SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA"

Transkrypt

1 SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA ORNAMENT WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI Z MONOGRAMEM CHRYSTUSA Ornament zawiera tzw. chrystogram, literowy symbol Chrystusa, składający się z dwóch liter greckiego imienia ΧΡΙΣΤΌΣ, nazywany symbolem Chi-Rho lub krzyżem Konstantyna. W zapisie greckim głoskom "Ch" i "R" odpowiadają litery identyczne z łacińskimi literami "X" i "P". POSTAĆ ORANTA Postać oranta (orare = łac. modlić się) to motyw ikonograficzny przedstawiający osobę modlącą się. Szeroko rozłożone, wzniesione ręce i otwarte ku niebu dłonie to charakterystyczne cechy motywu. Gest oranta symbolizuje otwartość, bezbronność i poddanie się boskim wyrokom, a także uwielbienie (nie jest jednak gestem pokory). Motyw typowy dla sztuki wczesnochrześcijańskiej. Ilustracja przedstawia oranta z fresku w Cubicolo della Velatio w katakumbach Priscilli przy Via Salaria w Rzymie z wczesnego III wieku. BAZYLIKI ŚW. PIOTRA W RZYMIE Dzisiejsza bazylika św. Piotra na Watykanie (kolor żółty) została zbudowana w miejscu tzw. Starej Bazyliki św. Piotra (kolor czerwony), wzniesionej w 324 r. przez cesarza Konstantyna Wielkiego na gruzach cyrku Nerona (kolor niebieski).

2 Oznaczenia: a. portyk, b. atrium, c. kolumnada, d. narteks, e. nawa główna, f. nawy boczne, g. bema, h. ołtarz, i. tron biskupa, k. zakrystia, l. grób Honoriusza, m. kaplica św. Andrzeja. Stara bazylika była orientowaną (wejście od wschodu) budowlą o wymiarach 110 x 30 m, z szeroką, doświetloną przez clerestorium (pas okien w ścianie wspieranej kolumnadą) nawą główną i czterema wąskimi nawami bocznymi, oraz transeptem i apsydą zlokalizowaną dokładnie nad grobem św. Piotra. Nawa główna przekryta była widocznym od wewnątrz drewnianym stropem. Nawy oddzielały rzędy korynckich kolumn, wspierających arkady (między nawami bocznymi) i architraw (między nawą główną i wewnętrznymi nawami bocznymi. Ołtarz bazyliki zdobiły spiralne kolumny "salomonowe", pochodzące ze świątyni Salomona i podarowane bazylice przez cesarza Konstantyna. W VI wieku dodano atrium nazywane Rajskim Ogrodem, z którego do wnętrza bazyliki prowadziło pięć par drzwi. Nawa główna zakończona była łukiem zdobionym mozaiką przedstawiającą cesarza Konstantyna i św. Piotra prezentującego model świątyni Chrystusowi. W latach w atrium wykonano mozaikę przypisywaną Giotto di Bondone, przedstawiającą św. Piotra idącego

3 po wodzie. Przekrój poprzeczny z widoczną konstrukcją oraz widok ściany szczytowej od strony atrium

4 XIX-weieczna rekonstrukcja bazyliki MAUZOLEUM SANTA COSTANZA W RZYMIE Mauzoleum Santa Costanza zbudował cesarz Konstantyn w latach dla upamiętnienia córki Konstancji. Budowla jest rotundą o średnicy 22,5 m z wewnętrzną, kolistą kolumnadą (12 podwojonych kolumn korynckich symbolizujących apostołów), otaczającą centralną, podwyższona część przekrytą betonową kopułą wzmocnioną żebrami. Nad kopuła znajduje sie ceglany dach. Obejście kryte sklepieniem kolebkowym. W bębnie wspierającym kopułę znajduje się 12 alabastrowych okien. Na środku kaplicy stoi sarkofag Konstancji. Wnętrze zdobione mozaikami. Pierwotnie mauzoleum poprzedzone było narteksem i otoczone kolumnadą. W ścianie zewnętrznej znajdują się nisze. Cztery z nich (na głównych osiach budowli) służą jako kaplice, tworząc jednocześnie plan krzyża greckiego. Mauzoleum należy do kompleksu obejmującego katakumby, ruiny bazyliki i zbudowany w VII w. kościół św. Agnieszki za Murami.

5 Ściana frontowa mauzoleum; widoczny bęben kopuły z oknami

6 Plan i przekrój mauzoleum

7 Wnętrze mauzoleum ze stojącym pośrodku sarkofagiem (kopia) i kręgiem zdwojonych kolumn korynckich KATAKUMBY Z MALOWIDŁAMI Katakumby to przesklepione, podziemne grobowce w formie korytarzy łączących pomieszczenia i nisze przeznaczone do pochówku zmarłych. Nazwa pochodzi od systemu grobowców zbudowanych między drugim i trzecim kamieniem milowym przy Via Appia w Rzymie i początkowo odnosiła się do katakumb rzymskich, z czasem objęła jednak wszystkie podziemne nekropolie. Katakumby budowano ze względu na rosnące zagęszczenie miast i brak terenów pod cmentarze, w okresie, gdy palenia zwłok zastępował obyczaj grzebania całych zwłok. Początkowo używane były zarówno przez pogan jak i chrześcijan, dla których stały sie miejscem spotkań w czasach prześladowań. Od VII w. zapomniane, odkryte ponownie w XVI w. Najsłynniejsze katakumby rzymskie to: Katakumby Priscilli (nazwane od właściciela terenów) przy Via Salaria, Katakumby Commodilla przy Via Ostiensis (najstarszy wizerunek brodatego Chrystusa), Katakumby Marcelinusa i Piotra przy Via Labicana, Katakumby św. Domicyllii z freskiem Ostatnia Wiecerza z II wieku, Katakumby św. Kaliksta przy Via Appia, zbudowane opk. 150 r. Katakumby św. Sebastiana przy bazylice św. Sebastiana za Murami, Katakumby św. Agnieszki, zbudowane dla pochówku szczątków św. Agnieszki z Rzymu. Katakumby chrześcijańskie są szczególnie ważne dla historii sztuki ze względu na zachowane przykłady sztuki wczesnochrześcijańskiej, przede wszystkim malowideł ściennych i (rzadziej) rzeźb.

8 Korytarz w katakumbach św. Kaliksta.

9 Brodaty Chrystys, Katakumby Conmodillii, IV w, Katakumby Priscilli: Ognie piekielne

10

11 Katakumby Priscilli: Madonna z Chrystusem i prorokiem Balaam, późny II w.; Dobry Pasterz, II połowa III w.

12 Katakumby Priscilli: Dzielenie chleba, Agape

13 Katakumby di via Latina, Wskrzeszenie Łazarza, IV w. Dobrzy Pasterz, Coemeterium Maius 1903 BAZYLIKA SANT'APOLLINARE NUOVO W RAWENNIE

14 Bazylika zbudowana w Rawennie na przełomie V i VI w. przez Teodeoryka Wielkiego jako świątynia ariańska. W 561 r. konsekrowana jako kościół katolicki pw. św. Marcina z Tours. Od IX w. poświęcony św. Apolinaremu (pierwszemu biskupowi Rawenny) w związku ze sprowadzeniem relikwii świętego. Ściany świątyni zdobią cykle mozaikowe z 526 r. przedstawiające sceny z Nowego Testamentu, poczet apostołów i proroków, oraz dwa orszaki królewskie (później przemalowane) - Teodoryka Wielkiego i królowej, a także słynne mozaiki Trzej Królowie i Pałac Teodoryka. Fasada bazyliki z narteksem i dzwonnicą (późniejszą - IX/X w.)

15

16 Dwie fotografie wnętrza bazyliki z różnie zabudowaną apsydą (przebudowa 1950)

17 Mozaika Trzej Królowie Mozaika "Chrystus z aniołami i świętymi", 526

18 Mozaika "Pałac Teodoryka" BAZYLIKA SANT'APOLLINARE IN CLASSE W RAWENNIE Bazylika zbudowana w Rawennie w 549 r., poświęcona św. Apolinaremu, założycielowi i pierwszemu biskupowi tamtejszej gminy chrześcijańskiej (przełom I/II w.). Zbudowana z czerwonej cegły z szerokim wapiennym fugowaniem. Nad wejściem trójarkadowe okno doświetlające nawę główną. Wnętrze o wymiarach 55,5 x 30,3 m ma trzy nawy oddzielone dwoma rzędami kolumn z bizantyjskimi głowicami. Do apsydy prowadzą schody, w ołtarzu znajdują się szczątki św. Apolinarego. Nawę główną zamyka wielki łuk triumfalny z medalionem przedstawiającym błogosławiącego Chrystusa. W tle symbole Ewangelistów (orzeł - Jan, skrzydlata postać - Mateusz, lew - Marek, byk - Łukasz). 12 baranków symbolizuje Apostołów.

19

20 Fasada bazyliki z późniejsza dzwonnicą (IX w.)

21 Nawa główna zamknięta łukiem z medalionem, za nim apsyda przekryta półkopułą, zdobiona mozaikami

22 Mozaika ze św. Apolinarym na sklepieniu apsydy

23 Mozaika przedstawiająca Melchizedecha, Abrahama i Abla KOŚCIÓŁ SAN VITALE W RAWENNIE Kościół San Vitale (św. Witalisa) w Rawennie zbudowano w latach w miejscu wcześniejszej, mniejszej, również centralnej budowli. Inicjatorem budowy był katolicki biskup Ecclesius, a głównym fundatorem bankier Argentarius. Główne prace budowlane przeprowadzono prawdopodobnie dopiero ok. 540 r. Trzon budowli stanowi ośmiokątne pomieszczenie przekryte kopułą (średnica 15,7 m) wspartą na filarach i ośmiobocznym bębnie przebitym oknami. Przestrzeń między filarami wypełniają półokrągłe nisze. Trzon otoczony jest dwukondygnacyjnym obejściem. Wejście do kościoła prowadzi przez narteks przesunięty na południowy-wschód od osi głównej i przylegający do narożnika ośmiokąta. Z narteksu do wnętrza prowadzą dwa pomieszczenia na planie trójkątów, do których przylegają wieże ze schodami prowadzącymi na empory. Ołtarz wydzielony jest z obejścia arkadami. Za ołtarzem znajduje się wielokątna apsyda flankowana dwiema kolistymi kaplicami. Podobny układ przestrzenny ma wybudowany w 536 r. w Konstantynopolu kościół św. Sergiusza i Bakchusa. Kościół San Vitale był najprawdopodobniej wzorem dla zbudowanej w Akwizgranie kaplicy pałacowej Karola Wielkiego.

24 Świątynia słynna jest ze wspaniałych bizantyjskich mozaik przedstawiających cesarza Justyniana i jego dwór. Bryła kościoła San Vitale. Z lewej strony kaplica przy apsydzie, z prawej okrągła wieża schodowa.

25 Plan kościoła San Vitale w Rawennie

26 Wnętrze kościoła San Vitale. Z peawej strony wydzielone z obejścia prezbiterium z ołtarzem

27 Nisze i okna w bębnie kopuły kościoła San Vitale

28 Sklepienie nad ołtarzem

29 Mozaika "Cesarz Justynian i biskup Maksymian z orszakiem" (za nimi fundator kościoła, Argentarius)

30 Orszak cesarzowej Teodory

31

32 Cesarzowa Teodora i cesarz Justynian

33

34 Biskup Maksymian i Belisarius - wódz wojsk Justyniana

35 Dama dworu z orszaku cesarzowej Teodory

36 Mozaika "Chrystus przekazuje koronę męczeńską kościołowi San Vitale, aniołowie przekazują makietę świątyni biskupowi Maksymianowi"

37 Mozaika "Pielgrzymi nakarmieni przez Abrahama" BAPTYSTERIUM ARIAŃSKIE W RAWENNIE Baptysterium ariańskie powstało w Rawennie pod koniec V w., za panowania króla Ostrogotów Teodoryka, gdy oficjalną religią dworu był arianizm. Budowla ma ośmioboczny plan i cztery zewnętrzne apsydy. Była wzorowana na wcześniejszym baptysterium katedralnym, tzw. "baptysterium ortodoksów". Baptysterium jest pogrążone o ponad dwa metry poniżej obecnego poziomu gruntu, ze względu na jego znaczne podwyższenie od czasów starożytności. Na kopule zachowały się mozaika, w technice i stylu przypominająca dekorację baptysterium katedralnego. Przedstawia chrzest Chrystusa w Jordanie na centralnym medalionie otoczonym wizerunkami Apostołów.

38 Bryła baptysterium ariańskiego w Rawennie

39 Mozaika przedstawiająca chrzest Chrystusa w Jordanie (gołąb - symbol Ducha Świętego, z prawej Jan Chrzciciel, a lewej personifikacja Jordanu) DOBRY PASTERZ Z MUZEUM WATYKAŃSKIEGO Dobry pasterz to motyw ikonograficzny w sztuce wczesnochrześcijańskiej przedstawiający Chrystusa jako troskliwego pasterza trzody symbolizującej Kościół powszechny. Motyw młodzieńca niosącego na ramionach odnalezionego baranka istniał w pogańskich kulturach antycznych, a jako pasterze trzód przedstawiani byli również wielcy przywódcy biblijni. Figura dobrego pasterza znajdująca się w Muzeum Watykańskim (kopie w rzymskim muzeum miejskim i w Muzeum Puszkina) powstała w III w. Ma 92 cm wysokości. Nie ma pewności, czy ta rzeźba, mimo czytelności motywu, wykonana została z zamiarem symbolicznego przedstawienia Chrystusa, czy też miała po prostu symbolizować ogólny ideał dobra i zapobiegliwości. Jeśli tak było, to artysta zapewne całkowicie świadomie przyjął pełną gracji konwencję "helleńską".

40 Rzeźba z Pio Cristiano Museum w Watykanie, 300 r. CHRYSTUS DOBRY PASTERZ Z MAUZOLEUM GALII PACYDII Motyw dobrego pasterza pojawia się często w całej sztuce wczesnochrześcijańskiej. Tkwiąca w nim postać zwierzęcia ma dwa znaczenia. Pierwsze to symbolizujące grzesznika zagubione jagnię, które odłączyło się od trzody i zostaje odnalezione przez troskliwego pasterza symbolizującego Chrystusa. Drugie, to symbolizujący Chrystusa niewinny baranek poświęcony w ofierze dla odkupienia cudzych grzechów. Jednym z przedstawień Dobrego Pasterza jest mozaika z mauzoleum Galii Placydii, zbudowanego w Rawennie dla cesarzowej Galii Placydii w latach Mauzoleum na planie greckiego krzyża dobudowano do narteksu kościoła Santa Croce, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła San Vitale. Podobnie jak w baptysterium ariańskim, podłoga mauzoleum znajduje się znacznie (1,5 m) poniżej poziomu gruntu. Mozaika z Rawenny wykonana została w okresie, gdy znana już w starożytności sztuka wykonywania mozaik przeżywała ponowny rozkwit dzięki docenieniu jej trwałości i zastosowaniu nowych technik nadających obrazom tajemniczy blask. W raweńskiej mozaice Dobry Pasterz zastosowano szkło powlekane cienką warstwa złota.

41 Mozaika przedstawiająca Chrystusa jako pasterza z Mauzeum Galii Placydii w Rawennie, pierwsza połowa V w. SARKOFAG IUNIUSA BASSUSA Iunius Bassus Theotecnius był rzymskim politykiem żyjącym w latach Jego kamienny sarkofag odnaleziono w 1559 r. w confessio (grób pod ołtarzem) starej bazyliki św. Piotra na Watykanie. Bassus był neofitą ochrzczonym na łożu śmierci. Na wspaniale rzeźbionym sarkofagu przedstawiono sceny: (szereg górny) (1) Ofiara Abrahama, (2) Uwięzienie Piotra, (3) Chrystus tronujący, (4) Pojmanie Chrystusa, (5) Poncjusz Piłat, oraz (szereg dolny) (6) Hiob, (7) Adam i Ewa, (8) Wjazd Chrystusa do Jerozolimy, (9) Daniel w jaskini lwa, (10) Droga Pawła na miejsce kaźni. Na ścianach szczytowych przedstawiono Erotów w scenach zbioru winogron, żniw i alegorii pór roku.

42 Sarkofag Iuniusa Bassusa CHRYSTUS PANTOKRATOR Z MONREALE NA SYCYLII Pantokrator to kolejny chrześcijański motyw ikonograficzny przedstawiający Chrystusa jako pana wszechświata. Cechuje go frontalnie przedstawiona postać Chrystusa, spojrzenie prosto w oczy widza, prawa ręka uniesiona w geście błogosławieństwa, trzymany w lewej ręce, otwarty Ewangeliarz. Początkowo tytuł przysługiwał wyłącznie Bogu Ojcu, na Chrystusa przeniesiony został w IV w. Pantokrator jest motywem typowym dla sztuki bizantyjskiej w ortodoksyjnych kościołach greckim i rosyjskim. Gruntowana złotem mozaika przedstawiająca Chrystusa Pantokratora z Monreale znajduje się w apsydzie głównej katedry zbudowanej w Monreale na Sycylii w latach

43

44 Zbliżenie i widok ogólny mozaiki w apsydzie głównej katedry w Monreale na Sycylii CHRYSTUS PANTOKRATOR Z CAPELLA PALATINA W PALERMO Capella Palatina (kaplica pałacowa) zbudowana została przez króla Rogera II w "normańsko-arabsko-bizantyjskim" stylu w Palazzo Reale w Palermo na Sycylii, w latach Styl obowiązujący ówcześnie na Sycylii łączył elementy rytu wschodniego z podjętym przez normańskich zdobywców rytem łacińskim. Różnica polegała przede wszystkim w organizacji dekoracji, której wątek narracyjny rozwijał się (na wschodzie) od góry do dołu lub (na zachodzie) od lewej do prawej.

45

46

47 Zbliżenie i widok ogólny mozaiki w Capella Palatina w Palermo

HISTORIA ARCHITEKTURY /materiały dla studentów/

HISTORIA ARCHITEKTURY /materiały dla studentów/ HISTORIA ARCHITEKTURY /materiały dla studentów/ Dr Marzena Królikowska Dziubecka Warszawa 2007 Podstawowe pojęcia z zakresu architektury Apsyda (absyda) - pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy, trójliścia,

Bardziej szczegółowo

Najświętszej Marii Panny

Najświętszej Marii Panny Pielgrzymka do Ziemi Świętej śladami Najświętszej Marii Panny POLSKI 2 Wstęp Dla katolików, pielgrzymka do Ziemi Świętej może być wspaniałą okazją do odbycia duchowej podróży w głąb siebie oraz do odnowienia

Bardziej szczegółowo

Buongiorno! Relacja z wyjazdu do Rzymu studentów Koła Naukowego Historii Sztuki KUL. Anna Wronowska

Buongiorno! Relacja z wyjazdu do Rzymu studentów Koła Naukowego Historii Sztuki KUL. Anna Wronowska Anna Wronowska Buongiorno! Relacja z wyjazdu do Rzymu studentów Koła Naukowego Historii Sztuki KUL Stare przysłowie głosi, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Naszą drogą mającą swój początek w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Ikona i jej obecność na rynku sztuki

Ikona i jej obecność na rynku sztuki Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STUDIA PODYPLOMOWE RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW Anna Dominika Myszkal Ikona i jej obecność na rynku sztuki PRACĘ PRZYGOTOWANO

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik warmińsko-mazurskie w w w.piek ny wschod.pl warmińsko-mazurskie Braniewo Frombork Węgorzewo Gołdap Stańczyki Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Święta Lipka Wilczy Szaniec

Bardziej szczegółowo

SCHOOL EXCHANGE - NORTH SOUTH OF COMMON EUROPE - (NEW FRAME) 22.10.2011-31.10.2011

SCHOOL EXCHANGE - NORTH SOUTH OF COMMON EUROPE - (NEW FRAME) 22.10.2011-31.10.2011 SCHOOL EXCHANGE - NORTH SOUTH OF COMMON EUROPE - (NEW FRAME) 22.10.2011-31.10.2011 Drugi już raz, w dniach 22-31 października 2011 r., uczniowie Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży przebywali

Bardziej szczegółowo

Temat szósty: renesans. 1. Warunki rozwoju stylu renesansowego

Temat szósty: renesans. 1. Warunki rozwoju stylu renesansowego Temat szósty: renesans 1. Warunki rozwoju stylu renesansowego Znaczenie tradycji Styl renesansowy znacznie różni się od stylu gotyckiego. W gotyku dzieła mówią o Bogu, podkreślając wartości duchowe, w

Bardziej szczegółowo

Rzym. B. Pérousse/MICHELIN

Rzym. B. Pérousse/MICHELIN Rzym B. Pérousse/MICHELIN Tytuł: Tytuł oryginału: Polska wersja Koncepcja serii udany weekend : Redaktor prowadzący: Tłumaczenie: Aktualizacja: Redakcja: Koncepcja graficzna: Redakcja techniczna map: Skład:

Bardziej szczegółowo

Małopolska Droga św. Jakuba SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA

Małopolska Droga św. Jakuba SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA Małopolska Droga św. Jakuba SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA Małopolska Droga św. Jakuba Apostoła SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA WYDAWNICTWO «CZUWAJMY» Kraków 2010

Bardziej szczegółowo

Ojcostwo Boga. O niektórych przedstawieniach Boga Ojca w relacji do Syna w chrześcijańskiej sztuce religijnej

Ojcostwo Boga. O niektórych przedstawieniach Boga Ojca w relacji do Syna w chrześcijańskiej sztuce religijnej Ks. dr Norbert Mojżyn Wydział Teologiczny UKSW Ojcostwo Boga. O niektórych przedstawieniach Boga Ojca w relacji do Syna w chrześcijańskiej sztuce religijnej W Starym Testamencie prawda teologiczna o Bogu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ DRUGI - KSZTAŁT ARCHITEKTONICZNY

ROZDZIAŁ DRUGI - KSZTAŁT ARCHITEKTONICZNY ROZDZIAŁ DRUGI - KSZTAŁT ARCHITEKTONICZNY Wojnę przetrwały partie murów obwodowych, do wysokości gzymsu wieńczącego, ze szkarpami, z wyjątkiem trzech przęseł od strony północnej. Ocalała też większość

Bardziej szczegółowo

Sanktuaria i kaplice Bożego Grobu w Polsce

Sanktuaria i kaplice Bożego Grobu w Polsce PEREGRINUS CRACOVIENSIS Zeszyt 8, 2000 ISSN 1425 1922 Sanktuaria i kaplice Bożego Grobu w Polsce Et erit sepulchrum eius gloriosum 1 1. Wstęp Wśród wielu miejsc pielgrzymkowych świata chrześcijańskiego

Bardziej szczegółowo

Loreto, wnętrze Domu z Nazaretu. Loreto, Bazylika Santa Casa. Loreto, Bazylika Santa Casa

Loreto, wnętrze Domu z Nazaretu. Loreto, Bazylika Santa Casa. Loreto, Bazylika Santa Casa Dnia 13 grudnia 2012 roku zwycięzcy VI edycji projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia wraz ze swoimi opiekunami wyruszyli na ośmiodniową wycieczkę do Włoch. Laureatami tegorocznego cyklu byli uczniowie następujących

Bardziej szczegółowo

okładka Szlaki Lublina

okładka Szlaki Lublina okładka Szlaki Lublina Szlaki Lublina w ramach projektu: Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTONICZNA JAKO NIEZWYKŁOŚĆ

TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTONICZNA JAKO NIEZWYKŁOŚĆ TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTONICZNA JAKO NIEZWYKŁOŚĆ THE ARCHITECTURAL CREATIVITY AS AN UNUSUALITY Wojciech Kosiński 1 dr hab. inż. arch., prof. PK Politechnika Krakowska Wydział Architektury Instytut Architektury

Bardziej szczegółowo

SUCHA BESKIDZKA W PIGUŁCE

SUCHA BESKIDZKA W PIGUŁCE 1 SUCHA BESKIDZKA W PIGUŁCE Mini przewodniki po Suchej Beskidzkiej. W serii ukazały się: 2 ŚLADAMI KOMOROWSKICH PO SUCHEJ BESKIDzKIEJ 1 SUCHA BESKIDZKA W PIGUŁCE 3 ZESPÓŁ ZAMKOWO- -PARKOWY 1 SUCHA BESKIDZKA

Bardziej szczegółowo

facebook.com/pierwszastolicapolski

facebook.com/pierwszastolicapolski Spacerem po Gnieźnie Miasto Królów zaprasza Turysto - jak zapewne wiesz, jednym z największych bogactw naszego kraju jest jego wielowiekowa historia i kultura. Aby jak najobficiej zaczerpnąć z tych wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 01(78) ROK X Lipiec 2009

Biuletyn Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 01(78) ROK X Lipiec 2009 Biuletyn Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 01(78) ROK X Lipiec 2009 DRODZY PARAFIANIE! śycia. Otrzymujecie pierwszy numer jubileuszowy naszej gazetki parafialnej Drzewo Oto siedemset lat temu w

Bardziej szczegółowo

Rafał Eysymontt, Radosław Gliński

Rafał Eysymontt, Radosław Gliński Kamienice przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31-33 we Wrocławiu okruchy wrocławskiej architektury mieszczańskiej okresu późnego gotyku, renesansu, baroku i historyzmu Rafał Eysymontt, Radosław Gliński /3/

Bardziej szczegółowo

Nr 1(14)2009 styczeń-luty

Nr 1(14)2009 styczeń-luty Archeologia Etnografia Historia Język Kulinaria Tradycja Zabytki ISSN 1898-6579 Czasopismo bezpłatne Nr 1(14)2009 styczeń-luty Podkarpackie muzea tekst Anna Garbacz Wirtualne oblicze muzeum Stalowowolskie

Bardziej szczegółowo

SPACERKIEM PO RADOMIU

SPACERKIEM PO RADOMIU zabytki historia kultura SPACERKIEM PO RADOMIU INFORMATOR TURYSTYCZNY Wydawca: Gmina Miasta Radomia Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Autor tekstu: Ewa Kutyła Zdjęcia: Remigiusz Kutyła, Ewa Kutyła,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i miasta. Dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Politechnika Gdańska

Budownictwo i miasta. Dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Politechnika Gdańska Budownictwo i miasta Dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne do użytku wewnętrznego Najstarszą znaną budowlą wykonaną przez człowieka

Bardziej szczegółowo

TRASA: ALEJE TRZECH WIESZCZÓW

TRASA: ALEJE TRZECH WIESZCZÓW TRASA: ALEJE TRZECH WIESZCZÓW KRAKOWSKI SZLAK MODERNIZMU ALEJE TRZECH WIESZCZÓW Trasa obejmować będzie najbardziej reprezentacyjny odcinek Alei Trzech Wieszczów, ciągnący się od alei Słowackiego i okolic

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik świętokrzyskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik świętokrzyskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik świętokrzyskie w w w.piek ny wschod.pl świętokrzyskie Skarżysko-Kamienna Chęciny Jaskinia Raj Dąb Bartek Święty Krzyż Kielce Świętokrzyski Park Narodowy Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

ze Wstępu Jarosława Mikołajewskiego Cena książki 39 zł (5% VAT) Wydanie II

ze Wstępu Jarosława Mikołajewskiego Cena książki 39 zł (5% VAT) Wydanie II spacer_po_rzymie_okladka:spacer_po_rzymie_okladka.qxd 2012-02-06 12:49 Strona 1 Wojciech Ponikiewski (rocznik 1963). Ekonomista i dyplomata. Ukończył handel zagraniczny w Poznaniu. Studiował też we Francji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Miejski Szlak Turystyczny RYSZARD KOTLA SZCZECIN PRZEWODNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejski Szlak Turystyczny Autor tekstu: Ryszard Kotla Redakcja tekstu i aktualizacje:

Bardziej szczegółowo

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz TEKSTY Waldemar Bojarun REDAKCJA Beata Leśniewska WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz Szczególne podziękowania dla Jerzego Dolinkiewicza za konsultację merytoryczną. FOTOGRAFIE I ILUSTRACJE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do historii budowy miast Ludzie i środowisko

Wprowadzenie do historii budowy miast Ludzie i środowisko Wacław Ostrowski Wprowadzenie do historii budowy miast Ludzie i środowisko Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2001 fragment książki reprodukowany do celów promocyjno-dydaktycznych CZĘŚĆ III.

Bardziej szczegółowo

Paryż 1992. Kościół Inwalidów. PAŁAC INWALIDOW Hotel des Invalides, 2 av. de Tourville (Mo. Invalides lub Latour-Maubourg lub St-François Xavier).

Paryż 1992. Kościół Inwalidów. PAŁAC INWALIDOW Hotel des Invalides, 2 av. de Tourville (Mo. Invalides lub Latour-Maubourg lub St-François Xavier). Paryż 1992 Kościół Inwalidów PAŁAC INWALIDOW Hotel des Invalides, 2 av. de Tourville (Mo. Invalides lub Latour-Maubourg lub St-François Xavier). Kościół Inwalidów, Tum Inwalidów (fr. Dôme des Invalides)

Bardziej szczegółowo