Nr 3/853 Rok XVIII 15 stycznia 2012 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 3/853 Rok XVIII 15 stycznia 2012 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA"

Transkrypt

1 Wiadomości Fary Św. Barbary ISSN Nr 3/853 Rok XVIII 15 stycznia 2012 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA CHRZEŚCIJANIE PRZEŚLADOWANI s. 5 DARY BOGA s. 4 ZIEMIA ŚWIĘTA JEST... W NAS (CZ. VII) s. 10 i 11 Ewangelia: J 1,35-42 Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży.

2 2 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 Z DRUGIEJ STRONY OTWORZYĆ OCZY WIARY Nie możemy dzisiaj śledzić wzroku Jana ani naszego wzroku skupić na Baranku Bożym, ani pójść i zobaczyć, gdzie Jezus mieszka. Czy naprawdę nie możemy? Możemy! Rozpoznajemy Go pośród ludzi, przeczuwamy w miłości, odkrywamy w stworzeniu, słyszymy w słowie, odczuwamy w modlitwie, doświadczamy w sakramencie. MUSIMY TYLKO OTWORZYĆ OCZY WIARY! ZAMYŚLENIA WIKAREGO Pragnienie spotkania Jezusa ujawnia się w szukaniu Go. Pragnienia się przeżywa i to jest w nich najpiękniejsze. Jeśli pragnę spotkać Jezusa to pragnę spotkać się z Miłością, z kimś kto mnie doskonale rozumie, z przyjacielem. Przeżywanie tego pragnienia sprawia mi radość, mnie uspokaja, czuję się potrzebny. Bywa, że ktoś mi wskaże drogę do spełnienia tego pragnienia, powie za Janem Chrzcicielem: Oto Baranek Boży Bywa że gdy spełnia się to pragnienie, pojawia się nowe zostawić wszystko i pójść w nieznane. Jakże ważne jest właściwe przeżywanie naszych codziennych pragnień. Ks. K. K. Wiadomości Fary Św. Barbary Tygodnik Rzymskokatolickiej Parafii św. Barbary w Chorzowie. Adres redakcji: ul. 3 Maja 18, Chorzów, tel , fax Redakcja: ks. Zygmunt Błaszczok (red. naczelny), ks. Krzysztof Kajdan (sekretarz redakcji), ks. Jacek Jadasz, Marta Wawszczak. Stale współpracują: Helena Krais, Irena Książek, Aleksandra Sorotowicz, Łukasz Piper, Michał Walczyński, Mirosław Danch, Edward Kawka. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. Kolportaż: Młodzież z Ruchu Światło-Życie. Konto Parafii św. Barbary w Chorzowie: ING Bank Śląski , Skład i druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, ul. Szymały 11, Ruda Śląska, tel Nakład: 250 egz.

3 NA DOBRY POCZĄTEK Słowo Boże na każdy dzień Niedziela 15 I 1 Sm 3,3b Ps 40 1 Kor 6,13c- -15a J 1,35-42 Poniedziałek 16 I 1 Sm 15,16-23 Ps 50 Mk 2,18-22 Wtorek 17 I 1 Sm 16,1-13 Ps 89 Mk 2,23-28 Środa 18 I 1 Sm 17, Ps 144, Mk 3,1-6 Czwartek 19 I 1 Sm 18,6-9.19,1-7 Ps 56 Mk 3,7-12 Piątek 20 I 1 Sm 24,3-21 Ps 57 Mk 3,13-19 Sobota 21 I 2 Sm 1, Ps 80 Mk 3,20-21 Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary 3 PATRON FINLANDII Henryk pochodził prawdopodobnie z Anglii. Do Szwecji przybył w roku 1153, towarzysząc legatowi papieskiemu, Mikołajowi z Albano, późniejszemu papieżowi Hadrianowi IV. Musiał wyróżniać się niezwykłymi zdolnościami organizacyjnymi i gorliwością apostolską, skoro został wybrany na biskupa ówczesnej stolicy Szwecji, Uppsali. Jako biskup Uppsali zaczął najpierw budować katedrę w tymże mieście. Dokończył ją później św. Eryk IX (+ 1160), król i główny patron Szwecji. Ci dwaj mężowie współpracowali ze sobą nad umocnieniem Kościoła katolickiego w tym kraju. Wspólnie wyprawili się z królem szwedzkim na krucjatę do pogańskiej Finlandii. Po zwycięstwie nad nimi św. Henryk pozostał w Finlandii, gdzie podjął działalność misyjną i organizowanie Kościoła. Sprowadzał misjonarzy i budował świątynie. Zginął w roku 1156 na zamarzniętej tafli jeziora Kyulo, zamordowany przez wieśniaka imieniem Lalli, którego już wcześniej za zabójstwo obłożył kanoniczną klątwą. Być może, że przyczyną męczeńskiej śmierci biskupa była również chęć grabieży ze strony na pół jeszcze pogańskiego Fina. Podanie bowiem głosi, że bandyta nie mogąc zdjąć z palca biskupa pierścienia, odrąbał mu palec. Ciało Henryka złożono najpierw w Nousis (Nousiajnen), gdzie ku jego czci wystawiono kościół. Później przeniesiono je do Abo. Kapituła katedry w Abo (Turek) przyjęła za swój herb wizerunek palca wraz z pierścieniem. Na cześć publiczną św. Henryka zezwolił papież Hadrian IV już w roku 1158 a więc w dwa lata po śmierci Męczennika. W roku 1720 na rozkaz cara Piotra I Wielkiego relikwie św. Henryka z Abo generał Golicyn zabrał do Rosji. Tam niestety, zaginęły. Do Polski kult św. Henryka wprowadził król Zygmunt III Waza (+ 1632), gdy u Stolicy Apostolskiej wyjednał przywilej, by w liturgicznym kalendarzu polskim znaleźli miejsce także święci Szwecji, jego ojczyzny. Św. Henryk jest patronem Finlandii. IK,

4 4 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 DARY BOGA Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony cnotom wiary, nadziei i miłości. Są one darami Boga. Chciejmy więc podjąć refleksję nad nimi, by móc je w sobie rozwijać. Św. Paweł Apostoł krótko ujmuje istotę życia chrześcijańskiego pisząc, że w obecnym, doczesnym życiu pozostaje wiara, nadzieja i miłość te trzy, a z nich największa jest miłość. Mimo że wiara i nadzieja zostaną kiedyś zastąpione przez widzenie Boga, a pozostanie tylko niezniszczalna miłość, jednak wszystkie one obecnie trwają i razem wzięte tłumaczą nam sens życia w jego zmaganiu się ze złem w czasie ziemskiej drogi ku wiecznemu trwaniu w Bogu. WIARA REFLEKSJA PIERWSZA Wiara według nauki Soboru Trydenckiego jest początkiem naszego zbawienia, fundamentem i korzeniem wszelkiego usprawiedliwienia i bez niej niemożliwą jest rzeczą podobać się Bogu. Przez wiarę zaczyna się w nas życie nadprzyrodzone, w którym działają nowe siły, a Stwórca w szczególniejszy sposób spotyka się z ludźmi, którzy są (lub mogą być) jego ukochanymi dziećmi. Wiara jest także drzwiami w świat pełniejszy i doskonalszy, w którym staje przed nami otworem bogactwo niezwykłych prawd i przeżyć duchowych, nieosiągalnych dla samej natury. Mimo że wiara nie daje nam widzenia przedmiotu i nie zaspokaja w obecnym życiu głodu prawdy, to jednak jest ona światłem i drogowskazem rozjaśniającym mroki życia; wyzwala nas ponadto od różnorodnych przesądów i fatalizmu przyrody, wskazuje na nadprzyrodzony cel człowieka prawdziwie i szczerze wierzącego. Liczne problemy tak bardzo niejasne dla człowieka stają się przez wiarę mniej skryte (jak np. problem cierpienia rozważany w świetle Krzyża Chrystusowego). Wiara chrześcijańska wskazując na miłość Bożą, która nas wyzwala z grzechów przez Chrystusa i prowadzi nieśmiertelną duszę ku Bogu, nadaje sens życiu i stawia wartości ziemskie na ich właściwym miejscu. Wiara chrześcijańska wymaga siły i prowadzi do wielkich zwycięstw duchowych i nie tylko jest pocieszycielką w utrapieniach ale potęgą wiodącą ku zwycięstwu; Bo wszystko co narodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które odnosimy nad światem, jest wiara nasza. Ewangelia, w którą uwierzyliśmy, jest wg wyrażenia św. Pawła mocą Bożą wiodącą ku zbawieniu. Cały rozdział 2 Listu do Hebrajczyków jest wyliczeniem potężnych skutków płynących z wiary i ufności, która na niej jest oparta. Wiara jest większą siłą od praw materialnego wszechświata, a w sferze ducha ustępuje tylko miłości, z którą złączona zdobywa największe dobro, tj. Boga. Ci co posiadali wiarę przez nią pokonali królestwa, wypełnili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zawarli lwie paszczęki, zdusili potęgę ognia, uszli ostrza miecza, dźwignęli się z niemocy, mężnymi stali się w wojnie, zmusili do ucieczki wojska nieprzyjacielskie. Przez nich niewiasty odzyskały umarłych swoich niby przywróconych do życia, podczas gdy inni zginęli w męce, nie zgo dziwszy się na wykup, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jeszcze inni doznali szyderstw i bicia ponadto więzów i ciemnic. Byli kamienowani, piłowani, dręczeni, przebijani mieczem, błąkali się w owczych kozich skórach, w nędzy, ucisku i utrapieniach. Świat nie był ich godzien i tułali się po pustkowiach, górach, gratach i jaskiniach ziemi. A ci wszyscy przez wiarę zaleceni nie doczekali się obietnicy, gdyż Bóg przeznaczywszy dla nas coś lepszego, nie chciał, aby oni bez nas osiągnęli już doskonałość. Przeto i my mając wokoło takie mnóstwo świadków, złożywszy wszelki ciężar i zewsząd nas otaczający grzech, biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam boju. (Hbr 11,33 12,1). Na podstawie rozważań ks. J. Pierzchalskiego opracował ks. Krzysztof Kajdan

