Nr 3/853 Rok XVIII 15 stycznia 2012 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 3/853 Rok XVIII 15 stycznia 2012 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA"

Transkrypt

1 Wiadomości Fary Św. Barbary ISSN Nr 3/853 Rok XVIII 15 stycznia 2012 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA CHRZEŚCIJANIE PRZEŚLADOWANI s. 5 DARY BOGA s. 4 ZIEMIA ŚWIĘTA JEST... W NAS (CZ. VII) s. 10 i 11 Ewangelia: J 1,35-42 Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży.

2 2 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 Z DRUGIEJ STRONY OTWORZYĆ OCZY WIARY Nie możemy dzisiaj śledzić wzroku Jana ani naszego wzroku skupić na Baranku Bożym, ani pójść i zobaczyć, gdzie Jezus mieszka. Czy naprawdę nie możemy? Możemy! Rozpoznajemy Go pośród ludzi, przeczuwamy w miłości, odkrywamy w stworzeniu, słyszymy w słowie, odczuwamy w modlitwie, doświadczamy w sakramencie. MUSIMY TYLKO OTWORZYĆ OCZY WIARY! ZAMYŚLENIA WIKAREGO Pragnienie spotkania Jezusa ujawnia się w szukaniu Go. Pragnienia się przeżywa i to jest w nich najpiękniejsze. Jeśli pragnę spotkać Jezusa to pragnę spotkać się z Miłością, z kimś kto mnie doskonale rozumie, z przyjacielem. Przeżywanie tego pragnienia sprawia mi radość, mnie uspokaja, czuję się potrzebny. Bywa, że ktoś mi wskaże drogę do spełnienia tego pragnienia, powie za Janem Chrzcicielem: Oto Baranek Boży Bywa że gdy spełnia się to pragnienie, pojawia się nowe zostawić wszystko i pójść w nieznane. Jakże ważne jest właściwe przeżywanie naszych codziennych pragnień. Ks. K. K. Wiadomości Fary Św. Barbary Tygodnik Rzymskokatolickiej Parafii św. Barbary w Chorzowie. Adres redakcji: ul. 3 Maja 18, Chorzów, tel , fax Redakcja: ks. Zygmunt Błaszczok (red. naczelny), ks. Krzysztof Kajdan (sekretarz redakcji), ks. Jacek Jadasz, Marta Wawszczak. Stale współpracują: Helena Krais, Irena Książek, Aleksandra Sorotowicz, Łukasz Piper, Michał Walczyński, Mirosław Danch, Edward Kawka. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. Kolportaż: Młodzież z Ruchu Światło-Życie. Konto Parafii św. Barbary w Chorzowie: ING Bank Śląski , Skład i druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, ul. Szymały 11, Ruda Śląska, tel Nakład: 250 egz.

3 NA DOBRY POCZĄTEK Słowo Boże na każdy dzień Niedziela 15 I 1 Sm 3,3b Ps 40 1 Kor 6,13c- -15a J 1,35-42 Poniedziałek 16 I 1 Sm 15,16-23 Ps 50 Mk 2,18-22 Wtorek 17 I 1 Sm 16,1-13 Ps 89 Mk 2,23-28 Środa 18 I 1 Sm 17, Ps 144, Mk 3,1-6 Czwartek 19 I 1 Sm 18,6-9.19,1-7 Ps 56 Mk 3,7-12 Piątek 20 I 1 Sm 24,3-21 Ps 57 Mk 3,13-19 Sobota 21 I 2 Sm 1, Ps 80 Mk 3,20-21 Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary 3 PATRON FINLANDII Henryk pochodził prawdopodobnie z Anglii. Do Szwecji przybył w roku 1153, towarzysząc legatowi papieskiemu, Mikołajowi z Albano, późniejszemu papieżowi Hadrianowi IV. Musiał wyróżniać się niezwykłymi zdolnościami organizacyjnymi i gorliwością apostolską, skoro został wybrany na biskupa ówczesnej stolicy Szwecji, Uppsali. Jako biskup Uppsali zaczął najpierw budować katedrę w tymże mieście. Dokończył ją później św. Eryk IX (+ 1160), król i główny patron Szwecji. Ci dwaj mężowie współpracowali ze sobą nad umocnieniem Kościoła katolickiego w tym kraju. Wspólnie wyprawili się z królem szwedzkim na krucjatę do pogańskiej Finlandii. Po zwycięstwie nad nimi św. Henryk pozostał w Finlandii, gdzie podjął działalność misyjną i organizowanie Kościoła. Sprowadzał misjonarzy i budował świątynie. Zginął w roku 1156 na zamarzniętej tafli jeziora Kyulo, zamordowany przez wieśniaka imieniem Lalli, którego już wcześniej za zabójstwo obłożył kanoniczną klątwą. Być może, że przyczyną męczeńskiej śmierci biskupa była również chęć grabieży ze strony na pół jeszcze pogańskiego Fina. Podanie bowiem głosi, że bandyta nie mogąc zdjąć z palca biskupa pierścienia, odrąbał mu palec. Ciało Henryka złożono najpierw w Nousis (Nousiajnen), gdzie ku jego czci wystawiono kościół. Później przeniesiono je do Abo. Kapituła katedry w Abo (Turek) przyjęła za swój herb wizerunek palca wraz z pierścieniem. Na cześć publiczną św. Henryka zezwolił papież Hadrian IV już w roku 1158 a więc w dwa lata po śmierci Męczennika. W roku 1720 na rozkaz cara Piotra I Wielkiego relikwie św. Henryka z Abo generał Golicyn zabrał do Rosji. Tam niestety, zaginęły. Do Polski kult św. Henryka wprowadził król Zygmunt III Waza (+ 1632), gdy u Stolicy Apostolskiej wyjednał przywilej, by w liturgicznym kalendarzu polskim znaleźli miejsce także święci Szwecji, jego ojczyzny. Św. Henryk jest patronem Finlandii. IK,

4 4 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 DARY BOGA Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony cnotom wiary, nadziei i miłości. Są one darami Boga. Chciejmy więc podjąć refleksję nad nimi, by móc je w sobie rozwijać. Św. Paweł Apostoł krótko ujmuje istotę życia chrześcijańskiego pisząc, że w obecnym, doczesnym życiu pozostaje wiara, nadzieja i miłość te trzy, a z nich największa jest miłość. Mimo że wiara i nadzieja zostaną kiedyś zastąpione przez widzenie Boga, a pozostanie tylko niezniszczalna miłość, jednak wszystkie one obecnie trwają i razem wzięte tłumaczą nam sens życia w jego zmaganiu się ze złem w czasie ziemskiej drogi ku wiecznemu trwaniu w Bogu. WIARA REFLEKSJA PIERWSZA Wiara według nauki Soboru Trydenckiego jest początkiem naszego zbawienia, fundamentem i korzeniem wszelkiego usprawiedliwienia i bez niej niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu. Przez wiarę zaczyna się w nas życie nadprzyrodzone, w którym działają nowe siły, a Stwórca w szczególniejszy sposób spotyka się z ludźmi, którzy są (lub mogą być) jego ukochanymi dziećmi. Wiara jest także drzwiami w świat pełniejszy i doskonalszy, w którym staje przed nami otworem bogactwo niezwykłych prawd i przeżyć duchowych, nieosiągalnych dla samej natury. Mimo że wiara nie daje nam widzenia przedmiotu i nie zaspokaja w obecnym życiu głodu prawdy, to jednak jest ona światłem i drogowskazem rozjaśniającym mroki życia; wyzwala nas ponadto od różnorodnych przesądów i fatalizmu przyrody, wskazuje na nadprzyrodzony cel człowieka prawdziwie i szczerze wierzącego. Liczne problemy tak bardzo niejasne dla człowieka stają się przez wiarę mniej skryte (jak np. problem cierpienia rozważany w świetle Krzyża Chrystusowego). Wiara chrześcijańska wskazując na miłość Bożą, która nas wyzwala z grzechów przez Chrystusa i prowadzi nieśmiertelną duszę ku Bogu, nadaje sens życiu i stawia wartości ziemskie na ich właściwym miejscu. Wiara chrześcijańska wymaga siły i prowadzi do wielkich zwycięstw duchowych i nie tylko jest pocieszycielką w utrapieniach ale potęgą wiodącą ku zwycięstwu; Bo wszystko co narodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które odnosimy nad światem, jest wiara nasza. Ewangelia, w którą uwierzyliśmy, jest wg wyrażenia św. Pawła mocą Bożą wiodącą ku zbawieniu. Cały rozdział 2 Listu do Hebrajczyków jest wyliczeniem potężnych skutków płynących z wiary i ufności, która na niej jest oparta. Wiara jest większą siłą od praw materialnego wszechświata, a w sferze ducha ustępuje tylko miłości, z którą złączona zdobywa największe dobro, tj. Boga. Ci co posiadali wiarę przez nią pokonali królestwa, wypełnili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zawarli lwie paszczęki, zdusili potęgę ognia, uszli ostrza miecza, dźwignęli się z niemocy, mężnymi stali się w wojnie, zmusili do ucieczki wojska nieprzyjacielskie. Przez nich niewiasty odzyskały umarłych swoich niby przywróconych do życia, podczas gdy inni zginęli w męce, nie zgo dziwszy się na wykup, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jeszcze inni doznali szyderstw i bicia ponadto więzów i ciemnic. Byli kamienowani, piłowani, dręczeni, przebijani mieczem, błąkali się w owczych kozich skórach, w nędzy, ucisku i utrapieniach. Świat nie był ich godzien i tułali się po pustkowiach, górach, gratach i jaskiniach ziemi. A ci wszyscy przez wiarę zaleceni nie doczekali się obietnicy, gdyż Bóg przeznaczywszy dla nas coś lepszego, nie chciał, aby oni bez nas osiągnęli już doskonałość. Przeto i my mając wokoło takie mnóstwo świadków, złożywszy wszelki ciężar i zewsząd nas otaczający grzech, biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam boju. (Hbr 11,33 12,1). Na podstawie rozważań ks. J. Pierzchalskiego opracował ks. Krzysztof Kajdan

5 CHRZEŚCIJANIE PRZEŚLADOWANI Lata 2010 i 2011: Ataki na chrześcijan mnożą się w całej północnej Nigerii. W dziesiątkach aktów terroru na tym zdominowanym przez muzułmanów obszarze śmierć ponosi blisko tysiąc wyznawców Chrystusa (7 marca 2010 r. w jednej tylko wiosce, Dogo Nahawa, zostaje bestialsko wymordowanych 500 chrześcijan, głównie kobiet i dzieci); setki kościołów zostaje spalonych; tysiące chrześcijan jest zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. Za wieloma z tych aktów przemocy stoi Boko Haram, skrajne ugrupowanie islamistyczne dążące do wprowadzenia prawa szariatu w całej Nigerii. Jego nazwa oznacza zachodnia edukacja jest świętokradztwem. Boże Narodzenie 2011: W wyniku przeprowadzonego przez Boko Haram zamachu bombowego na Kościół katolicki w Madalli, położonej w pobliżu stolicy Nigerii Abudży, ginie przynajmniej 37 chrześcijan, a 57 zostaje rannych. 28 grudnia 2011: Delegacja przywódców muzułmańskich odwiedza ofiary zamachu w Madalli i potępia akty przemocy wymierzone w chrześcijan. 31 grudnia 2011: W celu powstrzymania działalności Boko Haram prezydent Nigerii wprowadza stan wyjątkowy w 15 regionach w północno-wschodniej i środkowej Nigerii, położonych w stanie Yobe, Borno, Plateau i Niger. Żołnierze, uzbrojeni w ciężki sprzęt i czołgi, zostają wysłani do przywrócenia porządku. Jednak zapewnienie bezpieczeństwa na rozległym obszarze zwłaszcza Nigerii północno-wschodniej okazuje się bardzo trudnym zadaniem. 1 stycznia 2012: Ks. Isaac Achi, proboszcz parafii św. Teresy w Madalli, Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary 5 ANTYCHRZEŚCIJAŃSKI TERROR NA PÓŁNOCY NIGERII KALENDARIUM OSTATNICH WYDARZEŃ w której w Boże Narodzenie doszło do zamachu bombowego, powiedział, że wraz ze swoimi wiernymi wybacza zamachowcom i wezwał chrześcijan w całej Nigerii, by postąpili podobnie. 3 stycznia (wtorek): Boko Haram publikuje w jednej z gazet ultimatum, w którym zapowiada zastosowanie przemocy wobec chrześcijan z południa Nigerii, jeśli w ciągu trzech dni nie opuszczą oni zdominowanej przez muzułmanów Nigerii północnej. 5 stycznia (czwartek), ok , Gombe, stolica stanu Gombe: Członkowie Boko Haram wychodzą z meczetu w pobliżu kościoła Deeper Life Bible Church i otwierają ogień do chrześcijan zgromadzonych tam na cotygodniowym nabożeństwie o nazwie Godzina Przebudzenia. Śmierć poniosło 9 chrześcijan (jedna osoba zmarła w szpitalu), a 19 zostało rannych. Mubi, drugie co do wielkości miasto w stanie Adamawa: Uzbrojeni napastnicy zabijają wieczorem troje chrześcijan. 6 stycznia (piątek): Mubi, stan Adamawa: 1) Uzbrojeni napastnicy z Boko Haram otwierają ogień do chrześcijańskich handlowców, którzy zebrali się na spotkaniu modlitewnym przed otwarciem swoich sklepów. 2) Trzech zamachowców z Boko Haram podjeżdża na motocyklu i otwiera ogień do zupełnie zaskoczonej innej grupy chrześcijan, zebranych w miejskim ratuszu w celu przygotowania pochówku swoich bliskich, zamordowanych dzień wcześniej przez Boko Haram. Łącznie w Mubi, w czwartek i piątek, zostaje zabitych 21 wyznawców Chrystusa. DOKOŃCZENIE NA STR. 9

6 6 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 INTENCJE Sobota r. Dzień powszedni Ślub Rzymski Dorota Klich Krzysztof Kwiatkowski Za Stanisława Klimunta w 7. rocznicę śmierci Niedziela r. II Niedziela zwykła 7.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 7.00 Za Ryszarda Myślińskiego 9.00 Za Helenę Wilk od siostry Janiny Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia, w intencji Ireny Szwach z okazji 80. rocznicy urodzin (Te Deum) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i umocnienie darów Ducha świętego, w intencji Anny Kowalskiej z okazji 18. rocznicy urodzin Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata wspólnego życia, w intencji Ruty i Józefa Gacmanga z okazji 50. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego (Te Deum) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia, w intencji Agnieszki Majzy z okazji 80. rocznicy urodzin (Te Deum) oraz o Boże błogosławieństwo dla męża, dzieci, wnuków i prawnuków Nieszpory Niedzielne Za Stanisława Kabalskiego w 1. rocznicę śmierci Poniedziałek r. Dzień powszedni 7.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II w intencji czcicieli 7.00 Za Helenę i Rudolfa Pohl Za Marka Kogut w 1. rocznicę śmierci Wtorek r. Wspomnienie św. Antoniego, opata 6.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Wolna intencja 7.00 Wolna intencja Za Herberta Bochenek w 8. rocznicę śmierci oraz rodziców i dziadków z obu stron Środa r. Dzień powszedni Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia dla Renaty Za Margot Klisch w 1. rocznicę śmierci od koleżanki Anny Szaflik z Chorzowa Za Zenona Podwórnego w miesiąc po śmierci Czwartek r. Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczera, bpa 6.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Wolna intencja Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 MSZALNE Za ojca Franciszka Garczarek w 10. rocznicę śmierci, matkę Agrypinę i siostrę Elżbietę Za męża i ojca Kazimierza Fórmanowskiego w 6. rocznicę śmierci Piątek r. Dzień powszedni 6.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 6.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 7.00 Do ukrzyżowanego Pana Jezusa w intencji czcicieli 7.00 O życie wieczne dla śp. Matki Elfrydy w 25. rocznicę śmierci, ojca Jerzego i z rodzin Tomala, Skuza, Hadaś, Kutynia, Migas, Kochel i Gawlik Za Jana Wilczek w 1. rocznicę śmierci Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dalszą opiekę, w intencji Grażyny z okazji 55. rocznicy urodzin (Te Deum) Za Eryka Jaziorskiego od lokatorów z ul. Lompy Za Sylwestra Szukałę o radość życia wiecznego w 1. rocznicę śmierci Nieszpory Niedzielne Za męża Herberta Lasak w rocznicę śmierci, siostrę Annę, brata Alfreda oraz rodziców z obu stron Zredagowała: Helena Krais Sobota r. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 6.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 6.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 7.00 Za Zofię Czajkowską w 2. rocznicę śmierci 7.00 Wolna intencja Za Bronisławę i Janusza Pytloch Niedziela r. III Niedziela zwykła 7.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 7.00 Za Jadwigę Kowalczyk od lokatorów z ul. Krakusa 18 Informujemy, że intencja Mszy św. pozostanie wolna, jeżeli nie zostanie potwierdzona wraz z uiszczeniem ofiary najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem Mszy św.

8 8 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/ STYCZNIA 2012 R. II NIEDZIELA ZWYKŁA OGŁOSZENIA WPROWADZENIE DO LITURGII Kapłan Heli i św. Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Przymierza, wskazują na przychodzącego Boga. Heli mocą swojej posługi rozpoznaje głos Pana i jako pierwszy uczy Samuela gotowości do słuchania Bożego słowa. Św. Jan natomiast wskazuje swym uczniom na Jezusa Baranka Bożego. Otrzymane na chrzcie namaszczenie dało także nam udział w godności kapłańskiej i prorockiej Chrystusa, a więc uzdolniło nas do rozpoznawania przyjścia Boga i odpowiadania na Jego wezwanie. Jeśli jednak chcemy stać się sługami Słowa, niosąc Je innym, potrzebna nam jest umiejętność pozostania w cieniu, byśmy nie przesłaniali mocy i blasku Jezusa. (ks. Wojciech Skóra MIC, Oremus styczeń 2003, s. 74) KOLEKTA Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa... ZAPOWIEDZI Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć: Matuszewski Rafał, s. Adama, zam. Chorzów, ul. Siemianowicka Wawrzyniak Anna, c. Krzysztofa, zam. Chorzów, ul. Pudlerska LITURGIA TYGODNIA We wtorek wspomnienie św. Antoniego, opata W czwartek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa W piątek wspomnienie dowolne św. Fabiana, papieża i męczennika, wspomnienie dowolne św. Sebastiana, męczennika W sobotę wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy KOŚCIÓŁ W najbliższą środę, 18 stycznia rozpoczyna się kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będzie trwał do 25 stycznia, czyli Święta Nawrócenia św. Pawła. PARAFIA Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji: na działalność charytatywno-opiekuńczą ośrodków diecezjalnych. Dziś, z okazji Misyjnego Kolędowania Dzieci, po Mszach Świętych organizujemy kiermasz i zbieramy datki na potrzebujące dzieci z Sudanu Południowego. Z tej też okazji po Mszach Świętych o godz i Misyjni Kolędnicy przedstawią jasełka i zapraszają do wspólnego kolędowania. W poniedziałek, 16 stycznia, po Mszy św. o godz. 18 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci klas II, przystępujących do I Komunii św.

9 PARAFIALNE W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. O godz odprawimy Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, o godz Msza św. do ukrzyżowanego Pana Jezusa w intencji czcicieli. W sobotę o godz godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W przyszłą niedzielę, 22 stycznia zapraszamy na koncert laureatów 9 edycji Konkursu kolęd i pastorałek polskich uczniów chorzowskich szkół podstawowych, którego organizatorem Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary 9 jest Szkoła Podstawowa nr 15. Spotkanie grupy Jana Pawła II odbędzie się w czwartek, 26 stycznia o godz. 19 w salce na probostwie. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławionej niedzieli. ANTYCHRZEŚCIJAŃSKI TERROR NA PÓŁNOCY NIGERII DOKOŃCZENIE ZE STR. 5 Yola, stolica stanu Adamawa, ok : Sześciu uzbrojonych członków Boko Haram otwiera ogień do chrześcijan zgromadzonych na nabożeństwie w kościele Christ Apostolic Church, zabijając 11 osób i raniąc wielu innych. Pastor kościoła został zastrzelony, stojąc przy kazalnicy. Maiduguri, stolica stanu Borno (z którego wywodzi się Boko Haram): Wieczorem zostaje zamordowane małżeństwo chrześcijańskie. 7 stycznia (sobota): Gubernator stanu Adamawa wprowadza godzinę policyjną obowiązującą przez dobę w całym stanie. 8 stycznia (niedziela): Setki chrześcijan zaczyna opuszczać Nigerię północną z obawy o własne życie. Módlmy się za terroryzowanych wyznawców Chrystusa w Nigerii północnej i okazujmy im wszelkie możliwe wsparcie. W tych tragicznych chwilach nie mogą być sami! Prośmy Boga, aby dał im siłę wytrwania w wierze, nadziei i miłości mimo nasilającego się wokół nich zła. Źródło: (Głos Prześladowanych Chrześcijan).

10 10 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 OSTATNI ODCINEK ZIEMIA ŚWIĘTA JEST W NAS (CZ. VII) Tabor tam przemienił się Pan To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! (Łk 9,35) Święta góra Tabor jest piękna, majestatyczna i samotna pośród otaczającej ją równiny, nad którą wznosi się na wysokość około 580 m n.p.m. Dzięki swej malowniczości, bujnej roślinności i rozległej panoramie, którą z niej można oglądać, uznana jest za wyjątkową górę Dolnej Galilei. Na jej szczyt można wjechać stromą i krętą drogą lub wejść pieszo szlakiem, który zapewne przemierzał Pan Jezus, także wtedy, by przemienić się wobec swych uczniów i ukazać im swą chwałę. Na górze Tabor oprócz ruin kilku starożytnych i średniowiecznych budowli zobaczyć można piękną świątynię Przemienienia Pańskiego bazylikę wzniesioną w roku Składa się ona z trzech naw przedzielonych potężnymi filarami i arkadami. Prezbiterium znajduje się na wysokości kilku metrów nad Prezbiterium i krypta w bazylice Przemienienia Pańskiego na górze Tabor Bazylika Przemienienia Pańskiego na górze Tabor poziomem posadzki, nad kryptą, do której schodzi się z kolei po dwunastu stopniach. W absydzie centralnej nad prezbiterium podziwiać można mozaikę upamiętniającą Przemienienie Pańskie, natomiast mozaiki w krypcie ukazują cztery inne przemienienia Pana Jezusa: narodzenie, Eucharystię, mękę i śmierć oraz zmartwychwstanie. To, co zapada w pamięci przebywającym na górze Tabor, to cisza i mistyczna atmosfera tego miejsca. Tak naprawdę to, chce się zostać na jakiś czas w tej przestrzeni i zanurzyć w modlitwę, zasłuchać. Trzeba jednak wracać A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. (Mt 28,20b) Góra Tabor kojarzy się nam zwykle wyłącznie ze sceną Przemienienia, a jednak według tradycji miało na niej miejsce jeszcze

11 OSTATNI ODCINEK jedno istotne wydarzenie. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus spotkał się z uczniami na tej galilejskiej górze, aby rozesłać ich z misją nauczania i szerzenia wiary. Tam też Pan obiecał, że będzie towarzyszył swym wyznawcom, aż do skończenia świata. Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary 11 Ten cud to Eucharystia, możliwość zjednoczenia z Jezusem, pozwolenia Mu bycia w nas, kochania nas, uzdrawiania nas i również działania przez nas. W tym wymiarze sami stajemy się Ziemią Świętą ziemią uświęconą Bożą obecnością. I to jest to najważniejsze, co zostało w sercu po czytaniu piątej Ewangelii. tekst i zdjęcia: Małgorzata Wilczyńska Bibliografia do cyklu: Baldi Donato OFM: W ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po Ziemi Świętej. Kraków Asyż, 1982 (Biblioteka Franciszkańska, nr 2). Murphy O Connor Jerome: Przewodnik po Ziemi Świętej. Warszawa Jedna z ulic Jerozolimy Każdy z nas doświadczył, doświadcza lub będzie doświadczał swojego Taboru czasu zachwytu Bożą chwałą i budowania wiary. Nie może jednak zabraknąć w życiu także Taboru świadectwa, decyzji i realizacji wypełniania misji i woli Pana w codzienności Ziemia Święta jest w każdym z nas Wędrowaliśmy po drogach, których dotykały stopy Pana Jezusa, byliśmy w miejscach będących świadkami czynionych przez niego cudów i to jest niesamowite i najlepiej byłoby, by każdy mógł przynajmniej raz w życiu wędrować ścieżkami Ziemi Świętej. Nie dla wszystkich jest to jednak możliwe, ale wszyscy mogą doświadczać cudu. Pan dokonuje go nieopodal naszych domów i każdego dnia możemy w nim uczestniczyć. Jerozolima widziana przez okno z prezbiterium kościoła Dominus Flevit (Pan zapłakał tam nad Miastem) na Górze Oliwnej

12 12 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 PIEŚNI WEJŚCIE Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud: Syn 54 Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie Aniołowie, pasterze grajcie Mu, kłaniajcie się Królowie, Śpiewajcie Aniołowie... Pobiegli pastuszkowie ze swymi dary tam, oddali pokłon korny, bo to ich Bóg i Pan. Śpiewajcie Aniołowie... PSALM RESPONSORYJNY Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. OFIAROWANIE Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje * I jako słońce 52 niebo jaśnieje? * Chrystus, Chrystus nam się narodził, * Aby nas od piekła oswobodził. * * Dlaczego dzisiaj, Boży aniele, * Ogłaszasz ludziom wielkie wesele? * Chrystus, Chrystus nam się narodził, * Aby nas od piekła oswobodził. * * Dlaczego gwiazda nad podziw świeci * I przed królami tak szybko leci? * Chrystus, Chrystus nam się narodził, * Aby nas od piekła oswobodził. KOMUNIA ŚW. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, głos z przybytku 272 woła, * We Mnie źródło szczęścia, Ja orzeźwię was; * I ocierać będę pot płynący z czoła, * I ziemskiego znoju osłodzę wam czas, * O, pójdźmy wszyscy z pokłonem * Ofiarę serc naszych nieść, * Przed Jego padając tronem * Miłosną złóżmy Mu cześć! Przyjdźcie do Mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * Ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * Które ciążą na was, grzechu niewolnicy, * Skruszyło na zawsze miłosierdzie me! * O, pójdźmy... DZIĘKCZYNIENIE 307 Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię. * Bądź błogosławiony po wszystkie wieki. * Amen. * Panie, Boże ojca naszego, Izraela. * Amen. * * Twoja jest wielkość, moc i sława, * Amen, * Majestat i chwała. * Amen. * Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię. * Bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, * Amen, * Twoje jest, Panie. * Amen. * Władza królewska należy do Ciebie. * Amen; * I nawet ziemski monarcha jest Twoją własnością, * Amen. * ZAKOŃCZENIE Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: * Wstańcie, 99 pasterze, Bóg się wam rodzi; * Czym prędzej się wybierajcie, * Do Betlejem pospieszaj cie * Przywitać Pana. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie * Z wszyst kimi znaki danymi sobie; * Jako Bogu cześć Mu dali, * A witając zawołali * Z wielkiej radości:

Nr 12/706 Rok XV 22 marca 2009 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Nr 12/706 Rok XV 22 marca 2009 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Wiadomości Fary Św. Barbary ISSN 1426-3610 Nr 12/706 Rok XV 22 marca 2009 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU PARĘ SŁÓW O LITURGII CZĘŚĆ DRUGA s. 5 ŚWIADECTWO O ALKOHOLIZMIE s. 10 Ewangelia: J 3,14 21 A jak

Bardziej szczegółowo

Nr 20/766 Rok XVI 16 maja 2010 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Nr 20/766 Rok XVI 16 maja 2010 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Wiadomości Fary Św. Barbary ISSN 1426-3610 Nr 20/766 Rok XVI 16 maja 2010 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO JAN PAWEŁ II O WNIEBOWSTĄPIENIU S. 4 I 5 WERNISAŻ MALARSTWA S. 9 APEL HARCERSKI S. 10

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE...

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (71) 198 Styczeń 2011 r. BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Ogłoszenia 1. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni.

Bardziej szczegółowo

Maryi WIELKI POST 2014. Zwiastun. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech... (z pieśni)

Maryi WIELKI POST 2014. Zwiastun. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech... (z pieśni) Maryi Zwiastun http://www.mikolaj.bochnia.iap.pl Miesięcznik Bazyliki Mniejszej św. Mikołaja w Bochni i Sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej Nr 2 (206), 23 lutego 2014 r. WIELKI POST 2014 Na fotografii:

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

Bp Ignacy Dec PANIE, PRZYMNÓŻ NAM WIARY!

Bp Ignacy Dec PANIE, PRZYMNÓŻ NAM WIARY! Bp Ignacy Dec PANIE, PRZYMNÓŻ NAM WIARY! 1 2 Bp Ignacy Dec PANIE, PRZYMNÓŻ NAM WIARY! Pielgrzymka do Ziemi Świętej w Roku Wiary 09 16 III 2013 r. 3 Świdnica 2013 Redakcja ks. Łukasz Ziemski Fotografie:

Bardziej szczegółowo

RADUJMY SIĘ! Zmartwych wstanie. Beatyfikacja. Miłosierdzie Boże. Polskie rocznice. Z kroniki śp. ks. Stanisława

RADUJMY SIĘ! Zmartwych wstanie. Beatyfikacja. Miłosierdzie Boże. Polskie rocznice. Z kroniki śp. ks. Stanisława ISSN 1732-6257 WIADOMOŚCI Z PARAFII kwiecień maj 2011 nr 3 (80) RADUJMY SIĘ! Zmartwych wstanie Beatyfikacja Miłosierdzie Boże Polskie rocznice Z kroniki śp. ks. Stanisława Radujmy się! Alleluja! Radość,

Bardziej szczegółowo

Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem

Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy 3 KOTWICA Nr 4 (38) lipiec/sierpień 2008 Wydawca: Cisi Pracownicy Krzyża ul. Ks. Prałata L. Novarese 2, 67-200 Głogów

Bardziej szczegółowo

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt.

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (50) 175 Grudzień 2008 r. Otoczmy troską życie PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 14 17 grudnia 2008 1. NIEDZIELA 14 GRUDNIA nauki w czasie każdej Mszy św. nauka

Bardziej szczegółowo

OKLADKA KOLEGIATY. Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE. Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6. Zmiany w parafii NSJ... str.

OKLADKA KOLEGIATY. Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE. Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6. Zmiany w parafii NSJ... str. LISTOPAD / GRUDZIEŃ (59) Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6 OKLADKA Zmiany w parafii NSJ... str. 8 25 lat parafii św. Józefa... str. 8 Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE KOLEGIATY 1 I Krajowy

Bardziej szczegółowo

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II I. Obowiązuje materiał z I etapu ( przemówienia Jana Pawła II do młodzieży polskiej) II. Przemówienia Ojca świętego do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 10 (19) * październik 2013 r. Drodzy Czytelnicy! W Roku Jubileuszu 80 lecia naszej niezwykłej świątyni, pochylamy się

Bardziej szczegółowo

MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła

MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła Komisja peregrynacyjna: ks. Adam Żurad CSMA, ks. Tadeusz Musz

Bardziej szczegółowo

Nasz Patron. Pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie Luty 2012 Nr 27

Nasz Patron. Pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie Luty 2012 Nr 27 Nasz Patron Pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie Luty 2012 Nr 27 W tym numerze szczególnie polecamy: Rok liturgiczny s. 3 Wyniki skanowania kościoła s. 11 Historia kicińskich Misteriów Wcielenia s. 12

Bardziej szczegółowo

Gazeta parafialna. W numerze. Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu

Gazeta parafialna. W numerze. Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu NUMER 7/2013 Gazeta parafialna Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu Błogosławieni Zelio i Ludwiku, jakże wiele cierpień i trosk dotknęło Was w Waszym ziemskim życiu. Nieobcy Wam

Bardziej szczegółowo

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151 Na Oścież Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników Nr 5/6(192) Bydgoszcz-Fordon maj/czerwiec 2011 Rok XIX ISSN 1505-7151 Można nie czytać... Nie wiem, czy nie wykrakałem, ale

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

Bożonarodzeniowe światełko z Dębnik rozbłysło na cały świat.

Bożonarodzeniowe światełko z Dębnik rozbłysło na cały świat. Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 21 GRUDNIA 2014 nr 17 (929) Bożonarodzeniowe światełko z Dębnik rozbłysło na cały świat. str. 34 fot. Robert Gierlicki Święta Bożego Narodzenia czy długi

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie

Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie 13 stycznia 2012r. nr 1/59 REDAKCJA: ks. Radosław Nowak, Jan Mieloszyński, Hanna Worsztynowicz. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Numer 51 (544) POKŁON TRZECH KRÓLI. Tyg odnik Parafialny

Numer 51 (544) POKŁON TRZECH KRÓLI. Tyg odnik Parafialny Tyg odnik Parafialny Numer 51 (544) 19 grudnia 2010 r. Parafia Św. Józefa Siedlce Opłata dobrowolna Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. POKŁON TRZECH KRÓLI

Bardziej szczegółowo

Znaki Czasu. Rok 14 (2015) nr 2 (76) Na wielki Post i święta Wielkanocne: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana

Znaki Czasu. Rok 14 (2015) nr 2 (76) Na wielki Post i święta Wielkanocne: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana Znaki Czasu Rok 14 (2015) nr 2 (76) Na wielki Post i święta Wielkanocne: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana Umiłowani w Chrystusie Panu! Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik miedzy Bogiem a ludźmi, człowiek,

Bardziej szczegółowo

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 04/2013 ISSN 1426 8035 PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 2 Spis treści Słowo Proboszcza... 3 Wielkanoc... 4 Przegląd wydarzeń...5 Módlmy się za niego...7 Prima

Bardziej szczegółowo