Nr 3/853 Rok XVIII 15 stycznia 2012 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 3/853 Rok XVIII 15 stycznia 2012 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA"

Transkrypt

1 Wiadomości Fary Św. Barbary ISSN Nr 3/853 Rok XVIII 15 stycznia 2012 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA CHRZEŚCIJANIE PRZEŚLADOWANI s. 5 DARY BOGA s. 4 ZIEMIA ŚWIĘTA JEST... W NAS (CZ. VII) s. 10 i 11 Ewangelia: J 1,35-42 Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży.

2 2 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 Z DRUGIEJ STRONY OTWORZYĆ OCZY WIARY Nie możemy dzisiaj śledzić wzroku Jana ani naszego wzroku skupić na Baranku Bożym, ani pójść i zobaczyć, gdzie Jezus mieszka. Czy naprawdę nie możemy? Możemy! Rozpoznajemy Go pośród ludzi, przeczuwamy w miłości, odkrywamy w stworzeniu, słyszymy w słowie, odczuwamy w modlitwie, doświadczamy w sakramencie. MUSIMY TYLKO OTWORZYĆ OCZY WIARY! ZAMYŚLENIA WIKAREGO Pragnienie spotkania Jezusa ujawnia się w szukaniu Go. Pragnienia się przeżywa i to jest w nich najpiękniejsze. Jeśli pragnę spotkać Jezusa to pragnę spotkać się z Miłością, z kimś kto mnie doskonale rozumie, z przyjacielem. Przeżywanie tego pragnienia sprawia mi radość, mnie uspokaja, czuję się potrzebny. Bywa, że ktoś mi wskaże drogę do spełnienia tego pragnienia, powie za Janem Chrzcicielem: Oto Baranek Boży Bywa że gdy spełnia się to pragnienie, pojawia się nowe zostawić wszystko i pójść w nieznane. Jakże ważne jest właściwe przeżywanie naszych codziennych pragnień. Ks. K. K. Wiadomości Fary Św. Barbary Tygodnik Rzymskokatolickiej Parafii św. Barbary w Chorzowie. Adres redakcji: ul. 3 Maja 18, Chorzów, tel , fax Redakcja: ks. Zygmunt Błaszczok (red. naczelny), ks. Krzysztof Kajdan (sekretarz redakcji), ks. Jacek Jadasz, Marta Wawszczak. Stale współpracują: Helena Krais, Irena Książek, Aleksandra Sorotowicz, Łukasz Piper, Michał Walczyński, Mirosław Danch, Edward Kawka. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. Kolportaż: Młodzież z Ruchu Światło-Życie. Konto Parafii św. Barbary w Chorzowie: ING Bank Śląski , Skład i druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, ul. Szymały 11, Ruda Śląska, tel Nakład: 250 egz.

3 NA DOBRY POCZĄTEK Słowo Boże na każdy dzień Niedziela 15 I 1 Sm 3,3b Ps 40 1 Kor 6,13c- -15a J 1,35-42 Poniedziałek 16 I 1 Sm 15,16-23 Ps 50 Mk 2,18-22 Wtorek 17 I 1 Sm 16,1-13 Ps 89 Mk 2,23-28 Środa 18 I 1 Sm 17, Ps 144, Mk 3,1-6 Czwartek 19 I 1 Sm 18,6-9.19,1-7 Ps 56 Mk 3,7-12 Piątek 20 I 1 Sm 24,3-21 Ps 57 Mk 3,13-19 Sobota 21 I 2 Sm 1, Ps 80 Mk 3,20-21 Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary 3 PATRON FINLANDII Henryk pochodził prawdopodobnie z Anglii. Do Szwecji przybył w roku 1153, towarzysząc legatowi papieskiemu, Mikołajowi z Albano, późniejszemu papieżowi Hadrianowi IV. Musiał wyróżniać się niezwykłymi zdolnościami organizacyjnymi i gorliwością apostolską, skoro został wybrany na biskupa ówczesnej stolicy Szwecji, Uppsali. Jako biskup Uppsali zaczął najpierw budować katedrę w tymże mieście. Dokończył ją później św. Eryk IX (+ 1160), król i główny patron Szwecji. Ci dwaj mężowie współpracowali ze sobą nad umocnieniem Kościoła katolickiego w tym kraju. Wspólnie wyprawili się z królem szwedzkim na krucjatę do pogańskiej Finlandii. Po zwycięstwie nad nimi św. Henryk pozostał w Finlandii, gdzie podjął działalność misyjną i organizowanie Kościoła. Sprowadzał misjonarzy i budował świątynie. Zginął w roku 1156 na zamarzniętej tafli jeziora Kyulo, zamordowany przez wieśniaka imieniem Lalli, którego już wcześniej za zabójstwo obłożył kanoniczną klątwą. Być może, że przyczyną męczeńskiej śmierci biskupa była również chęć grabieży ze strony na pół jeszcze pogańskiego Fina. Podanie bowiem głosi, że bandyta nie mogąc zdjąć z palca biskupa pierścienia, odrąbał mu palec. Ciało Henryka złożono najpierw w Nousis (Nousiajnen), gdzie ku jego czci wystawiono kościół. Później przeniesiono je do Abo. Kapituła katedry w Abo (Turek) przyjęła za swój herb wizerunek palca wraz z pierścieniem. Na cześć publiczną św. Henryka zezwolił papież Hadrian IV już w roku 1158 a więc w dwa lata po śmierci Męczennika. W roku 1720 na rozkaz cara Piotra I Wielkiego relikwie św. Henryka z Abo generał Golicyn zabrał do Rosji. Tam niestety, zaginęły. Do Polski kult św. Henryka wprowadził król Zygmunt III Waza (+ 1632), gdy u Stolicy Apostolskiej wyjednał przywilej, by w liturgicznym kalendarzu polskim znaleźli miejsce także święci Szwecji, jego ojczyzny. Św. Henryk jest patronem Finlandii. IK,

