Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) , fax. (81) Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Celem Priorytetu VIII jest podniesienie konkurencyjności wszystkich regionów kraju poprzez podniesienie poziomu adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza i ) w dostosowaniu się do potrzeb regionalnych strategii rozwoju. Cel ten będzie realizowany poprzez wspieranie pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacji, organizowanie doradztwa i szkoleń ułatwiających podwyższanie lub zdobywanie nowych kwalifikacji wśród pracowników przedsiębiorstw, a także zwiększenie dostępności szkoleń e-learningowych i udziału korzystających z nich osób. Z możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych będą mogły skorzystać również dorosłe osoby pracujące, zainteresowane doskonaleniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych. W ramach Priorytetu wspierane będzie również tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo rozwojowymi czy uczelniami, prowadzące do promowania i wykorzystywania osiągnięć naukowych w praktyce oraz wspierania obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu. Przewiduje się również dofinansowanie stypendiów dla najlepszych doktorantów studiujących na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. Lp Numer Umowy Data podpisania Beneficjent Wartość projektu 1 POKL / Miasto Dęblin Koszt na 1 Tytuł projektu uczestnika 2 958,57 Komputerowy ekspert - podnoszenie kwalifikacji pracowników w powiatach ryckim i puławskim Okres Okres Obszar realizacji Rodzaj wsparcia Grupa docelowa Partner realizacji OD realizacji DO POKL / Puławska Szkoła Wyższa ,41 Profesjonalne kadry POKL / Lubelska Fundacja Rozwoju , ,89 Powiat rycki Powiat puławski Powiat puławski Klucz do sukcesu Szkolenie informatyczne, szkolenie językowe (j. angielski), podstawy prawa pracy, doradztwo zawodowe. Szkolenia: informatyka w biznesie, public relations w biznesie, zarządzanie projektami. Szkolenia: Zarządzanie finansowe i controlling finansowy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami EFS, Zarządzanie strategiczne i operacyjne, Rachunkowość menedżerska, Zarządzanie sprzedażą, Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w produkcji, Zarządzanie bezpieczeństwem, Autoprezentacja, współpraca z mediami i wystąpienia publiczne, Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy, Komunikacja dla menedżerów, Budowanie zespołu, Radzenie sobie ze stresem, negocjacje, Techniki wywierania wpływu na innych, Inteligencja emocjonalna dla menedżerów, Public relations, Zastosowanie technik inform. w tym: mikro b) w i, c) w dużych. Ogółem: 70 a) 20 b) 40 c) 10 w tym: mikro Ogółem: 120 a) 100 b) 20 c) 70 c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) 10 d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogółem: 208 a) 10 b) 50 c) 106 d) 42 e) 40 f) 62

2 4 POKL / POKL / POKL / POKL / Lechaa Consulting Sp. z o.o. PODKARPACKI KLUB BIZNESU Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO- EKONOMICZNEGO , , , , , POKL / SEKA S.A POKL / Altkom Akademia SA , , ,82 Warsztat możliwości LUBELSKA AKADEMIA DYWERSYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH LUBELSZCZYZNA BEZ GRANIC LUBELSCY ZAWODOWCY Mikro i Mała Firma w sieci Internet Informatyczna Lubelszczyzna wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój kompetencji IT kadr regionalnej gospodarki w marketingu i reklamie, Sztuka mówienia i przekonywania, Twórcze rozwiązywanie problemów w firmie. Szkolenia: zarządzanie sprzedażą, zarządzanie personelem, nowoczesne zarządzanie. Indywidualne doradztwo szkoleniowe w miejscu pracy. Szkolenie: wózki widłowe, operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego, spawacze metoda TIG, operator żurawi samojezdnych, operator żurawi przenośnych, operator podestów ruchomych, operator dźwigów budowlanych, operator wciągników i wciągarek. Szkolenie Negocjajcje i handel międzynarodowy. Szkolenie Język angielski dla handlowca". Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi. Szkolenia: tworzenie i administrowanie stron www, grafiki komputerowej oraz promocji i e-marketingu. Szkolenia: administracja systemem operacyjnym, usługi sieciowe, Sieciowość i bezpieczeństwo, Implementacja i administracja Windows Small Business Server, Instalacja i konfiguracja stacji roboczej w tym: mikro Ogółem: 300 a) 100 b) 100 c) 100 d) 50 e) 50 d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: mikro c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogółem: 180 a) 30 b) 150 c) 20 d) 60 w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro Ogółem: 80 a) 5 b) 15 c) 20 d) w tym zatrudnieni w d) 40 e) 5 f) 25 e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: mikro Ogółem: 180 a) 30 b) 150 c) 25 c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) 55 d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: mikro c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: mikro Ogółem: 84 a) 50 b) 34 c) 50 d) 34 Ogółem: 300 a) 20 b) 100 c) 130 d) 50 e) 20 f) 50 g) 10

3 10 POKL / Insytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" Sp. z o.o. 11 POKL / Unizeto Technologies S.A. 12 POKL / Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" , , ,83 13 POKL / Infor PL S.A POKL / ŁUKSJA Sp. z o.o ,9 Wizjonerzy , , , ,23 Administrator sieci informatycznych - zawód z przysością Windows 7. Szkolenie ogólne: "Kosztorysowanie w praktyce", "AutoCAD projektowanie - I poziom", "AutoCAD projektowanie - II poziom", "ArchiCAD projektowanie" Szkolenia informatyczne. Akademia kreatywnych kobiet Szkolenia kluczem do sukcesu twojej firmy Szkolenia - drogą do sukcesu ŁUKSJI Sp. z o.o. na rynku odzieży ekskluzywnej Powiat łukowski Łuków-miasto Szkolenia: Pozyskiwanie dotacji na rozwój przedsiębiorstwa, Informatyka w biznesie, Marketing i sprzedaż, Elementy prawa pracy i prawa podatkowego, Radzenie sobie ze stresem, Zarządzanie czasem, Budowanie pewności siebie, Negocjacje, konflikty i ich rozwiązywanie. Szkolenia: EXCEL zaawansowany, AUTOCAD, Kosztorysant budowlany, Obsługa programów graficznych PHOTOSHOP I ILLUSTRATOR. Szkolenia z zakresu krawiectwa. Szkolenia: Komunikacja w grupie i radzenie sobie ze zmianami, szkolenie menedżerskie. d) w tym zatrudnieni w dużych e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa, g) Duże przedsiębiorstwa. w tym: mikro d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogółem: 160 a) 64 b) 56 c) 40 d) 32 e) 48 w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro Ogółem: 80 a) 30 b) 20 c) 20 d) w tym zatrudnieni w d) 10 e) 50 f) 30 e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) w tym zatrudnieni w dużych f) Mikroprzedsiębiorstwa, g) Małe i średnie przedsiębiorstwa, h) Duże przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: b) w tym osoby niepełnosprawne, c) Małe i średnie Ogółem: 240 a) 60 b) 80 c) 60 d) 30 e) 10 f) 30 g) 50 h) 10 Ogółem: 180 a) 20 b) 88 c) 72 d) 54 e) 36 Ogółem: 176 a) 176 b) 120 c) 1

4 15 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / BIALCON Barbara Chwesiuk Fundacja "Fundusz Inicjatyw" "TOMRAD" Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Kompleksowa Obsługa Firm Sp. z o.o. Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o.o. Euro-Forum Marek Gudków , , , ,56 Przysość szyta na miarę Powiat bialski Gmina Biała Podlaska Kompetentni Akademia Budowlana - projekt szkoleń dla mikro i firm ,3 PROfesjonalna obsługa klienta , ,83 Standaryzacja procesów zarządzania projektami w lubelskich Komunikacja bez granic przedsiębiorstwa. w tym: Szkolenia: Współpraca z hurtownikami, Współpraca z klientem detalicznym, Prawo handlowe i umowy handlowe, b) w tym osoby Marketing w sieci, niepełnosprawne, Komputerowy pakiet c) Małe i średnie graficzny. przedsiębiorstwa. Szkolenia: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Organizacja pracy, Ewidencja czasu pracy, Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Skuteczna sprzedaż z elementami negocjacji, Obsługa programu Corel, Kadry i Płace z Symfonią, Księgowość i finanse, Skuteczne zarządzanie personelem, Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy, Logistyka, Identyfikacja potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, Technologie produkcyjne przyjazne środowisku. Szkolenie: Operatorzy ciężkich maszyn i urządzeń budowlanych oraz maszyn do robót drogowych, Rusztowania budowlanomontażowe. Szkolenia: Podstawowe zasady obsługi klienta, Wizerunek pracownika profesjonalisty, Komunikacja, Profesjonalna obsługa biura, Różnice między strategicznymi a pozostałymi klientami, Techniki sprzedażowe i negocjacyjne konieczne w obsłudze klienta. Doradztwo zawodowe, Zarządzania projektami wg standardu PRINCE2, Zarządządzania projektami wg standardu PMI, Microsoft Office Project 2010 jako narzędzie wspomagające zarządzanie projektami, Zarządzanie usługami informatycznymi wg standardu ITIL V3 Foundation, Technologia Intel vpro do zarządzania komputerami. Szkolenia językowe, szkolenie: Etykieta w biznesie". a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) w tym zatrudnieni w dużych f) w tym zatrudnieni w administracji publicznej, g) Mikroprzedsiębiorstwa, h) Małe i średnie przedsiębiorstwa, i) Duże przedsiębiorstwa. w tym: mikro. w tym: mikro c) Mikroprzedsiębiorstwa, d) Małe i średnie przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, mikro d) w tym zatrudnieni w e) Mikroprzedsiębiorstwa, f) Małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogółem: 17 a) 17 b) 17 c) 1 Ogółem: 100 a) 100 b) 20 c) 13 d) 30 e) 22 f) 15 g) 25 h) 8 i) 1 Ogółem: 360: a) 120 b) 240 Ogółem: 50 a) 30 b) 20 c) 20 d) 4 Ogółem: 160 a) 15 b) 51 c) 62 d) 32 e) 33 f) 47 w tym: a) w tym samozatrudnieni, Ogółem: 300 a) 20 mikro b) 140 c) 140 d) 40 e) 40 d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) Małe i średnie Andrzej Stawiszyński tel fax

5 21 POKL / F5 Konsulting Sp. z o.o. 22 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza , ,52 Biuro Doradztwa Europejskiego EuroCompass Włodzimierz Styk i s-ka Spółka Jawna Państwowa Szkoła Wyższa ,6 im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Trinity Management Sp. z o.o. Centrum Euroedukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie , , , , , , ,2 28 POKL / Bednarex ,6 Szkolenia dla lubelskich mikro i przedsiębiorstw z zakresu Microsoft Windows Serwer Solutions Nowoczesne technologie prac wykończeniowych w budownictwie - profesjonalne szkolenia kluczem do sukcesu w branży budowlanej Manager systemu informacji przestrzennej Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy Szkolenia z zakresu infrastruktury serwerowej. Szkolenia z technik stawiania ścian działowych k-g, wykończeń ścian i sufitów, technik kładzenia tynków ozdobnych Szkolenia GIS - tematyczne Powiat parczewski, Powiat radzyński, Powiat bialski, Powiat m. Biała Podlaska "Ucz się skutecznie - ratuj bezpiecznie. Wsparcie rozwoju zawodowego służb medycznych w województwie lubelskim" Instruktorka fitness - zawód z pasją WSEI kuźnią kadr nowoczesnej gospodarki na Lubelszczyźnie Szkolenia doskonalące prace w poszczególnych procesach bibliotecznych. Kurs języka angielskiego. przedsiębiorstwa. w tym: a) w tym samozatrudnieni, Ogółem: 175 mikro a) 60 b) 40 c) 75 d) 85 d) Mikroprzedsiębiorstwa, e) 15 e) Małe i średnie przedsiębiorstwa. : a) w mikro b) w. w tym: mikro przedsiebiorstwach, d) w tym zatrudnieni w dużych. Ogółem: 104 a) 60 b) 44 Ogółem: 200 a) 20 b) 60 c) 60 d) 60 Ogółem: 45 Warsztaty z zakresu komunikacji z pacjentem. Szkolenia z zakresu konikopuncji, odbarczania odmy prężnej i wykonywania dostępów doszpikowych. Ogółem: 160 Szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Poradnictwo zawodowe Szkolenia instruktor fitness. Ogółem: Własna działalność gospodarcza szansą na rozwój 29 POKL / Puławska Szkoła Wyższa ,5 Akademia kompetencji Powiat m. Chełm Powiat chełmski Powiat puławski Szkolenia: Podstawy zarządzania, Finanse dla niefinasistów, Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, Specjalista. ds. rachunkowości, Specjalista ds. projektów międzynarodowych, Informatyka (Word, Excel, Power Point, Internet), J. angielski biznesowy. Kurs: Agroturystyka od A do Z, Profesjonalna opieka nad osobą starszą i dzieckiem. Indywidualne poradnictwo zawodowe. Szkolenia: zarządzanie zasobami Ogółem: 90 Ogółem: 90 Ogółem: 120 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu "CHEŁMIANIE. ORG" Pokrówka, ul. Gminna Chełm

6 30 POKL / Fundacja Inicjatyw Menedżerskich 31 POKL / Inwenta Sp. z o.o. 32 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / , ,7 Akademia Policyjna Profesjonalna Ocena Pracownika "Koncertowa" Zofia Wójcik ,38 Lubelska Akademia 4 972,6 Jerzy Wójcik S.C. Gastronomii Creator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Regionalna Izba Gospodarcza Lubelskie Stowarzyszenie Edukacyjne Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych FIRMA KONSTAT Witold Borowski Agencja Turystyczna ETNA Nowe Horyzonty Świat Sukcesu Jolanta Poźniak Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno- Gospodarczego civis COOL spółka cywilna Tomasz Krawczyk, Kinga Krawczyk Chełm ,3 Kreatywni na rynku pracy , , , ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami, zarządzanie finansami. Szkolenie: Specjalista ds. zarządzania, Specjalista ds. zarządzania finansami i zamówień publicznych, : Specjalista Audytor Ogółem: 300 wewnętrzny, Trener-Couch, administracji publicznej. Warsztaty kariery zawodowej i komunikacji interpersonalnej. Szkolenia: Diagnoza kompetencji pracowniczych, Skuteczny moderator i asesor, Certyfikacja DISC Ogółem: 72 EVERYTHING UP, Coaching. Szkolenie: Kucharz potraw regionalnych, Event menadżer. Doradztwo zawodowe. Szkolenia zawodowe: Grafika komputerowa z elementami promocji turystyki regionalnej, Pracownik administracyjno biurowy z elementami księgowości, Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej. Ogółem: 100 : mikro. Ogółem: 150 a) 50 b) 30 c) 5 d) 15 Akademia grafiki www , Szkolenia komputerowe. Ogółem: 100 edycja 2 "Od podstaw do Szkolenia z zakresu 6 194,7 samodzielnego księgowego" Ogółem: 96 ksiegowości. druga edycja Szkolenia: obsługa klienta i Startuj w rozwój Ogółem: 70 pasażera z jęz. angielskim , Samodzielne i profesjonalne kadry medyczne XXI w Audytor energetyczny w budownictwie Akademia Krajoznawstwa - od Bieszczad po Góry Świętokrzyskie Profesjonalny pracownik sekretariatu Wspólny krok w profesjonalizm Nowa szansa nowe perspektywy Powiat chełmski Kurs specjalistyczny leczenie ran. Kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisów EKG. Kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Poradnictwo zawodowe. Warsztaty. Ogółem: 300 Szkolenia z zakresu branży budowlanej. Cech Rzemiosł Spożywczych ul. Rynek Lublin Ogółem: 96 Organizacja szkoleń z zakresu znajomości danego obszaru turystycznego. Ogółem: 80 Zajęcia wyrównawcze z podstaw obsługi komputera, Ogółem: 100 warsztaty komputerowe. Szkolenie motywacyjno - aktywizujace, szkolenie Ogółem: 70 zawodowe, język angielski. Pozyskiwanie i rozliczanie środków UE. Handlowiec z obsługą kasy fiskalnej. Specjalista ds. reklamy z prawem jazdy kat. B. Ogółem: 120 Pracownik firmy budowlanej z prawem jazdy kat. C+E. Kierowca z uprawnieniami do Fundacja Inicjatyw Menedżerskich I Armii WP 5/ Lublin

7 43 POKL / POKL / SEKA S.A. 45 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" B. Kociuk UNI-ANDRAGOS Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu Bezpiecznie usunę azbest , , Kadry i Płace AXON TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lubelska Izba Rzemieślnicza ,6 Fundacja Centrum Rozwoju ,2 Lokalnego Centrum Edukacji British School Zbigniew Misiura Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" 52 POKL / OXIGO MOMORA Sp.j. 53 POKL / Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland , , , ,68 Profesjonalny i kompetentny sanitariusz szpitalny Pracownik na miarę potrzeb Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach Powiat m. Biała Podlaska, Powiat Bialski Powiat włodawski, Powiat Radzyński, Powiat Parczewski Kucharz doskonały Inicjatywy lokalne szansą na rozwój Rozwój zawodowy osób pracujących II Centrum nowoczesnych technologii - II edycja przewozu osób i mienia. Instruktor nauki jazdy. Kobieta taksówkarz z prawem jazdy kat. B i elementami samoobrony. Szkolenie z zakresu usuwania azbestu. Szkolenie: Przygotowanie wniosków finansowanych ze środków Ogółem: 250 UE i innych na usuwanie azbestu. Szkolenie z kadr i płac. Warsztaty z kadr i płac. Warsztaty komputerowe z Ogółem: 90 programu "Płatnik". Kurs kwalifikacyjny sanitariusz szpitalny. Doradztwo zawodowe, szkolenie: kierowca samochodu ciężarowego - prawo jazdy kat. C. Poradnictwo zawodowe. Modułowy Program Nauczania Technik Rachunkowości. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych. Ogółem: 120 w tym: mikro a) 25 przedsiebiorstwach, b) 30 c) 5 d) 15 przedsiebiorstwach, d) w tym osoby z terenów wiejskich. w tym: mikro przedsiebiorstwach,. Ogółem: 75 a) 30 b) 22 c) 23 Szkolenia z zakresu branży gastronomicznej. Ogółem: 120 Szkolenie: Inicjatywy lokalne w ramach PROW. Szkolenie: Inicjatywy lokalne w ramach Ogółem: 500 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie zawodowe: przedstawiciel handlowy, pracownik działu obsługi ruchu pasażerskiego na lotnisku, specjalista handlu w sieci internetowej (e-commerce), księgowy. Ogółem: 112 Szkolenie z branżowego j. angielskiego. Szkolenie z obsługi branżowego oprogramowania. Warsztaty z aktywizacji zawodowej Szkolenia informatyczne. Ogółem: 108 Teczka kompetencji lektora wobec rosnących wymagań lubelskiego rynku LOTNISKOWIEC WIEDZY - SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z Kursy językowe. Ogółem: 80 Doradztwo zawodowe. Kurs - praktyczny trening interpersonalny Ogółem: 240 Stowarzyszenie Innowacyjne Lubelskie ul. Chopina 5

8 54 POKL / z siedzibą w Lublinie Fundacja Aktywności Obywatelskiej WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie POKL / FUNDACJA "WSPARCIE" Teraz Ja POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Centrum Usług Marketingowo ,2 Szkoleniowych "iknow.pl" Michał Czelej Stowarzyszenie na rzecz edukacji w budownictwie EKOEDBUD Lubelskie Centrum Consultingu sp.z o.o. Fundacja Rozwoju Edukacji Zawodowej "Educo" Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX , , Postaw na jakość - szkolenia HACCP Poszukiwane zawody i uprawnienia na lubelskim rynku budowlanym komunikacyjny. Szkolenia zawodowe: Operator/ka wózka widłowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej, Kierowca kat. D kwalifikacja wstępna na przewóz osób, Profesjonalna obsługa klientów, Kierowca operator/ka wózków jezdniowych napędzanych, Lublin Agent/ka ds. obsługi pasażerów, Organizator/ka usług cateringowych, Instalator/ka alternatywnych źródeł zasilania (np. solarów), Recepcjonista/ka informator/ka, Kasjer/ka walutowo-otówkowy z modułem języka angielskiego. Szkolenia: Word i Excel Advanced. Szkolenie specjalistyczne Grafika Ogółem: 90 komputerowa. Wsparcie psychologiczne. Doradztwo. Księgowość wraz z obsługą komputera i Internetu oraz Rada OPZZ szkolenia językowe. Kadry z województwa lubelskiego Ogółem: 232 obsługą komputera i ul. Lwowska 6 Internetu. Spawanie. Wózki Lublin widłowe. Szkolenia zawodowe "Specjalista ds. wdrażania systemu Haccp, GMP, GHP". Szkolenia zawodowe "Auditor systemu Haccp". Ogółem: 120 Zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych. Zajęcia komputerowe. Szkolenia: Blacharz budowlany, ABC przedsiębiorcy, Dekarz, w tym: Uprawnienia SEP do 1 kv, Ogółem: 70 Monter izolacji budowalnych a) 70 mikro. - docieplacz budynków, Kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych. Grafika w praktyce - profesjonalne szkolenia dla Szkolenia informatyczne Ogółem: 176 pracowników go Mój styl Profesjonalny kurs spawacza Nowe KWALIFIKACJE - Twoją szansą zatrudnienia Powiat rycki, Powiat puławski, Powiat łukowski 62 POKL / KRA Sp. z. o. o Lubelskie Kwiaciarki Poradnictwo zawodowe. Szkolenia: Kosmetolog. w tym: Ogółem: 48 mikro a) 20 b) 10 przedsiębiorestwach. Szkolenia zawodowe z zakresu spawania. Doradztwo Ogółem: 96 zawodowe. Szkolenie Specjalista personalno - księgowy z obsługą komputera". Ogółem: 90 Poradnictwo zawodowe. Indywidualne poradnictwo zawodowe. Szkolenia z zakresu florystyki. w tym: Ogółem: 120 a) 70 mikro b) 30

9 63 POKL / FUDA Agnieszka Laskowska 64 POKL / Euro Info Group Sp. z o. o , , POKL / Gmina Końskowola POKL / Euro-Forum Marek Gudków Sztuka specjalizacji POKL / Consultant POKL / Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Wiedza szansą na sukces na Lubelszczyźnie Nasza szansa na sukces zawodowy - program szkoleń dla mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu puławskiego Kapitał Profesjonalnych Kwalifikacji Szkolenia zawodowe w powiecie włodawskim Akademia rozwoju zawodowego , Powiat lubelski., Powiat puławski, Gmina Baranów, Gmina Janowiec, Gmina Kazimierz Dolny, Gmina Końskowola, Gmina Kurów, Gmina Markuszów, Gmina Nałęczów, Gmina Puławy, Gmina Wąwolnica, Gmina Żyrzyn , Powiat włodawski Powiat m. Biała Podlaska, Powiat bialski, Powiat parczewski, Powiat radzyński, Powiat włodawski przedsiębiorestwach, d) w tym zatrudnieni w dużych przedsiebiorstwach. c) 10 d) 10 Trening interpersonalny. Szkolenia profilowane: specjalista ds. finansów i rachunkowości, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. Ogółem: 120 handlu i eksportu, specjalista ds. zarządzania projektami. Doradztwo zawodowe. Szkolenia: Akademia profesjonalnej asystentki(ta)/sekretarki(tarza) Ogółem: 300 oraz Akademia skutecznego sprzedawcy. Szkolenia: Profesjonalny sekretariat, Moje studio graficzne, Zaawansowany administrator sieci informatycznych, Biuro rachunkowo-księgowe, Specjalista ds. funduszy UE, Profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa, Praca z klientem. Ogółem: 90 Szkolenie: Projektowanie i administrowanie stron www, Pozyskiwanie i rozliczanie środków UE, Ksiegowość komputerowa, Obsługa biura: kadry i płace, przetwarzanie tekstów i arkusze kalkulacyjne, Business English, Profilaktyka i promocja zdrowia dla 45+, Zajęcia indywidualne dla 45+, Induwidualne doradztwo zawodowe. Szkolenie: Techniki uczenia sie dla 45+. Ogółem: 240 Kurs: Spawacz, Monter klimatyzacji. Ogółem: 96 Warsztaty aktywizujące, trening motywacyjny, warsztaty samopoznania, komunikacja interpersonalna, umiejętność zarządzania czasem oraz metody radzenia sobie ze stresem. Szkolenie Prawo jazdy kat. C, Szkolenie Księgowość od Ogółem: 100 podstaw do zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem komputera. Szkolenie Kadry i płace z wykorzystaniem komputera". Profesjonalny przedstawiciel handlowy. Sprzedawca z

10 69 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A DGA Human Capital Management Sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Firm Sp. z o.o. CENTRUM SZKOLENIA SILVER Andrzej Folusz Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna , , Kurs zawodowy - rejestratorka medyczna AKADEMIA TRENERA. Kompleksowy program szkoleń dla osób pracujących PROfesjonalny handlowiec , Nowa szansa nowe perspektywy Turystyka - pasja i profesja. Specjalistyczne szkolenia z obsługą kasy fiskalnej i programów sprzedażowych. Specjalista ds. projektów UE. Makijaż, wizaż. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownik biurowy z obsługą komputera. Kurs zawodowy - rejestratorka medyczna, kurs pierwszej pomocy, kurs języka angielskiego, kurs komputerowy. Moduły szkoleniowe: Wstęp do trenowania, rola i umiejętności trenerskie, Komunikacja interpersonalna, Wystąpienia publiczne i badanie potrzeb szkoleniowych, Pisanie programów szkoleniowych, Proces grupowy, Przebieg zajęć, proces nauczania, ćwiczenia, Sytuacje trudne, Zakończenie szkolenia, Radzenie sobie ze stresem, Sampling. Szkolenia: Profesjonalny handlowiec, Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, Techniki relaksacji - promocja zdrowego trybu/stylu życia, techniki sprzedaży, Ergonomia na stanowisku pracy - wykład grupowy, Księgowość i podatki, Zastosowanie komputerów w zarządzaniu procesem sprzedaży, Strategie marketingowe, Komunikacja. w tym: mikro. Ogółem: 100 a) 70 b) 30 Poradnictwo zawodowe. Szkolenia: Pracownik biurowy z prawem jazdy kat. B /osoby niepełnosprawne/, Przewóz osób i mienia prawo jazdy kat. C, Przewóz osób i mienia prawo jazdy kat. C+E, Przedsiębiorczość branży budowlanej prawo jazdy kat. B+E, Operator koparko ładowarki, Kobieta kierowca zawodowy kat. B z obsługą Ogółem: 120 kasy fiskalnej, Kobieta kierowca zawodowy kat. C+E, Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, Przedstawiciel handlowy, Mobilna fryzjerka. Kurs językowy. Zajęcia informatyczne. Warsztaty z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Kursy językowe. Kursy: Obsługa osób Ogółem: 120

11 74 POKL / POKL / POKL / NST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Auto&Aero Technologies sp. z o.o. Instytut Kształcenia Kadr Paweł Krokowski 77 POKL / Agencja Rozwoju Roztocza 78 POKL / ESPRO CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakresu turystyki Cenny pracownik , , Naprawiam samochody benzyna + gaz Nowe kwalifikacje- najlepsza inwestycja Wyższe kompetencje - szansą na wyższe pensje!, Powiat chełmski, Miasto Chełm, Powiat krasnostawski, Powiat hrubieszowski, Powiat włodawski Dobry zawód - pewna praca Powiat tomaszowski, Powiat janowski, Powiat kraśnicki, Powiat lubartowski, Powiat świdnicki, Powiat opolski niepełnosprawnych w ruchu turystycznym, Grafika komputerowa - zastosowania w turystyce, Marketing usług turystycznych, Współpraca w zakresie tworzenia regionalnych produktów turystycznych, Księgowość i ubezpieczenia w turystyce, Zarządzanie informacją i siecią kontaktów w turystyce, Kuchnia regionalna jako element promocji regionu, Doskonalenie umiejętności przewodników turystycznych i pilotów. Treningi komunikacyjne. Warsztaty wyjazdowe. Poradnictwo zawodowe. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnych. Trening motywacyjny, Nabycie Ogółem: 100 umiejętności z zakresu twórczego myślenia. Radzenia sobie ze stresem. Profilaktyka zdrowia. Szkolenia z zakresu motoryzacji. Ogółem: 120 Indywidualne doradztwo zawodowe oraz budowa IPD. Szkolenie komputerowe. Szkolenia zawodowe: Specjalista ds. rozliczeń Ogółem: 100 finansowych, Specjalista/ka księgowo - finansowy. Spotkanie z dietetykiem/czką. Warsztaty interpersonalne. Szkolenie "Rachunkowość z modułem komputerowym". Kurs podwyższający kwalifikacje prawo jazdy kierowcy z kat. B na D. Szkolenie dla osób : zatrudnionych w charakterze a) w tym osoby z terenów plastyka, pracownika a) 10 wiejskich. kwiaciarni, osoby zajmującej się wystrojem wnętrz itp. - "Florystyka", Szkolenie podwyższające i nadające nowe kwalifikacje zawodowe Kelner/barman z modułem j. angielskiego. Poradnictwo zawodowe. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnych. Trening motywacyjny. Nabycie umiejętności z zakresu : twórczego myślenia. Ogółem: 100 Radzenia sobie ze stresem. a) w tym osoby z terenów a) 60 Profilaktyka zdrowia. Kurs wiejskich. Profesjonalny Office Manager z jęz. angielskim. Kurs Grafik komputerowy w praktyce. Kurs Księgowość firm. Kurs Profesjonalny

12 79 POKL / Altkom Akademia S.A. 80 POKL / Melting Pot - Piotr Kossowski POKL / ROVIKO Roman Złotek POKL / POKL / POKL / POKL / Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój " Biuro Doradcze PLUS - Andrzej Pryzowicz Ośrodek Szkolena Kierowców "Kulka" Zdzisław, Urszula, Monika, Maciej Kulka Lubelska Izba Rzemieślnicza , , ,08 86 POKL / Miasto Dęblin Kariera Project Managera: certyfikowane szkolenia PRINCE2 dla pracowników Regionu Lubelskiego BRANŻA TURYSTYCZNA SZANSĄ NA ROZWÓJ BEZ GRANIC! Szkolenia zawodowe szansą na lepsze jutro Powiat lubelski Powiat m. Lublin BLISKO LOTNISKO , ,75 Profesjonalna Eksploatacja Budynków Nowoczesne kompetencje transportowe Nowe kwalifikacje - szkolenia personelu służby zdrowia Wykorzystaj swoją szansę! (cz.ii) - Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatów ryckiego i puławskiego Powiat rycki Powiat puławski przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Szkolenia: Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy UE, Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami budowalanymi i przemysłowymi, Praktyczne aspekty pracy przy zarządzaniu projektami w III sektorze (NGO). w tym: mikro przedsiębiorestwach, d) w tym zatrudnieni w dużych przedsiebiorstwach. Ogółem: 360 a) 20 b) 80 c) 120 d) 140 Szkolenia: recepcjonista/ka, barman/ka, kelner/ka, język angielski, szkolenia informatyczne, interpersonalne. Coaching - cykl indywidualnych rozmów. Ogółem: 100 Szkolenie z zakresu: księgowość i oprogramowanie księgowe, specjalista ds. kadr i płac, operator koparko - Ogółem: 90 ładowarki, prawo jazdy "kat. C" i "C+E". Treningi psychologiczno - motywacyjne, które poprawią umiejętność pozyskiwania nowej wiedzy, radzenia sobie Ogółem: 200 ze stresem i wypalaniem zawodowym. Szkolenia z zakresu budownictwa, warsztaty terenowe (wycena napraw i Ogółem: 120 remontów, bezpieczeństwo nieruchomości). Kurs prawa jazdy kat C. Kurs ADR uprawniający do transportu materiałów niebezpiecznych. Kurs obsługi wózka widłowego z wymianą butli gazowej. Kurs prawa jazdy kat D. Szkolenie informatyczne: Informatyczne systemy obsługi i ewidencji w służbie zdrowia, Obsługa klienta w służbie zdrowia, Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia. Szkolenie informatyczne, Prawo jazdy, Grafik komputerowy, Webdesigner, Administrator serwerami SUSE Linux, j. angielski M40 informatyce, Kompetencje społeczne. : mikro d) w tym zatrudnieni w dużych e) w tym osoby z terenów wiejskich. Ogółem: 150 a) 30 b) 40 c) 40 d) 40 e) 100 Ogółem: 120 Ogółem: 200 Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju ul. Jagielońska 2D Lublin

13 87 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Centrum Doradczo Szkoleniowe Projeky - Mariusz i Dorota Golińscy Spółka Jawna Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" Agencja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Sp. z o.o. Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego Universus Sławomir Nadłonek ,6 Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" Fundacja Rozwoju , , , , , , , ,01 Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych My też jesteśmy potrzebnikształcenie ustawiczne osób po 50 roku zycia Krople nowego w morzu starego Rozwój w dobie zmian Certyfikaty kompetencji kluczowych dla 50-latków aktywnych zawodowo Drewno-szkolenie branży budowlanej sektora drzewnego Powiat zamojski Powiat tomaszowski Powiat biłgorajski Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Szkolenia: "Kadry i płace", "Specjalista ds. Profesjonalnej obsługi klienta", "Rachunkowość i finanse", "Opracowanie wniosków i rozliczeń projektów europejskich", "Doskonalenie Ogółem: 100 umiejętności językowych warunkiem rozwoju pracownika, firmy, regionu", "Wykorzystanie komputera i tech. inform. w realizacji zadań zawodowych". Szkolenia: Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wykorzystanie komputera w kadrach i płacach, Zarządzanie bezpieczeństwem, Prowadzenie księgowości i rachunkowości metodą komputerową, Zastosowanie technik informatycznych w produkcji, Prowadzenie ewidencji pracowniczej, Zastosowanie technik informatycznych w marketingu i reklamie. Dwa warsztaty wyjazdowe, Twórcze rozwiązywanie problemów w firmie, Sztuka mówienia i przekonywania. w tym: mikro b) w i c) w dużych. ogółem: 112 a) 50 b) 50 c) 12 Komunikacja interpersonalna. Szkolenie językowe - j. angielski. Wykorzystanie technologii informacyjnych. Szkolenia specjalistyczne: zarządzanie czasem, zasobami ludzkimi, bezpieczeństwem i higieną pracy, techniki sprzedaży, techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, profesjonalna obsługa klienta, marketing, księgowość i rachunkowość, system jakości. Ogółem: 200 Szkolenia językowe. Szkolenia komputerowe. Szkolenie dla kadry menadżerskiej - Zarządzanie przedsiębiorstwem i wdrażanie nowoczesnych technologii. w tym: Ogółem: 120 mikro a) 35 b) w i b) 55 c) 30 c) w dużych. w tym: Ogółem: 110 mikro a) 30 b) w i b) 90 Jeszcze cię Szkolenie komputerowe. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu ul. Browarna Zwierzyniec

14 94 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Fundacja Rozwoju Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych Fundacja Rozwoju Politechnika Lubelska Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej , , , POKL / Creator Sp. z o.o , , , , , , ,73 przysość Twój rozwój twoją szansą - szkolenia adaptacyjne nowoczesnego rynku pracy Profesjonalny pracownik ochrony "Nowe umiejętności-nowe możliwości" Naprawiamy samochody XXI wieku Jak budować relacje z otoczeniem - szkolenia z komunikacji w organizacjach Powiat parczewski Powiat łukowski Powiat m. Lublin Powiat lubelski Powiat m. Chełm Powiat Lublin Moduł I - Warsztaty aktywizujące z zakresu rozwoju zawodowego, w tym: radzenia sobie ze stresem i twórczego myślenia. mikro Moduł II - Jęz. Angielski z b) zatrudnieni w modułem obsługi komputera i Ogółem: 160 Internetu. Profesjonalna c) zatrudnieni w obsługa komputera z elementami grafiki d) zatrudnieni w dużych komputerowej z jęz.. angielskim. Jęz. angielski - dla średniozaawansowanych. Szkolenia specjalistyczne. Szkolenie komputerowe. Szkolenie językowe - j. angielski. Trening psychologiczny. Seminarium Ogółem: 64 na temat specyfiki i potrzeb szkoleniowych na lokalnym rynku pracy. Szkolenia językowe - j. angielski. Szkolenie specjalistyczne z zakresu uzyskania licencji I i II stopnia pracownik ochrony. w tym: b) zatrudnieni w. Ogółem: 48 Powiaty: chełmski, Szkolenia z obsługi krasnostawski, komputera. Pracownik zamojski, tomaszowski, księgowo - finansowy. Języki Ogółem: 120 hrubieszowski obce. Prawo jazdy kat."b", Miasto Chełm, "C+E", "D" + język angielski. Miasto Zamość Powiat lubelski Powiat bialski Alternatywy POKL / Creator Sp. Z.O.O ,9 Kreatywni POKL / Fundacja Q POKL / POKL / "EWA" Sp. Cywilna Jacek Samonek i Mariola Kosmowska ul. Lubelska Fundacja Rozwoju , , , ,13 Księgowość dla Nowe kwalifikacje-nową szansą Akademia Rozwoju Zawodowego dla Osób powyżej 50 roku życia Powiat chełmski Szkolenia z zakresu mechaniki pojazdów. Szkolenie z komunikacji w organizacjach. Szkolenia z zakresu nowych technologii (obsł. biurowych programów komputerowych, internetu, multimediów i urządzeń biurowych). Szkolenia zawodowe: grafika, mała gastronomia, księgowość. Szkolenia zawodowe - księgowość Kursy: księgowość komputerowa, język angielski, fryzjerstwo-wizaż, pielęgnacja i stylizacja paznokci, masażu i odnowy biologicznej. Warsztaty aktywizujące. Szkolenia: kadry i płace, księgowość, doradztwo, języki. Ogółem: 110 Ogółem: 45 w tym: mikro b) zatrudnieni w i. Ogółem: 126 w tym: b) zatrudnieni w. Ogółem: 180 Ogółem: 144 mikro a) 14 b) zatrudnieni w b) 130

15 105 POKL / NST Sp. z o.o , , POKL / Fundacja Q ,2 107 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Fundacja Aktywności Obywatelskiej Fundacja Aktywności Obywatelskiej Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska Sp.j. Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Fundacja Inicjatyw Lokalnych Fundacja Inicjatyw Lokalnych ,66 Nie jest za późno-aktywni na rynku pracu Powiat włodawski Powiat chełmski Powiat m. Chełm Powiat lubartowski, Fundusze unijne w mojej pracy - szkolenia dla osób Powiat łęczyński, Powiat świdnicki Doświadczenie w cenie ,5 Doświadczenie w cenie II , , , , ,92 INFO-PRACA E-społeczeństwo ,66 Lider w handlu-szansa na sukces zawodowy ,1 Kompetencje na 50 z plusem , ,16 Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach , POKL / Consultor Sp. z o.o POKL / Consultor Sp. z o.o POKL / POKL / POKL / POKL / Fundacja Rozwoju Fundacja Aktywności Obywatelskiej Fundacja Aktywności Obywatelskiej Starostwo Powiatowe we Włodawie POKL / Powiat Krasnostawski , , , , , , ,63 Kształcenie kluczem do sukcesu Nowa Wykwalifikowany pracownik atutem. Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników Powiat puławski Aktywny ochroniarz Wszystko przed nami dla osób powyżej 50 roku życia Koordynator - skuteczny lider II Koordynator -skuteczny lider! Rozwój umiejętności i kompetencji kierowników projektów społecznych z Spoleczeństwo wiedzy- droga rozwoju kluczowych kwalifikacji w powiecie włodawskim Powiat bialski Powiat m. Biała Podlaska Powiat włodawski Szkolenia językowe, obsługa komputera, prawo jazdy kat. C i C+E, operator równiarek. Wykłady, warsztaty o tematyce UE +, obsługa komputera. Szkolenia psychologiczne, komputerowe. Szkolenia psychologiczne, komputerowe. Szkolenia komputerowe, językowe, administracyjno - biurowe. Szkolenia językowe i informatyczne. Warsztaty, szkolenia negocjacyjno - handlowe. c) zatrudnieni. w tym: mikro b) w i c) w dużych d) pracownicy w gorszym położeniu. Ogółem: 72 a) 10 b) 40 c) 12 d) 10 Ogółem: 90 Ogółem: 45 Ogółem: 120 Ogółem: 156 w tym zatrudnieni: a) w i b) w dużych. Ogółem: 256 a) 56 b) 200 Szkolenia językowe, komputerowe, komunikacji interpersonalnej. Ogółem: 72 Szkolenia techniczne (obsługa maszyn itp.). Ogółem: 120 Szkolenia z zakresu obsługi komputera i języków obcych. Ogółem: 144 Kursy techniczne (obsługa maszyn, spawanie itp.). Szkolenia zawodowe (ochrona osób i mienia). Szkolenia komputerowe, językowe, księgowe. w tym: a) w i przedsiebiorstwach, dużych. Ogółem: 119 a) 45 b) 74 Ogółem: 45 Ogółem: 80 Szkolenia komputerowe. Ogółem: 36 Szkolenia z zarządzania projektami. Szkolenia z zarządzania projektami. Szkolenia: fundusze strukturalne, biurowe, komputerowe, językowe. Szkolenia językowe, Wzmocnienie potencjału kadr w powiecie krasnostawskim Powiat krasnostawski administracyjne, informatyczne. Ogółem: 180 Ogółem: 90 Ogółem: 110 Ogółem: 198

16 123 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Centrum Doradczo Szkoleniowe Projeky - Mariusz i Dorota Golińscy Spółka Jawna WYG International Sp. z o.o. Lubelska Szkola Biznesu Sp. z o.o. Fundacja Rozwoju KUL Lubelski Ośrodek Samopomocy Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o , , , , , ,2 128 POKL / Gmina Parczew POKL / POKL / POKL / POKL / Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. Centrum Edukacji ATUT Wschód s.c , , , , , , , ,8 Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości ,85 Z komputerem za pan brat Powiat kraśnicki Szkolenia komputerowe. Ogółem: 45 Nowe kwalifikacje na nowe czasy - rozwój kompetencji pracowników 50+ Skuteczny menedżer sprzedaży Szkolenia komputerowe. Ogółem: Proaktywni Doświadczenie + szkolenie = lepsze zatrudnienie Kształcenie ustawiczne szansą na awans Otwieram Oczy na EFS Ochroń swoją przysość. Szkolenia z zakresu ochrony osób i mienia Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu Teraz my - aktywni 50-latkowie Szkolenia marketing/zarządzanie, językowe. Warsztaty motywacyjno - integracyjne, szkolenia komputerowe i o tematyce unijnej. w tym: mikro Ogółem: 120 b) zatrudnieni w i a) 10 b) 90 c) 20. w tym: mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 72. mikro Szkolenia kadrowe, księgowe, b) zatrudnieni w i komputerowe. Ogółem: 144 mikro Szkolenia językowe, IT. b) zatrudnieni w i Ogółem: 100 Powiaty: parczewski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki Szkolenia z zakresu projektów EFS. Szkolenia z zakresu ochrony fizycznej. Szkolenia językowe i zawodowe. Szkolenia i warsztaty językowe i komputerowe. mikro b) zatrudnieni w i mikro Ogółem: 210 b) zatrudnieni w i a) 40 b) 150 c) 20 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 40 przedsiębi orstwach, Ogółem: 210 a) 120 mikro b) 60 PUP w Krasnymstawie ul. Mostowa Krasnystaw

17 133 POKL / Gmina Mircze 134 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO- EKONOMICZNEGO Fundacja PAN o. Lublin "Nauka i Rozwój " Instytut Kształcenia Kadr Paweł Krokowski , , , POKL / Prymus Sp. z o.o POKL / Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o , , , , , , , , ,62 e-obywatel. Program szkoleń dla mieszkańców powiatu hrubieszowskigo b) zatrudnieni w i c) 30 mikro Powiat hrubieszowski Szkolenia informatyczne. b) zatrudnieni w i Ogółem: 48 Szkolenia z zakresu księgowości, kadr i płac, ABC przedsiębiorczości, specjalista ds. Projektów Europejskich, mikro szkolenie komputerowe, b) zatrudnieni w i specjalista ds. Ogółem: 140 ubezpieczeniowo - finansowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, administrator baz danych, agroturystyka. Panorama Sukcesu Akademia profesjonalnego asystenta 50+ Zyskać na rynku pracy - program szkoleń z zakresu finansów dla Lubelska Akademia Kompetencji Doświadczenie i wiedzawzmocnienie potencjału kadr medycznych Powiaty zamojski, chełmski, kraśnicki, tomaszowski, hrubieszowski Asysta w starości odpowiedzią na wyzwania czasów Nowe umiejętności- większe możliwości Zajęcia z zakresu materiału: bankowość, księgowość, biznes. Szkolenia analityka finansowa, doradca finansowy, specjalista ds. Controlingu, obsługa klienta. mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 80 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 72 a) 12 b) 40 c) 20 mikro Szkolenia ECDL, szkolenie b) zatrudnieni w i językowe, grupowe warsztaty Ogółem: 90 psychologiczno - doradcze. Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, szkolenie komputerowe, szkolenie z mikro obsługi systemów b) zatrudnieni w i Ogółem: 120 przeznaczonych dla placówek służb zdrowia, kurs języka migowego, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia z zakresu opieki zdrowotnej Szkolenia komputerowe. mikro Ogółem: 105 b) zatrudnieni w dużych Ogółem: 140 a) 35 mikro b) 75 Towarzystwo Współpracy Europejskiej ul. Jankowskiego Lublin Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju Aleje Racławickie 6/7d Lublin

18 141 POKL / POKL / Stowarzyszenie Kształcenia Ustawicznego Mazowiecka Grupa Szkoleniowo - Doradcza Kajetan Kisielewski POKL / Gmina Parczew POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. Acton Training Centre Ltd sp. z o.o. Oddział w Polsce Biuro Podatkowe Mariusz Goliński Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Szkoła Języków i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium Językó Europejski Instytu Psychologii Biznesu C.M.Fryszkiewicz s.j , , , , , , , , , , , , Nowymi drogami ku szerszym horyzontom Równość poprzez komunikację - kursy języka migowego Lokalna akademia aktywności zawodowej Nowocześni, kreatywni, skuteczni Większe umiejętności-większe możliwości.szkolenia dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego. Zachowanie miejsc pracy w kryzysie - szkolenia dla osób pracujących w Województwie Lubelskim 609,8 Nowe kwalifikacje - kurs sanitariusza szpitalnego II edycja 3 665, , , ,43 Nowoczesny księgowy małej firmy Centrum nowoczesnych technologii b) zatrudnieni w i c) 30 Szkolenia z zakresu budownictwa, drogownictwa, Ogółem: 70 turystyki Kurs języka migowego. Ogółem: Szkolenie informatyczne. Ogółem: Szkolenie informatyczne. Ogółem: Szkolenia komputerowe, językowe, e-learningowe. Jezyk angielski, rozwój handlu i turystyki lokalnej, rozwój kompetencji zawodowych, prawo pracy, Fundusze UE i zarządzanie projektami, negocjacje w sprzedaży produktów i usług. Kurs kwalifikacyjny uprawniający do pracy na stanowisku sanitariusza szpitalnego. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzanie sobą w czasie, podziałem zadań. a) samozatrudnieni b) zatrudnieni w mikro Ogółem: 240 Ogółem: Szkolenia z zakresu finansów Zajęcia informatyczne. Ogółem: 84 Szkolenie- rozwój- awans Nowe umiejętności-większe możliwości Akademia skutecznego handlowca Powiaty: biłgorajski, janowski, krasnostawski, zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, Powiat m. Zamość Szkolenia zawodowe (kucharz, florystyka, księgowość, kierowca wózków widłowych). Szkolenia językowe, interpersonalne, komputerowe. Szkolenia zawodowe (psychologia sprzedaży, negocjacje). mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 192 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 150 Ogółem: 72 mikro a) 20 b) zatrudnieni w i b) 40 c) 12 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie ul. Stefana Batorego Chełm Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi ul. Rewolucji 1905r. nr 64, Łódź

19 153 POKL / POKL / Acton Training Centre Ltd sp. z o.o. Oddział w Polsce ,06 Europejski Instytu Psychologii Biznesu C.M.Fryszkiewicz s.j 155 POKL / Euro English First 156 POKL / Stowarzyszenie B , ,2 157 POKL / ConsulTrix Krystyna Górak POKL / POKL / POKL / , , , ,58 Biłgorajska Agencja , ,97 Rozwoju Regionalnego S.A Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno- Szkoleniowe PCTS Spółdzielnia Mieszkaniowa "Czuby" , , ,2 Nowe kwalifikacje dla pięćdziesięciolatków - kurs SANITARIUSZA SZPITALNEGO Zawodowo-Bezstresowo Cudze chwalicie Lubelskiego nie znacie Media Plus - szkolenia dla branży medialnej i reklamowej Nowoczesne zarządzanie dokumentacją w XXI wieku Na naukę nigdy za późno Pracuję-pomagam-rozumiemwsparcie rozwoju pracowników sektora socjalnego Bądź filarem swojej firmy, emerytura może poczekać - szkolenia dla osób pracujących powyżej 50 roku życia Powiat biłgorajski Powiat m. Lublin Gmina Lublin Kurs kwalifikacyjny uprawniający do pracy na stanowisku sanitariusza szpitalnego. Szkolenia zawodowe (radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna). Szkolenia zawodowe (potrawy regionalne, prezentacja produktów turystycznych). Szkolenia językowe, treningi komunikacyjne, wiedza o regionie, zjawiska społeczno gospodarcze, warsztaty kompetencji i wystąpień publicznych. Szkolenia zawodowe (zarządzanie wiedzą, systemy kancelaryjne). mikro b) zatrudnieni w i mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 72 a) 20 b) 40 c) 12 mikro ogółem: 92 b) zatrudnieni w i a) 80 b) 12 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 80 mikro b) zatrudnieni w i a) 25 b) 5 c) 30 Szkolenia informatyczne. mikro b) zatrudnieni w i Szkolenia zawodowe mikro (profilaktyka wypalenia b) zatrudnieni w i zawodowego, podstawy prawa i integracji społecznej). w tym: mikro Szkolenia informatyczne. b) zatrudnieni w i Ogółem: 30 Graf Marina s. c. ul. Krężnicka Lublin

20 161 POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / POKL / Chełmskie Towarzystwo Edukacyjne Centrum Kształcenia Kadr "Omega" Wydawnictwo WSPÓLNOTA Orzechowski Mateusz Zarząd Regionu Chełmskiego NSZZ Solidarność Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna im.j.zamoyskiego z siedzibą w Zamościu , , , , , , POKL / Powiat Krasnostawski POKL / POKL / Centrum Doradczo Szkoleniowe Projeky - Mariusz i Dorota Golińscy Spółka Jawna Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego , , , ,36 Akademia informatycznojęzykowa Cukiernicy dla Nowe wyzwania - nowe szanse Zainwestuj w siebie Powiat m. Chełm Kompleksowy kurs-sanitariusz szpitalny dla osób powyżej roku zycia ICT szansą rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu zamojskiego Kompetencje kadr kluczem do rozwoju powiatu krasnostawskiego Nowoczesny pracownik kadrowo - płacowy Wzrost kompetencji językowych pracowników Powiat m. Zamość Szkolenia informatyczne i językowe. Szkolenia zawodowe z cukiernictwa. Szkolenia zawodowe (stosunki interpersonalne, fotografia, dziennikarstwo). Szkolenia informatyczne i językowe. Kurs dla sanitariuszy szpitalnych. Szkolenia informatyczne i językowe. Powiat krasnostawski Gmina m. Krasnystaw, Szkolenia zawodowe Fajsławice, Gorzków, (pracownik administracji, Izbica, Krasnystaw, public-relations). Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka Powiat kraśnicki Powiat świdnicki Szkolenia zawodowe (prawo pracy, elementy BHP, ubezpieczenia społeczne). Szkolenia językowe. mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 144 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 42 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 28 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 90 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 100 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 120 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 140 mikro b) zatrudnieni w i Ogółem: 30 Lubelska Izba Rzemieślnicza ul. Chopina Lublin Ogółem: 100

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.12.2011r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej Adres i nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 15.10.2014r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 20.11.2014r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.)

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.) Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 214 r. (stan na 2.2.214r.) Opracowała: Ewa Krauze CIiPKZ w Łodzi L.p. Nazwa instytucji szkoleniowej Adres Telefon /fax Tematyka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.10.2012r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 17.05.2012r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 26.08.2013r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Marcin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 15.04.2015 r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 18.06.2015 r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Liczba przyznanych punktów Wnioskowane Proponowane Lp. Nr wniosku w KSI Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Status wniosku ogółem dofinansowanie w PLN dofinansowanie w PLN 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Baza projektów w ramach konkursu 2/6.1.1/2009

Baza projektów w ramach konkursu 2/6.1.1/2009 Baza projektów w ramach konkursu 2/6.1.1/2009 LP. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon Liczba punktów Wnioskowana kwota Kwota przyznana Typy szkoleń Data podpisania umowy Grupa docelowa Czy

Bardziej szczegółowo

RCEkoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Podnoszenie kompetencji pracowników RCEkoenergia. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie

RCEkoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Podnoszenie kompetencji pracowników RCEkoenergia. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2029/292/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego Lista rankingowa wniosków które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Liczba przyznanych punktów ogółem. Tytuł projektu

Liczba przyznanych punktów ogółem. Tytuł projektu Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8./2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL//2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów z dnia... 2010

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Raport z realizacji Programu za lata 2009-2010 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice kwiecieo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo