Ćwiczenie 1. Badanie systemu zabezpieczeń i utrzymania ruchu centrali telekomunikacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 1. Badanie systemu zabezpieczeń i utrzymania ruchu centrali telekomunikacyjnej"

Transkrypt

1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Ćwiczenie 1 Badanie systemu zabezpieczeń i utrzymania ruchu centrali telekomunikacyjnej Opracowali: dr inż. Krzysztof Konopko, mgr inż. Grzegorz Kraszewski BIAŁYSTOK 2006

2 1 Wprowadzenie Równocześnie z wyposażeniem czysto funkcjonalnym (potrzebnym dla działania komutacji) centrala Systemu 12 wyposażona jest w dodatkowe moduły testujące (obwody sprawdzające prawidłowość działania, zapis błędów, itd.). Programowe sterowanie tymi modułami przebiega w sposób analogiczny jak dla pozostałych modułów centrali. Jako główne zasady utrzymania możemy wymienić: wykrywanie obecności uszkodzeń w wyposażeniu i odłączenie tego wyposażenia tak szybko, jak to możliwe od programów zarządzających zestawianiem połączeń, utrzymywanie największej możliwej ilości sprzętu dostępnego do obsługi ruchu telefonicznego, ograniczenie, w możliwie największym stopniu, zakresu wymaganej ludzkiej ingerencji w funkcje utrzymaniowe. W tym celu przejście ze stanu działania do wyłączenia z obsługi i odwrotnie powinno być wykonane automatycznie. W większości przypadków ingerencja człowieka będzie potrzebna tylko w celu fizycznej wymiany jakiegoś elementu. Większość programów utrzymaniowych realizujących powyższe funkcje jest wykonywana w komputerze tzw. obrony systemu. Jednakże we wszystkich modułach komputerowych istnieją programy zdolne do wykrywania, i powiadamiania o błędach lokalnych, z możliwością decydowania i wykonywania pewnych działań ochronnych. Blok ochrony (security block - SBL) - jest zbiorem powiązanych ze sobą bloków funkcjonalnych. Stanowi on podstawową jednostkę utrzymaniową, zaś poszczególne bloki SBL-i tworzą strukturę hierarchiczną. Awaria bloku funkcjonalnego w danym SBL-u powoduje wyłączenie z użytkowania przez system tego SBL-a, oraz SBL-i mu podległych. Każdy z SBL-i jest określony przez następujące parametry: typ; określa typ bloku bezpieczeństwa (SBLTYPE np. CTLE, ASLI), numer centrali; wszystkie bloki SBL w pojedynczej centrali lub podcentrali mają ten sam numer centrali (EXCH przyjmuje wartość od 0 do 127, centrala główna jest oznaczona przez 0), adres w polu komutacyjnym; określa adres dostępu modułu (grupy SBL-i) w polu komutacyjnym (NA), składa się z czterech współrzędnych o wartościach od 0 do 15 (W: numer portu łącznika dostępu, X: numer portu pierwszego stopnia komutacji, Y: numer portu drugiego stopnia komutacji, Z: numer portu trzeciego stopnia komutacji), numer SBL; określa poszczególne SBL-e w grupie tego samego typu SBL-i mających takie same parametry SBLTYPE, EXCH i NA. W zależności od stanu pracy SBL-a system przydziela mu jeden z następujących statusów: IT - włączony, w ruchu, dostępny dla wszystkich spełnianych funkcji,

3 FIT - włączony, w ruchu z uszkodzeniem, dostępny, ale z uszkodzeniem wpływającym na jego działanie, RDY - włączony, gotów, nie wymagający działań utrzymaniowych, EF - włączony, uszkodzenie zewnętrzne, nie może wypełnić swojej funkcji z powodu uszkodzeń nie związanych z centralą. FLT - wyłączony, wykryto uszkodzenie wewnątrz SBL, SOS - wyłączony programowo wskutek uszkodzenia w SBL nadrzędnym, REP - wyłączony, naprawa, zgodnie z żądaniem naprawy, OPR - wyłączony przez operatora, NEQ - fizycznie nieistniejący, bez zdefiniowanych danych, EQALW - fizycznie nieistniejący, ze zdefiniowanymi danymi. Część wymienialna (replaceable unit - RIT) stanowi najmniejszą wymienialną część centrali, która może być zlokalizowana w czasie testu diagnostycznego. Każdy RIT jest określony poprzez następujące wartości: numer centrali, rząd, stojak, wyznacza stojak w rzędzie, półka, wyznacza półkę w stojaku, slot w półce. 2 Cel i zakres ćwiczenia W ćwiczeniu tym studenci zapoznają się ze sposobem wykonywania napraw złożonego systemu elektronicznego (centrali telefonicznej Alcatel S12) w ruchu, bez wyłączania całego urządzenia. 3 Metodyka badań 3.1 Komendy stosowane w ćwiczeniu TRANSLAT-TELEPHON-DEVICE Komenda ta służy do przeliczania trzech różnych identyfikatorów linii telefonicznej: numeru abonenta (DN), numeru sprzętowego (LEN) oraz adresu pola komutacyjnego i numeru bloku modułu obsługującego daną linię abonencką (NA i NBR). TRANSLAT-TELEPHON-DEVICE: DN=K'numer abonenta; TRANSLAT-TELEPHON-DEVICE: LEN=K'numer sprzętowy; TRANSLAT-TELEPHON-DEVICE: EXID=numer centrali, NA=H'adres w polu komutacyjnym, NBR=numer bloku;

4 3.1.2 TRANSLAT Komenda służy do przeliczania adresu w polu komutacyjnym na położenie fizycznego modułu w regale centrali lub odwrotnie. TRANSLAT: OPTION=SBLRIT, SBLTYPE=typ bloku, NA=H'adres w polu komutacyjnym, NBR=numer bloku; TRANSLAT: OPTION=RITSBL, RIT=rząd regałów&stojak&półka&slot; Centrala posiada 2 rzędy regałów (1 i 2), w każdym regale stojaki oznaczane są literami od lewej (w pierwszym rzędzie A, B, C, D, w drugim A, B, C, D, E). Półki są numerowane od góry od 2 do 8, sloty na półce mają numery od 1 do 63 (wypisane na przodzie półki) DISABLE Komenda ta służy do programowego wyłączenia danego bloku bezpieczeństwa (SBL) centrali. Blok zostaje postawiony w stan OPR (wyłączony przez operatora). DISABLE: SBLTYPE=typ bloku, NA=H'adres w polu komutacyjnym, NBR=numer bloku; Komenda DISABLE z reguły wymaga od operatora potwierdzenia wykonania komendą GO w ciągu pięciu minut. W komendzie GO należy podać numer rozkazu komendy DISABLE: GO:SEQ=numer rozkazu,reply=confirm; INITIALI Komenda służy do programowego włączenia danego bloku bezpieczeństwa (SBL) do ruchu. Blok przed inicjalizacją powinien znajdować się w stanie OPR (wyłączony przez operatora), albo FLT (uszkodzony). Do pamięci bloku zostanie załadowana świeża kopia jego programu i nastąpi restart bloku. INITIALI: SBLTYPE=typ bloku, NA=H'adres w polu komutacyjnym, NBR=numer bloku; Komenda INITIALI z reguły wymaga od operatora potwierdzenia wykonania komendą GO w ciągu pięciu minut. W komendzie GO należy podać numer rozkazu komendy INITIALI tak samo jak dla komendy DISABLE (patrz wyżej, punkt 3.1.3) DISPLAY-SBL-DATA Komenda służy do wyświetlania informacji o stanie danego bloku bezpieczeństwa SBL oraz do wyświetlania struktury zależności między SBL-ami (listy SBL-i podrzędnych). DISPLAY-SBL-DATA: EXCH=nr centrali, SBLTYPE=typ bloku, NA=adres w polu komutacyjnym, NBR=numer bloku, OPTION=opcje;

5 Parametr OPTION może przyjmować wartość STADISP co oznacza wyświetlenie stanu bloku, lub DEPLIST, co oznacza wyświetlenie listy bloków zależnych od podanego bloku. 3.2 Przebieg ćwiczenia Zlokalizować komputer sterujący (typ bloku to CTLE) obsługujący linię abonencką o podanym przez prowadzącego numerze telefonu. W tym celu należy najpierw ustalić adres danego abonenta w polu komutacyjnym komendą TRANSLAT-TELEPHON-DEVICE. Komenda ta poda adres modułu ASLI, który z kolei podłączony jest do szukanego CTLE. Oba mają ten sam adres NA, ale CTLE ma zawsze numer bloku NBR równy 1. Zlokalizować fizycznie płytę komputera w regale centrali używając komendy TRANSLAT. Zostanie zlokalizowana płyta interfejsu między komputerem a polem komutacyjnym (MCUA) i zasilacz (CONV). Obok płyty MCUA znajduje się właściwa płyta komputera oznaczona z przodu kodem TCPB. Wyświetlić listę bloków zależnych od zlokalizowanego właśnie bloku komputera sterującego (komenda DISPLAY-SBL-DATA oraz ich stanów pracy. Wyłączyć blok komputera sterującego komendą DISABLE. Jeden z ćwiczących powinien obserwować stan diod LED na froncie płyty komputera sterującego. Sprawdzić, czy z aparatu telefonicznego można dzwonić. Ponownie wydając polecenie DISPLAY-SBL-DATA sprawdzić stan wyłączonego modułu komputera i jego bloków zależnych, oraz komputera dublującego. Dokonać naprawy modułu poprzez wyjęcie go z regału, obejrzenie i włożenie z powrotem. Włączyć moduł komputera poleceniem INITIALI. Jeden z ćwiczących powinien obserwować stan diod LED na froncie płyty komputera sterującego. Ponownie sprawdzić stan pracy modułu komputera i jego modułów zależnych. Wyłączyć komputer PC na stanowisku pomiarowym (UWAGA! jeżeli na komputerze zainstalowany jest system Windows, należy najpierw zamknąć Windows). Na terminalu na stanowisku prowadzącego zaobserwować komunikat alarmu. Włączyć komputer PC, uruchomić program komunikacji z centralą. Sprawdzić, czy komunikacja jest możliwa. Zainicjalizować terminal komendą INITIALI. Niezbędne parametry komendy znajdują się w obserwowanym wcześniej komunikacie alarmu. Obserwować proces inicjalizacji. Sprawdzić łączność z centralą. 4 Sprawozdanie z ćwiczenia Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać opis przeprowadzonych czynności oraz ilustrujące je fragmenty logu centrali. Na końcu należy umieścić wnioski z przeprowadzonych badań.

6 5 Wymagania BHP W trakcie realizacji programu ćwiczenia należy przestrzegać zasad omówionych we wstępie do ćwiczeń, zawartych w Regulaminie porządkowym w laboratorium oraz w Instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych znajdujących się w laboratorium z uwzględnieniem przepisów BHP. Regulamin i instrukcja są dostępne w pomieszczeniu laboratoryjnym w widocznym miejscu. 6 Literatura 1. A. Jajszczyk "Wstęp do telekomunikacji", WNT, Warszawa S. Haykin "Systemy telekomunikacyjne", WKŁ, Warszawa "System 12 Digital Exchange", Electrical Communication vol. 59 No. 1/

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia:

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: Politechnika Białostocka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Badanie struktury centrali telekomunikacyjnej i sposobów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO BADANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY. Wersja 3.0 dla Microsoft Windows.

OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO BADANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY. Wersja 3.0 dla Microsoft Windows. OPROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO STOŁU ROWKOWEGO DO BADANIA ROZKŁADU POPRZECZNEGO CIECZY Wersja 3.0 dla Microsoft Windows Importer: EKOTRONIC ul. Rogożnicka 9 B, 42-575 Strzyżowice tel. / fax: 32/360 22

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z dnia 29.03.2013 r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka, kwiecień 2013 1/18

Sucha Beskidzka, kwiecień 2013 1/18 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 kwiecień 2013 r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Przedstawiciel ds. urzędowych Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ASRmini-4 (ITC-2b mini)

ASRmini-4 (ITC-2b mini) Zakład Inżynierii Ruchu Systemy Sterowania Ruchem R. Balcer i Spółka, Spółka Jawna ul. Przemysłowa 7 tel.: 32 387 85 25-28 41-902 BYTOM fax.: 32 281 37 24 NIP: 626-25-08-926 e-mail: info@zir-ssr.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Usuwanie zużytych urządzeń Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać drukarki traktując ją jako normalne odpady

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo