Darmowe Wi-Fi już w dwóch punktach miasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Darmowe Wi-Fi już w dwóch punktach miasta"

Transkrypt

1 ISSN Nr 8 (231) sierpień 2015 cena 1,8 zł z 8% VAT Na wakacjach ze stowarzyszeniem Razem=Łatwiej dzieci zwiedziły m.in. park miniatur w Inwałdzie. 115 zarzutów dla orzeszanki za oszustwa i przywłaszczenie 300 tys. zł. Darmowe Wi-Fi już w dwóch punktach miasta

2 CENIMY TWÓJ CZAS odwiedź urząd elektronicznie! Zachęcamy do korzystania z usług Urzędu Miejskiego Orzesze za pośrednictwem Internetu. Coraz więcej spraw, które dotąd wymagały wizyty w urzędzie można szybko i łatwo załatwić bez wychodzenia z domu. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to odpowiedź na wyzwania współczesności. Kontakt z urzędem w SEKAP można rozpocząć o dowolnej porze i w każdym miejscu na świecie. SEKAP oszczędza czas i ogranicza koszty korzystania z urzędu. Dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa e - urząd gwarantuje poufność danych, a wstępna weryfikacja pozwala uniknąć błędów administracyjnych. Jak to działa? 1. Wejdź na jedną z dwóch stron internetowych: Urzędu Miejskiego Orzesze - lub 2. Korzystanie z elektronicznych usług urzędu rozpocznij od założenia skrzynki kontaktowej. W przyjazny sposób umożliwia ona korespondencję z urzędem oraz sprawdzenie etapu, na jakim jest załatwiana sprawa. 3. Aby elektronicznie podpisać dokument, niezbędne jest posiadanie jednego z dwóch darmowych podpisów elektronicznych. Są to: certyfikat CC SEKAP oraz profil zaufany e-puap. Podpis elektroniczny CC SEKAP można uzyskać w pokoju 1 lub 9 Urzędu Miejskiego Orzesze, a także na stronie https://cc.sekap.pl.. Natomiast profil zaufany e-puap należy uwierzytelnić w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie albo w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych. Pełna lista punktów potwierdzających znajduje się pod adresem: W obu przypadkach osobista wizyta w urzędzie jest jednorazowa! Jeżeli posiadasz płatny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, również nim możesz podpisać dokument elektroniczny! 4. Po spełnieniu tych niewielu formalności, do swojej dyspozycji otrzymujesz ciągle rozwijający się, opisany katalog usług elektronicznych świadczonych przez urzędy województwa śląskiego. Każda z nich zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprawy, a także wymagane wnioski i druki, oczywiście elektroniczne. 5. Podążaj za wskazówkami, które znajdziesz na ekranie swojego urządzenia. W oczekiwaniu na załatwienie sprawy, sprawdzaj swoją skrzynkę. Dla kogo? SEKAP jest dostępny dla obywateli, przedsiębiorców i instytucji. Województwo śląskie jest liderem we wprowadzaniu e-usług publicznych. Orzesze przystąpiło do projektu już w 2007 roku. Od tego czasu liczba spraw, jakie mieszkańcy załatwiają za pośrednictwem Internetu systematycznie wzrasta. Kolejny rajd Kolejny rajd rowerowy Stowarzyszenia im. Franciszka Stuska z Jaśkowic odbył się do ogrodu państwa Wojtyczka w Bujakowie, gdzie podziwialiśmy różnorodną roślinność, w tym kiwi, figi czy sosny z różnych stron świata. /Inf.org./ Wykaz telefonów alarmowych Jednolity numer alarmowy 112 Komenda Powiatowa Policji 997 w Mikołowie Komisariat Policji w Orzeszu fax Komenda Powiatowa 998 Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie Pogotowie Ratunkowe 999 w Mikołowie Powiatowe Centrum tel Zarządzania Kryzysowego (PCZK) kom fax Pogotowie Gazowe Wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci Violetty Smyczek rodzinie i bliskim Zmarłej składają Mirosław Blaski Burmistrz Miasta Orzesze Sylwia Krawczyk Z-ca Burmistrza Miasta Orzesze Jan Mach Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego Orzesze Pogotowie Wodociągowe Pogotowie Energetyczne 991 Straż Miejska w Orzeszu poniedziałek piątek w godz ISSN Wydawca: Urz¹d Miasta Orzesze, ul. œw. Wawrzyñca 21 Realizacja: Wydawnictwo Leliwa, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 64/5 tel./fax 32/ lub Redaktor od po wie dzial ny: Izabela Wiêc³awska Druk: AA PRINT Mikołów, ul. Poprzeczna 44 Redakcja zastrzego sobie prawo do skracania i opa try wa nia tekstów w³asnymi tytu³ami. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Za treœæ reklam i og³oszeñ nie odpowiadamy. 2

3 Skarga do PKP PLK Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie zamknięcia przejazdu kolejowego w Orzeszu W związku z niepoinformowaniem z wyprzedzeniem Urzędu Miejskiego w Orzeszu o zamknięciu w dniu r. przejazdu kolejowego w centrum miasta przy ul. Rybnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 925, burmistrz Mirosław Blaski wystosował skargę na działania firmy wykonującej remont przejazdu, zlecony przez Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Sosnowcu. W piśmie (treść obok) burmistrz ustosunkował się do nieuzasadnionej i jego zdaniem skandalicznej decyzji o nagłym zamknięciu przejazdu kolejowego oraz opóźnieniu w wyznaczeniu objazdów, co spowodowało utrudnienia w ruchu drogowym, Wyremontowany przejazd na ul. Rybnickiej. Darmowe Wi-Fi już w dwóch punktach miasta! Z przyjemnością informujemy, że Urząd Miejski w Orzeszu uruchomił dwa punkty bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie naszego miasta. Hotspoty obejmują swoim zasięgiem teren targowiska miejskiego przy ul. św. Wawrzyńca oraz kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik" przy ul. Bukowina. Aby skorzystać z Wi-Fi, w urządzeniu mobilnym należy Zmiany personalne w orzeskich placówkach oświatowych Pierwszego września w czterech orzeskich szkołach zmienią się dyrektorzy. W wyniku rozstrzygnięć postępowań konkursowych na pięcioletnią kadencję r r. powołani zostali: - w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu dyrektor Barbara Grabowska, - w Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu - Mościskach dyrektor Beata Kałwak, dezorganizację, oraz zagrożenie życia mieszkańców. Za wszelkie utrudnienia związane z tym remontem, niezawinione przez Urząd Miejski, Burmistrz Miasta Orzesze przeprasza wszystkich mieszkańców. TREŚĆ SKARGI do PKP PLK: Jako Burmistrz Miasta Orzesze, niniejszym wnoszę skargę na działania firmy Torkol Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Cielmickiej 37 wykonawcy zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 169 w km 7,226 16,691 na odcinku Łaziska Średnie Orzesze Jaśkowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. Prace na linii kolejowej nr wyszukać sieć SYRION-HOT- SPOT-ORZESZE i za pomocą przeglądarki internetowej zainicjować połączenie z dowolną stroną internetową, a następnie wybrać czasowy dostęp do darmowego internetu. Bezpłatny, radiowy dostęp do Internetu jest pierwszą tego typu inwestycją na terenie naszego miasta. Zapraszamy do surfowania! - w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu dyrektor Jolanta Trybus. Z kolei w wyniku powierzenia obowiązków przez organ prowadzący, po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną, na jeden rok szkolny, tj r r. pełniącą obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu- Jaśkowicach będzie Aleksandra Ratka Bossard. /Inf.MZO/ 169 na odcinku Tychy Orzesze Jaśkowice. Wyżej wskazany wykonawca w dniu 24 lipca 2015 r. o godz przekazał za pośrednictwem a informację o konieczności awaryjnego zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 (ul. Rybnicka w Orzeszu ) oraz wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu począwszy od dnia 24 lipca 2015 r. W pierwszej kolejności należy wyraźnie podkreślić, iż w/w wykonawca realizował zadanie inwestycyjne, które zostało wcześniej zaplanowane. W tym kontekście brak jest jakichkolwiek przesłanek o stwierdzeniu konieczności awaryjnego zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 (ul. Rybnicka w Orzeszu). Decyzja o nagłym zamknięciu przejazdu kolejowego była całkowicie nieuzasadniona i skandaliczna. Brak jakichkolwiek informacji o planowanym zamknięciu przejazdu uniemożliwił przygotowanie komunikacji zastępczej, spowodował utrudnienia w ruchu drogowym, dezorganizację a także spowodował zagrożenie życia mieszkańców, TAURON Dystybucja S.A. informuje, że zgodnie z prawem, jeśli czas usuwania awarii przekroczy 24 godziny, klientom Tauron Dystrybucja przysługuje bonifikata z tytułu niedostarczonej energii z uwagi na brak wyznaczenia objazdów. Nadto należy nadmienić, iż zamknięcie przejazdu kolejowego przy ul. Rybnickiej w Orzeszu nastąpiło niezgodnie z 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem kolejowym na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. Po pierwsze nie doszło do awarii, tylko zamknięcie przejazdu w trybie awaryjnym nastąpiło prawdopodobnie w celu oszczędności czasu aby zrealizować inwestycję w terminie. Po drugie nie zostały niezwłocznie wyznaczone objazdy a także nie zostało niezwłocznie wprowadzone stosowne oznakowanie. Oznakowanie zostało dopiero wprowadzone w dniu 25 lipca 2015 r. (w sobotę) w godzinach popołudniowych. W mojej ocenie wykonawca przystępując do realizacji wyżej opisanego zadania inwestycyjnego na terenie Orzesza winien zaplanować i ze stosownym wyprzedzeniem poinformować o konieczności zamknięcia przejazdu kolejowego. Biorąc pod uwagę powyższe, żądam wyciągnięcia konsekwencji względem osób które dopuściły się przedmiotowych działań. Bonifikata z tytułu niedostarczonej energii elektrycznej elektrycznej. Aby taką bonifikatę uzyskać, należy wypełnić wniosek umieszczony na stronie internetowej TAURON-u i przesłać go na adres: Tauron Obsługa Klienta, ul. Lwowska 23, Katowice. 3

4 Przeżyjmy to jeszcze raz Na życzenie Czytelników mających niedosyt zdjęć z XIX Dni Orzesza publikujemy jeszcze jedną porcję fotek z tej wyjątkowo udanej imprezy (więcej na: facebook.com/gazetaorzeska). Tegoroczny festyn z okazji święta miasta został bardzo dobrze oceniony i podobał się chyba wszystkim. Miejmy nadzieję, że przyszłoroczna, jubileuszowa impreza, będzie równie udana albo jeszcze lepsza. 4

5 Nawałnica nad Orzeszem Burza, która 8 lipca nad ranem przeszła nad Orzeszem najwięcej szkód wyrządziła w energetyce. Do południa bez prądu było niemal całe nasze miasto, za wyjątkiem centrum miasta (choć przy hucie szkła też go nie było) oraz Zawady. Służby energetyczne zapowiadały co prawda, że do wieczora awarie zostaną usunięte, ale widok pozrywanych przewodów energetycznych w naprawdę wielu miejscach, kazał wątpić w ten optymistyczny scenariusz. W niektórych rejonach miasta na prąd czekano 4,5 dni. Brak prądu najbardziej dał się we znaki właścicielom sklepów. Kasy fiskalne mają akumulatory, więc kilka godzin pracowały, ale lodówki z żywnością lodami, mrożonkami, mięsem czy rybami to wielki problem. Dlatego jak miasto długie i szerokie większość napotkanych sklepów miała podłączone agregaty prądotwórcze. Ale niestety nie wszystkich stać na takie zabezpieczenie. Brak prądu to także wielki kłopot dla rolników. Na przykład nie pracują dojarki, i krów nie można doić. Zwierzęta tak już są przyzwyczajone do elektrycznych dojarek, że o tradycyjnym opróżnianiu wymion nie chcą słyszeć. Mówił nam o tym rolnik z Królówki. Jeśli chodzi o inne zniszczenia, to największe były w Królówce. Wiatr zerwał cały dach oraz więźbę dachową nad domem gospodarczym i częściowo nad budynkiem Powalone drzewo na ul. Żorskiej w Zazdrości. mieszkalnym przy ul. Pisarka obie budowle są ze sobą połączone. Trzy posesje dalej wichura zerwała dach z połowy wielkiej stodoły. Właściciel, pan Bolesław, mówiąc o tym miał łzy w oczach. Kilka lat temu było podobnie wtedy zerwało dach nad tą drugą częścią, a dziś wyrwało cały przód. Nie mam nawet siły patrzeć na to co się stało mówił zrozpaczony. W ogrodzie sołtys Królówki Heleny Oczadło wichura wyrwała cztery drzewa z korzeniami, poniszczyła kwiaty, sadzonki. Siła wichru była tak duża, że przerzuciło za płot ciężki metalowy kojec co stał w obejściu. Na szczęście nie było w nim psa. Z kolei ulica Żorska w Zazdrości i Woszczycach to było istne pobojowisko powyrywane i połamane drzewa, pozrywane przewody energetyczne. Do wielu przewodów powkręcały się gałęzie zerwane z drzew. Na jedną z posesji w centrum Zazdrości runął maszt energetyczny i stare drzewo. Na szczęście upadek zamortyzowały zerwane przewody energetyczne i słup wraz z drzewem zawisły Budynek z zerwanym dachem w Królówce. wadzonych interwencjach na DK 81 i w Zazdrości zostali skierowani do zabezpieczenia huty. A dokładnie wanny szklarskiej, by nie doszło do wycieku płynnego szkła z powodu braku zasilania. Konar spadający z drzewa uszkodził również dach busa, który był zaparkowany przy ul. Sienkiewicza (rejon huty szkła). Wichura zniszczyła też częściowo dach nad budynkiem przy ul. Pasieki w Zawiści. Zniszczeniu uległo też kilka urządzeń na placach zabaw dla dzieci w Zgoniu oraz w Zazdrości. Na ul. Żorskiej w centrum miasta porywisty na nich i zatrzymały się tuż przed ścianą domu. Szkody na tej posesji jak i całej Żorskiej, a wcześniej na DK 81 usuwali napotkani przez nas strażacy z OSP Jaśkowice, w sile dwóch zastępów. Wielkie zniszczenia drzewostanu były także w Zawiści, a największe przy ośrodku zdrowia oraz w sąsiadującym z nim Ośrodkiem Leczenia Nerwic dla Dzieci. Także w Zgoniu, gdzie przy ich usuwaniu spotkaliśmy strażaków z OSP Zgoń. A w centrum miasta przy hucie szkła spotkaliśmy strażaków z OSP Orzesze, którzy po przeprowiatr zerwał świeżo kładzioną elewację z jednej ściany budynku straty ok. 12 tys. zł. Wielką solidarnością wykazywali się rano 8 lipca kierowcy spieszący się do pracy. Większość dróg wyjazdowych z Orzesza była nieprzejezdna z powodu powyrywanych drzew i złamanych gałęzi. Ludzie wracali do domów po piły spalinowe i cięli wielkie konary, by udrożnić przejazd. Potem solidarnie wszyscy odsuwali powalone drzewa na pobocze. Takie historie usłyszeliśmy w m.in. w Zgoniu i Królówce. /I.W./ Zawody w skokach przez przeszkody Prawie stu zawodników wzięło udział w zawodach w skokach przez przeszkody w Klubie Jeździeckim Profit w Zazdrości. Dwudniowa rywalizacja odbyła się w dniach 11 i 12 lipca. Podczas dwudniowych zawodów odbyło się osiem konkursów: Towarzyskie Kuce - do 50 cm, Towarzyskie 70 cm, Towarzyskie 90 cm, Regionalny klasa LL - 90 cm, Regionalny klasa L cm, Regionalny klasa P cm, Regionalny Klasa N cm, Regionalny klasa N1-125 cm. Od czego zależy przynależność zawodnika do poszczególnej kategorii? Wyjaśnia Martyna Prochowiak. - Zawody towarzyskie są dla osób, które nie mają wyrobionej licencji lub odznaki oraz nie są zarejestrowani w Śląskim / Polskim Związku Jeździeckim. Zawodnicy startujący w kategorii regionalnej oraz ich konie muszą już być zarejestrowani, opłacać licencje oraz od klasy P (wysokość przeszkód do 110 cm) muszą także mieć zdany specjalny egzamin licencyjny tzw. L1 egzaminacyjny, który jest punktowany na styl pary opisuje. W rywalizacji wzięli udział zawodnicy m.in. z Katowic, Mikołowa, Orzesza, Krakowa, Żywca, Chorzowa, Rybnika, Tychów, Wodzisławia, Jastrzębia, Gorzyczek, Suszca, Pszczyny i Rudy Śląskiej. Parkur, to miejsce gdzie ustawione są przeszkody i odbywają się konkurencje. Trudność przejazdu zależy od klasy konkursu. W niższych konkursach parkury są proste, łatwe do zapamiętania, nie ma trudnych i ciasnych zakrętów - im wyższa klasa/wysokość przeszkód, tym stopień trudności wzrasta. - Teren musi być specjalnie przygotowany do zawodów, nie może być ani za suchy, ani za mokry. Podłoże nie może być także ani zbyt twarde ani zbyt grząskie - jeżeli chodzi o piasek - musi być on wilgotny i dobrze zbity, aby konie i ich nogi miały komfort odbicia wyjaśnia Martyna Prochowiak. Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu sponsorów, którymi byli: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Sieć salonów meblowych MEBLIK, Gabinet podologiczny ProPodos Katowice, Pralnia sprzętu jeździeckiego Equi-Masters Rybnik, Agencja Reklamowa Grupa CMYKI, Sklep Jeździecki Profit Orzesze, Firma HORZE, Firma Litex for Riders oraz Drink Bar Kebab O'key. /Magda Foltys/ 5

6 Wybory sołeckie W związku z kończącą się kadencją sołtysów i rad soleckich w maju i czerwcu w naszych sołectwach odbyły się wybory na nową kadencję. W poprzednich wydaniach przedstawiliśmy już sołtysów i rady sołeckie Zawiści, Gardawic, Królówki, Woszczyc i Zgonia, obecnie przedstawiamy wyniki wyborów w Zazdrości i Mościskach. We wrześniu odbędą się wybory rady sołeckiej i sołtysa w nowo utworzonym sołectwie w Zawadzie. Jan Spendel ponownie sołtysem Zazdrości 25 czerwca w Zazdrości odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Wzięło w nich udział 58 osób, co stanowiło kworum dla prawomocności zebrania. Po raz trzeci sołtysem Zazdrości został Jan Spendel. Był to jedyny kandydat wskazany przez mieszkańców. Poparło go 54 mieszkańców z 57 obecnych. Rada sołecka Zazdrości będzie liczyła 12 osób. To o trzy osoby więcej w porównaniu z poprzednim składem. Do rady sołeckiej weszły wszystkie osoby zgłoszone na zebraniu przez mieszkańców. Są to: Henryk Filipek, Roland Malcher, Marek Figas, Piotr Świaczny, Joanna Wowra, Arkadiusz Śmieszek, Krystian Baron, Zbigniew uwagę na problem notorycznego braku w dostawach prądu. Z powodu tych awarii palą się silniki w różnych urządzeniach w domach: piecach, lampach, roletach. Zgłaszałam już problem kilkakrotnie do energetyki, niestety problem nie został jeszcze rozwiązany, a prąd wyłączany jest niemalże codziennie - mówiła. Burmistrz zachęcił do ubiegania się o odszkodowania od dostawcy za szkody, a ze swojej strony zapewnił, że sprawdzi w czym tkwi problem. Kolejnym zgłoszonym problemem było ograniczenie czasowe na ulicy Żorskiej dotyczące samochodów ciężarowych. Pojazdy te mogą się poruszać na tej ulicy w godzinach między 8 a 18. Jest to wielki problem dla mieszkańców posiadających włas- także uwagę na zbyt szybko jeżdżące samochody ulicą Żorską, sugerując, że na całym odcinku tej ulicy, dla bezpieczeństwa, powinna pojawić się linia podwójna ciągła. Głos zabrał również burmistrz Mirosław Blaski omawiając najważniejsze sprawy Zazdrości: powiadomił mieszkańców o utworzeniu trzech punktów znajdujących się na terenie Orzesza, przyjmujących przeterminowane leki. Mówił także o sprawach dotyczących remontów dróg, rowów strategicznych, kopalni oraz gospodarki ściekowej. Gościem spotkania była również prof. Irena Pluta, która opowiedziała o celach stowarzyszenia "Zielone Orzesze", które między innymi ma na celu niedopuszczenie wydobycia węgla na terenie Orzesza przez spółkę Silesian Coal. /Natalia Szafraniec/ Grażyna Matuszczyk po raz trzeci sołtysem Mościsk W Mościskach po raz trzeci stanowisko sołtysa objęła Grażyna Matuszczyk. Nie miała kontrkandydatów do pełnienia tego stanowiska. Z 41 osób zebranych, głosy poparcia na Grażynę Matuszczyk oddało 38 mieszkańców. Świeżo wybrana sołtys zapowiedziała już kolejne zmiany dotyczące Mościsk - od 25 czerwca na terenie szkoły podstawowej rozpoczęły się prace nad trawiastym boiskiem. Sołtys, jeżeli uda się pozyskać pieniądze z funduszu sołeckiego, ma też plany na boisko do siatkówki oraz koszykówki. Mimo wysokiej frekwencji trudno było uzbierać skład nowej rady so- Gościem zebrania był również burmistrz Mirosław Blaski, który wysłuchał wszystkich uwag mieszkańców dotyczących Mościsk. Pierwszą sprawą poruszaną przez mieszkańców był problem z aktami wandalizmu. Mieszkańcy prosili policję o częstsze patrolowanie dróg Mościsk, szczególnie tych w okolicy boiska przy szkole podstawowej. Dzielnicowy patrolujący Mościska zachęcał do częstszych interwencji mieszkańców w postaci anonimowych telefonów, które każdy może wykonać i tym samym ułatwić pracę policji. w Orzeszu oraz Ornontowicach jest tylko dwóch dzielnicowych, ciężko poradzić sobie z takim obszarem, dlatego interwencje ze strony mieszkańców są znaczące w usprawnieniu pracy policji. Ostatnią sprawą zgłoszoną dzielnicowemu tym razem przez dyrektor szkoły podstawowej, Kingę Szala, był problem z mężczyzną, który obnaża się przy dzieciach idących ze szkoły do domu. - Problem został już zgłoszony, podejrzany mężczyzna pojawiał się już bowiem w okolicach centrum Orzesza, również w tym przypadku prosimy o powiadamianie policji jeżeli któryś z mieszkańców będzie świadkiem takiej sytuacji - komentuje policjant. Kolejną sprawę mieszkańcy kierowali już do radnego powiatu, Tadeusza Marszolika. Zebrani skarżyli się na fatalną widoczność na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej i Tyskiej. W tej sprawie głos zabrał burmistrz Mirosław Blaski, który powiadomił mieszkańców, że zauważył ten problem i podjął już odpowiednie działania, aby zmienić gospodarkę wycinki Sołtys Jan Spendel z lewej. Madejski, Stanisław Spendel, Grzegorz Wiechnik, Agata Chronowska, Monika Poloczek. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach. Gościem zebrania był burmistrz Mirosław Blaski, który wysłuchał wszystkich problemów mieszkańców dotyczących ich miejscowości. Szeroko omówiono powracający problem z zamkniętą od dwóch lat ulicą Przy Lesie, na którą można wjechać tylko w przypadku dojazdu do posesji. Droga została zamknięta na wniosek kilku mieszkańców tej ulicy. Decyzja ta według większości mieszkańców jest nieuzasadniona oraz paradoksalnie zamiast ułatwiać, utrudnia ruch. Według zebranych, na ulicy tej powinno zastosować się ograniczenie do 30 km/h i to zapewniłoby bezpieczeństwo jej mieszkańcom. Burmistrz obiecał, że droga ta będzie znów otwarta dla wszystkich. Jedna z mieszkanek zwróciła 6 ne firmy, których głównym środkiem transportu jest właśnie samochód ciężarowy. Właściciel jednej z takich firm zaznaczał, że rozpoczyna zazwyczaj pracę około 6 rano, nie może jednak wyjechać z posesji z powodu zakazu, ten sam problem jest podczas powrotu z pracy, który rzadko zdarza się przed godziną 18. Burmistrz obiecał wydłużyć godziny w których będą mogły poruszać się samochody ciężarowe. Kolejnym problemem jest zamknięte boisko, znajdujące się przy szkole podstawowej. Mieszkańcy uważają, że powinno ono być cały czas otwarte dla najmniejszych mieszkańców Zazdrości, a nie tak jak jest to teraz: w godzinach pracy szkoły, od 10 do 13. Burmistrz również w tej sprawie zgodził się z zebranymi i obiecał przyjrzeć się sprawie. Mieszkańcy zgłaszali również problemy z rozpadającymi się chodnikami, oraz z zalewaniem podczas deszczu ulicy Żorskiej. Zwracali Sołtys Grażyna Matuszczyk w środku. łeckiej. Po licznych zachętach ze strony drzew - lepiej byłoby, gdyby usuwano pani sołtys, zgodę wyraziło 7 osób drzewa sąsiadujące z drogami, a nie (to o 4 mniej niż w zeszłej kadencji), te ze środka lasu. Radny Marszolik są to: Piotr Jureczko, Błażej Kojzar, obiecał również zająć się tą sprawą. Aleksandra Macha, Mariola Macha, Zapowiedział także kolejne remonty Marcin Machulec, Bogdan Pasieka i chodnika przy ul. Chrobrego. Stefania Pisarek. W głosowaniu brało Oprócz problemów zgłaszanych udział 39 osób. Wybory poprowadził przez mieszkańców, kilka spraw istotnych dla Mościsk omówił burmistrz Jan Mach - przewodniczący Rady Miejskiej. Podczas spotkania Grażyna Mirosław Blaski. Najważniejszą Matuszczyk podziękowała pani dyrektor podstawówki w Mościskach - Kin- wybudowanie nowego przedszkola. sprawą dotyczącą tego sołectwa jest dze Szala która od przyszłego roku /Natalia Szafraniec/ szkolnego nie będzie już piastowała tego stanowiska.

7 Zebranie mieszkańców w Jaśkowicach 2 lipca odbyło się zebranie mieszkańców Jaśkowic, w którym uczestniczyli burmistrz Mirosław Blaski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach oraz radny powiatowy Józef Mrowiec. Prowadzili je radni Teresa Potysz i Eugeniusz Szala. Biurowiec zostaje Pytania do burmistrza zadawane przez radnych w imieniu mieszkańców dotyczyły najważniejszych spraw dla dzielnicy. Jako pierwszą poruszono przyszłość biurowca po byłym Zrembie. Ten budynek od lat nie może doczekać się konkretnych rozwiązań sprzedaży, bądź jeśli pozostawić go w zasobach gminy - to remontu i pomysłu na zagospodarowanie. Obecnie na parterze znajduje się przychodnia zdrowia, a na drugim piętrze biura firmy NT Industry (następca Zrembu). Firma ta na własny koszt wyremontowała całe to piętro. Do zagospodarowania oraz remontu pozostają jeszcze dwa piętra. Do tego biurowca przynależy też sala widowiskowa wykorzystywana przez Miejski Ośrodek Kultury. W tej sali swoje spotkania odbywają również członkowie jaśkowickiego koła emerytów i stowarzyszenia im. Fr. Stuska z Jaśkowic. Wynajmowana jest także pod organizację różnych imprez. Mieszkańcy Jaśkowic nigdy nie ukrywali, że są za pozostawieniem biurowca w gestii miasta, nie chcą jego sprzedaży. I taką właśnie krzepiąca akurat dla nich wiadomość usłyszeli od burmistrza Blaskiego. Mogę was zapewnić, że ten budynek nie będzie sprzedawany. Na pewno zostawiamy parter z przychodnią i salę widowiskową na nasze potrzeby, a pomysłów jak zagospodarować wolne piętra jest wiele. Na pewno będziemy o tym rozmawiać z radnymi, żeby to była wspólna decyzja mówił burmistrz. Dodał, że rozważane są koncepcje przeniesienia do jaśkowickiego biurowca ośrodka pomocy społecznej albo administrację oświatową, ale najpierw potrzebne są środki na remont. A te mogłyby się znaleźć, gdyby udało się wydzierżawić kolejne piętro. Ta i inne koncepcje będą rozważane w przyszłości wspólnie z radnymi. Drogi powiatowe Kolejny palący problem w Jaśkowicach, jeśli nie największy, to stan dróg powiatowych i gminnych. Główne arterie Jaśkowic są powiatowe, a ich stan miejscami tragiczny, szczególnie dwóch, i jedynych - dróg wjazdowych i dojazdowych do Jaśkowic, czyli ulic Wolności i Jaśkowickiej. Radny Szala wyraził zdziwienie, że obiecany przez powiat w marcu tego roku remont ul. Wolności nie dojdzie do skutku. W miejsce tej ulicy powiat przyjął do tegorocznych planów ul. Szkolną w Zawadzie. A w marcu słyszeliśmy od dyrektora Przybysza z Zarządu Dróg Powiatowych, że Wolności jest w najgorszym stanie. A teraz się okazuje, że powiat zmienia zdanie i wybrał Szkolną. My do Szkolnej nic nie mamy, ale żeby tak zmieniać zdanie? dziwił się radny na zebraniu. Radna Potysz przypomniała, że ul. Wolności jest znacznie częśskiwaniu środków na remonty dróg powiatowych. Dodał, że powiat w tym roku wykona w Orzeszu budowę ronda przy urzędzie, kontynuowany będzie remont ul. Jaśkowickiej i rozpocznie się remont Szkolnej. Ulica Fabryczna już prawie gminna Radni pytali też o stan prawny ul. Fabrycznej, bo od lat nie wiadomo czy jest ona gminna czy powiatowa. Ona też wymaga pilnego remontu, a z powodu braku właściciela nie wiadomo kto miałby ją naprawiać. Burmistrz Blaski wyjaśnił, że z początkiem ciej uczęszczana niż inne. Jeździ tu masa samochodów ciężarowych do NT Industry i Janpolu, pracownicy tych zakładów, no i mieszkańcy Jaśkowic, których jest ponad 2,5 tys. Burmistrz Blaski wyjaśnił mieszkańcom, że jest po rozmowach ze starostą powiatu i wspólnie ustalili, że na ul. Wolności potrzebny jest kapitalny remont, a nie takie zwykłe i nietrwałe łatanie dziur jak to ma miejsce obecnie. Mamy ustalone, że w tym roku z powiatowego funduszu ochrony środowiska i programu ciche nawierzchnie powiat da 250 tys. zł na rozpoczęcie remontu Wolności, a gmina dołoży się do tego kwotą 50 tys. zł. To będzie poszerzona droga z pasem dla ciągu pieszo jezdnego. Gmina już dała na drogi powiatowe ponad 300 tys. zł, a teraz dołożymy się do tego remontu. Nie wiem jak długi odcinek uda się zrobić za te pieniądze, cała droga ma 2 km długości. Może będzie to odcinek od Rybnickiej aż do kościoła mówił burmistrz. Radny Józef Mrowiec - wiceprzewodniczący Rady Powiatu zadeklarował, że będzie wspierał burmistrza i mieszkańców w pozylipca gmina przejęła ją w swoje zasoby na odcinku od ul. Wolności do Zrembu, ale dwie działki przez które przechodzi nadal są jeszcze własnością kolei. Drogi gminne i oświetlenie ulic Burmistrz M. Blaski z dróg gminnych które będą remontowane w tym roku wymienił ulice: Rolniczą, 22 Lipca i część Ściegiennego (od dworca w stronę Rybówki). Natomiast gmina nie będzie w tym roku zakładała nowych punktów oświetleniowych w miejscach gdzie wymagałoby to wykonanie projektu. Jedynie dołoży lampy tam gdzie już są słupy. Burmistrz zapewnił, że w przyszłym roku przeznaczy się więcej pieniędzy na oświetlenie ulic, więc więcej będzie robione. Mieszkańcy zgłosili pilną potrzebę doświetlenie ulic: Cynkowej (proszą się już 10 lat) oraz części ul. Powstańców i Wolności. Budowa kanalizacji sanitarnej - Najpierw musimy wybudować nową oczyszczalnię w Zawiści, to jest w tej chwili priorytet oraz zlikwidować starą na ul. Wieniawskiego, a dopiero potem będzie można zająć się kanalizacją w Jaśkowicach tak Mirosław Blaski odpowiadał pytany kiedy w Jaśkowicach będzie kanalizacja sanitarna. Przy czym w trakcie dyskusji o gospodarce ściekowej w Jaśkowicach pojawiało się kilka ciekawych wątków. Pierwszy dotyczył zlikwidowanej wiele lat temu oczyszczalni na Zrembie. Gdyby ją reaktywować, już według nowoczesnych technologii, na pewno ulżyłoby to mieszkańcom bloków, z których ścieki odprowadzane są do szamb opróżnianych tak często, że fekaliami śmierdzi tam niemal cały czas. Burmistrz mówił, że prezes NT Industry, Erik Knudsen nie miałby nic przeciw uruchomieniu oczyszczalni, bo znajduje się ona na terenie jego firmy. Ale burmistrz od razu studził nadzieje, że to jedna z propozycji, nad którymi będą się musieli pochylić radni i wspólnie wypracować jakieś stanowisko. Podobnie jak nad pomysłem, aby wybudować oczyszczalnię tylko dla Jaśkowic, a ulokować ją w dolince za kościołem. To miejsce jest nawet ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego z możliwością wybudowania oczyszczalni. Oczywiście można też budować kanalizację sanitarną której projekt już dawno temu został zrobiony, a ścieki byłby odprowadzane do nowej oczyszczalni w Zawiści. I jeszcze kolejny pomysł w tym temacie, aby w Jaśkowicach nie robić kanalizacji, a w zamian gmina dofinansowałaby budowę przydomowych oczyszczalni. Jednak wybór któregoś z tych wariantów to sprawa przyszłości, najpierw gmina musi wybudować zbiorczą oczyszczalnię w Zawiści, póki dwie istniejące jeszcze jako tako działają. Plac zabaw Mirosław Blaski jest za wsparciem przez gminę starań mieszkańców Jaśkowic o wybudowanie u nich placu zabaw oraz uporządkowanie parku przy kolei. Plac zabaw mógłby powstać na działce za boiskiem przy szkole, bo gmina niedawno kupiła tę działkę. Ale znów gdzie i kiedy byłby robiony?, z jakich środków? bo może z budżetu obywatelskiego o powołaniu którego burmistrz też myśli to wszystko się wyjaśni może za kilka miesięcy. /I.W./ 7

8 Kurs na raj, czyli karaiby w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu W dniach od 20 do 24 lipca, w godzinach od do w bibliotece odbywały się wakacyjne zajęcia dla dzieci. W tym roku we wspólnej zabawie brało udział 12 małych uczestników. Motywem przewodnim tegorocznych zajęć były Karaiby, dlatego ważnym elementem imprezy były dekoracje palmy, kokosy itp. Aby móc wyruszyć w rejs, każde dziecko otrzymało paszport małego turysty. Kompletne uzupełnienie dokumentu, pozwoliło nie tylko dopełnić i utrwalić wiedzę zdobytą podczas zajęć, ale również wrócić uczestnikom z bibliotecznej wyspy, po zakończeniu przygody, do domu. Podczas wakacji w bibliotece nie zabrakło dobrej zabawy. Sportowe, plastyczne, kulinarne oraz edukacyjne to zrealizowane formy zajęć. Oprócz tego towarzyszyły nam filmy animowane i dokumentalne o tematyce związanej z ciepłymi krajami. Seans filmowy na kocach pozwolił wszystkim dzieciom przenieść się w bajkowy świat. Swój talent kulinarny dzieci zaprezentowały podczas w przygotowywania ulubionych sałatek owocowych lub warzywnych. Wakacje to czas zabawy, ale musimy pamiętać o niebezpieczeństwach. Zajęcia edukacyjne pomogły przypomnieć dzieciom o zagrożeniach, a własnoręcznie zrobione przez uczestników ulotki, utrwaliły ich wiedzę na ten temat (m. in. rady na upalne dni, co zrobić gdy się zgubię?, wakacje nad morzem, wakacje w górach). Podczas wakacji w bibliotece nie zabrakło zajęć plastycznych oraz manualnych. Dzieci wykonały własną wyspę, malowały wymarzony statek, zaprojektowały pocztówki, wykonały meduzy z tacek papierowych oraz podwodny świat, w którym oprócz zwierząt i roślin, znalazły się skrzynie ze skarbami i syreny. W myśl zasady - w zdrowym ciele, zdrowy duch zorganizowane zostały zajęcia sportowe. Oprócz tego w czwartek pojechaliśmy do Ośrodka Wypoczynkowe Paprocany, gdzie piękna pogoda sprzyjała wodnym szaleństwom wszystkich dzieci. Celem zajęć jest nie tylko dobra zabawa, promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, ale również rozbudzenie ciekawości świata u dzieci. /Inf. MBP/ Zbierajmy nakrętki na protezę dla Natalki! Ta trzymiesięczna, niezwykle pogodna dziewczynka, urodziła się bez lewej rączki. By Natalka mogła w miarę normalnie funkcjonować potrzebna jest proteza, która zastąpi brakującą kończynę. Można ją założyć już takiemu małemu dziecku, jednak koszt zakupu jest niezwykle wysoki, to 60 tys. zł. Kwota zupełnie poza możliwościami finansowymi jej mamy, która na utrzymaniu ma jeszcze trójkę rodzeństwa Natalki. Historia tej małej dziewczynki poruszyła już wiele serc. Wielu chce pomóc. Tak zrodził się pomysł zbiórki plastikowych nakrętek na zakup protezy. W akcję włączają się wszyscy rodzina Natalki, przyjaciele i bliscy jej mamy Danuty Daszkiewicz, która pochodzi z Jaśkowic. Odzywają się nawet dawno niewidziane 8 koleżanki z pracy, przejęte losem dziewczynki. I wszyscy ci ludzie już zbierają nakrętki, a nawet w swojej okolicy organizują miejsca ich zbiórki. A zbierają je w Chorzowie, Tychach, Świętochłowicach, Sosnowcu, Łaziskach Górnych, Mikołowie, Bełku, Czerwionce. I w Orzeszu oczywiście także! Każdy z nas może się włączyć do tej szlachetnej akcji. Grosz do grosza, nakrętka do nakrętki, i może los uśmiechnie się do tej małej dziewczynki obdarowując ją potrzebną protezą. Potrzebne są plastikowe nakrętki po butelkach PET, sokach, kosmetykach, chemii gospodarczej, dezodorantach itp. A miejsc gdzie możemy zostawić nakrętki jest w Orzeszu bardzo dużo. W centrum miasta są to m.in. sklepy Żabka, Biedronka, lecznica weterynaryjna Omniwet na ul. św. Wawrzyńca, FC Niepokorni Rynek 22 i wiele innych. Wszystkie te punkty podane są facebookowym profilu gazety, oraz na facebookowym profilu Natalki. Utworzyła go Halinka Gąsior, która w imieniu małej Natalki niestrudzenie pozyskuje przychylność kolejnych osób które w swoich sklepach, punktach usługowych odbierają worki z nakrętkami. Po dwóch tygodniach udało się zebrać pierwszą tonę, a potrzebnych jest jeszcze 49 ton. Dzięki naprawdę dużemu zaangażowaniu Halinki Gąsior, historię tej małej dziewczynki poznały już niemal wszystkie gazety regionalne, stacje radiowe, a dzięki nagłośnieniu przez nich tej akcji stale powiększa się krąg zbieraczy nakrętek. Można też wesprzeć akcję wpłacając datki na konto bankowe: Bank Pekao Numer konta: z dopiskiem: Na protezę Natalki

9 Zawada ósmym sołectwem Orzesza Od początku lipca Zawada jest sołectwem. Ósmym w naszym mieście, po Zawiści, Zazdrości, Gardawicach, Mościskach, Zgoniu, Woszczycach i Królówce. Wcześniej była tylko miejscowością, częścią Orzesza. Nawet nie dzielnicą, bo nie miała samorządu. Pomysłodawcą przekształcenia Zawady w sołectwo był radny Bartłomiej Marek, a jego pomysł poparła zdecydowana większość mieszkańców tej miejscowości. Radny pozyskał też poparcie burmistrza i rady miejskiej, co zaowocowało podjęciem przed radę na sesji w czerwcu uchwały o utworzeniu sołectwa. Pytamy radnego Bartłomieja Marka o cele i okoliczności powstania sołectwa Zawada. Skąd wziął się pomysł z sołectwem? Żeby ruszyć nasze sprawy do przodu. W Zawadzie wiele rzeczy jest nie załatwionych, takich prostych, oczywistych, które jednak bardzo utrudniają życie. Mieszkam tu od ośmiu lat. Od samego początku jak się tu przeprowadziłem spotykałem się z problemami. Mamy fatalne drogi, brak kanalizacji, nieczyszczone rowy melioracyjne, brak chodników, braki w oświetleniu ulic. Nawet placu zabaw tu nie ma, nikt nie potrafił albo nie mógł tego wcześniej załatwić. Utworzenie sołectwa nie rozwiąże oczywiście tych wszystkich problemów. Ale może dużo ułatwić i będzie dobrym początkiem koniecznych tu zmian. O utworzeniu sołectwa mówił pan podczas kampanii wyborczej. Mieszkańcy od razu podchwycili temat? Mieszkańcy jak najbardziej, bo takich niezadowolonych jak ja jest tu znacznie więcej, by nie powiedzieć że większość. Mój start w wyborach był zupełnie spontaniczny, nie przygotowywałem się jakoś specjalnie. Ale gdy po namowach zgłosiłem swoją kandydaturę, to już zaangażowałem się na całego. Dziesiątki rozmów przeprowadzonych z ludźmi tylko mnie utwierdzały, że inni też dostrzegają te same mankamenty, że też chcą coś zmienić. A pomysł z sołectwem im się podobał. Ale tylko im. Gdy rozmawiałem między turami z ówczesnym burmistrzem Szafrańcem czy poprze nasze starania odpowiedział, że tego się nie da zrobić. A ja wiedziałem, że to nie tak, że można. Miałem pozytywne opinie prawników, szukałem informacji gdzie tylko się da. Dlatego zaraz po wyborach zacząłem przekonywać do tego pomysłu radnych. Burmistrza Mirosława Blaskiego przekonywać Radny Bartłomiej Marek. nie musiałem, od samego początku miałem jego pełne poparcie. Bez ich akceptacji tej zmiany byśmy nie przeprowadzili. Należą się im wszystkim nasze gorące podziękowania. Podobnie jak wszystkim mieszkańcom którzy mnie w tym wspierali i pomagali. Utworzenia sołectwa wymaga przeprowadzenia całej procedury i formalnej akceptacji tak mieszkańców jak władz gminy. Jak to się odbyło? Najpierw jako mieszkańcy sporządziliśmy wniosek pod którym podpisały się 274 osoby, a wymaganych było 50 podpisów. Po przesłani go do urzędu miejskiego zarządzone zostały konsultacje społeczne, w których wzięło udział ponad 130 osób. Kilkanaście głosów było nieważnych, ale wszyscy wypowiedzieli się pozytywnie za utworzeniem sołectwa. Potem już przygotowanie uchwał i głosowanie ich na sesji rady miejskiej. Tu także wszyscy nas poparli, bo uchwały przeszły jednogłośnie. Jakie korzyści daje Zawadzie bycie sołectwem? Po pierwsze Zawada zyskuje pewną odrębność od Orzesza. Nie jesteśmy już traktowani jako część miasta, jakieś piąte koło u wozu, bo do tej pory tak to tu postrzegaliśmy. Po drugie zyskamy samorząd, czyli radę sołecką, która skupi ludzi aktywnych i zaangażowanych. Będę rekomendował, żeby rada liczyła 15 osób, bo im nas więcej tym lepiej dla Zawady. Nie ukrywam, że będę startował w wyborach na stanowisko sołtysa. Oczywiście zyskujemy też Fundusz sołecki jak inne wsie naszego miasta. Co roku będziemy mogli wydać ok. 25 tys. zł na to, co sami wybierzemy. Będzie można wesprzeć te inwestycje gminy w których są braki. Pomysłów i potrzeb jest wiele, a o wszystkim będą decydować mieszkańcy Zawady. To oni na zebraniu wiejskim wskażą cele. Kiedy wybory sołtysa i rady sołeckiej? Odbędą się na początku września. Zarządzi je przewodniczący rady miejskiej. Wyborów nie można było zrobić wcześniej, bo do końca nie było wiadomo, czy nadzór prawny wojewody nie uchyli uchwały rady o utworzeniu sołectwa. Były takie obawy, prawie się tak stało, ale udało mi się to na szczęście uratować i wybory robimy zaraz po wakacjach. Jest pan radnym dopiero osiem miesięcy, a robi w Zawadzie rzeczy, które wydawały się nie do załatwienia. Jest sołectwo którego miało nie być, wkrótce rusza remont ulicy Szkolnej oczekiwany chyba od dziesięciu lat, załatwił pan czyszczenie rowów melioracyjnych na większą skalę niż dotychczas, remont części ul. Ściegiennego, poszerzenie zakresu remontu ul. Kawika. Doprowadził pan do unormowania oznakowania zatoki autobusowej przy przedszkolu, dzięki czemu została ona udostępniona w pewnych godzinach dla parkujących rodziców. Mieszkańcy pozytywnie zareagowali też na pana apel o niewypuszczanie samopas psów z posesji, bo dzieci się ich boją. Regularnie robi pan zebrania z mieszkańcami, stworzył portal informacyjny dla mieszkańców, udostępnił numer swojej komórki i zachęca wszystkich do kontaktu. Krótki czas, a sporo tego. Co w takim razie w najbliższej przyszłości. Na pewno dużym przedsięwzięciem jest festyn który organizuję, czyli Zawadzki bieg z kartoflem. Odbędzie się 29 sierpnia. Myślę, ze atrakcji nie zabraknie. W programie znajdzie się tytułowy bieg z kartoflem poprowadzony w żartobliwej trochę konwencji, wystąpią Masztalscy, zespoły Hanys Bynd i Hanuta, orkiestra dęta, a wszystko poprowadzi Sebastian Mierzwa z Radia Silesia. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, smacznej gastronomii i piwa. Już teraz zapraszam na boisko do Zawady. Będzie się działo! A we wrześniu razem ze strażakami z OSP Jaśkowice organizujemy na zawadzkim boisku powiatowe zawody pożarnicze połączone z festynem strażackim. Też już wszystkich zapraszam. Nie będzie nudno. Korzystając z okazji już teraz chciałem podziękować osobom, które zaangażowały się przy wszelkich pracach społecznych wykonywanych w ostatnim czasie w sołectwie Zawada. W imieniu mieszkańców i własnym DZIĘKUJĘ Dziękuję za rozmowę. /I.W./ Nowa siłownia pod chmurką! Na osiedlu przy ulicy Kwiatowej pojawiła się nowa siłownia pod chmurką. Jest to wspólny projekt Orzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzędu Miejskiego Orzesze. Na mieszkańców czekają trzy urządzenia, a w sumie sześć przyrządów do ćwiczeń. Wśród nich znajdują się: wioślarz, narciarz, wahadło, piechur, orbitrek eliptyczny, krzesło podnoszące masę ciała wyciąg górny oraz krzesło podnoszące masę ciała wyciskanie. /MF/ 9

10 Wakacje ze stowarzyszeniem Trzeci rok z rzędu Stowarzyszenie Razem=Łatwiej zorganizowało w czasie wakacji tygodniowe zajęcia dla dzieci ze Zgonia. Projekt był dofinansowany przez Stowarzyszenie Razem=Łatwiej oraz Miasto Orzesze w ramach realizacji zadania publicznego Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym pod tytułem Nudy nie lubimy i w kolejne wakacje dobrze się bawimy. Tegoroczne zajęcia były bardzo atrakcyjne, dlatego też błyskawicznie zebrała się grupa 40 dzieci. Pierwszego dnia przygotowano warsztaty teatralne, które prowadził pan Jan Chmiel - aktor - prezes Fundacji Dobry Dom. W kolejnym dniu zorganizowany został wyjazd do kina. W katowickim Cinema City dzieciaki miały do wyboru 2 filmy: Minionki oraz Kraina jutra. W środę dzieci wzięły udział w wycieczce do Inwałdu. Po zwiedzeniu świata w miniaturze, wszyscy chętnie bawili się w lunaparku. Dzięki wspaniałej pogodzie wyjazd był bardzo udany. Czwartek był dniem myśliwskim. Rankiem dzieci wyruszyły na strzelnicę, gdzie oczekiwała na nich pani Daria Wydobycie węgla spod południowego Orzesza coraz bliższe? Silesian Coal złożyła dokumentację geologiczną złoża 28 lipca spółka Silesian Coal złożyła w Ministerstwie Środowiska dokumentację geologiczną złoża "Żory-Suszec 1". To kolejny etap w jej zabiegach o koncesję na wydobycie węgla w południowym rejonie Orzesza. Przedstawiciele inwestora liczą, że już trzy lata po ewentualnym otrzymaniu koncesji można będzie rozpocząć wydobycie węgla. Do eksploatacji wykorzystywana ma być infrastruktura KWK "Krupiński", o czym już wcześniej informował Jerzy Markowski, prezes Silesian Coal. Z pokładów złoża - sąsiadującego z kopalnią Krupiński - położonych na głębokości od 600 do m, "bogatego w 680 mln ton węgla koksowego i energetycznego, inwestor planuje wydobywać surowiec przez kilkadziesiąt lat" - informowano po rejestracji złoża. "Dzięki inwestycji w Orzeszu powstanie co najmniej 700 nowych miejsc pracy oraz kilka tysięcy etatów w firmach okołogórniczych. Przewidziane wydobycie będzie mieć miejsce jedynie pod terenami niezamieszkałymi, gdyż inwestor, na wniosek władz samorządowych Orzesza, wyłączył z zakresu eksploatacji złoża zasoby znajdujące się bezpośrednio pod obszarami zabudowanymi" podkreślono. Mueller, na co dzień nauczycielka w szkole w Zgoniu, pasjonat przyrody, wraz z synem Jakubem. Pani Daria przygotowała dla dzieci pokaz trofeów myśliwskich oraz pogadankę na temat przyrody. Po spotkaniu czekały na dzieci przygotowane przez myśliwych kiełbaski z grilla. Już trzeci rok z rzędu Koło Łowieckie Hubertus zorganizowało dla nas spotkanie na strzelnicy. Jak co roku koło ufundowało i przygotowało dla uczestników wakacyjnego wypoczynku grilla. Na ręce prezesa Grzegorza Miciaka kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich członków koła Hubertus za życzliwość i pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci ze Zgonia. Nasz ostatni dzień, to wyprawa w góry. Tego dnia dzieci weszły na Błatnią. Na górze także czekał grill. Zmęczone, lecz szczęśliwe dzieciaki ze smakiem zjadły przygotowany dla nich posiłek. Napoje, które dzieci otrzymały, ufundowała firma ADO z Żor. I tak zakończyła się nasza tygodniowa wakacyjna przygoda. Przygotowanie zajęć w tej formie nie było by możliwe, gdyby nie bezinteresowna praca wielu ludzi, których w tym miejscu wymienimy imiennie: - kierownik naszego wypoczynku: Tomasz Dybczyński - nauczyciel wychowania fizycznego w Brennej Leśnicy, - opiekunowie: Joanna Bortlik, Daria Mueller, Anna Paszek, Ewa Skabek, Małgorzata Baron, Agata Smołuch, Anna Pisula, Aleksandra Wiechuła - nauczyciele wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 9, - projekt opracowały i przygotowały: Grażyna Bortlik i Małgorzata Szromek. Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy mają pomysły i chcą włączyć się w nasze działania. Dziękujemy tegorocznym sponsorom Eksploatacja węgla nie będzie kolidowała z pokładami soli występującymi w sąsiedztwie złoża zapewnia inwestor. Tę pewność dają inwestorowi informacje geologiczne pochodzące między innymi z dwóch odwiertów jakie Silesian Coal wykonała w Królówce i Zgoniu. Inwestor zapewnia, że wykonał "szeroki zakres złożonych badań, między innymi analizy chemiczne węgli oraz pomiary hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, a także geofizyczne". Wykonano je w Głównym Instytucie Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Instytucie oraz wszystkim wolontariuszom! Kolejny zrealizowany projekt Duży i mały wyrusza w góry poznajemy Beskid Śląski był również dofinansowany przez Stowarzyszenie RAZEM=ŁATWIEJ oraz Miasto Orzesze w ramach realizacji zadania publicznego Turystyka i Sport. W ramach projektu 7 lipca odbył się rodzinny wakacyjny wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. W wycieczce wzięło udział 48 osób. Cała grupa uczestniczyła w pokazie lotów ptaków drapieżnych oraz w pokazie lotów sów. Park zwiedzano w rodzinnych grupach. Na zakończenie wszyscy spotkali się na terenie Parku na wspólnym posiłku w postaci dań z grilla. Trzeci projekt pod nazwą Sport i gimnastyka dla mamy i smyka realizowany jest od maja do październiku. W każdy czwartek są organizowane zajęcia sportowe dla dzieci ze szkoły w Zgoniu, a wieczorem aerobik dla młodzieży i dorosłych, które prowadzi Agnieszka Nieradzik. Zajęcia te są całkowicie bezpłatne, toteż nie dziwi ogromne zainteresowanie i frekwencja uczestników. Projekt podobnie jak dwa wymienione wyżej również jest dofinansowany przez Stowarzyszenie RAZEM=ŁATWIEJ oraz Miasto Orzesze. /Inf.org./ Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. A przeprowadzone badania i analizy "dały ( ) pewność co do neutralnego wpływu eksploatacji węgla na sąsiadujące z planowanym obszarem wydobycia złoże soli". Silesian Coal jest spółką powołaną przez niemiecką firmę HMS Bergbau AG. Poza Polską prowadzi ona inwestycje między innymi w Indonezji, Singapurze, Tanzanii i Republice Południowej Afryki. Spółką Silesian Coal kieruje Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, a wcześniej dyrektor kopalni Budryk w Ornontowicach. /I.W./

11 Festyn w Woszczycach 11 lipca w Woszczycach odbył się festyn zorganizowany przez OSP Woszczyce i Koło Gospodyń Wiejskich. Był to już ich czwarty festyn zorganizowany na terenie Woszczyc. Gości przywitali Celestyna Kocima - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich i Wojciech Sznapka - prezes OSP w Woszczycach. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. Najmłodsi mogli poukładać puzzle, pokolorować obrazki, czy wziąć udział w licznych konkursach. W programie był także konkurs tańca oraz pokaz strażacki, który wśród najmłodszych wywołał wiele emocji. Strażacy i panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowali również loterię fantową. Uczestnicy festynu mogli skorzystać z możliwości zakupu ciasta, kawy, herbaty, kiełbasy oraz krupnioka, a to wszystko przy akompaniamencie zespołu muzycznego Vocal. Natalia Szafraniec Sportowe sukcesy Bernarda Hojki Bernard Hojka mimo upływu lat ciągle w dobrej sportowej formie, czego najlepszym przykładem kolejne jego sukcesy, w tym zdobycie tytułu Mistrza Europy i ustanowienie rekordu świata. We wszystkich tych zawodach orzeszanin startował w kategorii wagowej 75 kg. W maju na Ogólnopolskim Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Czerwionce wywalczył II miejsce w kategorii open, w której startowali zawodnicy ze wszystkich kategorii wiekowych, więc to duży sukces orzeszanina. 16 czerwca B. Hojka walczył na Mistrzostwach Europy w wyciskaniu sztangi, które odbyły się w Pradze. To był jego najlepszy start w tym sezonie. Dość powiedzieć, na tych zawodach zajął I miejsce i zdobył tytuł Mistrza Europy w kategorii Masters oraz ustanowił nowy rekord świata. Dzień później na tych zawodach w kategorii open wywalczył II miejsce, a warto dodać, że w mistrzostwach startowało 340 zawodników. /I.W./ 11

12 Dzień seniora w Zgoniu W sobotę 27 czerwca najstarsi mieszkańcy Zgonia spotkali się na tradycyjnym Dniu seniora, który zorganizowała dla nich rada sołecka z sołtysem Piotrem Olesiem oraz radna Grażyna Bortlik. To uroczyste spotkanie miało kilka miłych niespodzianek. Był to na pewno występ śpiewających dzieci przygotowanych przez Joannę Bortlik, ale też obecność dawno niewidzianego, długoletniego byłego proboszcza Zgonia, ks. Józefa Wojciecha, który przyjął zaproszenie na to spotkanie od radnej G. Bortlik. Gośćmi byli także burmistrz Mirosław Blaski i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach oraz obecny proboszcz, ks. Krzysztof Jasek. Spotkanie było też okazją do pożegnania się Olgi Kaniewskiej dyrektor zgońskiej szkoły z księżmi Józefem i Krzysztofem oraz z seniorami w związku z jej przejściem od września na emery- Helena Szołtysek i radna Grażyna Bortlik. turę. Szczególne i bardzo osobiste podziękowania Olga Kaniewska skierowała też do Anieli i Alfreda Bańczyków. Były kwiaty, ciepłe wspomnienia długoletniej współpracy i łzy wzruszenia. Radna Grażyna Bortlik wraz z sołtysem Olesiem złożyli życzenia najstarszej spośród obecnych na spotkaniu mieszkance Zgonia pani Helenie Szołtysek z okazji 90 urodzin. Kwiaty i powinszowania skierowali również na ręce ks. Józefa Wojciecha z okazji 70 urodzin. Dzień seniora został uroczyście przygotowany, a seniorzy podjęci z wielką atencją. Rozpoczęli go od udziału we mszy św., którą sprawowali księża Józef i Krzysztof. Po mszy zasiedli na sali gimnastycznej, gdzie podjęto ich smakowitym poczęstunkiem. To już zasługa szefowej kuchni Róży Kępki, która gotuje po mistrzowsku, a jej kuchnia jest chwalona przez wszystkich. Grażyna Bortlik dziękowała wielu osobom za pomoc w organizacji tego świątecznego spotkania, a byli to członkowie rady sołeckiej: Teresa Janecko, Anna Nycz, Anna Kłakus, Józefa Brząkalik, Agnieszka Brząkalik, Róża Kępka, Piotr Oleś i Sebastian Jeziorski. Spoza rady organizatorów wspierali: Olga Kaniewska, Bożena Kasprusz, Ewelina Stawowska i Teresa Brząkalik. /I.W./ W Zawiści znów się dzieje, tym razem celem bezpieczeństwo W sobotę, 18 lipca znów mogliśmy być świadkami, że w Zawiści chęci do działania nie brakuje. Tym razem druhowie z OSP Zawiść oraz pracownicy miejscowej stacji diagnostycznej Diagneo zorganizowali akcję: Sprawny samochód bezpiecznie na drodze. Choć jej głównym zadaniem była nieodpłatna kontrola stanu technicznego samochodów, nie zabrakło również dodatkowych atrakcji, z których każdy mógł wybrać coś dla siebie. Wśród dorosłych ogromnym zainteresowaniem cieszyły się alkogogle, gdzie chętni mogli poczuć się jak osoby będące pod wpływem alkoholu. Z pomocą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach organizatorzy przygotowali też symulator zderzeń oraz aparat Piórkowskiego pozwalający na zmierzenie swojego czasu reakcji. Wśród młodszych przybyłych, szczególnie tych zaopatrzonych we własne rowery, ogromną popularność zdobyło miasteczko ruchu drogowego gdzie pod czujnym okiem policjanta, Adama Jakubczyka, z KPP w Mikołowie mogli sprawdzić się w znajomości przepisów obowiązujących ich w ruchu drogowym. Ponadto dla najmłodszych zainteresowanych akcją, panie Katarzyna Sacawa i Agata Schmidt przygotowały szereg zabaw, takich jak wyścigi w workach czy robienie ogromnych baniek mydlanych. Każdy obecny mógł również w czasie akcji nauczyć się podstawowych zasad pierwszej pomocy od wykwalifikowanego ratownika medycznego Bartosza Marka, który udowodnił wielu osobom, że ratowanie ludzkiego życia wcale nie jest takie trudne. Ostatecznie jednak, elementem który prawdopodobnie wzbudził najwięcej emocji i okrzyków radości, nie tylko wśród najmłodszych, był samochód OSP Łaziska Górne, do którego każdy mógł wejść i obejrzeć jego wyposażenie, oraz kurtyna wodna, którą ze swojego samochodu rozstawili strażacy tej jednostki starając się przez to dać trochę ochłody w gorące południe. Chociaż upalna pogoda nie zachęcała do wychodzenia z domów, to frekwencja jednak dopisała, przybyła nawet zorganizowana grupa dzieci i młodzieży z Ośrodka Terapii Nerwic. Akcja cieszyła się jednak zainteresowaniem nie tylko w granicach naszego miasta, co jest zasługą również Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu oraz Radia Express, które zajęły się promocją przedsięwzięcia. Sami organizatorzy, choć na początku niepewni, z przebiegu akcji są bardzo zadowoleni i jednogłośnie stwierdzili, że dało im to motywację do podejmowania kolejnych działań, a akcję taką jak ta planują wpisać w kalendarz cyklicznych imprez naszego miasta. Martyna Dworczyk fot. Szymon Brożyna 12

określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał łączną kwotę 2 500 zł. :

określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał łączną kwotę 2 500 zł. : Orzesze, 26.06.2014 r. RWZK.524.1.2014 RWZK.ZD-00068/14 Informacja o przyznaniu dotacji celowej z Budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Związków Zawodowych

Przewodniczący Związków Zawodowych PROTOKÓŁ Nr 2/2008 z zebrania Rady Osiedla Na Skarpie z dnia 12 lutego 2008r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Miejsce

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym.

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym. 7 czerwca 2013r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 13 już Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę RADKOM. Impreza od zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z realizacji założeń Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę uwagi na 11-ste już spotkanie z Akademią.

Bardziej szczegółowo

str. 16 Poniedziałek, 20 stycznia 2014 r. www.waszdzienpodniu.pl GM. PRZEMĘT. MOCHY PODSUMOWALI MINIONY ROK Spotkanie Noworoczne w Sali Wiejskiej w Mochach rozpoczęło się od toastu i życzeń, po których

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 22.09.2012 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Owocny początek kampanii PSLu

Owocny początek kampanii PSLu Owocny początek kampanii PSLu Napisano dnia: 2014-10-19 18:38:44 W sobotę 18 października we Lwówku Śląskim Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą. W samo południe, Mariola

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie odbytej w dniu 20 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10 00

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SĘDZISZOWSKIEGO MAŁEGO MARATONU Biegaj po zdrowie

REGULAMIN II SĘDZISZOWSKIEGO MAŁEGO MARATONU Biegaj po zdrowie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20A www.osir.sedziszow.pl e-mail: osir@sedziszow.pl tel./fax. (041) 38-12-730, 38-12-736 REGULAMIN II SĘDZISZOWSKIEGO MAŁEGO MARATONU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. p. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Opis- harmonogram przebiegu programu Dzwonek na obiad" i akcji. konkursowej Grosz do grosza" w roku szkolnym 2016/17

Opis- harmonogram przebiegu programu Dzwonek na obiad i akcji. konkursowej Grosz do grosza w roku szkolnym 2016/17 Opis- harmonogram przebiegu programu Dzwonek na obiad" i akcji konkursowej Grosz do grosza" w roku szkolnym 2016/17 Czerwiec Nabór wniosków - możliwość złożenia aplikacji - przez rodziny ubiegające się

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE

MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE Targi Rękodzieła Artystycznego Miejski Dom Kultury w Mikołowie REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Targów Rękodzieła Artystycznego jest Miejski Dom Kultury w Mikołowie. 2. Targi Rękodzieła

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE FESTYNU Z OKAZJI GDAŃSKICH DNI SĄSIADÓW 2017 ORAZ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO ZORGANIZOWANEGO PRZEZ KLUB OKO

PODSUMOWANIE FESTYNU Z OKAZJI GDAŃSKICH DNI SĄSIADÓW 2017 ORAZ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO ZORGANIZOWANEGO PRZEZ KLUB OKO Gdańsk, 29.06.2017 Dariusz Lulewicz Kierownik Klub Osiedlowego OKO Ul. Grunwaldzka 611 80-337 Gdańsk PODSUMOWANIE FESTYNU Z OKAZJI GDAŃSKICH DNI SĄSIADÓW 2017 ORAZ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO ZORGANIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna NOWE SZKOLNE BOISKA I ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA JUŻ OTWARTE! MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Lekcje w-f mogą być przyjemnością. W Szkołach Podstawowych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39 W Myślenicach podczas ferii zimowych nie ma mowy o nudzie. Przy udziale finansowym Miasta i Gminy Myślenice stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowały niezwykle ciekawą i atrakcyjną ofertę zarówno dla

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Uczniowie kl. I-III przystąpili w 2012 r. do udziału w edukacyjnym projekcie profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań do mieszkańców

Katalog pytań do mieszkańców Dostępny samorząd podsumowanie kadencji 2010-2014 Katalog pytań do mieszkańców Pytania pogrupowane są w bloki tematyczne. Odpowiedzi na pytania z danego bloku powinny dać obraz sytuacji w danym obszarze.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE

MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE Jarmark Wielkanocny Miejski Dom Kultury w Mikołowie REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Jarmarku Wielkanocnego jest Miejski Dom Kultury w Mikołowie. 2. Jarmark Wielkanocny odbywa się na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu

Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu W roku szkolnym 2014/2015 klasy I a, I b i I c realizowały program Klubu Bezpiecznego Puchatka,

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 INWESTYCJE W ZAKRESIE REMONTÓW WIEJSKICH DOMÓW KULTURY 1. Wiejski Dom Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich. Inwestycja dotyczyła głównie remontu wnętrza Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR REGULAMIN Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR Gmina Tarnowiec Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu Uczniowski Klub Sportowy Arka w Umieszczu Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia 1+ g^mlny ZIELONKI ^VVPtYNĘę9 0 tokół 3 1 SIĘ- 2012 Dnia 19.08.2012 Z eb\anie ofrrarzył^p. Krzysztof Król w związku z brakiem frekwencji do podejmowania uchwał C^maganc 25 osófeafohecnych bvio 18). Pan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ BIEGA W RAMACH AKCJI: POLSKA BIEGA

REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ BIEGA W RAMACH AKCJI: POLSKA BIEGA REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ BIEGA W RAMACH AKCJI: POLSKA BIEGA I. CEL IMPREZY : integracja mieszkańców Kamienia promocja sportu propagowanie biegania jako zdrowego stylu życia II. ORGANIZATOR: Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIX/14 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dniu 16 września 2014r.

Protokół Nr XLIX/14 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dniu 16 września 2014r. Protokół Nr XLIX/14 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dniu 16 września 2014r. Posiedzeniu XLIX Sesji przewodniczył Pan Jan Mach Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze. Na Sesji przyjęto Uchwały

Bardziej szczegółowo

Prezydent zaprasza na Miejsko-Powiatowy Dzień Dziecka Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Prezydent zaprasza na Miejsko-Powiatowy Dzień Dziecka Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 30.05.2016 Szereg ciekawostek dla najmłodszych, pokaz lotniczy Grupy Akrobacyjnej Żelazny, gry, zabawy, konkursy, koncerty - to tylko niektóre atrakcje Miejsko-Powiatowego Dnia Dziecka,

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia: VII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY ZINTEGROWANEJ JUŻ TO WIEM DLA KLAS TRZECICH

Imię i nazwisko ucznia: VII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY ZINTEGROWANEJ JUŻ TO WIEM DLA KLAS TRZECICH Imię i nazwisko ucznia: Numer szkoły: VII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HASŁO KONKURSU: Moja szkoła to bezpieczne miejsce do nauki i wypoczynku Dyktando str. 1 Imię i nazwisko ucznia: Numer szkoły: DOBRE

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech

REGULAMIN Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech REGULAMIN Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech 1. Organizatorzy i współorganizatorzy Głównym organizatorem projektu Run 4 a Smile, czyli Biegu po uśmiech są studenci WSB-NLU w Nowym Sączu, którzy chcą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/531/14 Rady Miejskiej Orzesze w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze z dnia 31.07.2014r. Nazwa i cel kwoty w zł Strona

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Polkowicki Budżet Obywatelski Sprawozdanie z realizacji

Polkowicki Budżet Obywatelski Sprawozdanie z realizacji Polkowicki Budżet Obywatelski 2017 Sprawozdanie z realizacji Polkowice, 2016 Plan sprawozdania 1. Założenia Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 2. Działania podejmowane w ramach PBO2017 1)

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi

Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Płocku, radni jednomyślnie przyjęli projekt uchwały dotyczący przystąpienia do Programu Przebudowy Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Strona Gminy Kłobuck df

Strona Gminy Kłobuck  df Strona Gminy Kłobuck http://www.wuw.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/xv-dni-dlugoszowskie-za-nami/idn:1270/printp df Aktualności 19 Wrzesień 2016 kategoria: Aktualności W niedzielę, 18 września uroczystym

Bardziej szczegółowo

czyli jak przeprowadzić obywatelską rewolucję przy pomocy Budżetu Obywatelskiego.

czyli jak przeprowadzić obywatelską rewolucję przy pomocy Budżetu Obywatelskiego. czyli jak przeprowadzić obywatelską rewolucję przy pomocy Budżetu Obywatelskiego. Osiedle Teofilów dwa lata temu: Brzydkie i zdegradowane tereny zielone Ludzie narzekają na wszystkich i na wszystko Do

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ! Bezpiecznie to wiedzieć i znać

BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ! Bezpiecznie to wiedzieć i znać Bezpiecznie to wiedzieć i znać jest programem edukacyjnoprofilaktycznym skierowanym dla klas I III. Został opracowany przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu we współpracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Serdecznie zapraszamy!!! Bartosz Obracaj. Wojciech Obracaj

O FIRMIE. Serdecznie zapraszamy!!! Bartosz Obracaj. Wojciech Obracaj O FIRMIE Firma Polconn - Complete Sailing Service to przedsięwzięcie bazujące na naszym wieloletnim doświadczeniu żeglarskim, skierowane do wszystkich pasjonatów tego sportu, zarówno osób prywatnych jak

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 6 grudnia 2011r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 09.03.2013 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecne

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI WSPIERAJĄ CHOREGO NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOLEGĘ

POLICJANCI WSPIERAJĄ CHOREGO NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOLEGĘ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/142411,policjanci-wspieraja-chorego-na-nowotwor-zlosliwy-kolege.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 07:31 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Dolnośląska 2015

Piękna Wieś Dolnośląska 2015 Piękna Wieś Dolnośląska 2015 Kategoria Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi Cykl spotkań Okruchy Tradycji OD TEGO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO Wieś Bagno przystąpiła do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi w 2009

Bardziej szczegółowo