Jak unikać kosztów złej jakości w branży FMCG?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak unikać kosztów złej jakości w branży FMCG?"

Transkrypt

1 Forum Managerów Jakości branży FMCG. Jak unikać kosztów złej jakości w branży FMCG? Sławomir Suski Lean-Soft sp. z o.o.

2 Co to jest zła jakość? Punkt widzenia klienta i konsumenta Zaufanie Wygląd Normy Dodatki / promocje Certyfikaty Opakowanie Testy i badania Cena Dokumetacja techniczna Kraj pochodzenia Wymagania klienta

3 Co to jest zła jakość? Punkt widzenia Państwa Niespełnienie wymagań prawnych, przepisy. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Uwaga: w grudniu 2014 wchodzą nowe wymagania w sprawie zawartości etykiet produktów spożywczych!!!

4 System HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP) Identyfikacja limitów krytycznych Ustalenie systemu monitorowania CCP Określenie działań korygujących System HACCP - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi (źródło: Wikipedia). Inne wymagania klientów: systemy BRC, IFS Ustalenie procedur weryfikacji systemu Ustalenie procedur prowadzenia zapisów

5 PPAP (Production Part Approval Process) czyli proces zatwierdzania wyrobu do produkcji seryjnej zgodnie z wymaganiami klienta. Wymagania klienta Zatwierdzenie zmian przez klienta Analiza SPC Dokumentacja techniczna Wyniki pomiarowe Diagram przepływu Raport z badań zewnętrznych Analiza FMEA (produkt, proces) Plan kontroli Pierwsze wzory Potwierdzenie zgodności ze specyficznymi wymagania klienta Badanie MSA Wyniki badań materiałów Gwarancja przedłożenia wyrobu Uwaga: Dostawca przedstawiając gwarancję przedłożonia wyrobu akceptuje wymagnia klienta. Wymagania PPAP opisane są przez organizację AIAG (motoryzacja)

6 Ważnym elementem zatwierdzania procesu PPAP jest przeprowadzenie produkcji wstępnej. Wymagania: - produkcja min. 300 sztuk wyrobów (ilość ta może zostać zmienina przez klienta) - produkcja od 1 do 8 godzin, - produkcja powinna odbyć się w określonej lokalizacji, - produkcja przy określonym takcie (wydajności), - produkcja na określonym wyposażeniu (dla każdego możliwego gniazda, urządzenia), - wyroby dla każdego procesu produkcyjnego powinny zostać przetestowane. Uwaga: Jednym z celów produkcji wstępnej jest sprawdzenie zdolności produkcyjnej (wydajność).

7 Klient może zarządać różnego stopnia przełożenia dokumentów PPAP: Zaufanie klienta Poziom 1 Przedłożenie do klienta jedynie gwarancji wykonania, Poziom 2 Przedłożenie do klienta gwarancji wykonania wraz z pierwszymi wzorami i częściowym raportem pierwszych wzorów, Poziom 3 Przedłożenie do klienta gwarancji wykonania wraz z pierwszymi wzorami i pełnym raportem pierwszych wzorów, Poziom 4 Przedłożenie gwarancji wykonania wyrobu i innych wymagań klienta, Poziom 5 Przedłożenie gwarancji wykonania wyrobu, pierwszych wzorów i skorygowanych danych potwierdzonych przez służby dostawcy. Uwaga: standardowo stosuje się poziom 3.

8 Status akceptacji wyrobu Zatwierdzony Warunkowo zatwierdzony Odrzucony Wyrób spełnia wszystkie wymagania klienta ( łącznie z wszystkimi materiałami i półproduktami) Wyrób nie spełania wszystkich wymagań klienta, jednakże dostawca otrzymuje zwolnienie produkcji na określony czas lub na wyprodukowanie określonej ilości wyrobów. Ponadto dostawca musi wdrożyć określone środki korekcyjne. Wyrób nie spełania wymagań klienta i dostawca musi przeprowadzić korektę procesu w celu spełnienia wymagań klienta.

9 Analiza FMEA - Failure mode and effects analysis - analiza przyczyn i skutków wad. Program lotów kosmicznych Apollo początki w 1949 rok. Źródło: NASA Analiza FMEA służy do przewidywania skutków działań wynikających z różnych błędów i ewentualnie do zapobiegania lub łagodzenia skutków niekorzystnych z punktu widzenia całego cyklu życia wyrobu. Procedura FMEA opisana jest m.in. przez organizację AIAG (motoryzacja)

10 Źródła danych: Podobne istniejące procesy, normy prawne, symulacje, analizy, historia, wymagania klienta. Analiza FMEA Projektowanie Wytwarzanie (proces) Cel: prototyp wyrobu Cel: produkcja seryjna wyrobu Uwaga: przeprowadzenie analizy FMEA wymaga od uczestników szerokiej wiedzy i jest procesem interdyscyplinarnym!!

11 Jaka jest zasadnicza różnica między HCAAP i FMEA? Wskaźnik ryzyka Częstotliwość występowania Wskaźnik wykrywania LRN / 1 10/ LRO /1 10/ LRW /1 10/ Określa jak istotny jest błąd z punktu widzenia bezpieczeństwa wyrobu dla człowieka/otoczenia. Określa z jaką częstotliwością/prawdopo dobieństwm może wystąpić błąd. Określa z jaką prawdopodobieństwem możemy wykryć błąd. HCAAP FMEA Analiza Krytycznych Punktów Kontrolnych (np. parametry procesowe) Ocena występowania możliwych błędów procesowych (punktowa).

12 Cp>1,33 Cp>1,67

13 Dla każdego możliwego błędu wynikającego z analizy FMEA obliczamy współczynnik LPR. LRN x LRW x LRO = LPR Uwaga: działanie korekcyjne i zapobiegawcze określamy po przekroczeniu wskaźnika LPR ponad ustaloną granicę najczęściej 120 pkt. (granica punktowa LPR może zostać zmieniona)!!!

14 Przebieg realizacji analizy FMEA. Przykład: produkcja sera. Powołanie zespołu specjalistów Identyfikacja elementów składowych produktu lub procesu Przedstawienie listy możliwych wad Opracowanie wykazu prawdopodobnych skutków wystąpienia wad Analiza potencjalnych wad Określenie ryzyka związanego z wadami Badanie skuteczności działań zapobiegawczych Wdrożenie działań zapobiegawczych Zaplanowanie działań zapobiegawczych

15 Proces Opis procesu Przykładowy błąd Środowisko Środowisko nie może być skażone przekroczona zawartość metali ciężkich w glebie. Występowanie szkodliwych substacji w mleku i serze 10 Produkcja mleka Krowy nie mogą być chore, natomiast mleko do produkcji serów nie może zawierać antybiotyków (temperatura przechowywania 6-8 C). Niewłaściwe właściwości mleka 8-9 Transport mleka Transport mleka w odpowiednich temperaturach oraz w czystych warunkach (temperatura transportu max. 10 C). Niewłaściwe właściwości mleka 8-9 Przygotowanie surowca Odciągnięcie tłuszczu z mleka, podgrzanie do temperatury zaprawiania C. Zbyt tłusty ser 6 Doprawianie i zaprawianie mleka Doprawianie (dodanie chlorku wapnia, soli azotanowych, bakterii mlekowych), zaprawianie czyli dodanie substancji koalugujących (enzymu) oraz rozcieńczenie H2O. Zbyt duże oczka sera 5

16 Proces Opis procesu Przykładowy błąd Krojenie i mieszanie skrzepu Wielkość ziaren ma wpływ na typ sera, po krojeniu należy skrzep pozostawić na parę minut. Niewłaściwa wielkość ziarna 6 Formowanie i prasowanie sera Usunięcie serwatki oraz nadanie kształtu sera. (do serów twardych stosuje się prasowanie). Niewłaściwy kształt i twartość sera 6-7 Solenie sera Nadanie serom smaku, wzmocnienie skórki, pobudzeniu wydzielania serwatki z sera i zapobiega rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów (zawartość soli 1 5 %) Pęknięta skórka sera 7-8 Dojrzewanie i pielęgnacja sera Enzymatyczny rozkład białek do prostszych związków azotowych w temperaturach C i wilgotności 75 95% oraz dodatkowo tworzenie dziur (CO2) Wysuszony ser 6-7 Pakowanie i magazynowanie sera Pokrycie warstwą kolorowej parafiny, która chroni go przed wysychaniem i uszkodzeniami mechanicznymi lub pakowanie do woreczków. Różnice koloru opakowania (parafiny) 3

17 Proces Opis procesu Przykładowy błąd Transport sera Transport sera musi odbywać się w specjalnych warunkach (temperaturowych 0-10 C) Wysuszony ser 7-8 Magazynowanie i ekspozycja sera Magazynowanie i ekspozycja serów musi odbywać się w specjalnych warunkach (temperaturowych 0-10 C). Pocenie się sera 6-7 Przechowywanie i konsumpcja sera Przechowywanie sera w temperaturze 0-10 C, zapobiegające jego wysychaniu (unikać mrożenia i podawać w temperaturze pokojowej). Tworzenie się pleśni na powierzchni sera 8-9 Postępowanie z odpadami i opakowaniami Postępowanie z opakowaniami, wyrobami niezdatnymi do spożycia. Szkodliwy materiał opakowań sera 9-10 Uwaga: każdy z procesów ma wpływ na jakość końcową sera i dlatego należy wziąć go pod uwagę w analizie FMEA oraz przy określaniu krytycznych punktów kontroli.

18 Przykład: operacja dojrzewanie sera Stan początkowy Cel : obniżenie LPR Wada Skutek wystąpienia wady LRN Przyczyna wystąpienia wady LRW Działania kontrolne LRO LPR Zbyt wysoka temperatura dojrzewania Pękanie sera 6 Błąd pracownika 5 Ręczny pomiar i regulacja temperatury Granica 120 pkt Działanie: zmiana sposobu rejestracji temperatury wraz z wykonaniem układu automatycznej regulacji Odpowiedzialny: Suski Sławomir Termin realizacji: Stan: Wada Skutek wystąpienia wady LRN Przyczyna wystąpienia wady LRW Działania kontrolne LRO LPR Zbyt wysoka temperatura dojrzewania Pękanie sera 6 Błąd pracownika 2 Automatyczna regulacja warunków dojrzewania sera 3 36

19 Zwiększenie skuteczności kontroli procesu Czujnik temperatury manualny pomiar i rejestracja Czujnik temperatury z dataloggerem (pomiar czasu) Czujnik temperatury z transmisją Wifi (pomiar czasu) Współczynnik LPO

20 Zastosowanie sterowników programowalnych PLC temperatura Spełniono warunek? nie tak Układy samoczynnej regulacji mogą podnieść skuteczność procesów technologicznych. Uwaga: muszą być dobrze zaprojektowane!!!

21 Nawet jak już rozwiążemy problem pomiarów temperatury to zawsze może wystąpić zanik napięcia, na który również warto się przygotować

22 Przy planowaniu organizacji warto pomyśleć o zastosowaniu różnych narzędzi standaryzujących pracę firmy... Sensory i układy sterowania Rozwiązania IT Systemy ostrzegawcze... ograniczających wpływ człowieka na przebieg procesu, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko wystąpienia błędu lub przeoczenia.

23 JAK UNIKAĆ KOSZTÓW ZŁEJ JAKOŚCI W BRANŻY FMCG Kaizen jest filozofią ciągłego doskonalenia, niekończących się zmian we wszystkich obszarach firmy. Kaizen Zmiany realizowane małymi krokami Zdobywanie wiedzy przez naukę Ciągłe doskonalenie (działanie) Orientacja na proces Praca grupowa Nakierowanie na pracownika Innowacja Zmiany realizowane dużymi krokami Rewolucja technologiczna Inwestowanie Orientacja na wynik Praca indywidualna (dominuje) Nakierowanie na technologię

24 Najlepszym narzędziem przy doskonaleniu wyrobu (od malucha do mercedesa) jest ciągłe doskonalenie KAIZEN (poprawa, polepszanie). Koszty ISO wytyczne do doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz organizacji. Mercedes Maluch Czas

25 JAK UNIKAĆ KOSZTÓW ZŁEJ JAKOŚCI W BRANŻY FMCG Jednym z narzędzi Lean Management jest technika 5S. Technika 5S składa się z następujących etapów: 1S. Seiri/ sort/separate - selekcja/sortowanie 2S. Seiton/ set in order/straighten - systematyka 3S. Seiso/ sweep/shine/scrub - sprzątanie 4S. Seiketsu/ standardize - standaryzacja 5S. Shitsuke/ sustain - samodyscyplina/samodoskonalenie

26 Jakie mogą być koszty złej jakość? Spadek zaufania do firmy i produktów Spadek sprzedaży firmy Koszty wycofania produktu z rynku Kary finansowe firmy Utrata rynków zbytu firmy Upadek firmy Problemy całej branży Uwaga: konsument również cierpi, przy czym rzadko skutki są śmiertelne.

27 Jakie mogą być koszty złej jakość? Uwaga: im wcześniej usunięte zostaną wady, tym odbędzie się to niższymi kosztami!!!

28 Komputerowe wsparcie jakości CAQ integracja i standaryzacja działań. Zarząd Pełnomocnik S.Z.J. Jakość Sprzedaż Zakupy Technologia Produkcja Utrzymanie ruchu

29 Komputerowe wsparcie jakości CAQ zestaw narzędzi jakości. Analiza SPC 5 S KAIZEN P C D A Identyfikacja / identyfikowalność Diagram Ishikawa Monitoring krytycznych punktów kontroli Działania korekcyjne i zapobiegawcze FMEA

30 Wybrane funkcjonalności komputerowego systemu Lean-QS Kontrola materiałów Wyposażenie Analiza FMEA Analiza SPC Reklamacje zakupowe Reklamacje klienta Ocena dostawcy Plany kontroli Braki w produkcji Audity Zapisy jakości Identyfikacja i identyfikowalność

31 Forum Managerów Jakości branży FMCG. Dziękuję Państwu za uwagę Sławomir Suski Lean-Soft sp. z o.o. Zapraszam do zadawania pytań.

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Katarzyna Wojtalik Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów AQAP Allied Quality Assurance Publications Publikacje państw sprzymierzonych w zakresie zapewnienia jakości AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakości

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Aneks 20. Zarządzanie Ryzykiem w Jakości

Aneks 20. Zarządzanie Ryzykiem w Jakości Aneks 20 Zarządzanie Ryzykiem w Jakości Spis treści Przedmowa i Zakres Stosowania 1 Wprowadzenie 2 Zakres 3 Zasady Zarządzania Ryzykiem w Jakości 4 Ogólne wymagania w zakresie Procesu Zarządzania Ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Halina Turlejska, Urszula Pelzner Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 Podręcznik dostawcy 04.03.2011 FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 fax: +48 (0) 33 8741377 www.fideltronik.com.pl Ten podręcznik jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r.

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r. Szanowni Państwo, Począwszy od dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obrotem żywnością będą zobowiązane do stosowania systemu HACCP. Jest to istotne

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Świrska-Korłub Redakcja techniczna i

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania projektami Agenda -I dzień Archiwit Czym jest oraz jak zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP

Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP Historia systemu HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w oparciu o system HACCP Podstawowe informacje dla uczniów szkół gastronomicznych i spożywczych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami INŻYNIERIA PRODUKCJI Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Zielona Góra 2013 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo