W NUMERZE M.IN.: Bogumił Kędziora Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo-doradcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE M.IN.: Bogumił Kędziora Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo-doradcze"

Transkrypt

1 CZERWIEC W NUMERZE M.IN.: Bogumił Kędziora Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo-doradcze Natalia Gajecka Fundacja i stowarzyszenie jako formy prawne prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w prawie polskim Barbara Golanko Co nowego na rynku pracy? IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna ze smakiem

2 CZERWIEC 2014 NUMER 7 Od Redakcji.. Od Redakcji Wydarzenia. Bogumił Kędziora Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo-doradcze.4 Szkolenia Menedżer Ekonomii Społecznej...8 Artykuły. Ogłoszenia. Relacje. Natalia Gajecka Fundacja i stowarzyszenie jako formy prawne prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w prawie polskim...9 Barbara Golanko Co nowego na rynku pracy? Szkolenie Menedżer Ekonomii Społecznej.15 IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej, Rabka-Zdrój...16 IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna ze smakiem, Żabno IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna ze smakiem, Nowy Sącz i Wygiezłów Zaproszenie do współpracy

3 Od Redakcji Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu już ósmy numer Biuletynu. Rozpoczynamy go od Wydarzeń, które otwiera informacja na temat udzielonych dotacji i wsparcia pomostowego finansowodoradczego. Tekst uzupełnia prezentacja czterech spółdzielni socjalnych, które taką pomoc otrzymało. Drugie wydarzenie dotyczy III edycji szkolenia Menedżer Ekonomii Społecznej. W dziale Artykuły znajdziecie Państwo opracowanie p. Natalii Gajeckiej przedstawiające fundację i stowarzyszenie jako formy prawne prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w prawie polskim. Drugi tekst stanowi swoistą kontynuację artykułu z poprzedniego, siódmego numeru Biuletynu. P. Barbara Golanko zaprezentowała założenia do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Jak zwykle bardzo gorąco zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych upowszechnianiem informacji na temat sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. Zaproszenie do współpracy znajdziecie Państwo w zakończeniu tego numeru. Biuletyn został przygotowany w ramach projektu MOWES Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Życzymy miłej lektury! W kolejnym dziale Ogłoszenia - znajdziecie Państwo zaproszenie do skorzystania bezpłatnego szkolenia z tematów, które są ważne dla każdego podmiotu ekonomii społecznej, a także doradztwa. Dział Relacje jest w bieżącym numerze Biuletynu dość obszerny. Zawiera on sprawozdania z przebiegu czwartej edycji festiwali i targów ekonomii społecznej w następujących miejscowościach: Rabce-Zdroju, Żabnie, Nowym Sączu i Wygiełzowie. Całość uzupełniają fotografie ukazujące co się podczas tych wydarzeń działo. 3

4 WYDARZENIA Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo-doradcze Z grupami inicjatywnymi, które: a) otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną i zostały rekomendowane przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania środków finansowych na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie do /w spółdzielni socjalnej w subregionie tarnowskim (Spółdzielnia Socjalna Bella Vita, Spółdzielnia Socjalna Fizjo+ ), w subregionie sądeckim ( Okno na Świat Spółdzielnia Socjalna, Spółdzielnia Socjalna Emu ), w subregionie południowym ( WW2 Spółdzielnia Socjalna, Beskidzka Spółdzielnia Socjalna), w subregionie krakowskim (Spółdzielnia Socjalna Fonika, Spółdzielnia Socjalna ICELANDIA, Spółdzielnia Socjalna Podkówka ) oraz w subregionie zachodnim (Spółdzielnia Socjalna Husaria ); b) przeszły pomyślnie procedurę rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i dostarczyły niezbędne dokumenty; zostały podpisane: umowy o przyznaniu wsparcia finansowego oraz umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego obejmującego wsparcie finansowe i doradcze pomiędzy Zarządami spółdzielni socjalnych a Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. jako Operatora wsparcia. Środki finansowe w łącznej wysokości ,49 zł zostały przekazane na rachunki bankowe ww. spółdzielni socjalnych, co umożliwiło im rozpoczęcie ich wydatkowania zgodnie z ostatecznym harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia. W okresie do 6 miesięcy, zgodnie z umową o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego obejmującego wsparcie finansowe i doradcze, spółdzielnie socjalne będą otrzymywać wsparcie kapitałowe w wysokości 800 zł/ m-c/ członka/ pracownika oraz wsparcie doradcze w liczbie 30h/ członka/ pracownika. Przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego spółdzielnie socjalne pozostaną pod nadzorem Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. jako Operatora wsparcia. Bogumił Kędziora Koordynator ds. dotacji i wsparcia pomostowego Projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej PO KL Spółdzielnia Spółdzielnia to miejsce dla ludzi kreatywnych, aktywnie poszukujących drogi rozwoju. Nasza oferta skierowana jest zarówno do ludzi młodych, jak i seniorów chcących w pełni uczestniczyć w multimedialnym świecie. Spółdzielnia Socjalna jako firma edukacyjno-szkoleniowa, została założona w lipcu 2013 r. przez 5 aktywnych przyjaciółek: Katarzynę Wantuch, Agnieszkę Markowską, Lucynę Mrozek, Agnieszkę Ćwiklik i Ewę Wantuch, które promują kobiece biznesy w Małopolsce. Razem łączą swoje pasje pracy z ludźmi pod parasolem Klubu Enter w Gorlicach, gdzie realizują programy edukacyjne (kursy językowe, komputerowe, fotograficzne i graficzne), jak również działania szkoleniowe (umiejętności miękkie, tj. trening interpersonalny, asertywności czy sposoby radzenia sobie ze stresem, doradztwo zawodowe i psychologiczne). 4

5 Klub Enter jest miejscem spotkań i integracji młodszych i starszych, odbywają się tam cykliczne imprezy kulturalne, filmowe (FilmoMania) oraz koncerty muzyczne promujące lokalnych artystów. Członkinie Spółdzielni zajmują się również działalnością pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej z całego powiatu gorlickiego, oferując darmowe porady technologiczne (multimedialne urządzenia), psychologiczne oraz aktywnego poszukiwania pracy. Dodatkowo, promując zdrowy styl życia, oferują szeroką gamę zajęć sportowo-ruchowych (fitness, Tai chi, nordic walking, wspólne rolkowanie). Ostatnio Klub Enter zaangażował się w promowanie wolontariatu w sporcie i zachęca do aktywności wolontaryjnej nie tylko młodzież, ale też seniorów. Bieżącym wydarzeniem, w którym wolontariusze z sukcesem wzięli udział był Cracovia Maraton 2014, a najbliższym będzie Dzień Olimpijczyka 24 czerwca 2014 r. Więcej informacji Spółdzielnia Socjalna Merchant Spółdzielnia Socjalna Merchant powstała wiosną 2011 r. Od początku swojego istnienia łączy działalność pożytku publicznego z celami aktywizacji zawodowej członków poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. Spółdzielnia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje kompleksowe usług facility management, to jest usługi mające na celu kompleksowe utrzymanie nieruchomości. W ramach proponowanych usług wykonywane są prace porządkowe i konserwacyjne, wykaszanie traw, usuwanie dzikich wysypisk. Spółdzielnia świadczy także usługi zarządzania nieruchomościami dla wspólnot i obiektów komercyjnych aktualnie na terenie Krakowa i okolic. Oprócz wykonywanej działalności gospodarczej Spółdzielnia realizuje również cele pożytku publicznego. Przez ostatnie lata realizowała projekty z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich polegające na utworzeniu Centrum Informacji Mieszkaniowej, gdzie uzyskać można było wszelkie informacje prawne i ekonomiczne związane z kwestiami mieszkaniowymi. Obecnie Spółdzielnia realizuje także (fundusz ASOS) projekt mający na celu utworzenie Centrum Asystenckiego dla Seniorów dla dzielnicy Grzegórzki w Krakowie. W ramach projektu świadczone są usługi doradcze dla osób 60plus oraz objęto grupę 20 seniorów opieką polegającą na wykonywaniu drobnych prac domowych. Kontakt ze spółdzielnią: Prezes Karol Szylko os. Teatralne 16/ Kraków Spółdzielnia Socjalna Okno Na Świat Okno Na Świat Spółdzielnia Socjalna w Słopnicach została powołana 12 lutego 2014 r. przez Fundację KTO Kultura- Troska-Otwartość (www.fundacjakto.pl) oraz Gminę Słopnice (www.slopnice.pl). Z dniem 28. Lutego 2014 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem , a od 1 kwietnia 2014 r. rozpoczęła działalność gospodarczą. Spółdzielnia socjalna jest najpopularniejszą formą przedsiębiorstwa społecznego, łączącego cele gospodarcze ze społecznymi. Działa w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych oraz ustawę prawo spółdzielcze. Celem powołania spółdzielni była potrzeba stworzenia na terenie Słopnic miejsc pracy, w szczególności dla kobiet oraz aktywizacja zawodowa. 5

6 Pomysł na biznes polega na wykorzystaniu potencjału osób, które mogły zaangażować się w jej powstanie oraz lokalnych uwarunkowań demograficznych. Spółdzielnia ma charakter wielobranżowy, w pierwszej kolejności rozwijane są usługi z obszaru opieki nad dziećmi do lat 3, usługi filmowe oraz opieka nad osobami starszymi. Na utworzenie Spółdzielni i zakup niezbędnego sprzętu Spółdzielnia otrzymała dotację od Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Opieka nad dziećmi do lat 3 Od 1 maja 2014 r. Spółdzielnia uruchomiła punkt opieki nad dziećmi w wieku od 9 miesiąca życia do ukończenia 3 roku Kraina Radości, który mieści się w centrum miejscowości. Spółdzielnia oferuje opieką całodzienną w godzinach Istnieje także możliwość skorzystania z pakietów godzinowych. Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie z programu Maluch edycja 2014 ze środków Wojewody Małopolskiego na 13 dzieci, co umożliwia pomniejszenie opłaty wnoszonej przez rodziców (dotyczy opieki codziennej powyżej 5 godzin). Spółdzielnia posiada dobrze wyposażone pomieszczenia przystosowane dla dzieci w tym wieku. Opiekę sprawują wykwalifikowani opiekunowie dzienni (osoby wpisane do rejestru opiekunów dziennych prowadzonego przez Wójta Gminy Słopnice). Opieka nad dziećmi zorganizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w której jest mowa o opiekunie dziennym. Spółdzielnia oferuje fachową opiekę, zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy rozwijające motorykę i wyobraźnię dzieci, wypoczynek, a także organizuje imprezy na zamówienie kinderbale i urodziny. Usługi filmowe Spółdzielnia oferuje następujące usługi filmowe, które mogą być realizowane na terenie całego kraju: produkcja filmów promocyjnoreklamowych, spotów; realizacja krótkich filmów typu reportaże; realizacja filmów dokumentalnych; obsługa w zakresie rejestrowania konferencji, spotkań, uroczystości (w tym uroczystości kościelnych). Usługi filmowe wyceniane są indywidualnie. Spółdzielnia posiada własny sprzęt, najwyższej klasy oferowany aktualnie na rynku, zapewniający zapis materiału w jakości HD i Full HD. Materiał zrealizowany w tym zapisie może być umieszczany w telewizji publicznej, telewizji internetowej, czy na stronach www. Nasza kadra posiada duże doświadczenie w realizacji produkcji filmowych. Spółdzielnia zatrudnia operatora kamery/montażystę oraz redaktora scenarzystę. Współpracuje także z doświadczoną i wielokrotnie nagradzaną za produkcje społeczne dziennikarką radiowo-telewizyjną Joanną Adamik. Opieka nad osobami starszymi Opieka świadczona jest przez opiekuna osoby starszej. Usługi opiekuńcze oferowane przez spółdzielnię świadczone są w domu podopiecznego. Pomoc dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb klienta. Zakres usług opiekuńczych obejmuje: utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki (zmywanie naczyń, wycieranie kurzy, mycie okien, mycie podłóg, zamiatanie, odkurzanie); 6

7 robienie zakupów; przygotowanie posiłków; pranie odzieży, bielizny pościelowej, prasowanie; przesłanie łóżka; przynoszenie opału, palenie w piecu; zapewnianie towarzystwa i wypełnianie czasu wolnego (rozmowa, czytanie, spacery); zapewnienie kontaktów z otoczeniem (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań). Spółdzielnia świadczy także usługi opiekuńcze na zlecenie jednostek pomocy społecznej. Osoby potrzebujące takiej formy opieki mogą zgłosić się do jednostki pomocy społecznej, która rozezna możliwość przyznania takich usług w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz częściowego lub pełnego ich sfinansowania. Spółdzielnia podjęła także współpracę w ramach projektu POKL pn. Recepta na zatrudnienie! (www.recepta.frnip.org.pl) i prowadzi w Słopnicach biuro lokalne dla tego projektu. Jest to projekt aktywizacji zawodowej skierowany do osób długotrwale bezrobotnych i ubogich zamieszkujących teren gmin Słopnice, Tymbark i Kamienica. Spółdzielnia uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. takie jak studniówki, zjazdy absolwentów i bale maturalne. Dodatkowo zaprasza swoich gości do restauracji do miejsca, gdzie można odpocząć, spotkać się z przyjaciółmi przy kawie, zjeść rodzinny obiad, rozsmakować się w rozmaitych daniach oraz pysznych deserach. Staramy się by każde wydarzenie, które współtworzymy było niezapomniane I catering Podkówki to Wielkanocne spotkania stowarzyszeń z okazji ukazania się monografii stowarzyszeń Gminy Sułkowice Stowarzyszeni możemy więcej, na której podziękowano wszystkim, którzy niosą bezinteresowną pomoc dla innych. Był to debiut naszej Podkóweczki. II catering Podkówki to Piknik z Funduszami Europejskimi w Sułkowicach z okazji 10-lecia w Unii Europejskiej. Swój udział w pikniku miało najmłodsze dziecko wśród gminnych stowarzyszeń Spółdzielnia Socjalna Podkówka, która przygotowała dla piknikowych gości wspaniałą ucztę dla podniebienia (a i dla oka takiego pieczonego prosięcia, jakie wjechało na stoisko, nie widuje się za często). Dane kontaktowe: Okno Na Świat Spółdzielnia Socjalna Słopnice 833 tel Spółdzielnia Socjalna Podkówka Spółdzielnia Socjalna Podkówka oferuje usługi kateringowe na każdą kieszeń. Zajmuje się organizacją imprez plenerowych, sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych, pikników, bankietów, konferencji i szkoleń. Obsługuje również imprezy rodzinne: wesela, komunie, osiemnastki, urodziny, imieniny, rocznice ślubne oraz imprezy szkolne, Spółdzielnia jest w trakcie organizacji kolejnych kateringów dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Natomiast od 2 czerwca 2014 r. zaczyna gotowanie przepysznych, ciepłych, zdrowych posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach. 7

8 III edycja szkolenia Menedżer Ekonomii Społecznej Projekt MOWES wspiera podmioty ekonomii społecznej oraz aktywnych obywateli w całej Małopolsce. W subregionie południowym (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański) kończą się kolejne edycje szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych i lokalnych liderów. W Suchej Beskidzkiej odbywa się już III edycja szkolenia Menedżer Ekonomii Społecznej. W szkoleniu trwającym od początku kwietnia bierze udział 16 osób. Obejmuje ono takie zagadnienia jak: prawne aspekty prowadzenia PES, finanse PES, źródła finansowania, marketing, controling, zarządzanie strategiczne, strategia rozwoju, współpraca z otoczeniem, fundraising, wolontariat. Każdy z uczestników może dodatkowo bezpłatnie skorzystać z doradztwa w zakresie marketingu, finansów oraz prawa. Dodatkową atrakcją jest także wizyta studyjna, która ukazuje dobre praktyki prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej. Studia na kierunku Menedżer Ekonomii Społecznej są dla mnie wyjątkową szansą na pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania. W najbliższej przyszłości zamierzam założyć własne stowarzyszenie, wobec czego możliwość podjęcia tych studiów stworzyła dla mnie niezbędne warunki do planowania oraz wcielenia w życie moich zamiarów. Bardzo cenna jest możliwość kontaktu z kompetentnymi wykładowcami, osobami związanymi na co dzień z podmiotami ekonomii społecznej, którzy dzielą się swoją wiedzą i służą praktyczną poradą oraz profesjonalnym doradztwem mówi Agnieszka Leśniak ze Stryszawy uczestniczka projektu. Osoby, które ukończą kurs będą mogły angażować się w pracę m.in. w administracji publicznej, w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach, innych organizacjach i inicjatywach obywatelskich, jako menedżer, przedsiębiorca i pracownik zaangażowany w społecznie odpowiedzialny biznes, inicjator lokalnych przedsięwzięć społecznych itp. Tymczasem szkolenie w nieznacznie mniejszym wymiarze godzinowym kończą również uczestnicy cyklu Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej w Nowym Targu. Tam spotkała się grupa osób, które połączyła wspólną chęć działania w sferze ekonomii społecznej. Celem szkolenia było praktyczne przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnego zarządzania podmiotami ekonomii społecznej. Nabyli oni wiedzę jak skutecznie i efektywnie organizować wszelką działalność związaną z szeroko rozumianą ekonomią społeczną. Część osób była zainteresowana poznaniem zasad zakładania spółdzielni socjalnej, która stanowi ciekawą alternatywę na obecną ciężką sytuację na rynku pracy, zwłaszcza w małych miejscowościach. Szkolenia w ramach projektu MOWES nie tyko dają szansę na podniesienie kwalifikacji pojedynczych osób, ale także wpływają na rozwój lokalnych środowisk. Im więcej osób skorzysta z takiej formy wsparcia tym bardziej można liczyć na to, iż zdobyta wiedza zostanie przekuta w praktykę. Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony: gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje na temat planowanych wydarzeń oraz rekrutacji do poszczególnych działań. 8

9 ARTYKUŁY Fundacja i stowarzyszenie jako formy prawne prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w prawie polskim Przedsiębiorstwo społeczne (przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, PES) nie posiada definicji legalnej w polskim systemie prawnym, ale w nauce ekonomii społecznej zostały wyróżnione jego cechy, pozwalające na wskazanie podmiotów gospodarczych, które bez wątpienia można określić tym mianem. Są to: prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem; dobrowolne i otwarte członkostwo; demokratyczna kontrola sprawowana przez członków (z wyjątkiem fundacji); połączenie interesów członków, użytkowników interesu ogólnego; rozwijanie i przyjmowanie wartości solidarności i odpowiedzialności; autonomiczne zarządzanie i niezależność od władz państwowych; podstawowe nadwyżki przeznaczane na stały rozwój celów i usług dla członków lub wspólnych zadań. Do form prawnych prowadzenia przedsiębiorstw społecznych wyróżnionych na podstawie powyższych cech można zaliczyć następujące podmioty: fundacja; stowarzyszenie; spółka non profit; spółdzielnia socjalna; spółdzielnia pracy; spółdzielnia osób prawnych; CIS (Centrum Integracji Społecznej); ZAZ (Zakład Aktywności Zawodowej); NZOZ (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej). W niniejszym artykule omówię podstawowe aspekty funkcjonowania dwóch najpopular- niejszych w Polsce form, tj. fundacji i stowarzyszenia. Fundacja Fundacja została uregulowana ustawą z dnia z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.). Zgodnie z przedmiotowym aktem prawnym fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Zatem niewątpliwym jest, iż dla tego podmiotu kluczową sprawą jest zaistnienie majątku przeznaczonego przez fundatora (założyciela fundacji) na ww. cele. Fundatorami mogą być zarówno osoby fizyczne (niezależnie od posiadanego obywatelstwa i miejsca zamieszkania), jak też osoby prawne (mające siedziby w Polsce lub za granicą). Jednak siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji złożonym w formie aktu notarialnego lub w treści testamentu fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Tymi składnikami majątkowymi mogą być: pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości. Ramy działania fundacji, oprócz przedmiotowej ustawy, wyznacza statut. Treść statutu jest ustalana przez fundatora. 9

10 Jego obligatoryjne elementy to: nazwa fundacji; siedziba i majątek; cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji; skład i organizacja zarządu; sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Fakultatywnie statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Fundator może również wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż zł. Fundacja podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania, cele fundacji oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę. Jeżeli cele fundacji wkraczają w zakres działania dwóch lub więcej ministrów, sąd zawiadamia o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego właściwego ministra, z którego zakresem działania wiążą się główne cele fundacji. Działalnością fundacji kieruje zarząd (powołany przez fundatora), który również reprezentuje fundację na zewnątrz. Powołanie wewnętrznego organu kontroli np. w postaci rady fundacji nie jest obowiązkowe. Fundacje zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Nadzór nad fundacjami pełni właściwy minister. Natomiast uprawnienia kontrolne przysługują instytucjom publicznym, które przekazały danej organizacji dotacje oraz Najwyższej Izbie Kontroli w przypadku wszystkich dotacji ze środków publicznych. Jeśli fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego nadzór nad nią pełni również Minister Pracy i Polityki Społecznej. Raz w roku każda fundacja składa sprawozdanie z działalności do właściwego ministra oraz do urzędu skarbowego. Jeśli fundacja ma status organizacji pożytku publicznego dodatkowo składa roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne również Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą przesyła sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie. Natomiast jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, a zachodzą przyczyny do likwidacji fundacji, właściwy minister lub starosta zwraca się do sądu o jej likwidację. Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostających po jej likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła. Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn. Fundacja może uzyskać status organizacji pożytku publicznego. 10

11 Stowarzyszenie Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855). Na jej mocy stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może z zachowaniem obowiązujących przepisów przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, a cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość. Stowarzyszenie musi być założone przez minimum 15 osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia powinien w szczególności zawierać: nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji; teren działania i siedzibę stowarzyszenia; cele i sposoby ich realizacji; sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków; władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje; sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał; sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich; zasady dokonywania zmian statutu; sposób rozwiązania się stowarzyszenia; strukturę organizacyjną terenowych jednostek organizacyjnych i zasady tworzenia tych jednostek, o ile stowarzyszenie zamierza tworzyć takie jednostki organizacyjne. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. Stowarzyszenie podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a osobowość prawną uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru i dopiero wtedy może rozpocząć działalność. 11

12 Stowarzyszenie zobowiązane jest do prowadzenia pełnej księgowości. Nadzór nad stowarzyszeniami pełni starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Ponadto uprawnienia kontrolne przysługują instytucjom publicznym, które przekazały danej organizacji dotacje oraz Najwyższej Izbie Kontroli w przypadku wszystkich dotacji ze środków publicznych. Pozostałe obowiązki sprawozdawcze są identyczne jak w przypadku fundacji. Stowarzyszenia mogą tworzyć związki stowarzyszeń, a także posiadać status organizacji pożytku publicznego. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej. Stowarzyszenie zwykłe nie może: powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, ani przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej. W Polsce specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie skodyfikowanymi i mającymi specjalne cele, są: partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe i cechy rzemieślnicze. Natalia Gajecka 12

13 Co nowego na rynku pracy? W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt założeń do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który przede wszystkim ma zwiększyć efektywność urzędów pracy. Celem projektowanych zmian jest polepszenie i zmiana funkcjonowania urzędów, które przestaną być pośredniakami, a staną się, wzorem brytyjskich job centers czy niemieckich center fur arbeit, prawdziwymi centrami pracy. Jednym z najważniejszych elementów proponowanych zmian jest wypracowanie nowego modelu podejścia do osób bezrobotnych. Zakłada się, iż osoba zarejestrowana jako bezrobotna od początku będzie objęta wsparciem i prowadzona przez tego samego doradcę klienta, który będzie określał indywidualne potrzeby osób, proponował działania jakie można zastosować w celu skutecznego i trwałego powrotu na otwarty rynek pracy. Wynagrodzenie doradców klienta i kierowników będzie uzależnione od efektywności pracy urzędów. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zostaną podzielone dotychczasowe 7% zostanie rozłożone na 5% na wynagrodzenia i 2% na premie za dobre wyniki. Nowy model będzie testowany przez cztery lata do 2017 roku. Kolejną nowością jest wprowadzenie profilowania. W celu odpowiedniej identyfikacji indywidualnych potrzeb bezrobotni zostaną przypisani do konkretnego modelu i podzieleni na trzy grupy: PROFIL I bezrobotni o wysokim poziomie aktywności w poszukiwaniu pracy tu trafią osoby gotowe do podjęcia pracy. Wsparciem dla nich będą usługi z zakresu: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i w ograniczonym zakresie inne formy wsparcia. PROFIL II bezrobotni wymagający wsparcia to osoby potrzebujące wsparcia w zakresie powrotu do pracy. Będą one mogły korzystać ze wszystkich instrumentów i usług oferowanych przez urzędy pracy. PROFIL III bezrobotni oddaleni od rynku pracy czyli osoby, którym brakuje motywacji do podjęcia pracy. Znajdą się tu zarówno osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak i takie, które z własnego wyboru nie są zainteresowane podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej. Dedykowane im zostały programy Integracja i Aktywizacja polegające na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie na rynku pracy i skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych. Ponadto urzędy pracy zawiążą formalną współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i prywatnymi agencjami pracy, którym będą mogły zlecać część zadań związanych z pomocą osobom bezrobotnym. W nowej ustawie znalazły się również programy skierowane do osób powracających na rynek pracy po urlopie wychowawczym, długotrwale bezrobotnych, po 50 roku życia czy młodych do 30 roku życia. Zmianie ulegnie definicja osoby młodej, która obejmie wszystkich do 30 roku życia, ponieważ obecnie ludzie młodzi uczą się coraz dłużej i później wchodzą na rynek pracy. Na znalezienie pracy, stażu lub szkolenia dla ludzi młodych urzędy pracy będą miały tylko 13

14 cztery miesiące. Zaś pracodawcy zatrudniający takich bezrobotnych nie będą odprowadzali za nich składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawcy będą mieli też możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego młodego bezrobotnego. Dla osób z dłuższym stażem na rynku pracy powstanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy, z którego finansowane będą m.in.: szkolenia, seminaria, studia wyższe. W celu skorzystania z funduszu, pracodawcy będą musieli pokryć 20% kosztów szkolenia pracownika, ale zwolnieni z tego obowiązku będą mikroprzedsiębiorcy. Fundusz szkoleniowy będzie finansowany z Funduszu Pracy. Ustawa wprowadza także nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych (w tym dla powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka): granty na telepracę (ok. 10 tys. zł za zatrudnienie rodzica lub opiekuna osoby niepełnosprawnej lub niesamodzielnej na okres 12 miesięcy na pełen etat lub 18 miesięcy na pół etatu); świadczenia aktywizacyjne (świadczenie będzie wypłacane przez 12 miesięcy, jeśli pracodawca zagwarantuje zatrudnienie pracownika na 6 kolejnych lub przez 18 miesięcy, jeśli zatrudni go przez kolejny rok); pożyczki na utworzenie stanowiska pracy (dla firm, niepublicznych szkół i przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, rolników. Pożyczka będzie wynosiła 6-krotność średniego wynagrodzenia, a czas na jej spłatę wyniesie 3 lata pod warunkiem prowadzenia działalności co najmniej przez rok); pożyczki na start biznesu (dla absolwentów szkół wyższych i uczelni, bezrobotnych, studentów ostatniego roku. Jej oprocentowanie będzie wynosiło nie więcej niż 1%, a będzie ją można spłacić w ciągu 7 lat z możliwością 12-miesięcznej przerwy w spłacaniu rat); trójstronne umowy szkoleniowe (zawierane przez starostę, któremu podlega PUP z pracodawcą i instytucją szkoleniową; umowa ma uwzględniać umiejętności lub kompetencje wymagane przez pracodawców od kandydatów do pracy). Barbara Golanko 14

15 OGŁOSZENIA Szkolenie Menedżer Ekonomii Społecznej Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z Małopolski do udziału w szkoleniu Menedżer Ekonomii Społecznej Oferujemy w ramach projektu: 150 godzin dydaktycznych bezpłatnego szkolenia z zakresu: prawne aspekty prowadzenia PES; finanse PES; źródła finansowania; marketing; controling; zarządzanie strategiczne; strategia rozwoju; współpraca z otoczeniem; fundraising; wolontariat. Bezpłatne doradztwo grupowe z zakresu: marketingu, finansów i prawa. Wizyta studyjna we wzorcowym podmiocie ekonomii społecznej. Rekrutację prowadzą Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej: Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1, tel. (32) Nowy Sącz, ul. Zielona 27, tel Termin rekrutacji: 15 lipca 2014 r. 15

16 RELACJE IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej w Rabce-Zdroju Sobota, 14 czerwca 2014 r. w Rabce Zdroju upłynęła pod znakiem wyśmienitych smaków i folkloru dziecięcego. W godzinach od 11:00 do 18:00 trwała bowiem IV edycja Festiwalu i Targów Ekonomii Społecznej pod hasłem PES ze smakiem. W ramach XXXVIII Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych podmioty ekonomii społecznej z subregionu południowego (powiaty: nowotarski, tatrzański i suski) miały do dyspozycji 6 stoisk usytuowanych w rabczańskim amfiteatrze. Swoje wyroby prezentować i sprzedawać mogły: Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, Gorczańskie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Stowarzyszenie LOKOMOTYWA, Związek Podhalan Oddział Gorczański Rabka-Zdrój, Stowarzyszenie Tradycja i Natura oraz Stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku. Dodatkową atrakcję stanowiły warsztaty plastyczne z koronkarstwa, malowania na szkle oraz malarstwa na sztalugach. Prowadziły je Panie ze Stowarzyszenia Tradycja i Natura oraz Stowarzyszenia LOKO- MOTYWA. Ponadto uczestnicy Targów i Festiwalu mogli, pod okiem Gospodyń w Podwilku, sami przyrządzić pyszne, kolorowe, a przede wszystkim zdrowe kanapki. Wisienką na torcie okazała się jednak degustacja grillowanej baraniny, którą przeprowadził pan Wiktor Zachwieja, Wiceprezes Związku Podhalan Oddziału Gorczańskiego. Kolejną edycję Festiwalu i Targów Ekonomii Społecznej można zaliczyć do wyjątkowo udanych. 16

17 17

18 IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej, pn. Ekonomia Społeczna ze smakiem w Żabnie W dniu 15 maja 2014 r. miał miejsce IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej, tym razem pn. Ekonomia Społeczna ze smakiem. Festiwal odbył się w Żabnie, na terenie obiektów sportowych przy ul. Przybyszewskiego, dzięki uprzejmości Starosty Tarnowskiego Pana Romana Łucarza Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej mogła zorganizować owo wydarzenie w ramach Dni Powiatu Tarnowskiego. Dla uczestników imprezy przygotowanych było wiele atrakcji m.in.: warsztaty kulinarne oraz bezpłatne degustacje potraw regionalnych przegotowanych przez: Koło Gospodyń Wróblowianki, Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Rzędzińskiej, Koło Gospodyń U Tatara, Spółdzielnię Socjalną Serce Pogórza, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Grupę Odrolnika; warsztaty bezpiecznej jazdy przeprowadziło Międzynarodowe Stowarzyszenie Passe-Partout; pokaz akrobacji motocyklowych w wykonaniu Stowarzyszenia TMC Freestyle Motocross Team Tarnów; występ Zespołu Cheerleaderek Voltage z Bobrownik Wielkich złote medalistki Mistrzostw Polski 2013 w kategorii Junior Mniejszy; występ Zespołu Cheerleaderek Impuls z Łęgu Tarnowskiego dwukrotne Mistrzynie Polski Szkolnych Zespołów Tanecznych Cheerlraders. Werdyktem publiczności najsmaczniejszym daniem ex aequo był: siuśpaj Koła Gospodyń z Woli Rzędzińskiej oraz pierogi fasolowe Spółdzielni Socjalnej Serce Pogórza. Siuśpaj to kasza jęczmienna z suszonymi śliwami i gruszkami, słodzona miodem. Trzeba również zaznaczyć, że jest on produktem regionalnym wpisanym na listę produktów tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas Targów nie mogło zabraknąć podmiotów ekonomii społecznej w subregionu tarnowskiego. Swoją ofertę zaprezentowały takie podmioty jak: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała; Spółdzielnia Socjalna Dobrodziej; Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa; Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie; Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Festiwal i Targi miały na celu promocję Ekonomii Społecznej w subregionie tarnowskim. Wydarzenie to również było wspaniałą okazją do bezpośredniego zaprezentowania aktualnych form wsparcia oferowanych przez MOWES subregion tarnowski. Na najmłodszych czekały bezpłatne atrakcje takie jak: kule wodne, strzelnica paintballowa, żyroskop. Gminne Centrum Kultury w Szerzynach zaprezentowało szeroką ofertę ręcznie wykonywanych ozdób, figurek i biżuterii. Podczas Festiwalu przeprowadzono konkurs na najlepszą potrawę regionalną. 18

19 IV Festiwal Ekonomii Społecznej pt. Ekonomia społeczna ze smakiem w Nowym Sączu i Wygiełzowie W dniach 1-2 i maja odbyły się na terenie Miasteczka Galicyjskiego oraz Skansenu w Wygiełzowie IV festiwale ekonomii społecznej pt. Ekonomia społeczna ze smakiem. Imprezom towarzyszyły również Targi ekonomii społecznej. Program Festiwali obejmował m.in. występy zespołów prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej, takich jak: Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca Dolina Dunajca, Fundacja Nomina Rosae, WTZ z Libiąża, Trzebini i Chrzanowa, Koło Gospodyń Wiejskich w Męcinie. Spółdzielnia Socjalna Opoka prowadziła warsztaty dekorowania potraw, w Fundacji "BioOgrody" smakowaliśmy ziół w ogrodzie zmysłów, a Stowarzyszenie Sympatyków Babic IMPULS zorganizowało warsztaty dekorowania ciasteczek. Nie obyło się też bez warsztatów pierogarskich, które prowadziła Spółdzielnia Socjalna Kętucky. W trakcie Festiwalu ekonomii społecznej migaliśmy ze smakiem ze Stowarzyszeniem Traveling Inspiration. Stowarzyszenie to odkrywało również smaki subregionu sądeckiego i zachodniego w trakcie rajdów rowerowych, które były jednym z elementów Festiwalu ES. Było smacznie i ze smakiem :) Wystawcy na IV Festiwalu ES w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu 1 maja 2014 r.: 1) Fundacja Będzie Dobrze. 2) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS dwa stoiska. 3) Stowarzyszenie Wiosna. 4) Koło Gospodyń Wiejskich w Męcinie. 5) Stowarzyszenie Travelling Inspiration. 6) Spółdzielnia Socjalna KAMPU. 7) Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa. 8) Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne 18 wystawców (Irena Aksamit Leśniak, Grażyna Bartmańska, Roman Bielski, Bożena Kachnic, Renata Kaczorowska, Barbara Korona, Barbara Kościółek, Małgorzata Król, Helena Kufta, Lesław Kuźma, Stanisława Majda, Zofia Mirek, Janina Mróz, Krystyna Nitecka, Małgorzata Pałac, Anna Padoł, Małgorzata Polańska-Kubiak, Maria Sikorska). Warsztaty: 1) Spółdzielnia Socjalna OPOKA warsztaty dekorowania potraw. 2) Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne warsztaty Dekoracja ze smakiem. Wystawcy podczas IV Festiwalu Ekonomii Społecznej dnia 22 czerwca 2014 r. w Wygiełzowie: 1) Fundacja Viribus Unitis Połączonymi Siłami. 2) Fundacja im. Brata Alberta w Libiążu. 3) Fundacja im. Brata Alberta w Trzebini. 4) Spółdzielnia Socjalna Prima. 5) Spółdzielnia Socjalna Kętucky. 6) Stowarzyszenie Pomocy Szansa ZAZ Witowice. 7) Stowarzyszenie Travelling Inspiration. 8) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych. 9) Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Nadzieja. 10) Stowarzyszenie Wiosna. 11) Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne. 12) Stowarzyszenie Sympatyków Babic IMPULS. 13) Fundacja BioOgrody. 14) Stowarzyszenie Horyzont Zdarzeń. 15) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy. 16) Stowarzyszenie ARTDOKA. 17) Fundacja ARES. 18) Stowarzyszenie Wiosna. 19

20 OGŁOSZENIA Zaproszenie do współpracy Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Biuletynu, wydawanego kwartalnie, wszystkie osoby i instytucje zainteresowane upowszechnianiem informacji na temat sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. Za pośrednictwem tej publikacji chcielibyśmy pokazać szerokiej grupie odbiorców interesujące informacje o działaniach podejmowanych przez organizacje z sektora ekonomii społecznej z naszego województwa. Oferujemy możliwość opublikowania informacji o ważnych i interesujących wydarzeniach dotyczących ekonomii społecznej i jej promowania w dziale Aktualności. W dziale Relacje będą umieszczane sprawozdania z takich zdarzeń. Teksty o charakterze analitycznym, komentatorskim, naukowym i popularyzatorskim znajdą się w dziale Artykuły. Dla organizacji zainteresowanych przedstawieniem aktualnej oferty związanej z ekonomią społeczną przeznaczony jest dział Ogłoszenia. Dodatkowo istnieje możliwość umieszczania wywiadów z osobami związanymi z rozwojem ekonomii społecznej. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu z Redakcją za pośrednictwem poczty elektronicznej: Redakcja zastrzega sobie prawo do decydowania o publikowaniu lub odrzucaniu nadsyłanych tekstów, ich modyfikacji oraz korekcie. Opracowania nie powinny przekraczać pięciu stron znormalizowanego tekstu w formacie A4. Jednocześnie będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i podpowiedzi dotyczące naszego wydawnictwa, które umożliwią lepsze dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań przedstawicieli sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. Redakcja 20

21 Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion południowy powiaty: tatrzański, nowotarski, suski Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej tel./fax: Stryszawa 281 D, Stryszawa Subregion tarnowski powiaty: tarnowski, dąbrowski, bocheński, brzeski, m. Tarnów Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej tel.: ul. Św. Anny 5, Tarnów Subregion zachodni powiaty: chrzanowski,oświęcimski, wadowicki, olkuski Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej tel.: ul. Janiny Woynarowskiej 1, Chrzanów Subregion sądecki powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej tel.: ul. Barbackiego 57, Nowy Sącz Subregion krakowski powiaty: krakowski, wielicki, myślenicki, proszowicki, miechowski, m. Kraków Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej tel.: ul. Szlak 73a, Kraków Redakcja: Marek Ćwiklicki (redaktor Biuletynu) Marcin Kukiełka (korekta i skład) Wydawca: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ul. Rakowicka 10b/ Kraków Projekt graficzny: Point4Art Projekt Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

REFORMA URZĘDÓW PRACY ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

REFORMA URZĘDÓW PRACY ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY REFORMA URZĘDÓW PRACY ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY WARSZAWA, LIPIEC 2013 ZMIANY W URZĘDACH PRACY I. WPROWADZENIE DORADCÓW KLIENTA II. III. IV. PROFILOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody 1. Definicja stowarzyszenia, 2. Prawne podstawy działalności stowarzyszeń 3. Rodzaje stowarzyszeń, 4. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 5. Finansowanie stowarzyszenia, 6. Likwidacja stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5.

1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5. 1. Definicja stowarzyszenia, 2. Rodzaje stowarzyszeń, 3. Statut stowarzyszeń, władze i metody zakładania, 4. Finansowanie stowarzyszenia, 5. Likwidacja stowarzyszenia. Definicja stowarzyszenia. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Fundacje. Dz.U.2016.40 z dnia 2016.01.11 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 stycznia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. [Cele fundacji] Fundacja może być

Bardziej szczegółowo

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Ul. Na Zjeździe 11 30-527 Kraków tel. 12/31-21-400, fax: 12/41-58-685 krakow@pfron.org.pl www.pfron.org.pl Obecnie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój,

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój, Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański Rabka-Zdrój, 01.12.2016 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 40 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus

Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus Kraków, 31 marca 2012r. Dyrektor wczoraj Dyrektor dziś Dyrektor w sieci Po co szkole organizacja pozarządowa: - Szkoła jako jednostka

Bardziej szczegółowo

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Koła gospodyń wiejskich mają status organizacji społeczno-zawodowej rolników lub stowarzyszenia. Mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto, jeśli posiadają

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Partner Wiodący:, Ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań, Partner:, Ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo, Projekt pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 25 października 2012 r. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 25 października 2012 r. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 25 października 2012 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i klasyfikacja fundacji, 2. Prawne aspekty funkcjonowania fundacji, 3. Statut, cel i osoba fundatora, 4. Metody realizacji celu

1. Definicja i klasyfikacja fundacji, 2. Prawne aspekty funkcjonowania fundacji, 3. Statut, cel i osoba fundatora, 4. Metody realizacji celu 1. Definicja i klasyfikacja fundacji, 2. Prawne aspekty funkcjonowania fundacji, 3. Statut, cel i osoba fundatora, 4. Metody realizacji celu fundacyjnego, 5. Organa fundacji, 6. Źródła finansowania fundacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna krok po kroku

Spółdzielnia socjalna krok po kroku Spółdzielnia socjalna krok po kroku Materiał opracowany przez Ewę Kwiesielewicz-Szyszkę Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ważne dla powiatów. Projekt reformy urzędów pracy wreszcie przeszedł przez Radę Ministrów

Ważne dla powiatów. Projekt reformy urzędów pracy wreszcie przeszedł przez Radę Ministrów Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

OPIS INFRASTRUKTURY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE

OPIS INFRASTRUKTURY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE Załącznik nr 1 OPIS INFRASTRUKTURY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE I. Infrastruktura Wsparcia Ekonomii Społecznej w Małopolsce Infrastruktura Wsparcia Ekonomii Społecznej w Małopolsce posiada

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Nasz Karłubiec Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRO EDU

STATUT FUNDACJI PRO EDU STATUT FUNDACJI PRO EDU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Pro Edu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Tomaszem Poredą w dniu 08.11.2010r (Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 6. NGO charakterystyka stowarzyszeń i fundacji. Opracowanie: Urszula Małek Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1 definiuje organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1. PROJEKT PROGRES II PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI WYG International Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY

Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja nosi nazwę (Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY, zwana dalej "Fundacją" i została ustanowiona

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

Prawo do zrzeszania się w stowarzyszeniach: Stowarzyszenie - dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Prawo do zrzeszania się w stowarzyszeniach: Stowarzyszenie - dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszeniem o celach niezarobkowych. STOWARZYSZENIA Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12.

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia zaktualizowaną listę operatorów, którzy będą udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CREDU. /wyciąg/

STATUT FUNDACJI CREDU. /wyciąg/ STATUT FUNDACJI CREDU /wyciąg/ Preambuła Kierując się potrzebą realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak: wspieranie

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Aktywny Senior zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorów założycieli w akcie erekcyjnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja dla wspierania i rozwoju Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i utworzenia Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Magdalence pod

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja PRZESTRZEŃ ROZWOJU, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Izabelę Plur i Renatę Mazur-Ponikiewicz, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE WAŻNE DLA NGO. Prowadzenie: Piotr Rzepka

ZMIANY W PRAWIE WAŻNE DLA NGO. Prowadzenie: Piotr Rzepka ZMIANY W PRAWIE WAŻNE DLA NGO Prowadzenie: Piotr Rzepka Z jakich aktów prawnych wynikają zmiany? Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach bieżący stan prawny - t.j. Dz.U.2015.1393 zmiany:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2009-06-04) Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 195) tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 710) Art. 1. [Prawo zrzeszania]

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Inicjatywa klastrowa porównanie form organizacyjno prawnych Uczestnicy klastra formy prawne Przedsiębiorcy: o osoby fizyczne prowadzące

Bardziej szczegółowo

Statut. Łódzkie Zjednoczenie ROZDZIAŁ I

Statut. Łódzkie Zjednoczenie ROZDZIAŁ I Statut Łódzkie Zjednoczenie (tekst jednolity na dzień 16.06.2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Łódzkie Zjednoczenie w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHŁOPAKI ZNAD MORZA

STATUT FUNDACJI CHŁOPAKI ZNAD MORZA ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Chłopaki Znad Morza, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Katalog form wsparcia dla pracodawców

Katalog form wsparcia dla pracodawców Katalog form wsparcia dla pracodawców wg stanu prawnego z 01.01.2015 r. Zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA

STATUT ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA STATUT ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO z dnia 11 października 2010 r. 1. Łódzkie Stowarzyszenie Oświatowe, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego. 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r.

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. STATUT FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Natura Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Piasecznego

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania dr Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński 1 Formy pomocy osobom chorującym psychicznie

Bardziej szczegółowo

Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 15 lipca 2016 r.

Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 15 lipca 2016 r. Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 15 lipca 2016 r. 1 Podział finansowania poszczególnych obszarów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

STATUT. FUNDACJI NA RZECZ BUDOWY OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA ONI TO MY (tekst jednolity ustalony 3 października 2013 r.)

STATUT. FUNDACJI NA RZECZ BUDOWY OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA ONI TO MY (tekst jednolity ustalony 3 października 2013 r.) STATUT FUNDACJI NA RZECZ BUDOWY OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA ONI TO MY (tekst jednolity ustalony 3 października 2013 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Na Rzecz Budowy Otwartego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą: Musszelka, zwana w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach

Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Inne ustawy: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Statut Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Postanowienia ogólne 1 1.Fundacja pod nazwą Fundacja Dzieciom Wyrównajmy ich szanse została ustanowiona przez Daniela Englert- zwanego fundatorem, w dniu

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE DOT. WSPARCIA FINANSOWEGO

DEFINICJE DOT. WSPARCIA FINANSOWEGO Strona1 WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ CO TO JEST PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE? KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ WOES? KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE WOES? DEFINICJE DOT. WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

Głównym celem działań władz samorządowych w obszarze ekonomii społecznej jest:

Głównym celem działań władz samorządowych w obszarze ekonomii społecznej jest: Głównym celem działań władz samorządowych w obszarze ekonomii społecznej jest: Wzmocnienie potencjału podmiotów Wzrost poziomu zatrudnienia w sektorze Rozwój sektora To kompleksowe wsparcie dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Statut Fundacji pod nazwą "FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu". Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r.

Statut Fundacji. Statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu. Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r. Statut Fundacji Statut Fundacji pod nazwą "FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu". Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA im. ERAZMA Z

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH. ekspertka: Monika Chrzczonowicz. prowadząca: Dorota Kostowska

WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH. ekspertka: Monika Chrzczonowicz. prowadząca: Dorota Kostowska WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH ekspertka: Monika Chrzczonowicz prowadząca: Dorota Kostowska Czy Twoim zdaniem po wprowadzeniu zmian prawnych będzie: A. tak samo B. lepiej

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Graceland. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Graceland. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Graceland Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Graceland zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominikę Janik- Hornik zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w doradztwie biznesowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od: 7 stycznia 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZ DOM - RZESZÓW"

STATUT STOWARZYSZENIA NASZ DOM - RZESZÓW STATUT STOWARZYSZENIA NASZ DOM - RZESZÓW" Rozdział I 1 2 1. Stowarzyszenie Nasz Dom - Rzeszów" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powołanym dla celów niezarobkowych. 2. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. fundacji pod nazwą: Fundacja Rozwoju Sportu w Radzionkowie Żółto Czarna Ojczyzna. z siedzibą w Radzionkowie

S T A T U T. fundacji pod nazwą: Fundacja Rozwoju Sportu w Radzionkowie Żółto Czarna Ojczyzna. z siedzibą w Radzionkowie S T A T U T fundacji pod nazwą: Fundacja Rozwoju Sportu w Radzionkowie Żółto Czarna Ojczyzna z siedzibą w Radzionkowie (tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2013 roku) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja

Bardziej szczegółowo