ETYKI WEDŁUG TEMATÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ ŁĄCZNIE Z ODNIESIENIAMI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETYKI WEDŁUG TEMATÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ ŁĄCZNIE Z ODNIESIENIAMI:"

Transkrypt

1 LINKI I DODATKOWE INFORMACJE PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO WYTYCZNE ZAPISANE W KODEKSIE POSTĘPOWANIA I ETYKI WEDŁUG TEMATÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ ŁĄCZNIE Z ODNIESIENIAMI: COMPLIANCE: Wytyczne compliance (zgodności z obowiązującymi przepisami) spółki Österreichische Post AG: Intranet Przedsiębiorstwo Przepisy dot. organizacji Przepisy dot. organizacji 02/2010 w obowiązującej wersji Compliance Office: Intranet Przedsiębiorstwo Jednostki organizacyjne Funkcje centralne Dział Rewizji Koncernu, Zarządzania Ryzykiem & Compliance Compliance RYZYKIEM & COMPLIANCE COMPLIANCE Kodeks Ładu Korporacyjnego: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA: Sprawozdanie w sprawie zrównoważonego rozwoju Österreichische Post: Intranet Przedsiębiorstwo Zrównoważony rozwój w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsability) OCHRONA DANYCH: Regulamin inspektora koncernu ds. ochrony danych oraz wewnętrznych zakładowych inspektorów ds. ochrony danych w spółkach koncernu: Intranet Przedsiębiorstwo Przepisy dot. organizacji Przepisy dot. organizacji 08/2010 w obowiązującej wersji Porozumienie zakładowe dot. systemu SAP HR (nr 12/2003 z dnia ) o zakładowej komisji ds. ochrony danych PRZYJMOWANIE PREZENTÓW I PRZEKUPSTWO: Wytyczne koncernu na temat Przyjmowanie i przyznawanie prezentów, zaproszeń i innych korzyści : Intranet Przedsiębiorstwo Przepisy dot. organizacji Przepisy dot. organizacji 05/2009 w obowiązującej wersji ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO: Intranet Ochrona pracowników KOMUNIKACJA I SPONSORING: Wytyczne dot. zapewnienia dopasowanych do siebie działań informacyjnych i komunikacyjnych Österreichische Post AG: Intranet Przedsiębiorstwo Przepisy dot. organizacji Przepisy dot. organizacji 03/2009 w obowiązującej wersji WARTOŚCI UNIWERSALNE: lobal Compact ONZ: TELEFONY KONTAKTOWE: Compliance Office, Haidingergasse 1, 1030 Wien. Infolinia Austria: Infolinia międzynarodowa: Infolinia Serbia: +43 (0) IMPRESSUM: Wydawca, Österreichische Post AG, stan: październik 2012 r. KODEKS POSTĘPOWANIA NASZ KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKI JEŚLI COŚ JEST NAPRAWDĘ WAŻNE, LEPIEJ WYSŁAĆ TO POCZTĄ.,

2 PRZEDMOWA CO TO JEST CODE OF CONDUCT? Nasz oparty jest na naszej koncepcji przedsiębiorstwa i jest Kodeksem Postępowania obowiązującym wszystkich pracowników i dotyczącym wszystkich działów i obszarów działalności koncernu poczty. Kodeks zawiera zasady skierowane do wszystkich pracowników koncernu dotyczące prawidłowego pod względem etycznym i prawnym postępowania i podejmowania decyzji. Kodeks opiera się na międzynarodowych porozumieniach oraz standardach etycznych i odzwierciedla uznanie przez nas zasad Global Compact ONZ. JAK KORZYSTAĆ Z KODEKSU POSTĘPOWANIA? W codziennym życiu zawodowym mogą pojawić się sytuacje, w których nie będą Państwo mogli z pewnością stwierdzić, jakie zachowanie jest poprawne i stosowne. W takich trudnych sytuacjach powinni Państwo zadać sobie następujące pytania: Czy moje zachowanie / decyzja jest prawnie dozwolone/-a? Czy jest zgodne/-a z naszymi wartościami, zasadami zawartymi w Kodeksie Postępowania oraz naszymi wewnętrznymi wytycznymi i wskazówkami dot. zachowania? Czy jest ono / ona pozbawione/-a osobistych interesów i czy dobro przedsiębiorstwa stoi na pierwszym miejscu? Czy mam poczucie, że moje zachowanie / decyzja jest właściwe/-a? Czy moje zachowanie / decyzja okaże się właściwe/-a po publicznej weryfikacji (np. przez urzędy)? Czy moje zachowanie / decyzja chroni renomę Österreichische Post jako koncernu z wysokimi standardami etycznymi? Jeśli mogą odpowiedzieć Państwo na wszystkie pytania twierdząco, Państwa zachowanie / decyzja jest prawdopodobnie poprawne/-a i zgodne/-a z poniższymi zasadami. W razie wątpliwości należy skontaktować się z przełożonym i/lub Compliance Office lub właściwym regionalnym inspektorem nadzoru compliance. W JAKI SPOSÓB KODEKS POSTĘPOWANIA MNIE CHRONI? W Kodeksie Postępowania znajdą Państwo wytyczne i zasady zgodnego z wartościami i prawem postępowania w codziennym życiu zawodowym. Stosowanie się do tych wytycznych chroni renomę naszego przedsiębiorstwa a tym samym i Państwa jako pracowników. Jeśli dowiedzieli się Państwo o sytuacji naruszenia ustaw lub zasad naszego Kodeksu Postępowania, prosimy o poinformowanie o tym przełożonego lub Compliance Office. Wszystkie informacje można przekazać imiennie lub anonimowo i są one traktowane ściśle poufnie. Nawet jeśli Państwa podejrzenie miałoby okazać się bezpodstawne, nie należy obawiać się bezpośrednich lub pośrednich negatywnych konsekwencji, jeżeli dana informacja podana została według najlepszej wiedzy i w uczciwym celu. JAKIE KONSE- KWENCJE MA NIEPRZESTRZE- GANIE ZASAD? Nieprzestrzeganie zawartych w Kodeksie