Podczas uroczystości Zofia Przybyło jako przedstawiciel wspólnoty parafialnej przedstawiła zarys historii parafii, który prezentujemy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podczas uroczystości Zofia Przybyło jako przedstawiciel wspólnoty parafialnej przedstawiła zarys historii parafii, który prezentujemy."

Transkrypt

1 W niedzielę 23 października 2011 r. parafia w Babicy obchodziła jubileusz 40-lecia swego istnienia. Uroczystość zgromadziła parafian oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Obecnością swoją zaszczycili: ksiądz biskup Kazimierz Górny Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, ksiądz infułat Stanisław Mac, ksiądz kanonik Antoni Domino założyciel parafii oraz 30 księży na czele z dziekanem dekanatu czudeckiego księdzem Antonim Kocołem. Przybyli także: starosta rzeszowski Józef Jodłowski, starosta strzyżowski Robert Godek, radni powiatu strzyżowskiego, z przewodniczącym rady powiatu w Strzyżowie, rodakiem babickim Markiem Jurzystą, Jacek Boho sekretarz powiatu, wójt gminy Czudec Stanisław Gierlak, przewodniczący rady gminy w Czudcu Jan Oliwa, Marta Proksa Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu, delegacja mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Babicy na czele z dyrektor Marią Mańko, uczniowie i grono pedagogiczne Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Babicy z dyrektor Bożeną Piórek oraz pełniącym obowiązki dyrektora Dariuszem Wilkiem. Ponadto w uroczystości wzięli także udział członkowie Rady Parafialnej, Rady Sołeckiej oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicy, a także poczet sztandarowy babickiej szkoły podstawowej. Przed rozpoczęciem koncelebrowanej mszy świętej wierni obejrzeli montaż słowno muzyczny przygotowany przez ubraną w liturgiczne kapy w kolorach watykańsko papieskich młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Babicy. O oprawę muzyczną podczas jubileuszowej mszy świętej zatroszczyła się działająca przy Ośrodku Kultury w Niebylcu orkiestra dęta pod dyrekcją kapelmistrza Janusza Raka. Uroczystą eucharystię dziękczynną za wszystkie otrzymane łaski w ciągu 40 lat sprawował ksiądz biskup Kazimierz Górny Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej przy udziale dziekana dekanatu czudeckiego księdza Antoniego Kocoła, księdza infułata Stanisława Maca, proboszcza parafii w Babicy Józefa Trzeciaka oraz założyciela parafii ks. Antoniego Domino. Okolicznościową homilię wygłosił ksiądz infułat Stanisław Mac. W homilii mówił o znaczeniu wiary i świątyni dla wiernych, o wielkiej roli symboli religijnych, które nie mogą być przedmiotem bieżącej walki politycznej i o aktualnych problemach społecznych. Krótkie wystąpienie o początkach parafii przedstawił także ks. Antoni Domino, a na zakończenie mszy świętej biskup rzeszowski również skierował do obecnych przesłanie z gratulacjami za wiele pięknych dzieł, dokonujących się w parafii, w tym misteria męki pańskiej przygotowywane przez babicką młodzież pod kierownictwem jej proboszcza ks. Józefa Trzeciaka. Podczas uroczystości Zofia Przybyło jako przedstawiciel wspólnoty parafialnej przedstawiła zarys historii parafii, który prezentujemy. Czcigodny Księże Biskupie - Pasterzu Kościoła Rzeszowskiego wraz z Kapłanami, Szanowni Parafianie! Chcę przedstawić krótko historię parafii i jej dzień dzisiejszy. "Rozważam odległe czasy, wspominam minione lata. Nocą rozmyślam w sercu i roztrząsam w duchu" (Ps. 77;7-8)

2 Niech będzie Bóg błogosławiony za to, że możemy dzisiaj obchodzić jubileusz naszej parafii - parafii, która wpisała się w historię wsi, bowiem do tej pory a wzmianki sięgają już XIV w. kościoła w Babicy nie było, jak podaje p. Zdzisław Domino na podst. dostępnych mu źródeł. Była to miejscowość leżąca na szlaku handlowym, z linią kolejową od przeszło stu lat, uchodząca za stosunkowo zamożną, nękana jednak najazdami Tatarów, wojnami, pożarami, epidemiami, przechodziła lepsze i gorsze czasy. Po I wojnie światowej wieś stała się letniskową, mieszkańcy należeli do Kasy Stefczyka, powstał dom ludowy, wydawana była gazetka, działało kółko teatralne. Wielu emigrowało za wodę. Stąd wywodzili się księża, posłowie, wysocy rangą wojskowi, profesorowie szkół wyższych, osoby na odpowiedzialnych stanowiskach w instytucjach państwowych. Jednak z dawien dawna Czudec stanowił centrum życia religijnego. Do parafii czudeckiej należały liczne wioski przyległe, wśród nich Babica, Wyżne, Zaborów, Nowa Wieś i inne. Podążali więc wierni na Msze św. i nabożeństwa niejednokrotnie w skwarze, w deszczu, w mrozie po kilka kilometrów, by spełnić swój chrześcijański obowiązek i oddać cześć swemu Stwórcy. Początkowo chodzili do drewnianego kościoła Św. Marcina, później Św. Zofii, a od XVIII w. do istniejącego obecnie sanktuarium Maryjnego pod wezwaniem Św. Trójcy. Myśl o powstaniu kościółka czy kaplicy dojazdowej w Babicy rodziła się jeszcze przed I wojną światową. Po październiku 1956 r. rozpoczęto starania o wybudowanie kościoła, na który nie uzyskano jednak pozwolenia. W 1959 r. z inicjatywy rodziny ks. prałata Jana Maca ówczesnego proboszcza parafii na Grzegórzkach w Krakowie, a pochodzącego z Babicy wzniesiono bez pozwolenia, przy znaczącym udziale mieszkańców, zręby kaplicy po dach na ofiarowanej przez p. Franciszka Urbana działce. Niestety decyzje władz komunistycznych oraz szykany właściciela działki unicestwiły zamysł dokończenia budowy. Rozebrano mury, równowartość wpłaconych składek zwrócono ofiarodawcom ze środków uzyskanych z urządzanych imprez, zaś część pieniędzy oraz materiałów przeznaczono na rzecz budującej się wówczas nowej szkoły. Istnienie obecnej parafii zawdzięczamy rodzinie Dominów: małżeństwu śp. Gabriela i Marianny Domino wraz z ich synami, księżmi Antonim i śp. Bronisławem, którzy pod koniec lat 60. podjęli inicjatywę budowy kościoła na swojej ojcowiźnie. Wiosną 1969 r. ksiądz Antoni Domino przedstawił przemyskiemu biskupowi zamiar budowy kościoła w Babicy, który pomysł ten zaakceptował, ale władze państwowe nie wydały pozwolenia. Znajomy ks. Antoniego inż. Bronisław Wrona wywodzący się z Babicy zaprojektował więc budynek jako gospodarczy przechowalnia owoców i zboża, z myślą o przeznaczeniu go po niewielkich przeróbkach - na cele sakralne. Plan zatwierdzono jesienią 1969 r., budowa została rozpoczęta 20 czerwca 1970 r., a pierwsza msza święta została odprawiona w nowo wzniesionej kaplicy już 29 VI 1971 r. przez ks. Antoniego Domino. Wieżę na kościół ufundowali parafianie z Lutoryża. Wieża ta później została przeniesiona na kaplicę cmentarną. Poświęcenia nowo wybudowanej świątyni dokonał ks. bp Ignacy Tokarczuk 27 VIII 1971 r. i nadał mu tytuł św. Antoniego, ogłaszając jednocześnie, że będzie to kościół

3 parafialny. 7 IX tegoż roku bp ustanowił wydzieloną z parafii Czudec ekspozyturę, mianując duszpasterzem ks. A. Domino i powierzając mu pełne duszpasterstwo, ku radości mieszkańców Babicy. W skład parafii Babica wszedł wtedy również przysiółek Wyżnego Przylasek oraz część Kosiny przynależna administracyjnie do Wyżnego ze względu na odległość dzielącą tych mieszkańców od kościoła w Babicy. Wraz z budową świątyni zostały wzniesione dwa budynki plebania i punkt katechetyczny. Kaplica powstała w czasie szalejącego komunizmu, którego założeniem było kształtowanie materialistycznego poglądu na świat, a wszelkie przejawy działania i inicjatywy zmierzające do pogłębiania życia z Bogiem były surowo tępione. Stąd też rodzina Dominów wraz z ks. Antonim przeżyła w czasie budowy kościoła i po jego poświęceniu liczne kontrole finansowe i budowlane różnych komisji, przesłuchania sądu, na milicji i w urzędach, szykany, represje, wielokrotne kary pieniężne, w których częściowo partycypowali parafianie, dochodzenia przez prokuraturę, wyroki sądowe itp. Jednak zawierzenie Panu Bogu, cierpliwość, wytrwałość i upór rodziny Dominów, a także zdecydowana postawa i solidarność dużej części parafian sprawiły, że mimo represji ostał się budynek kościoła, zaś Kościół duchowy umocnił się jako dowód wiary i wdzięczności Bogu za to, że we wsi stanęła świątynia. Ważnym wydarzeniem w historii naszej parafii była obecność ks. kard. Karola Wojtyły, późniejszego Ojca Świętego Jana Pawła II, który 3 XII 1973 r. celebrował mszę świętą wraz z księżmi bpami Bolesławem Taborskim i Tadeuszem Błaszkiewiczem za spokój duszy zmarłego ks. prał. Jana Maca jako wyraz wdzięczności za jego posługę duszpasterską w Krakowie. W kościele znajduje się tablica upamiętniająca tamto wydarzenie, ufundowana przez parafian. Jest także popiersie ks. prał. Jana Maca ufundowane przez mieszkańców Krakowa i rodzinę. Życie religijne mieszkańców Babicy i części Wyżnego koncentrowało się wokół nowo wybudowanego kościoła, jednak zmarli parafianie odprowadzani byli jak dawniej na cmentarz w Czudcu. Dopiero w 1980 roku problem został rozwiązany. Pani Jadwiga Domino, siostra Gabriela przed śmiercią zapisała posiadaną działkę z przeznaczeniem jej na cmentarz. Po niespełna 12 latach od odprawienia pierwszej mszy świętej w Babicy z końcem stycznia 1983 roku powitaliśmy nowego proboszcza, ks. Józefa Trzeciaka, który widząc potrzeby parafii natychmiast, w porozumieniu z powołaną 12-osobową radą parafialną zainicjował rozbudowę już istniejącego kościoła. Najpierw wykończono budynek plebanii, który poświęcił ks. dziekan St. Bąk z Tyczyna w 1983 r. Następnie w ciągu 4 lat ukończono roboty budowlane wraz z pracami wykończeniowymi górnego kościoła, który wyrósł wspierany modlitwą, ofiarą i pracą społeczną oraz powszechnym zaangażowaniem parafian i ks. Proboszcza. A problemów przy tej okazji na ów czas było niemało: trzeba było uzyskać pozwolenie na prace modernizacyjne, dopełnić formalności prawnych, opracować projekt rozbudowy kościoła. Pojawiły się poważne trudności z zakupem materiałów budowlanych w szczególności cegły, skomplikowane były roboty ziemne ze względu na niestabilne podłoże, należało także wykończyć budynki parafialne i oczywiście dbać o duchowy rozwój parafian poprzez m.in. udzielanie sakramentów świętych, odprawianie mszy świętych, prowadzenie

4 lekcji religii, organizowanie rekolekcji, przygotowanie do poświęcenia rozbudowanego kościoła. 7 VI 1987 r. abp Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia dwupoziomowego kościoła dolnego pw. Św. Antoniego, górnego - pw. Dobrego Pasterza. Ofiarodawcy zafundowali do nowego kościoła m. in. organy, ołtarz i witraże. Wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom i fundatorom składamy dzisiaj serdeczne Bóg zapłać. Kościół górny był już ukończony, ale 72-osobowy Komitet Rozbudowy wspierany przez ks. proboszcza wraz z radą parafialną cały czas aktywnie pracował, bowiem dostrzegano coraz to nowe potrzeby. Wprawdzie był cmentarz, na którym chowano zmarłych, ale nie było tam kaplicy. Niedługo musieliśmy czekać, bo już w 1992 r. ks. bp Edward Białogłowski poświęcił kaplicę cmentarną, a później zrobiona została droga asfaltowa w kierunku cmentarza z przedłużeniem na Działy, którą w okresie Wielkiego Postu odprawiana jest Droga Krzyżowa przygotowywana przez różne stany w parafii. Jakim wysiłkiem powstał parking, to wiedzą przede wszystkim ci, którzy przy nim pracowali i ks. proboszcz. Ile kubików ziemi i skał trzeba było wywieźć, to wystarczy spojrzeć i może zatrzymać się przed stojącą przy parkingu figurą św. Krzysztofa, patrona kierowców, czy przed figurą Matki Bożej usytuowaną na tymże placu. Jest też Krzyż Jubileuszowy i ołtarz polowy na rogu parkingu, przy którym odprawia się msze święte na św. Krzysztofa czy w czasie większych uroczystości kościelnych. Obok parkingu stoi także Krzyż Misyjny, upamiętniający Misje Święte przed peregrynacją MB Fatimskiej, zaś drugi Krzyż Misyjny znajduje przed kościołem na pamiątkę Misji Świętych przed nawiedzeniem MB w kopii Obrazu Pani Jasnogórskiej. Ks. Proboszcz w porozumieniu z radą parafialną na bieżąco dbają o wystrój kościoła zarówno wewnątrz jak i o jego zewnętrzne otoczenie poprzez upiększanie, remonty, odnawianie, modernizację itp. Troską otoczony jest także cmentarz i stojąca tam kaplica oraz budynki parafialne. Czynione jest to wszystko z pomocą ludzi i dla ludzi. Wielu z nich odeszło już po nagrodę do Pana. Polecamy ich gorąco Miłosierdziu Bożemu, bowiem dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu w prace organizacyjne, budowlane czy pomoc finansową w znacznym stopniu przyczynili się do tego, by centrum życia naszej parafii wyglądało tak, jak dzisiaj wygląda. Ich modlitwy i prace stawiamy za wzór młodemu pokoleniu, które niejednokrotnie gubi się na drogach swojego życia, wybierając czasami życie bez Boga. Zdecydowana większość młodzieży jednak potrafi chwalić Pana na różne sposoby. Przy kościele działa KSM, które we współpracy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej i innymi grupami oraz młodzieżą niezrzeszoną, pod czujnym okiem ks. Proboszcza przygotowało 11-krotnie Misterium Męki Pańskiej, Jasełka, czuwania modlitewne w okresie Triduum Paschalnego, adorację Dzieciątka Jezus, wydawało także gazetkę parafialną Wieczernik" i Millenium". Zespół charytatywny Caritas ma pieczę nad osobami potrzebującymi, organizował wielokrotnie spotkania przy herbacie z okazji Światowego Dnia Chorego, rozdziela dary żywnościowe, prowadzi zbiórki do puszek itp. Przy parafii działa

5 także Schola, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Ministranci i Lektorzy, Róże Różańcowe, Rada Parafialna oraz kółko religijno-misyjne. Życie parafii jest ściśle związane z życiem jej mieszkańców. Dobrze się układa współpraca z organami samorządowymi gminy, z radą sołecką, Radą Powiatu i innymi instytucjami obejmującymi swym zasięgiem teren Babicy. Większe inwestycje publiczne są uroczyście poświęcane przez ks. bpa czy ks. proboszcza. Wystarczy wspomnieć poświęcenie wodociągu, sieci gazowej czy sieci kanalizacyjnej. Na terenie parafii znajduje się DPS, w którym opiekę duchową pełni nasz ks. Proboszcz, a którego pensjonariusze aktywnie uczestniczą w życiu parafii przygotowują wieńce dożynkowe, biorą udział w czuwaniach modlitewnych, uczestniczą w uroczystościach kościelnych. Nie brakuje też akcentów patriotycznych. Rokrocznie odprawiane są msze święte w kościele oraz nabożeństwa w lesie w Babicy Kolonii przy odnowionym Pomniku Ofiar Hitleryzmu, przed szkołą posadzono Dąb Katyński. Dla wiernych dzieci szkolne pod okiem wychowawców przygotowują i przedstawiają okolicznościowe akademie patriotyczne. W Babicy znajduje się szkoła założona ponad 150 lat temu, której obecny budynek wznoszono ze składek mieszkańców, dotacji państwa, ale i z materiałów i funduszy przygotowanych do budowy planowanego kościoła, który niestety nie doczekał się wówczas realizacji. Szkoła ta po różnych tarapatach nosi obecnie imię bł. Jana Pawła II. Środowisko szkoły jest mocno związane z życiem parafii. Uczniowie biorą udział w zjazdach Rodziny Szkół im. JP II na Jasnej Górze, przed szkołą stoi poświęcony niedawno pomnik Jana Pawła II. Wystrój szkoły ściśle koreluje z jej patronem. Każdego roku m.in. w ostatni piątek odbywają się specjalne uroczystości rocznicowe nadania szkole imienia z udziałem dzieci z pocztem sztandarowym. Zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli dbają o rozwój życia duchowego, uczestnicząc we mszach św., nabożeństwach różańcowych, pielgrzymkach, przyjmując Sakramenty św., podejmując duchową adopcję dzieci poczętych, podpisując krucjatę wyzwolenia człowieka, czytając prasę katolicką, itp. Za to wszystko, co my parafianie dostępujemy od 40 lat za wszelkie łaski i dary Boże, za kościół w zasięgu ręki, za możliwość udziału we mszy św., w różnych nabożeństwach, za wszystkich kapłanów, którzy tu pełnili Bożą posługę żyjących i nieżyjących, za wszystkich dobrodziejów, za całą służbę kościelną, za wszystkie wspólnoty naszej parafii, za wszystkich nam bliskich duchowo, za całą wspólnotę parafialną chcemy dzisiaj wielbić Trójjedynego Boga i szczerze Mu podziękować. Niech Matka Najświętsza, nasza Orędowniczka, pełna Łaski prowadzi nas drogami świętości do życia wiecznego. W prezbiterium zostały umieszczone postaci św. Józefa Sebastiana Pelczara patrona naszej diecezji oraz Błogosławionego Jana Pawła II w dowód wdzięczności za ich wierną służbę Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.Wpatrując się w ich życie, chcemy zgłębiać ich naukę, uzewnętrzniać postawę swojego życia poprzez sumienne wypełnianie obowiązków odpowiednio do stanu, wieku i zawodu.

6 W poszukiwaniu Boga w sprawach osobistych, rodzinnych i społecznych niech nas wspiera wstawiennictwo św. Józefa Sebastiana Pelczara i błogosławionego Jana Pawła II. Jego Ekscelencję prosimy o modlitwy w intencji naszej parafii i pasterskie błogosławieństwo na dalsze trwanie przy Bogu i Matce Najświętszej."

7

8

9

KRONIKA PARAFIALNA PARAFII PW ŚW JANA CHRZCICIELA W POCZESNEJ 2000-2009

KRONIKA PARAFIALNA PARAFII PW ŚW JANA CHRZCICIELA W POCZESNEJ 2000-2009 KRONIKA PARAFIALNA PARAFII PW ŚW JANA CHRZCICIELA W POCZESNEJ 2000-2009 Rok 2000 (kontynuacja) Zdjęcie naszego Kościoła Parafialnego Triduum Paschalne rok 2000 Na zdjęciu Ks. Wojciech Wódka podczas odsłaniania

Bardziej szczegółowo

1 Jubileusz 1987-2012

1 Jubileusz 1987-2012 1 To już 25 lat... Jubileusz powstania parafii 2 W dniu 17 czerwca 2012 r. w czasie Mszy św. o godz. 11.00 sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika,

Bardziej szczegółowo

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej mieliśmy w kościołach o wiele więcej osób praktykujących, niż wierzących. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za 2010 rok

Sprawozdanie za 2010 rok Sprawozdanie za 2010 rok Temat roku: Bądźmy świadkami miłości. Postać roku (od czerwca 2009 do czerwca 2010): św. Jan Vianney (od czerwca 2010 do czerwca 2011) Rok Św. Jakuba. Tytułem wprowadzenia: Zadziwienie,

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika Rok założenia 2000 1 Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie Dalsze remonty przy kościele św. Dominika 2 FOTOREPORTAŻ I MAJ I CZERWIEC W PARAFII ŚW. DOMINIKA 3. maja w Turobinie I Komunia

Bardziej szczegółowo

W 64 rocznicę śmierci

W 64 rocznicę śmierci MAJ 2008 r. NR 2 KWARTALNIK LOKALNY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY W 64 rocznicę śmierci Dawno już nie było tak uroczystego i podniosłego wydarzenia, jakim stały się uroczyste obchody 64 rocznicy zamordowania rodziny

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W naszej wspólnocie parafialnej Myślę, że nic bardziej, jak właśnie wizytacja kanoniczna, nie mobilizuje i integruje wspólnoty parafialnej między sobą oraz z jej duszpasterzami. Jest to bowiem ogromny

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

Przemyscy księża Rocznik 1959

Przemyscy księża Rocznik 1959 1 K s. S. B a r t m i ń s k i k r o n i k a r z k u r s u Przemyscy księża Rocznik 1959 Wspomnienia z okazji 50-lecia kapłaństwa Cz. II Sylwetki 42 księży Krasiczyn 2013 Pierwsza część (ogólna) wspomnień

Bardziej szczegółowo

niedziela Statua św. Krzysztofa w Emmerich (Niemcy) Szerokiej drogi! Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie,

niedziela Statua św. Krzysztofa w Emmerich (Niemcy) Szerokiej drogi! Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, niedziela zamojsko-lubaczowska nr 29 (513) XI rok LI 20 VII 2008 ZAMOŚĆ w numerze: Bogu dziękujcie ducha nie gaście 25-lecie parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie Idziemy w światłości

Bardziej szczegółowo

VERBUM. Przez Krzyż do chwały

VERBUM. Przez Krzyż do chwały VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 6(100)/2012 ISSN 1689-6920 24 czerwca 2012 Przez Krzyż do chwały Numer, który oddajemy właśnie do rąk czytelników jest szczególny przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Brzosteckie

Wiadomości Brzosteckie Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu Uczciwie pracuj na rodzinnym progu ISSN 1428-068X Wiadomości Brzosteckie www.wiadomoscibrzosteckie.pl PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli.

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli. ISSN 1428-3093 Nr (11) WIELKANOC Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków ów - Borek Fałęcki Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu. ROK XXVI NR 7-8 (307-308) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2014

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu. ROK XXVI NR 7-8 (307-308) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2014 SANKTUARIUM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu ROK XXVI NR 7-8 (307-308) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2014 (fot. Maciej Gliński) Warszawskie uroczystości związane z kanonizacją Jana

Bardziej szczegółowo

numer Październik 2012 nr 100

numer Październik 2012 nr 100 100 numer Październik 2012 nr 100 JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 11 LAT! Pełni dumy i wdzięczności Dziennik Polski w tym roku po raz kolejny zorganizował plebiscyt: Najlepszy Proboszcz Małopolski roku 2012 oraz Najlepsza

Bardziej szczegółowo

Nr 4/406; kwiecień 2005

Nr 4/406; kwiecień 2005 Nr 4/406; kwiecień 2005 W swoim testamencie Jan Paweł II napisał: Po śmierci proszę o msze święte i modlitwy. Słowa te spełniają się również w naszym mieście. W deszczowy dzień, 9 kwietnia, rybnicki Rynek

Bardziej szczegółowo

Jak nie kochać jesieni...

Jak nie kochać jesieni... EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 NR 2/ 2012 (103) Jak nie kochać jesieni... Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. Ptaków, co

Bardziej szczegółowo

I dea budowy drugiego kościoła w Pszczynie i tworzenia nowej parafii pojawiła się

I dea budowy drugiego kościoła w Pszczynie i tworzenia nowej parafii pojawiła się Wspólnota Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie Od starań o budowę kościoła do urzędowych decyzji I dea budowy drugiego kościoła w Pszczynie i tworzenia nowej

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 Wydano z polecenia J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława SZYMECKIEGO, Metropolity Białostockiego Białystok, dnia 18 maja 2000 r., w 80-lecie urodzin Ojca Świętego

Bardziej szczegółowo

B I E R T O W I C E. 12 r. Rok XXI ISSN 1233-3-25. Fragment wiersza Czesława Miłosza Do Józefa Sadzika. ick. zen. Zdr. fot

B I E R T O W I C E. 12 r. Rok XXI ISSN 1233-3-25. Fragment wiersza Czesława Miłosza Do Józefa Sadzika. ick. zen. Zdr. fot GAZETA GMINNA S U Ł K O W I C E B I E R T O W I C E H A R B U T O W I C E K R Z Y W A C Z K A R U D N I K Rok XXI ISSN 1233-3-25 93 Cen ena 2 zł Nr 10 (243) paź dzie rnik / listopad 20 12 r. Żywi z żywymi

Bardziej szczegółowo

OD KRZYŻA W NOWEJ HUCIE ROZPOCZĘŁA SIĘ NOWA EWANGELIZACJA. www.mistrzejowice.net Nr 9 (133) Wrzesień 2010

OD KRZYŻA W NOWEJ HUCIE ROZPOCZĘŁA SIĘ NOWA EWANGELIZACJA. www.mistrzejowice.net Nr 9 (133) Wrzesień 2010 ISSN 1427-2326 www.mistrzejowice.net Nr 9 (133) Wrzesień 2010 Miesięcznik Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach OD KRZYŻA W NOWEJ HUCIE ROZPOCZĘŁA SIĘ NOWA EWANGELIZACJA Z HISTORII NASZEJ

Bardziej szczegółowo

KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 1

KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 1 KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 1 1 Pochylając się z szacunkiem nad dokonaniami Tych, którzy odeszli dokumentując działalność Współczesnych tę pracę wydaję

Bardziej szczegółowo

pelczar.rzeszow.pl Wybrane wydarzenia Lucyna Kojder, Marcin Czyrek Oprac. M.Czyrek 2014-01-01

pelczar.rzeszow.pl Wybrane wydarzenia Lucyna Kojder, Marcin Czyrek Oprac. M.Czyrek 2014-01-01 pelczar.rzeszow.pl Wybrane wydarzenia Lucyna Kojder, Marcin Czyrek Oprac. M.Czyrek 2014-01-01 SPIS TREŚCI Wydarzenia 2013 I. Uroczystośd Świętego Józefa Sebastiana Pelczara "Niedziela rzeszowska" Bierzmowanie

Bardziej szczegółowo

NR 33 lipiec 2015. CENA: 5 zł KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ. Dzieckiem być...

NR 33 lipiec 2015. CENA: 5 zł KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ. Dzieckiem być... ZIEMIA NR 33 lipiec 2015 CENA: 5 zł Bratkowicka KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ Dzieckiem być... Klaudia i Maja dzieci z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKI. Niech żałują. Jak tylko wszedł między młodych, WIDAĆ, ŻE SALEZJANIN ZA TYDZIEŃ. I Diecezjalny Kongres Młodych

ŚWIDNICKI. Niech żałują. Jak tylko wszedł między młodych, WIDAĆ, ŻE SALEZJANIN ZA TYDZIEŃ. I Diecezjalny Kongres Młodych nr 25/164 ŚWIDNICKI redaktor wydania Są takie wydarzenia w dziejach naszego życia, których znaczenie dociera do nas dopiero wtedy, gdy trzeba je przeżyć. Tak było w wypadku kilku tysięcy diecezjan, którzy

Bardziej szczegółowo

OKLADKA KOLEGIATY. Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE. Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6. Zmiany w parafii NSJ... str.

OKLADKA KOLEGIATY. Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE. Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6. Zmiany w parafii NSJ... str. LISTOPAD / GRUDZIEŃ (59) Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6 OKLADKA Zmiany w parafii NSJ... str. 8 25 lat parafii św. Józefa... str. 8 Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE KOLEGIATY 1 I Krajowy

Bardziej szczegółowo