VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ NA DĚTECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ NA DĚTECH"

Transkrypt

1 KRONIKA ÚSTÍ NAD LABEM, LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ CHRONIK 20 JAHRE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES KINDERSCHUTZES KRONIKA 20 LAT RAZEM WYCHOWANIE DZIECI BEZ PRZEMOCY 20 let spolu Jahre gemeinsam lat razem VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ NA DĚTECH GEWALTFREIE ERZIEHUNG VON KINDERN WYCHOWANIE DZIECI BEZ PRZEMOCY

2 ČESKÉ DĚTSKÉ SBORY PERMONÍČEK A ČMELÁČEK HOSTY U DKSB OV ZITTAU KE DNI SASKA DNE PŘIVÍTÁNÍ ČESKÉHO SVAZU NA OCHRANU DĚTÍ ŽIVOT NA NÁDRAŽÍ V ŽITAVĚ ZLEVA: OLDŘICH LIŠKA, PŘEDSEDA ČESKÉHO SVAZU, KLAUS BEYER, PŘEDSEDA SVAZU NA OCHRANU DĚTÍ, MÍSTNÍ SVAZ ZITTAU (ŽITAVA) BEGRÜSSUNG DES TSCHECHISCHEN KINDERSCHUTZVEREINS ŽIVOT AUF DEM BAHNHOF IN ZITTAU V.LINKS. OLDŘICH LIŠKA, VORSITZENDER DES TSCHECHISCHEN VEREINS, KLAUS BEYER, VORSITZENDER DES KIN- DERSCHUTZBUNDES, ORTSVERBAND ZITTAU POWITANIE PRZEDSTAWICIELI CZESKIEGO ZWIĄZKU OCHRONY DZIECKA ŽIVOT NA DWORCU KOLEJOWYM W ŻYTAWIE/ZITTAU 1993 R. OD LEWEJ: OLDRICH LISKA, PRZEWODNICZĄCY CZESKIEGO ZOD, KLAUS BEYER, PRZE-WODNICZĄCY TERENOWEGO ZRZESZENIA NZOD W ŻYTAWIE DIE TSCHECHISCHEN KINDERCHÖRE PERMONÍČEK UND ČMELÁČEK ZU GAST BEIM DKSB ORTSVERBAND ZITTAU ZUM TAG DER SACHSEN AM CZESKIE CHÓRY DZIECIĘCE PERMONICEK I CMELACEK Z WIZYTĄ W ZRZESZENIU TERENOWYM NZOD W ŻYTAWIE Z OKAZJI DNIA SAKSOŃCZYKÓW R. SKUPINA DĚTÍ V DOBROVOLNICKÉM CENTRU ÚSTÍ NAD LABEM KINDERGRUPPE DES FREIWILLIGENZENTRUMS ÚSTÍ NAD LABEM GRUPA DZIECI Z CENTRUM WOLONTARIATU W USTI NAD LABĄ DĚTI PRACOVNÍ SKUPINY V TROJZEMÍ ZITTAU, BOGATYNIA, DOLNÍ PODLUŽÍ 2009 KINDER DER ARBEITSGRUPPE IM DREILÄNDERECK ZITTAU, BOGATYNIA, DOLNÍ PODLUŽÍ 2009 DZIECI GRUPY ROBOCZEJ TRÓJSTYKU : ŻYTAWA, BOGATYNIA, DOLNI PODLUŽI, 2009 R. DLOUHOLETÍ PARTNEŘI: PŘEDSEDOVÉ ORGANIZACÍ NA OCHRANU DĚTÍ V TOUŽIMI A BREITENBRUNNU/ KRUŠNÉ HORY, ZLEVA: IRINA PRINCLOVÁ A ROSWI- THA GOTTINGER LANGJÄHRIGE PARTNER.VORSITZENDE DER KIN- DERSCHUTZORGANISATIONEN IN TOUŽIM UND BREITENBRUNN/ERZGEBIRGE, V. LINKS. IRINA PRINCLOVÁ UND ROSWITHA GOTTINGER DŁUGOLETNIE PARTNERKI - PRZEWODNICZĄCE OR- GANIZACJI OCHRONY DZIECKA W TOUŽIM I BREI- TENBRUNN/RUDAWY, OD LEWEJ: IRINA PRINCLOVA I ROSWITHA GOTTINGER DĚTI PRACOVNÍ SKUPINY V TROJZEMÍ ZITTAU, BOGATYNIA, DOLNÍ PODLUŽÍ SOMMERCAMP DER ARBEITSGRUPPE IM DREILÄN- DERECK ZITTAU, BOGATYNIA, DOLNÍ PODLUŽÍ DZIECI GRUPY ROBOCZEJ TRÓJSTYKU : ŻYTAWA, BOGATYNIA, DOLNI PODLUŽI

3 KRONIKA PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÉ PŘESHRANIČNÍ PRAXE 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

4

5 O AUTOROVI KRONIKY PŮVODNÍ NĚMECKÝ TEXT KONZULTOVANÝ NA ČESKÉ A POLSKÉ STRANĚ A PŘELOŽENÝ DO OBOU JAZYKŮ. Dr. Heinz Zschache byl v dubnu 1990 zakládajícím členem prvního východoněmeckého Svazu na ochranu dětí. Až do roku 1992 byl předsedou Saského zemského svazu. Následně byl až do svého odchodu do důchodu v roce 2008 jednatelem Zemského svazu Sasko. Od roku 2008 do roku 2010 pracoval dobrovolně ve Spolkovém svazu Německého svazu na ochranu dětí na budování kontaktů s evropskými organizacemi na ochranu dětí. Je dlouholetým čestným členem DKSB, Zemského svazu Sasko, v roce 2008 byl jmenován čestným členem Spolkového svazu Německého svazu na ochranu dětí a v roce 2010 čestným členem polského Výboru pro práva dítěte.

6 PAN MINISTERSKÝ PREZIDENT SVOBODNÉHO STÁTU SASKO STANISLAW TILLICH PŘEDMLUVA MINISTERSKÉHO PŘEDSEDY SVOBODNÉHO STÁTU SASKO Milé čtenářky a čtenáři, předložená kronika 20 let spolu výchova bez násilí na dětech dokumentuje dlouholetou spolupráci polských, českých a saských nezávislých veřejných institucí popř. svazů, které jsou činné v oblasti ochrany dětí. Saská státní vláda se už řadu let angažuje v oblasti rozvoje ochrany dětí. Především v saském akčním plánu pro preventivní ochranu dětí se v oblasti ochrany dětí nachází široká paleta opatření na podporu zemských okresů, měst, spolků a rodin. Spolkový zákonodárce rovněž reagoval na tragické případy zneužívání a usmrcování dětí doplňky v Zákonu pomoci dětem a mládeži. Paralelně k tomu vznikly v posledních letech na rozdílných úrovních v Německu, a rovněž v Sasku, četné iniciativy za účelem rozvoje ochrany dětí a pomoci v raných fázích života. Pomocí saského akčního plánu byla u nás ochrana dětí citelně posilována. Úzké propojení tématu ochrany dětí a včasné pomoci objasňuje, že je vedle aktérů v oblasti pomoci dětem a mládeži zapotřebí řady dalších partnerů, kteří musí působit v příslušných sítích. Cílem je, aby stále více partnerů různých profesí a z různých místních zařízení vytvářelo sítě. Navíc se v oblasti práce na ochranu dětí provádí cílená odborná kvalifikace. Saská státní vláda bude společně s obcemi a neziskovými organizacemi pracovat na tom, aby se tato opatření nadále urychlovala. Německému svazu na ochranu dětí, Zemskému svazu Sasko a jeho polským a českým partnerům se podařilo v přeshraničním měřítku úspěšně etablovat činnost na ochranu dětí. Takováto angažovanost přes všechny hranice zasluhuje veliký respekt a uznání. Všem zúčastněným přeji v této úloze hodně sil, protože zdravě a nerušeně prožité dětství v bezpečném prostředí pro všechny děti leží na srdci nám všem. Stanislaw Tillich 3 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

7 PŘEDMLUVA MGR. LENKA ČERNÁ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, O. S. ČESKÁ REPUBLIKA V rukou držíte Kroniku popisující vývoj 20. leté spolupráce mezi českými, polskými a německými organizacemi a hovořící o hlavních aktérech této dlouholeté kooperace. Vytrvalý zájem průkopníků i současných partnerů a houževnatost především německé strany udržet partnerství umožňují jubilejní setkání, tentokrát na české straně v Ústí nad Labem, v listopadu roku Za roky spolupráce jsme se učili vzájemné toleranci, oceňování pozitivního přístupu a naslouchání. Ani pro jednoho z partnerů není snadné přizpůsobit své představy a očekávání zájmům a možnostem druhé, natož třetí strany. Kronika je důkazem toho, že to jde. Otevřenost a láska k lidem, ochota vyrovnávat se se společnou historií i proměnlivou současností, spolehlivost a stále pokoušená netrpělivost byly, jsou a věřím, že budou dobrým základem pro výměnu idejí, inovací a programů zaměřených na tak důležitou oblast, jako je výchova bez násilí na dětech. Děkuji kolegům z Polska a Německa za společnou pracovní a životní cestu a věřím, že budeme i nadále společně přispívat k přátelské atmosféře sousedů uprostřed Evropy. Mgr. Lenka Černá Předsedkyně Rady sdružení Dobrovolnické centrum, o. s. 4 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

8 PŘEDMLUVA HEINZ HILGERS PREZIDENT NĚMECKÉHO SVAZU NA OCHRANU DĚTÍ SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMĚCKO 20 let spolu výchova bez násilí na dětech je tématem mezinárodní konference na ochranu dětí 2012 jubilejní akce Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem (Česká republika), Německého svazu na ochranu dětí, Zemského svazu Sasko, e.v., a rovněž Výboru pro práva dítěte regionu Jelenia Gora (Republika Polsko). Současně je to název této kroniky, která dokumentuje dlouholetou přeshraniční spolupráci všech tří jmenovaných partnerských svazů. Kontakty mezi mladými lidmi a jejich rodinami, mezi institucemi a svazy všech tří jmenovaných zemí jsou založeny na společných cílech a zájmech lidí, kteří považují za svoji povinnost pečovat především o blaho dětí, mládeže a jejich rodin. Společné cíle zde především realizace Konvence OSN o právech dítěte vedly již před 20 lety ke stále intenzivněji utvářené mezinárodní spolupráci mezi těmito třemi organizacemi na ochranu dětí v Sasku, v Ústeckém kraji a v Dolním Slezsku. Po dobu 20 let jsou na mezinárodních konferencích také vyměňovány zkušenosti a problémové situace v jednotlivých zemích a projednávány postupy řešení či praktické ideje o projektech. Přitom všechny tři organizace spojoval a spojuje společný zájem zlepšovat životní situace dětí v jejich zemích, či odstraňovat znevýhodnění. V tomto směru existuje ve všech třech zemích ještě spousta práce. V centru pozornosti organizací se přitom nachází především téma výchovy bez násilí na dětech, které se určitou měrou táhne jako rudá nit celou dlouholetou spoluprací. Tuto se daří zhodnotit předkládanou kronikou. Výkony v přeshraniční činnosti a dosavadní výměna stojí za zhodnocení a v příštích letech je zapotřebí v nich produktivně pokračovat, aby mohly být v našich zemích nadále zlepšovány šance pro rozvoj dětí. Heinz Hilgers Prezident Německého svazu na ochranu dětí 5 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

9 MIROSŁAWA KĄTNA, PŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA ZEMSKÉHO VÝBORU NA OCHRANU PRÁV DÍTĚTE PŘEDMLUVA POLSKÁ REPUBLIKA Každé jubileum je pohnutkou reflektovat o minulosti a sestavovat plány o bu doucnosti. 20. Mezinárodní jubilejní konference a vydání kroniky je vhodnou příležitostí, aby byl všem iniciátorům a organizátorům vysloven velký dík a uznání. Iniciativa o úzké spolupráci, které se před lety chopily německé, české a polské veřejně prospěšné organizace, se ukázala jako velmi zdařilá a aktivity pro děti a rodiny jako nesmírně obohacující. Zkušenosti naší organizace, Výboru na ochranu práv dítěte (KOPD) a výkony našich přátel, zástupců organizací z Německa a Česka, mnohonásobně potvrdily, že jsme při pomoci rodinám a dětem a také při prosazování práv dítěte nepostradatelní. To, že jsme se mohli navzájem poznávat a inspirovat, ale také spřátelit, nepochybně zlepšilo kvalitu naší každodenní práce. Přes specifičnost problémů, se kterými se v našich zemích setkáváme, a příslušných rozdílných právních podkladů, máme mnoho společného, především ochotu angažovat se pro blaho druhých, především zde být pro ty nejslabší, schopnost partnersky spolupracovat a odhodlaně jít vstříc novým výzvám. Za to vše srdečný dík, především kolegům TKOPD v Jelenia Góra, a rovněž našim přátelům z Německa a Česka. Jsem přesvědčená o tom, že naše srdečná a moudrá spolupráce bude trvat i nadále. Mirosława Kątna předsedkyně představenstva Zemského výboru na ochranu práv dítěte 6 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

10 20LET

11 1. VÝCHOZÍ POLITICKÁ SITUACE Pokud chceme porozumět 20-leté spolupráci Saského Svazu na ochranu dětí se svými partnerskými organizacemi v Česku a Polsku, pak se nemůžeme vyhnout tomu, abychom se nezabývali historickým pozadím. Přání trvalé spolupráce spočívalo na poznatku, že historické události 2. Světové války se již nesmí nikdy opakovat, a především výchova mladé generace musí být orientována na to, aby místo starých podvědomých antipatií a nepřátelských obrazů byly trvale pěstovány dobré sousedské vztahy. K tomu ještě náleží dodat, že východní Němci, Češi a Poláci do roku 1989 podléhali podobně omezeným životním podmínkám a politickým restrikcím a že po překonání komunistické diktatury bylo na bázi svobodných demokratických základních práv možné zcela nové soužití bez státního poručnictví a osvobozené od ideologického tlaku. Přání mnoha lidí v našich třech zemích po dobrém sousedském a přátelském soužití existovalo již dlouho před politickým převratem Rekreační a nákupní turistika, hospodářské a kulturní výměny vedly také k osobním popř. rodinným kontaktům a přátelstvím, která častokrát žila s vědomím, že stojí společně v soukromém přístřeší v systému, který je směrem na Západ izolovaný. To se projevilo především také v roce 1968 v průběhu období Pražského jara, kde se v tehdejším Československu rozvinulo široké společenské reformní hnutí směrem k socialismu s lidskou tváří. Euforie mezi obyvatelstvem tehdy ovlivnila také mnoho východních Němců a vyvolala vlnu sympatizujících projevů. Brutální potlačení reformního hnutí nevedlo pouze k pronásledování Čechů, nýbrž také k vlně zatýkání a odsouzení občanů tehdejší NDR z důvodu protistátního štvaní, za provinění, která často spočívala pouze v tom, že byly jejich českým přátelům projeveny sympatie. Sympatie vůči lidem v Polsku spočívaly především v jejich odhodlání si vynutit pomocí síly nezávislých odborů Solidarność lepší životní podmínky a politickou svobodu. V NDR byli jejich sympatizanti považováni za nepřátele státu a bylo jim mimo jiné vyhrožováno důsledky v povolání. Na rozdíl od současnosti byla před převratem spolupráce nařízena státem a měla spíše charakter funkcionářských setkání. Soukromé kontakty byly občas spíše podezřelé. Příznačná byla například reakce na zesílení hnutí Solidarność. Režim se neštítil ani toho, aby nevyužil bohatého potenciálu protipolských předsudků. Tak byly stávky definovány jako nechuť pracovat, Poláci, kteří nakupovali v NDR, byli označováni za původce špatné situace v zásobování v NDR. Nesmíme opomenout se zmínit, že slibný a pro všechny tři země nový začátek plný šancí byl v německo-polských a německo-českých vztazích také spojený s jistými riziky. Díky otevřeným hranicím a sklonu k blahobytu se rozvinula hraniční kriminalita, prostituce, nepřátelství vůči cizincům, násilí a nacionalistické smýšlení. Také děti a mládež tím byly dotčeny. Iniciátoři přeshraniční spolupráce se drželi pravidla: Nestěžovat si na nedostatky, nýbrž dobrým příkladem postupovat při zvládání úkolů. Když si klademe otázku, jaké jsou důvody toho, že se dnes můžeme ohlédnout zpět na 20-letou přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany dětí, pak na to existuje jednoduchá odpověď. Iniciativa vycházela po politickém převratu od osob, které rozpoznaly soužití mezi našimi zeměmi jako velkou šanci a jako dar dějin, osob, které si vzaly překonání historické zátěže a jedinečnou možnost vybudování společných projektů pro děti a mládež za svoji zcela osobní úlohu. Iniciátoři přeshraničních aktivit se cítili takovýmito základními principy a představami o hodnotách jako 8 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

12 jsou přátelství vůči dětem, dobrovolnost, obecná prospěšnost a nezištnost povinováni. Zde se setkaly osoby, jejichž velikost nespočívala ve funkci, nýbrž na humanistickém základě, zcela lhostejno, zda byl tento formován křesťansky či světsky. Kromě toho jsme hledali spojence, s kterými bylo možné se identifikovat, kterým bylo možné důvěřovat a od kterých bylo při budování našich přeshraničních projektů možné získat rady. Jako zástupce je zde za všechny jmenován: primář žitavské dětské kliniky, Dr. Gruner, který dal skupině iniciativy k dispozici své prostory a kdykoliv poradil po odborné stránce. Byl to známý pražský dětský lékař, prof. Jiří Dunovský, který si i přes své vysoké pracovní vytížení jako šéf dětské kliniky v Praze-Motole nenechal vzít to, aby vícekrát nepozval saské iniciátory ochrany dětí, a sám se zúčastnil 1. Výroční konference v roce 1992 v městě Wehlen. Byla to vedoucí oddělení Elsbieta Karnafel z kanceláře prezidenta ve Varšavě, která k nám přišla a s ohromující otevřeností nás seznámila s polskou situací v oblasti ochrany dětí. A byli to zástupci Saského sociálního ministerstva, kteří naši práci považovali za velmi důležitou a kteří nás ujistili o své podpoře. Také zastřešující organizace saského Svazu na ochranu dětí, Paritní charitativní sdružení, především předseda Saského svazu, Peter Schindzielorz, podpořil naši práci dle svých nejlepších sil. Konečně jsme měli v našem jednateli spolkového svazu, panu Walterovi Wilkenovi, politicky předvídavého partnera. Pochopil velkou šanci, kterou nová doba pro mírovou Evropu dávala k dispozici. Jeho krédo znělo Nestěžovat si na nedostatky, ale příkladně postupovat. A koneckonců musí být jmenováni také pan Oldřich Liška, zakladatel 1. českého Svazu na ochranu dětí, a Ingeborga Unger-Gruszka, polská iniciátorka, kteří se od samého začátku angažovali v přeshraničních aktivitách v oblasti ochrany dětí. Oba ztělesňují svojí osobou všechny ty lidské hodnoty, kterými je dnes pracovní skupina v Trojzemí tvořena. 9 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

13

14 240MĚSÍCŮ

15 2. START 1992 První přeshraniční setkání v Trojzemí Zittau-Bogatynia Dolní Podluží ukázala: Proti současnému potenciálu násilí na německé, české a polské straně, ať už je jakkoliv motivován, stojí široká fronta humanisticky smýšlejících, mírumilovných lidí, kteří však musí získat možnost politické artikulace. Tento cíl si stanovila nově zakládaná pracovní skupina, která se sešla ze zástupců všech společenských vrstev. Došlo se k poznání, že překonání sklonu k násilí v příhraničním regionu u dětí a mládeže, který vyplývá ze sociálních problémů, nemůže být vzhledem k otevřeným hranicím považován za interní problém té které země. Z důvodu extremistických násilných útoků vůči cizincům jako např. v Hoyerswerda a útoků pravicových radikálů na děti z Černobylu v Žitavě se dohodli němečtí, čeští a polští partneři v oblasti ochrany dětí na následujících oblastech spolupráce: 1. Při procesu srůstání zemí v srdci Evropy chtějí partneři přispívat v přeshraničním měřítku. 2. Má být přihlédnuto k zintenzivnění výměny názorů v otázkách ochrany dětí, které je požadováno z německé, české a polské strany. 3. Do spolupráce mají být zahrnuty formou poradenství dlouholeté zkušenosti Německého svazu na ochranu dětí (založen 1953). 4. Je nutné analyzovat novodobé oblasti problémů činnosti na ochranu dětí (po otevření popř. transparentnosti hranic) jako např. zneužití drog, dětská pornografie, násilí, nenávist k cizincům atd. 5. Socio-kulturní práci, jako jsou slavnosti pro děti, vrcholné kulturní akce a jiné, je zapotřebí podporovat jako důležité možnosti prevence. 6. Zprávy o zkušenostech a návrhy řešení problémů při zapojení široké veřejnosti mají být přínosem při poradách politiků. 7. Je zapotřebí podporovat spolupráci jiných svazů, které se této tematice věnují. z dobrovolníků ze Žitavy, Bogatynie, Varnsdorfu a Dolního Podluží. Pod určujícím vedením tehdejšího předsedy DKSB OV Zittau a pozdějšího předsedy DKSB LV Sasko, Klause Beyera, se v krátké době rozvinula struktura přeshraniční činnosti ochrany dětí, která až do dnešního dne neztratila nic ze své stability. Založení prvního českého Svazu na ochranu dětí Místního svazu Život v Dolním Podluží dne a získání členů již stávajícího polského Svazu přátel dětí v Bogatyniy podstatně přispěly ke kontinuitě trilaterální spolupráce. Tato pionýrská práce v období po převratu byla také mimořádně vítaná na úrovni Spolkového svazu DKSB. V roce1993 byl Klaus Beyer a DKSB OV Zittau za své iniciativní jednání poctěn Německou cenou na ochranu dětí společnosti Hanse-Merkur-Versicherung v Hamburku. Ve své knize Hornolužické profily občané naší doby oceňuje autor Peter Becker vzor pana Klause Beyera jako iniciátora humanitární pomocné akce pro děti v sousedních východních zemích. Na počátku 90. let vznikla řada partnerství mezi místními svazy DKSB a svazy na ochranu dětí v příhraniční oblasti Polska a Česka. Tak se rozvíjely kooperace a iniciativy svazů na ochranu dětí mezi Zittau, Bogatyniý, Varnsdorfem a Dolním Podlužím, Görlitz a Zgorzelec, Sebnitz a Dolní Poustevnou, Radebeulem a Šumperkem, Breitenbrunnem, Toužimí a Novou Rolí, Plauen a Chebem, které budou následně blíže popisovány. Z Trojzemí také vzešel impuls ujmout se přeshraniční spolupráce na úrovni zemských svazů. DKSB LV Sasko se ujal organizování kooperací na regionální úrovni, s regionem Karlovy Vary, Most, Ústí nad Labem a rovněž Liberec na české straně a s vojvodstvím Dolní Slezsko na polské straně. Vznikla myšlenka, aby se zkušenosti s prací mnohých přeshraničních kooperací každoročně shrnuly na konferenci a aby se v oblasti ochrany dětí hledaly pro úzkou spolupráci s našimi sousedními zeměmi nové myšlenky. Tak se v roce 1992 vytvořila v Trojzemí první přeshraniční pracovní skupina, která sestávala výhradně 12 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

16 1040TÝDNŮ

17

18 3. SPOLUPRÁCE 3.1. REGIONÁLNÍ PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE S ČESKEM NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vše začalo pozváním DKSB LV Sasko na mezinárodní lékařský kongres v roce 1993 v Mostě, který byl věnován otázkám ochrany dětí. Zde získal DKSB LV Sasko šanci představit své přeshraniční aktivity. Odezva na referát předsedy DKSB LV Sasko, pana prof. Dr. Manfreda Klatte byla přijata s velkým zájmem, takže řada účastníků projevila zájem o další kontakt s německým Svazem na ochranu dětí v Sasku. Především pak navázáním kontaktu s předsedajícím českého spolku na ochranu dětí a primářem dětské kliniky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol, Prof. MUDr. Jiřím Dunovským, Dr.Sc., a s jeho spolupracovníky mohlo dojít k položení základního kamene pro dlouholetou zdárnou spolupráci v oblasti ochrany dětí. Na Mostecku jsme se s velkým zájmen o sestavení česko-německých projektů v oblasti ochrany dětí v příhraniční oblasti setkali především u přednosty Okresního úřadu Most, Mgr. Pavla Weisse, a u jednatele Euroregionu Krušnohoří Františka Bíny. Tím byl DKSB LV Sasko přijat za člena sociální komise Euroregionu Krušnohoří a mohl mít vliv na zakládání přeshraničních partnerství v oblasti dětí a mládeže. Z regionu Karlovy Vary, z Chebu a Aše to byli především dětští lékaři kolem Dr. Jiřího Hany, kteří měli zájem o společné projekty na ochranu dětí s ohledem na vzrůstající dětskou prostituci v příhraničních českých městech a na zdravotní problémy romských dětí. DKSB LV Sasku se podařilo pomoci v tomto regionu vybudovat partnerství mezi DKSB OV Plauen a iniciativou na ochranu dětí v Aši. V regionu Karlovy Vary podpořil DKSB LV Sasko partnerskou spolupráci mezi DKSB OV Breittenbrunn a iniciativou na ochranu dětí z Toužimi. Hledání partnerské organizace DKSB LV Sasko na regionální úrovni v Česku, která má podobné obsahové cíle a strukturu organizace jakou vykazuje DKSB v Sasku, nás dovedlo v letech 2003/2004 k Fondu ohrožených dětí (dále FOD) v Praze. Předsedkyně FOD, JUDr. Marie Vodičková, byla myšlenkou spolupráce nadšena, protože se řada poboček FOD nacházela v příhraniční oblasti se Saskem, např. v Ostrově a Chomutově. FOD usiluje především o budování dětských domovů s názvem Klokánky, v kterých ohrožené děti nacházejí ve strukturách podobných rodinám láskyplné přijetí. Bohužel se pak pobočky svazu FOD cítily realizací přeshraničního projektu s DKSB LV Sasko přetížené a k praktické spolupráci nedošlo. Také založení Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v roce 1997 v Plzni a v Řezně bylo pro DKSB LV Sasko podnětem pro navázání kontaktu s touto společností. DKSB LV Sasko mohl od té doby získat řadu zkušeností a zval naopak zástupce Tandemu také na akce DKSB LV Sasko. Na slavnostní akci dne 2. května 2012 u příležitosti 15-letého trvání Tandemu hodnotí účastníci Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže jako šťastnou událost v česko-německých vztazích. Z této spolupráce profituje především DKSB KV Aue-Schwarzenberg. Po řadu let podporuje Tandem přeshraniční projekty mezi Breitenbrunnem, Toužimí a Novou Rolí (viz bod 4.2.). V roce 1993 navázal DKSB LV Sasko poprvé kontakt s českým dětským sborem Permoníček. Cílem dlouholeté spolupráce bylo přispět k rozvoji přátelských vztahů mezi Německem a Českem a s těmito započít již v raném dětském věku. Partnerství nabízelo také příležitost vyměňovat si zkušenosti na téma počínající hudební výchovy v již velmi raném dětském věku (viz bod 4.8.). Na základě principu Učit se jeden od druhého přijal DKSB LV Sasko pozvání Dobrovolnického centra z Ústí nad Labem na každoroční slavnostní akci KŘE- SADLO v Ústí nad Labem, na které jsou uctíváni občané regionu za vynikající dobrovolnickou činnost. Slavnostní akce je každoročně společenskou událostí, na které vyjadřují svoji úctu a uznání za občanskou angažovanost osobnosti z politiky, vědy, kultury a hospodářství. Rovněž velká mediální prezence přispívá k tomu, aby vyznamenaní vešli v regionu ve známost. DKSB LV Sasko zde získává hodnotné zkušenosti pro další rozvoj kultury dobrovolnictví ve vlastních svazech. 15 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

19 Spolupráce DKSB LV Sasko s Dobrovolnickým centrem, o. s. Průlom k nové kvalitě v česko-německé spolupráci v oblasti ochrany dětí se podařil v roce DKSB LV Sasko se obrátil na tehdejšího hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiřího Šulce s prosbou o pomoc při zprostředkování regionální nevládní organizace, která je činná v oblasti ochrany dětí. Dne se v Ústí nad Labem uskutečnilo pracovní setkání s pracovnicemi Krajského úřadu Ústeckého kraje. V rámci setkání bylo doporučeno navázání kontaktu s ředitelkou Dobrovolnického centra, paní Mgr. Lenkou Černou. Tato NNO vykazuje podobnou obsahovou a organizační strukturu jako DKSB LV Sasko a je pověřena sociálně právní ochranou dětí. Od té doby se rozvinulo úzké partnerství, jehož spolupráce je v obou zemích vysoce ceněna. Dne se na Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze uskutečnila porada se zástupci Dobrovolnického centra a DKSB LV Sasko. Na tomto setkání byla naše projektová myšlenka výslovně vítána. Tehdejší vedoucí oddělení ministerstva, paní Michaela Marksová Tominová, upozornila na fakt, že na každých 300 rodin s ohroženými dětmi je k dispozici jen 1 sociální pracovník. Ústecký kraj vykazuje nejvyšší procento rozvodovosti a nejnižší stav vzdělání v Česku. Vzniku subkultur není možné zabránit. V poslední době do oblasti přibylo více než 4000 vystěhovalců z Ruska, Ukrajiny a dalších východních zemí. V operačních programech EU na období je region pojímán jako stěžejní oblast podpory. Dobrovolnické centrum pracuje ve svých sociálních programech s mladými matkami a otci, aby jim předalo určitou jistotu při péči a výchově jejich dětí. Vrcholem partnerství mezi Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem a DKSB LV Sasko tvoří projekt Přeshraniční výměna projektů a další vzdělávání odborníků v oblasti sociální práce podporující děti a rodinu. Projekt byl financován Evropskou Unií prostřednictvím programu Interreg III A. Dne se v Ústí nad Labem uskutečnil oficiální podpis partnerské smlouvy mezi DKSB LV Sasko a Dobrovolnickým centrem, o. s. se sídlem v Ústí nad Labem, který tvořil základnu pro další výměnu projektů. Tak mohla být v letech 2006 až 2008 realizována myšlenka, která pro oba partnery povýšila kvalitu přeshraniční spolupráce na novou úroveň. Projekt sestával ze dvou modulů: organizování partnerství a další vzdělávání. Obsah modulu organizování partnerství sestával ve vzájemném poznávání dvou organizací, rovněž tak i v představování projektů a realizace koordinačních setkání. Modul dalšího vzdělávání obsahoval implementaci programu Silní rodiče Silné děti v Ústeckém kraji (viz ) a Programu KOM- PAS v Sasku (viz ). Dosažené výsledky mohly být představeny na vícerých mezinárodních výročních pracovních konferencích. Program vzdělávání rodičů kurz Silní rodiče Silné děti Program vzdělávání rodičů Německého svazu na ochranu dětí pochází z Finska. Program byl v Německu dále úspěšně rozvíjen. Kurzů se zúčastňuje stále více rodičů. Zkušenosti vypovídají, že formy násilných výchovných metod jsou většinou výrazem bezmoci. Rodiče proto potřebují pedagogický návod, aby dokázali ve stresových situacích na své děti reagovat bez násilí. Kurs se orientuje na situaci dotčeného dítěte, na situaci rodičů, na jejich prostředí, ve kterém žijí, a na zdroje, které mají k dispozici a které mohou být při zvládání úkolů ve výchově využívány. Cílem je zlepšení komunikace v rámci rodiny. Německý svaz na ochranu dětí vyvinul pro realizaci kurzu příručku, která slouží účastníkům kurzu jako vodítko. V průběhu prvního pracovního setkání v červenci 2005 mezi Dobrovolnickým centrem a DKSB LV Sasko došli partneři k přesvědčení, že by implementace německého projektu vzdělávání rodičů Silní rodiče Silné děti v Česku mohla být startem pro trvalou kvalitativně náročnou přeshraniční kooperaci obou partnerů. Bylo dohodnuto, že nejdříve budou vytvořeny předpoklady pro převzetí projektu v Ústeckém kraji a že budou ve zkušební fázi v letech 2006 až 2008 získány poznatky pro další rozvoj projektu v Česku. Velkou pomocí bylo pracovní setkání s autorkou příručky, Paulou Honkanen-Schoberth, která jako jednatelka Spolkového svazu na ochranu dětí přislíbila projektu podporu. Dobrovolnické centrum navázalo kontakt s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem a dosáhlo toho, že PhDr. Michal Slavík z Pedago- 16 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

20 gické fakulty UJEP poskytl implementaci programů pro vzdělávání rodičů vědecký doprovod a pomoc s aplikací pro české prostředí. Dále byl na univerzitě zadán doprovod projektu formou diplomové práce, kterou paní Monika Moravcová v roce 2010 úspěšně zakončila vědeckým stupněm magistra. Nakonec musela být pro obsahovou a metodickou strukturu kurzů pro rodiče přeložena doprovodná příručka. Licenční smlouvou se Spolkovým svazem Německého svazu na ochranu dětí (Bundesverband des Deutschen Kinderschutzbundes) obdrželo Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem užívací práva na příručku. Ve zkušební fázi v letech 2006 až 2008 podpořil DKSB LV Sasko naše české účastníky projektu řadou pracovních setkání a kurzů dalšího vzdělávání. Zvláštní poděkování je směřováno trenérkám kursu Německého svazu na ochranu dětí, Petře Verhees, Cordule Lasner-Tietze a Katje Bräunling. V Ústeckém a Karlovarském kraji vznikla síť účastnických zařízení, kde mají v budoucnosti pro tento projekt vzdělávání rodičů vzniknout vzdělávací zařízení. Úspěšnost pilotní fáze lze také odvodit z toho, že se o projekt stále více zajímají odborníci z oblasti sociální práce. Evaluace kurzů pro rodiče ukazuje jednoznačný obraz: rodiče se cítí ve své výchovné roli posíleni a také děti hodnotí školení svých rodičů pozitivně. V současné době s programem vzdělávání rodičů Silní rodiče Silné děti úspěšně pracuje již 7 severočeských měst. Nyní byly vytvořeny dobré podmínky pro to, aby mohlo být započato s implementací kurzu vzdělávání rodičů také v ostatních krajích Česka. Při další spolupráci s Německým svazem na ochranu dětí je usilováno o čilou výměnu odborníků, aby mohly být tímto způsobem využívány synergické efekty. Aby bylo zajištěno financování, je zapotřebí včas zjistit podmínky podpory nových operativních programů EU pro naše Euroregiony v letech DKSB prodloužil Dobrovolnickému centru licenci na odbyt příručky až do Na měsíc únor 2013 je v Berlíně plánováno historicky první vyškolení 3 4 českých trenérů Kurzu Silní rodiče Silné děti. orientují. Dobrovolníkům nabízí program možnost vést skupinu, absolvovat hodnotnou (kvalitní) praxi a testovat sám sebe a své schopnosti. Cílovou skupinou Programu KOMPAS jsou sociálně slabé rodiny s dětmi, rovněž děti se slabými školními výsledky, děti s poruchami komunikace, děti hovořící cizím jazykem, děti z jiných etnických skupin, nesamostatné a nedůvěřivé děti, děti po traumatizujícím zážitku, děti z nekompletních rodin, děti s rodiči nebo sourozenci, kteří mají zdravotní handicap, děti z dětských domovů Program KOMPAS je od roku 2004 realizován v Dobrovolnickém centru v Ústí nad Labem. Od té doby již vzniklo 37 skupin. Dosud bylo na české straně vyškoleno 72 dobrovolníků, kteří se věnovali 202 dětem. S Programem KOMPAS se DKSB LV Sasko seznámil v průběhu projektu Cíl 3 Učit se jeden od druhého, který byl od roku 2006 do 2008 společně realizován s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. V roce 2008 se pokusil DKSB LV Sasko společně s místními a okresními svazy z Plauen, Kamenz, Aue-Schwarzenberg a Radebeulu získat financování realizace Programu KOMPAS. Tato žádost byla bohužel neúspěšná, takže projekt nemohl být zahájen. Přesto DKSB LV Sasko i nadále vyvíjí snahu etablovat v Sasku Program KOMPAS na místní a okresní úrovni Program KOMPAS Pracovnice DKSB LV Sasko, Wenke Röhner, zhodnotila program KOMPAS následovně: slovo KOMPAS vyjadřuje KOMmunikaci, PArtnerství a Spolupráci. Ideou Programu KOMPAS je, aby se dva mladí dobrovolníci jednou týdně setkávali na 2 3 hodiny se skupinou 6 dětí po dobu 5 měsíců a společně trávili odpoledne. Tato setkání připravují a realizují dobrovolníci společně s dětmi. Může se přitom jednat o hry, soutěže, kutilství, výlety pro fantazii a kreativitu nejsou přitom stanoveny žádné hranice. Cílem těchto aktivit je podpora vzájemných vztahů v rámci skupiny, rozvoj hodnot a kompetencí v oblasti komunikace, partnerství, spolupráce, respektu a participace. Dobrovolníci jsou přitom pozitivním vzorem, podle kterého se děti 17 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

21 3. SPOLUPRÁCE 3.2. REGIONÁLNÍ PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE S POLSKEM NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Spolupráce DKSB LV Sasko s organizacemi na ochranu dětí v tehdejších příhraničních vojvodstvích Wroclaw, Jelenia Gora a Zielona Gora se rozvinula v 90. letech za úzké spolupráce s DPWV-LV Sasko a s polským sociálním svazem Jowisz. DKSB LV Sasko se zde ujal úlohy navázat kontakty s polskými organizacemi na ochranu dětí, jako např. Výborem pro práva dítěte a Svazem přátel dětí, a radit se o partnerské spolupráci. Tak byly v letech při přednáškovém turné ve městech Walbrzych, Swidnica, Jelenia Gora, Zielona Gora a Wroclaw předávány zkušenosti s budováním neziskových organizací pomoci mládeži ze Saska. Za finanční podpory DPWV LV Sasko byla umožněna výstavba domu pro děti a mládež ve Walbrzych. Při pravidelných pracovních setkáních v Görlitz, Žitavě a Drážďanech byly postupně prohlubovány a rozvíjeny kontakty s polskými organizacemi na ochranu dětí. Na podnět Saského svazu na ochranu dětí byl jeden pracovník DPWV LV Sasko, který pocházel ze Sárska, pověřen vypracováním srovnávací analýzy o vývoji spolupráce mezi Sárskem a Alsaskem-Lotrinskem, aby tak byly zkušenosti z vybudování německo-francouzské spolupráce zevšeobecněny a tyto mohly být využity pro německo-polskou partnerskou spolupráci. Velkou podporu jsme získali od svazu Německo-polského porozumění (Deutsch-Polnische Verständigung, e. V.), se sídlem v Salzgitter. Zástupci svazu, především jeho jednatel pan Christof Balon, poskytli svým poradenstvím a doprovodem při budování německo-polské iniciativy na ochranu dětí v 90. letech hodnotné podpůrné aktivity. Partnerské aktivity se obsahově soustředily na realizaci Konvence OSN o právech dítěte, především na změnu role dítěte z výchovného objektu na právní subjekt, na tematiku participace dětí, na otázky výchovy bez násilí a na základní sociální zabezpečení dětí. Strukturálně byla spolupráce zaměřená na výměnu zkušeností při budování nevládních organizací v oblasti pomoci dětem a mládeži, jakož i na iniciativy při budování přeshraničních projektů na ochranu dětí. DKSB LV Sasko spolupůsobil na zdravotnickém projektu Evropské Unie EU MED East 2006/2007. Jedná se o trilaterální projekt, který se zabýval srovnávacími analýzami o zdravotním stavu občanů ve vojvodství Wroclaw, v regionech Liberec a Ústí nad Labem a v Sasku. DKSB LV Sasko přitom převzal téma Dítě a zdraví. Tehdejší předsedající DKSB LV Sasko, Dr. sc. med. Jost Schönfelder, představil svoji analýzu na dvou konferencích, dne v Duszniki Zdroj a dne v Miliczi. Na závěrečné akci dne v Drážďanech bylo DKSB LV Sasko vysloveno zvláštní poděkování. Dosud se uskutečnila řada společných pracovních setkání v Jelenia Gora, Görlitz, Drážďanech a Žitavě. V letech 2009 a 2010 byly společně s Výborem pro práva dítěte (TKOP) regionu Jelenia Gora a DKSB LV Sasko navázány pracovní kontakty s Výbory pro práva dítěte (TKOP) regionu Zielona Gora a regionu Gdaňsk a rovněž se uskutečnila pracovní návštěva u hlavního polského svazu, Výboru pro práva dítěte (KOPD) ve Varšavě. Zprostředkování dlouholetých zkušeností v přeshraniční spolupráci mezitím vedlo k tomu, že TKOP v Zielona Gora vybudoval partnerství s DKSB LV Brandenburg a s DKSB OV Cottbus (viz ). Výbor v Gdaňsku mezitím udržuje úzké kontakty s DKSB LV Mecklenburg-Vorpommern (viz ). Hlavní svaz Výboru pro práva dítěte (KOPD) ve Varšavě navázal kontakty s DKSB Spolkovým svazem v Berlíně. Na prvním setkání partnerů ve dnech 8. a 9. prosince 2009 ve Varšavě a při návštěvě dne 7. června 2010 v Berlíně byla od roku 2013 zvažována budoucí spolupráce také na, národní úrovni. Zájem DKSB LV Sasko o prohloubení spolupráce s Polskem v oblasti ochrany dětí je také podtrhována 18 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

22 DKSB LV Brandenburg byl v posledních letech společně se svými polskými a českými partnerskými organizacemi zván na trilaterální výroční pracovní konference saského Svazu na ochranu dětí. Přitom vznikl zájem Svazu na ochranu dětí země rovněž navázat přeshraniční kontakty s organizacemi na ochranu dětí v Polsku. DKSB LV Sasko a jeho partnerská organizace, TKOPD v Jelenia Gora, nabídli svoji podporu při budování kontaktů. Jako partnerská organizace pro Svaz na ochranu dětí země Brandenburg byl doporučen polský Výbor pro práva dítěte (TKOPD) regionu Zielona Gora. Dne se v Jelenia Gora uskutečnilo první setkání, kterého se zúčastnili zástupci Německého svazu na ochranu dětí ze Saska a Brandenburska a také zástupci Výborů pro práva dítěte z Jelenia Gora a Zielona Gora. Bylo zjištěno, že mezi Zielona Gora a Cottbus již existují partnerské kontakty mezi městy, takže bylo nasnadě zapojit Místní svaz na ochranu dětí Cottbus do budování spolupráce s Výborem pro práva dítěte (TKOPD) v Zie lona Gora. Bylo zjištěno, že v cílech úkolů na ochranu dětí obou organizací existuje velká jednotnost. Oba partneři proto usilují o realizaci Konvence OSN o právech dítěte, především pro převzetí článků konvence do ustanovení té které příslušné země (resp. vojvodství) a do komunálních předpisů. Obě strany se doúčastí saských zástupců na řadě konferencí na ochranu dětí jak v Polsku, tak i v Německu, rovněž na Univerzitě Zielona Gora, na Univerzitě Wroclaw, na Univerzitě Frankfurt nad Odrou, při Německo-Polském komunitním centru Evangelického podpůrného sdružení pro mládež (EJF) v Großpinnow nebo na akcích s německými a polskými účastníky při Mezinárodním komunitním centru (IBZ) St. Marienthal v Ostritz DKSB LV Sasko Výbor pro práva dítěte (TKOPD) regionu Jelenia Gora Mecklenburg-Vorpommern u Výboru pro práva dítěte v Gdaňsku. Dvoudenního setkání, které se uskutečnilo ve dnech 11. a , se zúčastnil i jeden zástupce Spolkového svazu Německého svazu na ochranu dětí. První setkání s TKOPD regionu Gdaňsk prokázalo veliký soulad obsahových cílů aktivit na ochranu dětí našich zemí. Obě strany se dohodly, že budou usilovat o spolupráci. Došlo k prvnímu návrhu partnerského projektu. Mezitím se spolupráce dále dobře rozvinula. Oba partneři se pravidelně zúčastňují výročních pracovních konferencí a jsou již pevně zapojeni do německo-polské spolupráce. Představenstvo Německého Spolkového svazu na ochranu dětí v Berlíně souhlasilo s novým partnerským projektem mezi svým Zemským svazem Mecklenburg-Vorpommern a TKOPD regionu Gdaňsk a přislíbil svoji ideovou podporu. Jako další krok zamýšlí DKSB LV Mecklenburg-Vorpommern podporovat místní přeshraniční kontakty svých místních svazů. První porada se uskutečnila ve dnech 18. a u Místního svazu na ochranu dětí v Greifswaldu, na které bylo tematizováno navázání kontaktu s Výborem pro práva dítěte města Štětín a města Gollnow. Od roku 2002 trvá úzká spolupráce mezi DKSB LV Sasko a Výborem pro práva dítěte (TKOPD) regionu Jelenia Gora. Kromě kontinuální výměny zkušeností o projektech na ochranu dětí stojí v centru spolupráce především společný postup při realizaci Konvence OSN o právech dítěte. TKOPD regionu Jelenia Gora je úzce zapojen do trinacionální spolupráce s DKSB LV Sasko a s Dobrovolnickým centrem (DCUL) českého Ústeckého kraje. Dne byla v Görlitz podepsána kooperační smlouva mezi DKSB LV Sasko a TKOPD regionu Jelenia Gora. Smlouva obsahuje pomoc při budování preventivních struktur na pomoc pro sociálně znevýhodněné děti a mládež ve zvlášť sociálně obtížných situacích v regionu Jelenia Gora. Přitom se jednalo nejdříve o vybudování preventivních projektů v oblasti vzdělávání rodičů a telefonního poradenství pro děti, mládež a rodiče. Partneři považovali za svoji úlohu, podporovat děti při jejich rozvoji, ochraňovat je před nebezpečím a vychovávat je k mírovému soužití se sousedními národy. Tato dohoda předpokládala pravidelná pracovní setkání partnerů. Jednou ročně byly zkušenosti vyhodnoceny na společné konferenci DKSB LV Mecklenburg-Vorpommern Výbor pro práva dítěte v regionu Gdaňsk Úspěšná partnerská spolupráce mezi DKSB LV Sasko a TKOPD regionu Jelenia Gora vzbudila zájem DKSB LV Mecklenburg-Vorpommern, aby rovněž navázal kontakt s polským Výborem pro práva dítěte. Ze strany centrálního Výboru pro práva dítěte (KOPD) ve Varšavě byla myšlenka velmi vítána a nabídnuta podpora. Zástupce předsedy polského Hlavního výboru (KOPD), Jozef Pawlowski, který je současně předsedou Výboru pro práva dítěte (TKOPD) regionu Jelenia Gora, nabídl svoji přímou pomoc a zorganizoval setkání DKSB LV DKSB LV Brandenburg Výbor pro práva dítěte (TKOPD) Zielona Gora 19 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

23 hodly na budoucí výměně materiálů a dokumentace k ochraně dětí a na organizování výměny zkušeností na místě. Cílem bylo uzavřít smlouvu mezi TKOPD v Zielona Gora a DKSB OV Cottbus. DKSB LV Brandenburg přitom převzal záštitu a poskytl i finanční podporu. Jako hlavní body obsahu výměny zkušeností byla navržena konkrétní následující témata: společný přístup při realizaci Konvence OSN o právech dítěte, otázky práva na péči po rozvodu rodičů, role dětských domovů, úloha poradenských míst, role ženských domovů, úkoly intervenční a preventivní ochrany dětí a mládeže, role samosprávných struktur a role nezávislých ombudsmanů. Dne se při DKSB OV Cottbus uskutečnila členská schůze, na které bylo vyhodnoceno první setkání s polskými partnery. Návrh DKSB LV Brandenburg vybudovat mezi Svazem na ochranu dětí města Cottbus a TKOPD města Zielona Gora byl přijat velmi pozitivně. Zástupci správy města Cottbus, kteří se zúčastnili členské schůze, ihned souhlasili, aby byl Svaz na ochranu dětí v Cottbus úzce zapojen do partnerství města se Zielona Gora a aby byla v souladu s tím také poskytnuta finanční podpora. V roce 2010 došlo mezi partnery pro ochranu dětí k uzavření smlouvy, která spolupráci konkrétně upravuje. Mezitím se uskutečnilo již vícero setkání jak v Cottbus, tak i v Zielona Gora. Po úspěšné implementaci programu na vzdělávání rodičů Německého svazu na ochranu dětí Silní rodiče Silné děti v českém regionu severních Čech zvážil DKSB LV Brandenburg a Místní svaz Cottbus tento program na vzdělávání rodičů nabídnut k převzetí i svým polským partnerům. Dne se v Cottbusu uskutečnilo setkání s Výborem pro práva dítěte ze Zielona Gora, na kterém byla otázka převzetí německého programu na vzdělávání rodičů Silní rodiče Silné děti v regionu Zielona Gora tematizována. Místní svaz Cottbus, u kterého program na vzdělávání rodičů již úspěšně probíhá, přislíbil svoji podporu. V příštích měsících se bude polská strana nabídkou zabývat. Pokud dojde k odsouhlasení, budou pak příští kroky obsahovat překlad programu na vzdělávání rodičů a příslušné příručky do polštiny. Předtím ještě musí být uzavřena licenční smlouva Spolkového svazu Německého svazu na ochranu dětí, který vlastní práva na program vzdělávání rodičů, s Výborem pro práva dítěte. 20 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

24 7305 DNŮ

25 4.1. ŽITAVA, BOGATYNIA, DOLNÍ PODLUŽÍ 4. SPOLUPRÁCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI Založení trilaterální pracovní skupiny v roce 1992 mezi Německým svazem na ochranu dětí, Místním svazem Žitava, Svazem přátel dětí v Bogatyniy a Spolkem Život v Dolním Podluží měl hluboký symbolický význam. Hrstka entuziastů ze tří sousedních zemí Německo, Česko a Polsko poznala po politickém převratu v roce 1989 jedinečnou šanci, spojit děti v Trojzemí v duchu mírového soužití a jednou provždy překonat staré nepřátelské obrazy. Na tomto místě musí být především uvedena vynikající práce iniciátorů Klause Beyera, Dr. Volkera Beera, Oldřicha Lišky a Ingeborgy Unger-Gruszky. Chceme-li dnes po 20 letech pochopit náročnost, jaké byli tehdejší pracovníci této pracovní skupiny vystaveni, tak si musíme převést obtížnou historii našich 3 zemí do současnosti. Obraz Němců jako nepřítele utkvěl v povědomí Poláků nadlouho. Ještě v roce 1990 posuzovalo 94 procent Poláků sjednocení Německa jako velké nebezpečí. Naopak charakterizovali mnozí Němci Poláky jako líné a nepořádné. Synonymum polské hospodářství ovládalo myšlení. Češi byli obviňováni z české vychytralosti. Němci platili za nafoukané a egoistické. A ještě silně byly v povědomí Poláků a Čechů zakotveny hrůzné skutky Němců za druhé světové války. Trilaterální pracovní skupina založená v květnu 1992 si dala za cíl působit proti jakémukoliv vývoji násilí. Pracovní skupina viděla především v preventivní práci s dětmi a mládeží, v pravidelných setkáních dětí všech 3 zemí, v kulturních a sportovních akcích, ve víkendových volnočasových a prázdninových táborech šanci pro vývoj trvalých přátelských vztahů. Při měsíčních setkáních je samozřejmě jazyková bariéra zvláštní výzvou. Při nyní již 20-leté partnerské činnosti se ale ukazuje, že děti jazykové problémy lehce překonávají. Velkou pomocí jsou přitom knížky pro děti se základní slovní zásobou Do kapsy, vydané Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem, ve kterých jsou vedle sebe uváděny pojmy ve třech jazycích. Zvláštním vrcholem v přeshraniční práci byly v Trojzemí dne 1. května 2004 slavnosti u příležitosti oficiálního vstupu Česka a Polska do Evropské Unie. U příležitosti historické události přijeli do Žitavy v Trojzemí osobně ministerští předsedové Německa, Česka a Polska. DKSB OV Zittau se společně se svými českými a polskými partnery zapojil do celkového programu. Zvláštním znakem pracovní skupiny je, že se dospělí jednou měsíčně setkávají s dětmi. Od roku 1992 předpokládá roční plán řadu pravidelně se opakujících aktivit: leden: dětský karneval v Porajowě březen: slavnosti Marzana v Porajowě, poznávání velikonočních zvyků tří zemí v Hartau duben: návštěva aquaparku v Liberci červen: trojnárodní jarní tábor v červnu v Žitavě červenec: letní tábor v Hartau, slavnost v Trojzemí v Bo gatyniy září: světový den dětí, tábor dětská práva v Žitavě, zážitkový víkend v Jiřetíně pod Jedlovou říjen: podzimní tábor v Hartau, setkání mládeže v Krkonoších (polská strana) listopad: slavnost Andreas v Porajowě prosinec: Mikulášská v Jiřetíně pod Jedlovou, exkurze do Prahy Zpravidla se zúčastní vždy 10 dětí z každé ze tří zemí. Od založení pracovní skupiny v roce 1992 bylo do projektu zapojeno přes 5000 německých, polských a českých dětí. Při průzkumu mezi dětmi v prvních letech, které dnes jako dospělí mají již sami děti, bylo potvrzeno, že na přeshraniční programy velmi rádi vzpomínají, že si z nich odnesli mnoho do života a částečně mají až dodnes kontakty na bývalé přátele ze skupiny. Zkušenosti z činnosti na ochranu dětí v Trojzemí byly také velkou pomocí při přeshraničních aktivitách 22 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

26 DKSB LV Sasko se svými partnery v Ústeckém kraji a v regionu Jelenia Gora. Z této činnosti rovněž profitují i jiné místní německo-česká a německo-polská partnerství v příhraničním území. Jak je nám známo, s projevy nepřátelství vůči cizincům, nenávistí vůči cizincům a nacionalistickým smýšlením se můžeme setkat ve všech třech zemích ještě dnes. Ukazuje se, že není lehké vystupovat proti těmto tendencím. Státem podporované kampaně nestačí. Neustálá občanská angažovanost je poptávána více než kdy jindy. Proto je tato činnost dnes tak důležitá. I když je práce skupiny vykonávána dobrovolníky, vyžaduje profesionální koordinaci. 23 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

27 4.2. BREITENBRUNN, TOUŽIM, NOVÁ ROLE 4. SPOLUPRÁCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI Kontakty mezi Vyšší odbornou školou (Oberschule) v Breitenbrunn a školou v Toužimi (Základní škola) v Karlovarském kraji existují od roku Politika zemí východního bloku obsahovala mimo jiné budování systému partnerství měst mezi zeměmi. V rámci těchto partnerství byla nařízena i spolupráce mezi školami. I přes přísný dozor státu a přes stanovené politické cíle se při setkáních mezi partnerskými školami často rozvíjely soukromé přátelské kontakty, které byly v soukromí dále udržovány i mimo státem financovaná a kontrolovaná setkání. Přelomovou situací a novým strukturováním celého společenského života v době po převratu se tato partnerství dostala téměř do zapomnění. Znovunavázání kontaktů k české škole v Toužimi se uskutečnilo teprve v roce Poté, co Německý svaz na ochranu dětí, Zemský svaz Sasko pro svůj nově zřízený Místní svaz na ochranu dětí v Breitenbrunnu obstaral větší sponzorský obnos farmaceutické firmy Janssen GmbH z Neussu, byl společně pro školáky z Toužimi a Breitenbrunnu uspořádán prázdninový tábor. Od té doby se každoročně vedle střídavě realizovaných prázdninových volnočasových aktivit navíc uskutečňuje řada setkání, žákovských soutěží a projektů a byli získáni další projektoví partneři, tak např. škola v Nové Roli nebo v Rittersgrün. Cílem spolupráce, která přesahuje zemi, je, dát dětem a mládeži ve společné vlasti Krušných hor (Erzgebirge) možnost k přátelskému soužití, které je utvářeno vzájemným respektem, vzájemným poznáváním kultury sousední země pomocí společných projektů a zážitků. Přeshraniční aktivity partnerů na ochranu dětí jsou zde viděny především jako preventivní úloha, především v duševně kulturní oblasti, např. při společných soutěžích v malování, divadelních představeních, sportovních soutěžích a prázdninových volnočasových aktivitách. Ve dnech 11. a 12. listopadu 2000 byl Svaz na ochranu dětí Breitenbrunn hos- titelem 9. Mezinárodní výroční pracovní konference, které se poprvé zúčastnil i Rakouský svaz na ochranu dětí a kdy upoutal pozornost velkou výstavou dětských kreseb. Z důvodu saské reformy okresů v roce 2008 změnil Svaz na ochranu dětí, Místní svaz Breitenbrunn, svoji právní formu a konstituoval se na Okresní svaz Aue- Schwarzenberg. Úspěšná činnost svazu ukazuje, že novou velkou výzvu dobře zvládl. To je mimo jiné vidět i na tom, že přeshraniční aktivity jsou ze strany Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem vysoce ceněny a že každoroční financování projektů z prostředků EU mohlo být vždy zajištěno. DKSB KV Aue-Schwarzenberg předává svoje rozsáhlé zkušenosti z přeshraniční práce také dalším spolkům pro práci s dětmi a mládeží. Proto vystupuje svaz na každoročních výročních konferencích německých, českých a polských partnerů na ochranu dětí a obohacuje svými příspěvky přeshraniční práci našich zemí. Za vykonanou přeshraniční práci patří poděkování vedle mnoha spolupůsobících osob především Roswithě Gottinger z Breitenbrunnu a Jiřině Princlové z Toužimi. Od počátku roku 1994 pracují obě dvě v této oblasti ochrany dětí celým svým srdcem. 24 KRONIKA 20 LET SPOLUPRÁCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov.

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov. Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach Projekty Miast Partnerskich Kalety Vitkov www.kalety.pl 2010-2014 www.vitkov.info LOGO Listopad 2010 - czerwiec 2011 Projekt Zwyczaje i obyczaje (Zvyky a

Bardziej szczegółowo

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój Prezentacja Wspólnej Placówki w Kudowie Zdrój dotycząca współpracy polsko czeskiej Seminarium Wisła

Bardziej szczegółowo

Czym jest euroregion? Co je euroregion?

Czym jest euroregion? Co je euroregion? Czym jest euroregion? Co je euroregion? Euroregion oznacza zarówno wyodrębniony region europejski, którego cechą charakterystyczną jest położenie na pograniczu dwóch i więcej sąsiadujących ze sobą państw

Bardziej szczegółowo

Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: SIGHT šedá szary

Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: SIGHT šedá szary SIGHT 2 Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: SIGHT šedá szary SIGHT Fascinující design pro přirozený moderní akcent: SIGHT série obkládaček a dlaždiček ze slinutého materiálu vilbostone vytváří

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Zespół w składzie: Daniel Owczarek Anna Dmowska Maria Błędowska Łukasz Kosmala Ewelina Zwiech

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Zespół w składzie: Daniel Owczarek Anna Dmowska Maria Błędowska Łukasz Kosmala Ewelina Zwiech Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Zespół w składzie: Daniel Owczarek Anna Dmowska Maria Błędowska Łukasz Kosmala Ewelina Zwiech Tłumaczenie: Tereza Vlachová Ver. 11/2014 Kudowa-Zdrój,

Bardziej szczegółowo

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy!

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy! Krykiet W krykieta może grać od 2 do 4 osób, którzy albo grają każdy przeciw każdemu, albo dzielą się na dwie drużyny. Bramki oraz palik startowy i powrotne umieszcza się tak, jak pokazano na rysunku.

Bardziej szczegółowo

Žadatel/ Wnioskodawca. Partner/ Partner. Koliba, o. s./ Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Natura"

Žadatel/ Wnioskodawca. Partner/ Partner. Koliba, o. s./ Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura Dne 25. června 2009 se v sídle české části Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński v Českém Těšíně konalo 3. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko

Bardziej szczegółowo

Kvalita z oceli Jakość ze stali

Kvalita z oceli Jakość ze stali Kvalita z oceli Jakość ze stali Naše společnosti Nasze spółki Německo Niemcy KLB Blech in Form GmbH Wuppermann AG Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbh Wuppermann Rohrtechnik GmbH Wuppermann Staba GmbH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Wrocław, 14.02.2017 r. fot. Jarek Patron, IRT Anna Bocian anna.bocian@irt.wroc.pl Robert Skrzypczyński robert.skrzypczynski@irt.wroc.pl Zadania Instytutu Rozwoju Terytorialnego w projekcie: Úkoly Instytut

Bardziej szczegółowo

Strategie rozvoje evropského města Náchod Kudowa 2014 2020

Strategie rozvoje evropského města Náchod Kudowa 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa Náchod 2014 2024 Strategie rozvoje evropského města Náchod Kudowa 2014 2020 Kudowa-Zdrój, Náchod 2013-2014 2 Spis treści Obsah Wstęp... 5 Úvod... 6 Współpraca

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA NA GRANICY Pravidla fotosoutěže Příroda kolem hranic

PRZYRODA NA GRANICY Pravidla fotosoutěže Příroda kolem hranic Regulamin konkursu fotograficznego PRZYRODA NA GRANICY Pravidla fotosoutěže Příroda kolem hranic I. Postanowienia ogólne Základní ustanovení 1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BRAMA MORAWSKA, O.S. DAWNIEJ: LGD ZAHORZI BECZVA, O.S.

HISTORIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BRAMA MORAWSKA, O.S. DAWNIEJ: LGD ZAHORZI BECZVA, O.S. ROZUMÍME SI NAVZÁJEM Dožínky Hry HISTORIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BRAMA MORAWSKA, O.S. DAWNIEJ: LGD ZAHORZI BECZVA, O.S. HISTORIE MAS MORAVSKÁ BRÁNA, O.S. DŘÍVE MAS ZÁHOŘÍ BEČVA, O.S. Občanské sdružení

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa Náchod Strategie rozvoje evropského města Náchod Kudowa

Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa Náchod Strategie rozvoje evropského města Náchod Kudowa 2 Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa Náchod 2014 2024 Strategie rozvoje evropského města Náchod Kudowa 2014 2020 Kudowa-Zdrój, Náchod 2013-2014 Spis treści Obsah Wstęp... 5 Úvod... 6 Współpraca

Bardziej szczegółowo

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE oslanecká sněmovna ČR raha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE ZÁKLADNÍ INFORMACE ODSTAWOWE INFORMACJE sběr dat proběhl v olsku a v České republice ankiety

Bardziej szczegółowo

HOBGARSKA KARKONOSZE

HOBGARSKA KARKONOSZE M I E J S C A J A N I N A HOBGARSKA KARKONOSZE Fotografie powstały w latach 2002 2005 M I E J S C E Do miejsc się trafia, przybywa, traci się je i wspomina. Ale też, jak twierdzi Nina Hobgarska, to miejsca

Bardziej szczegółowo

1. etapa výměnných pobytů ERASMUS +

1. etapa výměnných pobytů ERASMUS + 1. etapa výměnných pobytů ERASMUS + Střední škola technických oborů Havířov-Šumbark - Ve dnech 18. 22. 3. 2015 navštívila naši školu skupina polských kolegů v rámci výměnných pobytů pedagogů-partnerů projektových

Bardziej szczegółowo

Biuletyn / Bulletin Euroregionu Silesia

Biuletyn / Bulletin Euroregionu Silesia Biuletyn / Bulletin Euroregionu Silesia Nr 4 / Č. 4 Kwiecień / Duben 2012 ISSN 2084-0020 Rozwój gospodarczy na pograniczu - Międzynarodowe Spotkania Przedsiębiorców Hospodářský rozvoj v pohraničí - Mezinárodní

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

Koncesování hospodářské činnosti v České republice a v Polsku Koncesjonowanie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej oraz w Polsce

Koncesování hospodářské činnosti v České republice a v Polsku Koncesjonowanie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej oraz w Polsce Koncesování hospodářské činnosti v České republice a v Polsku Koncesjonowanie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej oraz w Polsce Projekt Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu

Bardziej szczegółowo

Dotazník pro Akční plán Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí

Dotazník pro Akční plán Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 1 Dotazník pro Akční plán Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Instrukce pro vyplnění Dotazník slouží k naplnění Akčního plánu, který je hlavním nástrojem implementace Strategie integrované

Bardziej szczegółowo

Biuletyn / Bulletin Euroregionu Silesia

Biuletyn / Bulletin Euroregionu Silesia Biuletyn / Bulletin Euroregionu Silesia Nr 5 / Č. 5 Czerwiec / Červen 2012 ISSN 2084-0020 Współpraca ochotniczych straży pożarnych na przykładzie gminy Kietrz i jej czeskich partnerów Spolupráce sborů

Bardziej szczegółowo

bestätigte Ziel 3-KPF-Projekte in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Seznam schválených projekt

bestätigte Ziel 3-KPF-Projekte in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Seznam schválených projekt lfd. m 001 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Ochotnicza Straz Sbor dobrovolných hasičů Feuerwehr / Přeshraniční spolupráce hasičů Pozarna w Mecince KPF CZ-PL 05/2008-04/2009 002 Grenzüberschreitende

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-czeski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-czeski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratuluje a přejeme vám oběma

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

Texty / Teksty Jana Novotná Galuszková Daria Kardaczyńska. Překlady / Tłumaczenia Zbigniew Romankiewicz Jarosław Radiměřský Jan Branny

Texty / Teksty Jana Novotná Galuszková Daria Kardaczyńska. Překlady / Tłumaczenia Zbigniew Romankiewicz Jarosław Radiměřský Jan Branny Texty / Teksty Jana Novotná Galuszková Daria Kardaczyńska Překlady / Tłumaczenia Zbigniew Romankiewicz Jarosław Radiměřský Jan Branny Vydal / Wydawca Euroregion Silesia-CZ Horní nám. 69, 746 01 Opava tel.

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

III. Termin i miejsce Wjazd kolarski rozegrany zostanie w dniu 15.08.2009 (sobota) w Kowarach na trasie Kowary Ratusz - Przełęcz Okraj Mala Upa.

III. Termin i miejsce Wjazd kolarski rozegrany zostanie w dniu 15.08.2009 (sobota) w Kowarach na trasie Kowary Ratusz - Przełęcz Okraj Mala Upa. REGULAMIN KOLARSKI WJAZD KOWARY-OKRAJ 15-08-2009 r. I. Cel imprezy i opis zawodów Celem imprezy jest: popularyzacja kolarstwa jako powszechnej formy aktywności, promocja walorów turystycznych miasta Kowar

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w październiku 2015 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w październiku 2015 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w październiku 2015 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.10.2015 17.00 Jesień w przysłowiu ludowym konkurs 2.10.2015 16.00 Liściaste odbitki zajęcia plastyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Zrównoważona działalność gospodarcza

Projekt Zrównoważona działalność gospodarcza Projekt Zrównoważona działalność gospodarcza Projekt Zrównoważona działalność gospodarcza powstał w oparciu o analizy przeprowadzone na terenie Kraju Morawsko-Śląskiego (MSK), Województwa Śląskiego (WŚ)

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Vážený pane, Formal, male recipient, name unknown Vážená paní, Formal, female recipient, name unknown Vážený pane / Vážená paní, Formal, recipient name and gender unknown Szanowny Panie, Szanowni

Bardziej szczegółowo

PRŮVODCE PŘÍPRAVOU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU PORADNIK PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ. Program Interreg V-A Republika Czeska Polska

PRŮVODCE PŘÍPRAVOU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU PORADNIK PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ. Program Interreg V-A Republika Czeska Polska Podręcznik Wnioskodawcy Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, wersja 1 Załącznik 1 PRŮVODCE PŘÍPRAVOU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU Program Interreg V-A Česká republika Polsko PORADNIK PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński Fond mikroprojektů Operačního programu přeshraniční

Bardziej szczegółowo

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali?

Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? 1 ČESKO-NĔMECKÉ FÓRUM ŽEN DEUTSCH-TSCHECHISCHES FORUM DER FRAUEN NIEMIECKO-CZESKIE FORUM KOBIET Útěk, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud přišli? Kde zůstali? *** Ucieczka,

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Funduszu Mikroprojektów Piw Interreg Iiia Czechy-Polska w Euroregionie Glacensis

Raport z realizacji Funduszu Mikroprojektów Piw Interreg Iiia Czechy-Polska w Euroregionie Glacensis Raport z realizacji Funduszu Mikroprojektów Piw Interreg Iiia Czechy-Polska w Euroregionie Glacensis I. Wprowadzenie Do bezpośredniego kontaktu obywateli dochodzi podczas realizacji tzw. projektów miękkich.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna Publikacja dystrybuowana bezpłatnie zdrowie budownictwo praca motoryzacja przemysł Projekt Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek.

To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek. Witaj! Nie wiem, kim jesteś, ani dlaczego trzymasz w rękach tą broszurę, ale chciałabym zadać Ci jedno pytanie: myślisz że jesteś normalny? (Słowo normalny może być, wbrew pozorom, sporne, więc umówmy

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE METODOLOGICZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ METODICKÝ POKYN ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU

ZALECENIE METODOLOGICZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ METODICKÝ POKYN ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU METODICKÝ POKYN ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 MP číslo: 3/PPŽ verze 5 Ze dne: 29. září 2015 ZALECENIE METODOLOGICZNE INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści OBSAH. Niniejsza publikacja wydana została w ramach projektu Polsko-czeskie gotowanie w Euroregionie Pradziad.

Spis treści OBSAH. Niniejsza publikacja wydana została w ramach projektu Polsko-czeskie gotowanie w Euroregionie Pradziad. Niniejsza publikacja wydana została w ramach projektu Polsko-czeskie gotowanie w Euroregionie Pradziad. Projekt zrealizowany przez Wydział Promocji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Nysie pod

Bardziej szczegółowo

Bernard Adamczyk /1959/

Bernard Adamczyk /1959/ Narodil se v roce 1959 v Wodzisławiu Śl. V roce 1983 se stal absolventem uměleckých studií na Slezské univerzitě v Cieszynie. Více jak 25 let pracoval jako učitel umělecké plastiky a jako instruktor v

Bardziej szczegółowo

To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek.

To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek. Witaj! Nie wiem, kim jesteś, ani dlaczego trzymasz w rękach tą broszurę, ale chciałabym zadać Ci jedno pytanie: myślisz że jesteś normalny? (Słowo normalny może być, wbrew pozorom, sporne, więc umówmy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn / Bulletin Euroregionu Silesia

Biuletyn / Bulletin Euroregionu Silesia Biuletyn / Bulletin Euroregionu Silesia Nr 1 / Č. 1 Październik / Říjen 2011 ISSN 2084-0020 Przykłady dobrych praktyk w mikroprojektach Příklady dobré praxe v mikroprojektech str. 4-6 Efekty współdziałania

Bardziej szczegółowo

MOST SPOLUPRÁCE MAS ZÁHOŘÍ-BEČVA - GMINA PRÓSZKÓW MOST SPOLUPRÁCE MAS ZÁHOŘÍ - BEČVA - GMINA PRÓSZKÓW

MOST SPOLUPRÁCE MAS ZÁHOŘÍ-BEČVA - GMINA PRÓSZKÓW MOST SPOLUPRÁCE MAS ZÁHOŘÍ - BEČVA - GMINA PRÓSZKÓW MOST SPOLUPRÁCE MAS ZÁHOŘÍ - BEČVA - GMINA PRÓSZKÓW 1 Setkání 2011 Hry 2011 HISTORIE MAS ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. Občanské sdružení MAS Záhoří Bečva vzniklo 19. prosince 2005 registrací na Ministerstvu vnitra

Bardziej szczegółowo

Bogusław Biegowski PORTRÉTY VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ. Český Těšín, 30.3. 10.4.2016. Koło, 17.5. 18.6.2016.

Bogusław Biegowski PORTRÉTY VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ. Český Těšín, 30.3. 10.4.2016. Koło, 17.5. 18.6.2016. Bogusław Biegowski PORTRÉTY VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Český Těšín, 30.3. 10.4.2016. Koło, 17.5. 18.6.2016. 1 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Bogusław Biegowski PORTRETY Kulturní

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu)

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) Suchy

Bardziej szczegółowo

SLOVO ÚVODEM SŁOWO WSTĘPNE

SLOVO ÚVODEM SŁOWO WSTĘPNE SLOVO ÚVODEM SŁOWO WSTĘPNE Statutární město Ostrava a její městský obvod Poruba a město Racibórz jsou centry příhraničního česko-polského regionu. Mnoho lidí zde nejenom bydlí, ale také dojíždí do zaměstnání.

Bardziej szczegółowo

Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí turistika, léčebné pobyty

Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí turistika, léčebné pobyty Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí turistika, léčebné pobyty Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polsko-czeskim - turystyka, wyjazdy lecznicze)

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Útek, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud prišli? Kde zustali?

Útek, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud prišli? Kde zustali? 1 CESKO-NEMECKÉ FÓRUM ŽEN DEUTSCH-TSCHECHISCHES FORUM DER FRAUEN NIEMIECKO-CZESKIE FORUM KOBIET Útek, likvidace a vyhnání obyvatelstva v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa Odkud prišli? Kde zustali? *** Ucieczka,

Bardziej szczegółowo

Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory D 127/3-5 PL/CZ

Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory D 127/3-5 PL/CZ Skraplacze wyparne (70 do 80 kw) Odpaøovací kondenzátory (70 do 80 kw) INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA D 7/-5 PL/CZ VCL DANE I PROCEDURA DOBORU VCL DATA PRO VÝBÌR A POSTUP PØI

Bardziej szczegółowo

A. Wydatki kwalifikowalne WPROWADZENIE PRZEPISY REGULUJĄCE KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

A. Wydatki kwalifikowalne WPROWADZENIE PRZEPISY REGULUJĄCE KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ÚVOD A. Způsobilé výdaje Způsobilými výdaji 1 jsou ty výdaje projektu, které mohou být spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Lze je definovat jako výdaje, které byly vynaloženy

Bardziej szczegółowo

Wydawca: WYDAWNICTWO ZIEMIA K ODZKA, SPCzS i OKiS Indeks: 383 864, ISSN 1234-9208 Grudzieñ/Prosinec/Dezember 2010 Nr 199

Wydawca: WYDAWNICTWO ZIEMIA K ODZKA, SPCzS i OKiS Indeks: 383 864, ISSN 1234-9208 Grudzieñ/Prosinec/Dezember 2010 Nr 199 Wydawca: WYDAWNICTWO ZIEMIA K ODZKA, SPCzS i OKiS Indeks: 383 864, ISSN 1234-9208 Grudzieñ/Prosinec/Dezember 2010 Nr 199 Góra Dzikowiec na ca³y rok! W 2009 r. w gminie Boguszów-Gorce powsta³ nowy produkt

Bardziej szczegółowo

Suchy Bór (gmina/obec Chrząstowice) - Český Těšín / Czeski Cieszyn, 2013-15 r. (CC).

Suchy Bór (gmina/obec Chrząstowice) - Český Těšín / Czeski Cieszyn, 2013-15 r. (CC). S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie Education Talent Culture (www.edutacu.eu) Suchy Bór (gmina/obec

Bardziej szczegółowo

Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí dřevozpracující a nábytkářský průmysl Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí dřevozpracující a nábytkářský průmysl Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polskoczeskim przemysł drzewny i

Bardziej szczegółowo

4/ 2011. Podnikatelské listy Biuletyn przedsiębiorcy

4/ 2011. Podnikatelské listy Biuletyn przedsiębiorcy 4/ 2011 Podnikatelské listy Biuletyn przedsiębiorcy Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy Góry Orlickie i Góry Bystrzyckie są rajem dla osób uprawiających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

Sbor dobrovolných hasičů / Ochotnicza straż pożarna Darkovice 1911 2011

Sbor dobrovolných hasičů / Ochotnicza straż pożarna Darkovice 1911 2011 Sbor dobrovolných hasičů / Ochotnicza straż pożarna Darkovice 1911 2011 Spolupráce a přátelství hasičů Darkovic a Raszczyce Współpraca i przyjaźń strażaków z Darkovic i Raszczyc 1 obsah: Spis treści: Úvod...

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnost geodetov a kartografov oraz DVW Berlin-Brandenburg e.v.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnost geodetov a kartografov oraz DVW Berlin-Brandenburg e.v. Stowarzyszenie Geodetów Polskich Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnost geodetov a kartografov oraz DVW Berlin-Brandenburg e.v. Komunikat XX Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji

Bardziej szczegółowo

Lana a šňůry pro elektrické ohradníky

Lana a šňůry pro elektrické ohradníky Lana a šňůry pro elektrické ohradníky Lana a šňůry pro elektrické ohradníky / Liny i sznury na ogrodzenia elektryczne LANEX a.s. je přední český výrobce v oblasti technických textilií. Většina našich finálních

Bardziej szczegółowo

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE DOTACE Program INTERREG V-A Česká republika Polsko

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE DOTACE Program INTERREG V-A Česká republika Polsko PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE DOTACE Program INTERREG V-A Česká republika Polsko PODRĘCZNIK BENEFICJENTA DOFINANSOWANIA Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Verze 2 Platná od 01.07.2016 Wersja 2 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

Biuletyn / Bulletin Euroregionu Silesia

Biuletyn / Bulletin Euroregionu Silesia Biuletyn / Bulletin Euroregionu Silesia Nr 6 / Č. 6 Sierpień / Srpen 2012 ISSN 2084-0020 Wywiad z Mirosławem Lenkiem - Prezesem Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Rozhovor s Mirosławem Lenkem - předsedou

Bardziej szczegółowo

Turystyka aktywna na pograniczu nysko-jesenickim. Aktivní turistika v nysko-jesenickém příhraničí

Turystyka aktywna na pograniczu nysko-jesenickim. Aktivní turistika v nysko-jesenickém příhraničí Turystyka aktywna na pograniczu nysko-jesenickim Aktivní turistika v nysko-jesenickém příhraničí 1 2 Turystyka aktywna na pograniczu nysko-jesenickim Aktivní turistika v nysko-jesenickém příhraničí przewodnik

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

Pharo Whirlpool Serie 200

Pharo Whirlpool Serie 200 M o n t a g e a n l e i t u n g Instrukcja montażu Návod k montáži Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó Pharo Whirlpool Serie 200 Pharo Whirlpool 200 Links 2270xxx Pharo Whirlpool 200 Rechts 22702xxx Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

Program konference / Program konferencji

Program konference / Program konferencji Program konference / Program konferencji středa 30. září / środa 30 września 10:00 10:30 Prezentace účastníků / Prezentacja uczęstników 10:30 11:00 Úvodní slovo a zahájení konference / Słowo wstępne oraz

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

Dni Twierdzy Nysa to impreza

Dni Twierdzy Nysa to impreza předávání Nyského Tritona 2006 dne 17. února 2007. Prezentace byla umístěná na internetových stránkách městského úřadu v Nyse a je dostupná také na CD discích a tvoří tak doplnění souboru obsahujícího

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

Bohemistyka 2003, nr 4, ISSN 1642 9893

Bohemistyka 2003, nr 4, ISSN 1642 9893 Bohemistyka 2003, nr 4, ISSN 1642 9893 R E C E N Z J E, O M Ó W I E N I A, N O T Y Encyklopedický slovník èeštiny, red. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ZLEWOZMYWAKOWYCH STOJĄCYCH KWT 02 / KWT 04 / KWT 05

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ZLEWOZMYWAKOWYCH STOJĄCYCH KWT 02 / KWT 04 / KWT 05 1 INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ZLEWOZMYWAKOWYCH STOJĄCYCH KWT 02 / KWT 04 / KWT 05 www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru. Nasz nowy, starannie

Bardziej szczegółowo

Termin: 12 25 czerwca 2008 r.

Termin: 12 25 czerwca 2008 r. I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CZYTANIA NAD OLZĄ edycja I: Czytamy z wyobraźnią Termin: 12 25 czerwca 2008 r. 1 INAUGURACJA FESTIWALU Cieszyn, rynek 12 czerwca 2008, godz. 10.00-16.00 SCENA GŁÓWNA 10.00 Uroczysta

Bardziej szczegółowo

18. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm 10.11.2011 r. Jelenia Góra HOTEL MERCURE Jelenia Góra

18. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm 10.11.2011 r. Jelenia Góra HOTEL MERCURE Jelenia Góra 18. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm 10.11.2011 r. Jelenia Góra HOTEL MERCURE Jelenia Góra Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A dziękuje Współorganizatorom i Partnerom za owocną współpracę,

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Whirlpool Serie 300 Pharo Whirlpool Moneva 300 L Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Iseo Twin 320 Pharo Whirlpool Victoria Twin 325 Pharo Whirlpool Teslin 330 Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ BEZ HRANIC 2014 PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ BEZ HRANIC 2014. Dožínky Hry

PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ BEZ HRANIC 2014 PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ BEZ HRANIC 2014. Dožínky Hry Přátelství a porozumění bez Hranic 2014 Dožínky Hry HISTORIE MAS MORAVSKÁ BRÁNA, Z.S. HISTORIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BRAMA MORAWSKA, O.S. Občanské sdružení MAS Záhoří Bečva vzniklo 19. prosince 2005

Bardziej szczegółowo

The same as we are Raków Zdikov 2013 2015

The same as we are Raków Zdikov 2013 2015 Raków Zdikov 2013 2015 Opracowanie i przygotowanie do realizacji: Jadwiga Milewicz, Dariusz Jóźwik. Zdjęcia ze zbiorów Urzędu Gminy w Rakowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zabytki pogranicza nysko-jesenickiego. Památky nysko-jesenického příhraničí

Zabytki pogranicza nysko-jesenickiego. Památky nysko-jesenického příhraničí Zabytki pogranicza nysko-jesenickiego Památky nysko-jesenického příhraničí 1 2 Zabytki pogranicza nysko-jesenickiego Památky nysko-jesenického příhraničí przewodnik průvodce Projekt Jesenicko - nyskie

Bardziej szczegółowo

Katyń - Pamięć Narodu. Katyň Paměť národa.

Katyń - Pamięć Narodu. Katyň Paměť národa. Katyń - Pamięć Narodu. Publikacja okolicznościowa z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Katyň Paměť národa. Sborník k 70. výročí Katyňského zločinu. Czeski Cieszyn/Český Těšín 2010 1 Katyń - Pamięć

Bardziej szczegółowo

ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW BELGIA

ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW BELGIA Podręcznik 80/2004 BELGIA (pl) 1 ODSZKODOWANIA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW BELGIA Wkrótce na tej stronie znajdą się przydatne informacje na ten temat. Podręcznik 80/2004 CZECHY (pl) 1 ODSZKODOWANIA DLA OFIAR

Bardziej szczegółowo

Kronika mojego miasta Kronika mého města

Kronika mojego miasta Kronika mého města Kronika mojego miasta Kronika mého města Szklarska Poręba / Sklářská Poruba / 1945 2014 Słowa ulatują a pismo zostaje mawiali starożytni. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS PS GPPS HIPS

SYNTHOS PS GPPS HIPS SYNTHOS PS GPPS HIPS 1. 2. 3. 4. Spółka Synthos S.A. wyrosła z Firmy Chemicznej Dwory S.A. i Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy - SYNTHOS (wprowadzona w 2007 r.) stanowi połączenie dwóch wyrazów greckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały / prąd zmienny

Projekt Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały / prąd zmienny Projekt Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały / prąd zmienny Fundacja Galerii Miejskiej we Wrocławiu Wrocław 2014 5 / Między Polską a Czechami ze współpracą i wzajemną znajomością sztuki

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

Příručka pro ovládání webového portálu MS2014+ / Instrukcja obsługi portalu internetowego MS2014+

Příručka pro ovládání webového portálu MS2014+ / Instrukcja obsługi portalu internetowego MS2014+ Příručka pro ovládání webového portálu MS2014+ / Instrukcja obsługi portalu internetowego MS2014+ Obsah Obsah... 1 1. Základní informace o MS2014+ / Najważniejsze informacje o MS2014+... 3 1.1. Kde se

Bardziej szczegółowo

Příručka pro ovládání webového portálu MS2014+ /

Příručka pro ovládání webového portálu MS2014+ / Příručka pro ovládání webového portálu MS2014+ / Instrukcja obsługi Portalu Internetowego MS2014+ Obsah Příručka pro ovládání webového portálu MS2014+ /... 1 Instrukcja obsługi Portalu Internetowego MS2014+...

Bardziej szczegółowo

3 Sociální etika a hra

3 Sociální etika a hra 3 Sociální etika a hra 3.1 Tvořivost ve výchově Těžkosti výchovy spočívají mnohdy v tom, že nedokážeme přesně stanovit cíle, ke kterým by vychovávaný subjekt měl dojít. Aby se prostřednictvím nejenom chytrosti,

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo