W NUMERZE M.IN.: Bogumił Kędziora Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo-doradcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE M.IN.: Bogumił Kędziora Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo-doradcze"

Transkrypt

1 CZERWIEC W NUMERZE M.IN.: Bogumił Kędziora Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo-doradcze Natalia Gajecka Fundacja i stowarzyszenie jako formy prawne prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w prawie polskim Barbara Golanko Co nowego na rynku pracy? IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna ze smakiem

2 CZERWIEC 2014 NUMER 7 Od Redakcji.. Od Redakcji Wydarzenia. Bogumił Kędziora Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo-doradcze.4 Szkolenia Menedżer Ekonomii Społecznej...8 Artykuły. Ogłoszenia. Relacje. Natalia Gajecka Fundacja i stowarzyszenie jako formy prawne prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w prawie polskim...9 Barbara Golanko Co nowego na rynku pracy? Szkolenie Menedżer Ekonomii Społecznej.15 IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej, Rabka-Zdrój...16 IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna ze smakiem, Żabno IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej Ekonomia Społeczna ze smakiem, Nowy Sącz i Wygiezłów Zaproszenie do współpracy

3 Od Redakcji Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu już ósmy numer Biuletynu. Rozpoczynamy go od Wydarzeń, które otwiera informacja na temat udzielonych dotacji i wsparcia pomostowego finansowodoradczego. Tekst uzupełnia prezentacja czterech spółdzielni socjalnych, które taką pomoc otrzymało. Drugie wydarzenie dotyczy III edycji szkolenia Menedżer Ekonomii Społecznej. W dziale Artykuły znajdziecie Państwo opracowanie p. Natalii Gajeckiej przedstawiające fundację i stowarzyszenie jako formy prawne prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w prawie polskim. Drugi tekst stanowi swoistą kontynuację artykułu z poprzedniego, siódmego numeru Biuletynu. P. Barbara Golanko zaprezentowała założenia do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Jak zwykle bardzo gorąco zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych upowszechnianiem informacji na temat sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. Zaproszenie do współpracy znajdziecie Państwo w zakończeniu tego numeru. Biuletyn został przygotowany w ramach projektu MOWES Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Życzymy miłej lektury! W kolejnym dziale Ogłoszenia - znajdziecie Państwo zaproszenie do skorzystania bezpłatnego szkolenia z tematów, które są ważne dla każdego podmiotu ekonomii społecznej, a także doradztwa. Dział Relacje jest w bieżącym numerze Biuletynu dość obszerny. Zawiera on sprawozdania z przebiegu czwartej edycji festiwali i targów ekonomii społecznej w następujących miejscowościach: Rabce-Zdroju, Żabnie, Nowym Sączu i Wygiełzowie. Całość uzupełniają fotografie ukazujące co się podczas tych wydarzeń działo. 3

4 WYDARZENIA Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo-doradcze Z grupami inicjatywnymi, które: a) otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną i zostały rekomendowane przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania środków finansowych na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie do /w spółdzielni socjalnej w subregionie tarnowskim (Spółdzielnia Socjalna Bella Vita, Spółdzielnia Socjalna Fizjo+ ), w subregionie sądeckim ( Okno na Świat Spółdzielnia Socjalna, Spółdzielnia Socjalna Emu ), w subregionie południowym ( WW2 Spółdzielnia Socjalna, Beskidzka Spółdzielnia Socjalna), w subregionie krakowskim (Spółdzielnia Socjalna Fonika, Spółdzielnia Socjalna ICELANDIA, Spółdzielnia Socjalna Podkówka ) oraz w subregionie zachodnim (Spółdzielnia Socjalna Husaria ); b) przeszły pomyślnie procedurę rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i dostarczyły niezbędne dokumenty; zostały podpisane: umowy o przyznaniu wsparcia finansowego oraz umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego obejmującego wsparcie finansowe i doradcze pomiędzy Zarządami spółdzielni socjalnych a Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. jako Operatora wsparcia. Środki finansowe w łącznej wysokości ,49 zł zostały przekazane na rachunki bankowe ww. spółdzielni socjalnych, co umożliwiło im rozpoczęcie ich wydatkowania zgodnie z ostatecznym harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia. W okresie do 6 miesięcy, zgodnie z umową o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego obejmującego wsparcie finansowe i doradcze, spółdzielnie socjalne będą otrzymywać wsparcie kapitałowe w wysokości 800 zł/ m-c/ członka/ pracownika oraz wsparcie doradcze w liczbie 30h/ członka/ pracownika. Przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego spółdzielnie socjalne pozostaną pod nadzorem Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. jako Operatora wsparcia. Bogumił Kędziora Koordynator ds. dotacji i wsparcia pomostowego Projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej PO KL Spółdzielnia Spółdzielnia to miejsce dla ludzi kreatywnych, aktywnie poszukujących drogi rozwoju. Nasza oferta skierowana jest zarówno do ludzi młodych, jak i seniorów chcących w pełni uczestniczyć w multimedialnym świecie. Spółdzielnia Socjalna jako firma edukacyjno-szkoleniowa, została założona w lipcu 2013 r. przez 5 aktywnych przyjaciółek: Katarzynę Wantuch, Agnieszkę Markowską, Lucynę Mrozek, Agnieszkę Ćwiklik i Ewę Wantuch, które promują kobiece biznesy w Małopolsce. Razem łączą swoje pasje pracy z ludźmi pod parasolem Klubu Enter w Gorlicach, gdzie realizują programy edukacyjne (kursy językowe, komputerowe, fotograficzne i graficzne), jak również działania szkoleniowe (umiejętności miękkie, tj. trening interpersonalny, asertywności czy sposoby radzenia sobie ze stresem, doradztwo zawodowe i psychologiczne). 4

5 Klub Enter jest miejscem spotkań i integracji młodszych i starszych, odbywają się tam cykliczne imprezy kulturalne, filmowe (FilmoMania) oraz koncerty muzyczne promujące lokalnych artystów. Członkinie Spółdzielni zajmują się również działalnością pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej z całego powiatu gorlickiego, oferując darmowe porady technologiczne (multimedialne urządzenia), psychologiczne oraz aktywnego poszukiwania pracy. Dodatkowo, promując zdrowy styl życia, oferują szeroką gamę zajęć sportowo-ruchowych (fitness, Tai chi, nordic walking, wspólne rolkowanie). Ostatnio Klub Enter zaangażował się w promowanie wolontariatu w sporcie i zachęca do aktywności wolontaryjnej nie tylko młodzież, ale też seniorów. Bieżącym wydarzeniem, w którym wolontariusze z sukcesem wzięli udział był Cracovia Maraton 2014, a najbliższym będzie Dzień Olimpijczyka 24 czerwca 2014 r. Więcej informacji Spółdzielnia Socjalna Merchant Spółdzielnia Socjalna Merchant powstała wiosną 2011 r. Od początku swojego istnienia łączy działalność pożytku publicznego z celami aktywizacji zawodowej członków poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. Spółdzielnia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje kompleksowe usług facility management, to jest usługi mające na celu kompleksowe utrzymanie nieruchomości. W ramach proponowanych usług wykonywane są prace porządkowe i konserwacyjne, wykaszanie traw, usuwanie dzikich wysypisk. Spółdzielnia świadczy także usługi zarządzania nieruchomościami dla wspólnot i obiektów komercyjnych aktualnie na terenie Krakowa i okolic. Oprócz wykonywanej działalności gospodarczej Spółdzielnia realizuje również cele pożytku publicznego. Przez ostatnie lata realizowała projekty z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich polegające na utworzeniu Centrum Informacji Mieszkaniowej, gdzie uzyskać można było wszelkie informacje prawne i ekonomiczne związane z kwestiami mieszkaniowymi. Obecnie Spółdzielnia realizuje także (fundusz ASOS) projekt mający na celu utworzenie Centrum Asystenckiego dla Seniorów dla dzielnicy Grzegórzki w Krakowie. W ramach projektu świadczone są usługi doradcze dla osób 60plus oraz objęto grupę 20 seniorów opieką polegającą na wykonywaniu drobnych prac domowych. Kontakt ze spółdzielnią: Prezes Karol Szylko os. Teatralne 16/ Kraków Spółdzielnia Socjalna Okno Na Świat Okno Na Świat Spółdzielnia Socjalna w Słopnicach została powołana 12 lutego 2014 r. przez Fundację KTO Kultura- Troska-Otwartość (www.fundacjakto.pl) oraz Gminę Słopnice (www.slopnice.pl). Z dniem 28. Lutego 2014 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem , a od 1 kwietnia 2014 r. rozpoczęła działalność gospodarczą. Spółdzielnia socjalna jest najpopularniejszą formą przedsiębiorstwa społecznego, łączącego cele gospodarcze ze społecznymi. Działa w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych oraz ustawę prawo spółdzielcze. Celem powołania spółdzielni była potrzeba stworzenia na terenie Słopnic miejsc pracy, w szczególności dla kobiet oraz aktywizacja zawodowa. 5

6 Pomysł na biznes polega na wykorzystaniu potencjału osób, które mogły zaangażować się w jej powstanie oraz lokalnych uwarunkowań demograficznych. Spółdzielnia ma charakter wielobranżowy, w pierwszej kolejności rozwijane są usługi z obszaru opieki nad dziećmi do lat 3, usługi filmowe oraz opieka nad osobami starszymi. Na utworzenie Spółdzielni i zakup niezbędnego sprzętu Spółdzielnia otrzymała dotację od Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Opieka nad dziećmi do lat 3 Od 1 maja 2014 r. Spółdzielnia uruchomiła punkt opieki nad dziećmi w wieku od 9 miesiąca życia do ukończenia 3 roku Kraina Radości, który mieści się w centrum miejscowości. Spółdzielnia oferuje opieką całodzienną w godzinach Istnieje także możliwość skorzystania z pakietów godzinowych. Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie z programu Maluch edycja 2014 ze środków Wojewody Małopolskiego na 13 dzieci, co umożliwia pomniejszenie opłaty wnoszonej przez rodziców (dotyczy opieki codziennej powyżej 5 godzin). Spółdzielnia posiada dobrze wyposażone pomieszczenia przystosowane dla dzieci w tym wieku. Opiekę sprawują wykwalifikowani opiekunowie dzienni (osoby wpisane do rejestru opiekunów dziennych prowadzonego przez Wójta Gminy Słopnice). Opieka nad dziećmi zorganizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w której jest mowa o opiekunie dziennym. Spółdzielnia oferuje fachową opiekę, zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy rozwijające motorykę i wyobraźnię dzieci, wypoczynek, a także organizuje imprezy na zamówienie kinderbale i urodziny. Usługi filmowe Spółdzielnia oferuje następujące usługi filmowe, które mogą być realizowane na terenie całego kraju: produkcja filmów promocyjnoreklamowych, spotów; realizacja krótkich filmów typu reportaże; realizacja filmów dokumentalnych; obsługa w zakresie rejestrowania konferencji, spotkań, uroczystości (w tym uroczystości kościelnych). Usługi filmowe wyceniane są indywidualnie. Spółdzielnia posiada własny sprzęt, najwyższej klasy oferowany aktualnie na rynku, zapewniający zapis materiału w jakości HD i Full HD. Materiał zrealizowany w tym zapisie może być umieszczany w telewizji publicznej, telewizji internetowej, czy na stronach www. Nasza kadra posiada duże doświadczenie w realizacji produkcji filmowych. Spółdzielnia zatrudnia operatora kamery/montażystę oraz redaktora scenarzystę. Współpracuje także z doświadczoną i wielokrotnie nagradzaną za produkcje społeczne dziennikarką radiowo-telewizyjną Joanną Adamik. Opieka nad osobami starszymi Opieka świadczona jest przez opiekuna osoby starszej. Usługi opiekuńcze oferowane przez spółdzielnię świadczone są w domu podopiecznego. Pomoc dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb klienta. Zakres usług opiekuńczych obejmuje: utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki (zmywanie naczyń, wycieranie kurzy, mycie okien, mycie podłóg, zamiatanie, odkurzanie); 6

7 robienie zakupów; przygotowanie posiłków; pranie odzieży, bielizny pościelowej, prasowanie; przesłanie łóżka; przynoszenie opału, palenie w piecu; zapewnianie towarzystwa i wypełnianie czasu wolnego (rozmowa, czytanie, spacery); zapewnienie kontaktów z otoczeniem (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań). Spółdzielnia świadczy także usługi opiekuńcze na zlecenie jednostek pomocy społecznej. Osoby potrzebujące takiej formy opieki mogą zgłosić się do jednostki pomocy społecznej, która rozezna możliwość przyznania takich usług w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz częściowego lub pełnego ich sfinansowania. Spółdzielnia podjęła także współpracę w ramach projektu POKL pn. Recepta na zatrudnienie! (www.recepta.frnip.org.pl) i prowadzi w Słopnicach biuro lokalne dla tego projektu. Jest to projekt aktywizacji zawodowej skierowany do osób długotrwale bezrobotnych i ubogich zamieszkujących teren gmin Słopnice, Tymbark i Kamienica. Spółdzielnia uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. takie jak studniówki, zjazdy absolwentów i bale maturalne. Dodatkowo zaprasza swoich gości do restauracji do miejsca, gdzie można odpocząć, spotkać się z przyjaciółmi przy kawie, zjeść rodzinny obiad, rozsmakować się w rozmaitych daniach oraz pysznych deserach. Staramy się by każde wydarzenie, które współtworzymy było niezapomniane I catering Podkówki to Wielkanocne spotkania stowarzyszeń z okazji ukazania się monografii stowarzyszeń Gminy Sułkowice Stowarzyszeni możemy więcej, na której podziękowano wszystkim, którzy niosą bezinteresowną pomoc dla innych. Był to debiut naszej Podkóweczki. II catering Podkówki to Piknik z Funduszami Europejskimi w Sułkowicach z okazji 10-lecia w Unii Europejskiej. Swój udział w pikniku miało najmłodsze dziecko wśród gminnych stowarzyszeń Spółdzielnia Socjalna Podkówka, która przygotowała dla piknikowych gości wspaniałą ucztę dla podniebienia (a i dla oka takiego pieczonego prosięcia, jakie wjechało na stoisko, nie widuje się za często). Dane kontaktowe: Okno Na Świat Spółdzielnia Socjalna Słopnice 833 tel Spółdzielnia Socjalna Podkówka Spółdzielnia Socjalna Podkówka oferuje usługi kateringowe na każdą kieszeń. Zajmuje się organizacją imprez plenerowych, sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych, pikników, bankietów, konferencji i szkoleń. Obsługuje również imprezy rodzinne: wesela, komunie, osiemnastki, urodziny, imieniny, rocznice ślubne oraz imprezy szkolne, Spółdzielnia jest w trakcie organizacji kolejnych kateringów dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Natomiast od 2 czerwca 2014 r. zaczyna gotowanie przepysznych, ciepłych, zdrowych posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach. 7

8 III edycja szkolenia Menedżer Ekonomii Społecznej Projekt MOWES wspiera podmioty ekonomii społecznej oraz aktywnych obywateli w całej Małopolsce. W subregionie południowym (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański) kończą się kolejne edycje szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych i lokalnych liderów. W Suchej Beskidzkiej odbywa się już III edycja szkolenia Menedżer Ekonomii Społecznej. W szkoleniu trwającym od początku kwietnia bierze udział 16 osób. Obejmuje ono takie zagadnienia jak: prawne aspekty prowadzenia PES, finanse PES, źródła finansowania, marketing, controling, zarządzanie strategiczne, strategia rozwoju, współpraca z otoczeniem, fundraising, wolontariat. Każdy z uczestników może dodatkowo bezpłatnie skorzystać z doradztwa w zakresie marketingu, finansów oraz prawa. Dodatkową atrakcją jest także wizyta studyjna, która ukazuje dobre praktyki prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej. Studia na kierunku Menedżer Ekonomii Społecznej są dla mnie wyjątkową szansą na pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania. W najbliższej przyszłości zamierzam założyć własne stowarzyszenie, wobec czego możliwość podjęcia tych studiów stworzyła dla mnie niezbędne warunki do planowania oraz wcielenia w życie moich zamiarów. Bardzo cenna jest możliwość kontaktu z kompetentnymi wykładowcami, osobami związanymi na co dzień z podmiotami ekonomii społecznej, którzy dzielą się swoją wiedzą i służą praktyczną poradą oraz profesjonalnym doradztwem mówi Agnieszka Leśniak ze Stryszawy uczestniczka projektu. Osoby, które ukończą kurs będą mogły angażować się w pracę m.in. w administracji publicznej, w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach, innych organizacjach i inicjatywach obywatelskich, jako menedżer, przedsiębiorca i pracownik zaangażowany w społecznie odpowiedzialny biznes, inicjator lokalnych przedsięwzięć społecznych itp. Tymczasem szkolenie w nieznacznie mniejszym wymiarze godzinowym kończą również uczestnicy cyklu Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej w Nowym Targu. Tam spotkała się grupa osób, które połączyła wspólną chęć działania w sferze ekonomii społecznej. Celem szkolenia było praktyczne przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnego zarządzania podmiotami ekonomii społecznej. Nabyli oni wiedzę jak skutecznie i efektywnie organizować wszelką działalność związaną z szeroko rozumianą ekonomią społeczną. Część osób była zainteresowana poznaniem zasad zakładania spółdzielni socjalnej, która stanowi ciekawą alternatywę na obecną ciężką sytuację na rynku pracy, zwłaszcza w małych miejscowościach. Szkolenia w ramach projektu MOWES nie tyko dają szansę na podniesienie kwalifikacji pojedynczych osób, ale także wpływają na rozwój lokalnych środowisk. Im więcej osób skorzysta z takiej formy wsparcia tym bardziej można liczyć na to, iż zdobyta wiedza zostanie przekuta w praktykę. Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony: gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje na temat planowanych wydarzeń oraz rekrutacji do poszczególnych działań. 8

9 ARTYKUŁY Fundacja i stowarzyszenie jako formy prawne prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w prawie polskim Przedsiębiorstwo społeczne (przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, PES) nie posiada definicji legalnej w polskim systemie prawnym, ale w nauce ekonomii społecznej zostały wyróżnione jego cechy, pozwalające na wskazanie podmiotów gospodarczych, które bez wątpienia można określić tym mianem. Są to: prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem; dobrowolne i otwarte członkostwo; demokratyczna kontrola sprawowana przez członków (z wyjątkiem fundacji); połączenie interesów członków, użytkowników interesu ogólnego; rozwijanie i przyjmowanie wartości solidarności i odpowiedzialności; autonomiczne zarządzanie i niezależność od władz państwowych; podstawowe nadwyżki przeznaczane na stały rozwój celów i usług dla członków lub wspólnych zadań. Do form prawnych prowadzenia przedsiębiorstw społecznych wyróżnionych na podstawie powyższych cech można zaliczyć następujące podmioty: fundacja; stowarzyszenie; spółka non profit; spółdzielnia socjalna; spółdzielnia pracy; spółdzielnia osób prawnych; CIS (Centrum Integracji Społecznej); ZAZ (Zakład Aktywności Zawodowej); NZOZ (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej). W niniejszym artykule omówię podstawowe aspekty funkcjonowania dwóch najpopular- niejszych w Polsce form, tj. fundacji i stowarzyszenia. Fundacja Fundacja została uregulowana ustawą z dnia z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.). Zgodnie z przedmiotowym aktem prawnym fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Zatem niewątpliwym jest, iż dla tego podmiotu kluczową sprawą jest zaistnienie majątku przeznaczonego przez fundatora (założyciela fundacji) na ww. cele. Fundatorami mogą być zarówno osoby fizyczne (niezależnie od posiadanego obywatelstwa i miejsca zamieszkania), jak też osoby prawne (mające siedziby w Polsce lub za granicą). Jednak siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji złożonym w formie aktu notarialnego lub w treści testamentu fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Tymi składnikami majątkowymi mogą być: pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości. Ramy działania fundacji, oprócz przedmiotowej ustawy, wyznacza statut. Treść statutu jest ustalana przez fundatora. 9

10 Jego obligatoryjne elementy to: nazwa fundacji; siedziba i majątek; cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji; skład i organizacja zarządu; sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Fakultatywnie statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Fundator może również wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż zł. Fundacja podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania, cele fundacji oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę. Jeżeli cele fundacji wkraczają w zakres działania dwóch lub więcej ministrów, sąd zawiadamia o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego właściwego ministra, z którego zakresem działania wiążą się główne cele fundacji. Działalnością fundacji kieruje zarząd (powołany przez fundatora), który również reprezentuje fundację na zewnątrz. Powołanie wewnętrznego organu kontroli np. w postaci rady fundacji nie jest obowiązkowe. Fundacje zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Nadzór nad fundacjami pełni właściwy minister. Natomiast uprawnienia kontrolne przysługują instytucjom publicznym, które przekazały danej organizacji dotacje oraz Najwyższej Izbie Kontroli w przypadku wszystkich dotacji ze środków publicznych. Jeśli fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego nadzór nad nią pełni również Minister Pracy i Polityki Społecznej. Raz w roku każda fundacja składa sprawozdanie z działalności do właściwego ministra oraz do urzędu skarbowego. Jeśli fundacja ma status organizacji pożytku publicznego dodatkowo składa roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne również Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą przesyła sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie. Natomiast jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, a zachodzą przyczyny do likwidacji fundacji, właściwy minister lub starosta zwraca się do sądu o jej likwidację. Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostających po jej likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła. Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn. Fundacja może uzyskać status organizacji pożytku publicznego. 10

11 Stowarzyszenie Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855). Na jej mocy stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może z zachowaniem obowiązujących przepisów przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, a cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość. Stowarzyszenie musi być założone przez minimum 15 osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia powinien w szczególności zawierać: nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji; teren działania i siedzibę stowarzyszenia; cele i sposoby ich realizacji; sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków; władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje; sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał; sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich; zasady dokonywania zmian statutu; sposób rozwiązania się stowarzyszenia; strukturę organizacyjną terenowych jednostek organizacyjnych i zasady tworzenia tych jednostek, o ile stowarzyszenie zamierza tworzyć takie jednostki organizacyjne. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. Stowarzyszenie podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a osobowość prawną uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru i dopiero wtedy może rozpocząć działalność. 11

12 Stowarzyszenie zobowiązane jest do prowadzenia pełnej księgowości. Nadzór nad stowarzyszeniami pełni starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Ponadto uprawnienia kontrolne przysługują instytucjom publicznym, które przekazały danej organizacji dotacje oraz Najwyższej Izbie Kontroli w przypadku wszystkich dotacji ze środków publicznych. Pozostałe obowiązki sprawozdawcze są identyczne jak w przypadku fundacji. Stowarzyszenia mogą tworzyć związki stowarzyszeń, a także posiadać status organizacji pożytku publicznego. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej. Stowarzyszenie zwykłe nie może: powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, ani przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej. W Polsce specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie skodyfikowanymi i mającymi specjalne cele, są: partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe i cechy rzemieślnicze. Natalia Gajecka 12

13 Co nowego na rynku pracy? W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt założeń do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który przede wszystkim ma zwiększyć efektywność urzędów pracy. Celem projektowanych zmian jest polepszenie i zmiana funkcjonowania urzędów, które przestaną być pośredniakami, a staną się, wzorem brytyjskich job centers czy niemieckich center fur arbeit, prawdziwymi centrami pracy. Jednym z najważniejszych elementów proponowanych zmian jest wypracowanie nowego modelu podejścia do osób bezrobotnych. Zakłada się, iż osoba zarejestrowana jako bezrobotna od początku będzie objęta wsparciem i prowadzona przez tego samego doradcę klienta, który będzie określał indywidualne potrzeby osób, proponował działania jakie można zastosować w celu skutecznego i trwałego powrotu na otwarty rynek pracy. Wynagrodzenie doradców klienta i kierowników będzie uzależnione od efektywności pracy urzędów. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zostaną podzielone dotychczasowe 7% zostanie rozłożone na 5% na wynagrodzenia i 2% na premie za dobre wyniki. Nowy model będzie testowany przez cztery lata do 2017 roku. Kolejną nowością jest wprowadzenie profilowania. W celu odpowiedniej identyfikacji indywidualnych potrzeb bezrobotni zostaną przypisani do konkretnego modelu i podzieleni na trzy grupy: PROFIL I bezrobotni o wysokim poziomie aktywności w poszukiwaniu pracy tu trafią osoby gotowe do podjęcia pracy. Wsparciem dla nich będą usługi z zakresu: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i w ograniczonym zakresie inne formy wsparcia. PROFIL II bezrobotni wymagający wsparcia to osoby potrzebujące wsparcia w zakresie powrotu do pracy. Będą one mogły korzystać ze wszystkich instrumentów i usług oferowanych przez urzędy pracy. PROFIL III bezrobotni oddaleni od rynku pracy czyli osoby, którym brakuje motywacji do podjęcia pracy. Znajdą się tu zarówno osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak i takie, które z własnego wyboru nie są zainteresowane podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej. Dedykowane im zostały programy Integracja i Aktywizacja polegające na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie na rynku pracy i skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych. Ponadto urzędy pracy zawiążą formalną współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i prywatnymi agencjami pracy, którym będą mogły zlecać część zadań związanych z pomocą osobom bezrobotnym. W nowej ustawie znalazły się również programy skierowane do osób powracających na rynek pracy po urlopie wychowawczym, długotrwale bezrobotnych, po 50 roku życia czy młodych do 30 roku życia. Zmianie ulegnie definicja osoby młodej, która obejmie wszystkich do 30 roku życia, ponieważ obecnie ludzie młodzi uczą się coraz dłużej i później wchodzą na rynek pracy. Na znalezienie pracy, stażu lub szkolenia dla ludzi młodych urzędy pracy będą miały tylko 13

14 cztery miesiące. Zaś pracodawcy zatrudniający takich bezrobotnych nie będą odprowadzali za nich składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawcy będą mieli też możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego młodego bezrobotnego. Dla osób z dłuższym stażem na rynku pracy powstanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy, z którego finansowane będą m.in.: szkolenia, seminaria, studia wyższe. W celu skorzystania z funduszu, pracodawcy będą musieli pokryć 20% kosztów szkolenia pracownika, ale zwolnieni z tego obowiązku będą mikroprzedsiębiorcy. Fundusz szkoleniowy będzie finansowany z Funduszu Pracy. Ustawa wprowadza także nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych (w tym dla powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka): granty na telepracę (ok. 10 tys. zł za zatrudnienie rodzica lub opiekuna osoby niepełnosprawnej lub niesamodzielnej na okres 12 miesięcy na pełen etat lub 18 miesięcy na pół etatu); świadczenia aktywizacyjne (świadczenie będzie wypłacane przez 12 miesięcy, jeśli pracodawca zagwarantuje zatrudnienie pracownika na 6 kolejnych lub przez 18 miesięcy, jeśli zatrudni go przez kolejny rok); pożyczki na utworzenie stanowiska pracy (dla firm, niepublicznych szkół i przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, rolników. Pożyczka będzie wynosiła 6-krotność średniego wynagrodzenia, a czas na jej spłatę wyniesie 3 lata pod warunkiem prowadzenia działalności co najmniej przez rok); pożyczki na start biznesu (dla absolwentów szkół wyższych i uczelni, bezrobotnych, studentów ostatniego roku. Jej oprocentowanie będzie wynosiło nie więcej niż 1%, a będzie ją można spłacić w ciągu 7 lat z możliwością 12-miesięcznej przerwy w spłacaniu rat); trójstronne umowy szkoleniowe (zawierane przez starostę, któremu podlega PUP z pracodawcą i instytucją szkoleniową; umowa ma uwzględniać umiejętności lub kompetencje wymagane przez pracodawców od kandydatów do pracy). Barbara Golanko 14

15 OGŁOSZENIA Szkolenie Menedżer Ekonomii Społecznej Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z Małopolski do udziału w szkoleniu Menedżer Ekonomii Społecznej Oferujemy w ramach projektu: 150 godzin dydaktycznych bezpłatnego szkolenia z zakresu: prawne aspekty prowadzenia PES; finanse PES; źródła finansowania; marketing; controling; zarządzanie strategiczne; strategia rozwoju; współpraca z otoczeniem; fundraising; wolontariat. Bezpłatne doradztwo grupowe z zakresu: marketingu, finansów i prawa. Wizyta studyjna we wzorcowym podmiocie ekonomii społecznej. Rekrutację prowadzą Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej: Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1, tel. (32) Nowy Sącz, ul. Zielona 27, tel Termin rekrutacji: 15 lipca 2014 r. 15

16 RELACJE IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej w Rabce-Zdroju Sobota, 14 czerwca 2014 r. w Rabce Zdroju upłynęła pod znakiem wyśmienitych smaków i folkloru dziecięcego. W godzinach od 11:00 do 18:00 trwała bowiem IV edycja Festiwalu i Targów Ekonomii Społecznej pod hasłem PES ze smakiem. W ramach XXXVIII Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych podmioty ekonomii społecznej z subregionu południowego (powiaty: nowotarski, tatrzański i suski) miały do dyspozycji 6 stoisk usytuowanych w rabczańskim amfiteatrze. Swoje wyroby prezentować i sprzedawać mogły: Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, Gorczańskie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Stowarzyszenie LOKOMOTYWA, Związek Podhalan Oddział Gorczański Rabka-Zdrój, Stowarzyszenie Tradycja i Natura oraz Stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku. Dodatkową atrakcję stanowiły warsztaty plastyczne z koronkarstwa, malowania na szkle oraz malarstwa na sztalugach. Prowadziły je Panie ze Stowarzyszenia Tradycja i Natura oraz Stowarzyszenia LOKO- MOTYWA. Ponadto uczestnicy Targów i Festiwalu mogli, pod okiem Gospodyń w Podwilku, sami przyrządzić pyszne, kolorowe, a przede wszystkim zdrowe kanapki. Wisienką na torcie okazała się jednak degustacja grillowanej baraniny, którą przeprowadził pan Wiktor Zachwieja, Wiceprezes Związku Podhalan Oddziału Gorczańskiego. Kolejną edycję Festiwalu i Targów Ekonomii Społecznej można zaliczyć do wyjątkowo udanych. 16

17 17

18 IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej, pn. Ekonomia Społeczna ze smakiem w Żabnie W dniu 15 maja 2014 r. miał miejsce IV Festiwal i Targi Ekonomii Społecznej, tym razem pn. Ekonomia Społeczna ze smakiem. Festiwal odbył się w Żabnie, na terenie obiektów sportowych przy ul. Przybyszewskiego, dzięki uprzejmości Starosty Tarnowskiego Pana Romana Łucarza Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej mogła zorganizować owo wydarzenie w ramach Dni Powiatu Tarnowskiego. Dla uczestników imprezy przygotowanych było wiele atrakcji m.in.: warsztaty kulinarne oraz bezpłatne degustacje potraw regionalnych przegotowanych przez: Koło Gospodyń Wróblowianki, Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Rzędzińskiej, Koło Gospodyń U Tatara, Spółdzielnię Socjalną Serce Pogórza, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Grupę Odrolnika; warsztaty bezpiecznej jazdy przeprowadziło Międzynarodowe Stowarzyszenie Passe-Partout; pokaz akrobacji motocyklowych w wykonaniu Stowarzyszenia TMC Freestyle Motocross Team Tarnów; występ Zespołu Cheerleaderek Voltage z Bobrownik Wielkich złote medalistki Mistrzostw Polski 2013 w kategorii Junior Mniejszy; występ Zespołu Cheerleaderek Impuls z Łęgu Tarnowskiego dwukrotne Mistrzynie Polski Szkolnych Zespołów Tanecznych Cheerlraders. Werdyktem publiczności najsmaczniejszym daniem ex aequo był: siuśpaj Koła Gospodyń z Woli Rzędzińskiej oraz pierogi fasolowe Spółdzielni Socjalnej Serce Pogórza. Siuśpaj to kasza jęczmienna z suszonymi śliwami i gruszkami, słodzona miodem. Trzeba również zaznaczyć, że jest on produktem regionalnym wpisanym na listę produktów tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas Targów nie mogło zabraknąć podmiotów ekonomii społecznej w subregionu tarnowskiego. Swoją ofertę zaprezentowały takie podmioty jak: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała; Spółdzielnia Socjalna Dobrodziej; Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa; Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie; Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Festiwal i Targi miały na celu promocję Ekonomii Społecznej w subregionie tarnowskim. Wydarzenie to również było wspaniałą okazją do bezpośredniego zaprezentowania aktualnych form wsparcia oferowanych przez MOWES subregion tarnowski. Na najmłodszych czekały bezpłatne atrakcje takie jak: kule wodne, strzelnica paintballowa, żyroskop. Gminne Centrum Kultury w Szerzynach zaprezentowało szeroką ofertę ręcznie wykonywanych ozdób, figurek i biżuterii. Podczas Festiwalu przeprowadzono konkurs na najlepszą potrawę regionalną. 18

19 IV Festiwal Ekonomii Społecznej pt. Ekonomia społeczna ze smakiem w Nowym Sączu i Wygiełzowie W dniach 1-2 i maja odbyły się na terenie Miasteczka Galicyjskiego oraz Skansenu w Wygiełzowie IV festiwale ekonomii społecznej pt. Ekonomia społeczna ze smakiem. Imprezom towarzyszyły również Targi ekonomii społecznej. Program Festiwali obejmował m.in. występy zespołów prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej, takich jak: Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca Dolina Dunajca, Fundacja Nomina Rosae, WTZ z Libiąża, Trzebini i Chrzanowa, Koło Gospodyń Wiejskich w Męcinie. Spółdzielnia Socjalna Opoka prowadziła warsztaty dekorowania potraw, w Fundacji "BioOgrody" smakowaliśmy ziół w ogrodzie zmysłów, a Stowarzyszenie Sympatyków Babic IMPULS zorganizowało warsztaty dekorowania ciasteczek. Nie obyło się też bez warsztatów pierogarskich, które prowadziła Spółdzielnia Socjalna Kętucky. W trakcie Festiwalu ekonomii społecznej migaliśmy ze smakiem ze Stowarzyszeniem Traveling Inspiration. Stowarzyszenie to odkrywało również smaki subregionu sądeckiego i zachodniego w trakcie rajdów rowerowych, które były jednym z elementów Festiwalu ES. Było smacznie i ze smakiem :) Wystawcy na IV Festiwalu ES w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu 1 maja 2014 r.: 1) Fundacja Będzie Dobrze. 2) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS dwa stoiska. 3) Stowarzyszenie Wiosna. 4) Koło Gospodyń Wiejskich w Męcinie. 5) Stowarzyszenie Travelling Inspiration. 6) Spółdzielnia Socjalna KAMPU. 7) Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa. 8) Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne 18 wystawców (Irena Aksamit Leśniak, Grażyna Bartmańska, Roman Bielski, Bożena Kachnic, Renata Kaczorowska, Barbara Korona, Barbara Kościółek, Małgorzata Król, Helena Kufta, Lesław Kuźma, Stanisława Majda, Zofia Mirek, Janina Mróz, Krystyna Nitecka, Małgorzata Pałac, Anna Padoł, Małgorzata Polańska-Kubiak, Maria Sikorska). Warsztaty: 1) Spółdzielnia Socjalna OPOKA warsztaty dekorowania potraw. 2) Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne warsztaty Dekoracja ze smakiem. Wystawcy podczas IV Festiwalu Ekonomii Społecznej dnia 22 czerwca 2014 r. w Wygiełzowie: 1) Fundacja Viribus Unitis Połączonymi Siłami. 2) Fundacja im. Brata Alberta w Libiążu. 3) Fundacja im. Brata Alberta w Trzebini. 4) Spółdzielnia Socjalna Prima. 5) Spółdzielnia Socjalna Kętucky. 6) Stowarzyszenie Pomocy Szansa ZAZ Witowice. 7) Stowarzyszenie Travelling Inspiration. 8) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych. 9) Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Nadzieja. 10) Stowarzyszenie Wiosna. 11) Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne. 12) Stowarzyszenie Sympatyków Babic IMPULS. 13) Fundacja BioOgrody. 14) Stowarzyszenie Horyzont Zdarzeń. 15) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy. 16) Stowarzyszenie ARTDOKA. 17) Fundacja ARES. 18) Stowarzyszenie Wiosna. 19

20 OGŁOSZENIA Zaproszenie do współpracy Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Biuletynu, wydawanego kwartalnie, wszystkie osoby i instytucje zainteresowane upowszechnianiem informacji na temat sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. Za pośrednictwem tej publikacji chcielibyśmy pokazać szerokiej grupie odbiorców interesujące informacje o działaniach podejmowanych przez organizacje z sektora ekonomii społecznej z naszego województwa. Oferujemy możliwość opublikowania informacji o ważnych i interesujących wydarzeniach dotyczących ekonomii społecznej i jej promowania w dziale Aktualności. W dziale Relacje będą umieszczane sprawozdania z takich zdarzeń. Teksty o charakterze analitycznym, komentatorskim, naukowym i popularyzatorskim znajdą się w dziale Artykuły. Dla organizacji zainteresowanych przedstawieniem aktualnej oferty związanej z ekonomią społeczną przeznaczony jest dział Ogłoszenia. Dodatkowo istnieje możliwość umieszczania wywiadów z osobami związanymi z rozwojem ekonomii społecznej. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu z Redakcją za pośrednictwem poczty elektronicznej: Redakcja zastrzega sobie prawo do decydowania o publikowaniu lub odrzucaniu nadsyłanych tekstów, ich modyfikacji oraz korekcie. Opracowania nie powinny przekraczać pięciu stron znormalizowanego tekstu w formacie A4. Jednocześnie będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i podpowiedzi dotyczące naszego wydawnictwa, które umożliwią lepsze dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań przedstawicieli sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. Redakcja 20

21 Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion południowy powiaty: tatrzański, nowotarski, suski Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej tel./fax: Stryszawa 281 D, Stryszawa Subregion tarnowski powiaty: tarnowski, dąbrowski, bocheński, brzeski, m. Tarnów Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej tel.: ul. Św. Anny 5, Tarnów Subregion zachodni powiaty: chrzanowski,oświęcimski, wadowicki, olkuski Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej tel.: ul. Janiny Woynarowskiej 1, Chrzanów Subregion sądecki powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej tel.: ul. Barbackiego 57, Nowy Sącz Subregion krakowski powiaty: krakowski, wielicki, myślenicki, proszowicki, miechowski, m. Kraków Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej tel.: ul. Szlak 73a, Kraków Redakcja: Marek Ćwiklicki (redaktor Biuletynu) Marcin Kukiełka (korekta i skład) Wydawca: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ul. Rakowicka 10b/ Kraków Projekt graficzny: Point4Art Projekt Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

Natalia Gajecka ABC bankowości etycznej

Natalia Gajecka ABC bankowości etycznej W NUMERZE M.IN.: GRUDZIEŃ 2013 5 Elżbieta Cegła Znaleźli pracę i swoje miejsce w życiu Natalia Gajecka ABC bankowości etycznej III edycje Festiwali i Targów Ekonomii Społecznej 7 numer Półrocznika Ekonomia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy

W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy MARZEC 2014 6 W NUMERZE M.IN.: Barbara Golanko Możliwości wsparcia Finansowego spółdzielni socjalnej ze strony Urzędów Pracy Agnieszka Pacut Kształcenie pozaformalne w zakresie przedsiębiorczości społecznej

Bardziej szczegółowo

es.o.es EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

es.o.es EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY es.o.es Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI es.o.es Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 30-070

Bardziej szczegółowo

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym Prawo w NGO czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym 2 Spis treści: CZYM SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE?...5 JAK ZACZĄĆ DZIAŁAĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ?...7 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Strona1 Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera opracowane i przetestowane metodyki wsparcia motywacyjnego, określania postaw przedsiębiorczych i potrzeb szkoleniowodoradczych oraz praktycznych form prowadzenia Inkubatora Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 TWORZENIE Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ (stan prawny 31.10.2012) ISBN 978-83-936552-1-2 JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ (stan prawny 31.10.2012) Remigiusz Dobkowski Dariusz Węgierski Olsztyn 2012 PRACA ZAMIAST

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno ul. Pl. J. Metziga 26/6 tel./fax 65/5207886 61-815 Poznań ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax 61/851 91 34 Odwiedź nas

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja rozszerzona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii Antoni Sobolewski, Paweł Klimek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne 3 Podmioty Ekonomii Społecznej Spółdzielnie socjalne Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp Dlaczego spółdzielnie socjalne są potrzebne? 1 > > Co to jest spółdzielnia socjalna?

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-5856. grudzieñ nr 7(140) 2010 rok XIV

ISSN 1427-5856. grudzieñ nr 7(140) 2010 rok XIV ISSN 1427-5856 grudzieñ nr 7(140) 2010 rok XIV CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ EKONOMIA (NIE?)SPOŁECZNA BĄDŹ WIDOCZNY PRZEPIS NA SPÓŁDZIELNIĘ TAK TO SIĘ ROBI "U BASI" AMBASADOR EFS ZAPOMNIANA DZIELNICA Od

Bardziej szczegółowo