Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, by nasza nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, by nasza nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym."

Transkrypt

1 Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, by nasza nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Nr 8 (92) Wrzesień 2015

2 2 Być dobrym jak chleb Wrzesień 2015 Pożegnanie księdza Szymona Trzy lata mojej posługi w parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego minęły jak mgnienie okiem. Jeszcze w pamięci mam dzień mojego przyjazdu do parafii, a tu już trzeba się wyprowadzić i zacząć wszystko niejako od nowa. Bardzo serdecznie chciałbym Wam wszystkim podziękować za ten wspólnie spędzony czas. Szczególnie dziękuję ks. proboszczowi Andrzejowi i ks. Piotrowi za wprowadzenie mnie w posługę duszpasterską i nadawanie jej konkretnych kształtów. Dziękuję grupom parafialnym w których posługiwałem, szczególnie Dzieciom Maryi i Scholii Dziecięcej za zaangażowanie i poświęcenie czasu na spotkania formacyjne, rekolekcje, wspólne gry i zabawy. Dziękuję także rodzicom dzieci należących do grupy Dzieci Maryi. Bez waszego zaangażowania i poświęcenia ta grupa nie miałaby takiego kształtu jaki ma teraz, bo ja sam z wieloma sprawami nie dałbym rady. To między innymi dzięki Waszej pomocy dzieci mogły zapracowywać na coroczne wyjazdy rekolekcyjne. We wszystkie zadania, które zostały mi powierzone zawsze starałem się wkładać 100% moich możliwości, zaangażowania i serca. Nie zawsze mi to wychodziło, za co Was serdecznie przepraszam. Odchodząc do Mysłowic, ze łzą w oku zostawiam to, co kocham moją PIERWSZĄ parafię, a z nią dzieła i ludzi, którzy dla mnie wiele znaczą. Pamiętam o Was w modlitwie i także proszę o modlitwę za mnie i moją posługę w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. ks. Szymon Kocur FOTO: Iwona Kraczkowska

3 Wrzesień 2015 Ksiądz Łukasz Iwanowski nowym wikariuszem w naszej parafii Po trzech latach posługi w naszej parafii ks. Szymon Kocur został skierowany do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. W jego miejsce, dekretem ks. abpa Wiktora Skworca do pracy w naszej parafii został skierowany ks. Łukasz Iwanowski. Poniżej przedstawiamy wywiad z nowym wikarym. Być dobrym jak chleb 3 REDAKCJA: Proszę się przedstawić parafianom. Ks. Łukasz: Pochodzę z Pszczyny, tak jak moi rodzice i dziadkowie. Tam spędziłem dzieciństwo i lata szkoły średniej. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Katowicach, 15 maja 2004 r. nasz Arcybiskup Damian Zimoń udzielił mi święceń prezbiteratu i posłał do parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Następne lata posługiwałem w Tychach, Jastrzębiu-Zdroju Szerokiej i w Katowicach-Piotrowicach oraz swego czasu byłem kapelanem ks. biskupa Gerarda Bernackiego. REDAKCJA: Od kiedy dojrzewała w księdzu myśl, by zostać kapłanem? Ks. Łukasz: Wychowałem się w tradycyjnej śląskiej rodzinie, gdzie uczestnictwo w życiu religijnym było i jest czymś naturalnym i oczywistym. Natomiast decyzję o wstąpieniu do Seminarium podjąłem tuż przed samą maturą. REDAKCJA: Proszę powiedzieć jakie jest księdza zawołanie prymicyjne i dlaczego? Ks. Łukasz: Jezu ufam Tobie uważam, że to najlepsza recepta na całe życie. Chciałem przez to także wyrazić swoje przywiązanie do wspólnoty parafii z której wyszedłem Miłosierdzia Bożego. REDAKCJA: Jakie są księdza priorytety w pracy duszpasterskiej? Ks. Łukasz: Myślę, że współczesnemu światu jeszcze bardziej niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa potrzeba kapłanów. Ludzi, którzy przypominaliby o tym, że człowiek nie może zatracić się w doczesności, bo jak powiedział św. Paweł naszą ojczyzną jest niebo. Priorytety? Ksiądz powinien być kapłanem dla wszystkich ludzi, którzy znajdą się w zasięgu jego oddziaływania, nie tylko dla dobrych parafian, dla porządnych katolików, tych którzy chodzą do kościoła, posyłają dzieci na religię, dają ofiary na kościół. Jest kapłanem także, a może przede wszystkim, dla ludzi zagubionych, skłóconych z Bogiem, szukających, nie wiedzących czego im potrzeba. Jest dla biednych, przetrąconych przez życie, samotnych, opuszczonych, niezaradnych. REDAKCJA: Pracuje ksiądz także w szkole, a w parafii jaką grupę będzie ksiądz prowadził? Ks. Łukasz: To prawda. Często ludzie nie wiedzą iż mnóstwo czasu księża poświęcają na katechizowanie. I tak np. w poprzedniej parafii uczyłem w dwóch szkołach; wychodziłem rano do pracy, a wracałem o lub nawet 16.00, a pozostawały jeszcze spotkania w licznych grupach duszpasterskich, nabożeństwa itd., itd. Natomiast taką szczególną grupą w każdej parafii jest grono ministrantów, którzy jako pierwsi żywo angażują się w liturgię. Poprzez wykonywaną posługę każdy ministrant jest blisko ołtarza, a właśnie w tym miejscu dokonuje się największa Tajemnica naszej wiary. Jeżeli nie ukocha on Pana Boga, to jego służba nie ma wartości. Ministranci w pierwszej kolejności powinni miłować Boga, w każdej życiowej sytuacji, codzienności, niezależnie czy dni są lepsze czy gorsze. Należy ich więc do tego zachęcać. Uważam, że każda modlitwa, czy to wspólnotowa, czy prywatna, jest bardzo ważna dla chrześcijanina, zwłaszcza młodego, w niełatwej przecież naszej współczesnej codzienności. REDAKCJA: Wielu księży, a także osób świeckich ma swojego ulubionego świętego lub błogosławionego, do których zwracają się z prośbą o orędownictwo w niebie. Ma ksiądz swojego ulubionego świętego? Ks. Łukasz: Dwóch. Pierwszy to męczennik ze Śląska Cieszyńskiego Św. Jan Sarkander. Pochodził ze Skoczowa, studia skończył w Pradze i w Grazu w Austrii. Był proboszczem w Holeszowie. Przynajmniej raz w roku odwiedzam celę ołomunieckiego więzienia (obecnie kaplicę) gdzie poniósł męczeńską śmierć. Drugi to św. Jan Nepomucen z Czech, który zginął ponieważ jako kapłan nie chciał wyjawić tajemnicy spowiedzi. Na rozkaz króla poddano go torturom i zrzucono z mostu Karola w Pradze do Wełtawy.

4 4 Być dobrym jak chleb Wrzesień 2015 Msza św. w 35. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego Współczesna Polska potrzebuje ludzi solidarnych Eucharystia w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu rozpoczęła 3 września obchody 35 rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. W przeżywanie rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz powstania wielkiego społecznego ruchu Solidarność wprowadził wszystkich zebranych Proboszcz parafii NMP Matki Kościoła ks. Edward Nalepa. Te dwa wydarzenia miały nieoceniony wpływ na najnowszą historię naszej ojczyzny i jej obecne miejsce wśród narodów Europy i świata. Te dwa wydarzenia ( ) mają być bodźcem do dalszej i solidarnej pracy na rzecz lepszej i praworządnej Polski mówił. We Mszy św. uczestniczyli najwyżsi przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele, a przewodniczył jej ks. Arcybiskup Wiktor Skworc. Obecny był również ks. Biskup Marek Szkudło, który przez długie lata pełnił funkcję proboszcza parafii Matki Kościoła. Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc cytując naszego Wielkiego Rodaka, Jana Pawła II mówił, że nie ma solidarności bez miłości. I przypomniał, iż wszyscy czujemy, że jako społeczeństwo w ostatnim czasie trwoniliśmy zwycięstwo roku 1989 odchodząc od ideałów solidarności społecznej. Metropolita katowicki wskazał jako główne przesłanki do postawienia takie diagnozy postępujący rozpad więzi społecznych, pogłębiające się podziały i nierówności społecznej, jak również porażające formy patologii życia społecznego sięgające najwyższych szczebli administracji państwowej. W swojej homilii ks. Arcybiskup w sposób syntetyczny przedstawił główne problemy, jakie pojawiają się w życiu społecznym. Wskazał na ideały, o których wszyscy marzymy, a które wyrażają się w przestrzeganiu sprawiedliwego prawa, stającego po stronie prostego człowieka. Marzymy o Ojczyźnie, w której nie krzywdzono by człowieka prostego; by prawo brało go rzeczywiście w obronę. Marzymy o Ojczyźnie prawdomównych polityków, mających na celu troskę o obiektywne dobro narodu, działających dla dobra wspólnego a nie dla korzyści partii czy osobistych profitów. Marzymy o Ojczyźnie kompetentnych urzędników, którzy ponoszą odpowiedzialność i konsekwencje za podejmowane decyzje. Marzymy o tym, REDAKCJA: W jaki sposób lubi ksiądz spędzać wolny czas? Czy ma ksiądz jakieś szczególne zainteresowania? Ks. Łukasz: Pochodzę z miasta, które jest nazywane Perłą Górnego Śląska ze względu na historię, zabytki, kameralny klimat. Od samego początku bardzo mnie to wszystko ciekawiło, a zwłaszcza historia Ziemi Pszczyńskiej. Dlatego też jestem przewodnikiem po Muzeum Zamkowym w Pszczynie i mogę oprowadzać wycieczki. Obowiązują mnie także coroczne szkolenia i egzamin kwalifikacyjny aby uzyskać licencję na dany rok. Pojęcie czasu wolnego księdza dużo zależy od parafii w której posługuje, ale najważniejsze aby go dobrze wykorzystać. REDAKCJA: Życzymy Księdzu owocnej posługi w naszej parafii i wielu życzliwych ludzi. by media publiczne, utrzymywane z abonamentu pełniły społeczną misję; to znaczy, by były w służbie dobra całego społeczeństwa można było usłyszeć w homilii Arcybiskupa. Metropolita nawiązując do zbliżających się wyborów wspomniał, że już za kilka tygodni będziemy mogli dokonać wyboru i powierzyć losy Ojczyzny ludziom, którzy budzą zaufanie; ludziom wyrosłym w ewangelicznym klimacie solidarności mówił Arcybiskup. Tak jak Solidarność, jako ruch społeczny, troszczyła się o sprawy ojczyzny; wam nie wypada inaczej. To wasza powinność! Wypada wam troszczyć się o małą Ojczyznę, wszak przed 35 laty społeczeństwo porozumiewało się z władza najpierw na płaszczyźnie lokalnej w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. zwracał się Arcybiskup Skworc do zebranych w kościele. Nawiązując do rzymskiej zasady pacta sunt servanda ks Arcybiskup wyraził nadzieję na realizację podpisanego w styczniu br. porozumienia miedzy rządem a stroną związkową. Apelując o realizację po-

5 Wrzesień 2015 Być dobrym jak chleb 5 rozumienia zwrócił uwagę, że nie ma alternatywy dla dialogu. Nawiązując do słów Ewangelii Metropolita katowicki wyraził zrozumienie dla zmęczenia, zniechęcenia i sfrustrowania wynikającego z wrażenia braku spodziewanych efektów, mimo nieustannej służby i pracy. Wskazał, że podobną postawę wykazał Szymon Piotr, przeciwstawiając się poleceniu Jezusa z Nazaretu Wypłyń na głębię i zarzuć sieć na połów. Jednak po refleksji spełnia prośbę Chrystusa, a owocem jest obfity połów. Tym bardziej, z mocą kieruję do was słowa z dzisiejszej Ewangelii. Idźcie za Jezusem i Jego Ewangelią, która mam moc zmienić człowieka a przez niego świat! zachęcał. Na zakończenie ks. Arcybiskup Skworc wyraził wdzięczność wszystkim ludziom solidarnym za zaangażowanie, wierność, wytrwałość i fundamentalną uczciwość. Współczesna Polska potrzebuje ludzi solidarnych, bo potrzebuje gruntownej odnowy moralnej. W przeszłości wołaliśmy: Nie ma wolności bez solidarności, a potem: Nie ma solidarności bez miłości teraz, w kontekście powszechnego wołania o odnowę Rzeczpospolitej, trzeba wołać: Nie ma odnowy bez solidarności! Tej społecznej i instytucjonalnej konkludował Metropolita Katowicki. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zebrani udali się pod Pomnik Porozumienia Jastrzębskiego przy kopalni Zofiówka. Tam miały miejsca przemówienia, m.in. prezydenta Andrzeja Dudy oraz złożenie kwiatów. Pielgrzymka Ministrantów 29 sierpnia w ostatnią sobotę wakacji odbyła się tradycyjna archidiecezjalna pielgrzymka ministrantów, w której uczestniczyli także przedstawiciele ministrantów naszej parafii. Nasi ministranci pojechali do Katowic wspólnym autokarem razem z ministrantami z całego jastrzębskiego dekanatu. W tym roku święto było wyjątkowe. 28 października 1925 roku narodziła się diecezja katowicka, stąd służba liturgiczna swój dzień rozpoczęła w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Kościół ten, jak mówił proboszcz parafii, ksiądz Andrzej Nowicki, był pierwszą katedrą katowicką. Tu także była kolejna nowość. Wielki pochód ministrantów przez miasto. Na czele za krzyżem poczty sztandarowe, orkiestra i tysiące ministrantów. Wąż służby liturgicznej ciągnął się na kilkaset metrów. Razem z ministrantami i ich opiekunami w pochodzie szedł Biskup Marek Szkudło. Tuż przed archikatedrą uczestników pielgrzymki z powietrza zaatakował dron. Rzeka ministrancka następnie wypełniła szczelnie całą wielką katedrę Chrystusa Króla. Chłopcy ze wszystkich parafii zostali rozśpiewani przez scholę, a następnie zaczęła się Msza święta. Gości przywitał proboszcz katedry, ksiądz Łukasz Gaweł. Homilię wygłosił Arcybiskup Wiktor Skworc. Ta nasza katedra powstała z kamienia, betonu i była budowana przez wszystkich mówił pasterz diecezji ale najważniejsze jest budowanie kościoła żywego. Taki kościół buduje się przez słuchanie słowa Bożego i sprawowanie eucharystii. Dzisiejsze Słowo Boże opowiadało ministrantom o prorokach. Prorocy to nie ludzie, którzy przepowiadają przyszłość wyjaśnił Ksiądz Arcybiskup. To ludzie Boga i każdy z nich ma do spełnienia misje. Szczególną misję miał Jan Chrzciciel. Gdy spotkał Jezusa powiedział: Oto Mesjasz, Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata i te słowa powtarzamy na każdej Mszy świętej. W czasie chrztu pana Jezusa w Jordanie nastąpiła także Teofania, czyli objawienie Boga. Wy także byliście ochrzczeni. Pamiętacie datę swojego chrztu? zapytał Arcybiskup Skworc. Wtedy nad każdym z Was otworzyło się niebo i Bóg powiedział oto mój

6 6 Być dobrym jak chleb Wrzesień 2015 umiłowany syn, oto moja umiłowana córka. Każdy z nas ma misję do spełnienia. Macie być prorokami. Macie wielbić pana Boga, macie być mężni i wytrwali jak Jan Chrzciciel. Bądźcie prorokami czyli świadkami Boga. Chcecie być prorokami? zapytał na zakończenie Ksiądz Arcybiskup. Najpierw nieśmiało, a potem już z mocą ministranci odpowiedzieli twierdząco. Po Eucharystii tłum służby liturgicznej mógł rzucić się do zabawy. Dmuchany zamek, nagrody z koła fortuny, popcorn, lody i nagrody z Małego Gościa. Przed katedrą można było także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Biskupem Markiem Szkudło. Największą atrakcją był występ ministranta iluzjonisty Tomka Kabisa. Nikt nie miał pojęcia jak on to zrobił ale wstążki znikały, supły się rozwiązywały, a kajdanki same otwierały. Tomek zachęcił także ministrantów aby odkrywali swoje talenty i dzielili się nimi z innymi. Na zakończenie tradycyjnie rozlosowano nagrody w tym rower ufundowany przez Księgarnię św. Jacka i tablet od redakcji Małego Gościa Niedzielnego, a także piłki, koszulki i zegarek oraz pióra jako prezenty od Księdza Arcybiskupa. Wszędzie widzieć człowieka... Wiarą i węglem ciosany. To tytuł książki właściwie wywiadu rzeki poświęconej księdzu prałatowi Bernardowi Czerneckiemu. Ale publikacja, która niedawno trafiła do rąk Czytelników, to przede wszystkim życiorys nietuzinkowego człowieka. Począwszy od dzieciństwa, naznaczonego wojennym piętnem, na posłudze kapłańskiej i działalności społecznej kończąc. Z pewnością jastrzębski duchowny należy do jednych z najwybitniejszych postaci. Postaci, które zapisały się nie tylko w historii Jastrzębia-Zdroju, ale także całej Polski. Oto przypowieść o duszpasterzu, który w życiu kierował się prostymi zasadami. Pokój, zgoda, jedność i miłość, czyli czterema drogowskazami, żeby się nie zgubić, nie ustać w drodze... Nie Niemcom, tylko ludziom Mały Bernard zapamiętał ten obrazek jako coś wyjątkowego. To szczególne uczucie, jakie towarzyszyło kilkuletniemu chłopcu, kiedy obserwował stojącego w progu drzwi ojca. A idącego bladym świtem na szychtę mężczyznę żegnała cała rodzina. Ostatnie spojrzenie ojcowskich oczu, słowa matki, znikająca powoli męska sylwetka. Tata na pożegnanie czynił nam na czołach znak krzyża świętego. Po latach uświadomiłem sobie, że w tym codziennym porannym rytuale jego miłość ojcowska splatała się z naszym strachem o niego wspomina ksiądz Bernard Czernecki. Ojciec Bernarda przepracował na Wujku 36 lat. A każde jego wyjście do pracy wpisywało się w etos górniczej pracy. Albo kanapki, stosy kanapek, zabieranych czasami przez ojca na grubę. Mógłby pomyśleć, że górnicy pochłaniają w pracy całe góry chleba. Przy okazji rujnując swój rodzinny budżet. Mógłby tak myśleć, gdyby któregoś dnia zagadka ojcowskiego apetytu nie rozwiązała się sama: Po wojnie jeździłem do liceum w Katowicach, czasami razem z ojcem, tym samym pociągiem. On z torbą pełną kanapek. Co znowu? A on, że jeńcy niemieccy głodują trzeba im pomóc. Niemcom, po tej paskudnej wojnie? Nie Niemcom, tylko ludziom, takim jak my! Co ciekawe, wcześniej te same kanapki trafiały do rosyjskich jeńców... Co ja się strachu najadłem! Katowice, czasy okupacji, niepozorny 12-latek siłuje się z monstrualnych rozmiarów walizką. W środku zaś paczki dla więźniów, które miały zostać dostarczone do obozu w Oświęcimiu. W pewnym momencie zatrzymuje go niemiecki patrol, nakazując otworzenie podejrzanego bagażu. Przerażony chłopiec wybąkuje, że to suchy prowiant od wikarego dla najuboższych parafian. Żandarmi sprawdzają jego prawdomówność i puszczają wolno. Co ja się strachu najadłem... a do śmiechu wówczas nie było zastrzega bohater książki. A potem przyszło wyzwolenie. Świat zamknięty w czterech ścianach wilgotnej piwnicy. Uczucie oczekiwania, które udzielało się chroniącym w podziemiach domownikom. W tym samym czasie, zaledwie kilka metrów wyżej, powszechne grabieże, egzekucje, bezlitosny terror. Jednym słowem: Armia Czerwona wkroczyła do Kobióra. Rodzinnej miejscowości Bernarda Czerneckiego. Oczekiwaliśmy ich z utęsknieniem, jak wyzwolicieli. Zanim nie przyszli. Nawet się pieszczotliwie mówiło, że Rusałki nadciągają i hitlerowców pogonią. Czar szybko prysnął ucina w pół zdania.

7 Wrzesień 2015 Być dobrym jak chleb 7 Z całym bagażem wątpliwości W 1949 roku dla 19-letniego Bernarda zakwitły kasztany. Czas matur. Świeżo upieczony maturzysta postanowił, że zostanie aktorem. Szybko jednak zmienił zdanie. Z pewnością pomogli mu w tym koledzy, którzy pierwszy kontakt ze sceną teatralną mieli już za sobą. Ich pobudzające wyobraźnię opowieści o wątpliwym prowadzeniu się aktorskiej elity skutecznie zniechęciły młodego człowieka. Jego wybór padł na krakowskie seminarium. Nie obyło się jednak bez rozterek. To nie jest tak, że przechodzisz furtę seminarium i klamka zapada. Wchodziłem w ten świat z całym bagażem wątpliwości mówi. Święcenia kapłańskie przyjął w Siemianowicach Śląskich. Miejscowości leżącej w województwie stalinogrodzkim. Znak czasu? A może ironia losu? Potem była pierwsza parafia w Katowicach Brynowie. Mieszkanie kątem u ludzi. Spartańskie warunki brak bieżącej wody i przyzwoitka na podwórku. Pierwsze kapłańskie doświadczenia... Sierp i młot Zmieniają się obrazy. Nie ma już małego Bernarda. Za to jest szpitalna sala, na której leży umierający człowiek. Na widok książęcej sutanny z jego ust wydobywa się soczysta wiązanka. Zatwardziały komunista, który wyrzekł się Boga. Nawet na piśmie. Jednak ktoś skutecznie znajduje drogę do jego czerwonej duszy. Za chwilę ksiądz Bernard wyspowiada pacjenta. Tylko co z pokutą? Konający mężczyzna nie znał przecież żadnej modlitwy... To poprosiłem, żeby się przeżegnał, uczynił znak krzyża. Pomagam mu, prowadzę prawą rękę, a tu na przedramieniu wytatuowany sierp i młot przypomina sobie. Rzeczywisty znak tamtych czasów: sierp, młot i znak krzyża... Kościelne biuro meldunkowe Jastrzębie-Zdrój to był eksperyment społeczny. Średnia wieku 22 lata, 7 tysięcy uczęszczających na lekcje religii, chrzest za chrztem. Co ciekawe, kościół na górce stał się wkrótce punktem informacyjnym dla przybyszy spoza miasta. Nierzadko przyjeżdżających na komunię swoich bliskich. Ludzie zdezorientowani monotonną architekturą, ustawionymi jak pudełka zapałek blokami, szukali pomocy u księdza. I dziwili się, że nagabywany duchowny nie zna ich syna czy córki. Na szczęście w sukurs niecodziennym turystom przychodziła... lokalna władza. Muszę szczerze powiedzieć, choć z władzą od początku miałem na pieńku, że nam dużo milicja pomagała, także biuro meldunkowe w magistracie. Sami też wyszukiwaliśmy w dziennikach z religii adresy dzieci komunijnych i zawoziliśmy rodziny pod te domy. W każdym razie, jak zaczynały się komunie, to na plebanii u Katarzyny, a potem już Na Górce, obowiązywał stan najwyższej gotowości bojowej uśmiecha się ksiądz Czernecki. Jak budowało się kościół? Do księdza Bernarda szybko przylgnęło określenie zaopatrzeniowiec. Intendent w sutannie objeżdżał okoliczne zakłady, dokonując cudów, żeby zdobyć cegły, cement, stal zbrojeniową... A na niczym takim się nie znał. To było jak pojedynek na drodze. Po jednej stronie biurka on, którego ambicją było postawienie świątyni na jastrzębskiej pustyni. Po drugiej dyrektor zakładu z partyjnego nadania. Nierzadko zdeklarowany przeciwnik Kościoła. Tak jak w przypadku Siemianowic Śląskich... Z kwitkiem, że zapłaciłem za stal wracam do Siemianowic, żeby ustalić kwestię transportu. Pytam dyrektora, już lekko rozluźniony: Czy pan przypuszcza na co pójdzie ta stal? Przypuszczam. I chyba się nie mylę. A czy pan wie, kim jestem? Wiem. I tu też się nie mylę. I tak się rozstaliśmy z tym zaciekłym wrogiem Kościoła ironizuje. Takich zaciekłych wrogów spotykał na swojej drodze zdecydowanie częściej... Sprawa honoru Ślązaków Ksiądz prałat Henryk Jankowski pojawił się w kościele Na Górce w orszaku Lecha Wałęsy, który ubiegał się o urząd prezydenta. Bez zbędnego wstępu oświadczył, że odprawi mszę, a w czasie kazania wytknie Ślązakom brak honoru i odwagi w 1980 roku. Przede wszystkim zaś zarzuci im, że przystąpili do strajku zbyt późno. Jednak gospodarz jastrzębskiej parafii, ku konsternacji swojego kolegi po fachu, powiedział pas : żadnego wytykania, żadnej mszy... A sprawa honoru Ślązaków dotknęła mnie do głębi serca. Do tego stopnia, że nie przyjąłem jego pamiątkowego medalu z okazji 25-lecia kapłaństwa relacjonuje. Ksiądz Bernard nie przejął się nawet tym, że gdyński duszpasterz obraził się i nie przyjął zaproszenia na uroczystą kopalnię. I bądź tu księże mądry! Czy księdza Bernarda Czerneckiego może coś jeszcze zaskoczyć? Skoro tańczył już z diabłem i aniołem? Czasami mówi się, że gdzie diabeł nie może, to babę pośle, a przynajmniej... gospodynię na plebanii. Najlepiej taką z Internetu, która oświadczy zdumionemu 85-letniemu duchownemu, że do kościoła nie chodzi, bo Bóg jest wszędzie. A na probostwo przyjęła się, ponieważ... chciała poznać tę instytucję od kuchni. I bądź tu księże prałacie mądry! Z drugiej strony, cała posługa księdza Bernarda Czerneckiego składała się z takich epizodów. Plejada osobowości, charakterów, sumień. Najważniejsze, aby widzieć człowieka takim, jakim jest, a nie jakim chcielibyśmy go zobaczyć. Czy warto dodawać coś więcej? Ps. Wszystkie cytaty, wykorzystane w artykule, pochodzą z książki Wiarą i węglem ciosany autorstwa Jana Dziadula i Marka Kempskiego.

8 8 Być dobrym jak chleb Wrzesień 2015 INTENCJE MSZALNE Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na wrzesień 2015 Intencja ogólna IX: Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych. Intencja misyjna IX: Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą. Niedziela XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 8.00 Za ++ rodziców Kazimierza i Honoratę Smołuch Za parafian/dziękczynna w int. Teresy i Bolesława Tworożyńskich z ok. 50 rocznicy ślubu z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla całej rodziny 2. Za ++ Rozalię Florek w 1 r. + i Waldemara Florek oraz wszystkich ++ z rodziny Florek Dziękczynna w int. Ireny i Jana Szyduk z ok. 45 r. ślubu z podz. za otrzym. Łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie Za + teściów Janinę i Władysława Janiak (od synowej i wnuków) Chrzest; Agnieszka Skwark Za + Józefa Sokołowskiego w 2. r. + Poniedziałek ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 7.00 Za ++ córkę Jolantę i brata Andrzeja Za + Teresę Łągiewka w 11. r.+ 2. Dziękczynna w int. Agnieszki i Piotra z ok. 10 r. ślubu z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie Wtorek Wspomnienie NMP Bolesnej 7.00 Za + mamę Rozalię w 28. r. + wypraszając dla niej zbawienie wieczne Za ++ rodziców Stefanię i Józefa Klimek, Stanisławę i Józefa Szwaja, brata Juliana, i szwagra Wiesława 2. Za + Józefa Hyla (od siostry Urszuli z rodziną) Środa Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza pap. i Cypriana, bpa 7.00 Za ++ Jadwigę i Józefa Tworożyńskich w kolejną rocznicę Dziękczynna w int. Manueli i Krzysztofa z ok. 20. r. ślubu z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie 2. Za + syna Krzysztofa, ++ rodziców Zofię i Feliksa Stencel, Genowefę i Piotra Szpak oraz ++ rodzeństwo z rodziny Stencel Czwartek Za + Syna Mariusza w dniu urodzin Za + Tadeusza Zaremba w 1. r.+ (od córki z rodziną) 2. Za ++ Krystynę Rakowską w 5. r.+ i Jana Rakowskiego Piątek ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOST- KI, zak., patrona Polski i młodzieży 7.00 Za + Jadwigę Trzasko w 1. r Za ++ męża Mariana, syna Rafała, rodzic. Genowefę, Jana i Romana, teściów Sekułów, siostrzeńca Grzegorza i ++ z rodz. Widacha 2. Za ++ rodziców z rodz. Maślanka, braci, bratową i chrześniaka Sobota Za + Bonifacy Wybult (od żony i córki z rodziną) Ślub: Rafał Koza Patrycja Goluch Dziękczynna w int. Kornelii z ok. 18. urodzin i 20 lecie ślubu jej rodziców Joanny i Michała Starczewskich z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie 2. Za + Ryszarda Nikiel w 10 r.+, ++ rodz. z obu stron, Grzegorza Promny, Sławka Krasnodębskiego, Antoniego Walasek, ++ Joannę i Alojzego Kućka Niedziela XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 8.00 Za ++ Grażynę i Tadeusza Bednarskich (od mieszkańców z ul. W-skiej 57) Za parafian/za + Urszulę Rabus w 1. r.+ 2. Za + męża i ojca Wojciecha Łuczkowskiego w 10 r.+ (od żony i dzieci z rodzinami) Dziękczynna w int. Julii z ok. 5. urodzin z prośbą o Boże błog., Światło Dary Ducha Św., opiekę Matki Najświętszej i Aniołów Stróżów oraz zdrowie W int. dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Św. i rocznych dzieci ich rodziców i chrzestnych; Chrzty; Kacper Piechniczek, Jakub Kucz, Franciszek Kleps, Liliana Marczyńska Michał Kulik Roczki; Filip Burda, Hanna Kadłubska, Sławomir Gębczyński Za + Teodora Kubiniok w 5. r. + oraz ++ rodz. z obu stron Poniedziałek ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 7.00 Za + Pelagię Wolf (od sąs. z ul. W-ska 59) W int. Ewy Urbańczyk z ok kol. r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha Św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie(od ojca i brata) 2. Za ++ rodziców Franciszka i Łucję, + syna Rafała, dziadków z obu stron Wtorek Za + Aldonę Kutniewską (od sąs. z ul. W-ska 67) Za + wnuka Tomasza w dniu imienin, wypraszając dla niego zbawienie i życie wieczne 2. Dziękczynna w int. Anety i Michała z ok. 14 r. ślubu z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie Środa Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny 7.00 Za + Pelagię Wolf (od Anny Noga i Waldemara Wilczyńskiego z rodzinami) Do M. B. N. Pomocy w int. rodziców Justyny i Stanisława z prośbą jedność w małżeństwie, zgodę i zdrowie oraz z ok. urodzin Justyny (od córki z rodziną) 2. Za + męża Henryka Buchta w 2. r.+, ++ rodziców z obu stron i brata Edwarda Grygier Czwartek Za + Pelagię Wolf (od sąs. z ul. W-skiej 59) Za + Kazimierza Paleczny w 2. r.+ 2. Dziękczynna w int. Barbary i Damiana z ok. 1. r. ślubu z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie (od rodziców) Piątek Za + dziadków i babcie z rodz. Słyk i Zdyb Za ++ ojca Wiktora Skotnica dziadków Rozalię i Wiktora Skotnica, Cecylię i Władysława Bury, oraz Wandę i Piotra Winkler 2. Za ++ rodzic. Annę Musielak w 27. r.+ Kazimierza Musielak w 18. m-cy po ++ oraz dziadków Annę i Wojciecha Szablewskich oraz Helenę i Józefa Musielak Sobota Za + Pelagię Wolf (od Józefa i Piotra Wilczyńskich) Dziękczynna w int. Ks. Proboszcza z ok. urodzin 2. Za + Mariannę Hawryluk 3. Za + żonę Wandę Rzeźniczak w 7. r. + (od męża, dzieci i wnuków) Chrzest; Liliana Kapłon, Franciszek Kubski

9 Wrzesień 2015 Niedziela XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 8.00 Za ++ Grażynę i Tadeusza Bednarskich (od mieszk. z ul. W-skiej 57) Za parafian/za ++ Jana Tylkowskiego w 6 r.+ oraz ++ z rodziny T y l - kowskich i Kidała 2. Za + Danielę Kozłowską w dniu ur. i ++ z rodzin Kozłowskich, Warzyńskich i Porzeżyńskich Dziękczynna w int. Barbary i Wojciecha Maciejczyk z ok 25-lecia Sakramentu Małżeństwa z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie na dalsze lata wspólnego życia Za + Wacława Piórkowskiego w k. r. ur. (od żony dzieci i wnuków) Za ++ rodziców Apolonię i Józefa Baran, kuzynów Michała i Karola oraz Apolonię Janota i Annę Rumin Poniedziałek Wspomnienie św. Wacława, męcz Za ++ Anielę Kucharczyk w 21. r.+ i dziadków z obu stron Za + Helenę Baczewską (od sąsiadów z kl. 27) 2. Za ++ rodziców Helenę i Wacława Ciok, Ewę, Krysię i Edwarda Wtorek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 7.00 Za + Pelagię Wolf (od Szymona Sylwestra z żoną i Ani z rodziną) Za ++ rodziców Leontynę i Michała, dziadków Annę i Jana Węglarz 2. W int. Wandy Zając z prośbą o Boże błog., Dray Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie Środa Wspomnienie św. Hieronima prezb. i dk Za + Pelagię Wolf (od Jana i Krystyny Świętczak z rodziną ze Zborowa) Za + męża Jerzego Stisz w 2. r.+ oraz ++ rodziców z obu stron 2. Za ++ m-c po ++; Feliks Jasion, Krystyna Szwaja, Robert Buchcik, Ryszard Feliński Czwartek Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dk Za + Pelagię Wolf (od Krystyny i Eugenii z rodzicami z Tłokini Wielkiej) W int. L.M. 2. Z podziękowaniem za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Teresy z ok. imienin 3. Za + Pelagię Wolf (od sąs. z ul. Wielkopolskiej 59) Piątek Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów 7.00 W int mieszkańców z ul. Małopolskiej Być dobrym jak chleb Ślub: Erm Kasprzyk W int. Apostolstwa Modlitwy z prośbą o zdrowie i Boże błog. 2. Za śp. Zofię Berner Wiśniewską w 3. r.+ Sobota Za ++ siostrę Annę i Wandę oraz ++ Helenę i Józefa Tarasiuk Dziękczynna w int.teresy z ok. imienin z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie 2. Za + Marcina Tyszko w 30. r. urodzin Niedziela XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 8.00 W int. kapłanów naszej parafii, kleryków Marcina i Jakuba, s. zak. Amelię, za wszystkich członków Żywego Różańca i ich rodzin z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej (od Żywego Różańca) Za parafian/dziękczynna w int. Justyny Biaduń z ok. 18-urodzin z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie 2. Dziękczynna w int. Sebastiana z ok 46 urodz. z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie Dziękczynna w int. Anieli i Zbigniewa z ok. 50-lecia Sakramentu Małżeństwa z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej izdrowie na dalsze lata wspólnego życia W int. dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Św. i rocznych dzieci ich rodziców i chrzestnych; Chrzty; Laura Matuszczyk Roczki; Nikola Nadia Machacz Za + żonę Marię Gołaś w 6. r.+, ++ rodziców z obu stron, braci, siostry i szwagrów Poniedziałek Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz Za + męża Józefa Rosoła Za + Helenę Baczewską (od sąsiadów z kl. 27) 2. Za ++ rodziców Henryka i Leokadię Gzik i syna Krzysztofa w kol. r.+ oraz ++ z rodziny Wtorek W int. mieszkańców z ul. Małopolskiej Za ++ Edwarda Sanek oraz rodziców Zofię i Władysława Mosior 2. Za ++ Adelajdę Trzeba i jej męża Jana, oraz Teresę Rugor Środa Wspomnienie NMP Różańcowej 7.00 Za + Stanisławę Kania (od siostry i szwagra) L. M. i Ż. R. 2. Za + Jana Surma w 2 r.+ (od żony i dzieci z rodz.) Czwartek Za + brata Zbigniewa Wojciechowskiego w 1 r Dziękczynna w int. Ireneusza Dąbrowskiego z ok. 40-ur. z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie (od mamy i rodzeństwa) 2. Za + Tomasza Szewczyk (od rodziców) Piątek Za ++ rodziców Annę i Kazimierza, szwagra Eugeniusza i Bronisława, ++ z rodziny oraz Macieja Dziękczynna w int. Renaty i Przemysława z ok. 25-lecia Sak. Małż. z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie (od mamy Renaty i ojczyma Roberta) 2. Dziękczynna w int. Renaty i Przemysława z ok. 25-lecia Sak. Małż. z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie (od córek Moniki i Justyny) 3. Dziękczynna w int. męża Przemysława za szczęśliwe pożycie małż. i szczęśliwe przejście na emeryturę z podz. za otrzym. łaski z prośbą o Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie (od żony z córkami) Sobota Za + męża Macieja Wieczorek oraz ++ rodziców i teściów Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Gliwińskich, Adama i Janinę Kurlapskich oraz wszystkich ++ z rodziny z obu stron 2. Za + Brunona Czerwińskiego w 16 r.+ oraz ++ rodziców z obu stron Niedziela XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 8.00 Dziękczynna w int. Anny i Artura z ok. 25-lecia Sakramentu Małżeństwa z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze Boże błog., Dary Ducha św., opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla całej rodziny Za parafian 2. Za + męża Mieczysława Buszta w 2. r., + oraz ++ Augustyna, Julię, Józefa i Anielę Za + mamę Genowefę Wdowiak w 7. r.+, ojca Stanisława, babcie i dziadków Dziękczynna w int. Zosi z ok. 7 urodzin z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Najświętszej i Aniołów Stróżów i zdrowie Za ++ dziadków Mariannę i Aleksego w k. r.+ UWAGA! Ostateczna wersja porządku nabożeństw znajduje się w gablotce parafialnej i na stronie internetowej parafii: Przygotowała: Irena Chaustowska

10 10 Być dobrym jak chleb Wrzesień 2015 CHRZEST ŚWIĘTY Brajan Brzozowski Tomasz Windak Dawid Janik Nina Wiercioch Angelika Florczyk Malwina Ostafin Ksawery Kałmuk Wiktoria Pawelec Cecylia Stożek Savannah Kopertowska Iga Giertyga Filip Stępień Kacper Ostrowski Dorian Swendrowski Lena Szczepańska ROCZKI Brajan Brzozowski Natan Jędrzejewski Liliana Pietrzak Angelika Florczyk Oliwia Śląska Eliot Łutczyk Daniel Gąsiorowski Oliwia Bąk ŚLUBY Adrian Koszowski Emilia Szpak Rafał Pytlarczyk Monika Reszka Dawid Sobieraj Żaneta Klimoda Adam Antosz Magdalena Bethge Damian Urbaniak Paulina Sołtys GRUPY MODLITEWNO FORMACYJNE ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIA: ŻYWY RÓŻANIEC w pierwszą niedzielę miesiąca po porannej Mszy św. o godzinie 8.00 APOSTOLSTWO MODLITWY w piątek o godzinie LEGION MARYI w poniedziałek po wieczornej Mszy św. o godzinie GRUPA CHARYTATYWNA w pierwszy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. MINISTRANCI w sobotę o godzinie 9.00 LEKTORZY w sobotę o godz DZIECI MARYI w sobotę o godz SCHOLA LITURGICZNA w sobotę o godz.15.30, w niedzielę po Mszy św. o godz Być dobrym jak chleb Pismo parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Jastrzębiu Zdroju ul. Wielkopolska 20a Redaguje Zespół pod opieką ks. Piotra Mrozka. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowywania artykułów. e mail do redakcji: tel ODESZLI DO WIECZNOŚCI Barbara Matuszczak ur r Joanna Stisz ur.1939 r Władysława Ćwil ur.1934 r Marianna Hawryluk ur r Franciszek Piszczek ur.1939 r Krystyna Miśtak ur.1950 r Anna Trzcińska ur.1930 r Czesław Grenda ur.1942 r Zbigniew Ciaś ur.1945 r Robert Buchcik ur.1950 r Krystyna Szwaja ur.1942 r Feliks Jasion ur.1930 r Ewa Kania ur.1961 r Stanisław Wojciechowski ur.1929 r Kancelaria parafialna: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek KONTAKT: Parafia Świętego Brata Alberta w Jastrzębiu Zdroju ul. Wielkopolska 20 a Jastrzębie-Zdrój tel URODZINY PROBOSZCZA Drogi Księże Solenizancie! Z okazji Twoich Urodzin życzymy Ci wielu łask Bożych, mocy Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Bożej. Siły, wytrwałości na drodze kapłańskiej i proboszczowskiej posługi, miłości pasterskiej do parafian oraz życzliwych i serdecznych ludzi wokół o otwartych sercach. Wszystkiego najlepszego! Na Mszę św. w intencji Ks. Proboszcza Andrzeja zapraszamy w dniu urodzin 26 września o godz

11 Wrzesień 2015 Być dobrym jak chleb 11 Pierwsze śluby zakonne siostry Amelii 29 lipca br. o godz w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach pięć sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, po odbyciu dwuletniego nowicjatu i odprawieniu ośmiodniowych rekolekcji, złożyło pierwsze śluby zakonne na ręce przełożonej generalnej m. M. Petry Kowalczyk. Jedną z nich była nasza parafianka siostra Amelia Łukasiewicz. Ceremoniom w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny przewodniczył ks. Artur Ciepielski,. W uroczystości wzięły udział siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia, licznie zgromadzeni prezbiterzy, wśród których był ks. proboszcz Andrzej Szostek oraz rodziny sióstr. W czasie pierwszej profesji siostry składają Jezusowi śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na rok, ponawiają je następnie przez pięć kolejnych lat i po tym okresie składają wieczyste zaślubiny. FOTO: Ryszard Adamski

12 35. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy FOTO: Ryszard Adamski

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Prószków Przysiecz s t y c z e ń 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 8 00 intencja

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 Niedziela zwykła 27 wrzesień 2015 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na malowanie kościoła. Zapraszamy dzisiaj na Apel Jasnogórski o godz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOŻE CIAŁO (C) 26.05.2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOŻE CIAŁO (C) 26.05.2016 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOŻE CIAŁO (C) 26.05.2016 - Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Boże Ciało. Z tej okazji za nawiedzenie naszego kościoła można zyskać odpust zupełny

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

OKRES ZWYKŁY 6.-12.10.2014

OKRES ZWYKŁY 6.-12.10.2014 OKRES ZWYKŁY 6.-12.10.2014 PONIEDZIAŁEK - 6.10.2014 8:00 Für + Wolfgang KS. MACIEJ 18:00 O nawrócenie brata Rafała (greg. 1) KS. REKTOR Dziękczynno-błagalna w 3. rocznicę ślubu Karoliny i Krzysztofa KS.

Bardziej szczegółowo

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej .: 25.11.2012 r. Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej.: 28.10.2012 r. Gościmy S. Celinę ze Zgromadzenia Sióstr Szensztackich.: 11.10.2012 r. Ojciec św. Benedykt

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ 19 lipca 2 sierpnia, 2015 r. Ewangelia według świętego Marka 6,30-34 (XVI Niedziela Zwykła) Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 28 Niedziela zwykła 11 październik 2015 1. Witamy w naszej parafii ks. dr hab. Arkadiusza Wuwer, który od dziś będzie głosił Misje. Dziś obchodzimy Dzień

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 29 Niedziela zwykła 18 październik 2015 1. Dziś w 10 rocz. poświęcenia naszego kościoła, kończymy nasze Misje parafialne. Po Mszy św. o godz. 11 30, udamy

Bardziej szczegółowo

ADWENT PONIEDZIAŁEK 15.12.2014 REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA MŁODZIEŻY

ADWENT PONIEDZIAŁEK 15.12.2014 REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA MŁODZIEŻY ADWENT PONIEDZIAŁEK 15.12.2014 REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA MŁODZIEŻY 6:30 Roraty : Za + Jana i Stefanie Bartoszek 8:00 Int. CR KS.REKTOR 18:00 W int. chrzesniakow : Julitki,Maksymiliana,Natalii i Wiktorii

Bardziej szczegółowo

Kalendarium uroczystości, święta, wspomnienia

Kalendarium uroczystości, święta, wspomnienia P o l s k a M i s j a K a t o l i c k a F r e i b u r g i. B r., Filie: Offenburg, Konstanz, Lörrach, Villingen, Singen, Stockach, Endingen, Hausach, Sigmaringen, Feldkirch P r o b o s z c z Ks. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Dzisiaj po południu lub jutro można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 12.06.2006 r. Kuria Metropolitalna VD II 2247/06 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

8 00 /j. niem/ Za +ojca Roberta Wochnik, ciotkę Irngardę, wujków Huberta, Jerzego i Karola,

8 00 /j. niem/ Za +ojca Roberta Wochnik, ciotkę Irngardę, wujków Huberta, Jerzego i Karola, IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01 8 00 /j. niem/ Za +ojca Roberta Wochnik, ciotkę Irngardę, wujków Huberta, Jerzego i Karola, ++ dziadków Wochnik, Forysch, ciotkę Albertynę Forysch 10 30 Za ++rodziców Karola i

Bardziej szczegółowo

WIDZIELIŚMY PANA. Józef Augustyn SJ. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty

WIDZIELIŚMY PANA. Józef Augustyn SJ. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty Józef Augustyn SJ WIDZIELIŚMY PANA Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIA DO KONTEMPLACJI

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017 PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017 Spotkanie PRD rozpoczęło się wspólnym uczestnictwem w nieszporach, by dalej omawiać

Bardziej szczegółowo

Madonno, Mamusiu moja

Madonno, Mamusiu moja nr 3 (7) kwiecień maj 2015 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Madonno, Mamusiu moja św. Ojciec Pio Wtorek 21 kwietnia 2015 Dwunaste spotkanie formacyjno-organizacyjne Grupy Modlitwy Ojca

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część III Renata Kulik, Henryk Kulik

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.).

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.). Spotkanie opłatkowe Oazy Rodzin (23.01.2004 r.). Małżeństwa z Kręgu Domowego Kościoła, Ruchu Światło Życie ze swoimi duszpasterzami ks. proboszczem Waldemarem Ćwiekiem i ks. diakonem Tomaszem Łozowskim.

Bardziej szczegółowo

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30 18 października niedziela 7.30 Ks. Heliodor : + Józef Wojsz greg. 7.30 Dziękcz. z pr. o Boże bł. dla Daniela Zaczka w 18 ur., oraz op. MB dla Iwony i Jana w 20 r. ślubu i p 7.30 + Kazimierz Szabłowski

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU PONIEDZIAŁEK 23.03.2015 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU PONIEDZIAŁEK 23.03.2015 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU PONIEDZIAŁEK 23.03.2015 8:00 Für + Maria Paar 9:00 Za + Jozefa Gryboś (nauka ogolna) KS.KRZYSZTOF 18:00 Za + Natalię i Henryka Zegarek, +Mariannę,Jozefa i Gienka Mroz O błogosławieństwo

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T BISKUP GRZEGORZ BALCEREK Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 D E K R E T Zgodnie z kanonem 396 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z mandatu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

Życie parafialne we wrześniu 2011

Życie parafialne we wrześniu 2011 Życie parafialne we wrześniu 2011 Kochani! Witam po wakacyjnej przerwie. Mędrzec Pański pisał: Wszystko ma swój czas jest czas odpoczynku i czas pracy. Dla części spośród nas zakończył się czas wakacji,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011

Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011 Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011 P R O G R A M T R I D U U M S Z K A P L E R Z N E G O I O D P U S T U M A T K I B O Ż E J S Z K A P L E R Z N

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH PARAFIA DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU ŚRÓDMIEŚCIE TELEFON, E-MAIL Archikatedra św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8 poniedziałek, 18-21 22/831 02 89, (pon.-pt. 10-12,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ Poniedziałek 14. 09. 2015 r. Godz. 19 30 - Kościół Sobota 12. 09. 2015 r. Szkoła Polska Środa 16. 09. 2015 r. Godz.

Bardziej szczegółowo

Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli

Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej w kolejnych dniach wierni będą gromadzić się na indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015 ZELATOR czerwiec2015 2 PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY W sobotę, 6 czerwca, odbyła się III Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy. Według oceny organizatorów uczestniczyło w niej

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 PARAFIA Archidiecezjalna Poradnia Katolicka, ul. Nowogrodzka 49 Poradnia Stowarzyszenia Rodzina Rodzin, ul. Łazienkowska 14 Archikatedra

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój Różaniec drogą do Eucharystycznego Serca Jezusowego przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.krakow.pl e-mail: katecheza@diecezja.pl tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60 KALENDARIUM 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej

Bardziej szczegółowo

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.lwowska w Rzeszowie Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19 25 XII 2011

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19 25 XII 2011 Życie Parafii BOŻE NARODZENIE www.parafia.brozec.pl Brożec Nr 179/2011 Święto Miłości Bożej Puste już ulice, rynek, Rozświetlony każdy dom. Milcząc przez ulice idę One też odświętnie lśnią. W okna patrzę,

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Odnowa w Duchu Świętym Historia Pierwsze grupy charyzmatyczne pojawiły się w USA. Historyczną datą jest rok 1967, kiedy grupa studentów i profesorów z katolickiego Uniwersytetu pod wezwaniem Ducha Świętego,

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

ROK 2012. 14.01. Koncert kolęd wykonał w kościele chór Volantes soni Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Pawła Łuczaka.

ROK 2012. 14.01. Koncert kolęd wykonał w kościele chór Volantes soni Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Pawła Łuczaka. ROK 2012 14.01. Wizytę na plebanii złożył ks. bp Wiesław Lechowicz z Tarnowa, który jest kolegą ks. Proboszcza ze studiów w Rzymie. Ksiądz Biskup wpisał się do Księgi Gości. 03.01. W ramach IV Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Moja droga do katechezy Pochodzę z rodziny bardzo religijnej. Wzorem życia religijnego była dla mnie mama Anna i babcia Krystyna,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium uroczystości, święta, wspomnienia

Kalendarium uroczystości, święta, wspomnienia P o l s k a M i s j a K a t o l i c k a F r e i b u r g i. B r., Filie: Offenburg, Konstanz, Lörrach, Villingen, Singen, Stockach, Endingen, Hausach, Sigmaringen, Feldkirch, Nußbach, Waldshut-Tiengen.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Rok XXIII listopad-grudzień 2013 nr 6(127) cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT) temat na czasie MEDIA KONTRA KOŚCIÓŁ? ISSN 1230-7297 11

Rok XXIII listopad-grudzień 2013 nr 6(127) cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT) temat na czasie MEDIA KONTRA KOŚCIÓŁ? ISSN 1230-7297 11 Rok XXIII listopad-grudzień 2013 nr 6(127) cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT) czasser CA dwumiesięcznik religijno-społeczny dwum iesięcę znik religij ijno no-s -spo łeczny temat na czasie MEDIA KONTRA KOŚCIÓŁ?

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK 01.04.2016. PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY, I PIĄTEK MIESIĄCA

PIĄTEK 01.04.2016. PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY, I PIĄTEK MIESIĄCA Prószków Przysiecz k w i e c i e ń 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl PIĄTEK 01.04.2016. PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY, I PIĄTEK MIESIĄCA 7 00 Ku czci

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży Pawłowice Kraków 2016 Temat ŚDM XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3) XXX

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI ŚDM W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015. Niedziela 01.02.2015

PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI ŚDM W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015. Niedziela 01.02.2015 PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015 Rozpoczęcie Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani po przywiezieniu

Bardziej szczegółowo

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Niedziela 16.10.2011 r. Uroczystość rozpoczęcia Misji 7.00, 8.30,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część II Renata Kulik, Henryk Kulik

Bardziej szczegółowo

swpawel.rudasl.wiara.pl GRUPY PARAFIALNE I ICH OPIEKUNOWIE W PARAFII POD WEZWANIEM ŚW. PAWŁAW NOWYM BYTOMIU W ROKU 2014/2015: GRUPY DZIECIĘCE:

swpawel.rudasl.wiara.pl GRUPY PARAFIALNE I ICH OPIEKUNOWIE W PARAFII POD WEZWANIEM ŚW. PAWŁAW NOWYM BYTOMIU W ROKU 2014/2015: GRUPY DZIECIĘCE: Wspólnoty parafialne GRUPY PARAFIALNE I ICH OPIEKUNOWIE W PARAFII POD WEZWANIEM ŚW. PAWŁAW NOWYM BYTOMIU W ROKU 2014/2015: GRUPY DZIECIĘCE: Nazwa Opiekun Termin spotkania Ministranci Sobota 10,00 w domu

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK STYCZEŃ 02 04 Dzień skupienia dla mężczyzn Być i mieć prowadzący: ks. dr Adam Rybicki, profesor KUL 31 I 02 II Szkoła Modlitwy dla dzieci Maryjo

Bardziej szczegółowo