Zapytanie ofertowe. tego akcesorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. tego akcesorium"

Transkrypt

1 GOZ /13 Warszawa, dnia r. Zapytanie ofertowe 1. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy (z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych akcesoriów komputerowych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 2. Do zapytania ofertowego załączono: a) specyfikację akcesoriów komputerowych załącznik nr 1, b) Wzór umowy załącznik nr 2. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy po wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do treści zawieranej umowy. Wszelkie uwagi do treści wzoru umowy można zgłaszać do dnia 29 sierpnia 2013 roku. 3. Termin dostawy akcesoriów 30 dni od dnia zawarcia umowy. 4. Złożona oferta musi zawierać, co najmniej: a) dokładną nazwę i adres wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksem, b) wartość oferty netto i z podatkiem VAT oraz ceny jednostkowe netto całego zamawianego asortymentu informację o stawce podatku VAT, wg poniższego wzoru: Lp. Nazwa i model Sztuk Długość Stawka Cena Łączna Łączna Łączna danego gwarancji podatku jednostkowa cena wysokość cena z akcesorium tego akcesorium VAT w % netto w zł netto w zł podatku VAT w zł VAT w zł c) aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej/krajowego rejestru sądowego (ewentualnie pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS/wpisie do ewidencji jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy), d) wymagane jest, by oferta zawierała również informację o długości gwarancji dla każdego oferowanego akcesorium (patrz ppkt b) e) dokładną nazwę zaoferowanego akcesorium (nazwa, model), ilość sztuk, okres gwarancji każdego z dostarczonych akcesoriów; f) oświadczenie, że oferowane akcesoria spełniają minimalne parametry wskazane w załączniku numer 1 do zapytania ofertowego. 5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena - 100% (łączna cena z podatkiem VAT). Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w ofercie i zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę.

2 6. Ocenie poddane zostaną tylko oferty, które będą spełniały wszystkie wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert i zostaną odrzucone. Zamawiający uprawniony będzie do poprawy ceny oferty (w przypadku popełnienia przez wykonawcę błędów rachunkowych) oraz poprawy drobnych omyłek, które nie mają wpływu na treść złożonej oferty (np. uzupełnienie numeru telefonu, uzupełnienie numeru faksu, poprawa literówek). 7. Oferta ma być podpisana przez osobę wskazaną w KRS/Wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające tę osobę do złożenia takiej oferty. 8. Okres związania ofertą 30 dni od dnia składania ofert (wyznaczonego terminu złożenia ofert w postępowaniu). 9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie o niniejszym powiadomiony faksem. W piśmie tym zostanie wyznaczona data zawarcia umowy. W przypadku nie stawienia się na zawarcie umowy (w wyznaczonym terminie upoważnionych osób) Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy dokona ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej z pominięciem oferty poprzednio wybranej. Pozostali wykonawcy będą mieli możliwość zapoznania się z wynikami postępowania, które zostaną opublikowane na stronie 10. Osoby do kontaktów z Wykonawcą na etapie przygotowywania oferty: a) Marcin Lisek, tel.: b) Jakub Gnatowski, tel.: Termin złożenia ofert do dnia 3 września 2013 roku do godz w pok. 509 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa (wejście od ulicy Żurawiej 6/12, p. IV). Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz wskazać, że jest to oferta na dostawę akcesoriów komputerowych dla Państwowej Inspekcji Pracy. 12. Termin otwarcia ofert do dnia 3 września 2013 roku o godz w pok. 509 w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa (wejście od ulicy Żurawiej 6/12, p. IV). W otwarciu ofert mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani (publiczne otwarcie ofert). 13. Postępowanie może zostać unieważnione w dowolnym czasie bez podania przyczyny, a wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie.

3 Załącznik numer 1 Minimalne parametry akcesoriów komputerowych Lp. Nazwa Minimalne parametry Min. okres Ilość gwarancji (w latach) 1 Pendrive 64GB 1. pojemność 64 GB zgodny z USB 3.0 i min. prędkość zapisu 30 MB/s 4. min. prędkość odczytu 70 MB/s 5. min. zgodne z systemami Windows 1 2 Pendrive 32 GB - szyfrowany 3 Laserowa drukarka kolorowa A3 4 Mysz komputerowa bezprzewodowa z futerałem 1. pojemność 32 GB 2. zgodny z USB szyfrowanie całej zawartość 4. algorytm szyfrowania 256-bit sprzętowym AES 5. wymuszenie stosowania złożonych haseł (min. z trzech grup znaków 6. możliwość przełączenie w tryb tylko do odczytu 7. zgodny z normą FIPS poziom 2 8. zgodny z systemami Windows 1, Linux i MacOS 9. obudowa wodoodporna - rodzaj laserowa /LEDowa - typ kolorowa - obsługiwane formaty papieru A5, A4, A3 - podajniki papieru min. 3: ręczny dla 50 arkuszy, dwa automatyczne po min. 250 arkuszy - zgodny z systemami min. Windows 1 - druk dwustronny - porty: sieć Ethernet 10/100/1000 (RJ45) USB Hi-Speed typ B - druk bezpośredni z portu USB z przodu typ A - rozdzielczość wydruku w czerni i kolorze min. 600x600 dpi - prędkość druku: pierwsza strona w A4 i w czerni po max 10 s A4 w czerni i w kolorze min 30 str/min w dupleksie min. 25 str/min - margines niezadrukowywany max 5mm od każdej krawędzi - obsługiwane języki min. PCL 5, PCL6, Postscript - protokoły sieciowe: TCP/IP v4 i v6 - sposoby druku sieciowego: min. port 9100 i 9400, http, IPP zarządzanie poprzez min: http, https, SNMP (v2 i v3) - realna wydajność miesięczna do stron - wydajność z dostępnych materiałów eksploatacyjnych przy std warunkach: kolor min stron; czerń min gramatura materiałów obsługiwanych: g/cm² - inne niż papier obsługiwane rodzaje materiałów: koperty, karton, etykiety, folie przeźroczyste 1. bezprzewodowa, wymagany mikroodbiornik na USB z możliwością schowania w myszy na czas transportu 2. min. zgodne z systemami Windows 1 3. min. dwa przyciski + rolka precyzyjnego przewijania 4. konstrukcja umożliwia wygodną pracę osobom prawo i lewo ręcznym

4 5 Moduł pamięci do serwera 5. wyposażona w wyłącznik zasilania 6. zasilanie bateryjne 7. wyposażona w etui 8. mikroodbiornik mogący obsłużyć jednocześnie inne urządzenia bezprzewodowe w tym z poz. 7 pilot ze wskaźnikiem laserowym 1. 8 GB RAM do serwera PRIMERGY RX200 S6 - KFJ- PM313/8G lifetime, ale nie mniej niż 5 lat 6 Moduł pamięci do PC 1. 8 GB RAM do komputera PC HP 6300 Pro - KTH9600C/8G lifetime, ale nie mniej niż 5 lat 7 Pilot ze wskaźnikiem laserowym 1. bezprzewodowy, wymagany mikroodbiornik na USB z możliwością schowania w prezenterze na czas transportu 2. wyposażony we wskaźnik laserowy 3. min. zgodne z systemami Windows 1 4. wyposażony w przyciski min. dalej/wstecz do sterowania prezentacją 5. wyposażony w wyłącznik zasilania oraz wskaźnik poziomu naładowania baterii 6. zasięg działania do 15 m 7. etui dostosowane do zaoferowanego prezentera 8. zasilanie bateryjne 9. mikroodbiornik mogący obsłużyć jednocześnie inne urządzenia bezprzewodowe w tym z poz. 4 mysz komputerowa bezprzewodową 8 Przedłużacz USB 1. długość w zakresie od 1,5 m do 2 m 2. typ portów A-A M/F 3. zgodny z USB 3.0 i Głośniki komputerowe stereo 1. moc min. 2 x 2,5W 2. min. zgodne z systemami Windows 1 3. zasilacz sieciowy 230 V o długości przewodu nie krótszym niż 1,8 m 4. wtyk kabla audio minijack 5. kabel audio o długości min. 1,3 m Skaner płaski 1. rozdzielczość optyczna x 4800 dpi typ sensora CCD 3. pole skanowania 216x297mm 4. skanowanie slajdów 35 mm 5. prędkość skanowania max.: 7ms/linię dla 600 dpi; 10ms/linię dla 1200 dpi, 12ms/linię dla 2400 dpi bitowa głębia kolorów 7. połączenie z PC USB 8. min. zgodne z systemami Windows 1 9. przyciski funkcyjne szybkiego wyboru (min. skanowanie, kopiowanie, do , do OCR a, do miejsca sieci WEB, programowalny, ) 10. zasilacz sieciowy 230V 11. kabel połączeniowy skaner komputer PC 12. oprogramowanie standardowe musi zawierać: sterowniki, OCR, własne narzędzie producenta do obróbki materiału skanowanego 11 Zestaw do 1. NetBotz Rack Monitor 200 (NBRK0201) + 3 dodatkowe 3 1

5 monitorowania temperatury i wilgotności w serwerowni 12 Adapter DispayPort- DVI 13 Dysk zewnętrzny 2,5 1TB wraz z etui. 14 Dysk twardy do macierzy NS40 15 Dysk wewnętrzny SSD 120 GB SATA czujnikiem temperatury i wilgotności (AP9335TH) łącznie cztery czujniki (jeden w komplecie z ) 2. Zarządzany z APC StruXureWare Central Basic w wersji min montowany w szafie RACK wymagane niezbędne oprzyrządowanie 4. zasilanie z sieci ~230 V 1. wtyk displayport męski 2. wtyk DVI żeński 1. min. 1 TB pojemności 2. zewnętrzny 3. 2,5 4. zgodny z USB 3.0 i min. zgodne z systemami Windows 1 6. etui dostosowane do zaoferowanego dysku - pojemność 500GB - złącze SATA HOT-SWAP - format szerokości 3,5 - przeznaczenie do macierzy Maxdata NS40 - pojemność min. 120 GB - złącze SATA - standard SATA min. II - format szerokości 2,5 - min. prędkość zapisu 500 MB/s - min. prędkość odczytu 500 MB/s 16 Dyktafon cyfrowy - wbudowany mikrofon stereoofoniczny - wewnętrzna pamięć min. 2 GB - formaty zapisu: liniowy PCM i mp3 - format odtwarzania: min. mp3/ AAC/ WMA /WAV - możliwość podłączenia do komputera - gniazdo na dodatkową kartę pamięci w standardzie microsd z kartą 4 GB - zasilanie bateryjne - wyjście: na słuchawki - wejście: na mikrofon - port USB z kablem do podłączenia do komputera - nagrywanie sterowane głosem (VOR) - inteligentne eliminowanie zakłóceń oraz funkcja cyfrowego uwydatniania głosów - z wyświetlaczem LCD - oprogramowanie producenta do zarządzania nagraniami - zgodne z systemami min. Windows 1 17 Niszczarka (DIN-3, CD) 18 Adapter USB 3.0 SATA - ilość arkuszy jednorazowo A4(70g): szerokość wejścia [mm]: rodzaj cięcia: ścinki 3,9 x 38 mm - rozmiar cięcia [mm]: 3,9x38 - poziom bezpieczeństwa DIN-32757: DIN-3 - niszczenie zszywek i spinaczy: tak - niszczenie kart plastikowych: tak - kruszenie płyt CD i DVD: tak - osobny kosz na zniszczone płyty CD/DVD - cykl pracy: ciągły - pojemność kosza: 60 litrów - gwarancja na urządzenie: 2 lata - gwarancja na noże: 20 lat

6 1 - zgodność z systemami Windows oznacza, że sprzęt będzie poprawnie współpracował z systemami Windows od wersji XP do wersji 8 dla obu platform (32- i 64 bit) dołączone będą sterowniki dla powyższych systemów

6. Ocenie poddane zostaną tylko oferty, które będą spełniały wszystkie wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające

6. Ocenie poddane zostaną tylko oferty, które będą spełniały wszystkie wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające GOZ-294-435-13/14 Warszawa, dnia 2.04.2014 r Zapytanie ofertowe 1. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy (z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1 71-420 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/DI/1/PZ/24/11 Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel/ 32 74 38 401 fax 32 25 19 745 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.insad.pl, www.inhort.pl Nr postępowania: 55/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1440 Toruń, dnia 2008 r. Numer sprawy: 5/2008/26/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje o zamawiającym: 1.1 Zamawiającym jest: Nazwa: Jednostka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz. Z A T W I E R D Z A M : Wałcz, dnia 2015-03-13

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz. Z A T W I E R D Z A M : Wałcz, dnia 2015-03-13 Zn.spr. SA.270.17.14.2015 PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz Z A T W I E R D Z A M : Wałcz, dnia 2015-03-13 N A D L E Ś N I C Z Y mgr inż. Tomasz Partyka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy: 1/IAM/2012/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy: 1/IAM/2012/10 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wartość nie przekracza równowartości kwoty 60.000 euro Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Sprzęt komputerowy

1. Sprzęt komputerowy 1. Sprzęt komputerowy 1.1. Komputer PC do zastosowań biurowych szt. 2, o parametrach minimalnych: Zastosowanie Procesor Wydajność mierzona indeksem wydajności systemu Windows 7 Pamięć operacyjna RAM Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 39/2011 Kraków, 22 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę urządzeń biurowych w ramach projektu Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-057/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Z A P R A S Z A. do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach.

Z A P R A S Z A. do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach. Piechowice, dnia 14.02.2014 r. INF.271.1.2014... (numer sprawy) Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul.żymierskiego 49 fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900 realizując zamówienie na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy OKE-WOA-222-1 /13/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.10.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy OKE-WOA-222-1 /13/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.10.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy OKE-WOA-222- /3/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.0.2007 r. Zatwierdzam. Data zatwierdzenia 29.0.2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informacje ogólne Przetarg nieograniczony, którego wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1. Zamawiający, 2. Tryb udzielania zamówienia, 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i zamówień Publicznych ul. Górna 130 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl Otwock, dnia

Bardziej szczegółowo