Klucz w samorządzie gminnym. Nr 9/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klucz w samorządzie gminnym. Nr 9/2008"

Transkrypt

1 Klucz w samorządzie gminnym Nr 9/2008

2 Spis treści: Gminy często boją się korzystać z pracy spółdzielni socjalnej, bo podlegają ustawie o zamówieniach publicznych i żaden wójt, burmistrz nie chce być narażony na zarzut, że działa wbrew tej ustawie mówi posłanka Magdalena Kochan, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Wędka zamiast ryby str. 2 Dwa miesiące temu oficjalnie działalność rozpoczął Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Prawo dla związku str. 4 Ciężar biurokratycznej machiny tworzenia spółdzielni muszą przejąć fachowcy, których obecnie w spółdzielni nie może być więcej niż 20% ogółu członków uważa poseł Tadeusz Tomaszewski, członek Sejmowej Komisji Polityki Socjalnej i Rodziny Paragrafy do poprawki str. 5 Bez współpracy z samorządami spółdzielnie socjalne nie mają szans na rozwój Klucz w gminie str. 7 Zdecydowana większość Polaków uważa, że osoby niepełnosprawne powinny być uprzywilejowane w dostępie do pracy Wola pomocy str. 10 Jaki powinien być kształt pomocy dla spółdzielni socjalnych Ile od gminy, ile od państwa? str. 11 Dyskusja koncentruje się często wokół pytania o to, czy spółdzielnia socjalna powinna być bardziej przedsiębiorstwem czy też instytucją o charakterze społecznym Partnerskie publikacje str. 14 Publikacja i projekt realizowane są przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Adres Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Żurawia 4A, Warszawa; Niech samorządy okażą trochę więcej serca, współpracy, zainteresowania dla spółdzielni socjalnych apeluje Anna Skołożyńska ze Spółdzielni Socjalnej ALBA-LUX w Wołominie W spółdzielni jak w rodzinie str. 15

3 Szanowni Państwo! Minął drugi rok realizacji projektu PIW EQUAL Kluczowa rola Gminy w Aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Z perspektywy zebranych doświadczeń optymistycznie patrzymy na rok 2008, który mamy nadzieję będzie jeszcze bardziej sprzyjający dla zakładania i rozwoju polskich spółdzielni socjalnych i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na pewno nie będzie się to jednak działo samo z siebie, lecz poprzez aktywy udział i pomoc samorządu lokalnego. W tym kontekście wymowny jest więc prezentowany na łamach bieżącej edycji biuletynu artykuł Klucz w gminie. Dziewiąty już numer naszego biuletynu rozpoczynamy od wywiadu z Panią Poseł Magdaleną Kochan Wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Z niecierpliwością wyczekujemy wyłonienia się, w ramach Komisji, zespołu, który będzie kontynuował prace nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych. Jesteśmy szczególnie zainteresowani tworzeniem jak najbardziej korzystnych, dla rozwoju spółdzielczości socjalnej osób niepełnosprawnych, zapisów i rozwiązań prawnych. Ważnym wydarzeniem dla spółdzielni socjalnych w Polsce o czym również piszemy było rozpoczęcie działalności Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, który powstał w końcu ubiegłego roku w Byczynie. W biuletynie znajdziecie również Państwo informacje nt. działalności funkcjonującego w ramach KIG-R Partnerskiego Ośrodka Wspierania Spółdzielni Socjalnych. Polecamy również zapoznanie się z dobrym przykładem działania spółdzielni socjalnej Alba Lux w Wołominie. W ramach realizacji naszego projektu powstało wiele interesujących publikacji i opracowań. W biuletynie znajdziecie Państwo artykuł omawiający wydane publikacje, zawierające ważne i instruktywne informacje dla samorządów, które chciałyby wspierać spółdzielnie socjalnej na swoim terenie. Ostatnio wydaną publikacją jest przygotowany przez APS raport z badania Niepełnosprawni w opinii społeczności lokalnych, który również polecamy. Przed nami jeszcze trzy miesiące do formalnego zakończenia naszego projektu. Przygotowujemy się do wydania specjalnego, podsumowującego przewodnika po wypracowanych rezultatach multimedialnego Vademecum po spółdzielczości socjalnej osób niepełnosprawnych, który będzie rozsyłany do Państwa w końcu marca br. Życząc ponownie sukcesów we wspieraniu spółdzielni socjalnych oraz w pracy samorządowej w roku 2008, Życzymy owocnej lektury! Mikołaj Niedek Koordynator ds. Promocji wraz z zespołem redakcyjnym biuletynu Gmina Niepełnosprawnym WYDAWCA: Fundacja Promocji Gmin Polskich Prezes Adolf Reut ul. Jaworzyńska 7/3, Warszawa, tel./faks: , , czasopismo dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów partner Programu Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych Przygotował zespół: Wojciech Koczanowicz redaktor odpowiedzialny oraz: Anna Mikołajczyk-Kłębek, Włodzimierz Kaleta, Klaudia Sanetra-Reut, Anna Hoffmann-Niedek (rysunek na okładce). Zdjęcia: archiwum i Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Współpraca: Serwis Samorządowy PAP oraz eksperci uczestnicy Projektu Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Koordynator ds. Promocji Projektu: Mikołaj Niedek Przygotowanie do druku i druk: Agencja Wydawniczo - Reklamowa s.c. ISSN

4 Gminy często boją się korzystać z pracy spółdzielni socjalnej, bo podlegają ustawie o zamówieniach publicznych i żaden wójt, burmistrz nie chce być narażony na zarzut, że działa wbrew tej ustawie Wędka zamiast ryby W minionych latach politykę społeczną państwa oceniano z reguły poprzez pryzmat zasiłków i innych form finansowego rozdawnictwa pieniędzy przez państwo osobom potrzebującym. To chyba niezbyt fortunne rozwiązanie kwestii społecznych? Oczywiście. Polityka społeczna państwa nie może się opierać na rozdawaniu pieniędzy. Polityka społeczna, winna wyrażać szacunek dla tych, którzy pieniądze zarabiają oraz dla tych, którzy borykając się z trudnościami życiowymi, mają korzystać z pieniędzy zarobionych przez innych. Polityka społeczna powinna się opierać na zasadzie pomocniczości i solidarności, co oznacza, że wytwarzający dobra dzielą się z tymi, którzy tego nie potrafi ą i z różnych powodów wymagają pomocy drugiego człowieka. Czy uważa Pani Poseł, że należy całkowicie zrezygnować z rozdawnictwa pieniędzy? O rozdawnictwie nie mówmy. Nie mamy prawa do rozdawania nie swojego. Pieniądze, którymi dysponują rządzący należą do podatników. Dysponowanie wspólnym dorobkiem musi być rozważne i celowe. Wykonywanie najważniejszych zadań polityki społecznej winno się opierać na solidarności społecznej, ale również na zasadzie: dajemy potrzebującym wędkę a nie rybę. Innymi słowy zachęcamy i inspirujemy osoby do wychodzenia z bezdomności, z bezrobocia, z nałogów, z biedy. Pomagamy w wychodzeniu z kłopotów życiowych dając perspektywę i narzędzia pozwalające odmienić los. Temu przede wszystkim ma służyć polityka społeczna. Rozmowa z posłanką Magdaleną Kochan, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Opieka mająca zachęcać i inspirować, wyzwalać chęć działania tych osób. Właśnie. Przy czym nie jest to tylko kwestia opieki nad tymi, którzy jej potrzebują, ale także nad tymi, którzy działając w normalnych warunkach chcą odpowiednio egzystować. Mamy bardzo niski procent przyrostu naturalnego. W trosce o przyszłe pokolenia musimy zadbać o to, żeby tzw. dzietność w naszym społeczeństwie była większa. Jeżeli nie wesprzemy rodziny skuteczniejszymi działaniami państwa, to z prokreacją będzie coraz gorzej. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że perspektywa wychowywania dzieci nie jest jednoznaczna z perspektywą trwałej utraty pracy przez mamę. Młode kobiety często boją się rodzić dzieci, ponieważ wiedzą, że wypadną z rynku pracy. W polityce społecznej te obawy musimy uwzględniać, a działania państwa w tej kwestii muszą dotyczyć m.in. szybkiego rozluźnienia gorsetu kodeksu pracy i umożliwienia kobiecie wychowującej małe dziecko uczestnictwa w życiu swojego zakładu pracy, chociażby poprzez parogodzinne szkolenia subsydiowane przez państwo, zorganizowane przez zakład pracy, tak aby młoda mama była na bieżąco być z tym co się w jej zawodzie dzieje. Dajmy jej możliwość pracy w dogodnych dla niej godzinach, niekoniecznie od 7 do 15. Musimy pomyśleć o małych przedszkolach, żłobkach, które przestaną być rządzone reżimem szpitala. Małe przedszkole powinny spełniać określone warunki prawne i bytowo sanitarne, ale przepisy nie mogą utrudniać powstawania małych, kilkuosobowych przedszkoli czy żłobków, prowadzonych przez mamy lub babcie z sąsiedztwa, które wychowują własne dzieci. To wszystko składa się na politykę społeczną państwa. Jest jednak grupa ludzi, która zdaniem ekspertów nigdy żadnej pracy nie podejmie. Coś z nimi jednak zrobić trzeba? Zawsze jest margines społeczeństwa, który z różnych powodów jest wykluczony z funkcjonowania w nim. W zachodniopomorskim, skąd jestem posłanką, mamy przykłady dziedziczonego bezrobocia przez dzieci osób wcześniej zatrudnianych w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Jest to problem, z którym przy mądrej polityce społecznej możemy sobie jednak poradzić. Jeśli powrót pokolenia rodziców i dziadków zatrudnianych dawniej w PGR ach do pracy nie jest już raczej możliwy, to przecież ich dzieci i wnuki musimy z tego środowiska, z perspektywy dziedziczenia biedy wyrwać. Czy to możliwe? Jak dotąd żadnej władzy to się nie udało. Istnieje cały szereg rządowych programów, także programy europejskie, jak chociażby Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL czy Program Kapitał Ludzki, między innymi program Praca w posagu. Organizacje pozarządowe, wspierane zewnętrznymi środkami, szkolą ludzi w sposób, który zupełnie zmienia mentalność całych rodzin. Do tej pory wyrywaliśmy pojedynczo poszczególne osoby z rodziny, by przygotować je do pracy w danym zawodzie. Ale oni wracali do swojego środowiska i nie byli w stanie przekazać innym swoich nowych doświadczeń, czy zarazić innych swoim entuzjazmem, pewnością siebie, umiejętnością optymistycznego spojrzenia na świat, pewnością, że jeśli zechcą zmienić swoją sytuację życiową, to może im to się udać. Teraz całe rodziny zabieramy na tego rodzaju wędrówkę czy podróż w nowe, pokazując co mogą zmienić w swoim życiu. Ze społecznej inercji, zawodowej beznadziei musimy wyrwać dzieci. 2

5 Jak? Przecież nie wysyłając do pracy? Choćby wyposażając w marzenia. Z reguły dzieci z tych środowisk marzą o obiedzie nie wiedząc, że to nie jest marzenie, ale podstawowa rzecz, którą bezwzględnie powinny mieć zapewnioną. Trzeba więc nauczyć je marzyć, pokazać inny świat obok nich istniejący. Trzeba tym dzieciom zapewniać pobyt w najpiękniejszych hotelach, organizować wycieczki i obozy w środowisku innym, niż ich szaro-bura codzienność. Trzeba w nich zaszczepić przekonanie, że mogą wiele osiągnąć same zdobywając wykształcenie i zawód, że nie są na nic skazane, że potrafi ą. Z dziećmi to możliwe, ze starszym pokoleniem, często już nie, ale i starszych trzeba zarażać optymizmem młodych. Temu m.in. służyć ma program kierowany do ludzi wykluczonych społecznie: narkomanów, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych. Są to programy, które przekonują, że na przykład w spółdzielni socjalnej będzie mi łatwiej odzyskać wiarę w samego siebie. Przekonać, by spróbowali przy pomocy organizacji pozarządowych, samorządów, wyposażeni w pieniądze z Powiatowego Urzędu Pracy, odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. W wielu przypadkach to się udaje. Jeśli ratujemy choćby jedną czy dwie osoby, które wychodzą z bezdomności, długotrwałego nałogu lub bezrobocia, to już osiągnęliśmy sukces. Prawda jest jednak taka, że z około stu spółdzielni socjalnych, które powstały, tylko nieliczne podjęły działalność. Może wciąż istnieją przeszkody prawne czy finansowe, które tę dziłąlność utrudniają? Idea jest dobra. Umiejętności organizacji pozarządowych, Powiatowych Urzędów Pracy, które do tego są powołane czy innych jednostek działających na terenie samorządów w pełni to potwierdza. Za to świadomość samorządów by tworzyć spółdzielnie socjalne jest wciąż niewielka. Gminy często boją się korzystać z pracy spółdzielni socjalnej, bo podlegają ustawie o zamówieniach publicznych i żaden wójt, burmistrz nie chce być narażony na zarzut, że działa wbrew tej ustawie. Zatem spółdzielnia socjalna musi stanąć w którymś momencie do walki o wygranie konkursu na oferowane przez nią produkty, z każdym normalnie działającym na wolnym rynku zakładem pracy. Z założenia spółdzielnie na tym rynku są słabsze, ale można je wspierać w bardzo prostej rzeczy. Gorset legislacyjny dotyczący zamówień publicznych w tej chwili jest znacznie rozluźniony. Wzrosły kwoty, co do których stosuje się tylko zapytanie o cenę. Kartki świąteczne, drobne upominki noworoczne, gadżety reklamowe rozdawane przez gminy, powiaty czy województwa można zamawiać w spółdzielniach socjalnych, bez obaw, o podejrzenie o łamanie ustawy o zamówieniach publicznych. Na ten temat musi być prowadzony dialog społeczny. Okazuje się, że wykluczenie często nie jest największą barierą, którą muszą przekroczyć osoby wykluczone powracające na łono społeczeństwa. Największe bariery rodzą się w naszych głowach. Zaczyna się to od tego, że nie wiemy co robić z oczami, kiedy widzimy, że matka pcha wózek z dzieckiem po porażeniu mózgowym. A to przecież jest normalny człowieczek, który ma problemy ruchowe, ale w innej dziedzinie może być absolutnie sprawny i uzdolniony. Wykluczenia społeczne nie muszą zawsze wynikać z winy człowieka, choć w wielu przypadkach tak właśnie jest. Przecież wykluczenie może dotyczyć osób niepełnosprawnych, które od dziecka są przygotowywane do tego, by żyć wśród zdrowego społeczeństwa. Trzeba zdrowe społeczeństwo i zdrowe dzieciaki uczyć od przedszkola i szkoły odpowiedzialności za mniej sprawnego kolegę, który jest wśród nich. Bariera mentalna zniknie. Dotyczy to również nieufności tak zwanej normalnej części społeczeństwa wobec tych, którzy do życia w normalnym społeczeństwie wracają. Nie są przecież skazani na dożywotni alkoholizm, bezdomność czy długotrwałą biedę. Czasem wystarczy podać im tylko pomocną dłoń, by wydostali się z marazmu i taką pomocą są właśnie m.in. spółdzielnie socjalne, dzięki którym mogą wydostać się na powierzchnię. Zmiana mentalności, o której Pani mówi, winna także dotyczyć samorządowców. Bez ich wsparcia spółdzielnie socjalne nie będą raczej działać skutecznie? Te spółdzielnie muszą się rozwijać. O ich celowości jestem absolutnie przekonana. Kwestia sporna ich działalności, to po pierwsze: pokonanie bariery mentalnej u osób, które często zasłaniają się tym, że nie mogą im pomóc. Uwierzyły w to i tkwią w tym przekonaniu. W przełamywaniu tych barier ogromną rolę odgrywają gminne komisje przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom, kluby AA, które pomagają w wychodzeniu z różnego rodzaju uzależnień i nałogów, niesionych przez cywilizację, organizacje pozarządowe. Ich rola jest nie do przecenienia. Z drugiej strony ważne jest pokazywanie przez media tych, którym się udało. To najlepiej przekona osoby wykluczone, że warto się starać, że wyjście z nałogu da im osobiste korzyści, a społeczności ważne korzyści społeczne. Osobiście znam ludzi, którzy kiedyś byli na dnie, a jednak dzięki pomocy wydostali się na powierzchnię i są teraz świetnymi fa- 3

6 chowcami, kierownikami wolontariatów w małych miejscowościach, aktywnie działają na rzecz innych, osiągają sukcesy zawodowe. Drugą nie mniej ważną sprawą jest zdobycie dla tej idei ludzi, którzy mówią, że sami głową muru nie przebiją. To prawda, ale gdy tych głów będzie sto, tysiąc kto wie. Można Himalaje przenosić. Do tego potrzebne jest też mądre prawo. Nad jakimi aktami prawnymi planuje pracować komisja w najbliższym czasie? Trzeba napisać od nowa ustawę o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Miała ona dotychczas 49 nowelizacji i już dziś nawet najwytrawniejsi prawnicy mają z nią kłopoty. W związku z obchodami 10 rocznicy Karty Osób Niepełnosprawnych chcemy tę ustawę napisać od nowa. W kolejce czeka też ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. Pod koniec V kadencji Sejmu odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie zaproponowanego przez rząd projektu ustawy i zgłoszono ponad 90 poprawek do niej. Są bardzo szczegółowe i są świadectwem dojrzałości organizacji pozarządowych. Wiele z proponowanych rozwiązań to gotowe zapisy ustawowe. W kwietniu odbędzie się kolejna konferencja partnerów, którzy realizowali w EQUAL-u program Praca w posagu i Asystent osoby niepełnosprawnej. Jako członek parlamentarnego zespołu do współpracy z organizacjami pozarządowymi staram się, by te dwie konferencje, zorganizować w Sejmie i tam, w gronie parlamentarzystów, a więc senatorów i posłów, porozmawiać o konkretnych rozwiązaniach prawnych. Te rozwiązania dotyczyć będą również spółdzielni socjalnych. Kolejne zagadnienie to trudna ale konieczna reforma emerytalna to temat na osobną rozmowę, więc dzisiaj potraktujmy ten temat hasłowo. W planach pracy Komisji jest także pakiet ustaw dotyczący opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi, zmiany z instytucjonalnej na rodzinną opieki nad dziećmi, a także ustawy o pracownikach socjalnych i rynku pracy. Pominęliśmy chyba nazbyt wątek pieniędzy, a jest on bardzo ważny. Skąd spółdzielnie społeczne mają brać fundusze na statutową działalność? Na działalność spółdzielni socjalnych, o czym mówiłam wcześniej przeznaczane są niemałe pieniądze do pięciu średnich krajowych na osobę. Spółdzielnia socjalna może liczyć od 5 do 50 osób. Przy średniej wielkości spółdzielni jest to od 200 do 300 tysięcy zł dotacji, jeśli spółdzielnia działa przez cały rok. Spółdzielnie nie płacą też podatku dochodowego, ponieważ dochód, który wytwarza ma służyć wspólnemu dobru kulturalnemu bądź socjalnemu. Można więc za te pieniądze kupować na przykład małe mieszkania członkom spółdzielni. Państwo dotuje także część obowiązkowych składek na ZUS. To nie są wcale małe ułatwienia. Trzeba natomiast usprawnić koordynację działań urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, pomyśleć o gwarancjach potrzebnych do sięgania po środki na rozpoczęcie działalności, bo o te gwarancje bardzo trudno i stanowią niemałą przeszkodę na starcie. Wielka w tym rola samorządowców ale i niemała odpowiedzialność. Pani wypowiedzi sugerują, że jest Pani optymistką, jeśli chodzi o rzeczową, coraz bardziej skuteczną politykę społeczną państwa? Polityka społeczna to jest to, czemu winna służyć gospodarka, bo żeby dysponować pieniędzmi trzeba je najpierw mieć, ale rozwój gospodarczy ma służyć ludziom. Przede wszystkim jednak polityka społeczna to umiejętność rozwiązywania wspólnych problemów po to, aby każdy z obywateli czuł się potrzebny i ważny. Rozmawiał: Włodzimierz Kaleta Dwa miesiące temu ofi cjalnie działalność rozpoczął Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Prawo dla związku Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych został zawiązany 22 czerwca 2007 r. w Byczynie, ale dopiero w listopadzie Związek został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 23 listopada 2007 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem KRS: , a tym samym związek nabył osobowość prawną poinformował Jerzy Lamprecht, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Inicjatywa powołania OZRSS jest rezultatem postulatów reprezentantów Spółdzielni Socjalnych z terenu całej Polski, a także instytucji zaangażowanych w rozwój spółdzielczości socjalnej, jest kolejnym ogniwem wzmacniającym rozwój spółdzielni socjalnych w naszym kraju. Jesteśmy przekonani, iż powstanie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych stworzy skuteczne możliwości na rzecz promocji i wspierania idei gospodarki społecznej poprzez działania w zakresie szeroko rozumianej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym podkreślił Jerzy Lamprecht. Władze OZRSS podziękowały wszystkim swoim sojusznikom - instytucjom rządowym i samorządowym, organizacjom III sektora, reprezentantom wyższych uczelni - za niezwykle cenny wkład w proces konsolidacji młodego ruchu spółdzielczości socjalnej. Prezesem OZRSS jest Jacek Imioła. Marcin Juszczyk jest przewodniczącym Rady Nadzorczej, a Jerzy Lamprecht pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 4

7 Ciężar biurokratycznej machiny tworzenia spółdzielni muszą przejąć fachowcy, których obecnie w spółdzielni nie może być więcej niż 20% ogółu członków Paragrafy do poprawki Rozmowa z Tadeuszem Tomaszewskim, posłem, członkiem Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Jaka, Pana zdaniem, winna być polityka społeczna nowoczesnego państwa? Jest na to jakaś ogólna recepta? Polityka społeczna nowoczesnego, demokratycznego państwa nie może dotyczyć tylko pomocy społecznej. Jest to bardzo ważny segment polityki państwa wielu wzajemnie uzupełniających się działań począwszy od wyrównywania szans edukacyjnych, poprzez pomoc państwa w uzyskaniu pierwszego mieszkania, czy bezpieczeństwo zdrowotne, po budowanie skutecznych instrumentów wsparcia w walce z wykluczeniem społecznym. Pomoc społeczna jest tylko jedną z form przeciwdziałania bezdomności, ubóstwa, bezrobocia niepełnosprawnych, czy patologiom takim, jak alkoholizm, czy narkomania. Polska jest na początku budowy systemowych rozwiązań wsparcia ekonomii społecznej. Mamy obecnie rozwiązania prawne o zatrudnieniu socjalnym, spółdzielniach socjalnych, czy programy wspierające różne formy ekonomii społecznej jak Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Rząd koalicyjny PO PSL zamierza, jak wynika z expose Premiera Donalda Tuska, realizować solidarną politykę społeczną, która musi dostrzegać kluczowe obszary potrzebnej solidarności, jak m.in. solidarność między regionami czy solidarność między grupami społecznymi. Osobiście jest zwolennikiem budowania przez państwo i samorządy terytorialne we współdziałaniu z sektorem pozarządowym rozwiązań systemowych dających szansę powrotu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W ub. roku ówczesna Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny starała się, by do końca 2007 r. znowelizować ustawę o spółdzielniach społecznych. Czy to się udało? Inicjatywa nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia ub r. o spółdzielniach socjalnych, której miałem zaszczyt być sprawozdawcą sejmowym powstała w czasie wyjazdu studyjnego do Włoch wiosną 2007roku. Wyjazd zorganizowała Pani prof. dr hab. Ewa Leś, Kierownik projektu Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Tu jest praca. Doświadczenia zebrane m.in. z rozwiązań włoskich stały się przesłanką do przygotowania przez grupę roboczą projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Wspólnie z panem Posłem Eugeniuszem Wycisło z PO zaproponowaliśmy powołanie podkomisji, która wspólnie z ekspertami przygotowała przyjęty przez Komisję Polityki Społecznej projekt, który 4 lipca 2007r. przesłaliśmy do Marszałka Sejmu. Jednak samorozwiązanie Sejmu RP V kadencji było przyczyną ustania prac nad tą ustawą. Jakie najważniejsze zmiany wprowadzono przy okazji tej nowelizacji? Projektowana nowelizacja miała na celu m.in. ułatwienie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych stworzenie nowych regulacji na rzecz budowy systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym podejmujących zatrudnienie oraz działalność w sektorze gospodarki społecznej umożliwienie wsparcia podmiotów gospodarki społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie pomocy publicznej dla osób podejmujących swą aktywizacją w spółdzielni oraz dla samych spółdzielni. Opracowana ustawa nie jest pierwszą próbą określenia i skodyfikowania zasadniczych form i zasad pomocy osobom zagrożonym społecznym wykluczeniem. Dlaczego jest to takie trudne? Uważam, że ustawa o spółdzielniach socjalnych jest kolejną próbą po ustawie o zatrudnieniu socjalnym budowania instrumentów wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Trzeba skorzystać przy jej zmianie z wszystkich doświadczeń, w tym i tych podmiotów, które już powstały ale i również doświadczeń europejskich. Osoby długotrwale bezrobotne, osoby po zakończeniu leczenia uzależnień od alkoholu czy narkotyków, bezdomni, byli więźniowie, uchodźcy czy osoby niepełnosprawne wymagają systematycznego, przemyślanego wsparcia, na które musi się składać wiele działań. Stąd nie jest łatwo biorąc pod uwagę krajowe i unijne uwarunkowania prawne dotyczące działalności gospodarczej i stan fi - nansów publicznych przygotować łatwe i najważniejsze skuteczne formy i zasady wsparcia. Co Pana zdaniem należałoby zmienić w ustawie, by spółdzielnie bardziej skutecznie aktywizowały osoby zagrożone wykluczeniem lub co gorsza mogących owe wykluczenie dziedziczyć. Obecna ustawa ma swoje słabe strony. Moim zdaniem niewłaściwa jest relacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w stosunku do pozostałych członków. Ciężar biurokratycznej machiny tworzenia spółdzielni muszą przejąć fachowcy, których obecnie w spółdzielni nie może być więcej niż 20% ogółu członków. Drugi problem to skomplikowane procedury pomocy ze strony Urzędu Pracy i brak możliwości bezpośredniego zaangażowania się w tworzeniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnej gmin oraz organizacji pozarządowych. 5

8 Proszę przypomnieć, kto może być założycielem, a kto członkiem takiej spółdzielni? Do podstawowych kwestii w przygotowanej zmianie należy zaliczyć: złagodzenie proporcji pomiędzy osobami zagrożonymi wykluczeniem a pozostałymi członkami spółdzielni ze stanu 80 do 20 na rzecz relacji 50 na 50. Ponadto wprowadzenie możliwości udziału osób nie należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakładaniu spółdzielni socjalnych. Zmiany te wynikają z potrzeby wzmocnienia osób bezrobotnych którym nie powiodło się na rynku pracy w tworzeniu podmiotu aktywizacji gospodarczej; wprowadzenie możliwości tworzenia spółdzielni socjalnych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe jako kolejnego elementu na rzecz wsparcia osób, które chcą się aktywizować. Warto zwrócić uwagę, że propozycja ta zakłada obowiązek zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem i stopniowego ich usamodzielniania; zwiększenie możliwości wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem w założeniu i pierwszym okresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych tak, aby ułatwić ich rozwój ekonomiczny i doprowadzić do ekonomicznego usamodzielnienia osób rozpoczynających działalność w tej formie; stworzenia preferencji dla podmiotów zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w ocenie instytucji realizujących zamówienia publiczne zgodnie z normami Unii Europejskiej; budowy kompleksowego systemu infrastruktury wspierającej osoby podejmujące zatrudnienie, w tym zatrudnienie w ramach spółdzielni socjalnych. Jakich rozwiązań prawnych brakuje, aby powoływanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych było łatwiejsze? Według obecnego stanu prawnego zgodnie z art.4 spółdzielnię socjalną mogą założyć: 1. osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym. 3. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza niż pięć. Członkowstwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć w/w osoby, także posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Członkami spółdzielni mogą być również osoby, nie wymienione powyżej, jeżeli posiadają kwalifi kacje niezbędne w spółdzielni: ustawa jednak w art. 5 ust. 6 mówi, że specjalistów nie może być więcej niż 20 % ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej. Duża część spółdzielni rozwiązuje się. Jest też część takich, które dobrze radzą sobie nawet pod obecną ustawą. Zna Pan takie przykłady? Dorobek w projekcie nowelizacji ustawy z poprzedniej kadencji Sejmu RP przewiduje m.in.: tworzenie spółdzielni przez osoby prawne tj. organizacje pozarządowe oraz gminy zmianę ilości osób członków spółdzielni, którzy byli zagrożeni wykluczeniem społecznym do pozostałych w relacji 50% do 50% uproszczenie procedur pomocy fi nansowej z Urzędów Pracy pomoc prawną przy tworzeniu spółdzielni fi nansowaną ze środków publicznych. Jaka powinna być rola gmin w aktywizowaniu najbardziej potrzebujących? Gminy powinny w pierwszej kolejności dobrze zdiagnozować grupę potrzebujących. To musi być praca u podstaw z każdym zagrożonym wykluczeniem społecznym. Po takim wywiadzie środowiskowym gminy korzystając z własnego majątku, planowanych działań i zakładanego celu mogą dziś uruchomić Kluby Integracji Społecznej,, Centra Integracji Społecznej, zaproponować prace społecznie użyteczne, czy po nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych być jednym z inicjatorów i członków założycieli takiej spółdzielni. To od możliwości gminy, gotowości urzędników samorządowych oraz radnych zależy podjęcie różnych form aktywizacji potrzebujących. Rozmawiał: Włodzimierz Kaleta 6

9 Bez współpracy z samorządami spółdzielnie socjalne nie mają szans na rozwój Klucz w gminie Jeśli samorządy nie będą przekonane do współpracy ze spółdzielniami socjalnymi, to trudno spółdzielniom będzie funkcjonować na lokalnym rynku podkreślali uczestnicy konferencji zorganizowanej w ramach unijnego projektu Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. IW Equal powstała spółdzielnia socjalna UL. Spółdzielnia jest podmiotem komercyjnym, ale w ramach swojej działalności statutowej będzie prowadziła Klub Integracji Społecznej na podstawie zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W Polsce działa już ponad sto spółdzielni socjalnych, najwięcej w województwie wielkopolskim i śląskim. Najmniej przedsiębiorstw społecznych powstało w Polsce południowo-wschodniej. Znaczącą rolę w rozwoju spółdzielczości socjalnej odgrywają samorządy lokalne. Wiele spółdzielni socjalnych nie powstało z powodu złego działania administracji uważa Maciej Cieślukowski z Biura Konsultingowego Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Już na początku trzeba włączyć w proces tworzenia spółdzielni gminę. W strategii wejścia na rynek potrzebny jest lobbing dodaje. Zgodnie z prawem, spółdzielnia socjalna to przedsiębiorstwo zrzeszające określoną liczbę osób wykluczonych tzn. bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych. Nadrzędnym celem działania spółdzielni socjalnej jest społeczna integracja jej członków, wzajemna pomoc, aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej podkreśla Jadwiga Stefańska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, wiceprezes Fundacji Tutaj Warto w Borzykowie. Spółdzielnia socjalna jest przede wszystkim miejscem pracy i reintegracji społecznej dla osób, które w pojedynkę miałyby trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jadwiga Stefańska ma nadzieję, że gminy zobaczą szansę dla rozwoju spółdzielczości socjalnej na swoim terenie. Dzięki pomocy oferowanej spółdzielniom władze lokalne mogą rozwiązać szereg problemów społecznych: zmniejszyć bezrobocie, zmniejszyć środki wydawane na pomoc społeczną, wesprzeć społeczną aktywność w rozwiązywaniu problemów wymienia Stefańska. Jej zdaniem rozwój spółdzielni pozwala odzyskać godność i wiarę we własne siły przez osoby marginalizowane. Na terenie Wrześni dzięki współpracy organizacji pozarządowych z samorządem powiatowym w ramach projektu Samorządy gminne w: Sawinie... Projekty Equal są wysokobudżetowe i mała organizacja nie byłaby w stanie sama ich prowadzić, dlatego dzięki porozumieniu z organizacjami pozarządowymi i samorządem powiatowym udało nam się ten projekt zrealizować. PCPR jest liderem i administratorem projektu podkreśla Stefańska.... i Pcimiu przystąpiły do projektu Kluczowa rola gminy... 7

10 Jej zdaniem, samorządy mogą tworzyć centra wspomagające spółdzielczość socjalną. Wsparcie, jakie może udzielić samorząd nowo powstającej spółdzielni socjalnej to między innymi: wydzielenie pracownika ds. kontaktów z grupą inicjatywną, udostępnienie przyszłym spółdzielcom lokalu na spotkania organizacyjne, pomoc doradcza i organizacyjna w znalezieniu źródeł fi nansowania, promocja w mediach lokalnych i społeczności lokalnej. Szczególną rolę samorządy mogą odegrać na początku działalności spółdzielni np. poprzez wsparcie w znalezieniu i adaptacji lokalu na siedzibę spółdzielni, wsparcie w organizacji potrzebnych kursów i szkoleń, w tworzeniu i adaptacji stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Kwestią sporną jest zlecanie zadań przez samorząd spółdzielniom socjalnym. Zgodnie z prawem, spółdzielnie mogą otrzymywać zlecenia od samorządu. Jednak spółdzielnie podobnie jak inne organizacje pożytku publicznego powinny startować w konkursach dla czystości procedur i wymagania od spółdzielni pewnego poziomu świadczenia usług uważa Jadwiga Stefańska. W ramach unijnego projektu Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych próbę utworzenia spółdzielni socjalnej z udziałem osób niepełnosprawnych podjęto w powiecie wrzesińskim oraz gminach: Czarna Białostocka, Morąg, Stoczek Łukowski, Wyszków, Sawin, Pcim, Nidzica, Jastrząb, Klucze, Wołomin, Łomianki i Czersk. Stoczek Wyszków Rezultatem projektu ma być model tworzenia spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych z udziałem lub pod auspicjami samorządu gminnego i organizacji społecznych, jako sposób na przeciwdziałanie bierności zawodowej osób niepełnosprawnych. Morąg 8

11 Zdecydowana większość Polaków uważa, że osoby niepełnosprawne powinny być uprzywilejowane w dostępie do pracy Wola pomocy Środowiska lokalne dziesięciu gmin wytypowanych do projektu Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych są pozytywnie nastawione do osób niepełnosprawnych. to Wyszków, Klucze, Łomianki, Jastrząb- Mirów i Stoczek Łukowski. Wreszcie trzecia grupa, to gmina Kobylin i Sawin z najmniejszą liczbą punków. Sądzą, że niepełnosprawnych należy wspierać i ułatwiać im zdobycie pracy. Blisko 80 proc. respondentów uznało, że osoby niepełnosprawne powinny być uprzywilejowane w dostępie do pracy. Akademia Pedagogiki Specjalnej, jeden z partnerów projektu Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, przeprowadziła badania dotyczące świadomości społeczności lokalnej gmin uczestniczących w projekcie. Przebadano mieszkańców gmin: Łomianki, Sawin, Wyszków, Stoczek Łukowski, Czarna Białostocka, Pcim, Kobylin, Morąg, Klucze, Jastrząb-Mirów. Udział w badaniach wzięło ponad 2100 osób. Wybrano respondentów według kryterium liczby mieszkańców w gminie oraz kilku docelowych grup społeczno-zawodowych głównie lokalnych elit. Cel projektu, a więc powołanie spółdzielni socjalnych dla niepełnosprawnych, jest na tyle oryginalny i w Polskiej rzeczywistości społecznej unikalny, że możliwie gruntowne socjologiczne opisanie środowisk, w których spółdzielnie mają powstać, wydaje się nie tylko wskazane, lecz konieczne podkreśla w publikacji poświęconej badaniom Paweł Boryszewski z Akademii Pedagogiki Specjalnej. W publikacji Niepełnosprawni w opinii społeczności lokalnych Boryszewski zwraca uwagę, że powodzenie inicjatywy powołania spółdzielni socjalnej zależy w dużej mierze od przychylności i wsparcia otoczenia społecznego, w którym spółdzielnia będzie funkcjonowała. Interesujące są w związku z tym trzy zagadnienia. Po pierwsze, odczucia ludzi spotykających w życiu codziennym osobę niepełnosprawną. Po drugie, poziom dystansu wobec niepełnosprawnych. Po trzecie, opinie dotyczące uprzywilejowania osób niepełnosprawnych opisuje Boryszewski. W publikacji zaprezentowano informacje demograficzno-społeczne, sytuację społeczno-zawodową badanych, poziom ich religijności i przynależność do stowarzyszeń i organizacji, a także zainteresowanie sprawami lokalnymi. W publikacji znajdziemy również opis poszczególnych gmin. Na podstawie otrzymanych wyników widać, że lokalna społeczność bardzo szeroko pojmuje niepełnosprawność, identyfi kując ją zarówno z dysfunkcjami ruchowymi, umysłowymi czy zdrowotnymi, jak też społecznymi. Przebadani mają słabe rozeznanie, co do liczebności środowisk niepełnosprawnych, jak też działalności gminy na rzecz niepełnosprawnych. Dosyć dobrze oceniają prace gminy w zakresie pomocy społecznej. Środowiska lokalne charakteryzują się pozytywnym stosunkiem do osób niepełnosprawnych i chętnie wchodzą z nimi w różnego typu interakcje, głównie przelotne, ale też i bardziej trwałe, z wyjątkiem małżeństwa, które mało osób uznaje za możliwe podsumowuje Paweł Boryszewski z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dosyć szeroko i jednocześnie wnikliwie diagnozują problemy ludzi niepełnosprawnych, trafne też są ich recepty na poprawę życia niepełnosprawnych. Sądzą, że niepełnosprawnych należy wspierać i ułatwiać im zdobycie pracy. Między gminami nie ma wielkich różnic, co faktycznie oznacza, że nie ma zdecydowanych liderów i wyraźnych outsiderów. Autor publikacji wyróżnia trzy grupy gmin. Pierwsza grupa, to Pcim, Morąg i Czarna Białostocka gminy te otrzymały najwięcej punktów. Druga grupa, z nieznacznie mniejszą liczbą punków, Badane gminy nie przypadkowo trafi ły do projektu, jest bowiem w nich potencjał społeczny pozytywnie zorientowany na niepełnosprawnych, sprzyjający realizacji założonych celów zauważa Paweł Boryszewski. Praca niepełnosprawnych Blisko 80 proc. respondentów uznaje, że osoby niepełnosprawne powinny być uprzywilejowane w dostępie do pracy. Wyjątek stanowią mieszkańcy Sawina. Wśród około 61 proc. osób, które zatrudniłyby niepełnosprawnego, wyróżniają się badani z Jastrzębia-Mirowa (69 proc.), Czarnej Białostockiej (69,1 proc) i Kluczy (66 proc.). W tych gminach akceptacja dla przywilejów w zatrudnianiu niepełnosprawnych była bardzo wysoka. W Sawinie natomiast wyraźnie mniej niż połowa badanych przyjęłaby niepełnosprawnego do pracy. Najczęściej spośród badanych gmin mieszkańcy Sawina (7,3 proc.) mówią zdecydowane nie dla pracy niepełnosprawnych. Kto powinien pomóc? Zdaniem respondentów, trzy instytucje przede wszystkim powinny się zajmować pomocą dla osób niepełnosprawnych: państwo, gmina i rodzina. W poszczególnych gminach różna jest jednak skala uznawania tych instytucji. O ile w wypadku państwa odpowiedzi respondentów niemal ze wszystkich gmin utrzymują się na wysokim, zrównoważonym poziomie oscylującym w granicach 90 proc. (wyjątek stanowią mieszkańcy Sawina, gdzie wyraźnie mniej osób wskazało na państwo), o tyle w odniesieniu do gminy i rodziny widać już nieco większe zróżnicowanie odpowiedzi czytamy w opracowaniu badań. Są gminy zdecydowanie akcentujące jej funkcje opiekuńcze, jak Pcim i takie, które przydają jej mniejsze znaczenie, jak Sawin. 9

12 Zdaniem respondentów, pomoc osobom niepełnosprawnym powinny także oferować: powiat, Kościół i organizacje pozarządowe. Najmniejsze znaczenie jako instytucji pomocowej nadają badani sąsiadom. Państwo jest nadal głównym adresatem roszczeń, ale jednocześnie spadła ranga powiatu na rzecz gminy i organizacji pozarządowych podkreśla Paweł Boryszewski. Jaka pomoc? Respondentów zapytano także: Na czym przede wszystkim powinna polegać pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym? Pierwszorzędną formą pomocy zdaniem mieszkańców gmin jest wsparcie fi nansowe. Najczęściej mówili o tym mieszkańcy Kobylina (44 proc.) i Pcimia (41 proc.), najrzadziej zaś Łomianek (25,5 proc.) i Wyszkowa (28 proc.). Wyraźnie mniej osób jako pomoc niepełnosprawnym upatruje w daniu bądź umożliwieniu pracy. Na codzienną opiekę i ułatwiony dostęp do opieki medycznej wskazuje podobny do siebie odsetek osób. Bariery architektoniczne, to następny pod względem liczebności obszar świadczenia pomocy, wskazywany najczęściej przez badanych z Wyszkowa (20 proc.) i Morąga (19 proc.), najrzadziej zaś z Sawina (3 proc.) i Jastrzębia Mirowa (9 proc.). Respondenci wskazywali również, że pomoc powinna dotyczyć wsparcia psychicznego i duchowego, normalnego funkcjonowania, terapii, WTZ oraz bycia z nimi. Pozostałe sposoby świadczenia pomocy, choć wymienione były przez stosunkowo mało liczne grupy respondentów, wydają się jednak być ważne, począwszy od akceptacji, najczęściej wymienianej w Kluczach, poprzez rozwiązania systemowe (przyjazne prawo) szczególnie doceniane w Czarnej Białostockiej, Morągu i Kluczach, różnego typu ulgi, wyżej od pozostałych punktowane w Sawinie i Wyszkowie, skończywszy na dostępności urzędów i dostosowywaniu pomocy do stopnia i charakteru niepełnosprawności. Dokładny raport z badania można znaleźć w publikacji Niepełnosprawni w opinii społeczności lokalnych wydanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w ramach projektu Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ośrodek przekazuje zainteresowanym osobom wszelkie informacje potrzebne do utworzenia spółdzielni socjalnej oraz wzory dokumentów potrzebnych do jej utworzenia Informują i radzą Każdego dnia Partnerski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej udziela około dziesięciu porad osobom, które chcą założyć spółdzielnię socjalną. Ośrodek działa przy Krajowej Izbie Gospodarczo-Rehabilitacyjnej w ramach projektu Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Partnerski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej powstał w maju 2006 roku przy Krajowej Izbie Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Jego zadaniem jest zapewnienie wsparcia inicjatywom gmin i lokalnych organizacji pozarządowych oraz osobom indywidualnym, mającym na celu tworzenie spółdzielni socjalnych informuje Ewa Kowalska z Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Zakres działania Ośrodka można podzielić na obszary: działalność informacyjna działalność promocyjna działalność doradcza Ośrodek przekazuje zainteresowanym osobom wszelkie informacje potrzebne do utworzenia spółdzielni socjalnej oraz wzory dokumentów potrzebnych do jej utworzenia np. aktów prawnych dotyczących funkcjonowania spółdzielczości socjalnej a w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia o spółdzielniach socjalnych oraz aktów wykonawczych; wzorcowy statut spółdzielni socjalnej; dokumentacja z zebrania założycielskiego (walnego zgromadzenia); dokumentacja związana z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym (wniosek o wpis do KRS, zaświadczenia związane z rejestracją spółdzielni socjalnej); dokumentacja związana z procesem przekształcenia spółdzielni; wzory spółdzielczych umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych; Wszelkie teksty aktów prawnych, wyciągów z dokumentów programowych oraz wzorcowych dokumentów są dostarczane osobom i instytucjom zainteresowanych w drodze mailowej lub listownej w zależności od potrzeb. Ośrodek prowadzi również dystrybucję (zarówno w wersji elektronicznej jak i materialnej) analiz i ekspertyz powstałych w trakcie realizacji projektu (autorstwa ekspertów KIG-R oraz partnerów), a w szczególności upowszechnieniu podlegają: 1. Standardowy biznesplan dla spółdzielni socjalnej działającej w obszarze pożytku publicznego 2. Opinia prawna w sprawie zasad udzielania zamówień na działalność 10

13 pożytku publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego dla zagwarantowania zleceń dla nowo powstałej spółdzielni socjalnej 3. Poradnik Finansowanie działalności Spółdzielni socjalnych 4. Gmina a niepełnosprawność. Podręcznik dla samorządów gminnych z zakresu aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 5. Poradnik założyciela spółdzielni socjalnej. Z podręcznika można się dowiedzieć o: problemach, potrzebach i możliwościach zawodowych osób niepełnosprawnych systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, instytucjach np. WTZ zatrudnianiu osób niepełnosprawnych roli gminy w ekonomi społecznej, zakres zadań samorządu gminnego Pracownik ośrodka obecny jest na szkoleniach i konferencjach organizowanych przez KIG-R w ramach realizacji projektu celem dotarcia do osób zainteresowanych problematyką spółdzielczości socjalnej, jak również nawiązania kontaktu z organizacjami zainteresowanymi tworzeniem partnerstw lokalnych na rzecz spółdzielni socjalnych podkreśla Ewa Kowalska. W wyniku tych kontaktów osoby zainteresowane uzyskują dostęp do materiałów, opracowań i ekspertyz powstałych dla KIG-R i partnerów. Pracownik Ośrodka uzyskuje w wyniku tych spotkań wiedzę o zapotrzebowaniu na informacje osób pragnących utworzyć spółdzielnie socjalne dodaje. Każdego dnia udzielanych jest kilka odpowiedzi (5 10) drogą telefoniczną lub mailową osobom, które są zainteresowane spółdzielczością socjalną. Po zakończeniu projektu Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Ośrodek zaprzestanie działalności z powodu braku funduszy. W miarę możliwości pomocą będzie służyła Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. Kontakt do POWSS: Partnerski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej Gałczyńskiego 4, Warszawa (0-22) /05 wew Na takie pytania uzyskasz odpowiedź w POWSS: Kto i jak może założyć spółdzielnię socjalną, jakie są procedury? Jakie są wymagane dokumenty do założenia spółdzielni? Jakie są możliwe przedmioty działalności spółdzielni socjalnych? Skąd można uzyskać wsparcie na działalność spółdzielni? Jakiej pomocy można oczekiwać od władz samorządowych? Ośrodki Wspierania Spółdzielczości Socjalnej w 2007 roku W 2007 roku w ramach inicjatywy programowej ministerstwa pracy i polityki społecznej zostało powołanych 10 Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Działały one w Warszawie, Krakowie, Wałbrzychu, Zamościu, Rudzie Śląskiej, Poznaniu, Olsztynie, Rzeszowie, Łodzi oraz Byczynie. Profi l ich działalności, w tym szczególnie działalność w sferze edukacyjno doradczej pozwoliła przekazać trudną i skomplikowaną wiedzę prawno-ekonomiczną osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które postanowiły organizować własne miejsca pracy napisał Jarosław Duda, sekretarz stanu w MPiPS w liście z podziękowaniami dla Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Działalność ośrodków to także wsparcie ekonomii społecznej wśród przedstawicieli instytucji administracji publicznej oraz pomoc w zawiązywaniu lokalnych partnerstw na rzecz inicjatyw przeciwdziałania bezrobociu i marginalizacji społecznej. Jaki powinien być kształt pomocy dla spółdzielni socjalnych Ile od gminy, ile od państwa? Teoretycy i praktycy spółdzielczości socjalnej różnią się między innymi podejściem do kwestii roli państwa w pomocy spółdzielniom socjalnym. Ale zgadzają się już co do tego, że władze lokalne powinny pomagać i wspierać nowo powstające spółdzielnie socjalne. Państwo powinno więcej pomagać spółdzielniom socjalnym, oferować ulgi podatkowe, zwolnienia przekonuje Maria Sowińska, prezes spółdzielni Feniks z Tomaszowa Mazowieckiego. Nie zgadza się z nią Maciej Cieślukowski z Biura Konsultingowego Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, partner w projekcie tworzenia spółdzielni socjalnej UL we Wrześni. Z roku na rok rośnie liczba spółdzielni socjalnych w Polsce. W 2005 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym było zarejestrowanych 34 spółdzielnie socjalnych. Na początku 2008 roku było ich już ponad 100. Najwięcej przedsiębiorstw społecznych działa w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim, śląskim, najmniej w Polsce południowowschodniej. Główną przyczyną tego, że więcej spółdzielni powstaje na zachodzie kraju jest chyba większa przedsiębiorczość ludzi. Druga ważna kwestia to podejście administracji. Wiele spółdzielni socjalnych nie powstało z powodu złego działania administracji uważa dr Maciej Cieślukowski. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Biuro Konsultingowe AE w Poznaniu, spółdzielnie socjalne zajmują się prawie każdą dziedziną życia. Najwięcej deklarowało działalność dotyczącą rozwoju lokalnego, usług socjalnych i pomocy społecznej. Jaka powinna być pomoc państwa dla tych spółdzielni socjalnych? Obecny 11

14 system podatkowy nie faworyzuje spółdzielni socjalnych w szczególny sposób. Zdaniem Macieja Cieślukowskiego, tak powinno zostać. System podatkowy powinien być neutralny i taki sam dla wszystkich podmiotów na rynku. Spółdzielnie socjalne funkcjonują na rynku obok innych podmiotów, często mogą stanowić konkurencję dla nich, w zależności od rodzaju działalności i osób zatrudnionych w spółdzielni. Wprowadzenie np. ulg w podatkach dochodowych tylko dla spółdzielni oznaczałoby nierówne traktowanie innych podmiotów z punktu widzenia prawa podatkowego uważa Cieślukowski. Ewentualna pomoc finansowa dla spółdzielni socjalnej powinna być przeznaczona na jej uruchomienie (pomoc na doradztwo, szkolenia, pierwszy zakup środków itp.) Stała pomoc państwa jest dyskusyjna uważa Cieślukowski. Stan fi nansów publicznych nie pozwala na stałą pomoc dla przedsiębiorstw społecznych. Po prostu nas na to nie stać podkreśla. Nie oszukujmy się, w obecnej sytuacji fi nansów publicznych, tj. przy wysokim defi cycie i zadłużeniu,państwa nie stać na zwiększenie wydatków socjalnych i w długim okresie nie będzie stać. A wręcz przeciwnie wydatki te będą zmniejszane dodaje. Pod tym względem nie możemy porównywać się z modelem gospodarki społecznej we Francji czy Włoszech, w których system pomocy publicznej dla spółdzielni socjalnych jest bardzo rozbudowany. Spółdzielnie powinny utrzymywać się samodzielnie. Takie założenie powinno być przyjęte w szczególności w trakcie tworzenia spółdzielni. W związku z tym spółdzielnie powinny być tworzone w sposób profesjonalny zgodnie ze sztuką, tak aby później przetrwały na rynku dodaje. Więcej od gminy, mniej od rządu? Lepiej zaangażować władze lokalne w pomoc spółdzielni, zwłaszcza na początku działalności. Od razu trzeba włączyć gminę za pomocą lobbingu, żeby wyjaśnić gminie, że pomoc spółdzielni może przynieść jej korzyści, żeby samorząd zapewnił zlecenia już na początku uważa dr Cieślukowski. Należy jednak pamiętać, że samorządy udzielają pomocy tym podmiotom, którym muszą, bo to wynika z przepisów lub tym podmiotom, którym chcą np. przedsiębiorstwom, żeby dokonały inwestycji na ich terenie. Władze gminy zdecydują w miarę swoich możliwości i posiadanych instrumentów, w jaki sposób chcą wspierać rozwój danej dziedziny na swoim terenie. W szczególności mogą wykorzystywać do tego ulgi w podatkach i opłatach lokalnych np. w podatku od nieruchomości, środków transportowych itd. Spółdzielnia socjalna może być zwolniona na przykład z podatku od nieruchomości, tak jak zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej. Jednak z uwagi na konkurencję rynkową tego typu działania mogą być kontrowersyjne. Rolę gminy w rozwoju spółdzielni widziałbym przede wszystkim w zleceniach publicznych. Spółdzielnia mogłaby wykonywać te usługi publiczne, którymi z różnych względów nie są zainteresowane podmioty komercyjne. Mocniejsze spółdzielnie powinny startować w przetargach publicznych uważa dr Maciej Cieślukowski. Wiemy, że nie można nakazać lokalnym władzom samorządowym współpracy ze spółdzielniami socjalnymi. Chcielibyśmy jednak, aby zauważono, że spółdzielnia nie jest tworem otwartego rynku. Oczekujemy większej współpracy z samorządami apeluje Maria Sowińska, prezes spółdzielni Feniks. Niestety władze samorządowe często nie chcą współpracować i to jest problem, z którym borykają się powstające spółdzielnie socjalne. Chciałam współpracować z władzami mojego miasta, gdyż zgodnie z prawem spółdzielnie mogłyby otrzymywać zlecenia do 6 tys euro. Jednak odpowiedzią władz miasta, jest jedynie zaproszenie do konkursu ofert. Drugi problem to brak dofi nansowania takich inicjatyw społecznych. Urzędnicy lokalni często nie znają prawa na podstawie którego działamy i nie zadają sobie trudu, aby nas wesprzeć tłumaczy Sowińska. Zmianie świadomości urzędników lokalnych i pokazanie roli jaką może odegrać samorząd lokalny poświęcony jest projekt Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowany przez kilku partnerów. Rezultatem projektu ma być stworzenie modelu spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych z udziałem lub pod auspicjami samorządu gminnego i organizacji społecznych, jako sposobu na przeciwdziałanie bierności zawodowej osób niepełnosprawnych. Powołanie spółdzielni może być inicjatywą samorządu gminnego. Gmina niepełnosprawnym Jak podkreślają realizatorzy projektu Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wsparcie inicjatywy spółdzielczej przez samorząd gminny lub powiatowy może mieć różnoraki charakter. Można zacząć od wsparcia moralnego udzielanego osobom chcącym założyć spółdzielnię socjalną. Tworzenie dobrego klimatu wobec inicjatywy niepełnosprawnych jest ważne w społeczności lokalnej. Wójt, burmistrz, czy starosta może też wydzielić komórkę lub pracownika ds. kontaktów z grupą inicjatywną. Gmina może udostępnić spółdzielcom lokal na spotkania organizacyjne, zaoferować pomoc doradczą i organizacyjną w znalezieniu źródeł fi nansowania i tworzenia aplikacji o dofi nansowaniu. Duże znaczenia ma też promocja w mediach i społeczności lokalnej. Z jednej strony ta strategia daje możliwość wypłynięcia spółdzielni socjalnej, a z drugiej pokazuje zaangażowanie lokalnej władzy w rozwój gospodarki społecznej. Pomoc samorządu gminnego i powiatowego może iść dalej i dotyczyć wsparcia w znalezieniu i adaptacji lokalu, w organizacji i wyposażeniu w konieczny sprzęt. Warto wspierać spółdzielców w organizacji potrzebnych kursów i szkoleń. Chodzi zwłaszcza o nabycie przez spółdzielców umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania oraz profesjonalnych umiejętności prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej i świadczenia danych usług. Gmina może udzielić wsparcia w tworzeniu i adaptacji stanowisk pracy do potrzeb osób zakładających spółdzielnie. Wśród różnych form wsparcia wymieniane są także: prowadzenie księgowości spółdzielni, pomoc w znajdowaniu zamówień, zleceń, jak również samodzielne zlecanie zadań do wykonania. 12

Nr 3/2007 Spółdzielczość Socjalna: Spółdzielczość Socjalna: PIERWSZE KROKI PIERWSZE KROKI

Nr 3/2007 Spółdzielczość Socjalna: Spółdzielczość Socjalna: PIERWSZE KROKI PIERWSZE KROKI Spółdzielczość Socjalna: PIERWSZE KROKI Nr 3/2007 Spis treści: Są bardzo dobrymi pracownikami i zdolnymi organizatorami. Często samotni, skazani na taką właśnie aktywność. Mają wielką potrzebę bycia z

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 5 Dobre impulsy Rozmowa z Arturem Laskowskim, podinspektorem ds. promocji i komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta w Wyszkowie

Spis treści: 5 Dobre impulsy Rozmowa z Arturem Laskowskim, podinspektorem ds. promocji i komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta w Wyszkowie Nr 2/2007 Spis treści: 2 Waga dobrej informacji Znaczenie lokalnej polityki marketingowej nabiera w Polsce szczególnego znaczenia w kontekście rozwoju spółdzielczości socjalnej osób zagrożonych społecznym

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne 3 Podmioty Ekonomii Społecznej Spółdzielnie socjalne Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp Dlaczego spółdzielnie socjalne są potrzebne? 1 > > Co to jest spółdzielnia socjalna?

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Ekonomia Społeczna w Małopolsce Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce Numer 2, styczeń 2011 r. W numerze Od Redakcji Słowo wstępne ( 2 ) Aktualności Seminaria poświęcone budowaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz ekonomii

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK PISANY PRZEZ PRAKTYKÓW POD REDAKCJĄ JANUSZA SULCZEWSKIEGO Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ ATLAS DOBRYCH PRAKTYK INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ FINANSE ETYCZNE NA RZECZ AKTYWNEJ EUROPY ATLAS DOBRYCH PRAKTYK INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DLA ORGANIZACJI PO KL dla początkujących Poradnik dla organizacji pozarządowych Joanna Szymańska Jakub Zgierski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii Antoni Sobolewski, Paweł Klimek,

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ VADEMECUM SPÓ DZIELNI SOCJALNEJ BIULETYN wspó finansowany ze Ârodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Spis treści: Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-5856. grudzieñ nr 7(140) 2010 rok XIV

ISSN 1427-5856. grudzieñ nr 7(140) 2010 rok XIV ISSN 1427-5856 grudzieñ nr 7(140) 2010 rok XIV CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ EKONOMIA (NIE?)SPOŁECZNA BĄDŹ WIDOCZNY PRZEPIS NA SPÓŁDZIELNIĘ TAK TO SIĘ ROBI "U BASI" AMBASADOR EFS ZAPOMNIANA DZIELNICA Od

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Europa bez barier Nadzieja z Gdańska

Europa bez barier Nadzieja z Gdańska ISSN 1897 1776 Ukazuje się od 1989 roku MAGAZYN INFORMACYJNY OSÓB 1 NIEPEŁNOSPRAWNYCH kwiecień-maj 2015 Nr 4-5 (283-284) naszesprawy.eu Europa bez barier Nadzieja z Gdańska Wings for Life World Run 2 AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park).

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park). SPIS TREŚCI str. 3 - Słowem wstępu. str. 4-9 - ABC zakładania spółdzielni socjalnej. str. 10-11 - Spółdzielnia Socjalna WYSZOGRODZIANKA. str. 12-13 - Spółdzielnia socjalna EMETUS. str. 14-17 - Pomysły

Bardziej szczegółowo

Samorządowa polityka prorodzinna

Samorządowa polityka prorodzinna www.mistia.pl 3(44)2014 lipiec ISSN 1731-5204 w numerze: Polityka prorodzinna dobre praktyki 4-5 Jak poprawiać jakość edukacji w gminach? 6 I Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego

Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego Białystok 2013 Diagnoza stanu i

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA SEJMU i SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (art.18c

Bardziej szczegółowo

Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych

Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami. Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch - polnische Zeitschrift. Nr 2/2009 Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo