Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Tuchowie. Nr 2 (17) S półka Komunalna. Luty 2014 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Tuchowie. Nr 2 (17) S półka Komunalna. Luty 2014 ISSN 2299-2480"

Transkrypt

1 Nr 2 (17) Luty 2014 ISSN Budżet Obywatelski Miasta Tuchowa podsumowanie wyników głosowania Pełna lista projektów według liczby zdobytych ważnych głosów. str. 2 Refleksje pracowników urzędu o realizacji prac nad budżetem obywatelskim str. 3 Tuchów Liderem Małopolski 2013 oraz o zł. dla Tuchowa str. 3 Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Tuchowie S półka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. w Tuchowie realizuje jedną z największych inwestycji w regionie projekt pn Uporządkowanie gospodarki wodno- -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. 3 lutego 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Tuchowie, do której trafiają ścieki z 3 gmin: Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski. Na otwarciu nie zabrakło przedstawicieli: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, udziałowców spółki i wykonawców. Po przecięciu wstęgi wszyscy zwiedzali obiekty w Tuchowie, a następnie udali się na spotkanie w tuchowskim Domu Kultury. W sali kinowej zaprezentowany został film, opowiadający o powstaniu spółki i realizacji projektu. Następnie wręczono pamiątkowe podziękowania i wysłuchano krótkiego koncertu. Na koniec dokonano otwarcia wodomatu w Ryglicach, który został zakupiony przez spółkę. Projekt realizowany jest przez spółkę, której udziałowcami są 4 gminy: Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski oraz Ciężkowice. W ramach projektu wykonana została modernizacja i rozbudowa 3 oczyszczalni ścieków w: Tuchowie, Ciężkowicach i Bogoniowicach oraz 2 stacji ujęcia wody w: Lubaszowej oraz Ciężkowicach. Po zakończeniu inwestycji ok. 7 tys. mieszkańców będzie mogło podłączyć się do sieci wodociągowej a ponad 10 tys. mieszkańców skorzysta z nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Docelowo realizacja projektu ma zakończyć się powstaniem ok. 500 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie 4 gmin. Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko Z historii Łowczowa... Sanktuarium św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Łowczowie str. 4 Nowa odsłona biblioteki w Siedliskach Zakończono prace nad projektem pod nazwą Zakup wyposażenia dla nowo otwartej Filii w Siedliskach z programu Wieloletniego Kultura+ Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek. str. 5 Z działalności filii Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej Wydarzenia kulturalne, zajęcia dla dzieci i młodzieży, kursy i konkursy. str. 6-7 Tuchowianin Roman Kawa społecznik i miłośnik sportu w rozmowie z Krzysztofem Jasińskim str. 11 Przedwiośnie w kinie Promień Repertuar na marzec str. 15 Tuchovia wzmacnia się przed rundą wiosenną Terminarz spotkań Najstarsza mieszkanka Gminy Tuchów Pani Ludwika Styrkowiec świętowała 104 urodziny O realizowanych projektach oraz organizowanych warsztatach ekologicznych dla młodzieży str. 16 str. 3 str. 14 Rozmowa Elżbiety Moździerz z Karolem Gutem, autorem astrofotografii oraz fotografii reportażowej str. 8 Fotorelacja z V Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Tuchowa str. 10

2 2 miasto i gmina luty 2014 nr 2 (17) I BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA TUCHOWA PODSUMOWANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA Z godnie z przyjętym harmonogramem, 24 lutego bieżącego roku nastąpiło uroczyste otwarcie urny z głosami złożonymi przez mieszkańców Tuchowa. Część osób zgłaszających projekty skorzystało z zaproszenia i przybyło na tę uroczystość. W obecności zaproszonych gości dokonano przeliczenia wszystkich głosów, następnie przez kolejne trzy dni trwała ich weryfikacja. Ogółem do głosowania było uprawnionych osób. Z urny wyciągnięto razem głosów. Podczas weryfikacji okazało się, że 328 z nich było nieważnych. W przypadku, gdy ten sam mieszkaniec głosował na więcej niż jeden projekt, należało wszystkie karty odrzucić. Rekordzistą okazała się osoba głosująca na trzy różne projekty. Inne przyczyny odrzucenia głosów były związane z nieprawidłowym lub niekompletnym wypełnieniem kart, brakiem daty głosowania, błędnym numerem pesel. Zdarzały się również karty wypełnione przez osoby nie zameldowane na terenie Tuchowa. W ostatecznym rozrachunku prawidłowo zweryfikowano karty. Frekwencja w stosunku do wszystkich złożonych kart wyniosła 44,84 %. Liczona w stosunku do ważnych głosów, wyniosła 38,95 %. Dla porównania, w ostatnich wyborach samorządowych frekwencja na terenie Gminy wynosiła 43,10 %. W ostatnim głosowaniu nad budżetem obywatelskim w Poznaniu zagłosowało około 20 % uprawnionych, w Łodzi blisko 19 %, w sąsiednim Tarnowie blisko 20 %, a w Gdańsku niecałe 14 %. Biorąc pod uwagę wynik naszego głosowania, można stwierdzić, że pomysł spotkał się z wielkim uznaniem, zainteresowaniem i zaangażowaniem mieszkańców. Najwięcej ważnych głosów zdobył projekt nr 13 Pana Marka Surmacza (wymieniony na I miejscu poniższej listy). Ze względu na szacunkowy koszt tego zadania wynoszący zł, pozostałe projekty znajdą się na liście rezerwowej. Ostateczna decyzja co do możliwości realizacji poszczególnych wniosków zapadnie TWÓJ WYBÓR - TWÓJ GŁOS - TWOJE MIASTO BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA TUCHOWA po zakończeniu procedur związanych z projektowaniem, kosztorysowaniem a także przetargiem na wybrane w głosowaniu przedsięwzięcie. Wszystkie zgłoszone pomysły mieszkańców wskazały te potrzeby i obszary, na które włodarze naszego miasta z pewnością zwrócą uwagę w przyszłych latach. Pełna lista projektów według liczby zdobytych ważnych głosów, przedstawia się następująco: Miejsce I Projekt nr ważne głosy: Pan Marek Surmacz Zadanie: Bezpieczniej przez Tuchów - droga dla pieszych i rowerzystów, w tym utwardzenie i asfaltowanie odcinka drogi na długości 380 m i szerokości 2,5 m, łącznika pomiędzy ulicami Partyzantów i Wałęgi. Miejsce II Projekt nr ważnych głosów: Pan Dariusz Moździerz Zadanie: Poprawa estetyki i funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Tuchowie - zadaszenie istniejącej trybuny, wydzielenie sektora dla kibiców przyjezdnych, likwidacja klatki, montaż tablicy z logo, tablicy świetlnej, systemu nagłaśniającego, bramek z siatkami, piłkochwytów, wiaty stadionowe. Miejsce III Projekt nr ważnych głosów: Pani Maria Pietrucha Zadanie: Projekt budowy chodnika przy ulicy Długiej na odcinku 180 metrów uzyskanie niezbędnych zezwoleń i opinii oraz wykonanie projektu od skrzyżowania z ulicą Tarnowską, do skrzyżowania z ulicą Młyńca. Miejsce IV Projekt nr ważne głosy: Pani Anna Marszałek Zadanie: Montaż aktywnego oznakowania 4 przejść dla pieszych na terenie Tuchowa - z wykorzystaniem technologii solarnej i diod typu led, na trasie nr 977 (ulica Mickiewicza - 3 przejścia; ulica Tarnowska - 1 przejście), w celu poprawy widoczności przejść i poprawy bezpieczeństwa pieszych. Miejsce V Projekt nr ważnych głosów: Pani Anna Totoś, Dorota Cup, Maria Kołaczek Zadanie: Budowa bazy rekreacyjno-sportowej do uprawiania sportu masowego i organizowania imprez kulturalno - sportowych przy ul. Ryglickiej - poprzez budowę boiska do piłki nożnej i siatkowej, wiaty z grillem, placu zabaw, ławeczek i ogrodzenia terenu. Miejsce VI Projekt nr ważnych głosów: Pani Natalia Dutka Zadanie: Wykonanie projektu odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej - dotyczy nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. M. Konopnickiej. Miejsce VII Projekt nr ważne głosy: Pani Jadwiga Surdel Zadanie: Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 150 m na ulicy Brzozówki w Tuchowie - na drodze utwardzonej w ostatnich latach i umieszczenie co najmniej 1 latarni. Miejsce VIII Projekt nr 9 53 ważne głosy: Pani Irena Kajmowicz Zadanie: Utwardzenie i pokrycie asfaltem drogi gminnej wewnętrznej - dotyczy działki nr 1906/56 położonej przy ulicy Ryglickiej. Miejsce IX Projekt nr 8 34 ważne głosy: Pani Maria Karpiel Zadanie: Wykonanie projektu doprowadzenie wody miejskiej do domu przy ulicy Ryglickiej - dotyczy działek nr 2285/1 i nr 1929 w Tuchowie. Miejsce IX Projekt nr ważne głosy: Pan Paweł Górowski Zadanie: Remont ulicy Głębokiej od strony Rynku złagodzenie podjazdu od ul. Ogrodowej, wykonanie odwodnienia, uzupełnienie asfaltu i zabezpieczenie przed osuwaniem się ziemi. Miejsce X Projekt nr 1 33 ważne głosy: Pani Elżbieta Moździerz Zadanie: Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i podróżujących pojazdami na drodze wojewódzkiej nr umieszczenie interaktywnych znaków zasilanych energią słoneczną przy wjazdach z obu stron Tuchowa na trasie nr 977 (ulica Mickiewicza na wysokości Galerii; ulica Tarnowska na wysokości stacji benzynowej), informujących o aktualnej prędkości pojazdów i zachęcających kierowców do ograniczenia prędkości. Miejsce XI Projekt nr 6 23 ważne głosy: Pan Andrzej Witek Zadanie: Edukacyjna gra plenerowa na podstawie książki,,wędrówki z Tuchówką - wyznaczenie obok placu zabaw przy osiedlu Centrum konturów gminy Tuchów, z zaznaczeniem punktowym miasta i 12 wsi, umieszczenie 96 kolorowych pól gry edukacyjnej i tablicy z instrukcją i z pytaniami do gry oraz z odpowiedziami odnoszącymi się do książki Wędrówki z Tuchówką. Projekt zgłoszony na podstawie planszowej gry edukacyjnej, wykonanej przez uczniów tuchowskiego gimnazjum Alicję Kukułkę, Stanisława Mikosa i Szczepana Barana, pod kierunkiem Pani Katarzyny Krupy. Miejsce XII Projekt nr ważnych głosów: Pan Piotr Ryndak Zadanie: Remont ulicy Ziołowej w Tuchowie - położenie tłucznia na powierzchni ok. 5 arów. Miejsce XIII Projekt nr 5 9 ważnych głosów: Pan Tomasz Wantuch Zadanie: Cztery pory roku na szlaku,,wokół Tuchowa - odnowienie znaków na całej trasie szlaku, sporządzenie tabliczek informacyjnych, wykonanie drewnianych siedzisk w trzech punktach widokowych, opracowanie i wydanie poszerzonej wersji przewodnika. Projekt zgłoszony na podstawie propozycji Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Wydawca: Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, Tuchów Redakcja: ul. Chopina 10, Tuchów; Tel./fax: ; Redaguje zespół: Janusz Smoliński (redaktor naczelny), Jan Dusza, Wiktor Chrzanowski, Grzegorz Mastalerz, Bożena Wrona, Janusz Kowalski, Maria Kras, Krzysztof Jasiński, Jarosław Mirek, Halina Piotrowska, Agnieszka Bąk, Marek Chrząszcz, Grzegorz Górowski, Andrzej Jagoda. Fotografie: Wiktor Chrzanowski, Ryszard Flądro, Krzysztof Jasiński, Maciej Maziarka Opracowanie graficzne: Łukasz Tumidajski, Dom Kultury w Tuchowie Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. Warszawa oddział w Kielcach, Drukarnia w Tarnobrzegu, ul. Mechaniczna 12, Tarnobrzeg; Nakład: 2000 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i korespondencji oraz opatrywania ich własnymi tytułami. Artykułów nie zamawianych redakcja nie zwraca i nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

3 luty 2014 nr 2 (17) miasto i gmina 3 BUDŻET OBYWATELSKI OKIEM URZĘDNIKA W raz z ostatnim dniem lutego zakończyliśmy procedurę wyboru projektów, w ramach I budżetu obywatelskiego. Równocześnie z podsumowaniem głosowania, dobiegła końca rola zespołu powołanego przez Burmistrza Tuchowa. Praca w zespole przyniosła sporo refleksji, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić: Moim zdaniem pomysł ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Sama frekwencja, która jest o wiele wyższa niż w innych miastach pokazuje, że warto było zrealizować to przedsięwzięcie. Oczywiście, jeśli coś robi się pierwszy raz, to nie zawsze wszystko wyjdzie tak, jak się zakładało. Podobnie jak polskie dreamlinery, nas też dopadły różne choroby wieku niemowlęcego. Jednak wiemy już, co poprawić lub zmienić, aby efekt był jeszcze lepszy. Dziękuję wszystkim, którzy oddali swoje głosy, bo pokazali nam wszystkim w zespole, że warto było podjąć się tego wyzwania. Do zobaczenia w kolejnej edycji! Grzegorz Górowski Budżet Obywatelski pozwala decydować o swojej małej Ojczyźnie. Każdy ma realny wpływ na to, w jakim kierunku gmina powinna się rozwijać, na co warto wydać pieniądze. Największe emocje towarzyszą przy liczeniu głosów i oczekiwaniu na wyniki głosowania. Ilość oddanych głosów w I edycji budżetu obywatelskiego świadczy o tym, że to co robimy ma sens. Katarzyna Derus-Krawczyk Największe emocje towarzyszyły mi przy otwarciu urny z głosami. Pomyślałam wtedy, że zaangażowanie mieszkańców jest ogromne, a moja praca przy liczeniu głosów to będzie jakiś wkład (już na zawsze) do projektu, który zostanie zrealizowany. No i oczywiście zespół był super! Ewa Sobyra Biorąc pod uwagę, że była to pilotażowa edycja, wszystko przebiegało sprawnie i w konsekwencji dało dobry rezultat. Dla mnie praca nad budżetem była sprawdzianem umiejętności, a jako młody zespół wszyscy nabyliśmy wiedzę i doświadczenie, które z pewnością wykorzystamy w przyszłości. Każdy z nas jest bardziej zmotywowany i zachęcony efektami współpracy. Cieszę się, że dzięki tej inicjatywie jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, a mieszkańcy są świadomi możliwości współdecydowania o sobie. Joanna Turaj Moje wrażenia na temat pracy nad budżetem obywatelskim są bardzo pozytywne. Świetnie pracowało mi się ze wszystkimi członkami zespołu. Każdy z nas miał swoje wizje i pomysły - gdy udało się to wszystko połączyć w całość, wyszedł bardzo sprawny system pracy całego zespołu. Panowała bardzo miła atmosfera i oby tak dalej :) Dziękuję za współpracę. Co do samego budżetu i projektów, moim zdaniem następnym razem trzeba się zastanowić nad tym, aby pomysły zgłaszane przez mieszkańców miały charakter typowo społeczny - żeby jak największa liczba osób mogła później korzystać z tego, co uda się stworzyć. Rafał Michalik Dla mnie osobiście praca nad budżetem obywatelskim była odskocznią od codziennych obowiązków, nowym wyzwaniem, ciekawym doświadczeniem. Dla całego zespołu ważne było poczucie, że robimy wspólnie coś ważnego, jak dotychczas niepowtarzalnego. Robimy coś, co umożliwia budowanie relacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami, zdobywanie ich zaufania, daje realny wpływ mieszkańcom na decyzje dotyczące rozwoju miasta. Wszystkim nam udzieliły się emocje związane z głosowaniem i wyborem projektów. Czerpaliśmy wiele radości z wykonywanej pracy, poznaliśmy swoje możliwości i mocne strony, zdobyliśmy motywację do dalszych działań. Dziękując za zaangażowanie wszystkich mieszkańców, liczymy na to, że spotkamy się z Państwem w równie licznym gronie przy kolejnej edycji. Magdalena Marszałek NAJSTARSZA MIESZKANKA GMINY TUCHÓW 104 URODZINY LUDWIKI STYRKOWIEC P ani Ludwika Styrkowiec jest najstarszą mieszkanką naszej gminy. Przyszła na świat sto cztery lata temu, 5 lutego 1910 roku. W dniu jej urodzin Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Wróbel odwiedzili Jubilatkę z gratulacjami i życzeniami. Dostojnej Jubilatce życzymy kolejnych długich lat w zdrowiu i w szczęściu. Tuchów liderem Małopolski G mina Tuchów otrzymała informację, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uznało Tuchów za Lidera Małopolski 2013 za uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Białej. Konkurs wyróżnia najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym, ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, ekspansywne firmy z Małopolski, z nowymi technologiami, tworzące nowe miejsca pracy. Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Białej w ramach programu Czysty Dunajec to największe przedsięwzięcie służące czystości wód w Małopolsce. W jego ramach zaplanowano budowę ok. 105 km nowej sieci kanalizacyjnej, 56 km wodociągowej, unowocześnienie 3 oczyszczalni ścieków oraz dwóch stacji uzdatniania wody. Wartość projektu to 158 mln zł. przy czym dotacja unijna, w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, wynosi 95,3 mln zł. Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i krótką prezentacją najlepszych przedsięwzięć roku w Małopolsce (Lider Małopolski 2013), odbędzie się tradycyjnie pod patronatem i z udziałem marszałka, wojewody Małopolskiego i prezydenta Krakowa, 26 marca 2014 r. w sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie zł dla Tuchowa J erzy Miller, wojewoda małopolski we wtorek, 18 lutego, wręczył przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Łącznie samorządy otrzymały prawie 99 mln zł z budżetu państwa. Promesy otrzymało 125 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 109 gmin, 15 powiatów i samorząd województwa. Gmina Tuchów otrzymała kwotę zł.

4 4 z historii Łowczowa luty 2014 nr 2 (17) Sanktuarium św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Łowczowie kazimierz PLEBANEK cssr teksty łacińskie tłumaczył Jan Słowik CSsR W ostatnich latach Łowczów doczekał się kilku publikacji, w których omówiono jego historię, rozwój i osiągnięcia. Jednak gdy idzie o dawne dzieje, są luki, nie uwzględniono niektórych ważnych dokumentów. Fot. Krzysztof Jasiński Niniejsza publikacja chce być przyczynkiem do historii Łowczowa. Uwzględnię w niej fragmenty akt wizytacyjnych parafii Piotrkowice dotyczące Łowczowa, znajdujące się w Archiwum Metropolitalnym w Krakowie. Zawierają one bardzo interesujące wiadomości. 1. Sanktuarium świętych Janów - Chrzciciela i Ewangelisty Łowczów należący do parafii w Piotrkowicach, miał swój kościół. Nie był to jednak zwykły kościół. Było to sanktuarium dwóch Świętych Janów, Chrzciciela i Ewangelisty. Sanktuarium to miejsce w którym ludzie żywo odczuwają obecność Boga i doznają Jego pomocy. Do kościoła parafialnego ludzie chodzą z obowiązku, by w niedziele i święta uczestniczyć we Mszy św. przyjąć sakramenty św. itp. Do sanktuarium przybywają nie z obowiązku ale z pobożności by wypełnić jakieś przyrzeczenie, ślub oraz złożyć Votum przed umiłowanym przez nich wizerunkiem Jezusa, Maryi lub świętego. Pierwsza wzmianka o kościele w Łowczowie pochodzi z roku 1596: W tej samej parafii /mowa o Piotrkowicach - K.P./ we wiosce Łowczów, jest drewniana kaplica, konsekrowana pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty i [św. Jana] Chrzciciela. Ma również odpusty we wspomniane święta z proces jami z Najświętszym Sakramentem prawomocnie udzielone i [pismem] potwierdzone. W latach proboszczem w Piotrkowicach był gorliwy i bojowy ks. Bartłomiej Rusinowski. Za jego proboszczowania miały miejsce trzy wizytacje. Pierwsza w 1665r. Z akt wizytacyjnych wynika, że sanktuarium w Łowczowie było w rozkwicie. Wizytator pisał: [parafia Piotrkowice], ma kaplicę w wiosce Łowczów, która należy do Gnosor Czermińskich, inkorporowaną [włączoną] do duszpasterstwa kościoła parafialnego.[jest to kaplica] drewniana pod wezwaniem świętych: Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Święto poświęcenia [tej kaplicy] jest obchodzone w niedzielę po święcie św. Jakuba Apostoła. A są w niej trzy ołtarze murowane, jeden jest tylko konsekrowany. W [kompozycyjną] strukturę tego [ołtarza] są [wbudowane] dwa obrazy: jeden św. Jana Chrzciciela drugi św. Jena Ewangelisty i jest opinia że są cudowne. Bardzo liczne różnego rodzaju wota - srebrne tylko dwa - są umieszczone zarówno na ołtarzu jak i na ścianach kaplicy. [Proboszcz] wystarał się u Stolicy Apostolskiej /dosłownie Rzymskiej/ o odpust zupełny przywiązany do tych świat, udzielony na okres 10 lat, a u Najczcigodniejszego [Biskupa] misjcowego Ordynariusza Obecny budynek Kaplicy w Łowczowie [o pozwolenie) na wystawienie w te święta Najświętszego Sakramentu. A często w tej kaplicy zwykły być odprawiane Msze Święte ze względu na wiernych napływających z pobożności do tych obrazów. Cmentarz [przykościelny] ma dobre ogrodzenie. Dach ze sygnaturką jest również dobry: na sygnaturce jest zawieszony jeden większy dzwon. 2. "Bojowość" ks. Rusinowskiego Objawiała się ona w gorliwym zwalczaniu innowierców. Ich zbór znajdo wał się w Szczepanowicach. Okoliczna szlachta porzucała wiarę katolicką przechodząc [na] kalwinizm. Do innowierców przeszedł i Piotr Broniewski /Broniowski/ patron kościoła w Piotrkowicach, mieszkający w Zabłędzy a więc na terenie parafii ks. Rusinowskiego. W jego to dworze odbywały się schadzki luteran i kalwinów z ministrem Kałajem. Zwalczając innowierców ks. Rusinowski stawiał wiernym wysokie wymagania i pewno używał mocnych słów, bo podczas wizytacji 1669r. oprócz pochwały za gorliwość otrzymał też upomnienie: Gorliwość Wielce Czcigodnego Proboszcza Piotrkowickiego w szerzeniu kultu Bożego i obronie praw Kościoła mogłaby być dana [za przykład] również innym do naśladowania. Tą jednak nadmierną [gorliwość] niech się stara Wielce Czcigodny Proboszcz łączyć [dosł. Łagodzić] z wielką uprzejmością, należną życzliwością, miłością i cierpliwością, aby [ona] obróciwszy się w gniew nie zaszkodziła bardziej Kościołowi i jemu samemu. Po tym delikatnym upomnieniu ks. Rusinowski będzie walczył drogą prawną. W 1671r. wniósł pozew do Trybunału Lubelskiego przeciw zwolennikom sekty kalwino-ariańskiej /arianizm prawem polskim z 1658r. - ex regestro arianismi był zakazany /przede wszystkim zaś przeciw sławetnemu Szymo nowi Akwili, zastępcy przebrzydłego owego Daniela Kałaja ariańskich dogmatów ministra i jawnego bluźniercy, dekretami kapturowymi i trybunalskimi skazanego ( ) zbiega, zarówno w ohydnym ministerstwie, jak i straszliwych bluźnierstw jego w bezbożnym zborze, Szczepanowickim i nowo wybudowanym Lusławickim, fałszerzowi słowa Bożego Jako powody oskarżenia podano: niezachowywanie świąt, działalność Akwili zmierzającą do nawracania katolików na kalwinizm, profanację podo bizny obrazu Matki Boskiej Tuchowskiej i znieważenie katolickiego księdza gdy przyszedł do chorego Piotra Chrząstowskiego... Na wiadomość o procesie sadowym Akwila uciekł z Małopolski. Trybunał Lubelski nakazał m.in. zbór zburzyć. Do zburzenia nie doszło, bo opiekun zboru Piotr Chrząstowski uzyskał od sejmu w 1672r. uchylenie wyroku. Ks. Rusinowski nie kapitulował. Doprowadził do zamknięcia zboru w Lusławicach, nawrócił właściciela Zabłędzy Piotra Broniewskiega, a w 1678 przy pomocy Stanisława Dobek Łowczowskiego zebrał ludzi i wyprawił się do Szczepanowic. Zboru nie zburzył, bo Chrząstowki i okoliczna szlachta stawiła mu zbrojny opór. Ks. Rusinowski walcząc z innowiercami zaniedbał staranie o sanktuarium w Łowczowie. Wytknął mu to wizytujący parafię w 1678r. ks. Andrzej Pągowski. W dekrecie powizytacyjnym wystawionym w plebańskiej rezydencji 7 września 1678 czytamy : Kościół św. Jana w wiosce Łowczów wymaga zatroszczenia się o dach [wymaga remontu dachu] klucze od tego [kościoła] niech ma i przechowuje u siebie [proboszcz] i niech się stara cmentarz przykościelny ogrodzić. Powinien wogóle zakazać tego nadużycia aby prywat nie bez jego wiedzy grzebano na nim zmarłych, tłumacząc, że jest czymś [absolutnie] niegodnym grzebanie ciał ludzkich jak zwierząt. Sprawa prywatnych pogrzebów bez wiedzy i udziału proboszcza pojawia się i w innych miejscowościach. Wynikała z chęci spoczywania jak najbliżej kościoła wsławionego cudami. Proboszcz nie pozwalał, więc grzebali sami. Wkrótce po tej wizytacji ks. Rusinowski zmarł, w 28 roku kapłaństwa. 3. Dalsze losy sanktuarium Łowczowskiego W 1679r. proboszczem w Piotrkowieach został ks. Piotr Paweł Włodek. Będzie proboszczem do 1721 czyli 42 lata. Sytuacja kościoła w Łowczowie musiała być dobra, skoro w roku 1697 małżonkowie Marcin Dobek Łowczowski i Wiktoria de Borowa uczynili zapis na dwie Msze św. wieczyste, które miały tam być odprawiane co miesiąc. Po księdzu Włodku proboszczem w Piotrkowicach był ks. Stanisław Marklewicz Za jego proboszczowania wichura rozwaliła kościół i nikt nie powziął starania o jego odbudowę. W dekrecie powizytacyjnym z 30 listopada 1731r., czytamy: Kaplicę czyli kościół św. Jana Ewangelisty, nad brzegiem rzeki zwanej Biała, w wiosce Łowczów, siłą gwałtownych wiatrów powalony i do gruntu zniszczony [Proboszcz] niech się stara odbudować swoją zapobiegliwością przy pomocy swoich parafian. Przez następne 8 lat nic się nie działo. Przysłany specjalny komisarz kurialny ks. Marcin Jan Suszowic, pod dniem 19 października 1739r., stwierdził daleko posuniętą dewastację kościoła parafialnego i plebani, a o kościółku św. Janów napisał: Insuper iest drugi kościółek do teyże parafij należący, niedaleko Piotrkowic, ale y ten spadł, tylko locus ubi Troia fuit. Dzwonnica była, ale się obaliła y drzewo z niey funditus zgniło. Parkany u tego kościółka w zgnielizne obruciły sie. Dzwon u tego koścołka ieden. Do naprawy zaniedbań w parafii zabrał się ks. Józef Niedźwiecki, po objęciu parafii w 1747r. Dowiadujemy się o tym z dokumentu wizytacyjnego z 18 stycznia1748r. W tej wiosce [Piotrkowice] kościół parafialny przez niedbalstwo poprzedników doszedł do takiej ruiny, że zapadł się i uległ całkowitemu zniszczeniu. Obecnie natomiast dzięki nowemu rządcy [probosz czowi] został wzniesiony nowy w połowie murowany, w połowie drewniany... Niegdyś była i kaplica św. Jana w wiosce Łowczów, przez gwałtowne wiatry powalona, uległa zbutwieniu i przestała istnieć, pozostało tylko miejsce gdzie była Troja. Pozostała też dzwonnica z jednym dzwonem, który tam dzwoni codziennie na Anioł Pański trzy razy dziennie i raz za zmarłych. Czyli po zawaleniu, kościoła w Łowczowie już nie odbudowano. Obrazy tez przepadły. Za te zaniedbania nie należy wianować tylko proboszcza. W dawnych czasach o kościół troszczył się kolator, szlachcic. Teraz gdy szlachta przeszła na kalwinizm, zabrakło kolatorów, a ludzie byli biedni i na kościół nie dawali.

5 Nowa odsłona biblioteki w Siedliskach luty 2014 nr 2 (17) kultura 5 bożenawrona Z akończono prace nad projektem pod nazwą "Zakup wyposażenia dla nowo otwartej Filii w Siedliskach z programu Wieloletniego Kultura+ Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek. 20 lutego 2014 roku odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji zadania. Rozpoczęło się ono muzyczno-poetyckim wstępem przygotowanym przez Annę Ogielę oraz Annę Łazarek. Wszyscy zebrani goście z zachwytem wysłuchali piosenek w wykonaniu Julii Opałki i Alicji Rusin oraz recytacji wierszy w wykonaniu Izabeli Nowak i Dominiki Kordela -uczennic Zespołu Szkół w Siedliskach. Dyrektor biblioteki przedstawiła cele zrealizowanego projektu oraz osiągnięte rezultaty w formie prezentacji. A było czym się chwalić, gdyż urządzono placówkę biblioteczną na miarę potrzeb czytelnika XXI wieku. Zakupiono piękne nowoczesne meble. Biblioteka została wyposażona w najwyższej jakości sprzęt komputerowy. Powstało 8 stanowisk komputerowych dla czytelników. Można korzystać z konsoli xbox i różnorodnych gier edukacyjnych. Wykonano nowe oznakowanie budynku oraz zbiorów bibliotecznych, które znacznie ułatwiło dostęp do placówki i księgozbioru. Oparto się na projekcie Kierunek biblioteka Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej udostępnionego przez Program Rozwoju Bibliotek. W ramach promocji wydrukowano foldery oraz zakładki do książek. Najlepszym dowodem na to, iż projekt był ważny i potrzebny społeczności Siedlisk jest 95% wzrost zainteresowania ofertą biblioteki. Dlatego na czwartkowym spotkaniu były gratulacje dla bibliotekarzy od Burmistrza Tuchowa, przedstawicieli Powiatowej Biblioteki Publicznej w Tarnowie oraz od wszystkich gości, którzy licznie przybyli na tą biblioteczną uroczystość. Realizacja projektu w Siedliskach to nie tylko nowe wyposażenie, lecz także nowa ciekawa oferta dla czytelników. Nowością w bibliotece jest kącik malucha, gdzie obok książek przygotowano dla najmłodszych zabawki oraz różnorodne gry rodzinne. Powstała także czytelnia czasopism, pojawiła się prasa codzienna. Działa wypożyczalnia Ibuk libra z dostępem do książek elektronicznych. Osoby słabo widzące i niewidome mogą korzystać z książek w formie plików mp3 oraz wypożyczać specjalne urządzenie do ich odsłuchu. Istnieje także możliwość nauki języka angielskiego on -line za darmo dla wszystkich grup wiekowych. Czas otwarcia biblioteki dla użytkowników został wydłużony, zwłaszcza w popołudniami. Warto odwiedzić nową placówkę biblioteczną, w której każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Można tu miło spędzić swój wolny czas, chociażby grając w szachy lub świetne gry planszowe. Ponadto biblioteka organizuje warsztaty plastyczne, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, szkolenia i konkursy. Podsumowując powstała nowa, przestronna, doskonale wyposażona biblioteka z ciekawą ofertą, która będzie służyć mieszkańcom Siedlisk przez długie lata. r e k l a m a

6 6 kultura luty 2014 nr 2 (17) Z działalności filii Domu Kultury Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej" wacławropski 21 lutego w Zespole Szkół w Burzynie odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do pisemnego testu przystąpiło 17 uczniów i uczennic ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W kategorii szkoły podstawowej: I m. Bartosz Dudek II m. Agnieszka Dawid III m. Emilia Jamka W kategorii gimnazjum: I m. Wiktor Nalepka II m. Bartłomiej Krawczyk III m. Jakub Hawrylak Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. w Burzynie Angielski dzielnie ćwiczą wacławropski W Domu Kultury w Burzynie rozpoczął się kurs języka angielskiego w ramach projektu Angielski szansą na lepszą pracę. Kurs całkowicie finansowany jest ze środków unii europejskiej. Beneficjentami są osoby w wieku 50 + z wykształceniem najwyżej średnim. Kurs obejmuje bezpłatną analizę poziomu zaawansowania językowego, 120 lekcji 45-minutowych od stycznia do grudnia 2014r, współprowadzenie zajęć przez lektora polskiego i native speakera oraz możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe. Na naukę nigdy nie jest za późno głosi przysłowie. Życzymy więc kursantom wytrwałości i połamania pióra na egzaminach! w Siedliskach Przedstawienie Noworoczne annałazarek 1 lutego br. o godz w Domu Kultury w Siedliskach, odbyło się Przedstawienie Noworoczne. Przybyło wielu mieszkańców Siedlisk i nie tylko. Nie zawiedli również seniorzy, do których zaproszenie było szczególnie skierowane. W przygotowanie spektaklu włączyły się dwie grupy: zespół wokalny oraz grupa teatralna. Przedstawienie pt.: Dziewczynka z ulotkami wzorowane było na baśni Hansa Christiana Andersena pt.: Dziewczynka z zapałkami. Grupa teatralna pokazała współczesną historię tej baśni. Mała dziewczynka o wielkim sercu, która pomimo zimna i głodu rozdawała ulotki, aby zarobić trochę pieniędzy na jedzenie dla rodziny, wzruszyłaby każdego. Nie jednej osobie obecnej na sali zakręciła się łezka w oku. Prezentacja multimedialna, wspaniałe dekoracje oraz muzyka, która była tłem całego przedstawienia stwarzały niesamowitą atmosferę. Kolejnym punktem przedstawienia był występ zespołu wokalnego. Dziewczynki, jak i również dwóch solistów, Szymon Łazarek i Michał Bujak wykonali znane pastorałki i kolędy. Były to m.in. Gore gwiazda Jezusowi, Kto wie, Biały śnieg i Ty. Słuchając tych pięknych melodii, każdy mógł na chwilę zapomnieć o codziennych problemach i poczuć magię świąt. Punktem kulminacyjnym było wspólne kolędowanie przy kawie i cieście. Atmosfera była tak wspaniała, że nikomu nie chciało się wracać do domu. Szczególne podziękowania należą się paniom, które pracowały w kuchni oraz Sławkowi Łazarek, który akompaniował wszystkim przy wspólnym kolędowaniu. Już teraz ze zniecierpliwieniem czekamy na kolejne spotkania w Domu Kultury w Siedliskach i serdecznie na nie zapraszamy. Tydzień ferii katarzyna urbanek Od 10 do 14 lutego br. w Domu Kultury w Siedliskach odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach ferii szkolnych. Zajęcia zorganizowane były przez Społeczną Radę Kultury działająca przy tymże Domu Kultury i były świetnym sposobem spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Trwały cały tydzień i zgromadziły wiele dzieci, zarówno tych najmłodszych, jak i tych starszych oraz młodzież z pobliskiego gimnazjum. Każdy z pięciu dni przebiegał pod innym tematem, był dzień artystyczny, dzień gier planszowych, dzień muzyczny, dzień taneczny oraz dzień rękodzieła. Przez cały tydzień uczestnicy ferii brali udział w licznych zajęciach. Podczas dnia artystycznego wykonywali figurki z masy solnej, tworzyli własne historie, które później przedstawiali w postaci teatrzyku z własnoręcznie wykonanymi pacynkami, mogli także spróbować swoich sił na scenie i poczuć się przez chwilę jak prawdziwy aktor; w zajęciach tych brała udział Grupa Teatralna działająca przy Domu Kultury z Siedliskach, a jej członkowie chętnie pomagali młodszym w realizacji różnych zadań. Podczas dnia gier planszowych można było zagrać w ulubione grę, zmierzyć swoje siły z kolegami czy poznać zasady nowych gier. W różnego rodzaju gry planszowe można było zagrać dzięki życzliwości Biblioteki Publicznej w Siedliskach. W trakcie zajęć poświęconych muzyce można było nauczyć się wielu muzycznych zabaw, nie zabrakło tez odważnych, którzy pokazali swój piękny głos podczas karaoke, które zresztą w tym dniu cieszyło się największą popularnością. Podczas dnia tanecznego gościliśmy parę taneczną Olę i Grzegorza, którzy zaprezentowali się wszystkim zebranym w różnych tańcach klasycznych, opowiedzieli trochę o tańcu, pokazali zdobyte trofea i nauczyli młodszych podstawowych kroków tanecznych, potem wszyscy mogli potańczyć na dyskotece. Podczas dnia poświęconego na rękodzieło można było nauczyć się jak wykonać koraliki z papieru, profesjonalnie namalować obraz czy nauczyć się robótek na szydełku, dzięki uprzejmości Pań, które zechciały pochwalić się swoim talentem i pokazać różne techniki młodszym. Codziennie na uczestników zajęć czekała w przerwie ciepła herbatka oraz słodki poczęstunek. W ostatnim dniu, na zakończenie ferii wszyscy dostali dyplom uczestnictwa w zajęciach oraz mały upominek. Rozdano 50 dyplomów. Zapraszamy za rok J

7 luty 2014 nr 2 (17) kultura 7 Zaczarowany świat bajek W MARCU W DOMU KULTURY W TUCHOWIE bożenawrona 18 MARCA W Filii w Siedliskach co roku organizowany jest konkurs plastyczny dla najmłodszych, którego celem jest wprowadzenie dzieci w świat książek. Konkurs to doskonała okazja do zachęcania dzieci do czytania. Każdy uczestnik dostaje nagrodę. Prace wyróżnione to głównie te, które dzieci wykonały samodzielnie bez pomocy dorosłych. We wtorek r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu. Jury w składzie: Bożena Wrona, Ryszard Flądro i Ewa Bućko postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia; Kategoria pięciolatków: 1. miejsce - Paulina Gacek 2. miejsce - Amelia Borgula 3. miejsce - Łukasz Rejkowicz Wyróżnienia: Kacper Stec oraz Sergiusz Mikuta Kategoria sześciolatków: 1. miejsce - Martyna Peszka 2. miejsce - Emilia Wajda 3. miejsce - Kacper Szwala i Ania Majchrowicz 59. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 20 MARCA ELIMINACJE REJONOWE DO XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO IM. W. BRONIEWSKIEGO 21 MARCA IV IMPREZA MASOWA, KTÓRĄ UŚWIETNI POKAZ ILUZJONISTY 27 MARCA GMINNY KONKURS RECYTATORSKI "Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą" SZCZEGÓŁY NA STRONACH Wyróżnienia: Dariusz Michalik, Martyna Wajda, Katarzyna Hadas, Marcin Gacek Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Tuchowie Filia w Siedliskach. Nagrody wręczyły: Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliskach Lucyna Jamka oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tuchowie Bożena Wrona. Dziękujemy wszystkim za udział i zachęcamy do korzystania z nowej oferty biblioteki w Siedliskach. INTERNETOWYCH ORAZ NA PLAKATACH r e k l a m a Okazja do kontroli stanu zdrowia Medycyna pracy W ofercie pakiety dla grup pracowników np.: Automaniak - badanie okresowe pracownika, który do celów służbowych używa samochodu osobowego. Ikar - na wysokości zadania - badanie pracownika zatrudnionego przy pracach wysokościowych powyżej 3 metrów. Kompan - stały monitoring - badanie okresowe pracownika, zatrudnionego przy komuterze powyżej 4 godzin dziennie. Hipokrates - pakiet dla pracowników służby zdrowia. Masterchef - pakiet dla pracowników piekarni. W trosce o Ciebie Przy grupach pracowników badania w miejscu pracy Zapraszamy od wtorku do piątku w godz. 7:00-17:00 Tuchów, ul. Szpitalna 1 tel ,

8 8 rozmowa luty 2014 nr 2 (17) Rozmowa Elżbiety Moździerz z Karolem Gutem, autorem astrofotografii oraz fotografii reportażowej, które są prezentowane na wystawie w Małej Galerii Przedstawmy się Część prezentowanych na wystawie fotografii to niejako Twoja podróż w otchłań kosmosu, a druga część to - utrzymując tę konwencję - być może również podróż, ale w otchłań Twojej reporterskiej wyobraźni. Co stanowiło oś kompozycji, wokół której zbudowałeś tę wystawę? Moje zainteresowanie astrofotografią zaczęło się gdy kupiłem teleskop i rozpocząłem oglądanie obiektów astronomicznych na nocnym niebie. Przyglądając się w Internecie zdjęciom tych obiektów uznałem, że skoro mam własny teleskop, to sam mogę takie fotografie wykonywać. Natomiast przygodę z fotografią rozpocząłem około dwa lata temu od kupienia aparatu, zresztą też z myślą o robieniu astrofotografii. Moje zdjęcia zostały szybko zauważone przez kilka osób zajmujących się w Tuchowie fotografią. Zapoznaliśmy się, co poskutkowało tym, że zainteresowałem się fotografią reportażową. Z Maćkiem Maziarką często wybieraliśmy się na wspólne robienie zdjęć i to głównie jemu zawdzięczam rozwój w tej dziedzinie. Nadal chętnie robimy reporterskie wypady. Na mojej pierwszej wystawie chciałem pokazać, że fotografowie nie muszą się skupiać na jednym rodzaju fotografii, ale mogą to godzić z innymi dziedzinami, na przykład z odrębną i rzadko uprawianą, ale bardzo ciekawą astrofotografią. Ponieważ od dziecka interesuję się astronomią, to poprzez te zdjęcia chciałem zainteresować nią innych. Dlatego oprócz zwykłej fotografii reportażowej pokazałem też zdjęcia obiektów astronomicznych. W jaki sposób można zainteresować widzów nocnym niebem, czyli przestrzenią, którą wszyscy znamy i przez to zbiorowo ignorujemy? Co jest skuteczniejsze przedstawienie cykli zdjęć np. robionych teleskopem, a innych obiektywem, czy może, jak często bywa w malarstwie z obrazami wybitnych artystów, prezentowanie jednego, ale wyjątkowego dzieła? Na nocnym niebie jest bardzo dużo różnorodnych obiektów i nie ma możliwości, aby ukazać je na jednym, efektownym zdjęciu, więc to, co tam jest ciekawego można przedstawić tylko poprzez wiele ujęć astrofotograficznych. W ten sposób można starać się choćby częściowo zobrazować ogrom tej kosmicznej przestrzeni. Większość zdjęć przedstawionych na wystawie wykonałem własnym teleskopem i aparatem. Tylko do kilku użyłem kamery CCD wypożyczonej z obserwatorium znajdującego się na dachu tuchowskiego liceum. Połączyłem ją ze swoim teleskopem i tak powstawały zdjęcia astronomiczne pokazujące małe obiekty na niebie. Aby pokazać obiekty rozleglejsze, o większej średnicy używałem obiektywu o krótszej ogniskowej niż w teleskopie. Tę funkcję spełniał obiektyw zwykłego aparatu fotograficznego. Kiedyś eksperymentowano na materiałach światłoczułych poprzez wylewanie cieczy lub robienie zadrapań, w celu stworzenia fotograficznego ekwiwalentu malarstwa. Dzisiaj tym, czym dawniej była ciemnia, jest długi i skomplikowany proces tak zwanej postprodukcji fotograficznej. Obróbka komputerowa jest najważniejszą i najbardziej skomplikowaną częścią powstawania astrofotografii. Proces polega na zbieraniu wielu pojedynczych zdjęć z długim czasem naświetlania i następnym składaniu ich z użyciem odpowiedniego programu komputerowego. Celem jest uzyskanie jak najbardziej naturalnego i zgodnego z rzeczywistością efektu, dlatego może to trwać nawet kilkanaście godzin. Nie wiem, czy najdłuższa, ale najbardziej mecząca była dla mnie obróbka zdjęcia ukazującego samotną lipę na tle Drogi Mlecznej. Ponieważ w ciągu nocy niebo cały czas się przesuwa, a posługując się długim czasem ekspozycji trudno jest obrobić zdjęcie tak, aby wyraźne były i drzewo i Droga Mleczna. Nad tym zdjęciem spędziłem ponad 20 godzin. Z kolei fotografia Księżyca przedstawiona na wystawie jest mozaiką. Ponieważ Księżyc nie mieścił się cały w jednym polu widzenia, to zebrałem klatki pięciu fragmentów z okolic terminatora, czyli miejsca, gdzie są bardzo dobrze widoczne kratery i w postprodukcji połączyłem je ze sobą. W przypadku wszystkich zdjęć dochodzą też inne zabiegi, jak choćby usuwanie szumów, wyostrzanie, wyrównywanie tła, selektywna obróbka, praca na warstwach i wiele innych, które ciężko wymienić, bo do każdego zdjęcia podchodzę inaczej. Choć gołym okiem nie jesteśmy w stanie zauważyć tego, co widzi kamera i teleskop, to zapewniam, że kolory na prezentowanych fotografiach są autentyczne, bo wszystko to, co świeci na niebie ma swój kolor, a to daje wręcz malarski efekt. Mówiąc najogólniej cała praca astrofotografa polega na zbieraniu bardzo dużej ilości pojedynczych klatek i uśrednianiu ich na komputerze w jedną fotografię. Podczas wernisażu dyrektor liceum, do którego uczęszczasz, pan Zbigniew Budzik jako anegdotę przytoczył moment, gdy będąc z Tobą na krakowskiej uczelni, na której za wygranie konkursu wygłaszałeś swój zwycięski referat i prezentowałeś swoje astrofotografie, jedna z tamtejszych osobistości wyraziła się, że chętnie nauczyliby się od Ciebie takiego sposobu wykonywania zdjęć. Czy rzeczywiście one już mają naukową wartość? Do wykonywania pomiarów naukowych nie służą zdjęcia takie, jak moje, ale te, które robią profesjonaliści w obserwatoriach. Jednak istnieją działy, w których amatorzy za pomocą zdjęć ze swoich teleskopów mogą wspomagać astronomów. Ponieważ profesjonalne obserwatoria często nie zdążą w ciągu nocy przefotografować całego nieba, to dość często się zdarza, że amatorzy, tacy jak ja a jest nas naprawdę wielu na świecie podczas przeszukiwania większych obszarów nieba przypadkowo odkrywają nowe obiekty, zazwyczaj planetoidy lub komety. Jak dotychczas niestety nie miałem szczęścia odkryć nowy obiekt, gdyż w Polsce, ze względu na wynikające z położenia warunki atmosferyczne jest to znacznie trudniejsze niż w innych rejonach świata. Moje zdjęcia służą raczej popularyzacji astronomii, a dane naukowe z nich pozyskane są źródłem własnej satysfakcji. Tak było, gdy sfotografowałem galaktykę M 51, na której wybuchła supernowa. Bazując na tym zdjęciu postanowiłem zmierzyć jej jasność. Po dokonaniu obliczeń okazało się, że uzyskane przeze mnie dane zgadzały się z danymi profesjonalnych obserwatoriów. Na razie nie współpracuję w ścisłym sensie z innymi pasjonatami astronomii, czy astrofotografii, ale możemy się nawzajem dzielić swoimi doświadczeniami na forach astronomicznych, na których też umieszczam swoje zdjęcia. Przyznam, że większość wiedzy z zakresu astrofotografii właśnie tam zdobyłem. Jaki jest Twój stosunek do chmur? Astronom nie jest zachwycony, gdy nocne niebo zakryte jest chmurami, ale fotograf z pewnością inaczej je odbiera. Faktycznie, gdy chmury przeszkadzają mi w fotografowaniu nieba to, delikatnie mówiąc nie jestem zadowolony. Niestety w Polsce mało jest w roku w pełni pogodnych nocy. W przypadku ładnych widoków z fantastycznymi chmurami przy wschodzie lub zachodzie słońca cieszę się, że mogę je sfotografować, ale gdy potem przychodzi noc, to się to zmienia. Być może ze względu na te chmury aktualnie więcej czasu poświęcam fotografii reportażowej. Miałem naprawdę sporo takich zdjęć, które mógłbym pokazać, ale po zasięgnięciu opinii innych osób postanowiłem na wystawę wybrać te, które dobrze pokazują właśnie fotografię reportażową i równocześnie są efektowne. Czy w Twoim odczuciu oba rodzaje fotografii, które uprawiasz wchodzą ze sobą w dialog? Astrofotografia i fotografia reportażowa to niby dwa zupełnie odmienne sposoby wykonywania zdjęć, jednak można je pogodzić. Doświadczenia ze zwykłej fotografii uczą prawidłowego układu kompozycyjnego na zdjęciu, a astrofotografia służy maksymalnie dokładnemu pokazaniu obiektu lub zdarzenia na niebie. Gdy to razem połączymy to możemy stworzyć naprawdę bardzo efektowne zdjęcie. Tak było w przypadku wspomnianego już zdjęcia drzewa na tle Drogi Mlecznej. W moim przypadku te dwie dziedziny wzajemnie służą wchodzeniu na wyższe szczeble umiejętności fotografowania, gdyż nawet same sprawy techniczne, jak budowa obiektywów, matryc itp. są ważne w całej, szeroko pojętej fotografii. Jako ciekawostkę dodam, że teleskopem też można robić zdjęcia naziemne, w bardzo dużym przybliżeniu, ale musi być wtedy dobra przejrzystość powietrza. Takim zdjęciem jest wykonana przeze mnie fotografia obiektów znajdujących się w Tarnowie, a robionych z okolic Tuchowa. KAROL GUT - urodził się w 1995 roku w Tarnowie. W 2014 roku będzie zdawał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tuchowie. W 2012 roku zajął II miejsce w wojewódzkim konkursie na referat z zakresu astronomii. W 2012 roku zajął dziesiąte miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu. Zajął też I miejsce w ogólnopolskim teście wiedzy astronomicznej Astrolabium. W 2013 roku zajął II miejsce w Pielgrzymkowym Konkursie Fotograficznym. Wygrywał konkursy w skoku wzwyż i w dal. Od wielu lat czynnie uczestniczy w Służbie Liturgicznej Ołtarza. Za swoje osiągnięcia otrzymał stypendium Starostwa Powiatowego. https://www.karolgut.blogspot.com/

9 luty 2014 nr 2 (17) miasto i gmina 9 II GMINNE HALOWE ZAWODY SPRAWNOŚCIOWE MDP łukaszgiemza A ż 76 uczestników stanęło na starcie II GMINNYCH HALO- WYCH ZAWODÓW SPRAW- NOŚCIOWYCH MDP, które w niedzielne (23.02) popołudnie odbyły się w Tuchowie. Halowe zawody sprawnościowe dla najmłodszych adeptów strażackiego rzemiosła to jedyna tego typu impreza przeprowadzana w powiecie tarnowskim a jej pierwsza edycja odbyła się rok temu. Zawody zostały przeprowadzone w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuchowie na specjalnie przygotowanym torze przeszkód, na którym zawodnicy mieli do wykonania zadania sprawdzające ich sprawność gimnastyczną jak i pożarniczą. Wykonując poszczególne zadania liczył się czas ale również zdobywane lub tracone punkty dodatkowe. W pierwszej serii startów udział wzięli wszyscy zgłoszeni zawodnicy a do drugiej, finałowej serii, zakwalifikowało się po 10 zawodników, którzy uzyskali najmniej punktów. RATUJĄC DAJĄ Z SIEBIE 100%, PROSZĄ O Szczególnie zacięta rywalizacja przebiegała w grupach I i II gdzie do wyłonienia 3 miejsca (w grupie I) i 1 miejsca (w grupie II) potrzebne były dogrywki, tj. dodatkowe starty. Zwycięzcom poszczególnych kategorii pamiątkowe puchary, medale i dyplomy wręczyli: burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie Mieczysław Kras. Puchar dla NAJSPRAWNIEJSZEJ MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ GMINY TUCHÓW- 2014", w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Kazimierza Sadego, wręczył sekretarz ZOP ZOSP RP w Tarnowie, druh Marian Nowak. Dodatkowo wszyscy uczestnicy, otrzymali okolicznościowe odznaki. Nad regulaminowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska, w skład której weszli: Mateusz Włudyka z OSP w Ciężkowicach oraz z OSP w Ryglicach druhowie: Wiesław Siedlik i Wojciech Gieracki. Zawody zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tuchowie przy pomocy burmistrza Tuchowa, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie a także MOSIR-u Tuchów. Na listach startowych znaleźli się reprezentanci z 10 ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie gminy Tuchów, zabrakło jedynie młodych druhów z Jodłówki Tuchowskiej. WYNIKI II GMINNYCH HALOWYCH ZAWODÓW SPRAWNOŚCIOWYCH MDP KAT. I /DZIEWCZĘTA/ MAREK Natalia (OSP Dąbrówka Tuchowska) 1% PIĄTEK Gabriela (OSP Karwodrza) SANDECKA Karolina (OSP Tuchów) KAT. II /CHŁOPCY/ PYRDA Marcin (OSP Karwodrza) TYRKA Karol (OSP Piotrkowice) JASIŃSKI Piotr (OSP Meszna Opacka) KAT. III /DZIEWCZĘTA/ PESZKA Natalia (OSP Dąbrówka Tuchowska) WĄS Anna (OSP Tuchów) BARTKIEWICZ Beata (OSP Tuchów) KAT. IV /CHŁOPCY/ JAGIEŁŁO Filip (OSP Siedliska) MAREK Konrad (OSP Dąbrówka Tuchowska) SKRUCH Szymon (OSP Meszna Opacka) NAJSPRAWNIEJSZA MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA GMINY TUCHÓW 2014" OSP Dąbrówka Tuchowska W związku z rozpoczętą kampanią 1%, która trwa do roku, zachęcamy mieszkańców miasta i gminy do wspierania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie poprzez przekazanie 1% na cele związane z działalnością ratowniczą prowadzoną przez tuchowskich strażaków. Aby wesprzeć tuchowską jednostkę należy w rozliczeniu rocznym wpisać nr KRS oraz CEL SZCZEGÓŁOWY : Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 23-25, Tuchów. Pozyskane środki w całości przeznaczane są na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za dotychczasowe wsparcie udzielone naszej jednostce. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie Fot. Michał sosnowski (osp tuchów) Serca nie siwieją razem z włosami T akie hasło przyświecało wspaniałej imprezie z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka oraz Seniora, którą przygotowała wielka mała Szkoła Podstawowa w Mesznej Opackiej. 2 lutego 2014 r. w Domu Strażaka w Mesznej Opackiej 99 dziadków, babć i seniorów z naszej wsi i nie tylko miało swój wielki dzień! Organizatorami tego wydarzenia byli: dyrektor Urszula Hajduga i grono pedagogiczne, Ochotnicza Straż Pożarna w Meszenj Opackiej, rada sołecka wraz sołtys wsi Kazimierą Furą, rodzice i uczniowie. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło burmistrza Tuchowa Mariusza Rysia, a także Mieczysława Krasa z żoną, ks. Krzysztofa Cwenara oraz wielu wyśmienitych, aktywnych społeczników działających na rzecz naszej wsi oraz gminy. Wszystkim dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości. Imprezę rozpoczął prezes straży Sebastian Kras. Następnie dyrektor Urszula Hajduga witając gości i mówiąc słowa ciepłe, spokojne, pełne optymizmu przekazała zebranym najlepsze życzenia, których spełnienia wszyscy chyba sobie życzą Aby dobrze przeżyć życie!. Przedszkolaki i uczniowie popisywali się przed kochanymi dziadkami swoimi zdolnościami aktorskimi, recytatorskimi oraz muzycznymi. Angelika Pudło oraz Nicoletta Zduń wykonywały utwory na fletach, dzieci z oddziału przedszkolnego wzruszały do łez, a Oliwer Baran wywołał salwę śmiechu i gromkie brawa recytując wiersz o nowoczesnej babci, która zamiast fartuszka zakłada miniówki i zapewne, chociaż tego nie wie dokładnie, nosi stringi. Po występach głos zabrał burmistrz Tuchowa gratulując wspaniałego pomysłu i składając życzenia gościom. Ciepłe słowa uznania przekazał zebranym również Mieczysław Kras podkreślając, że Meszna to wzorcowy model współpracujących ze sobą ludzi. Nie zabrakło także odśpiewania Sto lat przy akompaniamencie orkiestry pana Bernala. W dalszej części dziadkowie mogli rozruszać swoje i nie tylko swoje babcie na parkiecie, z czego chętnie skorzystali. Dyrektor wraz z nauczycielami i dziećmi przygotowała kotyliony z numerami, wszyscy wylosowani otrzymali nagrody w postaci bukietów kwiatów lub słodyczy. Specjalną nagrodą zostali wyróżnieni dziadkowie, którzy przyjechali na uroczystość z najdalszych zakątków. Byli to państwo Maria i Zygmunt Buczko z Tarnobrzega (woj. podkarpackie). Dyrektor podziękowała im za to, że znaleźli czas i chęci i spotkali się z nami w Mesznej Opackiej, gdzie mają swojego wnuka Jakuba. Jeszcze tylko kilka informacji o imprezie od kuchni. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia. Strażakom, których reprezentowali: Sebastian Kras, Władysław Orłów, Kazimierz Orłów, Krzysztof Łątka, Wacław Krupa, Andrzej Kras, Bogdan Skruch, którzy byli obecni i gotowi do pomocy, interwencji medycznej, ratowania wszystkich babć w potrzebie, bo jak mówi mój synek urodzili się po to, by służyć (dziadkowi Andrzejowi Witkowi, który zaszczepił w nim miłość do służby w straży), za przepyszny gulasz, który sami przygotowali, radzie sołeckiej za owoce, słodycze, napoje i w ogóle sponsoring, Robertowi Damianowi za oprawę muzyczną części artystycznej, orkiestrze pana Bernala, wszystkim rodzicom za przygotowanie ciasta, Barbarze Bujak za dekorację sali, nauczycielom za przygotowanie dzieci do występów, Piotrowi Kicie, który uwiecznił występy dzieci na kamerze, wspaniałym, uśmiechniętym mamom na zmywaku, wszystkim paniom: Lucynie Sarad, Agacie Piktas, Wioletcie Zduń, Lucynie Zioło, Edycie Pudło, Beacie Żółtek, które obsługiwały gości, a zwłaszcza szefowej kuchni Marcie Damian, za świetną organizację pracy i właściwe przeganianie nas ścierką po kuchni i sali. Szczególne podziękowanie składam na ręce wszystkich obecnych na przyjęciu 2 lutego 2014 roku seniorów, dziękujemy, że byliście z nami i że jesteście. mama małego strażaka, ucznia Szkoły Podstawowej w Mesznej Opackiej

10 10 kultura luty 2014 nr 2 (17) Rozpoczęcie turnieju Wdzięk, szyk i klasa par tanecznych - prawdziwa uczta dla oka i ucha mariakras W niedzielę 2 lutego br., w hali MOSiR w Tuchowie odbył się już V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Tuchowa. Impreza taneczna, która na stałe wpisała się w kalendarz tuchowskich wydarzeń, przyciągnęła dużą liczbę miłośników i sympatyków tańca. Od samego rana w holu hali MOSiR trwała rejestracja uczestników. W tym roku ogólnopolski turniej tańca przybrał charakter turnieju z udziałem par zagranicznych. W turnieju wzięło udział 150 par tanecznych (300 tancerzy) z 38 klubów tanecznych z całej Polski, w tym 1 para ze Lwowa na Ukrainie. Zawodnicy rozegrali rywalizację w 16 klasach i kategoriach wiekowych. Umiejętności tancerzy oceniało 7 sędziów: Jerzy Oleszczyński z Lublina, Dariusz Wiewiórka z Kęt, Ada Wantuch z Krakowa, Dariusz Dragan z Krakowa, Andrzej Orszulak z Krosna, Anna Bocian ze Świdnika oraz Taras Osadciv ze Lwowa na Ukrainie. Przyznane przez sędziów punkty skrzętnie zliczała komisja skrutacyjna w składzie: Artur Drąg z Krakowa oraz Mieczysław Kowalski z Krosna. Turniej poprowadził Adam Berkowicz, natomiast nad sprawnych jego przebiegiem czuwał kierownik artystyczny Maciej Stanisław Berger. Prawie 12-godzinne widowisko taneczne, zakończone galą wieczorną, to prawdziwa uczta dla oka i ucha. W świetle reflektorów, w otoczeniu barwnej dekoracji, na scenie można było podziwiać wdzięk, urok, szyk oraz klasę prezentujących się par tanecznych, począwszy od tych najmłodszych, po dojrzałych i profesjonalnych tancerzy. W imieniu organizatorów 192 dyplomy i 96 pucharów na poszczególnych blokach tanecznych wręczali: burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś, zastępca burmistrza Kazimierz Kurczab, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona, dyrektor Domu Kultury w Tuchowie Janusz Kowalski oraz dyrektor MOSiR Marek Srebro. Dom Kultury w Tuchowie reprezentowany był przez trzy pary taneczne: - Karol Ciszek i Weronika Czarnik, - Artur Michałek i Gabriela Hudyka, - Grzegorz Wrona i Aleksandra Ogiela. W kategorii wiekowej: 14-15, Klasa: D, Styl: Kombinacja 8T Karol Ciszek i Weronika Czarnik zajęli II miejsce. Serdecznie gratulujemy! Artur Michałek i Gabriela Hudyka z Domu Kultury II miejsce na podium dla Weroniki i Karola Anna Kozub i Piotr Salwa z Tuchowa Imprezą towarzyszącą turniejowi było I Tuchowskie Show Młodych Talentów pod Patronatem Burmistrza Tuchowa. Na parkiecie swoje umiejętności taneczne zaprezentowało 25 dziecięcych par tanecznych, w dwóch kategoriach wiekowych: 8-9 lat oraz lat. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, złote medale oraz drobne gadżety. Turniej uatrakcyjnił również występ formacji tanecznej VOICE z Domu Kultury w Tuchowie prowadzonej przez Pawła Potępę, która Karol Ciszek i Weronika Czarnik tańczą o podium Grzegorz Wrona i Aleksandra Ogiela z Domu Kultury Mistrzowskie pary turnieju zaprezentowała się w tańcach nowoczesnych. Organizatorem turnieju był Dom Kultury w Tuchowie, we współpracy z MOSiR w Tuchowie oraz rodzicami par tanecznych. Do organizacji turnieju włączyła się Młodzieżowa Rada Gminy, której składamy serdeczne podziękowanie za pomoc. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację i realizację turnieju! Fot. maciej maziarka

11 rozmowa luty 2014 nr 2 (17) 11 Tuchowianin Roman Kawa - społecznik i miłośnik sportu w rozmowie z Krzysztofem Jasińskim Angażujesz się społecznie w organizowanie turniejów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kiedy i jak to się zaczęło? - Jestem miłośnikiem sportu i lubię robić coś dla innych. Dziesięć lat temu zacząłem organizować turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży, jak również i dla dorosłych zainteresowanych relaksem ciała i umysłu. Robię to przy ścisłej współpracy z samorządowcami i duszpasterzami parafii w Tuchowie. A turnieje sportowe organizuję na terenie sanktuaryjnej parafii, gminy i dekanatu. Jak zaczął się ten obecny, 2014 rok? - W tym roku więcej zaangażowałem się w przygotowanie ministrantów z sanktuaryjnej parafii NNMP w Tuchowie do VIII Dekanalnego Turnieju Piłkarskiego Liturgicznej Służby Ołtarza. Chłopcom zorganizowałem treningi i sparingi. Turniej ten odbył się 22 lutego, w Zalasowej i uczestniczyło w nim 160 ministrantów z 11 parafii. Ministranci z parafii sanktuaryjnej odnieśli w nim bardzo znaczące sukcesy. Ci najmłodsi w kategorii szkół podstawowych zajęli bardzo dobre drugie miejsce. Natomiast ministranci i lektorzy z tuchowskiego gimnazjum oraz ze szkoły średniej wywalczyli pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Tym samym awansowali do diecezjalnego finału, który odbędzie się 29 marca tego roku w Brzesku. Dodam, że za najlepszego piłkarza turnieju w Zalastowej został uznany Szczepan Baran z Tuchowa. Jesteś również pasjonatem szachów i ich popularyzacji? - Tak. Nadal przeprowadzam turnieje szachowe, których jestem pomysłodawcą i organizatorem. W czasie ferii 8 lutego zorganizowałem X Turniej Szachowy o puchar o. proboszcza parafii NNMP. Pierwsze miejsce, puchar i złoty medal wywalczył Kamil Kilian. Srebrny medal otrzymał Bartłomiej Surmacz, natomiast miejsce trzecie zdobył Maciej Pypeć. Najmłodszą szachistką była siedmioletnia Anna Łukasik. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodycze, ufundowane przez kustosza i proboszcza ojca Bogusława Augustowskiego. Organizowałeś również VI Drużynowy Turniej Szachowy o puchar Dziekana Dekanatu Tuchowskiego? - Przeprowadziłem też, już szósty z kolei, Turniej o Puchar Dziekana Dekanatu Tuchowskiego. Odbył się on 15 lutego w sali Klasztoru Redemptorystów w Tuchowie. Wzięło w nim udział czternaście drużyn, w składach których grało 61 szachistów. Najmłodszym uczestnikiem był siedmioletni Jakub Golonka z Buchcic, a najstarszym Tadeusz Zakrzewski z Zabłędzy. Mistrzem dekanatu tuchowskiego została drużyna z parafii Burzyn. Wicemistrzem drużyna z parafii Zalasowa, natomiast puchary z brązu wywalczyła drużyna z Zabłędzy reprezentująca parafie z Piotrkowic. Trofea sportowe ufundował ksiądz dziekan Franciszek Kuczek z Ryglic, a wręczał kustosz i proboszcz parafii NNMP w Tuchowie o. Bogusław Augustowski. Wspomniałeś o działalności na terenie naszej gminy? - Tak, bo staram się też wspomagać imprezy w naszym regionie. Tak było w przypadku V jubileuszowego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Tuchowa. Odbył się on 23 lutego w Łowczowie i uczestniczyło w nim 60 szachistów. Jego przebieg był bardzo pomyślny dla reprezentantów Burzyna, którzy w pięknym stylu wywalczyli tytuł mistrza gminy Tuchów. Srebrne puchary wywalczyła drużyna z Piotrkowic. Trzecie miejsce zdobyli szachiści z Lubaszowej. Trofea sportowe ufundował burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś. Nadmienię w tym miejscu, że 16 marca w Łowczowie rozpoczyna się VIII edycja Grand PRIX Łowczowa. Masz jeszcze jakieś pomysły, które chciałbyś w najbliższym czasie zrealizować? - Mam pomysł, aby jeszcze zorganizować turniej tenisa stołowego GRAND PRIX Tuchów A moje największe marzenie to Amatorska Liga Szachowa. Udział w niej brałyby reprezentacje gmin powiatu tarnowskiego. I co jeszcze? Sam jeszcze nie wiem. Życie jest tak ciekawe i przynosi tyle niespodzianek, że zapewne wpadnie mi do głowy jakiś ciekawy pomysł. Bo naprawdę warto coś robić pożytecznego dla naszych dzieci i młodzieży. Warto w nią inwestować i od najmłodszych lat zachęcać do uprawiania sportu, organizować dla nich sportowe imprezy, które dla nich są przecież takimi naszymi lokalnymi, naszymi gminnymi Igrzyskami Olimpijskimi. Już sam start w nich jest przecież dla naszych chłopców i dziewcząt olbrzymim przeżyciem, a nagrodą dla najlepszych okolicznościowe dyplomy, puchary i te złote, srebrne i brązowe medale. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i dziękuję w imieniu nas wszystkich za wspaniałą pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Tym bardziej, że szczególnie w dzisiejszych czasach taka społeczna działalność na rzecz uczniów szkół podstawowych i dla młodzieży jest nie tylko mile widziana, ale wręcz niezbędna. Dlatego też zachęcamy innych do naśladowania. Dziękuję za rozmowę. Uczestnicy X Turnieju Szachowego o puchar o. proboszcza parafii NNMP Mistrzowie dekanatu tuchowskiego - drużyna z parafii Burzyn Ministranci i lektorzy z tuchowskiego gimnazjum wywalczyli pierwsze miejsce. Wystąpili w następującym składzie: Jan Sandecki, Mateusz Jop, Michał Kawa, Bartłomiej Lachowicz, Albert Surmacz, Michał Niziołek i Szczepan Baran. Ministranci i lektorzy z tuchowskiej szkoły średniej wywalczyli pierwsze miejsce. Wystąpili w następującym składzie: Filip Baran, Daniel Rąpała, Szczepan Baran, Michał Grzenia, Artur Kurczab i Maciej Nytko. Fot. Krzysztof Jasiński

12 12 miasto i gmina luty 2014 nr 2 (17) Praktyczna nauka zawodu w ZSP w Tuchowie skuteczniejsza dzięki nowoczesnemu sprzętowi W ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Zespół Szkół Ponadginazjalnych w Tuchowie otrzymał nowoczesny sprzęt do nauki zawodów technik i mechanik Nabór wniosków, będzie naborem tematycznym, zatem charakter projektów musi wpisywać się w następujące przedsięwzięcia: 1) Podniesienie standardu istniejącej oraz rozwój nowej infrastruktury turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i dziedzictwa kulturowego, w tym: utworzenie nowych lub zmodernizowanie istniejących ścieżek i tras rowerowych, konnych, pieszych, utworzenie nowych lub zmodernizowanie istniejących ścieżek dydaktycznych i edukacyjnych, pojazdów samochodowych. W skład tego sprzętu wchodzą: urządzenie do badania wtryskiwaczy w systemie Common Rail i diagnozowania kodów usterek, urządzenie do symulowania połączeń elektrycznych, utworzenie obiektów turystycznych nowych lub zmodernizowanie istniejących służących w szczególności turystom, 2) Wdrożenie działań promocyjnych i informacyjnych na temat atrakcji turystycznych obszaru Pogórza, w tym: organizacja imprez o charakterze promocyjnym, zorganizowane lub współorganizowane dzięki LEADER, realizacja działań promocyjnych obszaru Pogórza na targach, wystawach i pokazach (różne formy), urządzenie-stanowisko do sprawdzania działania czujników samochodowych, urządzenie stanowisko do obsługi samochodowych urządzeń elektrycznych, a także wiele innych przydatnych pomocy naukowych. Nowoczesne wyposażenie i wykwalifikowana kadra pedagogiczna dają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z branży motoryzacyjnej oraz kwalifikacji wymaganych na rynku pracy. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działające na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Szerzyny, informuje, że nabór wniosków w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu Małych projektów oraz Odnowy i rozwój wsi, odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2014 r. 3) Przyjazna Pogórzańska Ziemia, w tym: utworzenie, wyremontowanie, odnowienie, wyposażenie świetlic, obiektów sportowych, turystycznych, 4) Zmiana świadomości mieszkańców w zakresie ochrony zasobów środowiskowych, w tym: zorganizowanie kursów, szkoleń, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej oraz energii odnawialnej, zorganizowanie akcji informacyjnych, happeningów dotyczących postaw ekologicznych i przyczyniających się do ochrony środowiska. Na stronie tuchow.pl/male-projekty-zrealizowane-operacje/ można zapoznać się ze zrealizowanymi dotychczas projektami. Wszelkie informacje dotyczące naboru oraz niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju: ul. Chopina 10, Tuchów tel r e k l a m a W trosce o zdrową ortografię Ź le mówić lub pisaćto znaczy krzywdzić swoją mową tych, którzy ją budowali. Język smuci się, choruje, gdy ludzie źle nim mówią lub piszą. Janusz Korczak Niestety, nie da się ukryć, że w ostatnim czasie poziom znajomości języka polskiego oraz zasad poprawnej pisowni dramatycznie spada. Żeby się o tym przekonać, wystarczy przeczytać kilka wypowiedzi internetowych, w których często aż roi się od błędów. Rzecz jasna, problem ten nie dotyczy na szczęście wszystkich Polaków. Przykładem na to, że młodzi Małopolanie z naszej gminy dobrze sobie radzą z ortografią jest między innymi fakt, iż corocznie od 2002 roku biorą udział w konkursach ortograficznych i odnoszą w nich sukcesy. Pomysłodawcami i organizatorami Gminnego Konkursu Ortograficznego są nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Batalionu AK Barbara w Lubaszowej. To właśnie tu 12 lat temu zrodziła się koncepcja zorganizowania konkursu, który wyławiałby Mistrzów Ortografii wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie naszej gminy. Przez cały ten czas głównym koordynatorem i nieocenionym organizatorem tej imprezy jest przede wszystkim pani mgr Anna Totoś. Pierwszy konkurs przeprowadzono w 2002 roku w tuchowskim Domu Kultury i tak było do ubiegłego roku. W bieżącym roku konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w Lubaszowej i zostanie przeprowadzony na dotychczasowych zasadach. Przez te wszystkie lata impreza cieszyła się niesłabnącym powodzeniem, o czym świadczyła frekwencja uczestników, przychylność sponsorów, gotowość do współpracy wyrażana przez sztab ludzi pracujących w szkołach naszej gminy oraz emerytów-polonistów. Należy podkreślić, że od początku honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś, który jest także fundatorem cennych nagród. Nie mamy żadnej wątpliwości, że kontynuacja tej idei jest potrzebna, bowiem okazuje się, że w szkołach naszej gminy jest mnóstwo młodych talentów ortograficznych, co nie jest bez znaczenia dla przyszłości zdrowego pod każdym względem języka polskiego. W tym roku Gminnych Mistrzów Ortografii wyłonimy 19 marca w Szkole Podstawowej w Lubaszowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do finałowych zmagań. Maria Lisak DYŻURY APTEK W MARCU "Różana", ul. Mickiewicza "Pod Białym Orłem", ul. Rynek NFOZ "Kolagen", ul. Szpitalna "Prolek", ul. Mickiewicza mgr farm. M. Piech, ul. Jana Pawła II "Różana", ul. Mickiewicza 22

13 oświata luty 2014 nr 2 (17) 13 I ty możesz dbać o środowisko Fot. Marek Marchwica HALINAPioTROWSKA Pod takim właśnie hasłem uczniowie, nauczyciele i rodzice spędzili 27 lutego dwugodzinne czwartkowe popołudnie w ZS w Siedliskach. Biorąc udział w projekcie Czysta Małopolska uczniowie realizowali specjalne zadania, a były nimi: przygotowanie kosza na śmieci oraz ekologicznego stroju. Jeszcze przed feriami uczniowie wylosowali rodzaj kosza, jaki mieli do zaprojektowania i wykonania. Komisja konkursowa oceniła kosze i wybrała najpiękniejszy, wszystkie były bardzo solidnie i estetycznie wykonane i co najważniejsze będą wykorzystane w szkole do segregacji śmieci. Na szczególną uwagę zasługuje kosz, do którego uczniowie będą mogli wyrzucać resztki jedzenia. Potem nastąpiła zawsze wyczekiwana chwila związana z pokazem mody ekologicznej. Już od wielu lat uczniowie przygotowują fantastyczne stroje wykorzystując materiały z surowców wtórnych. Tak było też i tym razem. Jak zawsze uczniowie zaskakują nas swoją pomysłowością i oryginalnością. Kto wie, może rosną nam zdolni projektanci, którzy kiedyś zawojują rynkiem mody? Jem zdrowo i kolorowo HALINAPioTROWSKA 25 lutego w Zespole Szkół w Siedliskach odbyła się akcja pod hasłem Jem zdrowo i kolorowo. Całe przedsięwzięcie przygotowane przez p. Barbarę Sajdak i p. Elżbietę Wronę miało na celu propagowanie zdrowego odżywiania się, a w szczególności zwrócenie uwagi na ważność spożywania posiłku jakim jest tzw. drugie śniadanie! Jak wiemy młodzież gimnazjalna, jeżeli w ogóle zabiera ze sobą drugie śniadanie do szkoły, to nie zawsze zwraca uwagę na to, czy jest ono zdrowe. Nie można powiedzieć, że cała młodzież szkolna je niezdrowo, ale spora liczba uczniów ogranicza się tylko do słodkich przekąsek, a niestety rzadko na korytarzu można spotkać ucznia z jabłkiem czy bananem w ręku. Całość imprezy rozpoczęła się na sali gimnastycznej ZS w Siedliskach od znanego nam z telewizji Masterchefa! Trzyosobowe drużyny z każdej gimnazjalnej klasy podjęły wyzwanie i przystąpiły do konkursu! Na swoich stoiskach, w pięknych fartuszkach, o które zatroszczyli się rodzice, z przepisami w głowie, pełni zapału przygotowywali kulinarne wariacje na temat zdrowego drugiego śniadania oraz wszelakich przekąsek, które mogą posłużyć na szybkie, ale zdrowe drugie śniadanie dla gimnazjalisty! Korzystając z bogato wyposażonej spiżarni w ciągu 45 minut tworzyli swoje kulinarne dzieła. W czasie, kiedy drużyny zmagały się z czasem odbywał się quiz na temat znajomości zasad zdrowego żywienia, w którym brali udział uczniowie gimnazjum, nawet uczniowie z szóstej klasy SP w Lubaszowej, którzy wraz z wychowawcą na zaproszenie p. Dyr. Lucyny Jamka przybyli na tę smakowitą akcję. Po 45 minutach wszystkie drużyny były już gotowe do zaprezentowania swoich kulinarnych frykasów. Pojawiły się m.in. łososiowe roladki, niezwykłe sałatki np. z sardynkami czy łososiem, twarożki różnego rodzaju, faszerowane jajka, pomidory a nawet jabłka, tradycyjne kanapki z chudą wędliną, pomidorami, ogórkami, oliwkami i pietruszką, tortilla z kurczakiem Później do akcji przystąpiło jury. Ach ta ciężka praca członków jury, talerzyk za talerzykiem i próbowanie tych frykasów i jeszcze wystawianie oceny Na szczęście z tego co mi wiadomo praca ta nie odbiła się nikomu ani czkawką ani żadnymi innymi dolegliwościami żołądkowymi! I tak po zliczeniu punktów tytuł Masterchefa zdobyła drużyna kl. III B, która postawiła na tradycyjne zdrowe drugie śniadanie czyli kanapeczki z wędlinką, jajeczkiem i warzywami, nie zapominając przy tym o smacznym deserze. Och gdybyśmy mogli mieć u siebie w domu taką drużynę, która by codziennie przygotowywała nam takie małe co nieco! Wszystkie drużyny otrzymały w nagrodę dla klasy wspaniałe ananasy ufundowane przez p. Dyr. Lucynę Jamka oraz coś słodkiego od p. Zygmunta Bienia prezesa Stowarzyszenia Siedliskie Forum Rozwoju. Na zakończenie p. Katarzyna Gierałt pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Siedliskach wygłosiła krótką prelekcję nt. zdrowego odżywiania się, zwróciła szczególną uwagę na to, jak ważne jest śniadanie zarówno to pierwsze jak i drugie! Pamiętajmy o tym wszyscy! Fot. Paweł Słowik

14 14 projekty luty 2014 nr 2 (17) ŚRODOWISKO NATURALNE TUCHOWA I JEGO OKOLIC Zapraszamy na spacer Tuchowskim szlakiem rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY Dom Kultury w Tuchowie rozpoczął realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata pt. Ekologiczna platforma edukacyjna, informacyjna i promocyjna z wykorzystaniem technologii filmowej na wielkoformatowym ekranie, której celem jest rozwijanie edukacji, informacji i promocji ekologicznej. W ramach realizacji operacji Dom Kultury w Tuchowie zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów do udziału w sześciu warsztatach dotyczących edukacji ekologicznej na temat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w korelacji z obszarami Natura 2000 pt. Środowisko naturalne Tuchowa i jego okolic, które obejmować będą następującą tematykę: 1) Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, 2) Źródła wody i ich ochrona, 3) Leśne drzewostany, 4) Pejzaż z śródpolnymi zadrzewieniami, 5) Szczególne miejsca przyrodnicze, 6) Nowe technologie w ochronie środowiska. Przeprowadzenie warsztatów zaplanowano w dniach marca 2014 r. w Domu Kultury w Tuchowie. Warsztaty będą nieodpłatne. Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane będą osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Tuchowie, przy pomocy poczty elektronicznej oraz telefonicznie pod nr w terminie do 11 marca 2014 r. Uczestnicy warsztatów oraz osoby, które nie będą w nich uczestniczyły, mogą wziąć udział w konkursie na opracowanie scenariuszy filmowych, w tym spotów oraz scenariuszy informacyjnych z zakresu edukacji, informacji i promocji ekologicznej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w warsztatach oraz konkursie. Informacje na temat warsztatów oraz konkursu zamieszczane będą na stronach internetowych: oraz na plakatach i ulotkach. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt realizowany przez Dom Kultury w Tuchowie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. K ońcem stycznia br. Dom Kultury w Tuchowie zakończył realizację projektu pt. Tuchowski szlak rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć, promującego lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz przyczyniającego się do rozwoju turystyki. Na tuchowskim szlaku znalazło się 60 obiektów, zabytków kultury materialnej i historycznej, wśród których są: rzeźby, pomniki, zabytkowe budowle oraz miejsca, które miały, mają i mieć będą ważne znaczenie dla miasta. W ramach tego zadania wykonano i zamontowano tabliczki informacyjne dla obiektów, opracowano i wydano przewodnik turystyczny wraz z mapą dla szlaku, opracowano wirtualny przewodnik po szlaku oraz zakupiono elektroniczny informator infokiosk, który zlokalizowany jest w Domu Kultury w Tuchowie. Mieszkańców miasta i gminy oraz turystów przyjeżdżających do Tuchowa zapraszamy na turystyczny spacer po Tuchowie. Wyznaczonym szlakiem, przy użyciu przewodnika z mapą, zapraszamy i zachęcamy do wędrówki przez miasto i wokół miasta, a tym samym poznania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zgłębienia wiedzy o rzeźbach, pomnikach, kapliczkach, tablicach pamięci, cmentarzach, zabytkowych budowlach i kompleksach znajdujących się na szlaku. P r z e - wodnik turystyczny wraz z mapą można uzyskać bezpłatnie w Punkcie Informacji Turystycznej w D omu K u l t u r y w Tuchowie, gdzie można również odbyć wirtualny spacer po szlaku przy pomocy multimedialnego systemu do prezentacji infokiosku. M a j ą c w ręku przewodnik wraz z mapą, zachęceni spacerem wirtualnym, możemy wyruszyć na szlak, a naszą wędrówkę rozpoczynamy od zwiedzania Muzeum Miejskiego w Tuchowie. Następnie udajemy się w kierunku północnym... zgodnie z wyznaczoną na mapie trasą naszej wędrówki. Zapraszamy na spacer, bo Jak spacerek to tylko w Tuchowie. Realizacja operacji pt.: Wytyczenie i oznakowanie szlaku rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć w Tuchowie oraz wykonanie przewodnika turystycznego, której celem jest rozwijanie turystyki oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez utworzenie, wytyczenie i oznakowanie szlaku rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć w Tuchowie oraz wykonanie przewodnika turystycznego. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt realizowany przez Dom Kultury w Tuchowie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 luty 2014 nr 2 (17) kultura 15 J uż niebawem do naszego miasta zawita wiosna, a wraz z nią przyjdą wiosenne miłości. Dobrym miejscem na randkę lub spotkanie ze znajomymi może być Kino Promień w Tuchowie. Coraz więcej młodych osób wybiera taką formę spotkania się z przyjaciółmi. Ten miesiąc dominował będzie w filmy polskie, a w szczególności historyczne i wojenne. Marzec rozpoczniemy filmem Jack Strong, który przedstawia opartą na faktach historię polskiego szpiega Józefa Kuklińskiego, Kamienie na Szaniec to druga propozycja kina film to adaptacja lektury szkolnej opisującej losy trzech przyjaciół, którzy postanowili walczyć w obronie ojczyzny z hitlerowskimi żołnierzami. Pragnienie wolności, marzenia i ideały, którymi się kierowali, sprawiły, że stali się postaciami godnymi naśladowania. Mieli odwagę poświęcić swoje życie w imię patriotyzmu do Polski. Musieli stanąć przed wyborem przyłączenia się do walki o nią lub przetrwania wojny. Drugą połowę marca rozpoczniemy od takich filmów jak: Lego Przygoda animacja skierowana do wszystkich sympatyków klocków lego. Wraz z głównym bohaterem Emmetem będziemy mogli przenieść się w świat najpopularniejszych na kuli ziemskiej kloców. Na koniec miesiąca przygotowaliśmy komedię o mężczyznach, dla mężczyzn i nie tylko - Facet (nie)potrzebny od zaraz, która może być dobrym pomysłem dla pań na poprawę humoru po małej sprzeczce z ukochanym. Serdecznie zapraszamy!!! Grzegorz Niemiec Więcej informacji na stronie oraz na facebooku: kinopromien Przedwiośnie w Kinie Promień Jack Strong J a c k Strong to film sensacyjny, opowiadający jedną z najbardziej fascynujących historii szpiegowskich świata. To prawdziwa historia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego - człowieka, który, tkwiąc w środku systemu, podejmuje współpracę z CIA i staje się kluczowym (choć niewidocznym) aktorem czasu zimnej wojny. Seanse: 28 luty 5 marca godz. 10:00*, 19:00 Seans dodatkowy 1 i 2 marca godz. 15:00 4 marca godz. 19:30 CENY BILETÓW: normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 12 zł (minimum 25 osób) Robaczki z Zaginionej Doliny 2D W malowniczych okolicznościach przyrody, wśród pozostałości po niedzielnym pikniku, wybucha w o j n a mrówek. Pracowite Czarne rywalizują z plemieniem Czerwonych o wielki skarb pudełko pełne kostek cukru. Nieoczekiwanie, w ich zmagania o pyszne słodkości miesza się niesforna mała biedronka, która zgubiła rodziców. Waleczny robaczek przyłącza się do Czarnych i wspólnie z nimi broni skarbu przed czerwonymi łakomczuchami. To zaledwie początek niezwykłych przygód małej biedronki i jej przyjaciół w bajecznie kolorowej Zaginionej Dolinie.. Seanse: 28 luty 5 marca godz. 17:00 4 marca seans odwołany CENY BILETÓW: normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 12 zł (minimum 25 osób) Kamienie na Szaniec Opowieść o młodości, miłości i przyjaźni. O bohaterstwie, które ma wielką cenę i o walce, która stała się legendą. Byli młodzi, spragnieni życia. Nie było dla nich rzeczy niemożliwych. Pewnego dnia obudzili się w świecie, w którym nie było już miejsca na marzenia. Stanęli przed wyborem: pochylić pokornie głowy albo zaryzykować własne życie. Nie mieli doświadczenia ani broni, ale znaleźli w sobie odwagę i siłę, by sprzeciwić się hitlerowskiej machinie. Wierzyli w przyjaźń, wolność, w Polskę. Mieli ideały. Weszli na drogę, z której nie było odwrotu. Byli jak kamienie rzucane na szaniec Seanse: 7 marca 19 marca godz. 10:00*, 17:00, 19:30 21 marca 26 marca godz. 19:30 czwartki kino nieczynne CENY BILETÓW: normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 12 zł (minimum 25 osób) Lego przygoda Pierwszy pełnometrażowy film kinowy w wersji 3D, przedstawiający przygody postaci ze świata klocków L E G O. Opowiada historię Emmeta, zwyczajnej, niewychylającej się i zupełnie przeciętnej minifigurki LEGO, którą przypadkowo wzięto za bardzo niezwykłą postać, stanowiącą klucz do ocalenia całego świata. W ten sposób Emmet dołącza do niesamowitej drużyny, która ma do wykonania pełną przygód i niebezpieczeństw misję powstrzymania złowrogiego tyrana misję, do której Emmet jest kompletnie i przezabawnie nieprzygotowany. Seanse: Wersja 3D 22 marca 26 marca godz. 10:00*, 17:00 Dodatkowy seans 22 marca godz. 15:00 Wersja 2D 28 marca 2 kwietnia godz. 10:00*, 17:00 Dodatkowy seans 29 i 30 marca godz. 15:00 CENY BILETÓW 3D: normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy 14 zł (minimum 25 osób) CENY BILETÓW 2D: normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 12 zł (minimum 25 osób) Facet (nie)potrzebny od zaraz Zosia (Katarzyna Maciąg) rozstaje się z chłopakiem (Łukasz Garlicki) po tym, jak nakrywa go w swoim mieszkaniu z inną dziewczyną. Zdradzona, staje przed koniecznością ułożenia sobie życia na nowo. Dodatkowo sytuację świeżo upieczonej singielki komplikuje stary zakład, zgodnie z któr ym Z o s i a, uważana za typową kandydatkę na starą pannę, nie może przyjść samotnie na ślub Anny (Anna Czartoryska) koleżanki z lat szkolnych. Za namową przyjaciółki Patrycji (Joanna Kulig), postanawia odszukać facetów, którzy byli kiedyś ważni w jej życiu i sprawdzić, czy gdzieś po drodze nie przegapiła wielkiej miłości i czy któryś z byłych nie jest tym jedynym. Czy szczęśliwą siódemką okaże się uwielbiany przez studentki wykładowca Ksawery (Paweł Małaszyński), popularny aktor Tomek (Bartosz Porczyk), wzięty kompozytor Michał (Maciej Stuhr), zbuntowany romantyk Łysy (Marcel Sabat), właściciel modnego klubu Janek (Czesław Mozil) lub poznany na ostrym dyżurze przystojny lekarz (Michał Żebrowski)? Sześciu facetów i dziewczyna, która wciąż nie znalazła prawdziwej miłości... albo ją przegapiła. A może miłość to nie wszystko? Seanse: 28 marca 2 kwietnia godz. 19:00 CENY BILETÓW : normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 12 zł (minimum 25 osób) *- Seans o godz. 10:00 dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym zgłoszeniu. czwartki kino nieczynne Humoreski ze słowa i kreski T o jest już chyba choroba zawodowa. Po włączeniu komputera pojawił się przed moimi oczyma angielski napis acces. Natychmiast dokonałem analizy znaczeniowej i ostatecznie zaakceptowałem propozycję współpracy z laptopem. Wprawdzie mam duże wątpliwości, skąd Anglicy znają starodawne aspekty naszej gwary, ale skoro pytają, czy kcę, to ja grzecznie odpowiadam: a, kcę, kcę.... A może nasze języki mają jednak wspólny prapoczątek? jo-nit: a jo nakrętka jon-i-zator: kation z anionem się zakleszczyły ju-ror: w wolnym tłumaczeniu; ty rachunku rozliczeniowy!!! jurys-dykcja: staranna wymowa pewnego okresu kadr-owiec: fragment filmu o wypasie kaj-mak: pytanie o zakazane uprawy kaj-zerka: napomnienie zazdrosnej żony kalif-aktor: w filmie zagrał, ale kariery nie zrobi kali-graf: Afroamerykanin z tytułem kali-kant: oszust z Afryki kamy-czek: a na nim jedynka z sześcioma zerami kanali-zator: brzydko pachnący korek kap-ela: jeszcze po kropelce... kapuś-nisko: trudno go oceniać wysoko kar-bon: świąteczne rózgi kar-bon-i-zator: współczesna puszka Pandory kar-czek: pisemne zlecenie tortur karcz-marka: ulubiony pieniek kolegi kar-man: surowy sędzia kar-man-i-ola: tenże z sekretarką kar-midełko: tępa gilotynka kar-nawał: przesadna ilość drakońskich wyroków kar-necik: stanie w kącie za muśnięcie piłką siatki kar-net: klęczenie na grochu za to samo karo-seria: termin brydżowy- paleta dzwonków kar-pik: jedno wino w tej palecie kar-pologia: wiodący przedmiot w bieczowskiej akademii katów kar-teczka: pomoce dydaktyczne naczelnego kata kar-tel: trafienie jabłka na głowie skazańca przy pomocy pancerfausta kartel-uszek: zjednoczenie narządów słuchu kar-to-flanka: boczna linia metodyki penitencjarnej kary-katura: dominujący prąd wszelkich rewolucji kary-katurzystka: wyjątkowo wredna małżonka I to dzisiaj byłoby na tyle! Muszę przyznać, że właśnie w tym zestawieniu znajduje się ów wyraz, który przed laty był fundamentem i inspiracją do zabawy z językiem w postaci podzielonych kalamburów. Ten niezwykły pierwowzór to kar-nawał. Jak to-pomyślałem sobie- podczas zapustów mamy się przecież bawić, a tu jakiś nawał kar?! Do Wielkiego Postu zostało nam jeszcze kilka dni, więc miło szaleć, kiedy czas po temu. Jan Dusza r e k l a m a

16 16 sport luty 2014 nr 2 (17) Tuchovia wzmacnia się przed rundą wiosenną IV ligi grzegorzgórowski W ostatni weekend marca startują rozgrywki IV ligi z udziałem tuchowskiego zespołu. Po nieudanej jesienni w klubie doszło do zmiany szkoleniowca. Nowym trenerem został Arkadiusz Bałuszyński, który jednocześnie może pełnić funkcję grającego trenera. W związku z zajmowaniem przedostatniej lokaty w tabeli prezes klubu Pan Gerard Kwiek wraz z Zarządem poczynili kroki w celu wzmocnienia zespołu na wiosnę. Pierwszym zawodnikiem, który zasilił tuchowski zespół jest Jarosław Palej. Zawodnik urodzony 1 listopada 1976 roku jest wychowankiem Victorii Bielcza, a znany głównie z wieloletnich występów w Unii Tarnów i Okocimskim Brzesko. Występuje na pozycji bramkarza i oprócz gry w Tuchovii zajmie się także treningami bramkarskimi dla naszych golkiperów. Młodzi bramkarze już bardzo sobie chwalą treningi z tak doświadczonym zawodnikiem. Kolejnym piłkarzem, który wiosną reprezentować będzie barwy tuchowskiego klubu jest Mateusz Niewola. Ten defensor występował już w Tuchovii od sezonu 2009/2010, gdzie miał pewne miejsce w defensywie. Ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w III ligowej Unii Tarnów. Włodarze klubu wzmocnień poszukali też na pozycji pomocnika i napastnika. W środku pola występować będzie Arkadiusz Ogar wypożyczony z Sandecji Nowy Sącz. Zawodnik urodzony w 1995 roku wzmocni też rywalizację na pozycji młodzieżowca. Zdobywaniem bramek natomiast ma się zając grający na pozycji pomocnika lub napastnika Robert Drąg. Zawodnik urodzony 25 października 1983 jest wychowankiem LKS Uście Gorlickie i ma za sobą m.in siedem występów w ekstraklasie w barwach Górnika Zabrze. Występował także w Kolejarzu Stróże, a ostatnie dwa i pół sezonu spędził w Porońcu Poronin. Tym samym kadra zespołu została praktycznie zamknięta i nie powinno już dojść do większych zmian. Choć nie wykluczony jest jeszcze jakiś transfer do klubu i z klubu. Fot. Krzysztof Jasiński Terminarz spotkań Tuchovii w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 IV Dziecięce Igrzyska Sportowe 5 lutego 2014 roku zakończyły się IV Dziecięce Igrzyska Sportowe dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo- -wychowawczych przy zespołach szkół i szkołach podstawowych gminny Tuchów. Igrzyska odbywały się na hali tuchowskiego MOSiR. W drugim dniu igrzysk rywalizowali piłkarze i piłkarki nożne. W turnieju wzięło udział ok. 130 uczniów z 12 świetlic szkolnych. Po rozgrywkach w 4 grupach eliminacyjnych wyłoniono półfinalistów, którzy rozegrali mecze o finał: Tuchów Dąbrówka Tuchowska 0:2 Tuchów II Buchcice 1:1 Dąbrówka Tuchowska Tuchów II 0:0 Buchcice Tuchów 1:1 Tuchów Tuchów II 0:2 Buchcice Dąbrówka Tuchowska 1:3 Tabela końcowa: 1. Dąbrówka Tuchowska 2. Tuchów II 3. Buchcice 4. Tuchów Najlepszym bramkarzem został wybrany Jakub Torba (Tuchów II), a królem strzelców z 7 bramkami został Kamil Sowa (Dąbrówka Tuchowska). Najlepszą zawodniczką została wybrana Marta Jamka (Lubaszowa), a najlepszymi zawodnikami igrzysk zostali wybrani: Sebastian Wantuch (Dąbrówka Tuchowska) oraz Arkadiusz Mikos (Buchcice). Oto skład zwycięskiej ekipy z Dąbrówki Tuchowskiej: Karolina Markowicz, Kacper Kras, Sebastian Wantuch, Patryk Peszka, Karol Obnowski, Wiktor Stańczyk, Kamil Sowa. Opiekunem zespołu był Bogusław Szeląg. Tak jak w pierwszym dniu nie zabrakło oczywiście poczęstunku (drożdżówki, soczki i czekolady) oraz cennych nagród dla najlepszych (medale, dyplomy, statuetki, sprzęt elektroniczny, kalimaty oraz piłki do piłki nożnej i siatkowej dla świetlic). W czasie turnieju odbył się pokaz, podczas którego kilku adeptów szkółki piłkarskiej żaków tuchowskich przy MOSiR Tuchów zaprezentowało swoje futbolowe umiejętności. Ich trenera są: Paweł Jantoń, Tomasz Drogoś, Krzysztof Różycki oraz Dawid Żydowski (trener bramkarzy). Zawody sędziowali: Władysław Hołda oraz Kazimierz Gawryał. Przypomnijmy, że organizatorami oraz sponsorami IV Dziecięcych Igrzysk Sportowych w Tuchowie byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOSIR Tuchów, Rada Osiedlowa w Tuchowie, Dom Kultury w Tuchowie oraz Janusz Nowak. Koordynatorami igrzysk byli: Jerzy Odroniec, Paweł Jantoń, Marek Srebro, Zbigniew Steindel, Wacław Kwaśniak, Anna Marszałek, Anna Jantoń, Janusz Kowalski. 1. Sandecja Nowy Sącz Tuchovia niedziela g Rylovia Rylowa Tuchovia sobota g Tuchovia KS Tymbark sobota g Tuchovia Wolania Wola Rzędzińska niedziela g Tuchovia Jadowniczanka Jadowniki czwartek g Nowa Jastrząbka Tuchovia niedziela g Tuchovia Lubań Maniowy niedziela g Tuchovia Glinik Gorlice sobota g Sokół Borzęcin Górny Tuchovia środa g Polan Żabno Tuchovia niedziela g KS Zakopane Tuchovia środa g Tuchovia Turbacz Mszana Dolna niedziela g Watra Białka Tatrzańska Tuchovia niedziela g Tuchovia Skalnik Kamionka Wielka sobota g Barciczanka Barcice Tuchovia sobota g

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów LISTOPAD 2013 Nr 11 (14) ISSN 2299-2480 Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów Po raz pierwszy z budżetem obywatelskim Rozmowa z burmistrzem Mariuszem Rysiem str. 3 Pasja jest najlepszym przewodnikiem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

Rok XIII Nr 2/80 ISSN 1234-66-40. Pismo Towarzystwa MiloSniköw Tuchowa marzec, kwiocieh 2003 r. cena 3 zl

Rok XIII Nr 2/80 ISSN 1234-66-40. Pismo Towarzystwa MiloSniköw Tuchowa marzec, kwiocieh 2003 r. cena 3 zl Rok XIII Nr 2/80 ISSN 1234-66-40 Pismo Towarzystwa MiloSniköw Tuchowa marzec, kwiocieh 2003 r. cena 3 zl 2 Tuchowskie Wieści 2/2003 fr WIEŚCI KULTURALNE - Kalendarium > 6 marca w sali widowiskowej Domu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż nr 2/2014/8 nowe echo Żychlina 1 Biesiada u Apostołów» Po raz czwarty...» str. 12 Inwestycje w mieście» Remont ulicy Kilińskiego oraz Stadionu Miejskiego» str. 16 Nowy patron Dwójki» Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 BRZYSKA WOLA * DÑBROWICA * JASTRZ BIEC * KOLONIA POLSKA * KULNO * KURY ÓWKA * O ANNA * S OBODA * TARNAWIEC * WÓLKA AMANA 1 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 W GMINIE KURYŁÓWKA W

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Połączyła nas chęć wspólnego wspomnienia Kazimierza Karwata wszechstronnego artysty i społecznika"

Połączyła nas chęć wspólnego wspomnienia Kazimierza Karwata wszechstronnego artysty i społecznika lipiec 2014 Nr 7 (22) ISSN 2299-2480 Połączyła nas chęć wspólnego wspomnienia Kazimierza Karwata wszechstronnego artysty i społecznika" T akie motto przyświecało zorganizowanemu 25 lipca spotkaniu z kulturą

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Głos Wojkowic nr 2/2013 1 Informacje Z jakiej pomocy społecznej mogą skorzystać mieszkańcy Wojkowic W tym numerze gazety informujemy Państwa o świadczeniach rodzinnych, w tym zasiłku

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Zmarł ks. Stanisław Mól Zapłacimy za Pałac w Piekarach Wielkopostne rozmowy Złote i diamentowe gody NR / ( ) STYCZEŃ - LUTY

W NUMERZE: Zmarł ks. Stanisław Mól Zapłacimy za Pałac w Piekarach Wielkopostne rozmowy Złote i diamentowe gody NR / ( ) STYCZEŃ - LUTY NR / ( ) STYCZEŃ - LUTY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN - W NUMERZE: Zmarł ks. Stanisław Mól Zapłacimy za Pałac w Piekarach Wielkopostne rozmowy Złote i diamentowe gody 2 reklama 3 100 DNI PO WYBORACH WYWIAD

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Młody aktor z Radłowa

Młody aktor z Radłowa Radłów - Warszawa KWARTALNIK INFORMACYJNY ZIEMII RADŁOWSKIEJ Radło ROK VIII NR 1 (31) STYCZEŃ-MARZEC 2014 ISSN 1897-8339 Cena 6 zł Młody aktor z Radłowa Radłowski chór GAUDETE KONCERT dla Zenona Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

Artyści zatańczyli walca, polkę i tango przy profesjonalnym akompaniamencie

Artyści zatańczyli walca, polkę i tango przy profesjonalnym akompaniamencie 2 W krainie walca Artyści ZPiT Śląsk Para baletowa oraz kwartet Angels Voices Publiczność zgromadzona w Domu Kultury Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Koszęcin zaprezentowali wybrany utwór

Bardziej szczegółowo

Numer 1(4) marzec 2008 ISSN 1898-3847 Cena 0 zł

Numer 1(4) marzec 2008 ISSN 1898-3847 Cena 0 zł SIEDLISZCZANIN Magazyn Informacyjny Numer 1(4) marzec 2008 ISSN 1898-3847 Cena 0 zł Bliżej Siedlisk Oddajemy w Państwa ręce ostatni numer gazety wydany pod moim przewodnictwem. Następny będzie dziełem

Bardziej szczegółowo

KierOwniK Krus OdpOwiada

KierOwniK Krus OdpOwiada KierOwniK Krus OdpOwiada Od 6 lat podlegam ubezpieczeniu w KRUS. Moja żona natomiast pracuje w sklepie jako sprzedawca, jest więc ubezpieczona w ZUS. Miesiąc temu żona urodziła dziecko, w związku z czym

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny STYCZEŃ 2015 NR 01/116 ISSN 1732-985X BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE 18 grudnia 2014 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo