ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa"

Transkrypt

1 Nr (6) 5 Czerwiec 2012 EGzEMPLArz BEzPłATNy Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa I Ns Rej. 4/12 Koniec roku szkolnego. Bezpiecznych wakacji. więcej str. 2 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

2 PowIAT PrzySUSKI Bezpieczne wakacje W numerze: Umowa na internet podpisana s. 3 Najlepsi krwiodawcy w ZS 2 s. 4 Młodzież Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze na spotkaniu w sprawie bezpiecznych wakacji Kolejny projekt w realizacji s. 5 Zakończenie roku szkolnego i początek wakacji, to najlepszy czas na przypomnienie młodzieży zasad bezpiecznego wypoczynku. Jak wiadomo każdemu, okres wakacji to oczekiwany długo czas radości, swobody i wypoczynku. Często jednak młodzi ludzie uwolnieni od ciężaru szkolnych obowiązków, zapominają, o rozsądku, rozwadze i własnym bezpieczeństwie. Znacznie częściej wakacjom towarzyszy brawura, niż rozwaga. Dlatego też w okresie ostatnich dni poprzedzających wakacje, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Przysusze odwiedzali szkoły i placówki oświatowe w powiecie przysuskim. Na spotkaniach z młodzieżą przypomnieli o bezpieczeństwie w czasie nadchodzących wakacji. Oprócz podstawowych informacji takich jak przypomnienie o zachowaniu nad wodą oraz w środkach komunikacji, poruszali również temat dobrego przygotowania do samodzielnego wypoczynku i rozwadze w kontaktach z osobami obcymi. Poruszali temat bezpiecznego zachowania się na dyskotekach i zapewnieniu sobie bezpieczeństwa przy nocnych powrotach z różnych imprez oraz konsekwencjach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Omówili zagrożenia i konsekwencje jakie niesie za sobą sięganie po różnego rodzaju środki uzależniające oraz odpowiedzialność nieletnich za popełniane czyny karalne. Warto przypomnieć kilka zasad związanych z bezpiecznym zachowaniem w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, mogących wywoływać zagrożenie podczas wypoczynku. Miejscem, najbardziej niebezpiecznym są zawsze zbiorniki wodne. Należy pamiętać o bezwzględnej trzeźwości podczas pływania i korzystaniu wyłącznie z bezpiecznych kąpielisk pod nadzorem ratowników. Należy koniecznie przestrzegać zakazu korzystania z kąpielisk sygnalizowanego wywieszeniem 2 czerwonej fl agi nad zbiornikiem wodnym. Nigdy nie wolno skakać do wody w miejscach niebezpiecznych. Niestety, co roku w naszym kraju setki młodych ludzi przez chwilę nierozwagi zostaje przykutych na całe życie do wózków inwalidzkich. Nie warto ponosić takiego ryzyka wyłącznie dla chwili rozrywki, czy popisania się przed kolegami. Złamanego kręgosłupa nie można odtworzyć, tak, jak utraconego zdrowia żaden lekarz nie przywróci. Należy pamiętać o tym, aby absolutnie unikać kontaktu z substancjami psychoaktywnymi i alkoholem. Bardzo ważny jest tutaj aspekt prawny, a wszyscy wiedzą, że w Polsce prawo zabrania używania tego typu substancji, jednak ważniejsze jest tutaj zachowanie świadomej kontroli nad wydarzeniami i otoczeniem. Często wakacje spędzamy poza domem i zawsze trzeba wiedzieć gdzie się jest i zadbać o własne bezpieczeństwo. Jak pokazują doświadczenia z poprzednich lat należy unikać narażenia się na działanie tzw. pigułek gwałtu. Nie wolno więc tracić z oczu szklani z napojem. Jeżeli okoliczności zmuszą nas do chwilowej zmiany miejsca, po powrocie należy bezwzględnie zamówić nowy napój i nie dopijać starego, ponieważ ktoś mógł podczas nieobecności dosypać narkotyku do szklanki. Lepiej wydać dodatkowo kilka złotych na nowy sok, czy colę, niż cierpieć. Kolejną ważną sprawą jest świadomość konsekwencji prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. W Polsce taka sytuacja jest przestępstwem karanym sądownie. W takim przypadku człowiek zamyka sobie możliwość podjęcia pracy w przyszłości w całym praktycznie sektorze publicznym. Przy dzisiejszym rynku pracy taka nierozwaga może zbyt wiele kosztować. Życzę wszystkim mądrego, bezpiecznego i udanego wypoczynku. Na podstawie materiałów KPP w Przysusze opracował Jarosław Bednarski Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA Poseł Mariusz Błaszczak w Przysusze s. 6 Pokaz pierwszej pomocy s.7 Wiadomości z Gmin s Sport w powiecie s.23 Fotogaleria s.24

3 PowIAT PrzySUSKI Rusza projektowanie i budowa sieci internetowej w powiecie przysuskim W piątek, 22 czerwca w budynku Starostwa Powiatowego starosta Marian Niemirski i wicestarosta Tomasz Matlakiewicz podpisali umowę na wykonanie projektu i budowę sieci bezpłatnego dostępu do internetu w powiecie przysuskim. Starosta powołany do Komitetu Wdrażającego Prezes firmy Consortia w trakcie podpisywania dokumentów W ramach podpisanej umowy w powiecie przysuskim zostanie wybudowana sieć dostępowa do internetu, za 8 mln 733 tys. zł. Obecnie trwają intensywne prace zmierzające do zamknięcia procedur, które wyłonią dostawcę sprzętu komputerowego skonfi gurowane do korzystania z bezpłatnego dostępu do internetu i realizatora szkoleń dla 2500 rodzin dotkniętych zjawiskiem cyfrowego wykluczenia i niepełnosprawnych. Na ten cel powiat ma zarezerwowane ponad 10 mln zł. Należy przypomnieć, że łączna wartość całego przedsięwzięcia wynosi 19,2 mln zł, z czego ponad 16 mln zł powiat pozyskał z funduszy europejskich. Pierwszy etap prac realizacyjnych właśnie się rozpoczyna. Natomiast pierwsi benefi cjenci zostaną przeszkoleni i wyposażeni w urządzenia na przełomie 2012 i 2013 r. Realizacja projektu zakończy się w % powierzchni i 90 % mieszkańców powiatu zostanie objętych oddziaływaniem realizowanego przez powiat przedsięwzięcia. Jest to bez Powiat drugi rok z kolei na drugim miejscu w ogólnopolskim rankingu Ranking został opracowany przez przez zespół prof. Pawła Swianiewicza, pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem rankingu było wyłonienie najefektywniejszych samorządów wg danych za rok Podobnie, jak w zeszłym roku pominięte zostały dochody samorządów z dotacji celowych. Takie podejście wynika z faktu, iż w okresie intensywnego korzystania z dotacji unijnych mają one bardzo silny, choć często krótkotrwały wpływ na poziom dochodów samorządów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi zaburzyć obraz dochodów Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik powołał starostę Mariana Niemirskiego w skład Komitetu Wdrażającego Strategię Rozwoju dla Województwa Mazowieckiego. Zadaniem komitetu, powoływanego przez marszałka na mocy decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego jest realizacja zadań związanych z wdrażaniem i monitorowaniem strategii rozwoju. Komitet składa się z 12 osób, w tym: 5 przedstawicieli samorządów, 4 partnerów społecznych i gospodarczych, 3 partnerów instytucjonalnych. Starosta Niemirski jest w komitecie jedynym reprezentantem konwentu starostów z województwa mazowieckiego. Do zadań Komitetu należy: wyznaczanie koordynatorów obszarowych, zatwierdzanie harmonogramów działania, zatwierdzanie warunków koniecznych do realizacji projektów, przygotowywanie i wdrażanie procedur opracowania projektów, ogólny nadzór nad realizacją projektów, wprowadzanie korekt, będących efektem ewaluacji projektów, sporządzanie sprawozdań z realizacji strategii. Członkowie komitetu pełnią swoje funkcje przez okres trzech lat. Na pytanie: Czy fakt powołania Pana do komitetu oznacza, że samorządom z terenu powiatu będzie łatwiej sięgać po unijne projekty? Marian Niemirski odpowiedział: Moje powołanie nie oznacza żadnych ułatwień formalnych, czy proceduralnych dla nikogo. Projekty muszą mieć jak najwyższy poziom merytoryczny i techniczny, żeby mogłyby być jak najwyżej ocenione i w konsekwencji skierowane do realizacji. Tak dyktuje mi rozum, wiedza i doświadczenie. Takie są też zasady funkcjonowania komitetu. Ale nie muszę chyba przekonywać nikogo, że moje serce bije w powiecie przysuskim. Jarosław Bednarski danej jednostki samorządu terytorialnego. Awans taki ma charakter incydentalny. Dlatego tez na użytek oceny samorządów do sporządzonego rankingu przez zespół prof. Swianiewicza wzięto pod uwagę dochód na terenie danej jednostki liczony per capita, na który składają przychody uzyskane z subwencji i dochodów własnych samorządów Naukowcy są zdania, że taka metoda oceny efektywności pracy samorządów pozwala bardziej zobiektywizować metodę oceny i będącą jej rezultatem pozycję w rankingu. Gratuluję Radzie Powiatu, Zarządowi i wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego tego Starosta i wicestarosta podpisują umowę na budowę sieci w powiecie przysuskim wątpienia największy projekt o charakterze społecznym i prorozwojowym, realizowany na terenie powiatu przysuskiego. Jest to również pierwszy realizowany w powiecie projekt, którego rezultatem będzie fi zyczne przekazanie urządzeń mieszkańcom powiatu - mówi starosta Niemirski. Jarosław Bednarski sukcesu, ponieważ to dobra praca tych ludzi i mądre decyzje dały nam wszystkim ten niezaprzeczalny sukces. Miejsca w rankingach i wyróżnienia są oczywiście bardzo ważne i dają satysfakcję, ponieważ świadczą o tym, że jednak wysiłek i praca są zauważane i doceniane. Nie mogą one jednak w żaden sposób demotywować. Nawet najwyższe miejsce w najważniejszym rankingu nie zastąpi pracy i świadomości ogromu zadań do wykonania w naszej małej ojczyźnie komentuje sukces starosta Niemirski. Jarosław Bednarski Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 3

4 Z okazji Dnia Leśnika, Nadleśnictwo Przysucha zorganizowało w dniu r. piknik leśno-ekologiczny dla pracowników, emerytów i ich rodzin. Spotkanie odbyło się w ośrodku Marysieńka nad zalewem w Toporni. Myślą przewodnią spotkania były słowa błogosławionego Jana Pawła II, przytoczone przez Nadleśniczego Zdzisława Jankowskiego Człowiek powołany jest do tego, aby był roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury. Szczególnie poważnie te słowa traktują leśnicy w swojej pięknej ale i odpowiedzialnej pracy na co dzień. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w tym: dyrektor RDLP w Radomiu - Tomasz Sot, wicestarosta przysuski - Tomasz Matlakiewicz, burmistrz - Tadeusz Tomasik, Prezes Sądu Rejonowego w Przysusze - Krzysztof Duchnik, Prokurator Rejonowy - Jarosław Zajkowski, Komendant KP PSP w Przysusze - Władysław Piątkowski, Komendant KPP w Przysusze - Wojciech Brandt, Z-ca Komendanta KPP w Przysusze - Adam Czyżewski. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego obiadu. Po obiedzie były wystąpienia okolicznościowe gospodarza W piątek 15 czerwca 2012 roku w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borkowicach został zorganizowany dzień otwarty. Na gości i osoby zainteresowane czekało wiele atrakcji. Dzień ten był też okazją do podsumowania istnienia 10 lat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i pierwszego roku funkcjonowania NSOSW, prowadzonego przez Stowarzyszenie S.A.K. Opoka. W trakcie dnia otwartego zebrani obejrzeli występy artystyczne uczestników WTZ i uczniów NSOSW. Został też rozegrany mecz piłko nożnej pomiędzy uczestnikami warsztatów a uczniami szkoły. Tak występom artystycznym jak i rozgrywkom sportowym towarzyszyło wiele radości PowIAT PrzySUSKI Zespół Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze liderem Honorowego Krwiodawstwa w regionie radomskim Dzień Leśnika 14 czerwca 2012 r. w Światowym Dniu Honorowego Krwiodawstwa w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu odbyło się podsumowanie konkursu Szkoła przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu. Udział w nim wzięły szkoły z Radomia i regionu radomskiego. W kategorii szkół z regionu radomskiego pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze wyprzedzając o niecały punkt Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Białobrzegach. Młodzież, ze Skowyrówki zdobyła 147 i 200 punktów, na które złożyło się 123 i 67 l krwi, dziewczęta oddały honorowo 47 i 61 l, natomiast chłopcy 76 i 61 l. krwi. W tym roku aktywność oddawania krwi obliczona została w punktach, odpowiednio dla płci: kobiety - za każdy oddany litr krwi 1,5 punktu, mężczyźni- za każdy oddany litr krwi 1 punkt. Do najaktywniejszych w tym roku krwiodawców należą: Krystian Dobroń, Karol Kaczor, Karkowska Weronika, Kuc Michał,Konrad Regulski, Wioleta Zdziech, Damian Ziomek. Wszyscy wymienieni oddali we wspomnianym okresie czasu 1,8 l. krwi. Dziękujemy wszystkim naszym krwiodawcom i prosimy dalsze zaangażowanie w tę piękną akcję, ratującą życie innym. Artur Maroszek Życzenia od wicestarosty Matlakiewicza dla Leśników i zaproszonych gości. W trakcie spotkania został uhonorowany emerytowany Leśniczy Kazimierz Pawlik. Otrzymał on na mocy decyzji Dyrektora RDLP w Radomiu Kordelas Leśnika Polskiego. Jest to najwyższe, honorowe wyróżnienie przyznawane okolicznościowo, za zasługi na rzecz Lasów Państwowych. Dodać należy, że Pan Kazimierz Pawlik właśnie ukończył Dzień Otwarty w Borkowicach i pozytywnych emocji. Wszyscy zainteresowani Uczniowie Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - wychowawczego w Borkowicach na scenie Krwiodawcy z ZS nr 2 92 rok życia. Gratulujemy i życzymy mu przede wszystkim zdrowia. Tegoroczny Dzień Leśnika zbiegł się w czasie z obchodami Dni otwartych Lasów Państwowych, w których to leśnicy w sposób szczególny zapraszają społeczeństwo do odwiedzania terenów leśnych. Spotkanie miało charakter piknikowy. Było szereg konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, o tematyce związanej z lasami, przyrodą, zawodem leśnika, a jedną z atrakcji był pokaz sokolniczy zorganizowany przez podleśniczego Leśnictwa Stefanów, Radosława Sulczyńskiego. Przy pięknej pogodzie na łonie natury, wszyscy bawili się dobrze, integrowali, edukowali i relaksowali z nadzieją na następne spotkania w leśnym gronie. Tak jak mawiają leśnicy darz bór i racz kniejo. Materiał prasowy Nadleśnictwa Przysucha mogli obejrzeć prace plastyczno-techniczne wykonane pod kierunkiem nauczycieli i instruktorów. Tego dnia rodzice i opiekunowie oraz dzieci mieli okazję zaznajomić się z ofertą edukacyjną, poznać uczniów i nauczycieli oraz pracownie dydaktyczne i obiekty sportowe. NSOSW oferuje naukę w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole przysposabiającej do pracy. Dla wszystkich uczniów zapewnia wyżywienie, dowóz oraz miejsce w internacie. Uczniowie korzystają też z wycieczek krajoznawczych, zielonych szkół, systematycznie organizowanych wyjazdów na basen. Piątkowy dzień otwarty zakończył słodki poczęstunek przygotowany dla wszystkich gości oraz wspólne grillowanie na terenie placówki. Małgorzata Marasek 4 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

5 PowIAT PrzySUSKI Zmiana sposobu funkcjonowania ratownictwa medycznego Nowy projekt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie O realizacji nowego projektu pod nazwą Aktywny Samorząd rozmawiam z dyrektor PCPR w Przysusze Grażyną Więckowską. - Ziemia Przysuska: W jaki sposób PCPR w Przysusze został realizatorem programu Aktywny Samorząd? - Grażyna Więckowska: Realizacja programu jest efektem podpisania przez starostów Mariana Niemirskiego i Tomasza Matlakiewicza Porozumienia z Mazowieckim Oddziałem Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Od tego momentu powiat przysuski, w tym PCPR jako jego agenda realizująca przedsięwzięcia z dziedziny polityki społecznej w naszym terenie rozpoczęły realizację tego ważnego i potrzebnego programu. - Z.P.: Czy wszystkie samorządy powiatowe realizują podobne przedsięwzięcia na swoim terenie? - G.W.: Program jest trudny do realizacji i nie wszystkie powiaty z Mazowsza przystąpiły do projektu. Szczególnie rygorystyczne zasady obowiązują przy rozliczaniu projektu. Ale muszę powiedzieć, że osobiście cieszę się z tego projektu, pomimo problemów, jakie mogą i na pewno się pojawią. W tym wypadku związek jest prosty- nasza aktywność to wsparcie ludzi w potrzebie, bierność natomiast to pozostawienie ludzi w autentycznie trudnej sytuacji życiowej bez pomocy. W naszym powiecie staramy się zawsze szanować ludzi i wspierać ich w potrzebie. Dlatego mimo faktu, iż jest to trudna praca będziemy wykonywać ją z radością. - Z.P.: Z czego wynikają i jakie są założenia projektu? - G.W. Mają wiele źródeł. Jednym są założenia europejskiego modelu społecznego Unii Europejskiej i Rady Europy, zgodnie z którym szczególne znaczenie w obszarze ochrony osób niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym spełniają samorządy lokalne. Działania zmierzające do integracji społecznej osób niepełnosprawnych stanowią inwestycje przynoszącą korzyści całemu społeczeństwu. Zwiększają one potencjał rozwoju, a także sprzyjają zwiększaniu aktywności społecznej we wszystkich obszarach, w tym również na rynku pracy. Innym źródłem są badania prowadzone w latach przez PFRON i Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie. Dotyczyły one potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Ujawniły one, że im wyższy poziom funkcjonowania niepełnosprawnych, tym wyższa jakość życia całych społeczności lokalnych. Stąd dążenie Dyrektor PCPR w Przysusze Grażyna Więckowska do wdrożenia skutecznych metod działania. - Z.P.: Kto może skorzystać na realizacji programu? - G.W.: Przede wszystkim osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, czyli kobiety do 60 i mężczyźni do 65 roku życia. Oczywiście w miarę przesuwania się wieku emerytalnego będzie zwiększać się również grupa uprawnionych. W związku z przebudową funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim zmianie ulegała ilość centrali dyspozytorni ratownictwa medycznego. Przysuskie zespoły ratownictwa będą obecnie podległe centrali w Radomiu. Od dnia 4 lipca 2012 r. wybierając numer 999 uzyskamy połączenie z Pogotowiem w Radomiu. Zgłoszenie realizować będą zespoły ratownictwa medycznego stacjonujące przy Szpitalu w Przysusze lub, w razie ich braku inne wolne zespoły z radomskiego terenu działania. Należy szczególnie zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku, gdy zachorowanie nie wymaga interwencji zespołu ratowniczego karetki specjalistycznej, możliwe jest uzyskanie pomocy w działającej przy Szpitalu Powiatowym w Przysusze Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej czynnej w godzinach od do 8 00 oraz dni wolne od pracy, w przypadkach koniecznych możliwe jest także udzielenie pomocy w domu chorego, co jednak w związku z rozległym obszarem działania może nastąpić nawet do kilku godzin od uzyskania zgłoszenia. Kontakt do Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej: Przysucha ul. Partyzantów 8 budynek Szpitala Powiatowego, tel. do pielęgniarki dyżurnej: , tel. do lekarza dyżurnego: Należy podkreślić, że niewielkie zmiany w dostępie do usług medycznych w omawianym zakresie są wynikiem konsekwentnej postawy i umiejętności negocjacyjnych dyrekcji szpitala oraz włdz powiatu w tej sprawie. Pozytywne rozstrzygnięcia w tej kwestii to nie jedyne sukcesy SPZZOZ. W chwili obecnej trwa finalizacja zakupu tomografu komputerowego dla szpitala oraz został rozstrzygnięty konkurs projektów na informatyzację. W jego wyniku szpital otrzyma grant w wysokości 2,5 mln zł. O szczegółach poinformujemy Państwa w następnym numerze. Jarosław Bednarski - Z.P.: Jakimi środkami będzie dysponować PCPR w Przysusze w roku 2012 na realizację programu? - G.W.: Na ten moment mamy zaplanowane 179 tys. zł. Jeżeli okaże się, że kwota ta jest za mała, będziemy mogli aplikować o jej zwiększenie. - Z.P.: Na co osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać pomoc i w jakiej formie będzie ona udzielana? - G.W.: Generalnie na likwidację barier utrudniających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Projekt jest podzielony na kilka obszarów działania. Obszar A to pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanych już samochodów. Obszar B1, to pomoc w zakupie komputerów z oprogramowaniem, B2 pomoc w zakupie urządzeń lekarskich, B3 to pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, B4 to dofi nansowanie szkoleń komputerowych, obszar C pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego, obszar D to pomoc w utrzymaniu w sprawności technicznej posiadanego już wózka inwalidzkiego, obszar E pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B i na końcu obszar F wsparcie utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. - Z.P.: Jak Pani ocenia możliwości realnego wpływu tego programu na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym powiecie? - G.W.: Potencjał tego programu jest bardzo duży. Wynika to z faktu, że potrzeby są diagnozowane na szczeblu lokalnym i w zależności od ich oceny określa się instrumenty oddziaływania, po raz pierwszy również dzieje się to nie w Warszawie, ale u nas w Przysusze. Ułatwia to i przyspiesza diagnozę sytuacji i pozwala szybciej wdrożyć działania. Myślę że pozytywy już wkrótce odczują niepełnosprawni w powiecie przysuskim. Ale na pierwsze efekty trzeba poczekać do przyszłego roku. - Z.P.: Dziękuję za rozmowę Z dyrektor PCPR w Przysusze rozmawiał Jarosław Bednarski Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 5

6 Spotkanie z posłem PiS Mariuszem Błaszczakiem Dzień Dziecka w straży PrzySUCHA Poseł Mariusz Błaszczak ze Starostą W poniedziałek 18 czerwca w Starostwie Powiatowym w Przysusze odbyło się spotkanie z politykami Prawa i Sprawiedliwości: przewodniczącym klubu parlamentarnego Mariuszem Błaszczakiem oraz senatorem Stanisławem Karczewskim. Spotkanie było otwarte dla wszystkich i cieszyło się bardzo wysoką frekwencją. Gości wydarzenia przywitał Starosta Przysuski Marian Niemirski, który podkreślił, iż właśnie przybyli do jednego z bastionów PiS, ponieważ wynik wyborczy tej partii w powiecie przysuskim regularnie osiąga pułap powyżej 40%. Jako pierwszy zabrał głos Mariusz Błaszczak, który rozpoczął wystąpienie od gratulacji skierowanych w stronę powiatu przysuskiego, dotyczących skuteczności pozyskiwania środków unijnych. Wiem, iż powiat przysuski jest jednym z liderów pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Widać, że robicie to niezwykle prężnie i z ogromnym zaangażowaniem, czego wam serdecznie gratuluje stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości. W swoim obszernym wystąpieniu poruszył następnie wszystkie najważniejsze obecnie sprawy polskiej polityki. Zwrócił uwagę na największe problemy dotyczące koalicji rządzącej, konfrontując je z pierwotnymi deklaracjami i założeniami. Przedstawił również recepty na naprawę państwa polskiego, szczegółowo uzasadniając każdą z propozycji i podkreślając konieczność ich wprowadzenia. Następnie głos zabrał Stanisław Karczewski, który z racji wykonywanego zawodu, przedstawił największe problemy polskiej służby zdrowia. Czy możemy to zmienić? U was w powiecie przysuskim potraficie wybrać ludzi właściwych, jednak musimy zrobić wszystko, aby odpowiedzialna władza stała również na czele całego państwa polskiego. Wtedy uda nam się naprawić wszelkie patologie życia politycznego. - zakończył senator PiS. Po wystąpieniach polityków Prawa i Sprawiedliwości przyszedł czas na pytania. Z racji bardzo wysokiej frekwencji i dużego zainteresowania spotkaniem ze strony mieszkańców powiatu przysuskiego, znaczna ilość pytań kierowanych do gości poniedziałkowego wydarzenia przerodziła się w długą i konstruktywną dyskusję. Dyskusję, która ukazała dużą świadomość polityczną przybyłych na spotkanie osób, co z pewnością jest bardzo obiecujące w kontekście wyboru obecnych i przyszłych władz powiatu przysuskiego. Tomasz Żak 6 Z okazji Dnia Dziecka, oraz w związku z przypadającą w tym roku rocznicą 20-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze zostały zorganizowane pokazy sprawności działania strażaków oraz konkursy dla przybyłych dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysusze. Podczas pokazów dzieci oraz opiekunowie mieli możliwość obejrzenia pokazów technik ratowniczych z wysokości na wspinalni znajdującej się na placu komendy. Był również pokaz konkurencji wchodzących w skład zawodów sportowo pożarniczych tj. wchodzenia na III piętro wspinalni przy użyciu drabiny hakowej. Dzieci mogły przez chwilę poczuć się jak strażacy próbując wycelować strumieniem wody z hydronetki do otworu w przygotowanej ścianie. Zabawa ta spodobała się nie tylko maluchom ale również nauczycielom którzy postanowili sprawdzić swoje umiejętności przy gorącym dopingu podopiecznych. Następną konkurencją był wyścig, kto szybciej rozwinie węża strażackiego biegnąc do mety. W tej konkurencji doskonale bawiły się nie tylko dzieci ale również panie nauczycielki, prześcigając się kto szybciej dobiegnie do mety. Kolejna konkrecja to rzut strażackim butem gumowym na Dzieci w PSP w Przysusze odległość. Tu najlepszym udało się osiągnąć imponujący wynik 5 metrów, nie obyło się tu bez śmiesznych sytuacji gdzie uczestnikom but wyślizgiwał się w nieodpowiednim momencie Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA i zamiast lecieć do przodu leciał do góry i spadał obok rzucającego. Zwycięzcy w konkursach otrzymywali pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Komendanta Powiatowego PSP w Przysusze oraz podnoszące bezpieczeństwo dzieci i młodzieży smycze, długopisy i opaski odblaskowe. Na zakończenie strażacy zaprezentowali jak gaszą pożar cieczy palnej z użyciem piany gaśniczej, oraz pokazano możliwości przenośnego działka wodnego, którym można podać wodę na duże odległości. Wydajność takiego działka to l/min. Przez cały czas zaproszeni goście mogli ugościć własne pragnienie sokami przekazanymi przez ZPOW HORTEX w Skrzyńsku. Strażacy żegnając się z zadowolonymi dziećmi otrzymali obietnicę, że wszystkie zostaną strażakami. W pokazach uczestniczyło łącznie 216 dzieci. Oficer Prasowy Artur Kucharski

7 Pokazy Pierwszej Pomocy w Skrzyńsku Istnieje wiele umiejętności życiowych, których opanowanie jest ściśle związane z wiekiem, w którym wiedza zostaje przyswajana przez człowieka. Obecnie, już od najmłodszych lat ukazuje się dzieciom możliwości związane z użytkowaniem komputera i internetu, aby w przyszłości nie miały problemu z odnalezieniem się w coraz bardziej zinformatyzowanej rzeczywistości. Coraz częściej spotykamy się z faktem prowadzenia w przedszkolach zajęć z języka angielskiego, których zadaniem jest rozpoczęcie procesu wychowywania przyszłych europejczyków. Jednak lekcji, której młodzież ze Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze udzieliła uczniom podstawówki w Skrzyńsku nie zastąpi żadna inna godzina lekcyjna. Lekcja człowieczeństwa miała miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzyńsku. Tak można uratowac życie Powiat i Stowarzyszenie razem PrzySUCHA Młodzi adepci sztuki udzielania pierwszej pomocy Uczniowie ZS Nr 1, pod kierunkiem nauczyciela Marcina Frasuńskiego, zaprezentowali swoim młodszym k o l e g o m sposoby postępowania w przypadku nagłych zasłabnięć i zachorowań. Zostały przedstawione rodzaje pomocy, jaką każdy z nas może udzielić człowiekowi w przypadku, gdy puls ofiary jest wyczuwalny, jak również w przypadku ustania krążenia. Uczniowie Szkoły Podstawowej z ogromnym zainteresowaniem oglądali prezentacje, jak również bardzo aktywnie uczestniczyli w części praktycznej zajęć. Instruowani przez swoich starszych kolegów sami próbowali poprawnie ułożyć ciało markującego zasłabnięcie ucznia lub przeprowadzić sztuczne oddychanie na specjalnie przygotowanym w tym celu fantomie. Zaangażowanie młodych adeptów ratownictwa było bardzo budujące i godne pochwały. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku nie pozostali dłużni. Młodzież koła PCK w Skrzyńsku pod kierunkiem Beaty Stawickiej przedstawiła spektakl pod tytułem Zdrowe życie, promujący zdrowy styl życia oraz ochronę środowiska naturalnego. Podczas imprezy Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Przysusze wyróżnił Zofię Nawrocką dyr. PSP w Skrzyńsku, Beatę Stawicką, opiekunkę SK PCK w Skrzyńsku i Marcina Frasuńskiego, opiekuna SK PCK w ZS 1. Ponadto wyróżnienia czerwonokrzyskie dostały wolontariuszki :Iza Włodarczyk, Ewa Kucharczyk, z klasy IV B PSP Skrzyńsko 22 czerwca została zawarta umowa partnerska pomiędzy stowarzyszeniem o nazwie Razem dla Radomki Lokalna Grupa Działania, reprezentowanym przez Pana Cezarego Adama Nowaka, a Powiatem Przysuskim, reprezentowanym przez Starostę Przysuskiego Mariana Niemirskiego oraz Wicestarostę Tomasza Matlakiewicza. Celem partnerstwa jest realizacja zadania pt. E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata Przedmiotem umowy jest prowadzenie szkoleń w formie e-learning, a więc szkoleń prowadzonych za pomocą internetu i nie wymagających fizycznej obecności w ustalonym miejscu. Ich uczestnikami będą organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich powiatu przysuskiego, organizacje pozarządowe młode stażem z terenu powiatu przysuskiego, liderzy środowisk wiejskich osoby z doświadczeniem społecznym w wieku 50+, wolontariusze w organizacjach pozarządowych zwłaszcza młodzież. Szkolenia dotyczyć będą wszelkich form działań, związanych z rozwojem obszarów wiejskich. W ich zakres będą wchodzić m.in. sposoby aktywizacji ludności wiejskiej poprzez przybliżenie nowych form nauki, zdobywania informacji i ich efektywnego wykorzystywania. Pomysł narodził się z faktu, iż na obszarach wiejskich mieszka grupka osób, które przejawiają ogromną chęć aktywności społecznej, jednak ich wiedza, doświadczenie i zaplecze finansowe nie pozwalają na skuteczną realizację często bardzo dobrych idei. Takie osoby, wsparte odpowiednią wiedzą i doświadczeniem mogą skutecznie wdrażać formy pomocy, które wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy ich regionów. Forma e-learning pozwoli przede wszystkim na redukcję kosztów, związanych z przemieszczaniem się, jak również stworzy możliwość optymalnego dostosowania czasowego uczestników szkoleń. Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 7

8 BorKowICE Majówka na Krakowej Górze 27 maja kilkuset mieszkańców parafii Borkowice wzięło udział w X jubileuszowej majówce na Krakową Górę. Pomysłodawcą tych religijnych, rodzinnych spotkań jest ks. Marek Lurzyński proboszcz parafii Borkowice. Po mszy świętej w kościele p.w. Św. Krzyża uczestnicy majówki udali się w procesji na Krakową Górę. Idąc szlakiem stacji drogi krzyżowej, wierni odmawiali różaniec i śpiewali pieśni ku czci Matki Bożej. Po dojściu na szczyt wzniesienia wysłuchali występu Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Vox Cordium, który uświetnił i ubogacił to majowe spotkanie. W dwóch utworach na perkusji zagrał wikariusz parafii ks. Piotr Nojek. Po koncercie harcerze 5 WDH im. Emilii Plater z Borkowic zaprosili wszystkich do ogniska na pieczone kiełbaski. Wszyscy mogli poczęstować się grochówką i daniami regionalnymi. Przez cały czas panowała rodzinna atmosfera. Organizatorami X pielgrzymki na Krakową Górę była parafia Borkowice, Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocjii Gminy Borkowice. Przedsięwzięcie wsparli również: sołtys wsi Borkowice, ochotnicy z OSP Borkowice, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach, Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury. Krakowa Góra to jedno ze wzgórz Garbu Gielniowskiego o wysokości 280 metrów, oddalone niespełna kilometr od Borkowic. Z Krakowej Góry rozciągają się piękne widoki na całą okolicę. Widać z niej kościoły w Przysusze, Skrzyńsku, Sadach Kolonii, Skrzynnie i Wieniawie. Przy dobrej widoczności można zobaczyć zabudowania Radomia. Borkowiczanie twierdzą, że gdy chmury gradowe znajdą się nad Krakową Górą, wnet się rozchodzą nie czyniąc żadnej szkody na okolicznych polach. Potwierdzają to meteorolodzy nazywając go zjawiskiem cienia opadowego. Nazwę swoją wzgórze zawdzięcza królowi Kazimierzowi Wielkiemu, który ok r. polując, zabłądził w Puszczy Borkowickiej w pogoni za jeleniem. Błądząc wśród potężnych dębów, dotarł do szczytu wzgórza z którego widok go zachwycił i przypominał mu wzgórze na Wawelu. Jak mówi legenda miejscowy kowal wyprowadził go gościńcem do zamku królewskiego w Radomiu. Od tego czasu wzgórze przyjęło nazwę Krakowa Góra. W czasach potopu szwedzkiego chronili się tu ludzie z okolicznych wsi. W 1863 roku mieli tu swoje leże powstańcy styczniowi. W 1915 roku doszło w pobliżu do walk między wojskami niemieckim i rosyjskim. W czasie II Wojny Światowej odbywały się tu szkolenia żołnierzy AK i BCh. Ks. Jan Wiśniewski usłyszawszy w 1914 roku legendę o Krakowej Górze postanowił na tym pięknym wzniesieniu upamiętnić ważne wydarzenia z historii Polski. 27 czerwca 1925 roku Procesja na Krakową Górę ks. Wiśniewski urządza uroczystości na Krakowej Górze, podczas których na usypanym z kamienia kopcu ustawiono krzyż z datą odzyskania niepodległości Ks. Jan uważał, że Krzyż symbolizuje potęgę Polski, której duszą jest wiara. W 1933 roku z okazji 250-lecia odsieczy wiedeńskiej stawia Kaplicę Sobieskiego p.w. Matki Bożej i Przemienienia Pańskiego na Krakowej Górze, umieszczając w jej ściankach i ołtarzyku Ziemię Świętą i kamień z Góry Tabor. Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonuje 10 września 1933 roku. Kilkutysięczna procesja z chorągwiami i feretronami udała się na Krakową Górę. W uroczystości wzięły udział organizacje społeczne, wojskowe i religijne. Po mszy świętej i patriotycznym wystąpieniu ks. Wiśniewskiego głos zabrał włościanin Stefan Madej z Ruskiego Brodu, który podziękował ks. kanonikowi za piękne pamiątki historyczne, którymi ozdabia parafię i całą okolicę. Następnie wzniósł okrzyk na cześć Pana Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Dziś Krakowa Góra jest nie tylko miejscem kultu religijnego i historyczną pamiątką, ale również przystanią turystyczną, punktem widokowym, miejscem spotkań młodzieży i całych rodzin. Tu oprócz majówek odbywają się również harcerskie msze polowe i przyrzeczenia harcerskie. Choć wzgórze znajduje się w sporej odległości od Borkowic, gdy wejdzie się do kaplicy, zawsze znajdują się przy ołtarzyku świeże kwiaty. Jakieś ręce pobożnych niewiast z Borkowic niosą od pokoleń owe kwiaty i wodę, aby przyozdobić ołtarz Matce Najświętszej. Wewnątrz kaplicy znajduje się ołtarzyk z figurką Matki Bożej i obrazem Przemieniania Pańskiego. Na ścianie znajduje się również medalion z podobizną Jana III Sobieskiego i kamienna tablica z napisem: Był człowiek posłany od Boga imieniem Jan III Panu Bogu wszechmogącemu na chwałę Maryi Najświętszej Królowej Polski na cześć, na pamiątkę 250-lecia zwycięstwa Króla Jana III obrońcy chrześcijaństwa pod Wiedniem, wzniósł te kaplicę i poświęcił ks. Jan Wiśniewski proboszcz borkowicki, kanonik kapituły sandomierskiej w 1933 roku. Nad wejściem do kaplicy widnieje wmurowana kamienna płyta zwieńczona krzyżem z napisem łacińskim : SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM VENI- MUS, VIDIMUS DEUS VICIT W tłumaczeniu : Niech imię pańskie będzie błogosławione. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył Te ostatnie słowa pochodzą z listu króla Sobieskiego do Ojca Świętego tuż po Wiktorii Wiedeńskiej. W przyszłym roku parafia Borkowice obchodzić będzie 100 rocznicę objęcia probostwa przez ks. Jana Wiśniewskiego, 80 rocznicę poświęcenia Kaplicy Sobieskiego na Krakowej Górze oraz 70 rocznicę śmierci ks. Jana Wiśniewskiego. Opracował Robert Fidos Spotkanie Wschód- Zachód Dnia r. w Borkowicach odbył się mecz piłki nożnej dwóch amatorskich drużyn Wschód Zachód. Mecze Wschód-Zachód to piłkarskie rozgrywki pomiędzy dwoma zespołami składającymi się z amatorów piłki nożnej mieszkających w Borkowicach. Zawodników dzieli umowna granica na dwie strony: zachodnią i wschodnią. Umowną granicę wyznacza apteka znajdująca się w centrum Borkowic. Wszystkie ulice odchodzące od ul. Ks. Jana Wiśniewskiego w kierunku Szydłowca to Wschód, natomiast w kierunku Przysuchy to Zachód. Rozgrywki zostały zainicjowane z pomysłu braci Banasików, którzy pewnego, pięknego dnia w wyniku braku zajęcia wpadli na pomysł, aby zorganizować rozgrywki. Pomysł uzyskał aprobatę i zainteresowanie tutejszej młodzieży. Pierwszy mecz został rozegrany 15 maja 2010 roku. Czwartkowy mecz był meczem pożegnalnym z udziałem bramkarza Wchodu Łukasza Skuzy. Mecze rozgrywane są co roku i cieszą się coraz większą popularnością. Na mecze przychodzą rodziny, mieszkańcy Borkowic oraz pobliskich miejscowości. Nie ważny jest wynik meczu, ważna jest dobra zabawa i możliwość spędzenia wolnego czasu inaczej. Miejmy nadzieję, iż ta piękna już tradycja będzie podtrzymywana przez kolejne pokolenia młodzieży. 8 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

9 Zawody MDP Dnia 2 czerwca 2012 roku w Białobrzegach Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Borkowic, brała udział w Zawodach Sportowo- Pożarniczych MDP wg regulaminu CTiF województwa mazowieckiego. W zawodach pożarniczych startowało 18 drużyn chłopięcych i 15 drużyn dziewczęcych. Średnia wieku drużyn to 14 lat. Zawody składały się z dwóch konkurencji: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Zawody miały charakter eliminacji do ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbędą się 1 września w Opolu. W klasyfi kacji ogólnej zajęliśmy 7 miejsce, zaś w sztafecie pożarniczej miejsce 3. Skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: dowódca: Filip Włodarczyk, zawodnik rezerwowy - Sebastian Sikora, pozostali zawodnicy: Cezary Polak, Hubert Włodarczyk, Daniel Plaskota, Karol Sikora, Kamil Sykuła, Kamil Sikora, Adrian Daciewicz. BorKowICE Dzień Dziecka w Rzucowie Dzień dziecka Ikebany w Borkowicach Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Tegoroczny Dzień Dziecka, który obchodzimy 1 czerwca odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie. Impreza z przed placu szkolnego została przeniesiona do sali gimnastycznej, z powodu deszczowej pogody. Uroczyste otwarcie nastąpiło o godz Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy Pana Tomasza Zdrala złożył dzieciom życzenia. Następnie odbyły się pokazy artystyczne w czasie, których prezentowały się dzieci ze szkół oraz dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach. Na sali gimnastycznej ustawiono zjeżdżalnię i inne punkty rozrywkowe. Zarówno pokazy jak i mini park rozrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Dla wszystkich świętujących milusińskich przygotowano gorący posiłek w postaci kiełbaski z grilla. W kuchni szkolnej przygotowano również gofry, hod-dogi, lody, snacki, napoje. Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie oraz Gminna Komisja Przeciwdziałania Problemom Alkoholowych. W organizację imprezy w znacznej mierze włączyli się również nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice ZSO w Rzucowie. Sponsorami imprezy byli: Piekarnia Rzuców oraz HOR- TEX HOLDING Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Przysusze. 13 czerwca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach odbyła się wystawa ikebany Borkowickiej Grupy Tworzę dla Pana, prowadzonej przez S. Natalię Paś pt. Rodzinna gratka dla wnuka i dziadka. Wystawa połączona była z promocją modularnego systemu mocowania roślin ciętych w naczyniach płytkich opracowanego przez o. Hieronima, benedyktyna z Tyńca. Na wernisaż przybyło dużo zainteresowanych osób, którzy z ciekawością i zainteresowaniem przyglądali się w jaki sposób można układać kwiaty. Wernisaż zorganizowany był przez Opactwo Benedyktyna w Tyńcu, Benedyktyński Instytut Kultury Chronić dobro, Dom Sióstr Benedyktynek Misjonarek z Borkowic oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach. Wystawę zaszczycił swoją obecnością arcybiskup Wacław Depo metropolita częstochowski. Wystawa ikebany Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 9

10 Inwestycja w Gałkach Staraniem Wójta Gminy Gielniów udało się pozyskać inwestora, który w wyniku przetargu nieograniczonego nabył nieruchomość położoną w miejscowości Gałki. Nieruchomość ta, zabudowana jest budynkiem w którym dawniej mieściła się szkoła podstawowa. Inwestor chce w tym miejscu stworzyć dom opieki społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych. Na obecną chwilę wydano pozwolenie na rozbudowę budynku i zmianę przeznaczenia obiektu. W szybkim tempie prowadzone są prace porządkowe, co pozwala żywić nadzieję na szybką realizację projektu. Należy nadmienić, że w pracach tych zaangażowano osoby mieszkające na terenie naszej gminy, a przyszły charakter jednostki pozwala sądzić, że znajdą tu zatrudnienie kolejni pracownicy, co nie jest bez znaczenia z uwagi na duże bezrobocie na naszym terenie. GIELNIów Sportowo w PSP w Rozwadach Przełom maja i czerwca obfitował w PSP w Rozwadach w liczne imprezy sportowe. Ich inicjatorką i organizatorką była pani Ewelina Danielik nauczyciel wychowania fizycznego. 18 maja uczniowie PSP w Rozwadach wzięli udział w biegu organizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Bieg miał charakter rekreacyjny, promujący zdrowy styl życia. Każdy mógł przebyć trasę według indywidualnych możliwości. Ważny był udział w biegu i pokonanie własnych słabości. Wszyscy uczestnicy ukończyli bieg. Zdobywcy I,II i III miejsc otrzymali dyplomy i medale. Na zakończenie odbyła się loteria fantowa,w której każdy uczestnik wylosował dla siebie nagrodę. 01 czerwca z okazji Dnia Dziecka zorganizowano Dzień Sportu. W zawodach wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły, a także wychowawcy. Każda klasa przygotowała transparent oraz okrzyk sportowy. Uczestnicy mogli wykazać się swoimi umiejętnościami w następujących konkurencjach: przedszkolaki: bieg w krasnala; kręgle; rzut piłeczki do worka; wyścig z napełnianiem butelki małymi kuleczkami. klasy I-III: slalom z piłką nożną; sadzenie ziemniaków, wyścig z przekładaniem szarfy; bieg z woreczkiem na głowie; konkurs zagadek artystycznych; skok w workach; bieg z balonem. klasy IV-VI: wielkie sprzątanie, skoki na skakance; slalom z odbijaniem piłeczki talerzykiem; bieg z jajkiem na łyżce; wyścig matematyczny; bieg z opona; bieg z ubieraniem i rozbieraniem koszulki; wyścig z przebijaniem balona. nauczyciele: rzut beretem i gumowcem na odległość; uderzanie piłek różnej wielkości kijem do unihokeja do bramki; odpowiadanie na pytania dotyczące bohaterów bajek podrzucając i łapiąc piłkę. Zabawa była przednia, dzieciaki dopingowały się nawzajem. Z każdej grupy wyłoniono zwycięską klasę, która otrzymała puchar i dyplom. 06 czerwca uczniowie klas IV-VI wzięli udział w Wielkim Teście Piłkarskim. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące historii mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej oraz pytania dotyczące historii polskiej reprezentacji. Pytania ułożyła pani Jowita Pawłowska. Wyniki testu były dużym zaskoczeniem dla wszystkich, 3 pierwsze miejsca zajęły dziewczyny! Udowadniając tym samym, że na piłce znają się najlepiej. 10 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

11 GIELNIów Telewizja warzywna W czwartek 17 maja 2012r. w PSP w Rozwadach, gm. Gielniów o godz w ramach Programu Edukacyjnego Ciocia Jabłonka i Wujek Seler z Krainy Witaminy odbyły się nietypowe zajęcia z uczniami klas I-III, a wszystko dokumentowali reporterzy z TVP info. Program ma zachęcić dzieci do spożywania owoców i warzyw, a tym samym do ukształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Główną bohaterką spotkania była rzodkiewka. O jej walorach smakowych, wartościach odżywczych, gatunkach (Krakowianka, Opolanka i Carmen) oraz charakterystyce odmian uczestnicy dowiedzieli się już we wstępnej części artystycznej. Następnie w grupach Krakowiacy, Opolanie i Carmelanie, przy zachowaniu zasad higieny przystąpili do wykonywania surówek i sałatek z udziałem rzodkiewek imienniczek, które degustowali opiekunowie, rodzice, ekipa z telewizji oraz oni sami. Wybornie wszystkim smakowało. Imprezę przygotowały i poprowadziły Panie: Jowita Pawłowska, Bożena Duran i Ewelina Danielik. Skromny udział w przygotowaniu imprezy wniosło również Koło Etnograficzne pod kierunkiem Pani Iwony Morawskiej. Członkowie koła przygotowali elementy do scenografii i wprowadzili elementy folklorystyczne takie jak delikatną Krakowiankę, biało-czerwoną Opolankę i drobniejszą ale odporną na zarazę i pękanie Carmen. Świetlica w Rewitalizacji W ramach działania 313,, Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata Gmina Gielniów realizuje inwestycję pn.,, Adaptacja świetlicy OSP w Rozwadach na świetlicę wiejską wraz z rewitalizacją terenu wokół świetlicy. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, jest to Firma budowlana WIP BUD z siedzibą w Opocznie. Prace remontowe postępują bardzo sprawnie. Wykonano już pokrycie dachowe oraz ocieplenie ścian zewnętrznych wymieniona została też stolarka okienna. Z robót wewnętrznych jakie będą realizowane zostały już wykonane instalacje elektryczne oraz gipsowanie ścian do wykonania zostały jeszcze posadzki oraz instalacja c.o. Jak deklaruje Wykonawca Pan Piotr Wierzbicki, inwestycja powinna zostać ukończona pod koniec lipca. Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie robót w połowie sierpnia. Po zakończeniu robót remontowych świetlica wiejska będzie miejscem spotkań mieszkańców Rozwad oraz okolicznych miejscowości tj. Dryni, Bochenki. Mamy nadzieję, że nowopowstałe stowarzyszenie pn.,, Rozwadzianki będzie prowadziło swoją działalność w pomieszczeniach świetlicy. Informator Samorządowy Ziemia Przysuska - miesięcznik Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze Adres: Przysucha, Al. Jana Pawła II 10 Redakcja: red. nacz. Jarosław Bednarski. Zapraszamy chętnych do współpracy. Skład i druk: Drukarnia Szmydt, Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 11

12 Turniej piłki nożnej W dniu 28 maja uczniowie z gimnazjum pod opieką pana Szymona Głucha wybrali się do Lipin na turniej piłki nożnej. Do zawodów stanęło osiem drużyn ze szkół gimnazjalnych. Chłopcy musieli zmierzyć się w grupie z drużynami z Ossy, Potworowa i Odrzywołu. W rezultacie zakończyli cały turniej wygraną w fi nałowej potyczce z drużyną z Rusinowa wynikiem 2:0. W trakcie trwania całego turnieju drużyna naszych mistrzów straciła tylko jedną bramkę. Na zwycięzców czekały wspaniałe niespodzianki: Puchar Zwycięzców oraz komplet strojów. Dodatkowo Filip Macierzyński został okrzyknięty i nagrodzony najlepszym piłkarzem turnieju. Serdecznie gratulujemy!!! Wizyta w Domu Dziecka 12 Uczniowie ZSS w Klwowie z wizytą w domu dziecka Zwiedzamy Muzeum Wsi Radomskiej Kochamy nasze mamy KLwów W dniu 17 maja 2012 roku uczniowie klas III VI Szkoły Podstawowej w Kłudnie wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Muzeum Wsi Radomskiej. Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie starych zagród z początku XX wieku. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do wyrobu bułek, według własnego pomysłu. Zabawa była wspaniała! Kolejnym punktem było oglądanie filmu pt. Kto ma żytko ten ma wszystko, w którym poznali historię powstawania i wypieku chleba oraz proste urządzenia rolnicze, których ludzie używali na przestrzeni wieków. Po fi lmie wszyscy otrzymali własnoręcznie wyrobione bułeczki wypieczone w piecu. Gorące jeszcze wypieki uczestniczy zabrali ze sobą do domu. Wszyscy wracali pełni wrażeń i uśmiechów. Przedstawienie dla mam Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA Zwycięska drużyna z Klwowa W maju, po raz kolejny w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie, szkolne koło PCK prowadziło zbiórkę słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka. Tym razem uczniowie odwiedzili podopiecznych placówki Słoneczny Dom w Radomiu przy ulicy Kolberga. Dzieciom zostały przekazane życzenia z okazji Dnia Dziecka oraz różne słodkości. Do zbiórki zostali zaangażowani wszyscy uczniowie szkoły w Klwowie, jednak najwięcej serca włożyły w nią dzieciaki klas młodszych, a szczególnie klasy trzeciej. Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji, podopieczni placówki Słoneczny Dom bardzo serdecznie podziękowali za ten miły gest, gdyż dzięki obecności uczniów ZSS chociaż na chwilę rozpromieniały ich twarze. Podziękowania należą się również Panu Wójtowi Piotrowi Papisowi, który już po raz kolejny wspierał tę akcję. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kłudnie w Muzeum Wsi Radomskiej Od 1 lutego 2012 r. w gminie Klwów rozpoczęto realizację projektu Przedszkole-lepszy start. W ramach projektu odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz uroczystości okolicznościowe. W miesiącu maju przedszkolaki obchodziły Dzień Matki, w związku z tym prowadzone były zajęcia o tematyce rodziny oraz zorganizowany został uroczysty Dzień Matki. Z tej okazji dzieci przygotowały dla swoich mam przedstawienie pt. Na łące. Do występu przygotowywały się długo i wytrwale, aby dobrze zaprezentować się przed mamami. Występ dzieci uświetniły piękne stroje i kolorowa scenografia. Na część artystyczną złożyły się wiersze, piosenki oraz tańce. Na zakończenie dzieci złożyły swoim mamom życzenia i wręczyły własnoręcznie wykonane upominki, a następnie zaprosiły na wspólny poczęstunek, w czasie którego dzielono się wrażeniami z występu przedszkolaków.

13 KLwów Gigantyczna inwestycja drogowa Obecny stan drogi z Klwowa w kierunku Przysuchy Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się olbrzymia inwestycja drogowa: rozbudowa drogi wojewódzkiej numer 727 od Klwowa przez Kadź, Przystałowice, aż do Sadów - o długości ponad 10 km. Jak wielka będzie to modernizacja, świadczy sam budżet inwestycji. Wynosi on prawie Wyróżnienie PIOTR PAPIS Najlepszy Wójt na Mazowszu Roku 2011 Jak już informowaliśmy w zeszłym numerze Wójt Gminy Klwów PIOTR PAPIS został wyróżniony w Plebiscycie Urząd Przyjazny Laureaci plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu W krainie Koziołka Matołka i w muzeum Orła Białego W Pacanowie Kozy kują, więc koziołek mądra głowa,błąka się po całym Świecie, aby dojść do Pacanowa. Uczniowie klasy II wybrali się na wycieczkę do Pacanowa gdzie w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, czekało na nich wiele atrakcji. Podczas podrózy po bajkowym świecie dzieci spotkały m.in. Koziołka Matołka i jego przyjaciół skrzaty, smoka, Calineczkę, czy małego Pinokio, a także ogród zmysłów z altanami oraz kuźnię, która ma upamiętniać słynnych kowali z bajki 120 Przygód Koziołka Matołka. W niecodziennej scenerii dzieci oglądały eksponaty z różnych bajek. Były więc stroje balowe, but Kopciuszka, miecz Kota w Butach, berła, korony, a nawet ziarenko grochu. W tej Bajkowej Krainie, wszystko było niezwykle kolorowe, zagadkowe, niespodziewane, zaczarowane Wśród tajemniczych odgłosów, pojawiających się znienacka różnych cieni, magicznej muzyki, uczestnicy wycieczki doznawali wyjątkowych odczuć, wrażeń, doznań, to wszystko działało na wyobraźnię dzieci. Bo właśnie bajki są dla dzieci największym nośnikiem wiedzy, przekazują w prosty sposób wartości moralne, a przy tym dostarczają przeżyć i wrażeń jakich nie spotykają w rzeczywiści oraz sprawiają wiele radości. Nasi uczniowie wykazali się dużą znajomością bajek i aktywnie uczestniczyli we wszystkich zadaniach, przeszkodach i wyzwaniach. Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Dzieci obejrzały ekspozycję plenerową, na której wystawiony jest głównie sprzęt wojskowy ( czołgi, samoloty, statki ) do których można było wejść. Jednak największą atrakcją okazał się przejazd wozem opancerzonym BTR. Dzieci w doskonałych humorach i z dużym bagażem wiedzy wróciły do domów. 28 milionów złotych, czyli tyle ile pieniędzy ma niejedna gmina na cały rok działania. Na przebudowę tej drogi mieszkańcy czekali kilkanaście lat. Dobrze się stało, że także dzięki naszym staraniom doszło wreszcie do tej inwestycji mówi Piotr Papis, wójt Klwowa. Mieszkańcy nie tylko gminy Klwów od dawna postulowali, by poprawić tę drogę. Wiadome było, że dojdzie do przebudowy drogi, lecz nie było pewne kiedy to się stanie. Zmodernizowana droga pozwoli na lepszą komunikację w tej części powiatu. Prace maja rozpocząć się jeszcze jesienią tego roku. Standardem będzie przypominać drogę ekspresową, choć takiej klasyfi kacji nie uzyska. Zadbano szczególnie o poprawę bezpieczeństwa na tej drodze. Zostanie zbudowana kanalizacja deszczowa, odwodnienia oraz dojazdy do posesji działek. W ramach ogłoszonego przetargu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wpłynęło aż 16 ofert. Ostatecznie wygrała firma Strabag. Mediom i społeczeństwu w kategorii Najlepszy Wójt Roku Zostaliśmy wyróżnieni wśród wszystkich urzędów na całym Mazowszu! Plebiscyt Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu zorganizowany przez Warszawską Grupę Doradców PR skierowany był do wszystkich dziennikarzy w tym obywatelskich pracujących na terenie całego Mazowsza. To oni decydowali, kto zasługuje na miano najbardziej medialnej osoby w urzędzie. Głosować mogli w sześciu kategoriach: medialny prezydent, medialny burmistrz, medialny starosta, medialny wójt, najlepsza strona WWW, Rzecznik Prasowy 2011 Roku. Plebiscyt miał na celu poprawienie sytuacji komunikacyjnej na linii urzędnicy mieszkańcy media. Zdaniem Dyrektora Warszawskiej Grupy Doradców PR Maurycego Seweryna dzięki takim inicjatywom w społeczeństwie wzrasta świadomość roli, jaką odgrywa sprawna wymiana informacji dająca satysfakcję zarówno dziennikarzom jak i urzędnikom. Na dobrej komunikacji społecznej urzędów korzystają przede wszystkim mieszkańcy gmin Mazowsza. Nagrodzenie dobrych przykładów pomoże w poprawieniu polityki informacyjnej na jeszcze lepszą i bardziej przyjazną mieszkańcom. Dzięki wyróżnieniu w tym Plebiscycie mamy szansę wykreować swój pozytywny wizerunek poza granicami naszej gminy, rozreklamować nasz region co będzie skutkować przyjazdem wielu wpływowych ludzi, co pomoże nam rozwijać się w coraz to nowych kierunkach. Uczestnicy wycieczki w Muzeum Orła Białego Z wizytą w Pacanowie Trasa objęta przebudową Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 13

14 odrzywół Noc Świętojańska nad Drzewiczką Kilkaset osób uczestniczyło w plenerowej imprezie w Cetniu Wysokinie nad rzeką Drzewiczką w nocy 23/24 czerwca b.r. Już po raz kolejny organizatorem imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie i Stowarzyszenie Wiejskie z Wysokina i Cetnia. W pierwszej części odbyło się tradycyjne puszczanie wianków na wodę w rzece Drzewiczce. Kilkanaście przepięknych wianków przygotowali mieszkańcy Wysokina i Cetnia. Imprezie towarzyszyła zabawa taneczna przy muzyce DJ. Nie zabrakło ognisk i pieczenia kiełbasek oraz konkursów tanecznych na tradycyjne tance ludowe. Impreza zakończyła się nad ranem. Sobótki nad Pilicą Już po raz dziesiąty przy przeprawie promowej w Myślakowicach Kolonii odbyła się impreza plenerowa Sobótki nad Pilicą organizowane przez Panią Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach Bożenę Wielgus przy wsparciu Urzędu Gminy w Odrzywole. Impreza odbyła się w Niedzielę 24 czerwca b.r. w godzinach popołudniowych. Dziewczęta ze szkolnego zespołu ludowego Mateuski pod kierownictwem nauczyciela muzyki Pana Jana Czerskiego zaśpiewały najpiękniejsze, tradycyjne pieśni sobótkowe i ludowe. Wianki po poświęceniu przez ks. Proboszcza Stanisława Piękosia popłynęły rzeką Pilicą. Nie obyło się bez wspólnego śpiewania i pieczenia kiełbasek. Kolejna plenerowa impreza dzięki organizatorom i pięknej pogodzie była po raz kolejny bardzo udana 14 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

15 Z wizytą u Marszałka Na zaproszenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego samorządowcy z Gminy Odrzywół - grupa radnych, sołtysów i mieszkańców Gminy Odrzywół na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Stanisławem Gapysem gościła 5 czerwca w Senacie R.P. W trakcie wizyty delegacja spotkała się z Panem Marszałkiem, zwiedziła budynki Sejmu i Senatu, zapoznała się z pracą posłów i senatorów oraz historią obu izb parlamentu. Wycieczka należała do bardzo udanych. Wszystkich ujęła serdeczność Pana Marszałka oraz ciekawe informacje dt. historii i pracy Parlamentu R.P. przekazane przez przewodnika. Tradycją w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach stały się wyjazdy młodzieży na Zieloną Szkołę. W tym roku uczniowie klas pierwszych liceum i technikum już po raz siódmy uczestniczyli w takiej wycieczce. W dniach od 3 do 6 czerwca 2012 r. zwiedzali zakątki Pienińskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego. Wędrowali szlakiem w Małych Pieninach m. in. Wąwozem Homole oraz szlakiem gorczańskiem na najwyższy szczyt Turbacz. Zwiedzali cerkiew grekokatolicką w Jaworkach, zamek w Czorsztynie, zespół klasztorny w Starym Sączu, rynek z zabytkowym ratuszem w Nowym Sączu. Dotknęli śladów Papieża Jana Pawła II, zwiedzając ołtarz papieski i muzeum w Starym Sączu. Na zajęciach w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku poznawali formy ochrony przyrody w Polsce, gatunki chronione flory i fauny w Pieninach, zagadnienia związane z gospodarką leśną i ochroną przyrody w leśnictwie oraz działania gospodarcze człowieka i ich wpływ na stan środowiska naturalnego. Po obiedzie był czas na mecze piłki nożnej i siatkowej oraz tenisa stołowego, a wieczory uprzyjemniały dyskoteki i ogniska, na których nie mogło zabraknąć pieczonych kiełbasek i chleba czosnkowego, no i oczywiście wspólnych śpiewów. Cele wyjazdu, czyli integracja odrzywół Zielona Szkoła dla uczniów ZSE w Lipinach Aż 25 oferentów uczestniczyło w przetargu na wykonanie dokumentacji przetargowo-kosztorysowej mostu na rzece Pilicy, który połączy gm. Nowe Miasto (m. Domaniewice) i Odrzywół (m. Myślakowice Kolonia). Przetarg za kwotę 60 tys. zł wygrało Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY SA. Rozstrzygnięty przetarg na budowę mostu na Pilicy w m. Myślakowice - Kolonia - Domaniewice Most połączy obie gminy poprzez pochodzące sprzed 1939 r. nasypy mostowe. W pierwszych dniach września 1939 r. został wysadzony w powietrze przez żołnierzy WPO most wybudowany tam kilka m-cy wcześniej. Gminy Nowe Miasto i Odrzywół zawarły na pocz r. Porozumienie w sprawie wspólnego wykonania dokumentacji na nowy most. klas pierwszych, poznanie zagadnień ekologicznych oraz walorów krajobrazowych Pienin i Gorców, zostały zrealizowane w stu procentach. Nie byłoby tak ciekawego wyjazdu bez dotacji Urzędu Gminy w Odrzywole, który dofinansował Zieloną Szkołę w kwocie 5000 zł. Wszyscy wrócili do Lipin zrelaksowani i nasyceni pięknymi widokami gór, przyrzekając, że na pewno wrócą w te same miejsca. Byłby to dwukierunkowy żelbetonowy most. Jego cena może wahać się w granicach 3-4 mln. Zł. Budowa mostu umożliwi połączenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich biegnących wzdłuż rzeki Pilicy. Umożliwi też aktywizację gospodarczą tych terenów. W chwili obecnej przejazd przez Pilicę zapewnia wysłużony już prom rzeczny. Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 15

16 PoTworów Projekt Przedsiębiorcza Młodzież Publiczne Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie podjęło współpracę z jednostką międzynarodowej organizacji studenckiej SIFE, działającej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W hołdzie walczącej Warszawie Efektem tej współpracy była realizacja Projektu Przedsiębiorcza młodzież, skierowanego do uczniów I i II klas. Przewodniczący organizacji, studenci: Dorota Perendyk oraz Ireneusz Młynarski w ramach Projektu przeprowadzili cykl dwudniowych warsztatów. Dzięki wiedzy prowadzących i zaangażowaniu Dyrekcji Gimnazjum ponad 120 uczestników poznało szereg zagadnień ze świata biznesu oraz otaczającej ich gospodarki. Pierwszy dzień szkolenia został poświęcony zagadnieniom z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, jak również właściwego dysponowania oszczędnościami. W drugim dniu uczniowie zostali zapoznani ze światem reklam i świadomej konsumpcji. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali upominki, których fundatorem był Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Następstwa wynikowe Projektu zostały przedstawione na Ogólnopolskich Finałach SIFE PO- LAND 4 czerwca 2012 r. w Warszawie, przed jury konkursowym składającym się z menadżerów dużych światowych korporacji. 16 W środę 23 maja 2012 r. w Publicznym Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie odbył się uroczysty apel, podczas którego przedstawiciele miejscowego duchowieństwa, władz samorządowych oraz grona pedagogicznego oddali hołd mieszkańcom stolicy, ich heroicznej postawie w czasie II Wojny Światowej. Licznie zebrani w sali widowiskowo-sportowej w Potworowie byli świadkami wzruszającego przedstawienia poetycko-muzycznego, w którym uczniowie Gimnazjum ukazali przykłady bohaterskich postaw podyktowanych miłością do Ojczyzny, w obronie wolności i godności narodu polskiego. Gimnazjaliści w obszernym programie artystycznym, nawiązując do powstania w Warszawskim Getcie, przybliżyli działalność lekarza, pisarza, a przede wszystkim pedagoga i opiekuna dzieci - Janusza Korczaka oraz Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA opowiedzieli historię największego zrywu powstańczego w okupowanej Europie jakim było Powstanie Warszawskie. Głównym przesłaniem, jakie przeświecało organizatorowi uroczystości - Dyrektorowi Gimnazjum Krzysztofowi Wochniakowi było uczczenie pamięci tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę.

17 PoTworów Nowy zbiornik wodny w Rdzuchowie już otwarty Informatyzujemy, że w dniu 1 lipca odbyło się uroczyste otwarcie zbiornika w Rdzuchowie. Realizatorem inwestycji była Gmina Potworów. Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Potworów Marek Klimek. Uroczystość rozpoczęła się o od zbiórki przybyłych. Następnie o godz dokonano uroczystego poświęcenia zbiornika wodnego. O wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Potworowa, a po 30 minutowym koncercie rozpoczęły się występy zespołów folklorystycznych. O wystąpił Zespół The Best. Zapraszamy nad nowy zbiornik na wypoczynek. Gminny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym W dniu 6 czerwca 2012 r. w Publicznym Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie odbyła się 16 edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Dyrektor Krzysztof Wochniak z uczniami w czasie Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Celem konkursu, nad którym honorowy patronat objął Wójt Gminy Potworów Marek Klimek jest upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianie lokalnego patriotyzmu. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 25 gimnazjalistów. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań dotyczących funkcjonowania samorządu. Zwyciężczynią konkursu i zdobywczynią I miejsca została Karolina Milczarska, II miejsce przypadło Ilonie Kotlimowskiej, natomiast III miejsce zdobyła Olimpia Widawska. Wójt Marek Klimek wręczając zwycięskiej trójce nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy w Potworowie pogratulował wszystkim uczestnikom bardzo dobrej znajomości wiedzy samorządowej, a Dyrektorowi Gimnazjum Krzysztofowi Wochniakowi sprawnej organizacji konkursu. Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 17

18 18 RUSINÓW Akcja Polska Biega w Nieznamierowicach Zapomniany patriota generał Józef Wielhorski Już po raz ósmy w naszym kraju zorganizowano wielkie święto biegania w ramach akcji Polska Biega. Corocznie przybywa punktów na mapie, gdzie odbywają się biegi na dystansach do 5 km. W poprzedniej edycji zarejestrowano 616 biegów. Ten rok okazał się jeszcze lepszy, gdyż nowych biegów udało się zorganizować ponad 700. W samym województwie mazowieckim odbyło się ponad 80 imprez biegowych. Od kilku sezonów w naszej gminie organizowana jest cykliczna impreza, która wpisuje się w ten schemat i ujęta jest na mapie Polski przez organizatorów. W Nieznamierowicach wokół boiska piłkarskiego, w leśnej scenerii dla zdrowia i dobrej zabawy spotkało się ponad 200 uczestników nie tylko z Gminy Rusinów ale również okolic. Biegi podzielono na kilka kategorii, tak że każdy mógł swobodnie rywalizować w swojej grupie wiekowej. Najmłodszy uczestnik miał 6 lat, a najstarszy miał lat 57. Oprócz Rusinów ma piękną i bogatą historię. Niewielu jednak wie, że w tej miejscowości ostatnie lata życia spędził uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, przyjaciel księcia Józefa Poniatowskiego, Szef Sztabu Legionów Polskich, były Minister Wojny Królestwa Polskiego generał Józef Wielhorski. Z Rusinowem związał się poprzez osobę swojej małżonki Salomei Dembińskiej, najmłodszej córki Starościny Wolbromskiej, Urszuli z Morsztynów Dembińskiej. Ten, kto chce szukać korzeni Generała Józefa Wielhorskiego musi udać się na Ukrainę, ponieważ protoplastą rodu Wielhorskich był niejaki Kiedreja, pochodzący z Krymu. Potomkowie Kiedrei byli poważanymi obywatelami kraju, sprawującymi wysokie stanowiska w zamieszkałej przez nich Rusi Południowej. Polonizację rodu potwierdza metryka wołyńska z 1528 roku. Generał Józef przyszedł na świat 1 listopada 1759 roku w wołyńskiej miejscowości Horochów, jako najmłodszy z trójki synów Michała (Wielkiego Kuchmistrza Litewskiego) i Elżbiety Ogińskiej (siostry Michała Ogińskiego Wielkiego Hetmana Litewskiego). W Horochowie też upłynęły mu lata dziecięce, do momentu, kiedy ojciec został zmuszony do opuszczenia ziemi ojczystej. Wyjechali do Paryża. Tam Józef otrzymał staranne i postępowe wykształcenie w zakresie szkół średnich, które następnie rozszerzył, studiując na uczelniach paryskich. W porównaniu do swoich starszych braci promieniował gorącym przywiązaniem do sprawy ojczystej, której zupełnie się podporządkował. Wyróżniał się hartem ducha i indywidualnością. Swoimi zdolnościami i działalnością patriotyczno wojskową odcisnął znaczące piętno w dziejach Polski przełomu XVIII i XIX wieku. Był współtowarzyszem broni Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego, Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego. Walczył pod rozkazami Napoleona Bonaparte, pełniąc funkcje dowódcze. Pan Marian Kałuski historyk, dziennikarz i publicysta przebywający od ponad 40 lat w Australii podkreśla, iż jest pełen uznania dla Generała Wielhorskiego za to, że miał odwagę zaprotestować przeciwko zdradzie francuskiej. Głęboka znajomość zasad sprawiedliwości i wolności pozwoliła Generałowi Józefowi Wielhorskiemu na zrozumienie krzywdy i niewoli chłopskiej. Dzięki odwadze, poświęceniu i wytrwałości wspinał się na kolejne szczeble Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA biegów widzowie i uczestnicy mogli spróbować swoich umiejętności w pikniku piłkarskim, na który złożyły się konkursy sztafety piłkarskiej, skoku w dal, rzutu i kopnięcia piłką do celu, rzutów karnych i wielu innych zabaw z piłką. Na koniec tej wspaniałej sportowej imprezy zaprezentowali się także strażacy, którzy zmierzyli się w sztafecie 4 x 400 m z prądownicą wodną. Ostatnią konkurencją było zespołowe przeciąganie liny. Każdy, kto startował w biegach mógł przy ognisku poczęstować się smakołykami i w miłej atmosferze posłuchać muzyki, którą zaprezentował DJ Dzwonek. Organizatorami było Gminne Stowarzyszenie LZS Gm. Rusinów, LZS Skamander Nieznamierowice, Fundacja Sportowa Polska oraz Stowarzyszenie Rozwoju wsi Nieznamierowice. kariery zawodowej. Dotknięty ciężką chorobą - artretyzmem służył Ojczyźnie i dał się poznać jako dzielny dowódca, doskonały strateg, np. w Mantui (Włochy) kierował jej obroną leżąc zmożony chorobą. Z podniesionym czołem, odwagą i cierpliwością znosił austriacką niewolę. Był człowiekiem wrażliwym, pisał wiersze. Przez 5 lat walczył w legionach. Z jego wspomnień dowiadujemy się, że czasami czuł się jak obłąkana owca. Podwładni mawiali o nim sprawiedliwy. Postanowił, że cudzego munduru nie założy. Współpracujący z nim generał Hebdowski tak o nim pisał: Z wychowania i nałogów pracowity, z obyczajów i świadectwa życia poczciwy, z wrodzonej Polakom cnoty do swego króla i Ojczyzny przywiązany, a z nauk i doświadczenia w administracji wojskowej biegły. Ambasador Cesarstwa Francuskiego podziwiał jego działalność mimo kalectwa. Cesarz nadał mu Kawalerski Krzyż Legii. W obcowaniu z Konstantym Generał Józef hamował gniew, trafnym żartem osiągał to, czego żadną argumentacją by nie zdobył. Bez ogródek ganił postępowanie Wielkiego Księcia Konstantego. Przeciwnicy mawiali o nim impetyk. Niegdyś Schopenchauer napisał: To pięknie, kiedy człowiek jest dumny ze swojej miejscowości, ale jeszcze piękniej, kiedy miejscowość jest z niego dumna. Cieszymy się, że Wielhorski i jego wpływ na tzw. wielką historię wpisał się w dzieje Rusinowa.

19 RUSINÓW Przystalanki na Jarmarku Świętokrzyskim Na Świętym Krzyżu już po raz siódmy odbył się Jarmark Świętokrzyski. Impreza na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalnych regionu kieleckiego. Jarmark rozpoczęła tradycyjnie msza święta, którą poprzedził barwny orszak z czterech stron świata. Jednymi z najważniejszych wydarzeń były: widowisko artystyczne Śpiewaj nam świętokrzyska duszo oraz występ zespołu Brathanki. Na głównej scenie prezentowały się zespoły ludowe, które oprócz repertuaru wokalnego pokazywały także swój kunszt taneczny. Gminę Rusinów reprezentował zespół Przystalanki oraz znany artysta ludowy Jan Gaca z Przystałowic Małych. Obecni byli również przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem. Podczas wystawy na wspólnym stoisku zespół ludowy z Przystałowic Małych promował potrawy regionalne m.in.: pierogi, kapustę z grochem, ciasta, chleb ze smalcem, obwarzanki oraz swoje wyroby rękodzielnicze. Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem promowała turystykę obszaru gmin należących do LGD a także przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Przystalanki i Jan Gaca na scenie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne. W czasie Jarmarku można było obejrzeć pokazy średniowiecznej jazdy konnej w wykonaniu Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Goście oprócz oglądania miniturnieju rycerskiego oraz pokazów władania szablą i kopią, mogli sami przejechać się w rycerskim siodle. Stoiska wypełnione były smacznymi specjałami regionalnymi, miodem, ziołami, a także wypiekami z kuchni zakonnej Braci Oblatów. Głównym założeniem VII Jarmarku Świętokrzyskiego było kultywowanie tradycji ludowej i kultury regionu świętokrzyskiego. Imprezę zorganizowało Starostwo Powiatowe w Kielcach, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Urzędu Gmin w Nowej Słupi i Bielinach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Dzień Dziecka w Woli Gałeckiej Przedstawiciele lokalnego samorządu wsi Wola Gałecka z okazji Dnia Dziecka zorganizowali w dniu 2 czerwca mały festyn dla wszystkich dzieci szkół podstawowych i gimnazjum ze swojej miejscowości, a także przysiółka Janki. Specjalnym gościem festynu był proboszcz parafii Nieznamierowice - ksiądz Czesław Śmiechowski. Podczas imprezy dzieci przy ognisku piekły kiełbaski, na deser był pączek oraz największa atrakcja czyli uwielbiane przez dzieci lody. Wszyscy chętnie uczestniczyli w grach i zabawach, do których zachęcał ks. Czesław Śmiechowski. Podczas zabawy najmłodszymi uczestnikami opiekowały się mamy i starsza młodzież. Dzięki sponsorom każde dziecko otrzymało prezent i paczkę ze słodyczami. Był to pierwszy taki festyn w Woli Gałeckiej wykoncypowany, zainicjonowany i zorganizowany przez radną - Barbarę Pęzik z pomocą sołtysa - Elżbiety Wójtowicz. Dzieci były bardzo szczęśliwe, zadowolone i już z niecierpliwością czekają na następne takie imprezy. Barbara Pęzik wraz z dziećmi składają serdeczne podziękowania sponsorom, bez których nie byłoby tak radośnie, a mianowicie: radnemu powiatowemu p. Dariuszowi Maraskowi, Hurtowni Spożywczej Handel Obwoźny p. Woźniak z Żardek, Cukierni p. Łabędzkiej z Przysuchy, Piekarni p. Osuchowskiego z Krzesławic, P.H.U. Słoneczko p. Chełmińskiego z Przysuchy, a także Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy U.G. Rusinów. Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA 19

20 wieniawa Dzień Dziecka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie 1 czerwca to Dzień Dziecka, który jest świętem naszych dzieci. Uczniowie przyszli do szkoły na godz Swój pobyt w szkole rozpoczęli od spotkań z wychowawcami, wspólnego poczęstunku i życzeń. Następnie wszyscy spotkali się na hali sportowej, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie przez Pana dyrektora Adama Maletę i przekazanie klucza szkoły dla przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Katarzyny Lipińskiej. Kolejnym elementem było wspólne obejrzenie przedstawienia teatralnego pt. Dziecięcy pokój, przygotowanego przez Panią Annę Łochnicką i Panią Elżbietę Kalitę w wykonaniu klas VI szkoły podstawowej. Uczniowie mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami, biorąc udział w konkursie Mam talent. Wszyscy zaprezentowali się bardzo ładnie, każda klasa miała swojego reprezentanta. Laureaci konkursu: Klasy 0-III szkoły podstawowej zespół Gwiazdy z kl. IIa oraz Klaudia Jakubczyk z IIIb Klasy IV VI szkoły podstawowej Jakub Małkus z kl. VIc Gimnazjum zespół Dziki agrest z kl. IIIC Ogłoszono także wyniki konkursu matematycznego dla klas gimnazjalnych, którego laureatami byli: Klaudia Sodel, Milena Włodarczyk, Karolina Bryśkiewicz. Publiczne Przedszkole w Wieniawie W miesiącu maju Publiczne Przedszkole żyło ważnymi wydarzeniami: maja odbywało się dni otwarte. Zainteresowane dzieci mogły uczestniczyć z zajęciach plastycznych, muzycznych, w zabawach swobodnych korzystały z sali stymulacji ruchowej pod okiem pań nauczycielek Aleksandry Kaźmierczyk i Lidii Surmacz. Wycieczka do Bełtowa II miejsce Julia Pałczyńska z Przedszkola Publicznego w Wieniawie III miejsce Jagoda Kądziela z Przedszkola Publicznego w Wieniawie III miejsce Oliwia Michalska Publiczna Szkoła Podstawowa w Wieniawie oddział 0 Nagrody, które ufundowała Rada Rodziców zostały wręczone podczas Festynu Rodzinnego. Pozostałe dzieci otrzymały dyplomy za udział r. odbyła się integracyjna impreza plenerowa z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca pod kierunkiem grupy artystycznej z Białegostoku Forum Dzieci zaprezentowały część artystyczną, wręczyły rodzicom upominki wykonane własnoręcznie. W dalszej części uczniowie brali udział w zawodach sportowych zorganizowanych przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (klasy młodsze) i zespół nauczycieli wychowania fizycznego (klasy IV VI szkoły podstawowej i gimnazjum). Zorganizowano także konkurs wiedzy o EURO 2012, w którym nagrodami były drobne upominki związane ze sportem. Uroczyste zakończenie nastąpiło o godz Dni otwarte Uroczystość miała charakter otwarty dla społeczności lokalnej w celu integracji i promocji r. Troje dzieci : Ewelina Rzeźnik, Hubert Ziomek, Adam Bisiński wzięły udział w Konkursie Literackim zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Skaryszewie r. przedszkolaki wyjechały na wycieczkę autokarową do Bałtowa. Zwiedziły zwierzyniec, park Jurajski, jechały kolejką po Bałtowie. Dla przedszkolaków wycieczka była niezwykłą atrakcją. Dzieci wędrując wśród wielkich gadów, przeniosły się w erę Dinozaurów, gdy te zwierzęta żyły, walczyły, polowały. Przeżycia z wycieczki były niezapomniane i dostarczyły wiele wrażeń i radości r. rozstrzygnięto między gminny konkurs ekologiczny pod hasłem Przedszkolaki rosną zdrowo i wesoło I miejsce zajęła Oliwia Niestój z Samorządowego Przedszkola w Skaryszewie Dzień Matki i Ojca Zorganizowano szereg atrakcji: - Animacje i zabawy dla dzieci i rodziców - Pokaz skręcania balonów przez klowna - Pokaz mega baniek mydlanych, malowanie twarzy, tatuaże, konkursy Zaproszenie na Spotkania z Folklorem r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie odbędą się VI Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka. Miłośników kultury ludowej oraz zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 20 Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Uczniowie kl. I-III przystąpili w 2012 r. do udziału w edukacyjnym projekcie profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Hubert ma już wózek!!!

Hubert ma już wózek!!! Hubert ma już wózek!!! Dzięki otwartemu sercu Mieszkańców Gminy Przytoczna i prywatnym sponsorom Hubert ma już wózek, który jest niezbędny do dalszej rehabilitacji. Dzięki otwartemu sercu Mieszkańców Gminy

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia Szkolny Dzień Promocji Zdrowia Dn.31.05.2011 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 obchodzony był Szkolny Dzień Promocji Zdrowia, będący podsumowaniem całorocznych działań. Tego dnia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz przebiegu Gminnego Dnia Sportu

Scenariusz przebiegu Gminnego Dnia Sportu Scenariusz przebiegu Gminnego Dnia Sportu 1. Stadion w Rzgowie 01.06.2013r. sobota, rozpoczęcie 14:00 2. Organizatorzy: Urząd Gminy Rzgów, Zespół Szkolno Przedszkolny w Rzgowie, Gminna Rada Sportu, GKRPA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013 Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013 Na podstawie materiałów z internetu i pracy Pani Gabrieli Członki Opracował Danuta Zielińska Zbigniew Herbut Początki w Bolesławcu Na Dolnym Śląsku tuż po zajęciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ BIEGA W RAMACH AKCJI: POLSKA BIEGA

REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ BIEGA W RAMACH AKCJI: POLSKA BIEGA REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ BIEGA W RAMACH AKCJI: POLSKA BIEGA I. CEL IMPREZY : integracja mieszkańców Kamienia promocja sportu propagowanie biegania jako zdrowego stylu życia II. ORGANIZATOR: Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom Załącznik nr 94/18/2004 do uchwały Prezydium ZG 20SP z dnia 16 grudnia 2004 r. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom I. Cel Turnieju Ogólnopolski Turniej Wiedzy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

PIKNIKI RODZINNE Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce

PIKNIKI RODZINNE Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce Pragniemy w ramach projektu Szkoła dobrych praktyk przedstawić inicjatywę z zakresu - Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, która

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA. CZERWIEC 2010r.- podejmujemy decyzję o przystąpieniu. do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA

ODBLASKOWA SZKOŁA. CZERWIEC 2010r.- podejmujemy decyzję o przystąpieniu. do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA ODBLASKOWA SZKOŁA KALENDARIUM: CZERWIEC 2010r.- podejmujemy decyzję o przystąpieniu do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA planujemy co i jak, tak, by było ciekawie, a realizacja zadań wplatała się w kalendarz

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży Radom, dn. 22.04.2010 r.

Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży Radom, dn. 22.04.2010 r. Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży Radom, dn. 22.04.2010 r. W dniu 22 kwietnia jak co roku, obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji RADKOM, pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja

Bardziej szczegółowo

RODZINNY PIKNIK SPORTOWY. Od przedszkola na stadion

RODZINNY PIKNIK SPORTOWY. Od przedszkola na stadion RODZINNY PIKNIK SPORTOWY Od przedszkola na stadion Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku Zdrowie- to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego,

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich.

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu Niefies z Krymu, który zaprezentował tańce narodowe Tatarów krymskich. EDUKACJA NA WESOŁO Dobra zabawa połączona z edukacją na rzecz bezpieczeństwa to główny cel, jaki przyświecał organizatorom Dnia Otwartego Centrum Szkolenia Policji. Spontanicznie przekazywane opinie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. CEL TURNIEJU Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji działań podjętych w ramach konkursu. ,,Odblaskowa Szkoła. Wrzesień- październik 2016 roku

Sprawozdanie. z realizacji działań podjętych w ramach konkursu. ,,Odblaskowa Szkoła. Wrzesień- październik 2016 roku Sprawozdanie z realizacji działań podjętych w ramach konkursu,,odblaskowa Szkoła Wrzesień- październik 2016 roku Koordynator : Iwona Milewska - Skoczeń Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Majowej Imprezy Biegowej z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. 17 maja 2014 r.

REGULAMIN. I Majowej Imprezy Biegowej z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. 17 maja 2014 r. REGULAMIN I Majowej Imprezy Biegowej z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce 17 maja 2014 r. 1. Organizatorzy biegu: Stowarzyszenie Spektrum Możliwości Współorganizatorzy; Biegam

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Minister Mariusz Błaszczak do funkcjonariuszy służb: Zdali Państwo egzamin

Minister Mariusz Błaszczak do funkcjonariuszy służb: Zdali Państwo egzamin Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15071,minister-mariusz-blaszczak-do-funkcjonariuszy-sluzb-zdali-panstwo-egzamin. html Wygenerowano: Wtorek, 27

Bardziej szczegółowo

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski W dniu 17 kwietnia 2013 r. na boiskach ZPEW odbył się XI Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 LP OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ FORMY REALIZACJI 1 kształtowanie umiejętności prospołecznych, np. wyrażanie własnych emocji, radzenie sobie ze stresem i złością

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/ 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt Mogę wszystko, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Lekcja 6. ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ. - co jest potrzebne, aby zorganizować i przeprowadzić imprezę sportową? - scenariusz imprezy sportowej,

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Oborniki Śląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa Lipowa Dolina. Kuraszków, ul. Lipowa Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa Lipowa Dolina. Kuraszków, ul. Lipowa Oborniki Śląskie Oborniki Śląskie 01.10.2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa Lipowa Dolina Kuraszków, ul. Lipowa 69 55-120 Oborniki Śląskie Dolnośląskie DSL ul. Wyścigowa 15, 53-011 Wrocław Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 2 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych. dla Szkoły Podstawowej w Chorzewie. w roku szkolnym 2013/2014

Harmonogram działań profilaktycznych. dla Szkoły Podstawowej w Chorzewie. w roku szkolnym 2013/2014 Harmonogram działań profilaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Chorzewie w roku szkolnym 2013/2014 Cel 1. Wdrażanie do życia w klasie i w szkole, do dbałości o własne prawa i poszanowanie praw innych; zapobieganie

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Krajowa. 29-30 września 2011 Stare Jabłonki k. Ostródy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

II Konferencja Krajowa. 29-30 września 2011 Stare Jabłonki k. Ostródy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie Kompleksowa strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Europy Centralnej II Konferencja Krajowa Organizator: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie E-mail: brd@word.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty.

Organizatorem VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej była Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. VIII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 29 kwietnia 2014r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy VIII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU W RAMACH KAMPANII. UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT - EDYCJA - JESIEŃ 2015 r. Krajenka. TERMIN: 03 października 2015 roku, godz. 11.

REGULAMIN BIEGU W RAMACH KAMPANII. UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT - EDYCJA - JESIEŃ 2015 r. Krajenka. TERMIN: 03 października 2015 roku, godz. 11. REGULAMIN BIEGU W RAMACH KAMPANII UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT - EDYCJA - JESIEŃ 2015 r. Krajenka TERMIN: 03 października 2015 roku, godz. 11.00 MIEJSCE: Stadion Miejski przy ul. Parkowej w Krajence Zaproszeni:

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE. JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83

STAROSTWO POWIATOWE. JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83 STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83 ZAPRASZA NA PIERWSZY POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PANA EDMUNDA KACZMARKA STAROSTY JĘDRZEJOWSKIEGO GRAJ Z NAMI NIE Z NAŁOGAMI Sponsorzy:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI to projekt współtworzony co roku (od 2008r.) przez trzy szkoły: - Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, - Gimnazjum im. Karola

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Gminnej Olimpiady Ekologicznej Niedrzwica Duża 2015. 1. Cel Gminnej Olimpiady Ekologicznej. 2. Organizatorzy

Regulamin III Gminnej Olimpiady Ekologicznej Niedrzwica Duża 2015. 1. Cel Gminnej Olimpiady Ekologicznej. 2. Organizatorzy Regulamin III Gminnej Olimpiady Ekologicznej Niedrzwica Duża 2015 1. Cel Gminnej Olimpiady Ekologicznej Organizacja Gminnej Olimpiady Ekologicznej ma na celu popularyzację wiedzy ekologicznej, podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki

II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki Szkolenie Młodzieżowych Liderów Turystyki Kielce - Bocheniec k/małogoszcza 10 13 czerwca 2010 roku Organizatorem szkolenia jest Rada Programowa do

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Marszałka Województwa

Bardziej szczegółowo

Uczestnikom zapewniony został poczęstunek wigilijny i drobne upominki gwiazdkowe kalendarze na 2013 rok z logosami Programowymi.

Uczestnikom zapewniony został poczęstunek wigilijny i drobne upominki gwiazdkowe kalendarze na 2013 rok z logosami Programowymi. Projekt Aktywizacja i integracja międzypokoleniowa na rzecz ochrony przeciwpożarowej zrealizowany w województwie podlaskim, w Białymstoku na przełomie lat 2012 i 2013. Przeprowadzono go dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO ULICZNEGO BIEGU im. E. WOJCIECHOWSKIEGO OLKA

REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO ULICZNEGO BIEGU im. E. WOJCIECHOWSKIEGO OLKA REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO ULICZNEGO BIEGU im. E. WOJCIECHOWSKIEGO OLKA I. Cel: - upamiętnienie postaci Edmunda Wojciechowskiego niezapomnianego działacza sportu Ludowych Zespołów Sportowych na Ziemi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II INTEGRACYJNEGO BIEGU BORKOWSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I WÓJTA GMINY SIERPC

REGULAMIN II INTEGRACYJNEGO BIEGU BORKOWSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I WÓJTA GMINY SIERPC PATRONAT HONOROWY: Wójt Gminy Sierpc REGULAMIN II INTEGRACYJNEGO BIEGU BORKOWSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I WÓJTA GMINY SIERPC 1. Cel zawodów: - popularyzacja biegania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt Mogę wszystko, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły.

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Wkrótce będę uczniem Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Sączów 2011/ 2012 Dziecko 5-6 letnie kończąc przedszkole powinno radzić sobie z

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT RP I MINISTER SWIA Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW

PREZYDENT RP I MINISTER SWIA Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39880,prezydent-rp-i-minister-swia-z-wizyta-u-policjantow.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 12:48

Bardziej szczegółowo