Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.uwm.edu.pl rekrutacja@uwm.edu.pl"

Transkrypt

1

2

3 1 Informator 2015/2016 dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne

4 2

5 spis treści 3 o uniwersytecie 5 władze Uniwersytetu 6 informacje o uczelni 8 czy wiesz, że 10 kierunki studiów na wydziałach 12 organizacja studiów 14 osoby z niepełnosprawnością 15 pomoc materialna 18 baza socjalno-bytowa studentów 20 współpraca międzynarodowa 21 systemy mobilności studentów 24 kultura studencka 26 samorząd studencki 28 koła naukowe 30 co po studiach? 31 studia podyplomowe 32 studia doktoranckie 34 rekrutacja 37 rekrutacja krok po kroku 38 podstawowe informacje o rekrutacji zasady rekrutacji na studia 50 oferta kształcenia studia stacjonarne 55 oferta kształcenia studia stacjonarne 56 kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowana kandydatów na studia stacjonarne 70 oferta kształcenia studia niestacjonarne 99 oferta kształcenia studia niestacjonarne 100 kryteria kwalifikacji i zasady przyjmowana kandydatów na studia niestacjonarne 108 uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów 124

6 4 Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udzielają: Dziekanaty Wydziałów (numery telefonów w ofercie kształcenia oraz w części informatora pt. podstawowe informacje o rekrutacji ) Biuro ds. Studenckich ul. M. Oczapowskiego 2 pok. 05 i Olsztyn telefony: , , , , , Internet:

7 5 o uniwersytecie

8 6 władze uniwersytetu Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

9 7 Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju dr hab. Mirosław Gornowicz prof. UWM Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Grzegorz Białuński Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Jerzy Przyborowski prof. UWM

10 8 nach i dyscyplinach naukowych oraz stopnia doktora w 21 dyscyplinach naukowych. Obecnie na Uniwersytecie powadzonych jest 67 kierunków kształcenia, na których studiuje ok. 26 tys. studentów. Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich zlokalizowanych jest w dzielnicy Olsztyna Kortowie, stanowiącej samodzielne miasteczko akademickie. Campus Kortowo posiada szeroko rozbudowaną infrastrukturę: nowoczesne laboratoria, pracownie, sale wykładowe, nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze i rekreacyjne oraz osiedle mieszkaniowe. Walorem miasteczka akademickiego jest jego malownicze położenie wśród lasów i jezior. Teren całego campusu uniwersyteckiego jest monitoroinformacje o uczelni Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest uczelnią publiczną. Powstał na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 roku, jako kontynuator tradycji akademickich trzech szkół wyższych: kademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. W chwili utworzenia, tj. w 1999 roku Uniwersytet liczył 12 wydziałów, prowadzono 32 kierunki kształcenia, a studiowało wówczas 24,5 tysiąca studentów. Obecnie na Uniwersytecie pracuje ok. 2 tys. nauczycieli akademickich, w tym ponad 500 profesorów i doktorów habilitowanych. Uniwersytet tworzy 17 wydziałów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 11 dziedzi-

11 9 wany, a bezpieczeństwo mieszkańców zapewnia straż akademicka. Campus Kortowo zaliczany jest do jednych z najpiękniej zlokalizowanych ośrodków akademickich w Polsce. Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie funkcjonuje w systemie Polskiej Komisji kredytacyjnej, Uniwersyteckiej Komisji kredytacyjnej oraz Komisji kredytacyjnej Uczelni Rolniczych. Oznacza to, że przygotowana oferta dydaktyczna na poszczególnych kierunkach studiów, programy kształcenia i programy studiów, księgozbiór biblioteki (specjalistyczne podręczniki akademickie i książki naukowe), a także kwalifikacje kadry naukowej i warunki prowadzenia zajęć powodują, iż realizacja dydaktyki przebiega według ustalonych standardów gwarantujących wysoką jakość kształcenia.

12 10 czy wiesz, że Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej dwukrotnie (2004 i 2008) przyznał Uniwersytetowi tytuł Uczelni Przyjaznej Studentom. Dzielnica Olsztyna Kortowo, w której mieści się campus uniwersytecki, została nominowana w konkursie National Geographic Polska do tytułu Cud Polski. Część campusu uniwersyteckiego, która została włączona do rejestru zabytków, powstała już w XIX wieku. Tutaj Paweł Jaszczuk osadził akcję swojej powieści Testament. Olsztyńskie juwenalia Kortowiada to największa tego typu impreza w Polsce, którą corocznie odwiedza 100 tys. osób. Kortowiada została uznana za najlepsze juwenalia w Polsce wg internautów portalu eurostudent.pl oraz w konkursie ProJuvenes 2014 organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Kortowiada posiada swój oficjalny hymn nagrany przez zespół ENEJ. UWM ma swoje profile w popularnych serwisach: YouTube i Facebook. Campus uniwersytecki wyposażony jest w sieć bezprzewodowych punktów dostępu do internetu. 31 osób zostało uhonorowanych przez UWM tytułem doktora honoris causa. Wśród nich znaleźli się m.in. Jerzy Buzek, Stanisław Dziwisz, Władysław Bartoszewski, Jerzy Skolimowski czy Hans-Gert Pöttering. UWM ma podpisane ponad 70 umów o współpracy z jednostkami naukowymi na całym świecie. W ramach programu Erasmus+ studenci i pracownicy UWM mogą wyjechać do 205 uczelni wyższych w Europie. W ofercie kształcenia UWM znajdują się programy kształcenia realizowane w językach obcych, m.in. na kierunkach: lekarskim, weterynarii, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska, politologii, ochronie środowiska, administracji i rybactwie. kademickie Centrum Kultury to wiele różnych agend kulturalnych. Od Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo przez kademicki Klub Miłośników Fantastyki po Tabun, czyli Studencką Grupę Motocyklową, Studencki Teatr Cezar, kademicką Orkiestrę Dętą. Siatkarze ZS UWM Olsztyn pięciokrotnie zdobywali mistrzostwo Polski. Uniwersytet dysponuje prawie 3600 miejscami w 12 domach studenckich. Większość akademików ma pokoje dwu i trzy osobowe. Osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest w campusie kortowskim.

13 11 UWM otrzymał nagrodę Lider Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji przyznawaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Weterynaria na UWM jako jedyny wydział weterynaryjny w Polsce uzyskał akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EEVE). Dogodne warunki znajdują na UWM osoby z niepełnosprawnością. Do ich dyspozycji pozostaje odpowiednio wyposażona pracownia komputerowa i wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Mogą w każdej sprawie liczyć na pomoc wydziałowych opiekunów, pomoc psychologiczną, a w szczególnych przypadkach na asystenta dydaktycznego. Studenci Uniwersytetu mogą rozwijać swoje zainteresowania w ponad 200 kołach naukowych. UWM to Uczelnia Przyjazna Rodzicom taki tytuł przyznało UWM Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU z Krakowa za warunki i udogodnienia oferowane młodym rodzicom studentom i doktorantom. W UWM funkcjonuje nowoczesna Pływalnia Uniwersytecka z siłownią i saunami.

14 12 kierunki studiów na wydziałach Wydział Bioinżynierii Zwierząt KIERUNKI: bioinżynieria produkcji żywności, zootechnika tel.: Wydział Biologii i Biotechnologii KIERUNKI: biologia, biotechnologia, mikrobiologia tel.: Wydział Geodezji, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTW KIERUNKI: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna tel.: Wydział Humanistyczny KIERUNKI: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, filologia polska, filologia (fil. angielska, fil. germańska, fil. rosyjska, fil. rosyjska z językiem angielskim, specjalności nauczycielskie w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego), filozofia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, logopedia, stosunki międzynarodowe, wojskoznawstwo tel.: Wydział KształtOWania Środowiska i Rolnictwa KIERUNKI: architektura krajobrazu, leśnictwo, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo tel.: , Wydział Matematyki i Informatyki KIERUNKI: informatyka, matematyka tel.: Wydział Medycyny Weterynaryjnej KIERUNKI: weterynaria tel.: Wydział Nauk Ekonomicznych KIERUNKI: ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji tel.: , Wydział Nauk Medycznych KIERUNKI: dietetyka, kierunek lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne tel.:

15 13 Wydział Nauk Społecznych KIERUNKI: bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, socjologia tel.: ; Wydział Nauk o Środowisku KIERUNKI: inżynieria akwakultury, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, rybactwo, turystyka i rekreacja tel.: Wydział Nauk Technicznych KIERUNKI: edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technika rolnicza i leśna tel.: , Wydział Nauki o Żywności KIERUNKI: broker innowacji w przemyśle spożywczym, gastronomia sztuka kulinarna, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo tel.: , Wydział Prawa i dministracji KIERUNKI: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo tel.: , Wydział Sztuki KIERUNKI: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej tel.: Wydział Teologii KIERUNKI: nauki o rodzinie, prawo kanoniczne, teologia tel.: Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku KIERUNKI: administracja, geodezja i kartografia tel.: ,

16 14 organizacja studiów Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Rok akademicki składa się z: dwóch 15-tygodniowych okresów zajęć dydaktycznych (semestrów), dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej) oraz dwóch sesji poprawkowych (zimowej i jesiennej), a także wakacji zimowych i letnich, trwających nie krócej niż 6 tygodni, w tym 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich. Ramową organizację roku akademickiego ustala, corocznie przed jego rozpoczęciem, rektor. Rektor może w ciągu roku ustanowić dodatkowe dni wolne od zajęć oraz w razie potrzeby zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych dniach i godzinach. Szczegółową organizację roku akademickiego oraz harmonogramy sesji egzaminacyjnych na poszczególnych wydziałach, kierunkach i latach studiów ustala dziekan w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu studenckiego. Istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć dydaktycznych wcześniej niż w październiku, w związku z tym dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych, w zależności od ustaleń kierownictwa wydziałów. wydziału, wg wytycznych określonych przez Senat, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego. Tygodniowy rozkład zajęć, opracowany po zasięgnięciu opinii organów wydziałowego samorządu studenckiego, podawany jest do wiadomości studentów na 7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej wydziału. W celu usprawnienia dydaktyki i wychowania w Uczelni, powoływani są spośród nauczycieli akademickich opiekunowie lat, a na studiach stacjonarnych również opiekunowie grup studenckich oraz opiekunowie kół naukowych. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy udzielanie studentom pomocy, rady i konsultacji w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi, socjalnymi, a także opiniowanie na prośbę studenta lub na życzenie dziekana indywidualnych spraw związanych z tokiem studiów. prowadzone są według planów studiów i programów kształcenia uchwalonych przez radę

17 osoby z niepełnosprawnością 15 Działania podejmowane w Uniwersytecie na rzecz osób niepełnosprawnych koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Z usług Biura ds. Osób Niepełnosprawnych korzystać może: kandydat na studia na Uniwersytecie Warmińsko- -Mazurskim w Olsztynie, będący osobą z niepełnosprawnością; student i doktorant, który ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia napotyka na trudności w procesie kształcenia; pracownik dydaktyczny i administracyjny UWM, który chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z niepełnosprawnością. Pracownia komputerowa W Biurze znajduje się 5 stanowisk komputerowych wyposażonych w: specjalistyczne klawiatury i myszki program udźwiękawiający i powiększający powiększalnik stacjonarny skaner drukarkę brajlowską wygrzewarkę do papieru uwypuklającą wykresy, rysunki i pismo regulowane stoliki Krzysztof Obuchowicz (student Wydziału Nauk Technicznych) Witaj Jeśli jesteś osobą poruszającą się na wózku, czy osobą z inną niepełnosprawnością, na pewno zastanawiasz się czy warto jest zacząć studia? jeżeli już zaczniesz, to czy poradzisz sobie z nauką, poruszaniem się po campusie i co najważniejsze - jak sobie poradzisz? Każda osoba ma z tym problem. To, że jesteś na wózku inwalidzkim jak ja, nie dyskwalifikuje Ciebie w żaden sposób z życia społecznego, a na pewno nie jest przeszkodą do zdobywania wiedzy. Oczywiście jest pełno problemów, z którymi trzeba sobie radzić poza egzaminami, nauką czy zwykłym wychowaniem fizycznym (które jakoś trzeba zaliczyć). Jednak to są tylko drobnostki, nie ma rzeczy nie do zrobienia. Na zajęciach wykładowcy są przeszkoleni, jak współpracować z osobami niepełnosprawnymi, a studenci są niesamowicie życzliwi. Każdy jest chętny do pomocy, ale co najważniejsze nikt się nie narzuca. Więc nawet jak jesteś wstydliwy albo przerażony światem to pamiętaj, że tylko wtedy będziesz lepszy kiedy pokonasz przeszkody jakie stawia przed Tobą życie. Jako student z niepełnosprawnością, który początek edukacji na UWM ma już za sobą służę pomocą. Jest nas więcej i co ważne, mamy Biuro, które pomaga rozwiązywać nasze problemy i realizować nasze pomysły. Z pracowni komputerowej korzystać mogą zarówno niepełnosprawni kandydaci na studia jak i studenci i doktoranci zarejestrowani w Biurze.

18 16 osoby z niepełnosprawnścią Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego kształcenie Sprzęt wspomagający kształcenie wypożyczyć może student i doktorant UWM będący osobą z niepełnosprawnością, na podstawie złożonego w Biurze wniosku. Szczegółowe zasady wypożyczenia sprzętu znajdują się na stronie Sprzęt dostępny w Biurze: laptopy wyposażone w program udźwiękawiający i powiększający dyktafony lupy powiększalniki przenośne powiększalnik stacjonarny notesy brajlowskie myszki BigTrack specjalistyczne klawiatury myszka SmartNav Wsparcie asystenta, psychologa i tłumacza języka migowego Studenci z niepełnosprawnością wnioskować mogą o wsparcie: asystenta studenta niepełnosprawnego tłumacza języka migowego psychologa Szczegóły wsparcia znajdują się na stronie Biura. Tłumacz języka migowego dostępny on-line W dziekanatach poszczególnych wydziałów znajdują się terminale umożliwiające połączenie on-line z tłumaczem języka migowego. W taką samą usługę wyposażone są tablety, które wypożyczyć mogą osoby głuche i słabosłyszące, posługujące się językiem migowym. Więcej informacji na stronie internetowej Biura. Języki obce Student, będący osobą z niepełnosprawnością (osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące lub słabosłyszące), wymagający alternatywnych metod nauczania, może zapisać się do specjalistycznych grup językowych. Lektoraty odbywają się w niewielkich grupach, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Dostępna oferta lektoratów specjalistycznych znajduje się na stronie internetowej Studium Języków Obcych (www.uwm.edu.pl/studium/). Biblioteka Biblioteka Uniwersytecka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt uwzględniający potrzeby osób niewidomych i słabowidzących: drukarkę brajlowską, elektroniczne powiększalniki przenośne, oprogramowania komputerowe udźwiękawiające, powiększające, rozpoznające tekst na zdjęciach. Informacja o lokalizacji sprzętu znajduje się na stronie internetowej Biura. Pracowanie komputerowe na Wydziałach Pracownie komputerowe poszczególnych wydziałów wyposażone zostały w programy udźwiękawiające i powiększające.

19 17 Szkolenia, spotkania, udział w konferencjach Biuro organizuje szkolenia i spotkania skierowane do studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością. W dniu 1 października studenci I roku mogą wziąć udział w spotkaniu Poznaj z Nami Kortowo, w ramach którego uczestnicy zapoznać się mogą z topografią miasteczka akademickiego, poznać szczegółowo zakres wsparcia Biura, organizację studiów i zasady wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w czasie kształcenia na UWM. Pomoc materialna Student z niepełnosprawnością może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń: stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stypendium socjalnego stypendium rektora dla najlepszych studentów zapomogi Rekrutacja Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia kandydatom z niepełnosprawnościami w procesie rekrutacji. Wsparcie polega na udostępnieniu pracowni komputerowej, w której kandydat może pod okiem pracownika Biura zarejestrować się w systemie IRK i wydrukować stosowne dokumenty. Wszelkich informacji na temat specyfiki studiów na danym kierunku udzieli kandydatowi Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych (dane do WOSN znajdują się na stronie internetowej Biura). Osoby z niepełnosprawnością, jak wszyscy kandydaci, przechodzą postępowanie kwalifikacyjne odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób z niepełnosprawnością, zapewnia jednak dostosowanie formy egzaminu zmieniając jego przebieg tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata, wynikającym z jego niepełnosprawności. Decyzję o zastosowaniu innej formy egzaminu podejmuje Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe formy wsparcia studentów z niepełnosprawnościami określa Regulamin Studiów. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wciąż rozszerza program wspierania studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Likwidacją barier architektonicznych na terenie miasteczka akademickiego zajmuje się Zespół ds. Likwidacji Barier rchitektonicznych. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105, Olsztyn tel tel./fax:

20 18 pomoc materialna Pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez UWM na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) Studenci mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej, tj: stypendium rektora dla najlepszych studentów stypendium socjalnego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zapomogi O stypendium Rektora dla najlepszych studentów, może ubiegać się student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. Wniosek o stypendium socjalne może składać osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o to świadczenie ustala Rektor UWM w Olsztynie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, dołączonym do wniosku o stypendium. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim. Szczegółowe kryteria ubiegania się o pomoc materialną określone są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie. Student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium Ministra, regulują odrębne przepisy.

21 19 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostępny jest na stronie internetowej oraz w dziekanatach wydziałów, gdzie również można uzyskać szczegółowe informacje. Więcej na temat pomocy materialnej: Biuro ds. Studenckich tel gnieszka Juchniewicz (Biuro ds. Studenckich): Chcesz podjąć studia na UWM, ale zastanawiasz się, czy koszty utrzymania w Olsztynie przerosną możliwości finansowe Twoich rodziców? Może Twoje obawy rozwieje fakt, że w Uniwersytecie możesz ubiegać się o pomoc materialną z tytułu trudnej sytuacji materialnej już od pierwszego roku studiów. Stypendium to na pewno pomoże Ci utrzymać się i spokojnie studiować. Najlepsi studenci mogą otrzymać stypendium Rektora za wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Zatem jeśli finanse to była jedyna przeszkoda to zapraszamy na studia w UWM!

22 20 baza socjalno-bytowa studentów Uczelnia dysponuje prawie 3600 miejscami w 12 domach studenckich. Osiedle mieszkaniowe 10 domów studenckich zlokalizowanych jest w campusie Uniwersytetu - Kortowie, pozostałe 2 domy studenckie znajdują się w centrum miasta. Studenci mają możliwość zamieszkania w domach studenckich o wysokim standardzie (pokoje typu studio z łazienką, Internet w każdym pokoju). Na obiady zaprasza Kuźnia Smaków stołówka akademicka w centrum miasteczka akademickiego oraz wiele barów i restauracji. Bliskość jeziora, obfitość zieleni sprawiają, iż osiedle posiada wysokie walory ekologiczne. Na terenie campusu akademickiego funkcjonują stołówki oraz sklepy spożywczo-przemysłowe, poczta, bankomaty, księgarnie, bary szybkiej obsługi, pizzeria, punkty usług kserograficznych. Więcej informacji na stronie:

23 Włochy, Turcja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania) wyjechało na studia i praktyki w ramach programu ERSMUS+ ok. 180 studentów. Program ERSMUS działa na Uniwersytecie już od 16 lat. W tym czasie ponad 1800 studentów wyjechało na studia i praktyki zagraniczne. W celu zapewnienia sprawnej organizacji wyjazdów, na każdym wydziale funkcjonuje Wydziałowy Koordynator odpowiedzialny za udzielanie informacji na temat możliwości wyjazdu, procedur rekrutacyjnych oraz kontaktów z uczelniami partnerskimi. Więcej informacji o programie ERSMUS+ można uzyskać, kierując pytania do Biura ds. Współpracy Międzywspółpraca międzynarodowa 21 Uniwersytet współpracuje z wieloma uczelniami w Europie i na świecie. Podstawą tych kontaktów są m.in. porozumienia o współpracy (ponad 70 umów naukowo-badawczych) oraz uczestnictwo Uczelni w europejskich programach edukacyjnych, np.: Erasmus+ w ramach, którego Uczelnia podpisała ponad 205 umów międzyinstytucjonalnych. W ramach ww. programów studenci Uniwersytetu wyjeżdżają za granicę w celu kontynuowania studiów i odbywania staży zawodowych. W roku akademickim 2014/2015 do uczelni europejskich (Belgia, Czechy, Cypr, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa,

24 22 współpraca międzynarodowa narodowej lub pod adresem: (kontakt tel ). W Uniwersytecie studiuje 208 cudzoziemców. Kontynuując naukę, m.in. na kierunkach: administracja, architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, budownictwo, ekonomia, filologia, filologia polska, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informatyka, lekarski, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pedagogika specjalna, prawo, stosunki międzynarodowe, technologia żywności i żywienie człowieka, teologia, turystyka i rekreacja, weterynaria, zarządzanie. Pochodzą m.in. z: Hiszpanii, rabii Saudyjskiej, zerbejdżanu, Timofte Cristina Maria PhD Student from Romania University of Warmia and Mazury, Faculty of Environmental Management and griculture, Department of Land Reclamation and Environmental Management While traveling or attending workshops and conferences I am often asked: Why Poland? Why University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM)? Well, I have a lot of reasons which I could enumerate but I will mention my top 5: Quality of Education and International Recognition - UWM assured the quality of my studies; their program is obliviously recognized and accepted on an international scale fact that allows me to gain the skills and qualifications needed to get a doctoral degree. The team which I am working with and the supervisor I have guides me throughout my doctoral studies years to ensure that I will achieve my academic and professional goals. Experiencing the Culture Firsthand which can be scary at is scary at first, but it s also exciting. It s an opportunity to discover new strengths and abilities, conquer new challenges, and solve new problems. Travel and Exploration Krakow, Gdansk Warsaw, Warmia and Mazury are few hour always but so are Stockholm, Berlin, Vilnius, Prague which thanks to a well-developed transportation infrastructure, it is convenient and inexpensive to reach. It s ffordable studying and living in Poland is cheaper than studying and living in European countries, the U.S., Japan, South Korea and many other countries. That being said: Zapraszamy do Olsztyna!

25 23 rmenii, Ukrainy, Białorusi, Szwecji, Niemiec, Litwy, Rosji, Jemenu, Francji, Rumunii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, a także Tajwanu, Mongolii, Chin, Kanady, Łotwy, Iraku, Iranu, Stanów Zjednoczonych, Nigerii i Republiki Południowej fryki. Informacji na temat warunków odbywania studiów przez cudzoziemców udziela: Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej tel Dagmara Gurdziel: Studiowanie za granicą to nic trudnego! Erasmus to okres próbowania nowych rzeczy i podejmowania nowych wyzwań! Nie bój się stawiać czoła swoim obawom, w ogóle nie bój się! więc jechać, czy nie jechać? OCZYWIŚCIE, ŻE JECHĆ! Erasmus otwiera Ci oczy na świat, pozwala zaprzyjaźnić się z ludźmi innych narodowości, podróżować, poznawać nowe zwyczaje, uczyć się nowych języków. Ja wybrałam roczne studiowanie w ramach Erasmusa na Universidad Complutense de Madrid, która jest najlepszą uczelnią w Hiszpanii. Poznałam wykładowców i studentów z całego świata. Zarówno profesorowie jak i studenci są bardzo mili i wyrozumiali. W czasie wyjazdów, imprez i spotkań ESN albo wspólnych zajęć na uczelni można poznać wspaniałych ludzi. Dzięki nim mój Erasmus był tak kolorowy i ciekawy. Mam nadzieję, że mój Erasmus nigdy się nie skończy, a w głowie na zawsze pozostanie motto Una vez Erasmus, siempre Erasmus!

26 24 systemy mobilności studentów System Mobilności Studentów (MOST) umożliwia realizację studiów w innych (funkcjonujących w ww. programie) szkołach wyższych. Program MOST adresowany jest także do uczestników studiów trzeciego stopnia. Jednocześnie Uniwersytet jest otwarty i przygotowany na przyjęcie studentów z innych (uczestniczących w programie) uczelni. W ramach programu MOST, studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia po zaliczeniu drugiego semestru studiów, natomiast studenci studiów drugiego stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru mogą przenieść się do innego uniwersytetu na semestr lub rok studiów w celu pogłębienia wiedzy z jednego lub kilku przedmiotów niewystępujących w ofercie dydaktycznej uczelni macierzystej. Dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotu prowadzonego w formule e-learning oraz wybór tylko takiego przedmiotu z oferty uczelni przyjmującej, gdy charakteryzuje go walor unikatowości, tzn. nie jest on prowadzony na uczelni macierzystej. Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualną ścieżkę edukacyjną składającą się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie. w ramach programu MOST może podjąć doktorant po pierwszym roku studiów. Tryb zaliczania semestru oparty jest o przyjęty system ECTS (Europejski System Transferu i kumulacji Punktów) System Mobilności Studentów (MOST-R) program wymiennego kształcenia studentów w uczelniach rolniczych. Program jest adresowany do studentów, którzy swoje zainteresowania naukowe chcą realizować poza macierzystą uczelnią. Student może ubiegać się o przyjęcie na wybraną przez siebie uczelnię i ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów w danej uczelni. w ramach programu MOST-R może podjąć student, który na studiach pierwszego stopnia uzyskał zaliczenie drugiego semestru, natomiast na studiach drugiego stopnia, zaliczenie pierwszego semestru studiów. Podstawą semestralnych studiów jest realizowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej w oparciu o program składający się z przedmiotów wybranych z poszczególnych semestrów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranej uczelni. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. System Mobilności Studentów (MOSTECH) program wymiennego kształcenia studentów w uczelniach technicznych. Celem programu jest umożliwienie studentom realizację części studiów poza uczelnią macierzystą. System mobilności wspiera mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych. Student realizuje indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem studiów

27 25 Radosław Kurkowski Semestr spędzony na UWM mogę określić jako jeden z najlepszych okresów w moim życiu. W 2013 roku ukończyłem studia inżynierskie na kademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, ale potrzebowałem zmiany. Od zawsze chciałem mieszkać otoczony zielenią i jeziorami, a Olsztyn wydał mi się najlepszym do tego miejscem. Podjąłem więc studia magisterskie na kierunku Biotechnology in Environmental Protection na Wydziale Nauk o Środowisku, przy współpracy z Hochschule Offenburg, gdzie aktualnie studiuję Process Engineering. Te dwu-dyplomowe studia magisterskie to unikalna szansa na otwarcie się na niemiecki i polski rynek pracy. Żadna inna polska uczelnia nie oferuje takiego programu współpracy, a Olsztyn ze świetnymi ludźmi, miejscami do uprawiania sportów wodnych (zwłaszcza żeglarstwa), niepowtarzalnym klimatem zawsze pozostanie dobrym wspomnieniem. Do tego wszystkiego dochodzi największy w Polsce, świetnie zaopatrzony kampus, z ogromną bazą noclegową, nad samym jeziorem Kortowskim. Smaczkiem pozostaje słynna Kortowiada, na którą w tym roku też na pewno się wybiorę. na danym semestrze uczelni przyjmującej. w ramach programu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów, po uzyskaniu pozytywnej opinii dziekana jednostki macierzystej. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. Informacji nt. kształcenia w ramach programu MOST, MOST-R, MOSTECH udziela: Biuro ds. Studenckich tel

28 26 kultura studencka Studencka działalność przejawiająca się w różnych dziedzinach życia społeczności akademickiej nosi miano kultury studenckiej. W Uniwersytecie reprezentują ją agendy kulturalne, kluby, organizacje i stowarzyszenia studenckie. Studenckie agendy kulturalne zrzeszone są w kademickim Centrum Kultury. Młodzież zainteresowana studenckim ruchem turystycznym znajdzie swoje miejsce w kademickim Klubie Turystycznym, promującym turystykę pieszą, kolarską, górską, organizującym wiele imprez i festiwali o tej tematyce. Ideę poznawania przyrody oraz czynnego wypoczynku realizują kluby akademickie: Yacht Klub, kademicki Klub Żeglarski Szkwał, Studencki Klub Motocyklowy Tabun, kademicki Klub Płetwonurków Skorpena (znany z organizacji corocznego ogólnopolskiego spływu Łyną oraz zawodów w nurkowaniu podlodowym na bezdechu), jak również powstały w 2012 roku Kortowski Klub Łuczników. Chętnych do pracy w studenckim środowisku artystycznym zaprasza Chór Uniwersytecki im. Prof. Wiktora Wawrzyczka, Zespół Pieśni i Tańca Kortowo, grupy teatralne KloszRT i Cezar oraz kademicka

29 27 Orkiestra Dęta. matorów fotografii zaprasza w swoje szeregi działająca od prawie pięciu dekad Studencka gencja Fotograficzna Jamnik. Na poszukujących odskoczni od szarej codzienności czeka kademicki Klub Miłośników Fantastyki Olifant. Uczelnia posiada doskonałe warunki do uprawiania sportu (basen, korty tenisowe, hala sportowa, stadiony, siłownie, przystań kajakowa i żeglarska, ośrodek jeździecki). W chwilach wolnych od zajęć miło można spędzić czas w klubach studenckich. Więcej informacji na stronie: kademickiego Centrum Kultury Natalia Wilczewska Moja przygoda z Zespołem Pieśni i Tańca Kortowo rozpoczęła się w połowie drugiego roku studiów. Nie przypuszczałam wtedy, że przypadkowa obecność na próbie stanie się początkiem pasji, która definitywnie przesądzi o kontynuacji nauki w Olsztynie. Dla nowicjusza, jakim byłam przychodząc do zespołu, początki były trudne. Jednak ciężka praca i wspaniali ludzie, których poznałam w zespole sprawili, że moja przygoda trwa już 3 lata. Obecność w ZPiT Kortowo to możliwość odkrywania w sobie nie tylko folkowego ja. To również szansa poznania innych dziedzin tańca oraz szkolenia przez znanych polskich specjalistów. Zespół jest również przepustką do uczestnictwa w festiwalach w kraju i poza jego granicami, m.in. na Tajwanie, Cyprze, Macedonii czy Brazylii, gdzie niejednokrotnie przekonałam się jaką fascynację wzbudza na styku kultur polski folklor. Działalność w zespole, wspólne wyjazdy i zabawa oraz hektolitry potu wylanego na treningach sprawiły, że zespół jak również i ludzie, których w nim poznałam, stał się nieodłącznym elementem mojego życia studenckiego. Trudno będzie się z nim rozstać, ale zawsze pozostanie satysfakcja, że to głównie dzięki niemu czas studiów był tak wyjątkowy.

30 28 samorząd studencki Sprawy niemożliwe załatwiamy od razu, cuda zajmują nam trochę więcej czasu ;) Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu. Poprzez swoje organy wydziałowe zwane Radami Wydziałowymi Samorządu Studenckiego oraz poprzez najwyższy organ Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego, reprezentuje wszystkich studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiąc forum, na którym ścierają się różne poglądy przedstawicieli poszczególnych wydziałów oraz powstają nowe pomysły. Działalność adresuje w szczególności do społeczności akademickiej, nie zapominając jednak o mieszkańcach miasta i regionu (prowadząc Studencką Poradnię Prawną, organizując np. gwiazdki dla dzieci z domów dziecka czy realizując rozmaite akcję charytatywne). Inicjuje i prowadzi szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym, naukowym, kulturalnym i rozrywkowym - takich jak juwenalia, otrzęsiny, koncerty, konkursy, debaty sympozja, konferencje, zbiórki publiczne, etc. Jest głosem wszystkich studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas rozmów z władzami uczelni, miasta, regionu oraz na arenie ogólnopolskiej, mając swoich przedstawicieli w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Z przedstawicielami Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego można porozmawiać podczas codziennych dyżurów. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

31 29

32 30 koła naukowe Studenci Uniwersytetu uczestniczą w studenckim ruchu naukowym krajowym i zagranicznym, zorganizowanym w 216 kołach naukowych. Głównym wydarzeniem naukowym w działalności kół naukowych jest organizacja corocznego Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Jedną z form działalności kół naukowych jest także udział ich członków w krajowych seminariach pozauczelnianych. Studenci inicjują i organizują konferencje specjalistyczne, seminaria uczelniane lub wydziałowe, a także konkursy wiedzy. Inną formą działalności badawczej jest organizacja i udział w obozach naukowych. W działalności artystycznej uczestniczą studenci zainteresowani, m.in. fotografiką, malarstwem, filmem oraz teatrem. Ważną pozycję w działalności edytorskiej kół naukowych stanowi redagowanie i publikowanie artykułów w czasopismach uczelnianych i studenckich. Na uwagę zasługuje duża aktywność grup studenckich (organizacji, Samorządu Studenckiego, stowarzyszeń) w szerzeniu idei niesienia pomocy potrzebującym. Wiele przedsięwzięć charytatywnych w regionie jest inicjowanych i organizowanych przez studentów Uniwersytetu. gnieszka Błyszczek Działalność w kole naukowym to przede wszystkim możliwość twórczego działania i własnej aktywności. Ja działam w Kole ktywizacji i Wspierania nimatorów KW. Pierwszy artykuł, pierwsza konferencja, czy też akcja dla dzieci to właśnie dzięki KW. Moje koło naukowe motywuje mnie do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. To również spotkanie z drugim człowiekiem, nawiązanie przyjaźni na całe życie. Dzięki działalności w Kawie stałam się bardziej odważna i zaczęłam realizowac swoje plany na przyszłość. Z całą pewnością mogę polecić działalność w kole naukowym innym studentom.

33 co po studiach? 31 W Uniwersytecie realizowane są zadania związane z promocją zawodową studentów i absolwentów, na które składają się: poradnictwo grupowe (obejmujące warsztaty w zakresie pisania listów motywacyjnych, życiorysów zawodowych, rozwijania asertywności, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, itp.), jak też doradztwo indywidualne. Stałym elementem pracy jest organizacja prezentacji firm. Zadania te prowadzone są na zasadach non-profit, od studentów nie są pobierane żadne opłaty. Studenci uzyskują informację na temat przyszłych możliwości wyboru i rozwoju drogi zawodowej, znajdują pomoc w poszukiwaniu ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Uczelnia prowadzi badania losów zawodowych absolwentów oraz badania opinii pracodawców o absolwentach Uniwersytetu. nna Zaręba (Prezes firmy METLZBYT Olsztyn) METLZBYT Olsztyn otwiera szeroko drzwi do kariery dla absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zatrudniamy absolwentów różnych kierunków Uniwersytetu. Jeśli jesteś absolwentem Wydziału Nauk Technicznych, Nauk Ekonomicznych, Prawa i dministracji i zamierzasz zdobyć szerokie zawodowe doświadczenie, pragniesz odnaleźć satysfakcję i spełnienie w pracy zawodowej, jesteś gotowy na współpracę z pracodawcą, który doceni twoje przygotowanie merytoryczne i zawodowe oraz umiejętności, jesteś zdecydowany na profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań i chcesz się wykazać w pracy, która sprawi satysfakcję Tobie i innym, to METLZBYT Olsztyn jest firmą dla Ciebie. Szczegółowych informacji udziela: Biuro ds. Kształcenia tel ;

34 32 studia podyplomowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie proponuje bardzo szeroki zakres kształcenia podyplomowego. Oferta studiów podyplomowych dostosowana jest do wymagań rynku pracy i spełnia najwyższe europejskie standardy. Osoby zainteresowane mają możliwość wyboru interesującej dziedziny wiedzy spośród 113 zakresów studiów o charakterze: kwalifikacyjnym nadające nowe kwalifikacje zawodowe, doskonalącym służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra Uniwersytetu oraz specjaliści spoza Uczelni. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia. W ofercie znajdują się m.in. studia z zakresu: odnawialnych źródeł energii, ochrony różnorodności biologicznej oceny oddziaływania i zarządzania środowiskiem, administracji, kontroli, nadzoru i audytu w administracji publicznej, hortiterapii, impresariatu artystycznego, administracyjno-prawnych aspektów funkcjonowania służb publicznych, kontroli funduszy unijnych, surdologopedii, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb, edukacji inkluzyjnej, promocji i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym

35 33 Profesor Jerzy. Przyborowski prorektor ds. kształcenia Wszystkich Zainteresowanych zachęcamy do korzystania z oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Różnorodność zakresów studiów prowadzonych w Uniwersytecie, daje szansę nabycia lub doskonalenia kwalifikacji w wielu dziedzinach życia gospodarczego, m.in. ochronie środowiska, rolnictwie i ogrodnictwie, ekonomii i zarządzaniu, rachunkowości, produkcji żywności i przetwórstwa, technologii informatycznych, architektury i budownictwa, etc. Ciekawą ofertę dokształcającą Uniwersytet kieruje również do osób chętnych podnosić swoje kwalifikacje w obszarach wiedzy związanych z aspektem życia społecznego. Dużym zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe z zakresu uprawnień pedagogicznych i nauczycielskich, socjoterapii, dietetyki, zagadnień związanych z prawem i administracją, prawem zamówień publicznych, bezpieczeństwem i higieną pracy. To nie wszystkie zakresy doskonalenia zawodowego. Unikatową propozycję stanowią kursy językowe z zakresu języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego. podyplomowe realizowane są w cyklach dwusemestralnych, natomiast kursy prowadzone są w wymiarze od kilku godzin do 2-3 tygodni. Wydziały prowadzące studia podyplomowe i kursy posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji kredytacyjnej, co oznacza że proponowane programy studiów, kwalifikacje nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia, a także baza dydaktyczna spełniają standardy wysokiej jakości kształcenia. Zachęcam wszystkich Zainteresowanych do zapoznania się z ofertą doskonalenia zawodowego w Uniwersytecie. Dodatkowe kwalifikacje to szansa na lepszą pracę, awans i możliwość podniesienia swojego statusu społecznego. Zainwestuj w wiedzę i przyszłość. ktualna oferta studiów podyplomowych jest publikowana na stronie: studia-podyplomowe/oferta Szczegółowych informacji udzielają poszczególne jednostki realizujące studia oraz: Biuro ds. Kształcenia tel

36 34 studia doktoranckie W Uniwersytecie prowadzone jest kształcenie trzeciego stopnia studia doktoranckie. Oferta obejmuje: 4-letnie stacjonarne studia trzeciego stopnia w dyscyplinach naukowych: agronomia, biologia, filozofia, geodezja i kartografia, historia, inżynieria rolnicza, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce, ochrona i kształtowanie środowiska, pedagogika, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika oraz dziedzinach nauk: teologicznych i weterynaryjnych. 3-letnie niestacjonarne studia trzeciego stopnia w dyscyplinie nauki o polityce. Bernadetta Olender-Jermacz trzeciego stopnia dostarczają wielu możliwości. Trzeba jedynie chcieć z nich korzystać. Dla mnie to niezwykły czas rozwoju intelektualnego i społecznego. Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna w akademickiej atmosferze daje wiele satysfakcji i motywuje do podejmowania kolejnych inicjatyw. trzeciego stopnia to również możliwość poznania wspaniałych ludzi i bezpośredniego spotkania z nauczycielami akademickimi, będącymi często autorytetami w danej dziedzinie. To z pewnością niezwykły czas, który warto poświęcić dla własnego rozwoju. Polecam! Doktoranci mogą korzystać z systemu pomocy finansowej obejmującego następujące świadczenia: stypendia doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia, stypendia doktorskie, stypendia ze środków Unii Europejskiej. Posiadają również możliwość ubiegania się o świadczenia ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów: stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. W trakcie studiów doktoranci mają możliwość wyjazdów do innych ośrodków badawczych, a także korzystania z krajowych i zagranicznych programów mobilności, np. ERSMUS, MOST. Szczegółowych informacji udziela: Biuro ds. Kształcenia tel

37 35

38 36

39 37 rekrutacja

40 38 rekrutacja krok po kroku Zarejestruj się w systemie IRK edu.pl, Wybierz w systemie IRK kierunek studiów, wybierz przedmioty maturalne, które mają być uwzględnione w kwalifikacji na studia, Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK ( WŻNE! każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!), Regularnie loguj się do systemu IRK to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, Sprawdź pierwsze wyniki naboru na studia stacjonarne (już 9 lipca 2015 roku od godz. 13:00 dostępne będą wyniki naboru na kierunki, na których kryteria kwalifikacji nie przewidują egzaminów wstępnych, na pozostałe kierunki wyniki będą dostępne w systemie IRK 14 lipca 2015 roku od godz. 13:00) Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat zakwalifikowany na studia dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty (osobiście lub wyślij pocztą na adres: Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b; Olsztyn - na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty): 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK, 2. kserokopię świadectwa dojrzałości 3. kserokopię dowodu osobistego 4. fotografię na płycie CD 5. 3 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, WŻNE! Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM, Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat lista rezerwowa nie rezygnuj zaloguj się do systemu IRK 21 lipca 2015 roku po godzinie 13:00 wtedy uzupełniane będą listy zakwalifikowanych na studia. Jeśli wówczas na Twoim koncie w systemie IRK wyświetli się komunikat zakwalifikowany na studia dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty, Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem! Jeśli nie zapoznaj się z ofertą studiów realizowanych w Ełku, studiów niestacjonarnych lub poczekaj na ofertę dodatkowego wrześniowego naboru. Informacje o wrześniowym naborze na studia dostępne będą w połowie sierpnia na stronie Więcej informacji na stronie

41 39

42 40 podstawowe informacje o rekrutacji 2015 I. HRMONOGRM REKRUTCJI 1. stacjonarne (z wyłączeniem studiów stacjonarnych realizowanych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku) Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin 1. Rejestracja w systemie IRK r. do godziny 15:00 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej do r.* 3. Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów) r Przyjmowanie od kandydatów na studia legitymujących się świadectwem matury międzynarodowej IB i matury europejskiej EB uzyskanej w roku 2015 zaświadczenia o uzyskanych wynikach Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą do r. do godz. 13: r r. 7. Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia) r. 8. Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia) r. 9. Egzamin sprawnościowy na kierunku ratownictwo medyczne r. 10. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji nie przewidują egzaminów wstępnych r. godz. 13: Egzamin praktyczny na kierunku architektura krajobrazu (studia I stopnia) r. 12. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych (tj. architektura krajobrazu - studia I stopnia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia I stopnia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia I stopnia, ratownictwo medyczne - studia I stopnia) 13. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru r. godz. 13:00 do r. do godz. 15:00 ** r. godz. 13:00 do r. do godz. 15:00 ** 16. Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne r. * o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM ** decyduje data wpływu dokumentów do UWM, a nie data stempla pocztowego

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Informator dla kandydatów na studia 2012/2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą słów o Wvdziale Kilka słów o Wydziale Kilka 8 marca 2012 r., podjął uchwałę o zmianie nazwy Wydziału na Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą cztery Wydziały:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu INFORMATOR 2014/2015 LICENCJACKIE 1 PODYPLOMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Informator dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Społecznych Społecznych

Umiejętności Społecznych Społecznych Wyższa Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Społecznych w w Poznaniu W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i 3 O WSUS-ie 4 Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej 8 Wydział Artystyczny 10 Wydział

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012 Informator 2011/2012 Studia licencjackie Studia magisterskie Amerykanistyka Hispanistyka Italianistyka Język+Język Wyjątkowi Językowi Podaj dalej! Spis treści List od Rektora Studia licencjackie Program

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO ZASADY REKRUTACJI TABELA 1. / Y I KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW WYŻSZYCH PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW FORMY STUDIÓW KIERUNKI I FORMY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010 Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010 WYDARZENIA Od Rektora Spis treści Drodzy Studenci I roku! Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2013/2014

Rok Akademicki 2013/2014 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI RZESZÓW-PRZEMYŚL Numer 57 październik 2013 ISSN 1731-0091 www.wspia.eu Rozpoczynamy Rok Akademicki 2013/2014 www.wspia.eu Nie samą nauką student żyje imprezy studenckie

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OFERTA EDUKACYJNA 2010/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS. na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA

Informator ECTS. na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO Informator ECTS na rok akademicki 2013/2014 CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Patron uczelni Andrzej Frycz Modrzewski I. Miasto Kraków II. Uczelnia A. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tu warto studiować! licencjackie. inżynierskie. magisterskie. podyplomowe. studia. studia. studia. studia

Tu warto studiować! licencjackie. inżynierskie. magisterskie. podyplomowe. studia. studia. studia. studia www.pwsz.com.pl facebook.com/pwsz.walbrzych licencjackie QR CODE Wygenerowano na www.qr-online.pl inżynierskie Tu warto studiować! magisterskie podyplomowe PŃSTWOW WYŻSZ SZKOŁ ZWODOW im. ngelusa Silesiusa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Domy Studenta. Uniwersytetu w Białymstoku. Adresy: Szczegóły na stronie: www.uwb.edu.pl/studenci/domy studenta

Domy Studenta. Uniwersytetu w Białymstoku. Adresy: Szczegóły na stronie: www.uwb.edu.pl/studenci/domy studenta Domy Studenta Uniwersytetu w Białymstoku ponad 650 miejsc w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studentów obcokrajowców, pracowników UIwB i gości (niektóre

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo