ISSN / 4(242)/2014. opolelubelskie.pl. miesięcznik informacyjno - publicystyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1731-7959 / 4(242)/2014. opolelubelskie.pl. miesięcznik informacyjno - publicystyczny"

Transkrypt

1 ISSN / miesięcznik informacyjno - publicystyczny

2 Spis treści: Targowisko miejskie po przebudowie otwarcie obiektu (relacja w kolejnym numerze Opolanina) Ponad zł na remont sali gimnastycznej w ZS nr 1 / str. 4 Start Programu Opole Lubelskie Wspiera Rodziny 3+ / str. 5 Audit ISO w Urzędzie Miejskim / str. 5 Goście z Rady Europy odwiedzili Opole / str. 6 Ruszają tegoroczne remonty dróg gminnych / str. 6 Energetyczna narada obywatelska na finiszu / str. 7 Burmistrz czyta dzieciom / str. 7 Publiczna dyskusja o planie zagospodarowania przestrzennego / str. 8 Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego / str. 8 Nowa marka silny region / str. 9 Wywiad z Prezesem OSM / str. 9 Prezentacja firm - GEOMAX / str. 11 Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Kluczkowicach / str. 12 Stacja trafo wyburzona / str. 12 Zjazd absolwentów LO / str. 13 Jak to w PRL-u było wspomina Pan Antoni Janoszczyk / str. 14 Na majówkę? Tylko z,,dwójką i Kolbergiem / str. 16 Opolscy uczniowie nagrodzeni podczas uroczystej gali w auli KUL / str. 17 Mieszkańcy gminy Opole Lubelskie oddali hołd Wielkiemu Papieżowi / str. 18 Smok Mądragon Daje Radę w Szkole Podstawowej w Komaszycach / str. 18 Sukces uczniów z ZS nr 2 / str. 19 Dwójka na szóstkę / str. 19 Kopciuszek naszych czasów / str. 20 II Opolski Turniej Infinity / str. 20 Majówka z OCK / str. 21 Kibicuj z Zespołem Szkół Nr 2 / str. 21 Uczniowie Jedynki kibicowali na finale Pucharu Polski / str. 21 Gimnazjalistki Jedynki piąte w województwie / str. 22 Sukces młodych siatkarzy z MKS-UKS Olimp / str tys. na remont sali / str. 4 Goście z Rady Europy w Opolu/ str. 6 Majóka z Dwójką / str. 16 Opolanin - miesięcznik informacyjno - publicytyczny Nakład: 1000 egz. Okładka: Wydawcy: Gmina Opole Lubelskie Adres redakcji: ul. Lubelska Opole Lubelskie tel fax pok. 209/II piętro UM Skład i opracowanie graficzne: Krzysztof Ryczek Druk: EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Majówka z Dwójką, fot. ZS Nr 2 Wydawnictwo GAUDIUM ul. Ogrodowa Lublin

3 aktualności aktualności Ponad zł na remont sali gimnastycznej w ZS nr 1 Taką sumę gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki tym pieniądzom tzw. duża sala przez okres nadchodzących wakacji przejdzie gruntowny remont. Całkowity koszt inwestycji to zł. Gmina pozyskała dodatkowe środki na realizację projektu Modernizacja sali gimnastycznej ogólnodostępnej wraz z zapleczem przy ul. szkolnej 5 w Opolu Lubelskim z Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych MSiT. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeprowadzimy remont o znacznie większym zakresie niż planowaliśmy początkowo. Chcielibyśmy, aby prace budowlane zakończyły się możliwie szybko, tak, aby nie powodować zbyt dużych niedogodności na początku przyszłego roku szkolnego mówi Dariusz Wróbel burmistrz Opola Lubelskiego. W ramach projektu zostanie wykonana wymiana nawierzchni, w tym prace demontażowe klepki dębowej wraz z izolacją podpodłogową, wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni z wykładziny PCV, wykonanie linii separacyjnych odpowiednio dla boisk - piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki oraz siatkówki, wykonanie robót malarskich sufitów, konstrukcji dźwigarów stalowych, elementów wentylacyjnych i ścian sali gimnastycznej z drobną naprawą tynków, zakup i montaż 2 kompletów tablic koszowych mocowanych do ściany z regulacją wysokości tablic, zakup i montaż 2 kompletów bramek do piłki ręcznej, zakup i montaż piłko-chwytów na ścianach poprzecznych, malowanie grzejników i instalacji c.o., częściowa zmiana ustawienia opraw świetlnych w sali gimnastycznej w celu poprawienia widoczności. W korytarzu ułożona zostanie nowa wykładzina PCV z podkładem, wykonane zostaną prace przy naprawie tynków, malowanie ścian i sufitu, wymiana opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników światła a także wymienione zostaną drzwi wewnętrzne z ościeżnicami. Kompleksowy remont przejdą także szatnie - usunięte zostaną stare płytki PCV a ułożone będą płytki ceramiczne, zakupione zostanie także nowe wyposażenie szatni (wieszaki i miejsca siedziskowe). Na balkonie zainstalowane zostaną dwa rzędy siedzisk PCV a ponadto balkon także, podobnie jak sala i korytarz, zyska nową nawierzchnię antypoślizgową z PCV. Duża sala przy ZS Nr 1 to najbardziej i najczęściej wykorzystywany tego typu obiekt sportowy w całej gminie. Została oddana do użytku 12 września 1990r. i do chwili obecnej nie była poddawana gruntownym pracom remontowym. Sala systematycznie wykorzystywana jest w celach treningowych i organizacji imprez sportowych przez działające lokalne Kluby Sportowe w dyscyplinach: siatkówka i piłka nożna (łącznie 411 osób), a także przez młodzież szkolną (ok os.). KRyczek 1 czerwca start Programu Opole Lubelskie Wspiera Rodziny 3+ Od 1 czerwca 2014 r, wdrażany będzie na terenie gminy Opole Lubelskie program działań na rzecz rodzin wielodzietnych -,,Gmina Opole Lubelskie wspiera rodziny 3+. Program ma promować model rodziny wielodzietnej. Jego cele to wspieranie takich rodzin oraz polepszanie życiowych i rozwojowych szans wychowujących się w nich dzieci. W ten sposób chcemy realizować naszą lokalną politykę prorodzinną, promującą dzietność i przeciwdziałać niekorzystnej sytuacji demograficznej w naszej gminie. Program jest adresowany do rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, zamieszkujących na terenie naszej gminy. Polegać będzie na ułatwieniach w dostępie do miejskiej infrastruktury, sportu, rekreacji, kultury oraz innych dóbr i usług oraz korzystania z zadeklarowanych ulg przez partnerów programu. Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Gminy Opole Lubelskie, które spełniają warunki regulaminu Programu Opole Lubelskie Wspiera Rodziny 3+ o przystąpienie do niego i korzystanie z systemy ulg w wyznaczonych instytucjach gminnych i u przyszłych Partnerów Programu. Wniosek o przystąpieniu do Programu i wydanie Opolskich Kart Rodzinnych Rodzina 3 jest dostępny w Punkcie Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miejskiego i pok. 204 II piętro oraz na stworzonej już zakładce Rodzina 3+ na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. W miejscu tym zamieszczone są wszystkie informacje dotyczące programu: regulamin, uchwała Rady Miejskiej, wioski do pobrania. Będziemy tam zamieszczać listę nowowprowadzanych ulg i informacje o Partnerach Programu. Zachęcamy do odwiedzania tej strony. Wojciech Starek Posiadacze Opolskiej Karty Rodzinnej Rodzina 3 plus będą mogli już od 1 czerwca korzystać z następujących zniżek oferowanych przez instytucje gminne: Opolskie Centrum Kultury % ceny biletów do kina Opolanka (seanse filmowe, koncerty, spektakle) % opłaty za zajęcia prowadzone w Ognisku Muzycznym % opłaty za zajęcia prowadzone w pracowni plastycznej % opłaty za zajęcia taneczne % opłaty za treningi taekwondo % opłaty za turnusy warsztatowe (ferie zimowe, wakacje) % opłaty za karnety na zajęcia rekreacyjne (zumba, fitness, TBC) % opłaty za udział w organizowanych spływach kajakowych % opłaty za wypożyczenie oznakowanego sprzętu pływającego na kąpielisku miejskim Żłobek i Przedszkole Miejskie % opłaty za świadczenia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu przekraczające wymiar 5 godz. dziennie (0,75 gr.) % opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku (60 zł.) % opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka w żłobku przekraczającą wymiar 10 godz. dziennie (2,5 zł.). Audit ISO w Urzędzie Miejskim FOT. KRZYSZTOF RYCZEK W dniu 09 i 10 kwietnia 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim przeprowadzono zewnętrzny audit jakości Systemu Zarządzania Jakością. Celem auditu było potwierdzenie skuteczności utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością, sprawdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 oraz, w przypadku pozytywnego wyniku auditu wydanie rekomendacji do recertyfikacji. Audit przeprowadził w imieniu jednostki certyfikującej Pan Krzysztof Sadowski - kierownik ds. klienta BSI Group Polska Sp. z o.o. Podczas dwóch dni auditu przeglądowi poddano wszystkie procesy i procedury, ujęte w obowiązujących w urzędzie wewnętrznych regulacjach Systemu Zarządzania Jakością. Przegląd przeprowadzono we wszystkich wydziałach urzędu oraz na samodzielnych stanowiskach pracy. W pierwszej kolejności objęto nim najwyższe kierownictwo urzędu. Poszczególne obszary, funkcjonowanie których doprecyzowano wewnętrznymi procedurami opartymi na normie PN-EN ISO 9001:2008, zostały uznane za ogólnie efektywne. Tym samym Pan Krzysztof Sadowski wydał rekomendację kontynuacji certyfikacji, co zaowocowało utrzymaniem certyfikatu oraz wydaniem go na kolejny, 3-letni okres. Podczas 3-letniego okresu, na jaki został wydany certyfikat, w Urzędzie będą się odbywać coroczne zewnętrzne audity nadzorcze, a następnie, w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji certyfikacji, kolejny audit recertyfikujący. Paweł Kalinowski 4 5

4 aktualności aktualności Goście z Rady Europy odwiedzili Opole Czterech członków Komitetu Monitorującego Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy - Jos Wienen z Holandii, Cynthia Hughes z Wielkiej Brytanii, Angel Moreno z Hiszpanii i Sedef Cancocak z Turcji - spotkało się 22 maja w sali konferencyjnej OCK z samorządowcami i przedstawicielami opolskich instytucji. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities) jest organem doradczym Komitetu Ministrów, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Główną jego rolą jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Spotkanie odbyło się w ramach wizyty członków Komitetu w Polsce w celu sporządzenia raportu monitorującego funkcjonowanie samorządu w naszym kraju. Zadaniem takich wizyt jest ocena sytuacji demokracji lokalnej w państwach członkowskich oraz monitoring stanu realizacji założeń Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Burmistrzowie, radni, przedstawiciele służb mundurowych oraz sektora organizacji pozarządowych a także młodzież z Koła Wolontariatu przy LO odpowiadali na liczne pytania dotyczące funkcjonowania samorządu w Polsce, a w szczególności małych miast na przykładzie naszego miasta. Gości interesowały m.in. finanse gminy, otoczenie prawne funkcjonowania samorządu, sposoby pozyskiwania inwestorów przez gminę, współpraca z samorządami innych szczebli tj. powiatowym i wojewódzkim, formy współpracy ze służbami policji i straży pożarnej czy oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży. Podczas dyskusji przedstawiono gościom najważniejsze sukcesy naszej gminy w ostatnich latach jak również to czego nie udało się zrobić i jest jeszcze przed nami do wykonania. Na zakończenie spotkania goście uznali spotkanie za bardzo owocne i podziękowali za wiele cennych informacji potrzebnych do sporządzenia raportu o funkcjonowaniu polskiego samorządu. Wybór naszego miasta, jako celu wizyty Komitetu Monitorującego, uważam za ogromne wyróżnienie mówi Dariusz Wróbel, Burmistrz Opola Lubelskiego. Trzeba tu bowiem podkreślić, że goście, oprócz Opola Lubelskiego, odwiedzili w Polsce jeszcze tylko trzy duże miasta: Warszawę, Gdańsk i Lublin. Na przykładzie naszego miasta poznali sposób funkcjonowania samorządu w gminach miejsko-wiejskich. Oprócz spotkań z władzami miast członkowie Komitetu wizytowali także Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Najwyższą Izbę Kontroli, sejm oraz Trybunał Konstytucyjny. ws, KR Energetyczna narada obywatelska na finiszu W ciągu ostatnich miesięcy w Opolu Lubelskim odbywały się spotkania energetycznej narady obywatelskiej. Już 5 czerwca będzie można poznać wyniki narady: propozycje działań z zakresu energetyki jakie mieszkańcy gminy chcą przedstawić lokalnym władzom. Energetyczna narada obywatelska składała się z szeregu spotkań, podczas których mieszkańcy zastanawiali się nad lokalnymi problemami dotyczącymi energii i starali się znaleźć na nie rozwiązania. Ponieważ temat nie jest łatwy, w spotkaniach brali też udział eksperci z zakresu energetyki, którzy odpowiadali na pytania uczestników. Ciężka praca przyniosła efekt w postaci aż 15 rekomendacji społecznych, czyli działań, które zdaniem uczestników narady powinny być realizowane w gminie. Propozycje te zostaną zaprezentowane szerszej grupie odbiorców podczas tzw. wysłuchania publicznego. Podczas tego wydarzenia będzie można zgłaszać uwagi i komentarze do propozycji rekomendacji, a także zadać pytanie ekspertom. Po uwzględnieniu wszystkich głosów, ostateczna wersja rekomendacji zostanie przekazana na ręce Burmistrza. Na wysłuchanie publiczne zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy podkreśla Franciszek Jackl z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, koordynator projektu Włącz się, w ramach którego organizowana jest narada. Mamy nadzieję, że na wydarzeniu obecni będą także urzędnicy, przedsiębiorcy oraz działacze społeczni. Wspólnie wybierzemy działania, które zdaniem mieszkańców są najważniejsze i powinny być podjęte jak najszybciej. Ważnym punktem programu będzie uroczystość rozdania nagród w konkursie plastycznym Energetycznie zakręceni jak oszczędnie korzystać z energii i nie zanieczyszczać środowiska. Z wynikami konkursu można już się zapoznać na stronie projektu Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Wysłuchanie publiczne odbędzie się 5 czerwca 2014 r. o godz w Opolskim Centrum Kultury. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy temat energii dotyczy nas wszystkich! Więcej informacji na temat energetycznej narady obywatelskiej można uzyskać pisząc na adres wlacz-sie.pl, oraz pod numerem telefonu (22) Zapraszamy też na stronę internetową projektu: pl. Agata Golec Energetyczne narady obywatelskie oraz konkurs Energetycznie zakręceni są częścią projektu Włącz się udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych, realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundację Pole Dialogu oraz INFORSE Europe z Danii. Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Ruszają tegoroczne remonty dróg gminnych Na wiosnę gmina Opole Lubelskie ruszy z remontami dróg. Rozstrzygnięty już został przetarg na przebudowę trzech odcinków dróg na terenach wiejskich gminy. Są to drogi w Zosinie 650 m, Franciszkowie Nowym 750 m i Wandalinie 450 m. Remont tych dróg zgodnie z warunkami przetargu zastanie wykonany do 30 lipca br. Ogłoszone są też przetargi na remont kolejnych dróg w bieżącym roku. Będą to drogi w Zajączkowi 700 m, Górnej Owczarni 500 m oraz w Opolu ulice: Strażacka, Brejdygant, Krótka, Popijarska, Syndykacka łącznie 0,5 km Remonty dróg gminnych są prowadzone systematycznie z roku na rok i są jednym z priorytetów inwestycyjnych gminy. Warto wspomnieć, że w ostatnich dwu latach wyremontowano lub wybudowano drogi w Kamionce, Franciszkowie Starym, Wrzelowcu, Zosinie, Wólce Komaszyckiej, Majdanie Trzebieskim oraz opolskie ulice: Szpitalna, Rzeczna, Kościelna, Lipowa, Nadstawna i parking przy ul. Kraszewskiego. Również w ubiegłym roku nową nawierzchnię ułożono na ulicy Kościuszki i Fabrycznej. Prace te wykonał właściciel drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie po ułożeniu przez gminę kanalizacji deszczowej na tych ulicach. Mimo, że gmina prowadzi systematyczne prace na swych drogach i z roku na rok przybywa wyremontowanych odcinków, jest jeszcze wiele dróg, na remont których mieszkańcy czekają z utęsknieniem, a ich właścicielem nie jest gmina. Są to dla przykładu ulice Szkolna, Przemysłowa, Partyzancka czy Kolejowa w Opolu. ws Burmistrz czyta dzieciom 15 kwietnia Urząd Miejski w Opolu Lubelskim odwiedzili niezwykli goście. 6 7 FOT. KRZYSZTOF RYCZEK W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom Urząd Miejski w Opolu Lubelskim odwiedziły dzieci z opolskiego przedszkola. Z dziećmi spotkał się Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel i Kierownik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim Agnieszka Strawa. Podczas trwającego ok. godzinę spotkania czytali oni bajki przedszkolakom. Po wysłuchanych z zainteresowaniem bajkach dzieci otrzymały słodki poczęstunek i drobne upominki. Cała Polska czyta dzieciom to kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom (do roku 2005 działającą jako: Fundacja ABCXXI Program Zdrowia Emocjonalnego ), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności 20 minut dziennie. Codziennie! jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. KR

5 aktualności aktualności/wywiad Publiczna dyskusja o planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.) w dniu r. o godz. 10 w UM w Opolu Lubelskim odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie - w granicach administracyjnych miasta Opole Lubelskie. Na dyskusję przybyła mgr inż. arch. Anna Muzyka projektant ww. opracowania, mieszkańcy miasta i osoby zainteresowane ustaleniami zaproponowanymi w studium. Po otwarciu przez Burmistrza dyskusji Pani projektant przedstawiła najważniejsze rozwiązania przyjęte w studium. Po tym wprowadzeniu wszystkie zainteresowane osoby mogły indywidualnie porozmawiać z Panią architekt o interesujących ich kwestiach. Dyskusja publiczna zakończyła się po godzinie 15, co wskazuje na duże zainteresowanie mieszkańców tym tematem. FOT. KRZYSZTOF RYCZEK Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 15 kwietnia 2014 na obiektach ZS Nr 1 odbyły się Gminne Zawody Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Startowało sześć drużyn ze szkół podstawowych oraz cztery drużyny gimnazjalne. Drużyny gospodarzy zdobyły pierwsze miejsca w każdej z kategorii. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsca zajęli - w grupie szkół podstawowych - Julia Urbańczyk, w grupie gimnazjum - Michał Frączek. Zawodnicy będą reprezentować gminę Opole Lubelskie na zawodach powiatowych w Józefowie n/wisłą. Turniej BRD to szereg konkurencji - testy z przepisów ruchu drogowego, rowerowy tor przeszkód, jazda po miasteczku ruchu drogowego oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zwycięskie drużyny wystąpiły w składzie: Szkoła podstawowa: Julia Bigos, Julia Urbańczyk, Piotr Kowalczyk, Grzegorz Pętek Gimnazjum: Filip Borowiak, Michał Frączek, Piotr Pętek,. FOT. MARIUSZ ZIELONKA Dyskusja publiczna pełni ważną rolę w planowaniu przestrzennym. Jest narzędziem kontroli społecznej nad procesem planowania, może wzbogacić lub skorygować zamierzenia planistyczne twórców i wykonawców projektu studium. Pomaga również rozładować emocje społeczne związane z planowaniem przestrzennym. Iwona Strawa Obie drużyny przygotował do zawodów p. Kazimierz Urbańczyk. W tym roku drużyny szkół podstawowych startowały według nowego regulaminu. Skład drużyny to obecnie cztery osoby (dawniej trzy), określony został skład (dwie uczennice, dwóch uczniów) oraz zmieniono zakres testów. Mariusz Zielonka Nowa marka silny region Kolejne, duże pieniądze z Unii Europejskiej trafią do Opola Lubelskiego. Tym razem urzędnicy pozyskali dofinansowanie na promocję regionu i wykreowanie od podstaw nowej, silnej marki. Nowa marka - silny region - kompleksowa budowa marki regionu Opola Lubelskiego to tytuł projektu który od maja bieżącego roku realizowany jest przez gminę Opole Lubelskie. Na jego realizację gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Bardzo się cieszę z uzyskanego dofinansowania, tym bardziej, że konkurencja była duża. Na 49 wniosków tylko 11 znalazło się na liście rankingowej projektów przeznaczonych do dofinansowania. Chcemy promować to, co mamy najlepsze, czyli pyszne i zdrowe owoce wraz całą infrastrukturą przemysłową temu towarzyszącą, ale także naturalne piękno naszego regionu. Chcemy też aby ta promocja obywała się w sposób profesjonalny i kompleksowy. Temu właśnie ma służyć realizacja naszego projektu. Mam nadzieję, że w konsekwencji podejmowanych w ramach projektu działań wzrośnie też potencjał gospodarczy Opola Lubelskiego i całej gminy mówi Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lub. Realizacja projektu będzie postępować etapami. W pierwszym etapie koncepcyjno-przygotowawczym zlecone zostanie opracowanie dokumentu pt. Strategia rozwoju marki gminy Opole Lubelskie zawierającego opis procesu tworzenia marki pod kątem wykorzystania potencjału regionu od samej koncepcji po szczegółowe projektowanie, wypracowywanie i umacnianie pozycji. Opracowanie dokumentu pozwoli na planowe i strategiczne działanie w dalszej fazie realizacji projektu. Pozwoli także określić szczegółowo grupy docelowe i dopasować je do poszczególnych działań, oraz wskazać właściwe pozycjonowanie marki. W tej fazie realizacji zostanie także zaprojektowany logotyp wraz z księgą znaku i hasłem promocyjnym dla Opola Lubelskiego. Kolejnym etapem jest realizacja działań promocyjnych wpisanych w projekt. Są to m.in. publikacje promocyjne, zakup gadżetów reklamowych, zakup i montaż tzw. witaczy czyli instalacji informacyjno-reklamowych umieszczanych przy drogach wjazdowych i wyjazdowych na teren gminy, produkcja dwóch filmów reklamowych, przeprowadzona zostanie kampania promocyjna w ogólnopolskiej prasie tematycznej, wyprodukowane zostaną dwie edycje dużego eventu plenerowego oraz powstanie teledysk muzyczny którego akcja toczyć się będzie w regionie Opola. Ostatnią fazą realizacji projektu będzie etap działań informacyjnych. Zorganizowane zostaną 3 spotkania tematyczne dla 20-stu przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw rolnych z terenu gminy Opole Lubelskie. Pierwsze dotyczyć będzie tematyki związanej z budowaniem marki i budowaniem świadomości marki, kolejne marketingu i nowych form marketingowych dostępnych na rynku. Stworzony zostanie internetowy katalogu firm z podstronami firm działających w branży produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego. Utworzenie zostanie Centrum Obsługi Inwestora oraz przygotowana zostanie profesjonalna oferta inwestycyjna regionu Opola Lubelskiego dla inwestorów z zewnątrz. Wszystkie te działania mają na celu kompleksową promocję regionu Opola Lubelskiego, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu gospodarczego, w kierunku wykreowania pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku obszaru pod kątem pozyskania inwestorów, kontrahentów i turystów. Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2014 roku do końca czerwca 2015 roku. KRyczek Branża mleczarska w Polsce i rejonie Opola Lubelskiego rozmowa z Prezesem OSM Z Henrykiem Łakomym Prezesem opolskiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej rozmawia Wojciech Starek W ostatnim numerze Opolanina przedstawiliśmy naszą OSM jako jeden z najważniejszych zakładów w naszym mieście. Podczas rozmowy wyraził Pan chęć podzielenia się z mieszkańcami bardziej szczegółowymi informacjami o aktualnej sytuacji gospodarczej branży mleczarskiej w Polsce oraz jaki ona ma wpływ na teraźniejszość i przyszłość opolskiej OSM. Jak ocenia pan obecnie klimat dla rozwoju mleczarstwa w Polsce. Sytuacja polskich mleczarni jest obecnie wyjątkowo skomplikowana. Pomimo olbrzymich zmian jakie zaszły w ostatnich latach postęp technologiczny i koncentracja produkcji daleko nam jeszcze do naszych zachodnich konkurentów. Na pewno wygrywany z nimi jakością produkcji natomiast największe nasze mankamenty to niewykorzystanie mocy produkcyjnych i zbyt duża ilość mleczarni w Polsce. Możliwości wzrostu produkcji mleka w Polsce są wciąż bardzo duże w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej. Jak dotychczas barierą nie do przejścia w jej zwiększeniu były przydzielone przez UE dla naszych hodowców krów kwoty mleczne, tzn. ilość wyprodukowanego mleka. Przykładem tego jest sytuacja w bieżącym roku, kiedy Polska po za trzeci będzie płacić kary za przekroczenie kwoty mlecznej za 2013/2014 r. Prognozowana wysokość kary za każdy kilogram mleka przekroczony przez rolnika wyniesie 35 gr. Będą tacy dostawcy, którzy zapłacą nawet kilkanaście tys. złoty kary. Dzisiaj jeszcze nie znam odpowiedzi na pytanie jak będzie wyglądała sytuacja branży mleczarskiej po zniesieniu kwot mlecznych, które mają obowiązywać do końca I kwartału 2015 r. Zdania ekspertów są podzielone. Jedni uważają, że wpłynie to pozytywnie na branże mleczarską, inni że będą znaczne perturbacje. Jedno jest 8 9

6 wywiad przedsiębiorczość pewne. Już w chwili obecnej, przy ograniczeniu produkcji przez kwoty mleczne, aż ¼ produkcji wyrobów mlecznych musimy eksportować z uwagi na brak popytu wewnętrznego. Trudno liczyć na poprawę sytuacji w tym zakresie z uwagi na dość wysokie ceny wyrobów i zubożenie społeczeństwa. Co się zmieniło na lepsze, a co na gorsze na przestrzeni ostatnich lat? Mleczarstwo 10 lat po wstąpieniu Polski do UE jest nieporównywalne do tego z wcześniejszego okresu. W Momocie wstąpienia do UE mieliśmy na terenie kraśnicko-opolskim 1300 dostawców, teraz jest ich 750. Oczywiście zostały największe obory, które oddają ponad 2000 l. mleka dziennie. Znacząco poprawiła się jakość surowca. Na dzisiaj mleko klasy extra stanowi 99,5% produkcji. Jeśli chodzi o te gorsze strony to z pewnością jest nią konkurencja na rynku pozyskiwania surowca przez poszczególne mleczarnie jak również w zakresie sprzedaży wyrobów. W tej sytuacji niezwykle ważnym jest aby wspierać własnego producenta. Nie rozumiem dlaczego, jeśli produkujemy 70 rodzajów produktów w podobnych cenach doskonałej jakości, co mogę zapewnić, mieszkańcy Opola i całego powiatu szukają towarów z innych mleczarni. A zdarza się, że postępują tak rodziny pracowników zakłady czy tym gorzej producentów. Tu moja gorąca prośba do wszystkich mieszkańców, aby kupowali nasze rodzime produkty mając świadomość, że w ten sposób ratują miejsca pracy i wspierają naszych rolników. Trzeba tu jasno powiedzieć w Opolu nie musi być mleczarni. Producentów mleka jest coraz mniej. Np. w całej gminie Józefów nie mamy już ani jednego dostawcy. Pozyskujemy surowiec z coraz dalszych odległości np. w z za Wisły, gdzie upadły już zakłady w Lipsku, Zwoleniu czy Kozienicach. Duże znaczenie ma dla nas budowa mostu w Kamieniu, który znacznie skróci nam drogę po surowiec, a co za tym idzie zmniejszy zasadniczo koszty transportu. Podróżując obecnie przez Polskę samochodem czy pociągiem coraz trudniej zauważyć pasące się na pastwiskach krowy. Dzieci czasem ze zdziwieniem krzyczą patrzcie KROWA! Czym to jest spowodowane? Jak już wspomniałem, przede wszystkim dlatego, że zostały już prawie tylko duże obory hodowlane, z których zwierzęta nie wychodzą na powietrze. Poprosi brak jest w u nas dużych powierzchni pastwiskowych. Bardzo mało zostało krów w małych gospodarstwach jakich u nas jest najwięcej. Stąd też nasze dzieci i wnuki zaraz rzadziej będą mogli zobaczyć te pożyteczne i przyjazne nam zwierzęta. Zostaje tylko wycieczka do hodowcy lub telewizja. Skąd opolska OSM pozyskuje mleko do produkcji już wiemy, a gdzie sprzedajecie swoje wyroby? Z żalem muszę jeszcze raz podkreślić, że tylko 10% produkcji sprzedajemy na naszym rodzimym terenie. Cały czas poszukujemy nowych rynków zbytu na terenie kraju. Nasze wyroby mogą kupić mieszkańcy Warszawy, Tarnowa, woj. Podkarpackiego. 30% eksportujemy za granicę. Pozyskaliśmy nowe rynki zbytu, w tym tak ważny dla nas rynek ukraiński. Trwają rozmowy o eksporcie naszych wyrobów na Białoruś. Niestety w chwili obecnej diametralnie na gorsze zmieniają się warunki naszego eksportu na wschód. Ceny eksportowanych tam wyrobów spadły ok. 30%. Bardzo niepokoi mnie obecny rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą taka. Już teraz 4 duże polskie zakłady nie mogą eksportować na rynek białoruski i rosyjski. Bardzo dziwi mnie szczególnie fakt, że Ukraina, której w Unii jesteśmy największy orędownikiem nie kupuje u nas od dłuższego czasu mięsa wołowego i wieprzowego. Trudno prorokować jak będzie w przyszłości z wyrobami mlecznymi. Tu trzeba zaznaczyć, że od rozwoju eksportu na wschód zależy dalszy rozwój naszej mleczarni. Spłaciliśmy wszystkie kredyty inwestycyjne. Myślimy o kolejnych inwestycjach, ale, jak wspomniałem uwarunkowane są on od pomyślnego rozwoju sytuacji na rynkach wschodnich. Nawiązują do naszego terenu jak ocenia Pan opolski lokalny rynek zbytu produktów mlecznych. Jak współpracuje się Panu z opolskim handlem? Za często zdarza mi się, niestety, słyszeć, że mieszkańcy Opola skarżą się, ze nie mogą kupić wyrobów naszej mleczarni. Przyznam, że nie umiem znaleźć na to pytanie odpowiedzi przy porównywalnych do innych producentów, jak wcześniej wspomniałem, cenach i rodzaju asortymentu. Dziękuję za rozmowę Kontynujemy cykl prezentujący najlepsze firmy działające na terenie naszej gminy. Często nie zdajemy sobie sprawy czym się one zajmują, jaki asortyment towarów wytwarzają i w jakich ilościach. A mają się czym pochwalić. Często produkcja naszych zakładów sięga tysięcy ton, a gro ich trafia na zagraniczne rynki. Większość z tych firm działa w branży przetwórstwa spożywczego, ale nie tylko. GEOMAX Firma GEOMAX Misztal-Stateczny istnieje od 1993 roku. Swoją nazwę zawdzięcza głównemu niegdyś profilowi, czyli usługom geodezyjno-kartograficznym. To właśnie z geodezją od ponad 12 lat uparcie rywalizuje druga gałąź działalności przedsiębiorstwa, którą jest produkcja wyśmienitych krówek z Opola Lubelskiego. Dzięki zaangażowaniu właścicieli firmy, wspieraniu inwestycji pozyskanymi funduszami unijnymi udało się zakład zmodernizować i rozwinąć, co znacząco zwiększyło jego możliwości produkcyjne zapewniając pracę ponad 50-cio osobowej załodze, a konsumentom - pyszne krówki. Wszak to jedne z najstarszych i najbardziej cenionych polskich słodyczy - bez sztucznych barwników i konserwantów. Uzyskanie produktu wysokiej jakości wymaga zachowania ścisłych rygorów technologiczno-sanitarnych. W firmie jest wdrożony i udokumentowany system HACCP, BRC i IFS, przyznane prawo do używania znaku Przekreślonego Kłosa jako symbolu żywności bezglutenowej oraz spełnione wymogi produkcji HALAL potwierdzone certyfikatem jakości Ligi Muzułmańskiej RP. Powyższe starania, prowadzenie badań laboratoryjnych i stała troska o podnoszenie jakości pozwoliły zaistnieć firmie na bardzo wymagających rynkach m.in. Kanady, Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Sprzedaż krajowa prowadzona jest w oparciu o współpracę z przedstawicielami handlowymi, sieciami hurtowni, sklepów oraz cukierni. Smakoszom słodyczy oferujemy wyroby śmietankowe, kakaowe, wyborowe, z ziarnem sezamowym, z wiórkami kokosowymi oraz z rodzynkami. Są one dostępne jako; krówki krojone i zawijane ręcznie, mechanicznie, batoniki oraz masa krówkowa do ciast, wafli i deserów. Dynamicznie rozwija się produkcja krówek w szacie reklamowej i okazjonalnej. Cieszą się one dużym uznaniem, bowiem swoim smakiem i estetyką opakowań są w stanie sprostać oczekiwaniom każdego Klienta. W ciągu ostatnich lat godnie reprezentowały w słodkim wizerunku m.in. Kancelarię Prezydenta RP, Ministerstwa, Urzędy Miast i Gmin, liczne firmy, galerie handlowe, sieci aptek, szkoły, uzdrowiska, hotele, restauracje,etc.. Firma GEOMAX Misztal-Stateczny s.j. od wielu lat promuje Lubelszczyznę w kraju i za granicą poprzez stałe kontakty handlowe oraz udział w targach i misjach gospodarczych. Chętnie angażuje się w życie regionu i kraju przez co cieszy się szeroką sympatią, uznaniem i bywa beneficjentem wielu podziękowań, wyróżnień i nagród. GEOMAX Misztal - Stateczny Spółka Jawna ul. Przemysłowa Opole Lubelskie tel (240)/ (240)/2014

7 aktualności aktualności Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Kluczkowicach W dniu 11 maja 2014 r. przeprowadzono wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kluczkowice-Osiedle. Był to ostatni etap procesu legislacyjnego i organizacyjnego zniesienia jednostki pomocniczej Osiedla Kluczkowice i utworzenia w jej miejsce sołectwa Kluczkowice-Osiedle. Proces ten zapoczątkowany został przez mieszkańców wsi Kluczkowice-Osiedle, na wniosek których Rada Miejska w Opolu Lubelskim w dniu 14 listopada 2013 roku podjęła uchwałę o przeprowadzeniu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Kluczkowice-Osiedle. Konsultacje te przeprowadził zespół konsultacyjny, powołany przez Burmistrza Opola Lubelskiego, w dniu 19 stycznia br. Miejscem przeprowadzenia konsultacji był budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego, Kluczkowice-Osiedle 6. Wszystkie osoby biorące udział w konsultacjach opowiedziały się za proponowanymi zmianami. Pozytywny wynik konsultacji zaowocował podjęciem, w dniu 25 lutego 2014 r., uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Osiedla Kluczkowice i utworzenia sołectwa Kluczkowice-Osiedle oraz nadania statutu sołectwa. Po wejściu w życie w/w uchwały, Burmistrz Opola Lubelskiego zarządził przeprowadzenie wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Kluczkowice-Osiedle na dzień 11 maja 2014 r. o godz szy termin oraz gi termin, w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego, Klucz- kowice-osiedle 6. Zebranie wyborcze otworzył Burmistrz Opola Lubelskiego i przedstawił zgromadzonym szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania i organizacji sołectwa. W związku z tym, że w pierwszym terminie nie było wymaganego quorum, wybory odbyły się w drugim terminie. Zgłoszono 4 kandydatów na sołtysa, z których jeden nie wyraził zgody na kandydowanie. W głosowaniu tajnym sołtysem wybrano Pana Tomasza Badowskiego, który otrzymał 16 głosów, spośród 26 osób biorących udział w wyborach. Na członków rady sołeckiej wybrano natomiast Pana Artura Góras, Panią Justynę Adamczyk oraz Pana Michała Adamczyk, którzy otrzymali po 26 głosów. Po dokonaniu wyborów zebranie wyborcze zakończono. GP Stacja trafo wyburzona Wymiana stacji wiąże się ściśle z przebudową i zmianą przeznaczenia skwerku. Obecny plac targowy zmieni się w miejsce wystawowe m.in. dla Opolskiego Centrum Kultury, Muzeum Multimedialnego, Stowarzyszenia SWAT, prezentacji produktów lokalnych i promocji aktualnych wydarzeń w gminie. Będzie tu też można po prostu odpocząć. Pojawi się dużo zieleni i ciekawa aranżacja przestrzeni publicznej. Ułożona zostanie nowa nawierzchnia z płyt betonowych, będą siedziska, kosze, dużo kwiatów i zieleni. Od strony prywatnych posesji ustawione będzie 2 metrowe odgrodzenie. W jego słupkach umieszczone zostanie oświetlenie ledowe. Plac wyposażony będzie również w stoły wystawiennicze. Wraz ze skwerkiem zaplanowana jest również przebudowa sąsiadujących z nim ulic Strażackiej i Felicji Brejdygant. Oba te zadania są spójne i będą kompleksowo stanowiły całość. Dzięki tej inwestycji kolejny fragment Opola stanie się estetyczny i przyjazny mieszkańcom. Inwestycja zostanie sfinansowana w części przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Lokalne Strategie Rozwoju małe projekty. ws 12 FOT. KRZYSZTOF RYCZEK 9 maja to dzień, w którym zniknęła ze skwerku przy ul. Strażackiej stara stacja trafo. W jej miejsce pracownicy PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. Zakład Energetyczny Puławy ustawili nowoczesną i o wiele mniejszą. 13

8 lekcja historii lekcja historii Jak to w PRL-u było wspomina Pan Antoni Janoszczyk Antoni Janoszczyk prominentny polityk z Opola. Od 1956 r. członek PZPR. W Opolu Lubelskim poza aparatem partyjnym zajmował m. in. stanowiska: kierownika W. Organizacyjno-Prawnego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, sekretarza (zastępcy przewodniczącego) PPRN, przewodniczącego PPRN, w latach , , od 1986 r. naczelnik powiatu Opole Lubelskie, dyrektor Oddziału PKS. Jest to człowiek, który nie tylko szybko piął się po szczeblach kariery politycznej, ale również starał się zrobić coś dla mieszkańców Opola. Nigdy się tym specjalnie nie chwalił. Rozmowa z p. Janoszczykiem odbyła się na moją prośbę, ponieważ jako jedna z niewielu osób znam jego dokonania. Mój ojciec pochodził z Wólki Kolczyńskiej. Mam też rodzinę w Basonii, Józefowie i Rybitwach. Urodziłem się w 1935 roku w Ludwikowie. Cztery klasy szkoły powszechnej ukończyłem na tajnych kompletach. W czasie okupacji p. Bieleń i ojciec, który był sołtysem w Ludwikowie zorganizowali tajne komplety. Przywieźli z Nałęczowa na wozie drabiniastym rodzinę Forysiów, uchodźców. Tam był taki punkt, gdzie dostarczali wysiedleńców z zachodu i sołtysi musieli nimi się zaopiekować. Oni przyjechali z Wielunia, niedaleko od ich domu przebiegała granica polsko-niemiecka. Rodzina Forysiów składała się z ojca, matki, trzech synów. Jeden pamiętam nazywał się Edward. Mieli też dwie córki. Najstarsza Zosia, nauczycielka, ona wszystko pomogła zorganizować, jej siostra miała nieukończoną farmację i prowadziła punkt apteczny z ziołami. Nauka odbywała się w mieszkaniach, m.in. u Maziarczyków. Zaprzyjaźniliśmy się z Forysiami. W sierpniu 1944 roku wyjechali. Po ok. 30 latach Zosia odszukała mnie. W Wieluniu pracowała w szkole, w ZNP. Oskarżono ich o współpracę z Niemca- CZĘŚĆ I mi i ja jej pomogłem to wszystko wyprostować, dając odpowiednią opinię na piśmie. Z tajnych kompletów poszedłem do klasy piątej do Puszna. To była taka klasa wyrównawcza. Były w niej roczniki 1935 ale też 22. czy 25. Niektórzy nosili ze sobą broń. Klasę szóstą i siódmą kończyłem w Wandalinie, a liceum w Chodlu. Niemcy wyszli z Opola w lipcu 1944 r. Potem na małych konikach wjechali Rosjanie. Takie koniki miała jednostka gwardyjska. Chłopaki z tej jednostki mieli po lat, prawie dzieci. Ja wtedy jako 11-letni chłopiec byłem rosły i przewyższałem tych kawalerzystów wzrostem. Oni jechali i pytali Kuda German? Kuda Berlin? Dziadek kazał mi mówić, że na zachodzie. Pamiętam jak przyjechało takich dwóch do nas do domu. Mama dała mi kawał placka, taką pajdę. Jeden rozmawiał, a drugi wyrwał mi ten placek i pchnął mnie. Taki był głodny. Ta gwardyjska dywizja miała za zadanie atakować, nie było dla nich odwrotu. Z tyłu za nimi szło NKWD, kto próbował się cofnąć, rozstrzeliwali. Biednie wyglądali ci chłopcy, prawie dzieci, marne ubrania, kilku nosiło na sznurku karabin. Sami musieli zorganizować wyżywienie. Zrobili sobie takie bojowisko (uklepana ziemia) niedaleko wsi i tam składowali zabrane rolnikom kartofle, zboże, żywiec. Ojciec miał zasianą koniczynę nasienną w Ludwikowie. Przybiegł dziadek powiadomił ojca, że Ruskie kradną. Tata pobiegł na pole, a tam stoją dwie pawózki z końmi, a oni koszą. Ojciec chciał ich powstrzymać i pobiegł w ich stronę, ale zaczęli strzelać w górę. Co nie skosili to resztę stratowali. Chodzili też po domach i zabierali co chcieli, mówili, że oni krew przelewają i im się to należy. Było ich bardzo dużo, kradli co się dało. Mama nie zdążyła schować maszyny do szycia Singer, przyszli i zabrali. Goniącą ich mamę straszyli strzałami w górę. Tacie zabrali buty oficerki, które sprzedali na sąsiedniej wsi. Stacjonowali też w lesie kluczkowickim, od Kamienia aż do Annopola. Po przejściu frontu dziadek z ojcem poszykowali po 2 kg owsa, jęczmienia i prosa. Nie było tego dużo i pojechałem z dziadkiem rozwieźć to po rodzinie, żeby sobie posiali, bo wszystko było zmarnowane. Zaczęliśmy od Wólki Kolczyńskiej, potem pojechaliśmy do Basonii. Tam wuj Kłudka wziął nas za stodołę. Zobaczyliśmy łąkę ciągnącą się aż do Wisły. Na tej łące było dużo ciał Rosjan. Myślałem, że uda mi się znaleźć jakiś pistolet i tam wlazłem. Potem musiałem wracać i przechodzić przez te trupy. Coś strasznego. W lesie między Józefowem a Opolem też było dużo zabitych. Kto miał parę koni brali na podwodę. Ładowali ciała na furmanki i zawozili do Kazimierza. Tam zrobili im w Czerniawach cmentarz. Później przyszło NKWD. Ci z AK i NSZ poszli do lasu. Najlepiej na tym wyszło BCH, AL i GL. Takie przepychanki toczyły się do 1952 roku. Pracowałem w szkole w Wąwolnicy na stanowisku nauczyciela. Aby dotrzeć do szkoły najpierw musiałem dojechać do Świdna, potem kolejką wąskotorową do Opola, gdzie przesiadałem się i do Wąwolnicy. Te dojazdy mi nie pasowały, myślałem o zmianie pracy. W 1954 r. przyjechałem do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a tam chłopaki coś czytają. Było to ogłoszenie, w którym pisało, że kto pochodzi z Opola Lubelskiego, Janowa, Ryk, Parczewa i nie jest związany z Lublinem, to może się zgłosić w sprawie pracy do pełnomocnika na ul. Spokojną. Poszedłem do niego, powiedziałem, że jestem nauczycielem i zarejestrowałem się. Potrzebowali ludzi do pracy i zaproponowano mi stanowisko kierownika oświaty. Kierownikiem nie chciałem być, bo w szkole pracowali przedwojenni nauczyciele. Było takich dwóch, Zywar i Kalinowski, i gryźli się ze sobą. Ja, młody chłopak miałem na to reagować. Czytałem oferty pracy i zapytałem co to jest za wydział organizacyjno-prawny. Usłyszałem, że odpowiadał za gminy, ale teraz gminy będą likwidowane, a w to miejsce powoływane gromadzkie rady. - Damy ci rower Bałtyk. I dali ten rower i 12 jednostek. - Cholera ile ja się zjeździłem i opedałowałem. W 1948 roku zawiązał się w Opolu KP PZPR, podlegał pod Puławy. Sekretarzem był Aleksander Kwasiborski z Janiszkowic. Pamiętam, że Komitet Powiatowy PZPR mieścił się przy ul. Lubelskiej (dom Jarosławskich, później PZU). Pierwszym starostą był Marks z Łukowa, a sekretarzem Wójciak. Dostaliśmy z Mańkiem Bigorą wezwanie do starosty. Weszliśmy do sekretariatu i starosta zapytał nas czy chcemy do aparatu (par tyjnego). Powiedziałem, że do aparatu nie nadaję się i chcę zostać w organizacyjnym, bo podejmę naukę na studiach, pójdę na prawo i administrację. Marian Bigora też nie chciał. Zajmował się przemysłem i olejarniami, i tym się chciał dalej zajmować. Na to sekretarz: - Idźta chłopaki. Dobrze będzie. Poszliśmy zameldować Marksowi, żeby nam dał spokój. W 1955 roku powołaliśmy powiat. Przed zawiązaniem powiatu wójtem gminy Opole był Bolesław Rybaczek i jeszcze ktoś z PZPR, nie mogę sobie przypomnieć kto. Wcześniej, zanim powstał powiat było 6 gmin: największa Świeciechów należała do Annopola, Rybitwy, Kamień Puławski (Kamień), Szczekarków, Karczmiska, Opole Lubelskie, Godów z siedzibą w Skokowie. Poniatowa nie była jeszcze jednostką administracyjną, dopiero chyba w latach 60. Gmina Godów zajmowała 2/3 terenów obecnej Poniatowej, a 1/3 należała do Wąwolnicy. To w 1955 roku rozwiązaliśmy. O utworzenie powiatu opolsko lubelskiego walka była duża. Walczono o każdą jednostkę samorządową, sąd, notariusza, PKS i wszystkie inne firmy jakie powinny znaleźć się w powiecie. Przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powstało Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego. Szpital w Opolu zmienił nazwę na Szpital Powiatowy. Ochotę na przejęcie powiatu miała Poniatowa. Opole było mocne administracyjnie i politycznie, ale Poniatowa miała atut, bo w Edzie pracowało 4800 osób i wiele zależało od pałacu w Poniatowej. W Opolu z początku pracowało 1100 ludzi. Zatrudnieni byli w sklepikach i innych drobnych zakładach. Z roku na rok liczba pracujących zwiększała się i do 1975 r. wzrosła do Najlepszy okres dla rozwoju Opola i powiatu był za późnego Gomółki i Gierka. Aleja 600-lecia powstała z mojej inicjatywy jako przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu Lubelskim. Zbudowano ją w celu rozwoju tamtego rejonu Opola oraz doprowadzenia dojazdu do parku. Wcześniej w tym miejscu była ścieżka i polna droga, a wokoło łąki. Dojazd był od strony Niezdowa, koło domu zakonnic. W 1973 r. sytuacja rodzinna zmusiła mnie do powrotu z Krasnegostawu do Opola. Po przyjeździe pojechałem do Wojewódzkiej Rady, gdzie miałem znajomego sekretarza Edwarda Zająca i powiedziałem: - W Opolu trzeba zrobić coś pożytecznego i zaproponowałem dożynki wojewódzkie. Usłyszałem odpowiedź: - Co znowu wymyślasz? - Dożynki inni robią, Włodawa, Zamość, to dlaczego nie my. powiedziałem. Taka impreza była korzystna dla miasta, bo za tym szły pieniądze. Swój pomysł przedstawiłem wojewodzie lubelskiemu w marcu 1973 roku. Bieg sprawie nadał Edward Zając i nam to zlecono. Przyjechał zespół ludzi z Lublina i wojewoda Wójcik, taki elegancik, żona jego była lekarzem, powiedział, dosłownie: - Co ty do cholery wyprawiasz? Gdzie te dożynki tu zrobimy? - No tu mówię - i pokazuję na park. - Chłopie i tam będziemy jechać koło zakonnic? - Nie ma innej drogi powiedziałem. - No toś nas ubrał on na to. Dożynki już były zatwierdzone na kolegium i w KW, i przez wszystkich świętych. PSL zaczął nam mieszać. Przyjechał jakiś facet z komisji planowania i zarzucał, iż ten pałac to zabytek i wyszukiwał różne przeszkody. Było mało czasu i wojewoda miał obawy czy uda się to zrealizować, ale utwierdziłem go, że jak będą pieniądze, nie będzie żadnych przeszkód. Skoro podjęto decyzję, to my podejmujemy się wszystko zrobić. Zrobimy dojazd do parku. Przy ulicy Przemysłowej był PZDL (Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych), dyrektorem tam był Edward Kowalski. To mój dawny uczeń klasy 3, kiedy pracowałem w Wąwolnicy. Zawsze do niego miałem prystup. - Zrobisz tę drogę? zapytałem go. On zaczął liczyć i wyliczać co mu będzie potrzebne, i w końcu powiedział, że zrobi i PZDL przejął drogę. Pojechałem następnie do Rejonu Energetycznego w Puławach w sprawie oświetlenia, trzeba było słupy pouzgadniać. Przez dwa miesiące tylko jeździłem i załatwiałem sprawy związane z dożynkami. Wcale nie urzędowałem, za mnie pracował mój zastępca. W ciągu trzech miesięcy zbudowaliśmy 800 metrów bieżących tej drogi. Prace nadzorował Edward Kowalski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych. Na dożynki wojewódzkie aleja była gotowa. Później przy Alei 600-lecia powstał potem PKS, POM i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Rozmawiała Ewa Śmiech

9 nasze szkoły nasze szkoły Na majówkę? Tylko z,,dwójką i Kolbergiem 18 maja w Opolskim Centrum Kultury mieszkańcy Opola Lubelskiego mieli możliwość uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu kulturalnym zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim.,,Majówka z,,dwójką. Majówka z Kolbergiem pod takim hasłem społeczność szkolna uczciła koncertem 200 rocznicę urodzin swojego patrona, Oskara Kolberga, wpisując się tym samym w uroczyste obchody Roku Oskara Kolberga. Ten wybitny etnograf i folklorysta ( ) w swoich monografiach utrwalił wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. Uważał, że zachowanie tradycji, stworzy fundament służący odrodzeniu Polski i byłby zapewne dumny, iż ma tak wspaniałych młodych spadkobierców, dla których folklor i zwyczaje stanowią prawdziwą wartość. Na,,Majówkę z,,dwójką. Majówkę z Kolbergiem składały się: przedstawienie pt.,,w poszukiwaniu szczęścia w wykonaniu kl. III a szkoły podstawowej oraz koncert DZTL,,Powiśloki. Na początku mogliśmy przeżywać wraz z młodymi adeptami sztuki aktorskiej losy jednego z najwybitniejszych baśniopisarzy, Hansa Christiana Andersena. Dzięki pięknej opowieści o jego życiu przekonaliśmy się jak trudna i skomplikowana bywa droga do sukcesu oraz jak wielką rolę, w jego osiągnięciu odgrywa nie tylko talent, ale przede wszystkim pracowitość, wytrwałość i determinacja. Uczniów przygotowała wychowawczyni p. M. Łukasiewicz. W drugiej części zaprezentowały się wszystkie trzy grupy DZTL,,Powiśloki. W ich wykonaniu mogliśmy podziwiać: poloneza, tańce lubelskie (grupa starsza), tańce z Polski południowo wschodniej (gr. młodsza), tańce łowickie (gr. starsza) oraz krakowiaka w wykonaniu grupy najmłodszej. Część taneczna była zgrabnie przeplatana informacjami, wspomnieniami o życiu i pracy Oskara Kolberga, przyśpiewkami wykonanymi przez Edytę Frydecką oraz wierszami poety ludowego z naszego regionu, Jana Pocka. Autorkami i realizatorkami scenariusza były: p. R. Kopycińska i p. A. Wesołowska Błażejczyk, za choreografię możemy podziękować p. A. Kutynie i p. R. Majkowskiej Wojdyła, a o oprawę muzyczną zadbali: p. Z. Madej, p. M. Wojdyła, p. M. Dobrosz oraz Joanna Kosik i Jakub Zawadzki, a scenografię przygotował p. C. Łukasiewicz. Wirujące kolorowe spódnice, głośne przytupy, muzyka łapiąca za serca i ręce oraz roześmiane twarze tancerek i tancerzy z pewnością na długo zapadną w pamięci tych, którzy byli obecni w Opolskim Centrum Kultury. Nie zabrakło również znamienitych gości, w tym Burmistrza Opola Lubelskiego p. Dariusza Wróbla, który był pod ogromnym wrażeniem występów. Świadczą o tym słowa pana burmistrza podsumowujące koncert :,,Ręce same składają się do oklasków. W Zespole Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim od 32 lat działa Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego,,Powiśloki, wiele zawdzięcza on pracy Oskara Kolberga. Dzięki niemu dzieci, młodzież może uczyć się tańców, przyśpiewek, pieśni, zabaw ludowych z każdego regionu Polski, Polski, której wówczas nie było na mapach Europy i świata. To, co Kolberg ocalił od zapomnienia prawie dwa wieki temu, dziś ciągle stanowi dla nas Polaków ważną część narodowej tradycji, naszej tożsamości. To miłe niedzielne popołudnie 18 maja 2014 roku jest maleńką cegiełką społeczności Zespołu Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim, ale jakże ważną, którą można dołożyć do ogromnej kulturowej spuścizny jako żywy dowód na to, że dbałość i zaangażowanie w propagowanie i kultywowanie folkloru staje się gwarantem, iż dzieło Oskara Kolberga przetrwa kolejne 200 lat. A. Grudka Opolscy uczniowie i ZS w Kluczkowicach nagrodzeni podczas uroczystej gali w auli KUL Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14 maja 2014 roku była miejscem wojewódzkiej gali pod-sumowania konkursów przedmiotowych organizowanych przez lubelskie Kuratorium Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego. Nie zabrakło tam naszych re-prezentantów. W gronie laureatów konkursów i olimpiad znaleźli się uczniowie obu opolskich Zespołów Szkół. Laure-atami zostali ci uczestnicy, którzy uzyskali ponad 80% poprawnych odpowiedzi testu na szczeblu woje-wódzkim. Tytuł laureata konkursu historycznego dla szkół podstawowych otrzymał uczeń Jan Starek z kl. VI ZS Nr 1 przygotowywany przez p. Wiesławę Gajowisk. Laureatami na szczeblu gimnazjum zostali: z matematyki Krzysztof Goliszek z kl. II z ZS Nr 1 przygotowywany wspólnie przez p. Renatę Woźniak i p. Kazimierza Urbańczyka oraz z biologii Weronika Kawecka z ZS Nr 2, którą do konkursu przygotowała p. Aurelia Kaczor. Laureaci otrzymali z rąk Kuratora Oświaty w Lublinie p. Krzysztofa Babisza pamiątkowe dyplomy i na-grody książkowe. Dyplomami nagrodzeni zostali również nauczyciele przygotowujący uczniów do kon-kursów oraz dyrektorzy szkół - Małgorzata Kozak i Jerzy Kramek. Na uroczystość zorganizowaną w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lu-belskiego zostali zaproszeni laureaci konkursów przedmiotowych, ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół. W podsumowaniu konkursów wzięli także udział: prof. dr hab. Krzysztof Narecki prorektor ds. studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pan Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski, przedsta-wiciele lubelskich uczelni, przedstawiciele władz samorządowych, Kurii Metropolitalnej w Lublinie, związków zawodowych i instytucji pożytku publicznego. Tytuł laureata jest w tym roku tym cenniejszy, gdyż w zmaganiach konkursowych w naszym wojewódz-twie uczestniczyła rekordowa liczba uczniów. Do konkursów organizowanych dla szkół podsta-wowych przystąpiło uczniów, z czego do finału dotarło 276 uczniów, z których 187 uczniów uzy-skało tytuł laureata. Do konkursów organizowanych dla gimnazjalistów przystąpiło uczniów z gimnazjów, z czego do finału dotarło 404 uczniów, z których 311 uzyskało tytuł laureata. Podczas tej gali zostały również ogłoszone wyniki IX Konkursu Papieskiego Żył z nami - żyje dla nas. Duży sukces odniósł w nim Zespół Szkół im. Bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach zdobywając II miejsce. Nagrodę w postaci dyplomu i album Jan Paweł II Święty Pielgrzym odebrały pani dyrektor Anna Madej i pani Ewa Pietras. Jest to wielkie wyróżnienie dla całej naszej społeczności szkolnej, tym bardziej, że ocenie poddane było zaangażowanie w pielęgnowanie dziedzictwa duchowego największego z rodu Polaków Świętego Jana Pawła II mówi dyrektorka szkoły. Naszym laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. ws 16 17

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce KRZYSZTOF WITCZUK Bierzemy pod lupę gminne wydatki Rozmowa z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlce s. 4 Inwestycje budzą emocje Rozmowa z Ludwikiem Kamińskim, przewodniczącym Komisji Planowania,

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem nr 2 rok I (2) 17 września 2015 bezpłatne pismo społeczno-kulturalne Hiszpańska impreza w podczęstochowskiej Blachowni W ostatnią sobotę wakacji Blachownia żegnała lato. Przy dźwiękach hiszpańskiej muzyki,

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Na francuskich parkietach Siatkarz z Kraśnika chce zawojować Francję. Podpatrzyliśmy jak przygotowuje

Bardziej szczegółowo

"BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny

BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny SZKOLENIA I USŁUGI BHP www.behape.net ISSN 1233-622X marzec 2011 nakład: 5000 egz. Lokalne W IADOMOŚCI gazeta bezpłatna Mońki Goniądz Jasionówka Jaświły Knyszyn Krypno Trzcianne www.lokalne.eu RADNI ODDAJĄ

Bardziej szczegółowo

Sięgają po laury Str.3/4 W NUMERZE. Młodzież rozsławia Olsztyn i region. Biuro poselskie prof. Kudryckiej zaczęło działalność

Sięgają po laury Str.3/4 W NUMERZE. Młodzież rozsławia Olsztyn i region. Biuro poselskie prof. Kudryckiej zaczęło działalność OLSZTYN BARCZEWO BISKUPIEC DOBRE MIASTO DYWITY GIETRZWAŁD JEZIORANY JONKOWO KOLNO OLSZTYNEK PURDA STAWIGUDA ŚWIĄTKI NR 51 ROK III 30 KWIETNIA 2015 NAKŁAD 8 000 EGZEMPLARZY ISSN 2353-9046 e-mail: redakcja@gwarminska.pl

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2012 rok Wydatki inwestycyjne

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2012 rok Wydatki inwestycyjne ISSN 1508-7298 Egzemplarz bezpłatny ECHA XVII (BUDŻETOWEJ) SESJI XVII, tzw. budżetowa sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbyła się w dniu 27 stycznia 2012 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Janowskiego

Bardziej szczegółowo

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy NASZ gazeta bezpłatna Świętokrzyski Informator Samorządowy Nr 3 (62) / 2012 ISSN 1897-4546 Z myślą o pasażerach - rozmowa z Janem Maćkowiakiem, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego czytaj na

Bardziej szczegółowo

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T 20 S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T ZIMOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LICEALIADA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy we Wrocławiu oraz Szkoła Narciarska LE-SKI była organizatorem

Bardziej szczegółowo

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok Elektroniczny Biuletyn Urzęd Miasta Opola Nr 1. kwiecień 2014 r. Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa CWK - o obiekcie Nowe autobusy Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu Budżet na 2014 rok SŁOWO

Bardziej szczegółowo

www.panoramalubelska.pl Z każdego miejsca służyć ludziom rozmowa z posłem Janem Łopatą str. 4-5

www.panoramalubelska.pl Z każdego miejsca służyć ludziom rozmowa z posłem Janem Łopatą str. 4-5 Maj 2015 www.panoramalubelska.pl Z każdego miejsca służyć ludziom rozmowa z posłem Janem Łopatą str. 4-5 2 SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy Za nami gorący okres prezydenckiej kampanii wyborczej. W chwili,

Bardziej szczegółowo

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. 03/2011 TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Z NADZIEJĄ NA WSPÓŁPRACĘ KGHM bliżej gmin...str. 3 Fot. Piotr Lasko POSZŁY KONIE! V Hubertus w Jakubowie...str.

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Impressa Restauracja i Club

Impressa Restauracja i Club Miesięcznik Społeczno-Kulturalny PHU BEDMOT Bełżyce ul. Przemysłowa 30 b Impressa Restauracja i Club Niedrzwica Duża ul. Bełżycka 16 tel.81 517-55-22 www.impressa.pl - Pokoje gościnne tel. 609-409-903

Bardziej szczegółowo

Czytaj online: www.glos-radomski.pl www.oko-miasto-region.pl

Czytaj online: www.glos-radomski.pl www.oko-miasto-region.pl ISSN 2353-415X Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sobieszek rozpoczął sesję od powitania obydwu pań burmistrz Bogusławy Jaworskiej Numer 9(31) Czytaj online: www.glos-radomski.pl www.oko-miasto-region.pl

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

MAMY PLAN!!! str. 5-8

MAMY PLAN!!! str. 5-8 NR 6 (50) PISMO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY 11 LIPCA 2014. 0 5 r e m u N MAMY PLAN!!! str. 5-8 NASZA JAKOŚĆ ŻYCIA Jest co poprawiać Do poprawki: ulice, pomoc społeczna i publiczna służba zdrowia. Najbardziej

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN 1731-9625 Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim

Bardziej szczegółowo