Miasto i Gmina Kłodawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto i Gmina Kłodawa"

Transkrypt

1 Kłodawa

2 Miasto i Gmina Kłodawa Władze Gminy Burmistrz - Józef Chudy Zastępca Burmistrza - Stanisław Marciniak Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, Kłodawa; tel: (063) , strona Ważne adresy 2 Gminny Ośrodek Kultury ul. Koscielna 5, Kłodawa tel. (063) Biblioteka Publiczna ul. Szkolna 5, Kłodawa tel. (063) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poznanska 1, Kłodawa tel. (063) Zarząd Budynków i Usług Komunalnych ul. Cegielniana 15, Kłodawa tel. (063) , (063) Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Bierzwieńska Kłodawa tel. (063) Komisariat Policji Plac Wolności 3, Kłodawa tel. (063) , (063) Straż miejska ul. Jagiełły 2, Kłodawa tel. (063) Ochotnicza Straż Pożarna ul. Włocławska 1, Kłodawa tel. (063) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap s.c. Medycyna Rodzinna Kłodawa, ul. Kapicy 2, tel. (063) Grupowa Praktyka Lekarska Kukawa - Chmielecki s.c Kłodawa, ul. Kapicy 2, tel. (063) San Med Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Kłodawa, ul. Boh. Września 2, tel. (063)

3 Miasto i Gmina Kłodawa Położenie, obszar, ludność Gmina zajmuje obszar 129 km²,w tym miasto 4.32km². Gminę zamieszkuje ogółem osób. Miasto i gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę,są zwodociągowane niemal w 100%, miasto jest skanalizowane w około 74%. Gmina Kłodawa położona jest w centrum Polski we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kolskim nad rzeką Rgielewką prawym dopływem Warty. Gmina Kłodawa jest gminą rolniczą. W obrębie Kłodawy znajdują się wysadowe złoża soli kamienneji soli potasowo - magnezowych. Kłodawa ma bogatą historię. Prawa miejskie uzyskała w 1430 roku,nadane przez króla Władysława Jagiełłę. Wiek XVI to okres największego rozwoju. Kwitł handel,do którego przyczyniało się korzystne położenie geograficzne,rozwijało się szkolnictwo. W czasie potopu szwedzkiego nastąpił upadek miasta. Później w okresie między wojennym Kłodawa była ośrodkiem handlu i rzemiosła. Po drugiej wojnie światowej odkrycie złóż soli kamiennej spowodowało ponowny rozwój miasta. Location, area, population The area of the Commune is 129km², including the town of the area of 4.32 km ². The population of the Commune is 13,639.The town and the commune have a very well developed infrastructure. The water supply system covers almost 100% of the area and the town is covered by the sewage system in 74%. Kłodawa is a rural commune. In the vicinity of the town there are rock salt deposits and potassium and magnesium salt formations. The history of Kłodawa is very reach. The town was granted municipal rights in 1430 by King Władysław Jagiełło. The 16th century was the time of Kłodawa s fast development. Commerce flourished, mainly due to the excellent geographical location, and education developed. During the Swedish Deluge the town started to decline, but later, in the Interwar Period, Kłodawa was again the centre of commerce and craft. After World War II, the discovery of rock salt deposits boosted the town s development once more. 3

4 Zabytki Kłodawy Ratusz miejski, obecnie siedziba Policji Pierwotnie drewniany,kilkakrotnie uległ pożarom. Ostatnia z drewnianych konstrukcji wzniesiona została w 1589 r., rozebrana w 1789 r. Obecnie murowany, wzniesiony około 1820 r. z użyciem materiałów z rozebranego kościoła św. Idziego. Wybudowany na planie kwadratu, w stylu późnoklasycystycznym. Elewacja frontowa trójosiowa, z czterokolumnowym gankiem dźwigającym balkon. Nad częścią środkową znajduje się schodowy szczycik (od 1992 r. z herbem miasta i gminy Kłodawa). Zespół obiektów poklasztornych karmelitów trzewiczkowych Kościół i dawny klasztor karmelitów trzewiczkowych kompleks ufundowany przez Franciszka Krzykowskiego w 1623r., w stylu barokowym. Obecnie budynki zostały wzniesione w latach dzięki fundacji Ernesta Chryzostoma Dorpowskiego wojewody łęczyckiego i starosty kłodawskiego. Klasztor odrestaurowano gruntownie w latach i Obecnie są to pomieszczenia plebanii, przylegającej od strony północnej do kościoła Wniebowzięcia NMP. Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Budowę kościoła ukończono w 1755 roku,wieżę w 1765 roku. W 1854 roku został zdewastowany, odrestaurowany w stylu późno barokowym. Wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII wieku. Ołtarz główny rokokowy, trójpodzielny, o bogatej architekturze. Do zabytków zalicza się m.in. ambona w kształcie łodzi, portret Ernesta Chryzostoma Dorpowskiego, epitafium rodziny Sierakowskich przeniesione z nieistniejącego kościoła św. Idziego. Szczególne miejsce w kościele zajmuje obraz z II połowy XVII wieku przedstawiający Matkę Bożą Szkaplerzną w srebrnej sukience i koronach, umieszczony w ołtarzu głównym. Obraz ten jest zasłaniany wizerunkiem Chrystusa w Ogrójcu. Kościół odnowiono po 1954 roku. W roku 2006 odrestaurowany został ołtarz główny kościoła. Szkoła klasztorna z XVIII wieku Od 1999r. Część składowa Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie. Kapitalny remont budynku przeprowadzony został w 1998r. W 1997r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie obchodziła 100-lecie swego istnienia. Kościół pod wezwaniem św. Fabiana i Sebastiana Drewniany kościół p.w. św. Fabiana i Sebastiana na cmentarzu parafialnym został zbudowany w roku Powstał on na fundamentach kaplicy Bożego Ciała pochodzącej z 1390 roku. W czasie kiedy pełnił funkcję kościoła parafialnego ( ), został gruntownie odrestaurowany. Obok znajduje się drewniana dzwonnica z XVIII wieku o konstrukcji słupowej, nakryta podobnie jak kościół, dachem gontowym. Drewniana dzwonnica przy kościele na cmentarzu Postawiona zapewne w XVIII wieku odnowiona i przerobiona w 1958 r. Wzniesiona z drewna na rzucie kwadratu, konstrukcji słupkowej. Dokumentacyjne stanowiska geologiczne w kopalni soli W podziemiach Kopalni Soli Kłodawa znajdują się unikatowe pomniki przyrody nieożywionej stanowiska geologiczne. Cechy budowy geologicznej solnej wysadu kłodawskiego są unikatowe w skali kraju i Europy. Najciekawsze udostępnione są dla turystów. 4

5 The Monuments of Kłodawa The Town Hall, currently the Police Headquarters In the past, the primarily wooden Town Hall was burnt several times. The last of the wooden constructions of the Town Hall was erected in 1589 and dismantled in The current stone building was constructed around 1820 using the materials from the dismantled St. Giles Church (kościół św. Idziego). The square-shaped building was build in the Late Classical style. The triaxial front façade has a four-column porch supporting a balcony. In the middle part there is a landing (since 1992 with Kłodawa Town and Commune emblem). The former monastery buildings of the Calced Carmelites The church and former monastery of the Calced Carmelites a Baroque style complex founded by Franciszek Krzykowski in The current buildings were erected in the years due to the help of the foundation of Ernest Chryzostom Dorpowski, Voivode of Łęczyca and the Elder of Kłodawa. The monastery was thoroughly renovated in the years and then in Currently, these are the buildings of the presbytery adjacent to the Church of the Ascension of the Virgin Mary (kościół Wniebowzięcia NMP). The Parish Church of the Ascension of the Virgin Mary The church was built in 1755 and the church tower in In 1854, the church was devastated. Later, it was renovated in the Late Baroque style. The interior furnishing comes from the 18th century. The main altar is in the Rococo style, threesided, richly ornamented. The monuments are, among others, the following: a boat-shaped pulpit, a portrait of Ernest Chryzostom Dorpowski, the epitaph of the Sierakowscy brought from the previous St. Giles Church. A painting from the 2nd half of the 17th century representing Our Lady of the Scapular in a silver dress and wearing crowns has a special place in the church, namely, it is placed in the main altar. This painting is covered with the image of Jesus Christ in the Olive Garden (Ogrójec). The church was renovated after In 2006, the main altar was restored. Miasto i Gmina Kłodawa The monastery school from the 18th century Since 1999, a part of School Complex no. 1 in Kłodawa. The major repairs of the building ware made in In 1997, Primary School no. 1 in Kłodawa celebrated the centenary of its existence. St. Fabian and St. Sebastian Church The wooden St. Fabian and St. Sebastian Church, located at the parish cemetery, was built in It was build on the foundations of the Corpus Christi Chapel (kaplica Bożego Ciała) from In the time when it used to be a parish church ( ) it was thoroughly renovated. Nearby, there is a wooden campanile from the 18th century of the column construction, with a shingle-covered roof, like the church. The wooden campanile at the cemetery near the church Most probably built in the 18th century, then rebuilt in Wooden, square-shaped and having a column construction. Quaternary geosites in the Salt Mine Underground, in Kłodawa Salt Mine, there are unique monuments of inanimate nature quaternary geosites. The geological features of the salt dome in Kłodawa are unique in the whole country and in Europe. The most interesting ones are available for tourists. 5

6 Ratusz obecnie siedziba policji Park miejski 6 Kościół parafi alny pw WNMP Zabytkowa dzwonnica na cmentarzu parafi alnym

7 Rynek Kłodawski początek XX w. Dawna szkoła przyklasztorna (obecnie ZS Nr 1) Wnętrze Kościoła parafi alnego pw WNMP Kościół cmentarny pw Św. Fabiana i Sebastiana 7

8 Podróż do wnętrza Ziemi Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A. powstała w 1949 roku. Rozpoczęte już przed II wojną światową badania grawimetryczne wykazały, że znajdują się tutaj ogromne pokłady soli kamiennej oraz soli magnezowo-potasowych. Pierwsze złoża soli kamiennej wydobyto w 1956 roku. Dziś Kopalnia Soli KŁODAWA S.A jest największym krajowym producentem tego minerału. W dniu 4 grudnia 2004 roku (dzień patronki górników Świętej Barbary) po raz pierwszy została udostępniona dla turystów Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna. Program zwiedzania obejmuje prelekcję na temat historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi, przejście chodnikami do podziemnej kaplicy św. Kingi patronki górników solnych. Istnieje możliwość zobaczenia maszyn używanych w podziemnym górnictwie solnym. Interesujący jest fakt, że 20 kwietnia 2007 rokuw podziemiach kłodawskiej kopalni odbył się koncert na najniższym poziomie. Tego dnia na głębokości 600 m pod powierzchnią ziemi Filharmonia Kaliska zagrała Cztery pory roku Vivaldiego, bijąc przy tym rekord Guinnesa, co potwierdza wpis w księdze. W roku 2009 Kopalnia Soli KŁODAWA S.A. wraz z okolicznymi samorządami stworzyła produkt turystyczny pod nazwą Centralny ŁUK Turystyczny. BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO kontakt, organizacja zwiedzania Zwiedzanie Kłodawskiej Podziemnej Trasy Turystycznej tel. (063) , fax (063) (godz 8:00-16:00) Noclegi i gastronomia: Hotel DOM GÓRNIKA Aleja Tadeusza Kościuszki 5, Kłodawa Tel/fax , 8

9 Journey to the centre of the earth Kłodawa Underground Touristic Route Miasto i Gmina Kłodawa KŁODAWA SALT MINE Joint-Stock Company (KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A.) was opened in Gravimetric measurements made before World War II showed that huge deposits of rock salt and magnesium and potassium salt were located there. The fist deposits of rock salt were excavated in Today, KŁODAWA SALT MINE Joint-Stock Company is the biggest salt producer in Poland. On 4 December 2004 (the day of the patron of the miners Saint Barbara), Kłodawa Underground Touristic Route (Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna) was opened for the tourists. The sightseeing programme includes a short lecture about the history of creation of Kłodawa deposits and the use of salt, going in a lift down to the level of 600m under the surface of the ground and walking along the mine galleries to Saint Cunegund Chapel (kaplica św. Kingi) the patron of the salt miners. It is also possible to see the machinery used for the underground salt mining. An interesting event took place on 20 April 2007 in the underground voids of the salt mine in Kłodawa a concert on the lowest level. That day on the level of 600m under the surface of the ground, Kalisz Philharmonic Orchestra played Four Seasons by Vivaldi, breaking the Guinness record, which is confirmed by an entry in the Guinness Book. In 2009, KŁODAWA SALT MINE Joint-Stock Company along with the local self-governments created wa touristic product called the Central Touristic ARC. TOURIST OFFICE contact, organization of sightseeing Kłodawa Underground Touristic Route sightseeing Phone no.: (063) , fax ( 063) ( 8 a.m - 4 p.m.) Accommodation and gastronomy: Hotel Dom Górnika, Aleja Tadeusza Kościuszki 5, Kłodawa phone no./ fax: (063)

10 Centralny Łuk Turytyczny Centralny Łuk Turystyczny to wspólna inicjatywa miast: Łęczycy, Uniejowa, Kłodawy, Dąbia, Krośnie- wic, gmin Grabowa, Świnic Warckich,Góry Świętej Małgorzaty oraz Kopalni Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie,promująca atrakcje turystyczne znajdujące się na ich terenie. Celem współpracy jest stworzenie i promocja, oferującego wiele różnorodnych atrakcji, wspólnego produktu turystycznego. Kompleksowość proponowanej oferty zwiększa jego atrakcyjność. Na terenie o promieniu 30 kilometrów można odwiedzić miejsce urodzenia i chrztu świętej Faustyny Kowalskiej w Głogowcu i Świnicach Warckich, podążać śladami świętego Bogumiła w Uniejowie, podziwiać archikolegiatę w Tumie,w której blisko przed tysiącem lat modlił się święty Wojciech,zobaczyć miejsce, w którym mieszkała święta Urszula Ledóchowska i złożyć wizytę panującemu na zamku w Łęczycy Diabłu Borucie. W ramach szlaku historycznego można obejrzeć zamki w Łęczycy, Uniejowie, Besiekierach oraz pozostałości średniowiecznych grodzisk. Dla turystów szukających miejsc odpoczynku czy relaksu polecamy wizytę na uniejowskich termach oraz wizytę w podziemiach Kopalni Soli Kłodawa. Dla wszystkich zainteresowanych zabytkami techniki czy turystyką przemysłową proponujemy przejażdżkę zabytkową Krośniewicką Kolejka Wąskotorową oraz spacer Kłodawską Podziemną Trasą Turystyczną. Centralny Łuk Turystyczny to również piękna przyroda w Pradolinie Bzury i Neru. Turyści zainteresowani najnowszą historią naszego państwa mogą odwiedzić krośniewicką Andersówkę, mauzoleum w Chełmnie oraz wiele innych miejsc upamiętniających ofiarność i bohaterstwo naszych rodaków na tym terenie. Cała oferta uzupełniona jest o sieć noclegową i gastronomiczną, która pozwala turystom o rożnej zasobowości portfela znaleźć coś ciekawego dla siebie. Centralny Łuk Turystyczny to ciekawa oferta, zarówno dla turysty polskiego, jak i gości zagranicznych, Administratorem Centralnego Łuku Turystycznego jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej przy wsparciu jednostek samorządowych oraz Zarządu Kopalni Soli Kłodawa S.A. Baza noclegowa / Accommodation Pod Kasztanami I - Jadwiga i Andrzej Szydłowscy Gospodarstwo agroturystyczne, Kłodawa, Cząstków 11, tel. (063) Pod Kasztanami II Aneta Szydłowska-Kowalewska Gospodarstwo agroturystyczne Kłodawa, Cząstków 11a, tel kom Hotel - Restauracja Dom Górnika, tel. (063) , Gospodarstwo agroturystyczne,,końska zagroda Bierzwienna Krótka 61, Kłodawa, tel , Baza gastronomiczna / Gastronomy Restauracja Junior - Kłodawa, ul. K. St. Wyszyńskiego 57 Pizzeria K-2 - Kłodawa, ul. Warszawska 54 Bar Capri - Łążek 24 Bar Eldorado, Kłodawa, ul. Poznańska 10 Dom Górnika Restauracja Junior

11 The Central Touristic Arc Miasto i Gmina Kłodawa The Central Touristic Arc (Centralny Łuk Turystyczny) is a common initiative of the towns of Łęczyca, Uniejów, Kłodawa, Dąbie, Krośniewice, of the communes of Grabowa, Świnice Warckie, Góra Świętej Małgorzaty and of Kłodawa Salt Mine Joint-Stock Company in Kłodawa (Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie), aimed at promoting the tourist attractions on their areas. This cooperation is aimed at creating and promoting a common touristic product, offering many different attractions. The complexity of the offer increases its attractiveness. On the area of the radius of 30km one can visit the place of birth and baptism of Saint Faustina (Faustyna Kowalska) in Głogowiec and Świnice Warckie, follow the steps of Saint Bogumił in Uniejów, admire the archcollegiate church in Tum, where almost one thousand years ago Saint Adalbert (święty Wojciech) prayed, see the place where Saint Urszula Ledóchowska lived and visit the Devil called Boruta who, as legend has it, rules the Castle in Łęczyca. Following the historical route, one can visit the Castles in Łęczyca, Uniejów and Besiekierki and the remains of medieval boroughs. Tourists looking for places to rest and relax should visit thermal springs in Uniejów and the underground voids of Kłodawa Salt Mine. To all people interested in industrial monuments or industrial tourism we would like to recommend a ride in the antique Krośniewice Narrow-Gauge Rail (Krośniewicka Kolejka Wąskotorowa) and a walk along Kłodawa Underground Touristic Route (Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna). The Central Touristic Arc also offers beautiful nature in the Ice-Marginal Valley of the Bzura and Ner Rivers (Pradolina Bzury i Neru). Tourists interested in the latest history of Poland can visit Andersówka in Krośniewice (the place of birth or General Anders ), the mausoleum in Chełmno and many other places commemorating the dedication and heroism of our fellow citizens fighting on this area. The offer is accompanied with an accommodation and gastronomic network allowing tourists of different needs finding something interesting for themselves. The Central Touristic Arc is the most interesting offer both for tourists from Poland and from abroad. The administrator of the Central Touristic Arc is the Local Touristic Organization of the Land of Łęczyca (Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej) with the support of the self-government bodies and the Management of Kłodawa Salt Mine Joint-Stock Company.

12 MIEJSCA, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ Informator wydany na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Kłodawie rok 2010 Wydawca: ARTOM

Radni Rady Miejskiej w Kłodawie (2006-2010) Władze Gminy

Radni Rady Miejskiej w Kłodawie (2006-2010) Władze Gminy Radni Rady Miejskiej w Kłodawie (2006-2010) Przewodnicząca Jadwiga Jaroniewska Wiceprzewodniczący Andrzej Opasiak Radni: Anielak Stanisław, Banasiak Robert, Dziedzic Andrzej, Fabiniak Magdalena, Janikowski

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH www.zamek.leczyca.pl MUZEUM W ŁĘCZYCY Zamek - siedziba łęczyckiego muzeum - został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: na Podlasiu czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Zapraszamy Państwa do Siemiatycz, miasta powiatowego na Podlasiu. Historię

Bardziej szczegółowo

Location, area, population. Położenie, obszar, ludność. Burmistrz Kłodawy / The Mayor of Kłodawa Robert Olejniczak. Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Location, area, population. Położenie, obszar, ludność. Burmistrz Kłodawy / The Mayor of Kłodawa Robert Olejniczak. Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie Kłodawa Burmistrz Kłodawy / The Mayor of Kłodawa Robert Olejniczak Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie The Kłodawa Town and Commune Office ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa tel: 63 27 30 622, fax 63 2730688 web

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 7 maja 2014 r.

Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 7 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016

PROPOZYCJA WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016 PROPOZYCJA WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016 CZĘŚĆ II Inowrocław, 2.12.2015 1 Propozycja nr 1 BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

ROK Rok Z budżetu Gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla: Rzymskokatolickiej Parafii

ROK Rok Z budżetu Gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla: Rzymskokatolickiej Parafii WYKAZ UDZIELANYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY STRZEGOM. ROK 2008 1.Gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do GPOnZ miasta Kościerzyna na lata

załącznik nr 2 do GPOnZ miasta Kościerzyna na lata załącznik nr 2 do GPOnZ miasta Kościerzyna na lata 2015-2018 Zestawienie zabytków nieruchomych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kościerzyna wg adresów i dat powstania L.P. ULICA OBIEKT /

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WSEZ DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci II edycji

Beneficjenci II edycji Beneficjenci II edycji Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA POMIECHÓWEK POMIECHÓWEK SUBZOE www.wmsse.com.p l iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Oferta 4 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Międzychód www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Gmina Międzychód. Największe znaczenie na rynku lokalnym mają branża budowlana, przetworu tworzyw sztucznych i przemysł spożywczy. Dobrze rozwinięte są handel

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Drewniane cerkwie i kościoły Bielska Podlaskiego

Trasa wycieczki: Drewniane cerkwie i kościoły Bielska Podlaskiego Trasa wycieczki: Drewniane cerkwie i kościoły Bielska Podlaskiego czas trwania: 1 dzień, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to małe miasteczko, którego korzenie

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation - Renting Polish Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something Korean pokoju (mianownik: pokój) mieszkania (mianownik: mieszkanie) kawalerki (mianownik: kawalerka) domu (mianownik: dom)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Śladami Tarnowskich. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Śladami Tarnowskich. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Śladami Tarnowskich czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Wycieczkę zaczynamy od siedziby rodowej Tarnowskich, zamku w Dzikowie.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE INSTYTUCJE: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyworzece w roku szkolnym 2007/2008-6 oddziałów, 60 uczniów. 2. Publiczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji oraz numery działek Site name and plot numbers Miasto / Gmina Town / Commune

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA ZAKRZEWO KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA ZAKRZEWO KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE EWIDENCJA ZABYTKÓW KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA ZAKRZEWO POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WSIE: GĘSIN, KOBIELICE, KOLONIA BODZANOWSKA, KOLONIA ZAKRZEWO STARE, LEPSZE, SEROCZKI,

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Teacher Training Centre in Rybnik

Teacher Training Centre in Rybnik Teacher Training Centre in Rybnik Nauczycieli i i Informacji Pedagogicznej WOM WOM w Rybniku w Rybniku 4a 44-200 Rybnik tel. tel. (032) (032) 42-47-472 Rybnik - our town Town centre and former town hall

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Lubawa

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Lubawa Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Lubawa Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry OFERTA NAJMU Ul. Opolska 16 Tarnowskie Góry 1 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę najmu całej powierzchni zabytkowej kamienicy położonej w centrum Tarnowskich Gór. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bernacice kościół filialny pw. św. Trójcy 2. Bernacice

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Lp. Gmina Miejscowość Nazwa zabytku zdjęcie obiektu 1 Miasto i Gmina Łosice Chotycze Zespół Dworsko parkowy:

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OLECKO OLECKO SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA KOMPLEKS TYROWO OSTRODA SUBZOE TYROWO COMPLEX Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to duże miasto w województwie podlaskim nad rzeką Narwią. Historia

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Liceum Ogólnokształcące - Gimnazjum nr 2 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 1 2 Historia budynku i Szkoły Budynek wzniesiono w 1890 r. Do roku 1945

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Ważniejsze zabytki. Wpisany przez Administrator środa, 18 kwietnia :36 - Poprawiony wtorek, 22 grudnia :15

Ważniejsze zabytki. Wpisany przez Administrator środa, 18 kwietnia :36 - Poprawiony wtorek, 22 grudnia :15 O działalności człowieka w przeszłości świadczą różne pozostałości materialne związane z jego życiem, gospodarką i kulturą. Szczególne miejsce zajmują wszelkiego rodzaju źródła pisemne, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka MAPA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Tu mieszkamy - Raszowa ZABUDOWANIA DOMY MIESZKALNE-57 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE-42 NAJSTARSZA OSOBA URODZONA W RASZOWEJ ROZALIA

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo