RAPORT Z MONITORINGU do projektu Być Eko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z MONITORINGU do projektu Być Eko"

Transkrypt

1 RAPORT Z MONITORINGU do projektu Być Eko Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu pn. Być Eko przeprowadzono rekrutację uczestników. Od 1 czerwca 2014r. do 15 czerwca 2014r. trwał nabór, prowadzony przez 3-óch pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W ramach projektu zaplanowany był udział 16 osób. Rekrutacja prowadzona była poprzez: 1. Umieszczenie ogłoszenia o naborze na: - stronie internetowej Stowarzyszenia, GOPS i Urzędu Gminy, - na profilu Facebook Stowarzyszenia, GOPS i Urzędu Gminy, - na tablicy ogłoszeń w GOPS, WCT, UG, sklepach oraz sołectwach. 2. Przekazanie formularzy zgłoszeniowych i regulaminów pracownikom socjalnym. 3. Rozmowy pracowników socjalnych z osobami zainteresowanymi, rozmowy telefoniczne oraz rozmowy w Ośrodku (poinformowanie o naborze, zasadach rekrutacji, o kryteriach, zachęcanie do udziału). 4. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od potencjalnych uczestników. 5. Ustalenie listy uczestników (w załączeniu). Pod uwagę przy wyborze uczestniczek/ uczestników brano następujące kryteria: - miejsce zamieszkania na terenie Gminy Smołdzino; - prowadzenie działalności turystycznej lub deklaracja chęci prowadzenia takiej działalności - członkowstwo w Stowarzyszeniu lub chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Do 15 czerwca 2014 r. wpłynęło 16 formularzy- w tym 13 kobiet i 3 mężczyzn. Wszystkie osoby spełniły warunki formalne. Nie sporządzono listy rezerwowej. Zdecydowano, że formularze będą przyjmowane nadal, a osoby chętne będą zapisywane na listę rezerwową. Załączniki: 1. Lista uczestników

2 Smołdzino, r. LISTA UCZESTNIKÓW projektu pn. Być Eko Lp Nazwisko i imię Adres 1. Rusinek Jolanta Gardna Wielka, Plac Wolności Torhan Ewa Smołdzino, Boh. Warszawy Lubiak Edyta Gardna Wielka, Mickiewicza Gonera Iwona Retowo 4a 5. Kapusta Irena Czysta Cinkowska Floriana Witkowo Smorawska Barbara Gardna Wielka, Mickiewicza 2/1 8. Cinkowski Andrzej Witkowo Smorawska Anna Gardna Wielka, Mickiewicza Szewczyk Paulina Smołdzino, Jeziorna 5c/ Jurałowicz Beata Smołdzino, Boh. Warszawy Hydzik Janina Smołdzino, Daszyńskiego Pajdo Agnieszka Gardna Wielka, Słowackiego Pajdo Krystyna Gardna Wielka, Słowackiego Pajdo Stanisław Gardna Wielka, Słowackiego Król Adam Smołdzino, Kościuszki 10 Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono i przystosowano do działalności WCT,pomalowano ściany i sufit oraz naprawiono podłogę i położono panele na podłogę.zakupion o wyposarzenie zapisane w projekcie.prace odbyły się w terminie i zgodnie z zamówieniem.dnia r odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ-Walory turystyczne Gminy Smołdzino w dniu r o godz 18 w WCT.Prelegentami w ramach umowy wolontariackiej był pracownik UG Smołdzino Pani Marlena Makowska oraz Pan Dyrektor SPN Andrzej Demczak,przedstawili walory turystyczne naszej Gminy w formie multimedialnej.działania przeprowadzone były w formie wolontariatu,uczestniczyli uczestnicy projektu,osoby zainteresowane z terenu