4 4 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 DARY BOGA Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony cnotom wiary, nadziei i miłości. Są one darami Boga. Chciejmy więc podjąć refleksję nad nimi, by móc je w sobie rozwijać. Św. Paweł Apostoł krótko ujmuje istotę życia chrześcijańskiego pisząc, że w obecnym, doczesnym życiu pozostaje wiara, nadzieja i miłość te trzy, a z nich największa jest miłość. Mimo że wiara i nadzieja zostaną kiedyś zastąpione przez widzenie Boga, a pozostanie tylko niezniszczalna miłość, jednak wszystkie one obecnie trwają i razem wzięte tłumaczą nam sens życia w jego zmaganiu się ze złem w czasie ziemskiej drogi ku wiecznemu trwaniu w Bogu. WIARA REFLEKSJA PIERWSZA Wiara według nauki Soboru Trydenckiego jest początkiem naszego zbawienia, fundamentem i korzeniem wszelkiego usprawiedliwienia i bez niej niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu. Przez wiarę zaczyna się w nas życie nadprzyrodzone, w którym działają nowe siły, a Stwórca w szczególniejszy sposób spotyka się z ludźmi, którzy są (lub mogą być) jego ukochanymi dziećmi. Wiara jest także drzwiami w świat pełniejszy i doskonalszy, w którym staje przed nami otworem bogactwo niezwykłych prawd i przeżyć duchowych, nieosiągalnych dla samej natury. Mimo że wiara nie daje nam widzenia przedmiotu i nie zaspokaja w obecnym życiu głodu prawdy, to jednak jest ona światłem i drogowskazem rozjaśniającym mroki życia; wyzwala nas ponadto od różnorodnych przesądów i fatalizmu przyrody, wskazuje na nadprzyrodzony cel człowieka prawdziwie i szczerze wierzącego. Liczne problemy tak bardzo niejasne dla człowieka stają się przez wiarę mniej skryte (jak np. problem cierpienia rozważany w świetle Krzyża Chrystusowego). Wiara chrześcijańska wskazując na miłość Bożą, która nas wyzwala z grzechów przez Chrystusa i prowadzi nieśmiertelną duszę ku Bogu, nadaje sens życiu i stawia wartości ziemskie na ich właściwym miejscu. Wiara chrześcijańska wymaga siły i prowadzi do wielkich zwycięstw duchowych i nie tylko jest pocieszycielką w utrapieniach ale potęgą wiodącą ku zwycięstwu; Bo wszystko co narodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które odnosimy nad światem, jest wiara nasza. Ewangelia, w którą uwierzyliśmy, jest wg wyrażenia św. Pawła mocą Bożą wiodącą ku zbawieniu. Cały rozdział 2 Listu do Hebrajczyków jest wyliczeniem potężnych skutków płynących z wiary i ufności, która na niej jest oparta. Wiara jest większą siłą od praw materialnego wszechświata, a w sferze ducha ustępuje tylko miłości, z którą złączona zdobywa największe dobro, tj. Boga. Ci co posiadali wiarę przez nią pokonali królestwa, wypełnili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zawarli lwie paszczęki, zdusili potęgę ognia, uszli ostrza miecza, dźwignęli się z niemocy, mężnymi stali się w wojnie, zmusili do ucieczki wojska nieprzyjacielskie. Przez nich niewiasty odzyskały umarłych swoich niby przywróconych do życia, podczas gdy inni zginęli w męce, nie zgo dziwszy się na wykup, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jeszcze inni doznali szyderstw i bicia ponadto więzów i ciemnic. Byli kamienowani, piłowani, dręczeni, przebijani mieczem, błąkali się w owczych kozich skórach, w nędzy, ucisku i utrapieniach. Świat nie był ich godzien i tułali się po pustkowiach, górach, gratach i jaskiniach ziemi. A ci wszyscy przez wiarę zaleceni nie doczekali się obietnicy, gdyż Bóg przeznaczywszy dla nas coś lepszego, nie chciał, aby oni bez nas osiągnęli już doskonałość. Przeto i my mając wokoło takie mnóstwo świadków, złożywszy wszelki ciężar i zewsząd nas otaczający grzech, biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam boju. (Hbr 11,33 12,1). Na podstawie rozważań ks. J. Pierzchalskiego opracował ks. Krzysztof Kajdan

5 CHRZEŚCIJANIE PRZEŚLADOWANI Lata 2010 i 2011: Ataki na chrześcijan mnożą się w całej północnej Nigerii. W dziesiątkach aktów terroru na tym zdominowanym przez muzułmanów obszarze śmierć ponosi blisko tysiąc wyznawców Chrystusa (7 marca 2010 r. w jednej tylko wiosce, Dogo Nahawa, zostaje bestialsko wymordowanych 500 chrześcijan, głównie kobiet i dzieci); setki kościołów zostaje spalonych; tysiące chrześcijan jest zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. Za wieloma z tych aktów przemocy stoi Boko Haram, skrajne ugrupowanie islamistyczne dążące do wprowadzenia prawa szariatu w całej Nigerii. Jego nazwa oznacza zachodnia edukacja jest świętokradztwem. Boże Narodzenie 2011: W wyniku przeprowadzonego przez Boko Haram zamachu bombowego na Kościół katolicki w Madalli, położonej w pobliżu stolicy Nigerii Abudży, ginie przynajmniej 37 chrześcijan, a 57 zostaje rannych. 28 grudnia 2011: Delegacja przywódców muzułmańskich odwiedza ofiary zamachu w Madalli i potępia akty przemocy wymierzone w chrześcijan. 31 grudnia 2011: W celu powstrzymania działalności Boko Haram prezydent Nigerii wprowadza stan wyjątkowy w 15 regionach w północno-wschodniej i środkowej Nigerii, położonych w stanie Yobe, Borno, Plateau i Niger. Żołnierze, uzbrojeni w ciężki sprzęt i czołgi, zostają wysłani do przywrócenia porządku. Jednak zapewnienie bezpieczeństwa na rozległym obszarze zwłaszcza Nigerii północno-wschodniej okazuje się bardzo trudnym zadaniem. 1 stycznia 2012: Ks. Isaac Achi, proboszcz parafii św. Teresy w Madalli, Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary 5 ANTYCHRZEŚCIJAŃSKI TERROR NA PÓŁNOCY NIGERII KALENDARIUM OSTATNICH WYDARZEŃ w której w Boże Narodzenie doszło do zamachu bombowego, powiedział, że wraz ze swoimi wiernymi wybacza zamachowcom i wezwał chrześcijan w całej Nigerii, by postąpili podobnie. 3 stycznia (wtorek): Boko Haram publikuje w jednej z gazet ultimatum, w którym zapowiada zastosowanie przemocy wobec chrześcijan z południa Nigerii, jeśli w ciągu trzech dni nie opuszczą oni zdominowanej przez muzułmanów Nigerii północnej. 5 stycznia (czwartek), ok , Gombe, stolica stanu Gombe: Członkowie Boko Haram wychodzą z meczetu w pobliżu kościoła Deeper Life Bible Church i otwierają ogień do chrześcijan zgromadzonych tam na cotygodniowym nabożeństwie o nazwie Godzina Przebudzenia. Śmierć poniosło 9 chrześcijan (jedna osoba zmarła w szpitalu), a 19 zostało rannych. Mubi, drugie co do wielkości miasto w stanie Adamawa: Uzbrojeni napastnicy zabijają wieczorem troje chrześcijan. 6 stycznia (piątek): Mubi, stan Adamawa: 1) Uzbrojeni napastnicy z Boko Haram otwierają ogień do chrześcijańskich handlowców, którzy zebrali się na spotkaniu modlitewnym przed otwarciem swoich sklepów. 2) Trzech zamachowców z Boko Haram podjeżdża na motocyklu i otwiera ogień do zupełnie zaskoczonej innej grupy chrześcijan, zebranych w miejskim ratuszu w celu przygotowania pochówku swoich bliskich, zamordowanych dzień wcześniej przez Boko Haram. Łącznie w Mubi, w czwartek i piątek, zostaje zabitych 21 wyznawców Chrystusa. DOKOŃCZENIE NA STR. 9

6 6 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 INTENCJE Sobota r. Dzień powszedni Ślub Rzymski Dorota Klich Krzysztof Kwiatkowski Za Stanisława Klimunta w 7. rocznicę śmierci Niedziela r. II Niedziela zwykła 7.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 7.00 Za Ryszarda Myślińskiego 9.00 Za Helenę Wilk od siostry Janiny Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia, w intencji Ireny Szwach z okazji 80. rocznicy urodzin (Te Deum) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i umocnienie darów Ducha świętego, w intencji Anny Kowalskiej z okazji 18. rocznicy urodzin Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata wspólnego życia, w intencji Ruty i Józefa Gacmanga z okazji 50. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego (Te Deum) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia, w intencji Agnieszki Majzy z okazji 80. rocznicy urodzin (Te Deum) oraz o Boże błogosławieństwo dla męża, dzieci, wnuków i prawnuków Nieszpory Niedzielne Za Stanisława Kabalskiego w 1. rocznicę śmierci Poniedziałek r. Dzień powszedni 7.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II w intencji czcicieli 7.00 Za Helenę i Rudolfa Pohl Za Marka Kogut w 1. rocznicę śmierci Wtorek r. Wspomnienie św. Antoniego, opata 6.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Wolna intencja 7.00 Wolna intencja Za Herberta Bochenek w 8. rocznicę śmierci oraz rodziców i dziadków z obu stron Środa r. Dzień powszedni Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia dla Renaty Za Margot Klisch w 1. rocznicę śmierci od koleżanki Anny Szaflik z Chorzowa Za Zenona Podwórnego w miesiąc po śmierci Czwartek r. Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczera, bpa 6.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Wolna intencja Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 MSZALNE Za ojca Franciszka Garczarek w 10. rocznicę śmierci, matkę Agrypinę i siostrę Elżbietę Za męża i ojca Kazimierza Fórmanowskiego w 6. rocznicę śmierci Piątek r. Dzień powszedni 6.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 6.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 7.00 Do ukrzyżowanego Pana Jezusa w intencji czcicieli 7.00 O życie wieczne dla śp. Matki Elfrydy w 25. rocznicę śmierci, ojca Jerzego i z rodzin Tomala, Skuza, Hadaś, Kutynia, Migas, Kochel i Gawlik Za Jana Wilczek w 1. rocznicę śmierci Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dalszą opiekę, w intencji Grażyny z okazji 55. rocznicy urodzin (Te Deum) Za Eryka Jaziorskiego od lokatorów z ul. Lompy Za Sylwestra Szukałę o radość życia wiecznego w 1. rocznicę śmierci Nieszpory Niedzielne Za męża Herberta Lasak w rocznicę śmierci, siostrę Annę, brata Alfreda oraz rodziców z obu stron Zredagowała: Helena Krais Sobota r. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 6.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 6.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 7.00 Za Zofię Czajkowską w 2. rocznicę śmierci 7.00 Wolna intencja Za Bronisławę i Janusza Pytloch Niedziela r. III Niedziela zwykła 7.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 7.00 Za Jadwigę Kowalczyk od lokatorów z ul. Krakusa 18 Informujemy, że intencja Mszy św. pozostanie wolna, jeżeli nie zostanie potwierdzona wraz z uiszczeniem ofiary najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem Mszy św.

8 8 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/ STYCZNIA 2012 R. II NIEDZIELA ZWYKŁA OGŁOSZENIA WPROWADZENIE DO LITURGII Kapłan Heli i św. Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Przymierza, wskazują na przychodzącego Boga. Heli mocą swojej posługi rozpoznaje głos Pana i jako pierwszy uczy Samuela gotowości do słuchania Bożego słowa. Św. Jan natomiast wskazuje swym uczniom na Jezusa Baranka Bożego. Otrzymane na chrzcie namaszczenie dało także nam udział w godności kapłańskiej i prorockiej Chrystusa, a więc uzdolniło nas do rozpoznawania przyjścia Boga i odpowiadania na Jego wezwanie. Jeśli jednak chcemy stać się sługami Słowa, niosąc Je innym, potrzebna nam jest umiejętność pozostania w cieniu, byśmy nie przesłaniali mocy i blasku Jezusa. (ks. Wojciech Skóra MIC, Oremus styczeń 2003, s. 74) KOLEKTA Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa... ZAPOWIEDZI Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć: Matuszewski Rafał, s. Adama, zam. Chorzów, ul. Siemianowicka Wawrzyniak Anna, c. Krzysztofa, zam. Chorzów, ul. Pudlerska LITURGIA TYGODNIA We wtorek wspomnienie św. Antoniego, opata W czwartek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa W piątek wspomnienie dowolne św. Fabiana, papieża i męczennika, wspomnienie dowolne św. Sebastiana, męczennika W sobotę wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy KOŚCIÓŁ W najbliższą środę, 18 stycznia rozpoczyna się kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będzie trwał do 25 stycznia, czyli Święta Nawrócenia św. Pawła. PARAFIA Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji: na działalność charytatywno-opiekuńczą ośrodków diecezjalnych. Dziś, z okazji Misyjnego Kolędowania Dzieci, po Mszach Świętych organizujemy kiermasz i zbieramy datki na potrzebujące dzieci z Sudanu Południowego. Z tej też okazji po Mszach Świętych o godz i Misyjni Kolędnicy przedstawią jasełka i zapraszają do wspólnego kolędowania. W poniedziałek, 16 stycznia, po Mszy św. o godz. 18 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci klas II, przystępujących do I Komunii św.

9 PARAFIALNE W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. O godz odprawimy Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, o godz Msza św. do ukrzyżowanego Pana Jezusa w intencji czcicieli. W sobotę o godz godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W przyszłą niedzielę, 22 stycznia zapraszamy na koncert laureatów 9 edycji Konkursu kolęd i pastorałek polskich uczniów chorzowskich szkół podstawowych, którego organizatorem Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary 9 jest Szkoła Podstawowa nr 15. Spotkanie grupy Jana Pawła II odbędzie się w czwartek, 26 stycznia o godz. 19 w salce na probostwie. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławionej niedzieli. ANTYCHRZEŚCIJAŃSKI TERROR NA PÓŁNOCY NIGERII DOKOŃCZENIE ZE STR. 5 Yola, stolica stanu Adamawa, ok : Sześciu uzbrojonych członków Boko Haram otwiera ogień do chrześcijan zgromadzonych na nabożeństwie w kościele Christ Apostolic Church, zabijając 11 osób i raniąc wielu innych. Pastor kościoła został zastrzelony, stojąc przy kazalnicy. Maiduguri, stolica stanu Borno (z którego wywodzi się Boko Haram): Wieczorem zostaje zamordowane małżeństwo chrześcijańskie. 7 stycznia (sobota): Gubernator stanu Adamawa wprowadza godzinę policyjną obowiązującą przez dobę w całym stanie. 8 stycznia (niedziela): Setki chrześcijan zaczyna opuszczać Nigerię północną z obawy o własne życie. Módlmy się za terroryzowanych wyznawców Chrystusa w Nigerii północnej i okazujmy im wszelkie możliwe wsparcie. W tych tragicznych chwilach nie mogą być sami! Prośmy Boga, aby dał im siłę wytrwania w wierze, nadziei i miłości mimo nasilającego się wokół nich zła. Źródło: (Głos Prześladowanych Chrześcijan).

10 10 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 OSTATNI ODCINEK ZIEMIA ŚWIĘTA JEST W NAS (CZ. VII) Tabor tam przemienił się Pan To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! (Łk 9,35) Święta góra Tabor jest piękna, majestatyczna i samotna pośród otaczającej ją równiny, nad którą wznosi się na wysokość około 580 m n.p.m. Dzięki swej malowniczości, bujnej roślinności i rozległej panoramie, którą z niej można oglądać, uznana jest za wyjątkową górę Dolnej Galilei. Na jej szczyt można wjechać stromą i krętą drogą lub wejść pieszo szlakiem, który zapewne przemierzał Pan Jezus, także wtedy, by przemienić się wobec swych uczniów i ukazać im swą chwałę. Na górze Tabor oprócz ruin kilku starożytnych i średniowiecznych budowli zobaczyć można piękną świątynię Przemienienia Pańskiego bazylikę wzniesioną w roku Składa się ona z trzech naw przedzielonych potężnymi filarami i arkadami. Prezbiterium znajduje się na wysokości kilku metrów nad Prezbiterium i krypta w bazylice Przemienienia Pańskiego na górze Tabor Bazylika Przemienienia Pańskiego na górze Tabor poziomem posadzki, nad kryptą, do której schodzi się z kolei po dwunastu stopniach. W absydzie centralnej nad prezbiterium podziwiać można mozaikę upamiętniającą Przemienienie Pańskie, natomiast mozaiki w krypcie ukazują cztery inne przemienienia Pana Jezusa: narodzenie, Eucharystię, mękę i śmierć oraz zmartwychwstanie. To, co zapada w pamięci przebywającym na górze Tabor, to cisza i mistyczna atmosfera tego miejsca. Tak naprawdę to, chce się zostać na jakiś czas w tej przestrzeni i zanurzyć w modlitwę, zasłuchać. Trzeba jednak wracać A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. (Mt 28,20b) Góra Tabor kojarzy się nam zwykle wyłącznie ze sceną Przemienienia, a jednak według tradycji miało na niej miejsce jeszcze

11 OSTATNI ODCINEK jedno istotne wydarzenie. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus spotkał się z uczniami na tej galilejskiej górze, aby rozesłać ich z misją nauczania i szerzenia wiary. Tam też Pan obiecał, że będzie towarzyszył swym wyznawcom, aż do skończenia świata. Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary 11 Ten cud to Eucharystia, możliwość zjednoczenia z Jezusem, pozwolenia Mu bycia w nas, kochania nas, uzdrawiania nas i również działania przez nas. W tym wymiarze sami stajemy się Ziemią Świętą ziemią uświęconą Bożą obecnością. I to jest to najważniejsze, co zostało w sercu po czytaniu piątej Ewangelii. tekst i zdjęcia: Małgorzata Wilczyńska Bibliografia do cyklu: Baldi Donato OFM: W ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po Ziemi Świętej. Kraków Asyż, 1982 (Biblioteka Franciszkańska, nr 2). Murphy O Connor Jerome: Przewodnik po Ziemi Świętej. Warszawa Jedna z ulic Jerozolimy Każdy z nas doświadczył, doświadcza lub będzie doświadczał swojego Taboru czasu zachwytu Bożą chwałą i budowania wiary. Nie może jednak zabraknąć w życiu także Taboru świadectwa, decyzji i realizacji wypełniania misji i woli Pana w codzienności Ziemia Święta jest w każdym z nas Wędrowaliśmy po drogach, których dotykały stopy Pana Jezusa, byliśmy w miejscach będących świadkami czynionych przez niego cudów i to jest niesamowite i najlepiej byłoby, by każdy mógł przynajmniej raz w życiu wędrować ścieżkami Ziemi Świętej. Nie dla wszystkich jest to jednak możliwe, ale wszyscy mogą doświadczać cudu. Pan dokonuje go nieopodal naszych domów i każdego dnia możemy w nim uczestniczyć. Jerozolima widziana przez okno z prezbiterium kościoła Dominus Flevit (Pan zapłakał tam nad Miastem) na Górze Oliwnej

12 12 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 PIEŚNI WEJŚCIE Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud: Syn 54 Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie Aniołowie, pasterze grajcie Mu, kłaniajcie się Królowie, Śpiewajcie Aniołowie... Pobiegli pastuszkowie ze swymi dary tam, oddali pokłon korny, bo to ich Bóg i Pan. Śpiewajcie Aniołowie... PSALM RESPONSORYJNY Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. OFIAROWANIE Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje * I jako słońce 52 niebo jaśnieje? * Chrystus, Chrystus nam się narodził, * Aby nas od piekła oswobodził. * * Dlaczego dzisiaj, Boży aniele, * Ogłaszasz ludziom wielkie wesele? * Chrystus, Chrystus nam się narodził, * Aby nas od piekła oswobodził. * * Dlaczego gwiazda nad podziw świeci * I przed królami tak szybko leci? * Chrystus, Chrystus nam się narodził, * Aby nas od piekła oswobodził. KOMUNIA ŚW. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, głos z przybytku 272 woła, * We Mnie źródło szczęścia, Ja orzeźwię was; * I ocierać będę pot płynący z czoła, * I ziemskiego znoju osłodzę wam czas, * O, pójdźmy wszyscy z pokłonem * Ofiarę serc naszych nieść, * Przed Jego padając tronem * Miłosną złóżmy Mu cześć! Przyjdźcie do Mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * Ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * Które ciążą na was, grzechu niewolnicy, * Skruszyło na zawsze miłosierdzie me! * O, pójdźmy... DZIĘKCZYNIENIE 307 Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię. * Bądź błogosławiony po wszystkie wieki. * Amen. * Panie, Boże ojca naszego, Izraela. * Amen. * * Twoja jest wielkość, moc i sława, * Amen, * Majestat i chwała. * Amen. * Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię. * Bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, * Amen, * Twoje jest, Panie. * Amen. * Władza królewska należy do Ciebie. * Amen; * I nawet ziemski monarcha jest Twoją własnością, * Amen. * ZAKOŃCZENIE Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: * Wstańcie, 99 pasterze, Bóg się wam rodzi; * Czym prędzej się wybierajcie, * Do Betlejem pospieszaj cie * Przywitać Pana. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie * Z wszyst kimi znaki danymi sobie; * Jako Bogu cześć Mu dali, * A witając zawołali * Z wielkiej radości:

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA Prószków Przysiecz p a ź d z i e r n i k 2018 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl W październiku w Prószkowie nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Prószków Przysiecz s t y c z e ń 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 8 00 intencja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia...

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia... 3 Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. KRZYSZTOF CZEPIRSKI OMI Ochrzczeni Duchem Świętym Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika... 7 Maryja mistrzynią dobrych spotkań z ludźmi Kazanie na nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

2. Za ++ Roberta i Adelajdę Ulfig, Edwardę i Lucjana Pyrkocz, ++ z pokr.

2. Za ++ Roberta i Adelajdę Ulfig, Edwardę i Lucjana Pyrkocz, ++ z pokr. Niedziela 5 lutego 2012; V Niedziela Zwykła 07:30 - Różaniec 08:00-1. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za odebrane łaski oraz pomoc i pracę duszpasterską w minionych latach z prośbą o

Bardziej szczegółowo

OKRES ZWYKŁY 6.-12.10.2014

OKRES ZWYKŁY 6.-12.10.2014 OKRES ZWYKŁY 6.-12.10.2014 PONIEDZIAŁEK - 6.10.2014 8:00 Für + Wolfgang KS. MACIEJ 18:00 O nawrócenie brata Rafała (greg. 1) KS. REKTOR Dziękczynno-błagalna w 3. rocznicę ślubu Karoliny i Krzysztofa KS.

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty... 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 233 Akty uwielbienia... 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy... 15 Anioł Pański... 20 Błogosławieństwo dzieci...

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE INTENCJE MSZALNE 27.03. - 2.04.2016 NIEDZIELA, 27.03. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 6 00 1) W intencji żyjących i ++ Parafian 2) Za ++ rodziców: Janinę i Ignacego 3) Za + mamę Janinę DYŻEWSKĄ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MODLITWY

SPIS TREŚCI MODLITWY SPIS TREŚCI MODLITWY Akty wiary, nadziei, miłości... 19 Akt pokuty... 70 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 241 Akty uwielbienia... 169 Aniele Boży... 19 Anioł Pański... 31 Akt żalu... 20, 24 Chwała na wysokości...

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 1 lutego 2015 5/2015 (254) ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna,

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka

Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka MODLITWA O ŻYCIE WIECZNE Dzień pierwszy Święty Stanisławie Kazimierczyku, gorący ran Jezusowych i krzyża miłośniku, wierny sługo Boży, spraw to u Boga, prosimy Cię,

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

BŁOGOSŁAWIONY CZAS /14-23 stycznia/

BŁOGOSŁAWIONY CZAS /14-23 stycznia/ BŁOGOSŁAWIONY CZAS /14-23 stycznia/ Niedziela Chrztu Pańskiego /08.01.2017/ 1. Dziś niedziela Chrztu Pańskiego w kościele kończymy czas Bożego Narodzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy przeżyli ten okres

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mk 13, 33-37 15 Czuwać nad sobą! II Niedziela Adwentu Mk 1, 1-8 19 Wyznać grzechy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X Porządek nabożeństw w Gdyni i Olsztynie grudzień A.D. 2016

BIULETYN INFORMACYJNY BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X Porządek nabożeństw w Gdyni i Olsztynie grudzień A.D. 2016 BIULETYN INFORMACYJNY BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X Porządek nabożeństw w Gdyni i Olsztynie grudzień A.D. 2016 Adwent, czas przygotowania Drodzy Wierni! Liturgia adwentu, czasu poprzedzającego przyjście

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści LITURGIA DOMOWA Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2016 r.... 2 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [A]... 3 II Niedziela Adwentu [A]... 4 III Niedziela Adwentu [A]...

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI...

PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI... PANIE, ZOSTAŃ Z NAMI... "Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi" (por. Łk 24,29) Uczniowie po raz pierwszy wypowiedzieli te słowa w Emaus Zostań! żebyśmy mogli spotkać Cię na modlitwie uwielbienia

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN (jeżeli są odpowiednie warunki można zaprosić teraz rodziny na środek kościoła. Niech uklękną obok siebie dziadkowie, rodzice, dzieci.) KAPŁAN:

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi (Hi 29,15) Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Czcigodni Kapłani,

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4, 3 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mt 24, 37-44 15 Czuwać to myśleć o Bogu II Niedziela Adwentu Mt 3, 1-12 19 Jan Chrzciciel Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

Liturgia Godzin Brewiarz dla Świeckich - Modlitwa codzienna Kościoła domowego

Liturgia Godzin Brewiarz dla Świeckich - Modlitwa codzienna Kościoła domowego Model : - Producent : Wyd. Warmińskie Diecezjalne (...) Liturgia Godzin, tak często dziś sprawowana w różnych grupach modlitewnych, coraz bardziej będzie się stawała modlitwą osobistą dojrzałego chrześcijanina,

Bardziej szczegółowo

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach 15 30 września 2015 roku 15 września (wtorek) NOWE MIASTO LUBAWSKIE 17.30 rozpoczęcie peregrynacji i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania- treści programowe dla klasy IV technikum

Rozkład materiału nauczania- treści programowe dla klasy IV technikum Rozkład materiału nauczania- treści programowe dla klasy IV technikum Do przedmiotu: Religia Dla klasy: IV technikum Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 26 Środki dydaktyczne: podręcznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REKOLEKCJI NA ROK 2016

PROGRAM REKOLEKCJI NA ROK 2016 PROPOZYCJE 2016 PROGRAM REKOLEKCJI NA ROK 2016 STYCZEŃ 8-1 0 Rekolekcje dla mężczyzn Bóg Ojciec - źródło ojcostwa. prowadzi ks. Adam Rybicki LUTY 8 Dzień skupienia dla Kapłanów * poniedziałek, godz. 9:00

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski George Augustin Powołany do radości t wo j e ż y c i e w k ap ł a ń s t w i e Z przedmową kardynała Waltera Kaspera Przekład Grzegorz Rawski Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2015 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ Poniedziałek 14. 09. 2015 r. Godz. 19 30 - Kościół Sobota 12. 09. 2015 r. Szkoła Polska Środa 16. 09. 2015 r. Godz.

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/ PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 19.06. 3.07.2016 r. Gdy Jezus modlił

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ SZÓSTY Wejście w radość Zmartwychwstania Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 24, 1-12

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie chrztu dorosłych kapłan pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży?, a ten odpowiada: O wiarę.

i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie chrztu dorosłych kapłan pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży?, a ten odpowiada: O wiarę. Od Autora Dnia 11 października 2012 r. w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II rozpocznie się w całym Kościele katolickim Rok Wiary. Potrwa on do 24 listopada 2013 r. do uroczystości Chrystusa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017 PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017 Spotkanie PRD rozpoczęło się wspólnym uczestnictwem w nieszporach, by dalej omawiać

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz p a ź d z i e r n i k 2017 r.

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz p a ź d z i e r n i k 2017 r. Prószków Przysiecz p a ź d z i e r n i k 2017 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl W październiku w Prószkowie nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w ciągu

Bardziej szczegółowo