Miasto i Gmina Kłodawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto i Gmina Kłodawa"

Transkrypt

1 Kłodawa

2 Miasto i Gmina Kłodawa Władze Gminy Burmistrz - Józef Chudy Zastępca Burmistrza - Stanisław Marciniak Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, Kłodawa; tel: (063) , strona Ważne adresy 2 Gminny Ośrodek Kultury ul. Koscielna 5, Kłodawa tel. (063) Biblioteka Publiczna ul. Szkolna 5, Kłodawa tel. (063) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poznanska 1, Kłodawa tel. (063) Zarząd Budynków i Usług Komunalnych ul. Cegielniana 15, Kłodawa tel. (063) , (063) Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Bierzwieńska Kłodawa tel. (063) Komisariat Policji Plac Wolności 3, Kłodawa tel. (063) , (063) Straż miejska ul. Jagiełły 2, Kłodawa tel. (063) Ochotnicza Straż Pożarna ul. Włocławska 1, Kłodawa tel. (063) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap s.c. Medycyna Rodzinna Kłodawa, ul. Kapicy 2, tel. (063) Grupowa Praktyka Lekarska Kukawa - Chmielecki s.c Kłodawa, ul. Kapicy 2, tel. (063) San Med Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Kłodawa, ul. Boh. Września 2, tel. (063)

3 Miasto i Gmina Kłodawa Położenie, obszar, ludność Gmina zajmuje obszar 129 km²,w tym miasto 4.32km². Gminę zamieszkuje ogółem osób. Miasto i gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę,są zwodociągowane niemal w 100%, miasto jest skanalizowane w około 74%. Gmina Kłodawa położona jest w centrum Polski we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kolskim nad rzeką Rgielewką prawym dopływem Warty. Gmina Kłodawa jest gminą rolniczą. W obrębie Kłodawy znajdują się wysadowe złoża soli kamienneji soli potasowo - magnezowych. Kłodawa ma bogatą historię. Prawa miejskie uzyskała w 1430 roku,nadane przez króla Władysława Jagiełłę. Wiek XVI to okres największego rozwoju. Kwitł handel,do którego przyczyniało się korzystne położenie geograficzne,rozwijało się szkolnictwo. W czasie potopu szwedzkiego nastąpił upadek miasta. Później w okresie między wojennym Kłodawa była ośrodkiem handlu i rzemiosła. Po drugiej wojnie światowej odkrycie złóż soli kamiennej spowodowało ponowny rozwój miasta. Location, area, population The area of the Commune is 129km², including the town of the area of 4.32 km ². The population of the Commune is 13,639.The town and the commune have a very well developed infrastructure. The water supply system covers almost 100% of the area and the town is covered by the sewage system in 74%. Kłodawa is a rural commune. In the vicinity of the town there are rock salt deposits and potassium and magnesium salt formations. The history of Kłodawa is very reach. The town was granted municipal rights in 1430 by King Władysław Jagiełło. The 16th century was the time of Kłodawa s fast development. Commerce flourished, mainly due to the excellent geographical location, and education developed. During the Swedish Deluge the town started to decline, but later, in the Interwar Period, Kłodawa was again the centre of commerce and craft. After World War II, the discovery of rock salt deposits boosted the town s development once more. 3

4 Zabytki Kłodawy Ratusz miejski, obecnie siedziba Policji Pierwotnie drewniany,kilkakrotnie uległ pożarom. Ostatnia z drewnianych konstrukcji wzniesiona została w 1589 r., rozebrana w 1789 r. Obecnie murowany, wzniesiony około 1820 r. z użyciem materiałów z rozebranego kościoła św. Idziego. Wybudowany na planie kwadratu, w stylu późnoklasycystycznym. Elewacja frontowa trójosiowa, z czterokolumnowym gankiem dźwigającym balkon. Nad częścią środkową znajduje się schodowy szczycik (od 1992 r. z herbem miasta i gminy Kłodawa). Zespół obiektów poklasztornych karmelitów trzewiczkowych Kościół i dawny klasztor karmelitów trzewiczkowych kompleks ufundowany przez Franciszka Krzykowskiego w 1623r., w stylu barokowym. Obecnie budynki zostały wzniesione w latach dzięki fundacji Ernesta Chryzostoma Dorpowskiego wojewody łęczyckiego i starosty kłodawskiego. Klasztor odrestaurowano gruntownie w latach i Obecnie są to pomieszczenia plebanii, przylegającej od strony północnej do kościoła Wniebowzięcia NMP. Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Budowę kościoła ukończono w 1755 roku,wieżę w 1765 roku. W 1854 roku został zdewastowany, odrestaurowany w stylu późno barokowym. Wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII wieku. Ołtarz główny rokokowy, trójpodzielny, o bogatej architekturze. Do zabytków zalicza się m.in. ambona w kształcie łodzi, portret Ernesta Chryzostoma Dorpowskiego, epitafium rodziny Sierakowskich przeniesione z nieistniejącego kościoła św. Idziego. Szczególne miejsce w kościele zajmuje obraz z II połowy XVII wieku przedstawiający Matkę Bożą Szkaplerzną w srebrnej sukience i koronach, umieszczony w ołtarzu głównym. Obraz ten jest zasłaniany wizerunkiem Chrystusa w Ogrójcu. Kościół odnowiono po 1954 roku. W roku 2006 odrestaurowany został ołtarz główny kościoła. Szkoła klasztorna z XVIII wieku Od 1999r. Część składowa Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie. Kapitalny remont budynku przeprowadzony został w 1998r. W 1997r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie obchodziła 100-lecie swego istnienia. Kościół pod wezwaniem św. Fabiana i Sebastiana Drewniany kościół p.w. św. Fabiana i Sebastiana na cmentarzu parafialnym został zbudowany w roku Powstał on na fundamentach kaplicy Bożego Ciała pochodzącej z 1390 roku. W czasie kiedy pełnił funkcję kościoła parafialnego ( ), został gruntownie odrestaurowany. Obok znajduje się drewniana dzwonnica z XVIII wieku o konstrukcji słupowej, nakryta podobnie jak kościół, dachem gontowym. Drewniana dzwonnica przy kościele na cmentarzu Postawiona zapewne w XVIII wieku odnowiona i przerobiona w 1958 r. Wzniesiona z drewna na rzucie kwadratu, konstrukcji słupkowej. Dokumentacyjne stanowiska geologiczne w kopalni soli W podziemiach Kopalni Soli Kłodawa znajdują się unikatowe pomniki przyrody nieożywionej stanowiska geologiczne. Cechy budowy geologicznej solnej wysadu kłodawskiego są unikatowe w skali kraju i Europy. Najciekawsze udostępnione są dla turystów. 4

5 The Monuments of Kłodawa The Town Hall, currently the Police Headquarters In the past, the primarily wooden Town Hall was burnt several times. The last of the wooden constructions of the Town Hall was erected in 1589 and dismantled in The current stone building was constructed around 1820 using the materials from the dismantled St. Giles Church (kościół św. Idziego). The square-shaped building was build in the Late Classical style. The triaxial front façade has a four-column porch supporting a balcony. In the middle part there is a landing (since 1992 with Kłodawa Town and Commune emblem). The former monastery buildings of the Calced Carmelites The church and former monastery of the Calced Carmelites a Baroque style complex founded by Franciszek Krzykowski in The current buildings were erected in the years due to the help of the foundation of Ernest Chryzostom Dorpowski, Voivode of Łęczyca and the Elder of Kłodawa. The monastery was thoroughly renovated in the years and then in Currently, these are the buildings of the presbytery adjacent to the Church of the Ascension of the Virgin Mary (kościół Wniebowzięcia NMP). The Parish Church of the Ascension of the Virgin Mary The church was built in 1755 and the church tower in In 1854, the church was devastated. Later, it was renovated in the Late Baroque style. The interior furnishing comes from the 18th century. The main altar is in the Rococo style, threesided, richly ornamented. The monuments are, among others, the following: a boat-shaped pulpit, a portrait of Ernest Chryzostom Dorpowski, the epitaph of the Sierakowscy brought from the previous St. Giles Church. A painting from the 2nd half of the 17th century representing Our Lady of the Scapular in a silver dress and wearing crowns has a special place in the church, namely, it is placed in the main altar. This painting is covered with the image of Jesus Christ in the Olive Garden (Ogrójec). The church was renovated after In 2006, the main altar was restored. Miasto i Gmina Kłodawa The monastery school from the 18th century Since 1999, a part of School Complex no. 1 in Kłodawa. The major repairs of the building ware made in In 1997, Primary School no. 1 in Kłodawa celebrated the centenary of its existence. St. Fabian and St. Sebastian Church The wooden St. Fabian and St. Sebastian Church, located at the parish cemetery, was built in It was build on the foundations of the Corpus Christi Chapel (kaplica Bożego Ciała) from In the time when it used to be a parish church ( ) it was thoroughly renovated. Nearby, there is a wooden campanile from the 18th century of the column construction, with a shingle-covered roof, like the church. The wooden campanile at the cemetery near the church Most probably built in the 18th century, then rebuilt in Wooden, square-shaped and having a column construction. Quaternary geosites in the Salt Mine Underground, in Kłodawa Salt Mine, there are unique monuments of inanimate nature quaternary geosites. The geological features of the salt dome in Kłodawa are unique in the whole country and in Europe. The most interesting ones are available for tourists. 5

6 Ratusz obecnie siedziba policji Park miejski 6 Kościół parafi alny pw WNMP Zabytkowa dzwonnica na cmentarzu parafi alnym

7 Rynek Kłodawski początek XX w. Dawna szkoła przyklasztorna (obecnie ZS Nr 1) Wnętrze Kościoła parafi alnego pw WNMP Kościół cmentarny pw Św. Fabiana i Sebastiana 7

8 Podróż do wnętrza Ziemi Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A. powstała w 1949 roku. Rozpoczęte już przed II wojną światową badania grawimetryczne wykazały, że znajdują się tutaj ogromne pokłady soli kamiennej oraz soli magnezowo-potasowych. Pierwsze złoża soli kamiennej wydobyto w 1956 roku. Dziś Kopalnia Soli KŁODAWA S.A jest największym krajowym producentem tego minerału. W dniu 4 grudnia 2004 roku (dzień patronki górników Świętej Barbary) po raz pierwszy została udostępniona dla turystów Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna. Program zwiedzania obejmuje prelekcję na temat historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi, przejście chodnikami do podziemnej kaplicy św. Kingi patronki górników solnych. Istnieje możliwość zobaczenia maszyn używanych w podziemnym górnictwie solnym. Interesujący jest fakt, że 20 kwietnia 2007 rokuw podziemiach kłodawskiej kopalni odbył się koncert na najniższym poziomie. Tego dnia na głębokości 600 m pod powierzchnią ziemi Filharmonia Kaliska zagrała Cztery pory roku Vivaldiego, bijąc przy tym rekord Guinnesa, co potwierdza wpis w księdze. W roku 2009 Kopalnia Soli KŁODAWA S.A. wraz z okolicznymi samorządami stworzyła produkt turystyczny pod nazwą Centralny ŁUK Turystyczny. BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO kontakt, organizacja zwiedzania Zwiedzanie Kłodawskiej Podziemnej Trasy Turystycznej tel. (063) , fax (063) (godz 8:00-16:00) Noclegi i gastronomia: Hotel DOM GÓRNIKA Aleja Tadeusza Kościuszki 5, Kłodawa Tel/fax , 8

9 Journey to the centre of the earth Kłodawa Underground Touristic Route Miasto i Gmina Kłodawa KŁODAWA SALT MINE Joint-Stock Company (KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A.) was opened in Gravimetric measurements made before World War II showed that huge deposits of rock salt and magnesium and potassium salt were located there. The fist deposits of rock salt were excavated in Today, KŁODAWA SALT MINE Joint-Stock Company is the biggest salt producer in Poland. On 4 December 2004 (the day of the patron of the miners Saint Barbara), Kłodawa Underground Touristic Route (Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna) was opened for the tourists. The sightseeing programme includes a short lecture about the history of creation of Kłodawa deposits and the use of salt, going in a lift down to the level of 600m under the surface of the ground and walking along the mine galleries to Saint Cunegund Chapel (kaplica św. Kingi) the patron of the salt miners. It is also possible to see the machinery used for the underground salt mining. An interesting event took place on 20 April 2007 in the underground voids of the salt mine in Kłodawa a concert on the lowest level. That day on the level of 600m under the surface of the ground, Kalisz Philharmonic Orchestra played Four Seasons by Vivaldi, breaking the Guinness record, which is confirmed by an entry in the Guinness Book. In 2009, KŁODAWA SALT MINE Joint-Stock Company along with the local self-governments created wa touristic product called the Central Touristic ARC. TOURIST OFFICE contact, organization of sightseeing Kłodawa Underground Touristic Route sightseeing Phone no.: (063) , fax ( 063) ( 8 a.m - 4 p.m.) Accommodation and gastronomy: Hotel Dom Górnika, Aleja Tadeusza Kościuszki 5, Kłodawa phone no./ fax: (063)

10 Centralny Łuk Turytyczny Centralny Łuk Turystyczny to wspólna inicjatywa miast: Łęczycy, Uniejowa, Kłodawy, Dąbia, Krośnie- wic, gmin Grabowa, Świnic Warckich,Góry Świętej Małgorzaty oraz Kopalni Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie,promująca atrakcje turystyczne znajdujące się na ich terenie. Celem współpracy jest stworzenie i promocja, oferującego wiele różnorodnych atrakcji, wspólnego produktu turystycznego. Kompleksowość proponowanej oferty zwiększa jego atrakcyjność. Na terenie o promieniu 30 kilometrów można odwiedzić miejsce urodzenia i chrztu świętej Faustyny Kowalskiej w Głogowcu i Świnicach Warckich, podążać śladami świętego Bogumiła w Uniejowie, podziwiać archikolegiatę w Tumie,w której blisko przed tysiącem lat modlił się święty Wojciech,zobaczyć miejsce, w którym mieszkała święta Urszula Ledóchowska i złożyć wizytę panującemu na zamku w Łęczycy Diabłu Borucie. W ramach szlaku historycznego można obejrzeć zamki w Łęczycy, Uniejowie, Besiekierach oraz pozostałości średniowiecznych grodzisk. Dla turystów szukających miejsc odpoczynku czy relaksu polecamy wizytę na uniejowskich termach oraz wizytę w podziemiach Kopalni Soli Kłodawa. Dla wszystkich zainteresowanych zabytkami techniki czy turystyką przemysłową proponujemy przejażdżkę zabytkową Krośniewicką Kolejka Wąskotorową oraz spacer Kłodawską Podziemną Trasą Turystyczną. Centralny Łuk Turystyczny to również piękna przyroda w Pradolinie Bzury i Neru. Turyści zainteresowani najnowszą historią naszego państwa mogą odwiedzić krośniewicką Andersówkę, mauzoleum w Chełmnie oraz wiele innych miejsc upamiętniających ofiarność i bohaterstwo naszych rodaków na tym terenie. Cała oferta uzupełniona jest o sieć noclegową i gastronomiczną, która pozwala turystom o rożnej zasobowości portfela znaleźć coś ciekawego dla siebie. Centralny Łuk Turystyczny to ciekawa oferta, zarówno dla turysty polskiego, jak i gości zagranicznych, Administratorem Centralnego Łuku Turystycznego jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej przy wsparciu jednostek samorządowych oraz Zarządu Kopalni Soli Kłodawa S.A. Baza noclegowa / Accommodation Pod Kasztanami I - Jadwiga i Andrzej Szydłowscy Gospodarstwo agroturystyczne, Kłodawa, Cząstków 11, tel. (063) Pod Kasztanami II Aneta Szydłowska-Kowalewska Gospodarstwo agroturystyczne Kłodawa, Cząstków 11a, tel kom Hotel - Restauracja Dom Górnika, tel. (063) , Gospodarstwo agroturystyczne,,końska zagroda Bierzwienna Krótka 61, Kłodawa, tel , Baza gastronomiczna / Gastronomy Restauracja Junior - Kłodawa, ul. K. St. Wyszyńskiego 57 Pizzeria K-2 - Kłodawa, ul. Warszawska 54 Bar Capri - Łążek 24 Bar Eldorado, Kłodawa, ul. Poznańska 10 Dom Górnika Restauracja Junior

11 The Central Touristic Arc Miasto i Gmina Kłodawa The Central Touristic Arc (Centralny Łuk Turystyczny) is a common initiative of the towns of Łęczyca, Uniejów, Kłodawa, Dąbie, Krośniewice, of the communes of Grabowa, Świnice Warckie, Góra Świętej Małgorzaty and of Kłodawa Salt Mine Joint-Stock Company in Kłodawa (Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie), aimed at promoting the tourist attractions on their areas. This cooperation is aimed at creating and promoting a common touristic product, offering many different attractions. The complexity of the offer increases its attractiveness. On the area of the radius of 30km one can visit the place of birth and baptism of Saint Faustina (Faustyna Kowalska) in Głogowiec and Świnice Warckie, follow the steps of Saint Bogumił in Uniejów, admire the archcollegiate church in Tum, where almost one thousand years ago Saint Adalbert (święty Wojciech) prayed, see the place where Saint Urszula Ledóchowska lived and visit the Devil called Boruta who, as legend has it, rules the Castle in Łęczyca. Following the historical route, one can visit the Castles in Łęczyca, Uniejów and Besiekierki and the remains of medieval boroughs. Tourists looking for places to rest and relax should visit thermal springs in Uniejów and the underground voids of Kłodawa Salt Mine. To all people interested in industrial monuments or industrial tourism we would like to recommend a ride in the antique Krośniewice Narrow-Gauge Rail (Krośniewicka Kolejka Wąskotorowa) and a walk along Kłodawa Underground Touristic Route (Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna). The Central Touristic Arc also offers beautiful nature in the Ice-Marginal Valley of the Bzura and Ner Rivers (Pradolina Bzury i Neru). Tourists interested in the latest history of Poland can visit Andersówka in Krośniewice (the place of birth or General Anders ), the mausoleum in Chełmno and many other places commemorating the dedication and heroism of our fellow citizens fighting on this area. The offer is accompanied with an accommodation and gastronomic network allowing tourists of different needs finding something interesting for themselves. The Central Touristic Arc is the most interesting offer both for tourists from Poland and from abroad. The administrator of the Central Touristic Arc is the Local Touristic Organization of the Land of Łęczyca (Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej) with the support of the self-government bodies and the Management of Kłodawa Salt Mine Joint-Stock Company.

12 MIEJSCA, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ Informator wydany na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Kłodawie rok 2010 Wydawca: ARTOM

Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1

Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1 Ziemia Staszowska 1 Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1 Ziemia Staszowska nasza mała ojczyzna jest zamknięta od północy Pasmem Wygiełzowskim, będącym częścią Gór Świętokrzyskich; od wschodu Sandomierszczyzną;

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy Spis treści 1 Spis Treści Opis piktogramów... 2 Słowo wstępne Marszałka Województwa Mazowieckiego... 3 Słowo wstępne Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego... 4 Informacja o szlakach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY 2009 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ P O Z N A Ń I O K O L I C E SALE KONFERENCYJNE CONFERENCE ROOMS MIEJSCA NOCLEGOWE LODGING KONFERENCJE W ZABYTKACH CONFERENCES IN MONUMENTS RESTAURACJE RESTAURANTS

Bardziej szczegółowo

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński Powiat Wołomiński Zaproszenie Do Powiatu Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie. Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie.

Bardziej szczegółowo

MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA

MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA Informator turystyczny Tourist guidebook MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA Informator turystyczny Tourist guidebook Spis treści Contents I. MIASTO OLEŚNICA Historia i zabytki

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11 ISSN 1689-457X jesień/zima 2010, nr 11 Z A P R A S Z A RZESZÓW ZAPRASZA/VISIT RZESZÓW Zapraszamy do Rzeszowa We invite you to Rzeszów Rzeszów miasto innowacji Rzeszów a city of innovation Nowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2012 wersja polska / english version 4 Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

To adres z przyszłością!

To adres z przyszłością! Szanowni Państwo, z przyjemnością patrzę jak zmienia się Grodzisk Mazowiecki. Sięgając w przeszłość, przypominam sobie marzenia samorządowców pierwszej kadencji. Wtedy rozmawialiśmy o tym, jaki powinien

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Mark Haines

Tłumaczenie: Mark Haines Powiat Łańcucki Redakcja wydawnicza: Anna Duda-Świerk Redakcji dokonano na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Miasta Łańcuta oraz urzędy gmin powiatu łańcuckiego. Tłumaczenie: Mark Haines Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2011 wersja polska / english version Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00 926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

Szlak Orlich Gniazd. Przewodnik. Guidebook

Szlak Orlich Gniazd. Przewodnik. Guidebook Szlak Orlich Gniazd Przewodnik Guidebook Związek Gmin Jurajskich Związek Gmin Jurajskich jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin z województwa małopolskiego i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

Suwałki wczoraj i dziś

Suwałki wczoraj i dziś Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation of a City Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation

Bardziej szczegółowo

Gaszowice. Gaszowice Sumina. Bogunice. Bogunice. 923 Adamowice. Adamowice. Raszczyce. Raszczyce. Markowice. Markowice. Brzeźnica. Brzeźnica.

Gaszowice. Gaszowice Sumina. Bogunice. Bogunice. 923 Adamowice. Adamowice. Raszczyce. Raszczyce. Markowice. Markowice. Brzeźnica. Brzeźnica. w w w. p o w i at ra c i b o rs k i. p l 5 417 417 14 11 Pawłów Pawłów 1 Żerdziny Żerdziny 15 Krzanowice Krzanowice 1 7 915 915 9 41 41 Bieńkowice Bieńkowice 4 5 15 6 9 9 Babice Babice Nędza Nędza 10 Manor

Bardziej szczegółowo

Naprawdę warto tu być

Naprawdę warto tu być Gmina Kosakowo 1 Dawniej i dziś - Then and now Commune Kosakowo is located in the northeastern part of the Pomeranian (pomorskie) province. Its north border with the commune of Puck runs along the Łyski

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach / The Centre for Scientific Information and the Academic Library in Katowice

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach / The Centre for Scientific Information and the Academic Library in Katowice 1 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach / The Centre for Scientific Information and the Academic Library in Katowice 2 3 WYDAWCA / PUBLISHER: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Ostromecko cztery pory roku

Ostromecko cztery pory roku Ostromecko cztery pory roku stromecko O cztery pory roku Ostromecko four seasons of the year Szanowni Państwo Rewaloryzacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Ostromecku stała się dla Bydgoszczy ogromnym wyzwaniem.

Bardziej szczegółowo

Powiat kraśnicki zaprasza inwestorów i turystów

Powiat kraśnicki zaprasza inwestorów i turystów Powiat kraśnicki zaprasza inwestorów i turystów polsko-angielska wersja językowa The Kraśnik district invites investors and tourists Polish-English edition Fot. Zachód nad Wisłą 1 The Local Development

Bardziej szczegółowo

Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives

Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives Lokalna Grupa Działania / Local Action Group Zielony Pierścień Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives Baranów Janowiec Kazimierz Dolny Końskowola Kurów Markuszów

Bardziej szczegółowo

1 lodz for weekend. Łódź na. break in Lodz

1 lodz for weekend. Łódź na. break in Lodz 1 lodz for weekend Łódź na break in Lodz Atrakcje turystyczne TOP 12 / Main Tourist Attractions - TOP 12 cztery propozycje wycieczek (biznesowo, kulturalnie, rekreacyjnie, sportowo) four tips for city

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT OF LUBLIN S TOURIST SPACE BY TOURISTS AND INHABITANTS Lublin s tourist space

ASSESSMENT OF LUBLIN S TOURIST SPACE BY TOURISTS AND INHABITANTS Lublin s tourist space Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 239-250 239 ASSESSMENT OF LUBLIN S TOURIST SPACE BY TOURISTS AND INHABITANTS Lublin s tourist space ANDRZEJ ŚWIECA 1, 2, EWA SKOWRONEK 1, TERESA BRZEZIŃSKA-WÓJCIK 1, RENATA

Bardziej szczegółowo

P o w i a t S o k o ł o w s k i

P o w i a t S o k o ł o w s k i Powiat Sokołowski Spis Treści Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Joachim Smyla - Starosta Lubliniecki. Szanowni Państwo!

Joachim Smyla - Starosta Lubliniecki. Szanowni Państwo! Joachim Smyla - Starosta Lubliniecki Szanowni Państwo! Pragnę zaprezentować Państwu Ziemię Lubliniecką widzianą przez pryzmat walorów turystyczno-krajoznawczych. Folder Ziemia Lubliniecka zielony zakatek

Bardziej szczegółowo