V FORUM OCHRONY ZDROWIA FORUM EKONOMICZNEGO. 2-4 września 2014 r., Krynica-Zdrój. Motto: Zdrowie Polaka. Zdrowie Europejczyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V FORUM OCHRONY ZDROWIA FORUM EKONOMICZNEGO. 2-4 września 2014 r., Krynica-Zdrój. Motto: Zdrowie Polaka. Zdrowie Europejczyka"

Transkrypt

1 V FORUM OCHRONY ZDROWIA FORUM EKONOMICZNEGO 2-4 września 2014 r., Krynica-Zdrój Motto: Zdrowie Polaka. Zdrowie Europejczyka Założenia Programowe: Tegoroczne Forum Ochrony Zdrowia, które już na stałe wpisało się w obrady Forum Ekonomicznego przypada w roku obchodów 25. rocznicy transformacji ustrojowej, 15-lecia istnienia rynku medycznego w Polsce oraz 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na tle ww. wydarzeń warto się zastanowić, jaka jest przyszłość systemu opieki zdrowotnej w Polsce, biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów. Dyskusja podczas Forum Ochrony Zdrowia to doskonały moment nie tylko na podsumowanie, ale na zastanowienie się nad nowymi systemowymi rozwiązaniami problemów wynikających ze zmian demograficznych i cywilizacyjnych przed którymi stoi i państwa Unii Europejskiej. PROGRAM: Dzień 1: 2 września 2014 r Inauguracyjna sesja plenarna XXIV Forum Ekonomicznego Dom Forum Sala Medicus Prezentacja Otwarcia Zasoby finansowe i kapitału ludzkiego w systemie ochrony zdrowia w Polsce Partner: EY 15-lecia istnienia rynku medycznego w Polsce to okazja do dyskusji nad wyzwaniami związanymi z zasobami finansowymi oraz kapitału ludzkiego w systemie ochrony zdrowia. Czy są one wystarczające? Jakie są możliwości zwiększenia finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce? Jakie działania zaradzą problemom niedostępności kadry medycznej? Jak ten problem jest postrzegany a jak powinien być pozycjonowany na poziomie krajowym? Łukasz Zalicki, Partner EY Zasoby finansowe i kapitału ludzkiego w systemie ochrony zdrowia w Polsce blok tematyczny Partner: EY

2 Wyzwania związane z ograniczeniami finansowymi i kadrowymi to palący problem polskiego systemu ochrony zdrowia. Eksperci wspólnie zastanowią się: jakie zmiany mogą służyć lepszemu zarządzaniu ograniczonymi środkami finansowymi? Jakie są możliwe kierunki działań zaradczych i czyje to jest zadanie? Czy kształcimy wystarczającą liczbę studentów we właściwych kierunkach specjalizacji? Łukasz Zalicki - Partner, EY, Tadeusz Jędrzejczyk - Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia, Marek Krawczyk - Rektor, Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), Andrzej Matyja - Prezes, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Beata Małecka-Libera - Poseł, Sejm RP, Jakość otoczenia prawnego a atrakcyjność inwestycyjna Polski Partner: Domański Zakrzewski Palinka Dyskusja podczas panelu ma na celu ukazanie zależności pomiędzy jakością prawa w Polsce a aktywnością zagranicznych inwestorów w obszarze zdrowia. Panel rozpocznie się prezentacją, która przedstawi w perspektywie porównawczej istnienie korelacji pomiędzy jakością otoczenia regulacyjnego a inwestycjami. Dyskusja będzie dotyczyć czynników prawnych wpływających na inwestycje w obszar R&D np. badań klinicznych, inwestycji produkcyjnych czy produktowych. Efektem panelu będzie zidentyfikowanie głównych przeszkód dla zwiększenia inwestycji w obszar zdrowia, które mogą być zlikwidowane poprzez zmianę prawa. Marcin Matczak, Partner, Szef Praktyki Prawa Farmaceutycznego, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Nicole Bedlington, Dyrektor wykonawczy, European Patients Forum, Belgia Marcin Jędrzejuk, Wiceprezes Zarządu & Dyrektor Finansowy, Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Iwona Chojnowska-Haponik, Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ), Erik Plas, Dyrektor Zarządzający, MSD Sp. z o.o., Gospodarka Zdrowie. Branża Farmaceutyczna wydarzenie specjalne Branża farmaceutyczna to jedna z kluczowych branż przemysłu każdego nowoczesnego kraju. Innowacyjność, zatrudnienie dla wysokowykwalifikowanych pracowników, współpraca z ośrodkami naukowymi, wreszcie strategiczny wymiar w aspekcie dostępu

3 kraju do lokalnie wytwarzanych technologii medycznych to tylko część powodów dla których Unia Europejska toczy wyścig gospodarczy z USA i innymi krajami w zakresie branży farmaceutycznej. dysponuje świetną bazą produkcyjną, technologiami produkcji leków generycznych i biopodobnych, ośrodkami naukowymi i klinicznymi, bogatą bazą prowadzenia badań klinicznych. Dzień 2: 3 września 2014 r. Maciej Bogucki - Prezes Zarządu, Cogno sp. z o.o, Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Ewa Grenda, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Maciej Adamkiewicz, Prezes, Grupa Adamed, Bartosz Bednarz, Prezes Zarządu, AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., Wojciech Kuźmierkiewicz, Prezes Naukowej Fundacji Polpharma, Polpharma S.A., Dorota Hryniewiecka-Firlej, Prezes Zarządu, Pfizer Sp. z o.o., Optymalny model opieki onkologicznej z uwzględnieniem właściwej organizacji, zarządzania i finansowania Partner: Służba Zdrowia Choroby cywilizacyjne wciąż jeszcze stanowią poważne wyzwanie dla medycyny. Wśród społeczeństwa ugruntowało się jednak przekonanie, że nie są one już zagrożeniem. Niektóre choroby, między innymi dzięki zastosowaniu szczepień ochronnych, udało się prawie całkowicie wyeliminować lub też ograniczyć ich występowanie. Wciąż jednak są takie, które stanowią poważny problem. Oprócz konsekwencji dla zdrowia publicznego, choroby cywilizacyjne i zakaźne oraz ich skutki generują także znaczne koszty dla gospodarki. Renata Furman - Zastępca Redaktora Naczelnego, "Służba Zdrowia", Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Jacek Jassem, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Sergiusz Nawrocki, Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii SUM, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Tadeusz Pieńkowski, Kierownik, Klinika Onkologii, Europejskie Centrum Zdrowia, Otwock, Jerzy Gryglewicz, Lider MBA, Uczelnia Łazarskiego, Witold Paweł Kalbarczyk, Ekspert Ochrony Zdrowia, WPK Doradztwo,

4 Stefan Bogusławski, Partner Zarządzający, Sequence HC Partners Sp. z o.o, Jarosław Lange, Dyrektor Philips Healthcare, Philips, Tadeusz Jędrzejczyk, Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia, Onkologia - Czy skoordynowana ścieżka pacjenta zmieni polską onkologię? Partner: Fundacja Onkologia 2025 LUX MED. Onkologia jako dziedzina multidyscyplinarna obejmuje wszystkie obszary zarządzania zdrowiem i stanowi wyzwanie dla systemu. Jednocześnie jak w żadnej innej dziedzinie, organizacja opieki nad chorym przekłada się na efekty leczenia. Czynniki takie jak czas oczekiwania wpływają na długość życia pacjenta i mogą mieć równie wielkie znaczenie jak dostęp do nowoczesnych terapii. Jak sprostać temu wyzwaniu i jak sfinansować rosnące potrzeby w onkologii? Mirosław Stachowicz - Prezes, Think-Tank Onkologia 2025, Jacek Jassem - Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Krzysztof Tuczapski - Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Beata Małecka-Libera - Poseł, Sejm RP, Sergiusz Nawrocki - Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii SUM, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sławomir Neumann - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Anna Rulkiewicz - Prezes Zarządu, LUX MED Sp. z o.o., Jacek Siwicki - Prezes, Enterprise Investors, Łukasz Zalicki - Partner, EY, Komentator: Mirosław Wysocki - Dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny,

5 Polityka lekowa Państwa ocena funkcjonowania ustawy o refundacji leków po dwóch latach funkcjonowania Partner: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Ponad 2 lata funkcjonowania ustawy o refundacji pozwalają dokonać rzetelnych ocen jej funkcjonowania. Ustawodawca sam przewidział taką potrzebę i zapisał ją w treści ustawy. Jak bardzo ustawa o refundacji zmieniła Polski system opieki zdrowotnej? Kto zyskał a kto stracił? Czy ustawa spełniała pokładane w niej nadzieje i cele przewidziane przez jej autorów? Co dalej z ustawą? Jacek Żakowski, Dziennikarz, Komentator, Tygodnik Polityka, Stefan Bogusławski - Partner Zarządzający, Sequence HC Partners Sp. z o.o, Iwona Kasprzak - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, Tomasz Latos - Poseł, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sejm RP, Sejm RP - Poseł, Przewodniczący Komisji Zdrowia Wojciech Matusewicz - Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych, Igor Radziewicz-Winnicki - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Tomasz Szelągowski - Dyrektor Generalny, Federacja Pacjentów Polskich, Paweł Sztwiertnia - Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Jakub Szulc - Poseł, Sejm RP, Rola prywatnego sektora ochrony zdrowia we współpracy z samorządem w kontekście budowania systemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Partner: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych Pracodawcy RP Zintegrowane Inwestycje Terytorialne zmienią mapę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce na najbliższe lata. Celem powstania tego mechanizmu jest koordynacja działań inwestycyjnych w aglomeracjach miejskich poszerzonych o regiony funkcjonalne. ZIT objął także swym zainteresowaniem inwestycje zdrowotne samorządów. Przedmiotem debaty będzie rola jaką prywatni świadczeniodawcy powinni pełnić jako partner ZIT-ów i samorządu w realizacji celów zdrowotnych i jakie ryzyka niesie ze sobą brak uczestnictwa sektora niepublicznego w tej koncepcji.

6 Grzegorz Ziemniak - Partner, Instytut Zdrowia i Demokracji, Piotr Gerber, Przewodniczący Rady Nadzorczej, EMC Instytut Medyczny S.A. Roman Kolek - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Robert Mołdach - Ekspert ds. Gospodarki Zdrowotnej, Pracodawcy RP, Sławomir Neumann - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Jarosław Pinkas, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych - Wiceprezes Zarządu Adam Rozwadowski - Wiceprezes Zarządu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Andrzej Sokołowski - Prezes Zarządu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Jerzy Stępień - Profesor, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Uczelnia Łazarskiego, Marcin Szulwiński - Prezes Zarządu, Grupa Nowy Szpital sp. z o.o., Komentator: Jarosław Fedorowski, Federacja Szpitali - Prezes Zarządu Andrzej Mądrala - Prezes Zarządu, Centrum Medyczne Mavit Sp. z o.o., Dostęp pacjenta do świadczeń medycznych, a rozwarstwienie. - Transformacje ustrojowe ostatnich 25 lat wydarzenie specjalne Partner: Federacja Pacjentów Polskich Menedżer Zdrowia (wydawca Termedia) Obserwujemy coraz większe różnice w zdrowiu w krajach Europy Unijnej, związane z rozwarstwieniem społecznym i różnicą w dochodach. Pojawienie się nowych technologii medycznych i innowacyjnych terapii stanowi nowe wyzwania dla systemu opieki zdrowotnej oraz wpływa na zmianę organizacji świadczenia usług zdrowotnych. Organizacje pacjentów stały się poważnym partnerem w dostarczaniu opinii pacjentów do tworzenia rozwiązań systemowych i pełnią znaczącą rolę w komunikowaniu informacji zwrotnych. Jakie strategie i dobre praktyki oparte na faktach, mogą pomóc nam w redukowaniu nierówności w zdrowiu? Tomasz Szelągowski - Dyrektor Generalny, Federacja Pacjentów Polskich, Nicole Bedlington - Dyrektor wykonawczy, European Patients Forum, Belgia Peter Goldblatt - Advisor, Institute of Health Equity, University College London, Wielka Brytania Janusz Michalak - Redaktor Naczelny, Menedżer Zdrowia, Maciej Piróg - Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Martin Seychell - EC-DG SANCO, Belgia

7 Wyzwania współczesnej Europy - czy choroby zakaźne należą już do przeszłości? Choroby zakaźne wciąż jeszcze stanowią poważne wyzwanie dla medycyny. Wśród społeczeństwa ugruntowało się jednak przekonanie, że nie są one już zagrożeniem. Niektóre choroby, między innymi dzięki zastosowaniu szczepień ochronnych, udało się prawie całkowicie wyeliminować lub też ograniczyć ich występowanie. Wciąż jednak są takie, które stanowią poważny problem. Oprócz konsekwencji dla zdrowia publicznego, choroby zakaźne i ich skutki generują także znaczne koszty dla gospodarki. Mariusz Gujski, Redaktor Naczelny, "Służba Zdrowia", Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Tomasz Latos, Poseł, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sejm RP, Stefan Bogusławski, Partner Zarządzający, Sequence HC Partners Sp. z o.o, Dzień 3: 4 września 2014 r Zdrowie publiczne w ujęciu społecznym i gospodarczym Partner: Służba Zdrowia Inwestycja w kapitał zdrowotny to jeden z czynników wzrostu gospodarczego. Realizacja celów nowoczesnej koncepcji zdrowia publicznego wymaga zaangażowania wszystkich sektorów społeczno-gospodarczych państwa, nie tylko resortu zdrowia. Wymaga także interwencyjnej uwagi państwa na szczeblu rządowym, bowiem wzrost gospodarczy nie zawsze przekłada się wprost na sytuację ekonomiczną i społeczną obywateli, a tym samym na poprawę ich sytuacji zdrowotnej, zarówno w wymiarze populacyjnym, jak i indywidualnym. Niezbędnym wydaje się wprowadzenie przy tworzeniu aktów prawnych obowiązku oceny wpływu regulacji nie tylko na sektor finansów publicznych, ale także na szeroko rozumiany sektor zdrowia. Mariusz Gujski - Redaktor Naczelny, "Służba Zdrowia", Krzysztof Chlebus - Adiunkt, Gdański Uniwersytet Medyczny, Andrzej Horban - Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Zakaźny,

8 Beata Małecka-Libera - Poseł, Sejm RP, Maciej Małecki - Profesor, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Magdalena Władysiuk - Wiceprezes, HTA Consulting, Koszty pośrednie w ochronie zdrowia. Prezentacja raportu z pilotażu Partner: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA W odpowiedzi na rosnące potrzeby i koszty w ochronie zdrowia, a zatem konieczność ciągłego usprawniania zasad alokacji ograniczonych środków w 2013 roku opracowana została i zaprezentowana podczas Forum koncepcja kosztów pośrednich oraz metodyka ich pomiaru w polskim systemie ochrony zdrowia. W 2014 roku przeprowadzona została pilotażowa ocena technologii medycznej uwzględniająca koszty pośrednie a więc obrazująca pełny obraz kosztów i korzyści wynikających z zastosowania konkretnej metody leczenia. Jak istotny jest ten pomiar w szacowaniu korzyści ze stosowania technologii medycznych? Jak wyglądać powinna praktyka uwzględnienia tych kosztów w procesie oceny technologii medycznych i podczas podejmowania decyzji dotyczących ich finansowania ze środków publicznych? Jacek Żakowski, Dziennikarz, Tygodnik Polityka Jacek Żakowski - Dziennikarz, Komentator, Tygodnik Polityka, Zbigniew Derdziuk - Prezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Julita Jaśkiewicz - Zastępca Prezesa NFZ ds. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Jerzy Majchrzak - Dyrektor Departamentu, Ministerstwo Gospodarki, Wojciech Matusewicz - Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych, Sławomir Neumann - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Paweł Sztwiertnia - Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Magdalena Władysiuk - Wiceprezes, HTA Consulting, Choroby cywilizacyjne, systemowe i społeczne wyzwania w leczeniu starzejącej się populacji Partner: Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się Głównym problemem osób powyżej 70. r. ż. jest wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne. Dziś na jednego seniora przypadają nawet cztery przewlekłe schorzenia. Podczas panelu dyskusyjnego zaproszeni decydenci, eksperci kliniczni, przedstawiciele

9 UTW i organizacji pozarządowych będą dyskutować, w jaki sposób wydłużyć fizyczną sprawność i niezależność, zapewnić udział w życiu społecznym i rodzinnym seniorów. Krzysztof Jakubiak Redaktor naczelny "Pulsu Medycyny" i "Pulsu Farmacji" Ian Banks - Prezes EMHF, Przewodniczący EFAB, European Men's Health Forum (EMHF) European Forum Against Blindness (EFAB), Belgia Jakub Gierczyński - Ekspert, Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia Się, Ewa Grenda - Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Andrzej Horban - Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Zakaźny, Krystyna Lewkowicz - Założycielka i Prezes, Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetow Trzeciego Wieku, Jacek Sieradzki - B.Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Michał Szczerba - Poseł, Sejm RP, Czy zwiększanie wymogów dla realizacji świadczeń medycznych przekłada się na dobro pacjenta? Czas na reorganizację ochrony zdrowia w Polsce Partner: Fundacja Cardiovascular Center Foundation W systemie ochrony zdrowia w Polsce stale zwiększane są wymogi dla podmiotów medycznych realizujących świadczenia zdrowotne w oparciu o umowę z NFZ zarówno w zakresie organizacji udzielania świadczeń, wymaganego wyposażenia szpitala, jak również kwalifikacji personelu. Wymogi te generują dodatkowe obciążenie finansowe i organizacyjne, co powoduje, że nakłady nie odzwierciedlają realnych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców. W czasie debaty, z udziałem krajowych i międzynarodowych ekspertów, oceniana będzie zasadność reform zdrowotnych. Dyskutowane będą metody wpływające na poprawę wyników leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem systemu kontroli jakości w kontekście obowiązującego prawa w Unii Europejskiej. Dariusz Dudek - Profesor UJ, Kierownik II Kliniki Kardiologii oraz Intwerwencji Sercowo Naczyniowych, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,Przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Krzysztof Chlebus - Adiunkt, Gdański Uniwersytet Medyczny, Josep Figueras - Dyrektor, Europejskie Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowotnych, Hiszpania

10 Zbigniew Kalarus - Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Jarosław Lange - Dyrektor Philips Healthcare, Philips, Jacek Legutko - Przewodniczący - Elekt, Asocjacja Interwencji Sercowo Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Tadeusz Jędrzejczyk, Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia, Imre Ungi,Węgierskie Towarzystwo Kardiologiczne - Profesor Kardiologii, Przewodniczący, Grupa robocza ds Kardiologii Interwencyjnej Węgry Ralf Birkemeyer,Centrum Medyczne Uniwersytet Rostock - Doktor nauk medycznych, Specjalista Kardiologii,Członek Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego Niemcy Podsumowanie i Zakończenie V Forum Ochrony Zdrowia Andrzej Mądrala, Przewodniczący Rady Programowej FOZ Mariusz Gujski, Redaktor Naczelny, Służba Zdrowia Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych METODYKA, BADANIE PILOTAŻOWE I REKOMENDACJE DLA POLSKI Warszawa grudzień 2014 koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych METODYKA, BADANIE PILOTAŻOWE

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Spis treści 138 Śmieci Elektroniczne: Wyzwania związane z nowym prawem europejskim 121 Śmierć

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości

Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Redakcja naukowa Mieczysław Pasowicz Kraków 2013 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich wiadomości ubezpieczeniowe Numer specjalny 4/2013 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich REDAKTOR: Dorota M. Fal Czasopismo wydawane od 1947 r. ISSN 0137-7264

Bardziej szczegółowo

Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie.

Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie. raport 2011 Optymalizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce: mapa wyzwań Obszary zmian, w których można poprawić wydajność systemu ochrony zdrowia i dzięki temu zwiększyć satysfakcję pacjentów. Nowe technologie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rodzimej produkcji leków

Znaczenie rodzimej produkcji leków Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego lipiec 201552 Krajowy przemysł farmaceutyczny istotny dla pacjentów i budżetu NFZ Jak ważny dla polskiego pacjenta i systemu opieki zdrowotnej jest

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków. w Polsce i na świecie

Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków. w Polsce i na świecie Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków w Polsce i na świecie Warszawa kwiecień 2015 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek Spis treści Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek i Położnych Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo sys temu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE nr 2 3/31 32/2014. Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE nr 2 3/31 32/2014. Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych Departament Polityki Regionalnej Urz d Marsza kowski Województwa Ma opolskiego Kraków 2014 MAŁOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 23-24 czerwca 2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków Abstrakty Spis treści Jakub Adamski: Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego, dla pielęgniarek/pielęgniarzy Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", dla pielęgniarek/pielęgniarzy Warszawa 29.01.2010 r. prof. Andrzej Basiński Kierownik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013 Strona1 SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013 Zadania i skład Komisji. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej (KS NRL) jest wieloproblemową

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Redakcja

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 9/2011 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI raport 2013 PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI ROZBROIĆ BOMBĘ DEMOGRAFICZNĄ Jak zaspokoić rosnący popyt na świadczenia przy coraz niższych wpływach ze składek? BEZ KOLEJEK Czy możliwy jest łatwiejszy dostęp do

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku drugi wariant

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku drugi wariant Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy O zdrowiu publicznym Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy dotyczące zachowania zdrowia poszczególnych osób od problemów dotyczących zachowania zdrowia całych społeczności. Akwedukty, termy, łaźnie

Bardziej szczegółowo

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją 3 etap Ochrona zdrowia.qxd 04-11-15 13:52 Page 1 Trzeci etap reform Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. P Między racjonowaniem i racjonalizacją Stanisława Golinowska z udziałem:

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości usług publicznych

Ocena jakości usług publicznych KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Ocena jakości usług publicznych zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez słuchaczy KSAP w oparciu o badania własne pogłębione wywiadami w

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Przygotowany na zlecenie:

RAPORT KOŃCOWY. Przygotowany na zlecenie: RAPORT KOŃCOWY Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście

Bardziej szczegółowo