5 CHRZEŚCIJANIE PRZEŚLADOWANI Lata 2010 i 2011: Ataki na chrześcijan mnożą się w całej północnej Nigerii. W dziesiątkach aktów terroru na tym zdominowanym przez muzułmanów obszarze śmierć ponosi blisko tysiąc wyznawców Chrystusa (7 marca 2010 r. w jednej tylko wiosce, Dogo Nahawa, zostaje bestialsko wymordowanych 500 chrześcijan, głównie kobiet i dzieci); setki kościołów zostaje spalonych; tysiące chrześcijan jest zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. Za wieloma z tych aktów przemocy stoi Boko Haram, skrajne ugrupowanie islamistyczne dążące do wprowadzenia prawa szariatu w całej Nigerii. Jego nazwa oznacza zachodnia edukacja jest świętokradztwem. Boże Narodzenie 2011: W wyniku przeprowadzonego przez Boko Haram zamachu bombowego na Kościół katolicki w Madalli, położonej w pobliżu stolicy Nigerii Abudży, ginie przynajmniej 37 chrześcijan, a 57 zostaje rannych. 28 grudnia 2011: Delegacja przywódców muzułmańskich odwiedza ofiary zamachu w Madalli i potępia akty przemocy wymierzone w chrześcijan. 31 grudnia 2011: W celu powstrzymania działalności Boko Haram prezydent Nigerii wprowadza stan wyjątkowy w 15 regionach w północno-wschodniej i środkowej Nigerii, położonych w stanie Yobe, Borno, Plateau i Niger. Żołnierze, uzbrojeni w ciężki sprzęt i czołgi, zostają wysłani do przywrócenia porządku. Jednak zapewnienie bezpieczeństwa na rozległym obszarze zwłaszcza Nigerii północno-wschodniej okazuje się bardzo trudnym zadaniem. 1 stycznia 2012: Ks. Isaac Achi, proboszcz parafii św. Teresy w Madalli, Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary 5 ANTYCHRZEŚCIJAŃSKI TERROR NA PÓŁNOCY NIGERII KALENDARIUM OSTATNICH WYDARZEŃ w której w Boże Narodzenie doszło do zamachu bombowego, powiedział, że wraz ze swoimi wiernymi wybacza zamachowcom i wezwał chrześcijan w całej Nigerii, by postąpili podobnie. 3 stycznia (wtorek): Boko Haram publikuje w jednej z gazet ultimatum, w którym zapowiada zastosowanie przemocy wobec chrześcijan z południa Nigerii, jeśli w ciągu trzech dni nie opuszczą oni zdominowanej przez muzułmanów Nigerii północnej. 5 stycznia (czwartek), ok , Gombe, stolica stanu Gombe: Członkowie Boko Haram wychodzą z meczetu w pobliżu kościoła Deeper Life Bible Church i otwierają ogień do chrześcijan zgromadzonych tam na cotygodniowym nabożeństwie o nazwie Godzina Przebudzenia. Śmierć poniosło 9 chrześcijan (jedna osoba zmarła w szpitalu), a 19 zostało rannych. Mubi, drugie co do wielkości miasto w stanie Adamawa: Uzbrojeni napastnicy zabijają wieczorem troje chrześcijan. 6 stycznia (piątek): Mubi, stan Adamawa: 1) Uzbrojeni napastnicy z Boko Haram otwierają ogień do chrześcijańskich handlowców, którzy zebrali się na spotkaniu modlitewnym przed otwarciem swoich sklepów. 2) Trzech zamachowców z Boko Haram podjeżdża na motocyklu i otwiera ogień do zupełnie zaskoczonej innej grupy chrześcijan, zebranych w miejskim ratuszu w celu przygotowania pochówku swoich bliskich, zamordowanych dzień wcześniej przez Boko Haram. Łącznie w Mubi, w czwartek i piątek, zostaje zabitych 21 wyznawców Chrystusa. DOKOŃCZENIE NA STR. 9

6 6 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 INTENCJE Sobota r. Dzień powszedni Ślub Rzymski Dorota Klich Krzysztof Kwiatkowski Za Stanisława Klimunta w 7. rocznicę śmierci Niedziela r. II Niedziela zwykła 7.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 7.00 Za Ryszarda Myślińskiego 9.00 Za Helenę Wilk od siostry Janiny Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia, w intencji Ireny Szwach z okazji 80. rocznicy urodzin (Te Deum) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i umocnienie darów Ducha świętego, w intencji Anny Kowalskiej z okazji 18. rocznicy urodzin Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata wspólnego życia, w intencji Ruty i Józefa Gacmanga z okazji 50. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego (Te Deum) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia, w intencji Agnieszki Majzy z okazji 80. rocznicy urodzin (Te Deum) oraz o Boże błogosławieństwo dla męża, dzieci, wnuków i prawnuków Nieszpory Niedzielne Za Stanisława Kabalskiego w 1. rocznicę śmierci Poniedziałek r. Dzień powszedni 7.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II w intencji czcicieli 7.00 Za Helenę i Rudolfa Pohl Za Marka Kogut w 1. rocznicę śmierci Wtorek r. Wspomnienie św. Antoniego, opata 6.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Wolna intencja 7.00 Wolna intencja Za Herberta Bochenek w 8. rocznicę śmierci oraz rodziców i dziadków z obu stron Środa r. Dzień powszedni Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia dla Renaty Za Margot Klisch w 1. rocznicę śmierci od koleżanki Anny Szaflik z Chorzowa Za Zenona Podwórnego w miesiąc po śmierci Czwartek r. Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczera, bpa 6.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Wolna intencja Adoracja Najświętszego Sakramentu

7 MSZALNE Za ojca Franciszka Garczarek w 10. rocznicę śmierci, matkę Agrypinę i siostrę Elżbietę Za męża i ojca Kazimierza Fórmanowskiego w 6. rocznicę śmierci Piątek r. Dzień powszedni 6.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 6.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 7.00 Do ukrzyżowanego Pana Jezusa w intencji czcicieli 7.00 O życie wieczne dla śp. Matki Elfrydy w 25. rocznicę śmierci, ojca Jerzego i z rodzin Tomala, Skuza, Hadaś, Kutynia, Migas, Kochel i Gawlik Za Jana Wilczek w 1. rocznicę śmierci Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dalszą opiekę, w intencji Grażyny z okazji 55. rocznicy urodzin (Te Deum) Za Eryka Jaziorskiego od lokatorów z ul. Lompy Za Sylwestra Szukałę o radość życia wiecznego w 1. rocznicę śmierci Nieszpory Niedzielne Za męża Herberta Lasak w rocznicę śmierci, siostrę Annę, brata Alfreda oraz rodziców z obu stron Zredagowała: Helena Krais Sobota r. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 6.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 6.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 7.00 Za Zofię Czajkowską w 2. rocznicę śmierci 7.00 Wolna intencja Za Bronisławę i Janusza Pytloch Niedziela r. III Niedziela zwykła 7.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 7.00 Za Jadwigę Kowalczyk od lokatorów z ul. Krakusa 18 Informujemy, że intencja Mszy św. pozostanie wolna, jeżeli nie zostanie potwierdzona wraz z uiszczeniem ofiary najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem Mszy św.

8 8 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/ STYCZNIA 2012 R. II NIEDZIELA ZWYKŁA OGŁOSZENIA WPROWADZENIE DO LITURGII Kapłan Heli i św. Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Przymierza, wskazują na przychodzącego Boga. Heli mocą swojej posługi rozpoznaje głos Pana i jako pierwszy uczy Samuela gotowości do słuchania Bożego słowa. Św. Jan natomiast wskazuje swym uczniom na Jezusa Baranka Bożego. Otrzymane na chrzcie namaszczenie dało także nam udział w godności kapłańskiej i prorockiej Chrystusa, a więc uzdolniło nas do rozpoznawania przyjścia Boga i odpowiadania na Jego wezwanie. Jeśli jednak chcemy stać się sługami Słowa, niosąc Je innym, potrzebna nam jest umiejętność pozostania w cieniu, byśmy nie przesłaniali mocy i blasku Jezusa. (ks. Wojciech Skóra MIC, Oremus styczeń 2003, s. 74) KOLEKTA Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa... ZAPOWIEDZI Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć: Matuszewski Rafał, s. Adama, zam. Chorzów, ul. Siemianowicka Wawrzyniak Anna, c. Krzysztofa, zam. Chorzów, ul. Pudlerska LITURGIA TYGODNIA We wtorek wspomnienie św. Antoniego, opata W czwartek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa W piątek wspomnienie dowolne św. Fabiana, papieża i męczennika, wspomnienie dowolne św. Sebastiana, męczennika W sobotę wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy KOŚCIÓŁ W najbliższą środę, 18 stycznia rozpoczyna się kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będzie trwał do 25 stycznia, czyli Święta Nawrócenia św. Pawła. PARAFIA Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji: na działalność charytatywno-opiekuńczą ośrodków diecezjalnych. Dziś, z okazji Misyjnego Kolędowania Dzieci, po Mszach Świętych organizujemy kiermasz i zbieramy datki na potrzebujące dzieci z Sudanu Południowego. Z tej też okazji po Mszach Świętych o godz i Misyjni Kolędnicy przedstawią jasełka i zapraszają do wspólnego kolędowania. W poniedziałek, 16 stycznia, po Mszy św. o godz. 18 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci klas II, przystępujących do I Komunii św.

9 PARAFIALNE W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. O godz odprawimy Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, o godz Msza św. do ukrzyżowanego Pana Jezusa w intencji czcicieli. W sobotę o godz godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W przyszłą niedzielę, 22 stycznia zapraszamy na koncert laureatów 9 edycji Konkursu kolęd i pastorałek polskich uczniów chorzowskich szkół podstawowych, którego organizatorem Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary 9 jest Szkoła Podstawowa nr 15. Spotkanie grupy Jana Pawła II odbędzie się w czwartek, 26 stycznia o godz. 19 w salce na probostwie. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławionej niedzieli. ANTYCHRZEŚCIJAŃSKI TERROR NA PÓŁNOCY NIGERII DOKOŃCZENIE ZE STR. 5 Yola, stolica stanu Adamawa, ok : Sześciu uzbrojonych członków Boko Haram otwiera ogień do chrześcijan zgromadzonych na nabożeństwie w kościele Christ Apostolic Church, zabijając 11 osób i raniąc wielu innych. Pastor kościoła został zastrzelony, stojąc przy kazalnicy. Maiduguri, stolica stanu Borno (z którego wywodzi się Boko Haram): Wieczorem zostaje zamordowane małżeństwo chrześcijańskie. 7 stycznia (sobota): Gubernator stanu Adamawa wprowadza godzinę policyjną obowiązującą przez dobę w całym stanie. 8 stycznia (niedziela): Setki chrześcijan zaczyna opuszczać Nigerię północną z obawy o własne życie. Módlmy się za terroryzowanych wyznawców Chrystusa w Nigerii północnej i okazujmy im wszelkie możliwe wsparcie. W tych tragicznych chwilach nie mogą być sami! Prośmy Boga, aby dał im siłę wytrwania w wierze, nadziei i miłości mimo nasilającego się wokół nich zła. Źródło: (Głos Prześladowanych Chrześcijan).

10 10 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 OSTATNI ODCINEK ZIEMIA ŚWIĘTA JEST W NAS (CZ. VII) Tabor tam przemienił się Pan To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! (Łk 9,35) Święta góra Tabor jest piękna, majestatyczna i samotna pośród otaczającej ją równiny, nad którą wznosi się na wysokość około 580 m n.p.m. Dzięki swej malowniczości, bujnej roślinności i rozległej panoramie, którą z niej można oglądać, uznana jest za wyjątkową górę Dolnej Galilei. Na jej szczyt można wjechać stromą i krętą drogą lub wejść pieszo szlakiem, który zapewne przemierzał Pan Jezus, także wtedy, by przemienić się wobec swych uczniów i ukazać im swą chwałę. Na górze Tabor oprócz ruin kilku starożytnych i średniowiecznych budowli zobaczyć można piękną świątynię Przemienienia Pańskiego bazylikę wzniesioną w roku Składa się ona z trzech naw przedzielonych potężnymi filarami i arkadami. Prezbiterium znajduje się na wysokości kilku metrów nad Prezbiterium i krypta w bazylice Przemienienia Pańskiego na górze Tabor Bazylika Przemienienia Pańskiego na górze Tabor poziomem posadzki, nad kryptą, do której schodzi się z kolei po dwunastu stopniach. W absydzie centralnej nad prezbiterium podziwiać można mozaikę upamiętniającą Przemienienie Pańskie, natomiast mozaiki w krypcie ukazują cztery inne przemienienia Pana Jezusa: narodzenie, Eucharystię, mękę i śmierć oraz zmartwychwstanie. To, co zapada w pamięci przebywającym na górze Tabor, to cisza i mistyczna atmosfera tego miejsca. Tak naprawdę to, chce się zostać na jakiś czas w tej przestrzeni i zanurzyć w modlitwę, zasłuchać. Trzeba jednak wracać A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. (Mt 28,20b) Góra Tabor kojarzy się nam zwykle wyłącznie ze sceną Przemienienia, a jednak według tradycji miało na niej miejsce jeszcze

11 OSTATNI ODCINEK jedno istotne wydarzenie. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus spotkał się z uczniami na tej galilejskiej górze, aby rozesłać ich z misją nauczania i szerzenia wiary. Tam też Pan obiecał, że będzie towarzyszył swym wyznawcom, aż do skończenia świata. Nr 3/853 Wiadomości Fary Św. Barbary 11 Ten cud to Eucharystia, możliwość zjednoczenia z Jezusem, pozwolenia Mu bycia w nas, kochania nas, uzdrawiania nas i również działania przez nas. W tym wymiarze sami stajemy się Ziemią Świętą ziemią uświęconą Bożą obecnością. I to jest to najważniejsze, co zostało w sercu po czytaniu piątej Ewangelii. tekst i zdjęcia: Małgorzata Wilczyńska Bibliografia do cyklu: Baldi Donato OFM: W ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po Ziemi Świętej. Kraków Asyż, 1982 (Biblioteka Franciszkańska, nr 2). Murphy O Connor Jerome: Przewodnik po Ziemi Świętej. Warszawa Jedna z ulic Jerozolimy Każdy z nas doświadczył, doświadcza lub będzie doświadczał swojego Taboru czasu zachwytu Bożą chwałą i budowania wiary. Nie może jednak zabraknąć w życiu także Taboru świadectwa, decyzji i realizacji wypełniania misji i woli Pana w codzienności Ziemia Święta jest w każdym z nas Wędrowaliśmy po drogach, których dotykały stopy Pana Jezusa, byliśmy w miejscach będących świadkami czynionych przez niego cudów i to jest niesamowite i najlepiej byłoby, by każdy mógł przynajmniej raz w życiu wędrować ścieżkami Ziemi Świętej. Nie dla wszystkich jest to jednak możliwe, ale wszyscy mogą doświadczać cudu. Pan dokonuje go nieopodal naszych domów i każdego dnia możemy w nim uczestniczyć. Jerozolima widziana przez okno z prezbiterium kościoła Dominus Flevit (Pan zapłakał tam nad Miastem) na Górze Oliwnej

12 12 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 3/853 PIEŚNI WEJŚCIE Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud: Syn 54 Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie Aniołowie, pasterze grajcie Mu, kłaniajcie się Królowie, Śpiewajcie Aniołowie... Pobiegli pastuszkowie ze swymi dary tam, oddali pokłon korny, bo to ich Bóg i Pan. Śpiewajcie Aniołowie... PSALM RESPONSORYJNY Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. OFIAROWANIE Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje * I jako słońce 52 niebo jaśnieje? * Chrystus, Chrystus nam się narodził, * Aby nas od piekła oswobodził. * * Dlaczego dzisiaj, Boży aniele, * Ogłaszasz ludziom wielkie wesele? * Chrystus, Chrystus nam się narodził, * Aby nas od piekła oswobodził. * * Dlaczego gwiazda nad podziw świeci * I przed królami tak szybko leci? * Chrystus, Chrystus nam się narodził, * Aby nas od piekła oswobodził. KOMUNIA ŚW. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, głos z przybytku 272 woła, * We Mnie źródło szczęścia, Ja orzeźwię was; * I ocierać będę pot płynący z czoła, * I ziemskiego znoju osłodzę wam czas, * O, pójdźmy wszyscy z pokłonem * Ofiarę serc naszych nieść, * Przed Jego padając tronem * Miłosną złóżmy Mu cześć! Przyjdźcie do Mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * Ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * Które ciążą na was, grzechu niewolnicy, * Skruszyło na zawsze miłosierdzie me! * O, pójdźmy... DZIĘKCZYNIENIE 307 Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię. * Bądź błogosławiony po wszystkie wieki. * Amen. * Panie, Boże ojca naszego, Izraela. * Amen. * * Twoja jest wielkość, moc i sława, * Amen, * Majestat i chwała. * Amen. * Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię. * Bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, * Amen, * Twoje jest, Panie. * Amen. * Władza królewska należy do Ciebie. * Amen; * I nawet ziemski monarcha jest Twoją własnością, * Amen. * ZAKOŃCZENIE Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: * Wstańcie, 99 pasterze, Bóg się wam rodzi; * Czym prędzej się wybierajcie, * Do Betlejem pospieszaj cie * Przywitać Pana. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie * Z wszyst kimi znaki danymi sobie; * Jako Bogu cześć Mu dali, * A witając zawołali * Z wielkiej radości:

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Prószków Przysiecz s t y c z e ń 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 8 00 intencja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

OKRES ZWYKŁY 6.-12.10.2014

OKRES ZWYKŁY 6.-12.10.2014 OKRES ZWYKŁY 6.-12.10.2014 PONIEDZIAŁEK - 6.10.2014 8:00 Für + Wolfgang KS. MACIEJ 18:00 O nawrócenie brata Rafała (greg. 1) KS. REKTOR Dziękczynno-błagalna w 3. rocznicę ślubu Karoliny i Krzysztofa KS.

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty... 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 233 Akty uwielbienia... 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy... 15 Anioł Pański... 20 Błogosławieństwo dzieci...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MODLITWY

SPIS TREŚCI MODLITWY SPIS TREŚCI MODLITWY Akty wiary, nadziei, miłości... 19 Akt pokuty... 70 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 241 Akty uwielbienia... 169 Aniele Boży... 19 Anioł Pański... 31 Akt żalu... 20, 24 Chwała na wysokości...

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ Poniedziałek 14. 09. 2015 r. Godz. 19 30 - Kościół Sobota 12. 09. 2015 r. Szkoła Polska Środa 16. 09. 2015 r. Godz.

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017

PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017 PROTOKÓŁ Z V POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (8 września 2013r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017 Spotkanie PRD rozpoczęło się wspólnym uczestnictwem w nieszporach, by dalej omawiać

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Kapłan może udzielić uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy, liturgii słowa, godziny kanonicznej albo na zakończenie obrzędów sakramentów. Diakon, albo, jeżeli go nie

Bardziej szczegółowo

POLSKA MISJA KATOLICKA przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze

POLSKA MISJA KATOLICKA przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze POLSKA MISJA KATOLICKA przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze GAZETKA NIEDZIELNA XXII NIEDZIELA ZWYKŁA A 31.08.2014. Ewangelia według św. Mateusza: Mt 16,21-27. Jezus zaczął Wtedy Jezus rzekł do wskazywać

Bardziej szczegółowo

Okres. Spis rzeczy. Bożego Narodzenia. ~ wybór pieśni ~

Okres. Spis rzeczy. Bożego Narodzenia. ~ wybór pieśni ~ Spis rzeczy Okres Wigilia Bożego Narodzenia (msza wieczorna)... 3 Uroczystość Narodzenia Pańskiego (msza w nocy)... 4 Uroczystość Narodzenia Pańskiego (msza o świcie)... 5 Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16 Tradycja w Rodzinie s. 11 w n u m e r z e : Tradycja w Kościele s. 16 od redakcji Przygotuj się do Liturgii Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca: I czytanie: Dz 10,34a,37-43; II czytanie: Kol

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ SZÓSTY Wejście w radość Zmartwychwstania Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 24, 1-12

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

8 00 /j. niem/ Za +ojca Roberta Wochnik, ciotkę Irngardę, wujków Huberta, Jerzego i Karola,

8 00 /j. niem/ Za +ojca Roberta Wochnik, ciotkę Irngardę, wujków Huberta, Jerzego i Karola, IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01 8 00 /j. niem/ Za +ojca Roberta Wochnik, ciotkę Irngardę, wujków Huberta, Jerzego i Karola, ++ dziadków Wochnik, Forysch, ciotkę Albertynę Forysch 10 30 Za ++rodziców Karola i

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój Różaniec drogą do Eucharystycznego Serca Jezusowego przez

Bardziej szczegółowo

0.1 CO TO JEST GODZINA ŚWIĘTA?

0.1 CO TO JEST GODZINA ŚWIĘTA? 0.1 CO TO JEST GODZINA ŚWIĘTA? Określenie Godzina święta kryje w sobie bogatą treść. Jeśli któraś godzina zasługuje na taką nazwę, to musi kryć w sobie szczególne bogactwo i być w sposób wyjątkowy napełniona

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Grupa pięciolatków JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI

Grupa pięciolatków JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI Grupa pięciolatków JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Radom 2012 Przewodniczący redakcji: ks. Stanisław Łabendowicz Zespół redakcji: Katarzyna Kosmala, Ewa Świtka, Aneta Wawer,

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Niedziela 16.10.2011 r. Uroczystość rozpoczęcia Misji 7.00, 8.30,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011 PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011 Zasób Wskazania i normy dotyczące poszczególnych okresów liturgicznych Obchody ogólnopolskie Numery stron w czterotomowym wydaniu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 Niedziela zwykła 27 wrzesień 2015 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na malowanie kościoła. Zapraszamy dzisiaj na Apel Jasnogórski o godz.

Bardziej szczegółowo

Peregrynacja Obrazu "Jezu, ufam Tobie" oraz relikwii Apostołów Miłosierdzia. Wpisany przez ks. Jakub

Peregrynacja Obrazu Jezu, ufam Tobie oraz relikwii Apostołów Miłosierdzia. Wpisany przez ks. Jakub Nasza parafia w dniach 17-18 listopada br. dostąpiła tej szczególnej łaski, jaką było Nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii dwojga wielkich Apostołów Miłosierdzia - św. s. Faustyny oraz

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe Morze Śródziemne Nazaret Jordan Jerozolima Ain Karim Betlejem Jerycho Morze Martwe Grupa I W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Podążali

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE TABOR. Modlitewnik dla dorosłych. Wydawnictwo WAM Księża Jezuici

NA GÓRZE TABOR. Modlitewnik dla dorosłych. Wydawnictwo WAM Księża Jezuici NA GÓRZE TABOR Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM Księża Jezuici WSTĘP...5 KRÓTKI KATECHIZM Dziesięć przykazań Bożych...9 Dwa przykazania miłości...10 Złota reguła...10 Pięć przykazań kościelnych...11

Bardziej szczegółowo

Rekolekcje o modlitwie - sprawozdanie. Morasko 3-4 stycznia 2015

Rekolekcje o modlitwie - sprawozdanie. Morasko 3-4 stycznia 2015 Rekolekcje o modlitwie - sprawozdanie Morasko 3-4 stycznia 2015 Obraz Henryka Siemiradzkiego (1886) Łk 10, 38-42 Sens tych rekolekcji: 1. Pokazać, że modlitwa może przenikać cały nasz dzień praca Marty

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -32-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z ministrantami

Plan pracy z ministrantami Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Czyli: -kto? -kiedy? -co? Formacja ministrancka

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK 02.12.2016. I PIĄTEK MIESIĄCA

PIĄTEK 02.12.2016. I PIĄTEK MIESIĄCA Prószków Przysiecz g r u d z i e ń 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl CZWARTEK 01.12.2016. I CZWARTEK MIESIĄCA 18 00 Roraty O Miłosierdzie Boże i wieczne

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o głębię życia sakramentalnego - VI dzień Nowenny Nowenna w Pratulinie to czas odkrywania źródła duchowej mocy, tych, którzy w obronie wiary

Modlitwa o głębię życia sakramentalnego - VI dzień Nowenny Nowenna w Pratulinie to czas odkrywania źródła duchowej mocy, tych, którzy w obronie wiary Modlitwa o głębię życia sakramentalnego - VI dzień Nowenny Nowenna w Pratulinie to czas odkrywania źródła duchowej mocy, tych, którzy w obronie wiary oddali swoje życie. W naszych zatrzymaniu nad tajemnicą

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach:

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Msza św. w niedziele i święta o godzinie: 8.00, 10.00, 12.00. W dni powszednie Msza Święta o godzinie 16.00. W okresie Adwentu:

Bardziej szczegółowo

Misje. Być przyjacielem... czas pojednania czas nawrócenia

Misje. Być przyjacielem... czas pojednania czas nawrócenia Misje Czasopismo Parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy nr 16, maj 2015 ISSN 2084-0861 Być przyjacielem... czas pojednania czas nawrócenia 10-17 maja 2015 2 Ogólny plan nabożeństw

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Dzisiaj po południu lub jutro można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo