Darmowe Wi-Fi już w dwóch punktach miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Darmowe Wi-Fi już w dwóch punktach miasta"

Transkrypt

1 ISSN Nr 8 (231) sierpień 2015 cena 1,8 zł z 8% VAT Na wakacjach ze stowarzyszeniem Razem=Łatwiej dzieci zwiedziły m.in. park miniatur w Inwałdzie. 115 zarzutów dla orzeszanki za oszustwa i przywłaszczenie 300 tys. zł. Darmowe Wi-Fi już w dwóch punktach miasta

2 CENIMY TWÓJ CZAS odwiedź urząd elektronicznie! Zachęcamy do korzystania z usług Urzędu Miejskiego Orzesze za pośrednictwem Internetu. Coraz więcej spraw, które dotąd wymagały wizyty w urzędzie można szybko i łatwo załatwić bez wychodzenia z domu. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to odpowiedź na wyzwania współczesności. Kontakt z urzędem w SEKAP można rozpocząć o dowolnej porze i w każdym miejscu na świecie. SEKAP oszczędza czas i ogranicza koszty korzystania z urzędu. Dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa e - urząd gwarantuje poufność danych, a wstępna weryfikacja pozwala uniknąć błędów administracyjnych. Jak to działa? 1. Wejdź na jedną z dwóch stron internetowych: Urzędu Miejskiego Orzesze - lub 2. Korzystanie z elektronicznych usług urzędu rozpocznij od założenia skrzynki kontaktowej. W przyjazny sposób umożliwia ona korespondencję z urzędem oraz sprawdzenie etapu, na jakim jest załatwiana sprawa. 3. Aby elektronicznie podpisać dokument, niezbędne jest posiadanie jednego z dwóch darmowych podpisów elektronicznych. Są to: certyfikat CC SEKAP oraz profil zaufany e-puap. Podpis elektroniczny CC SEKAP można uzyskać w pokoju 1 lub 9 Urzędu Miejskiego Orzesze, a także na stronie https://cc.sekap.pl.. Natomiast profil zaufany e-puap należy uwierzytelnić w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie albo w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych. Pełna lista punktów potwierdzających znajduje się pod adresem: W obu przypadkach osobista wizyta w urzędzie jest jednorazowa! Jeżeli posiadasz płatny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, również nim możesz podpisać dokument elektroniczny! 4. Po spełnieniu tych niewielu formalności, do swojej dyspozycji otrzymujesz ciągle rozwijający się, opisany katalog usług elektronicznych świadczonych przez urzędy województwa śląskiego. Każda z nich zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprawy, a także wymagane wnioski i druki, oczywiście elektroniczne. 5. Podążaj za wskazówkami, które znajdziesz na ekranie swojego urządzenia. W oczekiwaniu na załatwienie sprawy, sprawdzaj swoją skrzynkę. Dla kogo? SEKAP jest dostępny dla obywateli, przedsiębiorców i instytucji. Województwo śląskie jest liderem we wprowadzaniu e-usług publicznych. Orzesze przystąpiło do projektu już w 2007 roku. Od tego czasu liczba spraw, jakie mieszkańcy załatwiają za pośrednictwem Internetu systematycznie wzrasta. Kolejny rajd Kolejny rajd rowerowy Stowarzyszenia im. Franciszka Stuska z Jaśkowic odbył się do ogrodu państwa Wojtyczka w Bujakowie, gdzie podziwialiśmy różnorodną roślinność, w tym kiwi, figi czy sosny z różnych stron świata. /Inf.org./ Wykaz telefonów alarmowych Jednolity numer alarmowy 112 Komenda Powiatowa Policji 997 w Mikołowie Komisariat Policji w Orzeszu fax Komenda Powiatowa 998 Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie Pogotowie Ratunkowe 999 w Mikołowie Powiatowe Centrum tel Zarządzania Kryzysowego (PCZK) kom fax Pogotowie Gazowe Wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci Violetty Smyczek rodzinie i bliskim Zmarłej składają Mirosław Blaski Burmistrz Miasta Orzesze Sylwia Krawczyk Z-ca Burmistrza Miasta Orzesze Jan Mach Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego Orzesze Pogotowie Wodociągowe Pogotowie Energetyczne 991 Straż Miejska w Orzeszu poniedziałek piątek w godz ISSN Wydawca: Urz¹d Miasta Orzesze, ul. œw. Wawrzyñca 21 Realizacja: Wydawnictwo Leliwa, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 64/5 tel./fax 32/ lub Redaktor od po wie dzial ny: Izabela Wiêc³awska Druk: AA PRINT Mikołów, ul. Poprzeczna 44 Redakcja zastrzego sobie prawo do skracania i opa try wa nia tekstów w³asnymi tytu³ami. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Za treœæ reklam i og³oszeñ nie odpowiadamy. 2

3 Skarga do PKP PLK Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie zamknięcia przejazdu kolejowego w Orzeszu W związku z niepoinformowaniem z wyprzedzeniem Urzędu Miejskiego w Orzeszu o zamknięciu w dniu r. przejazdu kolejowego w centrum miasta przy ul. Rybnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 925, burmistrz Mirosław Blaski wystosował skargę na działania firmy wykonującej remont przejazdu, zlecony przez Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Sosnowcu. W piśmie (treść obok) burmistrz ustosunkował się do nieuzasadnionej i jego zdaniem skandalicznej decyzji o nagłym zamknięciu przejazdu kolejowego oraz opóźnieniu w wyznaczeniu objazdów, co spowodowało utrudnienia w ruchu drogowym, Wyremontowany przejazd na ul. Rybnickiej. Darmowe Wi-Fi już w dwóch punktach miasta! Z przyjemnością informujemy, że Urząd Miejski w Orzeszu uruchomił dwa punkty bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie naszego miasta. Hotspoty obejmują swoim zasięgiem teren targowiska miejskiego przy ul. św. Wawrzyńca oraz kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik" przy ul. Bukowina. Aby skorzystać z Wi-Fi, w urządzeniu mobilnym należy Zmiany personalne w orzeskich placówkach oświatowych Pierwszego września w czterech orzeskich szkołach zmienią się dyrektorzy. W wyniku rozstrzygnięć postępowań konkursowych na pięcioletnią kadencję r r. powołani zostali: - w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu dyrektor Barbara Grabowska, - w Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu - Mościskach dyrektor Beata Kałwak, dezorganizację, oraz zagrożenie życia mieszkańców. Za wszelkie utrudnienia związane z tym remontem, niezawinione przez Urząd Miejski, Burmistrz Miasta Orzesze przeprasza wszystkich mieszkańców. TREŚĆ SKARGI do PKP PLK: Jako Burmistrz Miasta Orzesze, niniejszym wnoszę skargę na działania firmy Torkol Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Cielmickiej 37 wykonawcy zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 169 w km 7,226 16,691 na odcinku Łaziska Średnie Orzesze Jaśkowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. Prace na linii kolejowej nr wyszukać sieć SYRION-HOT- SPOT-ORZESZE i za pomocą przeglądarki internetowej zainicjować połączenie z dowolną stroną internetową, a następnie wybrać czasowy dostęp do darmowego internetu. Bezpłatny, radiowy dostęp do Internetu jest pierwszą tego typu inwestycją na terenie naszego miasta. Zapraszamy do surfowania! - w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu dyrektor Jolanta Trybus. Z kolei w wyniku powierzenia obowiązków przez organ prowadzący, po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną, na jeden rok szkolny, tj r r. pełniącą obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu- Jaśkowicach będzie Aleksandra Ratka Bossard. /Inf.MZO/ 169 na odcinku Tychy Orzesze Jaśkowice. Wyżej wskazany wykonawca w dniu 24 lipca 2015 r. o godz przekazał za pośrednictwem a informację o konieczności awaryjnego zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 (ul. Rybnicka w Orzeszu ) oraz wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu począwszy od dnia 24 lipca 2015 r. W pierwszej kolejności należy wyraźnie podkreślić, iż w/w wykonawca realizował zadanie inwestycyjne, które zostało wcześniej zaplanowane. W tym kontekście brak jest jakichkolwiek przesłanek o stwierdzeniu konieczności awaryjnego zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 (ul. Rybnicka w Orzeszu). Decyzja o nagłym zamknięciu przejazdu kolejowego była całkowicie nieuzasadniona i skandaliczna. Brak jakichkolwiek informacji o planowanym zamknięciu przejazdu uniemożliwił przygotowanie komunikacji zastępczej, spowodował utrudnienia w ruchu drogowym, dezorganizację a także spowodował zagrożenie życia mieszkańców, TAURON Dystybucja S.A. informuje, że zgodnie z prawem, jeśli czas usuwania awarii przekroczy 24 godziny, klientom Tauron Dystrybucja przysługuje bonifikata z tytułu niedostarczonej energii z uwagi na brak wyznaczenia objazdów. Nadto należy nadmienić, iż zamknięcie przejazdu kolejowego przy ul. Rybnickiej w Orzeszu nastąpiło niezgodnie z 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem kolejowym na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. Po pierwsze nie doszło do awarii, tylko zamknięcie przejazdu w trybie awaryjnym nastąpiło prawdopodobnie w celu oszczędności czasu aby zrealizować inwestycję w terminie. Po drugie nie zostały niezwłocznie wyznaczone objazdy a także nie zostało niezwłocznie wprowadzone stosowne oznakowanie. Oznakowanie zostało dopiero wprowadzone w dniu 25 lipca 2015 r. (w sobotę) w godzinach popołudniowych. W mojej ocenie wykonawca przystępując do realizacji wyżej opisanego zadania inwestycyjnego na terenie Orzesza winien zaplanować i ze stosownym wyprzedzeniem poinformować o konieczności zamknięcia przejazdu kolejowego. Biorąc pod uwagę powyższe, żądam wyciągnięcia konsekwencji względem osób które dopuściły się przedmiotowych działań. Bonifikata z tytułu niedostarczonej energii elektrycznej elektrycznej. Aby taką bonifikatę uzyskać, należy wypełnić wniosek umieszczony na stronie internetowej TAURON-u i przesłać go na adres: Tauron Obsługa Klienta, ul. Lwowska 23, Katowice. 3

4 Przeżyjmy to jeszcze raz Na życzenie Czytelników mających niedosyt zdjęć z XIX Dni Orzesza publikujemy jeszcze jedną porcję fotek z tej wyjątkowo udanej imprezy (więcej na: facebook.com/gazetaorzeska). Tegoroczny festyn z okazji święta miasta został bardzo dobrze oceniony i podobał się chyba wszystkim. Miejmy nadzieję, że przyszłoroczna, jubileuszowa impreza, będzie równie udana albo jeszcze lepsza. 4

5 Nawałnica nad Orzeszem Burza, która 8 lipca nad ranem przeszła nad Orzeszem najwięcej szkód wyrządziła w energetyce. Do południa bez prądu było niemal całe nasze miasto, za wyjątkiem centrum miasta (choć przy hucie szkła też go nie było) oraz Zawady. Służby energetyczne zapowiadały co prawda, że do wieczora awarie zostaną usunięte, ale widok pozrywanych przewodów energetycznych w naprawdę wielu miejscach, kazał wątpić w ten optymistyczny scenariusz. W niektórych rejonach miasta na prąd czekano 4,5 dni. Brak prądu najbardziej dał się we znaki właścicielom sklepów. Kasy fiskalne mają akumulatory, więc kilka godzin pracowały, ale lodówki z żywnością lodami, mrożonkami, mięsem czy rybami to wielki problem. Dlatego jak miasto długie i szerokie większość napotkanych sklepów miała podłączone agregaty prądotwórcze. Ale niestety nie wszystkich stać na takie zabezpieczenie. Brak prądu to także wielki kłopot dla rolników. Na przykład nie pracują dojarki, i krów nie można doić. Zwierzęta tak już są przyzwyczajone do elektrycznych dojarek, że o tradycyjnym opróżnianiu wymion nie chcą słyszeć. Mówił nam o tym rolnik z Królówki. Jeśli chodzi o inne zniszczenia, to największe były w Królówce. Wiatr zerwał cały dach oraz więźbę dachową nad domem gospodarczym i częściowo nad budynkiem Powalone drzewo na ul. Żorskiej w Zazdrości. mieszkalnym przy ul. Pisarka obie budowle są ze sobą połączone. Trzy posesje dalej wichura zerwała dach z połowy wielkiej stodoły. Właściciel, pan Bolesław, mówiąc o tym miał łzy w oczach. Kilka lat temu było podobnie wtedy zerwało dach nad tą drugą częścią, a dziś wyrwało cały przód. Nie mam nawet siły patrzeć na to co się stało mówił zrozpaczony. W ogrodzie sołtys Królówki Heleny Oczadło wichura wyrwała cztery drzewa z korzeniami, poniszczyła kwiaty, sadzonki. Siła wichru była tak duża, że przerzuciło za płot ciężki metalowy kojec co stał w obejściu. Na szczęście nie było w nim psa. Z kolei ulica Żorska w Zazdrości i Woszczycach to było istne pobojowisko powyrywane i połamane drzewa, pozrywane przewody energetyczne. Do wielu przewodów powkręcały się gałęzie zerwane z drzew. Na jedną z posesji w centrum Zazdrości runął maszt energetyczny i stare drzewo. Na szczęście upadek zamortyzowały zerwane przewody energetyczne i słup wraz z drzewem zawisły Budynek z zerwanym dachem w Królówce. wadzonych interwencjach na DK 81 i w Zazdrości zostali skierowani do zabezpieczenia huty. A dokładnie wanny szklarskiej, by nie doszło do wycieku płynnego szkła z powodu braku zasilania. Konar spadający z drzewa uszkodził również dach busa, który był zaparkowany przy ul. Sienkiewicza (rejon huty szkła). Wichura zniszczyła też częściowo dach nad budynkiem przy ul. Pasieki w Zawiści. Zniszczeniu uległo też kilka urządzeń na placach zabaw dla dzieci w Zgoniu oraz w Zazdrości. Na ul. Żorskiej w centrum miasta porywisty na nich i zatrzymały się tuż przed ścianą domu. Szkody na tej posesji jak i całej Żorskiej, a wcześniej na DK 81 usuwali napotkani przez nas strażacy z OSP Jaśkowice, w sile dwóch zastępów. Wielkie zniszczenia drzewostanu były także w Zawiści, a największe przy ośrodku zdrowia oraz w sąsiadującym z nim Ośrodkiem Leczenia Nerwic dla Dzieci. Także w Zgoniu, gdzie przy ich usuwaniu spotkaliśmy strażaków z OSP Zgoń. A w centrum miasta przy hucie szkła spotkaliśmy strażaków z OSP Orzesze, którzy po przeprowiatr zerwał świeżo kładzioną elewację z jednej ściany budynku straty ok. 12 tys. zł. Wielką solidarnością wykazywali się rano 8 lipca kierowcy spieszący się do pracy. Większość dróg wyjazdowych z Orzesza była nieprzejezdna z powodu powyrywanych drzew i złamanych gałęzi. Ludzie wracali do domów po piły spalinowe i cięli wielkie konary, by udrożnić przejazd. Potem solidarnie wszyscy odsuwali powalone drzewa na pobocze. Takie historie usłyszeliśmy w m.in. w Zgoniu i Królówce. /I.W./ Zawody w skokach przez przeszkody Prawie stu zawodników wzięło udział w zawodach w skokach przez przeszkody w Klubie Jeździeckim Profit w Zazdrości. Dwudniowa rywalizacja odbyła się w dniach 11 i 12 lipca. Podczas dwudniowych zawodów odbyło się osiem konkursów: Towarzyskie Kuce - do 50 cm, Towarzyskie 70 cm, Towarzyskie 90 cm, Regionalny klasa LL - 90 cm, Regionalny klasa L cm, Regionalny klasa P cm, Regionalny Klasa N cm, Regionalny klasa N1-125 cm. Od czego zależy przynależność zawodnika do poszczególnej kategorii? Wyjaśnia Martyna Prochowiak. - Zawody towarzyskie są dla osób, które nie mają wyrobionej licencji lub odznaki oraz nie są zarejestrowani w Śląskim / Polskim Związku Jeździeckim. Zawodnicy startujący w kategorii regionalnej oraz ich konie muszą już być zarejestrowani, opłacać licencje oraz od klasy P (wysokość przeszkód do 110 cm) muszą także mieć zdany specjalny egzamin licencyjny tzw. L1 egzaminacyjny, który jest punktowany na styl pary opisuje. W rywalizacji wzięli udział zawodnicy m.in. z Katowic, Mikołowa, Orzesza, Krakowa, Żywca, Chorzowa, Rybnika, Tychów, Wodzisławia, Jastrzębia, Gorzyczek, Suszca, Pszczyny i Rudy Śląskiej. Parkur, to miejsce gdzie ustawione są przeszkody i odbywają się konkurencje. Trudność przejazdu zależy od klasy konkursu. W niższych konkursach parkury są proste, łatwe do zapamiętania, nie ma trudnych i ciasnych zakrętów - im wyższa klasa/wysokość przeszkód, tym stopień trudności wzrasta. - Teren musi być specjalnie przygotowany do zawodów, nie może być ani za suchy, ani za mokry. Podłoże nie może być także ani zbyt twarde ani zbyt grząskie - jeżeli chodzi o piasek - musi być on wilgotny i dobrze zbity, aby konie i ich nogi miały komfort odbicia wyjaśnia Martyna Prochowiak. Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu sponsorów, którymi byli: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Sieć salonów meblowych MEBLIK, Gabinet podologiczny ProPodos Katowice, Pralnia sprzętu jeździeckiego Equi-Masters Rybnik, Agencja Reklamowa Grupa CMYKI, Sklep Jeździecki Profit Orzesze, Firma HORZE, Firma Litex for Riders oraz Drink Bar Kebab O'key. /Magda Foltys/ 5

6 Wybory sołeckie W związku z kończącą się kadencją sołtysów i rad soleckich w maju i czerwcu w naszych sołectwach odbyły się wybory na nową kadencję. W poprzednich wydaniach przedstawiliśmy już sołtysów i rady sołeckie Zawiści, Gardawic, Królówki, Woszczyc i Zgonia, obecnie przedstawiamy wyniki wyborów w Zazdrości i Mościskach. We wrześniu odbędą się wybory rady sołeckiej i sołtysa w nowo utworzonym sołectwie w Zawadzie. Jan Spendel ponownie sołtysem Zazdrości 25 czerwca w Zazdrości odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Wzięło w nich udział 58 osób, co stanowiło kworum dla prawomocności zebrania. Po raz trzeci sołtysem Zazdrości został Jan Spendel. Był to jedyny kandydat wskazany przez mieszkańców. Poparło go 54 mieszkańców z 57 obecnych. Rada sołecka Zazdrości będzie liczyła 12 osób. To o trzy osoby więcej w porównaniu z poprzednim składem. Do rady sołeckiej weszły wszystkie osoby zgłoszone na zebraniu przez mieszkańców. Są to: Henryk Filipek, Roland Malcher, Marek Figas, Piotr Świaczny, Joanna Wowra, Arkadiusz Śmieszek, Krystian Baron, Zbigniew uwagę na problem notorycznego braku w dostawach prądu. Z powodu tych awarii palą się silniki w różnych urządzeniach w domach: piecach, lampach, roletach. Zgłaszałam już problem kilkakrotnie do energetyki, niestety problem nie został jeszcze rozwiązany, a prąd wyłączany jest niemalże codziennie - mówiła. Burmistrz zachęcił do ubiegania się o odszkodowania od dostawcy za szkody, a ze swojej strony zapewnił, że sprawdzi w czym tkwi problem. Kolejnym zgłoszonym problemem było ograniczenie czasowe na ulicy Żorskiej dotyczące samochodów ciężarowych. Pojazdy te mogą się poruszać na tej ulicy w godzinach między 8 a 18. Jest to wielki problem dla mieszkańców posiadających włas- także uwagę na zbyt szybko jeżdżące samochody ulicą Żorską, sugerując, że na całym odcinku tej ulicy, dla bezpieczeństwa, powinna pojawić się linia podwójna ciągła. Głos zabrał również burmistrz Mirosław Blaski omawiając najważniejsze sprawy Zazdrości: powiadomił mieszkańców o utworzeniu trzech punktów znajdujących się na terenie Orzesza, przyjmujących przeterminowane leki. Mówił także o sprawach dotyczących remontów dróg, rowów strategicznych, kopalni oraz gospodarki ściekowej. Gościem spotkania była również prof. Irena Pluta, która opowiedziała o celach stowarzyszenia "Zielone Orzesze", które między innymi ma na celu niedopuszczenie wydobycia węgla na terenie Orzesza przez spółkę Silesian Coal. /Natalia Szafraniec/ Grażyna Matuszczyk po raz trzeci sołtysem Mościsk W Mościskach po raz trzeci stanowisko sołtysa objęła Grażyna Matuszczyk. Nie miała kontrkandydatów do pełnienia tego stanowiska. Z 41 osób zebranych, głosy poparcia na Grażynę Matuszczyk oddało 38 mieszkańców. Świeżo wybrana sołtys zapowiedziała już kolejne zmiany dotyczące Mościsk - od 25 czerwca na terenie szkoły podstawowej rozpoczęły się prace nad trawiastym boiskiem. Sołtys, jeżeli uda się pozyskać pieniądze z funduszu sołeckiego, ma też plany na boisko do siatkówki oraz koszykówki. Mimo wysokiej frekwencji trudno było uzbierać skład nowej rady so- Gościem zebrania był również burmistrz Mirosław Blaski, który wysłuchał wszystkich uwag mieszkańców dotyczących Mościsk. Pierwszą sprawą poruszaną przez mieszkańców był problem z aktami wandalizmu. Mieszkańcy prosili policję o częstsze patrolowanie dróg Mościsk, szczególnie tych w okolicy boiska przy szkole podstawowej. Dzielnicowy patrolujący Mościska zachęcał do częstszych interwencji mieszkańców w postaci anonimowych telefonów, które każdy może wykonać i tym samym ułatwić pracę policji. w Orzeszu oraz Ornontowicach jest tylko dwóch dzielnicowych, ciężko poradzić sobie z takim obszarem, dlatego interwencje ze strony mieszkańców są znaczące w usprawnieniu pracy policji. Ostatnią sprawą zgłoszoną dzielnicowemu tym razem przez dyrektor szkoły podstawowej, Kingę Szala, był problem z mężczyzną, który obnaża się przy dzieciach idących ze szkoły do domu. - Problem został już zgłoszony, podejrzany mężczyzna pojawiał się już bowiem w okolicach centrum Orzesza, również w tym przypadku prosimy o powiadamianie policji jeżeli któryś z mieszkańców będzie świadkiem takiej sytuacji - komentuje policjant. Kolejną sprawę mieszkańcy kierowali już do radnego powiatu, Tadeusza Marszolika. Zebrani skarżyli się na fatalną widoczność na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej i Tyskiej. W tej sprawie głos zabrał burmistrz Mirosław Blaski, który powiadomił mieszkańców, że zauważył ten problem i podjął już odpowiednie działania, aby zmienić gospodarkę wycinki Sołtys Jan Spendel z lewej. Madejski, Stanisław Spendel, Grzegorz Wiechnik, Agata Chronowska, Monika Poloczek. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach. Gościem zebrania był burmistrz Mirosław Blaski, który wysłuchał wszystkich problemów mieszkańców dotyczących ich miejscowości. Szeroko omówiono powracający problem z zamkniętą od dwóch lat ulicą Przy Lesie, na którą można wjechać tylko w przypadku dojazdu do posesji. Droga została zamknięta na wniosek kilku mieszkańców tej ulicy. Decyzja ta według większości mieszkańców jest nieuzasadniona oraz paradoksalnie zamiast ułatwiać, utrudnia ruch. Według zebranych, na ulicy tej powinno zastosować się ograniczenie do 30 km/h i to zapewniłoby bezpieczeństwo jej mieszkańcom. Burmistrz obiecał, że droga ta będzie znów otwarta dla wszystkich. Jedna z mieszkanek zwróciła 6 ne firmy, których głównym środkiem transportu jest właśnie samochód ciężarowy. Właściciel jednej z takich firm zaznaczał, że rozpoczyna zazwyczaj pracę około 6 rano, nie może jednak wyjechać z posesji z powodu zakazu, ten sam problem jest podczas powrotu z pracy, który rzadko zdarza się przed godziną 18. Burmistrz obiecał wydłużyć godziny w których będą mogły poruszać się samochody ciężarowe. Kolejnym problemem jest zamknięte boisko, znajdujące się przy szkole podstawowej. Mieszkańcy uważają, że powinno ono być cały czas otwarte dla najmniejszych mieszkańców Zazdrości, a nie tak jak jest to teraz: w godzinach pracy szkoły, od 10 do 13. Burmistrz również w tej sprawie zgodził się z zebranymi i obiecał przyjrzeć się sprawie. Mieszkańcy zgłaszali również problemy z rozpadającymi się chodnikami, oraz z zalewaniem podczas deszczu ulicy Żorskiej. Zwracali Sołtys Grażyna Matuszczyk w środku. łeckiej. Po licznych zachętach ze strony drzew - lepiej byłoby, gdyby usuwano pani sołtys, zgodę wyraziło 7 osób drzewa sąsiadujące z drogami, a nie (to o 4 mniej niż w zeszłej kadencji), te ze środka lasu. Radny Marszolik są to: Piotr Jureczko, Błażej Kojzar, obiecał również zająć się tą sprawą. Aleksandra Macha, Mariola Macha, Zapowiedział także kolejne remonty Marcin Machulec, Bogdan Pasieka i chodnika przy ul. Chrobrego. Stefania Pisarek. W głosowaniu brało Oprócz problemów zgłaszanych udział 39 osób. Wybory poprowadził przez mieszkańców, kilka spraw istotnych dla Mościsk omówił burmistrz Jan Mach - przewodniczący Rady Miejskiej. Podczas spotkania Grażyna Mirosław Blaski. Najważniejszą Matuszczyk podziękowała pani dyrektor podstawówki w Mościskach - Kin- wybudowanie nowego przedszkola. sprawą dotyczącą tego sołectwa jest dze Szala która od przyszłego roku /Natalia Szafraniec/ szkolnego nie będzie już piastowała tego stanowiska.

7 Zebranie mieszkańców w Jaśkowicach 2 lipca odbyło się zebranie mieszkańców Jaśkowic, w którym uczestniczyli burmistrz Mirosław Blaski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach oraz radny powiatowy Józef Mrowiec. Prowadzili je radni Teresa Potysz i Eugeniusz Szala. Biurowiec zostaje Pytania do burmistrza zadawane przez radnych w imieniu mieszkańców dotyczyły najważniejszych spraw dla dzielnicy. Jako pierwszą poruszono przyszłość biurowca po byłym Zrembie. Ten budynek od lat nie może doczekać się konkretnych rozwiązań sprzedaży, bądź jeśli pozostawić go w zasobach gminy - to remontu i pomysłu na zagospodarowanie. Obecnie na parterze znajduje się przychodnia zdrowia, a na drugim piętrze biura firmy NT Industry (następca Zrembu). Firma ta na własny koszt wyremontowała całe to piętro. Do zagospodarowania oraz remontu pozostają jeszcze dwa piętra. Do tego biurowca przynależy też sala widowiskowa wykorzystywana przez Miejski Ośrodek Kultury. W tej sali swoje spotkania odbywają również członkowie jaśkowickiego koła emerytów i stowarzyszenia im. Fr. Stuska z Jaśkowic. Wynajmowana jest także pod organizację różnych imprez. Mieszkańcy Jaśkowic nigdy nie ukrywali, że są za pozostawieniem biurowca w gestii miasta, nie chcą jego sprzedaży. I taką właśnie krzepiąca akurat dla nich wiadomość usłyszeli od burmistrza Blaskiego. Mogę was zapewnić, że ten budynek nie będzie sprzedawany. Na pewno zostawiamy parter z przychodnią i salę widowiskową na nasze potrzeby, a pomysłów jak zagospodarować wolne piętra jest wiele. Na pewno będziemy o tym rozmawiać z radnymi, żeby to była wspólna decyzja mówił burmistrz. Dodał, że rozważane są koncepcje przeniesienia do jaśkowickiego biurowca ośrodka pomocy społecznej albo administrację oświatową, ale najpierw potrzebne są środki na remont. A te mogłyby się znaleźć, gdyby udało się wydzierżawić kolejne piętro. Ta i inne koncepcje będą rozważane w przyszłości wspólnie z radnymi. Drogi powiatowe Kolejny palący problem w Jaśkowicach, jeśli nie największy, to stan dróg powiatowych i gminnych. Główne arterie Jaśkowic są powiatowe, a ich stan miejscami tragiczny, szczególnie dwóch, i jedynych - dróg wjazdowych i dojazdowych do Jaśkowic, czyli ulic Wolności i Jaśkowickiej. Radny Szala wyraził zdziwienie, że obiecany przez powiat w marcu tego roku remont ul. Wolności nie dojdzie do skutku. W miejsce tej ulicy powiat przyjął do tegorocznych planów ul. Szkolną w Zawadzie. A w marcu słyszeliśmy od dyrektora Przybysza z Zarządu Dróg Powiatowych, że Wolności jest w najgorszym stanie. A teraz się okazuje, że powiat zmienia zdanie i wybrał Szkolną. My do Szkolnej nic nie mamy, ale żeby tak zmieniać zdanie? dziwił się radny na zebraniu. Radna Potysz przypomniała, że ul. Wolności jest znacznie częśskiwaniu środków na remonty dróg powiatowych. Dodał, że powiat w tym roku wykona w Orzeszu budowę ronda przy urzędzie, kontynuowany będzie remont ul. Jaśkowickiej i rozpocznie się remont Szkolnej. Ulica Fabryczna już prawie gminna Radni pytali też o stan prawny ul. Fabrycznej, bo od lat nie wiadomo czy jest ona gminna czy powiatowa. Ona też wymaga pilnego remontu, a z powodu braku właściciela nie wiadomo kto miałby ją naprawiać. Burmistrz Blaski wyjaśnił, że z początkiem ciej uczęszczana niż inne. Jeździ tu masa samochodów ciężarowych do NT Industry i Janpolu, pracownicy tych zakładów, no i mieszkańcy Jaśkowic, których jest ponad 2,5 tys. Burmistrz Blaski wyjaśnił mieszkańcom, że jest po rozmowach ze starostą powiatu i wspólnie ustalili, że na ul. Wolności potrzebny jest kapitalny remont, a nie takie zwykłe i nietrwałe łatanie dziur jak to ma miejsce obecnie. Mamy ustalone, że w tym roku z powiatowego funduszu ochrony środowiska i programu ciche nawierzchnie powiat da 250 tys. zł na rozpoczęcie remontu Wolności, a gmina dołoży się do tego kwotą 50 tys. zł. To będzie poszerzona droga z pasem dla ciągu pieszo jezdnego. Gmina już dała na drogi powiatowe ponad 300 tys. zł, a teraz dołożymy się do tego remontu. Nie wiem jak długi odcinek uda się zrobić za te pieniądze, cała droga ma 2 km długości. Może będzie to odcinek od Rybnickiej aż do kościoła mówił burmistrz. Radny Józef Mrowiec - wiceprzewodniczący Rady Powiatu zadeklarował, że będzie wspierał burmistrza i mieszkańców w pozylipca gmina przejęła ją w swoje zasoby na odcinku od ul. Wolności do Zrembu, ale dwie działki przez które przechodzi nadal są jeszcze własnością kolei. Drogi gminne i oświetlenie ulic Burmistrz M. Blaski z dróg gminnych które będą remontowane w tym roku wymienił ulice: Rolniczą, 22 Lipca i część Ściegiennego (od dworca w stronę Rybówki). Natomiast gmina nie będzie w tym roku zakładała nowych punktów oświetleniowych w miejscach gdzie wymagałoby to wykonanie projektu. Jedynie dołoży lampy tam gdzie już są słupy. Burmistrz zapewnił, że w przyszłym roku przeznaczy się więcej pieniędzy na oświetlenie ulic, więc więcej będzie robione. Mieszkańcy zgłosili pilną potrzebę doświetlenie ulic: Cynkowej (proszą się już 10 lat) oraz części ul. Powstańców i Wolności. Budowa kanalizacji sanitarnej - Najpierw musimy wybudować nową oczyszczalnię w Zawiści, to jest w tej chwili priorytet oraz zlikwidować starą na ul. Wieniawskiego, a dopiero potem będzie można zająć się kanalizacją w Jaśkowicach tak Mirosław Blaski odpowiadał pytany kiedy w Jaśkowicach będzie kanalizacja sanitarna. Przy czym w trakcie dyskusji o gospodarce ściekowej w Jaśkowicach pojawiało się kilka ciekawych wątków. Pierwszy dotyczył zlikwidowanej wiele lat temu oczyszczalni na Zrembie. Gdyby ją reaktywować, już według nowoczesnych technologii, na pewno ulżyłoby to mieszkańcom bloków, z których ścieki odprowadzane są do szamb opróżnianych tak często, że fekaliami śmierdzi tam niemal cały czas. Burmistrz mówił, że prezes NT Industry, Erik Knudsen nie miałby nic przeciw uruchomieniu oczyszczalni, bo znajduje się ona na terenie jego firmy. Ale burmistrz od razu studził nadzieje, że to jedna z propozycji, nad którymi będą się musieli pochylić radni i wspólnie wypracować jakieś stanowisko. Podobnie jak nad pomysłem, aby wybudować oczyszczalnię tylko dla Jaśkowic, a ulokować ją w dolince za kościołem. To miejsce jest nawet ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego z możliwością wybudowania oczyszczalni. Oczywiście można też budować kanalizację sanitarną której projekt już dawno temu został zrobiony, a ścieki byłby odprowadzane do nowej oczyszczalni w Zawiści. I jeszcze kolejny pomysł w tym temacie, aby w Jaśkowicach nie robić kanalizacji, a w zamian gmina dofinansowałaby budowę przydomowych oczyszczalni. Jednak wybór któregoś z tych wariantów to sprawa przyszłości, najpierw gmina musi wybudować zbiorczą oczyszczalnię w Zawiści, póki dwie istniejące jeszcze jako tako działają. Plac zabaw Mirosław Blaski jest za wsparciem przez gminę starań mieszkańców Jaśkowic o wybudowanie u nich placu zabaw oraz uporządkowanie parku przy kolei. Plac zabaw mógłby powstać na działce za boiskiem przy szkole, bo gmina niedawno kupiła tę działkę. Ale znów gdzie i kiedy byłby robiony?, z jakich środków? bo może z budżetu obywatelskiego o powołaniu którego burmistrz też myśli to wszystko się wyjaśni może za kilka miesięcy. /I.W./ 7

8 Kurs na raj, czyli karaiby w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu W dniach od 20 do 24 lipca, w godzinach od do w bibliotece odbywały się wakacyjne zajęcia dla dzieci. W tym roku we wspólnej zabawie brało udział 12 małych uczestników. Motywem przewodnim tegorocznych zajęć były Karaiby, dlatego ważnym elementem imprezy były dekoracje palmy, kokosy itp. Aby móc wyruszyć w rejs, każde dziecko otrzymało paszport małego turysty. Kompletne uzupełnienie dokumentu, pozwoliło nie tylko dopełnić i utrwalić wiedzę zdobytą podczas zajęć, ale również wrócić uczestnikom z bibliotecznej wyspy, po zakończeniu przygody, do domu. Podczas wakacji w bibliotece nie zabrakło dobrej zabawy. Sportowe, plastyczne, kulinarne oraz edukacyjne to zrealizowane formy zajęć. Oprócz tego towarzyszyły nam filmy animowane i dokumentalne o tematyce związanej z ciepłymi krajami. Seans filmowy na kocach pozwolił wszystkim dzieciom przenieść się w bajkowy świat. Swój talent kulinarny dzieci zaprezentowały podczas w przygotowywania ulubionych sałatek owocowych lub warzywnych. Wakacje to czas zabawy, ale musimy pamiętać o niebezpieczeństwach. Zajęcia edukacyjne pomogły przypomnieć dzieciom o zagrożeniach, a własnoręcznie zrobione przez uczestników ulotki, utrwaliły ich wiedzę na ten temat (m. in. rady na upalne dni, co zrobić gdy się zgubię?, wakacje nad morzem, wakacje w górach). Podczas wakacji w bibliotece nie zabrakło zajęć plastycznych oraz manualnych. Dzieci wykonały własną wyspę, malowały wymarzony statek, zaprojektowały pocztówki, wykonały meduzy z tacek papierowych oraz podwodny świat, w którym oprócz zwierząt i roślin, znalazły się skrzynie ze skarbami i syreny. W myśl zasady - w zdrowym ciele, zdrowy duch zorganizowane zostały zajęcia sportowe. Oprócz tego w czwartek pojechaliśmy do Ośrodka Wypoczynkowe Paprocany, gdzie piękna pogoda sprzyjała wodnym szaleństwom wszystkich dzieci. Celem zajęć jest nie tylko dobra zabawa, promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, ale również rozbudzenie ciekawości świata u dzieci. /Inf. MBP/ Zbierajmy nakrętki na protezę dla Natalki! Ta trzymiesięczna, niezwykle pogodna dziewczynka, urodziła się bez lewej rączki. By Natalka mogła w miarę normalnie funkcjonować potrzebna jest proteza, która zastąpi brakującą kończynę. Można ją założyć już takiemu małemu dziecku, jednak koszt zakupu jest niezwykle wysoki, to 60 tys. zł. Kwota zupełnie poza możliwościami finansowymi jej mamy, która na utrzymaniu ma jeszcze trójkę rodzeństwa Natalki. Historia tej małej dziewczynki poruszyła już wiele serc. Wielu chce pomóc. Tak zrodził się pomysł zbiórki plastikowych nakrętek na zakup protezy. W akcję włączają się wszyscy rodzina Natalki, przyjaciele i bliscy jej mamy Danuty Daszkiewicz, która pochodzi z Jaśkowic. Odzywają się nawet dawno niewidziane 8 koleżanki z pracy, przejęte losem dziewczynki. I wszyscy ci ludzie już zbierają nakrętki, a nawet w swojej okolicy organizują miejsca ich zbiórki. A zbierają je w Chorzowie, Tychach, Świętochłowicach, Sosnowcu, Łaziskach Górnych, Mikołowie, Bełku, Czerwionce. I w Orzeszu oczywiście także! Każdy z nas może się włączyć do tej szlachetnej akcji. Grosz do grosza, nakrętka do nakrętki, i może los uśmiechnie się do tej małej dziewczynki obdarowując ją potrzebną protezą. Potrzebne są plastikowe nakrętki po butelkach PET, sokach, kosmetykach, chemii gospodarczej, dezodorantach itp. A miejsc gdzie możemy zostawić nakrętki jest w Orzeszu bardzo dużo. W centrum miasta są to m.in. sklepy Żabka, Biedronka, lecznica weterynaryjna Omniwet na ul. św. Wawrzyńca, FC Niepokorni Rynek 22 i wiele innych. Wszystkie te punkty podane są facebookowym profilu gazety, oraz na facebookowym profilu Natalki. Utworzyła go Halinka Gąsior, która w imieniu małej Natalki niestrudzenie pozyskuje przychylność kolejnych osób które w swoich sklepach, punktach usługowych odbierają worki z nakrętkami. Po dwóch tygodniach udało się zebrać pierwszą tonę, a potrzebnych jest jeszcze 49 ton. Dzięki naprawdę dużemu zaangażowaniu Halinki Gąsior, historię tej małej dziewczynki poznały już niemal wszystkie gazety regionalne, stacje radiowe, a dzięki nagłośnieniu przez nich tej akcji stale powiększa się krąg zbieraczy nakrętek. Można też wesprzeć akcję wpłacając datki na konto bankowe: Bank Pekao Numer konta: z dopiskiem: Na protezę Natalki

9 Zawada ósmym sołectwem Orzesza Od początku lipca Zawada jest sołectwem. Ósmym w naszym mieście, po Zawiści, Zazdrości, Gardawicach, Mościskach, Zgoniu, Woszczycach i Królówce. Wcześniej była tylko miejscowością, częścią Orzesza. Nawet nie dzielnicą, bo nie miała samorządu. Pomysłodawcą przekształcenia Zawady w sołectwo był radny Bartłomiej Marek, a jego pomysł poparła zdecydowana większość mieszkańców tej miejscowości. Radny pozyskał też poparcie burmistrza i rady miejskiej, co zaowocowało podjęciem przed radę na sesji w czerwcu uchwały o utworzeniu sołectwa. Pytamy radnego Bartłomieja Marka o cele i okoliczności powstania sołectwa Zawada. Skąd wziął się pomysł z sołectwem? Żeby ruszyć nasze sprawy do przodu. W Zawadzie wiele rzeczy jest nie załatwionych, takich prostych, oczywistych, które jednak bardzo utrudniają życie. Mieszkam tu od ośmiu lat. Od samego początku jak się tu przeprowadziłem spotykałem się z problemami. Mamy fatalne drogi, brak kanalizacji, nieczyszczone rowy melioracyjne, brak chodników, braki w oświetleniu ulic. Nawet placu zabaw tu nie ma, nikt nie potrafił albo nie mógł tego wcześniej załatwić. Utworzenie sołectwa nie rozwiąże oczywiście tych wszystkich problemów. Ale może dużo ułatwić i będzie dobrym początkiem koniecznych tu zmian. O utworzeniu sołectwa mówił pan podczas kampanii wyborczej. Mieszkańcy od razu podchwycili temat? Mieszkańcy jak najbardziej, bo takich niezadowolonych jak ja jest tu znacznie więcej, by nie powiedzieć że większość. Mój start w wyborach był zupełnie spontaniczny, nie przygotowywałem się jakoś specjalnie. Ale gdy po namowach zgłosiłem swoją kandydaturę, to już zaangażowałem się na całego. Dziesiątki rozmów przeprowadzonych z ludźmi tylko mnie utwierdzały, że inni też dostrzegają te same mankamenty, że też chcą coś zmienić. A pomysł z sołectwem im się podobał. Ale tylko im. Gdy rozmawiałem między turami z ówczesnym burmistrzem Szafrańcem czy poprze nasze starania odpowiedział, że tego się nie da zrobić. A ja wiedziałem, że to nie tak, że można. Miałem pozytywne opinie prawników, szukałem informacji gdzie tylko się da. Dlatego zaraz po wyborach zacząłem przekonywać do tego pomysłu radnych. Burmistrza Mirosława Blaskiego przekonywać Radny Bartłomiej Marek. nie musiałem, od samego początku miałem jego pełne poparcie. Bez ich akceptacji tej zmiany byśmy nie przeprowadzili. Należą się im wszystkim nasze gorące podziękowania. Podobnie jak wszystkim mieszkańcom którzy mnie w tym wspierali i pomagali. Utworzenia sołectwa wymaga przeprowadzenia całej procedury i formalnej akceptacji tak mieszkańców jak władz gminy. Jak to się odbyło? Najpierw jako mieszkańcy sporządziliśmy wniosek pod którym podpisały się 274 osoby, a wymaganych było 50 podpisów. Po przesłani go do urzędu miejskiego zarządzone zostały konsultacje społeczne, w których wzięło udział ponad 130 osób. Kilkanaście głosów było nieważnych, ale wszyscy wypowiedzieli się pozytywnie za utworzeniem sołectwa. Potem już przygotowanie uchwał i głosowanie ich na sesji rady miejskiej. Tu także wszyscy nas poparli, bo uchwały przeszły jednogłośnie. Jakie korzyści daje Zawadzie bycie sołectwem? Po pierwsze Zawada zyskuje pewną odrębność od Orzesza. Nie jesteśmy już traktowani jako część miasta, jakieś piąte koło u wozu, bo do tej pory tak to tu postrzegaliśmy. Po drugie zyskamy samorząd, czyli radę sołecką, która skupi ludzi aktywnych i zaangażowanych. Będę rekomendował, żeby rada liczyła 15 osób, bo im nas więcej tym lepiej dla Zawady. Nie ukrywam, że będę startował w wyborach na stanowisko sołtysa. Oczywiście zyskujemy też Fundusz sołecki jak inne wsie naszego miasta. Co roku będziemy mogli wydać ok. 25 tys. zł na to, co sami wybierzemy. Będzie można wesprzeć te inwestycje gminy w których są braki. Pomysłów i potrzeb jest wiele, a o wszystkim będą decydować mieszkańcy Zawady. To oni na zebraniu wiejskim wskażą cele. Kiedy wybory sołtysa i rady sołeckiej? Odbędą się na początku września. Zarządzi je przewodniczący rady miejskiej. Wyborów nie można było zrobić wcześniej, bo do końca nie było wiadomo, czy nadzór prawny wojewody nie uchyli uchwały rady o utworzeniu sołectwa. Były takie obawy, prawie się tak stało, ale udało mi się to na szczęście uratować i wybory robimy zaraz po wakacjach. Jest pan radnym dopiero osiem miesięcy, a robi w Zawadzie rzeczy, które wydawały się nie do załatwienia. Jest sołectwo którego miało nie być, wkrótce rusza remont ulicy Szkolnej oczekiwany chyba od dziesięciu lat, załatwił pan czyszczenie rowów melioracyjnych na większą skalę niż dotychczas, remont części ul. Ściegiennego, poszerzenie zakresu remontu ul. Kawika. Doprowadził pan do unormowania oznakowania zatoki autobusowej przy przedszkolu, dzięki czemu została ona udostępniona w pewnych godzinach dla parkujących rodziców. Mieszkańcy pozytywnie zareagowali też na pana apel o niewypuszczanie samopas psów z posesji, bo dzieci się ich boją. Regularnie robi pan zebrania z mieszkańcami, stworzył portal informacyjny dla mieszkańców, udostępnił numer swojej komórki i zachęca wszystkich do kontaktu. Krótki czas, a sporo tego. Co w takim razie w najbliższej przyszłości. Na pewno dużym przedsięwzięciem jest festyn który organizuję, czyli Zawadzki bieg z kartoflem. Odbędzie się 29 sierpnia. Myślę, ze atrakcji nie zabraknie. W programie znajdzie się tytułowy bieg z kartoflem poprowadzony w żartobliwej trochę konwencji, wystąpią Masztalscy, zespoły Hanys Bynd i Hanuta, orkiestra dęta, a wszystko poprowadzi Sebastian Mierzwa z Radia Silesia. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, smacznej gastronomii i piwa. Już teraz zapraszam na boisko do Zawady. Będzie się działo! A we wrześniu razem ze strażakami z OSP Jaśkowice organizujemy na zawadzkim boisku powiatowe zawody pożarnicze połączone z festynem strażackim. Też już wszystkich zapraszam. Nie będzie nudno. Korzystając z okazji już teraz chciałem podziękować osobom, które zaangażowały się przy wszelkich pracach społecznych wykonywanych w ostatnim czasie w sołectwie Zawada. W imieniu mieszkańców i własnym DZIĘKUJĘ Dziękuję za rozmowę. /I.W./ Nowa siłownia pod chmurką! Na osiedlu przy ulicy Kwiatowej pojawiła się nowa siłownia pod chmurką. Jest to wspólny projekt Orzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzędu Miejskiego Orzesze. Na mieszkańców czekają trzy urządzenia, a w sumie sześć przyrządów do ćwiczeń. Wśród nich znajdują się: wioślarz, narciarz, wahadło, piechur, orbitrek eliptyczny, krzesło podnoszące masę ciała wyciąg górny oraz krzesło podnoszące masę ciała wyciskanie. /MF/ 9

10 Wakacje ze stowarzyszeniem Trzeci rok z rzędu Stowarzyszenie Razem=Łatwiej zorganizowało w czasie wakacji tygodniowe zajęcia dla dzieci ze Zgonia. Projekt był dofinansowany przez Stowarzyszenie Razem=Łatwiej oraz Miasto Orzesze w ramach realizacji zadania publicznego Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym pod tytułem Nudy nie lubimy i w kolejne wakacje dobrze się bawimy. Tegoroczne zajęcia były bardzo atrakcyjne, dlatego też błyskawicznie zebrała się grupa 40 dzieci. Pierwszego dnia przygotowano warsztaty teatralne, które prowadził pan Jan Chmiel - aktor - prezes Fundacji Dobry Dom. W kolejnym dniu zorganizowany został wyjazd do kina. W katowickim Cinema City dzieciaki miały do wyboru 2 filmy: Minionki oraz Kraina jutra. W środę dzieci wzięły udział w wycieczce do Inwałdu. Po zwiedzeniu świata w miniaturze, wszyscy chętnie bawili się w lunaparku. Dzięki wspaniałej pogodzie wyjazd był bardzo udany. Czwartek był dniem myśliwskim. Rankiem dzieci wyruszyły na strzelnicę, gdzie oczekiwała na nich pani Daria Wydobycie węgla spod południowego Orzesza coraz bliższe? Silesian Coal złożyła dokumentację geologiczną złoża 28 lipca spółka Silesian Coal złożyła w Ministerstwie Środowiska dokumentację geologiczną złoża "Żory-Suszec 1". To kolejny etap w jej zabiegach o koncesję na wydobycie węgla w południowym rejonie Orzesza. Przedstawiciele inwestora liczą, że już trzy lata po ewentualnym otrzymaniu koncesji można będzie rozpocząć wydobycie węgla. Do eksploatacji wykorzystywana ma być infrastruktura KWK "Krupiński", o czym już wcześniej informował Jerzy Markowski, prezes Silesian Coal. Z pokładów złoża - sąsiadującego z kopalnią Krupiński - położonych na głębokości od 600 do m, "bogatego w 680 mln ton węgla koksowego i energetycznego, inwestor planuje wydobywać surowiec przez kilkadziesiąt lat" - informowano po rejestracji złoża. "Dzięki inwestycji w Orzeszu powstanie co najmniej 700 nowych miejsc pracy oraz kilka tysięcy etatów w firmach okołogórniczych. Przewidziane wydobycie będzie mieć miejsce jedynie pod terenami niezamieszkałymi, gdyż inwestor, na wniosek władz samorządowych Orzesza, wyłączył z zakresu eksploatacji złoża zasoby znajdujące się bezpośrednio pod obszarami zabudowanymi" podkreślono. Mueller, na co dzień nauczycielka w szkole w Zgoniu, pasjonat przyrody, wraz z synem Jakubem. Pani Daria przygotowała dla dzieci pokaz trofeów myśliwskich oraz pogadankę na temat przyrody. Po spotkaniu czekały na dzieci przygotowane przez myśliwych kiełbaski z grilla. Już trzeci rok z rzędu Koło Łowieckie Hubertus zorganizowało dla nas spotkanie na strzelnicy. Jak co roku koło ufundowało i przygotowało dla uczestników wakacyjnego wypoczynku grilla. Na ręce prezesa Grzegorza Miciaka kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich członków koła Hubertus za życzliwość i pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci ze Zgonia. Nasz ostatni dzień, to wyprawa w góry. Tego dnia dzieci weszły na Błatnią. Na górze także czekał grill. Zmęczone, lecz szczęśliwe dzieciaki ze smakiem zjadły przygotowany dla nich posiłek. Napoje, które dzieci otrzymały, ufundowała firma ADO z Żor. I tak zakończyła się nasza tygodniowa wakacyjna przygoda. Przygotowanie zajęć w tej formie nie było by możliwe, gdyby nie bezinteresowna praca wielu ludzi, których w tym miejscu wymienimy imiennie: - kierownik naszego wypoczynku: Tomasz Dybczyński - nauczyciel wychowania fizycznego w Brennej Leśnicy, - opiekunowie: Joanna Bortlik, Daria Mueller, Anna Paszek, Ewa Skabek, Małgorzata Baron, Agata Smołuch, Anna Pisula, Aleksandra Wiechuła - nauczyciele wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 9, - projekt opracowały i przygotowały: Grażyna Bortlik i Małgorzata Szromek. Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy mają pomysły i chcą włączyć się w nasze działania. Dziękujemy tegorocznym sponsorom Eksploatacja węgla nie będzie kolidowała z pokładami soli występującymi w sąsiedztwie złoża zapewnia inwestor. Tę pewność dają inwestorowi informacje geologiczne pochodzące między innymi z dwóch odwiertów jakie Silesian Coal wykonała w Królówce i Zgoniu. Inwestor zapewnia, że wykonał "szeroki zakres złożonych badań, między innymi analizy chemiczne węgli oraz pomiary hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, a także geofizyczne". Wykonano je w Głównym Instytucie Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Instytucie oraz wszystkim wolontariuszom! Kolejny zrealizowany projekt Duży i mały wyrusza w góry poznajemy Beskid Śląski był również dofinansowany przez Stowarzyszenie RAZEM=ŁATWIEJ oraz Miasto Orzesze w ramach realizacji zadania publicznego Turystyka i Sport. W ramach projektu 7 lipca odbył się rodzinny wakacyjny wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. W wycieczce wzięło udział 48 osób. Cała grupa uczestniczyła w pokazie lotów ptaków drapieżnych oraz w pokazie lotów sów. Park zwiedzano w rodzinnych grupach. Na zakończenie wszyscy spotkali się na terenie Parku na wspólnym posiłku w postaci dań z grilla. Trzeci projekt pod nazwą Sport i gimnastyka dla mamy i smyka realizowany jest od maja do październiku. W każdy czwartek są organizowane zajęcia sportowe dla dzieci ze szkoły w Zgoniu, a wieczorem aerobik dla młodzieży i dorosłych, które prowadzi Agnieszka Nieradzik. Zajęcia te są całkowicie bezpłatne, toteż nie dziwi ogromne zainteresowanie i frekwencja uczestników. Projekt podobnie jak dwa wymienione wyżej również jest dofinansowany przez Stowarzyszenie RAZEM=ŁATWIEJ oraz Miasto Orzesze. /Inf.org./ Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. A przeprowadzone badania i analizy "dały ( ) pewność co do neutralnego wpływu eksploatacji węgla na sąsiadujące z planowanym obszarem wydobycia złoże soli". Silesian Coal jest spółką powołaną przez niemiecką firmę HMS Bergbau AG. Poza Polską prowadzi ona inwestycje między innymi w Indonezji, Singapurze, Tanzanii i Republice Południowej Afryki. Spółką Silesian Coal kieruje Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, a wcześniej dyrektor kopalni Budryk w Ornontowicach. /I.W./

11 Festyn w Woszczycach 11 lipca w Woszczycach odbył się festyn zorganizowany przez OSP Woszczyce i Koło Gospodyń Wiejskich. Był to już ich czwarty festyn zorganizowany na terenie Woszczyc. Gości przywitali Celestyna Kocima - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich i Wojciech Sznapka - prezes OSP w Woszczycach. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. Najmłodsi mogli poukładać puzzle, pokolorować obrazki, czy wziąć udział w licznych konkursach. W programie był także konkurs tańca oraz pokaz strażacki, który wśród najmłodszych wywołał wiele emocji. Strażacy i panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowali również loterię fantową. Uczestnicy festynu mogli skorzystać z możliwości zakupu ciasta, kawy, herbaty, kiełbasy oraz krupnioka, a to wszystko przy akompaniamencie zespołu muzycznego Vocal. Natalia Szafraniec Sportowe sukcesy Bernarda Hojki Bernard Hojka mimo upływu lat ciągle w dobrej sportowej formie, czego najlepszym przykładem kolejne jego sukcesy, w tym zdobycie tytułu Mistrza Europy i ustanowienie rekordu świata. We wszystkich tych zawodach orzeszanin startował w kategorii wagowej 75 kg. W maju na Ogólnopolskim Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Czerwionce wywalczył II miejsce w kategorii open, w której startowali zawodnicy ze wszystkich kategorii wiekowych, więc to duży sukces orzeszanina. 16 czerwca B. Hojka walczył na Mistrzostwach Europy w wyciskaniu sztangi, które odbyły się w Pradze. To był jego najlepszy start w tym sezonie. Dość powiedzieć, na tych zawodach zajął I miejsce i zdobył tytuł Mistrza Europy w kategorii Masters oraz ustanowił nowy rekord świata. Dzień później na tych zawodach w kategorii open wywalczył II miejsce, a warto dodać, że w mistrzostwach startowało 340 zawodników. /I.W./ 11

12 Dzień seniora w Zgoniu W sobotę 27 czerwca najstarsi mieszkańcy Zgonia spotkali się na tradycyjnym Dniu seniora, który zorganizowała dla nich rada sołecka z sołtysem Piotrem Olesiem oraz radna Grażyna Bortlik. To uroczyste spotkanie miało kilka miłych niespodzianek. Był to na pewno występ śpiewających dzieci przygotowanych przez Joannę Bortlik, ale też obecność dawno niewidzianego, długoletniego byłego proboszcza Zgonia, ks. Józefa Wojciecha, który przyjął zaproszenie na to spotkanie od radnej G. Bortlik. Gośćmi byli także burmistrz Mirosław Blaski i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach oraz obecny proboszcz, ks. Krzysztof Jasek. Spotkanie było też okazją do pożegnania się Olgi Kaniewskiej dyrektor zgońskiej szkoły z księżmi Józefem i Krzysztofem oraz z seniorami w związku z jej przejściem od września na emery- Helena Szołtysek i radna Grażyna Bortlik. turę. Szczególne i bardzo osobiste podziękowania Olga Kaniewska skierowała też do Anieli i Alfreda Bańczyków. Były kwiaty, ciepłe wspomnienia długoletniej współpracy i łzy wzruszenia. Radna Grażyna Bortlik wraz z sołtysem Olesiem złożyli życzenia najstarszej spośród obecnych na spotkaniu mieszkance Zgonia pani Helenie Szołtysek z okazji 90 urodzin. Kwiaty i powinszowania skierowali również na ręce ks. Józefa Wojciecha z okazji 70 urodzin. Dzień seniora został uroczyście przygotowany, a seniorzy podjęci z wielką atencją. Rozpoczęli go od udziału we mszy św., którą sprawowali księża Józef i Krzysztof. Po mszy zasiedli na sali gimnastycznej, gdzie podjęto ich smakowitym poczęstunkiem. To już zasługa szefowej kuchni Róży Kępki, która gotuje po mistrzowsku, a jej kuchnia jest chwalona przez wszystkich. Grażyna Bortlik dziękowała wielu osobom za pomoc w organizacji tego świątecznego spotkania, a byli to członkowie rady sołeckiej: Teresa Janecko, Anna Nycz, Anna Kłakus, Józefa Brząkalik, Agnieszka Brząkalik, Róża Kępka, Piotr Oleś i Sebastian Jeziorski. Spoza rady organizatorów wspierali: Olga Kaniewska, Bożena Kasprusz, Ewelina Stawowska i Teresa Brząkalik. /I.W./ W Zawiści znów się dzieje, tym razem celem bezpieczeństwo W sobotę, 18 lipca znów mogliśmy być świadkami, że w Zawiści chęci do działania nie brakuje. Tym razem druhowie z OSP Zawiść oraz pracownicy miejscowej stacji diagnostycznej Diagneo zorganizowali akcję: Sprawny samochód bezpiecznie na drodze. Choć jej głównym zadaniem była nieodpłatna kontrola stanu technicznego samochodów, nie zabrakło również dodatkowych atrakcji, z których każdy mógł wybrać coś dla siebie. Wśród dorosłych ogromnym zainteresowaniem cieszyły się alkogogle, gdzie chętni mogli poczuć się jak osoby będące pod wpływem alkoholu. Z pomocą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach organizatorzy przygotowali też symulator zderzeń oraz aparat Piórkowskiego pozwalający na zmierzenie swojego czasu reakcji. Wśród młodszych przybyłych, szczególnie tych zaopatrzonych we własne rowery, ogromną popularność zdobyło miasteczko ruchu drogowego gdzie pod czujnym okiem policjanta, Adama Jakubczyka, z KPP w Mikołowie mogli sprawdzić się w znajomości przepisów obowiązujących ich w ruchu drogowym. Ponadto dla najmłodszych zainteresowanych akcją, panie Katarzyna Sacawa i Agata Schmidt przygotowały szereg zabaw, takich jak wyścigi w workach czy robienie ogromnych baniek mydlanych. Każdy obecny mógł również w czasie akcji nauczyć się podstawowych zasad pierwszej pomocy od wykwalifikowanego ratownika medycznego Bartosza Marka, który udowodnił wielu osobom, że ratowanie ludzkiego życia wcale nie jest takie trudne. Ostatecznie jednak, elementem który prawdopodobnie wzbudził najwięcej emocji i okrzyków radości, nie tylko wśród najmłodszych, był samochód OSP Łaziska Górne, do którego każdy mógł wejść i obejrzeć jego wyposażenie, oraz kurtyna wodna, którą ze swojego samochodu rozstawili strażacy tej jednostki starając się przez to dać trochę ochłody w gorące południe. Chociaż upalna pogoda nie zachęcała do wychodzenia z domów, to frekwencja jednak dopisała, przybyła nawet zorganizowana grupa dzieci i młodzieży z Ośrodka Terapii Nerwic. Akcja cieszyła się jednak zainteresowaniem nie tylko w granicach naszego miasta, co jest zasługą również Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu oraz Radia Express, które zajęły się promocją przedsięwzięcia. Sami organizatorzy, choć na początku niepewni, z przebiegu akcji są bardzo zadowoleni i jednogłośnie stwierdzili, że dało im to motywację do podejmowania kolejnych działań, a akcję taką jak ta planują wpisać w kalendarz cyklicznych imprez naszego miasta. Martyna Dworczyk fot. Szymon Brożyna 12

ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT. Szukaj nas też na Facebook.com

ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT. Szukaj nas też na Facebook.com ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com Zespół z SP4 w Jaśkowicach. Młodzież z G1 w Orzeszu. Amelia Kopiec. Exist. Orzeski Lider Biznesu dla NT Industry.

Bardziej szczegółowo

Hogwart w Dwójce. Cena wody bez zmian. Budżet miasta 2015. Remont komisariatu policji w Orzeszu. W marcu piszemy Miejskie Dyktando

Hogwart w Dwójce. Cena wody bez zmian. Budżet miasta 2015. Remont komisariatu policji w Orzeszu. W marcu piszemy Miejskie Dyktando ISSN 1425-7610 Nr 2 (226) luty 2015 cena 1,8 zł z 8% VAT Hogwart w Dwójce www.facebook.com/gazetaorzeska Remont komisariatu policji w Orzeszu Mariusz Oleś Liderem Roku 2014 powiatu mikołowskiego Budżet

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

Nagrody sportowe burmistrza za 2014 rok 2

Nagrody sportowe burmistrza za 2014 rok 2 ISSN 1425-7610 Nr 4 (228) kwiecień 2015 cena 1,8 zł z 8% VAT www.facebook.com/gazetaorzeska Nagrody sportowe burmistrza za 2014 rok 2 50 osób odebrało nagrody burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe

Bardziej szczegółowo

WSTĘP WOLNY!!! W tym numerze przeczytacie: 4 marca 2011-02-05 Hala sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10, godz. 18.00

WSTĘP WOLNY!!! W tym numerze przeczytacie: 4 marca 2011-02-05 Hala sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10, godz. 18.00 W tym numerze przeczytacie: Budżet miasta 2011, dochody i wydatki, komentarz burmistrza Biblioteka w Woszczycach na miarę XXI wieku Dom Śląskiej Kultury atrakcją artystyczną i kulturalną Orzesza Akcja

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 6 (174) czerwiec 2010 cena 1, 6 z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: W Orzeszu odbył się kolejny już Zjazd Śpiewaczy poświęcony pamięci dyrygenta Mieczysława Dzieńdziela. Czytaj str.

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 10 (212) październik 2013 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com W tym numerze przeczytacie: Gminne inwestycje szczegóły budowy nowego targowiska wraz z parkingiem i szaletem,

Bardziej szczegółowo

jeszcze poczeka Tychy kibicują

jeszcze poczeka Tychy kibicują Twoje tychy 20 lipca 2010 Bohaterowie tygodnia: Wiktoria Pogorielska i Igor Geletij nasze Tychy Byli najlepsi w 15. edycji Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego. >strona 2 bezpłatny tyski tygodnik

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy i organizatorzy Turnieju Tarczy i Miecza Niepokornych z Orzesza z ekipą japońskiej telewizji TVQ, w plenerach zamku w Chudowie. Str.

Uczestnicy i organizatorzy Turnieju Tarczy i Miecza Niepokornych z Orzesza z ekipą japońskiej telewizji TVQ, w plenerach zamku w Chudowie. Str. ISSN 1425-7610 Nr 4 (216) kwiecień 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com Burmistrz Miasta Orzesze Andrzej Szafraniec zaprasza na koncert: ORZESZE DZIĘKUJE ZA KANONIZACJĘ JANA PAWŁA II

Bardziej szczegółowo

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem nr 2 rok I (2) 17 września 2015 bezpłatne pismo społeczno-kulturalne Hiszpańska impreza w podczęstochowskiej Blachowni W ostatnią sobotę wakacji Blachownia żegnała lato. Przy dźwiękach hiszpańskiej muzyki,

Bardziej szczegółowo

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 nr 07 (140) sierpień 2014 ISSN 1233-0574 Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 Mieszkaniec Golęczewa został szefem poznańskiej Kliniki W Złotkowie powstała pierwsza w Wielkopolsce stanica rowerowa

Bardziej szczegółowo

Nr 10/508 październik 2013

Nr 10/508 październik 2013 Nr 10/508 październik 2013 Uroczystą inaugurację 44. Rybnickich Dni Literatury poprowadził Adam Świerczyna, dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury Martyna Czech, wokalistka Chwili Nieuwagi, po koncercie,

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie?

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? nr 06 (139) czerwiec/lipiec 2014 ISSN 1233-0574 Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? Opinię Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery

Bardziej szczegółowo

Zan zostaje w kamienicy Termin rozbudowy siedziby pruszkowskiego liceum stoi pod znakiem zapytania

Zan zostaje w kamienicy Termin rozbudowy siedziby pruszkowskiego liceum stoi pod znakiem zapytania 8 LISTOPADA 2013 (NR 237) Nakład kontrolowany: 40 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI, WARSZAWSKI ZACHODNI Zan zostaje w kamienicy Termin rozbudowy siedziby pruszkowskiego liceum

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku.

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku. Nr 2/476; luty 2011 Południowa fasada budynku. Nowa siedziba Temidy czytaj na str. 10-11. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Przed salami rozpraw elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

KĘCKIE SZKOŁY PRZED NOWYM ROKIEM NAUKI S.

KĘCKIE SZKOŁY PRZED NOWYM ROKIEM NAUKI S. KĘCKIE SZKOŁY PRZED NOWYM ROKIEM NAUKI S. 4-5 NR 10 09 (215) (226) październik wrzesień 2010 2009 www.info.kety.pl cena 2,50 3,00 zł Nr indeksu 363928 ISSN 1425-6975 DOŻYNKI 2010 POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

DOŚĆ NOWE SĄ JUŻ GOTOWI. ZAMIESZANIE Z PRĄDEM s. 3. Aktualności na naszej stronie internetowej: www.7dnigryfina.com 30% AUTO NAPRAWA

DOŚĆ NOWE SĄ JUŻ GOTOWI. ZAMIESZANIE Z PRĄDEM s. 3. Aktualności na naszej stronie internetowej: www.7dnigryfina.com 30% AUTO NAPRAWA ZAMIESZANIE Z PRĄDEM s. 3 Aktualności na naszej stronie internetowej: www.7dnigryfina.com 9 771730 734015 Nr 37 (553) 24.09.2010 CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT) ISSN 1730-734 Redaktor prowadzący: Paweł Drąg

Bardziej szczegółowo