KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH"

Transkrypt

1 KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Magda Anna Nazwisko: Gąsiorowska Wiek: 41 Miejsce zamieszkania: Dąbrówka Dane Kontaktowe: Strona internetowa: Nr telefonu: Wykształcenie podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie wyższe licencjackie/ inżynierskie wyższe magisterskie inne

2 Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie naukowe itp.) Ukończyłam Chemię( specjalność Chemia środowiska) na UAM w Poznaniu, zdobywając tytuł magistra. Odbyłam studia doktoranckie na Uniwersytecie przyrodniczym na wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu. Ostatnio wykonywany zawód Specjalista ds. zarzadzania jakością Przynależność do partii politycznej, organizacji społecznej (jakiej?) Nie należę do partii Politycznej, Jestem członkiem Stowarzyszenia Wielkopolski Smak oraz Convivium Wielkopolska Stowarzyszenia Slow Food Przynależność do którego komitetu wyborczego? MyMieszkańcy.pl Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej. Ukończyłam UAM w Poznaniu na kierunku Chemia Środowiska. Studiowałam na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym na kierunku Technologii Żywności. Od wielu lat zajmuję się problematyką żywieniową. jestem specjalistą w zakresie zarządzania systemami jakości. Pracowałam dla wielu małych przedsiębiorców jak również i dla koncernów ( Volvo, Unilever). Jestem audytorem wewnętrznym kilku systemów zarządzania jakością ( ISO, BRC, IFS itd.). W mojej pracy doradczej związanej z technologią żywności tworzę nowe produkty, poprawiam ich jakość i smak, dostosowuję technologię do wymagań konsumenta. Społecznie od 12 lat działam w Radach Rodziców, współpracując z kolejnymi placówkami oświatowymi. Jestem członkiem Stowarzyszenia Wielkopolski Smak i Convivium działającego na rzecz utrzymania bioróżnorodności, promowania dobrych produktów żywnościowych, zachowania tradycyjnych wyrobów regionalnych. Jestem degustatorem kulinarnym i jurorem w konkursach kulinarnych. Jestem współautorem programu Edukacji Smaku dla dzieci realizowanego przez Slow Food, promujący zasady zdrowego żywienia. Zajęcia takie odbywały się również w szkołach na terenie naszej gminy, gdzie spotkały się z ogromnym aplauzem ze strony dzieci, nauczycieli i rodziców. Obecnie działam aktywnie w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. K. Nowaka w Dąbrówce. Od 2010 roku nabywam doświadczenie w działalności samorządowej jako radna VI kadencji Rady Gminy Dopiewo. Pełnię funkcję Przewodniczącej.

3 Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie wybieralnych funkcji publicznych, które pełniła Pani/ pełnił Pan w przeszłości. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta Radny rady gminy Radny rady powiatu Radny sejmiku wojewódzkiego Poseł na Sejm RP Senator RP Poseł do Parlamentu Europejskiego Nie pełniłam/ nie pełniłem żadnych wybieralnych funkcji publicznych w przeszłości Po co kandyduje Pan/ Pani w wyborach? Kandyduję by zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Moja wiedza i doświadczenie, zdobyte podczas pracy samorządowej powodują, że swobodnie poruszam się w zawiłościach prawnych, ekonomicznych i proceduralnych. Mam wiele kontaktów z mieszkańcami, którzy zwracali się do mnie ze swoimi problemami i bolączkami. To oni motywowali mnie do podjęcia tego wyzwania. Zdecydowałam się kandydować, ponieważ chcę nadal służyć swoim zaangażowaniem w sprawy lokalnej społeczności oraz pracować na rzecz, i w imieniu nas wszystkich. Razem możemy więcej. Proszę o maksymalnie 5 deklaracji, które składa Pan/ Pani wyborcom. Budowa i remonty dróg - zgodnie z opracowanym harmonogramem Budowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej. Bezpłatny transport dla osób zameldowanych w gminie Lepsze wykorzystanie dostępnych finansów przez pozyskiwanie funduszy zewnętrznych Zwiększenie wpływów do budżetu, przez dynamiczne pozyskiwanie inwestorów i aktywizację gospodarczą terenów wokół S11 i budowanej S5. Wybudowanie całodobowego komisariatu Policji - zwiększenie bezpieczeństwa Przygotowanie programu dla seniorów ( dom dziennego pobytu, uniwersytet trzeciego wieku, rehabilitacja) Budżet obywatelski - umożliwienie mieszkańcom współdecydowania o celach na jakie zostaną przeznaczone nasze fundusze

4 Jakimi kwestiami zamierza się Pani/ Pan przede wszystkim zajmować jako radny/ radna? Jakie zadanie zamierza Pan/ Pani podjąć na rzecz gminy. Zamierzam kontynuować podjęte działania, we wszystkich obszarach, zarówno inwestycyjnych jak i społecznych. W pogoni za realizacją kolejnych dróg i chodników, zapominano czasem o sprawach społecznych. Gmina to przecież jej mieszkańcy. Należy podjąć działania na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem. Zamierzam poprawiać infrastrukturę, jakość życia i decyzyjność administracji. Będę nadal uważnie wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców. Głos każdego z Was ma dla mnie wielkie znaczenie, ponieważ dopiero na jego podstawie mogę sprawnie budować lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Chcę też jawności i transparentności działania organów władzy, dlatego zamierzam promować budżet obywatelski i konsultować ważne sprawy z mieszkańcami za pomocą wszystkich dostępnych mi środków. Jakie konkretne działania w pierwszej kolejności w nowej kadencji powinny być podjęte w związku z Centrum Rehabilitacyjno- Kulturalnym w Konarzewie, aby lepiej służyło mieszkańcom naszej gminy? Należy: przede wszystkim powołać formalnie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne; w sposób zgodny z prawem - obecnie jest to tylko zwyczajowa nazwa budynku; Zmienić kierownika obiektu - na osobę niezwiązaną z żadnym ze stowarzyszeń Przywrócić główne zadanie Centrum - rozpocząć zajęcia rehabilitacyjne dostępne dla mieszkańców. ( fizjoterapia, arteterapia, grupy warsztatowe itp.) Udostępnić obiekt użytkownikom zgodnie z jego przeznaczeniem. Umożliwić mieszkańcom swobodny dostęp do świetlicy wiejskiej - jako miejsca integracji lokalnej społeczności. Jakie Pani/ Pana zdaniem można podjąć działania na rzecz promocji gminy? Przygotowanie planów miejscowych i infrastruktury w miejscach przeznaczonych pod aktywizacje gospodarczą. Udział w konferencjach i wykorzystaniu kanałów promocyjnych jednostek wspierających samorządy ( SGiPW, WOKISS, Metropolia Poznańska itp.) Współpraca z gminami, Powiatem Poznańskim, miastem Poznań. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców, inicjatyw oddolnych - ukierunkowanie na tworzenie lokalnej marki, przez promocję lokalnego produktu Otwartość na potrzeby przedsiębiorców, tworzenie nowych miejsc pracy. Aktywizacja rejonów wokół S11, tworzenie stref biznesu.

5 W jaki sposób wg Pani/ Pana powinno się przyciągnąć do gminy inwestorów? Gmina powinna być otwarta na potrzeby inwestorów, począwszy od odpowiedniego przygotowania urzędników, przez procedury, po zdolność do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Należy promować i aktywizować tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą ( rejon S11, S5), opracować programy wsparcia dla inwestora ( obsługa, doradztwo) Nie można też zapominać o przedsiębiorcach działających już na terenie gminy i rozwijających się. Jakie działania wg Pani/ Pana powinny być uczynione w kwestii integracji gminy Dopiewo z Metropolią Poznańską? Głównymi celami powinny być tworzenie wspólnego transportu ( jeden bilet) wraz z integracją Kolei Metropolitalnych jako alternatywy dla szybkich i częstych połączeń z Poznaniem. Należy wykorzystać potencjał Metropolii Poznańskiej do promocji Gminy. Wykorzystać fundusze UE przeznaczone na rozwój metropolii i aktywizować naszą gminę. Celami Metropolii jest przecież aktywizacja rynków pracy, tworzenie przyjaznych usług a także zintegrowane planowanie przestrzenne. Współpraca, mądra współpraca, może poprawić jakość życia nas mieszkańców. Czy zgadza się Pan/ Pani z poniższymi stwierdzeniami Pytanie TAK NIE Nie wiem W nowej kadencji powinien powstać w Dąbrówce basen. W nowej kadencji powinien powstać stadion piłkarski w Konarzewie Do tej pory to w Skórzewie i Dopiewie odbywały się największe gminne inwestycje. Czas to zmienić. Wójt powinien prowadzić elektroniczny kalendarz dostępny dla wszystkich. Powinna powstać nowa droga z osiedla pod lasem w Dopiewcu przez las do Zakrzewa. Skórzewo jest największą miejscowością w gminie i powinno dostawać najwięcej pieniędzy. To developerzy powinni płacić za rozbudowę infrastruktury (np. drogi, chodniki, kanalizacja) doprowadzanej do ich terenów inwestycyjnych.

6 Komentarz Kandyduję do Rady Gminy oraz na stanowisko Wójta. Moim zdaniem ta gmina ma ogromny potencjał, który drzemie w lokalnych firmach, mieszkańcach i jej położeniu. Wystarczy po niego sięgnąć i zarządzać w sposób systemowy. My mieszkańcy tej gminy jesteśmy wspólnotą, która chce tutaj żyć i pracować. Zdobywane przez ostatnie lata doświadczenie, praca i spotkania z ludźmi, pozwalają mi ocenić, które potrzeby są dla nas najważniejsze. Wiem jak poprowadzić gminę, by żyło się w niej lepiej i przyjemniej. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy przy urnach wyborczych 16 listopada i wspólnie podejmiemy decyzję w jakim kierunku chcemy się rozwijać. Razem możemy więcej! Łączę pozdrowienia Magda Gąsiorowska Którego kandydata popierasz jako kandydata na Wójta? Zofia Dobrowolska Adrian Napierała Magda Gąsiorowska Radosław Przestacki Nie wiem Odmawiam odpowiedzi Inny

Jak pytać kandydatów?

Jak pytać kandydatów? Jak pytać kandydatów? Układając pytania do kandydatów pamiętajcie, by ograniczyć się do spraw, którymi będą się zajmować, jeśli zostaną wybrani. Nie ma sensu pytać kandydata na radnego gminy o to, jak

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

PACIOREK. Przede wszystkim Marki, Pustelnik, Struga. kandydat na BURMISTRZA marek. Zbigniew. Szanowni Mieszkańcy Marek,

PACIOREK. Przede wszystkim Marki, Pustelnik, Struga. kandydat na BURMISTRZA marek. Zbigniew. Szanowni Mieszkańcy Marek, Materiał promocyjny KWW Marki-Pustelnik- Struga KWW Marki-Pustelnik-Struga w w w. m ar k i- p u st e l n i k-st ru g a.p l Szanowni Mieszkańcy Marek, Wybory samorządowe zdecydują o przyszłości naszego

Bardziej szczegółowo

październik/listopad 2014 nr 10(208) Wybory Samorządowe 2014

październik/listopad 2014 nr 10(208) Wybory Samorządowe 2014 październik/listopad 2014 nr 10(208) Wybory Samorządowe 2014 2 W NUMERZE Strona 2 Honorowi obywatele Honorowi Obywatele gminy Izabelin Strona 3 Ważne dla wyborców Strona 4 5 Kandydaci na wójta Kandydaci

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC NR 66 / 10 LISTOPADA 2014 / NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL Hanna Banaszak w Przeźmierowie STR. 16 FOT. MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORA BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC POZNAŃ,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH. Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH. Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Cel i metoda badań 1.2. Charakterystyka próby badawczej 2. Powiat

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

Łączy nas Warszawa Program kandydata na posła kadencji 2011-2015 Marcin Kierwiński www.kierwinski.pl

Łączy nas Warszawa Program kandydata na posła kadencji 2011-2015 Marcin Kierwiński www.kierwinski.pl Łączy nas Warszawa Program kandydata na posła kadencji 2011-2015 Marcin Kierwiński www.kierwinski.pl Warszawa pięknieje Spis rozdziałów Łączy nas Warszawa 4 Warszawa dla każdego odbudowa więzi społecznych

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ?

Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ? Wydawca: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Miłośników Włoch WILLA WŁOCHY. Kolegium Redakcyjne: Piotr Dmowski, Elżbieta Gałązka, Tadeusz Kolasiński, Jerzy Mika, Christian Młynarek, Janusz Wojdalski. Adres

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki samorządów 2012

Dobre praktyki samorządów 2012 Dobre praktyki samorządów 2012 Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych Samorząd równych szans Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Samorząd równych szans Patronat honorowy: Patronat medialny: Dobre

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018

PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 ROKU WADOWICE 2014 1 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL G A Z E T A A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J

DB2010.PL G A Z E T A A G L O M E R A C J I W A Ł B R Z Y S K I E J Czwartek, 13 listopada 2014 r. nr 43 (218) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL DB2010.PL Czwartek, 13 listopada 2014 r. Czwartek, 13 listopada 2014 r. nr 43 (218) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Masz Głos Masz Wybór 2014 - Głosuj świadomie ANKIETA DLA KANDYDATA/KI NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety (do 23.10.2014) w wersji elektronicznej, a także jej wydrukowanie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r.

Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r. Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Gminy Dywity w oparciu o uspołecznioną diagnozę i warsztaty strategiczne Wojciech Dziemianowicz Paulina Nowicka Jacek Szlachta Katarzyna Szmigiel Julita Łukomska Anna

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI Gmina Stegna 2 Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Na Państwa ręce składam sprawozdanie z pracy naszej Gminy za lata 2010 2014. Zachęcam do zapoznania się z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Fundacja BFKK Raport Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Białystok 2010 Recenzent Prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński) Redakcja naukowa Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo