S P I S Z A W A R T O ᖠ O P R A C O W A N I A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P I S Z A W A R T O ᖠ O P R A C O W A N I A"

Transkrypt

1 S P I S Z A W A R T O ᖠ O P R A C O W A N I A A. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW znajdujၐ siᆐ tylko w tomie OᖠWIADCZENIA 2. ZAᖠWIADCZENIA Z IZBY 3. UPRAWNIENIA B. PROJEKT BUDOWLANY - CZᆀᖠ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 0 DANE OGÓLNE 0.1. Zadanie 0.2. Inwestor 0.3. Adres budowy 0.4. Podstawa opracowania 0.5. Lokalizacja i stan zainwestowania dziaᐠki. 1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY OPIS TECHNICZNY II Dane szczegóᐠowe 1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu budowlanego. 2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 2.1 Bryᐠa i forma architektoniczna 2.2 Przewidywana funkcja obiektu. 2.3 Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia Ukᐠad konstrukcyjny Zastosowane schematy statyczne. Przyjᆐte zaᐠo enia do obliczeᑀ konstrukcyjnych. Podstawowe wyniki obliczeᑀ statyczno - wytrzymaᐠoᖰciowych. Rozwiၐzania konstrukcyjno-materiaᐠowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu Kategoria geotechniczna obiektu Warunki i sposób posadowienia. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe konstrukcji stalowej. Opinia techniczna 4. Rozwiၐzania materiaᐠowe i wykoᑀczeniowe. 5. Dostᆐpnoᖰၰ dla osób niepeᐠnosprawnych 6. Wyposa enie budowlano instalacyjne 7. Charakterystyka energetyczna obiektu. 8. Dane techniczne obiektu charakteryzujၐce wpᐠyw obiektu budowlanego na ᖰrodowisko. 9. Zakres remontu (modernizacji) i wyburzeᑀ w istniejၐcym budynku. 10. Zabezpieczenia przeciwpo arowe - warunki ochrony przeciwpo arowej 11. Rozbiórki obiektów. 12. Uwagi koᑀcowe.

2 CZᆀᖠ GRAFICZNA RYSUNKI ARCHITEKTURA TOM 1 00-OBIEKTY TERENOWE 1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2. TOM KORPUS GᐐÓWNY 2. PRZEKRÓJ + RZUT 3. ELEWACJE 02-SKRZYDᐐO PÓᐐNOCNE - OFICYNA 4. RZUT PARTERU 5. RZUT PIᆀTRA 6. PRZEKRÓJ A-A 7. WEJᖠCIE DLA NIEPEᐐNOSPRAWNYCH 8. ELEWACJE 02-SKRZYDᐐO PÓᐐNOCNE - ᐐ၀CZNIK 9. RZUT PIWNICY 10. RZUT PARTERU 10.1 ᐐAZIENKA DLA ZWIEDZAJ၀CYCH WYBURZENIA I PROJEKT 11. RZUT PIᆀTRA 12. PRZEKRÓJ 13. ELEWACJE 03 - SKRZYDᐐO POᐐUDNIOWE- OFICYNA 14. RZUT PIWNICY 15. RZUT PARTERU 16. RZUT PIᆀTRA 17. PRZEKRÓJ 18. ELEWACJE 03 - SKRZYDᐐO POᐐUDNIOWE- ᐐ၀CZNIK 19. RZUT PIWNICY 20. RZUT PARTERU 21. RZUT PIᆀTRA 22. PRZEKRÓJ 23. ELEWACJE TOM GALERIA 24. RZUT PIWNICY 25. RZUT PARTERU 26. PRZEKRÓJ 27. ELEWACJE 05 - POWOZOWNIA 28. RZUT PIWNICY WYBURZENIA I PROJEKT 29. RZUT PARTERU WYBURZENIA 30. RZUT PARTERU PROJEKT 31. PRZEKRÓJ 32. ELEWACJE 06 CZWORAK A 33. RZUT PARTERU- WYBURZENIA 34. RZUT PARTERU PROJEKT

3 35. PRZEKRÓJ 36. ELEWACJE 07 CZWORAK B 38. ELEWACJA 39. ELEWACJA 40. ELEWACJA 08- STAJNIA 41. RZUT FRAGM. PARTERU 42. PROPONOWANA LOKALIZACJA URZ၀DZEᐰ STOLARNI 43. PRZEKRÓJ 44. ELEWACJE 09 - UJEឰDឰALNIA 45. RZUT PARTERU wyburzenia i projekt 46. PRZEKRÓJ 47. ELEWACJE 10 ZESPÓᐐ GARAឰOWY 48. RZUT PARTERU 49. ELEWACJA FRONTOWA 11- ZASIEK NAᖠMIECI 50-RZUT CZᆀᖠ GRAFICZNA RYSUNKI KONSTRUKCJA TOM SKRZYDᐐO POᐐUDNIOWE- ᐐ၀CZNIK K-1. RZUT STROPU TOM GALERIA K-1. RZUT ᖠCIANKI OPOROWEJ 05 - POWOZOWNIA K-2. RZUT STROPU 2. TECHNOLOGIA RENOWACJI I KONSERWACJI ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 3. TECHNOLOGIA RENOWACJI TYNKÓW I ELEMENTÓW Z KAMIENIA

4 CZᆀᖠ A. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW OᖠWIADCZENIA ZAᖠWIADCZENIA Z IZBY UPRAWNIENIA

5 CZᆀᖠ B. PROJEKT BUDOWLANY CZᆀᖠ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

6 II. Dane szczegóᐠowe 1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu budowlanego Budynki objᆐte remontem przeznaczone sၐ na : - korpus gᐠówny - ekspozycje muzealne - skrzydᐠo póᐠnocne - oficyna - ekspozycje muzealne i czᆐᖰၰ administarcyjna ᐠၐcznik - ekspozycje muzealne i czᆐᖰၰ administracyjna - skrzydᐠo poᐠudniowe oficyna - ekspozycje muzealne oraz pom. Fundacji Raczyᑀskich ᐠၐcznik - ekspozycje muzealne, czᆐᖰၰ administracyjna oraz pom. Fundacji Raczyᑀskich - galeria obrazów ekspozycje muzealne kolekcji obrazów Edwarda-Aleksandra i Atanazego Raczyᑀskich - powozownia ekspozycja muzealna, adaptacja czᆐᖰci na cele konferencyjno-kawiarniane - czᆐᖰၰ objᆐta opracowaniem - czworak A budynek hotelowy - czworak B budynek mieszkalny - stajnia stolarnia i magazyn mebli czᆐᖰၰ objᆐta opracowaniem - uje d alnia magazyn mebli - zespóᐠ gara owy czᆐᖰၰ techniczna 1.2. Zestawienie pomieszczeᑀ Zestawienia powierzchni objᆐtych opracowaniem znajdujၐ siᆐ na poszczególnych rysunkach Dane liczbowe budynków objᆐtych zakresem remontu Korpus gᐠówny - Powierzchnia zabudowy 823,70 m 2 - Powierzchnia caᐠkowita netto 2 073,90 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto ,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 4547 cm, szerokoᖰၰ budynku 1556 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 25,58 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 16,18 m Skrzydᐠo póᐠnocne oficyna - Powierzchnia zabudowy 207,30 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 339,00 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 1 617,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 1919 cm, szerokoᖰၰ budynku 1080 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 11,51 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 7,43 m ᐠၐcznik - Powierzchnia zabudowy 321,50 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 491,60 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 2 271,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 3552 cm, szerokoᖰၰ budynku 905 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 8,70 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 7,56 m

7 Skrzydᐠo poᐠudniowe oficyna - Powierzchnia zabudowy 210,60 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 431,40 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 2 416,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 1920 cm, szerokoᖰၰ budynku 1097 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 14,68 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 10,68 m ᐠၐcznik - Powierzchnia zabudowy 341,70 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 654,00 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 3 044,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 4480 cm, szerokoᖰၰ budynku 910 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 13,40 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 11,43 m Galeria obrazów - Powierzchnia zabudowy 665,00 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 577,10 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 5 460,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 3982 cm, szerokoᖰၰ budynku 2896 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 14,54 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 10,56 m Powozownia - Powierzchnia zabudowy 542,60 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 515,80 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 4 176,90 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 4462 cm, szerokoᖰၰ budynku 1225 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 12,98 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 6,94 m Czworak A - Powierzchnia zabudowy 300,00 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 361,00 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 1 446,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 3380 cm, szerokoᖰၰ budynku 888 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 8,00 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 3,70 m Czworak B - Powierzchnia zabudowy 300,00 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 361,00 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 1 518,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 3380 cm, szerokoᖰၰ budynku 888 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 8,02 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 3,55 m Stajnia - Powierzchnia zabudowy 517,30 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 248,00 m 2 - Powierzchnia netto 410,50 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 2 130,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 4555 cm, szerokoᖰၰ budynku 1236 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 8,07 m od ± Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 3,40 m

8 Uje d alnia - Powierzchnia zabudowy 1 107,00 m 2 - Powierzchnia u ytkowa 924,00 m 2 - Powierzchnia netto 960,50 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 4 852,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 4852 cm, szerokoᖰၰ budynku 2118 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 4,95 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 4,44 m Zespóᐠ gara owy - Powierzchnia zabudowy 422,40 m 2 - Powierzchnia netto 347,70 m 2 - Kubatura caᐠkowita netto 1 390,00 m 3 - Dᐠugoᖰၰ budynku 6447 cm, szerokoᖰၰ budynku 826 cm - Wysokoᖰၰ budynku do kalenicy 4,55 m - Wysokoᖰၰ budynku wg Dz.U. Nr 75 3,75 m 2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 2.1 Bryᐠa i forma architektoniczna W wyniku remontu nie zmienia siᆐ bryᐠy ani formy architektonicznej wszystkich obiektów 2.2 Przewidywana funkcja obiektu Korpus gᐠówny nie ulega zmianie, ekspozycje muzealne Skrzydᐠo póᐠnocne - nie ulega zmianie, oficyna - ekspozycje muzealne i czᆐᖰၰ administracyjna ᐠၐcznik - ekspozycje muzealne i czᆐᖰၰ administracyjna Skrzydᐠo poᐠudniowe póᐠnocne - nie ulega zmianie oficyna czᆐᖰၰ administracyjna, ekspozycja muzealna i czᆐᖰၰ goᖰcinna Fundacji Raczyᑀskich ᐠၐcznik czᆐᖰၰ administracyjna, ekspozycja muzealna i czᆐᖰၰ goᖰcinna Fundacji Raczyᑀskich Galeria obrazów - - nie ulega zmianie, ekspozycje muzealne obrazów Powozownia zmiana czᆐᖰci funkcji - adaptacja czᆐᖰci piwnicy na cele socjalne, budowa dហwigu osobowo-towarowego - adaptacja czᆐᖰci parteru na cele konferencyjne z zapleczem Czworak A - nie ulega zmianie, czᆐᖰၰ hotelowa Czworak B - nie ulega zmianie, czᆐᖰၰ mieszkalna Stajnia - zmiana czᆐᖰci funkcji, adaptacja na pracowniᆐ konserwacji mebli Uje d alnia - nie ulega zmianie, magazyn mebli i obiektów sztuki Zespóᐠ gara owy - nie ulega zmianie, gara i czᆐᖰၰ socjalna 2.3 Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia. Nie zmienia siᆐ sposobu dostosowania obiektów do otoczenia. 3. Ukᐠad konstrukcyjny 3.1. Zastosowane schematy statyczne. ukᐠady statycznie niewyznaczalne, podparte przegubowo 3.2. Przyjᆐte zaᐠo enia do obliczeᑀ konstrukcyjnych. Wartoᖰၰ obciၐ eᑀ staᐠych i zmiennych przyjᆐto na podstawie odpowiednich, przedmiotowych norm budowlanych. - Obciၐ enia staᐠe wg PN 82/B Obciၐ enia u ytkowe wg PN 82/B Obciၐ enia pojazdami wg PN-82/B-02004

9

10

11

12 wypeᐠnienie poziome i pionowe - prᆐty kute o przekroju kwadratowych 25x25 mm, 4.3. Wyᐠaz na dach i drabiny techniczne. Na poddaszach : - powozowni - czworaka A - stajni projektuje siᆐ wymianᆐ istniejၐcego wyᐠazu dachowego, na nowy, wyposa onym w skᐠadane schody segmentowe ᐠamane (90x120-wymiar otworu w suficie) ᖠciany dziaᐠowe - przyjᆐto ᖰciany dziaᐠowe gr 12,0 cm z cegᐠy dziurawki - obudowy szachtów instalacyjnych - w systemie GK gr 2x12,5 mm o odpornoᖰci ogniowej w wymaganych miejscach Posadzki Na poszczególnych rysunkach opisano wymianᆐ posadzek lub ich bie ၐcၐ konserwacjᆐ Podᐠogi drewniane : - parkiety dᆐbowe - posadzki drewniane taflowe - podᐠogi z desek wielkoformatowych Podᐠogi kamienne - pᐠyty marmurowe morawica ᖰrednia Podᐠogi ceramiczne - gres z domieszkami sztucznymi - granitogres z domieszkami naturalnego granitu - terakota - cegᐠa ukᐠadana na pᐠask Podᐠogi betonowe. - betonowa posadzka przemysᐠowa niepylၐca 4.6. Stolarka drzwiowa i okienna. W wiᆐkszoᖰci obiektów wystᆐpuje gᐠównie stolarka drewniana, pojawia siᆐ równie stalowa. Drzwi : Przewidziano nastᆐpujၐce zabiegi z drzwiami wg oznaczeᑀ D drzwi nowo projektowane K drzwi do bie ၐcej konserwacji, czyszczenie i malowanie H drzwi istniejၐce do wymiany na wzór drzwi hendlowskich R drzwi do renowacji wg technologii renowacji stolarki Okna : Przewidziano nastᆐpujၐce zabiegi z oknami wg oznaczeᑀ R okno do renowacji wg technologii renowacji stolarki W okno do wymiany 4.7. Tynki wewnᆐtrzne i sufity : Technologia renowacji tynków wewnᆐtrznych zostaᐠa szczegóᐠowo opisana w rozdziale 3. TECHNOLOGIA RENOWACJI TYNKÓW I ELEMENTÓW Z KAMIENIA 4.8. Malowanie i wykoᑀczenie ᖰcian: - ᖰciany ᐠazienek i wc do wysokoᖰci oᖰcie nic drzwi wykoᑀczone pᐠytkami ceramicznymi - ᖰciany ᐠazienek na wysokoᖰci ponad oᖰcie nicami drzwi (2,1 m) malowane dwukrotnie farbami przeznaczonymi do obiektów zabytkowych

13

14 - 06-czworak A podnoᖰniki dla niepeᐠnosprawnych przy wejᖰciu do kasy i wyjᖰciu Ponadto w budynku korpusu gᐠównego znajduje siᆐ istniejၐca winda, umo liwiajၐca wjazd na piᆐtra ekspozycyjne Dostᆐp do pozostaᐠych obiektów zapewniony jest bezpoᖰrednio z dworu. W skrzydle póᐠnocnym ( ᐠၐcznik) i w powozowni zaprojektowano wc dla niepeᐠnosprawnych 6. Wyposa enie budowlano instalacyjne - instalacja wody zimnej - instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja centralnego ogrzewania - instalacja elektryczna - instalacje niskoprၐdowe - instalacje wentylacji, klimatyzacji - instalacja komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych 6.1. W zakresie instalacji wod. kan. szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i W zakresie instalacji centralnego ogrzewania. szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i W zakresie instalacji elektrycznych szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i W zakresie instalacji elektrycznych niskoprၐdowych szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i W zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i W zakresie instalacji komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i Charakterystyka energetyczna obiektu. 7.1 Bilans mocy urzၐdzeᑀ elektrycznych szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany czᆐᖰၰ instalacyjna, Tom 3.1 i 3.2, pkt 3. Instalacje elektryczne 7.2. W obiekcie nie ma urzၐdzeᑀ do celów technologicznych Wᐠaᖰciwoᖰci cieplne przegród zewnᆐtrznych Nie przewiduje siᆐ zmian w zakresie parametrów cieplnych ᖰcian, ze wzglᆐdu na zabytkowy charakter obiektów, poza czworakiem A. W budynku Czworaka A zaprojektowano wymianᆐ istniejၐcego ocieplenia pᐠyty suprema, na 10 cm weᐠny mineralnej. Przewiduje siᆐ docieplenie wiᆐហby dachowej 20 cm weᐠny mineralnej w: - powozowni - czworaku A - stajni

15 Stolarka okienna - ze wzglᆐdu na zabytkowy charakter wszystkie okna nie podlegajၐ normom termicznym. W Stajni - w pracowni konserwacji mebli, zaprojektowano zdwojenie okien, ze wzglᆐdu na przewidziane miejsca pracy. Przyjᆐto okna drewniane z szybami o U=1.1 W/m 2 K Parametry sprawnoᖰci energetycznych instalacji grzewczej szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany instalacje, Tom 3.1 i Dane rozwiၐzaᑀ budowlanych i instalacyjnych pod wzglᆐdem oszczᆐdnoᖰci energii. Projekt wykonano w oparciu o obowiၐzujၐce normy i przepisy dotyczၐce rozwiၐzaᑀ budowlanych. Zastosowano materiaᐠy energooszczᆐdne i zapewniajၐce wᐠaᖰciwၐ eksploatacjᆐ energooszczᆐdnၐ obiektu. 8. Dane techniczne obiektu charakteryzujၐce wpᐠyw obiektu budowlanego na ᖰrodowisko Zapotrzebowanie na wodᆐ, iloᖰၰ i sposób odprowadzenia ᖰcieków Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele socjalne dla budynku : Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany instalacje, Tom 3. Zapotrzebowanie wody ciepᐠej dla budynku szczegóᐠy w opisie Projekt budowlany instalacje, Tom Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele p-po Przewiduje siᆐ projektowane i istniejၐce uliczne hydranty fi 80 mm - majၐce wydajnoᖰၰ 10 l/sek Przewidywana iloᖰၰ ᖰcieków sanitarnych - przyjmuje siᆐ w iloᖰci wody zimnej. Nie przewiduje siᆐ wzrostu iloᖰci odprowadzanych ᖰcieków sanitarnych. Odprowadzenie ᖰcieków do istniejၐcej, remontowanej, ( wymiana rur ) sieci kanalizacji sanitarnej Przewidywana iloᖰၰ wód opadowych Nie przewiduje siᆐ wzrostu iloᖰci odprowadzanych ᖰcieków deszczowych Odprowadzenie wody opadowej do istniejၐcej, remontowanej kanalizacji deszczowej i czᆐᖰciowo przeprojektowanej Emisja zanieczyszczeᑀ gazowych. Brak emisji Rodzaj i iloᖰၰ wytwarzanych odpadów. Odpady staᐠe wywo one na gminne wysypisko ᖰmieci Emisja haᐠasu i wibracji. Nie wystᆐpuje Wpᐠyw obiektu na istniejၐcy drzewostan, powierzchniᆐ ziemi, glebᆐ, wody powierzchniowe i podziemne. - Obiekty nie majၐ wpᐠywu na glebᆐ i wodᆐ. - Obiekt y nie koliduje z istniejၐcym drzewostanem

16 9. Zakres prac remontowych Korpus gᐠówny - konserwacja i naprawa schodów wejᖰciowych - naprawa zewnᆐtrznych tynków korpusu gᐠównego, malowanie elewacji - naprawa osadzenia parapetów od strony ogrodu Skrzydᐠo póᐠnocne Oficyna i ᐐၐcznik Piwnica - wykonanie tynków renowacyjnych - wymian 3 okien Parter - modernizacja toalety na parterze ( w ᐠၐczniku) z przystosowaniem dla osób niepeᐠnosprawnych, zwᆐ enie w toalecie parapetów okiennych - cyklinowanie i malowanie podᐠóg, uzupeᐠnienie brakujၐcych fragmentów w wybranych pomieszczeniach - wymiana fr. posadzki na parterze oficyny na pᐠyty marmurowe morawica ᖰrednia Piᆐtro - modernizacja toalety sᐠu bowej na I piᆐtrze ( w oficynie) zwᆐ enie parapetu okiennego - przedᐠu enie korytarza na I piᆐtrze (pom. 106) w celu zapewnienia pracownikom komunikacji z korpusem gᐠ., wstawienie drzwi w ᖰcianᆐ zwᆐ ajၐcၐ pom.110 wymurowanie ᖰcianki dziaᐠowej, osadzenie oᖰcie nic i drzwi - cyklinowanie i malowanie podᐠóg, uzupeᐠnienie brakujၐcych fragmentów we wszystkich pomieszczeniach Dach - wymiana pokrycia dachowego (ujednolicenie z korpusem gᐠ.) z odnowieniem stalowej wiᆐហby dachowej - naprawa kominów Elewacja - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach, malowanie elewacji - renowacja stolarki okiennej i drzwiowej z okreᖰleniem technologii - renowacji schodów wejᖰciowych do oficyny i ᐠၐcznika Skrzydᐠo poᐠudniowe Oficyna i ᐐၐcznik Piwnica - likwidacja klatki schodowej miᆐdzy pom. nr 07/7 oraz toalety pod schodami z przywróceniem stropu miᆐdzy kondygnacjami - zamurowanie okienka podawczego miᆐdzy pom. 09/010 i drzwi miᆐdzy pom.08/09 - zamurowanie drzwi miᆐdzy pom. 02/03, 04/05, 05/06 - przywrócenie drzwi miedzy pom.01/02, 013/ pom. K, - przywrócenie wejᖰၰ z korytarza do pomieszczeᑀ 04 i 05, - likwidacja wszystkich drzwi (przepony) wraz z murowanymi oᖰcie ami w korytarzu 012, - poszerzenie otworu drzwiowego miᆐdzy pom.012 a 01(stworzenie ciၐgu komunikacyjnego do galerii) - poᐠo enie tynków renowacyjnych - likwidacja ᐠazienek w pom. 04 i likwidacja toalety w pom wykonanie toalety dla pracowników w pom zaprojektowanie pokoju socjalnego z aneksem kuchennym w pom.05 - w pom.01, 03, 04, 08, wykonanie podᐠóg drewnianych - w POM 07 i 09 wykonanie podᐠóg z pᐠytek granitogresowych lub terakoty Parter

17 - renowacja biblioteki owalnej (naprawa stolarki, zaᐠo enie siatek w szafach bibliotecznych, malowanie stolarki, cyklinowanie i malowanie podᐠogi) - wykonanie ᐠazienki w pom. 2, 5, 7 ; - w pom.5 wydzielenie osobnej toalety z wejᖰciem z korytarza - zamurowanie drzwi pomiᆐdzy pom.3/4, 4/5, 5/6 - przywrócenie pierwotnych drzwi miᆐdzy pom. 4/5 - w pom.8 zastၐpienie podᐠogi kamiennej posadzkၐ taflowၐ - cyklinowanie i malowanie podᐠóg drewnianych, uzupeᐠnienie brakujၐcych fragmentów po pracach instalacyjnych i remontowych (z wyᐠၐczeniem niedawno odnawianych w apartamentach fundacyjnych na I ptr., a na parterze w pom.3,4,6) I piᆐtro - likwidacja jednych drzwi wraz z murowanymi oᖰcie ami w ᖰrodkowej, ᐠၐcznikowej czᆐᖰci korytarza 112, - rozebranie istniejၐcych okᐠadzin z pᐠytek ze ᖰcian i podᐠóg - poᐠo enie w miejsce pᐠytek parkietu dᆐbowego - cyklinowanie i malowanie istniejၐce parkietu w czᆐᖰci komunikacji - utworzenie jednego wiᆐkszego pomieszczenia gospodarczego nr 110, - poᐠo enie pᐠytek granitogresowych w pom nr 109 i 110 Dach - wymiana pokrycia dachowego (ujednolicenie z korpusem gᐠ.) z odnowieniem stalowej wiᆐហby dachowej - naprawa kominów Elewacja - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach i malowanie elewacji oraz wykonanie tynków renowacyjnych - malowanie ᖰcian z wyᐠၐczeniem wartowni, klatki schodowej (z parteru na I ptr.), korytarza i apartamentów fundacyjnych, - renowacja stolarki okiennej z parapetami i drzwiowej z okreᖰleniem technologii - naprawa tynków zewnᆐtrznych - opracowanie technologii renowacji schodów wejᖰciowych do oficyny i ᐠၐcznika Instalacje - caᐠkowita wymiana instalacji elektrycznej z dodaniem oᖰwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przyziemiu, na parterze, czᆐᖰci I piᆐtra oraz na klatce ewakuacyjnej -zaprojektowanie komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych (poziomy wilgotnoᖰci i temperatury) w piwnicy (pomieszczenia ekspozycyjne) i na parterze (korytarz i biblioteka) Galeria malarstwa Piwnica - ocieplenie drzwi do wentylatorowi Parter - renowacja stolarki okiennej i drzwiowej z okreᖰleniem technologii Elewacja - skucie tynków i poᐠo enie nowych (uzupeᐠnienie ubytków),malowanie elewacji - malowanie krat zewnᆐtrznych - zabezpieczenie witra a :- opis na rysunku Dach - wymiana pokrycia dachu miᆐdzy oficynၐ pᐠd, a galeriၐ oraz na wszystkich czᆐᖰciach dachu galerii pokrytych dachówkၐ - wymiana obróbek blacharskich ᖰwietlików dachowych na opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej Instalacje

18 - zaprojektowanie komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych (poziomy wilgotnoᖰci i temperatury) w pomieszczeniach galerii Powozownia Parter - adaptacja zachodniej czᆐᖰci wraz z piwnicၐ na cele konferencyjne (wraz z zapleczem gastronomicznym Instalacje - wymiana instalacji wod.-kan. i elektrycznej - budowa windy gastronomicznej - Zaprojektowanie komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych (poziomy wilgotnoᖰci i temperatury) w pomieszczeniach powozowni. Elewacje - renowacja stolarki okiennej, drzwiowej wg opracowanej technologii - usuniᆐcie krat w oknach - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach i malowanie elewacji - caᐠkowita wymian rynien i rur spustowych (ok.140 mb.) Dach - naprawa kominów - wymiana pokrycia dachowego z dachówki Czworak A Parter - przebudowa w celu powiᆐkszenia pokoi i ᐠazienek, zmiana usytuowania recepcji, sali jadalnej i aneksu kuchennego (5 pokoi dla 8-10 osób, sala jadalna z aneksem kuchennym do samodzielnego przygotowywania posiᐠków) z uwzglᆐdnieniem pokoju socjalnego, magazynu podrᆐcznego i toalety dla personelu - wydzielenie w czᆐᖰci wschodniej pomieszczeᑀ muzealnej kasy biletowej i posterunku stra y muzealnej z wykonaniem dodatkowego okna wartowni w ᖰcianie pn. (dozorowanie kasy i ruchu osobowo towarowego przy wjeហdzie na dziedziniec gospodarczy i hotelowy) - wykonanie przystosowanych dla osób niepeᐠnosprawnych wejᖰၰ do kasy oraz pokoi goᖰcinnych od strony pᐠn. - remont zejᖰcia do piwnicy Instalacje - wprowadzenie systemu p.po. w caᐠym budynku i przeciw-wᐠamaniowego w kasie i posterunku stra y muzealnej Elewacje - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach i malowanie elewacji - naprawa murków przy schodach wejᖰciowych - wymiana stolarki okiennej - naprawa i wᐠaᖰciwe osadzenie okiennic Dach - wymiana pokrycia dachowego - naprawa kominów Czworak B Piwnica - malowanie ᖰcian i sufitów Elewacje - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach i malowanie elewacji

19 - naprawa murków przy schodach wejᖰciowych - wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnᆐtrznych - naprawa i wᐠaᖰciwe osadzeniu okiennic Dach - wymiana pokrycia dachowego - naprawa kominów Stajnia - adaptacja polegajၐca na wykonaniu w tzw. du ej stajni i pomieszczeniu odka alni - magazynu mebli i pracowni stolarskiej, - utworzenie magazynu mebli ekspozycyjnych - utworzenie pracowni konserwacji drewna z mobilnym wyposa eniem w przestrzeni du ej stajni Parter - wydzielenie wejᖰcia - wiatroᐠapu poprzez wstawienie drugiej pary drzwi - wydzielenie pomieszczenia sanitarnego i socjalnego, - wymiana tynków, konieczne odka enie caᐠego pomieszczenia przed zaᐠo eniem nowych zapraw ze ᖰrodkami biobójczymi, - renowacja stolarki drzwiowej i okiennej - odka enie, wstawienie drugich drzwi, - zdwojenie okien od wnᆐtrza, - wykonanie nowej posadzki wymiana - poᐠo enie posadzki przemysᐠowej, betonowej, nie pylၐcej Instalacje - doprowadzenie wody, siᐠy w pomieszczeniach pracowni, - instalacje grzewcze z mo liwoᖰciၐ regulacji temperatury - projekt odpowiedniego oᖰwietlenia - projekt wyposa enia magazynu mebli metalowe regaᐠy magazynowe i drewniane podesty, - klimatyzacja wnᆐtrza z odpowiedniၐ iloᖰciၐ wymian powietrza przy stosowaniu rozpuszczalników organicznych, ᖰrodków biobójczych oraz silnego zapylenia pomieszczenia pracowni, - zaprojektowanie komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych (poziomy wilgotnoᖰci i temperatury) w pomieszczeniach magazynu i pracowni konserwatorskiej. - przeprojektowanie systemów bezpieczeᑀstwa (p.po., przeciw-wᐠamaniowy, dozorowy) z uwzglᆐdnieniem nowego podziaᐠu pomieszczeᑀ. Dach - wymiana wiᆐហby dachowej i jej ociepleniu (zalecenie z okresowego przeglၐdu budowlanego w 2006r.) - wykonanie nowego pokrycia dachówkowego ( z uwzglᆐdnieniem wᐠazów dla nietoperzy bᆐdၐcych pod ochronၐ) - naprawa kominów - wymiana rynien i rur spustowych Elewacje - wykonanie izolacji poziomej i pionowej - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach i malowanie elewacji - renowacja stolarki okiennej, drzwiowej i okien metalowych z okreᖰleniem technologii - wymiana rynien i rur spustowych Uje d alnia Parter - wykonanie wejᖰcia z wnᆐtrza uje d alni do rozdzielni prၐdu w zwiၐzku z likwidacjၐ przybudówki uje d alni - odka enie caᐠego wnᆐtrza z ewentualnၐ wymianၐ tynków, -odka enie posadzki ᐠၐcznie z powierzchniၐ kanaᐠów, - pokrycie posadzki gᐠadkၐ posadzkၐ przemysᐠowၐ, - odka enie regaᐠów magazynowych, wymiana drewnianych póᐠek i podestów na nowe.

20 - wymiana wszystkich drzwi drewnianych na nowe metalowe Stropodach - oczyszczenie i odka enie konstrukcji dachowej - naprawa pokrycia dachowego (950m ) Instalacje - wymiana instalacji elektrycznej z uwzglᆐdnieniem oᖰwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - klimatyzacja wnᆐtrza przeznaczonego na magazyn obiektów muzealnych - przeprojektowanie systemów bezpieczeᑀstwa (p.po., przeciw-wᐠamaniowy, dozorowy) z uwzglᆐdnieniem nowego podziaᐠu pomieszczeᑀ - zaprojektowanie i wprowadzenie komputerowego systemu zbierania danych o warunkach klimatycznych (poziomy wilgotnoᖰci i temperatury) we wszystkich pomieszczeniach magazynowych, Elewacje - uzupeᐠnienie ubytków w tynkach i malowanie elewacji - wykonanie opierzeᑀ m.in. z dachówki wg fotografii sprzed remontu w latach 80-tych XXw Zespóᐠ gara owy Parter - malowanie ᖰcian i sufitów - pomalowanie pomieszczeᑀ gara owych nie ujᆐtych w I etapie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czᆐᖰci socjalnej Elewacje - wymiana pozostaᐠych drzwi gara owych na identyczne z wprowadzonymi w I etapie - wymiana pokrycia dachowego w przybudówce pokrytej dachówkၐ Instalacje - wymiana instalacji elektrycznej nie ujᆐtej w I etapie

21 10. Zabezpieczenia przeciwpo arowe - warunki ochrony przeciwpo arowej Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie). - korpus gᐠówny 45,47 x 15,56 m, budynek murowany, ekspozycje muzealne - skrzydᐠo póᐠnocne - oficyna 19,19 x 10,80 m, budynek murowany, ekspozycje muzealne i czᆐᖰၰ administracyjna ᐠၐcznik 35,52 x 9,05 m, budynek murowany, ekspozycje muzealne i czᆐᖰၰ administracyjna - skrzydᐠo poᐠudniowe - oficyna 19,20 x 10,97 m, ekspozycje muzealne oraz pom. Fundacji Raczyᑀskich ᐠၐcznik 44,80 x 9,10 m,ekspozycje muzealne, czᆐᖰၰ administracyjna oraz pom. Fundacji Raczyᑀskich - galeria obrazów 39,82 x 28,96 m,ekspozycje muzealne kolekcji obrazów Edwarda-Aleksandra i Atanazego Raczyᑀskich - powozownia 44,62 x 12,25 m,ekspozycja muzealna, adaptacja czᆐᖰci na cele konferencyjno-kawiarniane - czᆐᖰၰ objᆐta opracowaniem, poza opracowaniem ekspozycja muzealna i restauracja - czworak A 33,80 x 8,88 m, budynek hotelowy - czworak B 33,80 x 8,88 m, budynek mieszkalny - stajnia 45,55 x 12,36 m, stolarnia i magazyn mebli czᆐᖰၰ objᆐta opracowaniem, poza opracowaniem czᆐᖰၰ mieszkalna, wc-ty dla zwiedzajၐcych i pom. gospodarcze - uje d alnia 48,52 x 21,18 m,magazyn zabytkowych mebli - zespóᐠ gara owy 64,47 x 8,26 m, czᆐᖰၰ techniczna Charakterystyka po arowa budynku: Powierzchnia, wysokoᖰၰ i liczba kondygnacji; - korpus gᐠówny Pow. caᐠk.n ,90 m 2, Wys. do kalenicy 25,58 m, Wys. wg Dz.U. Nr 75-16,18 m, kond skrzydᐠo póᐠnocne - oficyna - Pow. caᐠk.n ,00 m 3, Wys. do kalenicy 11,51 m, Wys.wg Dz.U. - 7,43 m, kond - 2 ᐠၐcznik - Pow. caᐠk.n ,00 m 2, Wys. do kalenicy 8,70 m, Wys.wg Dz.U. - 7,56 m, kond skrzydᐠo poᐠudniowe - oficyna Pow. caᐠk.n ,00 m 2, Wys. do kalenicy 14,68 m, Wys. wg Dz.U. - 10,68 m, kond - 3 ᐠၐcznik Pow. caᐠk.n ,00 m 2, Wys. do kalenicy 13,40 m, Wys. wg Dz.U. - 11,43 m, kond galeria obrazów Pow. caᐠk.n ,10 m 2, Wys. do kalenicy 14,54 m, - Wys. wg Dz.U. - 10,56 m, kond powozownia Pow. caᐠk.n ,80 m 2,Wys. do kalenicy 12,98 m, - Wys.wg Dz.U. - 6,94 m, kond poddasze nieu ytk. - czworak A Pow. caᐠk.n ,00 m 2, Wys. do kalenicy 8,00 m, Wys.wg Dz.U. - 3,70 m, kond - 1+ poddasze nieu ytk - czworak B Pow. caᐠk.n ,50 m 2, Wys. do kalenicy 8,02 m, Wys.wg Dz.U. - 3,55 m, kond 1+ poddasz nieu ytk. - stajnia Pow. caᐠk.n ,50 m 2, Wys. do kalenicy 8,07 m, Wys.wg Dz.U. - 3,40 m, kond -1+ poddasz nieu ytk - uje d alnia Pow. caᐠk.n ,50 m 2, Wys. do kalenicy 4,95 m, Wys.wg Dz.U. - 4,44 m, kond -1 - zespóᐠ gara owy Pow. caᐠk.netto - 347,70 m 2, Wys. do kalenicy 4,55 m, - Wys. wg - 3,75 m, kond Odlegᐠoᖰၰ od obiektów sၐsiadujၐcych; - Budynek gᐠówny ( korpus gᐠówny, skrzydᐠo póᐠnocne, skrzydᐠo poᐠudniowe i galeria z ᐠၐcznikiem) odl. od granicy dziaᐠki 53,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku ( uje d alnia) 11,0 m - powozownia odl. od granicy dziaᐠki 33,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku (czworak B) 52,5 m - czworak A odl. od granicy dziaᐠki 13,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku (zespóᐠ gara owy) 42,0 m - czworak B odl. od granicy dziaᐠki 16,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku ( powozownia) 52,5 m - stajnia odl. od granicy dziaᐠki 108,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku ( zespóᐠ gara owy) 19,0 m - uje d alnia odl. od granicy dziaᐠki 102,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku ( skrzydᐠo póᐠnocne) 11,0 m - zespóᐠ gara owy odl. od granicy dziaᐠki 73,0 m, odl. od sၐsiedniego budynku (stajnia) 19,0 m Parametry po arowe wystᆐpujၐcych substancji palnych; Nie przewiduje siᆐ skᐠadowania substancji niebezpiecznych po arowo, za wyjၐtkiem Pracowni konserwacji mebli, zlokalizowanej w budynku Stajni, a dokᐠadnie pomieszczeniem o nazwie Pracownia impregnacji i odka ania. Substancje skᐠadowane bᆐdၐ w niewielkich iloᖰciach, gᐠównie lakiery, rozpuszczalniki i bejce Przewidywanၐ gᆐstoᖰၰ obciၐ enia ogniowego; Dla budynków w kategorii ZL nie okreᖰla obciၐ enia ogniowego. Dla budynku uje d alni i czᆐᖰci zespoᐠu gara owego ( boksy dla pojazdów) gᆐstoᖰၰ obciၐ enia ogniowego wynosi do 500 MJ/m 2.

22 Kategoria zagro enia ludzi, przewidywana liczbᆐ osób na ka dej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach; Ze wzglᆐdu na przeznaczenie budynków do wypeᐠniania funkcji u ytecznosci publicznej o charakterze muzealnym z czᆐᖰciၐ administracyjnၐ, budynki n.w. zostaᐠy zakwalifikowane do kategorii ZL III : - korpus gᐠówny, skrzydᐠo póᐠnocne, skrzydᐠo poᐠudniowe,galeria obrazów z ᐠၐcznikiem, powozownia,, stajnia,, zespóᐠ gara owy czᆐᖰၰ socjalna Do kategorii ZL IV kwalifikuje sie czworak B - mieszkalny Do kategorii ZL V kwalifikuje siᆐ czworak A hotelowy Do kategorii PM kwalifikuje siᆐ uje d alnia magazyn zabytkowych mebli, zespóᐠ gara owy czᆐᖰၰ boksów na pojazdy Ocena zagro enia wybuchem pomieszczeᑀ oraz przestrzeni zewnᆐtrznych; W budynkach i przestrzeniach zewnᆐtrznych nie wystᆐpuje zagro enie wybuchem, poza pomieszczeniem o nazwie Pracownia impregnacji i odka ania w Pracownia konserwacji mebli zlokalizowanej w budynku Stajni. Pracowniᆐ impregnacji nale y wyposa yၰ w co najmniej dwa eksplozymetry sprzᆐ one z wentylatorem mechanicznym wyciၐgowym. Kratka wyciၐgowa w dolnej czᆐᖰci pomieszczenia (nad posadzkၐ). Wentylator budowy Ex, praca w atmosferze T1, T2, T3 II A. W czasie powstania mieszaniny w granicach 0,15 d.g.w. eksplozymetry uruchamiajၐ wentylator zapewniajၐcy ok. 3-4 wymiany powietrza na godzinᆐ. natomiast przekroczeniu 0,30 d.g.w. co najmniej 10 wymian na godzinᆐ. Ponadto eksplozymetry odcinajၐ dopᐠyw energii elektrycznej do pomieszczenia ( z wyjၐtkiem zasilania wentylatora) Podziaᐠ obiektu na strefy po arowe; Budynek gᐠówny ma wyodrᆐbnione oddzielne strefy po arowe tj. korpus gᐠówny, skrzydᐠo póᐠnocne, skrzydᐠo poᐠudniowe i galeria z ᐠၐcznikiem. Strefy oddzielone sၐ drzwiami p.po. Pozostaᐠe budynki wolnostojၐce stanowiၐ odrᆐbne srefy po arowe jako caᐠe budynki. W zespole gara owym wyodrᆐbnione sၐ dwie strefy po arowe, jedna to boksy pojazdów, druga to czᆐᖰၰ socjalna Klasa odpornoᖰci po arowej budynku oraz klasa odpornoᖰci ogniowej i stopieᑀ rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; Budynki zakwalifikowane sၐ do klasy odpornoᖰci po arowej : - korpus gᐠówny - B - skrzydᐠo póᐠnocne - C - skrzydᐠo poᐠudniowe - C - galeria obrazów - C - powozownia - D - czworak A - D - czworak B - D - stajnia - D - uje d alnia - D - zespóᐠ gara owy - D Elementy budynków, odpowiednio do jego klasy odpornoᖰci po arowej, w zakresie klasy odpornoᖰci ogniowej, speᐠniajၐ wymagania okreᖰlone w poni szej tabeli: Klasa odpornoᖰci ogniowej elementów budynku Klasa odpornoᖰci po arowej budynku gᐠówna konstrukcja noᖰna konstrukcja dachu strop 1) ᖰciana ᖰciana zewnᆐtrzna 1),2) wewnᆐtrzna 1) przekrycie dachu 3) B R 120 R 30 R E I 60 E I 60 E I 30 4) R E 30 C R 60 R 15 R E I 60 E I 30 (o i) E I 154) R E 15 D R 30 ( ) R E I 30 E I 30 (o i ) ( ) ( )

23 Oznaczenia w tabeli: R noᖰnoᖰၰ ogniowa (w minutach), okreᖰlona zgodnie z Polskၐ Normၐ dotyczၐcၐ zasad ustalania klas odpornoᖰci ogniowej elementów budynku, E szczelnoᖰၰ ogniowa (w minutach), okreᖰlona jw., I izolacyjnoᖰၰ ogniowa (w minutach), okreᖰlona jw., ( ) nie stawia siᆐ wymagaᑀ. 1) Je eli przegroda jest czᆐᖰciၐ gᐠównej konstrukcji noᖰnej, powinna speᐠniaၰ tak e kryteria noᖰnoᖰci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaᑀ zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoᖰci po arowej budynku. 2) Klasa odpornoᖰci ogniowej dotyczy pasa miᆐdzykondygnacyjnego wraz z poᐠၐczeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczၐ naᖰwietli dachowych, ᖰwietlików, lukarn i okien poᐠaciowych (z zastrze eniem 218), jeᖰli otwory w poᐠaci dachowej nie zajmujၐ wiᆐcej ni 20% jej powierzchni. nie dotyczၐ tak e budynku, w którym nad najwy szၐ kondygnacjၐ znajduje siᆐ strop albo inna przegroda, speᐠniajၐca kryteria okreᖰlone w kol. 4. 4) Dla ᖰcian komór zsypu wymaga siᆐ klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 5) Klasa odpornoᖰci ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami zᐠၐczy i dylatacjami. Elementy budynku sၐ nierozprzestrzeniajၐce ognia (NRO). Na drogach komunikacji ogólnej, sᐠu ၐcych celom ewakuacji nie sၐ stosowane materiaᐠy i wyroby budowlane ᐠatwo zapalne. Okᐠadziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane sၐ z materiaᐠów niepalnych lub niezapalnych, niekapiၐcych i nieodpadajၐcych pod wpᐠywem ognia. Wymaganၐ klasᆐ odpornoᖰci ogniowej elementów oddzielenia przeciwpo arowego oraz zamkniᆐၰ znajdujၐcych siᆐ w nich otworów okreᖰla poni sza tabela: Klasa odpornoᖰci ogniowej elementów oddzielenia drzwi z przedsionka drzwi przeciwpo arowego przeciwpo arowego przeciwpo arowyc Klasa odpornoᖰci ᖰcian i h lub innych po arowej budynku na korytarz i stropów, z stropów w zamkniᆐၰ do na klatkᆐ wyjၐtkiem ZL przeciwpo arowyc pomieszczeni schodowၐ*) stropów w h a ZL B i C R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 "D" i "E" R E I 60 R E I 30 E I 30 E I 15 E 15 *) Dopuszcza siᆐ osadzenie tych drzwi w ᖰcianie o klasie odpornoᖰci ogniowej, okreᖰlonej dla drzwi w kol. 6, znajdujၐcej siᆐ miᆐdzy przedsionkiem a klatkၐ schodowၐ Warunki ewakuacji, oᖰwietlenie awaryjne (bezpieczeᑀstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; Wyjᖰcia z pomieszczeᑀ na drogi ewakuacyjne sၐ zamykane drzwiami. Dᐠugoᖰၰ przejᖰcia nie przekracza 40 m. Szerokoᖰၰ poziomych dróg ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby osób mogၐcych przebywaၰ jednoczeᖰnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujၐc co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej ni 1,4 m. Dopuszcza siᆐ zmniejszenie szerokoᖰci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, je eli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiᆐcej ni 20 osób. Wysokoᖰၰ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokoᖰၰ lokalnego obni enia mo e wynosiၰ 2 m, przy czym dᐠugoᖰၰ obni onego odcinka drogi nie mo e byၰ wiᆐksza ni 1,5 m. Elementy wymagajၐce uzyskania odstᆐpstwa w trybie paragrafu 2 ust. 2 rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z dn roku, Nr 56 poz. 461) i zgody Wojewódzkiego Komendanta Stra y Po arnej to : - Szerokoᖰၰ biegów klatek schodowych poni ej 1,2m, spoczników poni ej 1,5 m w budynkach : - skrzydᐠo póᐠnocne - skrzydᐠo poᐠudniowe - Szerokoᖰၰ drzwi stanowiၐcych wyjᖰcie ewakuacyjne z budynku, z zastrze eniem ust. 1, a tak e szerokoᖰၰ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzၐcych na zewnၐtrz budynku lub do innej strefy po arowej, jest mniejsza ni szerokoᖰၰ biegu klatki schodowej, okreᖰlona zgodnie z 68 ust. 1 i 2. w budynkach : - skrzydᐠo póᐠnocne - skrzydᐠo poᐠudniowe - galeria obrazów - powozownia

24 Dopuszczalne dᐠugoᖰci dojᖰၰ ewakuacyjnych w strefach po arowych okreᖰla poni sza tabela: Dᐠugoᖰၰ dojᖰcia w m Rodzaj strefy po arowej przy jednym przy co najmniej 2 dojᖰciu dojᖰciach 1) ZL III 30 2) 60 ZL IV ZL V ) Dla dojᖰcia najkrótszego, przy czym dopuszcza siᆐ dla drugiego dojᖰcia dᐠugoᖰၰ wiᆐkszၐ o 100% od najkrótszego. Dojᖰcia te nie mogၐ siᆐ pokrywaၰ ani krzy owaၰ. 2) W tym nie wiᆐcej ni 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych, a w szczególnoᖰci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej kontroli dostᆐpu ; Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne przechodzၐce przez strefy których nie obsᐠugujၐ bᆐdၐ obudowane elementami o klasie odpornoᖰci ogniowej EI, zgodnego z klasၐ odpornoᖰci po arowej B, C lub D danego budynku. Przejᖰcia instalacji elektroenergetycznej przez ᖰciany i stropy oddzieleᑀ przeciwpo arowych oraz w przegrodach o wymaganej klasie odpornoᖰci ogniowej EI 60 sၐ wykonane w formie przepustów o klasie odpornoᖰci ogniowej równej minimalnej wymaganej odpornoᖰci ogniowej EI dla tej przegrody. Przepusty mogၐ byၰ nieinstalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ᖰciany i stropy do pomieszczeᑀ higieniczno sanitarnych Dobór urzၐdzeᑀ przeciwpo arowych w obiekcie: staᐠych urzၐdzeᑀ gaᖰniczych, systemu sygnalizacji po arowej, dហwiᆐkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociၐgowej przeciwpo arowej, urzၐdzeᑀ oddymiajၐcych, dហwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych ; We wszystkich budynkach znajduje siᆐ system sygnalizacji po arowej zrealizowany na przeᐠomie 2008/2009 roku W obiektach znajdujၐ siᆐ istniejၐce instalacje hydrantów wewnᆐtrznych,. Jedynie w budynku Czworaka A hotelowym zaprojektowano 2 hydranty HP 25 z wᆐ em póᐠsztywnym o maksymalnej dopuszczalnej dᐠugoᖰci 30m 33m,, zlokalizowane przy drogach komunikacji ogólnej. W ka dym budynku zainstalowano przeciwpo arowy wyᐠၐcznik prၐdu, funkcjonujၐcy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Budynki wyposa ono w instalacjᆐ odgromowၐ w wykonaniu podstawowym. Do instalacji odgromowej nale y podᐠၐczyၰ wszystkie metalowe czᆐᖰci i urzၐdzenia znajdujၐce siᆐ na dachu. Obiekty wyposa ono w awaryjne oᖰwietlenie ewakuacyjne oraz podᖰwietlane znaki ewakuacyjne. Przy rozmieszczaniu gaᖰnic speᐠniono nastᆐpujၐce warunki: 1) odlegᐠoᖰၰ z ka dego miejsca w obiekcie, w którym mo e przebywaၰ czᐠowiek, do najbli szej gaᖰnicy nie powinna byၰ wiᆐksza ni 30 m; 2) do gaᖰnic powinien byၰ zapewniony dostᆐp o szerokoᖰci co najmniej 1 m Wyposa enie w gaᖰnice ; Obiekty wyposa one sၐ w gaᖰnice, stosujၐc zasadᆐ: jedna jednostka masy ᖰrodka gaᖰniczego 2 kg zawartego w gaᖰnicach przypada na ka de 100 m 2 powierzchni strefy po arowej. Gaᖰnice w budynku sၐ rozmieszczone: - w miejscach ᐠatwo dostᆐpnych i widocznych, w szczególnoᖰci: - przy wejᖰciach do budynku, - na korytarzach, - przy wyjᖰciach z pomieszczeᑀ na zewnၐtrz; - w miejscach nie nara onych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziaᐠanie ហródeᐠ ciepᐠa (piece, grzejniki Zaopatrzenie w wodᆐ do zewnᆐtrznego gaszenia po aru ; Wymagana iloᖰၰ wody do celów przeciwpo arowych wynosi 20dm 3 /s, z hydrantów DN 80, zlokalizowanych na miejskiej sieci wodociၐgowej w pobli u budynków. Hydranty zaprojektowano na terenie inwestora w odl. nie wiᆐkszej niz 75 m od ᖰcian budynków projektowanych Drogi po arowe.

25 Dojazd po arowy zapewniony jest z istniejၐcego dojazdu przez podwórze gospodarcze, który na caᐠej dᐠugoᖰci budynków istniejၐcych zostaᐠ dostosowany do aktualnych wymagaᑀ. 11. Rozbiórki na terenie inwestycji, rozbiórki wymagajၐ nastᆐpujၐce budynki i ich czᆐᖰci : 11.1 Budynek socjalny przy wjeហdzie na podwórze gospodarcze - budynek istniejၐcy po stronie zachodniej, piᆐtrowy nie podpiwniczony - wymiary 27,45x10,65m, powierzchnia zabudowy 210,0 m 2, kubatura 1344,0 m 3, Budynek murowany z bloczków gazobetonowych, dach jednospadowy, kryty papၐ. Strop ceramiczny gᆐsto ebrowy Zasiek z lewej strony gara u - zasiek z cegᐠy peᐠnej h=1,4 m, z furtka metalowၐ, posadzka betonowa - wymiary 7,00x2,63m, powierzchnia zabudowy 18,4 m 2, kubatura 25,76 m Budynek gospodarczy przy Powozowni, - budynek parterowy, nie podpiwniczony, ᖰciany z cegᐠy peᐠnej, z 3 drzwiami z ᐠat drewnianych, dach z desek drewnianych kryty papၐ - wymiary 10,10x3,79m, powierzchnia zabudowy 32,3 m 2, kubatura 84,0 m Uje d alnia czᆐᖰၰ budynku znajdujၐca siᆐ w skarpie przeznaczona do wyburzenia, jednak e konstruktor zadecydowaᐠ, e rozbiórce podlegajၐ tylko ᖰciany powy ej poziomu skarpy. Pozostaᐠe ᖰciany w gruncie nale y zachowaၰ i zasypaၰ piaskiem odpowiednio zagᆐszczonym lub innym rodzajem gruntu. 12. UWAGI KOᐰCOWE. Wszystkie prace nale y prowadziၰ zgodnie z wymogami BHP w budownictwie Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dn roku, a tak e stosownymi przepisami bran owymi i wymogami technologicznymi. - koniec

Załącznik nr 11 do siwz. Wymagana przez Zamawiającego kolejność wykonywania prac

Załącznik nr 11 do siwz. Wymagana przez Zamawiającego kolejność wykonywania prac AZ-5/2013 Załącznik nr 11 do siwz Wymagana przez Zamawiającego kolejność wykonywania prac Lp. branża rodzaj i zakres robót 1 wyposażenie szatni dla zwiedzających 2 01-KORPUS ELEWACJE 3 GŁÓWNY KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ EGZ. - nr 1 PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ Zabudowa przeciwpożarowa klatki schodowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.... Temat opracowania Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓ SZKÓ NR 16 WROC AW, UL. HUTNICZA 45 PRZEBUDOWA GABINETÓW FIZYKI Z ZAPLECZEM

ZESPÓ SZKÓ NR 16 WROC AW, UL. HUTNICZA 45 PRZEBUDOWA GABINETÓW FIZYKI Z ZAPLECZEM ` pracownia projektowa 50 244 Wrocùaw, pl. Úw. Macieja 5. tel./fax. 071/322-82-74 e-meil:vacor@interia.pl INWESTOR ZESPÓ SZKÓ NR 16 WROC AW, UL. HUTNICZA 45 OBIEKT ZESPÓ SZKÓ NR 16 ADRES WROC AW, UL. HUTNICZA

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpo arowej BUDYNKU MIEJSKIEGO OBKA NR 8 Olsztyn, ul. Wyszy skiego 16 Olsztyn, Marzec 2010r. I Przedmiot opracowania, zakres i cel opracowania Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Ochrona przeciwpożarowa. 1. powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. - powierzchnia użytkowa : 1672,65 m 2, - wysokość liczona od najniżej

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpo arowej BUDYNKU MIEJSKIEGO OBKA NR 13 Olsztyn, ul. Malewskiego 2b Olsztyn, Marzec 2010r. I Przedmiot opracowania, zakres i cel opracowania Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec

BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec PROJEKT ZAM IENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REM ONTU CZ CI PARTEROWEJ BUDYNKU URZ DU GMINY W SULIKOWIE WRAZ Z LIKWIDACJ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 8 (przewidziany do sprzedaży w 2006 roku) 1. Remont pokrycia dachowego w zakresie: - wymiana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP.

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. ZIEMBINSKI ul. Poselska 5A 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 285 86 58 tel. kom. 0605 222 902 Projekt na: REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. OBIEKT: BRANŻA: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREŒCI. PRZEWODNIK Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ obiekty i ich usytuowanie

1.1. SPIS TREŒCI. PRZEWODNIK Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ obiekty i ich usytuowanie PRZEWODNIK Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1 1.1. SPIS TREŒCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Objaœnienia piktogramów 1.3. Wykaz autorów 1.4. Notki biograficzne 1.5. Indeks rzeczowy 2. AKTUALNOŒCI 2.1. Prawo budowlane 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec.

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA ADRES: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków INWESTOR: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Meritum Grupa Budowlana Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KULTURY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KULTURY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KULTURY Branża: Budowlana Część: Remont budynku Domu kultury Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Mokobody, dz. nr 1019/2 Projektant:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Kraków, dnia 24 października 2016 r. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek Specjalista do spraw bezpieczeństwa procesów przemysłowych *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. [1] Przekrycie dachu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia:

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia: jq2j(document).ready(function(){jq2j("#twoj_container-1 > ul").tabs({ event: 'click'});}); - Opis - Wizualizacje - Rzuty - Standardy wykończenia DOM MAX Pomieszczenia : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

INWENATRYZACJA - OPIS

INWENATRYZACJA - OPIS I N W E N T A R Y Z A C J A budynku biurowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Krosno Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Białobrzeskiej na działce nr ewid. 2177/8 poło onej w Kro nie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru w budynku wielorodzinnym z funkcji hotelowej na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący SPIS TREŚCI I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący 1. Zagospodarowanie terenu 1:500 2. Rzut parteru 1 1:200

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 9 do wykonania 1. Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie powłok malarskich

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0.

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0. 1 Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 Zestawienie robót przewidzianych do wykonania ujęto w układzie poszczególnych pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE

OPRACOWANIE OPRACOWANIE www.2metry.pl INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL... W WARSZAWIE ZAMAWIAJĄCY :... WYKONAWCA: www.2metry.pl BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

3 W. @ 17,50 cm 2 Sz. @,00 cm A opracowano w programie: ArCADia-IntelliCAD 9 PL licencja 572966 UWAGA : Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie wentylacja pośrednia wentylacja pośrednia A ZAKRES ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo