Symfonia Mała Księgowość 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symfonia Mała Księgowość 2014"

Transkrypt

1 Symfonia Mała Księgowość 2014 Opis zmian Wersja 2014 Zgodność z prawem podatkowym Program jest dostosowany do wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku zmian w podatku od towarów i usług. W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami. W parametrach pracy dla grupy znajdują się parametry umożliwiające ustalenie domyślnego ustalenia dat w oknie Zapis. Zmiana formularza załącznika ORD-ZU Zmieniony został formularz załącznika ORD-ZU - Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7D i VAT-7K na zgodny z aktualnym wzorem. 2 2 Symfonia Pro Mała Księgowość 2014 System Symfonia Pro to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych, umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów. Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać w tabeli przestawnej. 3

2 Symfonia Mała Księgowość Wersja 2014 Zgodność z prawem podatkowym Program jest dostosowany do wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku zmian w podatku od towarów i usług. W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami. Są to: W metodzie memoriałowej Dla dokumentów zakupu Dodane zostało pole Data Zakupu. Data ta odpowiada dacie sprzedaży na otrzymanej fakturze zakupu. Pole Moment odliczenia VAT zawiera zmodyfikowaną rozwijaną listę możliwych terminów. Są to: dzień otrzymania dzień wystawienia dzień zakupu nie później niż 90 dni przelewem lub kompensatą przelewem lub kompensatą w ciągu 14 dni termin płatności Trzy pierwsze dostępne są dla wszystkich firm rozliczanych metodą memoriałową. Pozostałe dostępne są tylko, gdy w ustawieniach firmy włączone są pełne rozrachunki. Dla dokumentów sprzedaży Dodane zostało pole Moment zaliczenia VAT zawierające rozwijaną listę możliwych terminów. Są to: dzień wystawienia dzień sprzedaży nie później niż po 7 dniach od sprzedaży Moment zaliczenia nie później niż po 7 dniach od sprzedaży, potrzebny jest czasowo, do pełnego wejścia w życie nowelizacji ustawy. W metodzie kasowej Dla dokumentów zakupu Pole Moment odliczenia VAT zawiera rozwijaną listę możliwych terminów. Są to: dzień uregulowania zobowiązania każda zapłata Dla dokumentów sprzedaży Pole Moment zaliczenia VAT zawiera rozwijaną listę możliwych terminów. Są to: każda zapłata nie później niż po 90 dniach nie później niż po 180 dniach W parametrach pracy dla grupy znajdują się parametry umożliwiające ustalenie domyślnego ustalenia dat w oknie Zapis.: Domyślny moment odliczenia VAT dla zakupu parametr umożliwiający ustalenie, która z dostępnych pozycji będzie podpowiadana jako Moment odliczenia VAT, w panelu Rejestry VAT okna Zapis podczas wprowadzania dokumentów kosztowych. Domyślny moment zaliczenia VAT dla sprzedaży parametr umożliwiający ustalenie, która z dostępnych pozycji będzie podpowiadana jako Moment zaliczenia VAT, w panelu Rejestry VAT okna Zapis podczas wprowadzania dokumentów przychodowych. Zmiana formularza załącznika ORD-ZU Zmieniony został formularz załącznika ORD-ZU - Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7D i VAT-7K na zgodny z aktualnym wzorem.

3 Symfonia Mała Księgowość Symfonia Pro Mała Księgowość 2014 System Symfonia Pro to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych, umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów. Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać w tabeli przestawnej. Zwiększenie efektywności procesu zarządzania dzięki szybkiemu dostępowi do informacji to bardzo ważny etap w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Nowa funkcjonalność Pro, dostępna w programach Systemu Zarządzania Symfonia od wersji 2014 umożliwia przejrzystą, tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji o stanie działalności przedsiębiorstwa. Wizualna prezentacja kluczowych wskaźników pozwala dostrzegać zdarzenia, stany lub trendy, które wymagają szczególnej uwagi lub podjęcia działań przez wyspecjalizowane zasoby. Funkcjonalność wyróżnia się prostotą rozwiązania, ergonomią, spójnością oraz kompletnością. Użytkownicy funkcjonalności Pro w poszczególnych programach biznesowych Systemu Symfonia, mogą sporządzać zestawienia w obsługiwanych przez nich obszarach sprzedaży, zakupu i finansów. Dane prezentowane są zarówno przy użyciu standardowych postaci jak i typów zestawień graficznych zdefiniowanych przez Użytkowników. Wersja Pro objęta jest odrębnym licencjonowaniem. W celu skorzystania z funkcji w niej zawartych należy zakupić stosowną licencję a następnie ją aktywować podobnie jak się to odbywa przy zakupie nowej wersji programu. Wykupiona funkcjonalność dostępna jest na wszystkich terminalach obsługujących dany program, bez względu na liczbę stanowisk. Ograniczenia dostępu do danych na poszczególnych stanowiskach realizowane są poprzez system uprawnień do danych i obszarów. Uruchamianie funkcjonalności w programie Zestawienia i graficzną reprezentację danych uzyskuje się: - z menu głównego Funkcje poleceniem Wykresy, które otwiera okno Lista wykresów pozwalające na wybór zestawienia - w oknach KPiR, ryczałtów, rejestru sprzedaży, rejestru zakupów i kontrahentów poleceniem Wykresy, które otwiera okno Lista wykresów pozwalające na wybór zestawienia - w oknie kartoteki kontrahentów i w oknie kartoteki pieniędzy poleceniem Wykresy, które otwiera okno Lista wykresów umożliwiające wybór zestawienia. Charakterystyka zestawień Wykresy są graficzną reprezentacją danych wyświetlanych w postaci tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać w tabeli przestawnej. Zestawienia prezentowane są w układzie z podziałem na część graficzną w górnej części i tabelaryczną w dolnej.

4 Symfonia Mała Księgowość Parametry wykresów Wykonywanie zestawień domyślnie poprzedzane jest wyświetleniem okna dialogowego z wyborem parametrów określających zakres danych wykorzystywanych przez wykres. W oknie dialogu może być widoczny napis data wpisu (data zdarzenia gosp.) lub data wystawienia (termin płatności). Kliknięcie na napisie powoduje przełączenie. Ma to umożliwić wybór daty, według której określany będzie zakres danych do przetworzenia.

5 Symfonia Mała Księgowość Możliwe jest wyłączenie okna parametrów odrębnie dla każdego zestawienia, dzięki czemu wykres wygenerowany zostanie na podstawie ustawień domyślnych w zestawieniach predefiniowanych. Dotyczy to również zestawień zdefiniowanych i zapisanych przez użytkownika z ustawionym zestawem parametrów. Sterowanie pytaniem o parametry przeprowadza się w oknie Lista wykresów, poprzez ustawienie znacznika w kolumnie Opcje. W oknie zarządzania wykresami znajduje się również kolumna Aktywny ze znacznikami pozwalającymi określić dostępność zestawień na listach dostępnych z obszarów tematycznych. Po wybraniu w lewej części okna nazwy katalogu wykresów (okna w programie), w prawej części okna pojawi się lista wszystkich dostępnych w oknie wykresów. Wykresy dostarczone przez Sage (predefiniowane) są oznaczone ikoną, utworzone przez aktualnego użytkownika ikoną, natomiast utworzone przez innego użytkownika ikoną. UWAGA Wykresy utworzone przez aktualnego użytkownika mogą być usuwane.

6 Symfonia Mała Księgowość Lista predefiniowanych wykresów W programie Symfonia Pro Mała Księgowość 2014 udostępniony został zestaw predefiniowanych wykresów w wybranych oknach programu.: Okno KPiR: Przychody w czasie Struktura przychodów Suma przychodów wg kontrahentów Struktura wydatków Suma wydatków wg kontrahentów Wydatki w czasie Zapisy w czasie Zapisy w czasie - kwartalnie Okno Ryczałt: Przychody w czasie Struktura przychodów Suma przychodów wg kontrahentów Okno Rejestr sprzedaży: Sprzedaż w czasie Sprzedaż w czasie - kwartalnie Sprzedaż wg kontrahentów Sprzedaż wg rejestrów Okno Rejestr zakupów: Zakup w czasie Zakup w czasie - kwartalnie Zakup wg kontrahentów Zakup wg rejestrów Okno Kartoteka pieniędzy: Należności i zobowiązania wg rejestrów Należności wg okresów przeterminowania Zobowiązania wg okresów przeterminowania Okno Kartoteka kontrahentów: Obroty w księdze (tylko dla KPiR) Obroty w ewidencji przychodów (tylko dla ewidencji przychodów) Należności i zobowiązania kontrahentów Okno Kontrahent: Obroty w księdze w czasie (tylko dla KPiR) Obroty w ewidencji przychodów w czasie (tylko dla ewidencji przychodów) Należności i zobowiązania kontrahentów Należności wg okresów przeterminowania Zobowiązania wg okresów przeterminowania UWAGA Niektóre z wykresów są dostępne w zależności od wyboru ustawień w panelu Ewidencja okna opisu firmy. Użytkownik może definiować własne wykresy na drodze modyfikacji udostępnionych w programie i zapisywać je pod własnymi nazwami.

7 Symfonia Mała Księgowość Okno graficznej prezentacji danych Podstawową formą prezentacji danych analitycznych jest forma graficzna. Dane do wykresów są pobierane z tabeli przestawnej. Okno zestawienia składa się z następujących elementów: 1. Menu główne - opcje

8 Symfonia Mała Księgowość Plik - Zapisywanie wykresu oraz jego parametrów pod własną nazwą - Drukowanie wykresu, tabeli oddzielnie i razem - Eksport tabeli do Excela - Eksport do PDF - Podgląd wydruku i eksportu wykresu i tabeli oddzielnie i razem - Zamknięcie okna zestawienia Edycja - Kopiowanie do schowka wybranych (zaznaczonych) wartości liczbowych z tabeli - Przywracanie stanu zapisanego Tabela - Wyróżnianie wartości ujemnych - Wyświetlanie/ukrywanie lista elementów tabeli - Wyczyszczenie filtrów tabeli Wykres - Wybór rodzaju wykresu - Określenie palety kolorów - Ustalenie parametrów legendy, etykiet danych i osi oraz wartości dyskretnych osi X - Domyślne pobieranie sum - Ustalanie opcji wykresu polecenie otwiera okno kreatora konstrukcji i prezentacji typu wykresu Widok: - Wyświetlanie lub ukrywanie parametrów zestawienia - Ukrywanie/wyświetlanie wykresu - Ukrywanie/wyświetlanie tabeli Pomoc - Otwarcie pliku pomocy kontekstowej - Wyświetlenie okna z informacjami na temat wersji programu, zajmowanej pamięci oraz liczby wierszy danych w wykresie Wybrane opcje dostępne są również w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy użytym w wybranym obszarze zestawienia.

9 Symfonia Mała Księgowość Pasek narzędziowy Na pasku narzędziowym znajdują się wybrane polecenia z menu głównego. Zapewnia to szybki dostęp do: - zapisywania, - drukowania, - eksportu do Excela oraz PDF, - drukowania, - wyboru rodzaju wykresu, - ustawienia parametrów wykresu, - przełączania paska parametrów zestawienia, - przywrócenia stanu zapisanego, - dostępu do pomocy kontekstowej. 3. Panel danych - tabela przestawna Zastosowanie tabeli przestawnej pozwala na dowolne wybieranie pól z dostępnych dla danego zestawienia wymiarów i wartości. Modyfikowanie konfiguracji parametrów tabeli umożliwia analizowanie szeregu wariantów zestawień. Zmieniając ustawienia pól oraz nadkładając filtry na poszczególne elementy można wydobyć różne informacje niezbędne do analizowania obszarów działania firmy. Dodatkowo, sparametryzowane w odpowiedni sposób zestawienie można wyeksportować do Excela, do pliku PDF, zapisać pod swoją nazwą lub wydrukować. Podgląd wydruku i eksportu pozwala również zapisać zestawienie w wielu popularnych formatach. Panel tabeli przestawnej oddzielony jest od wykresu paskiem narzędziowym szybkiego dostępu do poleceń: - kopiowania, - wyróżniania wartości ujemnych, - prezentacji wybranej ilości wierszy w stosunku do pierwszej kolumny zestawiania, - rodzaju podsumowania danych według wybranego wymiaru, - zdejmowania filtrów tabeli - ukrywania i pokazywania listy dostępnych elementów do wykorzystania w tabeli. Sama tabela jest oparta o wymiary i wartości. Lewa część zawiera elementy możliwe do wykorzystania w konstrukcji tabeli. Prawa natomiast, zasadnicza, zawiera dane wyświetlane w strukturze zależnej od układu wymiarów zastosowanych w obszarze kolumn, wierszy, filtrowania oraz danych.

10 Symfonia Mała Księgowość Zarówno elementy z listy jak i nazwy użyte w obszarach można zmieniać poprzez przeciąganie z miejsca na miejsce. W tabeli poniżej, dla tego samego zestawu elementów i danych, przedstawiono przychody wg kodu kontrahenta.

11 Symfonia Mała Księgowość Elementy w obrębie prostokątnej ramki mogą zawierać dodatkowe, funkcjonalne symbole graficzne. Na poniższym przykładzie widoczne są dwa małe trójkąty oraz miniaturowy lejek. Trójkąt po prawej stronie nazwy elementu symbolizuje możliwość zmiany kolejności sortowania danych na rosnącą lub malejącą. Trójkąt z lewej strony symbolizuje charakter elementu zgrupowanego z ukrytą podstrukturą, którą można rozwinąć przez jego kliknięcie. Może to być struktura analityczna kont lub podział elementów odpowiedzialnych za datę na interwały czasowe np. rok, kwartał, miesiąc. Rozwinięcie podstruktury pozwala na poszczególnych poziomach ustalić sortowanie oraz filtrowanie. Symbol lejka pozwala na ustawienie żądanego filtrowania poprzez zaznaczenie lub odznaczenie elementów na liście rozwijanej, uzyskanej poprzez jego kliknięcie. W elementach zgrupowanych, opisanych powyżej, możliwe jest filtrowanie z wykorzystaniem hierarchicznej struktury pokaznej na poniższej ilustracji. Ustawiony filtr obowiązuje w tabeli do czasu wyłączenia go w elemencie. Usunięcie elementu z ustawionym filtrem z któregokolwiek z obszarów tabeli przestawnej nie likwiduje filtrowania. Zakres danych tabeli będzie ograniczony filtrem elementu znajdującym się poza tabelą. 4. Panel wizualizacji danych Dane z tabeli przestawnej mogą być przedstawiane w panelu wizualizacji na różnego rodzaju wykresach np.: kolumnowych, słupkowych, bąbelkowych, schodkowych, kołowych, lejkowych, giełdowych i Gantta. Szeroki wybór rodzajów wykresów umożliwia taką wizualizację danych, która w najpełniejszy sposób zapewni czytelność i łatwość analizowania danych. Panel składa się z nagłówka, w którym widoczny jest tytuł wykresu oraz z samego wykresu. Wygląd wykresu można zdefiniować w oknie Kreatora wykresu otwieranego z menu Wykres.

12 Symfonia Mała Księgowość Okno kreatora wykresu Kreator wykresu otwierany jest w oknie niezależnym od okna zestawienia, co pozwala na ich wygodne rozmieszczenie na ekranie monitora. Okno kreatora wykresu składa się z menu wyboru ustawień podzielonego na część definiowania konstrukcji wykresu i definiowania części prezentacyjnej oraz panelu, w którym prezentowany jest widok wykresu z wybranymi opcjami. Użytkownik może ukryć lub rozwinąć widok menu Konstrukcja i Prezentacja. W części definiowania konstrukcji wykresu można wskazać typ wykresu, który w najpełniejszy sposób odzwierciedli biznesowy sens sporządzanego zestawienia. Aby filtrować typy wykresów według ich grup, należy użyć wartości w rozwijanej liście wyboru. Polecenie Wygląd pozwala na podgląd sporządzanego wykresu dla wybranego typu oraz na wybranie palety kolorów służącej do zaznaczenia danych na zestawieniu oraz stylu określającego wygląd wykresu w zależności od bieżącej palety. Polecenie Dane otwiera zakładkę Źródło danych tabeli przestawnej, w której można zaznaczyć sposób pobierania i prezentacji danych. W części Prezentacja znajdują się polecenia za pomocą których można dostosować właściwości wykresu, osie diagramu, opcje serii związanych z typem widoku, etykiety punktów serii, dodać tytuły do wykresu, legendę oraz adnotacje osadzone na wykresie, w obszarze lub punkcie serii. Baza demonstracyjna Załączona do programu baza demonstracyjna wzbogacona została o dodatkowe dokumenty umożliwiające przygotowanie wykresów obrazujących działanie programu w tym obszarze.

Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d

Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d Opis zmian Wersja 2014.d Zmiana daty programu przy wykonywaniu raportów 6 Poprawiono błąd powodujący zmianę daty programu na datę systemową po wykonaniu niektórych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1.a

Symfonia Mała Księgowość 2013.1.a Symfonia Mała Księgowość 2013.1.a Opis zmian Wersja 2013.1.a Pełna obsługa metody kasowej Zmodyfikowana została obsługa metody kasowej dla małych firm do w pełni zgodnej z nowymi przepisami, bez ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl

enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Spis treści Moduły księgowe Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.d 4 Deklaracja VAT-27 4 Zmiany w rejestrach 6 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M 8 Nowe zestawienia 8 Aktualizacja danych

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Mała Księgowość start Wersja 1.00 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 CDN Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Opis zmian Wersja 2013.1e Nowe formularze deklaracji podatkowych VAT UE i VAT-UEK 5 W związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej zostały uaktualnione formularze

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe

Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o.

Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o. 1 2 Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o. 3 Spis Treści 1. WPROWADZENIE...4 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY...5 2.1. USTAWIENIA OGÓLNE... 5 2.2. PLAN KONT.... 6 2.3. KONTA SPECJALNE...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo