SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA WARSZAWA NIP REGON Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zamieszczono w dniu 17 września 2012 r. ogłoszenie nr o zamówieniu, którego wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty euro. W dniu 17 września 2012 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej W okresie trwającym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert zostaje udostępniona na stronie internetowej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej także SIWZ, na DŁUGOTERMINOWY NAJEM SAMOCHODU OSOBOWEGO W CELU UŻYWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OKRESIE 36 MIESIĘCY Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2012 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 26 września 2012 r. o godzinie 11:00. 1

2 0. Postanowienia ogólne 0.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP - Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY nie będzie prowadzić aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a 91c PZP Każdy WYKONAWCA może złożyć jedną ofertę na wykonanie całości zamówienia. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej, jak również oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niż określony w SIWZ, sposób wykonania zamówienia. WYKONAWCA nie może powierzyć podwykonawcom czynności formalnych WYNAJMUJĄCEGO przedmiot najmu W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego nie przewiduje się możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art PZP, na świadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Nie przewiduje się także istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY realizującego zamówienie WYKONAWCA zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia SIWZ, które dotyczą jego powinności. WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY nie zwraca WYKONAWCOM kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia, sposób i terminy jego wykonania Najem długoterminowy, liczony od dnia wydania ZAMAWIAJĄCEMU samochodu osobowego, stanowiącego przedmiot najmu, w celu używania przez ZAMAWIAJĄCEGO w okresie 36 miesięcy, z uwzględnieniem następujących wymagań ZAMAWIAJĄCEGO: I. w zakresie parametrów formalnych oraz technicznych przedmiotu najmu: 1) fabrycznie nowy, objęty gwarancją producenta przez cały okres najmu, 2) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego, 3) zaopatrzony w komplet numerów rejestracyjnych, naklejek legalizacyjnych i naklejkę kontrolną, 4) ubezpieczony w zakresie OC, AC, NNW, Assistance z zapewnieniem samochodu zastępczego, co w całym okresie naprawy przedmiotu najmu nie wymaga od ZAMAWIAJĄCEGO opłat innych niż stały miesięczny czynsz najmu, 5) wyposażony w co najmniej 2 komplety kluczyków (zamiennie urządzeń niezbędnych do otwarcia i uruchomienia samochodu), a także w opony letnie (5 szt. zamontowanych w samochodzie w tym pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe) oraz zdeponowanie w przechowalni do używania przez ZAMAWIAJĄCEGO 4 szt. opon zimowych (śnieżno-błotnych), 6) nadwozie typu sedan (limuzyna), 4-drzwiowy, do przewozu 5 osób podróżujących z bagażem, ilość osób wynika z homologacji, minimalna ładowność bagażnika kg, 7) z przedziału klas od średniej (segment D) do średniej wyższej (segment E), z gwarancją pełnej sprawności technicznej, 8) pojazd o długości nie mniejszej niż 4800 mm, szerokości zewnętrznej nie mniejszej niż 1800 mm, wysokości całkowitej bez obciążenia nie mniejszej niż 1400 mm oraz z rozstawem osi nie mniejszym niż 2700 mm, 9) silnik o zapłonie iskrowym, zasilany benzyną z bezpośrednim wtryskiem, turbodoładowany, moc minimalna 210 KM, pojemność skokowa silnika nie większa niż 2800 cm 3, 10) skrzynia biegów - manualna 6-biegowa + bieg wsteczny, 11) dopuszczalna masa całkowita - do 2500 kg, 12) ogumienie z tarczami kół ze stopów lekkich, rozmiar min. 18 ; 13) nadwozie wykończone lakierem metalic lub perła koloru czarnego lub ciemnego antracytu o dwóch lub trzech warstwach, 14) tapicerka i wykładziny nadwozia oraz foteli i kanapy komponujące się kolorystycznie z barwą nadwozia, o odpowiedniej funkcjonalności oraz odporności na zabrudzenia. 2

3 II. w zakresie parametrów trakcyjnych oraz niezbędnego wyposażenia przedmiotu najmu: 1) ABS, 2) system kontroli trakcji, 3) system stabilizacji toru jazdy sterowany manualnie, 4) tempomat, 5) czujniki parkowania przednie i tylne, 6) pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami pirotechnicznymi, 7) pasy bezpieczeństwa tylne dla 3 osób, 8) poduszki gazowe kierowcy i pasażera przednie oraz poduszki gazowe boczne przednie i tylne, 9) kurtyny gazowe, 10) zagłówki przednie aktywne, 11) światła przeciwmgielne tylne, 12) światła przeciwmgielne przednie, 13) system oświetlenia biksenonowy, 14) immobiliser, 15) lusterka elektrycznie sterowane i podgrzewane, 16) centralny zamek zdalnie sterowany za pomocą klucza zapłonu, 17) system oczyszczania szyb z czujnikiem deszczu, 18) szyba tylna czarna, 19) szyby tylne boczne przyciemnione, 20) układ kierowniczy wspomagany, 21) kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 22) kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia, 23) radioodtwarzacz fabryczny z CD, MP3 i GPS z menu w języku polskim, 24) autoalarm z zaawansowanymi funkcjami skanowania, 25) komputer pokładowy, 26) menu komputera, radioodbiornika i odtwarzacza w języku polskim, 27) zestaw głośnomówiący wykorzystujący system przesyłu bluetooth, 28) uchwyt telefonu uniwersalny, 29) kieszenie na oparciach foteli przednich, 30) zapalniczka oraz popielniczka, 31) lampki do czytania przednie i tylne, 32) klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, 33) szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, 34) fotel kierowcy i pasażera regulowany, 35) fotele przednie komfortowe + podłokietnik z przodu, 36) komplet dywaników letnich i zimowych na podłogę. III. w zakresie formalnym najmu: Samochód osobowy (przedmiot najmu) podlega przekazaniu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego upoważnionemu pracownikowi ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 100 dni od dnia zawarcia umowy najmu. Okres najmu, tj. 36 miesięcy liczony jest od dnia podpisania ww. protokołu przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY w złotych (PLN) czynsz za każdy miesiąc najmu w równych kwotach. Maksymalny przebieg roczny (12-miesięczny) przedmiotu najmu w ramach stałego miesięcznego czynszu najmu, wynosi km. Opłata z tytułu większego niż km przebiegu rocznego nie może przekroczyć 0,60 PLN brutto za każdy kilometr przejechany powyżej ustalonego limitu rocznego. Koszty ponadnormatywnego zużycia przedmiotu najmu podlegają rozliczeniu po zakończeniu każdego roku (12 miesięcy) najmu. Dotyczy to ewentualnych uszkodzeń, które nie zostały usunięte w ramach ubezpieczenia i są oszacowane przez rzeczoznawcę, w szczególności stanowiących: wgniecenia lub ślady uderzeń o średnicy większej niż 20 mm, zadrapania o długości większej niż 100 mm nie dające się usunąć za pomocą polerowania, wgniecenia lub ślady uderzeń powodujące ubytek lakieru, uszkodzenia mechaniczne w tym osłon silnika, pęknięcia zderzaków, zadrapania sięgające podkładu, uszkodzenia lub zadrapania deformujące zderzak, zabrudzenia fotela, uszkodzenia tapicerki, zabrudzenia, których nie można usunąć przez normalne czyszczenie: dywaników, tapicerki, wykończenia wnętrza; pęknięcia lusterek, uszkodzenia boczne opon powstałe wskutek parkowania najazdu na wysokie krawężniki, wyłamania części kołpaków lub ich utratę. 3

4 Łącznie z samochodem WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU następujące elementy dotyczące przedmiotu najmu: 1) dowód rejestracyjny, 2) dwa komplety kluczyków albo urządzeń niezbędnych do otwarcia i uruchomienia samochodu, 3) polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie składek, w zakresie opisanym w pkt IV, 4) instrukcję obsługi oraz dokument gwarancji, 5) kartę samochodu wraz z numerem homologacji, przy czym dopuszcza się fakt pozostawienia karty samochodu w depozycie, 6) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis (kopię) umowy nabycia samochodu albo kopię faktury VAT. IV. w zakresie ubezpieczenia przedmiotu najmu: 1. warunki AC Przedmiot ubezpieczenia: samochód wraz z wyposażeniem podstawowym oraz wyposażeniem dodatkowym bez zastosowania udziału własnego w szkodach AC - w ruchu i postoju oraz AC kradzież, wysokość odszkodowania zostanie ustalona od pełnej wartości samochodu wraz z podatkiem VAT. Na wysokość wypłaconego odszkodowania nie będzie miało wpływu naruszenie przez Ubezpieczonego przepisów Prawa o ruchu drogowym. Likwidacja szkód nastąpi poprzez bezgotówkową naprawę w autoryzowanym serwisie naprawczym. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości samochodu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powinny być objęte szkody powstałe w samochodzie bądź jego wyposażeniu polegające na: 3) uszkodzeniu samochodu w związku z ruchem i postojem wskutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia samochodu z pochodzącymi z zewnątrz samochodu: innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, b) działania osób trzecich, w tym również włamania; 4) uszkodzeniu lub utracie samochodu wskutek następujących zdarzeń losowych: a) powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, b) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz samochodu; 5) uszkodzeniu wnętrza samochodu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, 6) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, 7) uszkodzeniu samochodu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. 2) warunki OC W zakresie określonym ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152, ze zm.). 3. warunki NNW Ubezpieczeniem powinni być objęci kierowca i każdy z pasażerów. Suma ubezpieczeń wynosi zł na jedno miejsce (system miejsc). Przedmiotem ubezpieczenia będą co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych: 1) podczas wsiadania do samochodu i wysiadania z pojazdu, 2) podczas przebywania w samochodzie w przypadku zatrzymania samochodu lub postoju na trasie jazdy, 3) podczas naprawy samochodu na trasie jazdy, 4) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu. W ramach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel powinien gwarantować następujące świadczenia: a) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w stosunku procentowym do sumy ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, b) z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku NNW w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, c) zwrot kosztów nabycia (w złotych) środków pomocniczych i protez proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku lecz nie więcej niż do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, d) zwrot kosztów leczenia (w złotych) NNW proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku lecz nie więcej niż do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, e) zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca pochowania. 4. warunki Assistance Ubezpieczenie Assistance, powinno gwarantować kierowcom i pasażerom samochodu: a) pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież samochodu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera, b) pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie całej Polski, 4

5 c) bezpłatne holowanie z miejsca wypadku dla poszkodowanego oraz dla sprawcy wypadku lub kolizji, d) pełen zakres bezpłatnych usług pomocy drogowej, e) samochód zastępczy, co w całym okresie naprawy przedmiotu najmu nie wymaga od ZAMAWIAJĄCEGO opłat innych niż stały miesięczny czynsz najmu. Świadczeniami realizowanymi pod warunkiem zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową bez względu na odległość od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO powinny być: 1) w przypadku awarii pojazdu: a) pomoc techniczna dotycząca samochodu (naprawa na miejscu zdarzenia albo holowanie do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego), b) pomoc kierowcy i pasażerom, (zakwaterowanie lub przejazd do miejsca zamieszkania lub pobytu, odbiór naprawionego pojazdu); c) w przypadku unieruchomienia samochodu z powodu wypadku lub awarii, Ubezpieczyciel powinien organizować i dostarczyć samochód zastępczy w miejscu awarii (uszkodzenia); d) w przypadku unieruchomienia samochodu z powodu braku paliwa, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania tego samochodu w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw, e) jeżeli w następstwie wypadku lub awarii samochód jest unieruchomiony i gdy jego naprawa nie może odbyć się w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie (np. dzień świąteczny, weekend) albo gdy samochód został skradziony i nie odzyskano go w dniu kradzieży, Ubezpieczyciel dostarcza samochód zastępczy; f) jeżeli wskutek urazu ciała konieczny jest transport medyczny kierowcy lub pasażerów w celu hospitalizacji, Ubezpieczyciel powinien organizować i pokrywać co najmniej koszty następujących usług: transportu sanitarnego poszkodowanych do jednego z najbliższych szpitali lub: przewiezienia poszkodowanych do szpitala wyposażonego w urządzenia specjalistyczne (medyczne) odpowiednim środkiem transportu z niezbędną opieką, jeżeli z medycznego punktu widzenia taki transport jest konieczny albo, bezpośredniego transportu poszkodowanych lotem rejsowym do odpowiedniego szpitala albo innego ośrodka leczniczego w pobliżu miejsca zamieszkania poszkodowanego w RP, albo bezpośrednio do jego miejsca zamieszkania lub pobytu, z niezbędną opieką medyczną, włącznie z przewożeniem ambulansem drogowym na i z lotniska, jeżeli jego stan zdrowia zezwala na taki transport. O możliwości oraz sposobie transportu decyduje lekarz prowadzący ubezpieczonego w szpitalu lub lekarz upoważniony przez Ubezpieczyciela, 2) w razie awarii, wypadku, kradzieży lub unieruchomienia samochodu: a) udzielenie informacji o telefonach pomocy drogowej na terenie RP, na żądanie i koszt kierowcy, b) zorganizowanie przyjazdu pomocy drogowej w celu naprawy samochodu na miejscu zdarzenia lub odholowania go do warsztatu, c) udzielenie informacji o lokalnej sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych i lokalnych możliwościach naprawy samochodu, d) przekazanie pilnej wiadomości w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową osobie wskazanej przez kierowcę lub pasażera samochodu, e) dostarczenie samochodu zastępczego, który podstawiony w miejsce zdarzenia w ciągu nie przekraczającym 4 godziny od momentu zgłoszenia (na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 4 godziny lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej) a także udzielenie informacji w zakresie otrzymanego samochodu zastępczego. 3) w przypadku, gdy kierowca doznał urazu ciała lub nagle zachorował, a żaden z pasażerów nie posiada prawa jazdy lub nie może kierować pojazdem, Ubezpieczyciel zapewnia zmiennika kierowcy w celu powrotu pasażerów ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania lub pobytu posiadacza pojazdu; koszty paliwa ponosi posiadacz lub pasażerowie pojazdu. W zakresie dotyczącym przedmiotu najmu WYKONAWCA zobowiązany jest także zapewnić ZAMAWIAJĄCEMU: możliwość zgłoszenia szkody w terminie 7 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia, przy dopuszczeniu zgłoszenia szkody w terminie 30 dni, gdy zaistnieje sytuacja, której nie dało się przewidzieć; obsługę serwisową obejmującą naprawy gwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze w odpowiednich stacjach obsługi; przegląd rejestracyjny, przeglądy okresowe wymagane przez producenta, gwaranta, a także usługę holowania samochodu. Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia: (samochody osobowe); (usługi ubezpieczeniowe). 5

6 2. Warunki udziału WYKONAWCÓW w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci WYKONAWCY, którzy spełniają nw. warunki ustalone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP. WYKONAWCY mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. WYKONAWCY, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. W przypadku wystąpienia grupy WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna), żaden WYKONAWCA nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz konsorcjum albo spółka cywilna, a także każdy inny WYKONAWCA musi posiadać odpowiednie: wiedzę, doświadczenie oraz status ekonomiczny i finansowy, a także dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z następującymi warunkami szczegółowymi: 2.1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, czyli prowadzenie zarejestrowanej działalności w zakresie dostaw/usług objętych przedmiotem zamówienia; ocena spełniania tego warunku - na podstawie dokumentów określonych w pkt Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, co wyraża się poprzez należyte wykonanie w okresie od 25 września 2009 r. do 25 września 2012 r. co najmniej 2 (dwóch) dostaw/usług w zakresie najmu co najmniej jednego samochodu osobowego w okresie 12 kolejnych miesięcy (każda) o łącznej wartości za te 12 kolejnych miesięcy nie mniejszej niż PLN brutto każda; ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie dostaw/usług wykazanych w dokumentacji ofertowej (załącznik nr 3) oraz dokumentów, które WYKONAWCA załączył do <WYKAZU DOSTAW/USŁUG>, potwierdzających, że te dostawy/usługi wykonano należycie Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co wyraża się ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej WYKONAWCY w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w tym również za szkody, które mogą powstać w okresie umowy w sprawie zamówienia; suma ww. ubezpieczenia musi stanowić równowartość kwoty nie mniejszej niż PLN (słownie złotych: sto tysięcy); WYKONAWCA nie może zalegać z zapłatą należnej składki albo raty z tytułu ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Dokumenty wymagane do złożenia w terminie składania ofert 3.1. <OFERTA> sporządzona zgodnie z treścią załącznika nr 1, zawierająca cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczoną w sposób opisany w pkt <OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu>, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr W celu wykazania spełniania przez WYKONAWCĘ warunków ustalonych w pkt 2.2 w związku z art. 22 ust. 1 PZP, WYKONAWCA składa także sporządzony według wzoru załącznika nr 3 <WYKAZ DOSTAW/ USŁUG> wykonanych w okresie od 25 września 2009 r. do 25 września 2012 r. (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostaw/usług w zakresie najmu samochodu osobowego, z podaniem przedmiotu dostawy/usługi, dat (miesiąc, rok) rozpoczęcia i zakończenia każdej dostawy/usługi, wartości (z VAT) oraz nazw i adresów odbiorców tych dostaw/usług; do WYKAZU należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy/usługi wykonano należycie. 6

7 3.4. W celu wykazania spełniania przez WYKONAWCĘ warunków ustalonych w pkt 2.3 w związku z art. 22 ust. 1 PZP, WYKONAWCA składa także potwierdzoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA posiada w dniu wyznaczonym na składanie ofert ważne ubezpieczenie (o równowartości nie mniejszej niż PLN) swojej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia WYKONAWCY w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, oprócz oświadczenia określonego w pkt 3.2 WYKONAWCA składa także (w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ) aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Jeżeli dokumenty ofertowe podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji WYKONAWCY, WYKONAWCA załącza pełnomocnictwo (w oryginale albo kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem) do podpisania oświadczenia i oferty oraz do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów składanych wraz z ofertą WYKONAWCA, który nie spełni wymagań ustalonych w pkt 8.2, dotyczących dokumentów określonych w pkt , bądź złoży (zawrze w dokumentach) nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, bądź nie spełni warunków ustalonych w pkt 2, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z pkt 8.3, a jego oferta będzie odrzucona, zgodnie z pkt 8.5.e ZAMAWIAJĄCY odrzuci każdą ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ, a zwłaszcza postanowieniom pkt 3.1 w związku z pkt 1, albo ofertę nieważną na podstawie odrębnych przepisów, np. z powodu niezłożenia przez WYKONAWCĘ (pomimo wezwania opisanego w pkt 8.2) pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3.7. Przesłanki powodujące odrzucenie oferty zawarto w pkt Sposób obliczenia i podania ceny Cenę należy obliczyć w złotych (PLN) z uwzględnieniem wszystkich kosztów wykonania zamówienia określonego w pkt 1. Cenę WYKONAWCA określa jednoznacznie i w ostatecznej wysokości, tzn. ewentualne rabaty należy ująć w ryczałtowej cenie jednostkowej netto stanowiącej czynsz za 1 miesiąc najmu. We wzorcowym załączniku nr 1 <OFERTA> należy wpisać cenę jednostkową brutto, zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący dla przedmiotu zamówienia. Cenę oferty stanowi łączna cena brutto za 36 miesięcy najmu w wykonaniu określonym w pkt 1, zawierająca podatek od towarów i usług (VAT). Wszystkie ww. kwoty należy podać w złotych (PLN) oraz ewentualnie w groszach, w pkt 1 druku <OFERTA>, a dodatkowo wpisać je słownie. 5. Sposób przygotowywania ofert i pozostałych dokumentów 5.1. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane od WYKONAWCÓW winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej (trwały druk lub pismo odręczne), ściśle według postanowień SIWZ WYKONAWCA może złożyć jedną ofertę zawierającą cenę brutto, obliczoną zgodnie z pkt 4. Złożenie przez WYKONAWCĘ więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert tego WYKONAWCY. 7

8 5.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, w tym postanowieniom pkt 1 i 3.1. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji załączniki do SIWZ można przetworzyć z zachowaniem ich wzorcowej treści. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w pkt 3 muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta lub pełnomocnika WYKONAWCY WYKONAWCA, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby skutecznie zastrzec ich udostępnianie, powinien na końcu <OFERTY> sporządzonej według załącznika nr 1 opisać, które informacje zawarte w dokumentacji ofertowej nie mogą być udostępnione, co stanowić będzie o wyrażeniu zgody na ujawnienie zastrzeżonych informacji, do wiadomości ZAMAWIAJĄCEGO i osób, którym KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu. Nieprecyzyjne, nieuprawnione oraz podane inaczej niż na piśmie zastrzeżenia i oświadczenia, dotyczące ww. kwestii, nie będą skuteczne i nie mogą być respektowane przez ZAMAWIAJĄCEGO Po upływie terminu składania ofert nie można zastrzec żadnych informacji zawartych w ofertach, przy czym WYKONAWCA nigdy nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu swojej siedziby, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Dokumentacja ofertowa, tj. <OFERTA> wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, powinna stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek zawierających treść, połączonych w sposób uniemożliwiający łatwą dekompletację. Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć w nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób uniemożliwiający otwarcie bez widocznych skutków i zamieścić na zewnątrz pełną nazwę (firmę), adres (siedzibę) WYKONAWCY oraz opis: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Warszawa, ul. Ząbkowska 41 (pok. nr 020 Kancelaria Główna) DOKUMENTACJA OFERTOWA NA DŁUGOTERMINOWY NAJEM SAMOCHODU OSOBOWEGO W CELU UŻYWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OKRESIE 36 MIESIĘCY (Numer sprawy: UR.GDG.DGZ SC) Nie otwierać przed godziną 11:00 w dniu 26 września 2012 r. W przypadku dostarczenia później niż 26 września 2012 r. godz. 10:00 - nie otwierać w ogóle 5.7. Dokumenty zawierające informacje, o których mowa w pkt 5.4, należy umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, przy czym strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron dokumentacji ofertowej WYKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że ZAMAWIAJĄCY otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być oznaczone zgodnie z pkt 5.6, z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 6. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami 6.1. Wymagane od WYKONAWCÓW dokumenty określone w pkt 3 i 5, w tym <OFERTĘ>, należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Głównej URPLWMiPB w Warszawie, ul. Ząbkowska 41, pok. 020, w terminie upływającym 26 września 2012 r. o godzinie 10:00. Dopuszcza się składanie elektronicznych dokumentów, które nie są <OFERTĄ>, pod warunkiem, że WYKONAWCA opatrzy je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść SIWZ, przez co staną się jej integralną częścią. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaże wszelkie zmiany treści SIWZ wszystkim WYKONAWCOM, którym przekazał SIWZ, a także zamieści zmiany SIWZ na stronie Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, ZAMAWIAJĄCY przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym WYKONAWCÓW, którym przekazano SIWZ, a także zamieści tę 8

9 informację na stronie Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to ZAMAWIAJĄCY zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, po czym zamieści je także na stronie ZAMAWIAJĄCY może przedłużyć termin składania ofert w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Wszelkie prawa i zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCY ustalone w odniesieniu do terminu ustalonego pierwotnie - podlegają nowemu, tzn. przedłużonemu terminowi Dokumentacje ofertowe, które ZAMAWIAJĄCY otrzymał po upływie terminu określonego w pkt 6.1 z zastrzeżeniem postanowień pkt , zostaną - bez otwierania zewnętrznego opakowania - zwrócone właściwym WYKONAWCOM. 7. Prowadzenie postępowania; otwarcie ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; termin związania ofertą 7.1. W trakcie prowadzenia postępowania zostanie sporządzony pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół wraz z załącznikami, które stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCÓW, jest jawny. Z zastrzeżeniem pkt 5.4, 5.7 wszystkie oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast pozostałe załączniki do protokołu ZAMAWIAJĄCY może udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania W dniu 26 września 2012 r. w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie, ul. Ząbkowska 41, o godzinie 11:00 rozpocznie się jawne otwarcie ofert złożonych wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami Bezpośrednio przed otwarciem ofert upoważniony przedstawiciel poda łączną kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia. Po otwarciu każdej oferty zostaną podane i odnotowane w protokole postępowania, następujące informacje zawarte w każdej ofercie: nazwa (firma) oraz adres WYKONAWCY cena brutto informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia i warunków płatności Informacje, o których mowa w pkt 7.3, ZAMAWIAJĄCY przekaże niezwłocznie WYKONAWCOM, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień pkt , WYKONAWCA jest związany ofertą przez okres upływający w dniu 25 października 2012 r WYKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że ZAMAWIAJĄCY może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia w formie wyroku / postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 8. Sprawdzanie wymaganych dokumentów, w tym ofert oraz sposób i kryteria oceny, prowadzące do wyboru oferty najkorzystniejszej 8.1. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO i w wyznaczonym przez niego terminie WYKONAWCA ma obowiązek przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie złożonych przez siebie dokumentów, jeżeli złożona przez WYKONAWCĘ kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 9

10 unieważnienie postępowania; złożone na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się WYKONAWCÓW, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 PZP, w szczególności WYKONAWCÓW, którzy: a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 w związku z art. 22 ust. 1 PZP; b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych WYKONAWCÓW w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; d) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 PZP, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; e) wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wypełniają normę określoną w art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP; f) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidzianą prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; g) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; powyższe dotyczy: osób fizycznych, wspólników spółek jawnych, partnerów lub członków zarządu spółek partnerskich, komplementariuszy spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również WYKONAWCÓW, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczeń poszczególnych WYKONAWCÓW. Ofertę WYKONAWCY wykluczonego uznaje się za odrzuconą W toku badania i oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z wyłączeniem poprawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO w ofercie ewentualnych: a) oczywistych omyłek pisarskich, b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) innych omyłek, które polegają na niezgodności oferty z SIWZ i nie powodują istotnych zmian w treści oferty. O dokonaniu jakiejkolwiek z ww. poprawek ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadomi WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona. 10

11 8.5. ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę, jeżeli: a) oferta jest niezgodna z ustawą PZP lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów; b) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 8.4.c; c) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; odrzucenie w następstwie wykonania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1 3 PZP; e) oferta została złożona przez WYKONAWCĘ wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8.4.c. W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW niepodlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia poszczególnych ofert Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie zaproponowany KIEROWNIKOWI ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie jedynego kryterium: najniższa cena. Oferta nieodrzucona, złożona przez WYKONAWCĘ, który nie podlega wykluczeniu, zawierająca najniższą cenę określoną łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z postanowieniami pkt 4, podaną w pkt 1 <OFERTY> złożonej wg wzorcowego załącznika, otrzyma 100,00 pkt i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty uzyskają mniejszą liczbę punktów, obliczoną według wzoru: najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie ocena punktowa = 100,00 pkt cena oferty rozpatrywanej Średnia arytmetyczna ocen punktowych, przyznanych przez osoby z komisji przetargowej, stanowi końcową liczbę punktów uzyskanych przez każdą ofertę Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty o takiej samej cenie, ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO ofert dodatkowych. WYKONAWCY, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach W następstwie zatwierdzenia przez KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, zamówienie zostanie udzielone WYKONAWCY, którego oferta otrzymała największą końcową liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres WYKONAWCY, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; informacje te zamieszcza się na stronie i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, b) WYKONAWCACH, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) WYKONAWCACH, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 11

12 9. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy; zabezpieczenie należytego wykonania umowy; przesłanki powodujące unieważnienie przetargu 9.1. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaże wybranemu WYKONAWCY zawiadomienie o wyborze jego oferty. W powiadomieniu zostanie podana cena brutto, rozliczaną na zasadach określonych w OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY, a także zostaną określone miejsce i termin zawarcia umowy. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby WYKONAWCA zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zastosowania sformułowanych przez WYKONAWCĘ uregulowań dotyczących świadczeń objętych umową, jednakże wyłącznie w takim zakresie, który nie narusza postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY przedstawionych w załączniku nr 4 do SIWZ oraz przepisów o zamówieniach publicznych. Termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną lub faksem zawiadomienia, o którym mowa w pkt 8.8.a, i nie przekroczy terminu związania ofertą. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem ww. terminu, jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego WYKONAWCY z udziału w przetargu nieograniczonym ZAMAWIAJĄCY nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od WYKONAWCY, któremu udzieli zamówienia Jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt ZAMAWIAJĄCY unieważni przetarg nieograniczony, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że ZAMAWIAJĄCY może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. O unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert / po upływie terminu składania ofert /, ZAMAWIAJĄCY równocześnie zawiadomi, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wszystkich WYKONAWCÓW, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia / którzy złożyli oferty /. 10. Środki ochrony prawnej przysługujące WYKONAWCY w toku postępowania WYKONAWCY, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów PZP, przysługuje odwołanie oraz skarga do sądu, w okolicznościach określonych w Dziale VI PZP. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności ZAMAWIAJĄCEGO podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany na podstawie PZP Środki ochrony prawnej wymienione w pkt 10.1 wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowieniom SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Ponieważ wartość zamówienia, stanowiąca całkowite szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY bez podatku od towarów i usług (VAT) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty euro, a tym samym jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 12

13 art. 11 ust. 8 PZP, odwołanie w przetargu nieograniczonym przysługuje zgodnie z art. 180 ust. 2 PZP wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie w przetargu nieograniczonym wnosi się w terminie 5 dni od: a) dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie b) dnia przesłania drogą elektroniczną lub faksem przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o czynności stanowiącej podstawę do wniesienia odwołania; c) dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania, co nie dotyczy lit.a lub b Odwołujący przesyła kopię odwołania ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż ZAMAWIAJĄCY mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło faksem na numer: , lub drogą elektroniczną na adres: przed upływem terminu do jego wniesienia WYKONAWCA może w terminie przewidzianym w pkt 10.5 poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o niezgodnej (jego zdaniem) z przepisami PZP czynności podjętej przez ZAMAWIAJĄCEGO lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP, o czym jest mowa także w pkt W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji ZAMAWIAJĄCY powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym WYKONAWCÓW w sposób przewidziany w PZP dla tej czynności, na co nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert ZAMAWIAJĄCY zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz nie można zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą ZAMAWIAJĄCY przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając WYKONAWCÓW do przystąpienia do postępowania odwoławczego WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. WYKONAWCY, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami tego postępowania, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron ZAMAWIAJĄCY lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego WYKONAWCY nie później niż do czasu otwarcia rozprawy Krajowej Izby Odwoławczej. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli PZP nie stanowi inaczej ZAMAWIAJĄCY może wnieść odpowiedź na odwołanie, na piśmie lub ustnie do protokołu. 13

14 Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera ono braków formalnych oraz uiszczono wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód uiszczenia wpisu dołączono do odwołania Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 w Dziale VI PZP nie stanowią inaczej. 11. Sposób porozumiewania się ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z WYKONAWCAMI, w tym do udzielania wyjaśnień treści SIWZ W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia WYKONAWCY, w tym jego oferta, oraz oświadczenia ZAMAWIAJĄCEGO, przekazywane są pisemnie. Natomiast wnioski, zawiadomienia i informacje, w tym wyjaśnienia treści SIWZ, są dopuszczone do przekazywania drogą elektroniczną na adres: lub faksem na numer: , pod warunkiem potwierdzenia - na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY - faktu otrzymania ich treści. Do porozumiewania się z WYKONAWCAMI uprawniony jest Sławomir Chojecki - tel , jw., faks jw WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO, w formie określonej w pkt 11.1, o wyjaśnienie treści SIWZ. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 23 września 2012 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCOM, którym wydał SIWZ w druku, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 14

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.25.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.25.2014.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C 02-222 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.10.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Andrzej Pokrywka tel.: (0-22) 835 28 48 fax: (0-22) 835 09 77 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C 02-222 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W dniu 3 października

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.28.2011.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C 02-222 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W dniu 8 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn Znak sprawy: ZP.271.1.2013 Strona 1 z 31 Ryn, dnia 23.09.2013r. Zatwierdzam: Prezes Zarządu OSP w Rynie Andrzej Mieczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo