ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM STOSOWANYCH NA POLSKICH UCZELNIACH WYŻSZYCH Agata Berdowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM STOSOWANYCH NA POLSKICH UCZELNIACH WYŻSZYCH Agata Berdowska"

Transkrypt

1 ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM STOSOWANYCH NA POLSKICH UCZELNIACH WYŻSZYCH Agata Berdowska Wprowadzenie Przed polskim szkolnictwem wyższym stoi wiele nowych zagrożeń, do których zaliczyć można między innymi niż demograficzny oraz masowe wyjazdy Polaków w celach zarobkowych do innych krajów. Próbując przezwyciężyć zaistniałe trudności, uczelnie podejmują różne środki zaradcze. Jednym z nich jest wdrażanie elektronicznych szkoleń na odległość. Powodzenie takiego przedsięwzięcia zależne jest od bardzo wielu czynników. Istotnym wydaje się być trafny dobór systemów zarządzania nauczaniem. Ponieważ nie wszystkie platformy spełniają specyficzne wymogi uczelni jako instytucji szkoleniowej, poniżej dokonano analizy porównawczej systemów stosowanych obecnie w wybranych ośrodkach akademickich. auczanie na odległość Nauczanie oparte na systemie klasowym (tzw. nauczanie tradycyjne) polega na przedstwieniu treści kształcenia przez prowadzącego w sposób bezpośredni na żywo. Nauczanie na odległość (ang. Distance Learning) to, mówiąc w uproszczeniu, kierowanie treści dydaktycznych do rozproszonych grup ludzi w sposób pośredni [PlOl06], [GoKl99]. Według niektórych źródeł podaje się, że Distance Learning wynaleziono już w starożytności, inne źródła sugerują, że zaledwie 100 lat temu. Większość z nich wymienia następujące etapy rozwoju tych szkoleń:

2 przesyłanie materiałów dydaktycznych, ćwiczeń i rozwiązanych przez uczniów zadań między uczącymi się a prowadzącym kurs, za pośrednictwem poczty (metoda wzbogacona o kursy na kasetach audio i wideo, popularna do dzisiaj), lata dwudzieste XX wieku - powstanie Radia edukacyjnego, rok powstanie zainicjowanej przez Uniwersytet Stanu Iowa Telewizji edukacyjnej, lata dziewięćdziesiąte XX wieku - odkrycie i upowszechnienie Internetu (nowy środek komunikacji daje nauczaniu na odległość nowe możliwości interakcji i komunikacji, zbliżające tę metodę nauczania do rzeczywistych spotkań studentów z osobą prowadzącą kurs) [Rzew07]. E- learning w dosłownym tłumaczeniu elektroniczne uczenie się, nazywane także w języku polskim nauczanie elektroniczne, e-nauczanie czy nauka online - to technika szkolenia na odległość, w której wiedza jest zdobywana a umiejętności są rozwijane z zastosowaniem najnowszych technologii i narzędzi informatycznych (Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, telewizja interaktywna, wideokonferencje oraz CD-ROM y) [PlOl06], [Clar07]. Ta forma kształcenia posiada wiele zalet, wśród których wymienić można: oszczędność pieniędzy (eliminacja następujących kosztów: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, itp.), oszczędność czasu (nauka następuje w czasie, który jest najwygodniejszy dla uczącego się),

3 monitoring wyników nauczania (testy sprawdzające, umożliwiające sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy), dowolna liczba osób szkolonych (nie ma ograniczeń co do ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez Internet), możliwość ciągłego udoskonalania programu szkoleniowego (np. uwzględnianie sugestii i uwag poprzednich uczestników szkoleń w modyfikacjach programu) [Http01]. Nauczanie na odległość z zastosowaniem takich mediów jak np. telewizja czy radio nie pozwala na komunikację dwustronną, natomiast nauczanie przez Internet umożliwia interakcję z odbiorcą. Komunikacja ta może występować w różnych układach, co przedstawia poniższa tabela 1: Rodzaje komunikacji Tabela 1 prowadzący uczeń uczeń grupa (klasa) grupa (klasa) uczeń prowadzący uczeń grupa (klasa) społeczeństwo informatyczne (grupy zewnętrzne) Źródło: [Kara05] Analizując powyższą tabelę można zauważyć, że występują różne rodzaje komunikacji ze względu na ilości komunikujących się osób: jeden do wielu ten rodzaj komunikacji występuje, gdy nauczyciel odpowiada na pytania wielu słuchaczy (np. grupa dyskusyjna, do kilku odbiorców jednocześnie),

