Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.uwm.edu.pl rekrutacja@uwm.edu.pl"

Transkrypt

1

2

3 1 Informator 2015/2016 dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne

4 2

5 spis treści 3 o uniwersytecie 5 władze Uniwersytetu 6 informacje o uczelni 8 czy wiesz, że 10 kierunki studiów na wydziałach 12 organizacja studiów 14 osoby z niepełnosprawnością 15 pomoc materialna 18 baza socjalno-bytowa studentów 20 współpraca międzynarodowa 21 systemy mobilności studentów 24 kultura studencka 26 samorząd studencki 28 koła naukowe 30 co po studiach? 31 studia podyplomowe 32 studia doktoranckie 34 rekrutacja 37 rekrutacja krok po kroku 38 podstawowe informacje o rekrutacji zasady rekrutacji na studia 50 oferta kształcenia studia stacjonarne 55 oferta kształcenia studia stacjonarne 56 kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowana kandydatów na studia stacjonarne 70 oferta kształcenia studia niestacjonarne 99 oferta kształcenia studia niestacjonarne 100 kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowana kandydatów na studia niestacjonarne 108 uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów 124

6 4 Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udzielają: Dziekanaty Wydziałów (numery telefonów w ofercie kształcenia oraz w części informatora pt. podstawowe informacje o rekrutacji ) Biuro ds. Studenckich ul. M. Oczapowskiego 2 pok. 05 i Olsztyn telefony: , , , , , Internet:

7 5 o uniwersytecie

8 6 władze uniwersytetu Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

9 7 Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju dr hab. Mirosław Gornowicz prof. UWM Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Grzegorz Białuński Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Jerzy Przyborowski prof. UWM

10 8 nach i dyscyplinach naukowych oraz stopnia doktora w 21 dyscyplinach naukowych. Obecnie na Uniwersytecie powadzonych jest 67 kierunków kształcenia, na których studiuje ok. 26 tys. studentów. Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich zlokalizowanych jest w dzielnicy Olsztyna Kortowie, stanowiącej samodzielne miasteczko akademickie. Campus Kortowo posiada szeroko rozbudowaną infrastrukturę: nowoczesne laboratoria, pracownie, sale wykładowe, nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze i rekreacyjne oraz osiedle mieszkaniowe. Walorem miasteczka akademickiego jest jego malownicze położenie wśród lasów i jezior. Teren całego campusu uniwersyteckiego jest monitoroinformacje o uczelni Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest uczelnią publiczną. Powstał na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 roku, jako kontynuator tradycji akademickich trzech szkół wyższych: kademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. W chwili utworzenia, tj. w 1999 roku Uniwersytet liczył 12 wydziałów, prowadzono 32 kierunki kształcenia, a studiowało wówczas 24,5 tysiąca studentów. Obecnie na Uniwersytecie pracuje ok. 2 tys. nauczycieli akademickich, w tym ponad 500 profesorów i doktorów habilitowanych. Uniwersytet tworzy 17 wydziałów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 11 dziedzi-

11 9 wany, a bezpieczeństwo mieszkańców zapewnia straż akademicka. Campus Kortowo zaliczany jest do jednych z najpiękniej zlokalizowanych ośrodków akademickich w Polsce. Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie funkcjonuje w systemie Polskiej Komisji kredytacyjnej, Uniwersyteckiej Komisji kredytacyjnej oraz Komisji kredytacyjnej Uczelni Rolniczych. Oznacza to, że przygotowana oferta dydaktyczna na poszczególnych kierunkach studiów, programy kształcenia i programy studiów, księgozbiór biblioteki (specjalistyczne podręczniki akademickie i książki naukowe), a także kwalifikacje kadry naukowej i warunki prowadzenia zajęć powodują, iż realizacja dydaktyki przebiega według ustalonych standardów gwarantujących wysoką jakość kształcenia.

12 10 czy wiesz, że Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej dwukrotnie (2004 i 2008) przyznał Uniwersytetowi tytuł Uczelni Przyjaznej Studentom. Dzielnica Olsztyna Kortowo, w której mieści się campus uniwersytecki, została nominowana w konkursie National Geographic Polska do tytułu Cud Polski. Część campusu uniwersyteckiego, która została włączona do rejestru zabytków, powstała już w XIX wieku. Tutaj Paweł Jaszczuk osadził akcję swojej powieści Testament. Olsztyńskie juwenalia Kortowiada to największa tego typu impreza w Polsce, którą corocznie odwiedza 100 tys. osób. Kortowiada została uznana za najlepsze juwenalia w Polsce wg internautów portalu eurostudent.pl oraz w konkursie ProJuvenes 2014 organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Kortowiada posiada swój oficjalny hymn nagrany przez zespół ENEJ. UWM ma swoje profile w popularnych serwisach: YouTube i Facebook. Campus uniwersytecki wyposażony jest w sieć bezprzewodowych punktów dostępu do internetu. 31 osób zostało uhonorowanych przez UWM tytułem doktora honoris causa. Wśród nich znaleźli się m.in. Jerzy Buzek, Stanisław Dziwisz, Władysław Bartoszewski, Jerzy Skolimowski czy Hans-Gert Pöttering. UWM ma podpisane ponad 70 umów o współpracy z jednostkami naukowymi na całym świecie. W ramach programu Erasmus+ studenci i pracownicy UWM mogą wyjechać do 205 uczelni wyższych w Europie. W ofercie kształcenia UWM znajdują się programy kształcenia realizowane w językach obcych, m.in. na kierunkach: lekarskim, weterynarii, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska, politologii, ochronie środowiska, administracji i rybactwie. kademickie Centrum Kultury to wiele różnych agend kulturalnych. Od Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo przez kademicki Klub Miłośników Fantastyki po Tabun, czyli Studencką Grupę Motocyklową, Studencki Teatr Cezar, kademicką Orkiestrę Dętą. Siatkarze ZS UWM Olsztyn pięciokrotnie zdobywali mistrzostwo Polski. Uniwersytet dysponuje prawie 3600 miejscami w 12 domach studenckich. Większość akademików ma pokoje dwu i trzy osobowe. Osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest w campusie kortowskim.

13 11 UWM otrzymał nagrodę Lider Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji przyznawaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Weterynaria na UWM jako jedyny wydział weterynaryjny w Polsce uzyskał akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EEVE). Dogodne warunki znajdują na UWM osoby z niepełnosprawnością. Do ich dyspozycji pozostaje odpowiednio wyposażona pracownia komputerowa i wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Mogą w każdej sprawie liczyć na pomoc wydziałowych opiekunów, pomoc psychologiczną, a w szczególnych przypadkach na asystenta dydaktycznego. Studenci Uniwersytetu mogą rozwijać swoje zainteresowania w ponad 200 kołach naukowych. UWM to Uczelnia Przyjazna Rodzicom taki tytuł przyznało UWM Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU z Krakowa za warunki i udogodnienia oferowane młodym rodzicom studentom i doktorantom. W UWM funkcjonuje nowoczesna Pływalnia Uniwersytecka z siłownią i saunami.

14 12 kierunki studiów na wydziałach Wydział Bioinżynierii Zwierząt KIERUNKI: bioinżynieria produkcji żywności, zootechnika tel.: Wydział Biologii i Biotechnologii KIERUNKI: biologia, biotechnologia, mikrobiologia tel.: Wydział Geodezji, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTW KIERUNKI: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna tel.: Wydział Humanistyczny KIERUNKI: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, filologia polska, filologia (fil. angielska, fil. germańska, fil. rosyjska, fil. rosyjska z językiem angielskim, specjalności nauczycielskie w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego), filozofia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, logopedia, stosunki międzynarodowe, wojskoznawstwo tel.: Wydział KształtOWania Środowiska i Rolnictwa KIERUNKI: architektura krajobrazu, leśnictwo, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo tel.: , Wydział Matematyki i Informatyki KIERUNKI: informatyka, matematyka tel.: Wydział Medycyny Weterynaryjnej KIERUNKI: weterynaria tel.: Wydział Nauk Ekonomicznych KIERUNKI: ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji tel.: , Wydział Nauk Medycznych KIERUNKI: dietetyka, kierunek lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne tel.:

15 13 Wydział Nauk Społecznych KIERUNKI: bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, socjologia tel.: ; Wydział Nauk o Środowisku KIERUNKI: inżynieria akwakultury, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, rybactwo, turystyka i rekreacja tel.: Wydział Nauk Technicznych KIERUNKI: edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technika rolnicza i leśna tel.: , Wydział Nauki o Żywności KIERUNKI: broker innowacji w przemyśle spożywczym, gastronomia sztuka kulinarna, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo tel.: , Wydział Prawa i dministracji KIERUNKI: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo tel.: , Wydział Sztuki KIERUNKI: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej tel.: Wydział Teologii KIERUNKI: nauki o rodzinie, prawo kanoniczne, teologia tel.: Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku KIERUNKI: administracja, geodezja i kartografia tel.: ,

16 14 organizacja studiów Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Rok akademicki składa się z: dwóch 15-tygodniowych okresów zajęć dydaktycznych (semestrów), dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej) oraz dwóch sesji poprawkowych (zimowej i jesiennej), a także wakacji zimowych i letnich, trwających nie krócej niż 6 tygodni, w tym 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich. Ramową organizację roku akademickiego ustala, corocznie przed jego rozpoczęciem, rektor. Rektor może w ciągu roku ustanowić dodatkowe dni wolne od zajęć oraz w razie potrzeby zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych dniach i godzinach. Szczegółową organizację roku akademickiego oraz harmonogramy sesji egzaminacyjnych na poszczególnych wydziałach, kierunkach i latach studiów ustala dziekan w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu studenckiego. Istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć dydaktycznych wcześniej niż w październiku, w związku z tym dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych, w zależności od ustaleń kierownictwa wydziałów. wydziału, wg wytycznych określonych przez Senat, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego. Tygodniowy rozkład zajęć, opracowany po zasięgnięciu opinii organów wydziałowego samorządu studenckiego, podawany jest do wiadomości studentów na 7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej wydziału. W celu usprawnienia dydaktyki i wychowania w Uczelni, powoływani są spośród nauczycieli akademickich opiekunowie lat, a na studiach stacjonarnych również opiekunowie grup studenckich oraz opiekunowie kół naukowych. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy udzielanie studentom pomocy, rady i konsultacji w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi, socjalnymi, a także opiniowanie na prośbę studenta lub na życzenie dziekana indywidualnych spraw związanych z tokiem studiów. prowadzone są według planów studiów i programów kształcenia uchwalonych przez radę

17 osoby z niepełnosprawnością 15 Działania podejmowane w Uniwersytecie na rzecz osób niepełnosprawnych koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Z usług Biura ds. Osób Niepełnosprawnych korzystać może: kandydat na studia na Uniwersytecie Warmińsko- -Mazurskim w Olsztynie, będący osobą z niepełnosprawnością; student i doktorant, który ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia napotyka na trudności w procesie kształcenia; pracownik dydaktyczny i administracyjny UWM, który chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z niepełnosprawnością. Pracownia komputerowa W Biurze znajduje się 5 stanowisk komputerowych wyposażonych w: specjalistyczne klawiatury i myszki program udźwiękawiający i powiększający powiększalnik stacjonarny skaner drukarkę brajlowską wygrzewarkę do papieru uwypuklającą wykresy, rysunki i pismo regulowane stoliki Krzysztof Obuchowicz (student Wydziału Nauk Technicznych) Witaj Jeśli jesteś osobą poruszającą się na wózku, czy osobą z inną niepełnosprawnością, na pewno zastanawiasz się czy warto jest zacząć studia? jeżeli już zaczniesz, to czy poradzisz sobie z nauką, poruszaniem się po campusie i co najważniejsze - jak sobie poradzisz? Każda osoba ma z tym problem. To, że jesteś na wózku inwalidzkim jak ja, nie dyskwalifikuje Ciebie w żaden sposób z życia społecznego, a na pewno nie jest przeszkodą do zdobywania wiedzy. Oczywiście jest pełno problemów, z którymi trzeba sobie radzić poza egzaminami, nauką czy zwykłym wychowaniem fizycznym (które jakoś trzeba zaliczyć). Jednak to są tylko drobnostki, nie ma rzeczy nie do zrobienia. Na zajęciach wykładowcy są przeszkoleni, jak współpracować z osobami niepełnosprawnymi, a studenci są niesamowicie życzliwi. Każdy jest chętny do pomocy, ale co najważniejsze nikt się nie narzuca. Więc nawet jak jesteś wstydliwy albo przerażony światem to pamiętaj, że tylko wtedy będziesz lepszy kiedy pokonasz przeszkody jakie stawia przed Tobą życie. Jako student z niepełnosprawnością, który początek edukacji na UWM ma już za sobą służę pomocą. Jest nas więcej i co ważne, mamy Biuro, które pomaga rozwiązywać nasze problemy i realizować nasze pomysły. Z pracowni komputerowej korzystać mogą zarówno niepełnosprawni kandydaci na studia jak i studenci i doktoranci zarejestrowani w Biurze.

18 16 osoby z niepełnosprawnścią Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego kształcenie Sprzęt wspomagający kształcenie wypożyczyć może student i doktorant UWM będący osobą z niepełnosprawnością, na podstawie złożonego w Biurze wniosku. Szczegółowe zasady wypożyczenia sprzętu znajdują się na stronie Sprzęt dostępny w Biurze: laptopy wyposażone w program udźwiękawiający i powiększający dyktafony lupy powiększalniki przenośne powiększalnik stacjonarny notesy brajlowskie myszki BigTrack specjalistyczne klawiatury myszka SmartNav Wsparcie asystenta, psychologa i tłumacza języka migowego Studenci z niepełnosprawnością wnioskować mogą o wsparcie: asystenta studenta niepełnosprawnego tłumacza języka migowego psychologa Szczegóły wsparcia znajdują się na stronie Biura. Tłumacz języka migowego dostępny on-line W dziekanatach poszczególnych wydziałów znajdują się terminale umożliwiające połączenie on-line z tłumaczem języka migowego. W taką samą usługę wyposażone są tablety, które wypożyczyć mogą osoby głuche i słabosłyszące, posługujące się językiem migowym. Więcej informacji na stronie internetowej Biura. Języki obce Student, będący osobą z niepełnosprawnością (osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące lub słabosłyszące), wymagający alternatywnych metod nauczania, może zapisać się do specjalistycznych grup językowych. Lektoraty odbywają się w niewielkich grupach, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Dostępna oferta lektoratów specjalistycznych znajduje się na stronie internetowej Studium Języków Obcych (www.uwm.edu.pl/studium/). Biblioteka Biblioteka Uniwersytecka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt uwzględniający potrzeby osób niewidomych i słabowidzących: drukarkę brajlowską, elektroniczne powiększalniki przenośne, oprogramowania komputerowe udźwiękawiające, powiększające, rozpoznające tekst na zdjęciach. Informacja o lokalizacji sprzętu znajduje się na stronie internetowej Biura. Pracowanie komputerowe na Wydziałach Pracownie komputerowe poszczególnych wydziałów wyposażone zostały w programy udźwiękawiające i powiększające.

19 17 Szkolenia, spotkania, udział w konferencjach Biuro organizuje szkolenia i spotkania skierowane do studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością. W dniu 1 października studenci I roku mogą wziąć udział w spotkaniu Poznaj z Nami Kortowo, w ramach którego uczestnicy zapoznać się mogą z topografią miasteczka akademickiego, poznać szczegółowo zakres wsparcia Biura, organizację studiów i zasady wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w czasie kształcenia na UWM. Pomoc materialna Student z niepełnosprawnością może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń: stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stypendium socjalnego stypendium rektora dla najlepszych studentów zapomogi Rekrutacja Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia kandydatom z niepełnosprawnościami w procesie rekrutacji. Wsparcie polega na udostępnieniu pracowni komputerowej, w której kandydat może pod okiem pracownika Biura zarejestrować się w systemie IRK i wydrukować stosowne dokumenty. Wszelkich informacji na temat specyfiki studiów na danym kierunku udzieli kandydatowi Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych (dane do WOSN znajdują się na stronie internetowej Biura). Osoby z niepełnosprawnością, jak wszyscy kandydaci, przechodzą postępowanie kwalifikacyjne odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób z niepełnosprawnością, zapewnia jednak dostosowanie formy egzaminu zmieniając jego przebieg tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata, wynikającym z jego niepełnosprawności. Decyzję o zastosowaniu innej formy egzaminu podejmuje Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe formy wsparcia studentów z niepełnosprawnościami określa Regulamin Studiów. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wciąż rozszerza program wspierania studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Likwidacją barier architektonicznych na terenie miasteczka akademickiego zajmuje się Zespół ds. Likwidacji Barier rchitektonicznych. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105, Olsztyn tel tel./fax:

20 18 pomoc materialna Pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez UWM na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) Studenci mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej, tj: stypendium rektora dla najlepszych studentów stypendium socjalnego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zapomogi O stypendium Rektora dla najlepszych studentów, może ubiegać się student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. Wniosek o stypendium socjalne może składać osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o to świadczenie ustala Rektor UWM w Olsztynie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, dołączonym do wniosku o stypendium. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim. Szczegółowe kryteria ubiegania się o pomoc materialną określone są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie. Student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium Ministra, regulują odrębne przepisy.

21 19 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostępny jest na stronie internetowej oraz w dziekanatach wydziałów, gdzie również można uzyskać szczegółowe informacje. Więcej na temat pomocy materialnej: Biuro ds. Studenckich tel gnieszka Juchniewicz (Biuro ds. Studenckich): Chcesz podjąć studia na UWM, ale zastanawiasz się, czy koszty utrzymania w Olsztynie przerosną możliwości finansowe Twoich rodziców? Może Twoje obawy rozwieje fakt, że w Uniwersytecie możesz ubiegać się o pomoc materialną z tytułu trudnej sytuacji materialnej już od pierwszego roku studiów. Stypendium to na pewno pomoże Ci utrzymać się i spokojnie studiować. Najlepsi studenci mogą otrzymać stypendium Rektora za wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Zatem jeśli finanse to była jedyna przeszkoda to zapraszamy na studia w UWM!

22 20 baza socjalno-bytowa studentów Uczelnia dysponuje prawie 3600 miejscami w 12 domach studenckich. Osiedle mieszkaniowe 10 domów studenckich zlokalizowanych jest w campusie Uniwersytetu - Kortowie, pozostałe 2 domy studenckie znajdują się w centrum miasta. Studenci mają możliwość zamieszkania w domach studenckich o wysokim standardzie (pokoje typu studio z łazienką, Internet w każdym pokoju). Na obiady zaprasza Kuźnia Smaków stołówka akademicka w centrum miasteczka akademickiego oraz wiele barów i restauracji. Bliskość jeziora, obfitość zieleni sprawiają, iż osiedle posiada wysokie walory ekologiczne. Na terenie campusu akademickiego funkcjonują stołówki oraz sklepy spożywczo-przemysłowe, poczta, bankomaty, księgarnie, bary szybkiej obsługi, pizzeria, punkty usług kserograficznych. Więcej informacji na stronie:

23 Włochy, Turcja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania) wyjechało na studia i praktyki w ramach programu ERSMUS+ ok. 180 studentów. Program ERSMUS działa na Uniwersytecie już od 16 lat. W tym czasie ponad 1800 studentów wyjechało na studia i praktyki zagraniczne. W celu zapewnienia sprawnej organizacji wyjazdów, na każdym wydziale funkcjonuje Wydziałowy Koordynator odpowiedzialny za udzielanie informacji na temat możliwości wyjazdu, procedur rekrutacyjnych oraz kontaktów z uczelniami partnerskimi. Więcej informacji o programie ERSMUS+ można uzyskać, kierując pytania do Biura ds. Współpracy Międzywspółpraca międzynarodowa 21 Uniwersytet współpracuje z wieloma uczelniami w Europie i na świecie. Podstawą tych kontaktów są m.in. porozumienia o współpracy (ponad 70 umów naukowo-badawczych) oraz uczestnictwo Uczelni w europejskich programach edukacyjnych, np.: Erasmus+ w ramach, którego Uczelnia podpisała ponad 205 umów międzyinstytucjonalnych. W ramach ww. programów studenci Uniwersytetu wyjeżdżają za granicę w celu kontynuowania studiów i odbywania staży zawodowych. W roku akademickim 2014/2015 do uczelni europejskich (Belgia, Czechy, Cypr, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa,

24 22 współpraca międzynarodowa narodowej lub pod adresem: (kontakt tel ). W Uniwersytecie studiuje 208 cudzoziemców. Kontynuując naukę, m.in. na kierunkach: administracja, architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, budownictwo, ekonomia, filologia, filologia polska, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informatyka, lekarski, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pedagogika specjalna, prawo, stosunki międzynarodowe, technologia żywności i żywienie człowieka, teologia, turystyka i rekreacja, weterynaria, zarządzanie. Pochodzą m.in. z: Hiszpanii, rabii Saudyjskiej, zerbejdżanu, Timofte Cristina Maria PhD Student from Romania University of Warmia and Mazury, Faculty of Environmental Management and griculture, Department of Land Reclamation and Environmental Management While traveling or attending workshops and conferences I am often asked: Why Poland? Why University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM)? Well, I have a lot of reasons which I could enumerate but I will mention my top 5: Quality of Education and International Recognition - UWM assured the quality of my studies; their program is obliviously recognized and accepted on an international scale fact that allows me to gain the skills and qualifications needed to get a doctoral degree. The team which I am working with and the supervisor I have guides me throughout my doctoral studies years to ensure that I will achieve my academic and professional goals. Experiencing the Culture Firsthand which can be scary at is scary at first, but it s also exciting. It s an opportunity to discover new strengths and abilities, conquer new challenges, and solve new problems. Travel and Exploration Krakow, Gdansk Warsaw, Warmia and Mazury are few hour always but so are Stockholm, Berlin, Vilnius, Prague which thanks to a well-developed transportation infrastructure, it is convenient and inexpensive to reach. It s ffordable studying and living in Poland is cheaper than studying and living in European countries, the U.S., Japan, South Korea and many other countries. That being said: Zapraszamy do Olsztyna!

25 23 rmenii, Ukrainy, Białorusi, Szwecji, Niemiec, Litwy, Rosji, Jemenu, Francji, Rumunii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, a także Tajwanu, Mongolii, Chin, Kanady, Łotwy, Iraku, Iranu, Stanów Zjednoczonych, Nigerii i Republiki Południowej fryki. Informacji na temat warunków odbywania studiów przez cudzoziemców udziela: Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej tel Dagmara Gurdziel: Studiowanie za granicą to nic trudnego! Erasmus to okres próbowania nowych rzeczy i podejmowania nowych wyzwań! Nie bój się stawiać czoła swoim obawom, w ogóle nie bój się! więc jechać, czy nie jechać? OCZYWIŚCIE, ŻE JECHĆ! Erasmus otwiera Ci oczy na świat, pozwala zaprzyjaźnić się z ludźmi innych narodowości, podróżować, poznawać nowe zwyczaje, uczyć się nowych języków. Ja wybrałam roczne studiowanie w ramach Erasmusa na Universidad Complutense de Madrid, która jest najlepszą uczelnią w Hiszpanii. Poznałam wykładowców i studentów z całego świata. Zarówno profesorowie jak i studenci są bardzo mili i wyrozumiali. W czasie wyjazdów, imprez i spotkań ESN albo wspólnych zajęć na uczelni można poznać wspaniałych ludzi. Dzięki nim mój Erasmus był tak kolorowy i ciekawy. Mam nadzieję, że mój Erasmus nigdy się nie skończy, a w głowie na zawsze pozostanie motto Una vez Erasmus, siempre Erasmus!

26 24 systemy mobilności studentów System Mobilności Studentów (MOST) umożliwia realizację studiów w innych (funkcjonujących w ww. programie) szkołach wyższych. Program MOST adresowany jest także do uczestników studiów trzeciego stopnia. Jednocześnie Uniwersytet jest otwarty i przygotowany na przyjęcie studentów z innych (uczestniczących w programie) uczelni. W ramach programu MOST, studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia po zaliczeniu drugiego semestru studiów, natomiast studenci studiów drugiego stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru mogą przenieść się do innego uniwersytetu na semestr lub rok studiów w celu pogłębienia wiedzy z jednego lub kilku przedmiotów niewystępujących w ofercie dydaktycznej uczelni macierzystej. Dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotu prowadzonego w formule e-learning oraz wybór tylko takiego przedmiotu z oferty uczelni przyjmującej, gdy charakteryzuje go walor unikatowości, tzn. nie jest on prowadzony na uczelni macierzystej. Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualną ścieżkę edukacyjną składającą się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie. w ramach programu MOST może podjąć doktorant po pierwszym roku studiów. Tryb zaliczania semestru oparty jest o przyjęty system ECTS (Europejski System Transferu i kumulacji Punktów) System Mobilności Studentów (MOST-R) program wymiennego kształcenia studentów w uczelniach rolniczych. Program jest adresowany do studentów, którzy swoje zainteresowania naukowe chcą realizować poza macierzystą uczelnią. Student może ubiegać się o przyjęcie na wybraną przez siebie uczelnię i ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów w danej uczelni. w ramach programu MOST-R może podjąć student, który na studiach pierwszego stopnia uzyskał zaliczenie drugiego semestru, natomiast na studiach drugiego stopnia, zaliczenie pierwszego semestru studiów. Podstawą semestralnych studiów jest realizowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej w oparciu o program składający się z przedmiotów wybranych z poszczególnych semestrów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranej uczelni. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. System Mobilności Studentów (MOSTECH) program wymiennego kształcenia studentów w uczelniach technicznych. Celem programu jest umożliwienie studentom realizację części studiów poza uczelnią macierzystą. System mobilności wspiera mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych. Student realizuje indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem studiów

27 25 Radosław Kurkowski Semestr spędzony na UWM mogę określić jako jeden z najlepszych okresów w moim życiu. W 2013 roku ukończyłem studia inżynierskie na kademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, ale potrzebowałem zmiany. Od zawsze chciałem mieszkać otoczony zielenią i jeziorami, a Olsztyn wydał mi się najlepszym do tego miejscem. Podjąłem więc studia magisterskie na kierunku Biotechnology in Environmental Protection na Wydziale Nauk o Środowisku, przy współpracy z Hochschule Offenburg, gdzie aktualnie studiuję Process Engineering. Te dwu-dyplomowe studia magisterskie to unikalna szansa na otwarcie się na niemiecki i polski rynek pracy. Żadna inna polska uczelnia nie oferuje takiego programu współpracy, a Olsztyn ze świetnymi ludźmi, miejscami do uprawiania sportów wodnych (zwłaszcza żeglarstwa), niepowtarzalnym klimatem zawsze pozostanie dobrym wspomnieniem. Do tego wszystkiego dochodzi największy w Polsce, świetnie zaopatrzony kampus, z ogromną bazą noclegową, nad samym jeziorem Kortowskim. Smaczkiem pozostaje słynna Kortowiada, na którą w tym roku też na pewno się wybiorę. na danym semestrze uczelni przyjmującej. w ramach programu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów, po uzyskaniu pozytywnej opinii dziekana jednostki macierzystej. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. Informacji nt. kształcenia w ramach programu MOST, MOST-R, MOSTECH udziela: Biuro ds. Studenckich tel

28 26 kultura studencka Studencka działalność przejawiająca się w różnych dziedzinach życia społeczności akademickiej nosi miano kultury studenckiej. W Uniwersytecie reprezentują ją agendy kulturalne, kluby, organizacje i stowarzyszenia studenckie. Studenckie agendy kulturalne zrzeszone są w kademickim Centrum Kultury. Młodzież zainteresowana studenckim ruchem turystycznym znajdzie swoje miejsce w kademickim Klubie Turystycznym, promującym turystykę pieszą, kolarską, górską, organizującym wiele imprez i festiwali o tej tematyce. Ideę poznawania przyrody oraz czynnego wypoczynku realizują kluby akademickie: Yacht Klub, kademicki Klub Żeglarski Szkwał, Studencki Klub Motocyklowy Tabun, kademicki Klub Płetwonurków Skorpena (znany z organizacji corocznego ogólnopolskiego spływu Łyną oraz zawodów w nurkowaniu podlodowym na bezdechu), jak również powstały w 2012 roku Kortowski Klub Łuczników. Chętnych do pracy w studenckim środowisku artystycznym zaprasza Chór Uniwersytecki im. Prof. Wiktora Wawrzyczka, Zespół Pieśni i Tańca Kortowo, grupy teatralne KloszRT i Cezar oraz kademicka

29 27 Orkiestra Dęta. matorów fotografii zaprasza w swoje szeregi działająca od prawie pięciu dekad Studencka gencja Fotograficzna Jamnik. Na poszukujących odskoczni od szarej codzienności czeka kademicki Klub Miłośników Fantastyki Olifant. Uczelnia posiada doskonałe warunki do uprawiania sportu (basen, korty tenisowe, hala sportowa, stadiony, siłownie, przystań kajakowa i żeglarska, ośrodek jeździecki). W chwilach wolnych od zajęć miło można spędzić czas w klubach studenckich. Więcej informacji na stronie: kademickiego Centrum Kultury Natalia Wilczewska Moja przygoda z Zespołem Pieśni i Tańca Kortowo rozpoczęła się w połowie drugiego roku studiów. Nie przypuszczałam wtedy, że przypadkowa obecność na próbie stanie się początkiem pasji, która definitywnie przesądzi o kontynuacji nauki w Olsztynie. Dla nowicjusza, jakim byłam przychodząc do zespołu, początki były trudne. Jednak ciężka praca i wspaniali ludzie, których poznałam w zespole sprawili, że moja przygoda trwa już 3 lata. Obecność w ZPiT Kortowo to możliwość odkrywania w sobie nie tylko folkowego ja. To również szansa poznania innych dziedzin tańca oraz szkolenia przez znanych polskich specjalistów. Zespół jest również przepustką do uczestnictwa w festiwalach w kraju i poza jego granicami, m.in. na Tajwanie, Cyprze, Macedonii czy Brazylii, gdzie niejednokrotnie przekonałam się jaką fascynację wzbudza na styku kultur polski folklor. Działalność w zespole, wspólne wyjazdy i zabawa oraz hektolitry potu wylanego na treningach sprawiły, że zespół jak również i ludzie, których w nim poznałam, stał się nieodłącznym elementem mojego życia studenckiego. Trudno będzie się z nim rozstać, ale zawsze pozostanie satysfakcja, że to głównie dzięki niemu czas studiów był tak wyjątkowy.

30 28 samorząd studencki Sprawy niemożliwe załatwiamy od razu, cuda zajmują nam trochę więcej czasu ;) Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu. Poprzez swoje organy wydziałowe zwane Radami Wydziałowymi Samorządu Studenckiego oraz poprzez najwyższy organ Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego, reprezentuje wszystkich studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiąc forum, na którym ścierają się różne poglądy przedstawicieli poszczególnych wydziałów oraz powstają nowe pomysły. Działalność adresuje w szczególności do społeczności akademickiej, nie zapominając jednak o mieszkańcach miasta i regionu (prowadząc Studencką Poradnię Prawną, organizując np. gwiazdki dla dzieci z domów dziecka czy realizując rozmaite akcję charytatywne). Inicjuje i prowadzi szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym, naukowym, kulturalnym i rozrywkowym - takich jak juwenalia, otrzęsiny, koncerty, konkursy, debaty sympozja, konferencje, zbiórki publiczne, etc. Jest głosem wszystkich studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas rozmów z władzami uczelni, miasta, regionu oraz na arenie ogólnopolskiej, mając swoich przedstawicieli w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Z przedstawicielami Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego można porozmawiać podczas codziennych dyżurów. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

31 29

32 30 koła naukowe Studenci Uniwersytetu uczestniczą w studenckim ruchu naukowym krajowym i zagranicznym, zorganizowanym w 216 kołach naukowych. Głównym wydarzeniem naukowym w działalności kół naukowych jest organizacja corocznego Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Jedną z form działalności kół naukowych jest także udział ich członków w krajowych seminariach pozauczelnianych. Studenci inicjują i organizują konferencje specjalistyczne, seminaria uczelniane lub wydziałowe, a także konkursy wiedzy. Inną formą działalności badawczej jest organizacja i udział w obozach naukowych. W działalności artystycznej uczestniczą studenci zainteresowani, m.in. fotografiką, malarstwem, filmem oraz teatrem. Ważną pozycję w działalności edytorskiej kół naukowych stanowi redagowanie i publikowanie artykułów w czasopismach uczelnianych i studenckich. Na uwagę zasługuje duża aktywność grup studenckich (organizacji, Samorządu Studenckiego, stowarzyszeń) w szerzeniu idei niesienia pomocy potrzebującym. Wiele przedsięwzięć charytatywnych w regionie jest inicjowanych i organizowanych przez studentów Uniwersytetu. gnieszka Błyszczek Działalność w kole naukowym to przede wszystkim możliwość twórczego działania i własnej aktywności. Ja działam w Kole ktywizacji i Wspierania nimatorów KW. Pierwszy artykuł, pierwsza konferencja, czy też akcja dla dzieci to właśnie dzięki KW. Moje koło naukowe motywuje mnie do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. To również spotkanie z drugim człowiekiem, nawiązanie przyjaźni na całe życie. Dzięki działalności w Kawie stałam się bardziej odważna i zaczęłam realizowac swoje plany na przyszłość. Z całą pewnością mogę polecić działalność w kole naukowym innym studentom.

33 co po studiach? 31 W Uniwersytecie realizowane są zadania związane z promocją zawodową studentów i absolwentów, na które składają się: poradnictwo grupowe (obejmujące warsztaty w zakresie pisania listów motywacyjnych, życiorysów zawodowych, rozwijania asertywności, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, itp.), jak też doradztwo indywidualne. Stałym elementem pracy jest organizacja prezentacji firm. Zadania te prowadzone są na zasadach non-profit, od studentów nie są pobierane żadne opłaty. Studenci uzyskują informację na temat przyszłych możliwości wyboru i rozwoju drogi zawodowej, znajdują pomoc w poszukiwaniu ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Uczelnia prowadzi badania losów zawodowych absolwentów oraz badania opinii pracodawców o absolwentach Uniwersytetu. nna Zaręba (Prezes firmy METLZBYT Olsztyn) METLZBYT Olsztyn otwiera szeroko drzwi do kariery dla absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zatrudniamy absolwentów różnych kierunków Uniwersytetu. Jeśli jesteś absolwentem Wydziału Nauk Technicznych, Nauk Ekonomicznych, Prawa i dministracji i zamierzasz zdobyć szerokie zawodowe doświadczenie, pragniesz odnaleźć satysfakcję i spełnienie w pracy zawodowej, jesteś gotowy na współpracę z pracodawcą, który doceni twoje przygotowanie merytoryczne i zawodowe oraz umiejętności, jesteś zdecydowany na profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań i chcesz się wykazać w pracy, która sprawi satysfakcję Tobie i innym, to METLZBYT Olsztyn jest firmą dla Ciebie. Szczegółowych informacji udziela: Biuro ds. Kształcenia tel ;

34 32 studia podyplomowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie proponuje bardzo szeroki zakres kształcenia podyplomowego. Oferta studiów podyplomowych dostosowana jest do wymagań rynku pracy i spełnia najwyższe europejskie standardy. Osoby zainteresowane mają możliwość wyboru interesującej dziedziny wiedzy spośród 113 zakresów studiów o charakterze: kwalifikacyjnym nadające nowe kwalifikacje zawodowe, doskonalącym służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra Uniwersytetu oraz specjaliści spoza Uczelni. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia. W ofercie znajdują się m.in. studia z zakresu: odnawialnych źródeł energii, ochrony różnorodności biologicznej oceny oddziaływania i zarządzania środowiskiem, administracji, kontroli, nadzoru i audytu w administracji publicznej, hortiterapii, impresariatu artystycznego, administracyjno-prawnych aspektów funkcjonowania służb publicznych, kontroli funduszy unijnych, surdologopedii, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb, edukacji inkluzyjnej, promocji i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym

35 33 Profesor Jerzy. Przyborowski prorektor ds. kształcenia Wszystkich Zainteresowanych zachęcamy do korzystania z oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Różnorodność zakresów studiów prowadzonych w Uniwersytecie, daje szansę nabycia lub doskonalenia kwalifikacji w wielu dziedzinach życia gospodarczego, m.in. ochronie środowiska, rolnictwie i ogrodnictwie, ekonomii i zarządzaniu, rachunkowości, produkcji żywności i przetwórstwa, technologii informatycznych, architektury i budownictwa, etc. Ciekawą ofertę dokształcającą Uniwersytet kieruje również do osób chętnych podnosić swoje kwalifikacje w obszarach wiedzy związanych z aspektem życia społecznego. Dużym zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe z zakresu uprawnień pedagogicznych i nauczycielskich, socjoterapii, dietetyki, zagadnień związanych z prawem i administracją, prawem zamówień publicznych, bezpieczeństwem i higieną pracy. To nie wszystkie zakresy doskonalenia zawodowego. Unikatową propozycję stanowią kursy językowe z zakresu języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego. podyplomowe realizowane są w cyklach dwusemestralnych, natomiast kursy prowadzone są w wymiarze od kilku godzin do 2-3 tygodni. Wydziały prowadzące studia podyplomowe i kursy posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji kredytacyjnej, co oznacza że proponowane programy studiów, kwalifikacje nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia, a także baza dydaktyczna spełniają standardy wysokiej jakości kształcenia. Zachęcam wszystkich Zainteresowanych do zapoznania się z ofertą doskonalenia zawodowego w Uniwersytecie. Dodatkowe kwalifikacje to szansa na lepszą pracę, awans i możliwość podniesienia swojego statusu społecznego. Zainwestuj w wiedzę i przyszłość. ktualna oferta studiów podyplomowych jest publikowana na stronie: studia-podyplomowe/oferta Szczegółowych informacji udzielają poszczególne jednostki realizujące studia oraz: Biuro ds. Kształcenia tel

36 34 studia doktoranckie W Uniwersytecie prowadzone jest kształcenie trzeciego stopnia studia doktoranckie. Oferta obejmuje: 4-letnie stacjonarne studia trzeciego stopnia w dyscyplinach naukowych: agronomia, biologia, filozofia, geodezja i kartografia, historia, inżynieria rolnicza, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce, ochrona i kształtowanie środowiska, pedagogika, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika oraz dziedzinach nauk: teologicznych i weterynaryjnych. 3-letnie niestacjonarne studia trzeciego stopnia w dyscyplinie nauki o polityce. Bernadetta Olender-Jermacz trzeciego stopnia dostarczają wielu możliwości. Trzeba jedynie chcieć z nich korzystać. Dla mnie to niezwykły czas rozwoju intelektualnego i społecznego. Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna w akademickiej atmosferze daje wiele satysfakcji i motywuje do podejmowania kolejnych inicjatyw. trzeciego stopnia to również możliwość poznania wspaniałych ludzi i bezpośredniego spotkania z nauczycielami akademickimi, będącymi często autorytetami w danej dziedzinie. To z pewnością niezwykły czas, który warto poświęcić dla własnego rozwoju. Polecam! Doktoranci mogą korzystać z systemu pomocy finansowej obejmującego następujące świadczenia: stypendia doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia, stypendia doktorskie, stypendia ze środków Unii Europejskiej. Posiadają również możliwość ubiegania się o świadczenia ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów: stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. W trakcie studiów doktoranci mają możliwość wyjazdów do innych ośrodków badawczych, a także korzystania z krajowych i zagranicznych programów mobilności, np. ERSMUS, MOST. Szczegółowych informacji udziela: Biuro ds. Kształcenia tel

37 35

38 36

39 37 rekrutacja

40 38 rekrutacja krok po kroku Zarejestruj się w systemie IRK edu.pl, Wybierz w systemie IRK kierunek studiów, wybierz przedmioty maturalne, które mają być uwzględnione w kwalifikacji na studia, Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK ( WŻNE! każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!), Regularnie loguj się do systemu IRK to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, Sprawdź pierwsze wyniki naboru na studia stacjonarne (już 9 lipca 2015 roku od godz. 13:00 dostępne będą wyniki naboru na kierunki, na których kryteria kwalifikacji nie przewidują egzaminów wstępnych, na pozostałe kierunki wyniki będą dostępne w systemie IRK 14 lipca 2015 roku od godz. 13:00) Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat zakwalifikowany na studia dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty (osobiście lub wyślij pocztą na adres: Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b; Olsztyn - na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty): 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK, 2. kserokopię świadectwa dojrzałości 3. kserokopię dowodu osobistego 4. fotografię na płycie CD 5. 3 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, WŻNE! Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM, Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat lista rezerwowa nie rezygnuj zaloguj się do systemu IRK 21 lipca 2015 roku po godzinie 13:00 wtedy uzupełniane będą listy zakwalifikowanych na studia. Jeśli wówczas na Twoim koncie w systemie IRK wyświetli się komunikat zakwalifikowany na studia dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty, Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem! Jeśli nie zapoznaj się z ofertą studiów realizowanych w Ełku, studiów niestacjonarnych lub poczekaj na ofertę dodatkowego wrześniowego naboru. Informacje o wrześniowym naborze na studia dostępne będą w połowie sierpnia na stronie Więcej informacji na stronie

41 39

42 40 podstawowe informacje o rekrutacji 2015 I. HRMONOGRM REKRUTCJI 1. stacjonarne (z wyłączeniem studiów stacjonarnych realizowanych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku) Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin 1. Rejestracja w systemie IRK r. do godziny 15:00 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej do r.* 3. Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów) r Przyjmowanie od kandydatów na studia legitymujących się świadectwem matury międzynarodowej IB i matury europejskiej EB uzyskanej w roku 2015 zaświadczenia o uzyskanych wynikach Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą do r. do godz. 13: r r. 7. Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia) r. 8. Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia) r. 9. Egzamin sprawnościowy na kierunku ratownictwo medyczne r. 10. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji nie przewidują egzaminów wstępnych r. godz. 13: Egzamin praktyczny na kierunku architektura krajobrazu (studia I stopnia) r. 12. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych (tj. architektura krajobrazu - studia I stopnia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia I stopnia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia I stopnia, ratownictwo medyczne - studia I stopnia) 13. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru r. godz. 13:00 do r. do godz. 15:00 ** r. godz. 13:00 do r. do godz. 15:00 ** 16. Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne r. * o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM ** decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku

UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 389 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 462 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku

UCHWAŁA Nr 462 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku P R O J E K T UCHWAŁA Nr 462 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014. dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne

Informator 2013/2014. dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne 1 Informator 2013/2014 dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne 2 3 spis treści o uniwersytecie 5 władze uniwersytetu 6 informacje o uczelni 8 kierunki studiów na wydziałach 10 organizacja

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015. Studia stacjonarne. Uwaga!!!

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015. Studia stacjonarne. Uwaga!!! Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015 Studia stacjonarne Uwaga!!! Proszę zastanowić się przed dokonaniem wyboru języka! Po rozpoczęciu lektoratu nie jest możliwa zmiana

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki ZASADY PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM W OLSZTYNIE W LATACH 2009-2011 LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO ( z Uchwały Nr 299 Senatu UWM w Olsztynie z

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Poznań, 15 maja 2014 roku DOP-0212-48/2014

Poznań, 15 maja 2014 roku DOP-0212-48/2014 DOP-0212-48/2014 Poznań, 15 maja 2014 roku Zarządzenie nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015. Studia stacjonarne. Uwaga!!!

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015. Studia stacjonarne. Uwaga!!! Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015 Studia stacjonarne Uwaga!!! Proszę zastanowić się przed dokonaniem wyboru języka! Po rozpoczęciu lektoratu nie jest możliwa zmiana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 506 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr 506 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku UCHWAŁA Nr 506 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2015 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 28/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku

PROJEKT Uchwała Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku PROJEKT Uchwała Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W S I E D L C A C H

Wydział Przyrodniczy UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W S I E D L C A C H Wydział Przyrodniczy UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W S I E D L C A C H UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH jest akademicką uczelnią publiczną o historii sięgającej 1969 roku. Wydział

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE www.wil.pk.edu.pl STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Studia trzeciego stopnia, zwane dalej studiami doktoranckimi, stwarzają warunki

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. n. AGH Koordynator Erasmus+ WEAIiIB AGH 2015/16

Erasmus+ dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. n. AGH Koordynator Erasmus+ WEAIiIB AGH 2015/16 Erasmus+ dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. n. AGH Koordynator Erasmus+ WEAIiIB AGH kop@agh.edu.pl 2015/16 Informacje o programie Erasmus+ Od 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie Erasmus+ nowy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r.

Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Wydział Nauk o Środowisku Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport za rok akademicki 2013-2014 Ewa Paturej Rada Wydziału 19.09.2014 DZIEKAN WNoŚ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE RADA WYDZIAŁU WYDZIAŁOWY

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 232 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWAŁA Nr 232 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku UCHWAŁA Nr 232 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku P R O J E K T Na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 507 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr 507 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku UCHWAŁA Nr 507 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2015 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Załącznik 1 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad: z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Erasmus+ wymiana doświadczeń to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Politechniki Krakowskiej ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK. www.wil.pk.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Politechniki Krakowskiej ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK. www.wil.pk.edu.pl ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK Studia trzeciego stopnia, zwane dalej studiami doktoranckimi, stwarzają warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, współpracy naukowej w zespołach

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania na temat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ:

Najczęściej zadawane pytania na temat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ: Najczęściej zadawane pytania na temat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ: 1. Czym są Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ? Międzyobszarowe Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/2015. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr 37/2015. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2015 roku Uchwała Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji kandydatów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Jesteś studentem kierunku: rolnictwo

Studia niestacjonarne Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Jesteś studentem kierunku: rolnictwo Studia niestacjonarne Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Jesteś studentem kierunku: rolnictwo Masz do wyboru następujące języki: angielski A2 2 B1 1 niemiecki A1 1 rosyjski A2 1 poziom Punktacja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMI

REGULAMIN KRAJOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMI REGULAMIN KRAJOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Z KIERUNKÓW, NA KTÓRYCH NIE MA OBLIGATORYJNYCH PRAKTYK I Informacje ogólne 1 1. Organizacja krajowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie i nie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r.

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Zasady realizacji Programu Erasmus w Akademii Medycznej we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Procedura wspierania mobilności studentów

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Procedura wspierania mobilności studentów Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Procedura wspierania mobilności studentów Symbol: Data: WSZJK-I-MZ-NT-1 2010-12-21 Wydanie: Stron: 1/2010 5 1. CEL Celem procedury jest

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo