S P I S Z A W A R T O ᖠ O P R A C O W A N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P I S Z A W A R T O ᖠ O P R A C O W A N I A"

Transkrypt

1 S P I S Z A W A R T O ᖠ O P R A C O W A N I A A. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW znajdujၐ siᆐ tylko w tomie OᖠWIADCZENIA 2. ZAᖠWIADCZENIA Z IZBY 3. UPRAWNIENIA B. PROJEKT BUDOWLANY - CZᆀᖠ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 0 DANE OGÓLNE 0.1. Zadanie 0.2. Inwestor 0.3. Adres budowy 0.4. Podstawa opracowania 0.5. Lokalizacja i stan zainwestowania dziaᐠki. 1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY OPIS TECHNICZNY II Dane szczegóᐠowe 1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu budowlanego. 2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 2.1 Bryᐠa i forma architektoniczna 2.2 Przewidywana funkcja obiektu. 2.3 Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia Ukᐠad konstrukcyjny Zastosowane schematy statyczne. Przyjᆐte zaᐠo enia do obliczeᑀ konstrukcyjnych. Podstawowe wyniki obliczeᑀ statyczno - wytrzymaᐠoᖰciowych. Rozwiၐzania konstrukcyjno-materiaᐠowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu Kategoria geotechniczna obiektu Warunki i sposób posadowienia. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe konstrukcji stalowej. Opinia techniczna 4. Rozwiၐzania materiaᐠowe i wykoᑀczeniowe. 5. Dostᆐpnoᖰၰ dla osób niepeᐠnosprawnych 6. Wyposa enie budowlano instalacyjne 7. Charakterystyka energetyczna obiektu. 8. Dane techniczne obiektu charakteryzujၐce wpᐠyw obiektu budowlanego na ᖰrodowisko. 9. Zakres remontu (modernizacji) i wyburzeᑀ w istniejၐcym budynku. 10. Zabezpieczenia przeciwpo arowe - warunki ochrony przeciwpo arowej 11. Rozbiórki obiektów. 12. Uwagi koᑀcowe.

2 CZᆀᖠ GRAFICZNA RYSUNKI ARCHITEKTURA TOM 1 00-OBIEKTY TERENOWE 1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2. TOM KORPUS GᐐÓWNY 2. PRZEKRÓJ + RZUT 3. ELEWACJE 02-SKRZYDᐐO PÓᐐNOCNE - OFICYNA 4. RZUT PARTERU 5. RZUT PIᆀTRA 6. PRZEKRÓJ A-A 7. WEJᖠCIE DLA NIEPEᐐNOSPRAWNYCH 8. ELEWACJE 02-SKRZYDᐐO PÓᐐNOCNE - ᐐ၀CZNIK 9. RZUT PIWNICY 10. RZUT PARTERU 10.1 ᐐAZIENKA DLA ZWIEDZAJ၀CYCH WYBURZENIA I PROJEKT 11. RZUT PIᆀTRA 12. PRZEKRÓJ 13. ELEWACJE 03 - SKRZYDᐐO POᐐUDNIOWE- OFICYNA 14. RZUT PIWNICY 15. RZUT PARTERU 16. RZUT PIᆀTRA 17. PRZEKRÓJ 18. ELEWACJE 03 - SKRZYDᐐO POᐐUDNIOWE- ᐐ၀CZNIK 19. RZUT PIWNICY 20. RZUT PARTERU 21. RZUT PIᆀTRA 22. PRZEKRÓJ 23. ELEWACJE TOM GALERIA 24. RZUT PIWNICY 25. RZUT PARTERU 26. PRZEKRÓJ 27. ELEWACJE 05 - POWOZOWNIA 28. RZUT PIWNICY WYBURZENIA I PROJEKT 29. RZUT PARTERU WYBURZENIA 30. RZUT PARTERU PROJEKT 31. PRZEKRÓJ 32. ELEWACJE 06 CZWORAK A 33. RZUT PARTERU- WYBURZENIA 34. RZUT PARTERU PROJEKT

3 35. PRZEKRÓJ 36. ELEWACJE 07 CZWORAK B 38. ELEWACJA 39. ELEWACJA 40. ELEWACJA 08- STAJNIA 41. RZUT FRAGM. PARTERU 42. PROPONOWANA LOKALIZACJA URZ၀DZEᐰ STOLARNI 43. PRZEKRÓJ 44. ELEWACJE 09 - UJEឰDឰALNIA 45. RZUT PARTERU wyburzenia i projekt 46. PRZEKRÓJ 47. ELEWACJE 10 ZESPÓᐐ GARAឰOWY 48. RZUT PARTERU 49. ELEWACJA FRONTOWA 11- ZASIEK NAᖠMIECI 50-RZUT CZᆀᖠ GRAFICZNA RYSUNKI KONSTRUKCJA TOM SKRZYDᐐO POᐐUDNIOWE- ᐐ၀CZNIK K-1. RZUT STROPU TOM GALERIA K-1. RZUT ᖠCIANKI OPOROWEJ 05 - POWOZOWNIA K-2. RZUT STROPU 2. TECHNOLOGIA RENOWACJI I KONSERWACJI ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 3. TECHNOLOGIA RENOWACJI TYNKÓW I ELEMENTÓW Z KAMIENIA

4 CZᆀᖠ A. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW OᖠWIADCZENIA ZAᖠWIADCZENIA Z IZBY UPRAWNIENIA

5 CZᆀᖠ B. PROJEKT BUDOWLANY CZᆀᖠ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

6 II. Dane szczegóᐠowe 1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu budowlanego Budynki objᆐte remontem przeznaczone sၐ na : - korpus gᐠówny - ekspozycje muzealne - skrzydᐠo póᐠnocne - oficyna - ekspozycje muzealne i czᆐᖰၰ administarcyjna ᐠၐcznik - ekspozycje muzealne i czᆐᖰၰ administracyjna - skrzydᐠo poᐠudniowe oficyna - ekspozycje muzealne oraz pom. Fundacji Raczyᑀskich ᐠၐcznik - ekspozycje muzealne, czᆐᖰၰ administracyjna oraz pom. Fundacji Raczyᑀskich - galeria obrazów ekspozycje muzealne kolekcji obrazów Edwarda-Aleksandra i Atanazego Raczyᑀskich - powozownia ekspozycja muzealna, adaptacja czᆐᖰci na cele konferencyjno-kawiarniane - czᆐᖰၰ objᆐta opracowaniem - czworak A budynek hotelowy - czworak B budynek mieszkalny - stajnia stolarnia i magazyn mebli czᆐᖰၰ objᆐta opracowaniem - uje d alnia magazyn mebli - zespóᐠ gara owy czᆐᖰၰ techniczna 1.2. Zestawienie pomieszczeᑀ Zestawienia powierzchni objᆐtych opracowaniem znajdujၐ siᆐ na poszczególnych rysunkach Dane liczbowe budynków objᆐtych zakresem remontu Korpus gᐠówny - Powierzchnia zabudowy 823,70 m 2 - Powierzchnia caᐠkowita netto 2 073,90 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto ,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 4547 cm, szerokoᖰၰ budynku 1556 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 25,58 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 16,18 m Skrzydᐠo póᐠnocne oficyna - Powierzchnia zabudowy 207,30 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 339,00 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 1 617,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 1919 cm, szerokoᖰၰ budynku 1080 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 11,51 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 7,43 m ᐠၐcznik - Powierzchnia zabudowy 321,50 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 491,60 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 2 271,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 3552 cm, szerokoᖰၰ budynku 905 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 8,70 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 7,56 m

7 Skrzydᐠo poᐠudniowe oficyna - Powierzchnia zabudowy 210,60 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 431,40 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 2 416,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 1920 cm, szerokoᖰၰ budynku 1097 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 14,68 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 10,68 m ᐠၐcznik - Powierzchnia zabudowy 341,70 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 654,00 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 3 044,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 4480 cm, szerokoᖰၰ budynku 910 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 13,40 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 11,43 m Galeria obrazów - Powierzchnia zabudowy 665,00 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 577,10 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 5 460,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 3982 cm, szerokoᖰၰ budynku 2896 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 14,54 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 10,56 m Powozownia - Powierzchnia zabudowy 542,60 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 515,80 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 4 176,90 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 4462 cm, szerokoᖰၰ budynku 1225 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 12,98 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 6,94 m Czworak A - Powierzchnia zabudowy 300,00 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 361,00 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 1 446,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 3380 cm, szerokoᖰၰ budynku 888 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 8,00 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 3,70 m Czworak B - Powierzchnia zabudowy 300,00 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 361,00 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 1 518,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 3380 cm, szerokoᖰၰ budynku 888 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 8,02 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 3,55 m Stajnia - Powierzchnia zabudowy 517,30 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 248,00 m 2 - Powierzchnia netto 410,50 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 2 130,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 4555 cm, szerokoᖰၰ budynku 1236 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 8,07 m od ± Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 3,40 m

8 Uje d alnia - Powierzchnia zabudowy 1 107,00 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 924,00 m 2 - Powierzchnia netto 960,50 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 4 852,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 4852 cm, szerokoᖰၰ budynku 2118 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 4,95 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 4,44 m Zespóᐠ gara owy - Powierzchnia zabudowy 422,40 m 2 - Powierzchnia netto 347,70 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 1 390,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 6447 cm, szerokoᖰၰ budynku 826 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 4,55 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 3,75 m 2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 2.1 Bryᐠa i forma architektoniczna W wyniku remontu nie zmienia siᆐ bryᐠy ani formy architektonicznej wszystkich obiektów 2.2 Przewidywana funkcja obiektu Korpus gᐠówny nie ulega zmianie, ekspozycje muzealne Skrzydᐠo póᐠnocne - nie ulega zmianie, oficyna - ekspozycje muzealne i czᆐᖰၰ administracyjna ᐠၐcznik - ekspozycje muzealne i czᆐᖰၰ administracyjna Skrzydᐠo poᐠudniowe póᐠnocne - nie ulega zmianie oficyna czᆐᖰၰ administracyjna, ekspozycja muzealna i czᆐᖰၰ goᖰcinna Fundacji Raczyᑀskich ᐠၐcznik czᆐᖰၰ administracyjna, ekspozycja muzealna i czᆐᖰၰ goᖰcinna Fundacji Raczyᑀskich Galeria obrazów - - nie ulega zmianie, ekspozycje muzealne obrazów Powozownia zmiana czᆐᖰci funkcji - adaptacja czᆐᖰci piwnicy na cele socjalne, budowa dហwigu osobowo-towarowego - adaptacja czᆐᖰci parteru na cele konferencyjne z zapleczem Czworak A - nie ulega zmianie, czᆐᖰၰ hotelowa Czworak B - nie ulega zmianie, czᆐᖰၰ mieszkalna Stajnia - zmiana czᆐᖰci funkcji, adaptacja na pracowniᆐ konserwacji mebli Uje d alnia - nie ulega zmianie, magazyn mebli i obiektów sztuki Zespóᐠ gara owy - nie ulega zmianie, gara i czᆐᖰၰ socjalna 2.3 Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia. Nie zmienia siᆐ sposobu dostosowania obiektów do otoczenia. 3. Ukᐠad konstrukcyjny 3.1. Zastosowane schematy statyczne. ukᐠady statycznie niewyznaczalne, podparte przegubowo 3.2. Przyjᆐte zaᐠo enia do obliczeᑀ konstrukcyjnych. Wartoᖰၰ obciၐ eᑀ staᐠych i zmiennych przyjᆐto na podstawie odpowiednich, przedmiotowych norm budowlanych. - Obciၐ enia staᐠe wg PN 82/B Obciၐ enia u ytkowe wg PN 82/B Obciၐ enia pojazdami wg PN-82/B-02004

9

10

11

12 wypeᐠnienie poziome i pionowe - prᆐty kute o przekroju kwadratowych 25x25 mm, 4.3. Wyᐠaz na dach i drabiny techniczne. Na poddaszach : - powozowni - czworaka A - stajni projektuje siᆐ wymianᆐ istniejၐcego wyᐠazu dachowego, na nowy, wyposa onym w skᐠadane schody segmentowe ᐠamane (90x120-wymiar otworu w suficie) ᖠciany dziaᐠowe - przyjᆐto ᖰciany dziaᐠowe gr 12,0 cm z cegᐠy dziurawki - obudowy szachtów instalacyjnych - w systemie GK gr 2x12,5 mm o odpornoᖰci ogniowej w wymaganych miejscach Posadzki Na poszczególnych rysunkach opisano wymianᆐ posadzek lub ich bie ၐcၐ konserwacjᆐ Podᐠogi drewniane : - parkiety dᆐbowe - posadzki drewniane taflowe - podᐠogi z desek wielkoformatowych Podᐠogi kamienne - pᐠyty marmurowe morawica ᖰrednia Podᐠogi ceramiczne - gres z domieszkami sztucznymi - granitogres z domieszkami naturalnego granitu - terakota - cegᐠa ukᐠadana na pᐠask Podᐠogi betonowe. - betonowa posadzka przemysᐠowa niepylၐca 4.6. Stolarka drzwiowa i okienna. W wiᆐkszoᖰci obiektów wystᆐpuje gᐠównie stolarka drewniana, pojawia siᆐ równie stalowa. Drzwi : Przewidziano nastᆐpujၐce zabiegi z drzwiami wg oznaczeᑀ D drzwi nowo projektowane K drzwi do bie ၐcej konserwacji, czyszczenie i malowanie H drzwi istniejၐce do wymiany na wzór drzwi hendlowskich R drzwi do renowacji wg technologii renowacji stolarki Okna : Przewidziano nastᆐpujၐce zabiegi z oknami wg oznaczeᑀ R okno do renowacji wg technologii renowacji stolarki W okno do wymiany 4.7. Tynki wewnᆐtrzne i sufity : Technologia renowacji tynków wewnᆐtrznych zostaᐠa szczegóᐠowo opisana w rozdziale 3. TECHNOLOGIA RENOWACJI TYNKÓW I ELEMENTÓW Z KAMIENIA 4.8. Malowanie i wykoᑀczenie ᖰcian: - ᖰciany ᐠazienek i wc do wysokoᖰci oᖰcie nic drzwi wykoᑀczone pᐠytkami ceramicznymi - ᖰciany ᐠazienek na wysokoᖰci ponad oᖰcie nicami drzwi (2,1 m) malowane dwukrotnie farbami przeznaczonymi do obiektów zabytkowych

13

14 - 06-czworak A podnoᖰniki dla niepeᐠnosprawnych przy wejᖰciu do kasy i wyjᖰciu Ponadto w budynku korpusu gᐠównego znajduje siᆐ istniejၐca winda, umo liwiajၐca wjazd na piᆐtra ekspozycyjne Dostᆐp do pozostaᐠych obiektów zapewniony jest bezpoᖰrednio z dworu. W skrzydle póᐠnocnym ( ᐠၐcznik) i w powozowni zaprojektowano wc dla niepeᐠnosprawnych 6. Wyposa enie budowlano instalacyjne - instalacja wody zimnej - instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja centralnego ogrzewania - instalacja elektryczna - instalacje niskoprၐdowe - instalacje wentylacji, klimatyzacji - instalacja komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych 6.1. W zakresie instalacji wod. kan. szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i W zakresie instalacji centralnego ogrzewania. szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i W zakresie instalacji elektrycznych szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i W zakresie instalacji elektrycznych niskoprၐdowych szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i W zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i W zakresie instalacji komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i Charakterystyka energetyczna obiektu. 7.1 Bilans mocy urzၐdzeᑀ elektrycznych szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i 3.2, pkt 3. Instalacje elektryczne 7.2. W obiekcie nie ma urzၐdzeᑀ do celów technologicznych Wᐠaᖰciwoᖰci cieplne przegród zewnᆐtrznych Nie przewiduje siᆐ zmian w zakresie parametrów cieplnych ᖰcian, ze wzglᆐdu na zabytkowy charakter obiektów, poza czworakiem A. W budynku Czworaka A zaprojektowano wymianᆐ istniejၐcego ocieplenia pᐠyty suprema, na 10 cm weᐠny mineralnej. Przewiduje siᆐ docieplenie wiᆐហby dachowej 20 cm weᐠny mineralnej w: - powozowni - czworaku A - stajni

15 Stolarka okienna - ze wzglᆐdu na zabytkowy charakter wszystkie okna nie podlegajၐ normom termicznym. W Stajni - w pracowni konserwacji mebli, zaprojektowano zdwojenie okien, ze wzglᆐdu na przewidziane miejsca pracy. Przyjᆐto okna drewniane z szybami o U=1.1 W/m 2 K Parametry sprawnoᖰci energetycznych instalacji grzewczej szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany instalacje, Tom 3.1 i Dane rozwiၐzaᑀ budowlanych i instalacyjnych pod wzglᆐdem oszczᆐdnoᖰci energii. Projekt wykonano w oparciu o obowiၐzujၐce normy i przepisy dotyczၐce rozwiၐzaᑀ budowlanych. Zastosowano materiaᐠy energooszczᆐdne i zapewniajၐce wᐠaᖰciwၐ eksploatacjᆐ energooszczᆐdnၐ obiektu. 8. Dane techniczne obiektu charakteryzujၐce wpᐠyw obiektu budowlanego na ᖰrodowisko Zapotrzebowanie na wodᆐ, iloᖰၰ i sposób odprowadzenia ᖰcieków Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele socjalne dla budynku : Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany instalacje, Tom 3. Zapotrzebowanie wody ciepᐠej dla budynku szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany instalacje, Tom Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele p-po Przewiduje siᆐ projektowane i istniejၐce uliczne hydranty fi 80 mm - majၐce wydajnoᖰၰ 10 l/sek Przewidywana iloᖰၰ ᖰcieków sanitarnych - przyjmuje siᆐ w iloᖰci wody zimnej. Nie przewiduje siᆐ wzrostu iloᖰci odprowadzanych ᖰcieków sanitarnych. Odprowadzenie ᖰcieków do istniejၐcej, remontowanej, ( wymiana rur ) sieci kanalizacji sanitarnej Przewidywana iloᖰၰ wód opadowych Nie przewiduje siᆐ wzrostu iloᖰci odprowadzanych ᖰcieków deszczowych Odprowadzenie wody opadowej do istniejၐcej, remontowanej kanalizacji deszczowej i czᆐᖰciowo przeprojektowanej Emisja zanieczyszczeᑀ gazowych. Brak emisji Rodzaj i iloᖰၰ wytwarzanych odpadów. Odpady staᐠe wywo one na gminne wysypisko ᖰmieci Emisja haᐠasu i wibracji. Nie wystᆐpuje Wpᐠyw obiektu na istniejၐcy drzewostan, powierzchniᆐ ziemi, glebᆐ, wody powierzchniowe i podziemne. - Obiekty nie majၐ wpᐠywu na glebᆐ i wodᆐ. - Obiekt y nie koliduje z istniejၐcym drzewostanem

16 9. Zakres prac remontowych Korpus gᐠówny - konserwacja i naprawa schodów wejᖰciowych - naprawa zewnᆐtrznych tynków korpusu gᐠównego, malowanie elewacji - naprawa osadzenia parapetów od strony ogrodu Skrzydᐠo póᐠnocne Oficyna i ᐐၐcznik Piwnica - wykonanie tynków renowacyjnych - wymian 3 okien Parter - modernizacja toalety na parterze ( w ᐠၐczniku) z przystosowaniem dla osób niepeᐠnosprawnych, zwᆐ enie w toalecie parapetów okiennych - cyklinowanie i malowanie podᐠóg, uzupeᐠnienie brakujၐcych fragmentów w wybranych pomieszczeniach - wymiana fr. posadzki na parterze oficyny na pᐠyty marmurowe morawica ᖰrednia Piᆐtro - modernizacja toalety sᐠu bowej na I piᆐtrze ( w oficynie) zwᆐ enie parapetu okiennego - przedᐠu enie korytarza na I piᆐtrze (pom. 106) w celu zapewnienia pracownikom komunikacji z korpusem gᐠ., wstawienie drzwi w ᖰcianᆐ zwᆐ ajၐcၐ pom.110 wymurowanie ᖰcianki dziaᐠowej, osadzenie oᖰcie nic i drzwi - cyklinowanie i malowanie podᐠóg, uzupeᐠnienie brakujၐcych fragmentów we wszystkich pomieszczeniach Dach - wymiana pokrycia dachowego (ujednolicenie z korpusem gᐠ.) z odnowieniem stalowej wiᆐហby dachowej - naprawa kominów Elewacja - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach, malowanie elewacji - renowacja stolarki okiennej i drzwiowej z okreᖰleniem technologii - renowacji schodów wejᖰciowych do oficyny i ᐠၐcznika Skrzydᐠo poᐠudniowe Oficyna i ᐐၐcznik Piwnica - likwidacja klatki schodowej miᆐdzy pom. nr 07/7 oraz toalety pod schodami z przywróceniem stropu miᆐdzy kondygnacjami - zamurowanie okienka podawczego miᆐdzy pom. 09/010 i drzwi miᆐdzy pom.08/09 - zamurowanie drzwi miᆐdzy pom. 02/03, 04/05, 05/06 - przywrócenie drzwi miedzy pom.01/02, 013/ pom. K, - przywrócenie wejᖰၰ z korytarza do pomieszczeᑀ 04 i 05, - likwidacja wszystkich drzwi (przepony) wraz z murowanymi oᖰcie ami w korytarzu 012, - poszerzenie otworu drzwiowego miᆐdzy pom.012 a 01(stworzenie ciၐgu komunikacyjnego do galerii) - poᐠo enie tynków renowacyjnych - likwidacja ᐠazienek w pom. 04 i likwidacja toalety w pom wykonanie toalety dla pracowników w pom zaprojektowanie pokoju socjalnego z aneksem kuchennym w pom.05 - w pom.01, 03, 04, 08, wykonanie podᐠóg drewnianych - w POM 07 i 09 wykonanie podᐠóg z pᐠytek granitogresowych lub terakoty Parter

17 - renowacja biblioteki owalnej (naprawa stolarki, zaᐠo enie siatek w szafach bibliotecznych, malowanie stolarki, cyklinowanie i malowanie podᐠogi) - wykonanie ᐠazienki w pom. 2, 5, 7 ; - w pom.5 wydzielenie osobnej toalety z wejᖰciem z korytarza - zamurowanie drzwi pomiᆐdzy pom.3/4, 4/5, 5/6 - przywrócenie pierwotnych drzwi miᆐdzy pom. 4/5 - w pom.8 zastၐpienie podᐠogi kamiennej posadzkၐ taflowၐ - cyklinowanie i malowanie podᐠóg drewnianych, uzupeᐠnienie brakujၐcych fragmentów po pracach instalacyjnych i remontowych (z wyᐠၐczeniem niedawno odnawianych w apartamentach fundacyjnych na I ptr., a na parterze w pom.3,4,6) I piᆐtro - likwidacja jednych drzwi wraz z murowanymi oᖰcie ami w ᖰrodkowej, ᐠၐcznikowej czᆐᖰci korytarza 112, - rozebranie istniejၐcych okᐠadzin z pᐠytek ze ᖰcian i podᐠóg - poᐠo enie w miejsce pᐠytek parkietu dᆐbowego - cyklinowanie i malowanie istniejၐce parkietu w czᆐᖰci komunikacji - utworzenie jednego wiᆐkszego pomieszczenia gospodarczego nr 110, - poᐠo enie pᐠytek granitogresowych w pom nr 109 i 110 Dach - wymiana pokrycia dachowego (ujednolicenie z korpusem gᐠ.) z odnowieniem stalowej wiᆐហby dachowej - naprawa kominów Elewacja - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach i malowanie elewacji oraz wykonanie tynków renowacyjnych - malowanie ᖰcian z wyᐠၐczeniem wartowni, klatki schodowej (z parteru na I ptr.), korytarza i apartamentów fundacyjnych, - renowacja stolarki okiennej z parapetami i drzwiowej z okreᖰleniem technologii - naprawa tynków zewnᆐtrznych - opracowanie technologii renowacji schodów wejᖰciowych do oficyny i ᐠၐcznika Instalacje - caᐠkowita wymiana instalacji elektrycznej z dodaniem oᖰwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przyziemiu, na parterze, czᆐᖰci I piᆐtra oraz na klatce ewakuacyjnej -zaprojektowanie komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych (poziomy wilgotnoᖰci i temperatury) w piwnicy (pomieszczenia ekspozycyjne) i na parterze (korytarz i biblioteka) Galeria malarstwa Piwnica - ocieplenie drzwi do wentylatorowi Parter - renowacja stolarki okiennej i drzwiowej z okreᖰleniem technologii Elewacja - skucie tynków i poᐠo enie nowych (uzupeᐠnienie ubytków),malowanie elewacji - malowanie krat zewnᆐtrznych - zabezpieczenie witra a :- opis na rysunku Dach - wymiana pokrycia dachu miᆐdzy oficynၐ pᐠd, a galeriၐ oraz na wszystkich czᆐᖰciach dachu galerii pokrytych dachówkၐ - wymiana obróbek blacharskich ᖰwietlików dachowych na opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej Instalacje

18 - zaprojektowanie komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych (poziomy wilgotnoᖰci i temperatury) w pomieszczeniach galerii Powozownia Parter - adaptacja zachodniej czᆐᖰci wraz z piwnicၐ na cele konferencyjne (wraz z zapleczem gastronomicznym Instalacje - wymiana instalacji wod.-kan. i elektrycznej - budowa windy gastronomicznej - Zaprojektowanie komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych (poziomy wilgotnoᖰci i temperatury) w pomieszczeniach powozowni. Elewacje - renowacja stolarki okiennej, drzwiowej wg opracowanej technologii - usuniᆐcie krat w oknach - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach i malowanie elewacji - caᐠkowita wymian rynien i rur spustowych (ok.140 mb.) Dach - naprawa kominów - wymiana pokrycia dachowego z dachówki Czworak A Parter - przebudowa w celu powiᆐkszenia pokoi i ᐠazienek, zmiana usytuowania recepcji, sali jadalnej i aneksu kuchennego (5 pokoi dla 8-10 osób, sala jadalna z aneksem kuchennym do samodzielnego przygotowywania posiᐠków) z uwzglᆐdnieniem pokoju socjalnego, magazynu podrᆐcznego i toalety dla personelu - wydzielenie w czᆐᖰci wschodniej pomieszczeᑀ muzealnej kasy biletowej i posterunku stra y muzealnej z wykonaniem dodatkowego okna wartowni w ᖰcianie pn. (dozorowanie kasy i ruchu osobowo towarowego przy wjeហdzie na dziedziniec gospodarczy i hotelowy) - wykonanie przystosowanych dla osób niepeᐠnosprawnych wejᖰၰ do kasy oraz pokoi goᖰcinnych od strony pᐠn. - remont zejᖰcia do piwnicy Instalacje - wprowadzenie systemu p.po. w caᐠym budynku i przeciw-wᐠamaniowego w kasie i posterunku stra y muzealnej Elewacje - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach i malowanie elewacji - naprawa murków przy schodach wejᖰciowych - wymiana stolarki okiennej - naprawa i wᐠaᖰciwe osadzenie okiennic Dach - wymiana pokrycia dachowego - naprawa kominów Czworak B Piwnica - malowanie ᖰcian i sufitów Elewacje - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach i malowanie elewacji

19 - naprawa murków przy schodach wejᖰciowych - wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnᆐtrznych - naprawa i wᐠaᖰciwe osadzeniu okiennic Dach - wymiana pokrycia dachowego - naprawa kominów Stajnia - adaptacja polegajၐca na wykonaniu w tzw. du ej stajni i pomieszczeniu odka alni - magazynu mebli i pracowni stolarskiej, - utworzenie magazynu mebli ekspozycyjnych - utworzenie pracowni konserwacji drewna z mobilnym wyposa eniem w przestrzeni du ej stajni Parter - wydzielenie wejᖰcia - wiatroᐠapu poprzez wstawienie drugiej pary drzwi - wydzielenie pomieszczenia sanitarnego i socjalnego, - wymiana tynków, konieczne odka enie caᐠego pomieszczenia przed zaᐠo eniem nowych zapraw ze ᖰrodkami biobójczymi, - renowacja stolarki drzwiowej i okiennej - odka enie, wstawienie drugich drzwi, - zdwojenie okien od wnᆐtrza, - wykonanie nowej posadzki wymiana - poᐠo enie posadzki przemysᐠowej, betonowej, nie pylၐcej Instalacje - doprowadzenie wody, siᐠy w pomieszczeniach pracowni, - instalacje grzewcze z mo liwoᖰciၐ regulacji temperatury - projekt odpowiedniego oᖰwietlenia - projekt wyposa enia magazynu mebli metalowe regaᐠy magazynowe i drewniane podesty, - klimatyzacja wnᆐtrza z odpowiedniၐ iloᖰciၐ wymian powietrza przy stosowaniu rozpuszczalników organicznych, ᖰrodków biobójczych oraz silnego zapylenia pomieszczenia pracowni, - zaprojektowanie komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych (poziomy wilgotnoᖰci i temperatury) w pomieszczeniach magazynu i pracowni konserwatorskiej. - przeprojektowanie systemów bezpieczeᑀstwa (p.po., przeciw-wᐠamaniowy, dozorowy) z uwzglᆐdnieniem nowego podziaᐠu pomieszczeᑀ. Dach - wymiana wiᆐហby dachowej i jej ociepleniu (zalecenie z okresowego przeglၐdu budowlanego w 2006r.) - wykonanie nowego pokrycia dachówkowego ( z uwzglᆐdnieniem wᐠazów dla nietoperzy bᆐdၐcych pod ochronၐ) - naprawa kominów - wymiana rynien i rur spustowych Elewacje - wykonanie izolacji poziomej i pionowej - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach i malowanie elewacji - renowacja stolarki okiennej, drzwiowej i okien metalowych z okreᖰleniem technologii - wymiana rynien i rur spustowych Uje d alnia Parter - wykonanie wejᖰcia z wnᆐtrza uje d alni do rozdzielni prၐdu w zwiၐzku z likwidacjၐ przybudówki uje d alni - odka enie caᐠego wnᆐtrza z ewentualnၐ wymianၐ tynków, -odka enie posadzki ᐠၐcznie z powierzchniၐ kanaᐠów, - pokrycie posadzki gᐠadkၐ posadzkၐ przemysᐠowၐ, - odka enie regaᐠów magazynowych, wymiana drewnianych póᐠek i podestów na nowe.

20 - wymiana wszystkich drzwi drewnianych na nowe metalowe Stropodach - oczyszczenie i odka enie konstrukcji dachowej - naprawa pokrycia dachowego (950m ) Instalacje - wymiana instalacji elektrycznej z uwzglᆐdnieniem oᖰwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - klimatyzacja wnᆐtrza przeznaczonego na magazyn obiektów muzealnych - przeprojektowanie systemów bezpieczeᑀstwa (p.po., przeciw-wᐠamaniowy, dozorowy) z uwzglᆐdnieniem nowego podziaᐠu pomieszczeᑀ - zaprojektowanie i wprowadzenie komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych (poziomy wilgotnoᖰci i temperatury) we wszystkich pomieszczeniach magazynowych, Elewacje - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach i malowanie elewacji - wykonanie opierzeᑀ m.in. z dachówki wg fotografii sprzed remontu w latach 80-tych XXw Zespóᐠ gara owy Parter - malowanie ᖰcian i sufitów - pomalowanie pomieszczeᑀ gara owych nie ujᆐtych w I etapie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czᆐᖰci socjalnej Elewacje - wymiana pozostaᐠych drzwi gara owych na identyczne z wprowadzonymi w I etapie - wymiana pokrycia dachowego w przybudówce pokrytej dachówkၐ Instalacje - wymiana instalacji elektrycznej nie ujᆐtej w I etapie

21 10. Zabezpieczenia przeciwpo arowe - warunki ochrony przeciwpo arowej Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie). - korpus gᐠówny 45,47 x 15,56 m, budynek murowany, ekspozycje muzealne - skrzydᐠo póᐠnocne - oficyna 19,19 x 10,80 m, budynek murowany, ekspozycje muzealne i czᆐᖰၰ administracyjna ᐠၐcznik 35,52 x 9,05 m, budynek murowany, ekspozycje muzealne i czᆐᖰၰ administracyjna - skrzydᐠo poᐠudniowe - oficyna 19,20 x 10,97 m, ekspozycje muzealne oraz pom. Fundacji Raczyᑀskich ᐠၐcznik 44,80 x 9,10 m,ekspozycje muzealne, czᆐᖰၰ administracyjna oraz pom. Fundacji Raczyᑀskich - galeria obrazów 39,82 x 28,96 m,ekspozycje muzealne kolekcji obrazów Edwarda-Aleksandra i Atanazego Raczyᑀskich - powozownia 44,62 x 12,25 m,ekspozycja muzealna, adaptacja czᆐᖰci na cele konferencyjno-kawiarniane - czᆐᖰၰ objᆐta opracowaniem, poza opracowaniem ekspozycja muzealna i restauracja - czworak A 33,80 x 8,88 m, budynek hotelowy - czworak B 33,80 x 8,88 m, budynek mieszkalny - stajnia 45,55 x 12,36 m, stolarnia i magazyn mebli czᆐᖰၰ objᆐta opracowaniem, poza opracowaniem czᆐᖰၰ mieszkalna, wc-ty dla zwiedzajၐcych i pom. gospodarcze - uje d alnia 48,52 x 21,18 m,magazyn zabytkowych mebli - zespóᐠ gara owy 64,47 x 8,26 m, czᆐᖰၰ techniczna Charakterystyka po arowa budynku: Powierzchnia, wysokoᖰၰ i liczba kondygnacji; - korpus gᐠówny Pow. caᐠk.n ,90 m 2, Wys. do kalenicy 25,58 m, Wys. wg Dz.U. Nr 75-16,18 m, kond skrzydᐠo póᐠnocne - oficyna - Pow. caᐠk.n ,00 m 3, Wys. do kalenicy 11,51 m, Wys.wg Dz.U. - 7,43 m, kond - 2 ᐠၐcznik - Pow. caᐠk.n ,00 m 2, Wys. do kalenicy 8,70 m, Wys.wg Dz.U. - 7,56 m, kond skrzydᐠo poᐠudniowe - oficyna Pow. caᐠk.n ,00 m 2, Wys. do kalenicy 14,68 m, Wys. wg Dz.U. - 10,68 m, kond - 3 ᐠၐcznik Pow. caᐠk.n ,00 m 2, Wys. do kalenicy 13,40 m, Wys. wg Dz.U. - 11,43 m, kond galeria obrazów Pow. caᐠk.n ,10 m 2, Wys. do kalenicy 14,54 m, - Wys. wg Dz.U. - 10,56 m, kond powozownia Pow. caᐠk.n ,80 m 2,Wys. do kalenicy 12,98 m, - Wys.wg Dz.U. - 6,94 m, kond poddasze nieu ytk. - czworak A Pow. caᐠk.n ,00 m 2, Wys. do kalenicy 8,00 m, Wys.wg Dz.U. - 3,70 m, kond - 1+ poddasze nieu ytk - czworak B Pow. caᐠk.n ,50 m 2, Wys. do kalenicy 8,02 m, Wys.wg Dz.U. - 3,55 m, kond 1+ poddasz nieu ytk. - stajnia Pow. caᐠk.n ,50 m 2, Wys. do kalenicy 8,07 m, Wys.wg Dz.U. - 3,40 m, kond -1+ poddasz nieu ytk - uje d alnia Pow. caᐠk.n ,50 m 2, Wys. do kalenicy 4,95 m, Wys.wg Dz.U. - 4,44 m, kond -1 - zespóᐠ gara owy Pow. caᐠk.netto - 347,70 m 2, Wys. do kalenicy 4,55 m, - Wys. wg - 3,75 m, kond Odlegᐠoᖰၰ od obiektów sၐsiadujၐcych; - Budynek gᐠówny ( korpus gᐠówny, skrzydᐠo póᐠnocne, skrzydᐠo poᐠudniowe i galeria z ᐠၐcznikiem) odl. od granicy dziaᐠki 53,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku ( uje d alnia) 11,0 m - powozownia odl. od granicy dziaᐠki 33,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku (czworak B) 52,5 m - czworak A odl. od granicy dziaᐠki 13,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku (zespóᐠ gara owy) 42,0 m - czworak B odl. od granicy dziaᐠki 16,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku ( powozownia) 52,5 m - stajnia odl. od granicy dziaᐠki 108,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku ( zespóᐠ gara owy) 19,0 m - uje d alnia odl. od granicy dziaᐠki 102,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku ( skrzydᐠo póᐠnocne) 11,0 m - zespóᐠ gara owy odl. od granicy dziaᐠki 73,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku (stajnia) 19,0 m Parametry po arowe wystᆐpujၐcych substancji palnych; Nie przewiduje siᆐ skᐠadowania substancji niebezpiecznych po arowo, za wyjၐtkiem Pracowni konserwacji mebli, zlokalizowanej w budynku Stajni, a dokᐠadnie pomieszczeniem o nazwie Pracownia impregnacji i odka ania. Substancje skᐠadowane bᆐdၐ w niewielkich iloᖰciach, gᐠównie lakiery, rozpuszczalniki i bejce Przewidywanၐ gᆐstoᖰၰ obciၐ enia ogniowego; Dla budynków w kategorii ZL nie okreᖰla obciၐ enia ogniowego. Dla budynku uje d alni i czᆐᖰci zespoᐠu gara owego ( boksy dla pojazdów) gᆐstoᖰၰ obciၐ enia ogniowego wynosi do 500 MJ/m 2.

22 Kategoria zagro enia ludzi, przewidywana liczbᆐ osób na ka dej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach; Ze wzglᆐdu na przeznaczenie budynków do wypeᐠniania funkcji u ytecznosci publicznej o charakterze muzealnym z czᆐᖰciၐ administracyjnၐ, budynki n.w. zostaᐠy zakwalifikowane do kategorii ZL III : - korpus gᐠówny, skrzydᐠo póᐠnocne, skrzydᐠo poᐠudniowe,galeria obrazów z ᐠၐcznikiem, powozownia,, stajnia,, zespóᐠ gara owy czᆐᖰၰ socjalna Do kategorii ZL IV kwalifikuje sie czworak B - mieszkalny Do kategorii ZL V kwalifikuje siᆐ czworak A hotelowy Do kategorii PM kwalifikuje siᆐ uje d alnia magazyn zabytkowych mebli, zespóᐠ gara owy czᆐᖰၰ boksów na pojazdy Ocena zagro enia wybuchem pomieszczeᑀ oraz przestrzeni zewnᆐtrznych; W budynkach i przestrzeniach zewnᆐtrznych nie wystᆐpuje zagro enie wybuchem, poza pomieszczeniem o nazwie Pracownia impregnacji i odka ania w Pracownia konserwacji mebli zlokalizowanej w budynku Stajni. Pracowniᆐ impregnacji nale y wyposa yၰ w co najmniej dwa eksplozymetry sprzᆐ one z wentylatorem mechanicznym wyciၐgowym. Kratka wyciၐgowa w dolnej czᆐᖰci pomieszczenia (nad posadzkၐ). Wentylator budowy Ex, praca w atmosferze T1, T2, T3 II A. W czasie powstania mieszaniny w granicach 0,15 d.g.w. eksplozymetry uruchamiajၐ wentylator zapewniajၐcy ok. 3-4 wymiany powietrza na godzinᆐ. natomiast przekroczeniu 0,30 d.g.w. co najmniej 10 wymian na godzinᆐ. Ponadto eksplozymetry odcinajၐ dopᐠyw energii elektrycznej do pomieszczenia ( z wyjၐtkiem zasilania wentylatora) Podziaᐠ obiektu na strefy po arowe; Budynek gᐠówny ma wyodrᆐbnione oddzielne strefy po arowe tj. korpus gᐠówny, skrzydᐠo póᐠnocne, skrzydᐠo poᐠudniowe i galeria z ᐠၐcznikiem. Strefy oddzielone sၐ drzwiami p.po. Pozostaᐠe budynki wolnostojၐce stanowiၐ odrᆐbne srefy po arowe jako caᐠe budynki. W zespole gara owym wyodrᆐbnione sၐ dwie strefy po arowe, jedna to boksy pojazdów, druga to czᆐᖰၰ socjalna Klasa odpornoᖰci po arowej budynku oraz klasa odpornoᖰci ogniowej i stopieᑀ rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; Budynki zakwalifikowane sၐ do klasy odpornoᖰci po arowej : - korpus gᐠówny - B - skrzydᐠo póᐠnocne - C - skrzydᐠo poᐠudniowe - C - galeria obrazów - C - powozownia - D - czworak A - D - czworak B - D - stajnia - D - uje d alnia - D - zespóᐠ gara owy - D Elementy budynków, odpowiednio do jego klasy odpornoᖰci po arowej, w zakresie klasy odpornoᖰci ogniowej, speᐠniajၐ wymagania okreᖰlone w poni szej tabeli: Klasa odpornoᖰci ogniowej elementów budynku Klasa odpornoᖰci po arowej budynku gᐠówna konstrukcja noᖰna konstrukcja dachu strop 1) ᖰciana ᖰciana zewnᆐtrzna 1),2) wewnᆐtrzna 1) przekrycie dachu 3) B R 120 R 30 R E I 60 E I 60 E I 30 4) R E 30 C R 60 R 15 R E I 60 E I 30 (o i) E I 154) R E 15 D R 30 ( ) R E I 30 E I 30 (o i ) ( ) ( )

23 Oznaczenia w tabeli: R noᖰnoᖰၰ ogniowa (w minutach), okreᖰlona zgodnie z Polskၐ Normၐ dotyczၐcၐ zasad ustalania klas odpornoᖰci ogniowej elementów budynku, E szczelnoᖰၰ ogniowa (w minutach), okreᖰlona jw., I izolacyjnoᖰၰ ogniowa (w minutach), okreᖰlona jw., ( ) nie stawia siᆐ wymagaᑀ. 1) Je eli przegroda jest czᆐᖰciၐ gᐠównej konstrukcji noᖰnej, powinna speᐠniaၰ tak e kryteria noᖰnoᖰci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaᑀ zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoᖰci po arowej budynku. 2) Klasa odpornoᖰci ogniowej dotyczy pasa miᆐdzykondygnacyjnego wraz z poᐠၐczeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczၐ naᖰwietli dachowych, ᖰwietlików, lukarn i okien poᐠaciowych (z zastrze eniem 218), jeᖰli otwory w poᐠaci dachowej nie zajmujၐ wiᆐcej ni 20% jej powierzchni. nie dotyczၐ tak e budynku, w którym nad najwy szၐ kondygnacjၐ znajduje siᆐ strop albo inna przegroda, speᐠniajၐca kryteria okreᖰlone w kol. 4. 4) Dla ᖰcian komór zsypu wymaga siᆐ klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 5) Klasa odpornoᖰci ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami zᐠၐczy i dylatacjami. Elementy budynku sၐ nierozprzestrzeniajၐce ognia (NRO). Na drogach komunikacji ogólnej, sᐠu ၐcych celom ewakuacji nie sၐ stosowane materiaᐠy i wyroby budowlane ᐠatwo zapalne. Okᐠadziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane sၐ z materiaᐠów niepalnych lub niezapalnych, niekapiၐcych i nieodpadajၐcych pod wpᐠywem ognia. Wymaganၐ klasᆐ odpornoᖰci ogniowej elementów oddzielenia przeciwpo arowego oraz zamkniᆐၰ znajdujၐcych siᆐ w nich otworów okreᖰla poni sza tabela: Klasa odpornoᖰci ogniowej elementów oddzielenia drzwi z przedsionka drzwi przeciwpo arowego przeciwpo arowego przeciwpo arowyc Klasa odpornoᖰci ᖰcian i h lub innych po arowej budynku na korytarz i stropów, z stropów w zamkniᆐၰ do na klatkᆐ wyjၐtkiem ZL przeciwpo arowyc pomieszczeni schodowၐ*) stropów w h a ZL B i C R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 "D" i "E" R E I 60 R E I 30 E I 30 E I 15 E 15 *) Dopuszcza siᆐ osadzenie tych drzwi w ᖰcianie o klasie odpornoᖰci ogniowej, okreᖰlonej dla drzwi w kol. 6, znajdujၐcej siᆐ miᆐdzy przedsionkiem a klatkၐ schodowၐ Warunki ewakuacji, oᖰwietlenie awaryjne (bezpieczeᑀstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; Wyjᖰcia z pomieszczeᑀ na drogi ewakuacyjne sၐ zamykane drzwiami. Dᐠugoᖰၰ przejᖰcia nie przekracza 40 m. Szerokoᖰၰ poziomych dróg ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby osób mogၐcych przebywaၰ jednoczeᖰnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujၐc co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej ni 1,4 m. Dopuszcza siᆐ zmniejszenie szerokoᖰci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, je eli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiᆐcej ni 20 osób. Wysokoᖰၰ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokoᖰၰ lokalnego obni enia mo e wynosiၰ 2 m, przy czym dᐠugoᖰၰ obni onego odcinka drogi nie mo e byၰ wiᆐksza ni 1,5 m. Elementy wymagajၐce uzyskania odstᆐpstwa w trybie paragrafu 2 ust. 2 rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z dn roku, Nr 56 poz. 461) i zgody Wojewódzkiego Komendanta Stra y Po arnej to : - Szerokoᖰၰ biegów klatek schodowych poni ej 1,2m, spoczników poni ej 1,5 m w budynkach : - skrzydᐠo póᐠnocne - skrzydᐠo poᐠudniowe - Szerokoᖰၰ drzwi stanowiၐcych wyjᖰcie ewakuacyjne z budynku, z zastrze eniem ust. 1, a tak e szerokoᖰၰ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzၐcych na zewnၐtrz budynku lub do innej strefy po arowej, jest mniejsza ni szerokoᖰၰ biegu klatki schodowej, okreᖰlona zgodnie z 68 ust. 1 i 2. w budynkach : - skrzydᐠo póᐠnocne - skrzydᐠo poᐠudniowe - galeria obrazów - powozownia

24 Dopuszczalne dᐠugoᖰci dojᖰၰ ewakuacyjnych w strefach po arowych okreᖰla poni sza tabela: Dᐠugoᖰၰ dojᖰcia w m Rodzaj strefy po arowej przy jednym przy co najmniej 2 dojᖰciu dojᖰciach 1) ZL III 30 2) 60 ZL IV ZL V ) Dla dojᖰcia najkrótszego, przy czym dopuszcza siᆐ dla drugiego dojᖰcia dᐠugoᖰၰ wiᆐkszၐ o 100% od najkrótszego. Dojᖰcia te nie mogၐ siᆐ pokrywaၰ ani krzy owaၰ. 2) W tym nie wiᆐcej ni 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych, a w szczególnoᖰci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej kontroli dostᆐpu ; Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne przechodzၐce przez strefy których nie obsᐠugujၐ bᆐdၐ obudowane elementami o klasie odpornoᖰci ogniowej EI, zgodnego z klasၐ odpornoᖰci po arowej B, C lub D danego budynku. Przejᖰcia instalacji elektroenergetycznej przez ᖰciany i stropy oddzieleᑀ przeciwpo arowych oraz w przegrodach o wymaganej klasie odpornoᖰci ogniowej EI 60 sၐ wykonane w formie przepustów o klasie odpornoᖰci ogniowej równej minimalnej wymaganej odpornoᖰci ogniowej EI dla tej przegrody. Przepusty mogၐ byၰ nieinstalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ᖰciany i stropy do pomieszczeᑀ higieniczno sanitarnych Dobór urzၐdzeᑀ przeciwpo arowych w obiekcie: staᐠych urzၐdzeᑀ gaᖰniczych, systemu sygnalizacji po arowej, dហwiᆐkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociၐgowej przeciwpo arowej, urzၐdzeᑀ oddymiajၐcych, dហwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych ; We wszystkich budynkach znajduje siᆐ system sygnalizacji po arowej zrealizowany na przeᐠomie 2008/2009 roku W obiektach znajdujၐ siᆐ istniejၐce instalacje hydrantów wewnᆐtrznych,. Jedynie w budynku Czworaka A hotelowym zaprojektowano 2 hydranty HP 25 z wᆐ em póᐠsztywnym o maksymalnej dopuszczalnej dᐠugoᖰci 30m 33m,, zlokalizowane przy drogach komunikacji ogólnej. W ka dym budynku zainstalowano przeciwpo arowy wyᐠၐcznik prၐdu, funkcjonujၐcy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Budynki wyposa ono w instalacjᆐ odgromowၐ w wykonaniu podstawowym. Do instalacji odgromowej nale y podᐠၐczyၰ wszystkie metalowe czᆐᖰci i urzၐdzenia znajdujၐce siᆐ na dachu. Obiekty wyposa ono w awaryjne oᖰwietlenie ewakuacyjne oraz podᖰwietlane znaki ewakuacyjne. Przy rozmieszczaniu gaᖰnic speᐠniono nastᆐpujၐce warunki: 1) odlegᐠoᖰၰ z ka dego miejsca w obiekcie, w którym mo e przebywaၰ czᐠowiek, do najbli szej gaᖰnicy nie powinna byၰ wiᆐksza ni 30 m; 2) do gaᖰnic powinien byၰ zapewniony dostᆐp o szerokoᖰci co najmniej 1 m Wyposa enie w gaᖰnice ; Obiekty wyposa one sၐ w gaᖰnice, stosujၐc zasadᆐ: jedna jednostka masy ᖰrodka gaᖰniczego 2 kg zawartego w gaᖰnicach przypada na ka de 100 m 2 powierzchni strefy po arowej. Gaᖰnice w budynku sၐ rozmieszczone: - w miejscach ᐠatwo dostᆐpnych i widocznych, w szczególnoᖰci: - przy wejᖰciach do budynku, - na korytarzach, - przy wyjᖰciach z pomieszczeᑀ na zewnၐtrz; - w miejscach nie nara onych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziaᐠanie ហródeᐠ ciepᐠa (piece, grzejniki Zaopatrzenie w wodᆐ do zewnᆐtrznego gaszenia po aru ; Wymagana iloᖰၰ wody do celów przeciwpo arowych wynosi 20dm 3 /s, z hydrantów DN 80, zlokalizowanych na miejskiej sieci wodociၐgowej w pobli u budynków. Hydranty zaprojektowano na terenie inwestora w odl. nie wiᆐkszej niz 75 m od ᖰcian budynków projektowanych Drogi po arowe.

25 Dojazd po arowy zapewniony jest z istniejၐcego dojazdu przez podwórze gospodarcze, który na caᐠej dᐠugoᖰci budynków istniejၐcych zostaᐠ dostosowany do aktualnych wymagaᑀ. 11. Rozbiórki na terenie inwestycji, rozbiórki wymagajၐ nastᆐpujၐce budynki i ich czᆐᖰci : 11.1 Budynek socjalny przy wjeហdzie na podwórze gospodarcze - budynek istniejၐcy po stronie zachodniej, piᆐtrowy nie podpiwniczony - wymiary 27,45x10,65m, powierzchnia zabudowy 210,0 m 2, kubatura 1344,0 m 3, Budynek murowany z bloczków gazobetonowych, dach jednospadowy, kryty papၐ. Strop ceramiczny gᆐsto ebrowy Zasiek z lewej strony gara u - zasiek z cegᐠy peᐠnej h=1,4 m, z furtka metalowၐ, posadzka betonowa - wymiary 7,00x2,63m, powierzchnia zabudowy 18,4 m 2, kubatura 25,76 m Budynek gospodarczy przy Powozowni, - budynek parterowy, nie podpiwniczony, ᖰciany z cegᐠy peᐠnej, z 3 drzwiami z ᐠat drewnianych, dach z desek drewnianych kryty papၐ - wymiary 10,10x3,79m, powierzchnia zabudowy 32,3 m 2, kubatura 84,0 m Uje d alnia czᆐᖰၰ budynku znajdujၐca siᆐ w skarpie przeznaczona do wyburzenia, jednak e konstruktor zadecydowaᐠ, e rozbiórce podlegajၐ tylko ᖰciany powy ej poziomu skarpy. Pozostaᐠe ᖰciany w gruncie nale y zachowaၰ i zasypaၰ piaskiem odpowiednio zagᆐszczonym lub innym rodzajem gruntu. 12. UWAGI KOᐰCOWE. Wszystkie prace nale y prowadziၰ zgodnie z wymogami BHP w budownictwie Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dn roku, a tak e stosownymi przepisami bran owymi i wymogami technologicznymi. - koniec

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. ląska 33/85, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, e-mail: fortuna@foqoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY

KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY KOMPLET SKŁADA SIĘ Z CZTERECH EGZEMPLARZY EGZEMPLARZ NR KARTA TYTUŁOWA PROJEKT BUDOWLANY (Architektura, Konstrukcja, Instalacje elektryczne, Instalacje Wod-Kan, C.O., Gaz, Instalacje wentylacji i klimatyzacji).

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002 r.

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002 r. Załącznik nr 1c do SIWZ PN-93/08 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE UL. ROENTGENA 5 WARSZAWA EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA 1.1. ZASILANIE 1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA Przedmiotem opracowania jest instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz klapy dymne na korytarzu budynku. Zaprojektowano również

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1 OPIS TECHNICZNY OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i wyposażenia Centrum Ochrony Różnorodności

Bardziej szczegółowo