3 Gminy Smołdzino oraz Pani V-CE WÓJT Małgorzata Żebrowska.Prelekcja była ciekawa i wnosząca wiele interesujących nas i turystów oraz mieszkańców ciekawostek i przepisów obowiązujących.podpisano stosowne dokumenty,zrobiono fotagrafie,udokumentowano działanie.następne dzialanie to POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ-WALORY PRZYRODNICZE GMINY SMOLDZINO-Wycieczka po SPN w dniu r.od godziny 10 do 15.Spotkanie odbyło się przy Czerwonej Szopie,trasa wycieczki to plaża nadmorska do Latarni Morskiej - zwiedzanie latarni i jej historii,w drodze powrotnej szlakami -zapoznanie uczestników z przyrodą znajdującą sie na terenie SPN w naszej najbliższej okolicy.wycieczka obejmowała najbardziej typowe obszary dl;a SPN.Uczestnicy mogli posluchać głosu ptaków,spotkać ciekawe zwierzęta oraz poznać przedstawicieli fauny i flory.zapewniliśmy;przewodnika,przejazd na trasie Gardna Wielka-Czołpino-Gardna Wielka oraz poczęstunek.zrobiono dokumentację fotograficzną.następne projektowe działanie to POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ -walory historyczne Gminy Smołdzino.Dzialanie przeprowadzono r o godz 18 w WCT, r o godz 18 w WCT, r o godz 18 w WCT.Na spotkanie przyszli wszyscy uczestnicy projektu oraz spłeczność lokalna i turyści,były to merytoryczne,fajne spotkania.wiedza Pana Historyka jest tak ogromna oraz umiejętność jej przekazywania,że chce się słuchać. Walory historyczne Gminy Smołdzino (3 x 2godz.) były to 3 spotkania z historykiem dot. historii i tradycji regionu, legend (w WCT). Uczestnikom/czkom zostaną przekazane informacje na temat historii najbliższej okolicy, lokalnych tradycji, legend regionalnych, które będą mogli wykorzystać opowiadając dzieciom/wnukom oraz w bieżącej działalności, przekazując turystom ciekawostki na temat tradycji regionu. Prowadzący przygotuje dla uczestników/czek materiały szkoleniowe z opisem najważniejszych faktów historycznych, legend, lokalnych obrzedów i wydarzeń nawiązujących do tradycji i historii regionu. Materiały zostyały przekazane,wszystko zostało udokumentowane.następne działanie to PIKNIK EKOLOGICZNY dnia r. Planujemy zorganizować Piknik ekologiczny w parku wiejskim w Smołdzinie dla uczestników/czek, członków ich rodzin, mieszkańców gminy, turystów - razem 50 osób. Zorganizujemy prezentację produktów Eko z terenu gminy na stoiskach - z zakresu zdrowej żywności, ziół, nalewek, miodu, produktów rękodzielniczych glina, wiklina, etc. Dodatkową atrakcją będą warsztaty ekologiczne dla dzieci (i nie tylko) Robimy cuda ze śmieci, w ramach których pokażemy dzieciom jakie ciekawe przedmioty codziennego użytku, dekoracje można wykonać z pustych opakowań, gazet, butelek, etc. Aby propagować zachowania proekologiczne w trakcie pikniku przeprowadzimy Akcję EkoTorba - każdy, kto przyniesie 5 foliowych reklamówek otrzyma torbę ekologiczna na zakupy (Poza tym wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztacie - Sianoploty - sztuka wyplatania z siana (- umowa zlecenie/na świadczenie uslug, w ramach których będzie można wykonać oryginalne i ekologiczne ozdoby. Uczestnikom/czkom pikniku zapewnimy poczęstunek, w tym naczynia ekologiczne jednorazowe toalety przenośne (Wystąpi zespół muzyczny - oprawa muzyczna i dźwiękowa (). Przeprowadzimy konkursy dla dzieci z nagrodami ( w tym konkurs na najciekawszy wyrób recyklingowy, najciekawszą ozdobę z siana. Do przygotowania i przeprowadzenia pikniku zaangażujemy 8 wolontariuszy - umowy wolotariackie (64godz). Piknik zorganizowano także przy współpracy z Urzędem Gminy w Smołdzinie,który zorganizował konkurs ekologiczny /sponsor Firma Remondis/a nagrodą był rower.wszelkie działania projektowe podczas PIKNIKU

4 zostały przeprowadzone,turysci dopisali,atmosfera była rodzinna.następne działanie projektowe to EKOTURYUSTYKA 6dnipo 5 godzin =30godzin wg harmonogramu; , , r, , III. Ekoturystyka czym jest i jak ją organizować? - szkolenie - VIII-X.2014(30godz) Szkolenie przeprowadzone będzie w ramach 6 spotkan po 5 godzin każde, z zakresu: 1. Ekoturystyka pojęcie, nowe trendy, dobre praktyki (2godz) 2. Prawo w usługach ekoturystycznych (3godz) 3. Planowanie usług oraz tworzenie gospodarstw ekoturystycznych (5godz) 4. Marketing w usługach i gospodarstwach ekoturystycznych(5godz) 5. Ekoprodukt co przyciąga turystów? (5godz) 6. Obsługa ekoturystów w tym budowanie postaw proekologicznych turystów oraz oferty ekoturystycznej (5godz) 7. Zarządzanie gospodarstwem/firmą ekoturystyczną (5godz) Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników/czek do tematyki ekoturystyki, zapoznanie z efektywnymi metodami tworzenia produktów ekoturystycznych. Poruszone zostaną takie tematy, jak: turystyka/agroturystyka a ekoturystyka, certyfikacja ekoturystyczna, wprowadzanie rozwiązań ekologicznych w działalności turystycznej, tworzenie produktów ekoturystycznych, zasady profesjonalnej obsługi klienta i sposoby budowania zadowolenia i lojalności klientów, zasady rozpatrywania reklamacji, o co i jak pytać klienta, szczególne wymagania ekoturystów, poziomy lojalności turystów, tworzenie dokumentów promocyjnych. Prowadzący (budżet-poz.i.6)- umowa zleceni/na świadczenie usług (30godz); wraz z uczestnikami, jako efekt szkolenia przygotuje EkoPoradnik dla mieszkańca i turysty w Gminie Smołdzino, który zostanie wydany w nakładzie 200 szt (budżet4r.w trakcie spotkań zdobywamy wiedzę na w/w zagadnienia,prowadzimy rozmowy oraz dyskusje jak ma wyglądać EKO PORADNIK i jakie EKO PRODUKTY mają się tam znalezć.dnia r zakończono kolejne działanie projektowe EKOTURYSTYKA przeprowadzone w wymiarze 30godz przez AP EDUKACJA ODDZIAŁ/SŁUPSK z uroczystym wręczeniem Certyfikatów uczestnikom projektu przez pracownika w/w instytucji.szkolenie było merytoryczne,atmosfera wspaniała,zasób wiedzy pozwoli na prawidlowe prowadzenie działalności ekoturystycznej oraz dobre praktyki wzbogacą tę działalnośćprzygotowano EKOPORADNIK,który na kursie komputerowym zostanie dopracowany i wydrukowany w ilości 200szt..Nastepne działanie to Kurs komputerowy od r. IV. Nowe technologie IT w tworzeniu ofert ekoturystycznej - kurs komputerowy - IX-XII.2014 (32godz) Planujemy zorganizować i przeprowadzić kurs komputerowy dla 16 osób w wymiarze 32 godzin, w ramach 8 spotkań po 4 godziny każde (budżet-poz. I.7). Będzie to kurs obsługi komputera w zakresie wykorzystania pakietów biurowych w prowadzeniu działalności ekoturystycznej, poruszania się po internecie, administrowania strony internetowej, zakładania i prowadzenia sklepu internetowego, zakładania i prowadzenia profilu Facebook. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników/czek w kompetencje kluczowe, umożliwiające pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii, ekoturystyki, poprawę komunikacji uczestników/czek ze sobą i ewentualnymi turystami, dostosowanie prowadzonej oferty ekoturystycznej do aktualnych wymogów rynku..kurs rozpoczął sie a skończy tj 8 dni po 4 godziny,atmosfera jest rodzinna-trener przygotowany merytorycznie,uczestnicy zadowoleni.na wstępie został dopracowany EKOPORADNIK i zostanie wydrukowany w ilości 200szt.W przygotowaniu jest EKO MAPA EKOPRODUKTÓW,ktora takze zostanie wydrukowana w nakladzie 200szt.Wszystkie te wydawnictwa zostaną rozdane nieodpłatnie dla turystów,społeczności lokalnej,szkół,przedszkoli,samorządu,na wszelkich

5 imprezach promocyjnych-na następnym działaniu SPOTKANIE Z EKOKUCHNIĄ.Uczestnicy projektu zapoznają się z zagadnieniami z programu kursu i są zadowoleni a pozyskana wiedza przyda się w działalności turystycznej,wzbogaci ofertę.cały czas trwa promocja projektu i jego działań,poprzez plakaty,radio,w gospodarstwach agroturystycznych,na tablicach ogłoszeń,u sołtysów,w sklepach.wszelkie działania są dokumentowane i umieszczane na naszej str oraz na str partnera,ug,pftw GG,PDS,SGR oraz na Facebooku.

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-post. z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5

Ewaluacja ex-post. z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie G5 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE G5 Wiślica Pacanów Nowy Korczyn Solec- Zdrój Stopnica Ewaluacja ex-post z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia EWALUACJA WŁASNA

Raport z ewaluacji własnej Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia EWALUACJA WŁASNA Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki EWALUACJA WŁASNA Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia za rok 2011 i 2012 Zespół ewaluacyjny w składzie: 1. Wojciech Bałys 2. Marian Momot 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Zadania do realizacji w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader + (lata 2006 2008) na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny. Opracowanie i wydanie materiałów

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT UDA-POKL.09.01.01-14-054/13-00. Gmina Dzierzgowo Maluch na starcie

RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT UDA-POKL.09.01.01-14-054/13-00. Gmina Dzierzgowo Maluch na starcie RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT UDA-POKL.09.01.01-14-054/13-00 Gmina Dzierzgowo Maluch na starcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

Część I. Sprawozdanie merytoryczne SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskie 2010-2012j (nazwa zadania) w okresie od 09.03.2010 do 31.12.2010 określonego w umowie nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

O finansach w bibliotece" II edycja

O finansach w bibliotece II edycja O PROJEKCIE O finansach w bibliotece" II edycja Realizatorzy Projekt O finansach w bibliotece II edycja jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach

2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach Regulamin rekrutacji i udziału w kursach/szkoleniach tematycznych w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

O finansach w bibliotece" III edycja

O finansach w bibliotece III edycja O PROJEKCIE O finansach w bibliotece" III edycja Realizatorzy Projekt O finansach w bibliotece III edycja jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES EDUKACJA SZANSA NA SUKCES Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo