ANALIZA I OCENA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMKÓW ZA 2014R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA I OCENA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMKÓW ZA 2014R."

Transkrypt

1 URZ. ANALIZA I OCENA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMKÓW ZA 2014R , 2015 'KOWIE O Ufo.CliOtf.ZDlź n wraz z znikami. Świadczenia opieki zdrowotnej oferuje mieszkańcom Gminy Przemków placówka prowadzona przez COR-MED NZOZ M&S Diallo Spółka jawna w Przemkowie oraz przez NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego s.c. GKurylak&B.Śliwa&J.Kofla. COR-MED NZOZ M&S Diallo Spółka jawna W roku 2014 COR-MED NZOZ oferował swoim pacjentom bezpłatne usługi, które zostały zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczegółowa oferta zostaje przedstawiona poniżej: a) Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej - (1 lekarz pediatra, 3 lekarzy dla dorosłych) - przyjmowani są pacjenci, którzy złożyli deklarację do COR-MED NZOZ M&S Diallo oraz inni pacjenci - w chwili zagrożenia zdrowia lub życia. Poradnia lekarza POZ czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. Od r do r wykonano: - przyjęcia (dorośli) - przyjęć , - przyjęcia (dzieci) - przyjęć b) Gabinet zabiegowy - czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. W gabinecie zabiegowym wykonuje się: iniekcje, EKG, badania spirometryczne, pomiar RR oraz wszelkie inne zabiegi. Ilość wykonanych procedur w okresie : Iniekcje , Pomiar RR , EKG-343. c) Punkt Szczepień - nadzoruje i wykonuje szczepienia dzieciom od urodzenia zgodnie z kalendarzem szczepień, a także wszystkie szczepienia nieobowiązkowe, także osobom dorosłym. W roku 2014 w Punkcie Szczepień COR-MED wykonane zostały 576 szczepienia. d) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - opieką pielęgniarską otoczeni są pacjenci, którzy złożyli deklarację wyboru do pielęgniarki zatrudnionej w COR-MED NZOZ M&S

2 Diallo. Zabiegi udzielane są pacjentom zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i domowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. W okresie od do pielęgniarka POZ COR-MED NZOZ wykonała wizyt domowych oraz zabiegów w warunkach ambulatoryjnych. e) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - opieką położnej objęte są kobiety oraz dzieci do 2 miesiąca życia. W szczególności zadania położnej POZ opierają się na zapewnieniu wizyt patronażowych noworodkom oraz ich matkom, wizyt w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno - ginekologicznych, a także wizyt w edukacji przedporodowej. W roku 2014 położna POZ COR-MED NZOZ M&S Diallo wykonała: wizyty patronażowe u dzieci pomiędzy 0-6 tygodniem życia, wizyt u położnicy w okresie od 0-6 tygodnia po porodzie, wizyty w ramach edukacji przedporodowej. f) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - w tym zakresie COR-MED NOZ M&S Diallo także podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje opieką, wszystkie dzieci szkolne na terenie Gminy Przemków. Od września 2014 roku pielęgniarka higieny szkolnej COR-MED. NZOZ sprawuje opiekę nad: uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie - 92 uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej (w tym klasa 0) uczniami Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie - 39 uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie - 45 uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie g) Poradnia Położniczo - Ginekologiczna - świadczenia udzielane są przez lekarza specjalistę ginekologii i położnictwa, poradnia funkcjonuje w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentki przyjmowane są na bieżąco, COR-MED NZOZ M&S Diallo nie prowadzi listy oczekujących w tym zakresie świadczeń. W roku 2014 w poradni zarejestrowano wizyt.

3 h) Poradnia Okulistyczna - świadczenia udzielane są przez specjalistę okulistyki. W gabinecie prowadzone jest kompleksowe badanie wzroku wraz z badaniem komputerowym. W roku 2014 wykonano wizyt. i) Poradnia Zdrowia Psychicznego - w poradni tej świadczeń udziela lekarz specjalista psychiatrii, lekarz psychiatra oraz psycholog. Przyjęcia odbywają się w trybie ambulatoryjnym i w ramach wizyt domowych. Liczba wykonanych wizyt w roku 2014 wynosi j) Gabinet fizjoterapii - gabinet funkcjonuje w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmuje szeroki zakres zabiegów: magnetronic, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy UR, TENS i HV, Pulsatronic, Terapuls, lampy Sollux, galwanizacja, laseroterapia miejscowa, krioterapia miejscowa oraz zabiegi z zakresu kinezyterapii. Dział fizjoterapii czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Świadczeń udziela magister i starszy technik fizjoterapii. W roku 2014 zrealizowano 6430 wizyt. k) Laboratorium analityki medycznej - czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30. COR-MED wykonuje badania na własnym sprzęcie laboratoryjnym. Współpracuje także z Laboratorium SYNEVO w Zielonej Górze, Zakładem Opieki Zdrowotnej w Głogowie oraz Laboratorium Analityki Medycznej w Szprotawie. W okresie od do roku w Laboratorium COR-MED NZOZ wykonano pobrań materiału do badań. 1) Pracownia USG - w pracowni wykonywane są bezpłatnie badania ultrasonograficzne leżące w kompetencji lekarza POZ oraz zlecane przez lekarzy specjalistów przyjmujących w COR-MED w ramach umowy z NFZ. W roku 2014 wykonane zostały 444 badania USG różnego typu. W COR-MED NZOZ M&S Diallo świadczeń udzielają także specjaliści w ramach własnych praktyk specjalistycznych: - poradnia kardiologiczna - spec. Radosław Gliński - gabinet ortopedyczny - spec. Janusz Kucharski

4 - gabinet lekarza medycyny pracy - lek. Tomasz Głowacki - poradnia urologiczna - dr nauk med. Marek Chuchla Wszystkie zlecenia z w/w gabinetów dla pacjentów COR-MED wykonywane są bezpłatnie. COR-MED M&S Diallo Sp. j. zatrudnia na dzień r.: - na umowę o pracę - 18 osób, w tym: pielęgniarki, położne, fizykoterapeuci, technik analityki medycznej, księgowa, osoby prowadzące rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia, porządkowe; - na umowy cywilno - prawne - 10 osób, w tym: interniści, pediatra, specjalista okulistyki, specjalista ginekologii, psychiatrzy, psycholog, kierownik laboratorium. - razem COR-MED zatrudnia 28 osób realizujących wskazane powyżej świadczenia medyczne kontraktowe. NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego s.c. GKurylak&B.Śliwa&J.Kofla. NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego zatrudnia 6 pielęgniarek: w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej 3 pielęgniarki, w zakresie opieki długoterminowej również 3 pielęgniarki z wymaganymi kwalifikacjami. Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( pielęgniarka środowiskowo-rodzinna) udziela świadczeń pacjentom, którzy dokonali wyboru pielęgniarki poz poprzez złożenie deklaracji, a także osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Świadczenia poz ukierunkowane są na: - promocję i profilaktykę zdrowotną, - diagnostykę schorzeń, - zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, - usprawnianie oraz pielęgnację i edukacje zdrowotną. Pielęgniarki poz ( rodzinne) uwzględniając kompetencje zawodowe planują i realizują kompleksową opiekę nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania obejmując opieką: zdrowych i chorych, a także osoby niepełnosprawne. Realizacja opieki nad pacjentami zadeklarowanymi do pielęgniarek poz odbywa się od poniedziałku do piątku pomiędzy godz i 18.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, gdy wymaga tego stan świadczeniobiorcy, świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia.

5 Do zadań pielęgniarki poz należy m.in.: - rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych pacjentów oraz realizacja opieki pielęgnacyjnej w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej, - przygotowanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności, - wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, - ocena i monitorowanie bólu, - ocena wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny, w tym pielęgniarska kwalifikacja do objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową - zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia, - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się, - ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych i dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego, - rehabilitacja przyłóżkowa w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia, usprawnianie ruchowe, drenaż ułożeniowy, gimnastyka oddechowa. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA: Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu., którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy wymagają jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich: a) kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego, b) wykonania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach, c) karmienia przez zgłębnik i przez przetokę, d) płukania pęcherza moczowego, e) pielęgnacji pacjenta z rurką tracheotomijną, Dostępność do świadczeń: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do oraz w

6 medycznie uzasadnionych przypadkach w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy- nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu. bi^r M l f T R Z / i - ^ ^ S - A Opracowała na podstawie otrzymanych materiałów: JerzyjSzczupak Alicja Siódmak

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne czerwiec 2007 Opracowanie: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Podstawowa opieka zdrowotna Każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy mgr Barbara Gardyjas 1 Wzorcowa reguła postępowania w danej dziedziny Obowiązująca procedura postępowania w danym zakresie mgr

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ABC opieki zdrowotnej Wykaz Świadczeniodawców realizujących umowy w 2012 roku 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU

I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU I N F O R M A T O R OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2010 ROKU WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU 1 OPIEKA ZDROWOTNA W

Bardziej szczegółowo

terapeutyczny program zdrowotny interferon beta-1b, interferon beta-1a glatiramer

terapeutyczny program zdrowotny interferon beta-1b, interferon beta-1a glatiramer ŚWIADCZENIA MEDYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ DOSTĘPNE DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (SM) LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osobą pierwszego kontaktu, do której może zwrócić się każdy pacjent jest

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Profilaktyka i wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi Informacja o programach zdrowotnych realizowanych w roku 2013 na rzecz mieszkańców gminy Polkowice Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o programach zdrowotnych realizowanych w roku 2014 na rzecz mieszkańców gminy Polkowice Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia

Informacja o programach zdrowotnych realizowanych w roku 2014 na rzecz mieszkańców gminy Polkowice Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia Informacja o programach zdrowotnych realizowanych w roku 2014 na rzecz mieszkańców gminy Polkowice Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. Ostrowiec Św. 14 marca 2014r. 1 SPIS TREŚCI Nr Rozdział od -do I. Postanowienia ogólne 1 II. Cele i zadania podmiotu leczniczego 2-3 III.

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

terapeutyczny program zdrowotny interferon beta-1b, interferon beta-1a glatiramer

terapeutyczny program zdrowotny interferon beta-1b, interferon beta-1a glatiramer ŚWIADCZENIA MEDYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ DOSTĘPNE DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (SM) LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osobą pierwszego kontaktu, do której może zwrócid się każdy pacjent jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 4 stycznia 2008 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. Pieczątka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

Bardziej szczegółowo

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Październik 2013r

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH

ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH Zatwierdzam do wdrożenia Minister Zdrowia Organizacja zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, MZiOS Warszawa, SPIS

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo