBAN&PARTNER Elsevier Urban &Partner Sp. z o.o. ul. Kościuszki Wrocław tel. (71) fax (71) Elsevier znak U& AGA Medical Polska stoisko 31 Elsevier znak bitm Sprzedaż sprzętu medycznego do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych i międzykomorowych, tj. m.in. okluderów Amplatzer ASD, PFO, VSD, PDA, PDA2, zatyczek sercowych ACP do zamykania uszka lewego przedsionka oraz zatyczek (korków) Amplatzer Vascular Plug do embolizacji naczyń obwodowych, tj. np. do zamykania przetok i przecieków tętniczo-żylnych, malformacji naczyniowych oraz kolaterali aortalno-płucnych. AGA Medical Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater Warszawa tel. (22) fax (22) Elsevier_U&P_ko 30 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

31 CS Creative Solutions stoisko 32 Już od 19 lat firma Creative Solutions promuje na polskim rynku ideę elektronicznego dyktowania i transkrypcji. Nasze rozwiązania z powodzeniem wykorzystują specjaliści z branży medycznej (opisy zdjęć RTG, USG, badań mikroskopowych), sądowniczej czy np. z administracji publicznej. Dzięki oferowanym przez nas urządzeniom i oprogramowaniu Philips, nasi klienci usprawniają przepływ informacji i organizację swojej pracy, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Grupa zadowolonych klientów Creative Solutions stale rośnie. Zapraszamy do współpracy! Przedstawicielstwo w Polsce Philips Speech Processing ul. Konstruktorska Warszawa tel. (22) fax (22) Medical Diagnostic Systems stoisko 33 Od prawie 20 lat specjalizujemy się w dystrybucji aparatury medycznej oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb radiologii, kardiologii nieinwazyjnej i inwazyjnej, angiologii, onkologii i urologii. Świadczymy usługi serwisowe w zakresie oferowanego przez nas sprzętu medycznego. W ofercie posiadamy aparaty rentgenowskie analogowe i cyfrowe (DR) marki Quantum Medical Imaging (USA). Jako jedyni oferujemy aparaty rentgenowskie w pełni zintegrowane z systemami cyfrowej radiografii pośredniej (CR). Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o. ul. Poleczki Warszawa tel. (22) fax (22) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 31

32 EXAMION POLAND stoisko 35 zradiografia cyfrowa zaparaty RTG zcyfrowe Aparaty RTG zsystemy PACS EXAMION POLAND ul. Mickiewicza Cisek tel. (77) , fax (77) Boston Scientific Polska stoisko 36a Boston Scientific jest międzynarodową korporacją zajmującą się przygotowywaniem, produkcją oraz sprzedażą sprzętu medycznego. Od ponad 30 lat Boston Scientific upowszechnia minimalnie inwazyjne zabiegi medyczne, oferując pełną gamę nowatorskich produktów, technologii i usług w szerokim zakresie specjalności medycznych. Produkty firmy pomagają lekarzom oraz całemu personelowi medycznemu poprawiać jakość życia pacjentów, zapewniając rozwiązania alternatywne dla chirurgii. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI: n Monitorowanie i leczenie zaburzeń rytmu pracy serca; n Elektrofizjologia; n Endoskopia; n Ginekologia; n Kardiologia interwencyjna; n Neuromodulacja; n Zaburzenia nerwowo-naczyniowe; n Interwencje obwodowe; n Urologia. Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa tel. (22) fax: (22) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

33 Agfa stoiska Agfa HealthCare jest liderem na rynku zintegrowanych systemów informatycznych dla diagnostyki obrazowej. Oprogramowanie MUSICA 2 do inteligentnej obróbki obrazów i polskojęzyczne interfejsy gwarantują komfortowe użytkowanie zarejestrowanych w klasie II systemów IMPAX, CR i DR. Możliwości rozwoju systemu IMPAX o specjalistyczne aplikacje, jego skalowalność, przystosowanie do teleradiologii oraz jakość usług serwisowych sprawiają, że Agfa HealthCare jest najlepszym partnerem w transformacji świata obrazów analogowych w zintegrowane systemy cyfrowe. Agfa Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 195A Warszawa tel. (22) fax (22) BARD Poland stoisko 38a Specjalnością firmy BARD jest produkcja i sprzedaż wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i medycznych systemów komputerowych, szczególnie do zastosowań w onkologii, urologii, chirurgii naczyniowej, radiologii interwencyjnej i elektrofizjologii serca. Wśród oferowanego wysokiej jakości sprzętu medycznego spółek z grupy C.R. Bard na szczególną uwagę zasługują systemy biopsyjne, protezy i łaty naczyniowe, szanty szyjne, a w szczególności zaawansowany sprzęt do zabiegów endowaskularnych: cewniki balonowe, stenty i stentgrafty. BARD Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B Warszawa tel. (22) fax (22) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 33

34 34 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

35 MIRO stoisko 39 Wyłączny przedstawiciel firm: Aloka, Terarecon, isoft, CareFusion, Jaeger, IBIS, Josef Betschart AG, Neurologica, Richard WOLF, Medset, AngioDynamics RITA Medical Systems, Supersonic, MediLink. Firma oferuje: nowoczesne, w pełni cyfrowe aparaty USG stacjonarne i przenośne, systemy archiwizacji RIS/PACS, sprzęt i oprogramowanie do przetwarzania danych obrazowych, spirometry, kabiny bodypletyzmograficzne, zestawy wysiłkowe, ergospirometry, RTG, tomografy, przewoźne tomografy komputerowe, urządzenia do pozaustrojowej terapii falą uderzeniową, nowoczesne systemy kardiologiczne, aparaturę do termoablacji i termoresekcji zmian nowotworowych, ultrasonografy z elastografią dynamiczną, densytometry, materiały zużywalne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, możliwość wymiany dotychczas eksploatowanych urządzeń, korzystne formy zakupu, leasing aparatury medycznej. Aparatura medyczna MIRO Sp. z o.o. ul. Floriańska 6 lok Warszawa tel. (22) fax (22) OK Medical Systems stoiska Cyfrowe ultrasonografy i echokardiografy, systemy ultrasonografii 3D/4D, cyfrowe i analogowe systemy rentgenowskie, angiografy, ramiona C, mammografy, RTG przewoźne, stoły kostne, densytometry RTG, CT, MRI, systemy archiwizacji danych i obrazów. Markowe aparaty wysokiej klasy, doskonała jakość usług, pełna gwarancja, atesty, certyfikaty, fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, korzystne formy zakupu i dzierżawy, możliwość wymiany dotychczas eksploatowanych urządzeń, konsulting techniczny i finansowy, szkolenia, kompleksowe rozwiązania, zamówienia indywidualne, leasing aparatury medycznej. OK Medical Systems sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Piątkowska Poznań tel. (61) , fax. (61) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 35

36 Euromed Medical Solution stoisko 42 Firma prowadzi sprzedaż i serwis aparatury medycznej w zakresie: zultrasonografii jesteśmy wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem firmy MINDRAY zradiologii aparaty RTG, ramiona C, stacjonarne aparaty RTG i z torem wizyjnym, cyfrowe RTG zaparaty EKG, KTG, defibrylatory, kardiomonitory. Oferujemy kompleksowe wyposażenie zakładów diagnostyki obrazowej, jak również projekty pracowni radiologicznych oraz dogodne formy finansowania (leasing, kredyt, dzierżawa). Euromed Medical Solution Sp. zo.o., Sp.k. ul. Szczęsna Poznań tel. (61) fax (61) KOSMED stoisko 43 KOSMED jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem w Polsce sprzętu medycznego produkowanego przez firmę ESAOTE, ITALRAY, QUANTA SYS- TEM oraz VESER LIPO. zultrasonografy stacjonarne i przenośne zaparaty EKG, zestawy do prób wysiłkowych zrezonanse magnetyczne ortopedyczne zmammografy zaparaty RTG: przewoźne, z ramieniem C, analogowe i cyfrowe, ze zdalnym sterowaniem analogowe i cyfrowe (telekomando) oraz kompaktowy aparat RTG cyfrowy typu telekomando JEDEN SYSTEM WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA zlasery Medyczne QUANTA SYSTEM multidyscyplinarne zastosowanie. KOSMED ul. Łazy 30A Kielce 12 skr. poczt. 218 tel. (41) fax (41) kosmed.kielce.com 36 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

37 ADO-MED stoisko 44 Firma ADO-MED specjalizuje się w sprzedaży wysokiej klasy aparatury medycznej. Oferta obejmuje: zaparaturę ultrasonograficzną zaparaturę radiologiczną zsystemy do litotrypsji zewnątrzustrojowej ESWL zaparaturę do rehabilitacji i kosmetologii zsystemy do archiwizacji i dystrybucji obrazów ADO-MED Sp. z o.o. Aparatura Medyczna ul. Bytomska 38 B, Świętochłowice tel. (32) , fax (32) biura regionalne: Warszawa, ul. Wawelska 5; tel. (22) Poznań, ul. Romana Maya 1; tel. (61) Meditech stoiska Meditech Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym wyposażeniem pracowni RTG w aparaturę, wywoływarki, osłony RTG, kasety, ekrany, odczynniki, filmy rentgenowskie, systemy kontroli jakości, serwisowanie urządzeń RTG. Posiadamy też doświadczenie w sprzedaży cyfrowych aparatów rentgenowskich, stale poszerzając swoją ofertę o innowacyjne rozwiązania i inwestując w nowe technologie na rynku rentgenodiagnostyki. Meditech Sp. z o.o. ul. Wirowska Komorniki tel. (61) fax (61) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 37

38 KIE stoisko 48 Firma KIE Sp. z o.o. zajmuje się dzierżawą, sprzedażą i serwisem tomografów komputerowych, rezonansów magnetycznych, analogowych i cyfrowych aparatów rtg. Ponadto oferuje: zautomatyczne strzykawki do podawania środka cieniującego, zkompleksowe rozwiązania systemów PACS, zsystemy ucyfrowienia pośredniego firmy Agfa, zroboty do nagrywania obrazów cyfrowych na CD/DVD, zoprogramowanie medyczne Spectrum Dicom Viever, zsystemy monitorujące pacjenta w środowisku MR, pulsoksymetry nieinwazyjne mierniki ciśnienia krwi, zprojektowanie i wykonawstwo klatek Faradaya. Firma tworzy i prowadzi Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, oferujące przeprowadzanie badań z zakresu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i USG. KIE Sp. z o.o. Niepruszewo, ul. Modrzewiowa Buk tel. (61) fax (61) tel. kom COVIDIEN stoisko 49 Covidien to światowy lider na rynku wyrobów medycznych, zaopatrzenia medycznego, produktów do obrazowania diagnostycznego, farmaceutyków i innych produktów leczniczych, osiągający przychody w wysokości 10 miliardów dolarów. Od lat nasze produkty wyznaczają standardy w różnych dziedzinach opieki zdrowotnej, dzięki czemu dziś wspomagamy wysiłki pracowników służby zdrowia, ratujących życie pacjentom w ponad 130 krajach. Widoczne w logo litery C symbolizują dwie podstawowe wartości, którymi kieruje się firma Covidien: współczucie (compassion) i współpracę (collaboration). COVIDIEN Aleje Jerozolimskie Warszawa tel. (22) fax (22) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

39 Mar-Med stoiska Zajmujemy się dystrybucją dużej gamy aparatury medycznej (USG, RTG, mammografy, CT i MRI). Współpracujemy wyłącznie z firmami, które specjalizują się w swoich dziedzinach, gdyż wierzymy, że tylko pełna specjalizacja gwarantuje najwyższą technologię, a ona z kolei najwyższą jakość diagnostyki. W tym roku Mar-Med świętuje 15-lecie. Przez te 15 lat z niewielkiej, kilkuosobowej firmy udało się nam stworzyć nowoczesną, prężnie działającą organizację. W okresie tym wyposażyliśmy ponad 1600 pracowni USG i ponad 70 kompletnych pracowni RTG i mammograficznych. Mar-Med Sp. z o.o. Al. Lotników 32/ Warszawa tel. (22) lub fax (22) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 39

40 40 Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

41 Carestream Health Poland stoiska 53 53a Firma Carestream Health Poland powstała w wyniku zakupu Działu Medycznego firmy Eastman Kodak Company przez kanadyjską korporację Onex. Oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania dla największych klinik, jak i prywatnych gabinetów. W pełni integrowalny pakiet z jedynym dostępnym na rynku bezprzewodowym detektorem DRX-1 oraz rozwiązania radiografii pośredniej CR, cyfrowe aparaty rtg, drukarki laserowe do mammografii i radiografii ogólnej. System PACS (również dla kardiologów), e-platformę konsultacyjną Super- -PACS i system obrazowania mammograficznego. Producent i dostawca kompleksowych rozwiązań radiologicznych: CR, DR, DRX-1, drukarki, e-platforma konsultacyjna Super-PACS, mammografia. Carestream Health Poland Sp. z o.o. ul. Wyczółki 40, Warszawa tel. (22) fax (22) carestreamhealth.com BROG Media Biznesu stoisko 54 BROG Media Biznesu jest wiodącą firmą komunikacji biznesowej w Polsce. Nasze usługi kierujemy do zarządów oraz menadżerów kierujących firmami i instytucjami działającymi na rynkach: ochrony zdrowia i usług medycznych, paliw, handlu detalicznego oraz rynku Horecka. Od 15 lat dostarczamy aktualnych informacji rynkowych oraz zapewniamy profesjonalny kanał komunikacji marketingowej business-to-business. W tym celu wykorzystujemy nowoczesne kanały komunikacji: spotkania biznesowe, konferencje, portale internetowe oraz czasopisma biznesowe. Z naszych usług korzysta już firm i instytucji. Na rynku usług medycznych jesteśmy obecni od siedmiu lat. Do osób zarządzających w szpitalach, centrach medycznych oraz placówkach służby zdrowia, zarówno publicznych, jak i niepublicznych kierujemy: medicalnet.pl, Med-info, Forum MedMarket. BROG Media Biznesu Sp. z o.o. ul. Krzywickiego Warszawa tel. (22) fax (22) Katalog wystawców 39. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 41

strona 10 strona 11 Codonics Virtua Seria automatycznych nagrywarek Codonics Virtua

strona 10 strona 11 Codonics Virtua Seria automatycznych nagrywarek Codonics Virtua strona 10 strona 11 Targi stanowią platformę prezentacji nowości rynkowych, które są źródłem postępu technologicznego współczesnej medycyny. Prezentujemy Państwu szczegółową listę produktów i usług, które

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Katalog Produktów Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny Mar-Med TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Technologie w służbie zdrowiu Wierzymy, że w ochronie zdrowia ważna jest nie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo

Analiza strategicznego charakteru projektu

Analiza strategicznego charakteru projektu Analiza strategicznego charakteru projektu Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 20 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala 01 Stacje diagnostyczne i lekarskie 02 Oprogramowanie diagnostyczne 03 Obrazowanie na sali operacyjnej 04 Ucyfrowienie dokumentacji szpitalnej 05 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18

CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18 SPIS TREŚCI 1 1 3/41/2012 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 16 000 ISSN 2081-3422 CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18 2 2 t a l 5 1 od m e z a my r Lata Aarhus Wilno (Heringsdorf) Świnoujście Brema Amsterdam Hamburg Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN

Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN Dobre praktyki wykorzystania Funduszy Europejskich w latach 2007-2012 Zdrowe społeczeństwo Mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch) sentencja Juwenalisa

Bardziej szczegółowo

Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012

Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012 Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012 AGFA Pawilon 7, stoisko 27 IMPAX 6 Nowa generacja systemu do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych posiada zmodyfikowane raportowanie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Podstawowe informacje o Spółce Firma: VOXEL Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kupujemy. w branży medycznej. Odpowiedzialni za środowisko naturalne. certyfikowane produkty. Technologie przyszłości Comarch.

Dlaczego kupujemy. w branży medycznej. Odpowiedzialni za środowisko naturalne. certyfikowane produkty. Technologie przyszłości Comarch. Jakosc Magazyn 2/2014 ISSN 2299-6249 Technologie Technologie przyszłości Comarch w branży medycznej Bezpieczeństwo Dlaczego kupujemy certyfikowane produkty Środowisko Odpowiedzialni za środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA W EUROPIE PEDIATRYCZNA SALA HYBRYDOWA

PIERWSZA W EUROPIE PEDIATRYCZNA SALA HYBRYDOWA SPIS TREŚCI 1 1 1/43/2013 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 17 000 ISSN 2081-3422 PIERWSZA W EUROPIE PEDIATRYCZNA SALA HYBRYDOWA S. 5 2 2 www.consultronix.pl SPIS TREŚCI 3 3 Od redakcji Drodzy Czytelnicy, czy wiecie,

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

Janusza Piechocińskiego

Janusza Piechocińskiego EDYCJA 2013 Drodzy Laureaci, Serdecznie gratuluję zdobycia prestiżowej statuetki IKTORII Znaku Jakości Przedsiębiorców. O wyjątkowości tej nagrody świadczy fakt, iż jest ona symbolem jakości i rzetelności

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA ALSTOR W ZAKRESIE UCYFROWIENIA SZPITALA

ROZWIĄZANIA ALSTOR W ZAKRESIE UCYFROWIENIA SZPITALA ROZWIĄZANIA ALSTOR W ZAKRESIE UCYFROWIENIA SZPITALA Edycja 2014 Firma Alstor obecna jest na polskim rynku IT od ponad 26 lat. Główne obszary naszej działalności to systemy diagnostyki medycznej, obrazowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

3/45/2013. nakład 16 500 ISSN 2081-3422 www.cxnews.pl MAGAZYN MEDYCZNY ZOBACZ WIĘCEJ S. 6

3/45/2013. nakład 16 500 ISSN 2081-3422 www.cxnews.pl MAGAZYN MEDYCZNY ZOBACZ WIĘCEJ S. 6 3/45/2013 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 16 500 ISSN 2081-3422 www.cxnews.pl ZOBACZ WIĘCEJ S. 6 2 SPIS TREŚCI Tytuł podtytuł Treść Autor www.consultronix.pl SPIS TREŚCI 3 Od redakcji Drodzy Czytelnicy, oddaję

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

14-16 marca 2012 r. Poznań

14-16 marca 2012 r. Poznań 14-16 marca 2012 r. Poznań Zapoznaj się z programem seminariów i konferencji towarzyszących targom: IT Zarządzanie Medycyna Ratunkowa Pielęgniarstwo Laboratorium Program wydarzeń Spis wystawców Nowości

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zastosowanie technologii w biznesie

Innowacyjne zastosowanie technologii w biznesie PULS GOSPODARKI Innowacyjne zastosowanie technologii w biznesie Telemedycyna Innowatory 2014 Aplikacje mobilne ZDJĘCIE: 123RF PARTNER STRATEGICZNY: PARTNERZY: Innowacyjne zastosowanie technologii w biznesie

Bardziej szczegółowo

2 2 0 Raport roczny 2013 0132

2 2 0 Raport roczny 2013 0132 2 2 0 1 3 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI Spis treści 2 2 0 1 3 List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy

Bardziej szczegółowo

Wzrok lubi aktywny wypoczynek

Wzrok lubi aktywny wypoczynek 18 zdrowie menedżeraprywatna służba zdrowia Wzrok lubi aktywny wypoczynek Według najnowszych badań już prawie połowa Polaków ma problemy ze wzrokiem. Wydaje się, że wada wzroku to nie wyrok i po zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Opieka. przyszłości. praktyczna. Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta do kontaktu z lekarzem

Farmacja. Opieka. przyszłości. praktyczna. Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta do kontaktu z lekarzem PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 1-2 (72) Styczeń-Luty 2014 Cena: 6,70 zł psychologia Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010. Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii

ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010. Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010 Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii Drodzy czytelnicy Ostatnie miesiące w naszym Szpitalu były pełne ważnych wydarzeń. We wrześniu miało miejsce

Bardziej szczegółowo

Pięknych Świąt, pełnych najlepszych uczuć. życzy Małgorzata Tafil-Klawe. Kolęda

Pięknych Świąt, pełnych najlepszych uczuć. życzy Małgorzata Tafil-Klawe. Kolęda Kolęda Gdy w ciszy nocnej Rozlegnie się głos kolędy rzewnej, Gdy wyschną łzy- Sercu nadzieja przybędzie, Bo Pan przybył z nieba na ten padół ziemski, by nie zabrakło chleba, byśmy dźwignęli się z klęski:

Bardziej szczegółowo

1/39/2012 MAGAZYN MEDYCZNY. nakład 17 000 ISSN 2081-3422 CX NEWS

1/39/2012 MAGAZYN MEDYCZNY. nakład 17 000 ISSN 2081-3422 CX NEWS 1/39/2012 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 17 000 ISSN 2081-3422 CX NEWS Finansowanie modernizacji infrastruktury szpitalnej oraz zakupów sprzętu medycznego Jesteśmy stabilnym i skutecznym partnerem oferującym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu za 2013 r

Sprawozdanie Zarządu za 2013 r 1 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZACJA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. 2 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. 3 SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI. 4 ISTOTNE WYDARZENIA W 2013 R. I PO DNIU BILANSOWYM 5 ZATRUDNIENIE. 6 PLANOWANY

Bardziej szczegółowo

GAZETA INFORMACYJNA. www.czasopisma.viamedica.pl/ki/ Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR

GAZETA INFORMACYJNA. www.czasopisma.viamedica.pl/ki/ Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR DWUMIESIĘCZNIK NR 3(9), ROK 2013 GAZETA INFORMACYJNA ISSN 1507 1502 W N U M E R Z E: Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia nr 2/56 rok XV kwartalnik wiosna 2013 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia - tego

Bardziej szczegółowo