Trasa R 16 (kolor oznakowania żółty)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trasa R 16 (kolor oznakowania żółty)"

Transkrypt

1 Trasa R 16 (kolor oznakowania żółty) Lipniki - Lasowice - Lubiatów - Ligota Wielka - Sarnowice - Otmuchów - Wójcice - Suszkowice - Goświnowice - Nysa - Rusocin - Piątkowice - Mańkowice - Jasienica Dolna - Myszowice - Kuropas - Rynarcice - Przydroże Wielkie - Przydroże Małe - Pleśnica Biskupi kamień graniczny z XIII/XIV w. Kamieniami granicznymi oznakowano granicę biskupiego Księstwa Nyskiego. Kamienie mają postać granitowego obelisku w kształcie czterostronnej, wysmukłej piramidy. Na jednej stronie wyryty jest biskupi pastorał, po przeciwnej stronie ukośny krzyż św. Andrzeja. Na trzecim boku wyryto w trzech rzędach napis: TM SCI ICHIS (Termini Sancti Johanis - czyli granica św. Jana - patrona Księstwa Nyskiego). Lipniki - wieś lokowana na prawie niemieckim przed rokiem 1300, kościół św. Marcina z XVIII wieku z amboną z końca XVIII w. Lubiatów - stara wieś rycerska lokowana na prawie niemieckim przed rokiem 1300, której ozdobą jest późnobarokowy kościół pw. św. Mikołaja. W jego wnętrzu znajdziemy interesującą rokokową ambonę i chrzcielnicę w kształcie ołtarza. Kościół otoczony jest kamiennym murem. W pobliżu znajdują się także dwa krzyże pokutne. Sarnowice - wieś lokowana na prawie niemieckim w roku Jezioro Otmuchowskie - duży zbiornik zaporowy utworzony dla regulacji stanów wody. Wielki zalew powstał w 1933 r. przez spiętrzenie wód Nysy Kłodzkiej zaporą ziemną o długości 6 km i wysokości 20 m. Swym wschodnim obwałowanym brzegiem przylega do miasta. Powierzchnia zalewu wynosi 23 km 2 i gromadzi 135 mln m 3 wody. Przy zaporze mieści się mała hydroelektrownia. Jezioro doskonale nadaje się do uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych. Na brzegach rozlokowały się liczne ośrodki sportowe, rekreacyjne i wędkarskie. Kąpać można się tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie nie urządzono plaż zejście do wody jest błotniste i mocno utrudnione. Na północnym brzegu znajdują się ośrodki w Sarnowicach, na południowym w Ściborzu przy drodze do Paczkowa. Jezioro podniosło znacznie walory turystyczne tego regionu, przyciągając licznych turystów. Z korony zapory, którą biegnie szlak czerwony, roztacza się piękna panorama gór - od Pradziada po Śnieżnik. Z drugiej strony, poniżej tamy, rośnie piękny las łęgowy z pomnikowymi okazami drzew, dawny zwierzyniec biskupów wrocławskich. W wodach jeziora Otmuchowskiego liczną grupę fauny reprezentują ryby: sandacze, szczupaki, karpie, węgorze, okonie, liny, leszcze i płocie. Jezioro, ze względu na wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze, zostało włączone do Otmuchowsko - Nyskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Jezioro jest miejscem gromadzenia się licznych ptaków wodnych i błotnych w okresie ich przelotu (wiosną i jesienią). Należą do nich dzikie kaczki, gęsi, mewy, nurogęsi, łyski, kurki wodne i czajki. Z rzadkich okazów ptaków spotyka się mewę orlicę, raroga, siewkę azjatycką, czaplę siwą i nadobną. Otmuchów - historia, a przede wszystkim początki tego nazywanego śląskim Salzburgiem miasta łączy się nierozerwalnie z dziejami Księstwa Nyskiego. Już w 1155 roku mieściła się tu wzmiankowana w bulli wrocławskiej kasztelania, z której rozwinęło się, lokowane na prawie flamandzkim, w roku 1374 miasto Otmuchów. Do roku 1810 pozostawał w rękach biskupów wrocławskich i stanowił część biskupiego księstwa nyskiego. Wielokrotnie najeżdżany i niszczony przez husytów, czego skutkiem była utrata wielu umocnień obronnych i konieczność przeniesienia kolegiaty do pobliskiej Nysy. Konflikty narodowościowe, zniszczenia wywołane wojnami śląskimi, sąsiedztwo Nysy i Paczkowa - wszystko to przyczyniło się do tego, że Otmuchów nigdy nie stał się znaczącym ośrodkiem miejskim. Jego rozkwit związany jest z okresem międzywojennym, kiedy to wybudowany w pobliżu zbiornik wodny przyciągał licznych turystów i ukształtował Otmuchów jako centrum turystyczne. Będąc w Otmuchowie warto zwrócić uwagę na ciekawą architekturę miasta i jego cenne, zabytkowe budowle. Jednym z najważniejszych jest wzniesiony w XIII wieku na miejscu drewnianego grodu zamek biskupi. Dwukrotnie przebudowany, w roku 1484 przez biskupa Rotha oraz w latach w stylu renesansowym. Z tego okresu pochodzi m.in. zwieńczenie wieży zamkowej i

2 sgraffitowe obramowanie okien. Podczas wojny trzydziestoletniej częściowo zniszczony. W II połowie XVII wieku przekształcono zamek w barokową rezydencję letnią biskupów wrocławskich. Pozostałością tej przebudowy są m.in. unikatowe końskie schody" w krytej klatce schodowej. Częściowo zniszczony podczas wojen śląskich został po raz kolejny przebudowany w połowie XIX wieku przez Wilhelma Humboldta. Przed II wojną światową zaadaptowany dla potrzeb turystyki, pełni tę rolę do dziś. Innym cennym zabytkiem Otmuchowa jest renesansowy ratusz, zbudowany w roku 1538 z fundacji biskupa Jakuba von Salza. Jego obecny wygląd pochodzi z roku W narożniku ratusza znajdują się zegary słoneczne z 1575 roku ufundowane przez biskupa Marcina Gerstmanna, na których widnieją dwa herby: miasta i biskupów. Kolejną budowlą jest wzniesiony w latach barokowy pałac, w którym obecnie mieści się siedziba Urzędu Miejskiego. Niezwykła jest również architektura sakralna, którą reprezentują: pochodząca z roku 1693 barokowa świątynia, będąca dziełem słynnego Antoniego Joerga, barokowa kolumna maryjna oraz kościół pw. Świętej Anny. Ten neogotycki kościół pochodzi z roku 1895 i pełni rolę kaplicy cmentarnej. Opuszczając miasto warto przyjrzeć się jeszcze ruinom murów miejskich, a dokładniej zachowanej do czasów dzisiejszych gotyckiej wieży bramnej, zwanej nyską lub wróblą, będącą niegdyś miejskim więzieniem. Wójcice - ta stara wieś była wzmiankowana już w roku 1292 i należała niegdyś do wójtów nyskich. W kościele św. Andrzeja Apostoła, który jest sanktuarium maryjnym, znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia (Łopatyńskiej). Obraz ten został przywieziony do wsi w roku 1946 przez mieszkańców Łopatyna. Dwukrotnie koronowany koronami papieskimi, po raz pierwszy w roku 1770, drugi dwieście szesnaście lat później, tj. w 1986 r. przez kardynała Henryka Gulbinowicza. Sam kościół wzmiankowany był w roku Suszkowice- stara wieś lokowana na prawie niemieckim w roku Goświnowice - kościół pw. Nawiedzenia NMP z barokowym obrazem Matki Boskiej i XVIII-wiecznym krucyfiksem, zachowane grodzisko ze śladami fosy. Jędrzychów - dwa krzyże pokutne przy rozgałęzieniu dróg. Nysa - nazwa miasta związana jest z jego położeniem. Nissa" znaczy nisko położona", wywodzi się od praindoeuropejskiego tematu wilgoć, pływanie". Nazwa Nysa" została przyjęta w roku Lokalizację miasta na prawie flamandzkim datuje się na rok 1223, a jego założenie przypisuje Bolesławowi Krzywoustemu. Punktem zwrotnym w dziejach miasta było przejęcie kasztelanii otmuchowsko - nyskiej przez biskupów wrocławskich. Całkowite przejęcie władzy nad ziemią nyską i otmuchowską nastąpiło w roku 1290, co stanowiło początek Księstwa Nyskiego Biskupów Wrocławskich, które przetrwało do roku 1810, tzn. do sekularyzacji dóbr kościelnych przez króla pruskiego, Fryderyka Wilhelma III. Wiek XV przyniósł ogromny rozkwit miasta. Z liczbą 5000 mieszkańców lokowało się na trzecim miejscu wśród miast śląskich (zaraz po Wrocławiu i Legnicy). Okres ten to także zmiany strukturalne miasta. Powstaje wiele budowli, m.in. kościół św. Jakuba i Agnieszki, 90-metrowa wieża ratuszowa (najwyższa budowla miasta), kościół św. Barbary. Rzeczą niezwykłą jest fakt, że architektami wznoszącymi najważniejsze budowle i wprowadzającymi nowe rozwiązania artystyczne są przybysze pozostający w Nysie krótko, a wśród nich liczni Włosi - Carlo Rossi, Jan Baptysta de Angelis, także Schueller z Ołomuńca. Jedynym znanym nam z nazwiska budowniczym związanym z nyskim cechem murarskim był Melchior Werner, autor projektu i wykonawca seminarium św. Anny. Już od średniowiecza była Nysa ważnym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym. Od 1417 roku istniała tu szkoła parafialna, przekształcona później w gimnazjum. W roku 1622 sprowadzono do miasta jezuitów i rozpoczęto starania o utworzenie w mieście akademii, a nawet uniwersytetu. Dokumenty podają, że biskup zamierzał wybudować duże kolegium, które miało posiadać wszystkie wydziały uniwersytetu jezuickiego. Bezpośrednia opieka biskupów wrocławskich miała pomóc w tworzeniu i działaniu przyszłego uniwersytetu. Wybuch wojny 30-letniej przerwał działania biskupów i jezuitów. Zamiast ogromnego Jezuickiego Uniwersytetu powstało Colegium zwane Carolinum", w którym wykładał Krzysztof Scheiner, odkrywca plam na słońcu. Na liście uczniów możemy znaleźć m. in. Korybuta Wiśniowieckiego, późniejszego króla Polski. Po rozwiązaniu zakonu jezuitów obiekt przekształcono w szkołę państwową, posiadającą od 1800 r. status gimnazjum, chociaż jezuici kierowali szkołą jeszcze do połowy XIX w. Później dyrektorem szkoły mogły zostać osoby świeckie, a do programu nauczania wprowadzono także język polski. Budynek szkoły przetrwał okres II wojny światowej i w 1945 r. naukę w nim rozpoczęło 79 uczniów. Pierwszym dyrektorem był Adolf Banaś. Przełom wieków XVII i XVIII wiąże się z rozbudową miasta w stylu barokowym (kościół i klasztor Bożogrobców). Od 1740 roku miastem rządzili Prusacy, którzy przekształcili Nysę w jedną z najważniejszych śląskich twierdz. W 1807 miasto było oblegane przez wojska napoleońskie. Na pamiątkę tych wydarzeń

3 wmurowano w ścianę Domu Wagi Miejskiej kulę armatnią. Kres Nysy jako twierdzy przynosi rok Od tego czasu miasto staje się ośrodkiem administracyjnym i kulturalnym południowej Opolszczyzny. W okresie II wojny światowej, a szczególnie w marcu 1945 roku Nysa została bardzo zniszczona. Wskaźnik zniszczeń wahał się w granicach 55-80%. Szacuje się, że 182 budynki uległy zniszczeniu w %. Szpital Miejski mający swoją siedzibę przy ówczesnej ul. Stalina (obecnie Bohaterów Warszawy) był najszybciej uruchomionym zakładem na terenie miasta. Głównym zadaniem, przed realizacją którego stanął, była walka z epidemią tyfusu, która w szczytowym okresie objęła w samej tylko Nysie blisko 400 osób (szacunki dla całego powiatu wynosiły około 2000 osób). Dziś Nysa jest jednym z najpiękniejszych miast śląskich, które może być dumne ze swoich licznych zabytków. Kościół pw. św. Jakuba i Agnieszki Jego historia sięga początków Nysy. Obecny, gotycki kształt nadał mu mistrz Piotr z Ząbkowic w latach W świątyni znajduje się najcenniejszy na Śląsku zespół rzeźby nagrobnej. Obok kościoła stoi niedokończona dzwonnica, na szczycie której znajduje się otwarty dla zwiedzających na początku roku 2005 skarbiec. Kościół Wniebowzięcia NMP Wzniesiony z fundacji bp. Karola Ferdynanda Wazy w Kościół Wniebowzięcia NMP stanowi wraz z kolegium i gimnazjum jedno z najnowocześniejszych i największych barokowych kompleksów jezuickich na Śląsku. We wnętrzu znajduje się interesujący ołtarz główny oraz pozostałości polichromii Karola Dankwerta. Podczas oblężenia przez wojska poważnie ucierpiał. Został zamieniony wówczas na magazyn i fabrykę broni. Właściwe funkcje zaczął pełnić dopiero w latach dwudziestych XIX wieku. Kościół pw. św. Piotra i Pawła Dzieje tej świątyni związane są z zakonem kanoników regularnych - strażników Grobu Świętego w Jerozolimie, zwanych Bożogrobcami. Budowę kościoła rozpoczęto w 1720 r., a ukończono w Na szczególną uwagę zasługują: ołtarz główny późnobarokowy z 1730 roku, ambona regencyjna, organy zbudowane przez Wilhelma Schefflera w 1766 roku, kaplica Bożego Grobu oraz sześć konfesjonałów. Seminarium św. Anny Najstarsza zachowana część zespołu jezuickiego powstała w latach , stanowi interesujący przykład obiektu wczesnobarokowego. Budowniczym seminarium i autorem był Melchior Werner. W 1802 r. przekształcono je w szpital, a w 1809 r. uruchomiono w nim fabrykę broni. Zniszczone podczas ostatniej wojny zostało odbudowane w 1969 roku. Obecnie mieści się tutaj Państwowa Szkoła Muzyczna l i II stopnia. Klasztor ss. Elżbietanek Dom Macierzysty Zgromadzenia Szarych Sióstr św. Elżbiety. Budowla powstała w latach Założycielką Zgromadzenia była Nysanka Maria Merkert, która jest pochowana w kościele św. Jakuba i Agnieszki. Do budynku klasztoru przylega najcenniejsza kamienica nyska (ul. Kramarska), zbudowana w I połowie XVI w., do dziś zachowały się stare piwnice. Kolegium Jezuitów Powstało w latach Autor jest nieznany, być może był to Piotr Schuller z Ołomuńca. Na dziedzińcu budynku zachowane są fragmenty murów obronnych. W budynku Kolegium znajduje się niezwykle piękna aula i bogata biblioteka. Tutaj mieściła się jedna z pierwszych aptek prowadzona przez zakonników. Obecnie jest siedzibą Liceum Ogólnokształcącego Carolinum". Rynek Rynek miasta, który najbardziej ucierpiał podczas walk w marcu 1945 r., zachował wiele cennych obiektów zabytkowych. Mimo zniszczenia gotyckiego ratusza z XIV/XV w. wokół Rynku stoi szereg uroczych barokowych i klasycystycznych kamieniczek. Baszta Bramy Ziębickiej Wzniesiona w roku 1350 baszta jest kamienno - ceglaną budowlą gotycką, która pierwotnie stała na linii murów obronnych. W II poł. XIX w. została odnowiona. Nad wejściem znajduje się kamienny lew, który został przywieziony w 1488 roku z zamku ziębickiego po zwycięskiej bitwie, początkowo zdobił bramę wejściową do Parku Miejskiego. Obecnie wieża stanowi doskonały punkt widokowy. Wieża Bramy Wrocławskiej Zbudowana w roku 1351, w XVI i XVII wieku podwyższona i przebudowana. W 1550 r. została otynkowana i otrzymała nowe ozdoby w postaci wycinanych trójkątnych szczytów, krętych wieżyczek w narożach. W roku 1603 ozdobiona portalem z jednej z kamienic przyrynkowych. Zwieńczenie stanowią trzy tarcze herbowe (na środkowej herb bp. Jana Sitscha, fundatora Domu Wagi Miejskiej).

4 Mury obronne Pierwsze urządzenia obronne były drewniano - ziemne (1259 lub 1261). Dopiero za czasów biskupa Przecława z Pogorzeli powstały mury kamienno - ceglane. Istniały cztery bramy: Ziębicka, Wrocławska oraz nieistniejące dziś Bracka i Celna. Zachowane fragmenty murów obronnych znajdują się przy: Dworze Biskupim, klasztorze i kościele Bożogrobców, odnodze rzeki Białej, wieży Bramy Wrocławskiej, w sąsiedztwie południowej baszty zamku biskupiego i w ogrodzie kolegium jezuickiego. Piękna Studnia" Barokowe dzieło sztuki kowalskiej, wykonane w roku 1686 przez Wilhelma Hellewega, ufundowane przez ówczesnego burmistrza Kaspra Naasa. Studnia zasłynęła na Śląsku dzięki swojej wspaniałej, żelaznej, ornamentalnie zdobionej kracie. Fontanna Trytona" Perła nyskiego baroku wykonana w latach z marmuru sławniowickiego na wzór znajdującej się we włoskim Rzymie fontanny Berniniego - Fontanna del Tritone na Piazza del Tritone. Pałac Biskupi Początki budowy Pałacu Biskupiego sięgają wojny trzydziestoletniej ( ). Jego fundatorem był biskup Waza, a budowę rozpoczął biskup Karol Habsburg w 1620 r., ukończona została w 1729 r. Na ścianach dziedzińca znajdują się stare zegary słoneczne, a na samym dziedzińcu można obejrzeć kule armatnie, fragmenty nieistniejącego dziś ratusza oraz dwa słupy graniczne. Obecnie mieści się tu muzeum. Dom Starej Wagi Budowla z 1606 roku w stylu renesansu północnego. Symbol kwitnącego niegdyś w mieście handlu. Obecnie siedziba Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Nyskie fortyfikacje Okresem przełomowym dla nyskich fortyfikacji było panowanie pruskiego króla Fryderyka II, który postanowił uczynić z Nysy twierdzę. Zastosowane rozwiązania architektoniczne fortyfikacji o kilkadziesiąt lat wyprzedzały swoje czasy i spowodowały, że Nysa stała się jedną z najsilniejszych i najnowocześniejszych w ówczesnej Europie twierdzą. Do dziś zachowała się co najmniej połowa osiemnastowiecznych budowli. Będąc w Nysie w okresie wakacyjnym warto obejrzeć, organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, niezwykłą inscenizację Bitwy o Twierdzę Nysa". Rusocin - neorenesansowy kościół pw. św. Klemensa wzniesiony w latach Posąg kamienny św. Jana Nepomucena z datą 1723 i literami HW BW. Piątkowice - kaplica św. Antoniego (1812 r.), trzy słupy graniczne dawnego Księstwa Nyskiego (XVI wiek). Mańkowice - kościół św. Mateusza zbudowany w XIII w., przebudowany w XVIII wieku w stylu barokowym. Jasienica Dolna - późnobarokowy kościół św. Marcina wzmiankowany był już w roku Obecny zbudowany w XV w., gruntownie przebudowany w roku Spalony w 1945 roku i trzy lata później odbudowany. Pod wieżą znajduje się fragment gotyckiej polichromii z XV w. Rzeźba św. Sebastiana z XVII w. Przy zachodniej ścianie kościoła współczesna kapliczka z Chrystusem Frasobliwym. Myszowice - wieś lokowana na prawie niemieckim ok. XIII w. W średniowieczu stanowiła własność prywatną. Z Myszowic pochodził hrabia Leo Lanckoroński ( ) - prawnik, pisarz, tłumacz i numizmatyk, autor książek poświęconych włoskiej liryce i tłumacz między innymi sonetów F. Petrarki. Korfantów - miasto wzmiankowane w XIV wieku. Zespół pałacowy w Korfantowie, wzniesiony w 1616 r., przebudowany w XVIII i II poł. XIX w., zachował wiele cennych fragmentów, wśród nich późnorenesansowe portale wejścia głównego. W pałacowym parku pomniki przyrody - m.in. dąb szypułkowy o obwodzie pnia 597 cm. Kościół św. Trójcy powstał w XIII/XIV w., przebudowany w 1909 r. w stylu neobarokowym, zachował granitowy portal wejścia głównego z przełomu XIII i XIV w. Neogotycka remiza z 1910 roku. Przy ul. Prudnickiej krzyż pokutny.

5 Kuropas - wieś lokowana na prawie niemieckim w I połowie XIII w. Nazwa jej pochodzi prawdopodobnie od prześmiesznego określenia ludzi zajmujących się hodowlą kur. Od 1945 r. zamieszkała przez rodziny polskie z kresów wschodnich. Ryrancice - kościół św. Mikołaja z początku XVII wieku z XIX-wieczną wieżą. Na cmentarzu granitowy, średniowieczny krzyż. Przydroże Wielkie - kaplica cmentarna, dworek, kościół filialny z początku XIX wieku. Przydroże Małe - neoromański kościół pw. św. Floriana. Barokowy pałac z neogotycką wieżą i dwoma dzwonami zegarowymi. XIX-wieczny park krajobrazowy. Wzniesiona w XVIII w. kapliczka z barokową rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kościółek odpustowy pw. Matki Boskiej Bolesnej z ludowymi, XIX-wiecznymi stacjami drogi krzyżowej. Barokowa figura św. Jana Nepomucena. Pleśnica - XIX-wieczna, murowana kaplica z ludowym ołtarzykiem i rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kapliczka z przełomu XVIII i XIX wieku z rzeźbą św. Jana Nepomucena.

Podróżnik zaprasza. Nysa śląski Rzym. Otmuchów letnia rezydencja biskupów

Podróżnik zaprasza. Nysa śląski Rzym. Otmuchów letnia rezydencja biskupów Podróżnik zaprasza Nysa śląski Rzym Otmuchów letnia rezydencja biskupów TERMIN: 22 październik 2016, sobota WYJAZD: godz.07:30 pl. Solidarności (duży parking przy placu Solidarności obok pl. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: na Podlasiu czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Zapraszamy Państwa do Siemiatycz, miasta powiatowego na Podlasiu. Historię

Bardziej szczegółowo

AB Zapisywanie danych POI

AB Zapisywanie danych POI szlaku Numer POI 1 Most Most na Nysie Łużyckiej ul. Chopina Fryderyka 51 57'6.88"N 14 43'18.61"E DSC_0213, DSC_0214 Most nad rzeką Nysą Łużycką. Łączy dwa miasta Gubin-Guben. Jest Polsko-niemieckim przejściem

Bardziej szczegółowo

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej Kościół w Lubiechni Małej położony jest w niewielkiej wsi odległej o 7 km na północ od Rzepina. Jest to niewielki kościółek wzniesiony w konstrukcji ryglowej w drugiej połowie XVII wieku z drewnianą wieżą

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Powiecie Działdowskim.

Turystyka w Powiecie Działdowskim. w Powiecie Działdowskim Atrakcyjność powiatu to nie tylko wspaniałe walory przyrodnicze, rzeki, jeziora o wysokiej klasie czystości wód, dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna, ale również zabytki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki Zabytki Grodzisko w Starym Bielsku -pochodzące z XII wieku, pozostałość obronnej osady rolniczo-produkcyjnej. Wielka platforma - łąka (ok.3,2 ha) o kształcie zbliżonym do koła, otoczona podwójnym wałem

Bardziej szczegółowo

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci 1 Tabaszowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW ADRES 1 Bogucice budynek mieszkalny Bogucice nr 41 2 Bogucice kapliczka Bogucice przy nr 8, Dz. nr 306/3 3 Bogucice

Bardziej szczegółowo

Co można zwiedzić w Bieczu

Co można zwiedzić w Bieczu Co można zwiedzić w Bieczu Miasto Biecz ze względu na unikatowe walory architektoniczno-urbanistyczne jest perełką wśród miast Polski południowej. Liczne zabytki, skupione na stosunkowo niewielkiej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Atrakcje Zabytkowe Obiekty Mury obronne

Atrakcje Zabytkowe Obiekty Mury obronne www.lebork.pl Atrakcje Zabytkowe Obiekty Pomimo burzliwych dziejów i wielu zdarzeń, podczas których ucierpiała substancja architektoniczna miasta, w Lęborku zachowało się kilka cennych i ciekawych zabytków.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis przedmiotu

Nazwa i opis przedmiotu Przedwojenna fotografia przedstawiające płytę żorskiego rynku. 1. przedwojenna przedstawiająca portret zbiorowy komendantów żorskiej policji. 2. z ok XIX/XX wieku. Portret, sepia. 3. z ok XIX/XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006 Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006 Lp Z dnia Wnioskodawca Zadanie Wnioskowana dotacja Przyznana dotacja

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to duże miasto w województwie podlaskim nad rzeką Narwią. Historia

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bernacice kościół filialny pw. św. Trójcy 2. Bernacice

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Lp. Gmina Miejscowość Nazwa zabytku zdjęcie obiektu 1 Miasto i Gmina Łosice Chotycze Zespół Dworsko parkowy:

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2014 r. 3 odznaka srebrna i złota Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół 3 wszystkie odznaki

STYCZEŃ 2014 r. 3 odznaka srebrna i złota Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół 3 wszystkie odznaki STYCZEŃ 2014 r. Załącznik nr 1 Lp. Data Dzień Temat Liczba 1. 25 stycznia Sobota MUZEUM KATEDRALNE 3 odznaka brązowa Zwiedzamy kościół pw. Św. Św. Piotra i Pawła Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Kłodzko - niem. Glatz. gmina : Kłodzko. powiat : kłodzki. województwo : dolnośląskie ( , )

Kłodzko - niem. Glatz. gmina : Kłodzko. powiat : kłodzki. województwo : dolnośląskie ( , ) Kłodzko - niem. Glatz gmina : Kłodzko powiat : kłodzki województwo : dolnośląskie (50.438825, 16.654779) Kłodzko to miasto o bogatej historii, dlatego przyciąga nie tylko górującą nad miastem twierdzą.

Bardziej szczegółowo

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie PUŁTUSK Pięknekrajobrazy krajobrazy, czyste środowiskonaturalne naturalne, zabytki oraz ciekawa historia tym zachwyca i przyciąga do siebie Pułtusk, małe miasteczko na północnymmazowszu, w którym pierwsze

Bardziej szczegółowo

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020. Lp. 1. 2. Tytuł projektu kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki cz.i. czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki cz.i. czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki cz.i czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Zwiedzanie tego malowniczego powiatu proponuję

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 412/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krapkowice

ZARZĄDZENIE NR 412/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krapkowice ZARZĄDZENIE NR 412/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krapkowice Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi 1. Brzeziny kościół filialny pw. św. Marcina 61 2. Brzeziny

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Budzistowo INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NAWIERZCHNIA

LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Budzistowo INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NAWIERZCHNIA LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Budzistowo 2 Budzistowo Obroty INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE 2,9 Koszaliński Pas Nadmorski atrakcje związanez letnim wypoczynkiem latarnia morska

Bardziej szczegółowo

Plan wycieczek / zajęć praktycznych w ramach Modułu II (Zajęcia praktyczne) projekt Przewodników Turystyczny Terenowych po Województwie Opolskim II

Plan wycieczek / zajęć praktycznych w ramach Modułu II (Zajęcia praktyczne) projekt Przewodników Turystyczny Terenowych po Województwie Opolskim II Plan wycieczek / zajęć praktycznych w ramach Modułu II (Zajęcia praktyczne) projekt Przewodników Turystyczny Terenowych po Województwie Opolskim II Grupa A trener grupy Jerzy Chmiel Grupa B trener grupy

Bardziej szczegółowo

Zator. Graboszyce. Laskowa. Zator

Zator. Graboszyce. Laskowa. Zator Zator Graboszyce Laskowa Zator 1 Kocioł parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Graboszycach położenie N49 56 41.9 E19 26 45.3 Kontakt: Tel. 84 12 593 Msze Święte w niedziele i święta 8:00, 10;30 Msze Święte

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie...

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie... Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli jakiej nie znacie... czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Dla wielu osób odwiedzających Wieliczkę,

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Gotyckie Ponidzie - trasa Busko - Stary Korczyn

Trasa wycieczki: Gotyckie Ponidzie - trasa Busko - Stary Korczyn Trasa wycieczki: Gotyckie Ponidzie - trasa Busko - Stary Korczyn czas trwania: 5 godzin, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Gotyk na Ponidziu to wszechobecne

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Dolnośląskim Szlakiem św. Jakuba. czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa

Trasa wycieczki: Dolnośląskim Szlakiem św. Jakuba. czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa Trasa wycieczki: Dolnośląskim Szlakiem św. Jakuba czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa Opis wycieczki Naszą wyprawę Dolnośląskim Szlakiem św. Jakuba możemy

Bardziej szczegółowo

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI.

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI. Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich Park Charzewicki I. Wzdłuż obrzeża parku biegnie długa aleja. Drzewa jakiego gatunku rosną w większości po obu jej stronach? Zasugeruj jakim celom owa aleja mogła służyć?

Bardziej szczegółowo

ZŁOTY STOK, KŁODZKO, BYSTRZYCA KŁODZKA km

ZŁOTY STOK, KŁODZKO, BYSTRZYCA KŁODZKA km ZŁOTY STOK, KŁODZKO, BYSTRZYCA KŁODZKA - 119 km Trasa prowadząca przez Śnieżnicki Park Krajobrazowy zachwyca pięknem widoków i krajobrazów. Złoty Stok miasteczko leżące u podnóża Gór Złotych, nazwę swą

Bardziej szczegółowo

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania 17.06.2016 Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania WZGÓRZE ZAMKOWE

Bardziej szczegółowo

Mirsk : niem. Friedeberg. gmina : Mirsk. powiat : lwówecki. województwo : dolnośląskie ( , )

Mirsk : niem. Friedeberg. gmina : Mirsk. powiat : lwówecki. województwo : dolnośląskie ( , ) Mirsk : niem. Friedeberg gmina : Mirsk powiat : lwówecki województwo : dolnośląskie (50.969969, 15.383126) Mirsk nad Kwisą znalazł się na naszym szlaku w trakcie podróży ze Świeradowa do Zamku Czocha i

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DWORSKI W NEKLI

ZESPÓŁ DWORSKI W NEKLI Sebastian Mazurkiewicz ZESPÓŁ DWORSKI W NEKLI Zespół dworski w Nekli znajduje się w zachodniej części Nekli (starej części miasta), po wschodnim, lewym brzegu rzeki Moskawy (Maskawy) zwanej dawniej Źrenicą,

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Kazimierz, obecna dzielnica Krakowa, a niegdyś osobne miasto, został

Bardziej szczegółowo

Podróżnik zaprasza. Świdnica stolica księstwa świdnickiego

Podróżnik zaprasza. Świdnica stolica księstwa świdnickiego Podróżnik zaprasza Świdnica stolica księstwa świdnickiego TERMIN: 27 lutego 2016, sobota WYJAZD: godz.08:30, pl. Solidarności (duży parking przy placu Solidarności okolice pl. Jana Pawła II) Miasto, które

Bardziej szczegółowo

2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU

2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU 2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU CENNIK USŁUG PRZEWODNICKICH W JĘZYKU POLSKIM: Dzienny ryczałt za zwiedzanie trwające do 4 godzin - 2000 CZK, każda kolejna godzina powyżej 4 godzin 500 CZK. Terminy świąteczne:

Bardziej szczegółowo

Przemysł II koronował się na króla Polski po okresie rozbicia dzielnicowego w roku. Była to.. połowa wieku.

Przemysł II koronował się na króla Polski po okresie rozbicia dzielnicowego w roku. Była to.. połowa wieku. 1. Uzupełnij zdania. Wielkopolska sąsiaduje z następującymi regionami: 1. Pomorze 2... 3... 4... Największą rzeką Wielkopolski jest. Wielkopolska leży na terenie 3 krain geograficznych. Są to: 1. Pojezierze..

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Kościan - królewski gród nad Obrą. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Kościan - królewski gród nad Obrą. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: - królewski gród nad Obrą czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to dziś niewielkie miasto w Wielkopolsce. Dawniej był bardzo

Bardziej szczegółowo

Ratno Dolne : niem. Niederrathen. gmina : Radków. powiat : kłodzki. województwo : dolnośląskie

Ratno Dolne : niem. Niederrathen. gmina : Radków. powiat : kłodzki. województwo : dolnośląskie Ratno Dolne : niem. Niederrathen gmina : Radków powiat : kłodzki województwo : dolnośląskie Ratno Dolne (niem. Niederrathen), to miejscowość położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w

Bardziej szczegółowo

W szlaku handlowym Via Regia. Konrad Fiebrich Daniel Litwin

W szlaku handlowym Via Regia. Konrad Fiebrich Daniel Litwin Nysa W szlaku handlowym Via Regia Konrad Fiebrich Daniel Litwin NYSA Nysa - miasto w woj. opolskim, w powiecie nyskim, siedziba gminy miejskowiejskiej Nysa. Historycznie leży na Śląsku. Od 1950 miasto

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta i gminy Sompolno biegnie jedna droga rowerowa znakowany szlak niebieski.

Na terenie miasta i gminy Sompolno biegnie jedna droga rowerowa znakowany szlak niebieski. 2.1.4. Miasto i Gmina Sompolno Na terenie miasta i gminy Sompolno biegnie jedna droga rowerowa znakowany szlak niebieski. Rysunek 5. Mapa turystyczna miasta i gminy Sompolno z przebiegiem dróg rowerowych.

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Biała Piska - małe mazurskie miasteczko. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Biała Piska - małe mazurskie miasteczko. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: - małe mazurskie miasteczko czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to małe miasteczko w powiecie piskim. Gdybyście byli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Po lekcjach do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych Gmina Miasto Płock/ Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Kraków Kraków położony jest w województwie małopolskim. Był siedzibą królów Polski. To król Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoja siedzibę z

Bardziej szczegółowo

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Temat pracy: Historia i stan aktualny zabytków architektonicznych na terenie mojej miejscowości. Wykonanie: Ewelina Aftańska i Aleksandra Ambroziak Uczennice klasy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... r. Wykaz obiektów ujętych w wykazie obiektów zabytkowych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do ujęcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011 2015. Radę Powiatu w Koszalinie uchwałą nr XI/92/11, w dniu 26 października 2011 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011 2015. Radę Powiatu w Koszalinie uchwałą nr XI/92/11, w dniu 26 października 2011 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011 2015 przyjęty przez Radę Powiatu w Koszalinie uchwałą nr XI/92/11, w dniu 26 października 2011 r. Pałac w Parsowie 1 PODSTAWA PRAWNA obowiązek

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2 Sianki Parafia greckokatolicka w miejscu, dekanat Wysoczański 1. Najstarsza wzmianka dotyczy cerkwi wykonanej w typie bojkowskim, zbudowanej w 1645 r. (ryc. 1). Cerkiew tą sprzedano w 1703 r. do wsi Kostrino

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze Mosty w Polsce

Najciekawsze Mosty w Polsce Najciekawsze Mosty w Polsce Potrafią zadziwić swoją wielkością, rozmachem, rozwiązaniami technicznymi. Niektóre z nich pretendują do miana osiągnięć inżynierii, inne zadziwiają rozwiązaniami funkcjonalnymi

Bardziej szczegółowo

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka MAPA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Tu mieszkamy - Raszowa ZABUDOWANIA DOMY MIESZKALNE-57 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE-42 NAJSTARSZA OSOBA URODZONA W RASZOWEJ ROZALIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr wniosku: Tytuł projektu: Pełna nazwa wnioskodawcy:

Lp. Nr wniosku: Tytuł projektu: Pełna nazwa wnioskodawcy: Informacja tabelaryczna nt. projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Bardziej szczegółowo

Kraina UNESCO KRAINA UNESCO

Kraina UNESCO KRAINA UNESCO Środa, 8 czerwca 2016 Kraina UNESCO KRAINA UNESCO Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO to lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, ze

Bardziej szczegółowo

TRASA HISTORYCZNA ŻAGAŃ

TRASA HISTORYCZNA ŻAGAŃ ŻAGAŃ POI 1 Początek trasy Dworzec PKP Początki kolejnictwa na ziemi żagańskiej należy datować na 1845 rok, kiedy to podjęto decyzję o budowie głogowsko-żagańskiej linii kolejowej, przyłączonej do Dolnośląsko-Marchijskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne OPIS GEOSTANOWISKA Bartosz Jawecki Informacje ogólne Nr obiektu 162 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne [WGS 8 hddd.dddd] Miejscowość Opis lokalizacji i dostępności:

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Tarnowskiej ul. Żydowska Tarnów

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Tarnowskiej ul. Żydowska Tarnów 1 Tarnów - Rynek 1 - Ratusz - pierwotnie gotycki, przebudowany w XVI w. przez włocha Jana Padovano. Posiada stylową attykę z maszkaronami i kamiennymi koszami naprzemian. Z wieży ozdobionej pogonią rozbrzmiewa

Bardziej szczegółowo

Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015

Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015 Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015 Zamieszkaliśmy przez kilka dni U Magdy w Bodzentynie, stamtąd wyruszaliśmy na krajoznawcze wyprawy po okolicy, stąd i tytuł tego zeszytu, niby żartobliwy, ale

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Lubawa

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Lubawa Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Lubawa Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Wycieczki Zwiedzanie Kościołów św. Józefa i św. Benedykta w Krakowie-Podgórzu rok

Wycieczki Zwiedzanie Kościołów św. Józefa i św. Benedykta w Krakowie-Podgórzu rok Wycieczki S@S Zwiedzanie Kościołów św. Józefa i św. Benedykta w Krakowie-Podgórzu 27.04.2017 rok 27 kwietnia 2017 roku Sekcja Krajoznawcza Szkoły @ktywnego Seniora zorganizowała zwiedzanie z przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Głuchołazy. ul. Lompy

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Głuchołazy. ul. Lompy Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Głuchołazy. Uwaga: tabela nie obejmuje stanowisk archeologicznych Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Bardziej szczegółowo

Cena : od 206 zł/os*

Cena : od 206 zł/os* 1. BIAŁOWIEŻA 1 dzień - wyjazd w godzinach rannych. Przejazd w stronę Białowieży. Po drodze zwiedzanie skansenu, który znajduje się nieopodal miejscowości Hajnówka. Następnie wizyta w Muzeum Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU

2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU 2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU CENNIK USŁUG PRZEWODNICKICH W JĘZYKU POLSKIM: - dzienny ryczałt za zwiedzanie trwające do 4 godzin - 2200 CZK - każda kolejna godzina powyżej 4 godzin - 5 CZK - dzienny

Bardziej szczegółowo

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię

Koperta 2 Grupa A. Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Szukanie śladów w dawnej twierdzy Kostrzyn Widzieć, czytać i opowiadać historię Koperta 2 Grupa A Podczas dzisiejszego szukania śladów przeszłości w starym mieście Kostrzyn, dla waszej grupy ciekawe będą

Bardziej szczegółowo

Katedra św. Mikołaja

Katedra św. Mikołaja Dworzec PKP Dworzec PKP - budynek powstał dzięki decyzji ówczesnej Rady Miejskiej z roku 1887, a projektantem był bielski architekt Carl Schulz. Był to tak zwany nowy budynek dworca, który zastąpił stary,

Bardziej szczegółowo

Lubisz historię? Znasz Włochy i Rzym? Tak? To spróbuj rozwiązać quiz. Możesz korzystać z pomocy całej rodziny, oraz wujka Google i ciotki Wikipedii,

Lubisz historię? Znasz Włochy i Rzym? Tak? To spróbuj rozwiązać quiz. Możesz korzystać z pomocy całej rodziny, oraz wujka Google i ciotki Wikipedii, QUIZ ROMA AETERNA Lubisz historię? Znasz Włochy i Rzym? Tak? To spróbuj rozwiązać quiz. Możesz korzystać z pomocy całej rodziny, oraz wujka Google i ciotki Wikipedii, jeśli sądzisz, że Ci pomogą :-) Obejrzyj

Bardziej szczegółowo

Szlaki turystyczne na terenie powiatu nyskiego

Szlaki turystyczne na terenie powiatu nyskiego Szlaki turystyczne na terenie powiatu nyskiego Szlak turystyczny to wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne,

Bardziej szczegółowo

via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE.

via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE. via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE. W dniach od 23.08.2014 roku do 28.09.2014 roku, w Bazylice Mniejszej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu trwać będzie wystawa, pt. Spotkania,

Bardziej szczegółowo

Szlakiem czarownic po czesko polskim pograniczu Paczków - Pomianów Dolny Lubiatów

Szlakiem czarownic po czesko polskim pograniczu   Paczków - Pomianów Dolny Lubiatów Szlakiem czarownic po czesko polskim pograniczu Kolor oznakowania po stronie polskiej czarny Długość łączna: 233 km (95 km po stronie polskiej, 138 km po stronie czeskiej) Przebieg: Paczków Pomianów Dolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/138/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 14 grudnia 2012r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA 2012-2016 1 Opiece nad zabytkami w Gminie

Bardziej szczegółowo

ROK Rok Z budżetu Gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla: Rzymskokatolickiej Parafii

ROK Rok Z budżetu Gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla: Rzymskokatolickiej Parafii WYKAZ UDZIELANYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY STRZEGOM. ROK 2008 1.Gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ

ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ Programy wycieczek jednodniowych (7-8 godzinnych) 5:52 wyjazd z Białegostoku pociągiem REGIO 8:11 przyjazd do Suwałk wycieczka 17:28 wyjazd z Suwałk pociągiem REGIO 19:37 przyjazd

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów

Wykaz obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów Wykaz obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów Nr 1. CHRZANÓW 1 kamienica mieszkalna 2. Aleja Henryka 2/4 kamienica mieszkalna 3. 3 kamienica mieszkalna 4. 5 kamienica mieszkalna 5. 6 dom mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytkowe nekropolie Łomży. czas trwania: 4 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytkowe nekropolie Łomży. czas trwania: 4 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytkowe nekropolie Łomży czas trwania: 4 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki W Łomży znajdują się trzy zabytkowe cmentarze, jeden wielowyznaniowy

Bardziej szczegółowo

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO DOM pocz. XX w. ul. Św. Jana 19 Widok budynku od strony południowo-zachodniej. FIGURA MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM NA BRANICY 1807 r. UCHWAŁA NR XXVII/23/229/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. Widok figury od

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT CHEŁMIŃSKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI NR REJESTRU CHEŁMNO DOLNE Cmentarz poewangelicki 01.06.1987 A/227 WYMIARY przy dawnym zborze

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury. Drawieński Park Narodowy Zabytki architektury

Zabytki architektury. Drawieński Park Narodowy Zabytki architektury W typowej wiejskiej architekturze regionalnej widoczne są najczęściej domy z czerwonej cegły o grubo ciosanej bryle, na kamiennej podmurówce z dachami bez okapów krytymi czerwoną dachówką. W niektórych

Bardziej szczegółowo

Opis: Należące przez setki lat do biskupów wrocławskich miasteczka Księstwa Nyskiego: Nysa, Otmuchów, Paczków i Javorník, przypadkowego gościa zaskakują rozmachem i klasą zabytkowej architektury. Nysa,

Bardziej szczegółowo

PĘTLA SZCZYTNA 92,5 km

PĘTLA SZCZYTNA 92,5 km PĘTLA SZCZYTNA 92,5 km Jest to bardzo przyjemna, relaksująca trasa z urokliwymi widokami. Proponujemy ją dla aktywnych rowerzystów, którzy poradzą sobie z ponad 92-kilometrową drogą. Pierwszy postój czeka

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu www..pl Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla w w w. p r z e m y s l. p l Historia Parku Miejskiego w Przemyślu Jeden z najokazalszych i najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

2. Czas powstania. XIX w.

2. Czas powstania. XIX w. 1/N ALEJA LIPOWA WZDŁUŻ ULICY CMENTARNEJ XIX w. E N A K Ł O Ś L Ą S K I ul. Cmentarna (działka nr 142/4 k.m.2) Województwo śląskie Widok od strony południowo- zachodniej 2/N ZIELEŃ WYSOKA PRZY KOŚCIELE

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: W drodze do Trójmiasta, czyli pomiędzy Tczewem a Pruszczem Gdańskim

Trasa wycieczki: W drodze do Trójmiasta, czyli pomiędzy Tczewem a Pruszczem Gdańskim Trasa wycieczki: W drodze do Trójmiasta, czyli pomiędzy Tczewem a Pruszczem Gdańskim czas trwania: 3 godziny, typ: samochodowa, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Osoby dojeżdżające

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY

KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY przy ul. Opolskiej ( Oppelner Strasse ) na Księżu Małym ( Klein Tschansch ) we Wrocławiu Widok na aleję główną Cmentarza Parafialnego przy ul. Opolskiej ( Oppelner Strasse

Bardziej szczegółowo

3. Bestwiny Dom nr 31 l. 30. XX w. Brak opisu. 6. Dzielnik Kapliczka l. 20. XX w. Kapliczka zaliczana jest do grupy kapliczek kubaturowych murowanych

3. Bestwiny Dom nr 31 l. 30. XX w. Brak opisu. 6. Dzielnik Kapliczka l. 20. XX w. Kapliczka zaliczana jest do grupy kapliczek kubaturowych murowanych OBIEKTY ZAREJESTROWANE W GMINNNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW NIEWPISANE DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW, KTÓRYCH ZACHOWANIE LEŻY W INTERESIE SPOŁECZNYM ZE WZGLĘDU NA POSIADANĄ (W SKALI GMINY) WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

1. Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach. 2. Zwiedzanie klasztoru 3. Spacer po przypałacowym parku

1. Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach. 2. Zwiedzanie klasztoru 3. Spacer po przypałacowym parku 1. Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach 2. Zwiedzanie klasztoru 3. Spacer po przypałacowym parku 4. Zawody cysterskie 5. Zwiedzanie Stacyjkowa 6. Zabawa w parku linowym Kościół

Bardziej szczegółowo

Wycieczki Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku)

Wycieczki Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku) Wycieczki S@S Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku) 8 czerwca 2017 roku Sekcja Krajoznawcza Szkoły @ktywnego Seniora zorganizowała

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Leszno po królewsku. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Leszno po królewsku. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: po królewsku czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki po królewsku, czyli śladami króla Stanisława Leszczyńskiego. Trasa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regionalnej Odznaki Krajoznawczej Twierdza Kołobrzeg

Regulamin Regionalnej Odznaki Krajoznawczej Twierdza Kołobrzeg Regulamin Regionalnej Odznaki Krajoznawczej Twierdza Kołobrzeg 1. W celu zapoznania turystów z pozostałościami obiektów fortyfikacyjnych twierdzy Kołobrzeg, ich historii i teraźniejszości, Oddział Wojskowy

Bardziej szczegółowo

TRASA TURYSTYCZNA. Z plecakiem po Żaganiu

TRASA TURYSTYCZNA. Z plecakiem po Żaganiu POI 1 Liceum Ogólnokształcące im. S. Banacha 51 36'44.88"N 15 18'41.35"E Miejskie Gimnazjum i Liceum w Żaganiu powstało 10 września 1945 roku. Do dziś nad jednym z wejść widnieje płaskorzeźba byłego patrona

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT ŚWIECKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI NR REJESTRU BUKOWIEC BUDYŃ Założenie pałacowoparkowe: 31.08.1995 A/1063 Pałac Ptaszarnia, ob.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze pytanie brzmiało: Z którego roku pochodzi pierwsza wzmianka o Krzeszowicach?

Pierwsze pytanie brzmiało: Z którego roku pochodzi pierwsza wzmianka o Krzeszowicach? Podczas wakacji przeprowadziłam ankietę, która sprawdzała podstawową wiedzę o naszym małym miasteczku - Krzeszowicach. Zadałam siedem pytań, które budziły wielkie zastanowienie wśród ankietowanych. Sami

Bardziej szczegółowo

Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rok 2016 Uchwałą nr XIX/124/16 Rada Powiatu Opolskiego w dniu

Bardziej szczegółowo

Trasa krajowa pałaców i zamków LP ODCINEK INTERESUJĄCE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE

Trasa krajowa pałaców i zamków LP ODCINEK INTERESUJĄCE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE Trasa krajowa pałaców i zamków LP ODCINEK 1. Wolin (Wyspa Wikingów ) Recław DŁUGOŚĆ (KM) INTERESUJĄCE OBIEKTY KRAJOZNAWCZOTURYSTYCZNE 0,30 Kościół św. Mikołaja, z końca XIII w. Ratusz neogotycki z 1880

Bardziej szczegółowo

Kolorowe Opole z kolorowymi snami w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ZPO. Opracowała: mgr Katarzyna Kalita

Kolorowe Opole z kolorowymi snami w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ZPO. Opracowała: mgr Katarzyna Kalita Kolorowe Opole z kolorowymi snami w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ZPO ie w n a w ldo ku Zame Schronis nym m Szkol dzieżowy koło Mło mo y n a lizow orca PKP a k o l (z d dw ne o m łów 400 G e l KS. P

Bardziej szczegółowo