VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ NA DĚTECH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ NA DĚTECH"

Transkrypt

1 KRONIKA ÚSTÍ NAD LABEM, LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ CHRONIK 20 JAHRE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES KINDERSCHUTZES KRONIKA 20 LAT RAZEM WYCHOWANIE DZIECI BEZ PRZEMOCY 20 let spolu Jahre gemeinsam lat razem VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ NA DĚTECH GEWALTFREIE ERZIEHUNG VON KINDERN WYCHOWANIE DZIECI BEZ PRZEMOCY

2 ČESKÉ DĚTSKÉ SBORY PERMONÍČEK A ČMELÁČEK HOSTY U DKSB OV ZITTAU KE DNI SASKA DNE PŘIVÍTÁNÍ ČESKÉHO SVAZU NA OCHRANU DĚTÍ ŽIVOT NA NÁDRAŽÍ V ŽITAVĚ ZLEVA: OLDŘICH LIŠKA, PŘEDSEDA ČESKÉHO SVAZU, KLAUS BEYER, PŘEDSEDA SVAZU NA OCHRANU DĚTÍ, MÍSTNÍ SVAZ ZITTAU (ŽITAVA) BEGRÜSSUNG DES TSCHECHISCHEN KINDERSCHUTZVEREINS ŽIVOT AUF DEM BAHNHOF IN ZITTAU V.LINKS. OLDŘICH LIŠKA, VORSITZENDER DES TSCHECHISCHEN VEREINS, KLAUS BEYER, VORSITZENDER DES KIN- DERSCHUTZBUNDES, ORTSVERBAND ZITTAU POWITANIE PRZEDSTAWICIELI CZESKIEGO ZWIĄZKU OCHRONY DZIECKA ŽIVOT NA DWORCU KOLEJOWYM W ŻYTAWIE/ZITTAU 1993 R. OD LEWEJ: OLDRICH LISKA, PRZEWODNICZĄCY CZESKIEGO ZOD, KLAUS BEYER, PRZE-WODNICZĄCY TERENOWEGO ZRZESZENIA NZOD W ŻYTAWIE DIE TSCHECHISCHEN KINDERCHÖRE PERMONÍČEK UND ČMELÁČEK ZU GAST BEIM DKSB ORTSVERBAND ZITTAU ZUM TAG DER SACHSEN AM CZESKIE CHÓRY DZIECIĘCE PERMONICEK I CMELACEK Z WIZYTĄ W ZRZESZENIU TERENOWYM NZOD W ŻYTAWIE Z OKAZJI DNIA SAKSOŃCZYKÓW R. SKUPINA DĚTÍ V DOBROVOLNICKÉM CENTRU ÚSTÍ NAD LABEM KINDERGRUPPE DES FREIWILLIGENZENTRUMS ÚSTÍ NAD LABEM GRUPA DZIECI Z CENTRUM WOLONTARIATU W USTI NAD LABĄ DĚTI PRACOVNÍ SKUPINY V TROJZEMÍ ZITTAU, BOGATYNIA, DOLNÍ PODLUŽÍ 2009 KINDER DER ARBEITSGRUPPE IM DREILÄNDERECK ZITTAU, BOGATYNIA, DOLNÍ PODLUŽÍ 2009 DZIECI GRUPY ROBOCZEJ TRÓJSTYKU : ŻYTAWA, BOGATYNIA, DOLNI PODLUŽI, 2009 R. DLOUHOLETÍ PARTNEŘI: PŘEDSEDOVÉ ORGANIZACÍ NA OCHRANU DĚTÍ V TOUŽIMI A BREITENBRUNNU/ KRUŠNÉ HORY, ZLEVA: IRINA PRINCLOVÁ A ROSWI- THA GOTTINGER LANGJÄHRIGE PARTNER.VORSITZENDE DER KIN- DERSCHUTZORGANISATIONEN IN TOUŽIM UND BREITENBRUNN/ERZGEBIRGE, V. LINKS. IRINA PRINCLOVÁ UND ROSWITHA GOTTINGER DŁUGOLETNIE PARTNERKI - PRZEWODNICZĄCE OR- GANIZACJI OCHRONY DZIECKA W TOUŽIM I BREI- TENBRUNN/RUDAWY, OD LEWEJ: IRINA PRINCLOVA I ROSWITHA GOTTINGER DĚTI PRACOVNÍ SKUPINY V TROJZEMÍ ZITTAU, BOGATYNIA, DOLNÍ PODLUŽÍ SOMMERCAMP DER ARBEITSGRUPPE IM DREILÄN- DERECK ZITTAU, BOGATYNIA, DOLNÍ PODLUŽÍ DZIECI GRUPY ROBOCZEJ TRÓJSTYKU : ŻYTAWA, BOGATYNIA, DOLNI PODLUŽI

3 KRONIKA PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÉ PŘESHRANIČNÍ PRAXE 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

4

5 O AUTOROVI KRONIKY PŮVODNÍ NĚMECKÝ TEXT KONZULTOVANÝ NA ČESKÉ A POLSKÉ STRANĚ A PŘELOŽENÝ DO OBOU JAZYKŮ. Dr. Heinz Zschache byl v dubnu 1990 zakládajícím členem prvního východoněmeckého Svazu na ochranu dětí. Až do roku 1992 byl předsedou Saského zemského svazu. Následně byl až do svého odchodu do důchodu v roce 2008 jednatelem Zemského svazu Sasko. Od roku 2008 do roku 2010 pracoval dobrovolně ve Spolkovém svazu Německého svazu na ochranu dětí na budování kontaktů s evropskými organizacemi na ochranu dětí. Je dlouholetým čestným členem DKSB, Zemského svazu Sasko, v roce 2008 byl jmenován čestným členem Spolkového svazu Německého svazu na ochranu dětí a v roce 2010 čestným členem polského Výboru pro práva dítěte.

6 PAN MINISTERSKÝ PREZIDENT SVOBODNÉHO STÁTU SASKO STANISLAW TILLICH PŘEDMLUVA MINISTERSKÉHO PŘEDSEDY SVOBODNÉHO STÁTU SASKO Milé čtenářky a čtenáři, předložená kronika 20 let spolu výchova bez násilí na dětech dokumentuje dlouholetou spolupráci polských, českých a saských nezávislých veřejných institucí popř. svazů, které jsou činné v oblasti ochrany dětí. Saská státní vláda se už řadu let angažuje v oblasti rozvoje ochrany dětí. Především v saském akčním plánu pro preventivní ochranu dětí se v oblasti ochrany dětí nachází široká paleta opatření na podporu zemských okresů, měst, spolků a rodin. Spolkový zákonodárce rovněž reagoval na tragické případy zneužívání a usmrcování dětí doplňky v Zákonu pomoci dětem a mládeži. Paralelně k tomu vznikly v posledních letech na rozdílných úrovních v Německu, a rovněž v Sasku, četné iniciativy za účelem rozvoje ochrany dětí a pomoci v raných fázích života. Pomocí saského akčního plánu byla u nás ochrana dětí citelně posilována. Úzké propojení tématu ochrany dětí a včasné pomoci objasňuje, že je vedle aktérů v oblasti pomoci dětem a mládeži zapotřebí řady dalších partnerů, kteří musí působit v příslušných sítích. Cílem je, aby stále více partnerů různých profesí a z různých místních zařízení vytvářelo sítě. Navíc se v oblasti práce na ochranu dětí provádí cílená odborná kvalifikace. Saská státní vláda bude společně s obcemi a neziskovými organizacemi pracovat na tom, aby se tato opatření nadále urychlovala. Německému svazu na ochranu dětí, Zemskému svazu Sasko a jeho polským a českým partnerům se podařilo v přeshraničním měřítku úspěšně etablovat činnost na ochranu dětí. Takováto angažovanost přes všechny hranice zasluhuje veliký respekt a uznání. Všem zúčastněným přeji v této úloze hodně sil, protože zdravě a nerušeně prožité dětství v bezpečném prostředí pro všechny děti leží na srdci nám všem. Stanislaw Tillich 3 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

7 PŘEDMLUVA MGR. LENKA ČERNÁ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, O. S. ČESKÁ REPUBLIKA V rukou držíte Kroniku popisující vývoj 20. leté spolupráce mezi českými, polskými a německými organizacemi a hovořící o hlavních aktérech této dlouholeté kooperace. Vytrvalý zájem průkopníků i současných partnerů a houževnatost především německé strany udržet partnerství umožňují jubilejní setkání, tentokrát na české straně v Ústí nad Labem, v listopadu roku Za roky spolupráce jsme se učili vzájemné toleranci, oceňování pozitivního přístupu a naslouchání. Ani pro jednoho z partnerů není snadné přizpůsobit své představy a očekávání zájmům a možnostem druhé, natož třetí strany. Kronika je důkazem toho, že to jde. Otevřenost a láska k lidem, ochota vyrovnávat se se společnou historií i proměnlivou současností, spolehlivost a stále pokoušená netrpělivost byly, jsou a věřím, že budou dobrým základem pro výměnu idejí, inovací a programů zaměřených na tak důležitou oblast, jako je výchova bez násilí na dětech. Děkuji kolegům z Polska a Německa za společnou pracovní a životní cestu a věřím, že budeme i nadále společně přispívat k přátelské atmosféře sousedů uprostřed Evropy. Mgr. Lenka Černá Předsedkyně Rady sdružení Dobrovolnické centrum, o. s. 4 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

8 PŘEDMLUVA HEINZ HILGERS PREZIDENT NĚMECKÉHO SVAZU NA OCHRANU DĚTÍ SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMĚCKO 20 let spolu výchova bez násilí na dětech je tématem mezinárodní konference na ochranu dětí 2012 jubilejní akce Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem (Česká republika), Německého svazu na ochranu dětí, Zemského svazu Sasko, e.v., a rovněž Výboru pro práva dítěte regionu Jelenia Gora (Republika Polsko). Současně je to název této kroniky, která dokumentuje dlouholetou přeshraniční spolupráci všech tří jmenovaných partnerských svazů. Kontakty mezi mladými lidmi a jejich rodinami, mezi institucemi a svazy všech tří jmenovaných zemí jsou založeny na společných cílech a zájmech lidí, kteří považují za svoji povinnost pečovat především o blaho dětí, mládeže a jejich rodin. Společné cíle zde především realizace Konvence OSN o právech dítěte vedly již před 20 lety ke stále intenzivněji utvářené mezinárodní spolupráci mezi těmito třemi organizacemi na ochranu dětí v Sasku, v Ústeckém kraji a v Dolním Slezsku. Po dobu 20 let jsou na mezinárodních konferencích také vyměňovány zkušenosti a problémové situace v jednotlivých zemích a projednávány postupy řešení či praktické ideje o projektech. Přitom všechny tři organizace spojoval a spojuje společný zájem zlepšovat životní situace dětí v jejich zemích, či odstraňovat znevýhodnění. V tomto směru existuje ve všech třech zemích ještě spousta práce. V centru pozornosti organizací se přitom nachází především téma výchovy bez násilí na dětech, které se určitou měrou táhne jako rudá nit celou dlouholetou spoluprací. Tuto se daří zhodnotit předkládanou kronikou. Výkony v přeshraniční činnosti a dosavadní výměna stojí za zhodnocení a v příštích letech je zapotřebí v nich produktivně pokračovat, aby mohly být v našich zemích nadále zlepšovány šance pro rozvoj dětí. Heinz Hilgers Prezident Německého svazu na ochranu dětí 5 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

9 MIROSŁAWA KĄTNA, PŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA ZEMSKÉHO VÝBORU NA OCHRANU PRÁV DÍTĚTE PŘEDMLUVA POLSKÁ REPUBLIKA Každé jubileum je pohnutkou reflektovat o minulosti a sestavovat plány o bu doucnosti. 20. Mezinárodní jubilejní konference a vydání kroniky je vhodnou příležitostí, aby byl všem iniciátorům a organizátorům vysloven velký dík a uznání. Iniciativa o úzké spolupráci, které se před lety chopily německé, české a polské veřejně prospěšné organizace, se ukázala jako velmi zdařilá a aktivity pro děti a rodiny jako nesmírně obohacující. Zkušenosti naší organizace, Výboru na ochranu práv dítěte (KOPD) a výkony našich přátel, zástupců organizací z Německa a Česka, mnohonásobně potvrdily, že jsme při pomoci rodinám a dětem a také při prosazování práv dítěte nepostradatelní. To, že jsme se mohli navzájem poznávat a inspirovat, ale také spřátelit, nepochybně zlepšilo kvalitu naší každodenní práce. Přes specifičnost problémů, se kterými se v našich zemích setkáváme, a příslušných rozdílných právních podkladů, máme mnoho společného, především ochotu angažovat se pro blaho druhých, především zde být pro ty nejslabší, schopnost partnersky spolupracovat a odhodlaně jít vstříc novým výzvám. Za to vše srdečný dík, především kolegům TKOPD v Jelenia Góra, a rovněž našim přátelům z Německa a Česka. Jsem přesvědčená o tom, že naše srdečná a moudrá spolupráce bude trvat i nadále. Mirosława Kątna předsedkyně představenstva Zemského výboru na ochranu práv dítěte 6 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

10 20LET

11 1. VÝCHOZÍ POLITICKÁ SITUACE Pokud chceme porozumět 20-leté spolupráci Saského Svazu na ochranu dětí se svými partnerskými organizacemi v Česku a Polsku, pak se nemůžeme vyhnout tomu, abychom se nezabývali historickým pozadím. Přání trvalé spolupráce spočívalo na poznatku, že historické události 2. Světové války se již nesmí nikdy opakovat, a především výchova mladé generace musí být orientována na to, aby místo starých podvědomých antipatií a nepřátelských obrazů byly trvale pěstovány dobré sousedské vztahy. K tomu ještě náleží dodat, že východní Němci, Češi a Poláci do roku 1989 podléhali podobně omezeným životním podmínkám a politickým restrikcím a že po překonání komunistické diktatury bylo na bázi svobodných demokratických základních práv možné zcela nové soužití bez státního poručnictví a osvobozené od ideologického tlaku. Přání mnoha lidí v našich třech zemích po dobrém sousedském a přátelském soužití existovalo již dlouho před politickým převratem Rekreační a nákupní turistika, hospodářské a kulturní výměny vedly také k osobním popř. rodinným kontaktům a přátelstvím, která častokrát žila s vědomím, že stojí společně v soukromém přístřeší v systému, který je směrem na Západ izolovaný. To se projevilo především také v roce 1968 v průběhu období Pražského jara, kde se v tehdejším Československu rozvinulo široké společenské reformní hnutí směrem k socialismu s lidskou tváří. Euforie mezi obyvatelstvem tehdy ovlivnila také mnoho východních Němců a vyvolala vlnu sympatizujících projevů. Brutální potlačení reformního hnutí nevedlo pouze k pronásledování Čechů, nýbrž také k vlně zatýkání a odsouzení občanů tehdejší NDR z důvodu protistátního štvaní, za provinění, která často spočívala pouze v tom, že byly jejich českým přátelům projeveny sympatie. Sympatie vůči lidem v Polsku spočívaly především v jejich odhodlání si vynutit pomocí síly nezávislých odborů Solidarność lepší životní podmínky a politickou svobodu. V NDR byli jejich sympatizanti považováni za nepřátele státu a bylo jim mimo jiné vyhrožováno důsledky v povolání. Na rozdíl od současnosti byla před převratem spolupráce nařízena státem a měla spíše charakter funkcionářských setkání. Soukromé kontakty byly občas spíše podezřelé. Příznačná byla například reakce na zesílení hnutí Solidarność. Režim se neštítil ani toho, aby nevyužil bohatého potenciálu protipolských předsudků. Tak byly stávky definovány jako nechuť pracovat, Poláci, kteří nakupovali v NDR, byli označováni za původce špatné situace v zásobování v NDR. Nesmíme opomenout se zmínit, že slibný a pro všechny tři země nový začátek plný šancí byl v německo-polských a německo-českých vztazích také spojený s jistými riziky. Díky otevřeným hranicím a sklonu k blahobytu se rozvinula hraniční kriminalita, prostituce, nepřátelství vůči cizincům, násilí a nacionalistické smýšlení. Také děti a mládež tím byly dotčeny. Iniciátoři přeshraniční spolupráce se drželi pravidla: Nestěžovat si na nedostatky, nýbrž dobrým příkladem postupovat při zvládání úkolů. Když si klademe otázku, jaké jsou důvody toho, že se dnes můžeme ohlédnout zpět na 20-letou přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany dětí, pak na to existuje jednoduchá odpověď. Iniciativa vycházela po politickém převratu od osob, které rozpoznaly soužití mezi našimi zeměmi jako velkou šanci a jako dar dějin, osob, které si vzaly překonání historické zátěže a jedinečnou možnost vybudování společných projektů pro děti a mládež za svoji zcela osobní úlohu. Iniciátoři přeshraničních aktivit se cítili takovýmito základními principy a představami o hodnotách jako 8 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

12 jsou přátelství vůči dětem, dobrovolnost, obecná prospěšnost a nezištnost povinováni. Zde se setkaly osoby, jejichž velikost nespočívala ve funkci, nýbrž na humanistickém základě, zcela lhostejno, zda byl tento formován křesťansky či světsky. Kromě toho jsme hledali spojence, s kterými bylo možné se identifikovat, kterým bylo možné důvěřovat a od kterých bylo při budování našich přeshraničních projektů možné získat rady. Jako zástupce je zde za všechny jmenován: primář žitavské dětské kliniky, Dr. Gruner, který dal skupině iniciativy k dispozici své prostory a kdykoliv poradil po odborné stránce. Byl to známý pražský dětský lékař, prof. Jiří Dunovský, který si i přes své vysoké pracovní vytížení jako šéf dětské kliniky v Praze-Motole nenechal vzít to, aby vícekrát nepozval saské iniciátory ochrany dětí, a sám se zúčastnil 1. Výroční konference v roce 1992 v městě Wehlen. Byla to vedoucí oddělení Elsbieta Karnafel z kanceláře prezidenta ve Varšavě, která k nám přišla a s ohromující otevřeností nás seznámila s polskou situací v oblasti ochrany dětí. A byli to zástupci Saského sociálního ministerstva, kteří naši práci považovali za velmi důležitou a kteří nás ujistili o své podpoře. Také zastřešující organizace saského Svazu na ochranu dětí, Paritní charitativní sdružení, především předseda Saského svazu, Peter Schindzielorz, podpořil naši práci dle svých nejlepších sil. Konečně jsme měli v našem jednateli spolkového svazu, panu Walterovi Wilkenovi, politicky předvídavého partnera. Pochopil velkou šanci, kterou nová doba pro mírovou Evropu dávala k dispozici. Jeho krédo znělo Nestěžovat si na nedostatky, ale příkladně postupovat. A koneckonců musí být jmenováni také pan Oldřich Liška, zakladatel 1. českého Svazu na ochranu dětí, a Ingeborga Unger-Gruszka, polská iniciátorka, kteří se od samého začátku angažovali v přeshraničních aktivitách v oblasti ochrany dětí. Oba ztělesňují svojí osobou všechny ty lidské hodnoty, kterými je dnes pracovní skupina v Trojzemí tvořena. 9 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

13

14 240MĚSÍCŮ

15 2. START 1992 První přeshraniční setkání v Trojzemí Zittau-Bogatynia Dolní Podluží ukázala: Proti současnému potenciálu násilí na německé, české a polské straně, ať už je jakkoliv motivován, stojí široká fronta humanisticky smýšlejících, mírumilovných lidí, kteří však musí získat možnost politické artikulace. Tento cíl si stanovila nově zakládaná pracovní skupina, která se sešla ze zástupců všech společenských vrstev. Došlo se k poznání, že překonání sklonu k násilí v příhraničním regionu u dětí a mládeže, který vyplývá ze sociálních problémů, nemůže být vzhledem k otevřeným hranicím považován za interní problém té které země. Z důvodu extremistických násilných útoků vůči cizincům jako např. v Hoyerswerda a útoků pravicových radikálů na děti z Černobylu v Žitavě se dohodli němečtí, čeští a polští partneři v oblasti ochrany dětí na následujících oblastech spolupráce: 1. Při procesu srůstání zemí v srdci Evropy chtějí partneři přispívat v přeshraničním měřítku. 2. Má být přihlédnuto k zintenzivnění výměny názorů v otázkách ochrany dětí, které je požadováno z německé, české a polské strany. 3. Do spolupráce mají být zahrnuty formou poradenství dlouholeté zkušenosti Německého svazu na ochranu dětí (založen 1953). 4. Je nutné analyzovat novodobé oblasti problémů činnosti na ochranu dětí (po otevření popř. transparentnosti hranic) jako např. zneužití drog, dětská pornografie, násilí, nenávist k cizincům atd. 5. Socio-kulturní práci, jako jsou slavnosti pro děti, vrcholné kulturní akce a jiné, je zapotřebí podporovat jako důležité možnosti prevence. 6. Zprávy o zkušenostech a návrhy řešení problémů při zapojení široké veřejnosti mají být přínosem při poradách politiků. 7. Je zapotřebí podporovat spolupráci jiných svazů, které se této tematice věnují. z dobrovolníků ze Žitavy, Bogatynie, Varnsdorfu a Dolního Podluží. Pod určujícím vedením tehdejšího předsedy DKSB OV Zittau a pozdějšího předsedy DKSB LV Sasko, Klause Beyera, se v krátké době rozvinula struktura přeshraniční činnosti ochrany dětí, která až do dnešního dne neztratila nic ze své stability. Založení prvního českého Svazu na ochranu dětí Místního svazu Život v Dolním Podluží dne a získání členů již stávajícího polského Svazu přátel dětí v Bogatyniy podstatně přispěly ke kontinuitě trilaterální spolupráce. Tato pionýrská práce v období po převratu byla také mimořádně vítaná na úrovni Spolkového svazu DKSB. V roce1993 byl Klaus Beyer a DKSB OV Zittau za své iniciativní jednání poctěn Německou cenou na ochranu dětí společnosti Hanse-Merkur-Versicherung v Hamburku. Ve své knize Hornolužické profily občané naší doby oceňuje autor Peter Becker vzor pana Klause Beyera jako iniciátora humanitární pomocné akce pro děti v sousedních východních zemích. Na počátku 90. let vznikla řada partnerství mezi místními svazy DKSB a svazy na ochranu dětí v příhraniční oblasti Polska a Česka. Tak se rozvíjely kooperace a iniciativy svazů na ochranu dětí mezi Zittau, Bogatyniý, Varnsdorfem a Dolním Podlužím, Görlitz a Zgorzelec, Sebnitz a Dolní Poustevnou, Radebeulem a Šumperkem, Breitenbrunnem, Toužimí a Novou Rolí, Plauen a Chebem, které budou následně blíže popisovány. Z Trojzemí také vzešel impuls ujmout se přeshraniční spolupráce na úrovni zemských svazů. DKSB LV Sasko se ujal organizování kooperací na regionální úrovni, s regionem Karlovy Vary, Most, Ústí nad Labem a rovněž Liberec na české straně a s vojvodstvím Dolní Slezsko na polské straně. Vznikla myšlenka, aby se zkušenosti s prací mnohých přeshraničních kooperací každoročně shrnuly na konferenci a aby se v oblasti ochrany dětí hledaly pro úzkou spolupráci s našimi sousedními zeměmi nové myšlenky. Tak se v roce 1992 vytvořila v Trojzemí první přeshraniční pracovní skupina, která sestávala výhradně 12 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

16 1040TÝDNŮ

17

18 3. SPOLUPRÁCE 3.1. REGIONÁLNÍ PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE S ČESKEM NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vše začalo pozváním DKSB LV Sasko na mezinárodní lékařský kongres v roce 1993 v Mostě, který byl věnován otázkám ochrany dětí. Zde získal DKSB LV Sasko šanci představit své přeshraniční aktivity. Odezva na referát předsedy DKSB LV Sasko, pana prof. Dr. Manfreda Klatte byla přijata s velkým zájmem, takže řada účastníků projevila zájem o další kontakt s německým Svazem na ochranu dětí v Sasku. Především pak navázáním kontaktu s předsedajícím českého spolku na ochranu dětí a primářem dětské kliniky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol, Prof. MUDr. Jiřím Dunovským, Dr.Sc., a s jeho spolupracovníky mohlo dojít k položení základního kamene pro dlouholetou zdárnou spolupráci v oblasti ochrany dětí. Na Mostecku jsme se s velkým zájmen o sestavení česko-německých projektů v oblasti ochrany dětí v příhraniční oblasti setkali především u přednosty Okresního úřadu Most, Mgr. Pavla Weisse, a u jednatele Euroregionu Krušnohoří Františka Bíny. Tím byl DKSB LV Sasko přijat za člena sociální komise Euroregionu Krušnohoří a mohl mít vliv na zakládání přeshraničních partnerství v oblasti dětí a mládeže. Z regionu Karlovy Vary, z Chebu a Aše to byli především dětští lékaři kolem Dr. Jiřího Hany, kteří měli zájem o společné projekty na ochranu dětí s ohledem na vzrůstající dětskou prostituci v příhraničních českých městech a na zdravotní problémy romských dětí. DKSB LV Sasku se podařilo pomoci v tomto regionu vybudovat partnerství mezi DKSB OV Plauen a iniciativou na ochranu dětí v Aši. V regionu Karlovy Vary podpořil DKSB LV Sasko partnerskou spolupráci mezi DKSB OV Breittenbrunn a iniciativou na ochranu dětí z Toužimi. Hledání partnerské organizace DKSB LV Sasko na regionální úrovni v Česku, která má podobné obsahové cíle a strukturu organizace jakou vykazuje DKSB v Sasku, nás dovedlo v letech 2003/2004 k Fondu ohrožených dětí (dále FOD) v Praze. Předsedkyně FOD, JUDr. Marie Vodičková, byla myšlenkou spolupráce nadšena, protože se řada poboček FOD nacházela v příhraniční oblasti se Saskem, např. v Ostrově a Chomutově. FOD usiluje především o budování dětských domovů s názvem Klokánky, v kterých ohrožené děti nacházejí ve strukturách podobných rodinám láskyplné přijetí. Bohužel se pak pobočky svazu FOD cítily realizací přeshraničního projektu s DKSB LV Sasko přetížené a k praktické spolupráci nedošlo. Také založení Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v roce 1997 v Plzni a v Řezně bylo pro DKSB LV Sasko podnětem pro navázání kontaktu s touto společností. DKSB LV Sasko mohl od té doby získat řadu zkušeností a zval naopak zástupce Tandemu také na akce DKSB LV Sasko. Na slavnostní akci dne 2. května 2012 u příležitosti 15-letého trvání Tandemu hodnotí účastníci Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže jako šťastnou událost v česko-německých vztazích. Z této spolupráce profituje především DKSB KV Aue-Schwarzenberg. Po řadu let podporuje Tandem přeshraniční projekty mezi Breitenbrunnem, Toužimí a Novou Rolí (viz bod 4.2.). V roce 1993 navázal DKSB LV Sasko poprvé kontakt s českým dětským sborem Permoníček. Cílem dlouholeté spolupráce bylo přispět k rozvoji přátelských vztahů mezi Německem a Českem a s těmito započít již v raném dětském věku. Partnerství nabízelo také příležitost vyměňovat si zkušenosti na téma počínající hudební výchovy v již velmi raném dětském věku (viz bod 4.8.). Na základě principu Učit se jeden od druhého přijal DKSB LV Sasko pozvání Dobrovolnického centra z Ústí nad Labem na každoroční slavnostní akci KŘE- SADLO v Ústí nad Labem, na které jsou uctíváni občané regionu za vynikající dobrovolnickou činnost. Slavnostní akce je každoročně společenskou událostí, na které vyjadřují svoji úctu a uznání za občanskou angažovanost osobnosti z politiky, vědy, kultury a hospodářství. Rovněž velká mediální prezence přispívá k tomu, aby vyznamenaní vešli v regionu ve známost. DKSB LV Sasko zde získává hodnotné zkušenosti pro další rozvoj kultury dobrovolnictví ve vlastních svazech. 15 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

19 Spolupráce DKSB LV Sasko s Dobrovolnickým centrem, o. s. Průlom k nové kvalitě v česko-německé spolupráci v oblasti ochrany dětí se podařil v roce DKSB LV Sasko se obrátil na tehdejšího hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiřího Šulce s prosbou o pomoc při zprostředkování regionální nevládní organizace, která je činná v oblasti ochrany dětí. Dne se v Ústí nad Labem uskutečnilo pracovní setkání s pracovnicemi Krajského úřadu Ústeckého kraje. V rámci setkání bylo doporučeno navázání kontaktu s ředitelkou Dobrovolnického centra, paní Mgr. Lenkou Černou. Tato NNO vykazuje podobnou obsahovou a organizační strukturu jako DKSB LV Sasko a je pověřena sociálně právní ochranou dětí. Od té doby se rozvinulo úzké partnerství, jehož spolupráce je v obou zemích vysoce ceněna. Dne se na Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze uskutečnila porada se zástupci Dobrovolnického centra a DKSB LV Sasko. Na tomto setkání byla naše projektová myšlenka výslovně vítána. Tehdejší vedoucí oddělení ministerstva, paní Michaela Marksová Tominová, upozornila na fakt, že na každých 300 rodin s ohroženými dětmi je k dispozici jen 1 sociální pracovník. Ústecký kraj vykazuje nejvyšší procento rozvodovosti a nejnižší stav vzdělání v Česku. Vzniku subkultur není možné zabránit. V poslední době do oblasti přibylo více než 4000 vystěhovalců z Ruska, Ukrajiny a dalších východních zemí. V operačních programech EU na období je region pojímán jako stěžejní oblast podpory. Dobrovolnické centrum pracuje ve svých sociálních programech s mladými matkami a otci, aby jim předalo určitou jistotu při péči a výchově jejich dětí. Vrcholem partnerství mezi Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem a DKSB LV Sasko tvoří projekt Přeshraniční výměna projektů a další vzdělávání odborníků v oblasti sociální práce podporující děti a rodinu. Projekt byl financován Evropskou Unií prostřednictvím programu Interreg III A. Dne se v Ústí nad Labem uskutečnil oficiální podpis partnerské smlouvy mezi DKSB LV Sasko a Dobrovolnickým centrem, o. s. se sídlem v Ústí nad Labem, který tvořil základnu pro další výměnu projektů. Tak mohla být v letech 2006 až 2008 realizována myšlenka, která pro oba partnery povýšila kvalitu přeshraniční spolupráce na novou úroveň. Projekt sestával ze dvou modulů: organizování partnerství a další vzdělávání. Obsah modulu organizování partnerství sestával ve vzájemném poznávání dvou organizací, rovněž tak i v představování projektů a realizace koordinačních setkání. Modul dalšího vzdělávání obsahoval implementaci programu Silní rodiče Silné děti v Ústeckém kraji (viz ) a Programu KOM- PAS v Sasku (viz ). Dosažené výsledky mohly být představeny na vícerých mezinárodních výročních pracovních konferencích. Program vzdělávání rodičů kurz Silní rodiče Silné děti Program vzdělávání rodičů Německého svazu na ochranu dětí pochází z Finska. Program byl v Německu dále úspěšně rozvíjen. Kurzů se zúčastňuje stále více rodičů. Zkušenosti vypovídají, že formy násilných výchovných metod jsou většinou výrazem bezmoci. Rodiče proto potřebují pedagogický návod, aby dokázali ve stresových situacích na své děti reagovat bez násilí. Kurs se orientuje na situaci dotčeného dítěte, na situaci rodičů, na jejich prostředí, ve kterém žijí, a na zdroje, které mají k dispozici a které mohou být při zvládání úkolů ve výchově využívány. Cílem je zlepšení komunikace v rámci rodiny. Německý svaz na ochranu dětí vyvinul pro realizaci kurzu příručku, která slouží účastníkům kurzu jako vodítko. V průběhu prvního pracovního setkání v červenci 2005 mezi Dobrovolnickým centrem a DKSB LV Sasko došli partneři k přesvědčení, že by implementace německého projektu vzdělávání rodičů Silní rodiče Silné děti v Česku mohla být startem pro trvalou kvalitativně náročnou přeshraniční kooperaci obou partnerů. Bylo dohodnuto, že nejdříve budou vytvořeny předpoklady pro převzetí projektu v Ústeckém kraji a že budou ve zkušební fázi v letech 2006 až 2008 získány poznatky pro další rozvoj projektu v Česku. Velkou pomocí bylo pracovní setkání s autorkou příručky, Paulou Honkanen-Schoberth, která jako jednatelka Spolkového svazu na ochranu dětí přislíbila projektu podporu. Dobrovolnické centrum navázalo kontakt s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem a dosáhlo toho, že PhDr. Michal Slavík z Pedago- 16 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

20 gické fakulty UJEP poskytl implementaci programů pro vzdělávání rodičů vědecký doprovod a pomoc s aplikací pro české prostředí. Dále byl na univerzitě zadán doprovod projektu formou diplomové práce, kterou paní Monika Moravcová v roce 2010 úspěšně zakončila vědeckým stupněm magistra. Nakonec musela být pro obsahovou a metodickou strukturu kurzů pro rodiče přeložena doprovodná příručka. Licenční smlouvou se Spolkovým svazem Německého svazu na ochranu dětí (Bundesverband des Deutschen Kinderschutzbundes) obdrželo Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem užívací práva na příručku. Ve zkušební fázi v letech 2006 až 2008 podpořil DKSB LV Sasko naše české účastníky projektu řadou pracovních setkání a kurzů dalšího vzdělávání. Zvláštní poděkování je směřováno trenérkám kursu Německého svazu na ochranu dětí, Petře Verhees, Cordule Lasner-Tietze a Katje Bräunling. V Ústeckém a Karlovarském kraji vznikla síť účastnických zařízení, kde mají v budoucnosti pro tento projekt vzdělávání rodičů vzniknout vzdělávací zařízení. Úspěšnost pilotní fáze lze také odvodit z toho, že se o projekt stále více zajímají odborníci z oblasti sociální práce. Evaluace kurzů pro rodiče ukazuje jednoznačný obraz: rodiče se cítí ve své výchovné roli posíleni a také děti hodnotí školení svých rodičů pozitivně. V současné době s programem vzdělávání rodičů Silní rodiče Silné děti úspěšně pracuje již 7 severočeských měst. Nyní byly vytvořeny dobré podmínky pro to, aby mohlo být započato s implementací kurzu vzdělávání rodičů také v ostatních krajích Česka. Při další spolupráci s Německým svazem na ochranu dětí je usilováno o čilou výměnu odborníků, aby mohly být tímto způsobem využívány synergické efekty. Aby bylo zajištěno financování, je zapotřebí včas zjistit podmínky podpory nových operativních programů EU pro naše Euroregiony v letech DKSB prodloužil Dobrovolnickému centru licenci na odbyt příručky až do Na měsíc únor 2013 je v Berlíně plánováno historicky první vyškolení 3 4 českých trenérů Kurzu Silní rodiče Silné děti. orientují. Dobrovolníkům nabízí program možnost vést skupinu, absolvovat hodnotnou (kvalitní) praxi a testovat sám sebe a své schopnosti. Cílovou skupinou Programu KOMPAS jsou sociálně slabé rodiny s dětmi, rovněž děti se slabými školními výsledky, děti s poruchami komunikace, děti hovořící cizím jazykem, děti z jiných etnických skupin, nesamostatné a nedůvěřivé děti, děti po traumatizujícím zážitku, děti z nekompletních rodin, děti s rodiči nebo sourozenci, kteří mají zdravotní handicap, děti z dětských domovů Program KOMPAS je od roku 2004 realizován v Dobrovolnickém centru v Ústí nad Labem. Od té doby již vzniklo 37 skupin. Dosud bylo na české straně vyškoleno 72 dobrovolníků, kteří se věnovali 202 dětem. S Programem KOMPAS se DKSB LV Sasko seznámil v průběhu projektu Cíl 3 Učit se jeden od druhého, který byl od roku 2006 do 2008 společně realizován s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. V roce 2008 se pokusil DKSB LV Sasko společně s místními a okresními svazy z Plauen, Kamenz, Aue-Schwarzenberg a Radebeulu získat financování realizace Programu KOMPAS. Tato žádost byla bohužel neúspěšná, takže projekt nemohl být zahájen. Přesto DKSB LV Sasko i nadále vyvíjí snahu etablovat v Sasku Program KOMPAS na místní a okresní úrovni Program KOMPAS Pracovnice DKSB LV Sasko, Wenke Röhner, zhodnotila program KOMPAS následovně: slovo KOMPAS vyjadřuje KOMmunikaci, PArtnerství a Spolupráci. Ideou Programu KOMPAS je, aby se dva mladí dobrovolníci jednou týdně setkávali na 2 3 hodiny se skupinou 6 dětí po dobu 5 měsíců a společně trávili odpoledne. Tato setkání připravují a realizují dobrovolníci společně s dětmi. Může se přitom jednat o hry, soutěže, kutilství, výlety pro fantazii a kreativitu nejsou přitom stanoveny žádné hranice. Cílem těchto aktivit je podpora vzájemných vztahů v rámci skupiny, rozvoj hodnot a kompetencí v oblasti komunikace, partnerství, spolupráce, respektu a participace. Dobrovolníci jsou přitom pozitivním vzorem, podle kterého se děti 17 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

21 3. SPOLUPRÁCE 3.2. REGIONÁLNÍ PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE S POLSKEM NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Spolupráce DKSB LV Sasko s organizacemi na ochranu dětí v tehdejších příhraničních vojvodstvích Wroclaw, Jelenia Gora a Zielona Gora se rozvinula v 90. letech za úzké spolupráce s DPWV-LV Sasko a s polským sociálním svazem Jowisz. DKSB LV Sasko se zde ujal úlohy navázat kontakty s polskými organizacemi na ochranu dětí, jako např. Výborem pro práva dítěte a Svazem přátel dětí, a radit se o partnerské spolupráci. Tak byly v letech při přednáškovém turné ve městech Walbrzych, Swidnica, Jelenia Gora, Zielona Gora a Wroclaw předávány zkušenosti s budováním neziskových organizací pomoci mládeži ze Saska. Za finanční podpory DPWV LV Sasko byla umožněna výstavba domu pro děti a mládež ve Walbrzych. Při pravidelných pracovních setkáních v Görlitz, Žitavě a Drážďanech byly postupně prohlubovány a rozvíjeny kontakty s polskými organizacemi na ochranu dětí. Na podnět Saského svazu na ochranu dětí byl jeden pracovník DPWV LV Sasko, který pocházel ze Sárska, pověřen vypracováním srovnávací analýzy o vývoji spolupráce mezi Sárskem a Alsaskem-Lotrinskem, aby tak byly zkušenosti z vybudování německo-francouzské spolupráce zevšeobecněny a tyto mohly být využity pro německo-polskou partnerskou spolupráci. Velkou podporu jsme získali od svazu Německo-polského porozumění (Deutsch-Polnische Verständigung, e. V.), se sídlem v Salzgitter. Zástupci svazu, především jeho jednatel pan Christof Balon, poskytli svým poradenstvím a doprovodem při budování německo-polské iniciativy na ochranu dětí v 90. letech hodnotné podpůrné aktivity. Partnerské aktivity se obsahově soustředily na realizaci Konvence OSN o právech dítěte, především na změnu role dítěte z výchovného objektu na právní subjekt, na tematiku participace dětí, na otázky výchovy bez násilí a na základní sociální zabezpečení dětí. Strukturálně byla spolupráce zaměřená na výměnu zkušeností při budování nevládních organizací v oblasti pomoci dětem a mládeži, jakož i na iniciativy při budování přeshraničních projektů na ochranu dětí. DKSB LV Sasko spolupůsobil na zdravotnickém projektu Evropské Unie EU MED East 2006/2007. Jedná se o trilaterální projekt, který se zabýval srovnávacími analýzami o zdravotním stavu občanů ve vojvodství Wroclaw, v regionech Liberec a Ústí nad Labem a v Sasku. DKSB LV Sasko přitom převzal téma Dítě a zdraví. Tehdejší předsedající DKSB LV Sasko, Dr. sc. med. Jost Schönfelder, představil svoji analýzu na dvou konferencích, dne v Duszniki Zdroj a dne v Miliczi. Na závěrečné akci dne v Drážďanech bylo DKSB LV Sasko vysloveno zvláštní poděkování. Dosud se uskutečnila řada společných pracovních setkání v Jelenia Gora, Görlitz, Drážďanech a Žitavě. V letech 2009 a 2010 byly společně s Výborem pro práva dítěte (TKOP) regionu Jelenia Gora a DKSB LV Sasko navázány pracovní kontakty s Výbory pro práva dítěte (TKOP) regionu Zielona Gora a regionu Gdaňsk a rovněž se uskutečnila pracovní návštěva u hlavního polského svazu, Výboru pro práva dítěte (KOPD) ve Varšavě. Zprostředkování dlouholetých zkušeností v přeshraniční spolupráci mezitím vedlo k tomu, že TKOP v Zielona Gora vybudoval partnerství s DKSB LV Brandenburg a s DKSB OV Cottbus (viz ). Výbor v Gdaňsku mezitím udržuje úzké kontakty s DKSB LV Mecklenburg-Vorpommern (viz ). Hlavní svaz Výboru pro práva dítěte (KOPD) ve Varšavě navázal kontakty s DKSB Spolkovým svazem v Berlíně. Na prvním setkání partnerů ve dnech 8. a 9. prosince 2009 ve Varšavě a při návštěvě dne 7. června 2010 v Berlíně byla od roku 2013 zvažována budoucí spolupráce také na, národní úrovni. Zájem DKSB LV Sasko o prohloubení spolupráce s Polskem v oblasti ochrany dětí je také podtrhována 18 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

22 DKSB LV Brandenburg byl v posledních letech společně se svými polskými a českými partnerskými organizacemi zván na trilaterální výroční pracovní konference saského Svazu na ochranu dětí. Přitom vznikl zájem Svazu na ochranu dětí země rovněž navázat přeshraniční kontakty s organizacemi na ochranu dětí v Polsku. DKSB LV Sasko a jeho partnerská organizace, TKOPD v Jelenia Gora, nabídli svoji podporu při budování kontaktů. Jako partnerská organizace pro Svaz na ochranu dětí země Brandenburg byl doporučen polský Výbor pro práva dítěte (TKOPD) regionu Zielona Gora. Dne se v Jelenia Gora uskutečnilo první setkání, kterého se zúčastnili zástupci Německého svazu na ochranu dětí ze Saska a Brandenburska a také zástupci Výborů pro práva dítěte z Jelenia Gora a Zielona Gora. Bylo zjištěno, že mezi Zielona Gora a Cottbus již existují partnerské kontakty mezi městy, takže bylo nasnadě zapojit Místní svaz na ochranu dětí Cottbus do budování spolupráce s Výborem pro práva dítěte (TKOPD) v Zie lona Gora. Bylo zjištěno, že v cílech úkolů na ochranu dětí obou organizací existuje velká jednotnost. Oba partneři proto usilují o realizaci Konvence OSN o právech dítěte, především pro převzetí článků konvence do ustanovení té které příslušné země (resp. vojvodství) a do komunálních předpisů. Obě strany se doúčastí saských zástupců na řadě konferencí na ochranu dětí jak v Polsku, tak i v Německu, rovněž na Univerzitě Zielona Gora, na Univerzitě Wroclaw, na Univerzitě Frankfurt nad Odrou, při Německo-Polském komunitním centru Evangelického podpůrného sdružení pro mládež (EJF) v Großpinnow nebo na akcích s německými a polskými účastníky při Mezinárodním komunitním centru (IBZ) St. Marienthal v Ostritz DKSB LV Sasko Výbor pro práva dítěte (TKOPD) regionu Jelenia Gora Mecklenburg-Vorpommern u Výboru pro práva dítěte v Gdaňsku. Dvoudenního setkání, které se uskutečnilo ve dnech 11. a , se zúčastnil i jeden zástupce Spolkového svazu Německého svazu na ochranu dětí. První setkání s TKOPD regionu Gdaňsk prokázalo veliký soulad obsahových cílů aktivit na ochranu dětí našich zemí. Obě strany se dohodly, že budou usilovat o spolupráci. Došlo k prvnímu návrhu partnerského projektu. Mezitím se spolupráce dále dobře rozvinula. Oba partneři se pravidelně zúčastňují výročních pracovních konferencí a jsou již pevně zapojeni do německo-polské spolupráce. Představenstvo Německého Spolkového svazu na ochranu dětí v Berlíně souhlasilo s novým partnerským projektem mezi svým Zemským svazem Mecklenburg-Vorpommern a TKOPD regionu Gdaňsk a přislíbil svoji ideovou podporu. Jako další krok zamýšlí DKSB LV Mecklenburg-Vorpommern podporovat místní přeshraniční kontakty svých místních svazů. První porada se uskutečnila ve dnech 18. a u Místního svazu na ochranu dětí v Greifswaldu, na které bylo tematizováno navázání kontaktu s Výborem pro práva dítěte města Štětín a města Gollnow. Od roku 2002 trvá úzká spolupráce mezi DKSB LV Sasko a Výborem pro práva dítěte (TKOPD) regionu Jelenia Gora. Kromě kontinuální výměny zkušeností o projektech na ochranu dětí stojí v centru spolupráce především společný postup při realizaci Konvence OSN o právech dítěte. TKOPD regionu Jelenia Gora je úzce zapojen do trinacionální spolupráce s DKSB LV Sasko a s Dobrovolnickým centrem (DCUL) českého Ústeckého kraje. Dne byla v Görlitz podepsána kooperační smlouva mezi DKSB LV Sasko a TKOPD regionu Jelenia Gora. Smlouva obsahuje pomoc při budování preventivních struktur na pomoc pro sociálně znevýhodněné děti a mládež ve zvlášť sociálně obtížných situacích v regionu Jelenia Gora. Přitom se jednalo nejdříve o vybudování preventivních projektů v oblasti vzdělávání rodičů a telefonního poradenství pro děti, mládež a rodiče. Partneři považovali za svoji úlohu, podporovat děti při jejich rozvoji, ochraňovat je před nebezpečím a vychovávat je k mírovému soužití se sousedními národy. Tato dohoda předpokládala pravidelná pracovní setkání partnerů. Jednou ročně byly zkušenosti vyhodnoceny na společné konferenci DKSB LV Mecklenburg-Vorpommern Výbor pro práva dítěte v regionu Gdaňsk Úspěšná partnerská spolupráce mezi DKSB LV Sasko a TKOPD regionu Jelenia Gora vzbudila zájem DKSB LV Mecklenburg-Vorpommern, aby rovněž navázal kontakt s polským Výborem pro práva dítěte. Ze strany centrálního Výboru pro práva dítěte (KOPD) ve Varšavě byla myšlenka velmi vítána a nabídnuta podpora. Zástupce předsedy polského Hlavního výboru (KOPD), Jozef Pawlowski, který je současně předsedou Výboru pro práva dítěte (TKOPD) regionu Jelenia Gora, nabídl svoji přímou pomoc a zorganizoval setkání DKSB LV DKSB LV Brandenburg Výbor pro práva dítěte (TKOPD) Zielona Gora 19 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

23 hodly na budoucí výměně materiálů a dokumentace k ochraně dětí a na organizování výměny zkušeností na místě. Cílem bylo uzavřít smlouvu mezi TKOPD v Zielona Gora a DKSB OV Cottbus. DKSB LV Brandenburg přitom převzal záštitu a poskytl i finanční podporu. Jako hlavní body obsahu výměny zkušeností byla navržena konkrétní následující témata: společný přístup při realizaci Konvence OSN o právech dítěte, otázky práva na péči po rozvodu rodičů, role dětských domovů, úloha poradenských míst, role ženských domovů, úkoly intervenční a preventivní ochrany dětí a mládeže, role samosprávných struktur a role nezávislých ombudsmanů. Dne se při DKSB OV Cottbus uskutečnila členská schůze, na které bylo vyhodnoceno první setkání s polskými partnery. Návrh DKSB LV Brandenburg vybudovat mezi Svazem na ochranu dětí města Cottbus a TKOPD města Zielona Gora byl přijat velmi pozitivně. Zástupci správy města Cottbus, kteří se zúčastnili členské schůze, ihned souhlasili, aby byl Svaz na ochranu dětí v Cottbus úzce zapojen do partnerství města se Zielona Gora a aby byla v souladu s tím také poskytnuta finanční podpora. V roce 2010 došlo mezi partnery pro ochranu dětí k uzavření smlouvy, která spolupráci konkrétně upravuje. Mezitím se uskutečnilo již vícero setkání jak v Cottbus, tak i v Zielona Gora. Po úspěšné implementaci programu na vzdělávání rodičů Německého svazu na ochranu dětí Silní rodiče Silné děti v českém regionu severních Čech zvážil DKSB LV Brandenburg a Místní svaz Cottbus tento program na vzdělávání rodičů nabídnut k převzetí i svým polským partnerům. Dne se v Cottbusu uskutečnilo setkání s Výborem pro práva dítěte ze Zielona Gora, na kterém byla otázka převzetí německého programu na vzdělávání rodičů Silní rodiče Silné děti v regionu Zielona Gora tematizována. Místní svaz Cottbus, u kterého program na vzdělávání rodičů již úspěšně probíhá, přislíbil svoji podporu. V příštích měsících se bude polská strana nabídkou zabývat. Pokud dojde k odsouhlasení, budou pak příští kroky obsahovat překlad programu na vzdělávání rodičů a příslušné příručky do polštiny. Předtím ještě musí být uzavřena licenční smlouva Spolkového svazu Německého svazu na ochranu dětí, který vlastní práva na program vzdělávání rodičů, s Výborem pro práva dítěte. 20 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

24 7305 DNŮ

25 4.1. ŽITAVA, BOGATYNIA, DOLNÍ PODLUŽÍ 4. SPOLUPRÁCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI Založení trilaterální pracovní skupiny v roce 1992 mezi Německým svazem na ochranu dětí, Místním svazem Žitava, Svazem přátel dětí v Bogatyniy a Spolkem Život v Dolním Podluží měl hluboký symbolický význam. Hrstka entuziastů ze tří sousedních zemí Německo, Česko a Polsko poznala po politickém převratu v roce 1989 jedinečnou šanci, spojit děti v Trojzemí v duchu mírového soužití a jednou provždy překonat staré nepřátelské obrazy. Na tomto místě musí být především uvedena vynikající práce iniciátorů Klause Beyera, Dr. Volkera Beera, Oldřicha Lišky a Ingeborgy Unger-Gruszky. Chceme-li dnes po 20 letech pochopit náročnost, jaké byli tehdejší pracovníci této pracovní skupiny vystaveni, tak si musíme převést obtížnou historii našich 3 zemí do současnosti. Obraz Němců jako nepřítele utkvěl v povědomí Poláků nadlouho. Ještě v roce 1990 posuzovalo 94 procent Poláků sjednocení Německa jako velké nebezpečí. Naopak charakterizovali mnozí Němci Poláky jako líné a nepořádné. Synonymum polské hospodářství ovládalo myšlení. Češi byli obviňováni z české vychytralosti. Němci platili za nafoukané a egoistické. A ještě silně byly v povědomí Poláků a Čechů zakotveny hrůzné skutky Němců za druhé světové války. Trilaterální pracovní skupina založená v květnu 1992 si dala za cíl působit proti jakémukoliv vývoji násilí. Pracovní skupina viděla především v preventivní práci s dětmi a mládeží, v pravidelných setkáních dětí všech 3 zemí, v kulturních a sportovních akcích, ve víkendových volnočasových a prázdninových táborech šanci pro vývoj trvalých přátelských vztahů. Při měsíčních setkáních je samozřejmě jazyková bariéra zvláštní výzvou. Při nyní již 20-leté partnerské činnosti se ale ukazuje, že děti jazykové problémy lehce překonávají. Velkou pomocí jsou přitom knížky pro děti se základní slovní zásobou Do kapsy, vydané Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem, ve kterých jsou vedle sebe uváděny pojmy ve třech jazycích. Zvláštním vrcholem v přeshraniční práci byly v Trojzemí dne 1. května 2004 slavnosti u příležitosti oficiálního vstupu Česka a Polska do Evropské Unie. U příležitosti historické události přijeli do Žitavy v Trojzemí osobně ministerští předsedové Německa, Česka a Polska. DKSB OV Zittau se společně se svými českými a polskými partnery zapojil do celkového programu. Zvláštním znakem pracovní skupiny je, že se dospělí jednou měsíčně setkávají s dětmi. Od roku 1992 předpokládá roční plán řadu pravidelně se opakujících aktivit: leden: dětský karneval v Porajowě březen: slavnosti Marzana v Porajowě, poznávání velikonočních zvyků tří zemí v Hartau duben: návštěva aquaparku v Liberci červen: trojnárodní jarní tábor v červnu v Žitavě červenec: letní tábor v Hartau, slavnost v Trojzemí v Bo gatyniy září: světový den dětí, tábor dětská práva v Žitavě, zážitkový víkend v Jiřetíně pod Jedlovou říjen: podzimní tábor v Hartau, setkání mládeže v Krkonoších (polská strana) listopad: slavnost Andreas v Porajowě prosinec: Mikulášská v Jiřetíně pod Jedlovou, exkurze do Prahy Zpravidla se zúčastní vždy 10 dětí z každé ze tří zemí. Od založení pracovní skupiny v roce 1992 bylo do projektu zapojeno přes 5000 německých, polských a českých dětí. Při průzkumu mezi dětmi v prvních letech, které dnes jako dospělí mají již sami děti, bylo potvrzeno, že na přeshraniční programy velmi rádi vzpomínají, že si z nich odnesli mnoho do života a částečně mají až dodnes kontakty na bývalé přátele ze skupiny. Zkušenosti z činnosti na ochranu dětí v Trojzemí byly také velkou pomocí při přeshraničních aktivitách 22 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

26 DKSB LV Sasko se svými partnery v Ústeckém kraji a v regionu Jelenia Gora. Z této činnosti rovněž profitují i jiné místní německo-česká a německo-polská partnerství v příhraničním území. Jak je nám známo, s projevy nepřátelství vůči cizincům, nenávistí vůči cizincům a nacionalistickým smýšlením se můžeme setkat ve všech třech zemích ještě dnes. Ukazuje se, že není lehké vystupovat proti těmto tendencím. Státem podporované kampaně nestačí. Neustálá občanská angažovanost je poptávána více než kdy jindy. Proto je tato činnost dnes tak důležitá. I když je práce skupiny vykonávána dobrovolníky, vyžaduje profesionální koordinaci. 23 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

27 4.2. BREITENBRUNN, TOUŽIM, NOVÁ ROLE 4. SPOLUPRÁCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI Kontakty mezi Vyšší odbornou školou (Oberschule) v Breitenbrunn a školou v Toužimi (Základní škola) v Karlovarském kraji existují od roku Politika zemí východního bloku obsahovala mimo jiné budování systému partnerství měst mezi zeměmi. V rámci těchto partnerství byla nařízena i spolupráce mezi školami. I přes přísný dozor státu a přes stanovené politické cíle se při setkáních mezi partnerskými školami často rozvíjely soukromé přátelské kontakty, které byly v soukromí dále udržovány i mimo státem financovaná a kontrolovaná setkání. Přelomovou situací a novým strukturováním celého společenského života v době po převratu se tato partnerství dostala téměř do zapomnění. Znovunavázání kontaktů k české škole v Toužimi se uskutečnilo teprve v roce Poté, co Německý svaz na ochranu dětí, Zemský svaz Sasko pro svůj nově zřízený Místní svaz na ochranu dětí v Breitenbrunnu obstaral větší sponzorský obnos farmaceutické firmy Janssen GmbH z Neussu, byl společně pro školáky z Toužimi a Breitenbrunnu uspořádán prázdninový tábor. Od té doby se každoročně vedle střídavě realizovaných prázdninových volnočasových aktivit navíc uskutečňuje řada setkání, žákovských soutěží a projektů a byli získáni další projektoví partneři, tak např. škola v Nové Roli nebo v Rittersgrün. Cílem spolupráce, která přesahuje zemi, je, dát dětem a mládeži ve společné vlasti Krušných hor (Erzgebirge) možnost k přátelskému soužití, které je utvářeno vzájemným respektem, vzájemným poznáváním kultury sousední země pomocí společných projektů a zážitků. Přeshraniční aktivity partnerů na ochranu dětí jsou zde viděny především jako preventivní úloha, především v duševně kulturní oblasti, např. při společných soutěžích v malování, divadelních představeních, sportovních soutěžích a prázdninových volnočasových aktivitách. Ve dnech 11. a 12. listopadu 2000 byl Svaz na ochranu dětí Breitenbrunn hos- titelem 9. Mezinárodní výroční pracovní konference, které se poprvé zúčastnil i Rakouský svaz na ochranu dětí a kdy upoutal pozornost velkou výstavou dětských kreseb. Z důvodu saské reformy okresů v roce 2008 změnil Svaz na ochranu dětí, Místní svaz Breitenbrunn, svoji právní formu a konstituoval se na Okresní svaz Aue- Schwarzenberg. Úspěšná činnost svazu ukazuje, že novou velkou výzvu dobře zvládl. To je mimo jiné vidět i na tom, že přeshraniční aktivity jsou ze strany Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem vysoce ceněny a že každoroční financování projektů z prostředků EU mohlo být vždy zajištěno. DKSB KV Aue-Schwarzenberg předává svoje rozsáhlé zkušenosti z přeshraniční práce také dalším spolkům pro práci s dětmi a mládeží. Proto vystupuje svaz na každoročních výročních konferencích německých, českých a polských partnerů na ochranu dětí a obohacuje svými příspěvky přeshraniční práci našich zemí. Za vykonanou přeshraniční práci patří poděkování vedle mnoha spolupůsobících osob především Roswithě Gottinger z Breitenbrunnu a Jiřině Princlové z Toužimi. Od počátku roku 1994 pracují obě dvě v této oblasti ochrany dětí celým svým srdcem. 24 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali?

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? 1 ČESKO-NĔMECKÉ FÓRUM ŽEN DEUTSCH-TSCHECHISCHES FORUM DER FRAUEN NIEMIECKO-CZESKIE FORUM KOBIET Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? *** Ucieczka,

Bardziej szczegółowo

I 2009. Križovatky. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Práca s rodinou

I 2009. Križovatky. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Práca s rodinou I 2009 Križovatky Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Práca s rodinou Križovatky I 2009 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Práca s rodinou Spoluorganizátori:

Bardziej szczegółowo

To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek.

To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek. Witaj! Nie wiem, kim jesteś, ani dlaczego trzymasz w rękach tą broszurę, ale chciałabym zadać Ci jedno pytanie: myślisz że jesteś normalny? (Słowo normalny może być, wbrew pozorom, sporne, więc umówmy

Bardziej szczegółowo

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. OBCHODNÉ PRÁVO A JEHO ŠIRŠIE KONTEXTY

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. OBCHODNÉ PRÁVO A JEHO ŠIRŠIE KONTEXTY P R Á V N I C K Á F A K U L T A Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i. OBCHODNÉ PRÁVO A JEHO ŠIRŠIE KONTEXTY K O Š I C E 2 0 1 0 UNIVERZITA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu)

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) Suchy

Bardziej szczegółowo

Suchy Bór (gmina/obec Chrząstowice) - Český Těšín / Czeski Cieszyn, 2013-15 r. (CC).

Suchy Bór (gmina/obec Chrząstowice) - Český Těšín / Czeski Cieszyn, 2013-15 r. (CC). S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie Education Talent Culture (www.edutacu.eu) Suchy Bór (gmina/obec

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM V: 2014 NR 2 (9) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB 3. ČÍSLO V ČESKEJ REPUBLIKE CENA ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2007 2007 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 6 Literárna súťaž Jána Kollára 8 PUBLICISTIKA

Bardziej szczegółowo

číslo 3 VI. ročník ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1,33 40 Kč CENA

číslo 3 VI. ročník ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1,33 40 Kč CENA číslo 3 VI. ročník 2009 ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2009 SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE CENA 1,33 40 Kč 2 OBSAH 4 Slovo úvodom (Vladimír Skalský) 5 Literárna súťaž Jána Kollára 7 PUBLICISTIKA

Bardziej szczegółowo

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT KUNOVICE 1. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA NA MORAVĚ SBORNÍK JAK ÚSPĚŠNĚ PODNIKAT V PŘÍHRANIČNÍCH REGIONECH JIHOVÝCHODNÍ MORAVY II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2006 9. Červen 2006, Kunovice,

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna Publikacja dystrybuowana bezpłatnie zdrowie budownictwo praca motoryzacja przemysł Projekt Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego Čarodějnické procesy na území niského knížectví...6

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego Čarodějnické procesy na území niského knížectví...6 1 Wstęp Ūvod...2 Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego Čarodějnické procesy na území niského knížectví...6 Opis trasy Popis trasy...30 Na początek nieco historii Na začátek trochu dějin...30 odcinek

Bardziej szczegółowo

MATEMATIKA V PRIMÁRNEJ ŠKOLE RÔZNE CESTY, ROVNAKÉ CIELE. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

MATEMATIKA V PRIMÁRNEJ ŠKOLE RÔZNE CESTY, ROVNAKÉ CIELE. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou MATEMATIKA V PRIMÁRNEJ ŠKOLE RÔZNE CESTY, ROVNAKÉ CIELE Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov 2013 Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej

Bardziej szczegółowo

The same as we are Raków Zdikov 2013 2015

The same as we are Raków Zdikov 2013 2015 Raków Zdikov 2013 2015 Opracowanie i przygotowanie do realizacji: Jadwiga Milewicz, Dariusz Jóźwik. Zdjęcia ze zbiorów Urzędu Gminy w Rakowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Funduszu Mikroprojektów Piw Interreg Iiia Czechy-Polska w Euroregionie Glacensis

Raport z realizacji Funduszu Mikroprojektów Piw Interreg Iiia Czechy-Polska w Euroregionie Glacensis Raport z realizacji Funduszu Mikroprojektów Piw Interreg Iiia Czechy-Polska w Euroregionie Glacensis I. Wprowadzenie Do bezpośredniego kontaktu obywateli dochodzi podczas realizacji tzw. projektów miękkich.

Bardziej szczegółowo

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV.

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAV Zdravotn sociální fakulta TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV. Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová Ostrava 2006 2 Obor: Ošetovatelství Klíová slova:

Bardziej szczegółowo

VARIA XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov Kokošovce-Sigord 3. 5. 12. 2008)

VARIA XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov Kokošovce-Sigord 3. 5. 12. 2008) ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Jazykovedný zborník 28 (AFPh UP 246/328) 2009 VARIA XVIII Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov Kokošovce-Sigord 3.

Bardziej szczegółowo

96 Z HISTORII JELENIEJ GÓRY I REGIONU

96 Z HISTORII JELENIEJ GÓRY I REGIONU Sekretarzem Komitetu Miejskiego został Jan Dal, który funkcję tę sprawował do lipca 1947 r. 175. Najważniejsze zadania realizowane przez działaczy partyjnych można opisać następująco: ( ) PPS starała się

Bardziej szczegółowo

SLOVO ÚVODEM SŁOWO WSTĘPNE

SLOVO ÚVODEM SŁOWO WSTĘPNE SLOVO ÚVODEM SŁOWO WSTĘPNE Statutární město Ostrava a její městský obvod Poruba a město Racibórz jsou centry příhraničního česko-polského regionu. Mnoho lidí zde nejenom bydlí, ale také dojíždí do zaměstnání.

Bardziej szczegółowo

Partnerství. v obci Strumień

Partnerství. v obci Strumień Partnerstwo w gminie Strumień Partnerství v obci Strumień Partnership in the municipality of Strumień Partnerstvo v obci Strumień Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Rodina v zdraví a chorobe

Rodina v zdraví a chorobe Rodina v zdraví a chorobe Publikácia vyšla s podporou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty humanitních studií, Institutu zdravotnických studií,

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Głubczyce, 20-21 maja 2006 r.

Polsko-Czeskie TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Głubczyce, 20-21 maja 2006 r. Polsko-Czeskie TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Głubczyce, 20-21 maja 2006 r. W dniach 20-21 maja 2006 roku w Głubczycach odbyły się Polsko-Czeskie Targi Przedsiębiorczości. Impreza była współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Full HD multimediální přehrávač s duálním HD DVB-T tunerem. Blade DualCorder HD. uživatelský manuál. www.evolve.cz

Full HD multimediální přehrávač s duálním HD DVB-T tunerem. Blade DualCorder HD. uživatelský manuál. www.evolve.cz Full HD multimediální přehrávač s duálním HD DVB-T tunerem Blade DualCorder HD uživatelský manuál www.evolve.cz 1 1. Úvod 1.1 Upozornění 1.2.1 Doporučení k použití Provozní teplota v rozmezí +5 C až +35

Bardziej szczegółowo

GŁUBCZYCE KRNOV POLSKO-CZESKIE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

GŁUBCZYCE KRNOV POLSKO-CZESKIE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRNOV GŁUBCZYCE POLSKO-CZESKIE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Głubczyce 20 21 maja 2006 POLSKO-ČESKÝ VELETRH PODNIKÁNÍ Hlubčice 20. 21. května 2006 KIEROWNIK PROJEKTU / VEDOUCÍ PROJEKTU: Jadwiga Królikowska

Bardziej szczegółowo

0808 Part No. X14-96580-01 EE

0808 Part No. X14-96580-01 EE ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie

Bardziej szczegółowo

Biblia Bodybuildingu. 01/2008 v1.0

Biblia Bodybuildingu. 01/2008 v1.0 Biblia Bodybuildingu 01/2008 v1.0 Sväté prikázania 1. Netrepeš zbytočné chujoviny v posilke 2. Netrepeš zbytočné chujoviny v posilke 3. Keď niekto vreští alebo ručí, ručíš aj ty naňho 4. Maximálne dvaja

Bardziej szczegółowo

An important activity undertaken by PCCW is applying for external funds for the development of the Polish-Czech cooperation.

An important activity undertaken by PCCW is applying for external funds for the development of the Polish-Czech cooperation. Projekt Polsko Czeskiego Centrum Informacyjno Doradczego Przygranicznej Współpracy Gospodarczej (w skrócie Polsko Czeskie Centrum Współpracy) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí dřevozpracující a nábytkářský průmysl Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí dřevozpracující a nábytkářský průmysl Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polskoczeskim przemysł drzewny i

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL CRMD 7750 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Audio-video systém do automobilu Audio-video systém do automobilu System audio-wideo do samochodu In Car AV system

Bardziej szczegółowo