Odpowiedzialność korporacyjna Duni. Our Blue Mission

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność korporacyjna Duni. Our Blue Mission"

Transkrypt

1 Odpowiedzialność korporacyjna Duni Our Blue Mission

2 2

3 3 Sztuka dobrych relacji Budowanie długotrwałych relacji. Budowanie długotrwałych relacji. To jest to, co sprawia mi przyjemność podczas smacznego posiłku w przyjemnym otoczeniu. Więzi umacnia się poprzez autentyczność i umiejętność słuchania. Przez pryzmat tych samych wartości postrzegam firmę Duni. To one czynią nas firmą odpowiedzialną ekonomicznie. Po roku pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora generalnego powinność firmy Duni wobec społeczeństwa oraz nasze możliwości przyczynienia się do jego dobrobytu rysują się bardzo wyraźnie. Nadszedł czas, aby skupić wysiłki na innych obszarach odpowiedzialności. Sukces zrównoważonego rozwoju leży w zmianie naszego sposobu myślenia, uświadomieniu sobie ponoszonych kosztów i efektywnym funkcjonowaniu organizacji. Na tym jednak nie poprzestajemy. Naszym obowiązkiem jako lidera rynku wobec naszych interesariuszy jest zrównoważony rozwój naszej podstawowej działalności - produktów marki Duni. Bacznie obserwujemy więc wpływ, jaki wywierają one na ludzi i środowisko naturalne. Śledzimy wyniki najnowszych badań nad nowymi materiałami kompostowalnymi, dążąc do uczynienia naszych produktów całkowicie odnawialnymi. Docelowo w procesie produkcji chcemy korzystać tylko z odnawialnych źródeł energii. Tworzymy środowisko pracy, które zachęca wszystkich pracowników do osobistego angażowania się. Małymi krokami zmierzamy do obranego celu w kontekście finansowym, społecznym i środowiskowym. Każda firma w swojej działalności potrzebuje wyższych wartości. Szersza perspektywa pozwala skoncentrować się na tym, co ważne. Dziś i jutro. To one stymulują moje decyzje, które pozwolą nam sprostać przyszłym wyzwaniom i zapewnić dobrą sytuację finansową firmy Duni w perspektywie długoterminowej. Nie boimy się inwestować w lat do przodu. Osobiście chciałbym przekazać kolejnym pokoleniom takie dziedzictwo, z którego będą dumne. Naszą misją jest dostarczanie codziennych rozwiązań, które tworzą dobrą atmosferę sprzyjającą spożywaniu posiłków. Jestem przekonany, że zrównoważony styl życia jest ich częścią. Thomas Gustafsson, Dyrektor Generalny Duni

4 4 Misja możliwa Nasz program Our Blue Mission (z ang. Nasza Niebieska Misja) nie byłby nic wart bez ludzi, ktrzy go realizują. Są to wszyscy pracownicy firmy Duni. Specjalny zespół ds. odpowiedzialności korporacyjnej, który tworzą menadżerowie różnych jednostek biznesowych, identyfikuje obszary priorytetowe i opracowuje plany strategiczne. Elisabeth Gierow pełni funkcję dyrektora CSR (z ang. społeczna odpowiedzialność biznesu) i dba o to, aby słowa rzeczywiście były przekuwane w czyny. P Jest Pani związana z firmą Duni od 4 lat, poprzednio jako menadżer ds. ochrony środowiska. Jak firma zmieniła swój sposób pracy, aby móc realizować cele zrównoważonego rozwoju? O Sprawami zrównoważonego rozwoju zajmujemy się od bardzo wielu lat. Od roku 2005 obowiązuje nas kodeks etyki biznesowej i system audytowania dostawców. Ochrona środowiska naturalnego ma oczywiście znacznie wcześniejsze początki. Czytając dokumentację firmy sprzed 60 lat można stwierdzić, że troska o pracowników i świadomość ekologiczna są nieodłącznym elementem 60-letniej historii firmy. Jednakże czasy się zmieniły, a wiedza ewoluowała. Nasza misja i cele są bardziej precyzyjne i mierzalne. Wdrożyliśmy działania w wielu obszarach, na które nasza działalność może wywierać wpływ. P Co jest głównym przedmiotem zainteresowania Pani jako nowego dyrektora CSR? O Inicjatywa w zakresie rozwoju nowych materiałów zawsze była mi bliska. Jest to również obszar, w który firma Duni inwestuje obecnie dużo wysiłku i który rzeczywiście może zmienić branżę. Pragniemy zamknąć koło. Nie chcemy czerpać ze źródeł będących własnością nas wszystkich więcej niż możemy oddać. P Dlaczego w miejsce programu Our Green Challenge został wprowadzony program Our Blue Mission? O Nasze zobowiązania wykraczają poza kwestie stricte środowiskowe, jak pozyskiwanie surowców, zużycie energii i kontrola poziomów emisji. Działania naszej firmy jako pracodawcy, klienta i dostawcy nakładają na nas także obowiązek społeczny. Równie ważne jak odpowiedzialna gospodarka leśna są dla nas poprawa warunków pracy oraz rozwiązanie problemu zaśmiecania środowiska naturalnego. P Jak bardzo w rzeczywistości ciekawią interesariuszy firmy Duni, czyli klientów, działania w zakresie CSR? O Bardzo i coraz bardziej. Wzbudzają one oddźwięk świata zewnętrznego i codziennie rodzą pytania o sprawy odpowiedzialności społecznej. Właśnie dlatego rzetelna informacja i nieustanny dialog są tak ważne. Reakcje otoczenia stanowią dla nas podstawę do zgłębiania wiedzy i podejmowania kolejnych wyzwań. Naszym obowiązkiem jest również bieżące szkolenie personelu rynkowego w sprawach związanych z odpowiedzialnością korporacyjną. Na tym w dużej mierze będziemy się koncentrować w nadchodzącym roku. Nieustannie aktualizujemy swoją wiedzę na ten temat poprzez udział w forach, seminariach i spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin. Cele do roku % energii w produkcji Duni z paliw odna-wialnych. EOgraniczenie zużycia energii o 20%. 100% grup produktów Duni jest odnawialne lub kompostowalne Zero reklamacji produktów z powodu poten-cjalnej szkodliwości dla zdrowia. Przeprowadzenie kontroli 80% dostawców surowców i wyrobów gotowycht Audyt wszystkich nowych dostawców wyrobów gotowych. Wszyscy pracownicy są zaangażo wani w doskonalenie działań i pracę opartą na wartościach, a także kierują się etyką pracy.

5 5 Otoczenie, atmosfera, odpowiedzialność Zadaniem programu Our Blue Mission jest umiejscowienie odpowiedzialności korporacyjnej na najwyższym poziomie oraz zapewnienie dobrej atmosfery, otoczenia i odpowiedzialności. Z troską. Środowisko Atmosfera naszej planety jest ważną wartością dla Duni. Aby istnieć, potrzebujemy czystej wody, powietrza i gleby. Jako ludzie i jako firma. Troska o klimat i środowisko naturalne jest fundamentem naszych planów biznesowych. Środowisko i społeczeństwo Odpowiedzialność Niezawodność produktów Duni podstawa naszej działalności świadczy o Odpowiedzialności firmy. Wierzymy, że to, co jest korzystne dla ludzi i środowiska, przynosi również zysk Duni. Ludzie Produkt Otoczenie Za wszystkim, co robimy, stoją ludzie. O ile zapewnimy im poczucie zaangażowania i bezpieczeństwa. Tworzenie uczciwego i otwartego Otoczenia dla klientów, pracowników i dostawców jest nierozerwalnie związane z działalnością Duni. Nowy eko-znak dla produktów Duni OK Compost" to nowy znak certyfikacyjny widniejący na wielu produktach marki Duni. Świadczy on o zdolności materiału do biodegradacji w szybki i bezpieczny sposób wraz z odpadami organicznymi w warunkach kompostowni przemysłowej. Strona 16 Zrównoważone podejście i projekt marki Duni przekonały firmę Dean&David Dla dynamicznie rozwijającej się niemieckiej sieci restauracji Dean&David odnawialna bagassa z trzciny cukrowej była naturalnym wyborem. Wraz z projektem firmy Duni idealnie pasowała do nowych misek na sałatki. Strona 10 W sieci audytów Harmonizacja kodeksu postępowania firmy Duni z wymaganiami klientów sprawiła, że zakład produkcyjny firmy w Poznaniu stał się bardziej wydajny i zrównoważony. Strona 12

6 6 Szukanie i identyfikacja Segregacja i odzyskiwanie Tworzenie i produkcja Wybór i stosowanie

7 7 Tworzenie nastroju. Z troską. Cykl życia produktu Duni Szukanie i identyfikacja Produkt Duni rozpoczyna swoje życie z chwilą wyboru surowca. Preferujemy surowce odnawialne, których źródłem są drzewa i rośliny. Uprawiane i pozyskiwane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie przyczyniają się one do globalnego ocieplenia ani do eksploatacji ograniczonych zasobów mineralnych. Bazowym składnikiem wielu bioplastików są produkty rolne, takie jak kukurydza. Stosowanie produktów rolnych w tym celu może jednak kolidować z rosnącym światowym zapotrzebowaniem na żywność. Dlatego też dążymy do wykorzystania w jak największym stopniu produktów ubocznych innych procesów, na przykład włókien trzciny cukrowej bagassy. Inne surowce przyszłości to obierki ziemniaczane i algi. Już teraz nasze produkty zawierają wiele surowców odnawialnych. A to, co dziś nie jest jeszcze odnawialne, powinno być poddane odzyskowi tak często, jak to możliwe.. Tworzenie i produkcja Produkt Duni składa się z wielu elementów. Projekt, funkcjonalność i jakość to podstawy. Jednak ważny jest również sposób wytwarzania. W zakładach produkcyjnych zapewniamy dobre warunki pracy i ograniczamy wpływ na środowisko. Czyni to procesy wytwarzania i same produkty bezpiecznymi i higienicznymi. Bezpieczeństwo kontaktu z żywnością i brak groźnych substancji to kluczowe cechy produktów Duni. Większość produkcji ma miejsce w Europie, ale dostawcy firmy są rozproszeni po całym świecie. Wiele z bardziej obiecujących nowych materiałów pochodzi z krajów rozwijających się. Wszędzie obowiązują te same standardy. Wybór i stosowanie Świadoma wygoda to dobry powód, aby wybrać i stosować produkty Duni. Zalety korzystania z jednorazowych produktów podczas imprez firmowych lub pikników powinny obejmować praktyczność i higienę użycia oraz uwzględniać potrzeby środowiska i wymogi społeczeństwa. Dlatego też, w imieniu naszych klientów, dokonujemy zrównoważonych wyborów. Zapewniamy, że produkty Duni pozostawiają jak najmniejszy ślad węglowy. Nasi klienci nie muszą się martwić o kwestie bezpieczeństwa, my się tym zajmiemy. Segregacja i odzyskiwanie To ostatni etap stosunkowo krótkiego cyklu życia produktu Duni. Kubek czy serwetka są zużyte, a teraz należy coś z nimi zrobić. W taki czy inny sposób. Mogą one być poddane recyklingowi, kompostowaniu lub spalone. Takie są alternatywy. Zaśmiecanie nigdy nie powinno być jedną z nich. Robimy wszystko, co w naszej mocy, odzyskać surowce z produktów. I uczynić je znów użytecz nymi. Jako gleba, nowe materiały czy energia. Opracowujemy bardziej ekologicznie materiały. Niestety na wielu rynkach, na których działa Duni, brak jest odpowiedniej infrastruktury przetwarzania, kompostowania i odzysku produktów. Zmiany muszą być wprowadzone przez nas i przez innych członków społeczeństwa.

8 8 Zielona produkcja 100% surowców odnawialnych w 2020 r Dokładamy starań, aby zmniejszyć negatywny wpływ naszej produkcji i dystrybucji na środowisko. Serwetki i nakrycia stołowe zajmują centralne miejsce w ofercie Duni. Są one wytwarzane w trzech europejskich zakła dach produkcyjnych firmy. Naszym celem jest ograniczenie zużycia wody i energii przez zakłady, zmniejszenie emisji CO2 i ilości odpadów kierowanych na wysypisko. Innym ważnym obszarem jest oczyszczanie ścieków. Rzecz jasna, używamy przede wszystkim organicznych barwników i farb na bazie wody. Zainstalowanie kotła na biomasę w papierni Rexcell w Szwecji okazało się strzałem w dziesiątkę. Obecnie coraz większą część naszego zapotrzebowania na energię zaspokajamy, korzystając z lokalnych zasobów leśnych. Z kolei nasz zakład w Bramsche w Niemczech korzysta z energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wodnej. Zrobimy wszystko, żeby do 2020 roku 100% energii czerpać wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Aby osiągnąć ten cel, będziemy uważnie analizować korzści płynące z umiejscowienia naszych zakładów produkcyjnych. Może to być na przykład system ciepłowniczy oparty na biopaliwie, biogaz wytwarzany ze źródeł lokalnych, panele słoneczne, czy nasz kocioł na biomasę.

9 9 Biogaz może zastąpić paliwa kopalne Zainicjowaliśmy projekt pilotażowy, który ma na celu zastąpienie gazu ziemnego gazem z biomasy w zakładzie produkcyjnym Duni w szwedzkim Skåpafors. Sukces projektu będzie oznaczał, że Duni jest w stanie generować 90% energii w produkcji z paliw odnawialnych. Proces suszenia bibuły jest bardzo energochłonną częścią produkcji wyrobów z papieru, np. serwetek. Obecnie do suszenia jest wykorzystywany gaz ziemny, równolegle z parą z kotła na biomasę. Od kilku lat Roy Andreasson, koordynator ds. energii w zakładzie produkcyjnym w Skåpafors, realizuje projekty mające na celu redukcję całkowitego zużycia energii, a zwłaszcza wykorzystania paliw kopalnych. Udział zakładu w Skåpafors w całkowitej emisji CO2 z procesu produkcji Duni wynosi 70%, z czego ponad połowa jest generowana w procesie suszenia bibuły. Wprowadzamy szereg modyfikacji w celu ograniczenia zużycia energii i obniżenia poziomów emisji, ale opracowanie zupełnie nowej technologii, która pozwoli suszyć bibułę bez wykorzystania paliw kopalnych, będzie przełomowe, tłumaczy Roy Andreasson. Doskonałe dopasowanie Projekt jest obecnie w fazie planowania. Nowa inicjatywa realizowana we współpracy ze specjalistami i naukowcami pozwoliła uczynić kilka kolejnych kroków. Regionalny klaster przemysłowy, The Paper Province, otrzymał niedawno 130 milionów koron szwedzkich na badania nad biogospodarką opartą na zasobach leśnych i właśnie szukał odpowiedniego projektu, gdy skontaktował się z nim Roy Andreasson. Ta inicjatywa doskonale pasowała do naszego projektu, przyznaje. W badaniach nad biogazem uczestniczą także Uniwersytet w Karlstad, organizacja ds. gospodarki leśnej Södra Skog i Metso (Valmet), największy na świecie producent maszyn papierniczych. Ten projekt przyniesie nam szereg doświadczeń biznesowych i istotną wiedzę techniczną. Badania będziemy prowadzić w oparciu o zaawansowaną technologię, mówi z dumą Roy Andreasson. Roy pracuje w papierni w Skåpafors od około 40 lat i swój udział w przekształcaniu produkcji z korzyścią dla przyszłych pokoleń postrzega za zaszczyt. Redukcja poziomu emisji CO 2 to ważny element europejskiej polityki środowiskowej. Jest to również sposób na obniżenie kosztów i umocnienie pozycji naszej marki. Jestem tego pewien, przyznaje Roy Andreasson. Dwutlenek węgla z działalności własnej Kg/ton rok

10 10

11 11 Zrównoważone podejście i projekt marki Duni przekonały firmę Dean&David Wykorzystanie naturalnych składników pochodzących od lokalnych dostawców jest równie ważne jak dobre relacje z klientami i kontrahentami. Z takiego założenia wychodzą właściciele sieci restauracji Dean&David, serwujących zdrowe dania typu fast-food. Miski do sałatek marki Duni wykonane z odnawialnej bagassy doskonale wpisały się w tę filozofię. Od jednej do ponad 40 restauracji w sześć lat. Za tym postępem, którego początek miał miejsce w 2007 roku w Monachium, stoi młody i odnoszący sukcesy przedsiębiorca David Baumgartner. Po ukończeniu studiów politycznoekonomicznych David wybrał się w podróż po świecie, z której wrócił z własnym pomysłem na biznes. Na rynku żywności i napojów znalazł niszę. Pozostało jedynie pogodzić następujące aspekty: szybko, zdrowo i ekologicznie. I udało się. Podstawowe wartości Większość franczyzowych restauracji znajduje się w Niemczech, ale planowane są już otwarcia kolejnych punktów w Luksemburgu, a nawet w Katarze. Równocześnie z ekspansją geograficzną nieustannie wzmacniamy nasze podstawowe wartości, które w uproszczeniu sprowadzają się do dbania o zadowolenie klientów, mówi Tamara Bajski, menadżer ds. marki w Dean&David. Zapewnienie satysfakcji klientów oznacza nie tylko sprzedawanie smacznych posiłków. To także gotowość do wzięcia odpowiedzialności za sprawy, które wykraczają poza samą firmę, takie jak społeczeństwo i środowisko naturalne. Zrównoważony rozwój od samego początku jest wpisany w naszą markę. Chcemy, aby był tym elementem, który przynosi nam zysk, dodaje Bajski. Firma Duni zaprojektowała rozwiązanie zgodne z naszymi wytycznymi i naszą filozofią. Myślenie perspektywiczne Dania marki Dean&David są przygotowywane ze składników pochodzących przede wszystkim od lokalnych dostawców, a ilość odpadów z roku na rok maleje. Jako krok w tym kierunku firma dąży do jak największego wykorzystania surowców odzyskiwalnych i odnawialnych. Od pewnego czasu szukaliśmy dostawcy dla naszych misek do sałatek. Bagassa z oferty firmy Duni okazała się być idealną alternatywą. Nie wymaga ścinania drzew, a gotowy wyrób prezentuje się wspaniale, mówi Tamara Bajski. Dla Dean&David ważne są również elastyczność dostawcy i dialog. Firma Duni zaprojektowała rozwiązanie zgodne z naszymi wytycznymi i naszą filozofią. To oraz dobra długofalowa współpraca stanowią kluczowe kryteria w wyborze przez nas dostawcy, podsumowuje Tamara Bajski. Bagassa: odpad z produkcji cukru trzcinowego Odpadem z procesu pozyskiwania cukru z łodyg trzciny cukrowej jest włóknisty materiał zwany bagassą. Ten produkt uboczny stanowi cenny surowiec dla wielu produktów. Wyroby z bagassy umożliwiają serwowanie dań na ciepło i nadają się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Te właściwości sprawiają, że produkty z bagassy są oczywistym wyborem tych, którzy dbają o środowisko naturalne. Powrót do natury w 8 tygodni Opakowanie z bagassy do dań na wynos jest przeznaczone do transportu żywności w higieniczny i bezpieczny sposób. A co się dzieje z użytym opakowaniem? Pudełko z bagassy ulega rozkładowi, a po skompostowaniu powraca do gleby w zaledwie 8 tygodni. Na każde dziesięć ton miażdżonych łodyg trzciny cukrowej cukrownia produkuje prawie trzy tony mokrej bagassy. Ponieważ bagassa jest produktem ubocznym przemysłu cukrowego, jej ilość wytwarzana w danym kraju jest proporcjonalna do wielkości produkcji trzciny cukrowej. Duni ecoecho Produkty Duni do podawania i przechowywania posił ków z serii ecoecho są produkowane z najlepszych dostępnych materiałów pozwalających ograniczyć wykorzystanie zasobów nieodnawialnych. Produkty te zostały opracowane z myślą o środowisku i wybrane ze względu na jedną lub więcej korzyści dla niego. Kryteriami wyboru były: efektywne wykorzystanie zasobów, odnawialność, kompostowalność i odpowiedzialne leśnictwo.

12 12

13 13 W sieci audytów Harmonizacja działań własnych z wymaganiami indywidualnego klienta może stanowić nie lada wyzwanie. Ścisła współpraca z dystrybutorami i dostawcami stanowi kluczowy element efektywnych i zrównoważonych procesów wytwórczych w poznańskiej przetwórni papieru Duni. Jolanta Dębowska, menedżer ds. jakości Duni w Poznaniu, ma długoletnie doświadczenie w przemyśle spożywczym, a od 1,5 roku jest związana z firmą Duni. Wcześniej nie miałam do czynienia z przetwórstwem papieru i musiałam przyswoić sobie nowe prawa chemiczne, ale podejście do jakości, bezpieczeństwa i higieny jest bardzo zbliżone. Jestem pod wrażeniem wysokich standardów obowiązujących w tutejszym zakładzie, mówi. Jolanta Dębowska odpowiada za zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań kodeksu postępowania, zarówno firmy Duni, jak i klientów takich jak IKEA czy Walmart W większości obszarów nasze podejście jest takie samo. Różnica może polegać na sposobie dokumentowania naszej pracy. Standaryzacja różnorodności IWAY, korporacyjny kodeks postępowania firmy IKEA, wymaga m.in. certyfikatów szkoleń personelu i wizualizacji przepisów BHP na ścianach w miejscu pracy. Niezbędna była jednak standaryzacja kodeksów postępowania, aby móc zapewnić wydajną produkcję i dobre środowisko pracy operatorów Duni. Funkcjonowanie zakładu produkcyjnego w zgodzie z trzema różnym kodeksami postępowania nie jest możliwe. Wdrożenie modyfikacji proponowanych przez klienta przynosi tylko korzyść nam samym. Dobrze jest pomagać sobie nawzajem w stawaniu się lepszym, tłumaczy Jolanta Dębowska. Na tym samym podejściu jest oparta współpraca firmy Duni z dostawcami. Silne partnerstwo zawsze było filarem łańcucha dostaw Duni. Wszystkich dostawców w każdym miejscu na świecie obowiązują jednakowe kryteria. Dostawcy surowców Większość dostawców firmy Duni znajduje się w Europie, a Jolanta Dębowska pomaga przeprowadzać audyty w Polsce. Odwiedziła też zakłady we Francji, Niemczech, Luksemburgu i Finlandii. Dostawcy surowców są traktowani priorytetowo i audytowani z regularną częstotliwością. Drobiazgowość naszej pracy szczerze mnie zaskoczyła. Audyt, opracowanie dokumentacji i weryfikacja wdrożenia wniosków z audytu mogą być dość czasochłonne. Jolanta Dębowska dość szybko zorientowała się też, że bardzo nowoczesny zakład produkcyjny może mieć równie wiele niedociągnięć co zakład nieco starszej daty. Wiele w tym przypadku zależy od zarządzania, procedur i chęci poprawy. Ze względu na przyszłość naszej działalności pośpiech nie jest wskazany. Jeżeli dostawca uzyska zatwierdzenie na zbyt wysokim poziomie, któremu później nie sprosta, sprawi nam to w przyszłości wiele problemów, podsumowuje.

14 14

15 15 Patent na rozwiązywanie problemów Kto w codziennej pracy napotyka na określony problem, ten jest najbardziej odpowiednią osobą do jego rozwiązania. Tak brzmi główne założenie inicjatywy delegowania uprawnień na pracowników w papierni firmy Duni w Skåpafors. Inicjatywa początkowo została przyjęta sceptycznie. Co mogę zrobić, aby firma była bardziej wydajna? Czy to nie kadra kierownicza powinna wprowadzać zmiany? Ale teraz już niektórzy pracownicy dostrzegają duże korzyści płynące z angażowania się w codzienne doskonalenie. Sposób myślenia Widzimy wyraźnie, że sugestie dotyczące zmian realizowane są szybciej, gdy pracownikom daje się większe uprawnienia i zachęca do zaangażowania w podejmowanie decyzji, przyznaje Petra Christensen, koordynator ds. BHP w należącej do Duni papierni Rexcell w szwedzkim Skåpafors. Od końca 2010 roku Petra prowadzi projekt nieustannego doskonalenia środowiska pracy i wzrostu wydajności. Kluczowe dla tego projektu było opracowanie metody i zmiana sposobu myślenia. Nasza firma dysponuje bogatą wiedzą specjalistyczną, więc dlaczego by nie wykorzystać jej w możliwie najlepszy sposób, mówi Petra Christensen. Wyniki można osiągnąć zaskakująco szybko, jeżeli pracownicy angażują się w usprawnianie własnych obszarów kompetencji. Obszary doskonalenia Odkąd wspólnie rozwiązujemy problemy, nasze miejsce pracy stało się bardziej przyjazne, mówi Tony Roll, operator w Rexcell. Wraz z innymi pracownikami odpowiada za identyfikację priorytetowych obszarów do poprawy. Liczne statystyki opracowywane na potrzeby zakładu pomagają w przeprowadzeniu dogłębnej analizy. Kulturę organizacyjną cechuje teraz większa otwartość, która zachęca pracowników do identyfikowania problemów i szukania rozwiązań. Drobne korekty już spowodowały wielkie zmiany. Bo rzecz w tym, aby małymi krokami zmierzać do obranego celu. Często i systematycznie. Mogą to być zmiany sposobu pracy, modyfikacje technologii lub po prostu świadomość procedur. Ci, którzy nie będą szukać możliwości poprawy, stracą okazję do samodoskonalenia, zaznacza. Efekty zaangażowania pracowników Rexcell w podejmowanie decyzji to m.in.: Spadek zużycia świeżej wody na jednej z linii produkcyjnych o 50% w ciągu pół roku. Około 50% więcej włókien do odzysku dla jednej z linii produkcyjnych. Spadek liczby reklamacji jakościowych dotyczących połączeń klejonych na jed nej z linii produkcyjnych o ok. 30%.

16 16 Nowy eko-znak dla produktów Duni Firma Duni ma już w swojej ofercie wiele produktów przetwarzalnych i odnawialnych. A będzie ich więcej. Co oznaczają pojęcia kompostowalny i biodegradowalny? Odpowiedzią na te pytania, świadczącą o rozwoju nowych materiałów, jest wprowadzenie nowego znaku certyfikacyjnego. Znak OK Kompost oznacza, że materiał, z którego wykonany jest produkt, ulega biodegradacji w szybki i bezpieczny sposób wraz z odpadami organicznymi w warunkach kompostowni przemysłowej. Segregacja odpadów organicznych w Europie jest coraz bardziej powszechna. Duni uważa, że produkty jednorazowego użytku, wyrzucane wraz z resztkami żywności, powinny powrócić do gleby. Dlatego ważne jest właściwe pokierowanie. Tam, gdzie na to zezwalają lokalne przepisy, klienci powinni otrzymać czytelną informację o tym, które produkty można utylizować razem z resztkami żywności. Klient, który chce wiedzieć, z jakich surowców powstają nasze produkty, w jaki sposób są wytwarzane i jak postępować z odpadami, powinien mieć możliwość odczytania tych informacji z etykiet, mówi Elisabeth Gierow, dyrektor CSR. Niemniej jednak należy pamiętać, że etykieta nie stanowi zalecenia do kompostowania w domu czy w warunkach naturalnych. Materiały są testowane w warunkach kompostowni przemysłowej w wyższych temperaturach i przy zastosowaniu procesu aktywnego mieszania. W warunkach domowych kompostowanie może potrwać bardzo długo, a zaśmiecanie nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Prawie wszystkie materiały i kolory obrusów i serwetek marki Duni mogą być już opatrzone znakiem OK compost, który zostanie umieszczony na opakowaniach w ciągu 2014 roku. Od dawna nasze serwetki z bibuły mają również ekoznak Nordyckiego Łabędzia. Znak FSC etykieta odpowiedzialnego leśnictwa został wprowadzony w 2009 roku.

17 17 Tylko najgorsze z możliwych scenariuszy są wystarczająco dobre Budowanie zaufania społecznego w przemyśle opakowaniowym. Tym Kristina Salmén z Normpack zajmuje się od połowy 1980 roku. I za jej pośrednictwem firma Duni też. Już 30 lat temu kwestię bezpieczeństwa produktów wolnych od szkodliwych substancji traktowano priorytetowo. Normpack jest systemem samokontroli wewnętrznej, który wspiera firmy w procesie identyfikacji wymagań rynkowych mających zastosowanie do wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W roku 1984 w Szwecji międzynarodowe przepisy dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością istniały jedynie w zarysie. W czasach gdy nie było jeszcze krajowych wytycznych i specjalnych przepisów prawa firma Duni dostrzegała potrzebę wdrożenia systemu kontroli produktów. To pokazuje, że firma Duni już od dłuższego czasu bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo konsumentów. Była ona w rzeczywistości jednym z inicjatorów Normpack, przyznaje Kristina Salmén. W niedawno znalezionych przez Kristinę biuletynach Normpack z 1980 roku można przeczytać artykuł kierownika ds. bezpieczeństwa i jakości Duni, który szczegółowo tłumaczy znaczenie naukowych dowodów na to, że materiały i opakowania nie działają szkodliwie na żywność. Złożoność przepisów Kristina Salmén wyjaśnia, że w ciągu ostatnich 30 lat nasiliła się w życiu ogółu naszego społeczeństwa obecność substancji chemicznych. Przepisy europejskie są coraz bardziej złożone. Dla międzynarodowej firmy jaką jest Duni ważna jest bieżąca ocena ryzyka substancji stosowanych w surowcach do produkcji żywności. W oparciu o nowoczesne dane naukowe. Poprzez certyfikację produktów i systemy, które umożliwiają firmom członkowskim przeprowadzenie samooceny, Normpack zapewnia zgodność produktów z przepisami zarówno szwedzkimi, jak i europejskimi. Testy laboratoryjne Firmy będące członkami Normpack mogą również korzystać z laboratorium badania migracji. Produkty są poddawane działaniu bardzo wysokich temperatur przez taki czas, jaki pozwoli zapewnić ich zgodność ze ścisłymi standardami BHP. Zawsze uwzględniamy najgorszy z możliwych scenariuszy. Jeśli w celu uzyskania absolutnej pewności konieczne są dalsze badania, firma Duni zawsze daje nam zielone światło, mówi Kristina Salmén.

18 18 To ślad Duni Raport na temat odpowiedzialności korporacyjnej Duni jest publikowany raz w roku. Ma on na celu przegląd kluczowych aspektów działalności firmy i jej rozwoju jako podmiotu odpowiedzialnego. W połączeniu ze szczegółowymi informacjami na stronie Duni.com oraz z rocznym sprawozdaniem z działalności firmy pomaga on spełnić wymogi sprawozdawczości GRI. Kluczowe aspekty W trakcie opracowywania programu Our Blue Mission oszacowaliśmy kryteria materiałowe i wymogi interesariuszy, a rezultaty zostały przeanalizowane przez kierownictwo firmy. Te kluczowe aspekty wytyczają nasze priorytetowe cele i obszary pracy. Więcej informacji na temat programu oraz wyniki firmy można znaleźć na stronie Duni.com. Zależność od surowców i energii oraz ich zużycie. Wpływ na klimat. Produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością i bezpieczeństwo konsumentów. Higiena pracy i gwarancja praw pracowników tworzących produkty Duni. Krótki cykl życia produktów Duni. Wpływ produkcji własnej Duni na lokalne społeczności i na środowisko. Ryzyko w zewnętrznych relacjach biznesowych, zwalczanie korupcji, etyka biznesu. Kluczowi interesariusze Konsumenci i klienci Duni. Pracownicy Duni i pracownicy bezpośrednich dostawców firmy. Lokalne społeczności w miejscach zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji Duni. Ponieważ jesteśmy spółką publiczną, jednymi z głównych interesariuszy są oczywiście nasi akcjonariusze. Wreszcie, prace i sprawozdawczość w ramach odpowiedzialności korporacyjnej są prowadzone po to, aby zabezpieczyć ich inwestycje w Duni. W szerszym rozumieniu są także strony, na które działalność Duni ma pośredni wpływ. Inni interesariusze Lokalne społeczności w miejscach, gdzie znajdują się źródła surowców dla Duni i dostawców Duni. Osoby, którym nie jest obojętna wydajność cyklu życia jednorazowych produktów czy zaśmiecanie środowiska. Eko-fakty Wybrane dane związane z działalnością, produkcją i logistyką Duni. Wskaźniki wybrano zgodnie z wytycznymi G3.1. Wartość emisji dwutlenku węgla jest obliczana w oparciu o bezpośrednie i pośrednie źródła energii. Wskaźniki konwersji pochodzą od dostawcy energii lub ze statystyk krajowych. Emisja dwutlenku węgla Ton na zakład Papiernia Szwecja Zakład przetwórstwa Niemcy Zakład przetwórstwa Polska Pierwotne zużycie energii przez własne zakłady produkcyjne obliczane jest na podstawie energii dostarczanej do zakładu. Brak konwersji dla pierwotnych źródeł energii elektrycznej. Woda w przetwórniach pochodzi ze źródeł komunalnych. Woda wykorzystywana w papierni jest pobierana bezpośrednio z pobliskiej elektrowni wodnej. Po użyciu jest ona oczyszczana i kierowana z powrotem do tego samego zbiornika. Zużycie energii MWh na zakład Papiernia Szwecja Zakład przetwórstwa Niemcy Zakład przetwórstwa Polska Zużycie wody m3 na zakład Papiernia Szwecja Zakład przetwórstwa Niemcy Zakład przetwórstwa Polska 4 904

19 19 Tabela danych środowiskowych dla produkcji Papiernia Szwecja Zakład przetwórstwa w Niemczech Zakład przetwórstwa Polska Zużycie materiałów (tony) Celuloza i papier Odzyskane odpady papierowe Dodatki Farby i substancje chemiczne Energia (MWh) i woda Energia łącznie Energia elektryczna Biopaliwa (zrębki drzewne) Para (lokalnie) Gaz węglowodorowy (LPG) Gaz ziemny (LNG) Olej opałowy Woda (m 3 ) Emisja powietrze i woda, w tonach CO 2 łącznie CO 2 bezpośrednio NOx BOD COD Kodeks etycznego postępowania w biznesie (ang. Code of Conduct) Kodeks postępowania został podpisany przez 100% dostawców wyrobów gotowych. Przeprowadziliśmy kontrole u dostawców wyrobów gotowych reprezentujących 80% wartości zakupów i w oparciu o strategię analizy ryzyka. Pozostali dostawcy posiadają dobrze ugruntowaną pozycję i znajdują się głównie w Skandynawii i w Niemczech. Tabela audytów Code of Conduct Mężczyźni 53% Wartość zakupów (%) (2012) Płeć Obszar geograficzny Zatwierdzenie (poziom A-C) Kobiety 47% Brak zatwierdzenia/ zatwierdzenie warunkowe (poziom D) Do skontrolowania (% wartości zakupu) Azja Europa Wschodnia Europa Zachodnia Inne 0, AOX 0,029 0, Odpady, w tonach Z recyklingu Odzysk energii Odpady komunalne Odpady niebezpieczne ,3 Ścieki, szlam itp Inne (w tym elektryczne) 11 0,3 2,1 Zatrudnienie fakty Firma Duni zatrudnia pracowników głównie w Szwecji, Niemczech i w Polsce. Informacje na temat zarządzania zasobami ludzkimi są również dostępne w sprawozdaniu rocznym firmy. Normy i certyfikaty produkcji własnej Certyfikaty zostały opublikowane na stronie Duni.com Jakość i bezpieczeństwo produktu ISO 9001 (zarządzanie jakością) BRC (higiena i bezpieczeństwo produktów konsumenckich Papiernia Szwecja Zakład przetwórstwa Niemcy Zakład przetwórstwa Polska Tak Tak Tak Tak Tak Pracownicy Państwo Stanowiska produkcyjne Stanowiska administracyjne Razem Szwecja Niemcy Polska Holandia Wielka Brytania Pozostałe kraje Razem Środowisko ISO (zarządzanie środowiskiem) ISO (zarządzanie energią) FSC Chain of Custody (odpowiedzialne leśnictwo, oznakowanie produktów) Nordischer Schwan (skandynawskie oznakowanie produktów ekologicznych) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

20 Duni.com

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

>> 2 >> 8. biznesraport.com. nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY. Partner Programu Jakość Roku

>> 2 >> 8. biznesraport.com. nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY. Partner Programu Jakość Roku biznesraport.com nr 10 (59) 30 września 2010 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY Partner Programu Jakość Roku Ambasadorzy natury pat r o n w y d a n i a >> 2 >> 8 Redaktor naczelny: Marcin Kałużny, redaktor

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej

Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej Raport 212 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ 212 Spis treści Nagrody 4 Wstęp 5 Zarządzamy w sposób odpowiedzialny 6 Danone lider rynku jogurtów w Polsce

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 POLECA Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 2 Zarządzanie jest obecne w życiu każdego z nas. Zarządzamy, organizując życie rodzinne oraz zawodowe, często w bardzo różnym wymiarze i zakresie. Celem oraz wyróżnikiem

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA z dnia 10 lutego 2015 WSTĘP Przedstawiony raport podsumowuje działania firmy Ficomirrors Polska (FMP) podejmowane w obszarze

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 CSR Code 2012/2013 CSR Code Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 Spis treści Grupa Nowy Styl w liczbach 4 1 Kim jesteśmy? 9 1.1 Nasza strategia 14 1.2 Władze spółki 16 1.3 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku canon-europe.com Spis treści 3 List od Prezydenta i Dyrektora Generalnego firmy Canon w regionie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012 LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój Naszym celem jest budowa wartości firmy poprzez wykorzystanie dostępnych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Obietnica marki zmieniamy jutro

Obietnica marki zmieniamy jutro Odpowiedzialność Biznesu Raport 2012 Przesłanie Prezesa Zarządu O ArcelorMittal Poland Dbamy o pracowników Zdrowie i bezpieczeństwo Szkolenia Inwestujemy w przyszłych pracowników Odpowiadając na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne grupy Axzon

Sprawozdanie roczne grupy Axzon 2 3 Sprawozdanie roczne grupy Axzon Spis treści Grupa Axzon 4 Wyniki grupy Axzon w 2011 roku 6 Pierwszy rok pod szyldem Axzon 6 Produkcja trzody chlewnej 6 Produkcja biogazu 7 Zakłady mięsne 8 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo