Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Cz III Regały jezdne/archiwalne dotyczy: dostawy mebli do pomieszcze Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Warto netto Jedn. Cena jedn. netto Lp. Wyszczególnienie Pomieszczenie Ilo PLN miary. PLN (kol. 5 x 6) 1. Stawka podatku VAT Zestaw regałów przesuwnych z napdem elektrycznym wyposaony w półki, listwy zapółkowe i przekładki druciane. Identyczna jak w Magazynie Broni (poz. Nr 5). Identyczna jak w Magazynie Broni. (poz. Nr 5) Dodatkowo regały wyposaone w listwy zapółkowe, zabezpieczajce przed przesuwaniem ksiek pomidzy półkami w regałach dwustronnych. Listwy wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane midzy półki. Przekładki z drutu stalowego, sprystego, pozwalajce utrzymywa zbiory w porzdku na nie w pełni zapełnionej półce. 1 pitro Identyczny jak w Magazynie Broni. (poz. Nr 5) pom. 2/8 kpl długo całego zestawu 2625 mm (+/- 25mm) - liczba regałów przesuwnych dwustronnych o głbokoci półek 300 mm (+/-5mm) i długoci 7 x 1200 mm (+/- 10mm) - 2 szt. - liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o głbokoci półek 300 mm (+/-5mm) i długoci 7 x 1200 mm (+/- 10mm) - 1 szt. - liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o głbokoci półek 300 mm (+/-5mm) i długoci 6 x 1200 mm (+/- 10mm) - 1 szt. - wysoko regałów maks mm - liczba półek w regałach kryjca - nono półek nie mniej ni 60 kg identyczna jak w Magazynie Rzeby (poz. Nr 6). identyczna jak w Magazynie Rzeby (poz. Nr 6). pom. 01/3 kpl 1

2 identyczny jak w Magazynie Rzeby. (poz. Nr 6) - długo całego zestawu 6050 mm (+/- 25mm) długoci 2 x 1000 mm (+/- 10mm) + 1 x 1290 mm (+/- 10mm) - 5 szt. długoci 2 x 1000 mm (+/- 10mm) + 1 x 1290 mm (+/- 10mm) - 1 szt. długoci 3 x 1000 mm (+/- 10mm) + 1 x 1290 mm (+/- 10mm) - 1 szt. - wysoko regałów maks mm - liczba półek w regałach kryjca - nono półek nie mniej ni 200 kg Identyczna jak w Magazynie Rzeby (poz. Nr 6). Identyczna jak w Magazynie Rzeby (poz. Nr 6). Identyczny jak w Magazynie Rzeby (poz. Nr 6). Dodatkowo ze wzgldu na wiksz długo regałów naley zastosowa fotokomórki montowane przy podwoziu, które w przypadku przecicia ich promienia zatrzymuj natychmiast regały. - długo całego zestawu 6875 mm (+/- 25mm) długoci 3 x 1000 mm (+/- 10mm) + 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 6 szt. długoci 3 x 1000 mm (+/- 10mm) + 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 2 szt. - wysoko regałów maks mm - liczba półek w regałach kryjca - nono półek nie mniej ni 200 kg identyczna jak w Magazynie Rzeby (poz. Nr 6). identyczna jak w Magazynie Rzeby (poz. Nr 6). identyczny jak w Magazynie Rzeby (poz. Nr 6). - długo całego zestawu 3725 mm (+/- 25mm) długoci 2 x 1000 mm (+/- 10mm) + 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 2 szt. długoci 3 x 1000 mm (+/- 10mm) + 1 x 1290 mm (+/- 10mm) - 1 szt. - liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o głbokoci półek 600 mm(+/-5mm) i długoci 2 x 1000 mm (+/- 10mm) + 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 1 szt. - wysoko regałów maks mm - liczba półek w regałach kryjca - nono półek nie mniej ni 200 kg wyposaony w półki oraz szuflady. pom. 01/3 kpl 1 pom. 01/3 kpl 1 pom. 01/2 kpl 1 2/6

3 Identyczna jak w Magazynie Rzeby (poz. Nr 6). 1. Podstawy jezdne regałów powinny by wykonane ze stalowej blachy o gruboci co najmniej 3 mm, kolor RAL Wymagana wysoko podstawy minimum 150mm. 3. Podstawy jezdne musz by wyposaone w antywywaniki stanowice element stalowy zamocowany do podstawy jezdnej i umieszczony w kanałach szynowych oraz odboje gumowe o szerokoci min. 25mm. 4. ciana boczna regału powinna by wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9002; lakierowanie ramy ma si odby po wykonaniu wszystkich otworów. 5. ciana boczna pełna, wykonana z podwójnej blachy (bez moliwoci wpadania eksponatów pomidzy półk a cian boczn), 6. ciana boczna z wypełnieniem. 7. W celu lepszej wentylacji i lepszej penetracji rodka ganiczego w przypadku poaru, naley ciany boczne wykona jako perforowane otworami 12 mm w rozstawie kolumn i wierszy co 20mm. 8. Usztywnienie cian powinno stanowi odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu (zagicie stanowice profil zamknity o wymiarach nie mniejszych ni 30 x 30mm. 9. Szeroko ciany bocznej minimum 30 mm, maksimum 35mm. 10. W celu dostosowywania rozmieszczenia elementów regałów niezbdnych do przechowywania eksponatów, otwory w cianie bocznej powinny by rozmieszczone co 20mm. 11. Regały wyposaone w nastpujce elementy: a. Półki - powinny by wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL Grubo półki powinna wynosi nie mniej ni 33 mm, dłusza krawd półki powinna by wygita co najmniej trzykrotnie, a krótsza krawd półki co najmniej dwukrotnie pod ktem prostym, dla uzyskania pełnego bezpieczestwa osób obsługujcych regały. Kada półka musi by koniecznie regulowana niezalenie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach w kształcie litery H zainstalowanych w słupkach ciany bocznej bez moliwoci wypadania przy wkładaniu, bd wyjmowaniu półki. Rodzaj wykoczenia półek lub jego brak zaleny od projektu. Kada półka wyposaona w listw opisow. b. Szuflady - powinny by wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL Kada szuflada musi by koniecznie regulowana niezalenie. Kada szuflada umocowana jest do dwóch prowadnic teleskopowych zapewniajcych pełny jej wysuw. 12. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnoci regałów musz by one wyposaone w tylne (regały pojedyncze) lub rodkowe (regały podwójne) stenia krzyakowe. 13. Kady regał od frontu musi by wyposaony w panel frontowy osłaniajcy system sterowania i napd, wykonany z poliwglanu komorowego w kolorze grafitowym w okuciu z aluminium anodowanego wykoczonego na półokrgło Grubo poliwglanu 10 mm. 14. Kady panel powinien by wyposaony w dwie tabliczki do opisu regałów, format A6, przymocowane w trwały sposób. Tabliczki wykonane z pleksi. Identyczny jak w Magazynie Rzeby (poz. Nr 6). 3/6

4 6. - długo całego zestawu 6450 mm (+/- 25mm) długoci 3 x 1000 mm (+/-10mm) - 4 szt. długoci 1 x 1800 mm (+/-10mm) + 1 x 1200 mm (+/-10mm) - 2 szt. (rodkowe ramy s ramami otwartymi) długoci 3 x 1000 mm (+/-10mm) - 1 szt. - wysoko regałów maks mm - liczba szuflad o wysokoci 150 mm w regałach oznaczonych na projekcie jako B1-11 szt. - liczba półek w regałach oznaczonych na projekcie jako B kryjca. - liczba półek w regałach oznaczonych na projekcie jako B kryjca. - nono półek nie mniej ni 60 kg - nono szuflad nie mniej ni 40 kg - długo całego zestawu 6675 mm (+/- 25mm) - liczba regałów przesuwnych dwustronnych o głbokoci półek 400 mm (+/- 5mm) i długoci 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 3 szt. - liczba regałów przesuwnych dwustronnych o głbokoci półek 500 mm (+/- 5mm) i długoci 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 2 szt. - liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o głbokoci półek 400 mm (+/- 5mm) i długoci 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 1 szt. - liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o głbokoci półek 600 mm (+/- 5mm) i długoci 2 x 1000 mm (+/- 10mm) - 1 szt. - wysoko regałów maks mm - liczba półek w regałach kryjca - nono półek nie mniej ni 150 kg. 1. Szyny wykonane ze stali nierdzewnej. 2. Wysoko szyn 14 mm (+/- 2mm), szeroko 60 mm (+/- 2mm). 3. Szyny zagłbione w istniejcej posadzce. 1. Podstawy jezdne regałów powinny by wykonane ze stalowej blachy o gruboci co najmniej 3 mm, kolor RAL Wymagana wysoko podstawy minimum 150mm. 3. Podstawy jezdne musz by wyposaone w antywywaniki stanowice element stalowy zamocowany do podstawy jezdnej i umieszczony w kanałach szynowych oraz odboje gumowe o szerokoci min. 25 mm. 4. Rama boczna regału (otwarta) powinna by wykonana z dwóch słupków w kształcie litery T o wymiarach co najmniej 40 x 40 mm, połczonych dwoma poziomym steniem o wysokoci nie wikszej ni 120 mm. Nie mona zastosowa ste krzyowych, które uniemoliwiłyby wykorzystania całej powierzchni półek w regale podwójnym. Wszystkie elementy wykonane s blachy stalowej, ocynkowanej, o gruboci nie mniejszej ni 0,7 mm. 5. W słupach ram bocznych powinny wystpowa na stałe haczyki (zaczepy) umoliwiajce zawieszenie półek o duej wytrzymałoci. Półki powinny posiada niezalene wzmocnienie (dodatkow belk wspierajc) w celu uzyskania nonoci do 150 kg. Takie rozwizanie konstrukcyjne zabezpiecza przed uszkodzeniami i zarysowaniami jak równie daje moliwo archiwizowania duych i cikich formatów przy prawidłowym funkcjonowaniu regałów. pom. 01/16 kpl 1 4/6

5 7. 6. W celu dostosowywania rozmieszczenia elementów regałów niezbdnych do przechowywania eksponatów, mocowanie półek moliwe co min. 25mm. 7. Kady regał od frontu musi by wyposaony w panel frontowy osłaniajcy system sterowania i napd, wykonany z poliwglanu komorowego w kolorze grafitowym w okuciu z aluminium anodowanego wykoczonego na półokrgło. Grubo poliwglanu 10mm. 8. Kady panel powinien by wyposaony w dwie tabliczki do opisu regałów, format A6, przymocowane w trwały sposób. Tabliczki wykonane z pleksi. 1. We wszystkich regałach jezdnych naley zastosowa nowoczesny napd elektryczny ze sterowaniem elektronicznym, mikroprocesorowym zapewniajcym bardzo łagodny start regału ruchem jednostajnie przyspieszonym od 0 do 0,2 m/s w czasie nie dłuszym ni 1,5 s, jednostajny ruch o prdkoci co najmniej 0,2 m/s i bardzo łagodne zatrzymanie ruchem jednostajnie opónionym, zarówno w regałach czciowo jak i całkowicie załadowanych, zapobiegajc niekontrolowanemu przesuwaniu si eksponatów. 2. Napd regałów silnikiem elektrycznym jednofazowym, na napicie 24 V DC (const.) z odpowiednio dobran przekładni (podłczany do standardowej instalacji elektrycznej) - moc silnika 40 W. 3. Zasilanie układu standardowa instalacja 230 VAC/16A., pobór całego bloku systemowego nie powinien przekracza 400 W podczas przesuwu. 4. Sterowanie regałem moliwe poprzez pulpit sterujcy znajdujcy si na cianie frontowej jak równie za pomoc komputera. Wszystkie regały przesuwane za pomoc jednego przycisku. 5. Pulpit posiada trzy przyciski tj. jazda w prawo, stop, jazda w lewo, 6. W pierwszym (lewym) regale przesuwnym musi znajdowa si rozszerzona wersja pulpitu sterujcego; pulpit musi posiada ciekłokrystaliczny, dotykowy wywietlacz umoliwiajcy dostp do funkcji i ustawie parametrów bez koniecznoci podłczenia komputera. 7. Wymagane funkcje wywietlacza dotykowego: menu w jz. polskim, zegar cyfrowy wbudowany w pulpit umoliwiajcy automatyczn zmian czasu z okresu letniego na zimowy i odwrotnie, moliwo zaprogramowania czasu (godziny) przejcia regału w stan spoczynku tzn. stanu ograniczonego poboru prdu, moliwo zaprogramowania godziny w której regały maj rozsun si na ustalon odległo (5-20 cm), by umoliwi wentylacj, moliwo ustawienia odległoci (z poziomu menu) w jakiej powinny zatrzymywa si regały jeden od drugiego. 8. System regałów winien by wyposaony w tzw. kontrol dostpu bez uycia dodatkowych kluczy lub czujników. Identyfikacja uytkownika przeprowadzana bdzie za pomoc co najmniej czterocyfrowego kodu PIN wpisywanego na pierwszym pulpicie sterujcym, 9. Regały połczone przewodami poprowadzonymi w plastikowych pantografach znajdujcymi si nad regałami, 10. Cała instalacja regałowa, wszelkie prowadzenie przewodów, ze wzgldów bezpieczestwa musi by prowadzone w napiciu 24V; zmiana napicia sieciowego na 24V musi odby si bezporednio przy podłczeniu do instalacji 230 VAC/16A, 11. Regały wyposaone w system przecieniowy (elektroniczny, rozłczajcy napd regałów), reagujcy na wzrost prdu w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu na przeszkod midzy rozsunitymi regałami. wyposaony w półki, szuflady oraz wałki aluminiowe na tkaniny. Identyczna jak w Magazynie Broni (poz. Nr 5). pom. 01/4 kpl 1 5/6

6 Identyczna jak w Magazynie Broni (poz. Nr 5). Dodatkowo regały wyposaone w: a. Wałki na tkaniny wykonane z aluminium o rednicy 100 mm (+/- 5mm), gruboci cianki 2mm (+/- 0,5mm), perforowane otworami o rednicy min. 8 mm w rozstawie co min. 100mm. W osi wałka zainstalowana na prtach stalowych o rednicy 10 mm (+/- 2mm) (szprychach) stalowa o o rednicy 25 mm (+/- 2mm), słuca do oparcia wałka w łou mocujcym regału. Łoe wykonane z blachy stalowej o gruboci 2 mm (+/- 0,5mm), montowane do ciany bocznej regału za pomoc zaczepów (moliwo regulacji zawieszania co min. 20 mm). Identyczny jak w Magazynie Broni (poz. Nr 5). - długo całego zestawu 3325 mm (+/- 25mm) - liczba regałów przesuwnych dwustronnych o głbokoci półek 300 mm (+/- 5mm) i długoci 1 x 1600 mm (+/- 10mm) + 1 x 1800 mm (+/- 10mm) - 2 szt. - liczba regałów przesuwnych dwustronnych o głbokoci półek 300 mm (+/- 5mm) i długoci 1 x 1200 mm (+/- 10mm) + 1 x 2200 mm (+/- 10mm) - 1 szt. - liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o głbokoci półek 300 mm (+/-5mm) i długoci 1 x 2400 mm (+/- 10mm) - 1 szt. - liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o głbokoci półek 300 mm (+/- 5mm) i długoci 1 x 3400 mm (+/- 10mm) + 1 x 1200 mm (+/- 10mm) - 1 szt. - wysoko regałów maks 2600 mm - liczba szuflad o wysokoci 400 mm w regałach oznaczonych na projekcie jako T1-1 szt. (brak załczonego projektu) - liczba wałków na tkaniny w regałach oznaczonych na projekcie jako T1-7 szt. - liczba szuflad o wysokoci 200 mm w regałach oznaczonych na projekcie jako T2-2 szt. - liczba wałków na tkaniny w regałach oznaczonych na projekcie jako T2-7 szt. - liczba wałków na tkaniny w regałach oznaczonych na projekcie jako T3-8 szt. - nono półek nie mniej ni 60 kg - nono szuflad nie mniej ni 40 kg - nono wałków nie mniej ni 50 kg Razem netto Kwota podatku VAT Razem brutto 6/6

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI LP OPIS JM ILOŚĆ CENA NETTO PLN/ JM 1 Dostawa i montaż 7 podwójnych regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterującym i 2 pojedynczych

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW Wysokość 250 cm dla wszystkich regałów Długości regałów /patrz projekty aranżacyjne/ Rozstaw półek w świetle 300 mm. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych do pomieszczeń Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Technika magazynowania bez granic

Technika magazynowania bez granic Technika magazynowania bez granic System magazynowania Katalog handlowy META system magazynowania Od Wydawcy Wielce szanowni Klienci, jestecie Pastwo w centrum naszych stara. Rodzce si problemy magazynowe

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym CPV 39 13 11 00 0 1 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAU I UYTKOWANIA RUSZTOWANIA plettac Kombi SL70/SL100

INSTRUKCJA MONTAU I UYTKOWANIA RUSZTOWANIA plettac Kombi SL70/SL100 INSTRUKCJA MONTAU I UYTKOWANIA RUSZTOWANIA plettac Kombi SL70/SL100 Spis treci str. Rozdział I. Zakres stosowania rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/100 3 1.1. Zakres stosowania rusztowa systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH 1.1 Konstrukcja regałów. a) Podstawa regału wykonana jest ze stalowej blachy. b) Podstawa regału jest konstrukcją wsporczą dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA NEFRYT pracownia architektury i wnętrz, arch. A. Orszulak Warszawa - Wesoła, ul. Urocza 60 A, tel. 501 258 112 www.aoprojekty.pl mail: agnieszkaorszulak@hotel.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A 1. 1. REGALY JEZDNE ( PRZESUWNE) 1. M E B L E B I B L I O T E C Z N E Załącznik nr 8 Konstrukcja szyn

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH CPV - 39131000-9 Wrocław, grudzień 2008 r. Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/2/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_aktualizacja

Nr sprawy ZP/2/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_aktualizacja sprawy ZP/2/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_aktualizacja KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW UMEBLOWANIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWCH GALERII EUROPA- DALEKI WSCHÓD PRZY MUZEUM MANGGHA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY 1 UMOWA ATH/DIZP/.../.../2011 Zawarta dnia... r. w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW Podstawowy podział układów wtryskowych benzyny uwzgldnia sposób sterowania wtryskiwaczami: - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi cinieniem (np. K-Jetronic, KE Jetronic);

Bardziej szczegółowo

41 42 1 Dane ogólne 49 1.1 Inwestor i uytkownik 49 1.2 Jednostka projektowa 49 1.3 Zespół projektowy 49 1.4 Podstawy formalno - prawne opracowania 49 1.5 Nazwa inwestycji 50 1.6 Lokalizacja Inwestycji

Bardziej szczegółowo

REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG REGAŁ NA MEDAL ROZUMIEMY POTRZEBY GWARANTUJEMY FUNKCJONALNOŚĆ ZAPEWNIAMY SATYSFAKCJĘ RÓŻNE ROZWIĄZANIA

REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG REGAŁ NA MEDAL ROZUMIEMY POTRZEBY GWARANTUJEMY FUNKCJONALNOŚĆ ZAPEWNIAMY SATYSFAKCJĘ RÓŻNE ROZWIĄZANIA Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG ROZUMIEMY POTRZEBY Rozumiemy Państwa potrzeby w zakresie wyposażenia biur, archiwów i bibliotek. Proponujemy produkowany przez nas system regałów przesuwnych. Jest to idealne

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga. EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. Nazwa zadania: BLOG - Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI,

Bardziej szczegółowo

MAKSA Sp. Z o.o. Stary Gózd 46, 26-806 Stara Błotnica NIP 798-145-91-14, REGON 141764573

MAKSA Sp. Z o.o. Stary Gózd 46, 26-806 Stara Błotnica NIP 798-145-91-14, REGON 141764573 PROJEKT KONCEPCJI ADAPTACJI I ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W PAŁACU OSTROGSKICH W WARSZAWIE PRZY UL. OKÓLNIK 1 NA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE, PROJEKT WYPOSAŻENIA MAGAZYNÓW. Pracownia: MAKSA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-335-63/10 Załącznik nr 2 do SIWZ. Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa Strona 2 z 8

WZP/WO/D-335-63/10 Załącznik nr 2 do SIWZ. Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa Strona 2 z 8 WZP/WO/D-335-63/10 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę wraz z montaŝem mebli biurowych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych 1. Symbol CPV: 39.13.00.00-2

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Opiniodawcy: Dr hab. in. Józef Matuszek, Profesor PŁ Dr in. Jan Rafałowicz, Profesor

Bardziej szczegółowo