4 jeden do jeden jeden uczeń może się komunikować z innym uczniem lub nauczyciel z uczniem (np. narzędzia do komunikacji typu on-line i off-line), wielu do wielu ma tutaj miejsce swobodna wymiana myśli i doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pomiędzy wieloma osobami (np. CZAT, wideokonferencje) [Kara05]. Koordynację pomiędzy komunikującymi się osobami, kontrolę postępów w nauce oraz realizację wielu innych funkcji związanych z nauczaniem elektronicznym, w tego typu szkoleniach zapewniają Systemy Zarządzania Nauczaniem, co zostanie szerzej przedstawione w kolejnym fragmencie tego opracowania. System Zarządzania auczaniem Ze względu na spełniane funkcje oprogramowanie edukacyjne można podzielić na następujące grupy: 1. systemy dostarczania platformy edukacyjnej (produkt lub platforma www niekoniecznie dostarczająca narzędzi administracji, służąca do organizacji centrów konferencyjnych lub audytoriów), 2. systemy zarządzania programami nauczania CMS (ang. Course Management Systems, jego zadaniami są: dystrybucja materiałów szkoleniowych, kontrola postępów w nauce i raportowanie dotyczące wyników poszczególnych studentów), 3. systemy zarządzania procesem uczenia - LMS (ang. Learning Management Systems, systemy posiadają większe, w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań, możliwości i często są stosowane przez uczelnie i duże korporacje) [Rzew07].

5 Ze względu na problematykę poruszaną w artykule poniżej szczegółowo omówiono systemy klasy LMS. Platforma Zarządzania Nauczaniem (LMS) nazywana także Systemem Zarządzania Procesem Uczenia bądź Nauczania, to, najprościej mówiąc, kompleksowe narzędzie ułatwiające: administrowanie szkoleniami, sporządzanie raportów i statystyk. Jest to także rozwiązanie informatyczne, umożliwiające udostępnianie materiałów szkoleniowych takich jak: samodzielne kursy komputerowe, interaktywne zajęcia internetowe i tradycyjne wykłady. Cechami charakterystycznymi systemów LMS są między innymi [Http05]: dostarczanie i śledzenie zindywidualizowanych planów nauczania i materiałów, możliwość korzystania z zaawansowanych i jednocześnie prostych w obsłudze, mechanizmów wyszukiwania, udostępnianie mechanizmów rejestracji udziału w szkoleniach, monitorowanie i rejestrowanie uiszczania opłat, umożliwianie dostępu do szkoleń i zarządzania nimi (zarówno tradycyjnymi jak i dostarczanymi za pośrednictwem Internetu), możliwość równoczesnej obsługi wielu użytkowników. Na rysunku 1 zaprezentowano teoretyczny model budowy szkolenia z wykorzystaniem platformy LMS.

6 Stanowisko serwerów Sekcja informatyków, programistów, webmasterów, administratorów Prowadzący kursy Internet Studio audio wideo, pracownia materiałów dydaktycznych, laboratorium wirtualne Twórcy kursów, metodycy Studenci Rys1. Teoretyczny model budowy szkolenia z wykorzystaniem platformy LMS Źródło: [Kara05] W modelu uwzględniono zarówno wymogi sprzętowe platformy LMS, jak i lokalowe oraz osoby biorące udział w trakcie tworzenia całych szkoleń. Przez studio audio-wideo należy rozumieć miejsce, w którym przygotowywane są materiały multimedialne, w dalszym etapie umieszczone na platformie LMS. Laboratorium wirtualne - to stanowisko do przeprowadzania eksperymentów i symulacji z wykorzystaniem sieci komputerowej. Kolejnym elementem wyróżnionym na rys1. jest stanowisko serwerów, rozumiane jako pomieszczenie, w którym znajdują się serwery podłączone do Internetu. Ich zadaniem jest świadczenie między innymi takich usług internetowych jak FTP, , WWW

7 i telnet. Spełniają one także funkcje udostępniania platformy LMS, bazy danych czy biblioteki multimedialnej. W budowie szkoleń szczególną rolę odgrywają specjaliści. Można ich podzielić na trzy grupy: 1. sekcja informatyków, programistów, webmasterów, administratorów zespół ludzi odpowiedzialnych za sprawność techniczną platformy edukacyjnej. Ich głównymi zadaniami są: pomoc w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, graficznych, interaktywnych, multimedialnych, aktualizowanie biblioteki, aktualizowanie systemu operacyjnego, aplikacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych, 2. twórcy kursów, metodycy to grupa ludzi, których zadanie polega na tworzeniu i konstruowaniu kursów, 3. prowadzący to nauczyciele przedmiotowi, którzy odpowiadają za realizację zajęć w praktyce. Do ich obowiązków należy także weryfikacja postępów w nauce oraz stopnia zaangażowania studentów w kurs [Kara05]. Zaprezentowany model szkoleń ma charakter ogólny. W rzeczywistości model szkolenia należy dopasowywać do specyficznych potrzeb danej jednostki, która jest zainteresowana wdrożeniem platformy LMS. W związku z powyższym w dalszej części artykułu dokonano porównania wybranych systemów stosowanych w polskich uczelniach wyższych. Porównanie systemów LMS stosowanych w polskich uczelniach wyższych Na podstawie przeglądu systemów LMS stosowanych w wybranych polskich uczelniach wyższych, można dokonać ich podziału na

8 następujące grupy: systemy komercyjne, systemy typu Open Source oraz systemy budowane przez uczelnie. Przykładem systemu LMS, przynależnego do pierwszej z wymienionych grup, jest platforma R5 Generation fińskiej firmy Tieturi Vision, stosowana przez Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW), który jest wspólnym przedsięwzięciem Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [Http02]. System ten jest dostępny w kilku wersjach językowych (między innymi w wersji polskiej). Platforma może obsłużyć do uczestników jednocześnie. Do dyspozycji projektantów szkolenia jest 61 narzędzi odpowiadających za komunikację, zarządzania procesami, dostarczanie materiałów, zarządzanie kursem, w tym także narzędzia do konserwacji i odświeżania. Platforma jest dostosowana do typowych standardów szkoleniowych takich jak AICC oraz SCORM [Http03]. Zarówno studenci jak i nauczyciele mogą korzystać z następujących narzędzi komunikacji znajdujących się na omawianej platformie: a, czatu, forów dyskusyjnych, NetMeeteng u oraz wirtualnej tablicy. Przykładowymi narzędziami do organizowania pracy są np. kalendarz, harmonogram oraz foldery służące do zarządzanie materiałami. W czasie studiowania udostępniane są także elektroniczne podręczniki oraz możliwości tworzenia własnych notatek. Rysunek 2 zamieszczony poniżej przedstawia zaprojektowaną na bazie R5 Generation platformę PUW.

9 Rys2. Platforma LMS Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Http02] Kolejną wspomnianą grupą są systemy typu Open Source. Przykładem takiego systemu jest platforma Moodle, stosowana przez wiele polskich uczelni wyższych, wśród których wymienić można np. przez: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach i inne. Platforma Moodle może być zaimplementowana na każdym komputerze, obsługującym PHP oraz różnorodne systemy baz danych. Moodle ma budowę modułową i dodawanie kolejnych elementów składowych kursu jest stosunkowo proste. Prowadzący może szybko we własnym zakresie stworzyć kurs. Platforma umożliwia wybór jednego z trzech układów treści (tygodniowy, towarzyski, tematyczny). Nauczy-

10 ciel może także nałożyć na kurs klucz hasło, niezbędne przy zapisie na kurs. Klucz ten działa niezależnie od systemu logowania i jest potrzebny tylko jednokrotnie. Wymóg posiadania klucza jest sygnalizowany obok jego nazwy. Moodle udostępnia takie narzędzia komunikacji jak Czat i Forum. Studenci mogą także udzielać odpowiedzi za pomocą narzędzia nazwanego Głosowanie. Udostępniane są również narzędzia Wiki, które pozwalają studentom pracować w grupach. Narzędziami pomocnymi w dokonywaniu oceny pracy studentów są: Zadania i Warsztaty, Quizy oraz Quizy typu Hot Potatoes. Do udostępniania treści kursów służą Lekcje, SCORM y oraz Słowniki. Istnieje możliwość dołączenia do platformy zasobów w różnych formatach. Do ich podziału i opisu można zastosować Etykiety. Kolejną możliwością platformy Moodle są Bloki. Zazwyczaj zamieszcza się je po prawej lub lewej stronie kursu, gdyż środkową kolumnę wypełnia treść kursu. Zadaniem Bloków jest dostarczanie dodatkowych informacji i funkcji. Do zarządzania studentami, wykładowcami oraz grupami, służy Menu administracyjne. W nim dostępne jest narzędzie Dziennik. Możliwe jest również własne ustalenie skali ocen. Elementem ułatwiającym śledzenie pracy studentów są Raporty aktywności [Http04], [Sadz06]. Niewątpliwą zaletą tej platformy jest cena, a w zasadzie jej brak, ponieważ Moodle jest systemem darmowym rozpowszechnianym na zasadzie licencji GNU.

11 Ostatnią już z wymienionych grup podziału systemów LMS stosowanych w polskich uczelniach wyższych są systemy budowane przez same uczelnie. Przykładowym rozwiązaniem LMS zbudowanym w celu realizacji własnych potrzeb nauczania e-learning owego może być platforma USE - LMS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Platforma ta wyposażona jest w następujące narzędzia komunikacji: Forum dyskusyjne, e maile oraz komunikator multimedialny (w fazie testów). Komunikator ten oprócz komunikowania się za pośrednictwem tekstu umożliwia także komunikację głosową, a w niedalekiej przyszłości również wizualną oraz pracę na wirtualnej tablicy (można na niej pisać, rysować oraz prezentować materiały w takich formatach, jak PowerPoint, Word i PDF). Platforma ta ma wbudowaną funkcję wysyłania wiadomości e mail bezpośrednio do każdej osoby, której nazwisko znajduje się w danym momencie na ekranie. Zatem nie ma konieczności szukania w obrębie całej platformy funkcji Wyślij wiadomość. Pomysł ten został nazwany 1- klik. Kolejnym narzędziem jest Plan Konsultacji. Każdy prowadzący zamieszcza w nim informację, kiedy jest dostępny dla studentów. Studentom natomiast daje to możliwość umówienia się z wykładowcą na konkretną godzinę i otrzymania potwierdzenia lub odmowy spotkania. Przygotowanie treści kursu można ograniczyć do wypełnienia formularza w narzędziu o nazwie WYSIWYG (działającym na podobnej zasadzie jak Microsoft Word), który tworzy szkolenie w formacie HTML. Jednakże nie jest to jedyne rozwiązanie, dostępne do przygotowywania materiałów

12 szkoleniowych, ponieważ platforma współpracuje z programem Authorware firmy Macromedia. Dzięki temu możliwe jest przygotowywanie prezentacji multimedialnych. Przygotowane materiały są przechowywane w bazie danych i dzięki temu wykładowca może śledzić postępy studentów. To pozwala także na samodzielną budowę przez prowadzącego bardzo zaawansowanych testów, także w postaci symulacji. W systemie generowane są także diagramy wyników nauki studentów. System ten jest systemem otwartym i ciągle rozbudowywanym. Możliwe jest jego dokładne dopasowanie do potrzeb wykładanego przedmiotu. [PaBP06]. Wnioski końcowe Podsumowując można uznać, że w dużej części zaprezentowane platformy LMS realizują zadania stawiane tego typu systemom. Należy jednak zauważyć, że system R5 Generation jest systemem płatnym, a zatem jego zastosowanie w instytucjach budżetowych jest ograniczone dostępnymi środkami finansowymi. Pozostałe dwie platformy Moodle, USE LMS jako przykładowe systemy budowane przez uczelnię) są platformami w zasadzie darmowymi, co przemawia za ich wyborem. Jednakże względy finansowe nie mogą całkowicie decydować o wyborze narzędzia tego typu. Dlatego też innym kryterium, jakim należałoby się kierować jest jakość rozumiana przez funkcjonalność, łatwość w obsłudze oraz dopasowanie do potrzeb danej jednostki. Mając na uwadze to wszystko wydaje się, że najbardziej odpowiednim systemem (na dzień dzisiejszy) dla uczelni wyższej jest platforma specjalnie dla niej dedykowana i przez nią zbudowana. W uzasadnieniu można posłużyć się metafo-

13 rą mówiącą, że nawet najlepszy garnitur z produkcji seryjnej nigdy nie będzie leżał tak idealnie, jak ten uszyty przez krawca na miarę. Literatura [Clar07] Clarke A.: E-learning nauka na odległość, WKŁ, Warszawa [GoKl99] Goban Klas T.: Uczenie na odległość: formy i problemy, [w:] Okoń Horodyńska E. (red.), Nauczanie na odległość nowa szansa dla edukacji, JOTAN, Tychy [Http01] E Learning nowe możliwości, z dnia [Http02] Strona Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego z dnia [Http03] Strona producenta systemów LMS firmy R5 Vision _1, z dnia [Http04] Strona informacyjna platformy Moodle [Http05] Strona firmy Hewlet - Packard z dnia [Kara05] Karaś P.: Edukacja zdalna w kształceniu nauczycieli między realnością współczesności a wyzwaniami przyszłości, [w:] Andrzejak Z., Kacprzak L., Pająk K.(red.), Polski System Edukacji po reformie 1999 roku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Poznań-Warszawa [PaBP06] Para T., Bernś M., Pawełczyk P.: The USE LMS distrybution platform with its controlling functions, [w:] Piecha

14 [PlOl06] [Rzew07] [Sadz06] J. (red.), DLW research reports on Distance Learning Technologies, Katowice 2006, CD - ROM. Pluta Olearnik M.: Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, PWE, Warszawa Rzewuski M.: Distance Learning nauczanie na odlgłość, prywatna strona dziennikarza czasopisma PC Kurier z dnia Sadzikowska L.: Platforma Moodle dydaktyka przyszłości, Gazeta Uniwersytecka (miesięcznik UŚ w Katowicach), marzec 2006, numer 6(136), iac=3&id=3614&type=nor, z dnia Informacje o autorach Mgr Agata Berdowska Katedra Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZYGMUNTA WRÓBLA KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NAUCZANIU INFORMATYKI Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE dr Zbigniew E. Zieliński dr inż. Zbigniew Lis, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce zzielins@ws-kielce.edu.pl,zlis@wsh-kielce.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Sylwia Niezabitowska Anna Ptak Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Streszczenie: Postęp cywilizacyjny, upowszechnienie nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Arkadiusz Banasik, Tomasz Horzela, Adrian Kapczyński, Anna Męczyńska Politechnika Śląska Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Tomasz Grudniewski Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Biała Podlaska 2012 I. Nauczanie zdalne jako jedna z metod aktywizacji zawodowej osób

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo