Program antykryzysowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program antykryzysowy"

Transkrypt

1 Program antykryzysowy PRAWO OPTYMALIZACJA ELASTYCZNOŚCI ZATRUDNIENIA ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZYSPIESZENIE ŚCIĄGANIA ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZANIE PŁATNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU W DOBIE KRYZYSU PODATKI VAT 2009 PODATKOWE ASPEKTY ZAWIERANIA UGÓD Z KONTRAHENTAMI UBEZPIECZENIA NA GRUNCIE REGULACJI PODATKU DOCHODOWEGO OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH EFEKTYWNE ZMNIEJSZANIE KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI Z POWODÓW FINANSOWYCH

2 Razem przezwyciężymy kryzys Kryzys gospodarczy coraz częściej daje o sobie znać. Przedsiębiorcy za wszelką cenę obniżają koszty swej działalności, a polityka cięcia kosztów przybiera zdumiewające rozmiary. W tym trudnym okresie postanowiliśmy wspomóc przedsiębiorców naszą specjalistyczną wiedzą i stworzyliśmy Program Antykryzysowy: cykl dziesięciu szkoleń, podczas których zaprezentujemy narzędzia zabezpieczające Państwa interesy w relacjach z pracownikami, dostawcami i kooperantami. To wyjątkowa okazja, by wspólnie z doświadczonymi w realizacji inwestycji i prowadzeniu projektów biznesowych doradcami prawnymi, podatkowymi i księgowymi stworzyć optymalny scenariusz obrony przed skutkami załamania gospodarczego. Zwłaszcza, że warsztatowy charakter szkoleń pozwoli Państwu na aktywny udział w tworzeniu planu. Zapraszam do uczestnictwa w warsztatach, które co prawda nie zniwelują np. skutków załamania branżowego rynku, jednak zdecydowanie pomogą ograniczyć ryzyka przedsiębiorstwa. Fachowość i specjalistyczna wiedza prelegentów daje gwarancję udziału w profesjonalnym i skutecznym szkoleniu. Krzysztof Bramorski Radca Prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawo & Podatki Prelegenci Programu Antykryzysowego Krzysztof Bramorski, radca prawny, absolwent Uniwersytetu skiego, studia prawnicze w Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn. Jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i pracy. Posiada doświadczenie w prawie podatkowym oraz projektach M&A, jak również we wprowadzaniu inwestorów na rynek polski. Partner Zarządzający w Prawo & Podatki. Autor licznych publikacji w mediach prawniczych i ogólnopolskich. Wykładowca w zakresie prawa gospodarczego, prawa podatkowego i prawa pracy. Współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce (Infor, IIR). Agata Okorowska, radca prawny, absolwentka Uniwersytetu skiego, jej specjalizacja koncentruje się przede wszystkim na prawie spółek, funkcjonowaniu i przekształceniach podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu Due Diligence, analiz prawnych i przedprywatyzacyjnych oraz w zamówieniach publicznych. Partner w Prawo & Podatki. Autorka wielu publikacji w pismach prawniczych. Maciej Szermach, adwokat LL.M. (German and Polish Law), absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego i karnoskarbowego i prawa ochrony środowiska. Autor wielu publikacji, wykładowca największych polskich firm szkoleniowych. Reprezentant miasta ia podczas konferencji we Lwowie poświęconej zagadnieniom europejskiego prawa w zakresie ochrony środowiska. Sergiusz Kmiecik, absolwent Uniwersytetu skiego, aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych we iu. Specjalizuje się w prawie pracy polskim, europejskim, indywidualnym i zbiorowym, ochronie własności intelektualnej, przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, prawie spółek handlowych. Jest autorem wielu publikacji oraz wykładowcą z zakresie prawa pracy. Zna języki niemiecki i angielski. Mateusz Mrzygłód, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych we iu. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym i prawie umów, postępowaniu cywilnym, w szczególności w dochodzeniu roszczeń w kraju i za granicą, jak również w obsłudze transakcji związanych z nieruchomościami. Zna języki: angielski, niemiecki Sabina Moczko-Wdowczyk, doradca podatkowy. Ukończyła handel międzynarodowy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w czołowych międzynarodowych firmach doradczych Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego i Deloitte. Obecnie Doradca podatkowy i wspólnik w TaxA Group Sp. z o.o. Specjalizuje się w podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej pomiotów z krajów niemieckojęzycznych. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we iu, autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej Jakub Boberski, licencjonowany doradca podatkowy. Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we iu a następnie międzynarodowych firm doradczych Roedl & Partner, oraz Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.. Obecnie prowadzi własną działalność. Wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego Taxa Group. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych orz Ordynacji podatkowej. Prowadzi zajęcia dla Inforu, Stowarzyszenia Księgowych, EMM Consulting. Wykładowca na studiach podyplomowych Rachunkowość i Podatki oraz Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami na Uniwersytecie Ekonomicznym. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy). Joanna Szostak, licencjonowana księgowa, kierownik zespołu księgowego w Outsourcing sp. z o.o. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku rachunkowość oraz podyplomowych studiów pedagogicznych na Uniwersytecie skim. Od 14 lat praktykuje w zawodzie księgowego, uzyskała doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości spółek prawa handlowego, kilka lat współpracowała z biurem syndyka jako księgowa spółek w upadłości, główna księgowa w spółkach z kapitałem zagranicznym. Wykładowca rachunkowości.

3 SZKOLENIA PRAWNE Odpowiedzialność zarządu w dobie kryzysu I. Pozycja zarządu jako organu spółki. Ogólne zasady odpowiedzialności w spółce z o.o. II. Rola absolutorium III. Odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych IV. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce V. Odpowiedzialność cywilnoprawna VI. Odpowiedzialność w razie niewypłacalności spółki VII. Odpowiedzialność karna Krzysztof Bramorski, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Prawo & Podatki , ,, ul. Świdnicka 39,, I p. Optymalizacja elastyczności zatrudnienia I. Formy zatrudnienia 1. zatrudnienie na umowę o pracę a. rodzaje umów b. zawieranie i rozwiązywanie umów 2. umowy cywilno prawne korzyści i ryzyka 3. pracownicy tymczasowi II. Czas pracy 1. systemy czasu pracy 2. okresy rozliczeniowe 3. system równoważny 4. unormowanie czasu pracy w umowach o pracę oraz w regulaminie pracy III. Czas pracy kadry kierowniczej 1. zadaniowy czas pracy 2. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych Sergiusz Kmiecik, Aplikant radcowski, Kancelaria Prawo & Podatki , ,, ul. Świdnicka 39,, I p. Alternatywne możliwości dofinansowania przedsiębiorstwa I. Wstęp ogólne zasady dotyczące majątku spółek osobowych i kapitałowych II. Dofinansowanie spółek kapitałowych przez instytucje zewnętrzne, zyski i koszty związane takim finansowaniem III. Dofinansowanie przez wspólników IV. Inwestorzy zewnętrzni Agata Okorowska, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawo & Podatki. Joanna Szostak, Kierownik zespołu księgowego, Outsourcing sp. z o.o , , Prawo & Podatki, ul. Rzeźnicza 32 33,, II p. Zabezpieczanie płatności I. Zasady swobody kształtowania umów wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących II. Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności III. Formy płatności zabezpieczające interesy kontrahentów IV. Formy dyscyplinowania Stron umowy Maciej Szermach, Adwokat, Partner, Kancelaria Prawo & Podatki , , Prawo & Podatki, ul. Rzeźnicza 32 33,, II p.

4 Przyspieszenie ściągania zaległych należności I. Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta II. Skuteczne zabezpieczenie płatności w trakcie zawierania umowy III. Prawidłowość dokumentowania transakcji IV. Instrumenty umożliwiające zminimalizowanie postępowania sądowego V. Podsumowanie, pytania, konsultacje Mateusz Mrzygłód, Aplikant radcowski, Kancelaria Prawo & Podatki , , Prawo & Podatki, ul. Rzeźnicza 32 33,, II p. VAT 2009 : I. Zmiany zasad rozliczania transakcji międzynarodowych II. Zmiany w zakresie opodatkowania transakcji krajowych III. Podatek naliczony; nadwyżka podatku naliczonego nad należnym IV. Pozostałe zmiany Sabina Moczko-Wdowczyk, Doradca Podatkowy, Wspólnik Taxa Group sp. z o.o , ,, ul. Świdnicka 39,, I p. Podatkowe aspekty zawierania ugód z kontrahentami I. Informacje ogólne 1. co to jest ugoda? 2. kiedy można zawrzeć ugodę? I. Konsekwencje zawarcia ugody na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) II. Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) III. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) IV. Potrącenie zobowiązania z wierzytelnością z tytułu ugody zawartej ze Skarbem Państwa Sabina Moczko-Wdowczyk, Doradca Podatkowy, Wspólnik Taxa Group sp. z o.o , ,, ul. Świdnicka 39,, I p. Ubezpieczenia na gruncie regulacji podatku dochodowego : I. Rodzaje ubezpieczeń II. Moment powstania przychodu podatkowego w przypadku świadczenia usług ubezpieczeniowych III. Refakturowanie usług ubezpieczeniowych IV. Ubezpieczenie jako koszt podatkowy V. Przykłady wyłączeń ubezpieczeń z kosztów podatkowych VI. Sposób dokumentowania poniesienia kosztu ubezpieczenia jako kosztu podatkowego VII. Zapłata za ubezpieczenie na rzecz zagranicznego podmiotu VIII. Moment zaliczenia wartości ubezpieczenia w ciężar kosztu podatkowego IX. Ubezpieczenia społeczne jako koszt podatkowy 1. moment zaliczenia ubezpieczenia społecznego w ciężar kosztu podatkowego 2. przykłady wyłączenia ubezpieczeń społecznych z kosztów podatkowych 3. zasada rozliczania ubezpieczeń społecznych zapłaconych zagranicą Jakub Boberski, Doradca Podatkowy, Wspólnik Taxa Group sp. z o.o , , Prawo & Podatki, ul. Rzeźnicza 32 33,, II p. SZKOLENIA PODATKOWE

5 SZKOLENIA Z ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI Przesłanki ogłoszenia upadłości z powodów finansowych : I. Informacje ogólne 1. kto może ogłosić upadłość 2. przesłanki upadłości 3. rodzaje postępowań 4. wniosek o ogłoszenie upadłości II. Skutki ogłoszenia upadłości 1. masa upadłości 2. wpływ upadłości na zobowiązania upadłego 3. wpływ upadłości na toczące się postępowania III. Bezskuteczne czynności upadłego 1. przesłanki bezskuteczności 2. konsekwencje uznania czynności za bezskuteczną IV. Konsekwencje upadłości dla wierzycieli V. Postępowanie naprawcze szansa na przetrwanie kryzysu 2. kiedy można wszcząć postępowanie naprawcze 3. zasady rządzące postępowaniem naprawczym 4. korzyści postępowania naprawczego dla dłużnika VII. Odpowiedzialność związana z upadłością 2. odpowiedzialność osobista majątkowa za zobowiązania spółki 3. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej Agata Okorowska, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawo & Podatki , ,, ul. Świdnicka 39,, I p. Efektywne zmniejszanie kosztów przedsiębiorstwa : I. Klasyfikacja kosztów 1. koszty rodzajowe 2. koszty finansowe 3. pozostałe koszty operacyjne II. Rachunek wyników 1. pojęcie strata, zysk, wynik finansowy 2. metoda pośrednia i kalkulacyjna 3. rachunek podatkowy a bilansowy 4. najwyższe pozycje w RZIS III. Sposoby na obniżenie wartości dla wybranych pozycji kosztów, których nie można uniknąć 1. amortyzacja 2. leasing 3. opłaty bankowe 4. opłaty za energię 5. różnice kursowe 6. inne Joanna Szostak, Kierownik Zespołu Księgowego, Outsourcing sp. z o.o , ,, ul. Świdnicka 39,, I p.

6 formularz zgłoszeniowy W przypadku większej ilości zgłoszeń prosimy o powielenie formularza zgłoszeniowego PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI Imię Nazwisko Stanowisko PROGRAM ANTYKRYZYSOWY PRAWO PODATKI KSIĘGOWOŚĆ Firma NIP Ulica Kod Telefon Miasto Faks Tytuł szkolenia data godzina miejsce Odpowiedzialność zarządu w dobie kryzysu Optymalizacja elastyczności zatrudnienia Alternatywne możliwości dofinansowania przedsiębiorstwa Zabezpieczanie płatności Przyspieszenie ściągania zaległych należności VAT Podatkowe aspekty zawierania ugód z kontrahentami Ubezpieczenia na gruncie regulacji podatku dochodowego Przesłanki ogłoszenia upadłości z powodów finansowych Warunki uczestnictwa: 1. Koszt udziału jednej osoby w jednym szkoleniu dla Firm Członkowskich wynosi 750 zł, dla pozostałych 910 zł. 2. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, przerwy kawowe. 3. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora niniejszego zgłoszenia oraz potwierdzenie wpłaty należności za szkolenie. 5. Zgłoszenia można przesyłać faksem lub em na podane poniżej dane kontaktowe. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu w formie elektronicznej potwierdzenie udziału. 6. Szkolenia mają charakter warsztatowy. Każdy uczestnik ma prawo przesłać zapytania, z których najciekawsze zostaną omówione podczas szkolenia. Pytania przesyłać można na 5 dni przed terminem szkolenia. 7. Wpłaty za szkolenie należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed datą szkolenia na konto: Prawo & Podatki - Bramorski Szermach Okorowska Kancelaria Prawna sp.k. BPH S.A., Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia możliwa jest wyłącznie na co najmniej 2 dni przed datą szkolenia. 9. Po tym terminie zgłoszona firma lub osoba obciążona zostanie pełnymi kosztami uczestnictwa. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie lub terminie szkolenia. Szkolenia odbywają się w siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, ul. Świdnicka 39, lub w siedzibie Prawo & Podatki, ul. Rzeźnicza 32-33,. Efektywne zmniejszanie kosztów przedsiębiorstwa Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam Kancelarię Prawo & Podatki do wystawienia i przesłania faktury. Kontakt Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska Kancelaria Prawna sp.k. ul. Rzeźnicza Podpis osoby upoważnionej Pieczęć firmowa Informujemy, że Państwa dane osobowe umieszczone w formularzu zgłoszeniowym będą przechowywane i przetwarzane przez Prawo & Podatki - Bramorski Szermach Okorowska Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą we iu, ul. Rzeźnicza 32-33, oraz Outsourcing sp. z o.o, z siedzibą we iu, ul. Rzeźnicza 32-33, wyłącznie do celów organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocji wydarzeń organizowanych przez Prawo & Podatki i Outsourcing. Mają Państwo prawo wglądu do swych danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów marketingowych oraz wobec przechowywania danych innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. tel. (071) faks: (071)

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Wrocław 22 czerwca 2010 r. Spółka wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. oraz IURICO

Bardziej szczegółowo

AVANTA auditors & advisors

AVANTA auditors & advisors Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z cyklu Zamknięcie roku 2010 Nowelizacja VAT 2011 Spółka TaxA Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza Państwa

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Kontrakty budowlane. wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

Kontrakty budowlane. wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

XXIV. Optymalizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia. www.kongresprawapracy.pl EDYCJA. września 2014 r. BYDGOSZCZ. Pharma Review

XXIV. Optymalizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia. www.kongresprawapracy.pl EDYCJA. września 2014 r. BYDGOSZCZ. Pharma Review XXIV 18 19 Optymalizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia DZIEŃ I : DZIEŃ II PT. PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY Y DLA PRAKTYKÓW Świadectwo pracy czy to tylko obowiązek? Odpowiedzialność za mienie powierzone.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA ocena klienta w świetle rekomendacji T i S uproszczona procedura wiarygodności kredytowej klienta określanie wskaźnika dti przez bank Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca:

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca: Strona Tytułowa warsztaty 13 14 marca 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Prelegenci: Katarzyna Barańska Kancelaria Prawna White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy dr Jerzy Kopyra Akademia Prawa

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający Strona Tytułowa Główne zagadnienia yrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osób fizycznych ytajemnica bankowa w outsourcingu

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - środki trwałe,

Bardziej szczegółowo

CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych

CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych WARSZTATY CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych 15 października 2015 r., Siedziba Deloitte ul. Jana Pawła II 19 Warszawa Partner merytoryczny Przygotuj swoją firmę i grupę na zmiany!

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy

Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Wpływ IRiESP na rynek energetyczny Zasady okreslające obrót paliwem na giełdzie gazu Problemy związane z nominacją i alokacją paliwa gazowego Charakterystyka rynku bilansującego

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo