GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013

2 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20 Nowe kontrakty terminowe w ofercie GPW -2-

3 Rozwój GPW od wprowadzenia indeksu WIG20 Indeks WIG20 publikowany jest od ponad 19 lat. W tym czasie: Liczba spółek notowanych na Głównym Rynku GPW wzrosła z 24 do 443 (w tym 45 spółek zagranicznych z ponad 20 krajów) Kapitalizacja spółek krajowych wzrosła z ponad 8 mld zł do blisko 540 mld zł Wartość obrotów ogółem na rynku akcji wzrosła z mln zł do * mln zł Liczba Członków Giełdy wzrosła z 23 do 58 (w tym 25 zagranicznych podmiotów) * Zannualizowane dane za okres styczeń czerwiec 2013 r. -3-

4 Rozwój rynków i oferty produktowej GPW Rynek kasowy akcji Rynek kasowy obligacji Główny Rynek GPW NewConnect Rynek instrumentów pochodnych Rynek produktów strukturyzowanych Catalyst Treasury Bondspot Rynek towarowy Akcje Prawa do akcji Obligacje skarbowe Akcje Prawa do akcji (PDA) Prawa poboru Rynek akcji dla spółek wzrostowych Akcje Prawa do akcji (PDA) Prawa poboru Kontrakty terminowe indeksowe, akcyjne, walutowe Opcje indeksowe Kontrakty walutowe Jednostki indeksowe Planowane uruchomienie w 2013 r: Certyfikaty KNOCK- OUT Waranty Trackery Obligacje strukturyzowane Certyfikaty FAKTOR Certyfikaty TURBO Certyfikaty ekspresowe, bonusowe, dyskontowe Obligacje korporacyjne Obligacje komunalne Obligacje spółdzielcze Obligacje skarbowe Listy zastawne Hurtowy rynek obligacji skarbowych Rynek energii spot Rynek energii forward Rynek gazu spot Rynek gazu forward Rynek praw majątkowych W przygotowaniu obsługa rynku OTC Opcje na akcje spółek Kontrakty na stopy procentowe ETF-y Certyfikaty Odwrotnie Zamienne W 1994 r. GPW prowadziła obrót na rynku akcji i obligacji. Dzisiaj warszawska giełda prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych, rynek obligacji Catalyst, a w ramach Grupy Kapitałowej działają rynki towarowe dla gazu i energii elektrycznej W kwietniu 1994 r. odbywały się trzy sesje w tygodniu, a transakcje były przeprowadzane z wykorzystaniem systemu opartego na komputerach IBM AS/400. Obecnie GPW prowadzi notowania w systemie ciągłym i jednolitym pięć razy w tygodniu na nowoczesnym systemie transakcyjnym Universal Trading Platform (UTP) zakupionym od NYSE Technologies. -4-

5 Dynamiczny rozwój GPW i polskiego rynku kapitałowego Liczba notowanych spółek - Główny Rynek Rozpoczęcie obliczania i publikacji indeksu WIG Kapitalizacja spółek krajowych - Główny Rynek (mld zł) Rozpoczęcie obliczania i publikacji indeksu WIG20 0,2 0, Rozpoczęcie obliczania i publikacji indeksu WIG Liczba debiutów - Główny Rynek Wartość obrotów akcjami w transakcjach sesyjnych - Główny Rynek (mld zł) Rozpoczęcie obliczania i publikacji indeksu WIG20 0,01 0,

6 Kurs Indeks WIG20 w latach 1994 I pol Parametry Głównego Rynku GPW ** 3500 Liczba spółek 24* Wartość rynkowa spółek krajowych (mln zł) 8 007* Obroty na sesję (mln zł) Rachunki inwestycyjne (tys.) Wartość obrotów ogółem akcje (mln zł) Wartość obrotów sesyjnych akcje (mln zł) Wartość rynkowa spółek z indeksu WIG20 (mln zł) * Rok * na dzień 14 kwietnia 1994 r. **stan na 31 lipca 2013 r. -6-

7 Wraz ze wzrostem liczby notowanych spółek rosła liczba indeksów liczba spółek liczba indeksów I poł. 2013* Liczba spółek Liczba indeksów Od 1991 r. do chwili obecnej liczba publikowanych indeksów na GPW wzrosła z 1 do 26 Zmiany te następowały wraz ze wzrostem liczby notowanych spółek oraz wzrostem ich zróżnicowania z punktu widzenia branż, wielkości i płynności 7 *stan na 30 czerwca 2013 r. -7-

8 Wpływ ostatnich ofert prywatyzacyjnych na zmianę składu indeksu WIG20 W ciągu ostatnich 10 lat na GPW zadebiutowały akcje największych spółek Skarbu Państwa takich jak PKO BP, PZU, JSW, PGNiG, Tauron PE itd. Dzisiaj ich udział w portfelu to blisko 50%, a udział w kapitalizacji całego indeksu wynosi ponad 40% Portfel indeksu WIG20 30 czerwca 2003 r. PEKAO PKNORLEN TPSA BANKBPH KGHM PROKOM AGORA BRE BZWBK ASSECOPOL MILLENNIUM SYGNITY NETIA KETY ORBIS SWIECIE DEBICA BUDIMEX PELION COMARCH Data debiutu Spółka Sektor Wielkość oferty (mld PLN) Kapitalizacja rynkowa (w mld PLN )* kwiecień 2010 PZU ubezpieczeniowy 8,1 35,3 listopad 2004 PKO BP bankowy 7,7 44,5 październik 2009 PGE energetyczny 6,0 28,7 lipiec 2011 JSW wydobywczy 5,4 7,5 styczeń 2013 PKO BP bankowy 5,0 44,5 czerwiec 2010 Tauron energetyczny 4,2 7,5 czerwiec 2010 PZU ubezpieczeniowy 3,2 35,3 listopad 1998 TPSA telekomunikacyjny 3,2 10,2 wrzesień 2005 PGNiG paliwowy 2,7 34,2 luty 2012 PGE energetyczny 2,5 28,7 listopad 1999 PKN Orlen paliwowy 2,5 19,9 czerwiec 2000 PKN Orlen paliwowy 2,2 19,9 styczeń 2010 KGHM wydobywczy 2,1 24,2 listopad 2008 Enea energetyczny 2,0 5,8 listopad 2003 TPSA telekomunikacyjny 1,6 10,2 czerwiec 1997 Handlowy bankowy 1,3 12,1 marzec 2011 Tauron energetyczny 1,3 7,5 listopad 2010 GPW finansowy 1,2 1,5 luty 2010 Enea energetyczny 1,1 5,8 marzec 2010 Bogdanka wydobywczy 1,1 3,4 Portfel indeksu WIG20 28 czerwca 2013 r. PKOBP PZU PEKAO KGHM PKNORLEN PGE PGNIG BZWBK TPSA BRE EUROCASH TAURONPE BOGDANKA ASSECOPOL HANDLOWY JSW KERNEL SYNTHOS LOTOS GTC * Kapitalizacja rynkowa na dzień 30 czerwca 2013 r. -8-

9 WIG30 i WIG30TR formuła indeksów WIG30 WIG30TR WIG20 Data rozpoczęcia publikacji Uczestnicy 23 września 2013 r. indeks największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW Liczba spółek 30 Formuła indeksu indeks cenowy, przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę ceny zawartych w nim transakcji Indeks dochodowy, przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend Data i wartość bazowa = 1 000,00 pkt. 10 NOWYCH SPÓŁEK Publikacja od 09:00 do 17:15 co 15 sekund 11:15, 15:15, 17:10 (powtórzenie 17:15) co kwartał, na podstawie rankingu płynności i kapitalizacji Zmiany okresowe w przypadku rewizji rocznej do indeksu trafiają spółki, które w zestawieniu znalazły się na pierwszych 20 pozycjach; z indeksu są usuwane spółki, które spadły poniżej 40 pozycji WIG30 Zmiany nadzwyczajne w przypadku korekty kwartalnej do indeksu trafiają spółki, które w zestawieniu znalazły się na pierwszych 15 pozycjach; z indeksu usuwane są spółki, które spadły poniżej 45 pozycji w przypadku debiutu nowej spółki pod warunkiem, że wartość jej akcji w wolnym obrocie stanowi co najmniej 5% wartości portfela indeksu; w przypadku zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie uczestnika indeksu co najmniej o równowartość 250 mln EUR.; w przypadku niespełniania kryteriów indeksu (np. spadek liczby akcji w wolnym obrocie poniżej 10%, bankructwo lub wycofanie z obrotu). Zmiany nadzwyczajne ogłaszane są na dwa dni przed ich przeprowadzeniem. Udziały udział największych spółek ograniczany do 10% liczba uczestników indeksu zakwalifikowanych do jednego sektora nie może być większa niż 7-9-

10 WIG30 potencjalni kandydaci LP Nazwa spółki Branża 1 ALIOR banki 2 AMREST hotele i restauracje 3 AZOTYTARNOW przemysł chemiczny 4 BUDIMEX budownictwo 5 CCC handel detaliczny 6 CYFRPLSAT media 7 ECHO deweloperzy 8 ENEA energetyka 9 GETINOBLE banki 10 GPW rynek kapitałowy 11 INGBSK banki 12 LPP handel detaliczny 13 MILLENNIUM banki 14 NETIA telekomunikacja 15 TVN media Spółki kandydaci wg kolejności alfabetycznej Potencjalni kandydaci wyselekcjonowani na podstawie rankingu płynności i kapitalizacji Wzrost obrotów na nowych spółkach przyczyni się do wzrostu płynności i podniesienia atrakcyjności całego rynku Nowy indeks będzie lepiej odzwierciedlał strukturę sektorową spółek notowanych na GPW Na podstawie naszych symulacji udział 10-ciu ostatnich spółek w kapitalizacji indeksu będzie taka sama jak 10-ciu ostatnich spółek w indeksie DAX30 i wyniesie 10%. Te spółki wchodzą już w skład indeksu MSCI Poland GPW poda skład indeksu WIG30 po sesji 8 sierpnia 2013 r. -10-

11 Struktura sektorowa w indeksie WIG30 Udział branż w indeksach Koncentracja branż wartości skumulowane Branże WIG20 WIG30 banki 35,5% 32,0% paliwowy 15,9% 14,8% surowcowy 13,7% 12,8% ubezpieczenia 14,2% 10,0% energetyka 9,2% 9,6% handel detaliczny 2,8% 7,2% telekomunikacja 3,0% 3,6% chemiczny 1,3% 3,1% media 2,6% informatyka 1,9% 1,8% spożywczy 1,4% 1,3% deweloperzy 1,1% 1,0% metalowy 0,2% Skumulowany udział branż w indeksach 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% WIG20 obecnie WIG30 Branże WIG20 WIG30 banki 35,5% 32,0% paliwowy 51,4% 46,8% surowcowy 65,1% 59,6% ubezpieczenia 79,3% 69,6% energetyka 88,5% 79,2% handel detaliczny 91,2% 86,4% telekomunikacja 94,2% 90,0% chemiczny 95,6% 93,1% media 95,6% 95,6% informatyka 97,5% 97,4% spożywczy 98,9% 98,8% deweloperzy 100,0% 99,8% metalowy 100,0% 100,0% Dzięki zwiększeniu liczby w spółek w indeksie znajdą się branże, które obecnie nie mają reprezentacji w głównym wskaźniku koniunktury Indeks WIG30 będzie lepiej odzwierciedlał różnorodność sektorową spółek notowanych na Głównym Rynku Zwiększenie liczby spółek umożliwi zmniejszenie koncentracji poszczególnych branż w indeksie -11-

12 Korzyści z wprowadzenia indeksu WIG30 WIG30 pełniej odzwierciedla obecną wielkość rynku i liczbę notowanych spółek na Głównym Rynku GPW WIG30 lepiej odwzorowuje strukturę sektorową spółek notowanych na Głównym Rynku WIG30 zwiększy płynność dodatkowej grupy spółek, co przełoży się na wzrost atrakcyjności rynku akcji, a w przyszłości stymulowanie rozwoju rynku instrumentów pochodnych WIG30 zwiększy zainteresowanie inwestorów oraz analityków walorami nowych spółek w indeksie, co przełoży się na wzrost obrotów na tych spółkach WIG30 może potencjalnie przyczynić się do pojawienia się na GPW największych spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, które zainteresowane są obecnością w głównym indeksie WIG30TR, dzięki dochodowej formule, bardziej realnie odzwierciedla koniunkturę w segmencie spółek, gdzie dywidendy stanowią szczególnie istotny motyw inwestowania i składnik stóp zwrotu -12-

13 Wprowadzenie indeksów WIG50 i WIG100 Wraz z wprowadzeniem indeksu WIG30 GPW zdecydowała o zwiększeniu liczby uczestników w indeksie średnich spółek mwig40 oraz indeksie małych spółek swig80. Od marca 2014 r. GPW rozpocznie publikację indeksów WIG50 i WIG100 W skład portfela indeksu WIG50 wejdzie 50 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Indeks WIG50 będzie indeksem cenowym, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W skład portfela indeksu WIG100 wejdzie 100 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. WIG100 będzie indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend Indeks WIG50 będzie instrumentem bazowym nowych kontraktów terminowych -13-

14 Zmiany w głównych indeksach na GPW Harmonogram 23 września 2013 Rozpoczęcie publikacji indeksów WIG30 i WIG30TR marzec 2014 Wstępna data rozpoczęcia publikacji indeksów WIG50 i WIG100 koniec marca 2014 r. Zakończenie publikacji indeksu swig80 31 grudzień 2015 Zakończenie publikacji indeksu WIG20, WIG20TR, mwig40, WIG20lev i WIG20short 23 wrzesień grudzień 2015 Równoległe obliczanie i publikowanie indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30 i WIG30TR koniec marca 31 grudnia 2015 Równoległe obliczanie i publikowanie indeksów WIG20, mwig40, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIG50, WIG100 od stycznia 2016 Publikowanie indeksów WIG30, WIG30TR, WIG30lev, WIG30short, WIG50 i WIG100 Rozpoczęcie kalkulacji i publikacji indeksu WIG30 i WIG30TR 23 września 2013 r. Równoległe publikowanie indeksu WIG20, WIG20TR, WIG30 i WIG30TR w okresie od września 2013 r. do grudnia 2015 r. pozwoli na zapoznanie się rynku z nowym indeksem oraz bezpieczną migrację na nowe instrumenty pochodne i produkty strukturyzowane Rozpoczęcie publikacji indeksów WIG50 i WIG100 planowane jest na marzec 2014 r. Zakończenie publikacji indeksu swig80 planowane jest na marzec 2014 r. Zakończenie publikacji indeksów WIG20, WIG20TR, WIG20lev, WIG20short i mwig40 planowane jest na grudzień 2015 r. -14-

15 Kontrakty terminowe na indeks WIG30 Harmonogram migracji grudzień 2014 Planowane rozpoczęcie migracji z kontraktów na WIG20 na kontrakty na WIG30 Planowane wprowadzenie do obrotu pierwszych serii kontraktów na WIG30 wrzesień 2015 Zakończenie migracji z kontraktów na WIG20 na kontrakty na WIG30 grudzień 2014 wrzesień 2015 Równoległe notowanie kontraktów terminowych na WIG20 i WIG30 Wprowadzenie do obrotu pierwszych serii kontraktów na WIG30 w grudniu 2014 r. i rozpoczęcie migracji kontraktów na WIG20 na kontrakty na WIG30 Równoległe notowanie kontraktów na indeksy WIG20 i WIG30 przez okres dziewięciu miesięcy (od grudnia 2014 r. do września 2015 r.) Migracja na kontrakty na nowy indeks zakończy się we wrześniu 2015 r. GPW zakłada analogiczny harmonogram migracji z opcji na WIG20 na opcje na WIG30-15-

16 Kontrakty terminowe na indeks WIG50 Harmonogram migracji grudzień 2014 Rozpoczęcie migracji z kontraktów na mwig40 na kontrakty na WIG50 Planowane wprowadzenie do obrotu pierwszych serii kontraktów na WIG50 czerwiec 2015 Zakończenie migracji z kontraktów na mwig40 na kontrakty na WIG50 grudzień 2014 czerwiec 2015 Równoległe notowanie kontraktów terminowych na indeksy mwig40 i WIG50 Rozpoczęcie migracji z kontraktów terminowych na mwig40 na kontrakty terminowe na WIG50 w grudniu 2014 r. W grudniu 2014 r. nie planuje wprowadzenia nowych serii kontraktów terminowych na mwig40 Zakończenie migracji na kontrakty terminowe na WIG50 planowane jest w czerwcu 2015 r. Harmonogram zakłada równoległe notowanie kontraktów na indeks mwig40 i indeks WIG50 przez okres sześciu miesięcy (grudzień 2014 czerwiec 2015) -16-

17 Biuro Public Relations Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa T: F:

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Strona 2 Spis treści I. Historia indeksów 4 II. Indeksy giełdowe 6 1. Charakterystyka 7 1.1 Indeks WIG30 7 1.1.1 Indeks WIG30TR 7 1.1.2 Indeks WIG30short

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne za rok 2012

Dane statystyczne za rok 2012 2013 Dane statystyczne za rok 2012 Wskaźniki giełdowe 2012 Główny Rynek GPW Wartość rynkowa notowanych spółek krajowych (na koniec roku) Wartość rynkowa notowanych spółek zagranicznych (na koniec roku)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Na podstawie 21 ust. 2 Statutu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia co następuje: 1 Giełda oblicza i podaje

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013 na GPW

Kwiecień 2013 na GPW Kwiecień 2013 na GPW 15 kwietnia odbyła się pierwsza sesja giełdowa w nowym systemie transakcyjnym Universal Trading Platform (UTP) Ważne zmiany w regulacjach w Alternatywnym Systemie Obrotu,. Grupa GPW

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks

ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks Program Wprowadzenie Teoria i statystyki Porównanie ETF vs. Futures vs. FIO Zalety i ryzyko Inwestorzy Tracking Error i wypłata dywidendy Kupno/sprzedaż Zasady obrotu

Bardziej szczegółowo

GPW TRZY RYNKI. Wykład inauguracyjny, Sala Notowań - 5 marca 2014 r. -1-

GPW TRZY RYNKI. Wykład inauguracyjny, Sala Notowań - 5 marca 2014 r. -1- GPW TRZY RYNKI Wykład inauguracyjny, Sala Notowań - 5 marca 2014 r. -1- Żyjecie w pięknych czasach, bo -2- ..Wasze pokolenie nie zna recesji PKB Polski w latach 1992-2014 (%) 8,0 7,0 7,0 6,2 7,1 6,2 6,8

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2013 R. LIPIEC 2013 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 203 R. LIPIEC 203 R. Myślimy strategicznie Warszawa - Centrum Kapitałowe CEE Strategia GPW Strategia Polskiego Rynku Kapitałowego Priorytety

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych 46 UKD: 334.786(438): 338.246.025.28: 336.761: 658.15: 620.9: 662 (438) Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych Dr inż. Zbigniew Grudziński*) Treść:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2012 na GPW

Kwiecień 2012 na GPW Kwiecień 2012 na GPW Dwie kolejne spółki zagraniczne wśród 15 debiutantów na giełdowych rynkach akcji i obligacji, Zlecenia typu cross dostępne od początku kwietnia, GPW pierwszym rynkiem w Europie pod

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013 na GPW

Czerwiec 2013 na GPW Czerwiec 2013 na GPW W siedzibie GPW odbyła się konferencja IPO Summit Warsaw 2013 Warszawska Giełda otworzyła stałe przedstawicielstwo w Londynie 15 debiutów w czerwcu na trzech giełdowych rynkach Debiuty

Bardziej szczegółowo

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju PATRONAT: Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju Grudzień 2012 Wprowadzenie 30 września 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce.

Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. KURS E-LEARNINGOWY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RYNEK KAPITAŁOWY Jakub Wojciechowski Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. Rys historyczny, stan obecny i perspektywy Warszawa

Bardziej szczegółowo

Maj 2013 na GPW. Debiuty spółek. Inne wydarzenia

Maj 2013 na GPW. Debiuty spółek. Inne wydarzenia Maj 2013 na GPW 53. zagraniczna spółka zadebiutowała na GPW (Immofinanz AG) Miesięcznik Euromoney uhonorował Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie tytułem Najlepsza giełda finansowa w Europie Środkowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W 2013 R. LUTY 2014 R. 2013 rok wyzwań dla Grupy GPW Wyniki: 2013 r. Zysk netto: 113,5 mln zł +6,9% rdr EBITDA 1 : 156,9 mln zł +3,8% rdr Nagroda

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ FINANSÓW KATEDRA RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ ANALIZA WYNIKÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH PKN ORLEN I KGHM MIEDŹ

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ FINANSÓW KATEDRA RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ ANALIZA WYNIKÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH PKN ORLEN I KGHM MIEDŹ AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ FINANSÓW KATEDRA RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ mgr inŝ. Stanisław Kijowski ANALIZA WYNIKÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH PKN ORLEN I KGHM MIEDŹ PRACA NAPISANA POD KIERUNKIEM NAUKOWYM

Bardziej szczegółowo

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE oferowane od dnia 4 maja 2015 r. w oddziałach BGŻ BNP Paribas S.A. będących przed dniem połączenia Banku BGŻ S.A. i BNP Paribas S.A. oddziałami BGŻ S.A. Niniejszy materiał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH

IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH IPO 2009 UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH Raport IPO 2009 1 IPO 2009 - UDANY DEBIUT W TRUDNYCH CZASACH 2 Raport IPO 2009 Anna Janus Prezes IPO.pl Szanowni Państwo Spis treści Wstęp... 3 Sytuacja na rynku

Bardziej szczegółowo