PORADNIK STAŻYSTY. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK STAŻYSTY. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PORADNIK STAŻYSTY Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Warszawa, 2011 Autor: Agnieszka Kowalska Publikacja dystrybuowana bezpłatnie 1

2 Spis treści Wstęp.. s.3 1. Słów kilka. s Czym jest staż?.. s Kiedy i na jakiej podstawie odbywamy staże? s.5 2. Jak ubiegać się o staż? s Rekrutacja na staż- informacje podstawowe.. s Dokumenty aplikacyjne s Rozmowa kwalifikacyjna. s Przed rozpoczęciem realizacji stażu- podsumowanie s Realizacja stażu... s Przebieg stażu... s Opiekun stażu.. s Obowiązki stażysty s Obowiązki zakładu pracy.. s Dziennik stażu oraz Karta Tygodniowa... s Zakończenie realizacji stażu s Zaliczenie stażu- podsumowanie.. s Finansowanie stażu s.17 Bibliografia... s.18 Załączniki (wzory)... s.19 2

3 Wstęp Studia na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Mazowieckiej(WSM) to zaledwie pierwszy krok do rozpoczęcia kariery zawodowej. Wiedza akademicka, ale również jej praktyczne wykorzystanie stanowi niezwykle wartościowy aspekt na rynku pracy. To właśnie dlatego staż zawodowy odgrywa tak ważną rolę w trakcie toku studiów, lub tuż po ich zakończeniu, a ponadto w przyszłości będzie dodatkowym atutem w procesie rekrutacji do wymarzonej pracy. Wiele firm przywiązuje ogromną wagę do rzeczywistych umiejętności przyszłego pracownika. Odbyte staże i praktyki, zarówno krajowe jak i zagraniczne, niewątpliwie zwiększają wartość studentów i absolwentów w oczach pracodawców. W ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wyższa Szkoła Mazowiecka oferuje staże dla studentów III roku studiów I stopnia oraz absolwentów, a niniejszy Poradnik odpowie na wszelkie pytania związane z uczestnictwem w oferowanym programie staży. 3

4 1. Słów kilka 1.1. Czym jest staż? Staże studenckie i absolwenckie to forma podnoszenia kwalifikacji polegająca na zdobywaniu wiedzy z określonej dziedziny w siedzibie konkretnej firmy lub instytucji. Może to być zarówno klinika rehabilitacyjna, szpital lub gabinet odnowy biologicznej. Dlaczego warto inwestować w swoją przyszłość i odbywać staże? W dzisiejszych czasach liczba oferowanych studentom i absolwentom praktyk, staży czy pracy tymczasowej bardzo szybko rośnie. Z roku na rok łatwiej znaleźć odpowiednie miejsce pracy i zdobyć niezbędne zaświadczenie, lecz co ważniejsze - doświadczenie zawodowe. W czasie trwania staży można się przede wszystkim wiele nauczyć. Dzięki obserwowaniu rzeczywistej pracy i wykonywaniu zadań pod okiem specjalistów możemy rozwijać się poprzez doświadczenie zdobywane w trakcie wykonywanych czynności. Oczywiście istnieją jeszcze i takie firmy, w których stażyści całymi dniami parzą kawę i kopiują dokumenty. Jednak obecnie wystarczy zajrzeć na kilka portali internetowych, poczytać i już wiadomo gdzie warto aplikować, a gdzie staż to tylko słowo i wpis do indeksu. Nie ma przepisu na staż idealny. Jednak powszechnie wiadomo, że staże, podczas których studenci/absolwenci mogą rozwijać swoje umiejętności, a także pogłębiać wiedzę z danej dziedziny dają najlepsze efekty. Ucząc się, podnosimy kwalifikacje i przygotowujemy do wykonywania wymarzonego zawodu. Staże studenckie i absolwenckie (traktowane, jako porozumienie zawarte między Uczelnią a Zakładem Pracy oraz studentem/absolwentem) w ramach projektu realizowanego przez WSM trwają 3 miesiące(180h) w trybie ciągłym. Studenci/absolwenci jednak bardzo często pozostają w tychże firmach/instytucjach na dłużej. Wielokrotnie otrzymują również propozycje rozpoczęcia pracy. Warto pamiętać, że podczas odbywania nawet bezpłatnych staży inwestujemy w dalszą karierę zawodową. To, czego nauczymy się w obecnej firmie czy instytucji będzie miało wpływ na kolejne propozycje pracy, czy po prostu zainteresowanie naszą osobą w kolejnym procesie rekrutacyjnym. Jeśli okaże się, że nasze kwalifikacje i umiejętności 4

5 okazały się dla danego Pracodawcy wartościowe, możemy liczyć na zatrudnienie i rozwój zgodny z naszymi zainteresowaniami zawodowymi Kiedy i na jakiej podstawie odbywamy staże? Staże w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy przeznaczone są dla studentów III roku studiów I stopnia oraz absolwentów Wyższej Szkoły Mazowieckiej. Staże odbywane przez studentów/absolwentów w ramach projektu są płatne ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pod nazwą stażysta rozumie się studenta/absolwenta WSM, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacyjny na staże. Staże mogą odbywać się w zakładach pracy, które znajdują się na liście instytucji biorących udział w programie stażowym. Lista proponowanych instytucji znajduje się w Biurze Projektu. Listę instytucji biorących udział w programie można uzupełniać na wniosek studentów/absolwentów lub innych osób zaangażowanych w rozwijanie programu dla dobra wszystkich stron. Jeśli zaproponowana instytucja prowadzi działalność zgodną z wykształceniem stażystów i zostanie zaaprobowana, zostanie zaproszona do wzięcia udziału w programie. Warunkiem koniecznym do odbywania stażu jest zgodność profilu kształcenia studenta/absolwenta z problematyką zgłoszoną przez Zakład Pracy. Staż studencki i absolwencki trwa 3 miesiące (180 godz. roboczych) w trybie ciągłym. Uczestnictwo w stażu nie zwalnia stażysty- studenta z udziału w obowiązujących go zajęciach dydaktycznych w ramach programu kształcenia. W programie stażowym realizowanym w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy student/absolwent może uczestniczyć wyłącznie jeden raz. WSM nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym. Realizacja staży finansowanych z projektu planowana jest w okresie od czerwca 2011 roku do września Wszelkie informacje związane z realizacją staży zawarte są w Regulaminie staży studenckich/ absolwenckich (załącznik 1). 5

6 2. Jak ubiegać się o staż? 2.1. Rekrutacja na staż- informacje podstawowe O staże ubiegać się mogą studenci trzeciego roku studiów I stopnia oraz absolwenci Wyższej Szkoły Mazowieckiej. Procedura wyboru kandydatów. O zakwalifikowaniu na staż decyduje Komisja Kwalifikacyjna (zwana dalej komisją). Kandydat na staż zobowiązany jest przedstawić dokumentację stażową obejmującą: a) formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej CV list motywacyjny odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej wykaz ocen za ostatni rok studiów oświadczenie o niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych). W przypadku rezygnacji lub zaprzestania realizacji stażu bez podania przyczyny, WSM ma prawo obciążyć stażystę kosztem udziału w Projekcie. Pracownik projektu informuje kandydata o przyjęciu na staż pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia rekrutacji. Lista osób zakwalifikowanych na staż będzie dostępna w Biurze Projektu. Po zakwalifikowaniu się kandydata na staż zostaje podpisana umowa trójstronna o staż pomiędzy studentem/ absolwentem, WSM oraz Zakładem Pracy. Integralną częścią umowy jest program stażu opracowany wspólnie przez Opiekuna stażu w zakładzie pracy oraz stażystę, zatwierdzony przez prawnego przedstawiciela WSM. Decyzja komisji o zakwalifikowaniu lub odmowie zakwalifikowania na staż jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 6

7 Przez cały okres trwania projektu przewidzianych jest realizacja 48 staży. Rekrutacja na staże odbywać się będzie etapami do końca maja 2013 roku. Informacja w zakresie rekrutacji będzie każdorazowo przedstawiona na stronie internetowej projektu Dokumenty aplikacyjne Poszukiwanie stażu to proces długofalowy. Ze względu na szybko rosnące zainteresowanie tego typu formą podnoszenia kwalifikacji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych wiąże się niekiedy z kilkoma godzinami, które trzeba poświęcić na napisanie życiorysu, czy dopracowanie wszystkich jego szczegółów. Dzisiaj rozesłanie tego samego wzoru CV(wzór, załącznik nr 14) do wszystkich pracodawców, u których chcielibyśmy odbyć staż już nie wystarczy. Dziś potrzeba jakiegoś wyróżnika - czegoś, co zainteresuje rekrutera i przyciągnie jego uwagę akurat do naszej aplikacji. Dodatkowo warto pamiętać o dostosowaniu swojego CV do oferty, na którą składa się aplikację. Powyższe odnosi się również do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym w ramach projektu. Na czym polega zabieg dostosowywania? Jeśli zainteresowało Cię na przykład 6 ofert i każda dotyczy innej branży, każde z wysyłanych przez Ciebie CV powinno być dostosowane do poszczególnych opisów staży i oczekiwań potencjalnego Pracodawcy. Zastanów się, co dotychczas robiłeś, a co przekłada się na daną ofertę i może przemawiać za Twoją kandydaturą, czym wyróżnisz się wśród innych aplikacji. Jeśli nie posiadasz doświadczenia zawodowego warto napisać o działalności dodatkowej - pamiętajmy, że każda podjęta przez nas inicjatywa (wolontariat, klub sportowy, czy inna organizacja studencka) może przesunąć szalę na naszą korzyść. Firmy poszukują osób aktywnych, które potrafią łączyć swoje obowiązki (studia z pracą, czy działalnością dodatkową) i z pasją realizują swoje cele (zawodowe, czy życiowe). Oczywiście nie każdy z nas pracował, czy podjął się pracy, jako wolontariusz. Pamiętajmy, że to jak przedstawimy się w życiorysie wpłynie na decyzję o dalszym procesie rekrutacji a tym samym na to, czy zostaniemy zaproszeni do kolejnego etapu (testu, rozmowy, czy asessment center). Oprócz zawartości merytorycznej warto postarać się o to by życiorys był estetyczny i czytelny. Istnieją takie błędy w CV, które potrafią zdyskredytować profil każdego - nawet najlepszego kandydata na oferowane 7

8 stanowisko. Mimo, iż w Internecie można obecnie znaleźć mnóstwo przykładowych wzorów CV, czy listów motywacyjnych, kandydaci wciąż nie radzą sobie ze stworzeniem poprawnych dokumentów aplikacyjnych. Poniżej lista najczęściej popełnianych błędów: 1. Plik, w którym panuje chaos (nadmierne wypunktowania, pogrubianie, mało istotnych elementów, brak oznaczenia, co i kiedy robiliśmy, niekiedy brak terminów (od kiedy studiuję, w jakich latach odbywałam praktykę, czy staż), natłok informacji, które nijak mają się do naszej aplikacji np. gdy aplikujemy na praktykę w klinice ortopedycznej, a połowa strony A4 dotyczy naszej pracy fizycznej za granicą). 2. Zapis CV w formacie.jpg,.xls, czy innym niestandardowym formacie, którego rekruter nie może nawet otworzyć. Wówczas nie zdoła nawet zapoznać się z naszą aplikacją. Jeżeli wysyłamy CV w wersji elektronicznej, wyślijmy je, jako dokument. Najlepiej zapisać plik w formacie.pdf. Wygląda to dużo bardziej profesjonalnie niż dokument zapisany w formacie takim jak np. doc. 3. Układ CV powinien być achronologiczny i funkcjonalny. Zbyt duża ilość punktów najczęściej ukrywa ważne informacje, z kolei ich brak uniemożliwia dokładne zapoznanie się z treścią życiorysu. 4. Zamieszczanie zdjęcia z wakacji albo zdjęć z imprezy/balu, czy nawet ze znajomymi. 5. Kopiowanie treści CV z portali internetowych. Warto używać swoich słów i wyrażeń, gdyż kopiowanie bardzo łatwo można sprawdzić. 6. Określanie poziomu znajomości języka obcego komunikatywny- czasami oznacza bardzo dobry, innym razem podstawy. Pamiętajmy, że podczas rozmowy takie informacje zostaną zweryfikowane. 7. Wielu kandydatów wysyła ten sam list motywacyjny na wszystkie oferty staży. Czy warto, zatem inwestować swój czas i energię w tworzenie listów motywacyjnych? Odpowiedź brzmi: oczywiście, że warto! Dzięki listowi przewodniemu, rekruter stara się poznać motywy, dla których chciał/abyś odbyć staż w danej firmie, poznaje bliżej Twoją osobowość i zainteresowania, a także sposób, w jakim prezentujesz swoje osiągnięcia. Pamiętaj, że list powie więcej niż życiorys, dlatego też warto skupić na nim swoją uwagę i dopracować wszystkie jego szczegóły przed złożeniem aplikacji. Dokumentem niezbędnym w procesie rekrutacji jest wspomniany uprzednio list motywacyjny (wzór załącznik nr 15), który prezentuje motywy dla których kandydat aplikuje na staż. 8

9 List motywacyjny powinien: - zawierać miejscowość i datę w prawym górnym rogu; - mieć adres nadawcy umieszczony w lewym górnym rogu, adres instytucji lub zwrot do adresata umieszczony po prawej stronie nad tekstem; - koniecznie posiadać zwroty grzecznościowe na początku i końcu tekstu (Szanowny Panie/Pani, Szanowni Państwo - na początku; Z wyrazami szacunku, Z poważaniem - na końcu); - być czytelny i przejrzysty, posiadać podział tekstu na akapity, oddzielone od siebie odstępami oraz mieścić się na jednej stornie A4 zapisanej standardowej wielkości i rodzaju czcionką; - być poprawny interpunkcyjnie i ortograficznie (zatem przed wysłaniem listu koniecznie należy przeczytać go pod kątem wyeliminowania wszelkich błędów, a szczególnie popularnych literówek ; dobrą praktyką, jest pokazanie takiego listu naszemu znajomemu, aby sprawdził ewentualne błędy); - zawierać własnoręczny podpis, o ile nie jest wysyłany w formie elektronicznej Rozmowa kwalifikacyjna: Jeżeli zostaliśmy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na staż, to już mamy za sobą pierwszy etap zakończony sukcesem. Jednocześnie rozmowa kwalifikacyjna jest najbardziej stresującym punktem procesu rekrutacji. Prawdopodobnie, dlatego, że ostateczny sukces zależy w większości od tego, jak się zaprezentujemy i jak oceni nas Komisja Kwalifikacyjna. Pomimo, iż dokładny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej nie może być przewidziany, można się do niej przygotować. Jak przygotować się do rozmowy i pozostawić dobre wrażenie? - Ponownie zapoznać się z ofertą stażu na jaki złożyliśmy aplikację. Po powtórnym przeczytaniu takiej oferty dokładnie zapamiętamy rodzaj stanowiska, czy charakter pracy, jaką możliwe, że będziemy wykonywać. Często ogłoszenie/program zawiera dokładne wymagania stawiane przez Zakład Pracy. - Po ponownym przejrzeniu oferty, zastanówmy się, jakich argumentów użyjemy, aby przekonać Komisję Kwalifikacyjną, że posiadamy wymagane kompetencje i umiejętności. Jeżeli nie spełniamy wszystkich warunków, jakie stawiane są przed aplikującymi, nie ma się czym martwić. Przecież zostaliśmy 9

10 zaproszeni na rozmowę, czyli te braki nas jeszcze nie dyskwalifikują. Zastanówmy się natomiast, jak przekonać Komisję Kwalifikacyjną, że brak danych umiejętności czy doświadczenia nie będzie dla nas przeszkodą w realizacji stawianych przed nami zadań. Warto abyśmy wiedzieli, co jest naszą mocną stroną, a nad którymi aspektami musimy jeszcze popracować. - Warto pomyśleć nad pytaniami, jakie mogą paść w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Przygotowując sobie możliwe odpowiedzi, unikniemy wówczas stresu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania. Przecież pomyśleliśmy o tym wcześniej i w trakcie rozmowy będziemy mogli udzielić odpowiedzi, przedstawiając odpowiednie argumenty Przed rozpoczęciem realizacji staży- podsumowanie Kandydaci na staże realizowane w ramach projektu powinni przystąpić do procesu rekrutacyjnego oraz złożyć następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej CV list motywacyjny odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej wykaz ocen za ostatni rok studiów oświadczenie o niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych). Pomyślne przejście procesu rekrutacyjnego jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w projekcie. Przed rozpoczęciem stażu należy dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty : -deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik 2), - dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy (Załącznik 3); - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 4); - potwierdzenie konta, zawierające dane osobowe uczestnika oraz adres Urzędu Skarbowego (Załącznik 8); - potwierdzenie ubezpieczenia; - zaświadczenie o obowiązkowych szczepieniach; 10

11 - Program stażu (Załącznik 12); Po złożeniu w/w dokumentów następuje podpisanie umowy trójstronnej o staż i student/absolwent rozpoczyna staż w Zakładzie Pracy. 3. Realizacja stażu 11

12 3.1. Przebieg stażu Staż będzie realizowany zgodnie z programem stażu opracowanym przez Zakład Pracy i studenta/absolwenta, zatwierdzonym przez prawnego przedstawiciela WSM przed rozpoczęciem stażu. Każdemu stażyście zostanie przydzielony Opiekun stażu w zakładzie pracy. Warunki realizacji stażu reguluje umowa trójstronna o staż, tj. porozumienie podpisywane pomiędzy WSM i Zakładem Pracy oraz studentem/absolwentem określające zasady realizacji staży. Umowa jest podpisywana przez każdego uczestnika po zaakceptowaniu programu stażu, ale przed jego rozpoczęciem. Umowa obliguje Zakład Pracy do przyjęcia studenta/absolwenta na staż, zapewnienia stanowiska pracy zgodnie z programem stażu, zapoznania stażystów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami BHP i PPOŻ oraz przepisami o ochronie informacji niejawnych (Załącznik 7). Ponadto Zakład Pracy sprawuje nadzór merytoryczny oraz organizacyjny nad przebiegiem stażu, poprzez wyznaczenie Opiekuna stażu. Umowa zobowiązuję WSM do przedstawienia Zakładowi Pracy celu i programu stażu, sprawowania nadzoru nad przebiegiem stażu przez wyznaczenie Opiekuna stażu ze strony WSM, odwołania ze stażu studenta/absolwenta na pisemny wniosek Zakładu Pracy w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy Opiekun stażu Kto to jest opiekun stażu i w czym powinien pomóc? Opiekun Stażu jest osobą odpowiedzialną za przebieg stażu studenta/absolwenta, która sprawuje nad nim opiekę w miejscu odbywania stażu. Najważniejszym zadaniem Opiekuna jest kontrola nad prawidłowym przebiegiem stażu oraz stały kontakt ze stażystą. Ponadto Opiekun opracowuje wraz z Uczelnią i studentem/absolwentem szczegółowy program stażu oraz w trakcie trwania stażu nadzoruje jego przebieg, a po zakończeniu rozlicza go pod względem merytorycznym i dokonuje wpisu do dziennika stażu oraz zatwierdza końcowe rozliczenie ukończenia stażu. 12

13 Opiekun jest osobą, z którą student/absolwent ma największą styczność, dlatego powinieneś móc zastać go na cotygodniowym dyżurze. To właśnie on powinien Ci doradzić, czy znalezione przez Ciebie miejsce stażu jest odpowiednie oraz ocenić zawartość programu, tak aby odbywany przez Ciebie staż był cennym i wartościowym doświadczeniem, które uczyni Cię konkurencyjnym na rynku pracy. Opiekunowi stażysty z ramienia Zakładu Pracy przysługuje wynagrodzenie. Płatność będzie dokonywana za zrealizowany staż przez stażystę studenta/absolwenta na wskazane przez Opiekuna stażu konto po dostarczeniu wymaganych dokumentów (podpisana umowa zlecenie, oświadczenie do zawarcia umowy, oświadczenie do celów ubezpieczeniowych i uzupełniony rachunek). Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obowiązki stażysty Do obowiązków Stażysty należy w szczególności: a) uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do odbycia stażu; b) podjęcie stażu w Zakładzie Pracy zgodnie z ustalonym programem stażu i wymogami ustalonymi przez Zakład Pracy; c) zawarcie we własnym zakresie, przed rozpoczęciem stażu, umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej na okres odbywania stażu; d) przestrzeganie obowiązujących w Zakładzie Pracy zasad dyscypliny, godzin pracy, przepisów BHP i Ppoż. oraz wszelkich postanowień prawnych dotyczących zachowania poufności; e) przedłożenie pracownikowi projektu raportu ze stażu w formie pisemnej, nie później niż dwa tygodnie po odbyciu stażu, w którym opisane zostaną zrealizowane zadania, nabyte umiejętności oraz ewentualne problemy, potrzeby i oczekiwania; f) dostarczenie do Biura Projektu miesięcznych zaświadczeń o przebiegu odbywanego stażu do 5 dnia kolejnego miesiąca oraz kopii zaświadczenia o odbyciu stażu, z wyłączeniem ostatniego miesiąca realizacji stażu, w którym zaświadczenie dostarczone będzie w ostatnim dniu miesiąca; g) niezwłoczne informowanie pracowników projektu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu. 13

14 Obowiązek zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania stażu i w zakresie odpowiedzialności cywilnej spoczywa na Stażyście, który ma obowiązek dostarczyć do biura projektu kopie umów przed terminem rozpoczęcia realizacji stażu. Wynikające z tego tytułu koszty w całości obciążają stażystę i nie są refundowane przez Projekt Obowiązki zakładu pracy Do obowiązków Zakładu Pracy należy w szczególności: a) uzgodnienie programu stażu; b) przeszkolenie Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz wydanie zaświadczenia o przeszkoleniu; c) zapewnienie Stażyście odzieży ochronnej oraz środków ochrony na stanowisku pracy, jeśli rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga; d) zapewnienie Stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy jak i nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz powierzanie mu zadań odpowiadających jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu; e) pozostawanie w stałym kontakcie z pracownikami projektu i zgłaszanie im wszystkich pojawiających się utrudnień w realizacji stażu; f) monitorowanie i ocena stażu; g) wystawienie Stażyście po ukończonym stażu zaświadczenia odbycia stażu; h) umieszczenie w miejscu odbywania stażu (o ile to jest możliwe) plakatu zawierającego informacje o Projekcie i/lub innych materiałów promocyjnych Projektu; i) ochrona danych osobowych Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z póź. Zm.); j) Zakład Pracy na wniosek Stażysty jest zobowiązany do udzielenia 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu. Odbywając praktyki studenci/absolwenci reprezentują naszą Uczelnię przed Zakładem Pracy i tam również powinni dbać o jej dobro. Pamiętajmy również o przestrzeganiu dyscypliny pracy. Zgodnie z treścią Porozumienia, student/absolwent może zostać odwołany ze stażu na pisemny wniosek Zakładu Pracy, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy. 14

15 3.5. Dziennik stażu oraz karta tygodniowa Jak uprzednio wspomniano, Program stażu to szczegółowy harmonogram i zakres obowiązków opisujący zagadnienia, które będą realizowane w trakcie odbywania stażu. Powinien zostać przygotowany przez Zakład Pracy w przypadku, gdy student/absolwent odbywający praktykę będzie szkolić się w zakresie konkretnej przedstawionej oferty, we współpracy ze studentem/absolwentem oraz zatwierdzony przez władze WSM. W przypadku, gdy Zakład Pracy oferuje miejsce stażu oraz określa zakres możliwych do wykonania obowiązków, szczegółowy plan przygotowuje Opiekun, w kooperacji ze studentem/absolwentem, a zatwierdza go prawny przedstawiciel WSM. Elementem dokumentowania przebiegu stażu jest Dziennik stażu (Załącznik 9), który zawiera szczegółowy opis ilości godzin zrealizowanego stażu. Przedmiotowe informacje umieszczone są z tzw. harmonogramie stażu, który stanowi plan realizacji w ujęciu dziennym. W/w dokument zatwierdzony jest przez stażystę i Opiekuna. Nieodzownym elementem dokumentacji przebiegu realizacji stażu jest Karta tygodniowa (Załącznik 10), w której przedstawione są informacje nt. miejsca odbywania stażu, czasu i liczby godzin pracy, jak również zajęć wykonywanych przez stażystę, w tym uwag, obserwacji i wniosków stażysty w odniesieniu do wykonywanej pracy. 15

16 4. Zakończenie realizacji stażu- podsumowanie 4.1. Zaliczenie stażu - podsumowanie. W celu rozliczenia stażu, Stażysta zobowiązuje się dostarczyć do Biura Projektu: raport ze stażu (Załącznik 5), dziennik stażu, zaświadczenie z zakładu pracy o przeszkoleniu w zakresie BHP i ppoż. oraz kopię zaświadczenia o odbyciu stażu (Załącznik 6). W/w dokumenty stanowią podstawę zaliczenia stażu, jak również wypłacenia stażyście stosownego wynagrodzenia przewidzianego w ramach projektu. 16

17 5. Finansowanie stażu. Wysokość wynagrodzenia należnego Stażyście studentowi wynosi 25 zł/h brutto, Stażyście absolwentowi 35 zł/h brutto. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Płatność będzie dokonywana do 10 dnia kolejnego miesiąca na konto, po dostarczeniu miesięcznych Zaświadczeń o przebiegu odbywanego stażu, z wyłączeniem ostatniego miesiąca realizacji stażu, w którym wynagrodzenie płatne będzie w ostatnim dniu miesiąca. W celu rozliczenia stażu, Stażysta zobowiązuje się dostarczyć do Biura Projektu: raport ze stażu, dziennik stażu, zaświadczenie z zakładu pracy o przeszkoleniu w zakresie BHP i ppoż. oraz kopię zaświadczenia o odbyciu stażu. Świadczenie, o którym mowa w pkt. 5 będzie pomniejszone o kwoty składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa podatkowego. Stażysta biorący udział w projekcie musi posiadać konto bankowe oraz dostarczyć jego numer do Biura Projektu przed dniem podpisania umowy trójstronnej o staż. Jeżeli Stażysta bez uzasadnionej przyczyny nie zrealizuje uzgodnionego programu stażu we wskazanych w umowie terminach, Uczelnia ma prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków na realizację projektu ze strony Instytucji Pośredniczącej na rzecz Uczelni, ta zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłat do czasu otrzymania dofinansowania. Jednocześnie zobowiązuje się do wypłaty zaległego świadczenia bez konieczności naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek za zwłokę. 17

18 Bibliografia Elżbieta Banecka, Poszukiwanie pracy, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2004 Magdalena Chrzanowska, Marcin Kozłowski, Jak napisać doskonałe CV, Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2003 Maria Król Fijewska, Stanowczo łagodnie bez lęku, WAB 2000 Anna Kering, Tomasz Głogowski, 150 pytań z rozmowy kwalifikacyjnej, Oficyna Wydawnicza Capital 2000 Anna Kering, Tomasz Głogowski, Curriculum Vita czyli Twój życiorys, Listy motywacyjne, Oficyna Wydawnicza Capital

19 Załączniki: 1. Regulamin staży studenckich/ absolwenckich 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 3.Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy 4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 5. Raport ze stażu 6. Zaświadczenie odbycia stażu 7. Oświadczenie BHP i O.P.P. 8. Potwierdzenie konta bankowego i dane US 9. Dziennik stażu 10. Karta tygodniowa 11. Umowa trójstronna o staż 12. Program stażu 13. Zaświadczenie o przebiegu odbywanego stażu 14. CV 15. List motywacyjny 19

20 Załącznik 1. Regulamin staży studenckich/absolwenckich REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH/ABSOLWENCKICH realizowanych w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Zasady ogólne 1. Staże w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy przeznaczone są dla studentów III roku studiów I stopnia oraz absolwentów Wyższej Szkoły Mazowieckiej. 2. Staże odbywane przez studentów/absolwentów w ramach projektu są płatne przez WSM ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Pod nazwą zakład pracy rozumie się firmy prywatne, instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe działające w branżach zgodnych z wykształceniem kandydatów na stażystów. 4. Pod nazwą stażysta rozumie się studenta/absolwenta WSM, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacyjny na staż i został zakwalifikowany do odbycia stażu. 5. Staże mogą odbywać się w zakładach pracy, które znajdują się na liście instytucji biorących udział w programie stażowym. 6. Lista proponowanych instytucji biorących udział w programie stażowym znajduje się w Biurze Projektu. 7. Listę instytucji biorących udział w programie można uzupełniać na wniosek studentów/absolwentów lub innych osób zaangażowanych w rozwijanie programu dla dobra wszystkich stron. Jeśli zaproponowana instytucja prowadzi działalność zgodną z wykształceniem stażystów i zostanie zaakceptowana, zostanie zaproszona do wzięcia udziału w programie. 8. Warunkiem koniecznym do odbycia stażu jest zgodność profilu kształcenia studenta/absolwenta z problematyką zgłoszoną przez zakład pracy. 9. Staż studencki i absolwencki trwa 3 miesiące (180 godz. roboczych) w trybie ciągłym. 10. Uczestnictwo w stażu nie zwalnia stażysty z udziału w obowiązujących go zajęciach dydaktycznych w ramach programu kształcenia. 11. W programie stażowym realizowanym w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy student/absolwent może uczestniczyć wyłącznie jeden raz. 12. WSM nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom/absolwentom. 13. Realizacja staży finansowanych z projektu planowana jest w okresie od czerwca 2011 roku do września Rekrutacja na staże studenckie i absolwenckie 20

21 1. Z oferowanej formy wsparcia będą mogli skorzystać studenci przedostatniego i ostatniego roku studiów I stopnia oraz absolwenci Wyższej Szkoły Mazowieckiej 2. Procedura rekrutacyjna na staże studenckie i absolwenckie: a) Wypełnienie i przesłanie pocztą na lub złożenie w Biurze Projektu kompletu dokumentów: formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej CV list motywacyjny odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej wykaz ocen za ostatni rok studiów oświadczenie o niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych). b) Na podstawie kompletu dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której zostaną wyłonieni uczestnicy/czki projektu. c) Kandydaci, którzy spełnili kryteria rekrutacji, ale z powodu limitu miejsc nie zostali skierowani na staż, tworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do projektu, na jego miejsce kwalifikuje się osobę z listy rezerwowej. d) W ramach realizowanego projektu, w stażu studenckim i absolwenckim, student/absolwent będzie mógł uczestniczyć tylko jeden raz. 3 Terminy rekrutacji i liczba miejsc 1. Przez cały okres trwania projektu przewidzianych jest w sumie 48 staży studenckich/absolwenckich. 2. Rekrutacja na staże odbywać będzie się etapami do końca maja 2013 roku. 3. Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej projektu. 4 Przebieg stażu 1. Staż będzie realizowany zgodnie z porozumieniem o programie stażu opracowanym wspólnie przez zakład pracy oraz stażystę przed rozpoczęciem stażu, zatwierdzonym przez prawnego przedstawiciela Uczelni. Każdemu stażyście zostanie przydzielony opiekun stażu w zakładzie pracy. 2. Opiekunowi stażysty z ramienia zakładu pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 900,00 zł brutto za 180h. Płatność będzie dokonywana za zrealizowany staż przez stażystę studenta/absolwenta na wskazane przez opiekuna stażu konto po dostarczeniu wymaganych dokumentów (podpisana umowa zlecenie, oświadczenie do zawarcia umowy, oświadczenie do celów ubezpieczeniowych i uzupełniony rachunek). Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Zakład pracy zobowiązuje się zapewnić stażyście wszelkie warunki i środki do prawidłowego odbycia stażu. 21

22 5 Finansowanie stażu 1. Wysokość świadczenia (stypendium stażowego) należnego stażyście studentowi wynosi 25 zł/h brutto, stażyście absolwentowi 35 zł/h brutto. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Płatność będzie dokonywana jednorazowo z dołu za każdy prawidłowo zrealizowany staż na konto, po dostarczeniu wszystkich wymaganych do rozliczenia stażu dokumentów (dzienniczek stażysty, zaświadczenie z zakładu pracy o przeszkoleniu w zakresie BHP i ppoż. oraz kopia zaświadczenia o odbyciu stażu). 2. Świadczenie, o którym mowa w 5 pkt. 1. będzie pomniejszane o kwoty składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa podatkowego. 3. Stażysta biorący udział w projekcie musi posiadać konto bankowe oraz dostarczyć jego numer do Biura Projektu przed dniem podpisania umowy o realizacji stażu. 4. Jeżeli stażysta bez uzasadnionej przyczyny nie zrealizuje uzgodnionego programu stażu we wskazanych w umowie terminach, WSM ma prawo do odmowy wypłaty świadczenia (stypendium stażowego). 5. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków na realizację projektu ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz WSM, Uczelnia zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłat do czasu otrzymania dofinansowania. Jednocześnie zobowiązuje się do wypłaty zaległego świadczenia bez konieczności naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek za zwłokę. 6 Obowiązki stażysty 1. Do obowiązków stażysty należy w szczególności: a) uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do odbycia stażu; b) podjęcie stażu w zakładzie pracy zgodnie z ustalonym programem, opisem stażu i wymogami ustalonymi przez zakład pracy; c) zawarcie we własnym zakresie, przed rozpoczęciem stażu, umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania stażu; d) przestrzeganie obowiązujących w zakładzie pracy zasad dyscypliny, godzin pracy, przepisów BHP i Ppoż. oraz wszelkich postanowień prawnych dotyczących zachowania poufności; e) przedłożenie pracownikowi projektu ankiety ewaluacyjnej w formie pisemnej, nie później niż dwa tygodnie po odbyciu stażu, w którym opisane zostaną zrealizowane zadania, nabyte umiejętności oraz ewentualne problemy, potrzeby i oczekiwania; f) dostarczenie do Biura Projektu kopii zaświadczenia o odbyciu stażu; g) niezwłoczne informowanie pracownika projektu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu. 2. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania stażu spoczywa na stażyście, który składa pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wynikające z tego tytułu koszty w 22

23 całości obciążają stażystę i nie są refundowane przez projekt. 7 Obowiązki zakładu pracy 1. Do obowiązków zakładu pracy należy w szczególności: a) uzgodnienie programu stażu; b) przeszkolenie stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz wydanie zaświadczenia o przeszkoleniu z podpisem stażysty; c) zapewnienie stażyście odzieży ochronnej oraz środków ochrony na stanowisku pracy, jeśli rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga; d) zapewnienie stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy jak i nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz powierzanie mu zadań odpowiadających jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu; e) pozostawanie w stałym kontakcie z pracownikiem projektu i zgłaszanie mu wszystkich pojawiających się utrudnień w realizacji stażu; f) monitorowanie i ocena stażu; g) wystawienie stażyście po ukończonym stażu zaświadczenia odbycia stażu; h) umieszczenie w miejscu odbywania stażu (o ile to jest możliwe) plakatu zawierającego informacje o projekcie i/lub innych materiałów promocyjnych projektu; i) ochrona danych osobowych stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.); j) zakład pracy na wniosek stażysty jest zobowiązany do udzielenia 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu. 9 Rozwiązanie umowy 1. Stażysta, który został usunięty ze stażu na wniosek zakładu pracy z przyczyn dyscyplinarnych, nie może po raz kolejny ubiegać się o udział w stażu ani kontynuować realizacji stażu w innym zakładzie pracy. 2. Jeżeli strony nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporów wynikłych na tle realizacji postanowień zawartej umowy o realizację stażu, wyłączną właściwość do ich rozstrzygania ma sąd. 10 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez koordynatora projektu. 2. Ostateczna interpretacja regulaminu projektu należy do zespołu projektowego w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrożeniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zespół projektowy zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej projektu. 23

24 Regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu. Załącznik 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Ja niżej podpisana/y... (imię i nazwisko) zamieszkała/y... (adres zameldowania) Nr PESEL... Dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy ; Zostałam/em poinformowana/y, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Zapoznałam/em się z regulaminem projektu i regulaminem staży studenckich/absolwenckich i w pełni je akceptuję. 24

25 Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam że dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą..... miejscowość i data podpis uczestnika projektu Załącznik 3. Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy Dane wspólne Lp. Nazwa 1 Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy 2 POKL /10 3 Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Dane uczestnika 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie 7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną Dane kontaktowe 8 Ulica 9 Nr domu 10 Nr lokalu 11 Miejscowość 12 Obszar 25

26 13 Kod pocztowy 14 Województwo 15 Powiat 16 Telefon stacjonarny 17 Telefon komórkowy 18 Adres poczty elektronicznej ( ) 19 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu Dane dodatkowe 20 Rodzaj przyznanego wsparcia 21 Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning 22 Data rozpoczęcia udziału w projekcie 23 Data zakończenia udziału w projekcie 24 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 25 Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia Załączniki 4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU * * W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna. 26

27 Załącznik 5. Raport ze stażu Nazwisko i imię:. PESEL:... RAPORT ZE STAŻU realizowanego w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Termin stażu: Dane Zakładu Pracy:... Dane Opiekuna Stażysty w Zakładzie Pracy :.... Krótki opis działalności Zakładu Pracy:... Zakres obowiązków i prace wykonywane przez Stażystę:.. 27

28 Korzyści, jakie Stażyście przyniósł odbyty staż podniesione kwalifikacje, uzyskane kompetencje, zakres uzupełnionej wiedzy itp.:. Inne uwagi i wnioski dotyczące stażu:.... data/czytelny podpis Stażysty 28

29 Załącznik 6. Zaświadczenie odbycia stażu Nazwa Zakładu Pracy:. Adres:. Imię i nazwisko Opiekuna Stażysty:... ZAŚWIADCZENIE ODBYCIA STAŻU realizowanego w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Zaświadczamy, że Pan(i) odbył(a) staż studencki/absolwencki* w naszym zakładzie od dnia. do dnia. Liczba dni nieobecnych, w tym usprawiedliwione., nieusprawiedliwione. Wymiar czasu trwania stażu: 180 h. Ogólna ocena pracy Stażysty: b. dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna *. Uwagi:.. data, podpis Opiekuna Stażysty. pieczęć Zakładu Pracy *niepotrzebne skreślić 29

30 Załącznik 7. Oświadczenie BHP i O.P.P. Nazwa Zakładu Pracy:. Adres:. Imię i nazwisko Opiekuna Stażysty: OŚWIADCZENIE Zaświadczamy, iż Pan(i).... został/a zapoznany/a z przepisami, zarządzeniami i regulaminem dotyczącym bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej..... (pieczęć Zakładu Pracy).. (miejscowość, data i podpis Opiekuna Stażysty) 30

31 Załącznik 8. Potwierdzenie konta bankowego i dane US Potwierdzenie konta bankowego oraz dane Urzędu Skarbowego na potrzeby realizacji projektu: Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Właściciel konta (odbiorca)... Adres odbiorcy... Bank odbiorcy... Numer konta: Urząd Skarbowy nazwa i adres (należy podać Urząd Skarbowy, właściwy dla miejsca zameldowania, np. Warszawa-Bielany, Kraków-Krowodrza itp.): Miejscowość, data Podpis 31

32 Załącznik 9. Dziennik stażu DZIENNIK STAŻU realizowanego w ramach projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy Imię i nazwisko:... Nazwa Zakładu Pracy:.... Adres Zakładu Pracy: Okres realizacji stażu od:..... do Pieczęć uczelni WZW B I dawka WZW II dawka WZW III dawka p/ ciała HBS* Badania na nosicielstwo OC NNM * dotyczy osób, w odniesieniu do których termin przyjęcia III dawki szczepionki upłynął 5 lat temu. podpis Stażysty 32

33 HARMONOGRAM STAŻU DATA ILOŚĆ GODZIN.. podpis Stażysty pieczęć Zakładu Pracy i podpis Opiekuna Stażysty 33

34 Załącznik 10. Karta tygodniowa KARTA TYGODNIOWA TYDZIEŃ OD... DO Data Miejsce stażu (oddział) Godziny pracy (od do) Liczba godzin pracy Wyszczególnienie zajęć Uwagi, obserwacje i wnioski Stażysty co do wykonywanej pracy Podpis Stażysty Podpis Opiekuna Stażysty Ogółem zrealizowano. godzin. 34

35 Załącznik 11. Umowa trójstronna o staż Umowa trójstronna o staż Zawarta w Warszawie w dniu.. roku pomiędzy: Wyższą Szkołą Mazowiecką z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa, wpisaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod liczbą porządkową 160, NIP , Regon: , reprezentowaną przez: Jarosława Gerarda Podolskiego Kanclerza, zwaną w dalszej części umowy Uczelnią a Panem/ią.. zamieszkałym/ą w...., ul...., legitymującym/ą się nr PESEL, posiadającym/ą na dzień podpisania umowy status studenta/absolwenta WSM, zwaną w dalszej części umowy Stażystą oraz... z siedzibą w Warszawie,, posiadającym nr REGON.., nr NIP, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. reprezentowanym przez.., zwanym w dalszej części Zakładem Pracy. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji projektu nr UDA-POKL /10-00 pt. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Zakład Pracy zobowiązuje się: a) Do nieodpłatnej współpracy z Uczelnią w celu zorganizowania i przeprowadzenia stażu w wymiarze 180 godzin. b) Przyjąć studenta/absolwenta na staż w okresie od. do.... Miejsce wykonania stażu określono na:. c) Opracować program stażu i prowadzić staż zgodnie z programem, d) Przeprowadzić szkolenie stanowiskowe Stażysty oraz przeszkolenie w zakresie BHP i P.Poż, e) Zapoznać Stażystę z zakresem obowiązków powierzonych mu w trakcie trwania stażu, f) Zapoznać Stażystę z obowiązującym regulaminem pracy, g) Prowadzić staż zgodnie z najlepszymi praktykami, zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy, h) Zapewnić Stażyście materiały, narzędzia i środki ochrony osobistej niezbędne do odbycia stażu, i) Zapewnić Stażyście Opiekuna Stażysty, tj. wskazać osobę odpowiedzialną za Stażystę przez okres trwania stażu, spośród swoich pracowników etatowych, j) Poinformować Uczelnię o przerwaniu stażu przez Stażystę w trybie natychmiastowym, k) Wystawić Stażyście zaświadczenie o odbytym stażu, zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Uczelnię, l) Udzielić Stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań, m) Chronić dane osobowe Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z póź. zm.). 35

36 2 1) Uczelnia zobowiązuje się do wypłaty Stażyście wynagrodzenia w wysokości. zł brutto (słownie:.) za 180 h zrealizowanego stażu. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych z dołu do 10 dnia następnego miesiąca w zależności od ilości godzin zrealizowanego stażu, z wyłączeniem ostatniego miesiąca realizacji stażu, w którym wynagrodzenie płatne będzie w ostatnim dniu miesiąca. 2)Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie dostarczenia do Biura Projektu ( pokój 208) mieszczącego się przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie, do 5 dnia kolejnego miesiąca Zaświadczenia o przebiegu odbywanego stażu podpisanego przez Opiekuna Stażysty z pieczątką Zakładu Pracy, z wyłączeniem ostatniego miesiąca realizacji stażu, w którym zaświadczenie dostarczone będzie w ostatnim dniu miesiąca. 3) Termin wypłaty Wynagrodzenia może ulec wydłużeniu w przypadku niewypłacenia przez Instytucję Wdrażającą transzy. 4) Od wynagrodzenia Stażysty będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dn (Dz. U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74 z późn. zm.). 3 1) Zakład Pracy, który przyjmie Stażystę na staż, wskazując Opiekuna Stażysty spośród swoich etatowych pracowników, wyraża jednocześnie zgodę na opiekę nad Stażystą oraz na świadczenie tej opieki na terenie swojego Zakładu Pracy. 2) Zakład Pracy wyraża zgodę na wynagrodzenie Opiekuna Stażysty na podstawie odrębnej Umowy, sporządzonej pomiędzy Wyższą Szkołą Mazowiecką w Warszawie a Opiekunem Stażysty. 3) Wynagrodzenie Opiekuna Stażysty będzie wypłacone w ramach projektu nr UDA-POKL /10-00 pt. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego po prawidłowo zrealizowanym stażu na podane na rachunku konto bankowe. 4 Wypłata środków wymienionych w 2 pkt. 1 nastąpi na podane przez Stażystę na potrzeby projektu konto bankowe, po dostarczeniu przez Stażystę miesięcznych Zaświadczeń o przebiegu odbywanego stażu do Biura Projektu mieszczącego się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 65/79, Warszawa, zwanym w dalszej części Umowy Biurem Projektu. 5 Wynagrodzenie Stażysty, o którym mowa w 2 pkt. 1, wypłacane będzie w ramach projektu nr UDA- POKL /10-00 pt. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stażysta oświadcza, że deklaruję wolę udziału w projekcie Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" zgodnie z warunkami przewidzianym w Umowie o dofinansowanie projektu UDA-POKL /

37 2. Stażysta oświadcza, że w celu udokumentowania spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w 6 punkt 1, zostały złożone w Biurze Projektu następujące dokumenty: a. wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie b. CV, c. list motywacyjny, d. upoważnienie do pobrania z Dziekanatu Uczelni informacji na temat średniej ocen z toku studiów, e. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, f. zakres danych osobowych Stażysty oraz informacji o Uczelni, w której studiuje/studiował Stażysta wymaganych do systemu PEFS, g. kserokopia dowodu osobistego, h. deklaracja uczestnictwa w projekcie, i. potwierdzenie numeru konta bankowego oraz adres Urzędu Skarbowego, j. potwierdzenia badania na nosicielstwo SS i szczepienia WZB. 3.Stażysta oświadcza, że nie istnieją przeciwskazania do odbycia stażu. 7 Stażysta zobowiązuje się: a) Ubezpieczyć w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na okres trwania stażu, b) Rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z terminem podanym w 1 pkt b) niniejszej umowy oraz rozkładem czasu pracy określonym przez Zakład Pracy, c) Odbyć staż w miejscu i zgodnie z zasadami i programem określonymi przez Zakład Pracy, używając do tego materiałów i narzędzi powierzonych przez Zakład Pracy, d) Wykonywać polecone czynności w terminie i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych czynnościach Stażysta zobowiązuje się niezwłocznie do ich nieodpłatnego usunięcia, e) Wypełniać Dziennik Stażu, f) Pisemnie poinformować Uczelnię o przerwaniu stażu w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu i niezwłoczne informowanie Biura Projektu o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu, g) Natychmiast zwrócić wszystkie środki otrzymane od Uczelni wraz z ustawowymi odsetkami, w przypadku nie dopełnienia obowiązków wymienionych w 7 pkt a), b), c), d), e), f) niezależnie od przyczyn niedopełnienia tych obowiązków lub w razie przerwania stażu, z wyjątkiem przyczyn losowych. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za: a) Błędy i zaniedbania czy też niedopełnienie obowiązków popełnione zarówno przez Stażystę, Opiekuna Stażysty jak i Zakład Pracy, 8 9 1) Zakład Pracy, Opiekun Stażysty, jak i Stażysta zobowiązani są do udzielania rzetelnych informacji i wyjaśnień, udostępniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, Uczelni oraz innymi upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację niniejszej umowy. 2) Zakład Pracy, Opiekun Stażysty, jak i Stażysta zobowiązują się do przechowywania całej dokumentacji związanej z niniejszą Umową do dnia r. oraz do poddania się kontroli w zakresie niniejszej Umowy przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Wdrażającą lub inne podmioty 37

WZÓR. UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ

WZÓR. UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ WZÓR UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ w ramach projektu pt.: Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce 1. ZASADY OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu Od studenta do eksperta

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr..

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr.. potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Załącznik nr 1 do Regulaminu staży zawodowych UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO nr.. Zawarta w Białej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu Słupsk, dnia UMOWA TRÓJSTRONNA NR.... w sprawie organizacji stażu zawarta dnia.. w Słupsku pomiędzy: 1. Akademią Pomorską w Słupsku Adres: ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk zwaną dalej,,kierujący na

Bardziej szczegółowo

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy:

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: Umowa trójstronna o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu Przyszłość w turystyce kompleksowe wsparcie nauczycieli " nr.. zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: a) Uniwersytetem Łódzkim

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY

REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji staży w ramach Projektu 1. Staże są organizowane w ramach projektu Pomost na rynek pracy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

b) Panem/Panią... zamieszkałym/łą w... nr. legitymującym się dowodem osobistym seria... nr... posiadającym/ą nr PESEL...

b) Panem/Panią... zamieszkałym/łą w... nr. legitymującym się dowodem osobistym seria... nr... posiadającym/ą nr PESEL... Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA NR Umowa o płatny 8 - tygodniowy staż studencki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Regulamin organizacji staży studenckich u pracodawców oraz wypłacania stypendiów za staże realizowanych w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../zad2/nipr/2015 dotycząca realizacji 3-miesięcznej praktyki studenckiej

Umowa nr.../zad2/nipr/2015 dotycząca realizacji 3-miesięcznej praktyki studenckiej Umowa nr.../zad2/nipr/2015 dotycząca realizacji 3-miesięcznej praktyki studenckiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: a. Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy al. Rejtana 16c, NIP

Bardziej szczegółowo

1. W ramach Programu wypłacone zostanie wynagrodzenie dla minimum 10 studentów WWSI odbywających praktyki zawodowe.

1. W ramach Programu wypłacone zostanie wynagrodzenie dla minimum 10 studentów WWSI odbywających praktyki zawodowe. REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI PŁATNY STAŻ ZAWODOWY REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU Z TEORIĄ W PRAKTYKĘ PROGRAM ROZWOJU OFERTY DYDAKTYCZNEJ WWSI WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

Bardziej szczegółowo

Umowa o Staż nr.../ds/...

Umowa o Staż nr.../ds/... Załącznik nr 3 Zawarta w dniu.. pomiędzy: Umowa o Staż nr.../ds/... 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, NIP: 6750002118, REGON: 000001815, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy

Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy Regulamin praktyki STUDENCKIEJ organizowanej w ramach projektu Nr POKL.04.01.01-00-009/09 pod nazwą Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Praktyki w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY. UP - oznacza to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

REGULAMIN STAŻY. UP - oznacza to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; REGULAMIN STAŻY dla projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) Dane uczestnika Lp. Nazwa 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Płeć 4. Wiek w chwili przystępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1

Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1 Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Deklaruję chęć przystąpienia.. (imię i nazwisko beneficjenta) do udziału w projekcie Nowoczesny system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY z dnia 20 czerwca 2011 r Realizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony postanawiają, co następuje.

U M O W A. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony postanawiają, co następuje. U M O W A Uczestnictwa w Projekcie pt. GAWIN II Grafika, Animacja i Wideo w Internecie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu nr./bo/ii/2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI

REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI PŁATNY STAŻ ZAWODOWY REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU Z TEORIĄ W PRAKTYKĘ PROGRAM ROZWOJU OFERTY DYDAKTYCZNEJ WWSI WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepszą inwestycją OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Obryte 20.09.

Człowiek najlepszą inwestycją OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Obryte 20.09. Człowiek najlepszą inwestycją OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Kształcenie rodziców szansą większych możliwości

Bardziej szczegółowo

Umowa o praktykę/staż 1

Umowa o praktykę/staż 1 Zawarta w Łodzi dnia. r. pomiędzy: Umowa o praktykę/staż 1 a) Politechniką Łódzką z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116, NIP: 7270021895, REGON: 000001583 zwaną w dalszej części umowy Uczelnią reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr..

UMOWA SZKOLENIOWA nr.. BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr.. Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Student kompetentny stażysta wykwalifikowany pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego Biuro projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH organizowanych w ramach projektu Nowe perspektywy 2

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH organizowanych w ramach projektu Nowe perspektywy 2 ZATWIERDZAM Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Marian Najdychor REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH organizowanych w ramach projektu Nowe perspektywy 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO Załącznik nr 3 do Regulaminu stażu zawodowego Zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: I. Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Realizowany w ramach projektu Kuźni Kadr IV. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /CNS/2017. zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /CNS/2017. zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /CNS/2017 zawarta w Szczecinie w dniu..2017 pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE w ramach projektu nr POKL-04.01.02-00-237/12 Innowacyjny inżynier chemia dla gospodarki i środowiska regionu zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

a. Przyjąć Stażystę na 6-cio tygodniowy staż, w łącznym wymiarze 256 godzin, w okresie od 01.04.2015 do 30.06.2015, w miejscu wykonania stażu:

a. Przyjąć Stażystę na 6-cio tygodniowy staż, w łącznym wymiarze 256 godzin, w okresie od 01.04.2015 do 30.06.2015, w miejscu wykonania stażu: UMOWA O STAŻ nr POKL/EU1/ /2015 w ramach Projektu Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Analityka gospodarcza studia z przyszłością 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 1. Projekt projekt Analityka gospodarcza

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 /2011 Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA O STAŻ NR.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA O STAŻ NR.. 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania)

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania) Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie pn.: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego Ja niżej podpisana(y)...

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE PROGRAM ROZWOJU WSB W POZNANIU.

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE PROGRAM ROZWOJU WSB W POZNANIU. REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE PROGRAM ROZWOJU WSB W POZNANIU. Strona 1 I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy realizacji stażu w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW ORAZ STAŻY ZAGRANICZNYCH W OŚRODKACH AKADEMICKICH dla studentów uczestniczących w projekcie Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami-unikatowy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA Formularz zgłoszeniowy do projektu Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego Zadanie 5 Program

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie Standardy działania III sektora executive education

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu ACK II Staże dla Turystyki. 1. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oznaczają:

Regulamin projektu ACK II Staże dla Turystyki. 1. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oznaczają: Regulamin projektu ACK II Staże dla Turystyki 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oznaczają: 1. Projekt Projekt ACK II Staże dla Turystyki, nr projektu: UDA-POKL.04.01.01-00-178/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK 1 Informacje o projekcie 1. realizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM w okresie od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy nr POKL.04.01.01-00-041/13-00,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY (III edycja)

REGULAMIN STAŻY (III edycja) REGULAMIN STAŻY (III edycja) Warszawa 3.02.2015r I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Projekt Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA nr...

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA nr... BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr... Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn dnia..... pomiędzy: 1. Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: prof.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 Strona1 UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 zawarta w Obornikach w dniu...roku, pomiędzy: Agatą Melara prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwisko Imiona PESEL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr POKL.0 9.05.00-14-119/10 TEATR- HISTORIA. WIEM-TWORZĘ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 386 Dyrektora Szkoły z dnia 03.06.2013r. Regulamin rekrutacji uczestników staży zawodowych w ramach projektu Lepszy start w przyszłość edukacyjno zawodową uczniów/uczennic Zespołu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie ... miejscowość i data pierwszego dnia szkolenia Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Firma rodzinna- jak wykorzystać jej atuty realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Projekt MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ CZĘŚĆ. I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu Kobieta Mężczyzna 5 PESEL 6 Wykształcenie 7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

Bardziej szczegółowo

Umowa o staż nr WSPiA/B/ST/0XX/2012

Umowa o staż nr WSPiA/B/ST/0XX/2012 Umowa o staż nr WSPiA/B/ST/0XX/2012 zawarta w Rzeszowie dnia..pomiędzy: Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Przemyślu, z siedzibą w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 2, NIP 795-10-56-506,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

K...... Dane kontaktowe:

K...... Dane kontaktowe: KARTA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,DYPLOM ZAWODOWY SZANSĄ NA RYNKU PRACY NR 786/POKL.09.03.00-06-054/11 Wypełnia Organizator Wpłynęło dnia: Podpis: Nazwisko: Imię /

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami

Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (prosimy o wypeł żółtych komórek) SZKOLENIE: PLANNER KARIERY (Warszawa, 28-29.03.2015 r. oraz 18-19.04.2015 r.) uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS uczestnika

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer i nazwa Poddziałania: Numer projektu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży Pewniak na rynku pracy poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

KONKURS STAŻOWY NA KIERUNKU STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE 2015

KONKURS STAŻOWY NA KIERUNKU STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE 2015 1 KONKURS STAŻOWY NA KIERUNKU STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE 2015 Konkurs kwalifikacyjny na staże realizowane na kierunku studiów Studia wschodnioeuropejskie na Wydziale Politologii UMCS w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Program Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU STAŻ na START. I. Postanowienia ogólne. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU STAŻ na START. I. Postanowienia ogólne. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU STAŻ na START I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane są w ramach projektu STAŻ na START

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy Programu 1. Program stażowy Weź pracę w swoje ręce realizowany jest w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki Edukacyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AGROTURYSTYKA INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AGROTURYSTYKA INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 1. Ankieta rekrutacyjna. 2. Oświadczenie o posiadaniu zatrudnienia poza rolnictwem. 3. Oświadczeniu o zajmowaniu się rękodziełem lub rzemiosłem. * Prosimy o wypełnianie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Data wpływu. (Wypełnia osoba przyjmująca formularz) WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu grantprogres II

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY OGÓLNE. 1.4 Pod nazwą stażysta rozumie się studenta UR uczestnika projektu TESLA, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacyjny na staż.

1. ZASADY OGÓLNE. 1.4 Pod nazwą stażysta rozumie się studenta UR uczestnika projektu TESLA, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacyjny na staż. Regulamin stażu STUDENCKIEGO organizowanego na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach projektu TESLA - Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych - wzbogacenie oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: Kompetentny informatyk rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT

Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: Kompetentny informatyk rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 marca 2015 r. Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: 1 Na potrzeby niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa: Adres: e-mail: tel. reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej): zwanego dalej Przedsiębiorcą

2. Nazwa: Adres: e-mail: tel. reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej): zwanego dalej Przedsiębiorcą Umowa stażu nr / /.. z dnia.. odbywanego w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo