PORADNIK STAŻYSTY. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK STAŻYSTY. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PORADNIK STAŻYSTY Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Warszawa, 2011 Autor: Agnieszka Kowalska Publikacja dystrybuowana bezpłatnie 1

2 Spis treści Wstęp.. s.3 1. Słów kilka. s Czym jest staż?.. s Kiedy i na jakiej podstawie odbywamy staże? s.5 2. Jak ubiegać się o staż? s Rekrutacja na staż- informacje podstawowe.. s Dokumenty aplikacyjne s Rozmowa kwalifikacyjna. s Przed rozpoczęciem realizacji stażu- podsumowanie s Realizacja stażu... s Przebieg stażu... s Opiekun stażu.. s Obowiązki stażysty s Obowiązki zakładu pracy.. s Dziennik stażu oraz Karta Tygodniowa... s Zakończenie realizacji stażu s Zaliczenie stażu- podsumowanie.. s Finansowanie stażu s.17 Bibliografia... s.18 Załączniki (wzory)... s.19 2

3 Wstęp Studia na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Mazowieckiej(WSM) to zaledwie pierwszy krok do rozpoczęcia kariery zawodowej. Wiedza akademicka, ale również jej praktyczne wykorzystanie stanowi niezwykle wartościowy aspekt na rynku pracy. To właśnie dlatego staż zawodowy odgrywa tak ważną rolę w trakcie toku studiów, lub tuż po ich zakończeniu, a ponadto w przyszłości będzie dodatkowym atutem w procesie rekrutacji do wymarzonej pracy. Wiele firm przywiązuje ogromną wagę do rzeczywistych umiejętności przyszłego pracownika. Odbyte staże i praktyki, zarówno krajowe jak i zagraniczne, niewątpliwie zwiększają wartość studentów i absolwentów w oczach pracodawców. W ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wyższa Szkoła Mazowiecka oferuje staże dla studentów III roku studiów I stopnia oraz absolwentów, a niniejszy Poradnik odpowie na wszelkie pytania związane z uczestnictwem w oferowanym programie staży. 3

4 1. Słów kilka 1.1. Czym jest staż? Staże studenckie i absolwenckie to forma podnoszenia kwalifikacji polegająca na zdobywaniu wiedzy z określonej dziedziny w siedzibie konkretnej firmy lub instytucji. Może to być zarówno klinika rehabilitacyjna, szpital lub gabinet odnowy biologicznej. Dlaczego warto inwestować w swoją przyszłość i odbywać staże? W dzisiejszych czasach liczba oferowanych studentom i absolwentom praktyk, staży czy pracy tymczasowej bardzo szybko rośnie. Z roku na rok łatwiej znaleźć odpowiednie miejsce pracy i zdobyć niezbędne zaświadczenie, lecz co ważniejsze - doświadczenie zawodowe. W czasie trwania staży można się przede wszystkim wiele nauczyć. Dzięki obserwowaniu rzeczywistej pracy i wykonywaniu zadań pod okiem specjalistów możemy rozwijać się poprzez doświadczenie zdobywane w trakcie wykonywanych czynności. Oczywiście istnieją jeszcze i takie firmy, w których stażyści całymi dniami parzą kawę i kopiują dokumenty. Jednak obecnie wystarczy zajrzeć na kilka portali internetowych, poczytać i już wiadomo gdzie warto aplikować, a gdzie staż to tylko słowo i wpis do indeksu. Nie ma przepisu na staż idealny. Jednak powszechnie wiadomo, że staże, podczas których studenci/absolwenci mogą rozwijać swoje umiejętności, a także pogłębiać wiedzę z danej dziedziny dają najlepsze efekty. Ucząc się, podnosimy kwalifikacje i przygotowujemy do wykonywania wymarzonego zawodu. Staże studenckie i absolwenckie (traktowane, jako porozumienie zawarte między Uczelnią a Zakładem Pracy oraz studentem/absolwentem) w ramach projektu realizowanego przez WSM trwają 3 miesiące(180h) w trybie ciągłym. Studenci/absolwenci jednak bardzo często pozostają w tychże firmach/instytucjach na dłużej. Wielokrotnie otrzymują również propozycje rozpoczęcia pracy. Warto pamiętać, że podczas odbywania nawet bezpłatnych staży inwestujemy w dalszą karierę zawodową. To, czego nauczymy się w obecnej firmie czy instytucji będzie miało wpływ na kolejne propozycje pracy, czy po prostu zainteresowanie naszą osobą w kolejnym procesie rekrutacyjnym. Jeśli okaże się, że nasze kwalifikacje i umiejętności 4

5 okazały się dla danego Pracodawcy wartościowe, możemy liczyć na zatrudnienie i rozwój zgodny z naszymi zainteresowaniami zawodowymi Kiedy i na jakiej podstawie odbywamy staże? Staże w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy przeznaczone są dla studentów III roku studiów I stopnia oraz absolwentów Wyższej Szkoły Mazowieckiej. Staże odbywane przez studentów/absolwentów w ramach projektu są płatne ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pod nazwą stażysta rozumie się studenta/absolwenta WSM, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacyjny na staże. Staże mogą odbywać się w zakładach pracy, które znajdują się na liście instytucji biorących udział w programie stażowym. Lista proponowanych instytucji znajduje się w Biurze Projektu. Listę instytucji biorących udział w programie można uzupełniać na wniosek studentów/absolwentów lub innych osób zaangażowanych w rozwijanie programu dla dobra wszystkich stron. Jeśli zaproponowana instytucja prowadzi działalność zgodną z wykształceniem stażystów i zostanie zaaprobowana, zostanie zaproszona do wzięcia udziału w programie. Warunkiem koniecznym do odbywania stażu jest zgodność profilu kształcenia studenta/absolwenta z problematyką zgłoszoną przez Zakład Pracy. Staż studencki i absolwencki trwa 3 miesiące (180 godz. roboczych) w trybie ciągłym. Uczestnictwo w stażu nie zwalnia stażysty- studenta z udziału w obowiązujących go zajęciach dydaktycznych w ramach programu kształcenia. W programie stażowym realizowanym w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy student/absolwent może uczestniczyć wyłącznie jeden raz. WSM nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym. Realizacja staży finansowanych z projektu planowana jest w okresie od czerwca 2011 roku do września Wszelkie informacje związane z realizacją staży zawarte są w Regulaminie staży studenckich/ absolwenckich (załącznik 1). 5

6 2. Jak ubiegać się o staż? 2.1. Rekrutacja na staż- informacje podstawowe O staże ubiegać się mogą studenci trzeciego roku studiów I stopnia oraz absolwenci Wyższej Szkoły Mazowieckiej. Procedura wyboru kandydatów. O zakwalifikowaniu na staż decyduje Komisja Kwalifikacyjna (zwana dalej komisją). Kandydat na staż zobowiązany jest przedstawić dokumentację stażową obejmującą: a) formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej CV list motywacyjny odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej wykaz ocen za ostatni rok studiów oświadczenie o niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych). W przypadku rezygnacji lub zaprzestania realizacji stażu bez podania przyczyny, WSM ma prawo obciążyć stażystę kosztem udziału w Projekcie. Pracownik projektu informuje kandydata o przyjęciu na staż pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia rekrutacji. Lista osób zakwalifikowanych na staż będzie dostępna w Biurze Projektu. Po zakwalifikowaniu się kandydata na staż zostaje podpisana umowa trójstronna o staż pomiędzy studentem/ absolwentem, WSM oraz Zakładem Pracy. Integralną częścią umowy jest program stażu opracowany wspólnie przez Opiekuna stażu w zakładzie pracy oraz stażystę, zatwierdzony przez prawnego przedstawiciela WSM. Decyzja komisji o zakwalifikowaniu lub odmowie zakwalifikowania na staż jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 6

7 Przez cały okres trwania projektu przewidzianych jest realizacja 48 staży. Rekrutacja na staże odbywać się będzie etapami do końca maja 2013 roku. Informacja w zakresie rekrutacji będzie każdorazowo przedstawiona na stronie internetowej projektu Dokumenty aplikacyjne Poszukiwanie stażu to proces długofalowy. Ze względu na szybko rosnące zainteresowanie tego typu formą podnoszenia kwalifikacji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych wiąże się niekiedy z kilkoma godzinami, które trzeba poświęcić na napisanie życiorysu, czy dopracowanie wszystkich jego szczegółów. Dzisiaj rozesłanie tego samego wzoru CV(wzór, załącznik nr 14) do wszystkich pracodawców, u których chcielibyśmy odbyć staż już nie wystarczy. Dziś potrzeba jakiegoś wyróżnika - czegoś, co zainteresuje rekrutera i przyciągnie jego uwagę akurat do naszej aplikacji. Dodatkowo warto pamiętać o dostosowaniu swojego CV do oferty, na którą składa się aplikację. Powyższe odnosi się również do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym w ramach projektu. Na czym polega zabieg dostosowywania? Jeśli zainteresowało Cię na przykład 6 ofert i każda dotyczy innej branży, każde z wysyłanych przez Ciebie CV powinno być dostosowane do poszczególnych opisów staży i oczekiwań potencjalnego Pracodawcy. Zastanów się, co dotychczas robiłeś, a co przekłada się na daną ofertę i może przemawiać za Twoją kandydaturą, czym wyróżnisz się wśród innych aplikacji. Jeśli nie posiadasz doświadczenia zawodowego warto napisać o działalności dodatkowej - pamiętajmy, że każda podjęta przez nas inicjatywa (wolontariat, klub sportowy, czy inna organizacja studencka) może przesunąć szalę na naszą korzyść. Firmy poszukują osób aktywnych, które potrafią łączyć swoje obowiązki (studia z pracą, czy działalnością dodatkową) i z pasją realizują swoje cele (zawodowe, czy życiowe). Oczywiście nie każdy z nas pracował, czy podjął się pracy, jako wolontariusz. Pamiętajmy, że to jak przedstawimy się w życiorysie wpłynie na decyzję o dalszym procesie rekrutacji a tym samym na to, czy zostaniemy zaproszeni do kolejnego etapu (testu, rozmowy, czy asessment center). Oprócz zawartości merytorycznej warto postarać się o to by życiorys był estetyczny i czytelny. Istnieją takie błędy w CV, które potrafią zdyskredytować profil każdego - nawet najlepszego kandydata na oferowane 7

8 stanowisko. Mimo, iż w Internecie można obecnie znaleźć mnóstwo przykładowych wzorów CV, czy listów motywacyjnych, kandydaci wciąż nie radzą sobie ze stworzeniem poprawnych dokumentów aplikacyjnych. Poniżej lista najczęściej popełnianych błędów: 1. Plik, w którym panuje chaos (nadmierne wypunktowania, pogrubianie, mało istotnych elementów, brak oznaczenia, co i kiedy robiliśmy, niekiedy brak terminów (od kiedy studiuję, w jakich latach odbywałam praktykę, czy staż), natłok informacji, które nijak mają się do naszej aplikacji np. gdy aplikujemy na praktykę w klinice ortopedycznej, a połowa strony A4 dotyczy naszej pracy fizycznej za granicą). 2. Zapis CV w formacie.jpg,.xls, czy innym niestandardowym formacie, którego rekruter nie może nawet otworzyć. Wówczas nie zdoła nawet zapoznać się z naszą aplikacją. Jeżeli wysyłamy CV w wersji elektronicznej, wyślijmy je, jako dokument. Najlepiej zapisać plik w formacie.pdf. Wygląda to dużo bardziej profesjonalnie niż dokument zapisany w formacie takim jak np. doc. 3. Układ CV powinien być achronologiczny i funkcjonalny. Zbyt duża ilość punktów najczęściej ukrywa ważne informacje, z kolei ich brak uniemożliwia dokładne zapoznanie się z treścią życiorysu. 4. Zamieszczanie zdjęcia z wakacji albo zdjęć z imprezy/balu, czy nawet ze znajomymi. 5. Kopiowanie treści CV z portali internetowych. Warto używać swoich słów i wyrażeń, gdyż kopiowanie bardzo łatwo można sprawdzić. 6. Określanie poziomu znajomości języka obcego komunikatywny- czasami oznacza bardzo dobry, innym razem podstawy. Pamiętajmy, że podczas rozmowy takie informacje zostaną zweryfikowane. 7. Wielu kandydatów wysyła ten sam list motywacyjny na wszystkie oferty staży. Czy warto, zatem inwestować swój czas i energię w tworzenie listów motywacyjnych? Odpowiedź brzmi: oczywiście, że warto! Dzięki listowi przewodniemu, rekruter stara się poznać motywy, dla których chciał/abyś odbyć staż w danej firmie, poznaje bliżej Twoją osobowość i zainteresowania, a także sposób, w jakim prezentujesz swoje osiągnięcia. Pamiętaj, że list powie więcej niż życiorys, dlatego też warto skupić na nim swoją uwagę i dopracować wszystkie jego szczegóły przed złożeniem aplikacji. Dokumentem niezbędnym w procesie rekrutacji jest wspomniany uprzednio list motywacyjny (wzór załącznik nr 15), który prezentuje motywy dla których kandydat aplikuje na staż. 8

9 List motywacyjny powinien: - zawierać miejscowość i datę w prawym górnym rogu; - mieć adres nadawcy umieszczony w lewym górnym rogu, adres instytucji lub zwrot do adresata umieszczony po prawej stronie nad tekstem; - koniecznie posiadać zwroty grzecznościowe na początku i końcu tekstu (Szanowny Panie/Pani, Szanowni Państwo - na początku; Z wyrazami szacunku, Z poważaniem - na końcu); - być czytelny i przejrzysty, posiadać podział tekstu na akapity, oddzielone od siebie odstępami oraz mieścić się na jednej stornie A4 zapisanej standardowej wielkości i rodzaju czcionką; - być poprawny interpunkcyjnie i ortograficznie (zatem przed wysłaniem listu koniecznie należy przeczytać go pod kątem wyeliminowania wszelkich błędów, a szczególnie popularnych literówek ; dobrą praktyką, jest pokazanie takiego listu naszemu znajomemu, aby sprawdził ewentualne błędy); - zawierać własnoręczny podpis, o ile nie jest wysyłany w formie elektronicznej Rozmowa kwalifikacyjna: Jeżeli zostaliśmy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na staż, to już mamy za sobą pierwszy etap zakończony sukcesem. Jednocześnie rozmowa kwalifikacyjna jest najbardziej stresującym punktem procesu rekrutacji. Prawdopodobnie, dlatego, że ostateczny sukces zależy w większości od tego, jak się zaprezentujemy i jak oceni nas Komisja Kwalifikacyjna. Pomimo, iż dokładny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej nie może być przewidziany, można się do niej przygotować. Jak przygotować się do rozmowy i pozostawić dobre wrażenie? - Ponownie zapoznać się z ofertą stażu na jaki złożyliśmy aplikację. Po powtórnym przeczytaniu takiej oferty dokładnie zapamiętamy rodzaj stanowiska, czy charakter pracy, jaką możliwe, że będziemy wykonywać. Często ogłoszenie/program zawiera dokładne wymagania stawiane przez Zakład Pracy. - Po ponownym przejrzeniu oferty, zastanówmy się, jakich argumentów użyjemy, aby przekonać Komisję Kwalifikacyjną, że posiadamy wymagane kompetencje i umiejętności. Jeżeli nie spełniamy wszystkich warunków, jakie stawiane są przed aplikującymi, nie ma się czym martwić. Przecież zostaliśmy 9

10 zaproszeni na rozmowę, czyli te braki nas jeszcze nie dyskwalifikują. Zastanówmy się natomiast, jak przekonać Komisję Kwalifikacyjną, że brak danych umiejętności czy doświadczenia nie będzie dla nas przeszkodą w realizacji stawianych przed nami zadań. Warto abyśmy wiedzieli, co jest naszą mocną stroną, a nad którymi aspektami musimy jeszcze popracować. - Warto pomyśleć nad pytaniami, jakie mogą paść w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Przygotowując sobie możliwe odpowiedzi, unikniemy wówczas stresu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania. Przecież pomyśleliśmy o tym wcześniej i w trakcie rozmowy będziemy mogli udzielić odpowiedzi, przedstawiając odpowiednie argumenty Przed rozpoczęciem realizacji staży- podsumowanie Kandydaci na staże realizowane w ramach projektu powinni przystąpić do procesu rekrutacyjnego oraz złożyć następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej CV list motywacyjny odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej wykaz ocen za ostatni rok studiów oświadczenie o niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych). Pomyślne przejście procesu rekrutacyjnego jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w projekcie. Przed rozpoczęciem stażu należy dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty : -deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik 2), - dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy (Załącznik 3); - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 4); - potwierdzenie konta, zawierające dane osobowe uczestnika oraz adres Urzędu Skarbowego (Załącznik 8); - potwierdzenie ubezpieczenia; - zaświadczenie o obowiązkowych szczepieniach; 10

11 - Program stażu (Załącznik 12); Po złożeniu w/w dokumentów następuje podpisanie umowy trójstronnej o staż i student/absolwent rozpoczyna staż w Zakładzie Pracy. 3. Realizacja stażu 11

12 3.1. Przebieg stażu Staż będzie realizowany zgodnie z programem stażu opracowanym przez Zakład Pracy i studenta/absolwenta, zatwierdzonym przez prawnego przedstawiciela WSM przed rozpoczęciem stażu. Każdemu stażyście zostanie przydzielony Opiekun stażu w zakładzie pracy. Warunki realizacji stażu reguluje umowa trójstronna o staż, tj. porozumienie podpisywane pomiędzy WSM i Zakładem Pracy oraz studentem/absolwentem określające zasady realizacji staży. Umowa jest podpisywana przez każdego uczestnika po zaakceptowaniu programu stażu, ale przed jego rozpoczęciem. Umowa obliguje Zakład Pracy do przyjęcia studenta/absolwenta na staż, zapewnienia stanowiska pracy zgodnie z programem stażu, zapoznania stażystów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami BHP i PPOŻ oraz przepisami o ochronie informacji niejawnych (Załącznik 7). Ponadto Zakład Pracy sprawuje nadzór merytoryczny oraz organizacyjny nad przebiegiem stażu, poprzez wyznaczenie Opiekuna stażu. Umowa zobowiązuję WSM do przedstawienia Zakładowi Pracy celu i programu stażu, sprawowania nadzoru nad przebiegiem stażu przez wyznaczenie Opiekuna stażu ze strony WSM, odwołania ze stażu studenta/absolwenta na pisemny wniosek Zakładu Pracy w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy Opiekun stażu Kto to jest opiekun stażu i w czym powinien pomóc? Opiekun Stażu jest osobą odpowiedzialną za przebieg stażu studenta/absolwenta, która sprawuje nad nim opiekę w miejscu odbywania stażu. Najważniejszym zadaniem Opiekuna jest kontrola nad prawidłowym przebiegiem stażu oraz stały kontakt ze stażystą. Ponadto Opiekun opracowuje wraz z Uczelnią i studentem/absolwentem szczegółowy program stażu oraz w trakcie trwania stażu nadzoruje jego przebieg, a po zakończeniu rozlicza go pod względem merytorycznym i dokonuje wpisu do dziennika stażu oraz zatwierdza końcowe rozliczenie ukończenia stażu. 12

13 Opiekun jest osobą, z którą student/absolwent ma największą styczność, dlatego powinieneś móc zastać go na cotygodniowym dyżurze. To właśnie on powinien Ci doradzić, czy znalezione przez Ciebie miejsce stażu jest odpowiednie oraz ocenić zawartość programu, tak aby odbywany przez Ciebie staż był cennym i wartościowym doświadczeniem, które uczyni Cię konkurencyjnym na rynku pracy. Opiekunowi stażysty z ramienia Zakładu Pracy przysługuje wynagrodzenie. Płatność będzie dokonywana za zrealizowany staż przez stażystę studenta/absolwenta na wskazane przez Opiekuna stażu konto po dostarczeniu wymaganych dokumentów (podpisana umowa zlecenie, oświadczenie do zawarcia umowy, oświadczenie do celów ubezpieczeniowych i uzupełniony rachunek). Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obowiązki stażysty Do obowiązków Stażysty należy w szczególności: a) uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do odbycia stażu; b) podjęcie stażu w Zakładzie Pracy zgodnie z ustalonym programem stażu i wymogami ustalonymi przez Zakład Pracy; c) zawarcie we własnym zakresie, przed rozpoczęciem stażu, umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej na okres odbywania stażu; d) przestrzeganie obowiązujących w Zakładzie Pracy zasad dyscypliny, godzin pracy, przepisów BHP i Ppoż. oraz wszelkich postanowień prawnych dotyczących zachowania poufności; e) przedłożenie pracownikowi projektu raportu ze stażu w formie pisemnej, nie później niż dwa tygodnie po odbyciu stażu, w którym opisane zostaną zrealizowane zadania, nabyte umiejętności oraz ewentualne problemy, potrzeby i oczekiwania; f) dostarczenie do Biura Projektu miesięcznych zaświadczeń o przebiegu odbywanego stażu do 5 dnia kolejnego miesiąca oraz kopii zaświadczenia o odbyciu stażu, z wyłączeniem ostatniego miesiąca realizacji stażu, w którym zaświadczenie dostarczone będzie w ostatnim dniu miesiąca; g) niezwłoczne informowanie pracowników projektu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu. 13

14 Obowiązek zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania stażu i w zakresie odpowiedzialności cywilnej spoczywa na Stażyście, który ma obowiązek dostarczyć do biura projektu kopie umów przed terminem rozpoczęcia realizacji stażu. Wynikające z tego tytułu koszty w całości obciążają stażystę i nie są refundowane przez Projekt Obowiązki zakładu pracy Do obowiązków Zakładu Pracy należy w szczególności: a) uzgodnienie programu stażu; b) przeszkolenie Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz wydanie zaświadczenia o przeszkoleniu; c) zapewnienie Stażyście odzieży ochronnej oraz środków ochrony na stanowisku pracy, jeśli rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga; d) zapewnienie Stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy jak i nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz powierzanie mu zadań odpowiadających jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu; e) pozostawanie w stałym kontakcie z pracownikami projektu i zgłaszanie im wszystkich pojawiających się utrudnień w realizacji stażu; f) monitorowanie i ocena stażu; g) wystawienie Stażyście po ukończonym stażu zaświadczenia odbycia stażu; h) umieszczenie w miejscu odbywania stażu (o ile to jest możliwe) plakatu zawierającego informacje o Projekcie i/lub innych materiałów promocyjnych Projektu; i) ochrona danych osobowych Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z póź. Zm.); j) Zakład Pracy na wniosek Stażysty jest zobowiązany do udzielenia 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu. Odbywając praktyki studenci/absolwenci reprezentują naszą Uczelnię przed Zakładem Pracy i tam również powinni dbać o jej dobro. Pamiętajmy również o przestrzeganiu dyscypliny pracy. Zgodnie z treścią Porozumienia, student/absolwent może zostać odwołany ze stażu na pisemny wniosek Zakładu Pracy, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy. 14

15 3.5. Dziennik stażu oraz karta tygodniowa Jak uprzednio wspomniano, Program stażu to szczegółowy harmonogram i zakres obowiązków opisujący zagadnienia, które będą realizowane w trakcie odbywania stażu. Powinien zostać przygotowany przez Zakład Pracy w przypadku, gdy student/absolwent odbywający praktykę będzie szkolić się w zakresie konkretnej przedstawionej oferty, we współpracy ze studentem/absolwentem oraz zatwierdzony przez władze WSM. W przypadku, gdy Zakład Pracy oferuje miejsce stażu oraz określa zakres możliwych do wykonania obowiązków, szczegółowy plan przygotowuje Opiekun, w kooperacji ze studentem/absolwentem, a zatwierdza go prawny przedstawiciel WSM. Elementem dokumentowania przebiegu stażu jest Dziennik stażu (Załącznik 9), który zawiera szczegółowy opis ilości godzin zrealizowanego stażu. Przedmiotowe informacje umieszczone są z tzw. harmonogramie stażu, który stanowi plan realizacji w ujęciu dziennym. W/w dokument zatwierdzony jest przez stażystę i Opiekuna. Nieodzownym elementem dokumentacji przebiegu realizacji stażu jest Karta tygodniowa (Załącznik 10), w której przedstawione są informacje nt. miejsca odbywania stażu, czasu i liczby godzin pracy, jak również zajęć wykonywanych przez stażystę, w tym uwag, obserwacji i wniosków stażysty w odniesieniu do wykonywanej pracy. 15

16 4. Zakończenie realizacji stażu- podsumowanie 4.1. Zaliczenie stażu - podsumowanie. W celu rozliczenia stażu, Stażysta zobowiązuje się dostarczyć do Biura Projektu: raport ze stażu (Załącznik 5), dziennik stażu, zaświadczenie z zakładu pracy o przeszkoleniu w zakresie BHP i ppoż. oraz kopię zaświadczenia o odbyciu stażu (Załącznik 6). W/w dokumenty stanowią podstawę zaliczenia stażu, jak również wypłacenia stażyście stosownego wynagrodzenia przewidzianego w ramach projektu. 16

17 5. Finansowanie stażu. Wysokość wynagrodzenia należnego Stażyście studentowi wynosi 25 zł/h brutto, Stażyście absolwentowi 35 zł/h brutto. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Płatność będzie dokonywana do 10 dnia kolejnego miesiąca na konto, po dostarczeniu miesięcznych Zaświadczeń o przebiegu odbywanego stażu, z wyłączeniem ostatniego miesiąca realizacji stażu, w którym wynagrodzenie płatne będzie w ostatnim dniu miesiąca. W celu rozliczenia stażu, Stażysta zobowiązuje się dostarczyć do Biura Projektu: raport ze stażu, dziennik stażu, zaświadczenie z zakładu pracy o przeszkoleniu w zakresie BHP i ppoż. oraz kopię zaświadczenia o odbyciu stażu. Świadczenie, o którym mowa w pkt. 5 będzie pomniejszone o kwoty składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa podatkowego. Stażysta biorący udział w projekcie musi posiadać konto bankowe oraz dostarczyć jego numer do Biura Projektu przed dniem podpisania umowy trójstronnej o staż. Jeżeli Stażysta bez uzasadnionej przyczyny nie zrealizuje uzgodnionego programu stażu we wskazanych w umowie terminach, Uczelnia ma prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków na realizację projektu ze strony Instytucji Pośredniczącej na rzecz Uczelni, ta zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłat do czasu otrzymania dofinansowania. Jednocześnie zobowiązuje się do wypłaty zaległego świadczenia bez konieczności naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek za zwłokę. 17

18 Bibliografia Elżbieta Banecka, Poszukiwanie pracy, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2004 Magdalena Chrzanowska, Marcin Kozłowski, Jak napisać doskonałe CV, Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2003 Maria Król Fijewska, Stanowczo łagodnie bez lęku, WAB 2000 Anna Kering, Tomasz Głogowski, 150 pytań z rozmowy kwalifikacyjnej, Oficyna Wydawnicza Capital 2000 Anna Kering, Tomasz Głogowski, Curriculum Vita czyli Twój życiorys, Listy motywacyjne, Oficyna Wydawnicza Capital

19 Załączniki: 1. Regulamin staży studenckich/ absolwenckich 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 3.Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy 4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 5. Raport ze stażu 6. Zaświadczenie odbycia stażu 7. Oświadczenie BHP i O.P.P. 8. Potwierdzenie konta bankowego i dane US 9. Dziennik stażu 10. Karta tygodniowa 11. Umowa trójstronna o staż 12. Program stażu 13. Zaświadczenie o przebiegu odbywanego stażu 14. CV 15. List motywacyjny 19

20 Załącznik 1. Regulamin staży studenckich/absolwenckich REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH/ABSOLWENCKICH realizowanych w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Zasady ogólne 1. Staże w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy przeznaczone są dla studentów III roku studiów I stopnia oraz absolwentów Wyższej Szkoły Mazowieckiej. 2. Staże odbywane przez studentów/absolwentów w ramach projektu są płatne przez WSM ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Pod nazwą zakład pracy rozumie się firmy prywatne, instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe działające w branżach zgodnych z wykształceniem kandydatów na stażystów. 4. Pod nazwą stażysta rozumie się studenta/absolwenta WSM, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacyjny na staż i został zakwalifikowany do odbycia stażu. 5. Staże mogą odbywać się w zakładach pracy, które znajdują się na liście instytucji biorących udział w programie stażowym. 6. Lista proponowanych instytucji biorących udział w programie stażowym znajduje się w Biurze Projektu. 7. Listę instytucji biorących udział w programie można uzupełniać na wniosek studentów/absolwentów lub innych osób zaangażowanych w rozwijanie programu dla dobra wszystkich stron. Jeśli zaproponowana instytucja prowadzi działalność zgodną z wykształceniem stażystów i zostanie zaakceptowana, zostanie zaproszona do wzięcia udziału w programie. 8. Warunkiem koniecznym do odbycia stażu jest zgodność profilu kształcenia studenta/absolwenta z problematyką zgłoszoną przez zakład pracy. 9. Staż studencki i absolwencki trwa 3 miesiące (180 godz. roboczych) w trybie ciągłym. 10. Uczestnictwo w stażu nie zwalnia stażysty z udziału w obowiązujących go zajęciach dydaktycznych w ramach programu kształcenia. 11. W programie stażowym realizowanym w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy student/absolwent może uczestniczyć wyłącznie jeden raz. 12. WSM nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom/absolwentom. 13. Realizacja staży finansowanych z projektu planowana jest w okresie od czerwca 2011 roku do września Rekrutacja na staże studenckie i absolwenckie 20

21 1. Z oferowanej formy wsparcia będą mogli skorzystać studenci przedostatniego i ostatniego roku studiów I stopnia oraz absolwenci Wyższej Szkoły Mazowieckiej 2. Procedura rekrutacyjna na staże studenckie i absolwenckie: a) Wypełnienie i przesłanie pocztą na lub złożenie w Biurze Projektu kompletu dokumentów: formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej CV list motywacyjny odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej wykaz ocen za ostatni rok studiów oświadczenie o niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych). b) Na podstawie kompletu dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której zostaną wyłonieni uczestnicy/czki projektu. c) Kandydaci, którzy spełnili kryteria rekrutacji, ale z powodu limitu miejsc nie zostali skierowani na staż, tworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do projektu, na jego miejsce kwalifikuje się osobę z listy rezerwowej. d) W ramach realizowanego projektu, w stażu studenckim i absolwenckim, student/absolwent będzie mógł uczestniczyć tylko jeden raz. 3 Terminy rekrutacji i liczba miejsc 1. Przez cały okres trwania projektu przewidzianych jest w sumie 48 staży studenckich/absolwenckich. 2. Rekrutacja na staże odbywać będzie się etapami do końca maja 2013 roku. 3. Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej projektu. 4 Przebieg stażu 1. Staż będzie realizowany zgodnie z porozumieniem o programie stażu opracowanym wspólnie przez zakład pracy oraz stażystę przed rozpoczęciem stażu, zatwierdzonym przez prawnego przedstawiciela Uczelni. Każdemu stażyście zostanie przydzielony opiekun stażu w zakładzie pracy. 2. Opiekunowi stażysty z ramienia zakładu pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 900,00 zł brutto za 180h. Płatność będzie dokonywana za zrealizowany staż przez stażystę studenta/absolwenta na wskazane przez opiekuna stażu konto po dostarczeniu wymaganych dokumentów (podpisana umowa zlecenie, oświadczenie do zawarcia umowy, oświadczenie do celów ubezpieczeniowych i uzupełniony rachunek). Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Zakład pracy zobowiązuje się zapewnić stażyście wszelkie warunki i środki do prawidłowego odbycia stażu. 21

22 5 Finansowanie stażu 1. Wysokość świadczenia (stypendium stażowego) należnego stażyście studentowi wynosi 25 zł/h brutto, stażyście absolwentowi 35 zł/h brutto. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Płatność będzie dokonywana jednorazowo z dołu za każdy prawidłowo zrealizowany staż na konto, po dostarczeniu wszystkich wymaganych do rozliczenia stażu dokumentów (dzienniczek stażysty, zaświadczenie z zakładu pracy o przeszkoleniu w zakresie BHP i ppoż. oraz kopia zaświadczenia o odbyciu stażu). 2. Świadczenie, o którym mowa w 5 pkt. 1. będzie pomniejszane o kwoty składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa podatkowego. 3. Stażysta biorący udział w projekcie musi posiadać konto bankowe oraz dostarczyć jego numer do Biura Projektu przed dniem podpisania umowy o realizacji stażu. 4. Jeżeli stażysta bez uzasadnionej przyczyny nie zrealizuje uzgodnionego programu stażu we wskazanych w umowie terminach, WSM ma prawo do odmowy wypłaty świadczenia (stypendium stażowego). 5. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków na realizację projektu ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz WSM, Uczelnia zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłat do czasu otrzymania dofinansowania. Jednocześnie zobowiązuje się do wypłaty zaległego świadczenia bez konieczności naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek za zwłokę. 6 Obowiązki stażysty 1. Do obowiązków stażysty należy w szczególności: a) uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do odbycia stażu; b) podjęcie stażu w zakładzie pracy zgodnie z ustalonym programem, opisem stażu i wymogami ustalonymi przez zakład pracy; c) zawarcie we własnym zakresie, przed rozpoczęciem stażu, umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania stażu; d) przestrzeganie obowiązujących w zakładzie pracy zasad dyscypliny, godzin pracy, przepisów BHP i Ppoż. oraz wszelkich postanowień prawnych dotyczących zachowania poufności; e) przedłożenie pracownikowi projektu ankiety ewaluacyjnej w formie pisemnej, nie później niż dwa tygodnie po odbyciu stażu, w którym opisane zostaną zrealizowane zadania, nabyte umiejętności oraz ewentualne problemy, potrzeby i oczekiwania; f) dostarczenie do Biura Projektu kopii zaświadczenia o odbyciu stażu; g) niezwłoczne informowanie pracownika projektu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu. 2. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania stażu spoczywa na stażyście, który składa pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wynikające z tego tytułu koszty w 22

23 całości obciążają stażystę i nie są refundowane przez projekt. 7 Obowiązki zakładu pracy 1. Do obowiązków zakładu pracy należy w szczególności: a) uzgodnienie programu stażu; b) przeszkolenie stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz wydanie zaświadczenia o przeszkoleniu z podpisem stażysty; c) zapewnienie stażyście odzieży ochronnej oraz środków ochrony na stanowisku pracy, jeśli rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga; d) zapewnienie stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy jak i nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz powierzanie mu zadań odpowiadających jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu; e) pozostawanie w stałym kontakcie z pracownikiem projektu i zgłaszanie mu wszystkich pojawiających się utrudnień w realizacji stażu; f) monitorowanie i ocena stażu; g) wystawienie stażyście po ukończonym stażu zaświadczenia odbycia stażu; h) umieszczenie w miejscu odbywania stażu (o ile to jest możliwe) plakatu zawierającego informacje o projekcie i/lub innych materiałów promocyjnych projektu; i) ochrona danych osobowych stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.); j) zakład pracy na wniosek stażysty jest zobowiązany do udzielenia 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu. 9 Rozwiązanie umowy 1. Stażysta, który został usunięty ze stażu na wniosek zakładu pracy z przyczyn dyscyplinarnych, nie może po raz kolejny ubiegać się o udział w stażu ani kontynuować realizacji stażu w innym zakładzie pracy. 2. Jeżeli strony nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporów wynikłych na tle realizacji postanowień zawartej umowy o realizację stażu, wyłączną właściwość do ich rozstrzygania ma sąd. 10 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez koordynatora projektu. 2. Ostateczna interpretacja regulaminu projektu należy do zespołu projektowego w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrożeniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zespół projektowy zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej projektu. 23

24 Regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu. Załącznik 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Ja niżej podpisana/y... (imię i nazwisko) zamieszkała/y... (adres zameldowania) Nr PESEL... Dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy ; Zostałam/em poinformowana/y, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Zapoznałam/em się z regulaminem projektu i regulaminem staży studenckich/absolwenckich i w pełni je akceptuję. 24

25 Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam że dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą..... miejscowość i data podpis uczestnika projektu Załącznik 3. Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy Dane wspólne Lp. Nazwa 1 Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy 2 POKL /10 3 Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Dane uczestnika 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie 7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną Dane kontaktowe 8 Ulica 9 Nr domu 10 Nr lokalu 11 Miejscowość 12 Obszar 25

26 13 Kod pocztowy 14 Województwo 15 Powiat 16 Telefon stacjonarny 17 Telefon komórkowy 18 Adres poczty elektronicznej ( ) 19 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu Dane dodatkowe 20 Rodzaj przyznanego wsparcia 21 Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning 22 Data rozpoczęcia udziału w projekcie 23 Data zakończenia udziału w projekcie 24 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 25 Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia Załączniki 4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU * * W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna. 26

27 Załącznik 5. Raport ze stażu Nazwisko i imię:. PESEL:... RAPORT ZE STAŻU realizowanego w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Termin stażu: Dane Zakładu Pracy:... Dane Opiekuna Stażysty w Zakładzie Pracy :.... Krótki opis działalności Zakładu Pracy:... Zakres obowiązków i prace wykonywane przez Stażystę:.. 27

28 Korzyści, jakie Stażyście przyniósł odbyty staż podniesione kwalifikacje, uzyskane kompetencje, zakres uzupełnionej wiedzy itp.:. Inne uwagi i wnioski dotyczące stażu:.... data/czytelny podpis Stażysty 28

29 Załącznik 6. Zaświadczenie odbycia stażu Nazwa Zakładu Pracy:. Adres:. Imię i nazwisko Opiekuna Stażysty:... ZAŚWIADCZENIE ODBYCIA STAŻU realizowanego w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Zaświadczamy, że Pan(i) odbył(a) staż studencki/absolwencki* w naszym zakładzie od dnia. do dnia. Liczba dni nieobecnych, w tym usprawiedliwione., nieusprawiedliwione. Wymiar czasu trwania stażu: 180 h. Ogólna ocena pracy Stażysty: b. dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna *. Uwagi:.. data, podpis Opiekuna Stażysty. pieczęć Zakładu Pracy *niepotrzebne skreślić 29

30 Załącznik 7. Oświadczenie BHP i O.P.P. Nazwa Zakładu Pracy:. Adres:. Imię i nazwisko Opiekuna Stażysty: OŚWIADCZENIE Zaświadczamy, iż Pan(i).... został/a zapoznany/a z przepisami, zarządzeniami i regulaminem dotyczącym bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej..... (pieczęć Zakładu Pracy).. (miejscowość, data i podpis Opiekuna Stażysty) 30

31 Załącznik 8. Potwierdzenie konta bankowego i dane US Potwierdzenie konta bankowego oraz dane Urzędu Skarbowego na potrzeby realizacji projektu: Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Właściciel konta (odbiorca)... Adres odbiorcy... Bank odbiorcy... Numer konta: Urząd Skarbowy nazwa i adres (należy podać Urząd Skarbowy, właściwy dla miejsca zameldowania, np. Warszawa-Bielany, Kraków-Krowodrza itp.): Miejscowość, data Podpis 31

32 Załącznik 9. Dziennik stażu DZIENNIK STAŻU realizowanego w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Imię i nazwisko:... Nazwa Zakładu Pracy:.... Adres Zakładu Pracy: Okres realizacji stażu od:..... do Pieczęć uczelni WZW B I dawka WZW II dawka WZW III dawka p/ ciała HBS* Badania na nosicielstwo OC NNM * dotyczy osób, w odniesieniu do których termin przyjęcia III dawki szczepionki upłynął 5 lat temu. podpis Stażysty 32

33 HARMONOGRAM STAŻU DATA ILOŚĆ GODZIN.. podpis Stażysty pieczęć Zakładu Pracy i podpis Opiekuna Stażysty 33

34 Załącznik 10. Karta tygodniowa KARTA TYGODNIOWA TYDZIEŃ OD... DO Data Miejsce stażu (oddział) Godziny pracy (od do) Liczba godzin pracy Wyszczególnienie zajęć Uwagi, obserwacje i wnioski Stażysty co do wykonywanej pracy Podpis Stażysty Podpis Opiekuna Stażysty Ogółem zrealizowano. godzin. 34

35 Załącznik 11. Umowa trójstronna o staż Umowa trójstronna o staż Zawarta w Warszawie w dniu.. roku pomiędzy: Wyższą Szkołą Mazowiecką z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa, wpisaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod liczbą porządkową 160, NIP , Regon: , reprezentowaną przez: Jarosława Gerarda Podolskiego Kanclerza, zwaną w dalszej części umowy Uczelnią a Panem/ią.. zamieszkałym/ą w...., ul...., legitymującym/ą się nr PESEL, posiadającym/ą na dzień podpisania umowy status studenta/absolwenta WSM, zwaną w dalszej części umowy Stażystą oraz... z siedzibą w Warszawie,, posiadającym nr REGON.., nr NIP, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. reprezentowanym przez.., zwanym w dalszej części Zakładem Pracy. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji projektu nr UDA-POKL /10-00 pt. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Zakład Pracy zobowiązuje się: a) Do nieodpłatnej współpracy z Uczelnią w celu zorganizowania i przeprowadzenia stażu w wymiarze 180 godzin. b) Przyjąć studenta/absolwenta na staż w okresie od. do.... Miejsce wykonania stażu określono na:. c) Opracować program stażu i prowadzić staż zgodnie z programem, d) Przeprowadzić szkolenie stanowiskowe Stażysty oraz przeszkolenie w zakresie BHP i P.Poż, e) Zapoznać Stażystę z zakresem obowiązków powierzonych mu w trakcie trwania stażu, f) Zapoznać Stażystę z obowiązującym regulaminem pracy, g) Prowadzić staż zgodnie z najlepszymi praktykami, zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy, h) Zapewnić Stażyście materiały, narzędzia i środki ochrony osobistej niezbędne do odbycia stażu, i) Zapewnić Stażyście Opiekuna Stażysty, tj. wskazać osobę odpowiedzialną za Stażystę przez okres trwania stażu, spośród swoich pracowników etatowych, j) Poinformować Uczelnię o przerwaniu stażu przez Stażystę w trybie natychmiastowym, k) Wystawić Stażyście zaświadczenie o odbytym stażu, zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Uczelnię, l) Udzielić Stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań, m) Chronić dane osobowe Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z póź. zm.). 35

36 2 1) Uczelnia zobowiązuje się do wypłaty Stażyście wynagrodzenia w wysokości. zł brutto (słownie:.) za 180 h zrealizowanego stażu. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych z dołu do 10 dnia następnego miesiąca w zależności od ilości godzin zrealizowanego stażu, z wyłączeniem ostatniego miesiąca realizacji stażu, w którym wynagrodzenie płatne będzie w ostatnim dniu miesiąca. 2)Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie dostarczenia do Biura Projektu ( pokój 208) mieszczącego się przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie, do 5 dnia kolejnego miesiąca Zaświadczenia o przebiegu odbywanego stażu podpisanego przez Opiekuna Stażysty z pieczątką Zakładu Pracy, z wyłączeniem ostatniego miesiąca realizacji stażu, w którym zaświadczenie dostarczone będzie w ostatnim dniu miesiąca. 3) Termin wypłaty Wynagrodzenia może ulec wydłużeniu w przypadku niewypłacenia przez Instytucję Wdrażającą transzy. 4) Od wynagrodzenia Stażysty będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dn (Dz. U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74 z późn. zm.). 3 1) Zakład Pracy, który przyjmie Stażystę na staż, wskazując Opiekuna Stażysty spośród swoich etatowych pracowników, wyraża jednocześnie zgodę na opiekę nad Stażystą oraz na świadczenie tej opieki na terenie swojego Zakładu Pracy. 2) Zakład Pracy wyraża zgodę na wynagrodzenie Opiekuna Stażysty na podstawie odrębnej Umowy, sporządzonej pomiędzy Wyższą Szkołą Mazowiecką w Warszawie a Opiekunem Stażysty. 3) Wynagrodzenie Opiekuna Stażysty będzie wypłacone w ramach projektu nr UDA-POKL /10-00 pt. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego po prawidłowo zrealizowanym stażu na podane na rachunku konto bankowe. 4 Wypłata środków wymienionych w 2 pkt. 1 nastąpi na podane przez Stażystę na potrzeby projektu konto bankowe, po dostarczeniu przez Stażystę miesięcznych Zaświadczeń o przebiegu odbywanego stażu do Biura Projektu mieszczącego się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 65/79, Warszawa, zwanym w dalszej części Umowy Biurem Projektu. 5 Wynagrodzenie Stażysty, o którym mowa w 2 pkt. 1, wypłacane będzie w ramach projektu nr UDA- POKL /10-00 pt. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stażysta oświadcza, że deklaruję wolę udziału w projekcie Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" zgodnie z warunkami przewidzianym w Umowie o dofinansowanie projektu UDA-POKL /

37 2. Stażysta oświadcza, że w celu udokumentowania spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w 6 punkt 1, zostały złożone w Biurze Projektu następujące dokumenty: a. wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie b. CV, c. list motywacyjny, d. upoważnienie do pobrania z Dziekanatu Uczelni informacji na temat średniej ocen z toku studiów, e. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, f. zakres danych osobowych Stażysty oraz informacji o Uczelni, w której studiuje/studiował Stażysta wymaganych do systemu PEFS, g. kserokopia dowodu osobistego, h. deklaracja uczestnictwa w projekcie, i. potwierdzenie numeru konta bankowego oraz adres Urzędu Skarbowego, j. potwierdzenia badania na nosicielstwo SS i szczepienia WZB. 3.Stażysta oświadcza, że nie istnieją przeciwskazania do odbycia stażu. 7 Stażysta zobowiązuje się: a) Ubezpieczyć w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na okres trwania stażu, b) Rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z terminem podanym w 1 pkt b) niniejszej umowy oraz rozkładem czasu pracy określonym przez Zakład Pracy, c) Odbyć staż w miejscu i zgodnie z zasadami i programem określonymi przez Zakład Pracy, używając do tego materiałów i narzędzi powierzonych przez Zakład Pracy, d) Wykonywać polecone czynności w terminie i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych czynnościach Stażysta zobowiązuje się niezwłocznie do ich nieodpłatnego usunięcia, e) Wypełniać Dziennik Stażu, f) Pisemnie poinformować Uczelnię o przerwaniu stażu w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu i niezwłoczne informowanie Biura Projektu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu, g) Natychmiast zwrócić wszystkie środki otrzymane od Uczelni wraz z ustawowymi odsetkami, w przypadku nie dopełnienia obowiązków wymienionych w 7 pkt a), b), c), d), e), f) niezależnie od przyczyn niedopełnienia tych obowiązków lub w razie przerwania stażu, z wyjątkiem przyczyn losowych. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za: a) Błędy i zaniedbania czy też niedopełnienie obowiązków popełnione zarówno przez Stażystę, Opiekuna Stażysty jak i Zakład Pracy, 8 9 1) Zakład Pracy, Opiekun Stażysty, jak i Stażysta zobowiązani są do udzielania rzetelnych informacji i wyjaśnień, udostępniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, Uczelni oraz innymi upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację niniejszej umowy. 2) Zakład Pracy, Opiekun Stażysty, jak i Stażysta zobowiązują się do przechowywania całej dokumentacji związanej z niniejszą Umową do dnia r. oraz do poddania się kontroli w zakresie niniejszej Umowy przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Wdrażającą lub inne podmioty 37

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie informator dla uczestników projektu

Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie informator dla uczestników projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie informator dla uczestników projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie materiał informacyjny KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu UMOWA ZLECENIE nr zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28,, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z umową o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo