RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2013 ROKU. od dnia roku do dnia roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2013 ROKU. od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.03.2013 roku"

Transkrypt

1 Raport kwartalny za okres od r. do r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2013 ROKU od dnia roku do dnia roku

2 Raport kwartalny za okres od r. do r. Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Wykaz raportów publikowanych w I kwartale 2013 roku. Oświadczenie Zarządu.

3 Raport kwartalny za okres od r. do r. Szanowni Akcjonariusze, W związku z otrzymaniem wyników finansowych Spółki przedstawiam Państwu raport ukazujący działania w I kwartale 2013 roku. W omawianym okresie Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości ,94 zł. Wartość przychodów za I kwartał wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12%, co jest zadowalającym wynikiem wobec obserwowanego spadku popytu na rynku. Niestety wartość wartość EBITDA wyniosła ,02 zł. Zadaniem Zarządu na ten rok będzie wypracowanie dodatniego wyniku EBITDA, jednak będzie to możliwe dopiero od III kwartału 2013 roku, biorąc pod uwagę sezonowość sprzedaży oraz fakt, iż pierwsze półrocze zawsze było gorsze aniżeli druga połowa roku. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Spółka w omawianym okresie uruchomiła nowy sklep internetowy z naczyniami oraz akcesoriami kuchennymi Decyzja ta podjęta została z racji dobrych wyników osiąganych przez sklep Dostrzegliśmy popyt na tego typu asortyment dlatego też stworzyliśmy serwis, który posiada w swojej ofercie najbardziej znane marki oraz najwyższej jakości produkty. Z wyrazami szacunku Jakub Dębski Prezes Zarządu

4 Raport kwartalny za okres od r. do r. 1.1Informacje ogólne. 1.2Informacje podstawowe. Firma InBook Spółka Akcyjna Kraj siedziby Polska Siedziba Dąbrowa Górnicza Adres ul. Osiedle Robotnicze 6, Dąbrowa Górnicza Telefon Fax strona internetowa NIP REGON KRS Źródło: Spółka 1.3Struktura akcjonariatu. Struktura akcjonariatu i organy nadzorcze Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Kapitał zakładowy Spółki na dzień r. wynosi zł i składa się z sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W jego skład wchodzą akcje następujących serii: I. Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości sztuk II. Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości sztuk III. Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości sztuk IV. Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości sztuk V. Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości sztuk Akcjonariat powyżej 5% na dzień 14 lutego 2012 Lp. Akcjonariusz akcji % głosów 1 Jakub Dębski ,07 % 2 ABS Investment S.A. wraz z ,42 % podmiotem zależnym 3 Mariusz Dąbrowski ,73 % 4 INVESTcon GROUP S.A ,66 % 5 Pozostali ,89 % Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek

5 Raport kwartalny za okres od r. do r. publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.). 1.4Zarząd. W skład Zarządu wchodzili: Imię i Nazwisko Jakub Dębski Paulina Raciborska Funkcja Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 1.5Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej wchodzili: Imię i Nazwisko Dagmara Waluś Przemysław Okrajni Katarzyna Dębska Maciej Dębski Adam Raciborski Funkcja Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 1.5.1Inne informacje. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. Na dzień 31 marca 2013 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań. Na dzień 31 marca 2013 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości w związku z tym taki obowiązek Spółki nie dotyczy. Informacje dotyczące prognoz finansowych. Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

6 Raport kwartalny za okres od r. do r. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. DANE FINANSOWE PORÓWNYWALNE ZA I KWARTAŁ ROKU 2012 ORAZ Dane finansowe I kwartał 2012 I kwartał 2013 w złotych Aktywa trwałe , ,43 Aktywa obrotowe , ,20 Aktywa razem , ,63 Kapitał własny , ,91 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , ,14 Dane finansowe w złotych I kwartał 2012 od do I kwartał 2013 od do narastająco od do narastająco od do amortyzacja , , , ,41 przychody netto ze sprzedaży zysk/strata ze sprzedaży zysk/strata z działalności operacyjnej zysk/strata brutto zysk/strata netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43

7 Raport kwartalny za okres od r. do r. Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Spółka w okresie od r. do r. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości ,94 zł Wartość przychodów za I kwartał wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12%. Odnotowany wzrost sprzedaży w omawianym okresie daje dobre prognozy na bieżący rok. W omawianym okresie Spółka odnotowała stratę w wysokości ,43 zł, jednak uwzględniając koszt amortyzacji w wysokości ,41 zł zauważamy, że wartość EBITDA wynosi ,02 zł. Bilans Spółki na dzień r. zamknął się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów kwotą ,63 zł. Po stronie aktywów zmieniła się proporcja aktywów trwałych w stosunku do aktywów obrotowych. Na dzień r. aktywa trwałe wynosiły ,43.zł, natomiast obrotowe to kwota ,20 zł. Niewątpliwy wpływ na tą sytuację miał wzrost wartości zapasów w postaci towarów handlowych. Na dzień r. stan zapasów w postaci towarów handlowych to równowartość kwoty ,44 zł i jest to wartość większa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Powyższe wartości wynikają z konieczności utrzymania tymczasowo większych stanów magazynowych w związku z różnorodnością oferowanych towarów oraz wymogiem rynku, na którym klientowi zależy na szybkości realizacji zamówień. W I kwartale 2013r. zmalała wartość należności krótkoterminowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Środki i inne aktywa pieniężne na koniec omawianego okresu zamknęły się kwotą ,91 zł, i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W strukturze pasywów stan zobowiązań krótkoterminowych Spółki na dzień r. wynosił ,14 zł i był wyższy w porównaniu do I kwartału 2012 roku. Wynika to głównie z zafakturowania z długim terminem płatności towarów handlowych. Natomiast kapitał własny Spółki na dzień r. wynosił ,91 zł i był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

8 Raport kwartalny za okres od r. do r. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Otwarcie nowego serwisu internetowego dobregarnki.pl W pierwszym kwartale 2013 roku Spółka zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami uruchomiła nowy sklep z naczyniami oraz akcesoriami kuchennymi - Serwis grupuje różne znane i cenione marki, takie jak: Fiskars, Silit, Emalia Olkusz, Saba, Silikomart, Berghoff, Silikomart, Vialli Design. Produkty cechuje dobra jakość wykonania oraz modny design. W dalszym ciągu trwają rozmowy z kolejnymi dostawcami produktów. Zarząd pragnie aby oferta sklepu była bogata i różnorodna, ciekawa dla potencjalnych klientów. Obecnie sklep wymaga jeszcze długotrwałej reklamy oraz stałych nakładów na promocję. Sklep posiada już stworzone i działające kampanie Google Adwords, w tej dziedzinie Spółka korzysta z własnej wiedzy oraz doświadczenia dzięki czemu jest w stanie ograniczyć koszty związane z podmiotami zewnętrznymi. Pojawiające się już pierwsze zamówienia pozwalają natomiast z optymizmem stwierdzić, że zwrot inwestycji nastąpi w niedalekiej przyszłości. Nowa marka - Esprit W omawianym okresie oferta sklepu wzbogaciła się o nową markę zegarków - Esprit. Jej historia sięga roku 1968, kiedy to w San Francisco, w stanie California, Susie oraz Douglas Tompkins pod koniec lata objeżdżali całe Stany Zjednoczone i ze swojego samochodu sprzedawali swoją pierwszą kolekcję Esprit. To był początek marki. Autentyczna i naturalna, inspirowana słońcem i morzem, pełna radości życia - taki był duch pierwszej kolekcji ESPRIT i taki jest jej duch również teraz. Dzisiaj Esprit to międzynarodowy Brand - rozpoznawalny w każdym zakątku świata. Produkuje ubrania, obuwie, okulary, biżuterię, zapachy a nawet ma całą swoją kolekcję rzeczy dla domu. Projektuje również swoje kolekcje zegarków dla kobiet i mężczyzn, które zawsze są zgodne z cała linią wszystkich produktów.

9 Raport kwartalny za okres od r. do r. Inspirowane tym samym duchem jaki przyświecał Susie i Douglasowi Tompkins w 1968 roku w Californii.

10 Raport kwartalny za okres od r. do r. Wykaz raportów publikowanych w IV kwartale 2012 roku. Nr i rodzaj raportu EBI Treść raportu 1/2013 raport bieżący Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. 2/2013 raport bieżący Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy /2013 raport kwartalny Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. 4/2013 raport bieżący Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki

11 Raport kwartalny za okres od r. do r. Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku. Zarząd Inbook S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za okres I kwartału 2013 roku, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, oraz że sprawozdanie kwartalne z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Prezes Zarządu Jakub Dębski Wiceprezes Zarządu Paulina Raciborska

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU od dnia 01.10.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Raport kwartalny zawiera: 1. Podstawowe informacje o emitencie informacje ogólne, struktura akcjonariatu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r.) Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r.) Warszawa, 14 lutego 2013 r. Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r.) Warszawa, 14 lutego 2013 r. Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE...3 1.1 DANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. (I kwartał 2013 r.) Warszawa, 15 maja 2013 r.

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. (I kwartał 2013 r.) Warszawa, 15 maja 2013 r. Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. (I kwartał 2013 r.) Warszawa, 15 maja 2013 r. Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE...3 1.1 DANE REJESTROWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku 1 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ROBINSON EUROPE S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012/2013 R. okres od 01-08-2013 do 31-10-2013 Opublikowany w dniu 14 grudnia 2013 r. Raport za IV kwartał 2012/2013 roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl Spis treści 1. PODSTAWOWEINFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT. KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 roku. (Od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.) Spółki MODECOM S.A. Ołtarzew, 13 lutego 2015 roku

RAPORT. KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 roku. (Od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.) Spółki MODECOM S.A. Ołtarzew, 13 lutego 2015 roku RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 roku (Od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.) Spółki MODECOM S.A. Ołtarzew, 13 lutego 2015 roku Spis treści 1) Wprowadzenie 3 1.1. Podstawa sporządzenia raportu

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku)

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) z siedzibą w Poznaniu (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) Poznań, 15 maja 2014 roku strona 1 z 29 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 9

Bardziej szczegółowo

UZNANY EKSPERT W HYDROTECHNICE. Raport kwartalny. NAVIMOR-INVEST S.A. za IV kwartał roku 2012 (okres od 01.10.2012r. do 31.12.2012r.

UZNANY EKSPERT W HYDROTECHNICE. Raport kwartalny. NAVIMOR-INVEST S.A. za IV kwartał roku 2012 (okres od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. UZNANY EKSPERT W HYDROTECHNICE Raport kwartalny NAVIMOR-INVEST S.A. za IV kwartał roku 2012 (okres od 01.10.2012r. do 31.12.2012r.) Sprawozdanie zostało zatwierdzone: Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (dane za okres 01.04.2013 r. 30.06.2013 r.) Zawartość raportu: 1. Podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za II kwartał

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013 Warszawa 13 luty 2013 r. 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce....3 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. (II kwartał 2014 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. (II kwartał 2014 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.04.2014 r. do r. (II kwartał 2014 r.) Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE... 3 1.1 DANE REJESTROWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dn. 14 sierpnia 2014 r. RAPORT JEDNOSTKOWY OKRESOWY CONCEPT LIBERTY GROUP S. A. (dawniej Liberty Group S.A.) ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU ORAZ RAPORT SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. Warszawa, dn. 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo