Odpowiedzialność korporacyjna Duni. Our Blue Mission

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność korporacyjna Duni. Our Blue Mission"

Transkrypt

1 Odpowiedzialność korporacyjna Duni Our Blue Mission

2 2

3 3 Sztuka dobrych relacji Budowanie długotrwałych relacji. Budowanie długotrwałych relacji. To jest to, co sprawia mi przyjemność podczas smacznego posiłku w przyjemnym otoczeniu. Więzi umacnia się poprzez autentyczność i umiejętność słuchania. Przez pryzmat tych samych wartości postrzegam firmę Duni. To one czynią nas firmą odpowiedzialną ekonomicznie. Po roku pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora generalnego powinność firmy Duni wobec społeczeństwa oraz nasze możliwości przyczynienia się do jego dobrobytu rysują się bardzo wyraźnie. Nadszedł czas, aby skupić wysiłki na innych obszarach odpowiedzialności. Sukces zrównoważonego rozwoju leży w zmianie naszego sposobu myślenia, uświadomieniu sobie ponoszonych kosztów i efektywnym funkcjonowaniu organizacji. Na tym jednak nie poprzestajemy. Naszym obowiązkiem jako lidera rynku wobec naszych interesariuszy jest zrównoważony rozwój naszej podstawowej działalności - produktów marki Duni. Bacznie obserwujemy więc wpływ, jaki wywierają one na ludzi i środowisko naturalne. Śledzimy wyniki najnowszych badań nad nowymi materiałami kompostowalnymi, dążąc do uczynienia naszych produktów całkowicie odnawialnymi. Docelowo w procesie produkcji chcemy korzystać tylko z odnawialnych źródeł energii. Tworzymy środowisko pracy, które zachęca wszystkich pracowników do osobistego angażowania się. Małymi krokami zmierzamy do obranego celu w kontekście finansowym, społecznym i środowiskowym. Każda firma w swojej działalności potrzebuje wyższych wartości. Szersza perspektywa pozwala skoncentrować się na tym, co ważne. Dziś i jutro. To one stymulują moje decyzje, które pozwolą nam sprostać przyszłym wyzwaniom i zapewnić dobrą sytuację finansową firmy Duni w perspektywie długoterminowej. Nie boimy się inwestować w lat do przodu. Osobiście chciałbym przekazać kolejnym pokoleniom takie dziedzictwo, z którego będą dumne. Naszą misją jest dostarczanie codziennych rozwiązań, które tworzą dobrą atmosferę sprzyjającą spożywaniu posiłków. Jestem przekonany, że zrównoważony styl życia jest ich częścią. Thomas Gustafsson, Dyrektor Generalny Duni

4 4 Misja możliwa Nasz program Our Blue Mission (z ang. Nasza Niebieska Misja) nie byłby nic wart bez ludzi, ktrzy go realizują. Są to wszyscy pracownicy firmy Duni. Specjalny zespół ds. odpowiedzialności korporacyjnej, który tworzą menadżerowie różnych jednostek biznesowych, identyfikuje obszary priorytetowe i opracowuje plany strategiczne. Elisabeth Gierow pełni funkcję dyrektora CSR (z ang. społeczna odpowiedzialność biznesu) i dba o to, aby słowa rzeczywiście były przekuwane w czyny. P Jest Pani związana z firmą Duni od 4 lat, poprzednio jako menadżer ds. ochrony środowiska. Jak firma zmieniła swój sposób pracy, aby móc realizować cele zrównoważonego rozwoju? O Sprawami zrównoważonego rozwoju zajmujemy się od bardzo wielu lat. Od roku 2005 obowiązuje nas kodeks etyki biznesowej i system audytowania dostawców. Ochrona środowiska naturalnego ma oczywiście znacznie wcześniejsze początki. Czytając dokumentację firmy sprzed 60 lat można stwierdzić, że troska o pracowników i świadomość ekologiczna są nieodłącznym elementem 60-letniej historii firmy. Jednakże czasy się zmieniły, a wiedza ewoluowała. Nasza misja i cele są bardziej precyzyjne i mierzalne. Wdrożyliśmy działania w wielu obszarach, na które nasza działalność może wywierać wpływ. P Co jest głównym przedmiotem zainteresowania Pani jako nowego dyrektora CSR? O Inicjatywa w zakresie rozwoju nowych materiałów zawsze była mi bliska. Jest to również obszar, w który firma Duni inwestuje obecnie dużo wysiłku i który rzeczywiście może zmienić branżę. Pragniemy zamknąć koło. Nie chcemy czerpać ze źródeł będących własnością nas wszystkich więcej niż możemy oddać. P Dlaczego w miejsce programu Our Green Challenge został wprowadzony program Our Blue Mission? O Nasze zobowiązania wykraczają poza kwestie stricte środowiskowe, jak pozyskiwanie surowców, zużycie energii i kontrola poziomów emisji. Działania naszej firmy jako pracodawcy, klienta i dostawcy nakładają na nas także obowiązek społeczny. Równie ważne jak odpowiedzialna gospodarka leśna są dla nas poprawa warunków pracy oraz rozwiązanie problemu zaśmiecania środowiska naturalnego. P Jak bardzo w rzeczywistości ciekawią interesariuszy firmy Duni, czyli klientów, działania w zakresie CSR? O Bardzo i coraz bardziej. Wzbudzają one oddźwięk świata zewnętrznego i codziennie rodzą pytania o sprawy odpowiedzialności społecznej. Właśnie dlatego rzetelna informacja i nieustanny dialog są tak ważne. Reakcje otoczenia stanowią dla nas podstawę do zgłębiania wiedzy i podejmowania kolejnych wyzwań. Naszym obowiązkiem jest również bieżące szkolenie personelu rynkowego w sprawach związanych z odpowiedzialnością korporacyjną. Na tym w dużej mierze będziemy się koncentrować w nadchodzącym roku. Nieustannie aktualizujemy swoją wiedzę na ten temat poprzez udział w forach, seminariach i spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin. Cele do roku % energii w produkcji Duni z paliw odna-wialnych. EOgraniczenie zużycia energii o 20%. 100% grup produktów Duni jest odnawialne lub kompostowalne Zero reklamacji produktów z powodu poten-cjalnej szkodliwości dla zdrowia. Przeprowadzenie kontroli 80% dostawców surowców i wyrobów gotowycht Audyt wszystkich nowych dostawców wyrobów gotowych. Wszyscy pracownicy są zaangażo wani w doskonalenie działań i pracę opartą na wartościach, a także kierują się etyką pracy.

5 5 Otoczenie, atmosfera, odpowiedzialność Zadaniem programu Our Blue Mission jest umiejscowienie odpowiedzialności korporacyjnej na najwyższym poziomie oraz zapewnienie dobrej atmosfery, otoczenia i odpowiedzialności. Z troską. Środowisko Atmosfera naszej planety jest ważną wartością dla Duni. Aby istnieć, potrzebujemy czystej wody, powietrza i gleby. Jako ludzie i jako firma. Troska o klimat i środowisko naturalne jest fundamentem naszych planów biznesowych. Środowisko i społeczeństwo Odpowiedzialność Niezawodność produktów Duni podstawa naszej działalności świadczy o Odpowiedzialności firmy. Wierzymy, że to, co jest korzystne dla ludzi i środowiska, przynosi również zysk Duni. Ludzie Produkt Otoczenie Za wszystkim, co robimy, stoją ludzie. O ile zapewnimy im poczucie zaangażowania i bezpieczeństwa. Tworzenie uczciwego i otwartego Otoczenia dla klientów, pracowników i dostawców jest nierozerwalnie związane z działalnością Duni. Nowy eko-znak dla produktów Duni OK Compost" to nowy znak certyfikacyjny widniejący na wielu produktach marki Duni. Świadczy on o zdolności materiału do biodegradacji w szybki i bezpieczny sposób wraz z odpadami organicznymi w warunkach kompostowni przemysłowej. Strona 16 Zrównoważone podejście i projekt marki Duni przekonały firmę Dean&David Dla dynamicznie rozwijającej się niemieckiej sieci restauracji Dean&David odnawialna bagassa z trzciny cukrowej była naturalnym wyborem. Wraz z projektem firmy Duni idealnie pasowała do nowych misek na sałatki. Strona 10 W sieci audytów Harmonizacja kodeksu postępowania firmy Duni z wymaganiami klientów sprawiła, że zakład produkcyjny firmy w Poznaniu stał się bardziej wydajny i zrównoważony. Strona 12

6 6 Szukanie i identyfikacja Segregacja i odzyskiwanie Tworzenie i produkcja Wybór i stosowanie

7 7 Tworzenie nastroju. Z troską. Cykl życia produktu Duni Szukanie i identyfikacja Produkt Duni rozpoczyna swoje życie z chwilą wyboru surowca. Preferujemy surowce odnawialne, których źródłem są drzewa i rośliny. Uprawiane i pozyskiwane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie przyczyniają się one do globalnego ocieplenia ani do eksploatacji ograniczonych zasobów mineralnych. Bazowym składnikiem wielu bioplastików są produkty rolne, takie jak kukurydza. Stosowanie produktów rolnych w tym celu może jednak kolidować z rosnącym światowym zapotrzebowaniem na żywność. Dlatego też dążymy do wykorzystania w jak największym stopniu produktów ubocznych innych procesów, na przykład włókien trzciny cukrowej bagassy. Inne surowce przyszłości to obierki ziemniaczane i algi. Już teraz nasze produkty zawierają wiele surowców odnawialnych. A to, co dziś nie jest jeszcze odnawialne, powinno być poddane odzyskowi tak często, jak to możliwe.. Tworzenie i produkcja Produkt Duni składa się z wielu elementów. Projekt, funkcjonalność i jakość to podstawy. Jednak ważny jest również sposób wytwarzania. W zakładach produkcyjnych zapewniamy dobre warunki pracy i ograniczamy wpływ na środowisko. Czyni to procesy wytwarzania i same produkty bezpiecznymi i higienicznymi. Bezpieczeństwo kontaktu z żywnością i brak groźnych substancji to kluczowe cechy produktów Duni. Większość produkcji ma miejsce w Europie, ale dostawcy firmy są rozproszeni po całym świecie. Wiele z bardziej obiecujących nowych materiałów pochodzi z krajów rozwijających się. Wszędzie obowiązują te same standardy. Wybór i stosowanie Świadoma wygoda to dobry powód, aby wybrać i stosować produkty Duni. Zalety korzystania z jednorazowych produktów podczas imprez firmowych lub pikników powinny obejmować praktyczność i higienę użycia oraz uwzględniać potrzeby środowiska i wymogi społeczeństwa. Dlatego też, w imieniu naszych klientów, dokonujemy zrównoważonych wyborów. Zapewniamy, że produkty Duni pozostawiają jak najmniejszy ślad węglowy. Nasi klienci nie muszą się martwić o kwestie bezpieczeństwa, my się tym zajmiemy. Segregacja i odzyskiwanie To ostatni etap stosunkowo krótkiego cyklu życia produktu Duni. Kubek czy serwetka są zużyte, a teraz należy coś z nimi zrobić. W taki czy inny sposób. Mogą one być poddane recyklingowi, kompostowaniu lub spalone. Takie są alternatywy. Zaśmiecanie nigdy nie powinno być jedną z nich. Robimy wszystko, co w naszej mocy, odzyskać surowce z produktów. I uczynić je znów użytecz nymi. Jako gleba, nowe materiały czy energia. Opracowujemy bardziej ekologicznie materiały. Niestety na wielu rynkach, na których działa Duni, brak jest odpowiedniej infrastruktury przetwarzania, kompostowania i odzysku produktów. Zmiany muszą być wprowadzone przez nas i przez innych członków społeczeństwa.

8 8 Zielona produkcja 100% surowców odnawialnych w 2020 r Dokładamy starań, aby zmniejszyć negatywny wpływ naszej produkcji i dystrybucji na środowisko. Serwetki i nakrycia stołowe zajmują centralne miejsce w ofercie Duni. Są one wytwarzane w trzech europejskich zakła dach produkcyjnych firmy. Naszym celem jest ograniczenie zużycia wody i energii przez zakłady, zmniejszenie emisji CO2 i ilości odpadów kierowanych na wysypisko. Innym ważnym obszarem jest oczyszczanie ścieków. Rzecz jasna, używamy przede wszystkim organicznych barwników i farb na bazie wody. Zainstalowanie kotła na biomasę w papierni Rexcell w Szwecji okazało się strzałem w dziesiątkę. Obecnie coraz większą część naszego zapotrzebowania na energię zaspokajamy, korzystając z lokalnych zasobów leśnych. Z kolei nasz zakład w Bramsche w Niemczech korzysta z energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wodnej. Zrobimy wszystko, żeby do 2020 roku 100% energii czerpać wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Aby osiągnąć ten cel, będziemy uważnie analizować korzści płynące z umiejscowienia naszych zakładów produkcyjnych. Może to być na przykład system ciepłowniczy oparty na biopaliwie, biogaz wytwarzany ze źródeł lokalnych, panele słoneczne, czy nasz kocioł na biomasę.

9 9 Biogaz może zastąpić paliwa kopalne Zainicjowaliśmy projekt pilotażowy, który ma na celu zastąpienie gazu ziemnego gazem z biomasy w zakładzie produkcyjnym Duni w szwedzkim Skåpafors. Sukces projektu będzie oznaczał, że Duni jest w stanie generować 90% energii w produkcji z paliw odnawialnych. Proces suszenia bibuły jest bardzo energochłonną częścią produkcji wyrobów z papieru, np. serwetek. Obecnie do suszenia jest wykorzystywany gaz ziemny, równolegle z parą z kotła na biomasę. Od kilku lat Roy Andreasson, koordynator ds. energii w zakładzie produkcyjnym w Skåpafors, realizuje projekty mające na celu redukcję całkowitego zużycia energii, a zwłaszcza wykorzystania paliw kopalnych. Udział zakładu w Skåpafors w całkowitej emisji CO2 z procesu produkcji Duni wynosi 70%, z czego ponad połowa jest generowana w procesie suszenia bibuły. Wprowadzamy szereg modyfikacji w celu ograniczenia zużycia energii i obniżenia poziomów emisji, ale opracowanie zupełnie nowej technologii, która pozwoli suszyć bibułę bez wykorzystania paliw kopalnych, będzie przełomowe, tłumaczy Roy Andreasson. Doskonałe dopasowanie Projekt jest obecnie w fazie planowania. Nowa inicjatywa realizowana we współpracy ze specjalistami i naukowcami pozwoliła uczynić kilka kolejnych kroków. Regionalny klaster przemysłowy, The Paper Province, otrzymał niedawno 130 milionów koron szwedzkich na badania nad biogospodarką opartą na zasobach leśnych i właśnie szukał odpowiedniego projektu, gdy skontaktował się z nim Roy Andreasson. Ta inicjatywa doskonale pasowała do naszego projektu, przyznaje. W badaniach nad biogazem uczestniczą także Uniwersytet w Karlstad, organizacja ds. gospodarki leśnej Södra Skog i Metso (Valmet), największy na świecie producent maszyn papierniczych. Ten projekt przyniesie nam szereg doświadczeń biznesowych i istotną wiedzę techniczną. Badania będziemy prowadzić w oparciu o zaawansowaną technologię, mówi z dumą Roy Andreasson. Roy pracuje w papierni w Skåpafors od około 40 lat i swój udział w przekształcaniu produkcji z korzyścią dla przyszłych pokoleń postrzega za zaszczyt. Redukcja poziomu emisji CO 2 to ważny element europejskiej polityki środowiskowej. Jest to również sposób na obniżenie kosztów i umocnienie pozycji naszej marki. Jestem tego pewien, przyznaje Roy Andreasson. Dwutlenek węgla z działalności własnej Kg/ton rok

10 10

11 11 Zrównoważone podejście i projekt marki Duni przekonały firmę Dean&David Wykorzystanie naturalnych składników pochodzących od lokalnych dostawców jest równie ważne jak dobre relacje z klientami i kontrahentami. Z takiego założenia wychodzą właściciele sieci restauracji Dean&David, serwujących zdrowe dania typu fast-food. Miski do sałatek marki Duni wykonane z odnawialnej bagassy doskonale wpisały się w tę filozofię. Od jednej do ponad 40 restauracji w sześć lat. Za tym postępem, którego początek miał miejsce w 2007 roku w Monachium, stoi młody i odnoszący sukcesy przedsiębiorca David Baumgartner. Po ukończeniu studiów politycznoekonomicznych David wybrał się w podróż po świecie, z której wrócił z własnym pomysłem na biznes. Na rynku żywności i napojów znalazł niszę. Pozostało jedynie pogodzić następujące aspekty: szybko, zdrowo i ekologicznie. I udało się. Podstawowe wartości Większość franczyzowych restauracji znajduje się w Niemczech, ale planowane są już otwarcia kolejnych punktów w Luksemburgu, a nawet w Katarze. Równocześnie z ekspansją geograficzną nieustannie wzmacniamy nasze podstawowe wartości, które w uproszczeniu sprowadzają się do dbania o zadowolenie klientów, mówi Tamara Bajski, menadżer ds. marki w Dean&David. Zapewnienie satysfakcji klientów oznacza nie tylko sprzedawanie smacznych posiłków. To także gotowość do wzięcia odpowiedzialności za sprawy, które wykraczają poza samą firmę, takie jak społeczeństwo i środowisko naturalne. Zrównoważony rozwój od samego początku jest wpisany w naszą markę. Chcemy, aby był tym elementem, który przynosi nam zysk, dodaje Bajski. Firma Duni zaprojektowała rozwiązanie zgodne z naszymi wytycznymi i naszą filozofią. Myślenie perspektywiczne Dania marki Dean&David są przygotowywane ze składników pochodzących przede wszystkim od lokalnych dostawców, a ilość odpadów z roku na rok maleje. Jako krok w tym kierunku firma dąży do jak największego wykorzystania surowców odzyskiwalnych i odnawialnych. Od pewnego czasu szukaliśmy dostawcy dla naszych misek do sałatek. Bagassa z oferty firmy Duni okazała się być idealną alternatywą. Nie wymaga ścinania drzew, a gotowy wyrób prezentuje się wspaniale, mówi Tamara Bajski. Dla Dean&David ważne są również elastyczność dostawcy i dialog. Firma Duni zaprojektowała rozwiązanie zgodne z naszymi wytycznymi i naszą filozofią. To oraz dobra długofalowa współpraca stanowią kluczowe kryteria w wyborze przez nas dostawcy, podsumowuje Tamara Bajski. Bagassa: odpad z produkcji cukru trzcinowego Odpadem z procesu pozyskiwania cukru z łodyg trzciny cukrowej jest włóknisty materiał zwany bagassą. Ten produkt uboczny stanowi cenny surowiec dla wielu produktów. Wyroby z bagassy umożliwiają serwowanie dań na ciepło i nadają się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Te właściwości sprawiają, że produkty z bagassy są oczywistym wyborem tych, którzy dbają o środowisko naturalne. Powrót do natury w 8 tygodni Opakowanie z bagassy do dań na wynos jest przeznaczone do transportu żywności w higieniczny i bezpieczny sposób. A co się dzieje z użytym opakowaniem? Pudełko z bagassy ulega rozkładowi, a po skompostowaniu powraca do gleby w zaledwie 8 tygodni. Na każde dziesięć ton miażdżonych łodyg trzciny cukrowej cukrownia produkuje prawie trzy tony mokrej bagassy. Ponieważ bagassa jest produktem ubocznym przemysłu cukrowego, jej ilość wytwarzana w danym kraju jest proporcjonalna do wielkości produkcji trzciny cukrowej. Duni ecoecho Produkty Duni do podawania i przechowywania posił ków z serii ecoecho są produkowane z najlepszych dostępnych materiałów pozwalających ograniczyć wykorzystanie zasobów nieodnawialnych. Produkty te zostały opracowane z myślą o środowisku i wybrane ze względu na jedną lub więcej korzyści dla niego. Kryteriami wyboru były: efektywne wykorzystanie zasobów, odnawialność, kompostowalność i odpowiedzialne leśnictwo.

12 12

13 13 W sieci audytów Harmonizacja działań własnych z wymaganiami indywidualnego klienta może stanowić nie lada wyzwanie. Ścisła współpraca z dystrybutorami i dostawcami stanowi kluczowy element efektywnych i zrównoważonych procesów wytwórczych w poznańskiej przetwórni papieru Duni. Jolanta Dębowska, menedżer ds. jakości Duni w Poznaniu, ma długoletnie doświadczenie w przemyśle spożywczym, a od 1,5 roku jest związana z firmą Duni. Wcześniej nie miałam do czynienia z przetwórstwem papieru i musiałam przyswoić sobie nowe prawa chemiczne, ale podejście do jakości, bezpieczeństwa i higieny jest bardzo zbliżone. Jestem pod wrażeniem wysokich standardów obowiązujących w tutejszym zakładzie, mówi. Jolanta Dębowska odpowiada za zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań kodeksu postępowania, zarówno firmy Duni, jak i klientów takich jak IKEA czy Walmart W większości obszarów nasze podejście jest takie samo. Różnica może polegać na sposobie dokumentowania naszej pracy. Standaryzacja różnorodności IWAY, korporacyjny kodeks postępowania firmy IKEA, wymaga m.in. certyfikatów szkoleń personelu i wizualizacji przepisów BHP na ścianach w miejscu pracy. Niezbędna była jednak standaryzacja kodeksów postępowania, aby móc zapewnić wydajną produkcję i dobre środowisko pracy operatorów Duni. Funkcjonowanie zakładu produkcyjnego w zgodzie z trzema różnym kodeksami postępowania nie jest możliwe. Wdrożenie modyfikacji proponowanych przez klienta przynosi tylko korzyść nam samym. Dobrze jest pomagać sobie nawzajem w stawaniu się lepszym, tłumaczy Jolanta Dębowska. Na tym samym podejściu jest oparta współpraca firmy Duni z dostawcami. Silne partnerstwo zawsze było filarem łańcucha dostaw Duni. Wszystkich dostawców w każdym miejscu na świecie obowiązują jednakowe kryteria. Dostawcy surowców Większość dostawców firmy Duni znajduje się w Europie, a Jolanta Dębowska pomaga przeprowadzać audyty w Polsce. Odwiedziła też zakłady we Francji, Niemczech, Luksemburgu i Finlandii. Dostawcy surowców są traktowani priorytetowo i audytowani z regularną częstotliwością. Drobiazgowość naszej pracy szczerze mnie zaskoczyła. Audyt, opracowanie dokumentacji i weryfikacja wdrożenia wniosków z audytu mogą być dość czasochłonne. Jolanta Dębowska dość szybko zorientowała się też, że bardzo nowoczesny zakład produkcyjny może mieć równie wiele niedociągnięć co zakład nieco starszej daty. Wiele w tym przypadku zależy od zarządzania, procedur i chęci poprawy. Ze względu na przyszłość naszej działalności pośpiech nie jest wskazany. Jeżeli dostawca uzyska zatwierdzenie na zbyt wysokim poziomie, któremu później nie sprosta, sprawi nam to w przyszłości wiele problemów, podsumowuje.

14 14

15 15 Patent na rozwiązywanie problemów Kto w codziennej pracy napotyka na określony problem, ten jest najbardziej odpowiednią osobą do jego rozwiązania. Tak brzmi główne założenie inicjatywy delegowania uprawnień na pracowników w papierni firmy Duni w Skåpafors. Inicjatywa początkowo została przyjęta sceptycznie. Co mogę zrobić, aby firma była bardziej wydajna? Czy to nie kadra kierownicza powinna wprowadzać zmiany? Ale teraz już niektórzy pracownicy dostrzegają duże korzyści płynące z angażowania się w codzienne doskonalenie. Sposób myślenia Widzimy wyraźnie, że sugestie dotyczące zmian realizowane są szybciej, gdy pracownikom daje się większe uprawnienia i zachęca do zaangażowania w podejmowanie decyzji, przyznaje Petra Christensen, koordynator ds. BHP w należącej do Duni papierni Rexcell w szwedzkim Skåpafors. Od końca 2010 roku Petra prowadzi projekt nieustannego doskonalenia środowiska pracy i wzrostu wydajności. Kluczowe dla tego projektu było opracowanie metody i zmiana sposobu myślenia. Nasza firma dysponuje bogatą wiedzą specjalistyczną, więc dlaczego by nie wykorzystać jej w możliwie najlepszy sposób, mówi Petra Christensen. Wyniki można osiągnąć zaskakująco szybko, jeżeli pracownicy angażują się w usprawnianie własnych obszarów kompetencji. Obszary doskonalenia Odkąd wspólnie rozwiązujemy problemy, nasze miejsce pracy stało się bardziej przyjazne, mówi Tony Roll, operator w Rexcell. Wraz z innymi pracownikami odpowiada za identyfikację priorytetowych obszarów do poprawy. Liczne statystyki opracowywane na potrzeby zakładu pomagają w przeprowadzeniu dogłębnej analizy. Kulturę organizacyjną cechuje teraz większa otwartość, która zachęca pracowników do identyfikowania problemów i szukania rozwiązań. Drobne korekty już spowodowały wielkie zmiany. Bo rzecz w tym, aby małymi krokami zmierzać do obranego celu. Często i systematycznie. Mogą to być zmiany sposobu pracy, modyfikacje technologii lub po prostu świadomość procedur. Ci, którzy nie będą szukać możliwości poprawy, stracą okazję do samodoskonalenia, zaznacza. Efekty zaangażowania pracowników Rexcell w podejmowanie decyzji to m.in.: Spadek zużycia świeżej wody na jednej z linii produkcyjnych o 50% w ciągu pół roku. Około 50% więcej włókien do odzysku dla jednej z linii produkcyjnych. Spadek liczby reklamacji jakościowych dotyczących połączeń klejonych na jed nej z linii produkcyjnych o ok. 30%.

16 16 Nowy eko-znak dla produktów Duni Firma Duni ma już w swojej ofercie wiele produktów przetwarzalnych i odnawialnych. A będzie ich więcej. Co oznaczają pojęcia kompostowalny i biodegradowalny? Odpowiedzią na te pytania, świadczącą o rozwoju nowych materiałów, jest wprowadzenie nowego znaku certyfikacyjnego. Znak OK Kompost oznacza, że materiał, z którego wykonany jest produkt, ulega biodegradacji w szybki i bezpieczny sposób wraz z odpadami organicznymi w warunkach kompostowni przemysłowej. Segregacja odpadów organicznych w Europie jest coraz bardziej powszechna. Duni uważa, że produkty jednorazowego użytku, wyrzucane wraz z resztkami żywności, powinny powrócić do gleby. Dlatego ważne jest właściwe pokierowanie. Tam, gdzie na to zezwalają lokalne przepisy, klienci powinni otrzymać czytelną informację o tym, które produkty można utylizować razem z resztkami żywności. Klient, który chce wiedzieć, z jakich surowców powstają nasze produkty, w jaki sposób są wytwarzane i jak postępować z odpadami, powinien mieć możliwość odczytania tych informacji z etykiet, mówi Elisabeth Gierow, dyrektor CSR. Niemniej jednak należy pamiętać, że etykieta nie stanowi zalecenia do kompostowania w domu czy w warunkach naturalnych. Materiały są testowane w warunkach kompostowni przemysłowej w wyższych temperaturach i przy zastosowaniu procesu aktywnego mieszania. W warunkach domowych kompostowanie może potrwać bardzo długo, a zaśmiecanie nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Prawie wszystkie materiały i kolory obrusów i serwetek marki Duni mogą być już opatrzone znakiem OK compost, który zostanie umieszczony na opakowaniach w ciągu 2014 roku. Od dawna nasze serwetki z bibuły mają również ekoznak Nordyckiego Łabędzia. Znak FSC etykieta odpowiedzialnego leśnictwa został wprowadzony w 2009 roku.

17 17 Tylko najgorsze z możliwych scenariuszy są wystarczająco dobre Budowanie zaufania społecznego w przemyśle opakowaniowym. Tym Kristina Salmén z Normpack zajmuje się od połowy 1980 roku. I za jej pośrednictwem firma Duni też. Już 30 lat temu kwestię bezpieczeństwa produktów wolnych od szkodliwych substancji traktowano priorytetowo. Normpack jest systemem samokontroli wewnętrznej, który wspiera firmy w procesie identyfikacji wymagań rynkowych mających zastosowanie do wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W roku 1984 w Szwecji międzynarodowe przepisy dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością istniały jedynie w zarysie. W czasach gdy nie było jeszcze krajowych wytycznych i specjalnych przepisów prawa firma Duni dostrzegała potrzebę wdrożenia systemu kontroli produktów. To pokazuje, że firma Duni już od dłuższego czasu bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo konsumentów. Była ona w rzeczywistości jednym z inicjatorów Normpack, przyznaje Kristina Salmén. W niedawno znalezionych przez Kristinę biuletynach Normpack z 1980 roku można przeczytać artykuł kierownika ds. bezpieczeństwa i jakości Duni, który szczegółowo tłumaczy znaczenie naukowych dowodów na to, że materiały i opakowania nie działają szkodliwie na żywność. Złożoność przepisów Kristina Salmén wyjaśnia, że w ciągu ostatnich 30 lat nasiliła się w życiu ogółu naszego społeczeństwa obecność substancji chemicznych. Przepisy europejskie są coraz bardziej złożone. Dla międzynarodowej firmy jaką jest Duni ważna jest bieżąca ocena ryzyka substancji stosowanych w surowcach do produkcji żywności. W oparciu o nowoczesne dane naukowe. Poprzez certyfikację produktów i systemy, które umożliwiają firmom członkowskim przeprowadzenie samooceny, Normpack zapewnia zgodność produktów z przepisami zarówno szwedzkimi, jak i europejskimi. Testy laboratoryjne Firmy będące członkami Normpack mogą również korzystać z laboratorium badania migracji. Produkty są poddawane działaniu bardzo wysokich temperatur przez taki czas, jaki pozwoli zapewnić ich zgodność ze ścisłymi standardami BHP. Zawsze uwzględniamy najgorszy z możliwych scenariuszy. Jeśli w celu uzyskania absolutnej pewności konieczne są dalsze badania, firma Duni zawsze daje nam zielone światło, mówi Kristina Salmén.

18 18 To ślad Duni Raport na temat odpowiedzialności korporacyjnej Duni jest publikowany raz w roku. Ma on na celu przegląd kluczowych aspektów działalności firmy i jej rozwoju jako podmiotu odpowiedzialnego. W połączeniu ze szczegółowymi informacjami na stronie Duni.com oraz z rocznym sprawozdaniem z działalności firmy pomaga on spełnić wymogi sprawozdawczości GRI. Kluczowe aspekty W trakcie opracowywania programu Our Blue Mission oszacowaliśmy kryteria materiałowe i wymogi interesariuszy, a rezultaty zostały przeanalizowane przez kierownictwo firmy. Te kluczowe aspekty wytyczają nasze priorytetowe cele i obszary pracy. Więcej informacji na temat programu oraz wyniki firmy można znaleźć na stronie Duni.com. Zależność od surowców i energii oraz ich zużycie. Wpływ na klimat. Produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością i bezpieczeństwo konsumentów. Higiena pracy i gwarancja praw pracowników tworzących produkty Duni. Krótki cykl życia produktów Duni. Wpływ produkcji własnej Duni na lokalne społeczności i na środowisko. Ryzyko w zewnętrznych relacjach biznesowych, zwalczanie korupcji, etyka biznesu. Kluczowi interesariusze Konsumenci i klienci Duni. Pracownicy Duni i pracownicy bezpośrednich dostawców firmy. Lokalne społeczności w miejscach zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji Duni. Ponieważ jesteśmy spółką publiczną, jednymi z głównych interesariuszy są oczywiście nasi akcjonariusze. Wreszcie, prace i sprawozdawczość w ramach odpowiedzialności korporacyjnej są prowadzone po to, aby zabezpieczyć ich inwestycje w Duni. W szerszym rozumieniu są także strony, na które działalność Duni ma pośredni wpływ. Inni interesariusze Lokalne społeczności w miejscach, gdzie znajdują się źródła surowców dla Duni i dostawców Duni. Osoby, którym nie jest obojętna wydajność cyklu życia jednorazowych produktów czy zaśmiecanie środowiska. Eko-fakty Wybrane dane związane z działalnością, produkcją i logistyką Duni. Wskaźniki wybrano zgodnie z wytycznymi G3.1. Wartość emisji dwutlenku węgla jest obliczana w oparciu o bezpośrednie i pośrednie źródła energii. Wskaźniki konwersji pochodzą od dostawcy energii lub ze statystyk krajowych. Emisja dwutlenku węgla Ton na zakład Papiernia Szwecja Zakład przetwórstwa Niemcy Zakład przetwórstwa Polska Pierwotne zużycie energii przez własne zakłady produkcyjne obliczane jest na podstawie energii dostarczanej do zakładu. Brak konwersji dla pierwotnych źródeł energii elektrycznej. Woda w przetwórniach pochodzi ze źródeł komunalnych. Woda wykorzystywana w papierni jest pobierana bezpośrednio z pobliskiej elektrowni wodnej. Po użyciu jest ona oczyszczana i kierowana z powrotem do tego samego zbiornika. Zużycie energii MWh na zakład Papiernia Szwecja Zakład przetwórstwa Niemcy Zakład przetwórstwa Polska Zużycie wody m3 na zakład Papiernia Szwecja Zakład przetwórstwa Niemcy Zakład przetwórstwa Polska 4 904

19 19 Tabela danych środowiskowych dla produkcji Papiernia Szwecja Zakład przetwórstwa w Niemczech Zakład przetwórstwa Polska Zużycie materiałów (tony) Celuloza i papier Odzyskane odpady papierowe Dodatki Farby i substancje chemiczne Energia (MWh) i woda Energia łącznie Energia elektryczna Biopaliwa (zrębki drzewne) Para (lokalnie) Gaz węglowodorowy (LPG) Gaz ziemny (LNG) Olej opałowy Woda (m 3 ) Emisja powietrze i woda, w tonach CO 2 łącznie CO 2 bezpośrednio NOx BOD COD Kodeks etycznego postępowania w biznesie (ang. Code of Conduct) Kodeks postępowania został podpisany przez 100% dostawców wyrobów gotowych. Przeprowadziliśmy kontrole u dostawców wyrobów gotowych reprezentujących 80% wartości zakupów i w oparciu o strategię analizy ryzyka. Pozostali dostawcy posiadają dobrze ugruntowaną pozycję i znajdują się głównie w Skandynawii i w Niemczech. Tabela audytów Code of Conduct Mężczyźni 53% Wartość zakupów (%) (2012) Płeć Obszar geograficzny Zatwierdzenie (poziom A-C) Kobiety 47% Brak zatwierdzenia/ zatwierdzenie warunkowe (poziom D) Do skontrolowania (% wartości zakupu) Azja Europa Wschodnia Europa Zachodnia Inne 0, AOX 0,029 0, Odpady, w tonach Z recyklingu Odzysk energii Odpady komunalne Odpady niebezpieczne ,3 Ścieki, szlam itp Inne (w tym elektryczne) 11 0,3 2,1 Zatrudnienie fakty Firma Duni zatrudnia pracowników głównie w Szwecji, Niemczech i w Polsce. Informacje na temat zarządzania zasobami ludzkimi są również dostępne w sprawozdaniu rocznym firmy. Normy i certyfikaty produkcji własnej Certyfikaty zostały opublikowane na stronie Duni.com Jakość i bezpieczeństwo produktu ISO 9001 (zarządzanie jakością) BRC (higiena i bezpieczeństwo produktów konsumenckich Papiernia Szwecja Zakład przetwórstwa Niemcy Zakład przetwórstwa Polska Tak Tak Tak Tak Tak Pracownicy Państwo Stanowiska produkcyjne Stanowiska administracyjne Razem Szwecja Niemcy Polska Holandia Wielka Brytania Pozostałe kraje Razem Środowisko ISO (zarządzanie środowiskiem) ISO (zarządzanie energią) FSC Chain of Custody (odpowiedzialne leśnictwo, oznakowanie produktów) Nordischer Schwan (skandynawskie oznakowanie produktów ekologicznych) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

20 Duni.com

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

OUR BLUE MISSION RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2014

OUR BLUE MISSION RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2014 OUR BLUE MISSION RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2014 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU PODSTAWA GOODFOODMOOD Firma Duni zapewnia nastrój goodfoodmood w miejscach spotkań i spożywania posiłków

Bardziej szczegółowo

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko Prawda czy fałsz? Jako użytkownicy papieru możemy mieć trudności ze wskazaniem, co jest prawdą w odniesieniu do wpływu papieru na środowisko naturalne.

Bardziej szczegółowo

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat Podarujmy naszym dzieciom czysty świat MINIMALIZACJA ODPADÓW EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZRÓWNOWAŻONA GOSPO- DARKA ZASOBAMI LEŚNYMI OGRANICZANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA TROSKA O DOBRO SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Wprowadzenie W DS Smith zobowiązani jesteśmy do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Całość naszych działań

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 firmy Henkel

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 firmy Henkel Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 firmy Henkel jako narzędzie zarządzania w organizacji Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października 2012 r. Henkel dziś Henkel na świecie Rok 2011

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER ZAPRASZAMY DO ŚWIATA TECNOFER Polityka naszej firmy odzwierciedla pewne wartości takie jak odwaga i intelektualna dociekliwość, które są inspiracją dla egzystencji oraz

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Konferencja NEUF. Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE. 18 czerwca 2010. Warszawa

Konferencja NEUF. Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE. 18 czerwca 2010. Warszawa Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE Konferencja NEUF 18 czerwca 2010 Warszawa Krzysztof Nosal Dyrektor d/s Srodowiska Arizona Chemical Polityka dotycząca odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1 KEMIPOL Sp. z o.o. jest spółką założoną w roku 1990, w oparciu o prawo polskie, której Udziałowcami są następujące osoby prawne: KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów) Z-dy Chemiczne POLICE

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE TWORZYWA BIODEGRADOWALNE Opracowały: Joanna Grzegorzek kl. III a TE Katarzyna Kołdras kl. III a TE Tradycyjne tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych. Większość z nich nie

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

SILVER.

SILVER. SILVER www.armstrongsufity.pl Cradle to Cradle (C2C) - Od kołyski z powrotem do kołyski - przyszłością zrównoważony rozwój Cradle to Cradle czyli Od kołyski z powrotem do kołyski, to innowacyjna koncepcja

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie do zagadnień ochrony. klimatu i gospodarki niskoemisyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zmiany klimatu W ostatnich latach termin

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII mgr Małgorzata GÓRALCZYK Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pracownia Badań Strategicznych, ul. Wybickiego

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka o obiegu zamkniętym. wad ale trudne do pełnego wdrożenia. Konferencja POWER RING. rozwiązanie co do zasady pozbawione

Gospodarka o obiegu zamkniętym. wad ale trudne do pełnego wdrożenia. Konferencja POWER RING. rozwiązanie co do zasady pozbawione Konferencja POWER RING Gospodarka o obiegu zamkniętym rozwiązanie co do zasady pozbawione wad ale trudne do pełnego wdrożenia Warszawa, 15 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przyjęła 2 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria UE dotyczące ekologicznych zamówień publicznych w odniesieniu do energii elektrycznej

Kryteria UE dotyczące ekologicznych zamówień publicznych w odniesieniu do energii elektrycznej Kryteria UE dotyczące ekologicznych zamówień publicznych w odniesieniu do energii elektrycznej Ekologiczne zamówienia publiczne (GPP) stanowią instrument dobrowolny. Niniejszy dokument zawiera kryteria

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza?

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla firm, które posiadają pojedynczy zakład lub kilka zakładów lub przetwórców posiadających swoje zakłady w wielu lokalizacjach MSC: Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Wizja, Misja, Strategia i Wartości

Wizja, Misja, Strategia i Wartości Wizja, Misja, Strategia i Wartości Nasza wizja Być najlepszą na świecie firmą w branży farb i lakierów dzięki stałemu dostarczaniu wysokiej jakości, innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań cieszących

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

Nieznane życie. tworzyw sztucznych Nieznane życie tworzyw sztucznych Dlaczego dzisiaj wiele produktów jest pakowanych w opakowania z tworzyw sztucznych? Co powinniśmy zrobić ze zużytymi opakowaniami? Tworzywa sztuczne mają wartość W fazie

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Współpraca pomiędzy publicznym i prywatnym sektorem zatrudnienia Najnowsze trendy

Współpraca pomiędzy publicznym i prywatnym sektorem zatrudnienia Najnowsze trendy Współpraca pomiędzy publicznym i prywatnym sektorem zatrudnienia Najnowsze trendy William Smith dyrektor generalny Ingeus Europe Filozofia Ingeus Współpraca z publicznymi urzędami pracy Wypełnianie ról,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Paweł Badowski Regulatory Affairs Manager Unilever Polska Oświadczenia zdrowotne w teorii i praktyce

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw

Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw Magdalena Borzęcka-Walker Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw Cele Ocena szybkiej pirolizy (FP), pirolizy katalitycznej (CP) oraz hydrotermalnej karbonizacji (HTC),

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki

Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki Opracowanie z cyklu "Popularyzacja wiedzy" Małgorzata Szymańska-Brałkowska Małgorzata Z. Wiśniewska Ewa Malinowska Wydawca: Zakład Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA CYRKULACYJNA METALI NIEŻELAZNYCH

GOSPODARKA CYRKULACYJNA METALI NIEŻELAZNYCH GOSPODARKA CYRKULACYJNA METALI NIEŻELAZNYCH TARGI POLEKO FORUM RECYKLINGU POZNAŃ 16 października 2014 roku Gospodarka cyrkulacyjna oszczędza surowce, tworzy miejsca pracy To ten kierunek polityki środowiskowej

Bardziej szczegółowo

zrównoważonych Pięć możliwości

zrównoważonych Pięć możliwości zrównoważonych Pięć możliwości rozwój Zrównoważony Twój zysk Realizowanie zrównoważonej i długofalowej strategii jest na dzisiejszym rynku koniecznością w każdej branży. Tym samym oczekiwania i wymagania

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Nie truj powietrza miej wpływ na to czym oddychasz Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr Bożena Niemczuk Lublin, 27 października

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

D.B.B. GREEN ENERGY S.A.

D.B.B. GREEN ENERGY S.A. D.B.B. GREEN ENERGY S.A. D.B.B. Green Energy S.A. to spółka zajmująca się innowacyjnymi projektami ekologicznymi. D.B.B. Green Energy S.A. jest zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Green Cleaning. Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków

Green Cleaning. Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków Green Cleaning Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków Dlaczego green? Green znaczy więcej niż ekologiczny green to zrównoważony rozwój. HECTAS jest jedną z wiodących firm - ruchomości w całej Europie.

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES 1. Interdyscyplinarna grupa robocza Społecznie odpowiedzialny biznes została powołana w dniu 09.02.2015 r. 2. Skład zespołu W skład grupy roboczej

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Janusz Turowski. Przemysł spożywczy w świetle raportów o zrównoważonym rozwoju

Janusz Turowski. Przemysł spożywczy w świetle raportów o zrównoważonym rozwoju Janusz Turowski Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Energia i środowisko w mleczarstwie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Pracownia Usług Technicznych Audytor Przemysł spożywczy w świetle raportów

Bardziej szczegółowo