Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP."

Transkrypt

1 Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP /15 Warszawa, 12 czerwca 2015 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP /15 na: Dostawę aparatury medycznej, badawczo-naukowej i informatycznej wraz z zakupem i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia konsultacji i prac badawczych oraz przeszkoleniem personelu na potrzeby realizacji projektu Mazowieckie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Układu Kostno Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży Pytanie nr 1 W związku z wymaganiami: Platforma Telemedyczna zostanie zintegrowana z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (Clininet) Integracja i wymiana danych z systemami szpitalnymi Zamawiającego HIS oraz PACS (HL7) System umożliwia przesyłanie autoryzowanych raportów histopatologicznych do systemu HIS Zadaniem tego modułu jest umożliwienie wymiany danych medycznych pomiędzy poszczególnymi użytkownikami systemu oraz systemami dziedzinowymi (HIS, RIS, PACS), zarządzenie dostępne do tych danych oraz przebiegiem procesów diagnostycznych. Bardzo prosimy o doprecyzowanie zakresu tych informacji. Odpowiedź nr 1 Zgodnie z zał. 3a do SIWZ. Pytanie nr 2 Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ część IT, pkt 6. Macierz dyskowa, oprogramowanie, zamawiający określił: Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 32 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Czy zamawiający uzna za spełniającą wymagania macierz bez licencji ograniczającej liczbę podłączanych hostów dla której maksymalna liczba hostów w macierzy wynika z portów SAS na kontrolerach. Oferowana macierz pozwala podłączenie większej niż wymagana do realizacji projektu liczby hostów i nie jest zależna od licencji softwareowej. Odpowiedź nr 2 Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 1

2 Pytanie nr 3 Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ, część Specjalistyczny Sprzęt Medyczny pozycja 1 pkt. 5 i pozycja 2 pkt. 5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie czy nie zaszła oczywista omyłka w opisie skanerów histopatologicznych. Zamawiający określi wymaganie w pkt. 5 poz 1 i 2. Szerokość szkiełka: min. w zakresie 0,8 2,4 mm Następnie w pkt. 11 poz 1 i 2 określił Pkt 11 Obsługiwana grubość preparatów min. w zakresie od 0,9 do 1,2 Czy zatem nie doszło do omyłki w pkt. 5 gdzie Zamawiający podwójnie określił parametr szerokości szkiełka? Jeśli tak to prosimy o usunięcie jednego z dwóch parametrów i pozostawienie właściwego, czyli: szerokość szkiełka: min. w zakresie mm. Wymiar mm jest standardową szerokością szkiełek. Odpowiedź nr 3 Tak, zaszła oczywista niezamierzona omyłka pisarska. Szkiełko nie może posiadać dwóch szerokości. Tym samym Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w Załączniku nr 3 do SIWZ, II część Specjalistyczny Sprzęt Medyczny, pozycja 1, pkt. 5 i pozycja 2 pkt. 5 w następujący sposób: Jest Długość szkiełka: min. w zakresie mm Szerokość szkiełka: min. w zakresie mm Szerokość szkiełka: min. w zakresie 0,8 2,4 mm Powinno być Długość szkiełka podstawowego: w zakresie mm Szerokość szkiełka podstawowego: w zakresie mm Grubość szkiełka podstawowego: min. 0,9 1,2 mm. Jednocześnie Zamawiający informuje, że określając parametry zawarte w Załączniku nr 3 do SIWZ, II część Specjalistyczny Sprzęt Medyczny, pozycja 1, pkt. 10 i pozycja 2 pkt 11 Obsługiwana grubość preparatów min. w zakresie od 0,9 1,2 mm, podał minimalny wymagany zakres obsługiwanych preparatów co jednoznacznie skutkuje dopuszczeniem urządzeń obsługujących preparaty o większej grubości. Pytanie nr 4 Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ, część II Specjalistyczny Sprzęt Medyczny, pkt 2 ppkt. 21 Stacja robocza. Czy opisując stację roboczą, Zamawiający określił parametry jako minimalne i dopuszcza zatem zaoferowanie stacji roboczej o parametrach równoważnych lub lepszych od opisanych w SIWZ? Odpowiedź nr 4 Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stacji roboczej o parametrach równoważnych lub lepszych od opisanych w SIWZ. Pytanie nr 5 Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ, część II Specjalistyczny Sprzęt Medyczny, pkt 11. Mikrotom Rotacyjny Czy Zamawiający dopuści jako urządzenie równoważne mikrotom rotacyjny automatyczny o następujących parametrach? 2

3 Tryb pracy automatyczny lub manualny, napęd elektryczny Panel sterujący zawierający min przyciski służące do określania trybu pracy, szybkości oraz grubości cięcia oraz wyświetlacz LCD ukazujący aktualną grubość cięcia i przycinania i ilość skrawków. Funkcja cofania preparatu zapobiega jego uszkodzeniu o powierzchnię noża przy ruchu powrotnym, Możliwość blokady koła zamachowego mikrotomu w dowolnej pozycji Łatwo demontowana taca na odpadki skrawków System alarmu bezpieczeństwa, funkcja ochrony przed przeładowaniem, tryb uśpienia Uniwersalny uchwyt na kasetę i standardowy uchwyt na preparat Hamulec bezpieczeństwa Zakres grubości skrawków: 0,5 100 µm Grubość skrawka: 0,5 2 µm skok o 0,5 µm 2 10 µm skok o 1 µm µm skok o 2 µm µm skok o 5 µm µm skok o 10 µm Zakres grubości przycinania: µm skok o 1 µm Poziomy zakres ruchu preparatu: 28 mm Pionowy zakres ruchu preparatu: 60 mm Cofanie preparatu: 12 µm Precyzyjna orientacja uchwytu na próbkę Orientacja próbki: 8 wzdłuż osi X i Y; obrót o 360 Prędkość szybkiego przesuwu do przodu i do tyłu: 1 mm/s Minimum cztery nastawy prędkości cięcia: 50 mm/s, 100 mm/s, 140 mm/s, 180 mm/s Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 6 Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ, część II Specjalistyczny Sprzęt Medyczny, pkt 11. Mikrotom Rotacyjny Czy Zamawiający dopuści jako urządzenie równoważne mikrotom rotacyjny półautomatyczny o następujących parametrach? 1. Możliwość cięcia precyzyjnego w zakresie od 0,5 µm do 100 µm nastawiana odpowiednio: od 0 µm do 10 µm w krokach co 0,5 µm, od 10 µm do 20 µm w krokach co 1 µm, od 20 µm do 50 µm w krokach co 5 µm. od 50 µm do 100 µm w krokach co 10 µm. 2. Możliwość trymowania w zakresie od 1 µm do 500 µm w krokach co 1µm sterowanie elektroniczne 3. Koło obrotowe wyposażone w uchwyt napędowy z możliwością zablokowania koła w dowolnej pozycji 3

4 4. Możliwość łatwego wyboru grubości cięcia i trymowania oraz podgląd tych wartości na wyświetlaczu cyfrowym LCD sterowanie elektroniczne 5. Elektromechaniczny układ podprowadzania preparatu 6. Funkcja zapamiętywania położenia preparatu 7. Aluminiowa anodyzowana obudowa bez powłok malarskich odporna na odczynniki chemiczne 8. Samozaciskowy chwyt do kasetek uniwersalnych oraz uchwyt do żyletek mikrotomowych niskoprofilowych 9. Retrakcja w zakresie µm w krokach co 5 µm sterowana elektronicznie z możliwością wyłączenia 10. Możliwość podglądu ustawionych wszystkich parametrów pracy na wyświetlaczu LCD 11. Tacka na ścinki parafinowe wykonana z anodyzowanego aluminium bez powłok malarskich 12. Programowanie mikrotomu (wszystkie funkcje) za pomocą dotykowego ekranu LCD 13 Zasilanie 230V/50-60Hz 14. Ruch głowicy mikrotomu poziomy w zakresie do min. 30mm 15. Ruch głowicy mikrotomu pionowy w zakresie do min. 70mm Odpowiedź nr 6 Nie, Zamawiający pozostaje przy opcji mikrotomu automatycznego. Pytanie nr 7 Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ, część II Specjalistyczny Sprzęt Medyczny, pkt 9 ppkt. 13 i pkt. 10 ppkt 18 Drukarka do szkiełek mikroskopowych i drukarka do kasetek. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające zaproponowanie urządzeń posiadających deklarację zgodności CE? Drukarki do szkiełek mikroskopowych oraz kasetek nie są sklasyfikowane jako wyroby medyczne i w związku z tym nie posiadają wydanej deklaracji zgodności w oparciu o dyrektywę 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych. Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Dotyczy SIWZ część V Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 5 Termin wykonania zamówienia. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy o 14 dni od terminu określonego w SIWZ. Swoją prośbę motywujemy tym, że sierpień jest miesiącem wakacyjnym i nie z winy Wykonawcy mogę zdarzyć się opóźnienia po stronie producenta zaoferowanego sprzętu w terminowej realizacji przedmiotu zamówienia. Odpowiedź nr 8 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 4

5 Pytanie nr 9 Dotyczy SIWZ część V Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 5 Termin wykonania zamówienia. Czy Zamawiający zgodzi się na następujący zapis: Termin wykonania zamówienia nie później niż w ciągu 9 tygodni od daty podpisania umowy? Odpowiedź nr 9 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 10 Załącznika nr 3 do SIWZ pn. Specyfikacja techniczna w zakresie Części I pkt 3 Oprogramowanie laboratoryjne LIMS do zarządzania pracą laboratorium histopatologicznym 1 szt. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jaki sposób urządzenia do histopatologii opisane w Załączniku nr 3 część II - specjalistyczny sprzęt medyczny, tj.: skaner histopatologiczny, skaner histopatologiczny z modułem fluorescencji, stanowisko wentylowane do pobierania materiału tkankowego, system cyfrowej rejestracji obrazu, wielofunkcyjny mikrofalowy procesor tkankowy, zestaw do zatapiania bloczków parafinowych, automatyczna barwiarka do preparatów mikroskopowych, zaklejarka taśmowa do szkiełek mikroskopowych, drukarka do szkiełek mikroskopowych, drukarka do kasetek, mikrotom rotacyjny) mają być integrowane na poziomie oprogramowania opisanego w specyfikacji technicznej Załącznik nr 3 do SIWZ - Oprogramowanie laboratoryjne LIMS do zarządzania pracą laboratorium histopatologicznym 1 szt. Odpowiedź nr 10 W taki sposób, aby w wyniku przeprowadzonej integracji systemu LIMS z urządzeniami laboratoryjnymi możliwe było monitorowanie poszczególnych procesów postępowania z materiałem zachodzących w laboratorium. Pytanie nr 11 Jakie wymagania sprzętowe (w odniesieniu do wymienionych powyżej urządzeń opisanych w SIWZ) narzuca integracja z programem? Odpowiedź nr 11 Zamawiający opisał w SIWZ funkcjonalność jakiej oczekuje od wdrożonego systemu. Zamawiający nie narzuca konkretnych wymagań sprzętowych oferentom. To oferent powinien mieć wiedzę jakie wymagania powinien spełniać sprzęt, który zamierza zaoferować aby możliwe było przeprowadzenie integracji Pytanie nr 12 Jakie wymagania sprzętowe (w odniesieniu do innych dostępnych na rynku urządzeń wykorzystywanych w procesie histopatologicznym) narzuca integracja z programem? Odpowiedź nr 12 Zgodnie z odpowiedzią nr 11. Pytanie nr 13 Na czym ma polegać współpraca urządzeń opisanych w SIWZ w celu zapewniania identyfikacji próbki na danym etapie procesu histopatologicznego? Odpowiedź nr 13 Zarządzanie Workflow Zakładu Patomorfologii będzie koordynowane z poziomu systemu LIMS. W systemie LIMS będą rejestrowane czynności, które mają zostać 5

6 wykonane z danym materiałem danego pacjenta. Współpraca polegać ma na tym aby dzięki zastosowaniu kodów kreskowych możliwe było monitorowanie na jakim etapie (w którym miejscu) przygotowania (zaawansowania) znajduje każdy z przypadków który trafił do laboratorium. Pytanie nr 14 Co jest potrzebne (dodatkowy nieujęty przez Zamawiającego w SIWZ sprzęt lub oprogramowanie), aby taka współpraca była zapewniona? Odpowiedź nr 14 Zadaniem Zamawiającego nie jest wskazywanie czy i jaki dodatkowy sprzęt jest potrzebny. Zamawiający określi jakiej funkcjonalności oczekuje od wdrożonego systemu. Zamawiający pozostawia wybór oferentom sprzętu/urządzeń, które spełniać będą wymagania funkcjonalne opisanego systemu. Pytanie nr 15 Czy sposób wymiany danych uwzględnia dodatkowy sprzęt, który Zamawiający posiada lub planuje zakupić? Jeżeli tak prosimy o informację jakie warunki muszą być spełnione po stronie sprzętu i oprogramowania, aby uzyskać kompatybilność wyspecyfikowanego oprogramowania zarówno względem wyspecyfikowanych urządzeń jak i dodatkowego sprzętu. Czy Zamawiający planuje przekazać przed składaniem ofert pełną listę posiadanego sprzętu i oprogramowania? Zdaniem Wykonawcy jest to niezbędne dla konfiguracji sprzętu i oprogramowania mającej zapewnić pełną kompatybilność, bowiem obecna treść SIWZ wbrew art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP nie posiada jasnych i kompletnych zapisów pozwalających m.in. na ocenę czy zapewnienie takiej kompatybilności wymaganej przez Zamawiającego jest w ogóle możliwe. Odpowiedź nr 15 Zamawiający nie planuje konfiguracji sprzętu i oprogramowania nie wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 16 Czy treść i zakres bieżącego postępowania będzie podstawą do wyposażenia pozostałych 6 szpitali będących partnerami w niniejszym projekcie w sprzęt histopatologiczny i jakie parametry musi spełniać sprzęt nie wymieniony w SIWZ, aby mógł stanowić pełną linię histopatologiczną? Odpowiedź nr 16 Zamawiający nie ma wpływu kiedy i jakie dodatkowe wyposażenie będą kupowane przez pozostałe 6 jednostek. To każdy z 6 podmiotów z osobna będzie określał minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne względem urządzeń. Pytanie nr 17 Czy w przypadku doposażenia pozostałych ośrodków wchodzących w skład Mazowieckiego Centrum Diagnostyki i terapii Nowotworów Układu Kostno Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży (partnerzy niniejszego projektu) będzie istniała możliwość zaproponowania sprzętu innego bardziej dostosowanego do specyfiki projektu (np. procesor tkankowy wyposażony w interfejs LIS)? Czy urządzenia wyspecyfikowane w niniejszym postępowaniu będą zalecane jako w pełni kompatybilne z oprogramowaniem, które miałoby być dostarczone do ośrodków wchodzących w skład Centrum? 6

7 Odpowiedź nr 17 Zgodnie z odpowiedzią nr 16. Pytanie nr 18 W jaki sposób i jakie informacje mają być zbierane na poszczególnych etapach procesu histopatologicznego (kody kreskowe, skanery, RIFD)? Odpowiedź nr 18 Każdy przypadek, który trafi do Zakładu Patomorfologii będzie identyfikowany za pomocą identyfikatora w postaci kodu 1D lub 2D, identyfikującego jednoznacznie znakowany materiał z badaniem pacjenta wykonywanym w laboratorium. Poprzez zeskanowanie tego identyfikatora za pomocą czytnika kodów. Lekarz histopatolog otrzyma na ekranie monitora dane dotyczące pacjenta dostępne w systemie LIMS. Zamawiającemu w szczególności zależy na zebraniu następujących informacji: liczba i typ otrzymanych próbek; liczba i typ wyprodukowanych z nich preparatów (kasety, slajdy), typy barwień, wynik badania makroskopowego i mikroskopowego, Zebrane informacje dostępne mają być z poziomu systemu LIMS. Pytanie nr 19 Prosimy o wyjaśnienie w jakim formacie oprogramowanie laboratoryjne LIMS do zarządzania pracą laboratorium histopatologicznym ma przekazywać dane do Krajowego Rejestru i czy Zamawiającemu chodzi o Krajowy Rejestr Nowotworów? Odpowiedź nr 19 Zamawiający jako wymagane rozwiązanie funkcjonalne określił możliwość eksportowania wybranych danych z poziomu systemu LIMS do zewnętrznej bazy. Jako przykład Zamawiający podał KRN. Zamawiający nie wymaga w tym momencie połączenia LIMS z KRN w celu eksportowania określonych danych. Natomiast Zamawiający wymaga aby zaoferowany system LIMS był systemem otwartym i umożliwiał w przyszłości taką właśnie integrację polegającą na możliwości eksportowania poszczególnych informacji z LIMS bezpośrednio do innej bazy, np. KRN. Pytanie nr 20 Prosimy o informację o jakich etykietach myślał Zamawiający opisując parametr podany w punkcie 27 zawarty w części Oprogramowanie laboratoryjne LIMS do zarządzania pracą laboratorium histopatologicznym? Odpowiedź nr 20 Zamawiający wymaga, aby dostarczony system LIMS posiadał możliwość zlecania do drukarki etykiet ponownego wydruku etykiety na szkiełko mikroskopowe w przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia. Pytanie nr 21 Czy nadruk etykiet na szkiełka ma być zarządzany z poziomu oprogramowania drukarki, czy z poziomu oprogramowania opisanego w treści SIWZ - Oprogramowanie laboratoryjne LIMS do zarządzania pracą laboratorium histopatologicznym- jeżeli z poziomu oprogramowania prosimy o podanie sposobu wymiany danych. Odpowiedź nr 21 Z poziomu systemu LIMS. Sposób wymiany danych zależny jest od zaproponowanej drukarki. 7

8 Pytanie nr 22 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy zapewnić pełną kompatybilność szkiełek z naklejoną etykietą z pozostałymi oferowanymi urządzeniami mającymi kontakt z naklejoną etykietą (tj. barwiarka i nakrywarka) prosimy o odpowiedź w oparciu o parametr podany w II część specjalistyczny sprzęt medyczny- automatyczna barwiarka do preparatów mikroskopowych, zaklejarka taśmowa do szkiełek mikroskopowych. Odpowiedź nr 22 Kompatybilność polega na tym, że naklejona etykieta lub wydruk na szkiełku powinny mieć standardową wielkość obecnie używaną w polskich laboratoriach patomorfologii. Zamawiający za niekompatybilne uznaje taki nadruk lub etykietę, która zachodzi na tą część szkiełka gdzie zlokalizowane jest szkiełko nakrywkowe lub inne medium nakrywkowe (taśma; klej). Pytanie nr 23 Prosimy o podanie z którymi barwiarkami do barwień IHC ma być integrowany system. Odpowiedź nr 23 Zamawiający korzysta z urządzenia typu AutosteinerLink48 (DAKO). Pytanie nr 24 Czy Zamawiającemu chodziło o obsługę kodów SNOMED lub ICD10? Odpowiedź nr 24 Tak, Zamawiającemu chodziło o obsługę kodów SNOMED lub ICD10. Pytanie nr 25 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 6, pkt 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie dystrybutora parafiny o głębokości 550mm. Odpowiedź nr 25 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie dystrybutora parafiny głębokości 550mm. Pytanie nr 26 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 8, pkt 5 W związku z zapisem w pkt. 8 załącznika nr 3 do SiWZ, część II wskazującym na zaproponowanie zaklejarki taśmowej zwracamy się z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia zaklejającego szkiełka taśmą z możliwością regulacji długości podawanego na szkiełko fragmentu taśmy w zakresie od 45 do 70mm. Odpowiedź nr 26 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia zaklejającego szkiełko taśmą możliwością regulacji długości podawanego na szkiełko fragmentu taśmy w zakresie od 45 do 70 mm. 8

9 Pytanie nr 27 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 8, pkt 8 W związku z zapisem w pkt. 8 załącznika nr 3 do SiWZ, część II wskazującym na zaproponowanie zaklejarki taśmowej zwracamy się z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia zaklejającego szkiełka taśmą bez użycia dodatkowego medium do zaklejania. Odpowiedź nr 27 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia zaklejającego szkiełko taśmą bez użycia dodatkowego medium do zaklejania. Pytanie nr 28 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 8, pkt 9 W związku z zapisem w pkt. 8 załącznika nr 3 do SiWZ, część II wskazującym na zaproponowanie zaklejarki taśmowej zwracamy się z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia zaklejającego szkiełka taśmą wyposażonego w pojemnik na medium aktywujące klej na taśmie ksylen. W technologii zaklejania preparatów mikroskopowych taśmą nie wykorzystuje się dodatkowych mediów do zaklejania. Specjalny fabrycznie naniesiony na taśmę klej jest aktywowany niewielką ilością ksylenu, który jest automatycznie dozowany na szkiełko w procesie zaklejania. Odpowiedź nr 28 Pytanie nr 29 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 8, pkt 10 Zwracamy się z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w dotykowy wyświetlacz LCD. Odpowiedź nr 29 Pytanie nr 30 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 8, pkt 12 Zwracamy się z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w koszyczki na 20 szt. szkiełek mikroskopowych. Odpowiedź nr 30 Pytanie nr 31 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 8, pkt 13 Zwracamy się z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w koszyczki, które są kompatybilne z większością popularnych na rynku urządzeń do barwienia. Odpowiedź nr 31 Pytanie nr 32 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 9, pkt 6 9

10 Zwracamy się z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia, które wykorzystując technologię termotransferową drukuje bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym. Odpowiedź nr 32 Pytanie nr 33 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 9, pkt 9 Zwracamy się z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia, które wykorzystując technologię termotransferową drukuje bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym. Szkiełka po wydruku zapewniają pełną kompatybilność z pozostałymi oferowanymi urządzeniami mającymi kontakt ze szkiełkami tj. z barwiarką i nakrywarką. Odpowiedź nr 33 Tak, Zamawiający wraża zgodę. Pytanie nr 34 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 9, pkt 13 i poz. 10 pkt. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające zaproponowanie urządzeń posiadających deklarację zgodności CE? Drukarki do szkiełek mikroskopowych oraz kasetek nie są sklasyfikowane jako wyroby medyczne i w związku z tym nie posiadają wydanej deklaracji zgodności w oparciu o dyrektywę 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych. Odpowiedź nr 34 Pytanie nr 35 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 11, pkt 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające zaproponowanie mikrotomu umożliwiającego cięcie próbki o wymiarach maksymalnie 40x45mm przy zastosowaniu standardowego uchwytu na bloczki oraz umożliwiającego cięcie próbki o wymiarach 45x60mm przy zastosowaniu uchwytu large do cięcia dużych bloczków parafinowych? Odpowiedź nr 35 Pytanie nr 36 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 11, pkt 16 Zwracamy się z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w funkcję trymowania w zakresie 1-500um ze skokiem co 1 um Odpowiedź nr 36 10

11 Pytanie nr 37 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 11, pkt 17 Zwracamy się z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w płynną regulację prędkości cięcia do maksymalnej prędkości 300mm/s. Odpowiedź nr 37 Pytanie nr 38 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 11, pkt 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające zaproponowanie mikrotomu wyposażonego w wizualny oraz dźwiękowy alarm informujący o maksymalnym horyzontalnym wysuwie głowicy mikrotomowej oraz przyciskiem bezpieczeństwa umożliwiającym odłączenie urządzenia od zasilania w przypadku awarii bez funkcji uśpienia? Zaproponowane rozwiązania są w pełni wystarczające do bezpiecznego i wygodnego użytkowania mikrotomu. Odpowiedź nr 38 Pytanie nr 39 Pkt. V.7 SiWZ gwarancja i serwis dotyczy pozycji wyszczególnionych w załączniku nr 3 do SiWZ, część II, poz. 3, poz. 4, poz. 6, poz. 7, poz. 8. poz. 9, poz. 10, poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające zaproponowanie urządzeń objętych gwarancją 24 miesiące? Odpowiedź nr 39 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 40 Załącznik nr 3 do SiWZ, część II, poz. 5, pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia ekspozycyjnego, które zostało wyprodukowane przed rokiem 2015? Odpowiedź nr 40 Tak, ale rok produkcji urządzenia nie może być starszy niż rok Pytanie nr 41 Pkt. V.7 SiWZ gwarancja i serwis dotyczy pozycji wyszczególnionych w załączniku nr 3 do SiWZ, część II, poz. 5 W nawiązaniu do pytania nr 40 czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające zaproponowanie urządzenia ekspozycyjnego objętego gwarancją 12 miesięcy? Odpowiedź nr 41 Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 42 Załącznik nr 3 do SIWZ pn. Specyfikacja techniczna w zakresie Części II Specjalistyczny sprzęt medyczny. Zaklejarka taśmowa do szkiełek mikroskopowych -1 szt. 11

12 Prosimy o weryfikację nazwy urządzenia opisanego jako zaklejarka taśmowa. Z treści zawartej w nagłówku wynika, że Zamawiający oczekuje zaklejarki taśmowej, natomiast zgodnie z parametrami podanymi w opisie urządzenia wynika, że Zamawiający oczekuje zaklejarki na medium do zamykania preparatów = Pojemnik na medium o pojemności 100ml +/- 10% W związku z powyższym prosimy o poprawienie nazwy urządzenia na zgodne z opisem w SIWZ tj. Zaklejarka do preparatów mikroskopowych. Odpowiedź nr 42 Tak, zaszła oczywista niezamierzona omyłka pisarska. Tym samym Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w następujący sposób: W SIWZ jest Zaklejarka taśmowa do szkiełek mikroskopowych powinno być Zaklejarka do preparatów mikroskopowych (histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych). Ilekroć w SIWZ Zamawiający podał nazwę Zaklejarka taśmowa do szkiełek mikroskopowych zmienia zapis na następujący Zaklejarka do preparatów mikroskopowych (histopatologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych). Pytanie nr 43 Załącznik nr 3 do SIWZ, specyfikacja techniczna, II część Specjalistyczny sprzęt medyczny, pkt 8 - Zaklejarka taśmowa do szkiełek mikroskopowych -1 szt. Punkt 4. Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał parametry techniczne, które mają być podane w punkcie 4. Zgodnie z informacją Zamawiający oczekuje uzupełnienia takich parametrów jak: waga, wymiary urządzenia, warunki otoczenia w których może pracować, w związku z tym prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą punktowane poszczególne wymienione przez Zamawiającego parametry. Odpowiedź nr 43 Parametry wymienione w punkcie 4, wymagane są czysto informacyjnie. Zamawiający nie będzie oceniał parametrów określonych w punkcie 4. Pytanie nr 44 Załącznik nr 3 do SIWZ, specyfikacja techniczna, II część Specjalistyczny sprzęt medyczny, pkt 8 - Zaklejarka taśmowa do szkiełek mikroskopowych -1 szt. Punkt 12. Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga koszyczków na 19 lub 30 szkiełek wraz z dostawą urządzenia, czy zaznacza możliwość współpracy zaklejarki z koszyczkami na 19 lub 30 szkiełek? Jeżeli zamawiający wymaga koszyczków na 19 lub 30 szkiełek wraz z dostawą urządzenia to prosimy o wyjaśnienie do którego z urządzeń do barwienia ( Model, producent, rok produkcji) koszyczki mają być kompatybilne, oraz jakie ilości ( obu bądź jednego typu) koszyczków mają zostać dostarczone. Odpowiedź nr 44 Zamawiający w zapisie miał na myśli urządzenia wyposażonego w koszyczki, które są kompatybilne z większością popularnych na rynku urządzeń do barwienia. 12

13 Pytanie nr 45 Załącznik nr 3 do SIWZ, specyfikacja techniczna, II część Specjalistyczny sprzęt medyczny, pkt 8 - Zaklejarka taśmowa do szkiełek mikroskopowych -1 szt. Punkt 5. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem szkiełka nakrywkowe o grubości 1mm. Zamawiający podaje w parametrach informację o standardowych szkiełkach nakrywkowych zatem grubość szkiełek zgodnie z normami ISO określającymi grubość szkiełek winna mieścić się w zakresie 0,13-0,16 mm. Prosimy o zweryfikowanie czy Zamawiającemu faktycznie chodzi o szkiełka o grubości 1mm. Odpowiedź nr 45 Tak, Zamawiający informuje iż zaszła oczywista niezamierzona omyłka pisarska. Tym samym Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ zgodnie z normą PN-ISO w następujący sposób: W SIWZ jest szkiełko o grubości 1mm powinno być w zakresie 0,13-0,17 mm. Pytanie nr 46 Załącznik nr 3 do SIWZ, specyfikacja techniczna, II część Specjalistyczny sprzęt medyczny, pkt 11 - Mikrotom rotacyjny 1 szt., Prosimy o dopuszczenie urządzenia o poniższych parametrach: Lp. 1 Urządzenie kompletne, gotowe do pracy. Wyposażone w uchwyt na nożyki jednorazowe, oraz uchwyt na kasetki z preparatem. 2 Mikrotom elektromechaniczny (półautomatyczny) umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, oraz automatyczne podprowadzenie głowicy z preparatem do nożyka. 3 Przysów głowicy za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego przez układ mikroprocesorowy. 4 Precyzyjne i stabilne mocowanie kasetki z preparatem do głowicy mikrotomu. 5 Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu 28 mm. 6 Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu 72 mm. 7 Możliwość obrotu preparatu (bloczka) w uchwycie o Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania. 10 Możliwość dowolnego przełączania pomiędzy ustawieniami cięcia i trymowania. 11 Cięcie w zakresie 0,5-100µm 12 Cięcie nastawiane w zakresach: - 0,5 do 2 µm skok co 0,5 µm - 2 do 10 µm skok co 1 µm - 10 do 20 µm skok co 2 µm - 20 do 30 µm skok co 5 µm - 30 do 40 µm skok co 10 µm - 40 do 100 µm skok co 20 µm 13 Trymowanie w zakresie µm 13

14 14 Trymowanie nastawiane w zakresach: -5 do 10 µm skok co 5 µm -10 do 100 µm skok co 10 µm -100 do 200 µm skok co 20 µm -200 do 500 µm skok co 50 µm 15 Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu (40 µm) z możliwością jej wyłączenia 16 Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych. Mocowanie precyzyjne i stabilne. 17 Baza (uchwyt) na nożyki jednorazowe posiadająca możliwość nastawy kąta nachylenia w zakresie od 0 0 do Osłona na ostrze nożyka 19 Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie parametrów i funkcji po naciśnięciu odpowiednich klawiszy z panelu sterującego, takich jak ilość cięć, grubość cięcia, grubość trymowania, pozycja cięcia 20 Panel sterujący z możliwością wyjęcia z obudowy mikrotomu 21 Blokada koła zamachowego w dowolnej pozycji 22 Waga urządzenia 28 kg 23 Tacka na akcesoria mikrotomu 24 Funkcja szybkiego przywrócenia pozycji próbki względem noża np.: po wymianie nożyka jednorazowego x 52 x 28 cm (szerokość x głębokość x wysokość) 26 Możliwość rozbudowy o system transportu skrawków po torze wodnym do podświetlanej łaźni wodnej, system chłodzenia preparatu na głowicy mikrotomu, lupę. 27 Nożyki mikrotomowe o kącie ostrzenia 34 o (50 szt.) Odpowiedź nr 46 Zamawiający wymaga mikrotomu automatycznego. Pytanie nr 47 Załącznik nr 3 do SIWZ, specyfikacja techniczna, II część Specjalistyczny sprzęt medyczny, pkt 7 - Automatyczna barwiarka do preparatów mikroskopowych 1 szt Punkt 4 Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał parametry techniczne, które mają być podane w punkcie 4. Zgodnie z informacją Zamawiający oczekuje uzupełnienia takich parametrów jak: waga, wymiary urządzenia, warunki otoczenia w których może pracować, w związku z tym prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą punktowane poszczególne wymienione przez Zamawiającego parametry. Czy urządzenie o parametrach opisanych poniżej będzie spełniało wymogi Zamawiającego? Wnioskujemy o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach: 1. Barwiarka karuzelowa przeznaczona do rutynowych barwień preparatów cytologicznych, histopatologicznych i hematologicznych 2. Pojemność koszyczka 64 szkiełka 14

15 3. Możliwość redukcji poziomu odczynnika do 350 ml za pomocą alternatywnych koszyków na 10 preparatów w celu oszczędności ilości odczynnika przy mniejszej ilości wykonywanych badań 4. Pojemniki na odczynniki o pojemności 750ml 5. Urządzenie Wyposażone w wyświetlacz LED/LCD informujący o aktualnym kroku i czasie procesu 6. System zapobiegający mieszaniu odczynników 7. Urządzenie wyposażone w pamięć 3 programów po 24 kroki lub 6 programów po 12 kroków 8. System lepszej penetracji odczynnika poprzez poruszanie koszyczkiem podczas barwienia 9. Programowanie czasu barwienia z dokładnością do sekund 10. Możliwość pracy z dwoma koszyczkami jednocześnie 11. Urządzenie wyposażone w 24 pojemniki z odczynnikami, w tym 4 stacje wodne 12. Sygnalizacja dźwiękowa i/lub wizualna końca pracy 13. Wymiary urządzenia 74 x 74 x 51 cm 14. Urządzenie kompatybilne do zaklejarek CTM6 oraz Clear Vue, możliwość integracji urządzenia względem innych dostępnych zaklejarek na rynku (za pomocą odpowiedniego koszyka) 15. Łatwy dostęp do wszystkich stacji na odczynniki. Odpowiedź nr 47 Parametry wymienione w punkcie 4, wymagane są czysto informacyjnie. Zamawiający nie będzie oceniał parametrów określonych w punkcie 4. Pytanie nr 48 Załącznik nr 3 do SIWZ, specyfikacja techniczna, II część Specjalistyczny sprzęt medyczny, pkt 6 - Zestaw do zatapiania bloczków parafinowych 1 kpl. Czy urządzenie o parametrach opisanych poniżej będzie spełniało wymogi Zamawiającego? Wnioskujemy o dopuszczenie urządzenia o poniższych parametrach: 1. Budowa modułowa dwa niezależne moduły - moduł dozownika -moduł płyty chłodzącej 2. Pojemność pojemnika na parafinę 5 litrów 3. Moduł dozownika wyposażony w dwa duże podgrzewane pojemniki o pojemności min. 2 litrów zamykane przesuwnymi pokrywkami z niezależną regulacją temperatury dla każdego z nich 4. Mikroprocesorowe sterowanie wyświetlaczem LCD, oraz wyświetlanie na bieżąco wszystkich parametrów pracy: Nastawy i wskazania temperatur, czas, itp. 5. Podgrzewane stanowisko na 6 pincet z regulacją temperatury 6. Dozownik parafiny wyposażony w regulację przepływu, uruchomiany ręcznie lub za pomocą przycisku nożnego 7. Moduł dozownika wyposażony w duży zimny punkt do wstępnego ustawienia próbki mogący pomieścić jedną dużą kasetkę typu Mega o temperaturze ok. 0 C. 8. Moduł dozownika wyposażony w szkło powiększające i oświetlenie obszaru roboczego 15

16 9. Wbudowany timer włączający i wyłączający urządzenie o dowolnie zaprogramowanych godzinach w cyklu tygodniowym Zakres regulacji płyty chłodzącej od 0 C do -12 C, sterowany z głównej konsoli 10. Płyta chłodząca o minimalnych wymiarach 375 x 307 mm Zakres regulacji wszystkich elementów podgrzewanych w zakresie od 40 C do 70 C Deklaracje zgodności CE potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywami Unii 13. Europejskiej oraz certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami i/lub warunkami technicznymi wydanymi przez producenta. Odpowiedź nr 48 Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 49 Załącznik nr 3 do SIWZ, specyfikacja techniczna, II część Specjalistyczny sprzęt medyczny, pkt 5 - Wielofunkcyjny mikrofalowy procesor tkankowy 1 szt. Czy urządzenie o parametrach opisanych poniżej będzie spełniało wymogi Zamawiającego? Wnioskujemy o dopuszczenie urządzenia o poniższych parametrach: 1. Pojemność 300 kasetek 2. Pojemność butli odczynnikowych 5 l 3. Trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą o pojemności 5 litrów 4. Stacje parafinowe wyposażone w pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinę 5. Komora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą umożliwiająca wizualna kontrolę przebiegu procesu 6. Komoro reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek 7. Komora wyposażona w czujnik przepełnienia 8. Komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem węglowym uruchamiający się automatycznie po otwarciu pokrywy 9. Urządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki z programowaną 5-cio stopniową regulacją intensywności poruszania niezależnie w każdym kroku programu 10. Urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek 11. Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy 12. Intuicyjne oprogramowanie i graficzny interfejs użytkownika odwzorowujący wszystkie istotne elementy urządzenia 13. System kontroli zużycia odczynników bazujący na pomiarze stężenia jakości alkoholu z możliwością określenia dowolnego poziomu zużycia 14. Możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników 15. System automatycznej rotacji odczynników odbywający się bez nadzoru w trakcie trwania programu nie zaburzający jego działania 16

17 16. Wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen niedostępnych dla użytkownika 17. System automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu 18. Dwa stanowiska na formalinę wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników 19. Dwa stanowiska do wymiany odczynników wyposażone w butle z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników 20. Trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością stosowania minimum dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników 21. Miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami 22. Urządzenie wyposażone w złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownika 23. Możliwość podłączenia urządzenia do sieci internetowej z możliwością dostępu zdalnego przez serwis 24. Możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 1 min. Do 99 godzin i 99 min 25. Możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika 26. Możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika 27. Możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika z funkcją wstępnego podgrzania odczynników 28. Graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu, oraz poziomu zapełnienia komory na ekranie 29. Możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie 30. Wbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych. 31. System awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia. 32. Układ kontroli filtra węglowego. 33. Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające jego przemieszczanie 34. Wymiary 710x580x1370 (szer/głęb/wys) 35. Waga 165 kg 36. Gwarancja 24 miesiące 37. Zestaw wymiennych filtrów na okres 36 miesięcy 38. Zestaw niezbędnych odczynników do napełnienia procesora i pierwszego uruchomienia Odpowiedź nr 49 Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o powyższych parametrach. 17

18 Pytanie nr 50 Załącznik nr 3 do SIWZ pn. Specyfikacja techniczna w zakresie Części II Specjalistyczny sprzęt medyczny. Prosimy Zamawiającego, aby umożliwił wykonawcom składanie ofert na każde z urządzeń histopatologicznych z osobna i w tym celu podzielił postepowanie na tyle części ile urządzeń histopatologicznych przewiduje nabyć w niniejszym postepowaniu z jednoczesnym wydzieleniem odrębnej części informatycznej projektu. Wniosek ten uzasadniamy tym, że opisane w SWIZ urządzenia histopatologiczne nie pochodzą od jednego producenta, ani tym bardziej nie można ich nabyć u jednego dostawcy. Zatem możliwość zaoferowania urządzeń przez bezpośredniego dostawcę pozwoliłoby Zamawiającemu na zaoszczędzenie kosztów, czasu oraz uzyskanie lepszych warunków opieki serwisowej w ramach serwisu pogwarancyjnego. Odpowiedź nr 50 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Pytanie nr 51 Treści pkt XI.4.8) siwz oraz 2 pkt 4 ppkt 8) wzoru umowy Zamawiający w ww. zapisach zawarł obowiązek dla wykonawcy który wraz z przedmiotem umowy ma przedłożyć wszystkie inne dokumenty nie wymienione powyżej, które to dokumenty powinien posiadać Zamawiający zgodnie z wymaganiami prawa. Prosimy o wyjaśnienie i dokładne wskazanie jakie dokumenty oprócz wskazanych w 2 pkt 4 ppt 1-7 ma przedłożyć wykonawca. Precyzyjne określenie tego wymogu ma doniosłe znaczenie z punktu widzenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę jako że obowiązek ich przedłożenia stanowi zobowiązanie wchodzące w zakres przedmiotu umowy i ich nieprzedłożenie bądź też niekompletne przedłożenie może narazić wykonawcę na zarzut niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy a w konsekwencji również na związane z tym sankcje w postaci kar umownych lub żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. Odpowiedź nr 51 Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ poprzez wykreślenie zapisu wszystkie inne dokumenty nie wymienione powyżej, które to dokumenty powinien posiadać Zamawiający zgodnie z wymaganiami prawa w Rozdz. XI pkt 4 ppkt 8 SIWZ oraz we wzorze umowy w 2 ust. 4 pkt 8. Pytanie nr 52 Czy w związku, że Zamawiający jest placówką medyczną a sprzęt wchodzący w skład postępowania ( zgodnie z Załącznik nr 3 do SIWZ pn. Specyfikacja techniczna w zakresie Części II Specjalistyczny sprzęt medyczny.) przeznaczony jest do diagnostyki histopatologicznej, a ponadto Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia spełniały wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych prosimy o informację czy Dokumenty dopuszczające urządzenia do obrotu/stosowania w placówkach medycznych - zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych - deklaracja zgodności lub/i powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych zawierają się w zapisie wszystkie inne dokumenty nie wymienione powyżej, które to dokumenty powinien posiadać Zamawiający zgodnie z wymaganiami prawa z pkt XI.4.8) siwz oraz 2 pkt 4 ppkt 8) wzoru umowy i czy w związku z tym mają zostać złożone dopiero po zawarciu umowy, 18

19 czy też są to dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP i zgodnie z pkt IV ppkt 1 SIWZ winny zostać załączone do oferty?. Odpowiedź nr 52 Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdz. IV W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego Wykonawca składa: 1. Certyfikaty, deklaracje, potwierdzenia i oświadczenia, które są szczegółowo określone w Zał. Nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna odpowiednio do przedmiotu zamówienia. 2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt/katalog/instrukcja obsługi/karta/formularz danych technicznych) potwierdzający wymagania zawarte w Zał. Nr 3 do SIWZ odpowiednio do przedmiotu zamówienia. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca załącza do oferty. Przewodnicząca Komisji Przetargowej Teresa Klepacka Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania załączonej informacji. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego w dniu 12 czerwca 2015 r. 19

KSzWNr2 ZP/250/087/15/393 Rzeszów,

KSzWNr2 ZP/250/087/15/393 Rzeszów, KSzWNr2 ZP/250/087/15/393 Rzeszów, 2015.11.03 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Kielce, dnia: r.; Nr sprawy: DP/2310/4/15 Zamawiający poniżej podaje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Uwaga!!! Kielce, dnia: r.; Nr sprawy: DP/2310/4/15 Zamawiający poniżej podaje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Uwaga!!! Kielce, dnia: 18.02.2015 r.; Nr sprawy: DP/2310/4/15 Zamawiający poniżej podaje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Część III- Zatapiarka- 1 szt., Archiwum dla bloków parafinowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Zakup, dostawa mikroskopu dla Zakładu Patomorfologii

Pakiet nr 1. Zakup, dostawa mikroskopu dla Zakładu Patomorfologii Pakiet nr 1. Zakup, dostawa mikroskopu dla Zakładu Patomorfologii Pełna nazwa urządzenia... Producent... Kraj... Rok produkcji 2015 Lp. Parametry wymagane aparatu Warunek graniczny Wartość 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-40/15 Warszawa, 13 sierpnia 2015 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel./fax. (013) 43 09 547 www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl SZPiGM 3820/103/2012 Brzozów, 2012-12-03 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED)

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED) Warszawa, dnia 28.10.2015 r. ZZP/ZP/174/837/15 W Y K O N A W C Y Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: zakup, dostawa i montaż nowej aparatury medycznej:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C 35-959 Rzeszów Wykonawcy, którzy pobrali siwz nr ZP/UR/26/2015

Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C 35-959 Rzeszów Wykonawcy, którzy pobrali siwz nr ZP/UR/26/2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/26/2015 Rzeszów, 21.04.2015r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C 35959 Rzeszów Wykonawcy, którzy pobrali siwz nr ZP/UR/26/2015 Wyjaśnienia treści siwz z

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Poznań, dnia 28 października 2015 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Lesław Szabłoński do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ Nasz znak: AD-O.272.17.2015 Dot.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że: Toruń, 203-06-4 SSM.DZP.200.4.203 Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zintegrowanego systemu zarządzenia lekami oraz elektronicznego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007].

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007]. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WZP-911-24-4 /07 Warszawa, dnia 12 czerwca 2007 r. wg rozdzielnika Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WMP/Z/42/2014. Specyfikacja sprzętu laboratoryjnego Zadanie nr 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WMP/Z/42/2014. Specyfikacja sprzętu laboratoryjnego Zadanie nr 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WMP/Z/42/2014 Specyfikacja sprzętu laboratoryjnego Zadanie nr 1 Mieszadło mechaniczne ze statywem i złączką (2 sztuki): mieszadło analogowe, wyświetlacz prędkości

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3

dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3 wg rozdzielnika OO-909 Warszawa Nr1G3.b /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI Pytanie nr 5: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 4: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 2: dotyczy Części nr 1

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-50/16 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-50/16 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-50/16 Tarnów, 2016-05-12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz videoendoskopów 4

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia 09.11.2012 r.

Pytania z dnia 09.11.2012 r. Toszek, 12.11.2012 r. dotyczy: postępowania nr 26/PN/DEG/SG/AC/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, sprzętu komputerowego, testów psychologicznych oraz filmów DVD w ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH 40 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591 wsse.katowice@pis.gov.pl http://wssekatowice.pis.gov.pl/ Katowice, 21.11.2014r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13.

Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13. Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l 1 Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, 2013-02-12 WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Szp/AZP/382/3/2013. Nazwa zadania: Zakup systemu radiografii

Bardziej szczegółowo

Pytania i wnioski Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego dotyczące

Pytania i wnioski Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego dotyczące OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest: 1. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń załadowczo-wyładowczych oraz modułu sterującego dla stanowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/033/15/203 Rzeszów, 2015.05.29 ODPOWIEDZI CZĘŚĆ I

SzWNr2 ZP/250/033/15/203 Rzeszów, 2015.05.29 ODPOWIEDZI CZĘŚĆ I SzWNr2 ZP/250/033/15/203 Rzeszów, 2015.05.29 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej. ODPOWIEDZI CZĘŚĆ I Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej Rzeszów, dnia 02.05.2008 r. SP ZOZ.II.1.3/ZP-14A-PN/1/2008 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dnia 16.09.2010 r. L.dz. SSM-XI-84/GS/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt.

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt. Zaproszenie do złożenia oferty Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na: KARDIOMONITORY - 4 szt. zgodnie z przedstawionymi niżej wymaganiami: 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Parametry

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Górno, dn. 29.03.2013 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno Tel. (17) 77-15-300, Fax (17) 77-28-968,

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do siwz Znak sprawy: ZP-PNU/D/2015/09/153 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Wrocław, dn. 20.08.2012r. Dotyczy: PN 56/12 - przetarg na dostawę materiałów szewnych Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie nr 1: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Wałcz, dnia 8 września 2011roku

Wałcz, dnia 8 września 2011roku Wałcz, dnia 8 września 2011roku JEDNOSTKA WOJSKOWA 4224 SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 734/11/SZP 08.09.2011 r. 78-601 WAŁCZ wg rozdzielnika otrzymują wszyscy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZPZ/250/089/2016/321 Rzeszów,

SzWNr2 ZPZ/250/089/2016/321 Rzeszów, SzWNr2 ZPZ/250/089/2016/321 Rzeszów, 2016.12.12 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek 1.1. Mikser recepturowy Mikser recepturowy o do sporządzania maści, kremów i czopków o umożliwiający wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zadanie I pt.: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Zadanie I pt.: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Nr SOSW 072-36/2013/2014 Dąbrowa Górnicza, dn. 21.11.2013 r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PAKIET I - DZIERŻAWA ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa wieloparametrowego, automatycznego analizatora koagulologicznego

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca.

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca. Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część nr 3

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część nr 3 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część nr 1. DRUKARKA ETYKIET (półprzemysłowa), Liczba sztuk: 4 Nazwa producenta i model (**) oraz wypełnić pozycje nr: 2,, 5, 9- parametry dotyczące

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

Do zainteresowanych. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laboratoryjnego i aptecznego: znak sprawy WSzSL/FKZ-10/11

Do zainteresowanych. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laboratoryjnego i aptecznego: znak sprawy WSzSL/FKZ-10/11 WSzSL/FKZ/072/ 31 /12 Legnica, 07-02-2012 r. Do zainteresowanych Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laboratoryjnego i aptecznego: znak sprawy WSzSL/FKZ-10/11 W związku z prośbami o

Bardziej szczegółowo

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 6.1 pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 6.1 pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel Znak: AE/ZP-27-97/12 Tarnów, 2012-11-05 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę foteli do pobierania krwi dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r.

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r. OG-3501-5/12 Warszawa dn. 25.05.2012r. Do Wykonawców W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego OG-3501-5/12 na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg. Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W SZCZECINKU - audiotympanometr Audiotympanometr kpl.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Pytania z dn , pismo 1:

Pytania z dn , pismo 1: UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 17.07.2015 MŚ-ZP-DK-333-34/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

PAKIET 1 Komora laminarna 1 szt. Monitor do komory laminarnej 1 szt. Waga 1 szt. Drukarka termotransferowa do etykiet 1 szt. I.

PAKIET 1 Komora laminarna 1 szt. Monitor do komory laminarnej 1 szt. Waga 1 szt. Drukarka termotransferowa do etykiet 1 szt. I. Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/13/12 Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PAKIET 1 Komora laminarna 1 szt. Monitor do komory laminarnej 1 szt. Waga 1 szt. Drukarka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, Bielsko-Biała

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, Bielsko-Biała POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała tel.: (033) 816-00-12, fax: (033) 812-57-63, e-mail: ppis@psse.bielsko.pl psse.bielskobiala@pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/08PN/13 Płock, dnia 21 stycznia 2013 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane podane poniżej)

Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane podane poniżej) Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane podane poniżej) Dostawa, instalacja i uruchomienie separatorów komórkowych w ilości 2 szt. Lp. Nazwa parametru /

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG 2 SZT.

REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG 2 SZT. Numer sprawy: PN/17/2017/05/30 Załącznik nr 2 ZADANIE NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG 2 SZT. Pełna nazwa sprzętu Producent / Kraj Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r.

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r. Lyski, 22.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Załącznik nr ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Defibrylator

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytania z dnia r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Częstochowa, dnia 01.08.2016 r. IZ.271.43.2016 Pytania z dnia 27.07.2016 r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E

PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E Załącznik nr 3 SPSW-NZ-65-40/PN/0 PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E LP. RODZAJ BADANIA Liczba badań Na rok FT3

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Kardiotokograf

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Kardiotokograf Nazwa... Typ... Kraj pochodzenia... Producent... ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Kardiotokograf Załącznik nr 4 Informacja o spełnianiu wymogów obowiązującego porządku prawnego w zakresie

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.3 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty. Pakiet nr 3

Załącznik nr 1.3 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty. Pakiet nr 3 Doposażenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 04-02-2015r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy :

Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy : Załącznik nr 3 Wymagania Zamawiającego dla dostawy, parametry techniczne sprzętu cardio dla dostawy na halę sportową przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy. Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

G M I N A S O S N O W I E C

G M I N A S O S N O W I E C G M I N A S O S N O W I E C Znak sprawy: WZP.271.1.54.2015 Sosnowiec, dnia 25.06.2015 r. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-747 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-747 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-747 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47 http://www.pan.olsztyn.pl ZP-PNU/D/2011/WELCOME/4 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE L.p. Opis Parametry oferowane (należy podać) 1. Wykonawca /producent 2. Nazwa-model/typ 3. Rok produkcji 2013 Załącznik nr 1 do wzoru umowy L.p. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2)

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2) Nr postępowania: Zp/107/PN-94/10 Wrocław, 14.01.2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011

Bardziej szczegółowo

Projekt UPGOW współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt UPGOW współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Katowice dn. 14 września 2009 UNIWERSYTET ŚLĄSKI Dział Zamówień Publicznych Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice tel. /032/ 359 1381, 359 1379 fax. /032/ 359 2048 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ Uczestnicy

Bardziej szczegółowo