zasad może szkodzić reputacji i konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa i dlatego może pociągać za sobą konsekwencje określone w prawie pracy lub działania dyscyplinarne. Global Compact ONZ: 1 Do koncernu należą wszystkie spółki, w których Österreichische Post posiada bezpośrednio lub pośrednio przynajmniej 50 % udziałów lub nad którymi w inny sposób sprawuje kontrolę. Wszystkim pozostałym spółkom, w których Österreichische Post posiada bezpośrednio lub pośrednio przynajmniej 25 % udziałów, niniejszy Kodeks Postępowania przekazuje się z poleceniem uznania go i wdrożenia w życie w ramach własnych struktur decyzyjnych zgodnie z prawem spółek. 3 N a Österreichische Post jako wszechstronnym usługodawcy austriackim w obszarze usług pocztowych i innych usług logistycznych oraz jako międzynarodowym koncernie specjalizującym się w rozwiązaniach logistycznych ciąży wielka odpowiedzialność społeczna. Naszym celem jest sprostanie tej odpowiedzialności poprzez orientację na usługi, kompetencje i rezultaty, a także etyczny sposób działania. Są to istotne wymagania stawiane każdemu z osobna. Chcemy dać gwarancję wzorowego i właściwego zachowania z naszej strony w każdym momencie. Nasi pracownicy stanowią podstawę sukcesu i jakości naszego przedsiębiorstwa. Wizerunek Österreichische Post w społeczeństwie w dużej mierze kształtowany jest przez ich zachowanie. Każda pojedyncza osoba wpływa na wizerunek koncernu swoją osobowością, wynikami i zachowaniem. Dlatego na podstawie naszej koncepcji opracowaliśmy niniejszy Kodeks Postępowania i Etyki. Kodeks ten obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione w koncernie zarząd, kadrę kierowniczą oraz wszystkich pracowników każdego działu i obszaru działalności koncernu 1. Nasz Kodeks Postępowania opisuje obowiązujące w Österreichische Post zasady zachowania i stanowi wytyczne, który- mi należy się kierować. Kodeks nie zawiera szczegółowych wskazówek dotyczących zachowania. Stanowi podstawę otwartej, opartej na szacunku i zgodnej z prawem kultury przedsiębiorstwa, do której czujemy się zobowiązani i którą każdego dnia na nowo należy wypełnić życiem. Wymagania, które sami sobie stawiamy, a mianowicie zaoferowania klientom jak najlepszej jakości oraz zachowania opartych na zaufaniu stosunków z naszymi partnerami, stanowią kryteria naszego działania. Chcemy być odbierani jako partner godny zaufania zarówno przez naszych klientów, akcjonariuszy, partnerów handlowych oraz pracowników, jak i przez urzędy, instytucje i opinię publiczną. Dyrektor Generalny DI Dr. Georg Pölzl 2 3

3 WSZYSCY PRZESTRZEGAMY NASZYCH WARTOŚCI I REGUŁ KODEKSU POSTĘPOWANIA I ETYKI. Zarząd ponosi odpowiedzialność końcową za jednolite stosowanie w koncernie naszego Kodeksu Postępowania i Etyki. Cała kadra kierownicza łącznie z członkami zarządu naszych spółek udziałowych jest odpowiedzialna za przestrzeganie reguł Kodeksu w swoim obszarze odpowiedzialności. 5 FOTO: LUKAS ILGNER 4

4 6 CODE OF CONDUCT STAWIAMY KLIENTA NA PIERWSZYM MIEJSCU Naszych klientów traktujemy tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani: uprzejmie i kompetentnie Wytyczne koncernu Komunikacja > Intranet > Przepisy dot. organizacji I. Obsługa klienta Naszych klientów traktujemy tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani - uprzejmie i kompetentnie. Jesteśmy do ich dyspozycji to przede wszystkim. Pielęgnujemy wyraźny, niepowtarzalny i sympatyczny wizerunek. Stawiamy na jakość i orientację na klienta. Z powagą przyjmujemy krytykę naszych klientów i traktujemy ją jako zachętę do ulepszeń. Nasze silne strony wykorzystujemy z korzyścią dla klientów, wykraczając poza granice kraju. Dajemy naszym klientom wyraźną obietnicę realizacji usługi i zawsze jej dotrzymujemy. Kreujemy nasze produkty i usługi w oparciu o zasadę orientacji na klienta, w sposób prosty i zrozumiały. W Austrii gwarantujemy jako wszechstronny oferent w zmieniającym się otoczeniu usługi pocztowe w całym kraju. II. Przejrzystość Chcemy być odbierani jako partner godny zaufania, wiarygodny i niezawodny przez naszych klientów, akcjonariuszy, partnerów handlowych oraz pracowników, jak również przez instytucje i opinię publiczną. III. Komunikacja W celu osiągnięcia komunikacji obejmującej całe przedsiębiorstwo oraz jednolitego wizerunku do wewnątrz i na zewnątrz stosujemy się do odpowiednich wewnętrznym wytycznych dotyczących kontaktów z mediami, reprezentantami polityki/grupami interesów oraz inwestorami. Dalsze informacje na temat komunikacji znajdują się w naszych Wytycznych dot. komunikacji. IV. Przekupstwo Nie tolerujemy żadnej formy przekupstwa i korupcji. W kontaktach z partnerami handlowymi, klientami i dostawcami oraz urzędami zabrania się wszystkim pracownikom koncernu poczty oferowania, składania obietnicy, przyznawania czy przyjmowania korzyści materialnych, jeśli ma to na celu nakłonienie do zachowania stanowiącego naruszenie obowiązków zawodowych lub zaniechania działania przez przyjmującego korzyść (zakaz przekupstwa). Szczegółowe regulacje umieszczone są w Wytycznych koncernu na temat Przyjmowanie i przyznawanie prezentów, zaproszeń i innych korzyści. W razie wątpliwości należy zwrócić się do przełożonego i/lub Compliance Office lub właściwego regionalnego inspektora nadzoru compliance. Zakaz przekupstwa dotyczy także zagranicznych spółek zależnych w regionach, w których (aktywne lub pasywne) korzyści finansowe są zgodne z miejscowymi zwyczajami handlowymi i nie są prawnie zabronione. V. Prezenty i zaproszenia Regionalne zwyczaje handlowe mogą przewidywać skromną wymianę prezentów i zaproszeń. Przyjmowanie lub ofiarowanie prezentów i zaproszeń może jednak wpływać w niestosowny sposób na stosunki handlowe. Zasadniczo zabrania się naszym pracownikom żądania dla siebie lub osoby trzeciej prezentu czy innej korzyści (majątkowej). Przyjęcie lub przyznanie prezentu lub zaproszenia może być dozwolone z uwzględnieniem uniwersalnych lub regionalnych zwyczajów handlowych i z zastosowaniem zasady umiaru. Żądanie, przyjęcie obietnicy korzyści, przyjęcie lub przyznanie prezentów pieniężnych jest niezależnie od wysokości prezentu zabronione. Wyjątek stanowi tu przyjmowanie kwot pieniężnych o niskiej wartości, o ile nie wykraczają one poza ramy grzeczności (tzw. napiwki ). Szczegółowe informacje dotyczące tych regulacji znajdują się w Wytycznych koncernu na temat Przyjmowanie i przyznawanie prezentów, zaproszeń i innych korzyści. W razie wątpliwości należy skontaktować się z przełożonym i/lub Compliance Office. VI. Darowizny, dotacje na cele społeczne i sponsoring Zabrania się wykorzystywania darowizn, dotacji na cele społeczne i sponsoringu w celu ominięcia przepisów znajdujących się w naszych wewnętrznych Wytycznych dotyczących przyjmowania i przyznawania prezentów, zaproszeń i innych korzyści. Muszą być one zgodne z zawartymi w niniejszym Kodeksie Postępowania i Etyki wartościami i zasadami. n Wytyczne koncernu Prezenty, zaproszenia i inne korzyści: Intranet > Przepisy dot. organizacji W celu uzyskania dodatkowych informacji i w razie wątpliwości do Państwa dyspozycji jest Compliance Office lub Compliance Helpdesk. Compliance Helpdesk: Infolinia Austria: Infolinia międzynarodowa: Infolinia Serbia: +43 (0) compliance. 7

5 NASZ CEL TO DŁUGOTERMINOWE WZMOCNIENIE NASZEJ POZYCJI NA RYNKU W GŁÓWNYM SEKTORZE DZIAŁALNOŚCI. 9

6 CODE OF CONDUCT Sprawozdanie w sprawie zrównoważonego rozwoju Österreichische Post: Intranet > Przedsiębiorstwo > Zrównoważony rozwój w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa lub NASZE DZIAŁANIA ZORIENTOWANE SĄ NA PRZYSZŁOŚĆ Działamy ekonomicznie i osobiście przyczyniamy się do sukcesu przedsiębiorstwa I. Efektywność gospodarcza Pracujemy z ukierunkowaniem na wyniki i wzmacniamy naszą pozycję na rynku. Działamy ekonomicznie i osobiście przyczyniamy się do sukcesu przedsiębiorstwa. Myślimy długoterminowo i zabezpieczamy się na wypadek trudnych sytuacji gospodarczych. Zabezpieczamy przyszłość naszego przedsiębiorstwa jako jednego z najważniejszych usługodawców i pracodawców Austrii oraz jako istotnego pod względem gospodarczym operatora na europejskiej/ międzynarodowej arenie. Umacniamy naszą pozycję na rynku dzięki ukierunkowanym na osiągnięcie celu pomysłom i innowacjom. Wykorzystujemy nowe technologie w celu uzyskania wartości dodanej. II. Uczciwa konkurencja Naszym celem jest długoterminowe wzmocnienie naszej pozycji na rynku w głównym sektorze działalności i wykorzystanie potencjałów wzrostu na zdefiniowanych rynkach. Na wyzwania rosnącej konkurencji reagujemy zmianami w naszych procesach, nowymi produktami i ciągłym wzrostem wydajności. Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad konkurencji i prawa kartelowego. Jako profesjonalny uczestnik rynku dezaprobujemy zachowania niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji jak np. porozumienia cenowe czy nadużywanie pozycji. III. Zrównoważony rozwój Zapewnienie zdolności dochodowej naszego przedsiębiorstwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju ma zasadnicze znaczenie dla sprostania naszej społecznej odpowiedzialności. Ponadto w odpowiedni sposób chcemy przyczynić się do spełnienia potrzeb społecznych. Jesteśmy świadomi skutków ekologicznych naszej działalności i aktywnie dajemy wyraz naszej odpowiedzialności wobec środowiska. Dlatego naszym celem jest zmniejszenie do minimum wpływu naszej działalności na środowisko poprzez zastosowanie technologii mu przyjaznych. Surowce wykorzystujemy w sposób oszczędny, zrównoważony, ostrożny i ekologiczny. Optymalnie wykorzystujemy nasz potencjał użytkowy i korzystamy z synergii i naszego doświadczenia wykraczając poza granice sektorów w małym i dużym zakresie. Konsekwentnie upraszczamy nasze procesy i dotrzymujemy danej obietnicy realizacji usługi oferując wysoką jakość. IV. Rachunkowość i sprawozdawczość Österreichische Post opiera swoje procesy 10 decyzyjne na poprawności i dokładności zapisów rachunkowych. Szczególne znaczenie ma w tym zakresie poufne traktowanie danych dotyczących bezpieczeństwa i osobowych oraz danych rozliczeniowych i finansowych. Wszystkie operacje handlowe muszą być zaksięgowane zgodnie z udokumentowanymi procedurami i zasadami weryfikacji oraz powszechnie uznanymi zasadami rachunkowości. Zapisy te zawierają niezbędne informacje dotyczące poszczególnych transakcji. V. Współpraca z urzędami Zobowiązujemy się do terminowego dostarczania kompletnych, rzetelnych, dokładnych i zrozumiałych danych w ramach istniejących obowiązków sprawozdawczości wobec organów nadzoru i opinii publicznej za pośrednictwem naszych środków komunikacji. Ujawnienie danych finansowych jest zgodne z uznanymi standardami ładu korporacyjnego. Z istotnymi dla Österreichische Post organami nadzoru i organami regulacyjnymi utrzymujemy szczere, przejrzyste i kooperacyjne stosunki. Naszym celem jest zapewnienie stabilnych i opartych na zaufaniu stosunków pomiędzy Österreichische Post a urzędami. VI. Rynek kapitałowy Jako podmiot notowany na giełdzie przedsiębiorstwo nasze podlega surowym wymaganiom rynku kapitałowego. Dla ochrony przedsiębiorstwa i jego reputacji przestrzegamy właściwych przepisów ustawowych i pielęgnujemy otwartą i przejrzystą komunikację z akcjonariuszami, inwestorami i analitykami. Ponadto wyznajemy zasadę równego traktowania akcjonariuszy z zachowaniem tych samych warunków. Jesteśmy świadomi tego, że nadużycie poufnych informacji ( handel poufnymi informacjami ), czyli kupno i sprzedaż papierów wartościowych z wykorzystaniem przewagi wiedzy w stosunku do innych uczestników rynku jest ustawowo zabronione i sądownie karalne. Nasi pracownicy są informowani i szkoleni na temat postępowania ze ściśle poufnymi informacjami i zakazu ich nadużycia. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z i przekazywania informacji poufnych znajdują się w Wytycznych compliance Österreichische Post. n Austriacki Kodeks Ładu Korporacyjnego: Wytyczne compliance Österreichische Post: Intranet > Przepisy dot. organizacji W celu uzyskania dalszych informacji i w razie wątpliwości do dyspozycji Państwa jest Compliance Office lub właściwy regionalny inspektor nadzoru compliance 11

7 SPÓŁKI ZALEŻNE ÖSTERREICHISCHE POST. JESTEŚMY WOBEC SIEBIE NAWZAJEM SZCZERZY I PEŁNI SZACUNKU 13

8 CODE OF CONDUCT WSZYSCY JESTEŚMY POCZTĄ. Jesteśmy wobec siebie nawzajem szczerzy i pełni szacunku. Darzymy szacunkiem wszystkich ludzi. Zdrowie i bezpieczeństwo: Intranet > Ochrona pracowników I. Szczerość i szacunek Jesteśmy wobec siebie nawzajem szczerzy i pełni szacunku. Dajemy sobie nawzajem bezpośrednio szczery feedback, poddajemy krytyce sprawę a nie osoby. Konflikty rozwiązujemy wewnętrznie, nie wynosimy informacji na zewnątrz i nieustannie pracujemy nad wizerunkiem naszego przedsiębiorstwa. Zgodnie popieramy podjęte decyzje i wspólnie je realizujemy. Jako kadra kierownicza stanowimy wzór zarówno w aspekcie ludzkim, jak i zawodowym. Dajemy wytyczne i chcemy realizować nasze cele w grupie z właściwymi osobami na właściwym miejscu. Jesteśmy otwarci na sprawy i feedback naszych współpracowników. II. Równość szans i różnorodność Szanujemy ludzi niezależnie od wieku, płci, rasy, religii, ewentualnych upośledzeń, orientacji seksualnej i pochodzenia. Szanujemy ich godność i prawo do sfery prywatnej. Dyskryminacji obojętnie z jakiego powodu nie tolerujemy. III. Zdrowie i bezpieczeństwo Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników są dla nas szczególnie istotne. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do przestrzegania ustawowych i wewnątrzzakładowych przepisów dotyczących ochrony pracowników. Aktywnie zajmujemy się promocją zdrowia i stosujemy środki prewencyjne w celu długotrwałego zachowania zdrowia i zdolności do pracy naszych pracowników. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w intranecie. IV. Unikanie konfliktów interesów W naszych działaniach kierujemy się wyłącznie interesem przedsiębiorstwa. Działania te nastawione są na unikanie wszelkich konfliktów interesów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na nasze przedsiębiorstwo. Unikamy sytuacji, w których interesy prywatne i gospodarcze popadają lub mogą popaść w konflikt z interesami przedsiębiorstwa. Ewentualne konflikty interesów (związki z osobami lub firmami, z którymi Österreichische Post utrzymuje stosunki handlowe, jak np. stosunki pokrewieństwa, stosunki handlowe lub inwestycje) ujawniamy w pełni i z własnej inicjatywy naszym przełożonym. Konflikty interesów mogą pojawić się również w związku z dodatkową pracą. Należy zasadniczo zgłosić je we właściwym biurze kadr. Szczegółowe przepisy znajdują się w Państwa umowie o pracę względnie w aktualnie obowiązującym regulaminie pracy lub w układzie zbiorowym 14 V. Postępowanie z tajemnicami handlowymi i technicznymi (ochrona danych) Wszelkie informacje różnego rodzaju, które są dla nas dostępne lub są nam udostępniane, niezależnie w jaki sposób, i nie są znane opinii publicznej, traktujemy poufnie i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Do informacji tych zaliczają się dane finansowe, zakładowe, dane klientów, pracowników oraz inne informacje dotyczące działalności koncernu, jego działań operacyjnych i strategii na przyszłość. Dane osobowe osób fizycznych i prawnych wykorzystywane są przez nas zgodnie z przepisami prawnymi, w szczególności z ustawą dotyczącą ochrony danych osobowych (DSG 2000, BGBl I 1999/165). W razie wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony danych do Państwa dyspozycji jest zakładowy inspektor ds. ochrony danych lub inspektor koncernu ds. ochrony danych. Szczegółowe przepisy dotyczące zadań i kompetencji w zakresie ochrony danych znajdują się w regulaminie inspektora koncernu ds. ochrony danych (KSB) oraz wewnętrznych zakładowych inspektorów ds. ochrony danych (DSB) w spółkach koncernu. VI. Postępowanie z własnością przedsiębiorstwa Z dostępną nam własnością przedsiębiorstwa (budynek, wyposażenie, materiały pomocnicze itd.) postępujemy w odpowiedni i ostrożny sposób. Nie wykorzystujemy własności przedsiębiorstwa do celów prywatnych lub do czynności niezgodnych z celem przedsiębiorstwa, z wyjątkiem umownie przyznanego prawa do korzystania z własności przedsiębiorstwa dla celów prywatnych ( np. w odniesieniu do pojazdów służbowych). Własność intelektualna stanowi cenne dobro, które należy chronić przed nieuprawnionym wykorzystaniem i ujawnieniem. Obejmuje ona prawa autorskie, prawa znaków towarowych i prawa patentowe oraz tajemnice handlowe i techniczne, niezależnie od tego, czy własność intelektualna w tym zakresie przysługuje Post AG, koncernowi czy spółce zależnej. VII. Przestrzeganie przepisów prawnych i wskazówek dotyczących zachowania We wszystkich działaniach i decyzjach zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących we właściwym porządku prawnym przepisów prawa (ustawy, rozporządzenia, dyrektywy itd.) oraz ustanowionych w całym koncernie wewnętrznych wytycznych i wskazówek dotyczących zachowania (przepisy dotyczące organizacji). Jeśli w celu uwzględnienia regionalnych i międzynarodowych zwyczajów należy ustalić przepisy odbiegające od ustanowionych w całym koncernie wewnętrznych wytycznych i wskazówek dotyczących zachowania, włączamy w te działania w każdym razie biuro Compliance Office i Dział Prawny Post AG. n Regulamin KSB i DSB: Intranet > Przepisy dot. organizacji; porozumienie zakładowe dot. systemu SAP HR dot. zakładowej komisji ds. ochrony danych 15

WIR ALLE SIND DIE POST. @@NASZ KODEKS@@ @@POSTĘPOWANIA I@@ @@ETYKI@@ WSZYSCY @@@@@@@@@@@@@@@@ JESTEŚMY @@@@@@@@@@@@@@@@ Ć @@@@@@@@@@@@@@@@ POCZTĄ. @@PRZEDMOWA@@ Na Österreichische Post jako wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania.

Kodeks postępowania. Kodeks postępowania www.gw-world.com Status 11/16 DO_01_01_003_ZEN PL Wprowadzenie Przedsiębiorstwo rodzinne Gebrüder Weiss (GW) od pokoleń ma świadomość swojej odpowiedzialności w zakresie rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania koncernu Dürr

Kodeks postępowania koncernu Dürr Kodeks postępowania koncernu Dürr - 2 - Spis treści Przedmowa Zarządu 3 Zakres zastosowania 4 Zasada legalizmu 4 Postępowanie w relacjach z akcjonariuszami i przedstawicielami rynku kapitałowego, insider

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania (Code of Conduct)

Kodeks postępowania (Code of Conduct) Kodeks postępowania (Code of Conduct) 02 Spis treści Przedmowa zarządu koncernu 04 1 Preambuła 06 2 13 zasad postępowania firmy HOMAG Group 06 2.1 Działanie zgodne z prawem 06 2.2 Klienci i uczciwa konkurencja

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Have a safe journey. Kodeks Postępowania

Have a safe journey. Kodeks Postępowania Have a safe journey Kodeks Postępowania Kluczowe zasady Saferoad działa zgodnie z uczciwymi, etycznymi praktykami biznesowymi, ustanawiając wysokie standardy dla swoich działań, jak również w stosunku

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

AB CD E Kodeks Etyczny

AB CD E Kodeks Etyczny AB CD E Kodeks Etyczny Kodeks Etyczny określa jak powinien się zachowywać każdy, kto jest częścią Grupy CEZ. Celem Kodeksu Etycznego jest uchwycenie tego, co niezbędne w formach zachowania i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki Agencja reklamowa Kodeks Etyki Jeste my wiadomi naszej roli w spo ecze stwie, jak równie odpowiedzialno ci wobec naszych Klientów oraz Pracowników. Zobowi zujemy si do przestrzegania zasad, które wyznaczaj

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość.

Code of Conduct. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość. Code of Conduct My Business our ethics Kodeks postępowania HOCHTIEF Zmieniamy wizję w wartość. Spis treści Wstęp...3 Zasady... 5 Konflikt interesów i łapówkarstwo...7 Korupcja...8 Przestrzeganie zasad

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24 /2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013r.

Zarządzenie Nr 24 /2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013r. Zarządzenie Nr 24 /2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 27/2011 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK. MÓJ BANK, w którym:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK. MÓJ BANK, w którym: KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku. w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku. w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni S ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Grupy RZB

Kodeks postępowania Grupy RZB Kodeks postępowania Grupy RZB 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawowe wartości Raiffeisen Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) należy do austriackiej grupy banków Raiffeisen. Podstawowe zasady, którymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3

Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3 Kodeks postępowania w biznesie KAEFER KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 PL Rev: 3 Przedmowa Prezesa Jeden zespół jeden kodeks Nasza codzienna praca pracowników realizujących projekty na budowie, zarządzających

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCÓW. Imperial Logistics International B.V. & Co. KG

KODEKS DOSTAWCÓW. Imperial Logistics International B.V. & Co. KG KODEKS DOSTAWCÓW Imperial Logistics International B.V. & Co. KG www.imperial-international.com Jako przedsiębiorstwo działające na całym świecie ponosimy szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie godnych

Bardziej szczegółowo

SEW-EURODRIVE Driving the world KODEKS POSTĘPOWANIA DLA NASZYCH DZIAŁAŃ

SEW-EURODRIVE Driving the world KODEKS POSTĘPOWANIA DLA NASZYCH DZIAŁAŃ SEW-EURODRIVE Driving the world KODEKS POSTĘPOWANIA KODEKS POSTĘPOWANIA DLA NASZYCH DZIAŁAŃ STAN KWIECIEŃ 2016 2 Zawartość 3 1. SŁOWO WSTĘPNE Dlaczego SEW-EURODRIVE potrzebny jest kodeks postępowania?

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 04/02 /2014 dyrektora szkoły z dnia 25 lutego2014 roku KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie NR 5/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 2013.06.12 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE Szanowni Państwo, Jako Grupa Kapitałowa PGE, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustanowionymi wewnętrznie standardami etycznymi.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA FIRMY BILFINGER JAK PRACUJEMY

KODEKS POSTĘPOWANIA FIRMY BILFINGER JAK PRACUJEMY KODEKS POSTĘPOWANIA FIRMY BILFINGER JAK PRACUJEMY 2 KODEKS POSTĘPOWANIA FIRMY BILFINGER SPIS TREŚCI 1 List Zarządu 3 2 Zasady 4 3 Zachowanie wiarygodności 6 3.1 Ład korporacyjny 6 3.2 Zwalczanie korupcji

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Telekomunikacji Polskiej. (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006)

Kodeks Etyki. Telekomunikacji Polskiej. (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006) Kodeks Etyki Telekomunikacji Polskiej (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006) Szanowni Państwo, Zaufanie jest niezbędnym elementem w relacjach firmy z otoczeniem i budowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2016. Wójta Gminy Łambinowice. z dnia 1 kwietnia 2016r.

Zarządzenie Nr 7/2016. Wójta Gminy Łambinowice. z dnia 1 kwietnia 2016r. Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Łambinowice. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Kodeks Etyczny Firmy Ulter Sport Sp. z o.o. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży

Zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży Zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży Zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży stanowią zbiór wartości i zasad postępowania, którymi winien kierować się pracownik, realizując swoje obowiązki

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE)

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE) 12.4.2014 L 109/43 ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście przestrzegaj lub wyjaśnij ) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo