Raport Kultura 2013/2014. Fakty Liczby wydarzenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Kultura 2013/2014. Fakty Liczby wydarzenia"

Transkrypt

1 Raport Kultura 2013/2014 Fakty Liczby wydarzenia 1

2 2 2013/2014 Fakty Liczby wydarzenia

3 Wydawca: Miasto Kalisz, Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego Redakcja: Dariusz Grodziński, Marzena Ścisła, Lidia Plajzer. Opracowano na podstawie materiałów będących w dyspozycji Kancelarii Rady Miejskiej, Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM oraz pozyskanych z instytucji kultury w Kaliszu. Zdjęcia: Katarzyna Madziała, Elżbieta Zmarzła, Mariusz Hertmann, Diana Fiedler, Karina Zachara, Iwona CIeślak, Juliusz Kowalczyk, Marta Woźniak, Jarosław Romaniuk, Arkadiusz Szymański, Piotr St. Walendowski, Michał Ramus, Tomek Wolff, Stanisław Kulawiak, Piotr Grdeń, Ewa Kopeć, Maria Czyżak, Romuald Zaręba, Marcin Galant, Marek Wiącek, z zasobów oddziałów MOZK, ze zbiorów: OKP i CKiS. Opracowanie graficzne i skład: tomekwolff.com Druk: Z.U.P. Dangraf Kalisz, październik 2014 ISBN

4 Szanowni Państwo Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, stawiamy sobie kolejne zadania, tworzymy nowe dzieła, szukamy sensu i radości życia. Żyjemy na pewno w ciekawych czasach, w coraz większym dostatku, w poczuciu bezpieczeństwa i jeszcze lepszych perspektyw. Czy tak jest w istocie? Jeszcze dwa, trzy lata temu zapewne nie budziłoby to w nas żadnych wątpliwości, ale dzisiaj, w obliczu wydarzeń na świecie, szczególnie na Ukrainie, musimy weryfikować swój optymizm. Dlaczego podnoszę to teraz, z okazji inauguracji nowego roku kulturalnego w Kaliszu? Dokładnie sto lat temu ówcześni kaliszanie nagle zostali wyrwani z oswojonej codzienności i stanęli w obliczu realnej zagłady. W sierpniu 1914 roku na bezbronnym, otwartym, pozbawionym jakiegokolwiek znaczenia militarnego polskim mieście, dokonano aktu całkowitej niemal destrukcji. W tych przytłaczających ciężarem nieszczęścia dniach jedna z gazet ze smutkiem skonstatowała: Kalisz nie istnieje. Miasto kwitnące zamieniło się w ruiny i zgliszcza. To był wyjątkowy moment w historii Kalisza nic więc dziwnego, że w tegorocznym kalendarzu kulturalnym, ważne miejsce zajęły wydarzenia służące upamiętnieniu tragedii sprzed stu lat i późniejszej odbudowy miasta. Głównym celem projektu Kalisz Feniks , było przywrócenie pamięci o tragicznych wypadkach tamtych dni oraz wielkiej determinacji, z jaką mieszkańcy przystąpili do odbudowy i odnowienia jego życia społecznego. Zbiegły się wówczas dwa nurty: odbudowa Kalisza spotkała się z odrodzoną państwowością Polski. Wiedza społeczeństwa o zburzeniu najstarszego z polskich miast nadal nie jest wielka. Edukacyjna rola obchodów przejawiała się podczas licznych wystaw, koncertów, happeningów czy wykładów. W ich przygotowanie włączyło się wiele osób, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Trwające kilka miesięcy działania wpisane zostały w szeroki, interdyscyplinarny projekt kierowany do różnych grup odbiorców. Aby nadać obchodom jak najgodniejszą rangę, uznałem za stosowne powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów rocznicy 100-lecia zburzenia Kalisza. W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, twórcom, organizatorom i wykonawcom zaangażowanym w realizację tego ambitnego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że takie wydarzenia, jak wystawa fotograficzna w przestrzeni miejskiej Kalisz. Sierpień 1914, ekspozycja Gdy dymy opadły został wielki cmentarz, wymarła ruina... w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, uroczyste otwarcie Skweru Historycznego Rozmarek z udziałem Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP, widowisko światła i dźwięku I narodzę się znowu. Jak Feniks czy koncert plenerowy na placu Wojciecha Bogusławskiego z udziałem m.in. wybitnej poetki Ewy Lipskiej, popularnych wokalistów Dawida Podsiadło i Moniki Borzym oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej pod batutą Adama Klocka, kompozytora suity Feniks stanowiły nie tylko duże przeżycie artystyczne, ale także zawierały w sobie silne walory edukacyjne. Warto podkreślić, że koncertowe wykonanie suity Feniks zostało zarejestrowane i ukaże się w postaci specjalnego wydawnictwa na płycie DVD. Mam nadzieję, że to nagranie wywoła podobny rezonans jak wcześniejsze wydarzenie muzyczne, w którym uczestniczyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej. Myślę oczywiście o płycie Night in Calisia z muzyką napisaną przez Włodka Pawlika i nagraną przez jego Trio, kaliskich filharmoników oraz słynnego amerykańskiego trębacza Randy Breckera. Najpierw cieszyliśmy się z faktu, że płyta ukazała się na rynku amerykańskim, potem z nominacji do nagrody Grammy, a później niecierpliwie, ale z nadzieją czekaliśmy na wieści zza Oceanu. Wszyscy w Kaliszu trzymaliśmy kciuki za Noc w Kaliszu i nie zawiedliśmy się, bo po raz pierwszy polska płyta jazzowa, nagrana tutaj w kraju, została uznana za najwybitniejsze dzieło danego roku w swojej kategorii. To wielki sukces muzyków, kompozytora i wszystkich wykonawców, ale także wielki splendor dla Kalisza. Nie muszę oczywiście przypominać, że utwór został zamówiony z okazji jubileuszu 18,5 wieku naszego miasta, że sam Włodek Pawlik podkreślał inspiracje bogatą historią Kalisza, a prawykonanie materiału wydanego na płycie odbyło się przed kaliską publicznością w Sali Koncertowej im. J. Rubińskiego WPA UAM w Kaliszu. W nocy z 26 na 27 stycznia 2014 roku, kiedy Włodek Pawlik odbierał w Los Angeles statuetkę Grammy słowo Calisia, blisko 2000 lat po Ptolemeuszu, odrodziło się i przestało być anonimowe oraz z czego możemy być dumni znalazło się w serwisach najważniejszych agencji prasowych na całym świecie relacjonujących uroczystość wręczenia Grammy Awards. W Polsce płyta Night in Calisia okazała się również sukcesem komercyjnym i już dwukrotnie pokryła się platyną, co oznacza, że jest niekwestionowanym liderem sprzedaży w kategorii muzyki jazzowej i bluesowej w sklepach sieci Empik. Noc w Kaliszu mocno wybrzmiała także w kwietniu podczas Gali Fryderyk 2014 w Sali Kongresowej w Warszawie, czego miałem przyjemność być świadkiem razem z liczną reprezentacją kaliszan. Doceniając rangę artystyczną tego wydarzenia, warto też podkreślić niebywały sukces promocyjny Filharmonii Kaliskiej, która tym projektem zapisała się w historii polskiej i światowej fonografii. W uznaniu zasług Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dyrektorowi Filharmonii Kaliskiej Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Miałem zaszczyt w towarzystwie Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego, wręczyć to odznaczenie Adamowi Klockowi 22 sierpnia, podczas koncertu plenerowego na placu przed kaliskim Teatrem, który wieńczył kolejny bardzo udany sezon Filharmonii Kaliskiej. Kalisz Feniks oraz Grammy Award dla Night in Calisia to na pewno dwa najbardziej spektakularne wydarzenia minionego roku kulturalnego. To także przykłady jak twórczo potrafimy wykorzystać bogatą historię naszego miasta, także tę tragiczną, we współczesnej narracji o mieście i jego mieszkańcach. Kaliszanie może nie zawsze mają ochotę oglądać się za siebie, ale świadomość historycznej i kulturowej ciągłości na pewno daje im poczucie własnej wartości i siłę do przekształcania świata i twórczego kreowania rzeczywistości. Myślę, że jest to dobra droga w przyszłość i że przyniesie ona dorodne i smaczne owoce. Czego oczywiście życzę wszystkim twórcom i działaczom kultury. dr inż. Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza

5 Kultura buduje wartość Kalisza Nasz samorząd od lat konsekwentnie wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz rozszerzenia przestrzeni kulturalnej w mieście. Jako przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, stawiam sobie za cel w tym artykule wskazanie konkretnych działań radnych, w czasie ostatniego roku, prowadzących w tym kierunku. Analiza potwierdza, iż dialog w tej sferze gwarantuje rozwój naszej wspólnoty. Wzrost gospodarczy jest niezbędny, lecz będzie niewystarczający, jeśli nie pójdzie w parze z kulturą. Radni podjęli wiele uchwał potrzebnych do rozwoju kultury, wnieśli interpelacje i zapytania do władz gminy. Dynamiczność w wykonywaniu zadań kulturalnych wykazała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, która pod kierunkiem przewodniczącej Adeli Przybył prezentowała wysoki poziom merytoryczny działań, rzeczowość i dokładność oraz atmosferę życzliwości dla twórczych poszukiwań. Radni debatowali na ważne tematy, że wspomnę chociażby: organizację obchodów setnej rocznicy zburzenia Kalisza, rewitalizację Starówki, czy też promocję sukcesów kaliskich filharmoników, ukoronowanych przyznaniem nagrody Grammy. Uczestniczyli w różnorodnych imprezach, zachęcając mieszkańców do partycypacji w kulturę. Ponadto, korzystali z wiedzy specjalistów i doświadczeń innych miast, biorąc udział w kongresach ogólnopolskich, a także reprezentowali Kalisz w delegacjach odwiedzających miasta partnerskie. Rada Miejska uchwala prawo obowiązujące w mieście obecnie i w przyszłości. Kilkanaście uchwał, które radni podjęli na sesjach dotyczyło finansowania kultury, sprecyzowania jej celów w strategii rozwoju Kalisza na lata , współpracy z organizacjami pozarządowymi, docierania z kulturą do środowisk niemających z nią na co dzień kontaktu, uhonorowania nagrodami miejskimi ludzi kultury. Strategia jest warunkiem ubiegania się o fundusze z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata Radni głosując za mieli na myśli poprawę warunków życia mieszkańców również w tej dziedzinie, zwłaszcza zwiększenie środków na działalność instytucji kultury, wzmocnienie oraz promowanie oferty kulturalnej, rozrywkowej, wspieranie organizacji pozarządowych. Uwzględnili oni w budżecie miasta dotacje dla obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, wśród których na wiodącym miejscu znalazły się parafie kaliskie, co umożliwiło wykonanie szeregu specjalistycznych prac konserwatorskich w obiektach sakralnych. Łączna kwota wsparcia z budżetu Kalisza na 2014 rok, które Rada przyznała na ten cel, wyniosła ponad 700 tys. zł. Jak co roku, dzięki głosom Rady, budżet miasta wsparł finansowo Województwo Wielkopolskie, przeznaczając dotację na zadania z zakresu kultury dla instytucji, które stanowią kulturalne centra miejskiej aktywności: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Radni zabezpieczyli też środki finansowe na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej wystawy Gdy dymy opadły, został wielki cmentarz, wymarła ruina w ramach projektu Kalisz Feniks , ujętej w programie obchodów stulecia zburzenia miasta. Pamiętając o tym, jak ważnym ogniwem kultury są fundacje i stowarzyszenia radni przyjęli Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Powstał on na podstawie dotychczasowych doświadczeń i obejmuje najważniejsze sfery zadań publicznych, które Miasto Kalisz zamierza wykonać wspólnie z NGO. Uchwała oznacza również realizację zasad partnerstwa i jawności, jest wyrazem przekonania Rady, iż kultura potrzebuje nieustannie dla swego rozwoju należytej wolności. Program został poddany konsultacjom społecznym. W czerwcu radni przyjęli sprawozdanie z jego realizacji w 2013 roku. Kultura to zatem wyrażona w działaniach Rady miłość do świata i ludzi, przejawiająca się w wartościach takich, jak opieka nad mieszkańcami, wzbudzanie zaufania, promocja określonego stylu życia. Dlatego jest ważne ciągłe jej przybliżanie całej społeczności. W tym celu, radni podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kalisza Programu Kalisz Rodzina 3+. Ułatwi on dużym rodzinom, odmładzającym naszą społeczność, dostęp do dóbr kultury, oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje miasta, zapewni możliwość korzystania z ulg, w szczególności przy zakupie biletów wstępu na płatne imprezy i przedsięwzięcia miejskie. Jak widać, Rada Miejska Kalisza w swojej pracy aktywnie angażuje się w rozwój kultury. Radni analizują tematy kulturalne na posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Głosują za budżetem umożliwiającym ochronę zabytkowych świątyń, wspieranie instytucji kultury, imprez kulturalnych oraz promocję osiągnięć Kalisza. Patrzą na miasto nie tylko na zasadzie tu i teraz, lecz oceniają cele kulturalne na przyszłość. Pamiętają o tym, że pole kulturalne dzisiejszego Kalisza potrzebuje wzorców wielu kultur i narodów, możliwości zrzeszania się obywateli, życzliwiej akceptacji, docenienia kreatywności oraz atmosfery tolerancji. Nie zapominają o poszanowaniu rodziny i edukacji kulturalnej młodzieży (Karta 3+). Dobra polityka kulturalna uwzględnia bowiem zainteresowania mieszkańców i usposabia do kontemplacji, co podkreśla też aktywność indywidualnych obywateli. Radni, mając bezpośredni kontakt z nimi, reagują na sugestie, interweniują w sprawach spornych. Dowodem tego jest kilkadziesiąt złożonych w ostatnim czasie interpelacji i zapytań do Prezydenta, skutkujących szybkim załatwieniem spraw. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że dla Rady Miejskiej Kalisza kultura ma istotne znaczenie, jest doskonałym i bezcennym kwiatem naszej wspólnoty. Działania radnych mają ogromny wpływ na jej rozkwit, a przedstawiony przeze mnie zarys aktywności w tej przestrzeni jest potwierdzeniem, że w ich przekonaniu kultura buduje wartość Kalisza. Dziękuję za takie podejście, ono owocuje śmielszym rozwijaniem kreatywności mieszkańców, sprzyja osiedlaniu się utalentowanych artystów, ale także specjalistów z dziedzin technologicznych, doradców, menedżerów i naukowców. Jest atrybutem wolności, prawowitej możności samodzielnego działania wedle własnych zasad. Na zakończenie, w imieniu całej Rady Miejskiej Kalisza, z okazji nowego sezonu kulturalnego , życzę twórcom i animatorom kultury, sympatykom i mecenasom czasu pełnego pracy i natchnienia, kolejnych wspaniałych marzeń i osiągnięć, w myśl hasła Pragnąć to otrzymać; dążyć to osiągać. A podjęte wysiłki będą tym, co ludzie z przyjemnością poznają, smakując owoców kultury. Niechaj rozbudza ona nasze serca i umysły. Radosław Kołaciński Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

6 U progu nowego sezonu Prezentujemy Państwu kolejny raport podsumowujący minionych dwanaście miesięcy w życiu kulturalnym naszego miasta. Podobnie jak poprzednio, do przygotowania tego dokumentu zaprosiliśmy kaliskie instytucje kultury, które w decydującym stopniu regulują puls artystyczny Kalisza i determinują klimat kulturowy naszej społeczności. Mamy nadzieję, że Raport Kultura 2013/2014 będzie nie tylko świadectwem czasu minionego, zestawieniem danych, liczb, faktów i wydarzeń, ale także przyczynkiem do refleksji nad teraźniejszością i przyszłością kaliskiej kultury. Dokument ten jest także prezentacją naszego potencjału społecznego i instytucjonalnego, duchowego i materialnego, który tak jak w przeszłości, również dzisiaj i w przyszłości w znacznym stopniu decydował, decyduje i decydować będzie o tożsamości kaliszan, tej historycznej, kultywującej najlepsze tradycje i tej jak najbardziej współczesnej, ukierunkowanej na rozwój, nowe wyzwania, przełamywanie stereotypów i wytyczanie kierunków. Chcemy, żeby hasło Kalisz. Młode duchem najstarsze miasto w Polsce nie było tylko zgrabnym sloganem, żeby naprawdę odzwierciedlało kaliski nerw kulturowy dlatego konsekwentnie budujemy mosty między bogatą tradycją miasta, a nowoczesnością i potrzebami kulturalnymi współczesnych kaliszan w całym przekroju pokoleniowym. Kultury nie można w prosty sposób przeliczać na pieniądze i wymierne zyski, ale nie można też jej tworzyć i upowszechniać bez stosownych nakładów. W 2014 r. samorząd kaliski zaplanował wydatki w sferze kultury w wysokości 10 mln 140 tys. zł (2,01% budżetu Miasta), co stanowi wzrost o ponad 10 procent w stosunku do 2013 r. Wzrosły więc dotacje dla miejskich instytucji kultury, a także blisko o 20% zwiększyła się pula pieniędzy na wspieranie w trybie konkursowym projektów organizacji pozarządowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania, dotacje kaliskiego samorządu na najciekawsze projekty uzyskało 28 wnioskodawców, na 40 zadań, a w ramach przedstawio- nych ofert zaplanowano realizację 160 działań kulturalnych. Dotacji udzielono zarówno organizacjom, które od wielu lat korzystają z samorządowego mecenatu realizując projekty o wysokich walorach merytorycznych i na wysokim poziomie organizacyjnym, jak też nowym beneficjentom, którzy wzbogacili krąg liderów życia kulturalnego Kalisza, oferując interesujące formy działań artystycznych, upowszechnieniowych i edukacyjnych. Wzorem lat ubiegłych, wsparliśmy także instytucje kultury Województwa Wielkopolskiego: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, którym przyznano dotacje na łączną kwotę 331 tys. zł (wzrost o 17,79%). Podobnie jeśli chodzi o wydatki na ochronę zabytków, na co w tym roku przeznaczyliśmy w sumie 827 tys. 300 zł (wzrost o 12,74%). Mamy świadomość, jak ważna jest pomoc Miasta, wspierająca i uzupełniająca działania właścicieli zabytków poprzez dofinansowanie prowadzonych przez nich prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych. Ponad dwukrotny (w 2010 r zł, w roku bieżącym zł) wzrost środków na te zadania w ciągu ostaniach pięciu lat, wymownie świadczy o dostrzeżeniu przez samorząd Kalisza wagi działań służących zachowaniu istniejących dóbr kultury i potrzeb w zakresie zachowania oraz przywrócenia blasku najcenniejszym spośród nich. Jest to jeden z ważniejszych obszarów partnerstwa i współpracy Miasta z właścicielami i zarządcami, którzy z troską i dbałością podchodzą do powierzonej im materialnej spuścizny. W pejzażu kulturalnym naszego miasta, utrwaliły się projekty nie związane z działalnością instytucji kultury czy stowarzyszeń, a zainspirowane bezpośrednio przez mieszkańców. Stąd też, przedstawiając tegoroczne zestawienie finansowe nie sposób pominąć wydatków w wysokości 775 tys. 800 zł przeznaczonych na dofinansowanie cieszących się ogromnym zainteresowaniem publiczności ogólnodostępnych koncertów realizowanych w przestrzeni miejskiej, takich jak m.in.: Powitanie Nowego Roku, XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Kaliskie Juwenalia, Koncertowy Sezon Ogórkowy na Głównym Rynku, czy koncertu z cyklu Pod niebem Kalisza. Z wydzielonych w tym obszarze funduszy, wsparto również stosunkowo młode przedsięwzięcia festiwalowe, w tym: VIII Festiwal Muzyczny Gramy nad Prosną, IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej Shalom, IV Festiwal Gitary Akustycznej Fingerstyle Feeling, a także cykl pn. Akustycznie w Muzeum. Prezydent Janusz Pęcherz w wystąpieniu otwierającym niniejszą publikację, przedstawił obraz życia kulturalnego naszego miasta, wskazując na najważniejsze wydarzenia minionego sezonu. Bez wątpienia, tym co zdeterminowało obraz kultury kaliskiej było wyróżnienie płyty Night in Calisia, z kompozycją napisaną dla zaakcentowania i promocji Jubileuszu 1850-lecia istnienia miasta, Nagrodą Grammy. Światowy sukces nagrania, rekordowa sprzedaż płyty pokrytej podwójną platyną na polskim rynku fonograficznym, wynoszą nasze miasto wysoko ponad pułap oczekiwań, planów czy marzeń. Nie jest przypadkiem, że sukcesem tym mogliśmy radować się w roku, w którym realizujemy wspólnie kolejny ważny projekt: Kalisz Feniks , związany z jak najpełniejszym ukazaniem tragedii Kalisza w początkach I wojny światowej oraz bezprecedensowego dzieła mieszkańców, którzy w latach dwudziestych ubiegłego wieku, podjęli trud jego podniesienia z ruin. Tym, co splata te zdawałoby się odległe tematycznie wątki w jeden wspólny, jest bez wątpienia burzliwa, ale i wspaniała przeszłość najstarszego z polskich miast. Czerpiąc z ducha minionych stuleci, zarówno organizując obchody 18,5 wieku Kalisza, jak obecnie planując i realizując program obchodów 100-lecia zburzenia miasta, wspólnym wysiłkiem wykreowaliśmy zupełnie nowe wartości, a międzynarodowe osiągnięcia muzycznego Kalisza, który mówiąc językiem marketingu: jest dziś naszym markowym produktem, wspaniale wpisały się w kolejne działanie podjęte wspólnie przez samorząd i lokalne środowiska twórcze. W dziele transponowania przeszłości i jej twórczego przełożenia na język sztuki, niebagatelną rolę odgrywa ponownie Filharmonia Kaliska. Przypadający w roku bieżącym Jubileusz 40-lecia istnienia Orkiestry Symfonicznej, to również świadectwo siły twórczej kaliskich środowisk kultury, które z potrzeby serca, z myślą o chlubnych tradycjach, powołały do życia Orkiestrę, która tak wiele uczyniła i czyni nadal dla wzbogacenia życia miasta, dla pomnażania sławy Kalisza. Czuję się zaszczycony, że mogłem podczas premierowego wykonania suity Feniks, skomponowanej przez Adama Klocka, specjalnie z okazji 100-lecia zburzenia Kalisza, stać wespół ze wspaniałym kaliskim Zespołem przed wielotysięczną publicznością. Długo się wahałem czy przyjąć to zaproszenie, ale ostatecznie życiowa pasja, miłość do muzyki i argumentacja Maestro Adama Klocka przekonały mnie do tego. Nie żałuję! Tym bardziej, że dano mi wolną rękę i przestrzeń twórczą do samodzielnego napisania partii gitarowych owej suity. Ostatni instrumentalny utwór pt. Miasto w ogniu w orkiestracji Adama Klocka jest moją samodzielną kompozycją. W tak ważną rocznicę oddałem hołd mojemu Miastu najpiękniej jak tylko umiałem. Występ ten zostanie w mej pamięci również ze względu na przekonanie, że nadprośniański Feniks, będący nie tylko symbolem naszego miasta, ale i znakiem siły społeczeństwa i niezniszczalnego ducha mieszkańców, wznosić się będzie wysoko... wysoko... opromieniając blaskiem sukcesów nie tylko chwile wielkie, ale i te codzienne. Wkrótce przed nami kolejne wybory samorządowe, a przed ludźmi kultury nowe wyzwania na sezon 2014/2015. Życzmy sobie zatem wzajemnie, aby podobnie jak dotąd, prowadzona była dobra współpraca i twórczy dialog z udziałem wszystkich, którzy pracują w tym mieście, dla dobra Kalisza i jego mieszkańców. Pragnę gorąco podziękować szefom instytucji, liderom i członkom stowarzyszeń społeczno kulturalnych oraz indywidualnym twórcom za aktywność, kreatywność, a przede wszystkim za doskonałą współpracę z kaliskim samorządem. Przyjmijcie Państwo również podziękowanie za zaangażowanie w proces tworzenia tego wielkiego, ponadczasowego dobra, jakim jest kultura. Słowa wdzięczności kieruję również do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który z wielką troską podchodzi do spraw kultury. Przejawia się to nie tylko w dbałości o nowoczesny stan materialny Teatru, Muzeum czy Centrum Kultury i Sztuki, ale także poprzez asygnowanie odpowiednich środków na ich funkcjonowanie oraz wspieranie wielu cennych inicjatyw programowych. Dziękuję kaliskim Radnym, a szczególnie Członkom Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z jej Przewodniczącą Panią Adelą Przybył. Serdecznie gratuluję nominowanym i laureatom dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sezonie 2013/2014. Ukłon kieruję również ku niezawodnym sprzymierzeńcom środowisk twórczych Mecenasom Kultury, bez których nie udałoby się zrealizować wielu z zaplanowanych projektów, a inne zapewne odbyłyby się, ale w znacznie uboższej formule. Jestem przekonany, że nasze wspólne działania, przekładające się na kondycję kaliskiej kultury, dobrze wróżą i są doskonałą prognozą na dalsze lata. U progu nowego sezonu życzę Państwu, aby praca na rzecz Kalisza i jego mieszkańców i pasje, które możecie realizować w naszym mieście przynosiły wam uznanie i radość. Niech nie zabraknie Wam wiernych odbiorców, licznego grona sprzymierzeńców i mecenasów podejmowanych działań oraz satysfakcji z realizowanych inicjatyw. Dariusz Grodziński Wiceprezydent Miasta Kalisza

7 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza przewodnicząca Adela Przybył wiceprzewodniczący Paweł Gołębiak zespół 8 radnych Wysiłkiem myśli, woli i serca Dla Kalisza rok kulturalny 2013/2014 minął w cieniu światowej sławy i splendoru (jak nigdy dotychczas!), które spłynęły na miasto za sprawą Filharmonii Kaliskiej. Radni, którzy z urzeczeniem wsłuchują się w dźwięki i słowa płynące ze sceny Sali Koncertowej im. J. Rubińskiego i wpatrują się z zachwytem w wykonawców przede wszystkim w Dyrygenta i Jego Zespół są dumni, szczęśliwi i ukontentowani. Oto ich pupile, Filharmonicy Kaliscy pokazali najwyższą z najwyższych klasę i zostali uhonorowani nagrodą Grammy za najlepszy album zespołu jazzowego. Splendor ogarnął cały dosłownie świat kultury! Jaki to prestiż, jaka radość, jaki poziom hen, nad poziomy. Ach, co to był za dzień, którego blask jaśnieje do dziś. A wszystko zaczęło się skromnie. Nawet nie wszyscy wiedzą, że historia tej nagrody sięga minionej kadencji Rady i przeogromnego jubileuszu 18,5 wieków Kalisza. I radnym z minionej kadencji, i tym radnym, którzy głosowali za przyjęciem budżetu w kolejnych latach, i pomysłodawcom, a nade wszystko artystom należą się słowa podziękowania. Filharmonia Kaliska! Tak naprawdę nie za często sprawy naszej Filharmonii są tematem posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Pojawiają się wraz z propozycjami i zmianami budżetowymi, bowiem nad całokształtem programowego i finansowego funkcjonowania instytucji kultury podległych miastu jak zawsze czuwa czujny, skrupulatny i oddany Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego. Radni Komisji hojniejsi są zazwyczaj dla sportu niż kultury, przeto z drżeniem serca należy patrzeć, czy w głosowaniu znajdą aprobatę wnioski i propozycje dotyczące finansowania instytucji kultury. Na szczęście znalazły. Najważniejsze, że Komisja merytoryczna Rady Miejskiej zawsze posiadała pełną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kultury, że miała zaszczyt gościć w siedzibach tych jednostek, poznać warunki pracy, potrzeby i oczekiwania. Ważne, że zarówno Komisja jak i cała Rada swoimi głosami wsparły dofinansowanie imprez kulturalnych i instytucji kultury, także takich jak Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Centrum Kultury i Sztuki oraz Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, które są w gestii Urzędu Marszałkowskiego. Istotnym jest, że wygospodarowano z budżetu 470 tys. zł dla organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego Przewodnicząca Komisji Adela Przybył i jej zastępca Paweł Gołębiak i wolontariacie by wesprzeć finansowo propozycje, ubogacające różne sfery życia kulturalnego Kalisza. I choć nie zawsze były to wiodące tematy obrad Komisji Rady, to w pracach zespołu rozpatrującego złożone oferty pracowały osoby desygnowane przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu a przepływ informacji był pełny i czytelny. Członkowie Komisji zawsze, ilekroć tylko stawiali pytania otrzymywali szczegółowe informacje udzielane przez naczelnika wydziału Marzenę Ścisłą, a ponadto wyniki prac zespołu rozpatrującego wnioski można było znaleźć na stronach internetowych Miasta. W sezonie kulturalnym 2013/2014 Komisja obradowała w zmniejszonym składzie liczącym sobie 10 członków. Komisja zamyka 6. kadencję Rady takim oto składem osobowym: Adela Przybył przewodnicząca, Paweł Gołębiak wiceprzewodniczący, Marian Durlej, Mirosław Jurek, Artur Kijewski, Michał Niemiec, Karolina Pawliczak, Dariusz Witoń, Zbigniew Włodarek, Barbara Wrzesińska. Komisja ma na swoim koncie w tymże minionym roku kulturalnym 15 posiedzeń, podczas których zawsze podejmowano problemy instytucji kultury i życia kulturalnego, a czyniono to, poświęcając powyższym zagadnieniom dużą część czasu obrad. Wsłuchiwaliśmy się w głosy dyrektorów i pracowników instytucji kultury zapoznając się z potrzebami, oczekiwaniami i efektami pracy. Z podziwem i wyrazami podziękowań Komisja wyrażała swoje uznanie, że za stosunkowo niewielkie pieniądze instytucje te zrobiły (i robią!) tak wiele dobrego dla Kalisza i jego mieszkańców. Bardzo ważną dla Komisji była i jest sprawa wsparcia i troski o dziedzictwo kulturowe Kalisza. Zgodnie z wytycznymi ustawowymi, oczekiwaniami i potrzebami, Komisja pracowała nad zmianami do przyjętej uchwały i nad zatwierdzeniem propozycji finansowych. Radnych Komisji cieszy fakt, że osoby zarządzające obiektami objętymi ochroną podejmują trud remontów, renowacji i badań, wykazując troskę o dobro narodowe Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wpisane w przeszło tysiącletnią historię najstarszego z polskich miast. Komisja, po zapoznaniu się z potrzebami i propozycjami, aprobowała wsparcie finansowe dla ratowania i podkreślenia świetności obiektów zabytkowych Kalisza. Z inicjatywy członków Komisji wyrastały także wnioski i interpelacje inicjujące działania Miasta, które owocują troską o instytucje kultury i życie kulturalne. Radni Komisji uczestniczyli w imprezach zamkniętych i plenerowych, zarówno w tych, na które ich zaproszono, jak i tych, na które wybrali się sami. Ostatnie posiedzenia Komisji zdominowały tematy dotyczące programu obchodów nawiązujących do tragicznego zburzenia Kalisza w sierpniu 1914 roku. Stulecie bolesnej rocznicy, a następnie odrodzenie Miasta, które powstawało z ruin, dały asumpt po temu, by stworzyć przebogaty program kulturalny służący upamiętnieniu tej bolesnej i bardzo ważnej karty z dziejów Kalisza. Powołanemu zespołowi przewodniczył Ryszard Bieniecki, pełnomocnik Prezydenta Miasta, gdy nad całością i wykonaniem czuwali pracownicy Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz Biur ds. Promocji Miasta W minionym roku odbyło się 15 posiedzeń Komisji i Współpracy Międzynarodowej, a także Informacji Miejskiej. Rangę uroczystości podkreśliły takie wydarzenia jak: wystawy plenerowe, instalacje w przestrzeni miasta, wielkoformatowe fotogramy, liczne koncerty, publikacje naukowe i okolicznościowe oraz widowiska symbolicznie ukazujące zniszczenie i odbudowę miasta, które niczym feniks powstało z popiołów (Kalisz Feniks). Program obchodów zyskał pełną aprobatę członków Komisji Rady, którzy z zadowoleniem włączyli się w jego realizację. Nim upłynie kadencja, radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu złożą wizytę w Skarbcu przy Sanktuarium Św. Józefa, w którym zgromadzono obrazy, rzeźby, ornaty i parametry liturgiczne oraz księgi sięgające dalekiej przeszłości i dziejów Kalisza, a także całe mnóstwo eksponatów prezentujących arcybogatą kulturę religijną naszego miasta i regionu. Honorowy Obywatel Miasta Kalisza święty od kwietnia 2014 roku, Jan Paweł II powiedział: Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania. Musimy, musimy stale pamiętać, że, jak dalej głosi wyraziście Jan Paweł II: (...) w dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu ( ). Właśnie dlatego też kultura umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować. Na miarę możliwości finansowych i starań udawało się Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i w tym, minionym sezonie kulturalnym pracować i funkcjonować zgodnie z przesłaniami Jana Pawła II i oby tak było nadal. Adela Przybył Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza

8 Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu ul. Kościuszki 1a, Kalisz (do 706); fax zespół Lidia Plajzer inspektor ds. kultury i sztuki, Izabela Wesołowska inspektor ds. kultury i sztuki Anna Woźniak inspektor ds. ochrony zabytków Jolanta Wojciechowska inspektor ds. ekonomicznych Wręczenie Włodkowi Pawlikowi Godności Honorowego Obywatela Miasta Kalisza Marzena Ścisła Naczelnik Mieczysław Marciniak Zastępca Naczelnika Zakres działania oraz zadania Wydziału, określone zostały w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również potrzeby i oczekiwania społeczne. Ich pełen obszar określony został w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego. Zgodnie, z jego zapisami, poprzez bieżącą realizację powierzonych spraw, a także podejmowane inicjatywy o charakterze okolicznościowym, aktywność WKST służyć ma rozwojowi życia kulturalnego miasta, ochronie i konserwacji zabytków, rozwojowi kultury fizycznej i turystyki. Wydział, sprawuje również w imieniu Prezydenta Miasta nadzór nad instytucjami kultury Miasta Kalisza, a także nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi. Prowadzone są ponadto sprawy z zakresu organizacji imprez masowych. Andrzej Bielewicz inspektor ds. kultury fizycznej i turystyki Urszula Bogaczyk inspektor ds. kultury fizycznej i turystyki Sabina Sobańska inspektor ds. ekonomicznych Analizowanie potrzeb w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, ochrony spuścizny historycznej oraz kreowania warunków do rozwoju aktywności liderów podejmowanych w tym zakresie działań instytucji kultury, organizacji pozarządowych i osób indywidualnych, to jeden z głównych aspektów bieżącej działalności Wydziału. Ponadto, WKST prowadzi rejestr instytucji kultury, dla których Organizatorem jest Miasto Kalisz, a także w imieniu Prezydenta Miasta Kalisza sprawuje nadzór nad działalnością: Filharmonii Kaliskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka, Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień i Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Wśród zadań, znajduje się również prowadzenie postępowań mających na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, bądź procedowanie w zakresie odwoływania kierujących miejskimi placówkami. WKST powierzono ponadto sprawy związane z tworzeniem, przekształcaniem bądź likwidacją podległych samorządowi instytucji kultury, a także przekazywaniem lub przejmowaniem placówek od innych organizatorów. W obszar działania Wydziału, wpisana jest także koordynacja programów działalności kulturalnej na terenie Kalisza oraz wymiana zagraniczna. Realizowane są też procedury konkursowe w zakresie wspierania projektów organizacji pozarządowych, jak również postępowania dotyczące nagród, wyróżnień i resortowych odznaczeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Ważnym obszarem są działania służące ochronie i opiece nad zabytkami, w tym opracowywanie projektów miejskich programów opieki nad zabytkami i monitorowanie ich realizacji, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, a także postępowań w zakresie udzielenia dotacji na prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. WKST współpracuje z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także z innymi służbami w zakresie opiniowania zgodności z ustawą o ochronie dóbr kultury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także umieszczania na zabytkach nieruchomych odpowiednich informacji i oznakowań. W zakresie kultury fizycznej, WKST realizuje, inicjuje i wspiera działania związane z rozwojem sportu i turystyki, m.in. poprzez tworzenie służących wzmocnieniu tych dziedzin warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych. Współdziała z podmiotami lokalnymi i krajowymi w sprawach związanych z rozwojem kultury fizycznej i turystyki oraz upowszechnianiem aktywnych form wypoczynku i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzona jest także ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, a także sprawowany jest nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej. W obszarze działania, znajdują się również sprawy dotyczące wnioskowania o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. Prowadzona jest ewidencja pól biwakowych i usług hotelarskich świadczonych na terenie Kalisza. Wobec podmiotów, prowadzących działalność hotelarską w innych obiektach, WKST posiada uprawnienia kontrolne. Do zadań Wydziału należy ponadto obsługa techniczna merytorycznego wiceprezydenta w zakresie nadzoru nad Ośrodkiem Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. Prowadzone są postępowania związane z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych i ich kontrolą oraz podejmowaniem wraz z innymi właściwymi organami działań w celu zabezpieczenia imprez masowych

9 XXXVI Festiwal Schola Cantorum koncert galowy warzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej (8.000) na przedsięwzięcie pn. XIII-wieczna Straż Miejska Kalisza oraz projekt Kalisz Książęcy Życie mieszczan kaliskich z przełomu XII i XIII w. Stowarzyszeniu Orkiestry Dętej GRÓD NAD PROSNĄ przyznano dotację ( zł) na realizację koncertów towarzyszących uroczystościom patriotycznym, obchodom rocznic i świąt państwowych na terenie miasta Kalisza (10 występów), a Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. A. Wiłkomirskiego (7.000 zł) otrzymało środki na realizację warsztatów połączonych z koncertami pt. Cztery pory roku. Z budżetu, dofinansowano także XII Piknik Militarny Kaliska Linia Maginota (5.000 zł), którego organizatorem było Stowarzyszenie Strzeleckie BELLO- NA. Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Ostrowie Wlkp., który otrzymał zł zorganizował po raz ósmy Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski (5 koncertów). Parafii Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu udzielono dotacji w wys zł na III Koncert pieśni o Polsce, Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Kaliszu w wys zł na organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu otrzymała zaś zł na XXV Przegląd Piosenki Religijnej SACRO- SONG Stowarzyszenie Bank Energii Kulturalno- -Artystycznej uzyskało wsparcie w wys zł na organizację Dni Kultury Ulicznej. W okresie od stycznia do końca lipca odbyło się ogółem 100 wydarzeń. Szacuje się, że udział w nich wzięło blisko osób. Kalisiana. Trwały ślad potencjału intelektualnego miasta Mecenat nad działalnością wydawniczą związaną tematycznie z naszym miastem i autorami kaliskimi, realizowano zarówno w ramach otwartego konkursu ofert dla wydawców działających w formie stowarzyszeń, jak i poprzez zakupy części nakładu opublikowanych pozycji księgarskich Wsparcie finansowe w br. otrzymało Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży SCHOLA CANTORUM ( zł), które zrealizowało XXXVI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum i XII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej; Stowarzyszenie Multi.Art w Kaliszu ( zł) będące realizatorem VIII Multi Art Festival Festiwalu Sztuki Młodych KALISZ 2014 (koncerty, wystawy, spektakle) i MultiArtowego Lata Filmowego. Wśród beneficjentów znalazły się też: Towarzystwo Śpiewacze ECHO ( zł), które przygotowało XXI Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival oraz Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska ( zł) realizator cyklu KULTURA NA TRAWIE III, w ramach którego zaplanowano 14 wydarzeń. Stowarzyszenie na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu TRYTON otrzymało fundusze ( zł) na VII KALISKIE FORUM ORGANOWE obejmujące 5 koncertów, zaś Stodla potrzeb bibliotek kaliskich, jako materiały informacyjne i promocyjne. Dzięki tym działaniom, poza wymienionymi wcześniej, kaliski rynek wzbogacił się o pozycje takie jak: Odbudowa Solidarności Kaliskiej. I Wybory Parlamentarne 1989 roku dr M. Kozłowskiego, Józef Radwan. Wydawca i działacz społeczny pod red. K. Walczaka, E. Andrysiak i E. Obały w serii Kaliszanie, a także Dziennik Amazonki. Od Rewala do Rewala autorstwa K. Lissy-Kalafarskiej. Niebawem ukażą się również: książka M. Drewicza: Wypadki kaliskie. Reinterpretacja obrazu zdarzeń, Kalisz 1914 rok. Wybór materiałów źródłowych, XL tom Rocznika Kaliskiego, Kronika kościelna Kalisza pod red. K. Walczaka i Agaty Walczak-Niewiadomskiej, monografia pt.: Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna oraz tomik H. Kolańskiej-Daniel pt. Smak życia. Przestrzeń Kalisza sceną działań artystycznych Na realizację projektów kulturalnych, nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury i stowarzyszeń, zaplanowano w 2014 r. wydatki w kwocie zł. Ze środków tych, dofinansowano cieszące się ogromnym zainteresowaniem kaliszan ogólnodostępne i nieodpłatne koncerty muzyczne odbywające się w przestrzeni miejskiej, w tym: Powitanie Nowego Roku ( zł) na Głównym Rynku w Kaliszu, XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ( zł) z udziałem wokalistki Sylwii Grzeszczak, których realizatorem był Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji; koncerty towarzyszące Kaliskim Dniom Żaków PWSZ Juwenaliom 2014 ( zł) oraz na projekt wakacyjny pn. MUZYCZNY RY- NEK. Koncertowy Sezon Ogórkowy na Głównym Rynku ( zł) w ramach którego w lipcu i sierpniu zorganizowano łącznie 16 imprez z udziałem 150 wykonawców. Ogółem, w ogórkowych koncertach udział wzięło ponad osób. Samorząd mecenasem aktywności obywatelskiej Jak co roku, projekty organizacji pozarządowych, które uzyskają wsparcie finansowe Miasta Kalisza wyłonione zostały w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. W 2014 r., ogółem, propozycje realizacji 59 przedsięwzięć kulturalnych, zawierających jedno lub kilka działań, zarekomendowały 42 podmioty. W wyniku przeprowadzonego postępowania, dotacje kaliskiego samorządu na najciekawsze projekty uzyskało natomiast 28 wnioskodawców, na 40 zadań, a w ramach przedstawionych ofert zrealizowanych zostanie 160 działań kulturalnych. Dotacji udzielono zarówno organizacjom, które od wielu lat korzystają z samorządowego mecenatu realizując projekty o wysokich walorach merytorycznych i na wysokim poziomie organizacyjnym, które podbiły serca kaliszan, jak i nowym beneficjentom, którzy wzbogacili krąg Liderów życia kulturalnego Kalisza oferując interesujące formy działań artystycznych, upowszechnieniowych i edukacyjnych. Dotacje dla organizacji pozarządowych na imprezy okolicznościowe i projekty festiwalowe Koncert suita Feniks - Dawid Podsiadło i Adam Klocek

10 Budżet Kalisza w Dziale Kultura i Ochrona Zabytków DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY MIASTA KALISZA zadanie Dotacje na działalność instytucji kultury Miasta Kalisza: Filharmonia Kaliska, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień plan na rok 2014 /zł/ wykonanie za rok 2013 /zł/ % (2:3) ,21 Wspieranie projektów organizacji pozarządowych ,90 Dotacje dla instytucji kultury Województwa Wielkopolskiego: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej ,79 instytucje plan na rok 2014 /zł/ wykonanie za rok 2013 /zł/ Filharmonia Kaliska ,74 Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka ,60 Galeria Sztuki im. J. Tarasina ,02 % (2:3) Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury, projekty ogólnomiejskie: Finał WOŚP, Powitanie Nowego Roku, Koncert z cyklu Pod Niebem Kalisza, Kaliskie Dni Żaków Juwenalia 2013, dofinansowanie imprez muzycznych: Festiwal Muzyczny im. Pawła Bergera Gramy nad Prosną, Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM, wsparcie wydawnictw kaliskich, projekty towarzyszące obchodom Święta Miasta Kalisza, druki informacyjne, doroczne nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, inne działania kulturalne nie objęte dotacją: ,45 Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień ,54 ogółem ,21 * Wydatki na Projekt KALISZ FENIKS : Koncert Plenerowy SUITA FENIKS DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Sesja Historyczna Przyodziany klęski chmurą i ognia purpurą. Kalisz w 1914 r instytucja/zadanie plan na rok 2014 /zł/ wykonanie za rok 2013 /zł/ % (2:3) Święto Książki Wydawnictwo Miasto ponad czas i ogień. Echa katastrofy kaliskiej A. Błaszczyk Polsko-angielska strona Galerii Sztuki im. Jana Tarasina ARTYŚCI KALISCY Siła tworzenia silniejsza niż siła niszczenia Wystawa Gdy dymy opadły, został wielki cmentarz, wymarła ruina Mosty Sztuki Kalisz Wydatki na ochronę zabytków: ,74 dotacje na prace remontowo-konserwatorskie ,93 pozostałe środki: prace remontowo-konserwatorskie, badania naukowe, rozpoznawcze i dokumentacyjne oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego ,75 ogółem ,08 Udział w wydatkach Miasta Kalisza (%) 2,01 2,07 - * kwota w dyspozycji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kalisza ds. organizacji obchodów rocznicy 100-lecia zburzenia Kalisza Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu: , Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej ,00 premiera spektaklu teatralnego pt. Kupiec wenecki ,00 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: , Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA , Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych ,00 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: , Jarmark Archeologiczny ,00 7. Weekend Celtycko Irlandzki , Biesiada Piastowska ,00 Niedziela u Niechciców Kalisz Wystawa Gdy dymy opadły, został wielki cmentarz, wymarła ruina ogółem ,

11 Ponadto, z budżetu Kalisza wydzielono kwotę zł na koncert z cyklu Pod niebem Kalisza, a jego realizację powierzono Filharmonii Kaliskiej. Instytucja zaprosiła do współpracy w przygotowaniu występu zespołu KULT Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. Wsparto również finansowo przedsięwzięcia festiwalowe, w tym: VIII Festiwal Muzyczny Gramy nad Prosną ( zł) realizowany przez OSRiR, IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM KA- LISZ 2014 ( zł) organizowany przez Studio Wokalno-Artystyczne PIANO SONG i OSRiR, którego gwiazdą był Alosza Awdiejew oraz IV Festiwal Gitary Akustycznej FINGERSTYLE FEELING ( zł) przygotowany przez Michała Szczęsnego w Centrum Kultury i Sztuki, a także cykl pt. Akustycznie w Muzeum ( zł), w ramach którego zaplanowano pięć koncertów. Liczba odbiorców ww. działań, z których 99,9% to nieodpłatne projekty ogólnodostępne, to blisko 50 tys. osób. W budżecie 2014 r., kwota zł przeznaczona została na doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Kalisz Feniks W tegorocznym kalendarzu kulturalnym, ważne miejsce zajęły wydarzenia służące upamiętnieniu tragedii Kalisza, zburzonego w sierpniu 1914 r. i późniejszej odbudowy miasta. Głównym celem projektu, realizowanego pod hasłem: Kalisz Feniks , było przywrócenie pamięci o tragicznych wypadkach tamtych dni oraz wyartykułowanie wielkiej determinacji wszystkich, którzy nie pozwalając unicestwić miasta, przyczynili się do podźwignięcia Kalisza oraz odnowienia jego życia społecznego i kulturalnego, również w kontekście odzyskania przez Polskę Niepodległości po I wojnie światowej i po 123 latach zaborów. Z koncertu suita Feniks Wiedza społeczeństwa o zburzeniu podczas I wojny światowej najstarszego z polskich miast jest niewielka. Edukacyjna rola obchodów przejawiała się podczas licznych wystaw, koncertów, happeningów czy wykładów. W ich przygotowanie włączyło się wiele podmiotów, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Trwające kilka miesięcy działania wpisane zostały w szeroki, interdyscyplinarny projekt kierowany do różnych grup odbiorców. Aby nadać obchodom, jak najgodniejszą rangę, Prezydent Miasta Kalisza powołał Komitet Organizacyjny obchodów rocznicy 100 lecia zburzenia Kalisza. Przygotowaniem programu i koordynacją jego realizacji zajął się powołany w tym celu Pełnomocnik Pan Ryszard Bieniecki wspierany przez Zespół złożony z kierujących merytorycznymi komórkami Urzędu oraz liderów rocznicowych projektów. Wsparciu zadań ujętych w Programie służyć miały środki w wys zł, wydzielone na ten cel w budżecie Kalisza, zaplanowane przez WKST, a znajdujące się w dyspozycji Pełnomocnika. Ponadto, projekt Kalisz Feniks finansowany był z funduszy będących w dyspozycji Kancelarii Prezydenta Miasta. Wśród okolicznościowych przedsięwzięć, przy których WKST współdziałał merytorycznie, organizacyjnie i finansowo znalazły się realizacje projektów: Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej: Gdy dymy opadły został wielki cmentarz, wymarła ruina..., wystawa na którą złożyły się trzy sekwencje Koniec czasu oswojonego Sierpniowa tragedia i wojenny czas Jak Feniks z popiołów. Ekspozycja wieńczyła obchody Dni Pamięci (2 4 sierpnia 2014 r.), a jej przygotowanie możliwe było dzięki pomocy finansowej, udzielonej przez Miasto Kalisz samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Współpraca Wydziału z kreatorami okolicznościowych wydarzeń zaowocowała także wyjątkowym akcentem muzycznym. 22 sierpnia na pl. W. Bogusławskiego odbyło się wielkie wydarzenie artystyczne koncert Plenerowy Suita FENIKS, a wśród wykonawców znaleźli się znani artyści polskiej sceny: Dawid Podsiadło i Monika Borzym wokal, Mariusz Obijalski fortepian, Paweł Pańta kontrabas, Paweł Dobrowolski perkusja. Solistom towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod batutą Adama Klocka. Suitę skomponował Adam Klocek, autorami tekstów są Ewa Lipska i Dawid Podsiadło. Widowisko zostało zarejestrowane dla telewizji publicznej oraz utrwalone na płytach DVD. Opracowany został także plan dotyczący dalszej popularyzacji kompozycji i promocji jej przesłania. Podobnie, jak poprzedniczka, tj. suita Night in Calisia, napisana i utrwalona z okazji 1850-lecia Kalisza, która zyskała status podwójnej platynowej płyty, kompozycja Feniks zostanie nagrana w studiu i wydana. Singiel promujący suitę trafi do rozgłośni radiowych w całym kraju i być może podbije listy przebojów. W kręgu partnerów Miasta w realizacji okolicznościowego programu ważne miejsce miała także Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka, która przy udziale WKST wykreowała dwa liczące się bogate projekty kulturalne. W dniu 6 września br. uczestniczyliśmy w Święcie Książki. Wydarzenie to połączyło Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza i obchody Roku Czytelnika pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz prezentację wydawnictw związanych z 100. rocznicą zburzenia Kalisza. Święto było okazją do spotkania z autorami oraz organizacji 25. Kiermaszu Książki Kaliskiej. Niezwykle poruszającym akcentem stało się odczytanie tekstu odezwy H. Sienkiewicza Do narodów cywilizowanych. W kalendarz wydarzeń wpisało się także podsumowanie konkursu na gazetę historyczną Jednodniówkę Feniks. W dniu 14 listopada w Ratuszu, odbędzie się natomiast sesja pt. Przyodziany klęski chmurą i ognia purpurą. Kalisz w 1914 roku, która zakończy rocznicowe obchody. Wart odnotowania jest również projekt, przygotowany we współpracy z WKST, a zainicjowany przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina. Polsko-angielska internetowa strona Galerii ARTYŚCI KALISCY Siła tworzenia silniejsza jest niż siła niszczenia. Jego celem jest ukazanie ciągłości życia kulturalnego w Kaliszu poprzez utworzenie zasobu biogramów prezentujących sylwetki i dokonania artystów różnych dziedzin malarzy, rzeźbiarzy, grafików, fotografików, architektów, którzy na przestrzeni różnych epok, a także współcześnie tworzyli i pracują w naszym mieście i dla Kalisza. W 2014 r. planowana jest realizacja I etapu projektu opracowanie sylwetek ok. 25 artystów. Wśród okolicznościowych przedsięwzięć, koordynowanych przez WKST, znalazł się również projekt Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu pt. MOSTY SZTUKI KALISZ Na jego szeroki interdyscyplinarny charakter złożyły się: Międzynarodowy Plener Artystyczny Kalisz jako miejsce konfrontacji artystycznych i naukowych, miejsce rodzących się nowych idei i możliwości z udziałem artystów polskich oraz gości z USA, Turcji, Białorusi i Anglii; wykonanie muralu Kalisz-Feniks na ścianie budynku WPA (ul. Nowy Świat od strony parkingu), odsłoniętego 6 czerwca przed uroczystą sesją Rady Miejskiej, przygotowanego przez studentów i młodzież kaliską pod kierunkiem Hanka Foremana z USA oraz prof. Moniki Kostrzewy i wystawa poplenerowa w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i Galerii WPA UAM. Skwer Historyczny Rozmarek Skwer Historyczny Rozmarek

12 DBAŁOŚĆ O TOŻSAMOŚĆ KULTUROWĄ, OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2013 beneficjent/zadanie Kosztorys całości wykonanych prac (brutto) /zł/ Wysokość dotacji z budżetu Miasta oraz% udział dotacji w całości kosztów /zł/ Widowisko światła i dźwięku I narodzę się znowu. Jak Feniks Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Gotarda w Kaliszu, ul. Koreckiego 3 Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu I etap wymiana fundamentów i podwaliny , ,00 85,14% Ogromnym zainteresowaniem kaliszan i turystów cieszą się dwie, ważne w przestrzeni społeczno-kulturalnej, wystawy: KALISZ. SIERPIEŃ 1914 wielkoformatowa plenerowa ekspozycja fotograficzna, a także WIELKIE DZIEŁO ODBU- DOWY wystawa prac nadesłanych na konkurs ogłoszony w 1915 r. przez Uniwersytet Warszawski i Koło Architektów, a także zrealizowane w sierpniu z okazji Dni Pamięci, widowisko światła i dźwięku w przestrzeni miasta I narodzę się znowu, jak Feniks. Nad przygotowaniem ww. projektów czuwał bezpośrednio Pełnomocnik ds. obchodów oraz Kancelaria PMK. Trwałym śladem odbywających się obchodów jest otwarty w dniu 3 sierpnia z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Skwer Historyczny ROZMAREK Miejsce Pamięci o tragedii sierpnia 1914 r. W jego podłoże zamontowano odlew medalion przedstawiający logo projektu Kalisz Feniks W trakcie obchodów Dni Pamięci, odwołujących się bezpośrednio do początku tragedii Kalisza sprzed 100 lat, stanowiących kulminacyjny punkt obchodów, złożono ponadto kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem Sierpnia 1914 przy ul. Podmiejskiej. W intencji Kalisza i Jego Obywateli, ofiar bestialskiego niszczenia naszego miasta przez Prusaków, a także wszystkich, którzy przyczynili się do odbudowy Kalisza, odprawiona została uroczysta msza święta kościele parafialnym Świętej Rodziny. Wśród działań towarzyszących głównym wydarzeniom służącym upamiętnieniu 100. rocznicy zburzenia Kalisza, znalazły się wystawy, konkursy, przedsięwzięcia literackie i wirtualne realizowane przez stowarzyszenia społeczno- -kulturalne projekty wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r., godne odnotowania są m.in. nw. przedsięwzięcia. Kanwą 5. Literackiej Gry Miejskiej pt. Kaliszanie Piszący Kaliniec utracony, przygotowanej przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz w Kaliszu we współpracy z Gimnazjum nr 7 im. Marii Konopnickiej, I L.O. im. Adama Asnyka, III L.O.im. Mikołaja Kopernika, Zespołem Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru, Młodzieżowym Domem Kultury im. Władysława Broniewskiego, kawiarnia Anabell, Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, Ostrowską Grupą Rekonstrukcji Historycznych oraz Muzeum im. G. J. Osiakowskich w Kaliszu, była powieść Marii Dąbrowskiej Noce i dnie. Na potrzeby plenerowej zabawy wykorzystane zostały fragmenty, w których autorka opisuje miasto i tragedię, jaka spotkała je w 1914 r. Stowarzyszeniu, które zgłosiło powyższy projekt udzielono dotacji w wys zł. Wsparcie finansowe Miasta otrzymali także kreatorzy innych okolicznościowych wydarzeń, a wśród nich: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ( zł) na wydanie książki pt. Wypadki kaliskie Reinterpretacja obrazu zdarzeń. oraz Kalisz Wybór materiałów źródłowych ; Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu ( zł) na XL tom Rocznika Kaliskiego; Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu na przygotowanie monografii pt.: Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna tekst autorski rozdziałów obejmujących lata w wys zł. Stowarzyszeniu Kalisz Literacki (8.000 zł) przyznano środki na realizację projektów pn.: Bekanntmachung ; Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu, przekazano fundusze (4.000 zł) na Wirtualne Muzeum Fotografii ponadczasowy portal internetowy. W organizację przedsięwzięć towarzyszących obchodom 100. rocznicy zburzenia Kalisza włączyły się również: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka w Kaliszu ( zł) realizator IV Ogólnopolskiego Festiwalu im. Wandy Karczewskiej, a także Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych (5.000 zł) organizator projektu pn. Wizualna strona miasta Kalisz wczoraj i dziś. i Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu ( zł), który przygotowuje pro- Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu, pl. Św. Józefa 7 Pełna konserwacja dwóch ołtarzy bocznych z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, ustawionych przy łuku tęczowym kościoła, noszących wezwania: św. Anny (ob. Matki Boskiej Ostrobramskiej) oraz św. Rocha i Sebastiana (ob. Matki Boskiej Częstochowskiej). Parafia Prawosławna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, ul. Niecała 1 a Konserwacja i restauracja ikony Modlitwa w Ogrójcu (głównego obrazu zaołtarzowego) w cerkwi pw. św. App. Piotra i Pawła Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu, ul. Sukiennicza 7 Prace konserwatorskie w Kaplicy Męki Pańskiej oraz kruchcie płn. przy kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu II etap konserwacja elementów kamieniarki prezbiterium oraz warstw malarskich i elementów architektonicznych nawy Kaplicy Męki Pańskiej Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu, ul. Wrocławska 209 Rewitalizacja Kaplicy Ordęgów, ob. kaplicy św. Barbary wraz z otoczeniem kaplicy przy ul. Szczypiornickiej 70 I etap remont dachu Parafia Wojskowa pw. św.wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu, ul. Kolegialna 2 Prace remontowo-konserwatorskie fasady pojezuickiego kościoła pw. św. Wojciecha i Stanisława (ob. Garnizonowego) w Kaliszu II etap zakończenie konserwacji portalu oraz remont i konserwacja fasady, Prace budowlano-konserwatorskie części szczytowej fasady pojezuickiego kościoła pw. św. Wojciecha i Stanisława (ob. Garnizonowego) w Kaliszu w zakresie konserwacji tynków (prace wykończeniowe) i malowania elewacji, konserwacji rzeźbionych kapiteli oraz herbu jezuitów, złocenia kuli i krzyża na zwieńczeniu szczytu fasady , , , , , ,24 RAZEM , ,00 30,85% ,00 99,50% ,74% ,00 79,33% ,00 81,01% ,00 69,91%

13 2014 Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu, ul. Sukiennicza 7 Prace konserwatorskie we wnętrzu Kaplicy Męki Pańskiej (ob. Kaplicy Wieczystej Adoracji) przy kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu w zakresie konserwacji i restauracji barokowoklasycystycznego ołtarza głównego , ,00 73% Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu, ul. Kolegialna 2 Zakończenie prac budowlanych i konserwatorskich fasady pojezuickiego kościoła pw. św. Wojciecha i Stanisława (ob. Garnizonowego) w Kaliszu, obejmujące remont i konserwację dolnej części fasady -I II etap , ,00 100% Parafia Rzymsko-Katolicka św. Gotarda, ul. Koreckiego 3 Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu II etap konserwacja szalunku, remont dachu (więźba i miejscowo pokrycie), konserwacja okien , ,00 79% Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu, ul. Wrocławska 209 Prace przy rewitalizacji Kaplicy Ordęgów, obecnie Kaplicy św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej 70 w Kaliszu II etap izolacja fundamentów i wykonanie opaski żwirowej, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej, rekonstrukcja schodów przed wejściem , ,00 83% Parafia Rzymsko-Katolicka św. Mikołaja (Parafii Katedralnej) w Kaliszu, ul. Kanonicka 5 Remont dachu oraz konstrukcji stropu poddasza na zabytkowym budynku domu parafialnego (dawnego klasztoru kanoników lateraneńskich regularnych) przy Parafii Katedralnej św. Mikołaja , ,00 82% Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu, ul. Niecała 10 Prace dokumentacyjne związane z zachowaniem zabytkowego cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Kaliszu przy ul. Harcerskiej 2 opracowanie ekspertyzy stanu technicznego muru ogrodzeniowego cmentarza ze szczególnym uwzględnieniem jego części pn.-wsch. popękanej i odchylonej od pionu oraz opracowanie projektu remontu ogrodzenia, zgodnie z zaleceniami WUOZ , zł 85% Halina Sierakowska, ul. A. Asnyka 34/1, Kalisz Interwencyjne prace konserwatorskie i restauratorskie przy detalu architektonicznym w formie 4 orłów na szczycie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 9, zwanej Domem Szrajera , % Remont kościoła Garnizonowego RAZEM , ,00 85%

14 jekt pn. XXXVII Międzynarodowy Listopad Poetycki oraz II Międzynarodowe Zaduszki Poetyckie. Wydatki na kulturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 r. wyniosły 104,23 zł, natomiast w 2014 r. 98,70 zł. Obowiązujące od 2003 r. ustawowe uregulowania rozróżniają dwa pojęcia: ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Ochrona zabytków polega na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu: zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla ich wartości; udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi za granicę; kontrolę stanu zachowania i ich przeznaczenia; uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. Opieka nad zabytkami sprawowana przez ich właścicieli lub posiadaczy polega na zapewnieniu warunków: naukowego badania i dokumentowania; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury. Posiadanie lub użytkowanie zabytków wiąże się dla właścicieli nie tylko z prestiżem, ale także z obowiązkami. Utrzymanie obiektów historycznych wraz z ich otoczeniem we właściwym stanie polega m.in. na prowadzeniu i finansowaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych. Podmioty, zobowiązane do finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru na terenie Kalisza, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie ze środków m.in Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Województwa Wielkopolskiego, Miasta Kalisza oraz innych źródeł celowych. Wsparcie finansowe Miasta dla właścicieli zabytków. Niezwykle ważna jest pomoc Miasta, wspierająca i uzupełniająca działania właścicieli zabytków poprzez dofinansowanie prowadzonych przez nich prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Nakłady finansowe przeznaczane na ten cel w kolejnych budżetach stale rosną. Poniżej przedstawiamy zestawienie obejmujące nakłady kaliskiego samorządu na ww. cel w latach : ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ponad 100% wzrost środków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w ciągu ostaniach pięciu lat, wymownie świadczy o dostrzeżeniu przez samorząd Kalisza wagi działań służących zachowaniu istniejących dóbr kultury i potrzeb w zakresie przywórcenia blasku najcenniejszym spośród nich. Jest to jeden z ważniejszych obszarów partnerstwa i współpracy Miasta z właścicielami i zarządcami, którzy z troską i dbałością podchodzą do powierzonej im materialnej spuścizny. Każdorazowo w konserwatorskich komisjach odbioru uczestniczy przedstawiciel Wydziału, sprawdzając zgodność realizacji prac z pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu oraz kontrolując celowe wykorzystanie dotacji budżetowych. Dofinansowanie kontynuowanych prac W 2014 r. część zadań stanowi kontynuację prac rozpoczętych w latach wcześniejszych. Wśród najważniejszych beneficjentów, którzy systematycznie na przestrzeni minionego okresu, prowadzili działania służące zachowaniu stanu zabytków i przywróceniu im dawnej świetności przednie miejsce zajmują gospodarze kaliskich parafii. Parafia Rzymskokatolicka Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w br. planuje zakończenie prac budowlanych i konserwatorskich fasady pojezuickiego Kościoła Garnizonowego, obejmujących remont i konserwację dolnej części frontonu. Prace przy fasadzie rozpoczęto w 2012 r. od jej odwodnienia i I etapu konserwacji portalu. W 2013 r. dokończona została konserwacja portalu oraz remont górnej części fasady, a także konserwacja tynków i malowanie elewacji, konserwacja rzeźbionych kapiteli oraz herbu jezuitów, złocenia kuli i krzyża na zwieńczeniu szczytu. Prace przewidziane do wykonania w br. otrzymały wsparcie finansowe Miasta w wysokości ,00 zł. Klasztor OO. Franciszkanów kontynuuje, rozpoczęte w 2011 r. badaniami konserwatorsko-architektonicznymi prace zmierzające do przywrócenia świetności wnętrza kaliskiej świątyni. Działania skupiają się przede wszystkim na dawnej kaplicy książęcej, zwanej później Kaplicą Męki Pańskiej, a obecnie Kaplicą Wieczystej Adoracji, będącej najstarszą częścią kościoła. W 2013 r., konserwacji poddane zostały elementy kamienne prezbiterium oraz warstwy malarskie i elementy architektoniczne nawy Kaplicy Męki Pańskiej. W br. na prace konserwatorskie, obejmujące konserwację i restaurację barokowo-klasycystycznego ołtarza głównego Kaplicy, Ojcowie Franiszkanie otrzymali dotację w kwocie zł. Bez finansowego wsparcia samorządu niemożliwe byłoby też utrzymanie w należytym stanie jedynej drewnianej kaliskiej świątyni kościoła pw. św. Wojciecha. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gotarda, w ramach prac remontowo-konserwatorskich zabytkowego swego kościoła filialnego na Zawodziu, zrealizuje II etap działań obejmujący konserwację szalunku, remont dachu, konserwację okien. Na zadanie to, realizowane od 2012 r., Parafia otrzymała w br. dotację w wysokości zł. Cieszy też fakt, że powoli odzyskuje swoją szlachetną formę dawna Kaplica Ordęgów, obecnie nosząca wezwanie św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej. W 2014 r. Tablica upamiętniająca synagogę przy ul. Krótkiej realizowany jest kolejny etap prac w zakresie wykonania izolacji fundamentów i opaski żwirowej oraz rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej, a także schodów przed wejściem. Przedsięwzięcie to dotowane jest kwotą zł. Dotacje na nowe zadanie W czerwcu zakończony i odebrany został I etap remontu dachu oraz konstrukcji stropu poddasza na zabytkowym budynku domu parafialnego (dawnego klasztoru kanoników lateraneńskich regularnych) przy kaliskiej Katedrze, na które Parafia św. Mikołaja uzyskała dotację w wysokości zł. W literaturze przedmiotu podaje się, że gotycki jednopiętrowy budynek klasztorny powstał ok r. z fundacji Mikołaja z Żarnowca. Jednakże z badań wynika, że wschodnia jego część powstała wcześniej i ma rzut rombu, do niej dobudowano później część zachodnią. Obiekt stanowi zatem jeden z najstarszych zachowanych budynków w naszym mieście. Kanonicy regularni lateraneńscy, sprowadzeni do Kalisza w 1358 r., zajmowali budynek klasztorny do 1810 r. Następnie, zabytek pełnił funkcję domu parafialnego. W wielokrotnie przebudowanym budynku, w elewacji frontowej zachowały się 2 ostrołukowe portale gotyckie, oraz portal z kolumienkami z 1822 r. Na ratunek zagrożonym zabytkom W związku z sytuacją realnego zagrożenia zniszczeniem dwóch zabytków, na wniosek ich właścicieli, udzielone zostało wsparcie w trybie działań interwencyjnych. Ich celem jest powstrzymanie procesu destrukcji obiektów i zapobieżenie bezpowrotnemu unicestwieniu cennych składników pejzażu architektonicznego, materialnych świadectw wielonarodowej tożsamości naszego miasta. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu otrzymała dotację w wysokości zł na prace dokumentacyjne związane z zachowaniem zabytkowego cmentarza ewangelicko-augsburskiego na Rogatce, tj. opracowanie ekspertyzy stanu technicznego muru ogrodzeniowego nekropolii ze szczególnym uwzględnieniem jego części pn.- -wsch. popękanej i odchylonej od pionu oraz opracowanie projektu remontu ogrodzenia. Podczas kontroli prowadzonych w 2012 i 2013 r. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków stwierdzano postępujący proces niszczenia cmentarza. Zagrożone unicestwieniem są szczególnie nagrobki przyścienne oraz mur ogrodzeniowy. W grudniu 2013 r. WUOZ, zalecił opracowanie do br., ekspertyzy technicznej parkanu oraz określenie zakresu niezbędnych do wykonania prac zabezpieczających. Podobne zalecenie wydał również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

15 dla Miasta Kalisza. Prace dokumentacyjne zostały wykonane, jednakże na początku sierpnia pochylony fragment muru uległ zawaleniu. Parafia, w uzgodnieniu z ww. służbami zobowiązana jest do zabezpieczenia budowli przed dalszym zniszczeniem oraz podjęcia działań zmierzających do odtworzenia zniszczonej części ogrodzenia. Pani Halina Sierakowska, właścicielka secesyjnej kamienicy przy ul. Kościuszki 9, wzniesionej w latach , dla rodziny Szrajerów producentów słynnych lalek w fabryce przy ul. Niecałej, zwróciła się o środki na prace interwencyjne związane zabezpieczeniem i rekonstrukcją zdekompletowanych elementów rzeźbiarskich fasady. Elewacja frontowa charakteryzuje się niezwykle bogatą dekoracją architektoniczną i rzeźbiarską, w której uwagę zwracają cztery głowy orłów, umieszczone pierwotnie w zwieńczeniach ryzalitów skrajnych. Obecnie, zachowała się jedna kompletna głowa, a przy obecnym stanie technicznym pozostałości zdekompletowanych fragmentów 3 zniszczonych detali są zagrożone bezpowrotnym zniszczeniem. Właścicielka uzyskała pomoc finansową na ten cel w kwocie zł. Podkreślić trzeba, że poza ogromnymi walorami artystycznymi obiektu, ma on także znaczenie dla dziejów Kalisza i jego tradycji literackich. W tym budynku bowiem mieściła się znana pensja Wandy Motylewskiej, gdzie po powrocie do Kalisza w 1910 roku Maria z Szumskich Dąbrowska podjęła pracę nauczycielki geografii. Prawo lokalne Po trzech latach obowiązywania uchwały nr XLIX/687/2010 z dnia 27 maja 2010 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, ze względu na konieczność dostosowania jej regulacji do obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisów prawa europejskiego w zakresie udzielania pomocy de minimis, niezbędne stało się podjęcie nowej uchwały. Jej projekt zgłoszony został Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nie wniósł doń zastrzeżeń. Podjęta przez Radę Miejską Kalisza w dniu 22 maja 2014 r. uchwała nr XLVII/641/2014 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza, stanowiąca prawo miejscowe, opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja br. pod poz.3323 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 12 czerwca br. Jak realizowany jest Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata Miasto Kalisz prowadzi systematyczny monitoring stanu zachowania dziedzictwa historyczno-kulturowego i potrzeb w tym zakresie. Temu celowi służy Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata , realizowany dostępnymi środkami prawnymi oraz finansowymi. W Programie wytyczono 3 Priorytety, w ramach których określonych zostało 14 kierunków działań, a dla ich osiągnięcia wyznaczono 78 zadań realizacyjnych. Koordynację działań w zakresie gromadzenia i analizy materiałów oraz informacji na temat osiągniętych celów i realizacji zadań Programu w aspekcie rzeczowym i finansowym, Prezydent Miasta Kalisza powierzył Wydziałowi Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki. Na podstawie gromadzonych materiałów, Wydział sporządza projekt sprawozdania z realizacji Programu w cyklach 2-letnich. W 2015 r. PMK przedłoży Radzie Miejskiej Kalisza opracowanie za okres Warto podkreślić, że wieloletnie działania kaliskiego samorządu na rzecz zachowania narodowego dziedzictwa docenił Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, wyróżniając Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza Nagrodą Za opiekę nad zabytkami. Wyróżnienia te, przyznawane od 2007 roku, wręczane są osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony dziedzictwa narodowego na terenie naszego regionu. Ich laureatami są instytucje oraz ludzie, którzy działają na rzecz ochrony zabytków i zachowania dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. W tym roku, uhonorowano także biskupa Edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej za remont sanktuarium w Skrzatuszu, księdza prałata Wojciecha Wolniewicza za odnowienie poznańskiej Fary. Okolicznościową statuetkę podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Wielkopolsce, które odbyły się w br. na Zamku Górków w Szamotułach odebrał w imieniu Prezydenta Miasta Kalisza Wiceprezydent Dariusz Grodziński. Zabytki w ewidencji i w rejestrze Ewidencja zabytków, obejmująca zabytki nieruchome i zabytki archeologiczne, jest formą identyfikacji dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych, a jej prowadzenie stanowi jedno z podstawowych zadań samorządu. Gminna Ewidencja Zabytków założona została Zarządzeniem Nr 190/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza i objęła 2248 kart adresowych obszarów i obiektów architektury oraz budownictwa stanowiących historyczny potencjał kultury materialnej, istniejącej w granicach administracyjnych naszego miasta. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego, nie jest ograniczona czasowo i podlega modyfikacji, poprzez wyłączanie lub włączanie do niej obiektów i obszarów, uzgodnionych uprzednio z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W listopadzie 2013 r., na zlecenie samorządu, opracowane zostały karty adresowe zabytków dla 239 stanowisk archeologicznych. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu, stwierdził prawidłowość i kompletność sporządzonej dokumentacji, co umożliwiło włączenie zbioru ww. kart do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kalisza. Ponadto, Delegatura WUOZ wnioskowała o włączenie do GEZ dwóch obiektów oraz o wyłączenie z GEZ ośmiu obiektów, wykreślonych wcześniej z wojewódzkiej ewidencji zabytków. Kościół pw. św. Wojciecha na Zawodziu Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Kalisza uaktualniona została Zarządzeniem nr 210/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 kwietnia 2014 r. i obejmuje zbiór 2242 kart adresowych zabytków nieruchomych oraz 239 kart adresowych zabytków archeologicznych. Aktualizacja opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ponadto, o wprowadzonych zmianach poinformowane zostały wg właściwości wydziały Urzędu, jednostki organizacyjne Miasta Kalisza oraz inspekcje. Prezydent Miasta Kalisza, mając na uwadze wartości artystyczne i historyczne willi Ludwika Müllera dla rozwoju architektury pocz. XX w., w grudniu 2013 r. zwrócił się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wpis do rejestru zabytków budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 8 w Kaliszu wraz z otoczeniem, ujętego w GEZ i stanowiącego własność Miasta. Autorem projektu budynku ww. willi o cechach wczesnego modernizmu, z charakterystycznym, asymetrycznie usytuowanym półkolistym ryzalitem środkowym w fasadzie, był przypuszczalnie architekt Aleksander Hermann, pełniący funkcje inżyniera miejskiego w okresie prezydentury Bronisława Bukowińskiego, pierwszy kaliszanin tworzący w duchu modernizmu. Badania archeologiczne Polskiej Akademii Nauk w Kaliszu Ratownicze badania archeologicznie w latach prowadzone przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN, przy finansowym wsparciu samorządu, zlokalizowane zostały we wschodniej części dawnej osady targowo-rzemieślniczej na Starym Mieście, niedaleko dzisiejszego koryta Prosny. W ramach wspólnego przedsięwzięcia Miasto w 2013 i 2014 r. dofinansowało badania kwotą po zł w każdym roku. Podkreślić trzeba rangę odkryć poczynionych w ostatnich 3 latach. W całej, ponad 50-letniej historii badań archeologicznych w mieście, nie natrafiono na tak dobrze zachowany i jednocześnie dobrze datowany zespół obiektów o zróżnicowanych funkcjach. Znalezione ślady wyspecjalizowanej produkcji rzemieślniczej paleniska i piece związane z przetwarzaniem metalu oraz produkcji ceramiki i szkła są ważnym świadectwem powstawania i rozwoju osady rzemieślniczo-handlowej związanej z grodem na Zawodziu. Dla współpracy samorządu z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie bieżący rok jest szczególny. Na terenie miasta działa bowiem jedna z najstarszych w kra

16 ju stacja archeologiczna PAN. We wrześniu, przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Miasta, odbyła się sesja popularno-naukowa z okazji Jubileuszu 60-lecia placówki naukowo-badawczej PAN w Kaliszu pt. Badania, postacie i odkrycia. Podczas spotkania przypomniana została m. in. osoba i dokonania dr. Krzysztofa Dąbrowskiego, dotychczasowe osiągnięcia poszukiwawcze dotyczące życia i kultury materialnej naszych przodków i ich znaczenia dla historii Wielkopolski i kraju. Określone zostały także kierunki zainteresowań naukowo-badawczych archeologów w perspektywie kolejnych sezonów archeologicznych. Podczas sesji, podpisano list intencyjny, w którym wyrażono wolę dalszej współpracy. Jego sygnatariuszami byli: Prezydent Miasta Kalisza, dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Prezydent Miasta Kalisza wręczył również Odznakę Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza prof. Andrzejowi Buko, dyrektorowi IAiE PAN w Warszawie. Działania Miasta jako właściciela obiektów zabytkowych Miasto Kalisz, jako właściciel obiektów zabytkowych, sprawuje nad nimi ustawową opiekę. W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z grudnia 2013 r., stwierdzającą nabycie przez Miasto Kalisz z mocy prawa własności baszty Dorotki wraz z przyległym fragmentem zrekonstruowanych murów, zakończył się proces regulacji stanu prawnego ww. obiektu. W celu zachowania i właściwego użytkowania zabytku, samorząd zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wytyczne do przeprowadzenia badań konserwatorskich, architektonicznych i ikonograficznych oraz określenie możliwych funkcji baszty wraz z otoczeniem, a także prac adaptacyjnych we wnętrzu obiektu. Do końca br. badania zostaną wykonane i stanowić będą merytoryczną podstawę do dalszych działań, w tym opracowania dokumentacji projektowej prac konserwatorskich i restauratorskich baszty. Jesienią ubiegłego roku zakończyły się długo oczekiwane kompleksowe prace, zlecone przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji, o charakterze remontowo-konserwatorskim Mostu Kamiennego na rzece Prośnie (wartość inwestycji wyniosła ,70 zł, z czego kwota ,21 zł pochodziła z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).Wiosną, most zyskał iluminacje. Podświetlono kamienne tablice, oświetlono przyczółki, a także łuk mostu od strony lustra wody. Koszt iluminacji to ok. 100 tys. zł. W trakcie są prace przy remoncie elewacji kaliskiego Ratusza i niebawem jeden z najważniejszych symboli miasta ukaże się w nowej, ciekawej szacie. Po odnowieniu obiekt będzie także podświetlony. Nadzór nad pracami prowadzi Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. W zabytkowym budynku przy ul. Śródmiejskiej 34, mieszczącym przychodnie lekarskie, ze względu na ograniczone środki finansowe, etapowo prowadzona jest renowacja elewacji frontowej. Prace przy tym obiekcie prowadzi Miejski Zarząd Budynków Służby Zdrowia. Systematycznie prowadzone są prace remontowe w budynkach zabytkowych znajdujących się w administracji Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Wymieniono dachy ujętych w GEZ kamienic przy: Handlowej 8, ul. Krótkiej 3, Lipowej 11, Łódzkiej 45, Młynarskiej 7, Nowy Świat 23, Piekarskiej 6, Pogodnej 2 i 4, Prusa 6 8, Staszica 21, Stawiszyńskiej 13, Śródmiejskiej 19 i 23, Widok 27, Zamkowej 12 (łącznie z remontem klatek schodowych). Wyremontowany został budynek przy ul. Dobrzeckiej 5, a w obiekcie przy ul. Widok 90 wykonano remont elewacji z ogrodzeniem. Z inicjatywy Pełnomocnika Prezydenta ds. Obchodów 100-lecia zburzenia Kalisza Ryszarda Bienieckiego powstała idea, aby w przestrzeni zabytkowego centrum miasta przy ul. Targowej i Przechodniej, zakomponować na Rozmarku Skwer Historyczny, upamiętniający tragiczny dla naszego miasta sierpień 1914 roku. Autorami projektu aranżacji przestrzeni byli: Tadeusz i Filip Wiekierowie. Projekt plastyczny opracowali: Wojciech i Witold Stefaniakowie, a ikonografię do ekspozycji wykonał Mariusz Hertmann. Na Rozmarku sąsiadują ze sobą elementy symboliczne oraz ikonograficzne, które wprowadzają mieszkańców i turystów w klimat Kalisza sprzed stu lat. Miejsce to stało się symbolicznym znakiem pamięci o dramatycznych wydarzeniach z sierpnia 1914 r., pokazującym najtragiczniejsze chwile w dziejach miasta poprzez reprodukcje autentycznych fotografii wkomponowanych w gabiony ozdobne elementy architektoniczne, zbudowane z siatek wypełnionych ułomkami cegieł. Usytuowany w podłożu z kostki granitowej odlew w brązie ze znakiem Kalisz Feniks podkreśla symboliczny charakter tego miejsca. Ponadto, na Skwerze stanęła tablica z napisami w językach polskim, hebrajskim i angielskim upamiętniająca zburzoną podczas II wojny światowej synagogę. Zadanie to prowadził również Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Popularyzacja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Współpraca ze stowarzyszeniami, a w szczególności z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu, Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Kaliszu, Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Stowarzyszeniem Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej, Stowarzyszeniem im. H. Sutarzewicz, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Kaliszu im. Stanisława Graevego, instytucjami kultury oraz placówkami edukacyjnymi, umożliwia realizację przedsięwzięć służących popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno- -kulturowym. W ramach podejmowanych wspólnie cyklicznych działań wymienić należy obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, w dniu 18 kwietnia, służące zwróceniu uwagi na obiekty znajdujące się w naszym najbliższym otoczeniu i problemy związane z ich zachowaniem. Od początku, Miasto włączyło się w popularyzację idei obchodzonych corocznie Europejskich Dni Dziedzictwa, które stały się największym w Europie projektem społeczno-edukacyjnym. Wsparcie merytoryczne i finansowe udzielane organizatorom oraz przygotowanie kaliskiego kalendarium obchodów, sprawia, że Program EDD w naszym mieście obfituje w interesujące wydarzenia i przedsięwzięcia oraz należy do najróżnorodniejszych i najbogatszych w regionie. Ważnym elementem upowszechniania wiedzy historycznej oraz kształtowania zainteresowań dziedzictwem kulturowym wśród dzieci i młodzieży są konkursy. Najstarszym, obchodzącym w br. 20-lecie, jest konkurs wiedzy, organizowany najpierw przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka pod hasłem Co wiesz o Kaliszu i regionie kaliskim, następnie kontynuowany przez Archiwum Państwowe od 2009 r. pod nowym hasłem Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego. Przedsięwzięcie to odbywa się przy wsparciu samorządu Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Pogłębianiu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy historycznej, służą konferencje i sesje popularno-naukowe poświęcone dziejom Kalisza, realizowane przy wsparciu samorządu przez instytucje, organiacje pozarządowe oraz ośrodki badawcze na terenie naszego miasta. Mecenat Miasta pozwala także na realizację innych równie interesujących inicjatyw. Wielu sympatyków ma cykl FOTOPLASTIKON. KALISZ NA FOTOGRA- FIACH XIX I XX WIEKU realizowany przez Annę Tabakę i Macieja Błachowicza. Ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów cieszą się: KALISZOBRANIE i KALISZOBRANIE EKSTRA comiesięczne spacery i otwarte warsztaty krajoznawcze, wzbogacające ofertę edukacyjną i popularyzujące wiedzę o Kaliszu. Począwszy od 2009 r. koordynowane przez dr Piotra Sobolewskiego Prezesa Koła Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK w Kaliszu, a w tym roku organizowane przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu. Oba te projekty otacza mecenatem finansowym kaliski samorząd. Imprezy nieodpłatne sezon kulturalny 2013/2014 POWITANIE NOWEGO ROKU Główny Rynek/5 tys. uczestników * OBCHODY 100-LECIA ZBURZENIA KALISZA KALISZ FENIKS wg odrębnego programu 70 tys. uczestników, w tym: Widowisko światło i dźwięku I narodzę się znowu. Jak Feniks / 24 tys. uczestników Koncert plenerowy FENIKS / 14 tys. uczestników Uroczyste otwarcie Skweru Historycznego Rozmarek miejsca upamiętniającego tragedię sierpnia 1914 r. z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego / 300 uczestników XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY koncert z udziałem SYLWII GRZESZCZAK Hala Kalisz Arena/3 tys. uczestników AKUSTYCZNIE W MUZEUM cykl 5 koncertów w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej/500 uczestników IV FINGERSTYLE FEELING FESTIWAL Święto Gitary Akustycznej warsztaty i koncert w Centrum Kultury i Sztuki/130 uczestników MAJÓWKA Z FILHARMONIĄ KALISKĄ dziedziniec Wydziału Pedagogiczno Artystycznego UAM w Kaliszu/600 uczestników XV KALISKIE DNI ŻAKÓW JUWENALIA 2014 koncert z udziałem m.in. zespołu BIG CYC Hala Kalisz Arena/5 tys. uczestników Z cyklu POD NIEBEM KALISZA z udziałem zespołu KULT koncert plenerowy pod kaliskim teatrem / 8 tys. uczestników XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ARTYSTYCZNYCH DZIAŁAŃ ULICZNYCH LA STRADA spektakle uliczne, koncert/4.200 uczestników MUZYCZNY RYNEK II. KONCERTOWY SEZON OGÓRKOWY PRZY KALISKIM RATUSZU 16 koncertów plenerowych na Głównym Rynku/4.400 tys. uczestników KONCERT FREE BRASS BAN Skwer Historyczny Rozmarek/100 uczestników OPEN AIR GALA. WIELKI KONCERT PLENEROWY Plac Bogusławskiego w Kaliszu / 3 tys. uczestników LATO Z RADIEM Pola Marsowe w Kaliszu / 15 tys. uczestników VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TRĘBACZY Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Melcera/350 uczestników V KALISKIE MIODOBRANIE korty CKiS/3 tys. uczestników CYKL WYKŁADÓW POPULARNO-NAUKOWYCH FOTOPLASTIKON 6 spotkań w CKiS/670 uczestników EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO cykl imprez/1.200 uczestników KONCERT REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Hala Kalisz Arena/4 tys. uczestników OGÓLNOPOLSKA AKCJA CZYTANIA DZIEŁ

17 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy koncert finałowy z udziałem Sylwii Grzeszczak WYBITNYCH TWÓRCÓW LITERATURY POLSKIEJ sala recepcyjna kaliskiego ratusza/1,5 tys. uczestników MULTIARTOWE LATO FILMOWE Park Miejski/500 uczestników oraz imprezy festiwalowe i wystawiennicze realizowane przez organizacje pozarządowe: XXXVI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZESPOŁÓW MUZYKI DAWNEJ SCHOLA CANTORUM w tym Koncert Galowy w Teatrze im. W. Bogusławskiego/1 tys. uczestników DNI KULTURY ULICZNEJ Główny Rynek/2 tys. uczestników IV SWOJSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM koncerty w Kaliszu/400 uczestników V KALISKA GRA MIEJSKA KALISZANIE PISZĄCY projekt plenerowy/200 uczestników VII KALISKIE FORUM ORGANOWE cykl 5 koncertów w Kościele Garnizonowym/1.200 uczestników XXI WIELKOPOLSKIE SPOTKANIA CHÓRALNE CARMEN SACRUM FESTIWAL koncerty w Bazylice św. Józefa i Auli WPA UAM w Kaliszu/1.100 uczestników IX LETNI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH POŁUDNIOWREJ WIELKOPOLSKI 3 koncerty plenerowe w Parku Miejskim przy baszcie Dorotka /200 uczestników XII OGÓLNOPOLSKIE LETNIE WARSZTATY MUZYKI DAWNEJ warsztaty, koncerty/900 uczestników VII MULTI ART FESTIVAL. Festiwal Sztuki Młodych Kaliszan projekt interdyscyplinarny/2 tys. uczestników KULTURA NA TRAWIE 3 pikniki kulturalne, koncerty, pokazy na Głównym Rynku i w Parku Miejskim / 700 uczestników ŚWIĘTO ULICY NIECAŁEJ ul. Niecała w Kaliszu/20 tys. uczestników DNI KULTURY CHRZEŚCIJKAŃSKIEJ 5 koncertów i wykład/1.300 uczestników XII PIKNIK MILITARNY KALISKA LINIA MAGINOTA ul. Zielona (glinianki), impreza 3-dniowa/3.5 tys. uczestników SALONY LITERACKIE cykl spotkań literackich/240 uczestników CYKL KONCERTÓW ORKIESTRY DĘTEJ uświetniających uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie Miasta Kalisza/2.300 uczestników Festiwal Gramy nad Prosną INTRONIZACJA KALISKIEGO KRÓLA KURKOWEGO na Głównym Rynku w Kaliszu/100 uczestników SALON ARTYSTYCZNY HENRYKA MELCERA koncert/400 uczestników ponadto, SPOTKANIA PROMOCYJNE Z AUTORAMI I WYDAWCAMI KALISIANÓW w Villi Calisia i w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza KONFERENCJE POPULARNO-NAUKOWE w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza, w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej oraz WPA UAM w Kaliszu BEZPŁATNY WSTĘP: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień spotkania autorskie i wystawy organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka w Kaliszu Zwiedzanie Wieży Ratuszowej w czasie wakacji letnich oraz ferii zimowych * szacunkowa liczba uczestników

18 Filharmonia Kaliska al. Wolności Kalisz Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu ul. Nowy Świat Adam Klocek dyrektor naczelny i artystyczny Zespół 64 osoby, w tym: - muzycy 52 osoby (51,25 etatu) - pracownicy administracji 10 ( 10 etatów) - pracownicy techniczno-muzyczni 2 osoby (1 etat) Mamy Grammy Muzyka z nagrodzonej Grammy Award płyty Night in Calisia zabrzmiała w kwietniu w warszawskiej Sali Kongresowej podczas jubileuszowej XX Gali Fryderyk Dzień później wykonawcy i laureaci Randy Brecker, Trio Włodka Pawlika i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej wystąpili w koncercie na bis w sali Kaliskiej Filharmonii. Tak gramy, że aż dostaliśmy Grammy mogą teraz mówić muzycy Filharmonii Kaliskiej. To sukces niebywały, bo nagroda Grammy (muzyczny Oscar), którą płyta Night in Calisia otrzymała w kategorii najlepszy album dużego zespołu jazzowego w 2013 r. jest pierwszym i jak dotychczas jedynym takim wyróżnieniem w historii polskiej muzyki jazzowej i naszej fonografii. Przypomnijmy, że to dyrektor FK Adam Klocek zaproponował pianiście i kompozytorowi Włodkowi Pawlikowi napisanie suity z okazji jubileuszu 18,5 Kalisza, której premiera odbyła się 19 czerwca 2010 r. w Filharmonii Kaliskiej. W marcu 2011 r. materiał został nagrany w studiu Polskiego Radia i ukazał się na płycie w listopadzie 2012 r. w Polsce, a następnie w sierpniu 2013 r. na rynku amerykańskim (nakładem znanej firmy Summit Records). Już sama nominacja Night in Calisia do Grammy była sukcesem, ale apetyt rośnie... W nocy z 26 na 27 stycznia czekaliśmy na wieści z Los Angeles, gdzie odbywała się tegoroczna gala Grammy Awards. O czwartej nad ranem do Kalisza dotarły sms-y zza Oceanu: Mamy Grammy! Nagrodę odebrał kompozytor Włodek Pawlik, dla którego było to niewątpliwie ukoronowanie dotychczasowej kariery. W Polsce Night in Calisia w marcu 2014 r. uzyskała status złotej płyty, w kwietniu odbyły się wspomniane koncerty w Warszawie i Kaliszu, później występ zarejestrowany podczas Gali Fryderyk 2014 był odtwarzany w Telewizji Polskiej. Doceniając rangę artystyczną tego wydarzenia warto też podkreślić niebywały sukces promocyjny Filharmonii Kaliskiej, która tym projektem zapisała się w historii polskiej i światowej fonografii. Pod koniec wakacji, dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu słuchaczy, Night in Calisia pokryła się podwójną platyną. W uznaniu zasług Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Adamowi Klockowi, dyrektorowi Filharmonii Kaliskiej Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Szef Orkiestry odebrał odznaczenie z rąk Janusza Pęcherza, Prezydenta Miasta Kalisza oraz Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego 22 sierpnia podczas koncertu Kalisz-Feniks , który wieńczył bardzo udany sezon Filharmonii Kaliskiej. W tym niezwykłym wydarzeniu, na placu Bogusławskiego, pod kaliskim niebem oprócz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej pod batutą Adama Klocka wzięli udział także: wielka polska poetka Ewa Lipska, wokaliści Monika Borzym i Dawid Podsiadło, raper O.S.T.R. oraz Michał Tokaj fortepian, Paweł Pańta kontrabas, Paweł Dobrowolski perkusja i Dariusz Grodziński gitara. Było to premierowe wykonanie suity Feniks, którą skomponował i zaaranżował A. Klocek, do tekstów E. Lipskiej i D. Podsiadło. Nagroda Grammy, koncert na gali Fryderyk 2014, Open Air Gala ( Koncert trzech tenorów ) czy suita Feniks to zapewne najbardziej spektakularne momenty minionego sezonu artystycznego w Filharmonii Kaliskiej, ale melomani mieli w tym czasie znacznie więcej okazji posłuchania znakomitej muzyki w doskonałym wykonaniu w pełnej palecie stylistycznej od kanonu klasyki, poprzez muzykę współczesną, jazzową i rozrywkową. Planowany budżet Filharmonii Kaliskiej na 2014 rok wynosi zł. Rok 2014 jubileuszowy z racji 40-lecia istnienia Orkiestry Symfonicznej w Kaliszu zapoczątkowano koncertem inaugurującym obchody, czyli KARNAWAŁOWĄ GALĄ OPEROWĄ. Gośćmi FK byli wspaniali bułgarscy Artyści Gabriela Georgieva (sopran) oraz Grigori Palikarov (dyrygent). Rewelacją sezonu był jedyny koncert w Polsce zespołu FANFARE CIOCARLIA z muzyką bałkańską, a BESTER QUARTET, na koncercie walentynkowym, zaprezentował muzykę ze swojej najnowszej płyty META- MORPHOSES. Nowy sezon 2014/2015 już się rozpoczął, a w ramach jubileuszu, 10 października, uczta dla melomanów. Wystąpili: Clare Hammond fortepian, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka, a w programie znalazły się: VII Symfonia A-dur op. 92 Ludwiga van Beethovena oraz dwa utwory Andrzeja Panufnika Suita staropolska i Koncert fortepianowy. Przychody 2014 Dotacja Organizatora Pozostałe przychody Ogółem Planowany budżet Filharmonii Kaliskiej na 2014 rok wynosi złotych. Do końca 2014 r. planuje się zwiększenie budżetu Filharmonii Kaliskiej o kwotę zł, z tego: a) zł. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup instrumentów (Program: Rozwój Infrastruktury Kultury) b) zł ze środków Organizatora z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup instrumentów ze środków przyznanych przez MKiDN oraz realizację projektu pn. Kalisz-Feniks c) zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Kalisz-Feniks Struktura przychodów Przychody (w %) (w zł) Dotacja Organizatora 85,40% ,00 Sprzedaż biletów i koncertów 7,95% ,00 Reklama 2,72% ,00 Najem lokali 2,53% ,00 Koncerty edukacyjne 0,84% ,00 Inne przychody 0,55% ,00 Razem 100% ,00 Na afiszu w sezonie 2013/2014 Międzynarodowy Festiwal Bursztynowy Szlak MUL- TIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL ma na celu promocję miasta Kalisza oraz jego obecności na Bursztynowym Szlaku w kontekście artystycznym. Obecność artystów światowego formatu oraz prezentacje nieznanych w Polsce utworów przyciągają do Kalisza melomanów nie tylko z okolicy ale także z innych rejonów kraju. W ramach MFBSz w Kaliszu wystąpili m.in.: Olga Bończyk wokal, Jacek Piskorz fortepian, Andrzej Świes kontrabas, Krzysztof Szmanda perkusja i Radosław Labakhua dyrygent (Listy z daleka piosenki Kaliny Jędrusik, 12 IX 2013), Davide Alogna skrzypce i Gabriele Pezone dyrygent (Skrzypkowie Europy, 27 IX 2013), Elżbieta Towarnicka sopran (Symfonia Pieśni Żałosnych, 4 X 2013), Emanuel Salvador skrzypce, Rozalia Kierc fortepian (Młoda Polska Filharmonia, 10 X 2013), Ulrike Payer fortepian i klawesyn, Christian Gerber bando neon, Dorian Pawełczak partie solowe skrzypiec, Herman Breuer dyrygent (Bach-Piazzolla, 18 X 2013), Gary Guthman trąbka, Filip Wojciechowski fortepian, Adam Ciegielski kontrabas, Adam Lewandowski perkusja, Jacek Pawełczak dyrygent (Swing, Swing, Swing, 25 X 2013), Judith Mosch

19 Dariusz Grodziński podczas koncertu Feniks fortepian, Volker Schmidt Gertenbach dyrygent (Perły Romantyzmu, 8 XI 2013), Alejo Solis altówka, Jose Luis Castillo dyrygent, (22 XI 2013), Waldemar Gromolak gitara (Latynoamerykański grudzień, 13 XII 2013), Lilla Galambos Plan Działań Filharmonii Kaliskiej na rok 2014 Plan I-VIII sopran (Koncert Noworoczny, 12 I 2014), Gabriela Georgieva sopran, Grigor Palikarov dyrygent (Karnawałowa Gala Operowa, 17 I 2014), Fanfare Ciocarlia (najsłynniejszy bałkański band na świecie, 2 II 2014), Orkiestra Concerto Verizano,Volker Schmidt-Gertenbach dyrygent (Bitwa na smyczki, 13 II 2014), Alfonso Patriarca fagot, Pasquale Veleno dyrygent (14 III 2014), Julia Karpeta viola da gamba, Krzysztof Karpeta wiolonczela, Marta Niedźwiecka klawesyn, Chór Filharmonii Wrocławskiej, Andrzej Kosendiak dyrygent (Przed Wielkanocą, 30 III 2014). Filharmonia nie Gryzie autorski projekt Filharmonii Kaliskiej na poszerzenie oferty artystycznej i zaprzeczanie stereotypom, prezentujący inne spojrzenie na muzykę klasyczną. Łamanie konwenansów, przełamywanie barier pomiędzy światem muzyki symfonicznej i jazzowo/popowej, łączenie dźwięków różnych stylów muzycznych. Dzięki cyklowi FnG Kalisz stał się miejscem nowatorskich wydarzeń w skali kraju. W ramach FNG wystąpili m.in.: Krzysztof Puma Piasecki gitary, Katarzyna Puma Piasecka śpiew, Tadeusz Leśniak instrumenty klawiszowe, aranżacje, perkusjonaliści z formacji WATAHA The Slavic Drummers: Marek Smok Rajss i Mateusz Sarapata, Tomasz Kupiec kontrabas, Edward Spyrka dyrygent (Filharmonia na rockowo, Krzysztof Puma Piasecki symfonicznie, 7 XII 2013), Marzena Ugorna z zespołem: Kamil Barański fortepian, Krzysztof Kawałko gitara, Łukasz Dudewicz gitara basowa, Tomasz Waldowski perkusja (10 ładnych piosenek o miłości w aranżacjach Tomasza Filipczaka i reżyserii Andrzeja Głowackiego, 23 V 2014). Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski cykl koncertów skierowanych do potencjalnych melomanów, odciętych od kontaktu z kulturą z powodu oddalenia od Kalisza oraz braku możliwości finansowych (wstęp na festiwalowe koncerty jest bezpłatny). Wyjście ku publiczności w małych ośrodkach ma na celu umożliwienie jej kontaktu z żywą muzyką, pozwala na udział w koncercie Wykonanie VII-XII.2013 Wykonanie I-VI.2014 Wykonanie 2013/ / Liczba koncertów / słuchaczy 98 / / / / Koncerty symfoniczne / / / Koncerty kameralne 1 12 / / / / Audycje muz.- edukacja 80 / / / / Koncerty muzyki popularnej 5 13 / / / w okresie I-VI.2014: FM Multimedia Amber Road Festival 6 / FM Południowej Wielkopolski 1 / 450 Niemcy tournee 15 / W sezonie 2013/2014 wykonano w ramach MF Bursztynowy Szlak Multimedia Amber Road Festival: 16 koncertów dla słuchaczy. Koncert Noworoczny Filharmonii Kaliskiej całych rodzin. Miejsca imprez, odbywających się w ramach Festiwalu, nie zostały wybrane przypadkowo. Są to punkty ważne dla lokalnych społeczności, wiążą się z obecnością sztuki w wielu aspektach. To miejsca kojarzone z muzyką, duchowością, wiedzą, edukacją i wieloma indywidualnymi odczuciami. Pomysł organizacji Festiwalu w przepięknych wnętrzach wielkopolskich pałaców, zamków, kościołów na pewno jest pewnego rodzaju promocją tych miejsc, a za sprawą zespołów kameralnych z Kalisza, Warszawy czy Krakowa melomani południowej Wielkopolski mają okazję posłuchać świetnych wykonań muzyki różnych epok. Wstęp na koncerty bezpłatny. W ramach FMPW wystąpili m.in.: Konstanty Andrzej Kulka skrzypce, Młodzieżowa Orkiestra Regionu Łódzkiego SINFONIETTA (Filharmonia po hejnale Pora na smyczki, 29 VI 2014). Filharmonia po hejnale koncerty familijne otwieramy drzwi Filharmonii dla rodzin. Na filharmonicznej widowni może zasiąść wytrawny koneser muzyki klasycznej z kilkuletnim wnuczkiem, zabiegani rodzice ze swoimi pociechami, ciocia z wujkiem i każdy, kto chce miło spędzić z nami niedzielne południe. Salę koncertową wypełniają dźwięki przebojów muzyki klasycznej, muzyczne bajki i opowieści, żarty i zagadki. Swoje tajemnice odkrywa przed słuchaczami orkiestra Filharmonii Kaliskiej. Godzinny koncert może być miłym wstępem do rodzinnego, niedzielnego popołudnia. Wstęp na koncerty bezpłatny. W ramach FPH wystąpili: Maja Kleszcz & IncarNations symfonicznie: Maja Kleszcz śpiew, Wojciech Krzak gi- tara, Hubert Zemler perkusja, Piotr Domagalski kontrabas (Radio Retro, 2 III 2014). Koncerty symfoniczne zaplanowano na 2013 rok 27 koncertów symfonicznych. W sezonie 2013/2014 wykonano 26 stricte symfonicznych z muzyką kompozytorów muzyki tzw. poważnej (klasycznej, romantycznej ) Koncerty kameralne znaczne przekroczenie planu. Wpływ na to mają koncerty, które były organizowane przez małe, kilkuosobowe zespoły kameralne, ale również przez orkiestry kameralne. Ponadto, od października 2013 roku rozpoczęliśmy cykl koncertów Baaby, Bum, Bum z przeznaczeniem dla najmłodszej grupy słuchaczy (dzieci w wieku od 0 do 3 lat) prowadzonych zgodnie z metodą Edwina Gordona. W ciągu sezonu wykonano ich 24. Audycje muzyczne z uwagi na konieczność znacznie większej ilości koncertów repertuarowych i na zamówienie, w wykonaniu całej orkiestry, musieliśmy zrezygnować z dwóch tygodniowych tras edukacyjnych i stąd w sezonie odbyło ich się 163 zamiast planowanych 190. Koncerty muzyki popularnej wszystkie te koncerty, to oczywiście koncerty symfoniczne z muzyką lżejszą popularną, rozrywkową, jazzową, operową, operetkową, musicalową. Frekwencja adekwatna do sal, w których się odbywają. Koncerty plenerowe, to znaczna ilość słuchaczy, na co wielki wpływ ma program koncertu, ale również, albo przede wszystkim, bezpłatny wstęp. W tym punkcie są również umieszczane koncerty dla dzieci i młodzieży objętych edukacją muzyczną (zespoły kameralne), ale wykonywane w naszej Sali przez zespół orkiestry symfonicznej

20 Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu ul. Łazienna Kalisz tel , sekretariat fax dyrektor Adam Borowiak zastępca dyrektora Karena Łuszczykiewicz Zespół: 52 osoby (49,85 etatu), w tym: 38 bibliotekarzy, 4 osoby personel pomocniczy, główny księgowy, 8 pracowników administracji, kierowca Filia nr 5 po modernizacji Tworzeniu ksiąg nie ma końca Dobra książka zawsze znajdzie czytelnika, a sprawą drugorzędną jest to, czy będzie to tradycyjny tom wydrukowany na papierze, czy też wyświetlany na e-nośniku albo do odsłuchania w postaci audiobooka. Dobrą książkę zawsze można znaleźć w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu tutaj także można spotkać się i porozmawiać z samymi autorami, poetami, biografami, reporterami, wybitnymi pisarzami. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu jest samodzielną instytucją kultury, prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z planem działalności uwzględniającym wysokość dotacji ustalonej przez organizatora. Jedną z cech wyróżniających ją jako instytucję, jest jej niedochodowy charakter biblioteka z założenia to instytucja non profit. Swoje zadania statutowe realizuje poprzez prowadzenie Biblioteki Głównej oraz 9 Filii i 3 oddziałów dla dzieci, tworząc sieć w zakresie usług bibliotecznych, informacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców Kalisza. Sieć placówek bibliotecznych jest rozmieszczona na terenie miasta w dosyć dużym rozproszeniu, ale tak zorganizowanym, aby zapewnić łatwy dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych. Filie nawzajem uzupełniają się w swojej działalności, współpracują ze sobą, dostarczając większej i bardziej różnorodnej oferty dla czytelników na terenie miasta. Co istotne biblioteki dziecięce i wypożyczalnie dla dorosłych mieszczą się pod jednym dachem, co stwarza wygodę dla rodziców i zwiększa popularność Biblioteki. Szeroki zakres gromadzenia zbiorów obliguje Bibliotekę do prowadzenia prac związanych z upowszechnianiem czytelnictwa, określaniem potrzeb w zakresie dostępu do wiedzy i kultury, inicjowaniem i opracowaniem programów działań edukacyjno-kulturalnych w mieście i doskonaleniem zawodowym bibliotekarzy, którzy oprócz dotychczasowej roli przewodników w świecie informacji zawartych na nośnikach tradycyjnych, coraz częściej pełnią rolę przewodników pośród informacji w przestrzeni wirtualnej. Budżet plan na 2014 rok Dotacja, w tym: z budżetu powiatu z budżetu miasta Przychody własne Udział dotacji w przychodach własnych 96,15% Przychody ogółem Biblioteka wraz z filiami (poza placówką znajdującą się na terenie szpitala Matki i Dziecka ) jest w pełni skomputeryzowana. Usługi prowadzi poprzez system informacyjno-biblioteczny SOWA II. Czytelnik posiada kartę biblioteczną, która upoważnia go do korzystania z zasobów Biblioteki Głównej i wszystkich filii, a potrzebne zbiory może zamówić i zarezerwować przez Internet. W zakresie działalności informacyjnej, opracowanie zbiorów formalne i rzeczowe przeprowadza się w formacie MARC21, zapewniającym zachowanie międzynarodowych norm bibliotecznych. Wykorzystując wszystkie moduły komputerowego systemu bibliotecznego SOWA II w minionym sezonie powiększono i uzupełniono biblioteczne bazy komputerowe, co pozwoliło na efektywniejsze zarządzanie zasobami. Udostępniono w katalogu elektronicznym Bibliografię regionalną, Kartotekę zagadnieniową oraz Dokumenty Życia Społecznego (druki ulotne). Na uwagę zasługuje również przeniesienie na nośniki cyfrowe 73 mikrofilmów ze zbiorów Biblioteki Głównej. Doskonaląc usługi biblioteczno- -informacyjne, zgodnie z potrzebami środowiska, kaliska Książnica przekształciła się w instytucję hybrydową, posiadającą zbiory zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Dzięki przystąpieniu do Wielkopolskiego Konsorcjum Bibliotek, użytkownicy mogą już bezpłatnie korzystać z kilkuset e-booków z platformy IBUK Libra należącej do Wydawnictwa Naukowego PWN. Głównymi domenami działania Biblioteki w sezonie były: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym zwłaszcza materiałów dotyczących własnego terenu działania; wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu oraz udostępnianie na miejscu; popularyzacja wiedzy i informacji poprzez książki i multimedia oraz poprzez różnorodne zajęcia edukacyjne. Polityka gromadzenia zbiorów zapewniała czytelnikom dostęp do najważniejszych publikacji ukazujących się na rynku, również tych, które intensywnie promowano w mediach. Dzięki katalogowi internetowemu, czytelnicy mogli sprawdzić, gdzie dana pozycja była lub będzie dostępna. Każdego dnia odnotowywano ok. 500 wejść do bibliotecznych katalogów elektronicznych, a zamówienia napływały z całego kraju, i były realizowane przez wypożyczalnię międzybiblioteczną działającą w Bibliotece Głównej. W zakresie działalności kulturalno edukacyjnej realizowano programy dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców młodych: przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, przy równoczesnym uczestnictwie i współpracy nauczycieli. Organizowane przez MBP zajęcia,

Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca2011 roku

Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca2011 roku Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, zwana dalej Galerią, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/329/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XXV/329/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku Uchwała Nr XXV/329/2012 w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz. Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.pl/cit Zapraszamy do:/ w: 31.12.2009 01.01.2010 02.01.2010 03.01.2010 Miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzysektorowa - kontraktowanie usług społecznych

Współpraca międzysektorowa - kontraktowanie usług społecznych Współpraca międzysektorowa - kontraktowanie usług społecznych z doświadczeń Kalisza Janusz Sibiński Katowice, 7 września 2015 r. Kilka słów o moim Mieście Kalisz to drugie co do wielkości miasto w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Mieroszowskiego

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Wstęp. Postanowienia ogólne

- PROJEKT - Wstęp. Postanowienia ogólne - PROJEKT - Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 Wstęp Uwzględniając obowiązujące zasady ustawowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. DRUK NR 40/32 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku oraz nadania Statutu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/1478/14 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr L/342/14 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 października 2014 r. Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015

Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015 SPS.520.1.2016.KW SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX.203.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD... w dziedzinie kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA

Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 3 Rady Fundacji z dnia 14 maja 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja FORUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK projekt Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r.

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR / /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Załącznik do Uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Teatr Zdrojowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą KARKONOSZE MUZYKA SERC, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Andrzeja Gniewka, zwanego dalej Fundatorem; aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 6812 UCHWAŁA NR XVIII/143/2016 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawieprzyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie

Bardziej szczegółowo

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 2. 3. Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. 1. Prabuckie Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum miejskiego w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3.

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3. projekt Burmistrza Miasta Roczny program współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Wstęp Przyjmując

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY POWIATU W BRODNICY. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY POWIATU W BRODNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY POWIATU W BRODNICY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 listopada 2015 r.

Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie statutu Domu Kultury w Ozimku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku DRUK Nr 23/18 UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Rozstrzygnięcia i wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2010 r. Kultura i sztuka - lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie na zadania publiczne Miasta Gliwice

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa lokalna w Częstochowie

Inicjatywa lokalna w Częstochowie Inicjatywa lokalna w Częstochowie Inicjatywa lokalna Jedną z możliwości zaangażowania mieszkańców do aktywnego działania na rzecz społeczności jest inicjatywa lokalna, czyli forma współpracy jednostki

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY KALENDARZ IMPREZ PLANOWANYCH W 2014 ROKU URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 6 stycznia 2014 Orszak Trzech Króli STYCZEŃ 12 stycznia 2014 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO

I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO R E L A C J A z obrad I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 27 stycznia 2011 r. Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16 Doceniając

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr 20/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2011 r. Zarządzenie Nr 20/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/352/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/352/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5368 UCHWAŁA NR XVIII/352/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podziału instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Dobry wynik Aquaparku Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Dobry wynik Aquaparku Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 25.04.2016 W roku 2015 z usług Aquaparku skorzystało ponad 1500 osób dziennie. Nie ma wątpliwości, że dobrze zarządzane Aquaparki mogą osiągać dobre wyniki. Korzyści z Aquaparku są oczywiste

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia...

P R O J E K T. Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... P R O J E K T Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Poznaj Raczyńskich WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE

Poznaj Raczyńskich WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE Poznaj Raczyńskich WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE Konferencja popularnonaukowa towarzysząca IV Weekendowi z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim pod hasłem Poznaj Raczyńskich 25 września 2009 r. Biblioteka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę () Wg stanu na dzień 31.12.2008 1. Wydatki budżetu miasta/gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM. I. Postanowienia ogólne.

STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM. I. Postanowienia ogólne. STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM I. Postanowienia ogólne. 1 Zakopiańskie Centrum Kultury, zwane dalej ZCK, działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KADENCJI

PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KADENCJI PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KADENCJI 2016-2018. L.P. ZADANIE ODPOWIEDZIALNI FORMY REALIZACJI UWAGI I 1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Miejskiej Rady na okres kadencji i harmonogramu planowanych

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 15.12.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu - podkreślenie wyjątkowego znaczenia UW w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2/12 Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r. Projekt z dnia 5 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo